Perustuslain romuttamistalkoot

Entisen pääministerin Esko Ahon mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyä hallitsee mennyt maailma ja siten perustusvaliokunta on muodostunut riipaksi muiden muassa sote-päätöksenteossa. Tässä artikkelissa pyrimme analysoimaan sote-uudistusta suhteessa perustusvaliokunnan rooliin, joka johdattaa tarkastelemaan nykyisen poliittisen mafian suhtautumistapaa suhteessa Suomen perustuslakiin.

 

Sote lyhyesti

Vaikka tässä kirjoituksessa ei kiinnitä perusteellista huomiota itse sote-asiaan, on syytä kiteyttää sote-uudistuksen tärkeimmät kohdat: Poliittinen mafia ja sitä tukeva valtavirtamedia ylistävät riemurinnoin toteutettavaa sote- ja maakuntauudistusta ja sen valinnanvapausjärjestelmää. Lisäksi modernisointi on tehty väärässä marssijärjestyksessä. Uudistus tulisi jättämään osan potilaista ilman hoitoa ja laiminlöisi sairaaloiden osaamiskulttuurin.1 Katastrofaalista on, että uudistus jättää perinteisen sairaan- ja terveydenhoidon kasvottomien globaalien markkinavoimien armoille. Voittoja tultaisiin maksimoimaan laadun kustannuksella.

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-palveluiden reformiin suuntautunut hanke. Se siirtää julkisten sote-palveluiden vastuun kunnilta 18. perustettavalle maakunnalle..2 Erikseen valmisteltava valinnanvapauslaki ohjaisi asiakkaan vapaasti valitsemaan lain piiriin sisältyvistä palveluista maakunnan yhtiön, yksityisen yhtiön tai järjestön tarjoamien palveluiden väliltä.3

Maakuntia on esitetty perustettavaksi 1. heinäkuuta 2017. Sote-palvelut siirtyisivät maakunnille 1. tammikuuta 2019.

 

Esko Aho ynnä muu poliittinen mafia haluaa mitätöidä Suomen perustuslain!

Esko Aho ei ole ainut Suomen syöjä, joka haluaa heittää Suomen perustuslain romukoppaan salliakseen maan omavaraisuuden siirtymisen ulkomaiseen omistukseen. Suomi ei enää kunnioita perustuslakia, jonka noudattaminen on taantunut sortovuosien tasolle.4

Piittaamattomuus oikeusvaltion periaatteista on lisääntynyt viime vuosina, arvioi Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.4

Entisen pääministerin Esko Ahon mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyä hallitsee mennyt maailma ja siten perustusvaliokunta on muodostunut riipaksi muiden muassa sote-päätöksenteossa. Tässä artikkelissa pyrimme analysoimaan sote-uudistusta suhteessa perustusvaliokunnan rooliin, joka johdattaa tarkastelemaan nykyisen poliittisen mafian suhtautumistapaa suhteessa Suomen perustuslakiin. Juha Sipilä.
Juha Sipilä.

Kekkonen alleviivaa, että välinpitämättömyys oikeusvaltioperiaatetta kohtaan on alkanut useiden hallitusten jaksoissa, mutta pääministeri Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen työskentelyssä ongelmat ovat kuitenkin huipentuneet.4

Perustuslakia loukataan ja häpäistään siksi, että Suomen poliittinen johto on jo toistuvien hallituksien aikana luopunut sellaisista käsitteistä kuin esimerkiksi itsenäisyys, vapaus, riippumattomuus, perustuslain kunnioittaminen jne.. Poliittinen eliitti on luovuttanut Suomen kansallisvarallisuuden5 ja suomalaisten työntulokset kasvottomien monikansallisten rahaimperialistiena hyödyksi ja tämän hyödyntämisen esteenä on juuri perustuslaki, jonka tästä syystä eliitti tahtoo mitätöidä.

__________________

a) Käsite monikansallisista rahaimperialisteista on laaja. Tässä sillä tarkoitetaan kansainvälisiä rahoituslaitoksia, kuten liike- ja investointipankit sekä muut rahoitusinstituutiot. Tähän sisältyvät myös globaalit korporaatiot, joiden omistus voi jakaantua satojen yhtiöiden kesken. Yleensä nämä megayhtiöt ovat toinen, toistensa omistuksessa. Näiden talousjättien toiminnan turvaavat kansainväliset sopimukset, kuten esimerkiksi vapaakauppasopimukset, joiden kautta poistetaan yksityisten valtioiden säätelyä ja valtion oikeusturvaa.

 

Sote-uudistus on ristiriidassa perustuslakiin nähden

Miten ihmeessä voi säätää perustuslain pohjalta terveydenhuollon tulevaisuutta? Se on täysin mahdotonta! Siinä on niin paljon tekijöitä, joita ei voi ennustaa, kitisee, Aho

Mutta ajatus siitä, että voidaan kehittää malli, joka ratkaisee kaikki tekijät etukäteen – kuten monet tuntuvat uskovan – se on täysin mahdotonta. Ei kukaan voi tietää, mitä terveydenhuollon uudistuksesta tulee, Aho sanoo ja toteaa, ettei perustuslaki pysy tulevaisuudessa terveydenhuollon kehittymisen vauhdissa.

Onko Esko Ahon unohtanut sen, että juuri perustuslaki pyrkii turvaamaan kestävän kehityksen kestävälle terveydenhuollon suunnitelmalle tulevaisuudessa? Perustuslain 2 luku ilmoittaa:

Tärkeimpinä perusoikeuksina nousevat esille ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, oikeus elämään ja ihmisarvoon, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä uskonnon– ja omantunnonvapaus. Nämä oikeudet muodostavat niin sanotun perusoikeuksien ytimen, jota ei voida rajoittaa edes poikkeusoloissa.5

Julkinen terveydenhoito osaltaan toteuttaa yhdenvertaiseen oikeuteen pohjautuvaa elämää ja ihmisarvoa. Terveyden- ja sairaanhoidossa ei ole kysymyksenä se, kuinka ulkomaisten sijoittajien osakkuudet maksimoivat voittonsa, vaan laadukkaan ja turvallisen terveydenhuollon tuottaminen suomalaisille yhteiskunnalliseen asemaan ja varakkuuteen katsomatta.

Lisäksi:

Mutta ajatus siitä, että voidaan kehittää malli, joka ratkaisee kaikki tekijät etukäteen – kuten monet tuntuvat uskovan – se on täysin mahdotonta. Ei kukaan voi tietää, mitä terveydenhuollon uudistuksesta tulee, Aho sanoo ja toteaa, ettei perustuslaki pysy tulevaisuudessa terveydenhuollon kehittymisen vauhdissa.

Jos kukaan ei voi tietää, mitä terveydenhuollon uudistuksesta tuleman pitää, ei siihen pidä silloin ryhtyä: vai kuinka Esko Aho!

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie arvioi viime kesäkuussa sote-esityksen sisältävän edelleen monta ongelmallista kohtaa suhteessa perustuslakiin.

Tuolloin Lapintie totesi asiantuntijoiden kuulemisen olleen yhä kesken painottaen itse perustuslain pykälää 19, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava kaikille tasavertaisesti terveys- ja sosiaalipalvelut. Kohteleeko sote-uudistus ja esimerkiksi yhtiöittäminen kaikkia tasavertaisesti? Lapintie kysyi.6

Monopolisointi

Huomion arvoista on vielä sekin, että julkinen terveydenhuolto tuotetaan julkisina palveluina, jotka maksetaan kokonaan tai pääosin verovaroista. Tämä muodostaa oleellisen osan yleistä kansanterveyttä ja sisältyy hyvinvointivaltion luonteeseen. Tulee muistaa, että kaikkien hoitaminen varallisuudesta riippumatta ehkäisee vaarallisten epidemioiden leviämisen.

Sote-uudistus tarkoittaa julkisen monopolin kaappausta. Valtaosa kunnan verorahoista virtaa sairaanhoidon kautta. Yhtiöittämisellä kuntalaisten valta siirtyisi yhtiöiden johdolle. Valinnan vapaus-termillä pyritään vain hämärtämään monopolisointi suunnitelmat. Kaikista synkin tulevaisuus odottaa heikkoja ja sairaita kuntalaisia. Tätähän keskusta ja kokoomus ovat eniten odottaneet.

Viitaten edelliseen, hallitus on nyt riistämässä kunnilta oikeuden sote-palveluihin.

Esko Aho ja Suomen muut korruptoituneet poliitikot ovat itse riippana Suomen valtion kehitykselle itsenäiseksi ja taloudellisesti riippumattomaksi hyvinvointivaltioksi. Näistä riipoista pitäisi vapautua.

Jos maata rakennetaan laeilla ja lakisidonnaisuudella, sisältyy myös perustuslain noudattaminen tähän kehitykseen, jota tietysti globaali kovanlinjan uusliberalismi vastustaa.

 

Lopuksi

Aho kuuluu vielä niiden tuomitsemattomien kriminaalien joukkoon, jotka olivat viemässä Suomea laittomasti Euroopan unionin jäsenyyteen. Suomen asema EU:n nykyisenä maakuntana on ajautunut entistä syvempään laittomuuden tilaan. Suomi on täysin korruptoituneen poliittisen mafian hallinnassa ja maakunnassa tehdään toinen toistaan kriminaalimpia päätöksiä ja uudistuksia, jotka syövyttävät Suomen ja suomalaisten hyvinvointia, vapautta ja itsetuntoa entisestään. Vain moraaliton ja kenties äveriäs eliitti hyötyy päätöksistä.

Esko Ahon vielä rankaisemattomien rikosten sarjaan sisältyvät myös vuosina 1990–1993 järjestettyyn lamaan liittyvät seuraukset, jolla Suomen talous, kulttuuri ja poliittinen ilmapiiri täysin turmeltiin. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Täten pankeille annettiin valtuudet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen piikkiin. Tämä koitui kymmenien tuhansien suomalaisten yrittäjien kohtaloksi, josta ovat tietysti kärsineet palkansaajat ja heidän perheensä. Tätä kutsutaan myös Koiviston konklaavin saavutukseksi.7

Ulkomailla ja Suomessa toimivaa mafian solukkoa.
Ulkomailla ja Suomessa toimivaa mafian solukkoa.

Suomen taloudellista hyvinvointia ja itsenäisyyttä rapauttavia uudistuksia on toteutettu: esimerkiksi kilpailukykysopimus, kriminaalin sekä absurdin pakolaisinvaasion salliminen, mahdolliset lukukausimaksut opiskelijoille, kansallisvarallisuuden yhtiöittäminen jne.. Sote-uudistus yms. yhtiöittämiset johtavat säästöjen sijaan menojen kasvuun. Arviolta yli kymmenen prosenttia valtion juoksevista menoista katetaan nykyään ottamalla lisävelkaa. Isänmaan petturina ja suomalaisten vihollisena toimiva poliittinen mafia toimii ylikansallisen kasvottoman talous- ja pankkiirieliitin lakeijana Suomessa. Herää kysymys siitä, miksi tämä poliittinen mafia on vielä olemassa? Löytyykö suomalaisilta moraalia ja lujuutta, kun kipeitä ratkaisuja ryhdytään toteuttamaan? Jos haluamme pelastua kansakuntana, niin nämä ratkaisut ovat edessä ja pakollisia. Tuleva vallankumous on väistämätön, ja nykyisellä menolla sen puhkeamista ei voida välttää.

Markku Juutinen

Lue myös: Vainovalkea

 

Lähteet

 1. Lääkärilehti (10.1.2017). Sote-uudistus ei toteuta säästöjä eikä parempaa hoitoa. Saatavilla: http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/sote-uudistus-ei-toteuta-saastoja-eika-parempaa-hoitoa/; Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? Stockholm: Riksrevisionen, 2014. (RIR 2014:22)
 2. Mikä on sote-uudistus? – Alueuudistus fi. Viitattu 20.3.2017; Mikä on maakuntauudistus? – Alueuudistus fi. Viitattu 20.3.2017.
 3. Sote- ja maakuntauudistus. Saatavilla: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus
 4. (19.12.2016). Suomi on taantunut perustuslain kunnioittamisessa lähes sortovuosien tasolle, arvostelee   oikeushistorian professori. Saatavilla: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005012870.html; http://www.hs.fi/haku/?search-term=juha+sipilan
 5. Valmiuslaki (1080/1991). 6–7 §. Viitattu 9.5.2008
 6. Perustuslaki ja sote ovat yhä vastakkain – Vääntö vuosisadan hallintouudistuksesta jatkuu taas tiistaina. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-9663521
 7. Pankkikriisi (24.11.2008). http://pankkikriisi.blogspot.se/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html; http://valtuustoaloite.blogspot.se/
 8. http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/EU-kronologiaSU.pdf 36; Hentilä 2008, s. 163–164.

 

6 kommenttia

 1. Eikö ole hassua. Minua e i einää ole.
  Katsoin vuosia siten viedeon, joss mies sanoi pitäen Raamattua tiukasti esillä: ”minua ei enää ole, vaan Herra Jeesus Kristus elää minussa.”
  Jostain syystä elämäni on tämän jälkeen ollut tuon lauseen jatkuvaa kertausta.
  Minua ei enää pitkään aikaan ollut olemassa. Olen hirviö, ja iloitsen jokaisesta päivästä, jossa Jeesus on minun olemassa oloni. Olen kirjaimellisesti hirviö, ja en osaa sanoa enää mitään. Jos Herra halua minut pelasta, olen tyytyväinen.
  Rakastan naisia. Päiväni koostuvat lähinnä siitä että haaveilen kuinka halailen vaimoani. Olen jo viisikymmentä, mutta jostain syystä olen jämähtänyt murrosikään. Aina kun haaveilen vaimostani hän on noin seitsemäntoista vuotias. Halaan häntä käsilläni ja en toivo mitään muuta elämältäni kuin olla hänelle hyvä. Ja tietenkään minua ei enää ole. Olen rakkaus ja olen lakannut olemasta. Olen Dostojevskin parempi versio. Minä iloitsen siitä että Herra on luvannut antaa minulle vaimon. Tiedän että eräänä päivänä halaan vaimoani ja sen jälkeen ei meitä enää ole – on vain Herra Jeesus Kristus meissä. Halaan vaimoani ikuisesti.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
 2. Siis what he fuck.
  Mitä ihmettä. Toivotaanko että Jeesus pelastaisi maailman.
  Mikä tämän kirjoituksen takoisus oikein on. Pitää vain ihmetellä.
  Siis muka että kun kertoo umpihulluille että he ovat umpihulluja,
  niin että he umpihulluina muuttaisivat tekojaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Suomen ”perustuslakia” ei todellisuudessa ole ollut olemassa enää moneen vuoteen; ”perustuslaki” ITSE sen jo todistaa:

  PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  ”Perustuslain” muuttaminen näin ihmisoikeudet polkevaan muotoon oli tarkkaan harkittu SUUNNITELMALLINEN teke; siis VALTIOPETOS !

  Tätä petosta valmisteltiin huolella vuodesta 2005 lukien ( Eoa päätös 876/2/05 salattiin kansalta 20.12. 2007 asti … poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa …)

  Pl 118 §:ää ei kuitenkaan voitu tehdä ILMAN Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTAA .

  He 55/2007 esiteltiin eduksunnalle tahallaan väärillä asiakirjoilla; ja 2008 oikeusministeri allekirjoitti ”sopimuksen”…..

  Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuine tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”.

  PL 118 § valtiopetos olisi ollut turha ILMAN Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjontaa ( tehdä se toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa !

  Kansainvälisen lain mukaan; jos jonkun maan laki tai oikeusjärjestelmä on toimivallaton tai toimihaluton käsittelemään jotakin asiaa … Kansainvälinen rikostuomioistuin saa tomivallan tällaissa asioissa.

  Ilman He 55/2007:n avulla suoriettua LAHONTAA kaikki PL 118 §:n mukaiset asiat SUORAAN olisi voinut lähettää Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaan .

  Tutkintaoikeus siis estettiin LAHJONNALLA ( luvattiin maksaa ja pitää ) maksaen Kansainväliselle rikostuomioistuimelle muutoin pidettäväksi kuuluneita ”oikeudenkäyntejä” kansanmurhista !

  Perustuslain valtiopetos myös tarvittiin toisesta syystä; pienyrittäjien omaisuutta aiottiin VARASTAA pankki- vakuutuslaitosten vakavaraisuuden turvaamiseksi ”lailla 444/2012” … Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhata aiotaan kaapata: Suomeksi VARASTAA !

  Tyhjä puhe Suomen ”perustuslaista” ja perustuslakivaliokunnasta on vain HÄMÄYSTÄ PL 118 §:n valtiopetoksen jälkeen … kas kun ”perustuslakivaliokunta ” ei aikanaan painokkaasti ottanut peheeksi PL 118 §:n IHMISOIKEUKSIEN poistoa; kun antoi siittä lausuman ?

  Julkiset todisteet kerätty archive.is / kimmoleaks.fi

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 4. Suomen ”perustuslaki” romutettiin jo 2011 valtiopetoksella : PL 118 § … kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Mutta tämä aloitettiin jo 2007 Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonnalla ( toimivallaton Suomen PL 118 §:n mukaisissa asioissa )

  He 55/2007 esiteltiin kansanedustajille tahallaan väärillä ja valheellisilla asiakirjoilla; kuten myös PL 118 § …. Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia …. PL 118 § TODISTAA tämän olevna valhe ja petos kansaa kohtaan !

  Ja PL 118 §:ää on käytetty myös jälkeen päin; ”laki 444/2012” varasti jopa 3 miljardia euroa pienyrittäjien omaisuutta; PL 118 §:n takia asiaa ei saada tutkintaan / syytteeseen !

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 5. ”Kerrankin kepulainen tiesi, mihin sinipuna Suomen vie.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=p9Os-6AM0V8

  https://vk.com/video353410894_456239107

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=p9Os-6AM0V8
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Maamme neropattieliitin mielestä suurten ikäluokkien eläkekertymät tulisi säästää tuleville sukupolville, koska muutoin ei näille, eikä maahamme tunkeutuneille elintasohengailijoille kyetä ikinä maksamaan eläkkeitä.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=6Bib-CWqBpg

  https://vk.com/video353410894_456239108

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=6Bib-CWqBpg
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Valtamedia yrittää koko ajan heittää kapuloita Trumpin rattaisiin, ja veronmaksajien ylläpitämä YLE on innolla mukana.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=OI27nxCL1Lo

  https://vk.com/video353410894_456239109

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=OI27nxCL1Lo
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Onko päättäjiemme tarkoitus todella täyttää Suomi miljoonilla elintasohengailijoila?” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=vOeVopg4r7I

  https://vk.com/video353410894_456239114

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=vOeVopg4r7I
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Ampuiko EU itseään jalkaan?” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=mfKUJEjiwcY

  https://vk.com/video353410894_456239115

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=mfKUJEjiwcY
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Ranskalaiset eivät aio suostua rahavallan sätkynuken Emmanuel Macronin ’uudistuksiin’.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=SD2qLeiJYZk

  https://vk.com/video353410894_456239116

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=SD2qLeiJYZk
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Valtaeliittimme toimii omaa kansaansa vastaan maailman tappiin saakka.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=ZV67msIJ8nM

  https://vk.com/video353410894_456239117

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=ZV67msIJ8nM
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Poliitikot myyvät maan jalkojemme alta, eikä kukkaan tee yhtään mittään?” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=QzXcrapPef0

  https://vk.com/video353410894_456239118

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=QzXcrapPef0
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Ruotsin ’batiikkinoidat’ hyväksikäyttävät pakolaislapsia.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=xXdYqoJo6VM

  https://vk.com/video353410894_456239119

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=xXdYqoJo6VM
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Viime aikoina länsimaiden kaikki poliitikot, joita valtamedia tukee ja pönkittää, ovat kärsineet vaaleissa rökäletappion. Kuinka käy meillä presidentinvaaleissa?” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=0SD6VKHyDaA

  https://vk.com/video353410894_456239120

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=0SD6VKHyDaA
  http://www.youtube-dl.org/

  ”EU määrää yli 80% lainsäädännöstämme, eli näin törkeästi meitä ei sorrettu edes 1800-luvulla.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=w2URXkwwG-0

  https://vk.com/video353410894_456239122

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=w2URXkwwG-0
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Ajautuuko Suomi perikatoon seuraamalla Saksan esimerkkiä?” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=SHCmuhQyaX0

  https://vk.com/video353410894_456239123

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=SHCmuhQyaX0
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Alkaa olla viimeiset hetket ottaa järki käteen!” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=NatKn61u4bY

  https://vk.com/video353410894_456239124

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=NatKn61u4bY
  http://www.youtube-dl.org/

  ”Euroopan poliitikot ovat johtamassa kansansa suonsilmään, josta ei enää nousta.” (Mannermaa)

  http://www.youtube.com/watch?v=I78AY_16E6M

  https://vk.com/video353410894_456239125

  LATAA: http://www.pwnyoutube.com/watch?v=I78AY_16E6M
  http://www.youtube-dl.org/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat