Presidentin uudenvuoden päästöt

Presidentti Sauli Niinistö piti uudenvuodenpuheen, jossa unohdettiin täysin se, että EU:n alueella vallitsee täydelliset ”viidakon lait”. Aikamme vitsaus on, että EU-jäsenmaat ja niiden kansalaiset ovat alistettuna häikäilemättömän ja kasvottoman monikansallisten rahoitusmarkkinoiden sekä pääomapiirien ”torppariuteen”. Tästä huolehtivat yhtenä osana Brysselin vallan ytimessä toimiva massiivinen lobbareiden armeija.

Tämä persoonaton totalitarismin muoto Euroopan arvomaailmana, edustaa Niinistön mielestä sitä suurinta demokratiaa, vapautta ja tasa-arvoa. Luonnollisesti presidentti heitti Sipilän tavoin globaalin eliitin lakeijoiden ja isänmaan vihollisten keitoksessa mädäntyneen likasangon suoraan kansalaisten kasvoille. Yhteiskunnallisen muutoksen keskellä Niinistö näkee keltaliivejä, hakaristejä ja ”ääriliikkeitä”, jotka ovat huolestuttavia merkkejä, muuten niin alati rikastuvassa monikulttuurisuuden prosessissa. Lyhyesti sanoen kasvotonta globaalia eliittiä ja isänmaan vihollisia vastaan ei pullikoida! Eli torpparit ruotuun modernin omistajaluokan edessä!

Bildresultat för Sauli Niinistö piti uudenvuoden puheen kuva
Presidentti Sauli Niinistö pitämässä uudenvuodenpuhetta .

Tosin Niinistö ilmoittaa, että kansalla on oikeutensa kyseenalaistamiseen, joka siten olisi demokratian ytimessä.

Tyytymättömyydestä nykypuolueetkin ovat aikanaan syntyneet. Myös näiden uusien liikkeiden voima voi siis kanavoitua yhteistä hyvää rakentavaksi.

Varmasti Sauli Niinistön kaltaiset negatiivisen globalisaation edustajat olisivat hyvillään, jos uusien liikkeiden voima kanavoituisi ”parlamentaarista” väylää ”Niinistömäisen” ”yhteisen hyvän” rakentamiseen. Silloinhan Suomen kansallisvarallisuuden rosvoaminen monikansallisten omistajaluokkien haltuun saisi oikein kansanvaltaisen ”demokratian” siunauksen.

Tällöin yhteiskunnallista murrosta parempaan ei tapahtuisi, vaan globalisaatiota ja lahjottuja valtapuolueita tukeva länsimedia manipuloisi kuulijansa kansainvälisen uusliberalismin ruotuun.

Jäljempänä huomaamme kuinka presidentti vakuuttaa Suomea kuin myös Eurooppaa aidon demokratian tyyssijoina.

Kuitenkin Suomi on uusliberalistinen valtio ja uusiliberalismin tavoitteena on demokratian korvaaminen kilpailuun tähtäävillä yksityisillä markkinoilla1. Tässä tapauksessa Sauli Niinistön demokratian vakuutteluissa on jotakin ristiriitaa?

 

Euroopan maanosa demokratian ja tasa-arvon kehtona

Alkusanoikseen Sauli Niinistö esittää vertauksena näyttämönään Pariisin Riemukaari. Siinä ensimmäisen maailmansodan päättymisestä kuluneen sadan vuoden muisto tulien kautta edetään ajankohtaisiin keltaliiveihin, sijoittaen vertauksen kuvaukseen Euroopasta maailman demokraattisimpana, tasa-arvoisimpana ja vapaimpana maanosana, joka olisi nyt ”ajautunut repiviin riitoihin juuri omista arvoistaan”.

Mitä ovatkaan Niinistön Eurooppalaiset arvot demokratiana ja tasa-arvona?

Toteutuuko Niinistön mukaan demokratia ja tasa-arvo silloin, kun EU-poliitikot kääntyvät kuuliaisina enemmän lobbauskoneiston kuin puolueettomien asiantuntijoiden puoleen?2

Ollaanko silloin demokratian ytimessä, kun kansalaiset kuten esimerkiksi palkansaajat ja pienet- ja keskisuuret yrittäjät maksavat suuryritysten veronkierron, jolloin usein ulkomaiset jättiläisyhtiöt keskittyvät voittojen maksimointiin hyötyjen tuottamisen sijaan?2

Bildresultat för Alexander Stubb kuva
Alexander Stubb.

Toteutuvatko Niinistön esittämät arvot siinäkin tapauksessa, jos europarlamentaarikko, kuten Alexander Stubb aikoinaan esti pakollisen lobbausrekisterin syntymisen, jolloin lobbauksen salailu ja suuryritysten vallankäyttö Brysselissä sai jatkua entisellä tai entistä suuremmalla voimalla.2

Kenties Niinistön esittämät ihanteet ovat toteutuneen kriteerien kautta, joita on sovellettu EMU:n kandidaatti maihin. EMU-normistojen mukaisesti useissa Euroopan maissa on suoritettu ja parhaillaan toteutetaan rankkaa hyvinvointivaltioiden alasajoa muun muassa oikeutettujen etuuksien poistoilla (jotka kohdistuivat sosiaali-, terveys- ja koulutussektoriin) sekä palkkojen kontrolloinnilla, yhtiöittämisellä ja yksityistämisellä.3

Niinistön mukaan myös Suomessa vallitsee demokratia, tasa-arvo ja vapaus, sillä onhan Suomi Unionin periferiaan kuuluva maakunta, ja EU:n jäsen maat ovat osa laajempaa Eurooppaa. Maassammehan noudatetaan poliittisen mafian välityksellä hyvin tarkasti näitä Brysselin lobbaajien ohjeita, joiden mukaan maata alistetaan perfektionistisella tarkkuudella ylikansallisten pääomapiirien ja globaalin rahoitusmaailman varastoihin. Yksi sairaimmista ilmiöistä on Suomen poliittisten päättäjien itsetuhoisuus, ja samalla kansan alistaminen perikatoon antautumalla ”turvapaikanhakijoiden” invaasioon, jolloin Suomi joutuu lopulta ottamaan entistä enemmän ulkomaista velkaa selvitäkseen jatkuvasti kasvavasta taloudellisesta ylivoimaisesta kuormituksesta.

Niinistön on täysin turhaa laverrella demokraattisesta ja tasa-arvoisesta Euroopasta, tai Suomesta, sillä kutakin eurokansanedustajaa kohden on Brysselissä noin kuusi raha-, tai bisnesmaailman edustajaa lobbaamassa suppean mutta sitäkin tehokkaamman globaalin kasvottoman kapitalistisen imperiumin hyväksi. Tämä lobbausjärjestelmä on valitettavasti vain yksi tekijä, joka tekee tyhjänpäiväiseksi fraasiksi Niinistön demokratia vakuuttelut.

Mutta, onneksi meillä on presidentti ja pääministeri, jotka kumoavat uutena vuotena sangollisen jätettään kansalaisten silmille. Sitä vartenhan me veronmaksajat olemme, ja kansan kahtia jakautuminen voimistuu entisestään.

 

Kansan nousee monikansallista rahamaailman totalitarismia vastaan

Niinistö tuomitsee keltaliivien liikehdinnän, vaikka se parhaimmillaan edustaa tyrannimaista imperiumia vastustavaa voimaa. Niinistö viestittää:

Jos paras alkaa näyttää sekasortoiselta (siis Eurooppa demokraattisimpana, tasa-arvoisimpana ja vapaimpana maanosana), kehnolta vaikuttaa ennuste koko maailmalle. Houkutus valita toisenlainen tie kasvaa.

Herra armahtakoon! Ei kait Sauli Niinistö vakavissaan usko Euroopan olevan demokraattinen, tasa-arvoinen ja vapaa maanosa vain siksi, että Euroopan valtiot ovat sonnustautuneet demokratian ulkoiseen kaapuun?

Macron on pankkiirien ja kansainvälisen suurpääoman palvelija, jota ei kiinnosta isänmaan eikä kansan etu ja hyvinvointi. Juuri tämä Niinistön suosima kansainvälisten pankkiirien ja ylikansallisten suurpääomien hegemonisuus kansallisvaltioiden ylitse, ovat synnyttäneet keltaliivien liikehdintää ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaloissa.

Macron on Rothschildien presidentti. Emmanuel Macronia ovat tukeneet niin monikansalliset finanssieliitit, vasemmisto sekä sionistinen eliitti. Macron on tehnyt uraa Rothschildpankkiirina ja hankkinut luottomiehen aseman koronkiskojien kieroutuneessa maailmassa.

 

ICC ja muuttuva maailman järjestys

Meidän on herkeämättä puolustettava kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä. YK-järjestelmä on tärkeä tukipilari Suomen omallekin turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Samalla on varauduttava siihenkin, ettei nykyjärjestelmä enää ehkä toivu ennalleen, toteaa Niinistö.

Niinistön mainitsemalla kansainvälisellä sääntöpohjaisella järjestyksellä tarkoitetaan Kansainvälisistä rikostuomioistuinta (ICC).

Muiden muassa Timo Soini toteaa ICC:n toiminnasta: Rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen kaikkein vakavimmista kansainvälisistä rikoksista on Suomelle ulkopoliittisesti tärkeää ja yksi YK-politiikan painopisteistä.

Ja edelleen, että:

Suomen painopisteenä on seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa kokeneiden uhrien tukeminen. Tämä on tarkoittanut tukea erityisesti naisille ja tytöille.

Lienee aivan selvää, että Brysselille häntäänsä heiluttavan Soinin argumentit lähenevät globaalia eliittiä halailevan Niinistön tahtomaailmaa näissäkin asioissa.

Sisältääkö rikosoikeudellisen vastuun painottaminen myös kuolemantuomion julistamista niille yksilöille, jotka uskaltavat vastustaa pankkiirien ja kansainvälisen suurpääoman kansainvälistä hegemoniaa Unionissa ja siihen kuuluvassa valtiossa? Esimerkiksi Ranskassahan sitä näytetään vastustettavan. Lissabonin sopimuksen mukaan tällaisissa tapauksissa kuolemantuomio on periaatteessa mahdollinen.

ICC:n mukaan tukea pitäisi erityisesti antaa naisille ja tytöille, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa. Tätä kohtaa ei ole ainakaan huomioitu Suomessa, eikä muissakaan EU-maissa, puhumattakaan Saksasta ja Ranskasta. Eurooppaan on päästetty ”turvapaikanhakijoita”, joista osa on täysin estottomia raiskaavia pedofiilejä, kuten järkyttävä Oulun pedofiiliringin toiminta osoittaa.

On täysin ymmärrettävää, että Niinistön viittaus ICC:n tärkeyteen oikeudellisena pilarina pyrkii vastustamaan kollektiivista liikehdintää, joka parhaimmillaan voisi pyrkiä yhteiskunnalliseen muutokseen, yhteisen hyvän toteuttajana. Luonnollisesti Niinistön arvovaltainen nojautumineen ICC-järjestelmään antaa vapauden ymmärtää myös ”viha puheen” huolestuttavan kriminaliteetin. Pahimmillaan ”viha puhe” voi loukata pedofiliaan syyllistyneen maahanmuuttajan ja hänen arvoliberaalin suojelijansa tunteita. Siinä voi mennä fiilikset sekaisin.

Varsinaisesti vihapuheeseen Niinistö viittaa ääriliikkeitä käsittelevässä osiossaan, jossa hän muiden muassa toteaa, että kiivaita kierroksia saava vääristelevä keskustelu on kurimus, joka helposti päätyy pysyvään vihanpitoon. Myös Niinistön pitäisi ymmärtää, että yhteiskunta on pahoin vääristynyt oikeudenmukaisuudeltaan, jos keskustelut käyvät kuumina ja tuohtumusta esiintyy. Niinistö voisi keskittyä ratkomaan yhteiskunnallisten ongelmien syitä, eikä saarnata kansalaisten oikeutetusta vihastumisesta.

Niinistö on oikeassa siinä, että maailma moninapaistuu nopeasti ja maailmanjärjestys muuttaa muotoaan. Lisäksi Kiina käyttää taloudellista mahtiaan, ja Venäjä varustautuu sotilaallisesti.

Luonnollisesti maailman valtasyklit vaihtuvat, eikä yksi imperiumi voi pysyä hegemoniansa huipulla ikuisuutta. Ei tarvitse globalistien ollenkaan harmitella sitä, että Yhdysvaltojen johtama järjestelmä horjuu, ja Aasia nousee vauhdilla sen rinnalle. Tämä merkitsee uusia taloudellisia mahdollisuuksia naapurillemme Venäjälle.

Nyt olemme ohittamassa sen ajan, jolloin länsi asetti omat pyrkimyksensä ”pyhiksi” arvoikseen, jotka se on muotoillut universaaleiksi arvoikseen kirjoittaen maailmanhistorian omana historianaan, jossa ei välttämättä ole totuudella sijaa.

Niinistö kehuu hyviä Suomen suhteita Moskovaan, Washingtonin ja Pekingin lisäksi. Me tiedämme kyllä, että virallinen Suomi on alistunut Yhdysvaltojen johtaman läntisen koalition nöyryytettäväksi ja lypsylehmäksi. Läntinen liittouma, eli EU ja Nato ovat levittäneet suurvaltaristiriitaansa Venäjän rajojen tuntumaan ja Suomen alueelle.

Tätä yllä mainittua taustaa vasten Niinistön ei pitäisi ihmetellä sitä, että Venäjä varustautuu sotilaallisesti. Niinistön pitäisi enemminkin kantaa huolta Suomen ystävällisistä ja puolueettomista suhteista Venäjälle, ja unohtaa kaukaisemmat supervallat arvottomina kuriositeetteina maallemme. Luonnollisesti tämä edellyttäisi irrottautumista Euroopan unionin jäsenyydestä, vaikka presidentti niin intomielisesti ajaakin Unionin yhtenäisyyttä.

 

Muuttoliike ja ääriliikkeet

Mutta muutoksen keskellä näkyy huolestuttavia merkkejä myös vaarallisista ääriliikkeistä. Keltaisten liivien suojaan piiloutuneet anarkistit ja avoimesti natsitunnuksin marssivat vievät ajatukset viime vuosisadan julmuuksiin ja raakuuksiin. Demokratiassa ei niille ole sijaa.

Tuhannet niin sanotut keltaliivit kävelivät Seine-joen reunustalla lauantaina 5. tammikuuta.
Tuhannet keltaliivit kävelivät Seine-joen reunustalla Tammikuun alkupuolella.

Niinistön mukaan ”ääriliikkeitä” ovat kaikki, jotka ovat kansallismielisiä ja isänmaallisia. Kuitenkin esimerkiksi isänmaallisuus on ihmismielen jaloimpia piirteitä, joita aikamme vallanpitäjät valtionjohdosta alkaen pyrkii mustamaalaamaan. Nuo Niinistön mainitsevat ääriliikkeet ja keltaisten liivien liikehdintä ovat syntyneet kansan syvissä riveissä koetusta sorrosta sekä epäoikeudenmukaisuudesta, jota kansa on joutunut kokemaan vallanpitäjien taholta.

Esimerkiksi poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Eikö presidentti ymmärrä, että kansa haluaa luopua negatiivisen globalisaation lakeijoistaan, kansa haluaa itsenäisen EU:sta eronneen Suomen, itsenäisen talouspolitiikan sekä oman ulkopolitiikan. Kenties useimmat tahtovat toteuttaa talousdemokratian reformia ja suoraa demokratiaa. Suuri osa suomalaista ei halua Suomeen ainuttakaan elintasopakolaista, tai ”turvapaikanhakijaa”, vaikka Niinistö näiden vastaanottamiseen vetoaa kansainvälisenä velvollisuutena.

Selvää tietysti on, että maahanmuuttajista rikoksiin syyllistyvät yksilöt, eikä väestönryhmät kokonaisuudessaan. Kuitenkin tosiasia on, että erilaiset rikokset, kuten raiskaukset ja muu väkivalta eskaloituvat juuri massiivisen maahanmuuton takia. Tämä on kulttuurisidonnainen juttu.

Toisaalta suomalaisilla on oikeutensa säilyttää oma etninen ja kulttuurillinen ainutlaatuisuutensa, ja kieltäytyä muuttamasta kotimaataan uudeksi poliittiseksi Lähi-idäksi. Toivotaan, että suomalaiset eivät ole niin itsetuhoisia kuin ovat heidän ”valitsemansa” poliittinen valtakoneisto.

 

Lopuksi

Niinistö innostuu myös solvaamaan hyvinvointivaltion jälleenrakentamista vaativia keltaliivejä lapsenmielisiksi:

Tämän huoneen ikkunasta voi keväisin seurata luokkaretkeläisten ryhmiä. Kodin piiristä otetaan opettajan johdolla askelia maailmaan, pienimmillä turvallisesti käsi kaverin kädessä. Keltaliivit päällä.

Tulee huomata, että esimerkiksi Ranskassa kansa on lähestulkoon kokonaisuudessaan liikkeellä, keltaiset liivit päällä. Heidän vaatimuksiaan ovat muun muassa asunnottomuuden, minimipalkkaisuuden, yksityistämisen ja ”pakolaisvyörytyksen” lopettaminen. He haluavat Macronin kaltaisen monikansallisten pääomanimperiumien kätyrin vetäytymistä poliittiselta areenalta. Näitä vastaavia muutoksia halutaan toteutuvan myös Suomessa useiden keltaliivien ja ennen muuta isänmaallisten taholta.

Lapsellisuuden sijaan tämä on mieluummin järkevää ja väistämätöntä toimintaa lopullisen perikadon välttämiseksi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Patomäki, Heikki (2007). Uusiliberalismi Suomessa. Saatavina: https://patomaki.fi/Uusliberalismi_Suomessa.pdf (Dark Oy).
 2. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. Into
 3. Europe Inc. (1997). ”We don’t speak for evrybody, we speak for ourselves.”

 

Viittauksia

https://arenan.yle.fi/1-4604171

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e2891e31-1055-475d-aa97-b9efb594e239

https://www.huffingtonpost.com/entry/france-election-cordon-sanitaire_us_58fd37bbe4b00fa7de1537a4

https://www.haaretz.com/world-news/europe/.premium-jews-helped-defeat-le-pen-this-is-their-fear-under-macron-1.5469384

https://www.ft.com/content/967daaae-2412-11e7-8691-d5f7e0cd0a16

https://www.ft.com/content/9bd62502-12cf-11e7-b0c1-37e417ee6c76

23 kommenttia

 1. Kuvottavaa on seurata näitten NVOvasallien suunsoittoa, en alennu seuraamaan, sillä paskakasa ei muuksi muutu vaikka sitä kuinka tonkisi, vaan haisee kahta kauheammin. Väittely niiden kanssa on yhtä toivotonta kuin menisi kaljupään kanssa tukkanuottasille, tai ryhtyisi hullun kanssa vänkäämään.
  Kansan on vaan otettava valta niiltä pois, siirrettävä ne sinne mihinkä valtionpetoksiin syyllistyneet kuuluvat, tämä on poliisiasia.

  Plusääni(35)Miinusääni(2)
 2. Hieno artikkeli joka paljastaa kaikessa karmeudessaan maamme ja Euroopan tilanteen.
  Tämä pitäisi jokaisen suomalaisen lukea.
  Miten se saataisiin mahdollisimman laajaan levitykseen?
  Voi vain toivoa, että lukijat tekevät parhaanne että se toteutuisi.

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
 3. Kuinka Suomen ICC eli Kansainvälisen rikostuomioistuimen politiikka sitten Suomessa on toteutettu ?

  2005 oli mahdollisuus, että Kansainvälinen rikostuomioistuin saa toimivallan Suomea koskevissa asioissa, kun Suomen laki ja oikeusjärjestelmä oli todettu toimihaluttomaksi ja toimivallattomaksi Käsittelemään tiettyjä aioista !

  Toimeen ryhdyttiin heti: rikoslakimuutoksella 1.1. 2006 kumottiin perustuslakiin kuulunut rinnakainen syyteoikeus; jottei ylimmät Suomen päättäjät joudu vastuuseen rikoksistaan.

  Apuun tuli myös Eduksunnan oikeusasiamies, joka päätöksessääm 876/2/05 linjasi … poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasissa.

  Päätös salattiin 20.12. 2007 asti mm. He 55/2007 mukaan ”äännestäviltä” kansanedustajilta.

  Heille kerrottiin : ”Välitöntä tarvetta lain muuttamiseksi ei ole .” Oikeusminsteriössä oli kuitenkin OIKEA tieto lain lausunnonantajan lausuman muodossa: Rikoslaki tulee muuttaa, ettei missään tapauksessa käy niin, että kun Suomen oikeusjärjestelmä on todettu toimivallattomaksi Kansainvälinen rikostuomioistuin saa toimivallan Suomea koskevissa asioissa.

  Heti lain hyväksynnän jälkeen Kansainvälinen rikostuomioistuin LAHJOTTIIN !

  Nimittäin oikeusministeri 2008 allekirjoitti ”sopimuksen” ; ( nyttemmin julistetu salaiseksi )… Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja muita senkaltaisia, ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea kosevissa ”yksittäistapauksissa”.

  Sekä Kansainväliselle rikostuomioistuimelle, että eduksunnalle valehdeltiin: Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia.

  Tämä osoittautui VALHEEKSI PL 118 §:n myötä … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Suomi siis EI oikeasti itse halunnut tutkia tällaisia Suomen kanslaisiin kohdtuvia vakavaia rikoksia; vaan PEITELLÄ ne !

  Jo 2005 ( 9.12. ) toimitin Valtakunnansyyttäjänvirastoon SYYTEILMOITUKSEN lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa.

  Pl 118 § todistaa syrjinnän vain jatkuvan ja pahenevan.

  Nykyään ”eduskunta” suoraan VARASTAA mm. pienyrityksistä omaisuutta ( archive.is/ kimmoleaks.fi ) ( laki 444/2012″.. Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”).

  Tämä kaikki PL 118 §:n syytesuojassa.

  ICC siis on LAHJOTTU toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa … EIT on mukana salaamassa asiaa … EOA kanslaipäätös 1350/4/08 !

  Plusääni(18)Miinusääni(2)
  1. Tässä kommentissa paljastuu juuri tämän ”oikeus valtion demokratia” ja siihen kun viellä lisätään yhteiskunnan rahoituksen turvin toimivan viihdetuotannon napamiesten naisiin kohdistuva barbaarinen raakalaisuus tässä suomalaisille viihdettä tuottavassa miljöössä josta voimme lukea -Mietoo vallankumous- kirjasta kirjoittanut tuottaja Heidi Linden, niin totellakin siellä ”ylemmillä orsilla” istuu ilmeisesti koko orrellinen näitä luonnottomia rahanhimoisia mutaatioita jotka alistavat ja riistävät kaikkia joihinka saavat otteensa (myös oman Isänmaansa) näyttääkseen ympäristölleen olevansa ”kukko tunkiolla” jotkut niistä päästäkseen asemiinsa valitsee ”kaapista ulos tulon” homoudessaan.
   Tärkeintä näille saastoille on se julkisuuteen pääsy, kun jopa ministeriksi voi päästä sellaisia jotka eivät ymmärrä, että ihmislaji ei ole hermafrodiitti eli kaksineuvoinen, vaan se joka sekoaa samaan sukupuoleen on epänormaali ja päättävässä asemassahan juuri täytyisi olla täyspäisiä ihmisiä.

   Plusääni(23)Miinusääni(6)
 4. Ulkomailla kauhistellaan pääministeri Sipilän tunteettomuutta oman maansa kansalaisia kohtaan
  Georg Spöttle totesi ”Sipilän sylkäisseen puheellaan vasten kansansa kasvoja” ja että hänen mielestään Sipilälle ”ei ole sijaa politiikassa”.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-94609

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
  1. Reaktiona ’Kummisetä’ Niinistön uudenvuoden puheeseen jossa hän antaa ymmärtää, että ’pitää vain sopeutua’ :

   David Korten kirjoittaa:
   “Poliittinen tavoitteemme on korvata kuollut rahan demokratia osallistuvien ihmisten elävällä, ’syvällä’ demokratialla. Demokratiassa suvereenisuus on kansalla. Kun poliitikot johtavat kyse on diktatuurista.
   Kun yksityiset ekonomiset edut johtavat kyse on korruptiosta. Kun diktatuuri sulautuu yksityisten taloudellisten etujen kanssa valloittaakseen maailman kyse on fasismista.
   ELÄVÄSSÄ DEMOKRATIASSA POLIITIKOT EIVÄT JOHDA KANSAA VAAN KANSA JOHTAA POLIITIKKOJA.
   Politiikan tehtävä on etsiä kompromisseja sen saavuttamiseksi mikä on mahdollista. Kansalaisyhteiskunnan on tarjottava mahdollisuuksia muuttaa poliittista foorumia. Jotta demokratia voi toteutua kansan on organisoiduttava ja otettava johto, mitä kansalaisyhteiskunta edellyttää”.

   Pipilälle tiedoksi: Koko kansan aivoriihi
   Nobel-palkitut tiedemiehet suosittelivat 90-luvulla Ruotsin TV:ssa ’koko kansan aivoriiheä’ yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa. Ohjelma nähtiin myös meidän TV:ssa. Juuri sitä on suora demokratia. Vain siten voidaan estää demokratian romahdus ja vaarallisten, kansan tukea vailla olevien hankkeiden nousu yhteiskuntakehitystä ohjaaviksi voimiksi.

   Ihmiset eivät vielä riittävästi luota itsestään kumpuaviin arvoihin ja antautuvat ’asiantuntijavallan’ varaan, joka sopivin välein muistuttaa heitä heidän epäpätevyydestään omaa ’viisauttaan’ (=tietomääräänsä) korostaen. Tämä valta pyrkii myös sabotoimaan ihmisten tajunnan avartumista ja henkistä kehitystä estämällä vapaata kriittistä ajattelua ja tiedonvälitystä.

   ’Vanginvartijatietoisuudesta’ vapautuneelle ’luovutettu itsensä edustaminen’ on paha nöyryytys, kuin joutuisi luovuttamaan oikeuden ruumiiseensa.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Näin Ukrainaa länsimaalaistetaan — vai rapautetaanko?
  Homosexuality is not currently accepted in Ukraine, but the leader of their new nationalist church says, ”Now we need to work on it, so Ukrainian society would accept it.”
  “Metropolitan” Epiphany Dumenko said that this newly-created Ukrainian Church needs to work on softening its views towards the LGBT community and supporting the homosexual community in Ukraine in order to not be like the conservative Russian Church.
  https://russian-faith.com/news/need-soften-lgbt-says-leader-new-ukrainian-church-created-patriarch-constantinople-n1977
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=181698

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Suomea johtaa rahan valtiaat !

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille”. Jorma Heikkinen ( sisäpiiriläinen) : ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Suomessa siis eduskunnalta voi OSTAA miljoonilla vaikka MILJARDIVARKAUDEN. ( Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduksunnassa muhii miljardikaapaus”.

  Eli Suomen ministerit TIETÄÄ tehneensä raskaita rikoksia kanssa kohtaan, ja siksi lobbasivat itselleen syytesuojan kastujärjestelmineen… Suomen ”perustuslain” 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Tämän asian julkitulon ja ihmisille valkenemisen takia eduksunta on päättänyt laittaa kamppanjan ”älä usko nettivaikuttamista” juuri ennen vaaleja !

  Onko kysyttävä onko tämä laitonta vaalitukea valtiopetoksen tehneille kansanedustajille eli PL 118 §:n ja lain 444/2012 ( miljardivarkaulaki ) hyväksyneille VARKAILLE ?

  Itse olen PL 118 §:n mukainen IHMISOIKEUDETON Suomen kansalainen ja miljardivarkauden yksi kohde; tämäkö sanominen siis halutaan rikolliseksi ja epäeettiseksi ?

  archive.is/kimmoleaks.fi

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 7. Slovakian demari-sisäministeri Denisa Saková ei ole Brysselin korruptoima maanpetturi:

  ”Slovakiassa Euroopan viimeiset järkevät demarit?

  Vuonna 2018 EU-maa Slovakia myönsi ennätyksellisen pienen määrän turvapaikkoja. Maan sisäministeri Denisa Saková (demari) perustelee tätä sillä, että kaikki turvapaikkahakemukset käsitellään tiheän seulan läpi ja lukuisat matut, erityisesti syyrialaiset, ovat matkalla taloudellisin eikä humanitäärisin perustein…”
  https://mvlehti.net/2019/01/10/slovakiassa-euroopan-viimeiset-jarkevat-demarit/

  Brysselin Kalergi-suunnitelman mukainen diktaatti:

  ”Commission: EU Too White, Mass Third World Migration Must Be ”New Norm””,
  https://www.breitbart.com/europe/2017/12/18/eu-white-mass-migration-norm/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. Muutos ei lähde Suomesta valitettavasti hajoita ja hallitse on toteutunut Suomessa olemme vain valojen sammuttelia porukkaa . Onneksi kyllästymiset vapaamatkustajiin on tapatunutmuualla jaEU n hajoaminen on alkanut ,Niinistö ja Lipponen tuomitaan perustuslaki rikoksesta linnaan ja Koiviston muistomerkille käydään kuseksimassa .

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Toivottavasti olet oikeassa. Maa on todellakin ajettu rappiotilaan josta kertoo tämäkin:
   Uuvattien kansanedustaja Karikulmalla taittuu autonratissa 90.000 km vuodessa. Tämä tekee keskiarvoisesti n. 5 tuntia autonratissa joka päivä! Kuinkas ne kansanedustajan toimet siellä istuntosalissa?
   https://mvlehti.net/2019/01/26/smurffaako-uuvattien-automies-kari-kulmala-hurjaa-tilia-kilometrikorvauksilla/
   Tällaisia edustajia kansa nostaa eduskuntaan tekemään bisnestä ja odottamaan suuria eläketuloja. Viis muusta.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Tähän lumovoimaan kuuluu myös Nato, nwo-eliitin sotahankkeisiin erikoistunut sotilasliitto, jonka jäseneksi eliitti haluaa kansamme Niinistön johdolla liittää.
   NATO — Alliance for Offensive War
   Washington is pushing the Alliance to adopt an increasingly offensive focus, and the allies could be making a major, self-destructive blunder to follow its lead

   ”The “old NATO” of the Cold War era is obsolete, and the “new NATO” of military interventions with vague justifications and a nearly boundless geographic coverage is a meddlesome aggressor.”
   Ted Galen Carpenter
   NATO continued to become an increasingly offensive alliance with an ever-expanding out-of-area orientation.
   Indeed, as transformative as the Bosnia and Kosovo interventions were, they at least occurred in Europe, albeit outside the formal boundaries of the Alliance.
   https://russia-insider.com/en/nato-alliance-offensive-war/ri26068

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Saul ja koira – ja kansa tykkää. #MitäNäitäMuitaMeemejä viime vuonna 2018 olikaan… Seksuaalista häirintää ynnä muuta. Juutalainen se vain testailee, kuinka alas typerä kansa voi vajota.

  Onko minussa jotakin vikaa, kun näin kuvan ”kaksikuukautisesta jemeniläisestä kuolemassa nälkään” – ja joka sitten (((HS:n))) mukaan kuolikin nälkään – enkä tuntenut muuta kuin kuvotusta niin rumaa ihmistä(?) kohtaan?

  Onko hullua olla kiinnostumatta niistä 300 000 ihmisestä/kädellisestä, jotka päivittäin lusikkansa nurkkaan tällä pallolla heittävät?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Sipilä on äärimmäisen härski tyyppi. Tuhonnut maan ja kerännyt itselleen miljoonia. Esittää laupiasta samarialaista eikä tunne mitään häpeää teoistaan.
   Sipilä haukkui Rinteen ”vappusatasen” populismiksi – lupaa nyt itse eläkeläisille yli 100 euroa lisää
   Eilen klo 13:27 (muokattu eilen klo 15:53)
   Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä moittii yksityisiä vanhushoivayhtiöitä: ”Ensin houkutellaan halvalla hinnalla, sitten ruvetaan kiristämään ruuvia”.
   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/5f51f7a0-08c6-4a47-906a-f31162686f68

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat