Pohjoismainen yhteistyö ja isänmaallisuus

Kansallinen Vastarinta julkaisi 16.12. artikkelin, jossa hahmoteltiin poliittisia vaihtoehtoja nykyiselle monikulttuurisuuskiihkon ja kansainvälisten pankkien alistamalle järjestelmälle. Kenen kanssa Suomen tulisi liittoutua?

Vastarintaliike eroaa muista Pohjoismaissa toimivista radikaalikansallismielisistä järjestöistä siten, että olemme esittäneet selkeän maailmankatsomuksellisen ja poliittisen ohjelman. Useat muut isänmaalliset järjestöt ja puolueet ovat hajonneet sisäisiin aatteellisiin ristiriitoihin, koska johto ei ole halunnut, osannut tai uskaltanut kertoa rehellisesti tavoitteistaan. Kun yhteistä ohjelmaa ei ole, pyrkivät kaikki viemään toimintaa eri suuntiin, minkä vuoksi liike lopulta kuolee.

Eräs kritiikkiä synnyttänyt tavoitteemme on pohjoismaisen yhteistyön ja pohjoismaisen kansallissosialistisen valtion kannattaminen. Vastalauseita ovat antaneet niin Venäjän kuin Yhdysvaltojen ystävät sekä ne, jotka uskovat, että Suomen tulisi taistella yksin koko muuta maailmaa vastaan. Jälkimmäistä mallia kannattavat ovat usein vilpittömiä kansallismielisiä, jotka vetoavat esimerkiksi heimosotureiden ja Akateemisen Karjala-Seuran perintöön. He haluavat pitää suomalaisen kansallismielisyyden niin sanotusti puhtaana ulkopuolisista vaikutteista.

Kummallisin vastaväite kuuluu, että olisi ”utopistista” tavoitella pohjoismaista liittoa vastavoimana yhtäältä Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja Naton läntiselle sekä toisaalta Venäjän itäiselle paineelle. Todellisuudessa Pohjoismaissa asuneet eri kansat ovat tehneet yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa keskenään niin kauan kuin alueella on ollut ihmisiä. Kaupan lisäksi esimerkiksi sotilaallinen yhteistyö on itse asiassa vain lisääntynyt viime vuosina. Mikäli yksittäiset Pohjoismaat päättävät siis hylätä pakkomonikulttuurisuuteen ja taloudelliseen riistoon perustuvan kansainvälisen pankkijärjestelmän, on vahvan poliittisen liiton muodostaminen Pohjolassa luontevaa niin maantieteellisistä, väestöllisistä kuin historiallisistakin syistä.

Ajatus kansallismielisten pohjoismaisesta yhteistyöstä ei suinkaan ole uusi, vaan esimerkiksi IKL-aktivistina tunnettu Paavo Susitaival hahmotteli sitä jo artikkelissaan ”Pohjolan puolueettomuus”. Susitaipaleen mukaan paras vaihtoehto Natolle ja tuolloin YYA-sopimuksella Suomea painostaneelle Neuvostoliitolle olisi suurvaltapoliittisesti neutraali pohjoismainen puskuri:

”Yya-sopimuksen purkuvaiheessa voitaisiin ehdottaa Norjalle ja Ruotsille, että nämä kolme Pohjolan maata muodostaisivat täysin puolueettoman valtioliiton, yhtä puolueettoman kuin Sveitsi on. Tämä puolueeton blokki vapauttaisi Venäjän huolehtimasta ’luoteisrintamasta’.

[…] Reaalipoliittinen todettavissa oleva suomalais-pohjoismainen puolueettomuusliitto hyödyttäisi koko Pohjolaa ja koko maailmanrauhaa. ’Pohjoismaiset’ korusanat, puolueettomuusfraseologia, itsepetos eivät sitä tee. Tämä ei ole skandinaavista tunteilua. Päinvastoin on kysymyksessä koristelematon skandinaavinen realismi. […] Puolueeton Pohjola on kirkas, kylmä ja selvä asia.”

Vastarintaliikkeen pohjoismaista mallia kritisoineet eivät ole – mahdollisesti strategisista syistä – julkaisseet kuitenkaan vaihtoehtoista mallia sille, kuinka itsenäistyvä Suomi kykenisi huolehtimaan maanpuolustuksesta ja taloudestaan. Länsimaiden diplomaattiset, kaupalliset ja jopa sotilaalliset toimet nationalistista Serbiaa, Jörg Haideria äänestänyttä Itävaltaa sekä valkoista Etelä-Afrikkaa vastaan osoittavat, että itsenäistyvän eurooppalaisvaltion on varauduttava pahimpaan. Siksi liittoutuminen mahdollisimman monen ystävällismielisen maan kanssa on välttämätöntä.

Oikeistopopulistinen puolue perussuomalaiset on osoittanut hallituskautensa aikana, kuinka vaarallisia seurauksia selkärangattomalla opportunismilla on. Soinia tukeneet suomalaiset luulivat keväällä äänestävänsä tiukemman maahanmuuttopolitiikan puolesta. Nyt maahan tulvii enemmän laittomia siirtolaisia kuin koskaan ennen, vaikka vallassa onkin ”oikeistolainen konservatiivihallitus”. Maahanmuuton lisäksi perussuomalaiset ovat pettäneet sekä sosiaali-, talous- että turvallisuuspoliittiset lupauksensa ajamalla ankaria julkisia leikkauksia, TTIP-vapaakauppasopimusta ja Nato-yhteistyötä.

Perussuomalaisten ja muiden radikalismia vastustavien Euroopan oikeistopopulististen ryhmien valehtelu on anteeksiantamatonta, minkä vuoksi me vaadimme kaikilta kansallismielisiltä ryhmiltä selkeitä reaalipoliittisia kannanottoja. Keillä on oikeus olla Suomen kansalainen? Kuinka haittamaahanmuutto tultaisiin estämään? Kuinka itsenäistyvä valtio huolehtisi kansalaisten toimeentulosta ja maanpuolustuksesta?

Tahdomme artikkelissamme perustella, miksi Vastarintaliikkeen poliittinen ohjelma on nähdäksemme ainut keino vapauttaa Suomi kansainvälisestä finanssikapitalistisesta järjestelmästä, joka murhaa kulttuurimme ja verenperintömme avoimien rajojen politiikalla.

Suomalaisen kansallismielisyyden painopiste on siirtynyt

pohjolasuomi-e1450259195162Vuosien 1918–1945 suomalaisen kansallismielisyyden keskeisimpiä teemoja oli Suur-Suomen perustaminen. Suur-Suomen tarkoituksena oli yhdistää suomensukuiset heimot Karjalassa yhdeksi Suomen kansaksi. Karjala olisi toiminut geopoliittisesti hyvänä puskurina Neuvostoliittoa vastaan. Karjalaa yritettiin vapauttaa urheiden vapaaehtoisten panoksella heimosodissa, mutta yritys valitettavasti epäonnistui.

Karjalan vapauttamisesta oli myös keskusteltu Suomen valtiojohdon sisällä, mutta suunnitelmat jäivät retoriikan tasolle eikä konkreettisia toimia aloitettu. Heimosotien jälkeen taisteluihin osallistunut Elias Simojoki perusti tovereineen Akateemisen Karjala-Seuran, jonka tarkoituksena oli muun muassa auttaa Karjalan evakkoja Suomessa. Myöhemmin AKS:stä kehittyi tärkeä kansallisaatteen ja Suur-Suomi-ideologian ajaja. AKS:llä oli läheiset välit Isänmaalliseen Kansanliikkeeseen, joka myös kannatti rajojen työntämistä syvemmälle itään.

Talvisodan alueluovutusten vuoksi Suur-Suomi-aate sai lisää tuulta purjeisiinsa, kun tärkeä kaupunki Viipuri ja iso osa Karjalaa menetettiin Neuvostoliitolle. Jatkosodassa saavutettiin parhaimmillaan takaisin talvisodassa menetetyt alueet ja lisäksi iso osa Karjalaa; unelman toteutuminen oli jo lähellä. Jatkosodan häviämisen takia alueet lopulta kuitenkin menetettiin. Sodan loputtua Suur-Suomi-aatetta alettiin enemmissä määrin pilkata, kun kommunistit pääsivät yhteiskunnallisen eliitin ytimeen. Samalla suomalaissukuista väestöä alettiin venäläistää.

Suur-Suomi oli sankarillinen tavoite ja merkittävä osa kansallismielisen liikkeen historiaa. Lähes sata vuotta myöhemmin se ei kuitenkaan ole enää realistinen tavoite, minkä vuoksi kansallismielisyys tarvitsee Suomessa uutta ja verevää sisältöä. Mikäli kansallismielisyys irtaantuu ympäröivästä yhteiskunnasta eikä osaa tarjota reaalipoliittisia vaihtoehtoja, taantuu aate museotavaraksi. Susitaival kommentoi 70-luvulla tehdyssä Sodan ja rauhan miehet -televisiosarjan haastattelussa Karjalan palauttamista ja Suur-Suomea seuraavasti:

”Kyllä se unelma oli jo vaimentunut [ennen talvisotaa]. Mutta sitä muistettiin juuri taisteluhengen ylläpitämiseksi. Kyllä jokainen käsitti, että sen jälkeen kun Venäjä on voimistunut, sitä ei voi toteuttaa. Moraalisestihan on aivan oikein, että samaa kieltä puhuva kansa pääsisi yhden rajan sisäpuolelle. Sitähän ei voi kukaan kieltää. Mutta historiassa ei tämä aina ole mahdollista.

[…] Kyllä näytti jo kauan siltä, että Itä-Karjala jää. Nythän se on jo venäläistynyt niin paljon, ettei voi sanoa olleen enää moraalistakaan oikeutta ruveta sitä valloittelemaan, sillä eihän ole kysymys maa-alueesta vaan kansakunnasta.

Itä-Karjala on niin paljon venäläistetty, ettei siellä ole kuin rippeet enää karjalaisia. Ja sitä kai ylläpidetään siinä toivossa, että itäinen naapuri voi ilmaista tämä lopunkin ja sitten perustaa yhteisen ’Suur-Suomen’ vähän toisinpäin.”

Heimosolidaarisuus ja Karjalan kulttuuriperintö tulevat olemaan aina merkittävä osa suomalaisuutta. Niiden ympärille ei voi kuitenkaan enää rakentaa heimosotureiden tavoin elinvoimaista kansallismielistä liikettä, sillä 2000-luvun suomalaiset ovat vieroitettuja kulttuuristaan. Myös uhkakuvia on päivitettävä.

Kansallissosialismi ei merkitse suomalaisen kulttuurin hylkäämistä vaan tavoitteiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Ennen kuin voimme herättää globalisaation tappaman suomalaisuuden henkiin, on meidän voitettava taistelu kansainvälistä velkatalousjärjestelmää ja pakotettua monikulttuurisuutta vastaan. Kulttuurilla ja sivistyksellä on oma osansa taistelussa, mutta kirjoittamisen ja keskustelun lisäksi meidän on varauduttava likaamaan kätemme. Suomen alistanut monikansallinen eliitti ei tule luopumaan valta-asemastaan ilman voimankäyttöä, niin ikävää kuin se onkin.

Veri tekee veljen

Pohjoismaista yhteistyöajatusta on kritisoitu myös väittämällä, että suomalaiset ”eroavat liikaa skandinaaveista”, minkä kerrotaan olevan este poliittiselle liittoutumiselle. Vastarintaliike tunnustaa kulttuurierot ja vaalii kunkin Pohjoismaan ainutlaatuista kulttuuri- ja kieliperintöä. Kulttuurieroja ei yritetäkään tuhota vaan kansojen erityispiirteitä tahdotaan vaalia, kuten kansallismieliseen aatteeseen kuuluu.

Väite ylitsepääsemättömistä eroista Pohjoismaiden välillä on historiallisesti ja biologisesti täysin vailla pohjaa. Geneettiset väestöjen väliset erot ovat äärimmäisen pieniä.

Suomalaisten ja muiden eurooppalaisten kansojen sisällä on toki alueellisia eroja. Olemme yleisesti ottaen lähempänä naapurimaidemme kansoja tai lähipopulaatioita, riippumatta siitä, puhuvatko he suomensukuista kieltä. Trendi on yleinen Euroopan tasolla. Yhteys nousee vieläkin selvemmäksi, jos suomalaista perimää tarkastellaan alueittain. On nimittäin havaittu, että itä- ja länsisuomalaisten välillä on maantieteelliseen etäisyyteen nähden selvä ero, ja länsisuomalaiset ovat lähempänä ruotsalaisia ja itäsuomalaiset ovat lähempänä karjalaisia.

Sukulaisuudessa on kyse ennen kaikkea verellisestä etäisyydestä. Jos olemme keskimäärin lähempänä indoeurooppalaista kieltä puhuvia ruotsalaisia kuin marilaisia, kummat ovat meille läheisempää veljeskansaa? Niiden, joiden kanssa puhuimme samaa kieltä tuhansia vuosia sitten, vai niiden, joiden kanssa meillä on enemmän yhteisiä esivanhempia? Sulkeeko solidaarisuus marilaisia kohtaan yhteistyön Pohjoismaiden kanssa? Ei tietenkään!

Olemme toki lähellä itämerensuomalaisia, mutta Uralille ulottuvan valtakunnan perään haikailu on tällä hetkellä heikko pohja kansallismieliselle liikkeelle. Se ei tarjoa ratkaisua Suomen suurimpiin ongelmiin.

Taloudellista ja sotilaallista yhteistyötä

Jokaisen itsenäisen valtion suurin vihollinen 2000-luvulla on kansainvälinen yksityinen keskuspankkijärjestelmä, joka pyrkii hallitsemaan kansallisvaltioiden politiikkaa velan avulla. Kreikassa radikaalipuolue Kultainen aamunkoitto kutsuu vihollista koronkiskojiksi, sillä rahoituslaitokset pyrkivät orjuuttamaan maan yksityistämällä palvelut ja luonnonresurssit rangaistukseksi maan velkakriisistä.

Ensimmäinen askel kohti itsenäisyyttä on keskuspankin kansallistaminen ja mahdollisimman korkeaan omavaraisuusasteeseen tähtäävän tuotantorakenteen suunnittelu. Viimeisen sadan vuoden aikana näin tehneet valtiot on kuitenkin lähes poikkeuksetta lopulta tuhottu useista akselivaltojen maista aina Libyaan ja Irakiin. Itsenäisen talouden lisäksi tarvitaan siis voimakas armeija. Kuinka vahvan kansantalouden ja maanpuolustuksen Suomi kykenisi rakentamaan omin resurssein ilman pohjoismaista yhteistyötä?

nordenkarta3-e1450259235955Valtamedian ja suurten puolueiden jatkuvasta painostuksesta huolimatta suomalaisia ei ole saatu käännytettyä Nato-jäsenyyden kannalle. Sen sijaan pohjoismaista sotilaallista yhteistyötä tuki vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan 90 % suomalaisista. Tällä hetkellä puolustusyhteistyön syventämistä jarruttavat kuitenkin Pohjoismaiden erilaiset taloudelliset ja ulkopoliittiset intressit, jotka ruokkivat myös maiden välistä luottamuspulaa.

Uskottava maanpuolustus vaatiikin sitä, että kaikissa Pohjoismaissa on oltava sama poliittinen ja taloudellinen järjestelmä. On naiivia väittää, että yhteisen maanpuolustuksen vaatimaa luottamusta saataisiin rakennettua vain kauniilla sanoilla ja löyhillä sopimuksilla. Tavoitteeseen ei tietenkään päästä pelkin parlamentaarisin keinoin, vaan tämä vaatii koko nykyisen poliittisen järjestelmän hylkäämistä ja kansallissosialistista vallankumousta. Muita vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole, mikäli tahdomme turvata verenperimämme, kulttuurimme ja puhtaan ympäristön myös jälkipolville.

Pohjoismainen talousalue tulee saamaan rahoituksen omalta keskuspankiltaan, joten se ei tule velkaantumaan ulkomaille. Mikään ulkopuolinen poliittinen elin tai pankki ei voi päättää sen finanssipolitiikasta tai yrittää pakkolunastaa sen luonnonvaroja. Islannin viimeaikaiset kansallistamishankkeet ovat osoitus siitä, että tavoite on täysin realistinen, vaikka uusliberaalit tiedotusvälineet pitävät protektionismia myrkyllisenä harhaoppina.

Tavoittelemamme pohjoismainen valtio ei tulisi eristäytymään maailmasta, vaan se kävisi kauppaa poliittisesti neutraalien ja ystävällisten maiden kanssa. Vallankumous voi toki johtaa länsimaalaisten ylellisyystarvikkeiden tarjonnan supistumiseen, mutta tämä olisi pieni hinta itsenäisyydestä. Israelin ja Yhdysvaltojen liittolaisten taloudellinen merkitys kansainvälisellä tasolla sitä paitsi supistuu koko ajan, ja samalla kansallissosialismiin neutraalisti suhtautuvien valtioiden rooli markkinoilla vahvistuu.

Talousalue on sitä itsenäisempi, mitä voimakkaampi asema sen valuutalla on kansainvälisessä kaupassa. Myös tämä on painava argumentti yhteispohjoismaisen järjestelmän puolesta: yhdistämällä luonnonresurssit, osaamisen ja työvoiman turvaamme kansalaisten hyvinvoinnin lisäksi mahdollisimman itsenäisen järjestelmän, joka voisi tehdä paljon nykyistä tehokkaampaa suhdannepolitiikkaa. Koska pohjoismaisella talousalueella olisi käytössään huomattavasti luonnonvaroja, olisi se myös paljon yksinäistä Suomea riippumattomampi ulkomaisesta tuonnista ja kysynnästä.

Taloudellisen omavaraisuuden ja voimakkaan yhteispohjoismaisen armeijan rakentaminen on tärkeää myös siksi, että Euroopan pitkä rauhanaika vaikuttaa tulleen tiensä päähän. Rauha perustui muun muassa Euroopan liittovaltioprojektille, jota euro- ja siirtolaiskriisi murentavat nyt tehokkaasti. Siirtolaismäärän huimaavan kasvuvauhdin ja TTIP-vapaakauppaneuvotteluiden vuoksi Suomi on nyt historiansa käännekohdassa: tyydymmekö kansalliseen itsemurhaan ja elämään itsenäisyytensä menettäneenä kuluttajamassana vai astummeko mukavuusalueen ulkopuolelle rakentamaan raunioituvasta lännestä riippumatonta vahvaa Pohjolaa?

 

Julkaistu alunperin Kansallisessa Vastarinnassa.

20 kommenttia

 1. Tässä kansallisen vastarinnan tekstissä on paljon hyvää, varsinkin se, että kansainvälisten pankkien velkaorjuudesta pitää päästä pois, sillä muuten meillä ei ole valoisaa tulevaisuutta.

  Kansallissosialismi sen sijaan kalskahtaa minun korvaani, onko sitä koskaan onnistuttu soveltamaan valtion
  asioiden hoitoon, niin että olisi tullut hyvä ja oikeat kansalaisoikeudet olisi taattu?

  Olen kuitenkin uskovainen, uskon Jumalaan niin kuin raamattu vain opettaa kolmiyhteisestä Jumalasta, jossa on Isä Poika Jeesus ja Pyhä Henki.

  Ja näinollen myös tämä alkuperäinen Luoja-Jumala pitää ottaa hyvinkin lukuun ja huomioon, kun yritetään tehdä jotain tämän kansan hyvinvoinnin eteen. Ehkä suurin syy suomen rappioon on, että
  tätä Jumalaa ei huomioida, saatika, että häneltä pyydettäisiin viisautta mihinkäs muuhun kuin, että
  saataisiin tehtyä poliittisia päätöksiä, jotka todella kantavat, eikä ensimmäisiksi mietittäisi, että miten jo valmiiksi köyhiltä voitaisiin edelleen kupata leipäkin suusta.

  Mutta lopulta suurin ongelmamme on Hengellinen, koska maastamme puuttuu Jeesusta seuraavia ja
  väärää voittoa vihaavia kansalaisia, niin poliitikoiksikin valikoituu ihmisiä, jotka eivät pelkää Jumalaa ja
  huolehdi, että jokainen päätös mitä tehdään, olisi todellisesti hyvä ja eteenpäinvievä.

  Sitä paitsi tämä samainen Luoja-Jumala auttoi meitä viime sotien pyörteissä ja vielä pitkän aikaa sotien
  jälkeen, ja eniten siksi, että suomessa oli rukoilijoita, jotka rukoilemalla rukoilivat, ja niin kansamme
  säästyi enemmältä.

  Suomessa osattiin tehdä politiikkaa niin kauan kuin oli vaikuttamassa sodan kokeneita ihmisiä, mutta
  kun nämä väistyivät, niin Suomi myytiin petoksella Eu:n jäseneksi; ja petoksella nimenomaan siten,
  että Eu:hun liityttäessä se tehtiin vastoin silloin voimassa ollutta lakia, ja sama juttu kun laittomasti
  otettiin Euro suomen viralliseksi valuutaksi.

  Plusääni(19)Miinusääni(1)
  1. Kristinusko on kyllä yksi Eliitin -Atonistisen Super-Eliitin- nerokkaimmista kontrolli mekanismeista. Kristinusko pohjautuu muinaisiin pakana uskontoihin, esim. Jeesus pohjautuu kelttiläiseen aurinko jumalaan Esukseen. Joulukuusi on myös puhdasta druidismia, sillä se pohjautuu kelttien Maailmanpuu mystiikkaan. Kristillisen kultin johtajat suomessa ja vatikaanissa toki ovat hyvin perillä Kristinuskon pakanallisista juurista.

   Moni kirkon johtohenkilö kuuluu myös Vapaamuurareihin -Atonistinen aurinko kultti- ja Juhani Julin maksoi paljastuksistaan hengellään. Vapaamuurarit ja Eliitti eivät suinkaan palvo mitään persoonallista pahaa olentoa, vaan kirjaimellisesti aurinkoa. Kirkot ovat täynnä Illuminati symboleita, esim. ”kaikki näkevä silmä” symboli on jokaisessa kirkossa. Kristinusko on kultti, aurinko kultti.

   http://eliitinesoteerisetsymbolit.blogspot.fi/search/label/kristinusko

   Plusääni(7)Miinusääni(9)
   1. Vitut ole! Jos olisit vähääkään perillä elämän kiertokulusta, ymmärtäisit Auringon ja Joulutähden merkityksen. Juutalaiseliitti palvoo kultaista vasikkaa, Kristus syntyi Supernovan päivänä, kuoleva Aurinko ja vastasyntynyt Poika.

    Millä perustein väität Juudaksen suudellen Kristusta, vai olisiko ollut enemmin toisin päin, kysymys Kristuksen anteeksiannosta Juudakselle. Asetit taserajan siten, ettei sinun tarvitse perustella, miksi Juudas veti itsensä jojoon alta viikon tapahtuman jälkeen?

    Millä perustein väität Kristinuskon olevan kultti? Kultti on keskushallinnollinen, suljettu ja eristetty systeemi. Katolinen Kirkko kieltämättä on keskushallinnollinen, muttei toisaalta kovinkaan eristetty saatikka suljettu. Juutalaisuudesta et osannut sanoa tai arvuutella mitään, vaikka aika tietoniekkaa esitätkin.

    Plusääni(1)Miinusääni(3)
   2. Sinä Valoa Kansalle et ilmeisesti tiedä mistä kristinuskossa on lopulta kyse:

    Kristinuskossa on kyse yksinkertaisesta hengenpelastus ilosanomasta.

    Eli Jeesus tuli maanpäälle ja otti ristillä kärsiessään vastaan rangaistukset, jotka tosiasiallisesti olisivat kuuluneet meille, jotka itsekukin olemme rikkoneet Jumalan
    käskyjä ja ohjeita vastaan. Meidän vain tulee itsekunkin kääntyä pois jumalattomuudesta ja pahuudesta ja ottaa vastaan Jeesus omaksi Vapahtajaksi, sekä seurata häntä koko loppuelämä hänen johdolla.

    Se on taasen murheellista kertomaa, että mikäli kieltäydymme edelläolevasta koko
    elämämme ajan, niin Jeesuksen täytyy lähettää tällaiset, jotka vastoin hyvää ovat
    elämänsä eläneet, ikuiseen tulihelvettiin rangaistukseen.

    Ja puhe helvetistä ei ole mitään puppua, ei! Raamattu kertoo siitä, ja kertoo mm.
    että Jumala ei alun perin tarkoittanutkaan tulihelvettiä ihmisille, vaan langenneille
    enkeleille, enkeleille jotka nousivat kapinaan alkuperäistä Luoja-Jumalaa vastaan, se
    on noin kolmannes Jumalan enkeleistä.

    Sitten kristinusko ei ole kopio tai tuotos jostain pakana uskonnoista ja kulteista, vaan itseasiassa pakanauskonnot ja kultit ovat väännöksiä kristinuskosta, jopa
    ajalta ennen kuin Jeesus tuli kuolemaan ristillä.

    Kristinuskon jotkut asiat olivat tiedossa jo kauan, ennen kuin Jeesus tuli maailmaamme, joten ei ollut temppu eikä mitään luoda uskomuksia ja uskontoja,
    ne kun pohjasivat tietoon minkä Jumala antoi tiedoksi, että Poika-Jeesus oli tuleva
    maailmaan ja kuolemaan ihmisten edestä.

    Sitten kristinuskoa on käytetty väärin ja väärällä tavalla ihmisten hallitsemiseen,
    että siinä mielessä kristinuskoon sopii kultti-nimitys.

    Mutta aitona kristinusko ei ole mikään kultti, vaan kysymys on hengenpelastus-ilosanomasta jokaiselle ihmiselle, niin minulle kuin sinulle ja meille kaikille.
    niin kuin alussa kirjoitin.

    Eikä se ole kristinuskon ja Jeesuksen vika, jos ihmiset eivät ole Jeesusta totelleet ja
    vastoin totuutta ovat soluttautuneet saatanan voimalla kirkkoihin ja seurakuntiin
    tuhotakseen jos mahdollista aidon ja terveen sekä rakkaudellisen kristinuskon.

    Plusääni(6)Miinusääni(4)
  2. Kansallissosialismissa on juurikin oikeudet omalla kansalla ja juutaklaiset eivät omi kaikkea. eivät välttämättä mitään. Ja voihan tuosta omaksua kaikentasoisia systeemeistä. Maailma on kuitenkin raadollinen. Esim. Hitlerin olisi tullut olla ankarampi ja epäluuloisempi.

   Plusääni(20)Miinusääni(0)
  3. ” niin Suomi myytiin petoksella Eu:n jäseneksi; ja petoksella nimenomaan siten,
   että Eu:hun liityttäessä se tehtiin vastoin silloin voimassa ollutta lakia, ja sama juttu kun laittomasti
   otettiin Euro suomen viralliseksi valuutaksi…”

   Näinhän maanpetturi-vallanpitäjämme asian hoitivat: ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella”, http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella
   Nämä rikollliset ovat edelleen rankaisemataa vapaalla jalalla – suuresti kunnioitettuina kansalaisina – heidän läpimädäksi sylikoirakseen korruptoituneen, valheellisen valtamedian suojelemina.

   Plusääni(14)Miinusääni(0)
 2. Velkarahajärjestelmästä irti pääsy on ensimmäinen välttämättömyys. Toinen välttämättömyys on irroittautuminen edm. velkarahajärjestelmän taustajoukoista eli kansainvälisestä sionistibanksterimafiasta ja heidän suomalaisista lakeijoistaan. Tarkoittaa puhdistuksia päättävien nykypoliitikkojen, virkamieskoneiston, valtamedian ja oikeusjärjestelmän osalta. Vapaamuurarius ja muut vastaavat sionistitaustaiset troijalaissalaseurat on lakkautettava.

  Yhteistyö pohjoismaiden kanssa tässä asiassa on suotavaa, mutta Ruotsin ikeen alle emme enää halua.

  Plusääni(19)Miinusääni(0)
 3. Näin se menee.

  Ja mukaan otettaisiin, mielestäni, Vapaa Eesti. Sukulaiskansa, ehdottomasti.

  Läheistä yhteistyötä, tasavertaisina, ja tarvittaessa, Venäjän suuntaan. Venäjällä on kaikki maailman raha, jos sionistioligarkit saadaan sieltä pois ryöväämästä. Ja Pohjolalla on kaikki maailman tieto Venäjän rikkauksien hyödyntämisessä, niin että sekä venäläiset että Pohjolan Kansat rikastuvat.

  Oma Pohjolan raha, lujat rajat. Itsenäinen kansa.

  Kaikki maanpetturit ohjattaisiin ystävällisesti, mutta määrätietoisesti ulos maasta. Ovat jo saaneetkin aivan tarpeeksi leikkiä ”hyvää ihmistä”. On aika oikeiden hyvien ihmisten lopettaa rikollisten ihmisten hyysääminen.

  EU on kuin painajaisuni: sionistien velka-automaatti, jota kupataan, kunnes kaikki ovat ilman työtä, kunnes koko teollisuus on Kiinassa. EU on mustien ja arabien vierihoitokeskus, jossa Valkoinen Kansa pelkää ja sitä sorretaan.

  EU on sionistien luomus, jossa juutalaisesta ei saa sanoa sanaakaan, mutta pieninkin itsenäisyyden ilmaus tukahdutetaan kovalla kädellä.

  Ennen kaikkea, EU on näköalaton, masentava, byrokraattinen, tukahduttava, sionistien kuristama vankila.

  Valkoinen Pohjola! Se on tulevaisuus!

  Plusääni(27)Miinusääni(0)
 4. Nyt lienee vielä lyhyt rauhallinen tovi valmistautua isänmaalliseen vapaustaisteluun. Käyttäkäämme tämä aika viisaasti. Aikaa ei ole liikaa. Sota on jo kohta kaduillamme ja kotiovellamme!

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
  1. Ymmärrän, Erkki, arvokkaan asiasi, mutta militioita tarvittaisiin satoja maahamme, jotta puolustautuminen saataisiin uskottavalle tasolle. Kansa on liian erimielistä sellaiseen. Mieli voi kyllä muuttua, kun kaikki jo on myöhäistä. Nyt olisi ainoa realistinen vaihtoehto kääntyä syntejään valittaen elävän Jumalan ja Hänen Poikansa puoleen. Hän voi pelastaa tämän kurjan kansan, jossa monella on ukko akkana ja akka ukkona, eivätkä lapsetkaan ole turvassa. Ja tallissa voi olla lisää uhreja. SEIS!

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 5. Breivik oli vapaamuurari murhatessaan 70 ihmistä kylmäverisesti ja suunnitellusti. Opimmeko mitään?

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 6. Olemme, tietenkin, rauhanomaisen muutoksen puolella, mutta aivan teoreettisesti voi vain pohtia sitä, että mitä valtaeliitti sitten tekee, jos Valkoinen Kansa ajetaan selkä seinää vasten, ja Valkoinen Kansa siirtyy jihadismiin.

  Muslimit ovat pelkureita siinä mielessä, että he lähettävät kuolemaan heikoimpia ja tulos on sen näköinen: Syyttömiä ja viattomia kuolee satunnaisissa iskuissa. Tietenkin, kuten tiedämme, useimmat eurooppalaisiin kohdistuvat iskut ovat ns. ”false flag-operaatiota”, joiden takana on usein esim. Mossad ja/tai eurooppalaisen maan kansalle vihamielinen eliitti.

  Mutta jos Valkoinen Kansa ajetaan terrorismiin niin jälki on toinen. Uhrit eivät ole viattomia ja satunnaisesti valittuja ja tekijät eivät jää paikalle ammuttaviksi.

  Jos olisin nykyistä valtaeliittiä niin alkaisin jo nyt herkällä korvalla kuuntelemaan kansaa, sillä mikään Facebook-kontrolli ja ihmisten kiusaaminen mielipiteiden perusteella ei pelasta heitä, jos Kansa todella ajetaan selkä seinää vasten.

  Mikään ei ole muuttunut tässä mielessä historian saatossa.

  Jos suljet silmät Kansalta, Kansa ei häviä mihinkään, se on siinä vieressäsi ja hengittää samaa ilmaa.

  Toivon, että eliitti ymmärtää tämän. Toivon sitä hartaasti.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 7. Joo, meillä on kulttuurimarxismin aivopesemä kansa, vapaamuurarit ja judet vallassa sekä kuppaava parasiittimafia ”hoitamassa” rahoituspolitiikkaa. Joh. Huonolta näyttää.

  Tähän ei saa enää poliittista ratkaisua. Tyhjästä ei voi nyhjäistä. Tarvitaan aseita, kaikenlaisia aseita ja suojeluskuntia.

  Mitä tehdään jos vastarinnan alettua Nato tulee tuomaan ” demokratiaa”? Venäjällä on judet vallassa.

  Oikeista muslimeista olisi apua judeblokin eliminoimisessa, mutta ei voi kuin arvailla mitä sakkia tulvii maahan. Isis on vain j- nato- mossadien johtama terroristiorg.

  Muutama daaviddi goljat- koneistoja vastaan ei kyllä vaikka sinänsä periaatteessa voisi uskoa ihmeisiin.

  Muutama false flag- isku ja hätätilalait tai sotatila. Sitten pahimmassa tapauksessa ei edes nettiä.

  Tuohon pankkisysteemiin hyvä vaihtoehto on islamilainen systeemi. Ei korkokeinottelua, manipulointia tai judemafian kuppaamisia. Oma keskuspankki ja oma valuutta.

  Islamissa sanotaan että judet täytyy tappaa. Kuinka moni näistä pakolaisista on muslimi? Tuskin kukaan. Isisrael.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Vihollisen pää-propagandatorvi Suomessa, Bilderberg-Erkon Brysselin Pravda julistaa tänään oikein pääkirjoitussivullaan, että kaavaillun EU-direktiivin mukaisesta aseiden pois ottamisesta kansalta ei olisi haittaa reserviläisten ampumaharjoittelulle. Lehtihän on omistautunut talmudisti-juutalais-pankkigangsterien Uuden Maailmanjärjestyksen agendan ajamiseen – lehden päätoimittajat käyvät Bilderberg-kokouksissa kuulemassa ohjeistusta mm. läntistä velkahuijaus-rahajärjestelmää hallitsevalta kasaarijuutalaiselta Rotshildilta ja Uuden Maailmanjärjestyksen pääarkkitehtina pidetyltä juutalaiselta sotarikolliselta H.Kissingeriltä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Ehkä tässä tehdään asiasta liian monimtkainen.

  Ehkä ns. puhdistukset pitäisi aloittaa pahimmista paskoista, nwo- mafiasuvuista. Niitä ei ole paljoa , Rockefellerit, Rothscildit, Goldman Sachsit , Soros jne. Ja niistä kotoisiin parasiitteihin. Jokainen kansa voisi joltain osin osallistua siivoukseen. Jos näiden patologisten antaa elää niin mikään ei muuttuisi. Yrittäisivät varmasti loputtomiin pervon gmo: nsa ja natodemokratian kanssa.

  Ne saatanat täytyisi kerrankin laittaa maksamaan terroristaan ja sodistaan, tyyliin final solutiln.

  Vastaus on islam, niin hullulta kuin se nykytilanteessa kuulostaa. Islam- kuolema parasiiteille.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Niin, mähän hehittelin ton ajatuksen sivulleni 4.2015
  http://tt-puolue.fi/37b.html
  ”vastarintaliike” on näköjään innokas kopioimaan sitä.
  Vastarintaliikkeellä ei ole mitään juridisia mahdollisuuksia poliittiseen vallankäyttöön suomessa. toisin, kuin minulla suomen kansalaisella. Yhdistyksen kauttaa. taikka suoraan kannatuskorteilla, voi asettautua ehdolle presidentivaaleihin -18 jos haluatte asioita tehdä.

  Plusääni(2)Miinusääni(3)
  1. Sen verran tarkennan, että suursuomi juttuja en kyllä kannata. Suomi on riittävän suuri.
   Hitler mainitsi kirjassaan alueista vain sitä että.. elintilaa. Ei ole mitään tarvetta puhua mistään karjaloista. yhtään sanaa. Se tekee vain täydellisen lopun mahdollisuudelle perustaa kansallissosialistista ajattelua suomeen.
   -Teemu

   Plusääni(2)Miinusääni(4)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat