Pieni piiri kontrolloi maailman taloutta

Sveitsiläinen, Zürichissa kotipaikkaansa pitävä ryhmä, johon kuuluu Stefania Vitali, James B. Glattfelder sekä Stefano Battiston,  laski useiden matemaattisten mallinnosten avulla maailmantalouden ohjissa olevat korporaatiot.

Ryhmä käytti hyödykseen dataa, joka on saatavissa Orbis-tietokannan kautta. Orbis on globaali tietokanta, joka sisältää finansseja koskevaa informaatiota yksityisistä ja julkisen sektorin yrityksistä.

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan. Tulokset ovat nähtävissä ArXiv-tietokannassa.

Ryhmä analysoi satunnaisotannalla valittujen, yli 43.000 yrityksen tiedot, ja seurasi niiden keskinäisiä kytköksiä. Löydöksistä tehtiin useampia graafisia esityksiä.

Graafisten esitysten perusteella näkyy selvästi, että vertaillut yritykset muodostavat globaalin verkon. Kerrostuneet yritykset muodostavat laajoja korporaatioita suorien sekä epäsuorien omistussuhteiden kautta.

Monikansallisten yritysten kontrolloima verkosto hallitsee paitsi finanssitaloutta, myös niin sanottuja vapaita markkinoita. Kilpailusta ei juuri kannata puhua. Omistuksen keskittymisellä on valtava vaikutus talouden vakauteen samoin kuin kilpailuun markkinoilla.

Suuri osa kontrollista on tiukasti hyvin pienen ryhmän (noin 147 yritystä) finanssi-instituutioita hallussa. Ydin muodostaa eräänlaisen talouden ”superentiteetin”, jolla on myös suuri vaikutus suuryrityksiä suosivan lainsäädännön lisääntymiseen. Sen lisäksi, että ne kykenevät sanelemaan tuotantopaikan, tuotannon määrän ja palkkatason; helpostikin siinä määrin, että se vaikuttaa maailmantalouteen negatiivisesti.

Korporaatiot, media, erilaiset säätiöt ja poliittiset päättäjät puolestaan ovat kytkeytyneet korporaatiomyönteistä agendaa ajaviksi toimintaryhmiksi monella tavoin. Tällaisia ryhmiä ovat RIIA, CFR, Chatham House, Brookings-instituutti, trilateraalikomissio, Bilderberg-ryhmä, ICG, IMF ja moni muu, jopa YK, jonka projekteja korporaatiot ja säätiöt rahoittavat.

Ei niinkään yllättäen, yksityisesti omistettu kansainvälinen valuuttarahasto IMF sekä YK ovat molemmat toistuvasti tarjonneet globaaliksi valuutaksi IMF:n SDR-yksikköä (Special Drawing Rights). SDR-yksikön hyväksyminen maailmanvaluutaksi lisäisi keskittymistä entisestään.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat