Osituksen sovittelu lyhytaikaisessa avioliitossa

Olen eroamassa vaimostani lyhyen avioliiton jälkeen. Minulla on huomattavasti suurempi varallisuus, jonka olen saanut perintönä vanhemmiltani ennen avioliiton solmimista. Saako vaimo automaattisesti osituksessa puolet omaisuudestani? Meillä ei ole avioehtosopimusta.

Osituksen lopputulosta voidaan sovitella, mikäli se johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi toisen kustannuksella perusteettomasti taloudellista etua. Sovittelu on kuitenkin poikkeus pääsäännöstä, kuten kohtuullistamissäännökset ovat muutoinkin. Pääsääntö osituksessa on edelleen puolittamisperiaate.

Sovitteluperusteita arvioitaessa huomiota kiinnitetään mm. avioliiton kestoaikaan, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi tai säilyttämiseksi sekä muihin näihin rinnastettaviin puolisoiden taloutta koskeviin seikkoihin.

Sovittelua toimitettaessa voidaan määrätä, että tasinkoa ei lainkaan suoriteta tai tasinko-oikeutta rajoitetaan. Menettely tarkoittaa enemmän omistavan puolison suojaamista. Se soveltuukin käytettäväksi ennen kaikkea silloin, kun avioliitto on jäänyt lyhytaikaiseksi. Lyhytaikaisena pidetään alle viiden vuoden kestänyttä avioliittoa. Oikeuskäytännössä avio-oikeuden on katsottu kertyvän vähitellen. Yhden vuoden jälkeen avio-oikeutta on kertynyt 20 prosenttia, kahden vuoden jälkeen 40 prosenttia, kolmen vuoden jälkeen 60 prosenttia ja niin edelleen. Liiton kestoa arvioitaessa voidaan jossain määrin antaa merkitystä sille, jos puolisot ovat asuneet ennen avioliittoa pitkään yhdessä avoliitossa.

Toisena sovittelukeinona on muun kuin avioliiton aikana tavanomaiseen tapaan hankitun omaisuuden jättäminen osituksessa avio-oikeuden ulkopuolelle. Tällaista omaisuutta on erillään asuttaessa hankittu tai saatu omaisuus, ennen avioliittoa omistettu omaisuus ja lisäksi avioliiton aikana perintönä, lahjana tai testamentin nojalla saatu omaisuus.

Kolmantena ja voimakkaimmaksi tarkoitettuna sovittelukeinona on avioehtosopimuksen sovittelu. Omaisuutta, johon avioehtosopimuksen nojalla ei olisi avio-oikeutta, voidaan sovittelusäännön mukaan pitää kokonaan tai osittain avio-oikeuden alaisena.

Kohtuuttomuusharkinnassa ei voida kiinnittää huomiota puolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin. Syyllisyysperuste ei ole sovitteluperuste.

Kysyjän tapauksessa kyse on nimenomaan lyhytaikaisesta avioliitosta. Kyse on perintöomaisuudesta ja omaisuudesta, joka on saatu ennen avioliittoa. Näin osituksen sovittelu voisi tulla hyvinkin kyseeseen.

 

Theresa Bergroth-Penttilä
OTM, lakimies
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat