Oula Silvennoinen ja Sinimustan liikkeen Hollywood-fasismi

Kirkko ja kaupunki -lehdessä julkaistiin hiljattain artikkeli, joka käsitteli historiantutkija Oula Silvennoisen on tutkimusta Sinimusta liikkeen (jatkossa SML) puolueohjelmasta. Hän on päätynyt “tutkimuksissaan” hyvin stigmatisoituun käsitykseen liikkeen luonteesta, kuvaten liikettä hyvin stereotyyppisesti monikulttuurisen agendan siivittämänä. Myös Silvennoisen ymmärrys fasismista ja kansallissosialismista näyttäisi muodostuneen lähinnä juutalaisen elokuvateollisuuden, kuten Hollywood –tuotannon inspiroimana. 

Magneettimedia ja allekirjoittanut irtisanoutuu kaikista Sinimustan liikkeen piirissä esiintyvistä mahdollisista Israel-symbatioista, ja kaikista juutalaiseliittiin kuuluvista myötämielisyyksistä.

Taustaa 

SML on 26.4. saanut oikeusministeriön hyväksynnän yleisohjelmalleen ja on sen perusteella oikeutettu hakeutumaan puoluerekisteri.fi-verkkosivustolle sekä aloittamaan kannattajakorttien keräämisen. SML pitää oikeusministeriön ratkaisua pääosin oikeudenmukaisena, sillä aiemmin kiistan kohteena ollut puolueen yleisohjelma on saanut lopulta oikeusministeriön hyväksynnän suhteellisen pienin muutoksin, jotka eivät tosiasiallisesti ole muuttaneet puolueen vastavalistuksellista ja kansallismielistä olemusta. SML on täten ensimmäinen radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen puolue pitkään aikaan, jonka toiminnalle on saatu oikeusministeriön hyväksyntä. 

Jäljempänä analysoimme muutamia OS:n väittämiä.

 

Silvennoisen mukaan Sinimusta liike on fasistinen 

OS:n mukaan Sinimustan liikkeen puolueohjelman analyysi paljastaa SML:n kannattavan ajatusta sukupolvesta toiseen siirtyvästä etnisgeneettisestä kansakunnan eheydestä, mikä olisi nyt uhattuna, ja siten kansakunnan geneettistä ja kulturellista rakennetta pitää vahvistaa ja vaalia.  

OS on nostanut esille SML:n ohjelmasta kohdan jossa todetaan: ”Puolueemme pyrkii estämään maahanmuuttoa palauttaakseen turvallisen ja taloudellisesti vakaan Suomen, jossa suomalaisen kansan olemassaolo ei ole uhattuna.” Kansallisen identiteetin synnyssä puolue korostaa ”sielun ja veren” merkitystä. 

OS:n mukaan SLM:n puolueohjelman kantavana voimana on pyrkimys luoda etnisesti säilytetty kansakunta, josta olisi rajattu ulos ulkoiset viholliset, kuten maahanmuuttajat, ja panemalla ruotuun sisäiset viholliset. 

– Fasististen liikkeiden peruspiirre, jonka ne kaikki jakavat, on ajatus kansakunnasta, jota ei tällä hetkellä ole. Se pitää uudestisynnyttää rajaamalla siitä pois ei-toivotut ainekset. Sinimustan liikkeen ohjelma on täynnä tällaista ajattelua. Siitä käy hyvin selväksi, että tavoitteena on etnisesti puhdistettu Suomen kansa. Tällä katsotaan olevan ylisukupolvinen yhteys menneisyyteen ja tulevaisuuteen, totea OS. 

Sinimusta liike on terveellä pohjalla pyrkimyksissään 

Sinimusta liike on terveellä pohjalla pyrkimyksissään 

Voidaan kysyä sitä, mitä pahaa SML:n pyrkimyksissä on? 

Sinimusta Liike kannattaa jäljempänä mainittuja tavoitteita: 

Irrottautuminen Euroopan unionin jäsenyydestä (Suomi ei ole edes EU:n laillinen jäsen), eroaminen euroalueen talous- ja rahaliitosta (EMU) eli eurosta, isäntäsopimuksen mitätöimistä ja NATO-jäsenyyden välttämistä. Lisäksi SML kannattaa sitä, että Suomen pitäisi olla itsenäinen talouspolitiikkaan, valtiolla olisi keskuspankki, valtiolla pitää olla oikeus luoda itse velatonta omaa rahaa (Suomen markka), jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Tähän talouspolitiikkaan sisältyy ylikansallisista rahoituslaitoksien korollisesta velasta irrottautuminen. Huomionarvoista myös on, että SML kannattaa järkevää pakolaispolitiikkaa sekä ovat motivoitunut työskentelemään Suomen ja suomalaisten sekä Suomen kulttuurin puolesta. 

Silvennoisen Hollywood-fasismia sekä kansallissosialismia 

Ensin hieman OS:n tulkintaa aiheesta 

OS kirjoittaa:  

SML:n ohjelmassa puhutaan useaan otteeseen siitä, kuinka suomalaiset ovat menettämässä koko olemuksensa kansana, koska tänne tulee väkeä muualta. Vääränväriset maahanmuuttajat edustavat fasistisille liikkeille fyysistä rappiota ja tapainturmellusta. 

Magneettimedian toimittajan kommentti

SML:n nykyisessä ohjelmassa liikkeellä on poliittista tahtoa Suomalaisen kansan olemassaolon ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi, mikä muodostaa myös puolueen ideologisen viitekehyksen, jota kaikki muut SML:n poliittisen ohjelman osa-alueet palvelevat. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa.  

Ohjelmassa ei puhuta vääränvärisistä maahanmuuttajista, mutta on täysin selvää, että 2015 jälkeen tapahtunut, ja sen kaltainen jatkuva maahanmuuttajien vyörytys laimentaa asteittain kantaväestön kulttuurietnisen struktuurin. Aivan kuten saksalaisen professori Gunnar   Heinsohn toteaa väestötieteellisen realismin perusteella, että lännen yhdeksi pääuhaksi on muodostuva jo 21:n vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä Lähi-Idän ja Saharan eteläpuolisen Afrikan nuorisopullistuma. Nuorisopullistuma tarkoittaa sitä, että yli 20 prosenttia väestöstä on nuorisoa, jotka ovat iältään 15–24 vuotta.1   

Lienee täysin varmaa, että SML:n ja muiden isänmaallisten toimijoiden ja ihmisten tarkoituksena ei ole muiden etnisten ryhmien halveksunta ja syrjintä, vaan suomalaiset isänmaalliset ihmiset antavat arvon myös muille kansalaisuuksille sekä kulttuureille. Vasta tällaiset toimijat ja ihmiset pystyvät antamaan myös arvon omalla entniskulttuurelliselle perinteelle sekä esivanhempien työlle.  

Yllä esitetty kappale ei tietenkään tarkoita sitä, että ei voitaisi noudattaa ja kannattaa järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, jonka tarkoituksena olisi estää Ruotsin kaltainen järjetön ja kantaväestön kannalta tuhoisa monikulttuurisuuspolitiikka. Myös juuri tähän uskoakseni pyrkii SML:n ohjelma lausuessaan, että Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Mikäli tämä asiantila viittaa fasismiin ja kansallissosialismiin, ovat nämä poliittiset liikkeet ainakin siltä osin kannatettavia. 

Euroopan kansoilta ja meiltä suomalaisilta ei ole kysytty lupaa valtaviin väestönsiirtoihin kotimaahamme, mitä koronan varjolla toteutettu pelkopandemia on tosin nykyisin hillinnyt. Jokaisella suomalaisella on kiistämätön oikeutensa rakentaa ja asuttaa isiensä maata säilyttäen sen geneettisen ja kulttuurillisen struktuurin ehyenä. Kukaan järkevä suomalainen ei varmaankaan halua kotilähiöistään Ruotsin Rinkebyn kaltaisia ghettoja, joita hallitsevat ulkomaalaistaustaiset rikollisliigat, joiden keskinäiset kiistat ovat muuttaneet lähiön sotatoimialueeksi kuten Ruotsin poliisin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yksikön johtaja, Lise Tamm asian ilmaisee. Esimerkiksi Rinkeby on lähes 100 prosenttisesti ulkomaalaistaustainen lähiö. Tällaisen tuhoisan maahanmuuttopolitiikan vastustaminen ei tietenkään ole mitään syrjintää tai rasismia, vaan puhtaasti terveeseen järkeen perustuvaa realismia. 

Ja edelleen OS:ltä lainaus: 

Juutalaiset ovat äärioikeiston vihalistan kärjessä samalla tavalla nyt kuin ennenkin. Nyt tähän teemaan päädytään usein globalisaatiokritiikin kautta. Siinä väitetään, että juutalaiset liikemiehet, yritykset ja kulttuurivaikuttajat häärivät niin globalisaation kuin maahanmuuton takana. 

M-median toim. kommentti: 

Taaskin OS muotoilee väärin argumentaationsa. Hän sanoo, että “Juutalaiset ovat äärioikeiston vihalistan kärjessä”. Heti ensimmäisenä tässä tarjotaan kaksi sanaa, jotka ovat suoraan valhemedian eli valtamedian stereotyyppisetä sanakirjasta, ja samalla vaikutukseltaan juutalaismafian tarjoamasta roskakulttuurista. 

Ensinnäkin ylikansallisia ja elitistisiä voimasuhteita analysoivat henkilöt eivät käytä sanaa “juutalainen”, tarkoittaessaan sitä eliittiä, joka kontrolloi läntisen maailman uutistoimistoja ja muodostaen läntisen mediaimperiumin, hallitsee kansainvälistä korollista ja riistävää velkarahajärjestelmää sekä Israelin, Yhdysvaltojen ja suurimpien Euroopan valtioiden kautta väkivaltapolitiikkaa ympäri maailmaa. Tämä oli siis tiivistelmä kyseisen eliitin globaalista roolista, ja tässä tämä ‘eliitti’ on juutalaiseliitti tai juutalaismafia tai Siionin Viisaat. Tästä ylimystöstä käytetään myös nimitystä sionistieliitti, mutta koska on olemassa myös kristillisiä sionisteja, sionistieliitti ei tarkoita, vain juutalaisia sionisteja. Ollakseen sionisti ei tarvitse olla juutalainen, ja kaikki juutalaiset eivät ole sionisteja. Kuitenkin sionistieliitin käynnistävänä voimana on juutalaiset toimijat. 

Pääsääntöisesti sellaiset toimijat, jotka tutkiva negatiivista globaalia hegemoniaa, eivät ajattele siten, että he kohdistaisivat vihamielisyyttä juutalaisiin. Tässä tapauksessa ei vihata ketään kansanryhmää etnisyyden tai kulttuurin perusteella. Kysymyksessä on vain kansainvälisten poliittisten agendojen ja erilaisten valtajärjestelmien analysointi, kritisointi sekä näiden elitisten voimien vastustaminen. 

Juutalaismafian yksi puolustusmenetelmistä on ollut se, että heidän kansainvälisiä rikoksiaan ja juonittelujaan paljastavat ihmiset ja yhteisöt mustamaalataan, joko “natsikortin” vilautuksella tai “antisemitismi” syytöksillä. Näköjään Oula Silvennoinen on omaksunut täysin juutalaismafian stereotyyppisten ja kuluneiden fraasien käytön. 

(Antisemitismi on eri asia kuin antisionismi, jossa edellisen sanotaan halveksivan juutalaisia rodun ja kulttuurin perusteella, mutta jälkimmäinen arvostelee sionistieliitin kansainvälisiä rikoksia, ei siis kiinnitä huomiota juutalaisiin yksilöinä.)  

Ilmaisu äärioikeisto on myös harhaanjohtava, mikä terminä soveltuisi parhaiten nykyisten puolueiden edustajille aina vasemmalta, oikealle. Kaikilla nykyisillä eduskuntapuolueilla on niiden kosmeettisista eroavaisuuksista huolimatta sama päämäärä; nimittäin kasvottoman globaalin pääoman imperiumin palveleminen ja hyödyntäminen. 

OS: Fasistiset puolueet nimenomaan korostavat tarjoavansa uutta vallankumouksellista suhtautumista politiikkaan. … Tilalle tarjottiin autoritaarista hallintomallia. Saksan natsipuolueen ohjelmassa vastustettiin yhtä aikaa riistokapitalismia ja luokkataistelua, koska tavoitteena oli jakamaton ja etnisesti yhtenäinen kansakunta. 

M-median toim. kommentti: 

Sana fasismi on peräisin antiikin Roomasta, jossa korkeiden henkilöiden henkivartijat eli liktorit kantoivat mukanaan vitsakimppuja (lat. fasces), (muistuttaa suomalaista vasta sanaa) joiden keskellä oli kirves. Sittemmin 1800-luvun lopulla italialaiset sosialistit perustivat toimintaryhmiä (fasci), jotka ottivat vitsakimpun nimityksen symboloimaan työväen liikkeen yhtenäisyyden voimaa, tukea sekä järjestäytymistä. Benito Mussolini, joka oli aktivisteihin kuuluva, otti sanan symbolina on puolueensa ideologiaan.  

Luonnollisesti sekä fasismi että kansallissosialismi vastustaa riistokapitalismia ja luokkataistelua, sillä näiden liikkeiden tarkoituksena on koko kansan hyvinvointi, jota kansa rakentaa kuin yhtenä miehenä. Verenperinnön vaaliminen on kieltämättä näille liikkeille tärkein peruskivi, joka ei sinänsä olisi paha-asia, jos sen paikalle asetettaisiin tärkeimmäksi tavoitteeksi ihmisen henkinen kehittyminen. 

Muutamia huomioita fasismista ja kansallissosialismista 

Mutta miksi “fasistiset” ja sen lähisukulainen kansallissosialismi vastustaa juuri riistokapitalismia eli modernisti sanoen kaiken omistuksen ja yksilöllisen vapauden riistävää globaalia uusliberalismia. 

Tässä on syy edellä mainittuun: 

Fasistiset ja kansallissosialistiset järjestelmät taistelevat globaalia rahanvaltaa vastaan. 

Britanniassa Imperial Fascist Leaguen johtaja Arnold Leese on kiteyttänyt osuvasti sen, mitä tarkoitetaan fasistisella sekä kansallissosialistisella talousajattelulla: 

“Rahoituskapitalistin edut ovat ankarassa ristiriidassa teollisuuskapitalistin etujen kanssa. Teollisuusyrittäjä tekee voittoa rakentamalla tehtaita, työllistämällä ihmisiä, luomalla hyvinvointia ja investoimalla voitot toiminnan laajentamiseen. Pankkikapitalisti sen sijaan panee kapuloita yrittäjän rattaisiin kiskomalla korkoa ja manipuloimalla hintoja. 

Juutalainen Karl Marx toi ’hajota ja hallitse’ –periaateen työmarkkinoille; hän usutti ei-juutalaiset työnantajat ja palkansaajat taistelemaan toisiaan vastaan. Samalla kun kansantalouden kaksi pääpilaria – yrittäjät ja työvoima – ovat toistensa kimpussa, korkoa kiskova pankkiiri saa jatkaa rikoksiaan rauhassa. Ei ihme, että monet Wall Streetin juutalaiset pankkiirit rahoittivat Venäjän kommunistivallankumousta. 

Pankkiiri uskottelee kansalle, että tuotannon rajat on saavutettu ja että niukkuus on todellista. Työntekijöiden on pankkiirien mukaan alistuttava epäisänmaallisten ammattiliittojen valtaan ja yrittäjien täytyy tuntea ikuista kiitollisuudenvelkaa rahanlainaajia kohtaan. Kumpikaan työmarkkinakiistan osapuoli ei ymmärrä, kuka todellinen vihollinen on. 

Fasismiin sisältyviä ominaisuuksista on laadittu useita listoja, mutta yhteisesti hyväksyttyä yleisen fasismin käsitettä ei ole olemassa. Fasismia onkin sovellettu valtioiden omien kulttuuriperinteiden pohjalta. 

Fasistisissa yhteiskunnissa voidaan toteuttaa korporativismia yhteiskuntajärjestelmänä, jossa lainsäädäntövaltaa toteutetaan työnantajien sekä työntekijöiden muodostaminen ammattikuntien kautta. Tässä suhteessa fasismi muistuttaa myös syndikalismia. 

Fasismissa valtiovalta kontrolloi taloudellista valtaa ja pitää hallussaan itsenäistä rahataloutta. Tällöin valtiolla on rahanluonti oikeus ja kyky rahoittaa investointejaan omalla korottomalla rahalla. Tällöin valtio vapautuu kansainvälisten rahoituslaitosten korollisesta velkarahajärjestelmästä, joka orjuuttaa valtiota taloudellisesti ja estää todellisen hyvinvoinnin muodostumisen.2 

Mitä pahaa voisi fasismissa olla?

 

Eikö valheellinen demokratia, jota globaali valtaeliitti hyödyntää ole pahinta? 

Päinvastoin, kuin OS sanoo, nykyinen henkisesti mädäntynyt yhteiskunnallinen järjestelmä tarkoittaa etnistä tuhoa ja monokulttuuria. 

Ensinnäkin juutalaisten Rothschildien ja muiden juutalaisten perhedynastioiden luoma korollinen velkarahajärjestelmä on kirjaimellisesti orjuuttanut taloudellisesti maailman valtiot sekä vääristänyt koko maailman talousjärjestelmän.3 

Tiivistäen voidaan sanoa, että raha syntyy yksityisten pankkien luodessa sitä tyhjästä. Raha on nykyään suurelta osin virtuaalirahaa. Pankit ovat kaupallisia yhtiöitä, joiden tehtävä ei ole tukea ja vakauttaa taloutta ensinkään, vaan niiden tavoitteena on yksinkertaisesti voittojensa maksimointi. Valtiolla ei ole päätäntävaltaa pankkien toimintaan, ja Euroopan unioni on säätänyt lakeja, jotka estävät viranomaisia sekä syyttäjiä tutkimasta pankkiirien talousrikoksia.   

Yllä esitetyn asiantilan johdosta pankkien valta nykyisessä Euroopassa perustuu sille, että ne päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin. Pankkien päättäessä rahan luonnin tarkoituksen, viitoittavat ne käytännössä myös Euroopassa toteutettavan politiikan suunnan. Yksityisinä yrityksinä pankit maksimoivat voittonsa; siten ne tavoittelevat mahdollisimman laajaa lainaamista, jotta ne voisivat kiskoa mahdollisimman mittavasti korkoa. 

Globaali uusliberalistinen talousjärjestelmä toimii täysin kansainvälisen velkarahajärjestelmän tuella ja sen rinnakkaisilmiönä. 

Uusliberalistiset (UL) dogmit dominoivat ennen muuta negatiivista globaalia taloutta, ja sen vaikutus on laajentunut vuodesta 2008 alkaen Itä-Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Venäjälle. UL:n edustajat ovat joutuneet puolustelemaan ideologista epäjohdonmukaisuuttaan, sillä UL-oppi on edustavinaan demokratiaa ja paljon puhuttua tasa-arvoa, vaikka se alistaa valtiot yksityisten rahoitusmarkkinoiden korkoa korolle maksaviksi ”torppareiksi”. UL-edustaa modernia ylikansallista omistajaluokkaa, jotka muodostuvat globaaleista rahoitusmarkkinoista, monikansallisia suursijoittajista ynnä muista sellaisista henkilöimättömistä instituutioista. Tämä juuri tarkoittaa negatiivista globalisaatiota. Nykyisin esimerkiksi persoonattomat ylikansalliset sijoittajat ovat yrityksien todellisia omistajia, mutta näiden ei koskaan tarvitse olla yhteydessä asiakkaisiinsa, sillä varsinaisen palvelun tai yritystoiminta voidaan tuottaa muualla tai ne tuotetaan vierailijan tai ulkomaisen yrityksen kautta. 

Yllä olevaan viitaten, voidaan kysyä, että onko Silvennoisen ihanteena sellainen yhteiskuntajärjestys, kuten nykyisessä Suomessa on, missä Suomen kansa on totaalisesti aivopesty juutalaismafian hallitsemalla mediaimperiumilla, ja samalla ilmoitetaan ilkikurisesti valtiovallan kuuluvan Suomen kansalle? 

Lisäksi eduskuntapuolueet ovat aina vasemmalta oikealle sitoutuneet, muiden muassa puoluekurin kautta palvelemaan yllä esitettyä negatiivistä globalisaatiota, joka ehkä yksi pahimmista ilmenemismuodoista on liittovaltioksi kehittyvä Euroopan unioni. Demokratiaksi kutsuttu pelleily toteutuu vain eri puolueiden kosmeettisten “riitojen” väittelyistä, ja lopulta yhteisen tavoitteen löytämisestä eli taipumisesta kasvottomien ylikansallisten pääomanimperiumien palvelijoiksi ja kansallisen vallan siirtämiseen Suomen valtion sisältä ulkomaille. 

Tämäkö on muka OS:n mukaan sitä oikeaa demokratiaa, joka yllä pitää Suomessa tasa-arvoa, hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja vapautta? Onko se edistyksellistä, että yksilöllinen idealismi sekä ajattelu on tukahdutettu, ja sen sijalle on tungettu materialistisia, aistillisia ja ateistisia suuntauksia?  

Meidän on uudesta luotava maa! 

Lakimies Jaana Kavonius (OTK) on hiljattain jättänyt omasta ja perustamastaan oikeusturvajärjestön Oikeusturvakeskus ry:n puolesta keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, joka koskee muiden muassa istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeitä valtiopetoksia sekä siihen liittyviä rikoksia.    

Tutkintapyynnön tekeminen  

Magneettimedia kehottaa lukijoita lähettämään yllä mainitun tutkintapyynnön keskusrikospoliisille Elvytyskusetus -sivustolla olevan osoitteen kautta,  

tai tekemällä tutkintapyynnön suoraan Elvytyskusetus -sivuston oheisten ohjeistuksien mukaisesti:  

”Liitetiedostona oleva tutkintapyyntö on tullut vireille ja koskee istuvan presidentin Sauli Niinistön johdolla toteutettua törkeää valtiopetosta ja siihen liittyviä rikoksia.  

 1. Lähetä tutkintapyyntö osoitteeseen: [email protected]  
 1. Viestiin otsikoksi: Tutkintapyyntö  
 1. Lisää sähköpostisi viestikenttään esim. seuraava teksti ja lisäksi alla oleva linkki asiakirjaan: Yhdyn Jaana Kavoniuksen ja Oikeusturvakeskus ry:n 31.5.2021 jättämään tutkintapyyntöön valtiopetosta ym. Koskevassa asiassa.  
 1. Viestikenttään lisäksi päiväys ja oma nimi ja yhteystiedot” 

Suomessa on toteutettava poliittiset tavoitteet Sinimustan liikkeen puolueohjelman mukaisesti, jotka jo esitettiin yllä olevassa luvussa “Sinimusta liike on terveellä pohjalla pyrkimyksissään”. 

Toivottavasti yllä mainittu tutkintapyyntö aloittaa Suomessa oikeustaistelun, joka huipentumana olisi itsenäinen ja vapaa Suomi, ilman EU:ta, euroa ja orjuuttavaa velkarahajärjestelmää. Täysin selvää on, että oikeustaistelu ja muiden muassa perustuslain säätäminen 94§ ja 95§ osalta ovat välttämättömyys vallankumouksen toteutumisessa. Joskin on hyvin optimistista luottaa murroksen realisoituvan pelkästään oikeustaisteluna, sillä myös poliisi ja oikeuslaitos ovat vapaamuurareiden ja niiden toimihenkilöiden miehittämät. 

Täydellinen itsenäistyminen ja henkinen vapautuminen helvettien vallasta tapahtuu vain Jumalan Kaitselmuksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän planeettamme pelastuksena on Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko. Pitää luottaa Jumalalliseen kaitselmukseen, mutta ei saa olla passiivinen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

”Tältä fasismi näyttää, kun sen kirjoittaa paperille” – tutkija Oula Silvennoinen epäilee Sinimustien puoluehankkeen karahtavan oikeusministeriöön – Kirkko ja kaupunki 

Lise Tamm: Rinkeby är nästan som en krigszon – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio 

F:\OLD_DR~2\ARYANISM\LEESE\money_no_mystery.htm (jrbooksonline.com) 

https://web.archive.org/web/20120223083941/http:/www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22405

Debate over monetary system grows | News | DW | 28.11.2014 

Kerry Bolton, ”Wall Street and the March 1917 Russian Revolution” | Counter-Currents 

Nova Hierosolyma 

****** 

 1. Heinsohn, Gunnar (2006). Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen 
 1. Wiberg, Matti: Politiikan sanakirja, s. 248. Toimittanut Kalevi Koukkunen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala   
 1. Kreivi Cherep-Spiridovich: The World Government USA 1926. 

22 kommenttia

 1. JUUTALAISUUDEN VAARA IHMISKUNNALLE
  Sinimusta liike on aivan tervetullut ilmiö Suomen politiikkaan, sillä vastustaahan se EU:ta, euroa, velkarahajärjestelmää ja myös juutalaista maailmanvaltaa. Mutta valitettavasti se samoin kuin kaikki muutkin liikkeet ei ymmärrä juutalaisuuden todellista vaaraa ihmiskunnalle. Juutalaisuus on edennyt syöpäkasvin tavoin ihmiskunnan ruumiiseen ollen lähellä sen täydellistä valtaamista. Juutalaisuus perustuu Talmudiin, joka on kristinuskon vastainen perkeleellinen uskonto, joka kääntyi Jeesuksen aikana Jumalan asemasta palvelemaan kirjaimellisesti perkelettä. ”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.’” (Matt. 4: 8-9). Tätä perkelettä juutalaiset kumartavat, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että juutalainen asettaa aina rahan ja maallisen vallan tärkeimmäksi asiakseen. Talmud on täysin rasistinen ideologia, joka pitää vain juutalaisia ihmisinä ja muita kansoja eläiminä. Talmudia on syötetty juutalaisille pari tuhatta vuotta siten, että se on muokannut juutalaisten perimää. Tästä perimästä kertoo maailmanhistorian älykkäin psykologi Emanuel Swedenborg seuraavasti: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Juutalaisuus sai lisävahvistusta 700-luvulla mahtavan kasaarikansan kääntyessä juutalaisuuteen. Kasaarit olivat vallanhimoinen, kostonhimoinen, siitintä jumalana palvova kansa, jonka kuningas Bulan ihastui Talmudin ennustukseen, että juutalaiset saisivat aikojen lopussa haltuunsa koko maailman rikkaudet ja kaikki kansat orjikseen. Ilman kasaarikansan kääntymistä juutalaisuuteen ei olisi nykyään niin mahtavaa juutalaisuutta. Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Juutalaisten kansainvälinen pyrkimys on siis muiden kansojen heikentäminen. Tätä he tekevät markkinoimalla maahanmuuttoa Euroopan kansoille, vaikka itse pitävät kiinni rotupuhtaasta Israelin valtiosta. Kansainvälisellä velkarahaan perustuvalla pankkijärjestelmällä juutalaiset orjuuttavat kansoja aiheuttaen sen, etteivät kansojen taloudet pääse kehittymään. Mediavallallaan juutalaiset ovat propagoineet kaikenlaista saastaa, kuten seksuaalisia perverssejä, avioliiton murentamista, yhteiskunnan perusarvojen mitätöintiä ja ateismia. Nyt juutalaiset yrittävät lisätä mediavaltaansa tekemällä ihmisistä geneettisesti manipuloituja, jotta he voisivat hallita ihmisiä totaalisesti; tähän tähtäävät Great Reset ja koronahuijaus, jotka ovat juutalaisten ohjauksessa. Estääkseen muita kansoja huomaamasta kavalaa suunnitelmaansa ihmiskunnan orjuuttamiseksi juutalaiset ovat luoneet helvetillisen holokaustiuskonnon, joka saa gojimit pelkäämään juutalaisten suunnitelmien paljastamista. Holokaustiuskonnossa juutalaiset esiintyvät viattomasti vainottuna kansana, vaikka todellisuudessa juutalaiset saivat itse aikaan ensimmäisen ja toisen maailmansodan muiden kansojen heikentämiseksi. Juutalaiset ovat kansana lihaksi tullut perkele maan päälle. Tämän perkeleen kukistaminen tulee olla jokaisen Jumalaa rakastavan kristityn päämäärä. Juutalaisuudesta saa oikeaa tietoa esim. sivustolta http://islam-radio.net/ LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 2. Hyvä kirjoitus taas Juutiselta. Suomalaisen etnisyyden ja rotugenetiikan pelastaminen ilmiselvältä tuholta on Sinimustan liikkeen tärkeä päämäärä, mutta tämä vaatii irrottautumista globalistisen eliitin määräysvallasta. Irrottautuminen kasvottoman globaalin pääoman ja sen orkestroimien luovan tuhon ja ”reset”- politiikan kahleista voidaan tehdä monia eri pääreittejä pitkin:
  -klassinen eurooppalainen fasismi ja kansallissosialismi nykypäivän olosuhteisiin, vaatimuksiin ja tottumuksiin sovellettuna.
  -klassinen liberalismi, joka pohjautuu kansalaisiin sovellettavan vapaus- ja itsemääräämisperiaatteen ja tasa-arvon ideaaliin kristillisen arvopohjan ohjatessa yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa. Tämä suuntaus on saanut vahvan ilmauksen USA:n perustuslaissa.
  – Maltillinen sosiaalidemokraattinen sosialismi, jossa sallitaan pienimuotoinen kapitalismi. Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli perustui pitkälti tähän nk. sekatalousmalliin. Pääomien liika keskittyminen ja globalisoituminen tuhosi tämän mallin.
  – Kuningaskuntamalli, jossa vahva kuningas tai kirkkolaitos pitää kansaa riistävät aateliset ja rosvoparonit kurissa.

  Näistä kuningaskuntamalli on jo niin historiallinen ettei sitä nykyoloissa voida toteuttaa, paitsi absoluuttisen mahdin kautta teokratiana sitten, kun kaikki vihollisensa kukistava Jeesus Kristus palaa maan päälle ja toteuttaa teokratian. Sitä ennen on etsittävä jotain muuta, vaikka käytännön mahdollisuudet juuri nyt näyttävät olemattomilta.

  Näissä malleissa valtaa pyritään sekä hajauttamaan että keskittämään siten, että kansalaiset voivat vaikuttaa omaan asemaansa ja suojautua erilaisten sortavien mafioiden mielivaltaa vastaan. Vahva valtio tai kansalaisten yhteenliittymä (militia) takaa lain ja järjestyksen ja tarvittaessa puuttuu sortoon. Fasistinen ja sekatalousmalli malli ovat sikäli ongelmallisia, että niiden edellyttämä valtaa keskittävä valtio voi yhä ajautua epämoraalisen ja kansan hyvinvoinnista piittaamattoman aineksen käsiin tai ohjaukseen. Klassiset liberalistit haluavat häivyttää vahvan valtion roolin pois kokonaan, koska vahvan valtion tarjoama vaikutusvalta houkuttaa kaikkein sairaimpia luonteita kuten nyt olemme havainneet (katsokaa vaikkapa G7-kokouksen johtajahahmoja). Myös isot pääomakeskittymät kuuluvat klassisen liberalismin vastustamiin valtakeskittymiin (uusliberalismi ei näitä vastusta, vaan suosii). Vahva valtio edellyttää ehdottomasti toimivan ja riippumattoman tiedotusvallan olemassaoloa, jotta valtiaiden itsensä väärinkäytöksiin voidaan puuttua ja tiedottaa niistä kansalle. Länsimaisten demokratioiden tuho on toteutettu keskitetyn mediavallan avulla, jolla kansat on saatu kannattamaan sortajiaan ja unohtamaan näiden korruption.

  Negatiivista globalisaatiota edistävät suuntaukset, joiden etuliitteenä on sana ’uus-’, kuten:
  -Uusliberalismi = äärikapitalismin ja pankkivallan suosiminen
  -Uuskonservatismi = sionismia tukeva transatlanttinen valta- ja sotapolitiikka
  -Uusmarxismi/Kulttuurimarxismi = perusarvojen ja kristillisyyden alasajo

  Kaikkien näiden ’uus-’liikkeiden taustalta löytyy internationaalinen sosialismi, jota kommunistinen maailmanvallankumous tavoittelee. Saavuttaakseen päämääränsä kommunistien on ensin tuhottava länsimaissa vallinneet perusinstituutiot eli koti/perhe, uskonto ja isänmaa. Sinimustan liikkeen ja kaltaistensa ehdoton päätehtävä on näiden perusinstituutioiden elvyttäminen ja suojelu kaikesta vastustuksesta huolimatta.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 3. ”Rothschildien ja muiden juutalaisten perhedynastioiden luoma korollinen velkarahajärjestelmä on kirjaimellisesti orjuuttanut taloudellisesti maailman valtiot sekä vääristänyt koko maailman talousjärjestelmän.”
  Kun puhutaan fasismista niin yleensä kansa ymmärtää että tarkoitetaan mielivaltaa jota joku harjoittaa jotain vastaan tai hallintojärjestelmää joka sortaa kansaa. Sellainen on juuri tuo yksityispankkiirien luoma velkarajjärjestelmä koska se orjuuttaa kansat ja kansalaiset velkaorjiksi ja vie heidän vapautensa. Orjuus on pahinta fasismia.
  Sellainen valtio joka toimii koko kansan edun mukaisesti ja sen parhaaksi ei koskaan voi olla fasistinen kielteisellä tavalla vaikka onkin omalla tavallaan kurinalainen ja vaatii että yhteistä hyvää palvelevia lakeja noudatetaan. Kuitenkin ne (psykopaatit, uus-liberaalit neokonnat) jotka eivät suvaitse mitään rajoja vaan ymmärtävät vapauden lupana toteuttaa omia halujaan vaikka ne olisivat yhteisen edun vastaisia leimaavat sen fasistiseksi. Näin esim. Venäjän ja Kiinan suvereeni demokratia jossa hallinto on vastuussa kansalle leimataan järjen vastaisesti fasismiksi tai epädemokraattiseksi vaikka se palvelee koko kansan etua. Myös kansallissosialistinen Saksa kantaa tätä leimaa pääosin katteettomasti sionisti-propagandan seurauksena.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. FASISMI JA KANSALLIS-SOSIALISMI
  En hyväksy kansallis-sosialismia enkä fasismia, koska ne eivät perustu kristinuskoon. Niissä oli paljon hyvääkin, esim. velkarahasta riippumaton pankkilaitos ja terve antisemitismi. Mutta vain valtiojärjestelmä, joka nojaa Raamattuun ja Jumaluuden inkarnaatioon Jeesukseen, voi olla todellisen ja oikean valtion ydin. Nykyinen kristinusko on luopunut Jumalasta eikä sillä ole yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen, vaan suora yhteys helvettiin, mikä käy ilmi sen typeryydestä palvoa nykyjuutalaisia ”jumalan kansana”. Kristityt odottavat Jeesuksen toista tulemista, mutta eivät tiedä, että Jeesus tuli jo 1700-luvulla Emanuel Swedenborgin Raamatun selitysten avulla. Swedenborg paljasti sekä katolisen että reformistisen kirkon rappion ja sen vuoksi hänen teoksiaan ei hyväksytty. Ne kuitenkin avautuvat jokaiselle, joka rakastaa totta sen vuoksi, että se on totta. Swedenborg on aikaamme edellä myös psykologina ja tieteenfilosofiassa. Sillä, että Swedenborgia ymmärtävät vain harvat, ei ole mitään vaikutusta. Totuudet ovat ikuisia riippumatta kannattajien lukumäärästä. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
  1. ”Kun ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luuk.18:8). Raamatun itsensä todistuksen mukaan kristinuskon tila heikkenee nopeasti kohti aikojen loppua. Eihän Anti-Kristuksen valtakuntaa voitaisi muuten pystyttääkään ellei uskon vaikutus olisi huomattavasti vähentynyt yhteiskunnassa. Itsekin toimin nykyisin lapsenuskon varassa, koska kristinuskon puolustaminen järkevillä ja ajankohtaisilla argumenteilla on niin vaikeaa.

   Swedenborg ei täytä Raamatussa ilmoitettuja Kristuksen paluun merkkejä sen tavan suhteen eli Kristus ilmestyy pilvissä ja ilmestys on julkinen ja syntisiä kauhistuttava. Myöskään Aikain Merkit eivät täysi eli käsillä on turmeluksen huipennus, Anti-Kristus-valtiaan lyhyt hallintokausi sekä kristittyjen rajut vainot. Kristuksen tulemista voi edeltää pitkä aikakausi erilaisia pienimuotoisia anti-kristuksia sekä herätyksen ja tervejärkisyyden aaltoja. Epäilemättä Swedenborg on hyvin arvostelukykyinen mies, mutta ei mikään Messias-hahmo kristillisessä merkityksessä. Jeesus Kristus on Jumala ja todisteena tästä Evankeliumeissa esitetyt tunnusteot, joihin tavallinen ihminen ei mitenkään pysty. Tarkasti evankeliumeja lukeva havaitsee Jeesuksessa myös majesteetin luonteen. Nykyisenä hirmuvaltiaiden ja öykkärien aikakautena monet eivät tunnista auktoriteettia Jeesuksessa. Varg Vikernesejään palvovat fasistit halveksuvat Jeesusta ja Vuorisaarnan oppeja ja pitävät kaikkia kristittyjä Israelia ja askenatseja palvovina surkimuksina ja pelleinä (joita usein ovatkin).

   Kansallismielinen liike on niin pieni ja vähävoimainen, ettei keskinäisiin kiistoihin olisi varaa. Lisäksi vihollinen syöttää kansallismielisille ansoja kuten avointa ja kiihkomielistä oman idolin palvontaa, jonka perusteella liikkeen kimppuun on helppo käydä ja vetää sen maine lokaan. Vihervasemmisto inhoaa ja kavahtaa Hitleriä, mutta ei pidä myöskään Jeesuksesta Kristuksesta (kommunistinen hippi-Jeesus heille tosin kelpaa). Joudumme elämään vihollisen asettamilla ehdoilla tai ainakin ottamaan ne huomioon, koska ne vaikuttavat sanoman leviämiseen. Siksi omien idolien liika hehkuttaminen julkisuudessa ei oikein palvele ketään ja aiheuttaa vain hajaannusta liikkeessä. Erityisesti tulisi välttää hajaannusta kristittyjen ja ei-kristittyjen kesken, jota myös vihollinen lietsoo. Itse olen kristitty, mutta ymmärrän myös Hitlerin ihailijoita, mutta tiedän senkin, että fasismin tai kansallissosialismin tuputtaminen ei toimi sanoman levittämisessä. Myös kristinuskoa kavahdetaan. Magneettimedia on niin pieni julkaisu, että omien idolien kehuminen lienee täällä sallittua. Ihmisillä pitää olla innostavia esikuvia.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. TAIVAAN PILVISSÄ
    W.R.: ”Swedenborg ei täytä Raamatussa ilmoitettuja Kristuksen paluun merkkejä sen tavan suhteen eli Kristus ilmestyy pilvissä ja ilmestys on julkinen ja syntisiä kauhistuttava.” Swedenborgin tehtävänä oli paljastaa Jumalan Sanan eli Raamatun sisäinen, spirituaalinen merkitys. Tämän hän myös teki. Koska Sana on yhtä kuin Jumala, on sillä myös sisäinen merkitys. ”Pilvet” tarkoittaa Sanan ulkoista eli kirjaimellista merkitystä. Herran toinen tuleminen ”taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella” (Matt. 24: 30) tarkoittaa, että se tapahtuu Sanan eli kirjaimellisen merkityksen avautumisena eli ”suurella voimalla ja kirkkaudella”. Sanan kirjaimellinen merkitys siis kätkee Sanan spirituaalisen merkityksen, jonka avaaminen oli Swedenborgin tehtävä, mikä siis oli Herran toinen tuleminen. Herra koulutti Swedenborgia tähän tehtävään lapsuudesta lähtien. Swedenborg ei laittanut teoksiinsa edes omaa nimeänsä. Ainoastaan viimeiseen teokseensa hän laittoi nimensä ja arvonsa: Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Näistä teoksista August Strindberg kirjoittaa elämänsä ehtoolla: ”Swedenborgin teokset ovat mittaamattoman laajat, ja hän on antanut vastauksen kaikkiin kysymyksiini, kuinka kiperiä ne sitten ovat olleetkin” (Legendoja).
    LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    http://koronarealistit.com/
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.elinahytonen.fi
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Nykyinen Suomen perustuslaki ja yhteiskuntajärjestys ei ole yhtään sen kristillisempi kuin Italian fasismi ja Saksan kansallissosialismi oli.

   Fasistinen iskulause kuului: Libro e Moschetto, Fascista Perfetto – Ama Iddio La Patria La Famiglia”

   Eli suomeksi: Kirja ja musketti, täydellinen fasisti – rakastaa Jumalaa, isänmaata ja perhettä.

   Goebbelsin kuvaus kuinka he kunnioittiviat maallisen ja hengellisen regimentin erotusta:

   https://www.altcensored.com/watch?v=u_LHwKxcOIM

   https://justice4germans.wordpress.com/2013/08/13/free-book-positive-christianity-in-the-third-reich-by-professor-cajus-fabricius/

   https://justice4germans.wordpress.com/2013/08/28/the-filthy-lie-those-evil-nazis-were-anti-christians-and-heathens/

   https://totuusbloki.wordpress.com/2013/10/13/kansallissosialistinen-saksa-oli-kristitty-valtio/

   https://totuusbloki.wordpress.com/2014/12/28/tarkastelussa-kansallissosialistisen-saksan-25-kohdan-ohjelma/

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 5. Kasaarit,kaikki vihollisensa kukistava jeesus,Venäjän ja Kiinan suvereenit demokratiat joissa hallinto vastuussa kansalle,fasismi ja ks huono koska ei perustu kristinuskoon…!?!? Harvinaisen noloa kommentointia.Aikuiset ihmiset hävetkää.Ei tällaista meininkiä voi kukaan ottaa vakavasti.Huh huh.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
  1. ” esim. Venäjän ja Kiinan suvereeni demokratia jossa hallinto on vastuussa kansalle leimataan järjen vastaisesti fasismiksi tai epädemokraattiseksi vaikka se palvelee koko kansan etua. Myös kansallissosialistinen Saksa kantaa tätä leimaa pääosin katteettomasti sionisti-propagandan seurauksena.”

   Kirjoitit että hävetkää.
   Pystytkö sitten itse kumoamaan nuo tosiasiat? Venäjä ja Kiina menestyvät kansoina ja valtioina kun länsimaat hajoavat ja tuhoutuvat. Saksakin menestyi kunnes se päätettiin porukalla ja halpamaisesti tuhota. Onhan tuo faktaa. Mitä häpeämistä siinä on. Eikö enemmänkin sen pitäisi hävetä joka ei menesty ja tuhoaa itsensä?

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. HALLA-AHO LÄHTEE
  Nyt on ajankohtainen tärkeä asia, kuka tulee Halla-ahon seuraajaksi perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Tiedän, että perussuomalaisissa on terveesti ajattelevia, jotka eivät hyväksy koronahuijausta, ilmastovouhotusta eikä EU:ta, joka on kehittymässä diktatuuriksi. Uusi puheenjohtaja pitäisi nousta näin ajattelevien joukosta. Ja sellainen mitä parhain ehdokas on kansalaisaktivisti OSSI TIIHONEN, joka on kunnostautunut koronahuijauksen ja ilmastovouhotuksen vastustajana. Koska puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa enemmistöpäätöksellä ja kaikilla puolueen jäsenillä on mahdollisuus äänestää, niin menkää ihmeessä kaikki koronahuijausta vastustavat puolueen jäsenet Seinäjoelle 14.8. puoluekokoukseen. Ossi Tiihonen voi muuttaa puolueen kannan realistisemmaksi koronan suhteen, miltä tieltä Halla-aho oli poikennut.
  Näin perussuomalaisista tulisi todellinen oppositio nykyiselle turmiolliselle politiikalle. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Itse en jaksa seurata perussuomalaisten sekoiluja. PS-mentaliteetti on maanläheinen ja puolueen tarkoitus on tavoitella suuria äänestäjämassoja. Mutta puoluejohtajakisa on varmastikin mielenkiintoinen tapahtuma. Globalistit tietävät, että he voivat menettää otteensa puolueesta, kun transatlantisti Halla-Aho lähtee. Lobbaus vastaavan uuden samanlaisen saamiseksi johtoon tulee olemaan kovaa. PS on vaikea tapaus, koska puolueen täytyy toimia kapeasti ajattelevien ja valtamedian aivopesemien massojen ehdoilla ja olla leimautumatta liikaa minkään suunnan hörhöksi. Hyvä esimerkki tälläisesta kapeasta ajattelusta on nm. Ari Leinon kommentti ylhäällä. Näitä vähä-järkisiä puolueen on pakko miellyttää. Muuten puolueesta tulee taas yksi marginaali- ja minipuolue Kristallien ja Sinimustien rinnalle. Toisaalta kompromissien aika politiikassakin alkaa olla ohi, koska globalismi painaa päälle ja toimii valheen ja petoksen voimalla ja ihmisten on pakko siirtyä puolustamaan Totuutta oman omatuntonsa mukaan.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
    1. Sinimusta liike tai Kristallipuolue eivät ole mitään hörhöjä, vaan ajavat omaan tyyliinsä oikeamielistä politiikkaa. En pidä edes PVL:ää hörhöinä, jos verrataan nyky-Suomen johtoon, joka ajaa kansanmurhaa. Mutta keskivertoihmiset pitävät noita edellämainittuja hörhö- ja marginaali-ilmiöinä.

     Perussuomalaiset hyväksyvät perinteisen kristinuskon, mutta torjuvat kaikenlaiset rajatietoon, revisionismiin tai etnonationalismiin nojaavat näkemykset. Persut ovat niin liioitellun tervejärkisiä ja anti-radikaaleja, etteivät edes koronassa uskalla ajatella valtavirtaa ja valtamediaa vastaan. Puolue jäi oman puupäisen korona-politiikkansa vangiksi. Suuressa maailmassa lähes kaikki kansalliskonservatiivit torjuvat globalistien ajaman röyhkeän korona-politiikan. Persujen hoksottimissa on pakko olla jotakin vikaa tai sitten sisäinen kuri puolueessa on ollut liian kova.

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Persuthan ovat pelkkiä juutalaisten hännystelijöitä. Juutalaiset ovat heille kaikki kaikessa. Ihme persupropagandaa väittää täällä, että he kaiken alla kuitenkin tarkoittaisvat hyvää. Kaikki toimet ovat olleet suomalaisia vastaan. Jos sinusta joku asia ei ole tervejärkistä, niin miksi puhut tervejärkisyydestä? Vaikka se siis olisi vain ”aivopestyjen hörhöjen” käsitys?

      Halla-aho vaikuttaa koko ajan olleen jokin anarkistien myyrä ja suuri teeskentelijä. Taitaa olla vihervassari ollut koko ikänsä. Tosin kovien talousoppien kanssa. Samanlainen kuin Sarastuksen Hännikäinen

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Mikä tässä on nyt niin vaikeaa?1-Abrahamilaisten uskontojen larppaus ei ole hyväksi kenellekään.2-Venäjän ja Kiinan komppaaminen on noloa mikäli ei tajua että molemmat maat ovat edelleenkin juutalaisten talutusnarussa.Sitäpaitsi kommentoin ideaa suvereeneista demokratioista ja vastuullisuudesta kansoillensa.3-Kansallissosialistinen Saksa oli loistava menestystarina kunnes anglojuutalainen klikki päätti toisin.Kärkevyyteni johtui lähinnä siitä kun liian usein tuntuu ihmisillä olevan jopa perusasiatkin hukassa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. KYSYMYS ON SODASTA
  Olemme keskellä sotaa, jossa globalistit uhkaavat perusoikeuksiamme ja maamme itsenäisyyttä. Rokotepassit on jo hyväksytty ja seuraavana askeleena on tietenkin pakkorokotus. Taistelussa tarvitaan jokaisen kansalaisen panos. Perussuomalaisissa on todistettavasti paljon koronahuijauksen vastustajia, joten ne ovat tärkeitä taistelijoita estämään maatamme luisumasta globalistien diktatuuriin. Sen tähden on mitä tärkeintä, että perussuomalaisten johtoon tulisi koronahuijauksen vastustaja, joka muuttaisi puolueen politiikan huijausta puolustavasta sitä vastustavaksi. Kansalaisaktivisti Ossi Tiihonen on älykäs ja kyvykäs mies, josta perussuomalaiset saisivat hyvän puheenjohtajan. Siis koronahuijausta vastustavat perussuomalaiset Seinäjoelle 14.8. äänestämään Ossi Tiihosta! Kysymys on parhaillaan käynnissä olevasta sodasta maamme itsenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Suomen kansaa testataan nyt. Kenenkään ei tulisi suosia niitä palveluntarjoajia, jotka vaativat kansalaisoikeuksia rikkovia pseudolääketieteellisiä passeja. Ihmisoikeudet ja järki ovat passeja vastaan ja niillä palvellaan vain ja ainoastaan rikollisen eliitin ajamaa dystooppista poliisivaltiohanketta. Edes koronatautiin uskovien ei siis tule hyväksyä hanketta. Mutta ikävä kyllä, ihmisillä ei ole nykyaikana kykyä hahmottaa poliittista kehitystä, ei tietoa historian sortovalloista eikä tarmoa seisoa periaatteiden takana. Vihervasemmiston harjoittaman tekopyhä ihmisoikeuslätinä on vain tiukujen kitinää, kun cabal vie eteenpäin hankkeitaan.

   Kansan yleinen arvostelukyky on kaikin puolin romahtanut. Valtamedian rummutuksen ja virkakoneiston avulla passimuuri voidaan muodostaa hyvinkin tiiviiksi eikä kansalaisilta kysytä asiasta mitään. Yhä useampi saa huomata olleensa vain hyödyllinen idiootti poliisivaltiolle. Jos tiiviin passimuurin muodostaminen kuitenkin epäonnistuu, niin sitten aloitetaan pakkorokotukset valtion väkivaltakoneistonkin tukemana. Vain lisääntyvä kaaos voi enää estää syvävaltion suunnitelmien toteutuksen. Itse asiassa kaaos on koko hankkeen päämäärä uuden järjestyksen muodostamiseksi. Näin siis myös poliisivaltiomallin kannattajia huijataan, koska kaaos lopulta kaataa heidän idioottimaisen lääkäripoliisi-valtiomallinsa.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. KORONAHUIJAUS PAHINTA GLOBALISMIA
  Koronahuijaus on vaarallisempi kuin mikään muu poliittinen yritys ihmiskunnan historiassa, sillä sen tarkoituksena ei ole ainoastaan vähentää ihmispopulaatiota, vaan myös muuttaa sitä peruuttamattomasti geneettisesti. Ihmiskunta jakaantuisi kahteen rotuun: juutalaiset, jotka olisivat herrakansaa ja muut geneettisesti manipuloidut ihmisapinat. Tämä on koronahuijauksen lopullinen tavoite. Ja koronan lisäksi tulee jokavuotiset pakkorokotukset, joilla ihmisistä tehdään geneettisesti muunneltuja ja liitettynä sirulla tekoälyyn, joka valvoo elämän jokaista yksityiskohtaa. Tällainen diktatuuri odottaa niitä, jotka nyt innokkaasti ajavat rokotuksia. Tämä on ihmiskunnan viimeinen taistelu perkelettä vastaan. Perkele on yhtä kuin Siionin Viisaat ja niiden hännystelijät. Nyt jokaisen itsenäisesti ajattelevan ihmisen pitää ryhtyä vastustamaan koronahuijausta ja samantien koko globalistista kehitystä. EU:n kehittyminen diktatuuriksi on yksi osa tätä kehitystä, jota pitää vastustaa. Suomen pitää irtautua EU:sta mitä pikimmin. Nyt on Suomessakin voimakkaita liittovaltio-EU:n kannattajia, kuten kokoomus ja vihervasemmisto. Niitä vastaan tulee taistella armottomasti. Totuus on globalismin vastustajien tärkein ase. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 10. Oula Silvennoinen on malliesimerkki näennäisälyköstä, jonka looginen päättelykyky on onneton. Hän itse elää vihervasemmistolaisessa kuplassa. Toisin sanoen, Silvennoinen tarkastelee maailmaa vääristävien vihervasemmistolaisten silmälasien läpi. Tästä on hyvä esimerkki Silvennoisen käsitys fasismista. Silvennoinen liittää fasisimin automaattisesti konservatiiviseen oikeistoon, jota hän kutsuu äärioikeistoksi, vaikka juuri hänen kannattamansa vihervasemmistolaisuus on fasismia par excellance. Juuri vihervasemmistolaiset haluavat kieltää sananvapauden ja pakottaa kaikki ihmiset samaan muottiin.
  Silvennoista ei herätä vihervasemmistolaisesta ruususen unesta edes omiensa joukosta aika ajoin kuuluvat vaatimukset erilaisia mielipiteitä omaavien ihmiisten sijoittamisesta erilaisille uudelleenkoulutusleireille. Silvennoisen ulostulot muistuttavat Yuri Bezmenovin kuvailemia kommunistista Neuvostoliittoa ihannoivia länsimaisia ihmisiä, jotka eivät uskoneet Neuvostoliiton vankileireihin, vaikka he näkivät nämä omin silmin televisiosta.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat