Ovatko rokotteet turvallisia?

Sikainfluenssarokotteiden ja narkolepsiatapausten yhteys on nostanut uudelleen valokeilaan muiden sairauksien  ja rokotteiden yhteyden. Asiasta on olemassa runsaasti tieteellistä tutkimusta.

Lapsuusajan astma, diabetes ja autoimmuunisairaudet ovat kaksinkertaistuneet viimeisten 20 vuoden aikana. Autismia taas esiintyy 600% enemmän kuin aiemmin. ADD-diagnoosit ovat triplaantuneet. Kirjailija ja lääkäri Stanley Monteith kysyykin, mitä osaa rokotteet ovat näytelleet tässä kehityksessä?

Ensimmäiset tunnit, päivät ja kuukaudet syntymän jälkeen ovat epäilemättä tärkeimmät ja kriittisimmät ihmisen elämässä. Vuosikymmen vuosikymmeneltä ovat lapsille terveydenhoidon nimissä tehdyt toimenpiteet lisääntyneet, ja luonnollisesti kasvanut lapsi on lääketieteellinen harvinaisuus.

Lääkäriyhdistys International Medical Veritas Association (IMVA) käsittelee aihetta useassa eri artikkelissa. Kirurgi, osteopaatti ja metallien myrkyllisyyden tutkija Rashid A. Buttarin mukaan yhteinen nimittäjä kroonisissa neurodegeneratiivisissa sairauksissa näyttäisi olevan joko veren vähäisempi pääsy aivoihin tai raskasmetallien kuten elohopean kertyminen elimistöön.

Rokotteiden säilöteaineena käytettyä neurotoksista hermomyrkkyä elohopeaa onkin usein osoitettu syyttävällä sormella, muun muassa autismin syitä etsittäessä.

Elohopea kiellettiinkin ainesosana eläimille annettavista rokotteista Yhdysvalloissa yli 20 vuotta sitten sen suuren myrkyllisyyden takia.

Riippumattoman tutkimuksen esteenä on kuitenkin usein rahoitus. Lääketieteen historioitsija ja kirjailija Harris Coulter, joka tunnetaan useista uraa uurtavista syöpää koskevista kirjoistaan, arvioi, että lastenlääkärit ja lääketeollisuus ovat haluttomia kritisoimaan elantonsa lähdettä. Rokotemyynti ja niiden jakelu tuo lääkäreille suuren osan heidän tuloistaan. Ilman rokotteita moni joutuisi opettelemaan uuden ammatin tai erikoistumaan johonkin muuhun.

Vuonna 2005 jopa Yhdysvaltain mielenterveysasioista vastaava instituutti, NIMH, National Institute of Mental Health, myönsi että autismista on tullut epidemia viimeisten viidentoista vuoden aikana: sairastuneiden lasten luku on noussut tuona ajanjaksona miljooniin.

Muut terveydenhuoltoviranomaiset kiistävät yhteyden autismin ja rokotteiden säilöteaineiden välillä. Yleisön mielipide on toinen: uutistoimisto Associated Pressin helmikuussa 2010 julkaiseman tiedon mukaan joka neljäs vanhempi pelkästään Yhdysvalloissa uskoo joidenkin rokotteiden aiheuttavan autismia.

Yhdysvaltain terveysvirasto NIH:in johtaja Bernerdine Healy toteaa, että kysymykseen ei ole vastattu. Lääkintäinstituutin (Institute of Medicine IOM) raportti vuodelta 2004 jopa toteaa, että komitea ei voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että rokotteilla olisi yhteys autismiin jollain lailla ja joissain olosuhteissa. Komitean päätös perustuu epidemiologiseen aineistoon.

Myös Amerikan lastenlääkärien akatemian entinen johtaja Louis Cooper on kommentoinut myöntänyt, että rokoteturvallisuuden tutkimus on pahoin laiminlyöty.”

Elohopea on kaikkein myrkyllisen ei-radioaktiivinen aine. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, ettei ole olemassa sellaisia pitoisuuksia, joissa elohopeaa voitaisiin pitää turvallisena.

Kaikki orgaanisen elohopean muodot läpäisevät aivoverinesteen muodostaman esteen helposti. Syy on mahdollisesti se, että elohopea näyttäisi muodostavan aminohapon kysteiinin kanssa eräänlaisen kompleksin, yhteenliittymän. Elohopea myös poistuu elimistöstä hitaasti, joten sillä on taipumus kertyä elimistöön.

Katsaus lääketieteelliseen kirjallisuuteen osoittaa silmiinpistäviä yhtäläisyyksiä autismin ja elohopeamyrkytyksen (HgP) välillä.

Rokoteohjelman Yhdysvalloissa sisältämistä rokotteista kertyvä määrä elohopeaa ylittää 125-kertaisesti ympäristövirasto EPA:n antamat arvot alarajoista. EPA:n RfD-vertailuannos on 0.1 mcg per kilo per päivä. Jotta EPA:n antamissa rajoissa rokotteen sisältämä määrä olisi ihmiselle turvallinen, pitäisi rokotteen ottajan painaa noin 130 kg voidakseen ottaa lapsille käytetyn 0.5 millilitran (50 mcg) rokotteen elohopeamäärän turvallisesti vastaan.

Kiistellyn genetiikan tutkijan ja lääkärin Mark R. Geierin poika, itsekin genetiikan tutkija ja lääkäri David Geier, kertoo vertailusta, jonka hän ja hänen ryhmänsä tekivät tartuntatautivirasto CDC:n omien tilastojen perusteella. Tutkijat vertasivat ei-elohopeaa ja elohopeaa sisältäneiden DTaP-rokotteita saaneiden lasten raportoituja autismitapauksia. Elohopeaa sisältäneitä rokotteita saaneilla lapsilla autismia esiintyi yli 20 kertaa enemmän. Lapsilla, jotka olivat saaneet kaikki rokotusohjelmaan kuuluvat kolme annosta DTaP-rokotetta, autismia esiintyi huomattavsti enemmän kuin muissa ryhmissä.  DTaP-rokote on hinkuyskä-kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote.

David Geier toteaa erojen luokkien välillä olevan huomattavan suuria.

Rokotevalmistaja Merckin oma muistio vuodelta 1991 julkaistiin vasta vuonna 2005. Muistion mukaan rokotevalmistaja on ollut koko ajan tietoinen siitä, että rokotusohjelmaa noudattava 6 kk:n ikäinen lapsi sai rokotteiden mukana elohopeaa 87 kertaa yli sen määrän, joka päivittäisaltistuksesta annetuista raja-arvoista on asetettu. Raja-arvot on asettanut Yhdysvalloissa elintarvike- ja lääketurvallisuusvirasto FDA. Jopa Merckin oma tutkija, kansainvälisesti laajalti arvostettu Maurice Hilleman piti yhteyttä autismin ja rokotteiden elohopean välillä todennäköisenä.

Muutama amerikkalainen poliitikko, joukossa Indianan kongressiedustaja Daniel Burton on suoraan syyttänyt viranomaisia rokoteturvallisuutta kyseenalaistavan tutkimustiedon piilottelusta sekä viranomaisten peittelevän rakenteellista korruptiota ja väärinkäytöksiä suojellakseen itseään ja lääkeytiöitä.

Rokoteohjelma uudistettiin 2005 alusta

 • Suomessa kaikki lapset siirtyivät uudistuneen rokoteohjelman piiriin vuoden 2005 alusta.
 • Uudistuksessa siirryttiin yhdistelmärokotteiden käyttöön. Suomessa perusrokote on niin sanottu viitosrokote, joka annetaan kolme kertaa alle vuoden ikäisenä. Yhdistelmärokote sisältää suojan kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, poliota sekä Hib-bakteeria vastaan (DTaP-IPV-Hib).
 • Suomessa lapselle annetaan 16 rokotetta (osa yhdistelmärokotteita), joista moni tarvitsee tehosteannoksia. Alun perin rokotteita oli kolme. Yhdysvalloissa rokoteohjelmaan kuuluu jopa 20 rokotetta. Länsimaisissa rokoteohjelmissa rokotteiden määrä on yli kaksinkertaistunut 1960-luvulta.
 • Vuonna 2009 Suomen rokotusohjelmaan lisättiin rotavirusrokote, ja vuonna 2010 lisättiin korvatulehduksilta ja keuhkokuumeelta suojaamaan tarkoitettu pneumokokkirokote.
 • Kaikkien syntyvien lasten BCG-rokotuksista eli tuberkuloosirokotteesta  luovuttiin vuonna 2006 ja siirryttiin rokottamaan vain riskiryhmiin kuuluvia alle 7-vuotiaita lapsia.
 • Uusimmat rokotteet ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Rotavirusrokote on tarkoitettu lähinnä epäpuhtaasta juomavedestä saadun ripulin ehkäisemiseen, mutta sen aiheuttamien haittavaikutusten vuoksi esimerkiksi Australian terveysviranomaiset ilmoittavat, että rokotteen pakkausselosteen sisältöä tulee laajentaa.
 • Pneumokokkirokotteen saaneilla lapsilla on todettu kasvanut riski sairastua keuhkokuumeeseen.
 • Yleisestä rokoteohjelmasta poistetusta Calmette-tuberkuloosirokotteesta on havaittu tulleen runsaasti haittoja. Rokotteeseen on liitetty jopa tuberkuloosikuolemia. Calmette-rokotehaittojen tutkinta on Suomessa edelleen kesken.
 • Suomalaisista lapsista rokotetaan kansallisen rokotusohjelman mukaan 97 prosenttia. Lisäksi pistetään vuosittain kausi-influenssarokotteita, joita neuvoloissa annetaan ilmaiseksi riskiryhmiin kuuluville.

www.ktl.fi
www.rokotusinfo.fi
www.medpagetoday.com

Lue lisää:
Immuniteetilla suuri merkitys aivojen hyvinvoinnille
Japanissa testataan koiran kykyä syöpätutkijana
Allergioilla saattaa olla yhteys D-vitamiinin puutokseen

Lähteet:
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/rokottajan_kasikirja/taulukot/taulukko_13/
http://www.6minutes.com.au/news/inform-parents-of-rotavirus-vaccine-intussuception
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1191_2010_p.shtml
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_2006/nro_5-6_2006/bcg-rokotteen_haitat_lisaantyneet_valmisteen_vaihtumisen_myota/
http://www.medpagetoday.com/Pediatrics/GeneralPediatrics/23437?utm_content=GroupCL
Rokotusinfo ry

86 kommenttia

 1. Taas jumputetaan rokotteiden ja autismin välisestä yhteydestä.
  Pitäisikö rokotukset lopettaa?

  Erilaisista kehitysviiveistä ja -vammoista kärsivien diagnosointi on parantunut, autismilöydösten määrän kasvu selittyy aika pitkälle sillä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. TIEDOTE:

   Calmette-rokotehaitoista pyydetään onnettomuustutkintaa
   – rokotehaittoja kärsineiden lasten vanhemmat ja Rokotusinfo ry pyytävät riippumatonta onnettomustutkintaa Calmette-rokotteen haitoista 2000-luvulla

   Mittakaavaltaan perheitä ennalta-arvaamattomasti kohdanut onnettomuus oli terveyteen kohdistuneiden vaikutusten osalta huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi Espoon Friisilässä rakennustyömaalla vuonna 2006 tapahtunut räjähdys, jossa loukkaantui kymmenen ihmistä. Räjähdyksen johdosta onnettomuustutkintakeskus suoritti tutkinnan tapahtuneesta suuronnettomuuden vaaratilanteena. Nyt Calmette-rokotehaitasta pyydetään samankaltaista tutkintaa.

   Onnettomuustutkintalain mukaan suuronnettomuuksia, liikenneonettomuuksia ja suuronnettomuuden vaaratilanteita tutkitaan
   ”yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.” Vanhempien ja Rokotusinfon mukaan myös laajat
   rokotehaittatapaukset on syytä tutkia riippumattomasti ja perusteellisesti, jotta voidaan selvittää mahdollisten virhearviointien syitä. On tärkeää saada selville, miten vastaavien tapahtumien toistumista voidaan ehkäistä.

   Calmette-rokote vaihtui vuonna 2002, jonka jälkeen vuosina 2002-2006 rokotteesta oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Silloisen Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston johtaja Terhi Kilpi myönsi vuoden 2005 marraskuussa julkisuudessa, että rokotteesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta kertoi samalla, että rokotukset jatkuvat vuoteen 2008.

   Onnettomuustutkintaa säätelee laki onnettomuuksien tutkinnasta. Lain perusteella tehtävää riippumatonta tutkintaa toteuttaa onnettomuustutkintakeskus tai tutkintaa varten asetettu, onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä toimiva tutkintalautakunta. Rokotusinfo ja vanhemmat pyytävät tutkimaan rokotehaittoja lain puitteissa suuronnettomuutena tai suuronnettomuuden vaaratilanteena.

   Mediakutsu:
   Paikka: Wanhan Kellari, Karhukabinetti
   Kaivopiha, Mannerheimintie 3, Helsinki
   Aika: Ma 7.3. 2011 klo 12-13

   Mitkä ovat rokotehaitoista kärsineiden lasten ihmisoikeudet Suomessa 2000-luvulla?

   ROKOTUSKAMPANJA AIHEUTTI SUURTA TUSKAA SADOILLE VAUVOILLE v.2002-2006

   Miksi mitään ei tehty ajoissa, miksi asiat piti viedä niin pitkälle, että pikkuvauvoja menehtyi?

   ”Yritimme viestittää silloiselle Kansanterveyslaitokselle (nyk. THL), että haittoja on kymmeniä, jopa satoja eri puolella Suomea. Pyysimme jopa keskeyttämään rokotukset, kunnes haittoja on tutkittu. Mitään ei kuitenkaan tehty, miksi?”

   ”Olisiko vauvani pelastunut kuolemalta, jos haitoista olisi avoimesti kerrottu tai rokotukset keskeytetty heti, kun mittavat haitat olivat tiedossa?” kysyy Annika Sundell.

   Perheille on luvattu tutkia asioita, mutta mitään tietoa tai tiedotetta ei ole haitoista kärsineiden perheille tullut vielä tänäkään päivänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

   Mukana: Rokotusinfo ry

   Mitkä ovat lasten ihmisoikeudet Suomessa, kun mittavia rokotehaittoja
   ja rokotekuolemia saa tapahtua – ilman, että kukaan ulkopuolinen on
   kiinnostunut edes tutkimaan asiaa?

   Lasten tuberkuloosin vaikeita muotoja ehkäisemään tarkoitetusta
   Calmette-rokotteesta on rokotteen vaihduttua vuodesta 2002 alkaen
   aiheutunut aiempaa enemmän haittoja.

   Vuosina 2002-2006 rokotteesta oli silloisen Kansanterveyslaitoksen
   (KTL), nykyinen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) omankin
   arvion mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Vähintään satoja lapsia
   kohdanneeseen onnettomuuteen johtaneita asioita ei ole tähän mennessä
   avoimesti ja riippumattomasti selvitetty.

   Tilaisuuden järjestäjien mukaan asiat tulee perusteellisesti
   selvittää, jotta virheet voidaan tunnistaa, menettelyjä parantaa, ja
   voidaan välttää vastaavien suurten rokotehaittojen toistumista
   tulevaisuudessa.

   Vanhemmat ovat haastateltavissa suomeksi ja ruotsiksi.

   Lisätietoja:

   Farmaseutti, Calmette-haittaa kärsineen lapsen isoäiti Ritva Helemaa on haastateltavissa puhelimitse maanantaina 7.3. klo 9-10.30, puh. 044-341 3312

   Rokotusinfo ry, puh. 050-572 2062

   Taustaa:
   Ritva Helemaan kirjoitus:

   ROKOTUSOHJELMA

   Arvoisat THL:llän rokotusasiantuntijat Terhi Kilpi ja Tuija Leino, ettekö edes Te saman laitoksen asiantuntijat ole ”samoilla linjoilla” keskenänne, lausunnoissanne koskien sikainfluenssa rokotteen ja narkolepsian yhteyttä? Toinen sanoo olevan selvän ”yhteyden näiden välillä”, toinen ”rokotusohjelma tai siinä käytetyt valmisteet eivät selitä narkolepsian yleistymistä”.

   Tuohan on pelkkää ”sanailua”, jolla leikitään todella vakavalla asialla. Ajoitte kansan suorastaan hysteerisesti tappelemaan etuoikeuksistaan saada rokote. Aiheutitte jo silloin yli vuosi sitten pelkoa, ahdistusta, paniikkia, hysteriaa ja neuvottomuutta kansassa. Toki neuvottomuutta varmasti itsekin koitte jossain vaiheessa, kun piti tehdä päätös. Kuitenkin ajoitte ”ohjelmaanne” kuin ”käärmettä pyssyn suuhun”, vaikka kysymyksessä oli hyvin vähän tietoa oleva rokote, ja kun virusta ei ehditty saada tarpeeksi kehitettyä tuossa paniikissa, pantiin rokotteeseen tehosteaine.

   Lietsoitte kuolleiden lukumäärällä kansaa jonottamaan kolmenkymmenen asteen pakkasessa ulkona tunteja ”sikapiikkiä”. Kuinkahan moni silloin vilustui? Toki kautta aikojen kaikenlaisiin bakteeri- ja virustauteihin on kuollut ihmisiä, mutta kaikkea mahdollista vastaan ei pystytä rokottamaan koskaan kaikkia. Lasketaanko tilastoihin sairaaloiden pitkäaikaisosastoilla makaavat vanhukset, jotka kuolevat esim. keuhkokuumeeseen tai rotavirukseen? (meidän 95 vuotias vanhuksemme kuoli rotavirukseen neljän muun mummon kanssa samalla viikolla samassa huoneessa)

   Tiedänhän minä, että sikainfluenssaan vakavasti sairastuneet olivat pääasiassa lapsia, nuoria ja työikäisiä! Vai oliko näin?

   Pelon ilmapiiri on hyvin vakava asia. Siitä aiheutui hyvin paljon ahdistusta varsinkin lasten ja nuorten keskuudessa.

   Nyt Te vuosi myöhemmin soudatte ja huopaatte saman asian ympärillä, kun perheissä, joissa lapsi sairastui narkolepsiaan, taistellaan arkipäiväisten asioiden ympärillä. Te ette todellakaan ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

   Tuija Leino ( HS Mielipide 24.2.) kertoi, että kaikki rokotteet hyväksytään käyttöön erä kerrallaan, ja rokotteista kirjataan eränumero rokotushetkellä. Mitä sitten, jos asialle ei tehdä mitään, kuten kävi Calmette -rokotuksen kanssa! Vuonna 2003 sain eränumeron (sitä tiukkaan vaadittuani) calmetterokotuksesta, jolla lapsenlapseni oli rokotettu. Hän sai kuukauden päästä rokotuksesta tubibakteerin nivustaipeen imusolmukkeeseen. Sitä sitten hoidettiin puoli vuotta antibiooteilla ja puristamalla märkää ulos. Tuolloin kirjoitin HS:n mielipideosastolle nimelläni, jolloin sain lukuisia yhteydenottoja vastaavista tapauksista. Paljon pahempiakin oli: monien kuukausien tubilääkitys, luutuberkuloosi ym.

   Otin yhteyttä KTL:lään (nykyinen THL) Terhi Kilpeen. Siellä ei ns. tiedetty mitään. Luvattiin selvittää. Parin kuukauden päästä otin itse yhteyttä Tanskaan rokotteen valmistajaan (SSI), ja kerroin rokotteen eränumeron. Seuraavana päivänä sain sähköpostia, jossa rokotteiden haittavaikutuksista vastaava pahoitteli, lupasi ottaa yhteyttä Terhi Kilpeen ja että erä tutkitaan. Hän sanoi, että Suomesta ei olla oltu minkäänlaisessa yhteydessä (minulla on tallessa kaikki dokumentit).

   Terhi Kilpi leimasi minut jopa edesvastuuttomaksi, vaatiessani rokotusten keskeyttämistä kunnes asian on selvitetty. Välttämättömäksi hän sanoi rokotuksen, ja että se tulee säilymään kansallisessa rokotusohjelmassa. Rokote kuitenkin poistettiin ohjelmasta parin vuoden päästä. Vuonna 2005 vielä kuoli muutaman kuukauden ikäinen vauva tubiin, jonka hän oli saanut Calmette-rokotuksesta.

   Tuolloinkin oli otettu tanskalainen rokote ”lennossa” käyttöön, kun Englannissa lopetettiin laatuongelmien vuoksi rokotteen valmistus. Tanskalaiserokotteelle ei edes ollut myyntilupaa, ainoastaan jakelulupa.

   Tanskasta sain tarkat pistämisohjeet: tarkoin määritetty kohta käsivarressa, ihoa venyttäen peukalon ja etusormen välissä. Neulan pitää olla lähes samansuuntainen ihon kanssa ym.
   Meidän vastasyntyneelle oli pistetty peppuun ja niin kai kaikille vastasyntyneille reiden ja pepun välille.

   Oliko tässäkin jäänyt jotain huomaamatta?
   Se miksi ”kaivelen vanhoja” johtuu siitä, että minulla on lapsenlapsia seitsemän: puolivuotiaasta murrosikäiseen. Suorastaan ahdistaa mitä kaikkea heille ”on tarjolla”.

   Lisäksi tuon kuolleen pikkupojan (joka olisi nyt kuusivuotias) äiti otti minuun yhteyttä näinkin monen vuoden jälkeen. Hän sanoi, ettei missään tapauksessa olisi antanut rokottaa lastaan, jos olisi ollut tietoinen rokotuksen mahdollisista haitoista. Tuolloin vuonna 2003 hän ei ollut seurannut käytyä julkista keskustelua.

   Joten rokotuksista on jatkossa saatava kirjallisina etukäteen tiedot hyödyistä ja mahdollisista haitoista, myös haittaepäilyistä!

   Vauvalle tarjotaan yhdistelmärokotetta, joka suojaa jäykkäkouristusta, hinkuyskää, aivokalvontulehdusta ja verenmyrkytystä aiheuttavaa HiB-bakteeria ja poliota vastaa. Vauvalle tarjotaan myös pneumokokkirokotetta, joka suojaa pneumokokkitulehduksia vastaan, sekä rotavirusrokotetta, joka suojaa rotavirusripulia vastaan.

   Murrosikäiselle tarjotaan rokotetta papillomavirusta vastaan ja nyt haetaan tuhatta 11-17 vuotiasta (Yhdysvalloissa kokeiltu muutamalla sadalla) koeryhmäksi B-ryhmän meningokokkeja vastaan (A-C-W-Y-ryhmien meningokokkirokotteet on jo olemassa). Tuolla otoksella ei saada mitään luotettavaa tietoa, kun yli viisimiljoonaisesta kansastamme siihen sairastuu vuosittain 30-50.
   Haittoja rokotuksista lienee melkoisesti, eikä vähiten pelko, jota lietsottiin sikapiikin yhteydessä.

   Miten on esim. rotavirusrokotteen turvallisuus? Ystäväperheen lapsi alkoi kärsiä selittämättömistä verenvuodoista peräsuolesta viikko suun kautta annettavan rotavirusrokotteen jälkeen. Sitä on nyt jatkunut useamman kuukauden ajan. Yhtenä mahdollisuutena on sanottu virustulehdus. Hän on seurannassa ja rautalääkityksellä.
   Ritva Helemaa
   farmaseutti, mikrobiologinen laborantti

   Ritva Helemaa on haastateltavissa puhelimitse maanantaina 7.3. klo 9-10.30, puh. 044-341 3312

   http://www.rokotusinfo.fi/yhd/kirjeenvaihtoa/mielipide_060601_html

   > Tubirokoteonnettomuuden tutkinta tarpeen / Rokotteen haitat voivat olla hyötyjä suuremmat
   Rokotteen haitat voivat olla hyötyjä suuremmat

   Julkaistu hiukan lyhennettynä Helsingin Sanomissa 1.6.2006 otsikolla ”Rokotteen haitat voivat olla hyötyjä suuremmat”. Alla kirjoitus alkuperäisenä.

   Tubirokoteonnettomuuden tutkinta tarpeen

   Suomen rokotuskäytännöissä on viime vuosina vähennetty rokotteiden haittoja ja riskejä. Myös tiedotuskäytännöissä on tapahtunut parannusta ja rokotteiden haittojakin koskevia tietoja on aiempaa paremmin vapaaehtoisista rokotuksista päättävien, mm. lasten vanhempien saatavilla.
   Kaikille vastasyntyneille tarjotusta tuberkuloosirokotteesta ollaan haittojen vähentämiseksi luopumassa.

   Tämä tapahtuu varsin myöhään – kriteerit ovat täyttyneet jo toistakymmentä vuotta.
   Kansanterveyslaitoksen tiedotteen (19.5.2006) mukaan tuberkuloosi- rokotteen haitat ovat suuremmat kuin hyödyt. Vuonna 2002 käyttöön otetussa rokotteessa on ilmennyt aiempaa rokotetta enemmän haittoja niin, että vakavia haittoja (esim. pysyvä toiminnallinen häiriö) on ilmennyt neljällätoista sadastatuhannesta rokotetusta. Lisäksi lievempiä haittoja kuten kuukausia märkiviä imusolmukkeita on aiemmin kerrotun mukaan ilmennyt yhdellä rokotetulla tuhannesta. Lieviksikin luokiteltuja haittoja on hoidettu tuberkuloosilääkityksellä.

   Filha ry:n ja Kansanterveyslaitoksen julkaisemien lukujen mukaan lieväksi luokiteltu haitta on kohdannut noin kolmeasataa lasta (n. 200 000:sta), ja vakavakin haitta noin kahtasataakolmeakymmentä, joskin tästä on muitakin lukuja esitetty. Todelliset luvut voivat olla suurempia – passiivinen haittavaikutusten kirjausjärjestelmä tunnetusti on toiminnaltaan rajallinen: haittoja jää ilmoittamatta ja ilmoitukset voivat tulla pitkälläkin viiveellä.

   2000-luvulla on tullut tietoon myös neljä BCG-rokotteista haittavaikutuksia saaneen lapsen kuolemaa. Kahdessa näistä rokotteen syy-yhteys kuolemaan on selvä; kahdessa muussa kirjattu kuolinsyy on sellainen, joka tieteellisten artikkelien mukaan on dokumentoiduissa tapauksissa sekoitettu BCG-rokotteen tunnettuun, kuolemaan johtaneeseen haittaan. Toisin sanoen myös nämä voivat hyvinkin olla yhteydessä rokotteeseen, eivät silkka epätodennäköinen yhteensattuma.

   Tuberkuloosirokotteen suhteen ei viime vuosina ole noudatettu tavanomaisia lääkkeiden hyväksyntä- ja käyttötapoja. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan rokotetta ei sen käyttöön tullessa oltu hyväksytty voimassaolevan lainsäädännön mukaisella tavalla. Myöhemmin hyväksyntä on saatu. Rokotetta on kuitenkin vuodesta 2002 koko ajan käytetty valmistajan ohjeen vastaisesti, pistoskohtana reisi, kun valmistajan ohje on pistää olkavarteen. Tämä ohje on Suomessakin hyväksytty, kun rokote on saanut myyntiluvan. Alaraajaan pistämisen on valmistaja Kansanterveyslaitoksen mukaan kertonut olevan yhteydessä lisääntyneisiin haittoihin.

   Eräillä sille alttiilla lapsilla ilmenevän vakavan, usein kuolemaan johtavan rokotteen haittavaikutuksen ehkäisemiseksi on Ruotsissa vuonna 1993 tehdyn tutkimuksen (1) suositukseen nojautuen siirrytty rokottamaan pääsääntöisesti vasta puolivuotiaat. Tätä riskien vähentämistoimea ei ole Suomessa toteutettu. Haittarekisterin perusteella näyttää siltä, että riski on realisoitunut.

   Tuskin monikaan on osannut epäillä, että voisikin osoittautua, että jonkin rokotteen haitat ovatkin suuremmat kuin hyödyt. Kun esimerkiksi Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston johtaja sanoo, että ”itse taudit ovat satoja kertoja vakavampia kuin rokotusten haitat” (Iltalehti 31.5.2005), luotamme siihen, että asiat ovat hyvin hallussa ja hoidossa, haitat ja hyödyt on punnittu, ja virhemarginaalit ovat suuret. Vaikka haitat kasvaisivatkin, jos suhde lasketaan sadoissa, ei haittojen lisääntyminen helpolla vie rokotteen kokonaishyötyä.

   Toisin kuitenkin on käynyt. On tyrmistyttävää huomata, että yhden rokotteen haitat olivatkin jo tautien haittojen satakertaisuudesta puhuttaessa hyötyjä isommat, ja tilanne on vallinnut jo miltei neljä vuotta – tuberkuloositilanteessa tai rokotteessahan ei alkusyksyn 2002 jälkeen ole oleellisia muutoksia tapahtunut.

   Onnettomuustutkintalain mukaan suuronnettomuuksia, liikenneonettomuuksia ja suuronnettomuuden vaaratilanteita tutkitaan ”yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi.” Samoista syistä on nyt paikallaan tarkastella riippumattomin voimin sitä, että Suomessa on kohta neljä vuotta käytetty rokotetta, jonka haitat ovatkin olleet suuremmat kuin hyödyt.
   Mittakaavaltaan perheitä ennalta-arvaamattomasti kohdannut onnettomuus on terveyteen kohdistuneiden vaikutusten osalta suurempi kuin esimerkiksi Espoon Friisilässä rakennustyömaalla tapahtunut räjähdysonnettomuus, jossa loukkaantui kymmenen ihmistä. Räjähdyksen johdosta onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt tutkinnan tapahtuneesta suuronnettomuuden vaaratilanteena.

   Haittojen vakavuus ja yleisyys antaa aihetta perusteelliseen arviointiin. Syytä on arvioida mm. eri viranomaisten ja hoitoalan toimijoiden rooleja. Yksityisellä rahoituksella tehtävän rokotetutkimuksen läheinen yhteys julkiseen rokotehuoltoon herättää kysymyksen, tuleeko rooleja eriyttää valvonnan riippumattomuuden parantamiseksi ja eturistiriitojen vähentämiseksi.
   Meillä ei ole varaa tuudittautua uskomaan, että mikä tahansa rokote on aina hyödyiltään haittoja suurempi. On tärkeää tarkastella kutakin rokotetta kriittisesti omien ominaisuuksiensa perusteella. Rokotteiden ominaisuuksissa on merkittäviä eroja nyt ja epäilemättä tulevaisuudessakin.

   Jyrki Kuoppala
   hallituksen puheenjohtaja
   Rokotusinfo ry

   (1) Romanus ym, (Acta Paediatr. 1993 Dec;82(12):1043-52, Adverse reactions in healthy and immunocompromised children under six years of age vaccinated with the Danish BCG vaccine, strain Copenhagen 1331: implications for the vaccination policy in Sweden, Romanus V, Fasth A, Tordai P, Wiholm BE.
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8155923

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Geierit ovat maksettuja ”asiantuntijoita”, jotka repivät fyffeä rokotekorvausjutuista:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Geier

  Samanlaisia venkuloita kuin tupakkafirmat käyttivät rosiksissaan todistelemaan ettei rookaaminen ole vahingollista. Tutkimuskin on vedetty pois, aivan kuin eräältä toiselta rokotekoijarilta (Wakefield), sama kaiku askelten…

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 3. Seuraava tärkeä kysymys on: ”ovatko taudit turvallisia?”

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 4. Söyringillä näkyy olevan muutamia mokia tai epätarkkuuksia:

  1) RfD tarkoittaa jatkuvaa päivittäistä arvoa. Tuolla 0.1 ug/kg arvolla saa syödä 36.5 ug/kg vuodessa.
  Näin ollen USA:n rokoteannosta vastaavaan (50ug) määrän saa vuodessa nauttia 1.3 kiloinen vauvakin.

  2) RfD EPAN sivuilla tarkoittaa metyylielohopeaa, kun taas rokotteissa on käytetty elimistöstä nopeasti poistuvaa ja 5x vaarattomampaa etyylielohopeaa, joka ei varastoidu (toisinkuin tuo metyylimuoto joka varastoituu ja poistuu hitaammin).

  3) Elohopea ei ole taatusti myrkyllisin alkuaine edes ei-radioaktiivisista. Voitte juoda pullollisen elohopeaa ettekä ole moksiskaan (itsaria ovat yrittäneet – turhaan, koska se ei juuri imeydy mahalaukusta tai suolistosta). Sen sijaan 50 mg (valkoista) fosforia on kuolettava.
  (Berylliumikin saattaisi olla myrkyllisempi, mutta siitä kokemukset on vähäisiä).

  Jos taas mennään yhdisteisiin, niin se on eri juttu. Aikuisen tappamiseen kuluisi silti 2 grammaa elohopeaa kun esim. tallium-metallin yhdistettä riittäisi 1-1.2 grammaa. 1/4 grammaa riittää kaliumsyanidilla( Kaliumin, hiilen ja typen yhdiste). Mutta yhdisteistä myrkyllisin onkin ehkä tetanustoksiini, jo 10 grammaa tappaisi miljardi lasta. Sitä voidaan onneksi torjua: nimittäin tetanusrokotteella !

  4) Autismi ja elohopean yhteys on (ainakin rokotteiden osalta) kumottu jo aikaa sitten. Jos yhteyttä olisi elohopeaan ylipäätään, niin olisi jo aikaa sitten nähty kalastajien tai kalastajakansojen (Färsaaret jne) lapsilla moninkertaiset autistien määrät koska heillä on monikymmenkertaiset elohopeamäärät ravinnossaan.

  Sisämaan kaloista hauki sisältää tyypillisesti 380 ug/kg, ahven 140 ug/kg, silakat n. 20ug/kg. Näin
  7 grammaa haukea vastaa elohopeamäärältään yhtä suom, sellaista influenssarokote-annosta (2,5 ug) jossa on elohopeaa, paitsi että kaloissa se on pahemmassa ja hitaammin poistuvassa metyylimuodossa.

  Jos tekee tai uskoo propagandaa, niin olisi hyvä että olisi edes perusfaktat kunnossa ja tarkistettuna.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 5. Kaikkihan kalaa syövät. Mistä tiedät, että kalastajat syövät välttämättä enemmän? Ja jospa kalstajia ja rannikon asukkaita ei ole haluttu tutykia autismin kannalta juuri tämän vuoksi? Jospa siellä onkin autismia? Jopa niin, että sen huomaa heti. Humaahan heti, että holokausti on valhe. Silti kiukaan ei uskalla sanoa sitä ja harva viitsii paneutua asiaan sen vuoksi, että aihe on tabu

  Sitäpaitsi elohopea on vain yksi rokotteissa epäillyistä syistä. Ja vaikka ei heti kuolekaan, niin tuskin litran elohopeaa juominen on kovin terveellistä. Joku LG voi vain sanoa vastaavaa. (Lauri Gröhn, suom. huom.)

  Jospa tuossa on tullut painovirhe tuon yksikön kohdalla, koska siinä todetaan, että ei ole turvallinen lapsille.

  Vaikka lupaat, että elohopeasi poistuu kehostani, koska se on erio laatuista, niin miksi uskoisin siihen, että kaikki poistu tai että suoraan verenkietoon laitettuna aine olisi turvalista, vaikka se poistuisi tai etttä se olisi vaaraton, vaikka se vaikuttaisi vain vähän aikaa?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Taidemaalari, kirjoittaja, sarjakuvapiirtäjä ja metsätilan emäntä Riikka Söyring unohtaa erikoisesti esimerkiksi sellaisen hauskan lääketieteellisen faktan, että 1700 luvulla Euroopassa 8-20% väestöstä kuoli isorokkoon.

  Tärkeä kysymys: ”Tapahtuuko näin nykyään?”

  Jos ei tapahdu niin mikä mahtaa olla syynä?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Ihmettelen, miksi Magneettimedia numerosta toiseen antaa valtavasti palstatilaa Riikka Söyringin rokotevastaiselle propagandalle. Söyringin perustelut ovat humpuukia. Mutta helppoahan se on vastustaa rokotuksia, kun suomalaisia vielä toistaiseksi suojaa ns. laumasuoja – se tarkoittaa siis sitä, että koska suurin osa vanhemmista edelleen järkevästi rokotuttaa lapsensa, voivat nämä muutamat rokotteita vastustavatkin säilyä hengissä, koska tartuntavaaraa ei Suomen rajojen sisäpuolella oikeastaan ole. Mutta jos tarpeeksi moni jättää rokotukset ottamatta ja rajojemme ulkopuolelta tavalla tai toisella tänne leviää tappava tauti, käykin huonosti. Siinä eivät sitten homeopaattien pillerit enää autakaan. Tämä tosiasia kannattaisi muistaa.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 8. Jatkosodan jälkeen 1946 perheemme esikoinen kuoli tautiin, jota silloin kutsuttiin ”kurkunkuristustaudiksi” Liekö ollut kurkkumätää vai hinkuyskää, en tiedä. Kylästä kuoli silloin useampia lapsia tähän kyseiseen sairauteen. Rokotuksia ei ollut eikä lääkkeitä. Tähänkö meidän pitäisi Söyringin mielestä palata?

  Autismin lisääntyminen taas johtunee jo siitäkin, että nykylääketieteessä tällainenkin osataan diagnosoida. Ennen pidettiin vain yksinkertaisesti hulluina. Ja heikoimmathan muutenkin kuolivat pois jo pieninä – ei esimerkiksi keskosina syntyneitä pystytty pitämään elossa. Siinäpä karsiutui sitten samalla pois niitä, jotka nykyään selviävät hengissä ja joilla joillakin yksilöillä saattaa olla joitain keskosuudesta aiheutuvia ongelmia… Onkohan Söyring tällaisia tullut ajatelleeksi?

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 9. Vaarallisten tartuntatautien väheneminen johtuu lisääntyneestä hygieniasta eikä rokotteista. Meillä on nyt puhdas vesi ja WC-jätökset menevät viemäriin eikä kadulle. Rokotteet ovat suurta bisnestä ja aiheuttavat todella erilaisia sairauksia kuten autismia.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Hygienian ja ravitsemuksen paraneminen on ollut yhtenä kohentuneen terveyden syynä.

   Tartuntataudit kyllä nittivät satoaan paremminkin toimeentulevien keskuudessa.
   Tämän toteamiseksi ei tarvitse kuin perehtyä lähihistoriaan.

   Rokotusten ja autismin välillä ei ole todettu olevan yhteyttä.
   Asia kiinnostaa minua erityisen paljon koska minulla on 2 autistista lasta.

   Se, että esim. ”rokotusten ja autismin välistä yhteyttä ei täydellisesti voida jossain oloissa sulkea pois”,
   ei tarkoita sitä että väitteessä olisi mitään perää.

   Voin esittää mitä hulluimpia väitteitä joita ei voi vedenpitävästi osoittaa vääriksi.
   Silti se ei tarkoita että väitteisiin pitäisi suhtautua vakavasti.
   Todistustaakka on väitteen esittäjällä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. No ei Suomessa kyllä missään kehitysmaaoloissa eletty 40-luvullakaan. Vaikka elämä varmasti olisi ns. luonnonmukaisempaa ainakin maaseudulla. Sitäpä muuten ihmettelenkin, kuinkas se luonnollinen vastustuskyky ei kehittynyt ihan huippuunsa silloin ilman näitä turhiksi väitettyjä rokotteita ja lääkkeitä? Eikös se just tää nykyinen hygieniavillitys aiheuta allergiatkin?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Mikä on kehitysmaaolojen kriteeri, käsittääkseni Suomen maaseudulla vähävaraisempien keskuudessa
    vielä 60- luku oli nykymittapuulla kehitysmaameininkiä?

    Mutta rokotteiden hyödyt ovat kiistattomat.

    Yksi syy allergioille kuulu olevan nykyinen ylihygieenisyys, mutta ei se ainoa syy ole.
    Luulen että allergioitakin diagnosoidan nykyään tarkemmin.

    Elin 10 ensimmäistä elinvuottani hyvinkin ”luomu”ympäristössä eläinpölyn ympäröimänä.
    Astma tuli silti jo lapsena.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
    1. Kyllä hygienian parantuminen on selviö. Karmeaa huutamista teiltä. Luuletko, että tuo selvä tarkoitushakuinen räkytys lisää luottamusta yhteiskuntaa ja lääketeollisuutta kohtaan? Minusta olette omianne murentamaan auktoriteettia ja siis luottamusta yhteikunnan viisauteen.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
     1. Olisikohan siksi, että kukaan ei ole koskaan onnistunut Andrew Wakefieldin jälkeen pääsemään kyseiseen tulokseen yhdessäkään tieteellisessä tutkimuksessa? Lisäksi tässä ainoassa Rokotteet aiheuttavat autismia -tutkimuksessa Wakefield oli manipuloinut tuloksia ja jostain kummallisesta syystä unohti mainita, että oli saanuut suurehkon rahasumman, jotta voisi päästä kyseiseen tulokseen.

      Tästä vielä linkki BMJ:n toteamukseen, että Wakefieldin tutkimus oli huijaus
      http://www.bmj.com/content/342/bmj.c7452.full

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
     2. Juujuu. ja revisionistitkin muka aina vääristelevät kaiken. Vaikka kukahan se oiekastaan…

      En ole kuullut tuosta tutkimuksesta. Mutta tuon lisäksi on vaihtoehtotutkimusta, esim. tämä ertikkeli on tavallaan maalaisjärkeä ja riippumatonta omaa selvittämistä.

      En jaksa lukea linkkiä, kun eei kuitenkaan selviä, kuka rahjastaa ja valehtelee.

      En usko enää mihinkään BJM:mään enkä kehenkään muuhunkaan.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
  3. ”Vaarallisten tartuntatautien väheneminen johtuu lisääntyneestä hygieniasta eikä rokotteista. Meillä on nyt puhdas vesi ja WC-jätökset menevät viemäriin eikä kadulle. Rokotteet ovat suurta bisnestä ja aiheuttavat todella erilaisia sairauksia kuten autismia.”

   Tiettyyn rajaan asti totta, sillä ravinto ja hygienia parantavat elämänlaatua. Mutta miksi nämä tietyt rokotteilla estettävät sairaudet palaavat, kun rokotekattavuus supistuu, mutta ruoka ja hygienia pysyvät samanlaisina?

   Washingtonin osavaltiossa on pieni saarikaupunki Vashon Island. Kymmenen tuhannen ihmisen kokoisessa kaupungissa oli heikko rokotekattavuus 90-luvun alkupuolella. Ala-, yläaste ja high school olivat jäljessä rokoteohjelmissa. Yksi seitsemästä lapsesta oli rokottamaton. Joissain kouluissa jopa yksi neljästä lapsesta. 1994 Vashon Island sai 48 lasten hinkuyskätapausta. 1995 määrä nousi 263 tapaukseen. 1999 hinkuyskää oli 458 lapsella. Saarella oli sama ruokavalio ja sama määrä saippuaa. Rokotteita vain jätettiin väliin enemmän kuin muualla.

   Sama periaate toistuu tuhkarokon kohdalla. Lomamatkalla tartunnan saaneet henkilöt kulkevat kotikaupungissaan rokottamattomien joukossa. Vuonna 2005 Romanian Bukarestissa vieraillut 17v tyttö sai oireita paluumatkan aikana. Kuume, yskä ja tukkoinen nenä eivät vielä haitanneet menoa. Tyttö meni seuraavana päivänä kirkon järjestämälle piknikille. 500 hengen seurue oli kiinnostunut tytön matkasta. Seuraavana päivänä tytön iholle ilmestyi punaisia läiskiä.

   Kaksi viikkoa piknikin jälkeen Indiananan osavaltion terveyslaitos sai puhelun eräältä lääkäriltä Cincinnatista. Kuusivuotias poika oli päätynyt sairaalaan. Diagnoosi: tuhkarokko. Lääkäri oli jäljittänyt todennäköisimmän tartuntapaikan, eli kirkon piknikin. Seurueen 500 ihmisestä 35 ei ollut koskaan saanut tuhkarokkorokotetta. Heistä 31 sairastui tuhkarokkoon. Jäljelle jääneistä 465 rokotetusta ihmisestä vain 3 sairastui. Romaniasta taudin hakenut tyttö oli onnistunut tartuttamaan lähes kaikki taudille alttiin ihmiset.

   Kolmas esimerkki olkoon vaikkapa sikotaudin leviäminen rokottamattomien keskuudessa. New Yorkin Hasidic-juutalaisten yhteisössä oli 11-vuotias poika, joka matkusti perheensä kanssa Englantiin vuonna 2009. Tuolloin tuhannet lapset sairastivat sikotautia saarivaltiossa (kiitos, Wakefield ja kumppanit!). Myös tämän juutalaisen perheen vanhemmat luulivat virheellisesti, että MPR-rokote aiheuttaisi muka autismia. Siksi pojalla ei ollut rokotteet ajantasalla. Hän sai sikotautitartunnan juuri ennen paluumatkaa. Poika osallistui juutalaisten kesäleirille. Sieltä sikotauti levisi epidemiaksi. Lokakuussa yhteisössä oli 200 sikotautitapausta. Marraskuussa 500. Tammikuussa 2010 sairastuneita oli jo 1500 kappaletta. Epidemian laannuttua sikotauti oli aiheuttanut kuulon menetyksiä, kasvohalvaantumisia, munasarjojen infektioita. Yhdeksäntoista ihmistä päätyi sairaalaan teholle.

   Sikotaudin kohdalla laumaimmuniteetti on tärkeä. Juutalaisyhteisön rokotekattavuus oli n. 70 %. Rokotteet eivät kuitenkaan ole 100 % tehokkaita, joten oikeasti kattavuus oli huomattavasti alle 70 %. N. 60 prosenttia juutalaisista oli kunnolla suojattu sikotautia vastaan. Pätevä suojataso olisi 85 % paikkeilla.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Noilla lastentaudeilla esiintyy vakavia jälkitauteja ja joskus, vaikkakin harvoin itse
     sairauskin tappaa.

     Jälkitaudit ovat sen verran yleisiä että on katsottu aiheelliseksi suojata väestö rokotuksilla.

     Esim. joku vihurirokko vammauttaa lapsen jos äiti sairastaa sen raskausaikana.

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
    2. ”Ennenhän kaikki lapset sairastivat tuhkarokot ja vesirokot ja sikotaudit.”

     Totta maar. Tiedätkös kuinka paljon silloin joskus lapsia kuoli noihin tauteihin, tai kuinka moni sai pysyviä vammoja niistä, verrattuna nykyiseen rokotuskäytäntöön?

     ”Jos joka tautia aletaan torjumaan rokotteilla, on ihmisessä kohta mahdottomasti piikkejä. Ei se voi olla terveellistä sekään.”

     Olisikohan mitenkään mahdollista tutkia miten lasten immuunijärjestelmä kestää rokotteen sisältämiä antigeeneja? No onhan se mahdollista ja onhan niin tehty.

     Mm. tällä tavalla: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/peds.2009-2489v1

     Plusääni(0)Miinusääni(1)
     1. Sikotaudin jälkitautina on aivokalvontulehdus ja kivestulehdus yhdellä tuhannesta. Vihurirokkoon liittyy vaaroja. Tuhkarokossa ja vesirokossakin on jälkitauteja, mutta ainakin minusta vesirokko oli ihan pikkujuttu. Tuhkarokkokin oli 6-vuotiaana. Yksi yö oli kuumetta melkoisesti ja pari päivää.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. On vastuutonta väittää autismia rokotteista johtuvaksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Nimenomaan, ei auta vammaista lasta eikä hänen vanhempiaan mitenkään kun usutetan haukkumaan väärää puuta.

   Puhumattakaan siitä että jotkut tartuntataudit ovat alkaneet jälleen yleistyä rokotusvastaisen propagandan myötä.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
  2. Several recent studies have linked mercury to serious harm in children.

   Dr. Joachim Mutter, author of one of the newest mercury studies, found evidence confirming that mercury in vaccines and other medical products could trigger autism. Another recent study observed that organic mercury is added to vaccines without sufficient safety testing, and warned that the use of mercury-containing Thimerosal is ”potentially damaging the health of children.”

   According to PR Newswire:

   ”[The] rationale for the removal of mercury from medicine and dentistry is clear. … [T]he medical community needs to adapt to what we now know is best for our children’s health.”

   One study (Mutter) noted:

   ”Prenatal exposure to maternal amalgam, maternal Thimerosal and postnatal sources (mercury from vaccines for the child) together with genetic susceptibility may trigger autism.”

   Swine flu vaccines contain Polysorbate 80, an agent linked with infertility in mice, which may extend to infertility in humans. There are 3,587 reports from women who lost their babies very shortly after getting the H1N1 swine flu vaccine, causing many to question the safety of this vaccine.
   Sources:
   PR Newswire March 2, 2011

   Journal of Occupational Medicine and Toxicology January 2011

   Organic Health Advisor November 2009

   PR Newswire March 22, 2011

   Neurochemical Research February 2011 [Epub ahead of Print]

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 11. Ns. rokotekriittiset ovat usein homeopatiaan yms. humpuukihoitomuotoihin uskovia ihmisiä, joilla on vahva tarve kuulua pieneen vastarannankiiskien ryhmään ja tuntea moraalista ylemmyyttä laumasieluisia rokotettuja ja koululääketieteeseen turvautua ihmisiä kohtaan. Mikäpä siinä, jokaisella on ajattelunvapaus, mutta kun tämä ns. kriittisyys saa yhä enemmän jalansijaa ja kannattajia, se alkaa olla oikeasti turvallisuusriski. Kun laumasuoja häviää, olemme kohta tartuntatautien armoilla.

  Plusääni(0)Miinusääni(3)
  1. Kerropa Kaisa vielä kerran yksityiskohtaisesti miten laumasuoja muodostuu ja miten rokote estää rokotettua kuljettamasta käsissään tai nenässään virusta? Voit vielä halutessasi vastata bonuskyssäriin eli oletko sitä mieltä, että kun taudit sanotaan hävitetyiksi, se tarkoittaa sitä, että virukset vain hups häviävät johonkin l. kuolevat ns. sukupuuttoon rokotteiden jälkeen, vai tarkoittaako se sitä, että virukset yhä edelleen pyörivät täällä, mutta ihmisten vastustuskyky on parantunut eivätkä niin ollen sairastu vai voiko viruksilla olla ihan oma elinkaarensa, jolloin ihmisen toimet ovat niin sanoakseni turhia (esim. SARS)?

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Kaisa kommenttisi on kaikkea muuta kuin asiantunteva; et selvästikään tunne laumasuojaa. Laumasuojaa EI MUODOSTU keinotekoisilla rokotteilla, haastan sinut tutkimaan asiaa. Mitä tulee muuhun asiantuntemattomuuteesi, niin perusihmisoikeudet suojaavat meitä lääketieteelisiltä tai muilta mahdollisilta kyseenalaisilta pakotteilta. Kannattaa lukea rokotteiden pakkausselosteet, jolloin huomaat, että niiden mahdolliset haittavaikutukset ovat huomattavan vakavia yhtenä haittavaikutuksena kuolema, joten jokaisella pitää olla mahdollisuus kieltäytyä moisesta ”lääkkeestä”. Jonain päivänä toivottavasti ymmärrät tämän asian vakavuuden.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  3. Kaisa kommenttisi on kaikkea muuta kuin asiantunteva; et selvästikään tunne laumasuojaa. Laumasuojaa EI MUODOSTU keinotekoisilla rokotteilla, haastan sinut tutkimaan asiaa. Mitä tulee muuhun asiantuntemattomuuteesi, niin perusihmisoikeudet suojaavat meitä lääketieteellisiltä tai muilta mahdollisilta kyseenalaisilta pakotteilta. Kannattaa lukea rokotteiden pakkausselosteet, jolloin huomaat, että niiden mahdolliset haittavaikutukset ovat huomattavan vakavia yhtenä haittavaikutuksena kuolema, joten jokaisella pitää olla mahdollisuus kieltäytyä moisesta ”lääkkeestä”. Jonain päivänä toivottavasti ymmärrät tämän asian vakavuuden.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Olen nähnyt miten maakuntalehdissä noudatetaan hyvää journalistista tapaa ja ilmoitetaan jos kirjoittaja on puolueen ehdokkaana tulevissa vaaleissa. Riikka Söyring ei tätä tapaa noudata täällä eikä US:n palstoilla (muilla lukee nimen alla Kokoomus tai Perussuomalaiset jne).

  Riikka Söyring on IPU:n (http://ipu.fi/?page_id=316) E-Savon ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Tavallaan hänellä on raha-optio: hän voi odottaa saavansa kirjoituspalkkiona noin 2 miljoonaa markkaa ”lakia säätävän komiten jäsenenä”, jos tämänkin kirjoituksen avulla nousee tuohon rahakkaaseen ko. jäsenyyteen (ja jos IPU+co saavat vallan niin erottavat Suomen eurosta ja saavat palkan markkoina).

  Tätä ei kuitenkaan ole täällä lukijoille millään tavoin kerrottu. Lukijoilla olisi kuitenkin oikeus saada etukäteen tietää menneet ja tulevat raha-sidonnaisuudet ja odotusarvot =”optiot”.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Kyllä se ehdokkuus on kaikkien tiedossa. Muutenkin on outoa vaatia, että ehdokkuus pitäisi mainita joka paikassa. Eihän noita medioissa juuri ole esillä noita puoluesidoksia kirjoittajilla.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Kiinnostava tuo tieto Söyringin ehdokkuudesta – enpä ollut kuullutkaan, vaikka jonniin verran politiikkauutisia seuraan. Tässäpä se onkin hyvä keppihevonen, jolla ratsastaa: rokotteiden vastustaminen. Voisiko Söyring nyt kertoa omasta asiantuntijuudestaan terveydenhuollon alalla, koskapa hänellä tuntuu niin varmoja mielipiteitä olevan? Usein ovat nuo hänen juttujensa lähteet näyttävät olevan jotain nettilähteitä ja/tai amerikkalaisia tutkimuksia, joiden luotettavuuteen ei usko eno-Erkkikään.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Pohjatiedot:

   olen Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana Etelä-Savon vaalipiirissä.
   Magneetti ei ilmesty Etelä-Savon vaalipiirissä.

   ÄÄNESTYS:

   1) Joka artikkelissa on maininta ehdokkuudestani Etelä-Savon vaalipiirissä ja saan (mahdollisesti) ilmaista mainosta ehdokkuudelleni

   2) Ehdokkuuttani Etelä-Savon vaalipiirissä ei mainita jutuissa koska se ei liity millään lailla työhöni ja saan (mahdollisesti) yhdessä toimituksen kanssa syytöksiä asian salailusta

   3) Lopetan kirjoittamisen ja menen fattajonoon luukuttamaan leipää, koska palkka ei juokse. Yhteiskunta kustantaa perheeni elämisen

   4) Ehdokkuuttani Etelä-Savon vaalipiirissä ei mainita jutuissa. Magneettimedia saa syytöksiä Itsenäisyyspuolueen tukemisesta tavalla, josta ei voi tehdä vaalirahailmoitusta

   5) Aina on puuro väärinpäin lautasella, teit niin tai näin!

   6) muu, mikä? Perustele.

   Rastita haluamasi vaihtoehto
   ———–
   muistutus:
   minä en valikoi Magneetin sisältöä.
   Kääntäjä kääntää sen, mikä on pyydetty kääntämään. Kirjoittaja kirjoittaa siitä, mikä on tilattu.
   Olosuhteista riippuen hyvin perusteellisesti, huolella ja joka yksityiskohdan tarkistaen tai h-moisella kiireellä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 15. Oili! On vastuuttomampaa vetäytyä vastuusta, kun rokotteen aiheuttama autismi on tapahtunut tosiasia. Kenen suulla sinä väität kirjoitusta vastuuttomaksi. Narkolepsialapsen vanhempana, vai??

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Siksi että en esitäkään lääketieteen saavutukset päälaelleen kääntäviä väitteitä kuten sinä.
     Tai ne artikkelit joita kritisoin.

     Mitä kovempi väite, sen paremmat perustelut vaaditaan.

     ”Rokotteet aiheuttavat autismia” on melko kova väite, perustelut väitteelle ovat osoittautuneet köykäisiksi.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 16. Kylläpäs tuntui kalikka kalahtavan. Kun oleellinen asia nostetaan esiin, alkaa vinkuminen ja mustamaalaminen. Onneksi on edes yksi lehti maassa, joka julkaisee tämän. Yrittäkääpä saada se vaikka Hesariin tai mihin tahansa, niin näette miten käy. Sitten ehkä huomaatte mistä olikaan kyse.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 17. Ai niin, niistä kehitysmaaoloista: suomalaisella maaseudulla oli kyllä sotien jälkeen (ainakin meidän perukoilla) puhdasta kaivovettä kaikilla, vaikka olisi kuinka köyhässä pirtissä asuttu. SItä käytettiin ruuanlaittoon ja janojuomaksi – vaikka ruoka-aikoina kyllä ryystettiin etupäässä maitoa, huitua tai sahtia. Ei tarvinnut likaojasta kenenkään juoda. Pesemiseenkin riitti vettä, niin ihmisten kuin asumustenkin. Talvella saunottiin kerran viikossa, kesällä heinäaikaan joka penteleen päivä. Talon hankasivat akat joka lauantai niin puhtaaksi, että lattialta olis voinut vaikka syödä. (Tuberkuloosin leviämistä pelättiin, ja siksi puhtaus oli tärkeää – ja oli se kunnia-asia muutenkin.) Ja äiti osasi kyllä opettaa pesemään naaman ja kädet ennen ruualle rupeamista jo siihen mailman aikaan. Näillä perusteilla uskallan väittää, ettei ihan kehitysmaatasolla oltu, vaikka köyhiä oltiinkin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 18. Heipä vain nimimerkki ”Enpä ihmettele” – kerro nyt mullekin, kuka, missä ja milloin on tieteellisesti todistanut, että yksikään autismitapaus olisi jonkin rokotteen aiheuttama? Meinaan, että saahan sitä väittää vaikka kuuta auringoksi, mutta ei se silti siitä totta tee. Jossain Söyringin jututssa oli muistaakseni mainittu, että joka neljäs amerikkalaisperhe uskoo (tai pitää mahdollisena), että rokotteet aiheuttavat autismia. No hei halloo: kyllähän Amerikassa uskotaan vaikka mitä muutakin! Hyvin iso osa kansaa uskoo siellä mm., että maapallo on luotu noin 6000 vuotta sitten tai että holokausti on silkkaa huijausta tai että jokaisella kunnon kansalaisella kuuluu olla oma ase ja oikeus ammuskella sillä, miten tahtoo – tässä vain muutamia uskomuksia ja mielipiteitä mainitakseni. Mutta turhapa näistä asioista on täällä jankata – uskokaa mitä tykkäätte. Onneksi suurin osa suomalaisista on sen verran hyvin koulutettuja, ettei ihan joka juttuun usko.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 19. No mutta hyvä ”Nomutta”, minkäpähän takia tuo Hesari tai mikään muukaan itseään kunnioittava lehti ei näitä rokotekriittisten propagandajuttuja julkaisekaan… Minäpähäntä tuota taidankin tietää syyn… Arvaako kukkaan muu?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 20. Oili. Ilman sarvia ja hampaita kiitos. Kun autismi ilmenee omassa ystäväpiirissä täysin terveesti kehittyneessä lapsessa välittömästi hänen saatuaan kolmoisrokotteen, asialla on niin selvä yhteys, että ei maksa vaivaa alkaa inttämään enempää. Ei kyseessä ole sattuma, eikä valitettavasti perhettä auta vaikka kuinka puolustelisit tilastoja ja tutkimustuloksia ja todistelisit, ettei se siitä johdu.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Autismi diagnosoidaan usein juuri siinä iässä kun rokotuksia annetaan, yleensä silloin kun pitäisi oppia
   vuorovaikutustaitoja ja mutkikkaampaa leikkiä tms.

   Usein vanhemmat ummistavat myös silmänsä poikkeamilta hyvin pitkään, asiantuntijoitakaan ei haluta uskoa.
   Tieto lapsen kehitysvammaisuudesta on liian musertava.

   Helppo myös on tarttua syyttämään ulkopuolista konkreettista tahoa esim. rokotukset.

   Puhun omasta kokemuksestani, meidän perheessä esikoisella ja hänen pikkusiskollaan on kehitysvamma- ja autismidiagnoosit.
   Meillä on myös 3 tervettä lasta.

   Kaikki autistit eivät ole älyllisesti kehitysvammaisia(heissä voi olla älykkäitäkin henkilöitä) mutta 75%
   autisteista on.

   Tietoa autismista:

   http://www.saunalahti.fi/kup/syndroma/autismi.htm
   http://fi.wikipedia.org/wiki/Autismi

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Se, että tapahtuma seuraa toista ei tarkoita sitä, että edellinen on syynä jälkimmäiseen.

   Jälkimmäisen tapahtuman surullisuus ja vakavuus ei millään tavalla vahvista syy- seuraussuhdetta.
   Paitsi ehkä onnettoman sattuman uhriksi joutuneen mielessä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  3. Ammattini puolesta olen ollut autistien kanssa tekemisissä, ja koulutukseeni kuului tietoa myös autismin synnystä. Väite siitä, että aiemmin täysin terve lapsi sairastuisi autismiin välittömästi rokotteen saatuaan kuulostaa minusta kummalliselta. Tiedän, että autismi usein todetaan aika pienillä lapsilla, eikä kaikilla vanhemmilla ole välttämättä ollut epäilystä lapsen autismista aiemmin. Monet kylläkin osaavat jälkeenpäin tunnistaa jotain epäilyttävää ilmenneen kehityksessä jo ennen diagnoosin tekemistä. Itsekin äitinä ymmärrän, miten ahdistava tuollainen diagnoosi varmasti on. Ehkä se osaltaan saattaa aiheuttaa halun etsiä syyllistä.

   Pelkkä tapahtumien peräkkäisyys ei todista mitään syy-seuraus-yhteyttä asioiden välillä. Tällainen päättelyketju tietysti on tavallaan ymmärrettävä ja ns. arkijärjen mukainen – mutta ei tieteellisesti todistettavissa. Edelleen olen sitä mieltä, että on vastuutonta heitellä väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. En ymmärrä, miten väärät uskomukset auttaisivat autistilasten vanhempia ja lapsia itseään.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 21. Tahvo hyvä. Kyllähän me kaikki sen tiedämme, että rokotekriittisiä juttuja ei valtalehdistö julkaise, koska se juuri sinutkin hysterisoi sikapiikille, panitko merkille. Kyseessä ei suinkaan ole mainitsemasi ”itsensä kunnioittaminen”. Kyseessä on – jos viitsit vilkaista aiheesta toisaalla lehdestä – se, että mediaa ja lääkeyhtiöitä johdetaan samoista pöydistä. Siis SAMA isäntäomistaja. Jos vielä puukkoa kääntäisi haavassa, saat seurataksesi THL:n lahjusoikeudenkäyntejä, että revipä siitä.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 22. Repe: ”En usko enää mihinkään BJM:mään enkä kehenkään muuhunkaan.”

  Se oli siis British Medical Journal. Aiheena oli mm. se, että MPR-rokotteen vaaroista varoittaneella Andrew Wakefieldillä oli valmiina patenttihakemus kilpailevalle rokotteelle, jolla hän olisi päässyt rahastamaan kun yhdistelmärokotteen suosio romahtaa. Sen lisäksi Wakefieldillä oli myös kehittelyssä diagnosointimenetelmä autismioireiden havaitsemiselle lasten suolista. Tällä olisi tienattu pitkä penni, kun huolestuneet vanhemmat haluaisivat selvittää onko heidän lapsella autismia vai ei.

  http://paholaisen-asianajaja.blogspot.com/2011/02/wakefieldin-menetetyt-mammonat.html

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 23. Tuollainen ei eroaisi yhtään Big Pharman meiningistä. Siten asiassa voi olla myös koukuja, joita ei ole kerrottu. Sitäpaitsi mies voi joka tapauksessa olla oikeassa.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. ”Sitäpaitsi mies voi joka tapauksessa olla oikeassa.”

   Kuu voi olla juustoa, mutta Wakefieldin levittämille epäilyksille ei ole kertynyt lääketieteellistä näyttöä. Tämä tietenkin tulkitaan tietyissä piireissä vain Big Pharman palkkasotilaiden levittämäksi valeinformaatioksi.

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 24. Nimim. Harmaasusi tänään usarissa:

  ”YLE: ”Japani keskeyttää rokotteiden käytön lapsikuolemien takia

  Japani on keskeyttänyt toistaiseksi yhdysvaltalaisen Pfizerin ja ranskalaisen Sanofi-Aventiksen valmistamien rokotteiden käytön. Japanin terveysministeriön mukaan neljä lasta on kuollut rokottamisen jälkeen. Samat rokotteet ovat käytössä myös Suomen rokoteohjemassa.”

  Itkeäkö tässä pitää? Vaiko nauraa?”

  Ari Laine myös samassa mediassa (Antti Liikkasen blogi):

  ”Suuri hiljaisuus mediassamme maailman rokote tapahtumista, muualla kun käyty oikeutta jo pitkään rokotevaurioista, jo -80 luvulla joku lääkäri uskalsi sanoa yhteydestä I-tyypin diabeteksen ja rokotteiden välillä, toki viralliseksi syyksi pääteltiinkin oireeton sikotauti, josta ei mitään todisteita ollutkaan, mutta kuulosti kivalta…
  Kovin ei ole kuulunut ns. Persianlahdensyndrooman yhteydestä rokotuksiin, pitkäänhän koko syndrooma kiellettiin, rokotukset lopetettiin mutta kun Possu-Lenssu saapui, samoin adjuvantein varustetut rokotteet otettiin pikana käyttöön ihmisten jonoissa tapellessa! Olenko ainoa joka ihmettelee ruumiinavausten siirtoa THL:n pimeisiin sopukoihin? Narkolepsia on ilmeisesti jäävuoren huippu tapauksessa, miten kummassa ylittikään uutiskynnyksen?”

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 25. Sitä, että rokotteissa oleva elohopea aiheuttaa autismia, luonnollisesti vastustetaan lääketieteen ja siihen kytköksissä olevan median taholta. Ei lääketeollisuus sellaista halua myöntää, mikä on kolaus sen arvovallalle ja voisi lisäksi aiheuttaa miljoonien korvausvaatimukset.
  Sen lisäksi, että rokotteiden elohopea aiheuttaa autismia, myös D-vitamiinin puutteella on todettu olevan yhteys. Amerikkalainen tri John Cannell (www.vitamindcouncil.org) on saanut lukuisia autismia potevia lapsia joko oireettomiksi tai huomattavasti parempaan kuntoon neuvomalla yksinkertaisesti nauttimaan D3-vitamiinia virallisia suosituksia paljon korkeampia annoksia.
  Tästäkin asiasta ollaan virallisella taholla hyvin hiljaa, koska D3-vitamiini on halpa luonnonaine, jolle lääketehtaat eivät saa patenttia. Eli ”Mediaa ja lääkefirmoja johdetaan samoista pöydistä”, kuten Magneettimedia aivan oikein raportoi.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. ”Sitä, että rokotteissa oleva elohopea aiheuttaa autismia, luonnollisesti vastustetaan lääketieteen ja siihen kytköksissä olevan median taholta. Ei lääketeollisuus sellaista halua myöntää, mikä on kolaus sen arvovallalle ja voisi lisäksi aiheuttaa miljoonien korvausvaatimukset.”

   Häh? Onhan lääketeollisuus perunut rokotteita käytöstä ja rokotekorvauksia on maksettu satoja miljoonia dollareita.

   Pelkkä epäilys rokotteiden haitoista riittää rokotteiden käyttön tilapäiseen kieltoon. Näin tehtiin mm. Japanissa aivan äskettäin.

   http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/03/japani_keskeyttaa_rokotteiden_kayton_lapsikuolemien_takia_2414358.html

   Jos rokotteiden tiomersaali aiheuttaisi autismia (ei aiheuta), niin turha sitä on murehtia, sillä tiomersaalin käyttö rokotteiden säilöntäaineena on käytännössä loppunut joitakin vuosia sitten. Ihmisten elimistö altistuu suuremmille elohopea-annoksille hengitysilman ja ruokailun yhteydessä.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Kovasti tuntuu olevan vaikea tuon narkolepsian myöntäminen ainakin. Selvästi on kova vääntö aina päällä, jotta ei olisi mmitään epäilyjä että ei tarvitsisi keskeyttää tai vetää eriä pois.

    Japskit nyt ovat vielä itsenäisiä ja vaativat Kurillejakin takaisin. Suomihan jatkaa samojen piikkien tunkemista.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. ”Kovasti tuntuu olevan vaikea tuon narkolepsian myöntäminen ainakin. Selvästi on kova vääntö aina päällä, jotta ei olisi mmitään epäilyjä että ei tarvitsisi keskeyttää tai vetää eriä pois.”

     Johtunee siitä, että niitä rokotteita annetaan terveyteen liittyvän syyn takia eikä ihan vaan lääkärien huviksi. Siksi rokotteiden hyötyjä punnitaan haittoja vastaan. Siksi niiden turvallisuutta valvotaan. Siksi yhteyden narkolepsiaa ja muihin epäiltyihin haittoihin _tutkitaan_ ennen hutkimista. Kun löytyy todisteita ja perusteluja, niin rokotteita vedetään pois. Näinhän tehtiin mm. joillekin rotarokotteille.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Vai että haittoja ja hyötyjä punnitaan? Sikaflunssarokotteen hyötyhän on nolla terveydelle, mutta ison bisneksen kukkarolle loistojuttu. Aiai, että ei kehdata myöntää tuota hirveyttä, vaikka on vastuuvapaus. Sitä se ahneus teettää. Sitä kun piti piikittää monta aaltoa ja lisää piikkejä joka vuosi.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 26. ”Vaarallisten tartuntatautien väheneminen johtuu lisääntyneestä hygieniasta eikä rokotteista.”

  Isorokko hävitettiin KOKO (siis myös kehitysmaista) maapallolta rokotuskampanjalla 70-luvulla ja kehitysmaiden hygienia ei ollut silloin lisääntynyt käytännössä ollenkaan. Saattaa hyvinkin olla että se oli huonompi 70-luvulla kuin vaikka 1900-luvun alkupuolella.

  Joten väitteesi on puppua. MOT.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 27. Repe: ”Niin siis tuo immuunitutkimus nyt on yhtä uskottava kuin Puskan paskannukset.”

  Hienosti ja ytimekkäästi argumentoitu, Repe. Ei tarvitse siis ollenkaan pohtia kuinka montaa lasta on vertailtu, millä perusteilla ja kuinka luotettava tutkijoiden johtopäätökset rokotteiden turvallisuudesta olivat. Kanssasi on ilo väitellä.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 28. THL tekee ihmiskokeita
  ”Terve poika sai tuberkuloosia vastaan annettavan BCG- eli Calmette-rokotuksen, kuten käytännössä kaikki muutkin vauvat. Kaksi kuukautta kului ja Joakimiksi nimetty poika kasvoi hienosti. Tammikuussa 2005 alkoivat oireet.

  – Olin imettämässä vauvaa, kun hän alkoi yhtäkkiä nykiä kättään rinnalle, Annika kuvailee.

  Joakim otettiin hoitoon Vaasan keskussairaalaan, mutta siellä oireita ei saatu kuriin, joten seuraavana päivänä jatkettiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Siellä tehtiin magneettikuvaus, josta näkyi, että alavatsassa kasvoi jotain. Kun kirurgi leikkasi imusolmukkeen auki, sieltä alkoi tulla märkää. Vauva oli saanut eläviä tuberkuloosibakteereja sisältävästä rokotuksesta imusolmuketuberkuloosin. ”

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011030713241222_uu.shtml

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 29. Hei vaan, sen verran aiheesta pokkean, että kun seuraa näitä keskusteluja, ei voi tulla muuta kuin siihen tulokseen, että suomalainen luottaa viranomaisiinsa ja hallitukseensa kuin pässi suuriin sarviinsa. Eli – jos halutaan välttää käyttämästä sanaa ääliö – niin pääosin hyvin sinisilmäistä ja luottavaista kansaa. Äärettömän helposti kusetettavaa kansaa. Sääli.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Niin, osa kansasta uskoo mieluummin tieteeseen, jotkut viranomaisiinkin, osa taas uskoo huuhaa-juttuihin ja mitä kummallisimpiin salaliittoteorioihin. Perusjuttu: tieteen erottaa huuhaasta se, että tiede ei perustu uskomuksiin. Huuhaa ja salaliittoteoriat taas sikiävät tietämättömyydestä, sivistymättömyydestä – ja niiden levittäjillä on kyllä oma lehmä ojassa ja rahankiilto silmissä paljon huolestuttavammassa määrin kuin tieteentekijöillä. Että se siitä kansan sinisilmäisyydestä…

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
 30. ELOHOPEAA HOMEOPAATEILTA INFLUENSSAN/FLUNSSAN JÄLKIHOITOON

  Vauva-foorumilla käytiin homeopaatilla:

  ”Kävin hakemassa apua poskiontelontulehdukseen homeopaatilta kuten ennenkin. Hän antoi minulle purkin, joka oli samannäköinen kuin ennenkin, otin 2 tablettia kuten ennenkin. Äsken huomasin, että purkissa on eri teksti, tässä lukee ”kalium bichrom Alfaplex (Fu 5)”. Mitä oikein tulin ottaneeksi? Hiostaa. Onko vaarallista? Ainelista on seuraava: Arsenicum jodatum D6, Graphites D6, Hydrastis canadensis D6, Kalium bichromicum D6, Mercurius auratus D12″

  http://www.vauva.fi/keskustelut/alue/2/viestiketju/1069232/homeopatiasta_tietavat_apua

  Nyt asiaa tunteva tietävät, että
  -poskiontelotulehdus on tyypillinen flunssan tai influenssan seuraus
  -Arsenicum jodatum = arseenin ja jodin yhdiste
  -Kalium bichromatum = kaliumdikromaatti
  -Mercurius Auratus = elohopea-kulta-lejeerinki, jossa elohopeapitoisuus on vähintään 65%

  Kaliumdikromaatin terveysriskit:

  ”Kaliumdikromaatti on myrkyllistä. Aineen joutuminen hengitysteihin voi aiheuttaa hengityksen vaikeutumista ja yskää sekä kurkkukipua. Iholle joutuessaan yhdiste voi aiheuttaa vammoja. Kaliumdikromaatin nieleminen aiheuttaa pahoinvointia ja jopa tajuttomuuden. Suurille määrille altistuminen saattaa johtaa astman syntymiseen. Kaliumdikromaatin on todettu olevan karsinogeeninen eli ihmiselle syöpää aiheuttava yhdiste. Lisäksi aine aiheuttaa mahdollisesti ihmiselle DNA-vaurioita, jotka voivat periytyä. [1]”
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaliumdikromaatti

  ”Kemikaalikortti”oikeassa reunassa:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Kaliumdichromat#Gefahrenhinweise

  Elohopea ja muuta myrkkybisnesta Boiron-tehtaalta ?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 31. Sinä joka yritit todistella elohopean turvallisuutta sillä, että sitä on kaloissakin. Sinusta ei siis ole mitään eroa sillä, MITEN elohopea ihmisen sisälle kulkeutuu; suun kautta tai suoraan verenkiertoon, aivan sama sinusta? Voithan tehdä testin: Syön ensin vaikka se kala ja odota mitä tapahtuu. Sen jälkeen voit injektoida lihakseesi hiukan elohopeaa ja jälleen katsoa mitä tapahtuu. Teoriasi mukaan reaktiot ovat samanlaiset. Itse en usko niin olevan. Voit myös etsiä tietoa elohopean vaikutuksista aivosoluihin, mutta älä etsi sitä rokotevalmistajien sivuilta.

  Laumasuojaan uskova voisi miettiä myös toisinpäin asiaa: Miksi USAssa täysin rokotetuissa yhteisöissä puhkeaa tämän tästä tauteja, joita ”vastaan” niihin sairastuneet on rokotettu? En laita linkkejä, koska jos asia kiinnostaa aidosti, otat varmasti itse selvää asiasta mahdollisimman monesta eri lähteestä. Ja ydinkysymyshän kuuluu: Mitä pelättävää rokotetuilla on, jos rokotteet toimivat? Eikö epidemian tullen vain rokottamattomat sairastu? Rokothistorian aikana peruste rokotuksille on muuttunut monesti. Ensin sen piti SUOJATA tautia vastaan. Huomattiin, ettei niin ole. Sitten sen kerrottiinkin LIEVENTÄVÄN tautia. Huomattiin, ettei se ihan taida niin ollakaan (-> epidemiat rokotettujen keskuudessa), nykyään rokotteen kerrotaan EHKÄISEVÄN JÄLKITAUTEJA. Odotan jo seuraavaa perustetta rokottamiselle.

  Rokotteiden historia on mitätön aika koko ihmisen evoluutiossa. Meillä on jo olemassa täydellinen puolustusjärjestelmä. Toimiakseen oikein se tarvitsee oikeaa ravintoa. Valitettavasti sitä ei ole juurikaan saatavilla. Ei ole ollut pitkään aikaan. Perunaan perustuva ravintomme on täysin riittämätöntä. Jokaisessa ruokakaupassa voi todeta omin silmin: Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka kehystetään vihreällä lapulla, jossa lukee luomu. Lappuja on todella vähän. Mitä ne kaikki loput 99,9 % ovat?? Ruokaa, johon elimistömme on evoluution saatossa sopeutunut?

  Kannattaisi myös selvittää mistä näissä ”rokotteilla estettävissä olevissa” taudeissa on kyse. Pelottelutaktiikka on hyvinkin tehokasta ja vie huomion tautien todellisista luonteista. Esimerkkinä polion saaneista 95 % sairastaa taudin flunssankaltaisena, 5 % saa vaikeampia oireita, mutta tästä 5 %:sta vain 0,1-1% saa jonkinasteisen halvauksen, ja näistäkin vain osalle se jää pysyväksi. Mikä siis on peruste sille, että viranomaisten taholta painostetaan ottamaan poliorokote? Koska muuten voi halvaantua loppuelämäksi? Samalla taktiikalla pitäisi kieltää mopolla ja autolla ajaminen ja itse asiassa melkein kaikki ihmisen normaali toiminta, koska siinä voi halvaantua. Ja muuten, omaa puolustusjärjestelmää todellakin voin parantaa ja tehostaa. Mutta mitä siitäkin tulisi, jos kaikki olisivat aktiivisia sen suhteen. Bisnekset kärsisivät.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Aivojen yläpuolella on hiukset ja jalat päättyvät varpainkynsiin ja juuri niistä katsotaan ja näkyy elohopeapitoisten kalojen syönti. Hius- ja kynsinäytteistä, WHO suosittaa hiusnäytteenottoa altistusmittauksissa. Joten se mikä menee mahaan, menee myös hiuksiin asti. Japanin Minamatan katastrofissa se meni mitä ilmeisimmin myös aivoihin asti, koska tuli psyykkisiä ja neurologisia vaurioita lapsiin juuri tästä kalojen metyylielohopeasta, jonka biologinen puoliintumisaikakin on paljon pitempi kuin rokotteiden etyylielohopealla, joka siten poistuu elimistöstä paljon nopeammin.

   ”Keskity oleelliseen ” -valmentaja ”Tami” Tamminen

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 32. Kun verrataan autistien ja nt-lasten hiusten elohopeapitoisuuksia, autisteilla ne ovat huomattavasti vähäisemmät. Taaskaan en laita linkkejä, jos asia kiinnostaa, tutkimuksia ja mittauksia löytyy tästäkin pilvin pimein. Erilaisia teorioita ilmiölle on tietenkin monia, eniten painoarvoa on saanut teoria, ettei tiettyjen ihmisten elimistö pysty pääsemään eroon näistä myrkyistä yhtä tehokkaasti, nehän erittyvät nimenomaan hiuksiin ja kynsiin.

  Ja toisekseen, päinvastoin kuin joku aiemmin kirjoitti, eparantunut diagnostiikka EI selitä lisääntyneitä autismitapauksia. Vuodenvaihteessa tullut katsaus osoittaa parantuneen diagnostiikan selittävän vain 5-10% lisäyksen ja muutama prossan selittää lievempien muotojen ottaminen tautiluokitukseen. Ne eivät todellakaan selitä monien satojen prosenttien lisäystä.

  Mutta ne, jotka rokotuksiin uskovat, kuten itsekin aiemmin, ovat aivan vapaita tietenkin noudattamaan uskoaan. Sama oikeus tulisi antaa myös niille, jotka haluavat luottaa enemmän tutkimuksiin, joita ei lääketeollisuus ole rahoittanut ja jotka ymmärtävät myös rokotteiden haitat ja punnittuaan asiaa haluavat niistä kieltäytyä.

  Rokotettaessa suurin osa ihmisen immuunipuolustusta ohitetaan (iho, limakalvot (n. 75 % elimistön lymfosyyteistä sijaitsee limakalvoilla, jne, vrt. oraalinen rokote)) niin sillä on tarkoitettua laajempi vaikutus. Näitä vaikutuksia on haluttu järjestelmällisesti tutkia aivan liian vähän.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Ja jos ”vähäisemmät” sijaan olisi havaittu ”suuremmat” niin sekin olisi todiste rokotteita vastaan. (Arvaan).
   Kuitenkin USA:ssa Kanadassa ja eritoten Tanskassa autismin esiintyvyys ei ole vähentynyt vaan jopa suurentunut sen jälkeen kun thiomersaali poistettiin rokotteista.

   Elohopeaa on kaloissa, savukkeissa ja oluessa.
   Se mikä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmeninä, on naisten (äitien/tulevien äitien) tupakanpoltto ja alkoholinkäyttö lähemmäs miesten tasoa. Näin eritoten Tanskassa. Jokainen savuke sisältää elohopeaa 3-10 ng. (Kowalski & Wiercinski, 2009). Askissa on 60-200 ng. Askin päivässä polttava voi saada 9 kuukaudessa jopa 56 ug, joka on yli 20x rokotteen annos. Koska se tulee savussa keuhkoihin ohittaen oraalisen puolustuksen, riittää jo se, että hän ei itse polta vaan viettänyt vuosia juovuttavaa aikaansa savustetussa emansipoituneessa seurassa..

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 33. Eli olet sittenkin sitä mieltä, että elohopealla ja autismilla on jotain tekemistä keskenään? Ensin luulin, että yrität todistella muuta.

  Oletko lukenut elohopeamyrkytyksestä ja sen oireista? Jos et tietäisi mitä luet, voisit ajatella lukevasi autisteista. Niin lähellä toisiaan oireistot ovat.

  Esim. USAssa 20 v. aikana yli 800 % lisääntynyt autismin kirjoon kuuluvien määrä ei selity tupakoivilla äideillä. Mutta tokikaan tupakka ei ole terveystuote, enkä vähättelisi sen aiheuttamia terveysongelmia.

  Sivuutat kuitenkin joukon muita perusteluita rokotteiden haitoista. Tosin olin itsekin järkyttynyt kun niihin uskoen annoin rokottaa molemmat lapseni rokotusohjelman mukaan ja kun pari vuotta sitten etsin vedenpitävää todistetta niiden tehosta ja turvallisuudesta enkä sitä löytänyt. Helpompaa oli ”vain uskoa” niiden tehoon ja viranomaisiin kuin syyllistää itseään tietämättömyydestä. Kuitenkaan uteliaana luonteena en voinut jättää tutkimista siihen. Suomalaisesta kirjallisuudesta ei kovin suurta apua ollut, mutta toki täältäkin löytyy lääkäreitä ja tutkijoita, jotka eivät ole voineet ummistaa silmiään asialta. Omassa rokotekritiikissäni ei siis ole takana mitään ideologiaa, vaan yksinkertaisesti todisteiden niukkuus ja ristiriitaisuus sekä ihmisen biologian lainalaisuuksien ”unohtaminen” virallisessa ja hyväksytyssä tutkimusaineistossa sai minut tekemään täyskäännöksen.

  En siis jaksa mitään kissanhännänvetoa kenenkään kanssa. Kaiken lukemani perusteella voin sanoa itselleni, että rokotteet eivät toimi, jos toimisivat, ei monia epidemioita täysin rokotetuissa yhteisöissä esiintyisi, eikä rokotteiden kehittämisen jälkeen uusien tautien ”löytymiset” muistuttaisi niin paljon niitä tauteja, joihin rokotteen piti antaa suoja, eivätkä rokotetut olisi hysteerisiä rokottamattomien vuoksi. ”Atyyppisten” sairauksien valtava lisääntyminen, samoin polion leviäminen rokotuskampanjoiden jälkeen niillä alueilla, joilla sitä ei aiemmin ollut jne. kertovat nekin jotain. Kukin tekee kuitenkin omat ratkaisunsa saatavilla olevan tiedon perusteella. Tiedon tulisi kuitenkin olla kaikkien saatavilla ja sellaisessa muodossa, että voisi siihen perehdyttyään tehdä aidosti valveutuneen päätöksen, suuntaan tai toiseen. Nyt esim. neuvoloissa ja julkisessa terveydenhuollossa ei ole saatavilla kuin yhtä totuutta. Ja kuitenkin kaikki tietävät, tai ainakin olisi hyvä tietää, että mikään asia ei ole yksiselitteinen.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Itse asiassa en usko juurikaan olevan yhteyttä elohopealla ja autismilla. Tai ainakaan rokotteiden elohopealla koska tupakassa ja kalassa on paljon enempi. Jos olisi yhteys elohopealla autismilla niin Färsaarelaisilla, japanilaisilla ja islantilaisilla ja rannikkoruotsalaisilla olisi autismia pilvin pimein tai Suomessa järvi-suomen alueella (Savo) eniten, koska kalaa syövät. Mutta näyttää, että päinvastoin: muita vähemmän onkin heillä autismia..

   Ja AS-autistina minua loukkaa, miten meidän puolestamme muka puhutaan ja oireitamme muka tunnistetaan. Oikeasti elohopeamyrkytysoireet on erilaiset, kuten Minamata-syndroomassa vajauksia ja puutteita aisteissa. Mutta esim. minulla on päinvastoin, suurempi aistiherkkyys, aistin yleensä enemmän kuin muut elikkä juuri päinvastoin kuin Minamatalaisilla.

   Autismissa on perinnöllinen komponentti, sen riskiä lisää tupakointi 40%, ja isän myöhäinen ikä. Nykyään synnyttämistä viivytetään myöhäiseen ikään joka lisää Downin syndrooman ja ilmeisesti myös autismin riskiä voimakkaasti (mm. israelilaisten tutkimusten mukaan).

   Rokotteiden toimimisesta on laaja epidemiologinen todistusaineisto. Vasta tänään moniin vuosiin on Suomesta löydetty tuhkarokkoa, rokottamattomalla ulkomailta. Vielä 70-luvulla kun ei ollut vielä MPR-rokotetta niin tuhkarokko oli arkipäivää ja vuosittain satoja lapsia joutui sairaalaan, ja tuli n. 100 aivokuumetta per vuosi. Ne loppui kiitos MPR-rokotteen.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Eli kuitenkin uskot siihen, että on aivan sama mitä reittiä esim. juuri elohopea ihmiseen menee? Itse uskon, että sillä on kovastikin merkitystä, ihan senkin vuoksi, että mikäli myrkky injektoidaan suoraan verenkiertoon ohitetaan ensisijainen puolustus totaalisesti, joten mitä keinoja elimistöllä sen jälkeen on päästä eroon sinne kuulumattomista aineista? Vrt. esim. oksentaminen ja ripuloiminen ruokamyrkytyksen yhteydessä.

    Elohopeamyrkytyksessä/elohopealle altistuneilla ihmisillä on tavattu oireita, jotka sopivat autismin oireiksi, kuten rutiinit, uuden oppimisen vaikeus, työmuistin heikkeneminen, raivonpuuskat, univaikeudet… nämä vain psykologisista oireista, lisäksi erilaiset ruoansulatuskanavan ongelmat kuten ripuli, krampit, tulehdukset. Lisäksi neurologisia oireita samoin kuin hengitykseen liittyiviä oireita esiintyy. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että autisteilla olisi kaikkia näitä, mutta hyvin useilla on. Assalaisena et varmaankaan kärsi kuin murto-osasta näitä. Ei siis ole mielekästä verrata syvästi kehitysvammaista autistia ja assalaista.

    Perinnöllisyydellä=geeneillä on hyvinkin helppoa selittää sairauksia, kun muuta ei keksitä. Nyt kuitenkin on herätty tutkimaan mitkä tekijät saavat sairauden aiheuttavat geenit aktiivisiksi, miksi toiset geeniperimän vuoksi sairastuvat, mutta toiset eivät. Nykyruokamme sisältää paljon esim. hormonien kaltaisia molekyylejä, joiden vaikutusta elimistöömme ei voida aliarvioida. Surullisenkuuluisaa on diabeteksen, etenkin kakkostyypin, selittäminen perinnölliseksi. Olipas esivanhempamme siis sairaita, ihme että ihmiskunta edes on olemassa enää.

    Mielenkiintoista on myös pohtia ns. lastensairauksien mahdollista kehityksellistä tehtävää. Tietyt sairaudet sairastettiin aiemmin tietyssä ikävaiheessa, ei ennemmin eikä myöhemmin. Miksi? Nyt rokottein pakotetaan elimistö puolustautumaan paljon aiemmin ko. taudinaiheuttajia vastaan. Lisäksi mietityttää se, että luonnollisesti saatuja tauteja ei ikinä ollut kolmea tautia päällekkäin, samanaikaisesti. Kolmois- ja vitosrokottein tämäkin asia on muutettu.

    Lisäksi olisi syytä tutkia sitä, miksi esim. tuhkarokosta on tehty niin pelottava sairaus. Vesirokko on kohta varmasti syöpään verrattava mörkö, mikäli uskoo viranomaisia. Jatkuvasti lisätään rokotusohjelmaan rokotteita ja niiden yhteenlaskettu apuaineiden määrä on järkyttävä rasitus pienelle lapselle. Ei siis kyse ole pelkästään tiomersaalista, todellakaan.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Perinnöllisyyden kieltäminen on typerää. Eritoten 2-tyypin diabetes on hyvinkin perinnöllinen. Jos identtisistä kaksosista toisella on diabetes2, niin toisen riski on peräti 75%. Siihen vaikuttaa toki myös lihavuus, mutta sekin on osin perinnöllistä. Ja ihmiskunta selviää hyvin hengissä, jos perinnöllisiin tauteihin sairastuu vasta lisääntymisiän jälkeen tai myös jos pääosa ajasta ollaan niin nälässä että nuo lihaville haitalliset geeni auttaa nälänhädistä selviytymistä. Evoluutio on tasapainottelua hyötyjen ja haittojen välillä ja muinoin diabetes ja kolesteroli-sydäntauti oli pienempi riski geeneillä jotka auttoi varastoimaan ylimäärin arvokasta rasvaa jne.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Kukaan ei ole kieltänyt perinnöllisyyttä, geeneissämme lymyää vaikka mitä sairauksia. Kyse on siitä, mitkä tekijät aktivoivat geenit, jolloin sairaus ”puhkeaa”. Pelkkä tietyn ”sairausgeenin” olemassaolo ei tarkoita, että sairaus puhkeaa/aktivoituu.

      Samoin rokotteisiin liittyen voi sanoa, että vasta-aine veressä ei tarkoita immuniteettia. Voi myös pohtia sitä, miksi jatkuvasti tarvitaan tehosterokotteita. Rokotehistorian alkuaikoinahan nimenomaan tuotiin esiin rokotteiden saavan aikaan elinikäisen immuniteetin, kuten luonnollisesti saatu tauti tekee. Näin ei kuitenkaan ole ja vuosikymmenet esim. suuret ikäluokat olivat ilman rokotteiden antamaa ”suojaa”. Tämä ei kuitenkaan ole lisännyt epidemioiden määrää. Mm. tämä tosiasia paljastaa rokotteilla aikaansaadun ”laumasuojan” suureksi valheeksi.

      Kun oikeasti uskaltaa irrottautua rokotteiden aikaansaamasta valheellisesta turvallisuudentunteesta ja ottaa selvää näiden ”vaarallisten tautien” todellisista luonteista, voi olla aidosti rauhallisin mielin. Voi vaikka verrata influenssaa ja poliota (ennen rokotteita) kummassa oli korkeampi kuolleisuus. Kuitenkin poliolla pelotellaan edelleen ja sitä pidetään huomattavasti vaarallisempana tautina ja virheellisesti luullaan, että poliotartunnasta seuraa aina halvaantuminen. Rokotemarkkinointikoneisto on luonut melko voimakkaat negatiiviset mielikuvat niistä taudeista, joihin on rokote.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 34. Mihin ihminen tarvitsee omaa immuniteettiään, jos ihminen heti syntymänsä jälkeen kyllästetään kaikenmaailman rokotteilla… Luuletteko kenties muuttuvanne kuolemattomiksi? Totta ihmeessä rokotukset on haitallisia. Itse olen rokotusten jälkeen ollut aina helvetin kipeä pitkän aikaa ja päätinkin että kun intissä pakotetut rokotteet lakkaa olemasta voimassa niin edes aseella uhkaaminen ei saa minua uusimaan rokotteita. Hyvin olen kuulkaa systeemin aivopesemät lampaat pärjännyt tässä elämässä ilman rokotteita. Ihmiset ympärilläni ovat jopa terveempiä kuin ne jotka ottaa influenssa rokotteita. Te olette juuri sitä porukkaa jonka kanssa on läpi elämän mentävä eteenpäin, eli juuri niitä jotka alkavat räksyttämään heti kun joku uskaltaa puhua virallista tietoa vastaan. Lupaan rakkaat suomalaiset että kyllä teidänkin silmänne vielä aukeavat ja toivon teidän vuoksenne että ei ole liian myöhäistä. Maailma ei suinkaan ole sitä mitä luulette sen olevan.

  Onhan tottakai helppo hyväksyä lehdistä ja televisiosta tuleva sonta totuutena, tuottaisi liian suurta tuskaa jos ymmärtäisi että viihteen ja eriarvoistamisen tehtävä on pitää tavallinen ihminen häirittynä, ettei katse koskaan kohdistuisi ylöspäin, niihin ihmisiin jotka päätöksiä yläpuolellamme tekevät suurelle rahalle. Lääketeollisuudella, ruokateollisuudella ja politiikalla on niin tiiviit kytkökset keskenään ja siihen päälle vielä pankkimaailma, niin tottahan toki ihmiset täytyy saada tuijottamaan heille täysin merkityksettömiä asioita. Olisihan se kauheaa jos kansalaiset alkaisivat ymmärtää niitä pelejä joita rahanvalta pelaa selkämme takana. On aivan selvä asia että ihmiset hyväksyvät rokotteet, eihän teille ole suotu muuta vaihtoehtoakaan. Ette edes osaa katsella asioita mistään muusta näkökulmasta kuin mikä teille on opetettu. Sanonpahan vain teille että syömällä terveellisesti, vähentämällä stressitaakkaa ja vitutusta, kehonne ovat valmiita taistelemaan mitä tahansa tautia vastaan. Tulen elämään terveenä lopun elämääni ilman lääketeollisuuden myrkkyjä. Aidot lääkkeet löytyy luonnosta, terveellisistä marjoista ja vihanneksista.. 🙂

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Koska rokote toimii aktivoimalla sen ihmisen ”oman immuniteetin” tiettyä taudinaiheuttajaa vastaan..

   Palikkaselitys:
   Kuvittele armeijan vartiomies (=ihmisen puolustusjärjestelmä). Tämä vartiomies ei tiedä miltä vihollinen (=taudinaiheuttaja) näyttää, ennenkuin se ensimmäistä kertaa hyökkää.
   Tällöin luonnollisesti tulee tappioita koska hälytys ja puolustusasemiin meno viivästyy kriittisen epäröinnin hetken.

   Entäs jos tälle vartiomiehelle näytetään kuollut vihollinen tai sen varusteita (=rokote, jossa kuollut taudinaiheuttaja tai sen osia) ?
   Tällöin vartiomies oppii tunnistamaan vihollisen ajoissa ilman että kuitenkaan altistuu hengenvaaraan.

   Näin yksinkertaistettuna ilman vaikeita tieteellisiä sanoja tai teorioita. Lue aiheesta KIRJOJA niin ymmärrät myös syvällisemmin.

   Toisaalta en tiedä menikö tämäkin runoilu nyt kuitenkin tuuleen puhumiseksi. Toivottavasti ei.
   Uskalla epäillä!

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
  2. Itikat eli hyttyset rokottavat miljoonia ihmisiä ja vauvoja joita pidetään ulkona. Niistä olen tullut kipeäksikin ja levittävät tauteja, etelässä tappaa lähes miljoona ihmistä (malaria jne). Täällä levittävät Pogostantautia ja jänisruttoa. Mutta yksi Pohjolan hyttysenpisto harvoin tappaa.

   Hyttynen rokottaa uhrinsa vähitellen siedätyshoidolla oman lajinsa myrkkyjä vastaan mutta kivulias tapa se on, kun pitäisi antaa ”luomurokotuttaa” useita eri hyttyslaleja vastaan kesän aikana..

   Mieluummin sitä käyttää kemian teollisuuden Ohvia..

   Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat