Perinteinen poronhoito uhattuna

Pohjois-Lapissa sijaitsevassa Nellimin kylässä riidellään poroista.

 

Ivalon paliskunta vaatii, että kaikki poronhoitajat teurastavat saman osuuden porokarjastaan. Ivalon paliskunnan poromäärä on rajoitettu 6000 päähän. Nellimin porokanta on pienempi ja poronhoito toimii perinteisen saamelaisen mallin mukaan, jossa porot laiduntavat metsissä eivätkä elä heinällä. Tämän takia vasoja jää eloon huomattavasti vähemmän kuin muualla paliskunnassa, jossa poroja ruokitaan enemmän. Nellimissä vasoja myös kuolee enemmän petoeläinten verottaessa metsälaitumella elävää kantaa. Käytännössä Nellimin perinteisen poronhoitomallin vuoksi eteläisempi Ivalon ruokintaporotalous on voinut jopa kasvattaa omia lukujaan hyötymällä Nellimin vasatappioista.

 
Korkein hallinto-oikeus on pitänyt järjestelmää tasapuolisena. Elokuussa 2009 Metsähallitus ja Nellimin poronhoitajat sopivat alueen tärkeimpien metsien säästämisestä 20 vuodeksi. Sopimus on sidottu siihen, että sopimuksen allekirjoittaneet poromiehet jatkavat poronhoitoa. Ivalon paliskunnassa metsäsopimuksesta ei ilmeisesti ole pidetty. Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjien yhteistyöelin Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto vaati pakkoteurastusten pysäyttämistä. STT ei ole onnistunut vahvistamaan pakkoteurastusmääräystä. YK:n ihmisoikeuskomitea on antanut toimenpidekiellon Nellimin porojen suojaksi. Toimenpidekielto on kuitenkin vain väliaikaisratkaisu.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat