Punaisen Ristin viralliset asiakirjat paljastavat ”holokaustin” huijaukseksi

Pitkään salassa pidettyjen Punaisen Ristin asiakirjojen mukaan keskitysleirien kuolonuhrien kokonaismäärä oli vain 271 301 henkeä. Kuusi miljoonaa juutalaista ei kuollut, väite oli huijausta!

Vuosikymmenien ajan juutalaiset ovat kertoneet heistä kuuden miljoonan joutuneen murhatuiksi saksalaisilla ”keskitysleireillä” toisen maailmansodan aikana. Jokainen tätä väitettä arvostellut on joutunut ilkeän mustamaalauskampanjan kohteeksi ja syytetyksi vihapuheista juutalaisia vastaan. Useissa maissa on jopa ihmisiä tuomittu vankeuteen heidän kyseenalaistettuaan väitteen 6 miljoonasta kuolleesta.

holocaustfraud1

Tässä on skannattuna virallinen kansainvälisen Punaisen Ristin asiakirja, joka todistaa, ettei niin kutsuttua holokaustia koskaan tapahtunut. Sionistit valehtelivat tietoisesti holokaustista saadakseen kansakuntien myötätunnon ja taloudelliset hyödyt puolelleen. He syyllistyivät tietoisesti rikolliseen petokseen, huijaten miljoonia ympäri maailman!

”Holokausti” on suurin koskaan kerrottu valhe. Miljoonia dollareita on maksettu ”holokaustista selvinneille” ja heidän jälkeläisilleen jostakin, mitä mitä ei koskaan tapahtunut. Tämän tarkoituksellisen rikollisen petoksen ja huijauksen mittakaava on niin järkyttävän suuri, että sen koko laajuutta ja syvyyttä on vaikea edes käsittää.

Alla skannattu kansainvälisen Punaisen Ristin virallinen kuolonuhrien raporttilomake.

RedCrossRecordsShowHolocaustDeathTollFRAUD

Vaadin rikossyytettä ja oikeudenkäyntiä niille henkilöille ja järjestöille, jotka ovat vaatineet väärin perustein holokaustikorvauksia ja taloudellisten menetysten korvauksia syyllistyen tahalliseen petokseen tuomioistuimissa. Vaadin holokaustin poistamista historiankirjoista ja oppikirjoista. Vaadin holokaustin muistomerkkien poistamista kaikkialla maailmassa.

On jo korkea aika saada tämä tahallinen petos ja harhaanjohtaminen loppumaan sekä tuoda oikeuden eteen huijarit, jotka ovat syytäneet iljettäviä valheita ja hyötyneet taloudellisesti rikoksistaan jo 60 vuoden ajan.
Punainen Risti arvioi ”holokaustia” tosiasioiden pohjalta

Alla luku 9 kirjasta Did Six Million Really Die?

On olemassa tutkimus juutalaisten tilanteesta Euroopassa toisen maailmansodan aikaan ja Saksan keskitysleirien oloista. Tutkimus on lähestulkoon ainutlaatuinen rehellisyydessään ja puolueettomuudessaan, se nimittäin on Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) kolmiosainen selonteko järjestön toiminnasta toisen maailmansodan aikana (julkistettu Genevessä 1948).

Tämä laajamittainen katselmus täysin puolueettomalta lähteeltä käytti apunaan ja laajensi kahta aiempaa tutkimusta: Documents sur l’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne 1939-1945 (Genevessä 1946 julkaistu ranskalainen ICRC:n tutkimus Saksan keskitysleirien siviilivangeista) ja Inter Arma Caritas: the Work of the ICRC during the Second World War (Geneve 1947). Tutkijaryhmä Frédéric Siordetin johdolla selitti esipuheessa tavoitteekseen Punaisen Ristin perinteen mukaisesti pysyä puolueettomana. Juuri siinä on raportin suurin arvo.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea käytti menestyksekkäästi hyväkseen vuonna 1929 täydennettyjä Geneven sopimuksia päästäkseen tutustumaan Saksan viranomaisten Keski- ja Länsi-Euroopassa pitämien siviilivankien oloihin. Sitä vastoin ICRC ei päässyt tutustumaan Neuvostoliiton oloihin, sillä Neuvostoliitto ei ollut ratifioinut Geneven sopimuksia. Venäjällä pidetyt miljoonat sota- ja siviilivangit, joiden olojen tiedettiin olevan pahimmat, olivat täysin eristyksissä kansainväliseltä valvonnalta tai yhteydenpidolta.

Punaisen Ristin raportin arvo tulee esille jo sen selventäessä laillisuuskysymystä olosuhteista, joissa juutalaiset vangittiin keskitysleireille, nimittäin vihollismuukalaisina. Siviilivankeja kuvaillessaan raportti luokittelee toiseksi luokaksi ”hallinnollisista syistä karkotetut siviilit, jotka on pidätetty poliittisten tai rodullisten syiden takia heidän edustaessaan selvää uhkaa valtiolle tai miehittävälle armeijalle.” Nämä henkilöt ”asetettiin samanarvoisiksi niiden kanssa, jotka oli pidätetty tai vangittu turvallisuussyistä normaalin lain puitteissa.”

Raportti myöntää saksalaisten olleen aluksi vastahakoisia myöntämään Punaiselle Ristille lupaa valvoa turvallisuussyistä vangittuja ihmisiä, mutta vuoden 1942 loppuun mennessä ICRC sai tärkeät myönnytykset Saksalta. ICRC:lle annettiin lupa jakaa ruokapaketteja Saksan suurimpiin keskitysleireihin elokuusta 1942 ja ”helmikuun 1943 jälkeen tämä myönnytys koski kaikkia muitakin leirejä ja vankiloita”. ICRC loi pikaisesti suhteet leirien komentajiin ja käynnisti ruoka-apu ohjelman, joka jatkui vuoden 1945 viimeisille kuukausille asti, mistä leirien juutalaiset kiittelivät vuolailla kiitoskirjeillä.
Punaisen Ristin ruoka-avun saajat olivat juutalaisia

ICRC:n raportin mukaan ”päivittäin pakattiin jopa 9000 avustuspakettia. Vuoden 1943 syksystä toukokuuhun 1945 noin 1 112 000 pakettia (yhteispainoltaan 4,5 miljoonaa kiloa!) lähetettiin keskitysleireille.” Ruoan lisäksi avustuspaketit sisälsivät vaatteita ja lääkintätarvikkeita. ”Paketteja lähti leireihin: Dachau, Buchenwald, Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsberg-am-Lech, Flöha, Ravensbrück, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen ja leireihin Wienin lähellä sekä Keski- ja Etelä-Saksassa. Pääasialliset avunsaajat olivat belgialaisia, hollantilaisia, ranskalaisia, kreikkalaisia, italialaisia, norjalaisia, puolalaisia ja kotimaattomia juutalaisia.”

Sodan aikana ”Komitealla oli valta siirtää ja jakaa avustusvaroja yli kahdenkymmenen miljoonan Sveitsin frangin edestä (nykyrahassa yli miljardi euroa), jotka oli kerännyt juutalaisten hyväntekeväisyysjärjestöt ympäri maailman, erityisesti New Yorkin amerikkalainen Joint Distribution Committee (JDC).” Saksan hallitus antoi JDC:lle luvan pitää toimistoja Berliinissä aina Yhdysvaltojen sotaan liittymiseen asti. ICRC valitti, että heidän suunnatonta juutalaisten vankien avustusoperaatiota hankaloittavat esteet eivät olleet saksalaisten rakentamia, vaan ne johtuivat liittoutuneiden tiukasta Euroopan saarrosta. Suurin osa Punaisen Ristin ostamista elintarvikkeista tuli Romaniasta, Unkarista ja Slovakiasta.

ICRC ylisti erityisesti Theresienstadtin vapaita oloja, jotka säilyivät hyvinä aina heidän viimeiseen vierailuunsa asti huhtikuussa 1945. Tämä leiri, ”jossa oli noin 40 000 eri maista karkotettua juutalaista, oli kuin suhteellisen etuoikeutettu ghetto”. Raportin mukaan ”komitean edustajat pääsivät vierailemaan Theresienstadtin leirissä, jota käytettiin yksinomaan juutalaisille ja jota hallittiin erityisolosuhtein. Komitean saamien tietojen mukaan tämä leiri oli perustettu eräiden Valtakunnan johtajien kokeiluksi. Nämä miehet halusivat antaa juutalaisille mahdollisuuden asettua elämään yhteisöelämää kaupungissa, jota he voisivat itse hallita lähestulkoon täydellisellä autonomialla. Kaksi edustajaa pääsi vierailemaan leirissä huhtikuun 6. päivänä 1945. He vahvistivat ensimmäisellä vierailulla saadun suosiollisen kuvan leiristä.”

ICRC ylisti myös Ion Antonescun fasistisen Romanian hallintoa komitean saatua laajentaa erityisavustuksia Romanian 183 000 juutalaiselle aina Neuvostoliiton miehitykseen asti. Avustukset Romaniaan loppuivat, kun kommunismi alkoi, ja ICRC valitti katkerasti sitä, ettei saanut koskaan ”lähetettyä mitään avustuksia Venäjälle”. Sama päti useisiin saksalaisiin leireihin, jotka venäläiset ”vapauttivat”. ICRC sai runsaasti kirjeitä Auschwitzista Neuvostoliiton miehitykseen asti, jolloin suuri osa vangituista evakuoitiin länteen. Punaisen Ristin yritykset jatkaa avustusten lähettämistä Neuvostoliiton valtaansa alistamille Auschwitzissa olivat hyödyttömiä. Kuitenkin ruokapakettien lähettämistä entisille Auschwitzin vangeille jatkettiin heidän siirryttyään länteen Buchenwaldin ja Oranienburgin leireille.
Ei todisteita kansanmurhasta

Yksi Punaisen Ristin Raportin tärkeimmistä kohdista on selvitys leireillä tapahtuneiden kuolemien todellisista syistä. Raportin mukaan: ”Saksan kaoottisissa oloissa miehityksen jälkeen sodan viimeisinä kuukausina leirit eivät enää saaneet ruoka-avustuksia ja nälkiintyminen vaati uhreja enenevissä määrin. Saksan hallitus huolestui itse tilanteesta ja tiedotti siitä viimein ICRC:lle helmikuun 1. päivä 1945. Maaliskuussa 1945 keskustelut ICRC:n johtajan ja SS:n kenraali Kaltenbrunnerin välillä johtivat päätöksiin. ICRC saisi jatkossa hoitaa avustuksien jakamisen ja jokaiseen leiriin saisi jäädä yksi edustaja.”

Selvästi Saksan viranomaisilla oli kiire lievittää vakavaa tilannetta mahdollisimman nopeasti. Punainen Risti selvittää yksityiskohtaisesti, miten ruoka-avustukset katkesivat liittoutuneiden pommitettua Saksan kuljetuskalustoa ja ajatellen vangittuja juutalaisia he protestoivat maaliskuun 15. päivä 1944 ”Liittoutuneiden barbaarimaista alueellista sodankäyntiä” vastaan (Inter Arma Caritas). Lokakuun toisena päivänä 1944 ICRC varoitti Saksan viranomaisia lähestyvästä kuljetusverkoston romahtamisesta, julistaen väestön nälänhädän koko Saksassa väistämättömäksi.

Tätä laajaa kolmiosaista raporttia tutkiessa on tärkeää huomata, että Kansainvälisen Punaisen Ristin edustajat eivät löytäneet mitään todisteita akselivaltojen miehittämän Euroopan keksitysleireillä tarkoituksellisesta juutalaisten tuhoamisesta. Koko raportin 1 600 sivulla ei kertaakaan mainita kaasukammioita. Raportti myöntää juutalaisten ja monien muidenkin ryhmien kärsineen sodan aikana rasituksia ja puutetta. Punaisen Ristin täydellinen vaikeneminen suunnitelmallisesta tuhoamisesta on kuitenkin täysin riittävä todiste kumoamaan myytin kuudesta miljoonasta. Kuten Vatikaanin edustajat, joiden kanssa Punainen Risti teki yhteistyötä, he eivät voineet yhtyä edesvastuuttomiin syytöksiin kansanmurhasta, josta oli tullut suoranainen muotivillitys. Mitä tulee aitoihin kuolleisuuslukuihin, raportti korostaa sitä tosiasiaa, että juutalaislääkäreitä käytettiin taistelemaan pilkkukuumetta vastaan itärintamalla, joten he eivät olleet saatavilla pilkkukuume-epidemioiden puhjetessa leireissä 1945. Hyvin yleinen syytös on väite joukkosurmista kaasukammioissa, jotka oli ovelasti naamioitu suihkuhuoneiksi, mutta raportti osoittaa väitteen täydeksi hölynpölyksi. ”Edustajat pääsivät tutustumaan suihkujen, kylpyjen ja pyykinpesutilojen rakenteisiin. Edustajat joutuivat useasti esittämään parannuksia, jotta pesutiloista saataisiin tilavammat ja vähemmän primitiiviset.”
Kaikkia juutalaisia ei vangittu keskitysleireille

Punaisen Ristin raportin kolmannen osan kolmas luku (juutalaisten siviiliväestö) käsittelee ”avustuksia vapaan väestön juutalaisille”. Tässä luvussa tehdään selväksi, etteivät suinkaan kaikki Euroopan juutalaiset joutuneet keskitysleireille, vaan osa pysyi muun vapaan siviiliväestön keskuudessa, tosin joidenkin rajoitusten alaisina. Tämä on suoraan ristiriidassa väitetyn ”tuhoamisohjelman perinpohjaisuuden” kanssa sekä väärennetyn Hössin todistuksen kanssa, jonka mukaan Eichmannilla oli pakkomielle vangita ”jokainen juutalainen, jonka käsiinsä sai”.

Esimerkiksi Slovakiassa, jossa Eichmannin apulainen Dieter Wisliceny oli syytettynä, raportti kertoo, että ”suuri osa juutalaisvähemmistöstä sai luvan jäädä maahan, ja ajoittain Slovakiaa pidettiin juutalaispakolaisten turvasatamana, erityisesti Puolasta saapuville. Slovakiaan jääneet ovat olleet verrattain turvassa elokuun loppuun 1944, jolloin alkoi nousu Saksan miehitystä vastaan. Vaikka on totta, että toukokuun 15. päivä 1942 voimaan astunut laki aiheutti tuhansien juutalaisten vangitsemisen, nämä ihmiset vietiin leireille, joissa elinolot ja ruoka olivat siedettäviä ja vangit saivat tehdä työtä palkkaa vastaan ehdoilla, jotka vastasivat lähes vapaita työmarkkinoita.”

Sen lisäksi, että suuri osa Euroopan kolmesta miljoonasta juutalaisesta vältti leireille joutumisen kokonaan, myös juutalaisten maastamuutto jatkui koko sodan ajan, yleensä Unkarin, Romanian ja Turkin kautta. Ironista kyllä, Saksan valtio jopa edisti juutalaisten maastamuuttoa sotavuosien jälkeen, kuten Puolan juutalaisten, jotka olivat paenneet Ranskaan ennen sen miehitystä. ”Saksan miehitysjoukkojen viranomaiset kohtelivat amerikkalaisina niitä puolan juutalaisia, jotka Ranskassa ollessaan olivat saaneet viisumin Yhdysvaltoihin. He kohtelivat samalla tavalla myös kolmea tuhatta juutalaista, jotka olivat saaneet uudet passit eteläamerikkalaisilta konsulaateilta.”

Koska heitä pidettiin tulevaisuuden amerikkalaisina, viisumin saaneita juutalaisia pidettiin Amerikan muukalaisille tarkoitetulla Vittelin leirillä eteläisessä Ranskassa. Euroopan juutalaisten muuttoliike erityisesti Unkarin kautta jatkui sodan aikana Saksan viranomaisten häiritsemättä. Punaisen Ristin raportti: ”Maaliskuuhun 1944 asti Palestiinan viisumin omistaneet juutalaiset saivat vapaasti lähteä Unkarista.” Juutalaisten muuttoliike jatkui jopa Horthyn hallinnon vaihduttua 1944 (sen yritettyä aselepoa Neuvostojoukkojen kanssa) enemmän Saksan viranomaisista riippuvaiseen hallitukseen.

Komitea varmisti lupaukset Brittien ja Yhdysvaltojen viranomaisilta, että ne ”antaisivat kaiken mahdollisen tuen juutalaisten maastamuutolle Unkarista” ja Yhdysvaltain hallitus viestitti ICRC:lle ”nyt erityisesti toistavansa vakuuttelut järjestelyistä kaikkien juutalaisten vastaanottamisesta ja hyvinvoinnin varmistamisesta, joiden sallitaan näissä olosuhteissa lähteä”.

Charles Biedermann, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean edustaja ja Punaisen Ristin kansainvälisen jäljityspalvelun (Tracing Service) johtaja, vannoi ja vakuutti Ernst Zündelin oikeudenkäynnissä helmikuussa 1988, että kirjan ”Did Six Million Really Die?” kaikki yhdeksäntoista lainausta Punaisen Ristin raportista II Maailmansodan toimista ja Inter Arma Caritas –raportista olivat oikein ja totuudenmukaisia.
Alkuperäinen artikkeli englanniksi
Did Six Million Really Die?-kirja

103 kommenttia

 1. http://72.52.208.92/~gbpprorg/judicial-inc/Auschwitz.htm

  The caloric content of the diet was carefully monitored by camp and Red Cross delegates. It only deteriorated in Auschwitz and other camps towards the end of the war when German railroads and the entire transport system collapsed under constant aerial attacks –

  Supposedly the most dreaded of German camps, Auschwitz was repeatedly visited by Red Cross inspection teams who were allowed to speak to prisoner representatives alone,in order to hear first-hand of any mistreatment, chicanery, interruption of mail and parcel delivery, health concerns, food and ration matters etc.

  Todellakin osa etenkin työkyvyttömistä juutalaisista siirrttiin itään ghettoihin. Sielläkin oli koulut ja kaikki. Kun sotaonni kääntyi, kaikki juutalaiset tuotiin takaisin Eurooppaan esim. Baltiasta. Kauhistuttavalla tavalla suomalaine TV on levitänyt röyhkeää neuvostopropagandaa Baltian maista ja myös muualta Nürnbergin valheiden pohjalta. Mitään joukkomurhia ei ollut Baltiassa eikä muuallakaan, sillä NL olisi varmasti esittänyt todisteet niistä. Yhtään joukkohautaa ei ole kaivettu esiin. Sodan aikana kehitettiin valhetarina, jonka mukaan saksalaiset itse olisivat kaivaneet kaiki uhrinsa haudoista ja hävittäneet todisteet. Ikään kuin sellaisia murhia olisi voinut kätkeä. Koska yhtään joukkohautaa ei ole esitetty, ei ole mitään joukkomurhia. Nürnbergissä neuvosto-osapuoli myönsi myös neuvostojoukkojen törmänneen ghettoihin kaupungeissa valloittaessaan maata niin nopeasti, että evakuonteja ei ollut tehty.

  Unkarissa esim. Budapestin juutalaisia ei karkotettu 1944. Karkotettuja ei tapettu, an heidät siirrettiin töihin lukemattomille leireille, joista he löytyivät sodan jälkeen. Ainoat suuret menetykset olivat N-liiton valtapiiriin joutuneet armeijan avustajat, joita NL ei koskaan päästänyt takaisin länteen. Ranskassa karkotettiiin koko sodan aikana vain lähinnä aioastaan sinne siirtyneitä pakolaisia jne.

  Myös kaikki rehelliset väestötilastot ja väestötutkimusket sulkevat pois holokaustin. Kyseessä on täydellinen hoax, sillä tauteihin kuoli tosiaankin vain n. 300 000 ihmistä. Ennen luku oli isompi, yli 300 000. Se onkin jo niin täydellinen, että paljoa siitä yli ei uhreja ole. Näistä siis vain osa oli juutalaisia.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 2. Siinä onkin jewpedialla selittämistä, miksi Punainen risti on ”denialisti ja antisemiitti”.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. Luetun ymmärtämisesi on varsin heikkoa. Minäpä suomennan:

   Françoise Perret, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (1975): ”Kirjasen tekijän siteeraamat lukuarvot perustuvat tilastoihin, jotka on virheellisesti liitetty meihin, ilmeisenä tarkoituksenaan antaa niille uskottavuutta välittämättä siitä tosiasiasta, että me emme koskaan julkaise tämän kaltaista tietoa.”

   Vuonna 1979 Kansainvälinen Punainen Risti vastasi, että he eivät ole ”koskaan yrittäneet koota tilastoja toisen maailmansodan uhrien määrästä” eivätkä ”ole vahvistaneet kolmannen osapuolen laatimien tilastojen luotettavuutta”.

   Plusääni(7)Miinusääni(3)
   1. Rikolliset kiristivät tuollaisen lausunnon myöhemmiltä korruptoituneilta johtajilta, jotka olivat nimittäneet saadessaan lisää valtaa. Valtahan on kaltaisillasi paholaisilla.

    Nuo luvut ovat kuitenkin siellä Bad Arolsen arkistoissa ja kyllä ne ovatg ne ihan oikeat Punaisen ristin luvut. Siksi näitä keskitysleiriarkistoja ei julkaista, vaan niissä käydään luvan kanssa ja massoille jaetaan valheita juutalainen puukko kurkulla.

    Plusääni(10)Miinusääni(5)
   2. Asiakirjat ovat kuitenkin Punaisen ristin itse laatimat eivätkä kolmannen osapuolen. Vaikka he eivät julkaisseet uhrimäärää eikä sitä kysytty, nuo ovat Punaisen ristin asiakirjoja. Keskitysleirien kuolinkirjat vahvistavat nämä määrät. Mitään todisteita murhista ei ole olemassa.

    Kuten sanottua, Punaine risti pääsi keskitysleireille eikähavainnut moitittavaa. Yhdenkään voittajan leireille se ei päässyt ja siellä tapahtui kauheita.

    Plusääni(12)Miinusääni(3)
    1. Luetko aiheesta enemmän ennenkuin levität täällä ”tietojasi” varmoina todisteina, esim kyseisen punaisen ristin tekemä lista on vain lista REKISTERÖIDYISTÄ kuolemantapauksista ja jolla ei ollut mitään tekemistä itse Holokaustin kanssa eli järjestelmällisen tuhoamisen.

     ”A letter from the Bad Arolsen International Tracing Service regarding only registered deaths at Nazi concentration camps. This and similar correspondence is frequently misrepresented as the absolute death toll of the Holocaust by deniers.”

     Plusääni(3)Miinusääni(6)
     1. Mjaa. Media kuitenkin pauhasi Bad Arolsen holokaustiarkston mahdollisesta avaamisesta julkiseksi takavuosina ja väitti sen ”osoittavan denialistien olvan väärässä”. Tietenkin kyseessä on tyyypillinen holovalehtelu, sillä kysess on 17 miljoonan nimen arkisto, jossa ovat kaikki saatavillla olevat rauhan ja sodan ajan keskitsyleirien aineistot ja myös siirtotyöläisten eli siis ainakin 8 miljoonaa on ihan tavallisia työläisiä.

      Niin Punaisella ristillä ei ole ollut käytössään Treblinkan, Belzecin, Sobiborin tai Chelmnon arkistoja. Nuo kuitenkin olivat normaaleja siirtoleirejä.

      Rekisteröimärrömät vangit olivat esim. Birkenaussakin siirtoleirissä tai karanteenissa odottamassa kuljetuta muualle leireihin tai ghettoihin. Ei ole mitään todistetta mistyään murhaamisesta. Leireille työvoimaksi tms otetut laitettiin rekisteriin.

      Tietenkin on väitetty miljoonia tuhotun dieselpakokaasuilla tai sitten hyönteismyrkyillä tiloissa, joissa ei ole todistetusti voitu tällaista zyklon b:llä myrkyttämistä tehdä. Väestötilastot ja kaikki muu aineisto osoittaa, että mitään tuhoamistoimintaa ei ole tapahtunut. Siitä ei ole näyttönä kuin kasa mielipuolisia ja naurettavia valheita.

      Plusääni(7)Miinusääni(2)
 3. Todellisuudessa etenkin Saksan kansa (siiviilit) joutuivat syyttömänä vihollisen suorittaman sadismin uhriksi.

  Näistä todellisista holokausteista ei ole tehty yhtään Hollywood elokuvaa.

  http://www.germanvictims.com/real-holocausts/

  http://www.holocaustianity.com

  http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/sginferno/sgi00.html

  http://www.versandbuchhandelscriptorium.com/angebot/e1401terr.html

  http://toinennakemys.wordpress.com/tag/sotarikokset/

  Unohtamatta Neuvostoliiton ja Kiinan johdon siviiliväestölleen tekemiä julmuuksia.

  ”60 Million to 120 Million Russian citizens murdered by their own government.”

  http://www.germanvictims.com/2013/06/03/bolshevik-mass-murderers/

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
 4. Siis Puinen sai tehdä kttavatkstuet eikä löytänyt moitittavaa. Vangit saivat kertoa kokemuksistaan. Ruoka-annoksia tarkkailtiin ja ruokapaketteja jaettiin. Tästä on annettu tunnustusta aikanaan. Myös jälkeenpäin. Kaikilta holokaustiväitteiltä on näin pudonnut pohja. Kv. Punaista ristiä on tyrha yrittää väittää joksikin juutalaisvihaajien tyuökaluksi. Naurettavaa on myös yrittää väittää sen papereita ja raportteja antisemiittien väärennöksiksi tms.

  Plusääni(4)Miinusääni(4)
 5. Yhdymme seuraavaan:

  ”Vaadin rikossyytettä ja oikeudenkäyntiä niille henkilöille ja järjestöille, jotka ovat vaatineet väärin perustein holokaustikorvauksia ja taloudellisten menetysten korvauksia syyllistyen tahalliseen petokseen tuomioistuimissa. Vaadin holokaustin poistamista historiankirjoista ja oppikirjoista. Vaadin holokaustin muistomerkkien poistamista kaikkialla maailmassa.”

  Kiitos, Totuus on niin virkistavaa!!

  Plusääni(11)Miinusääni(5)
 6. Viimeinen lause dokumentissa:

  ”Die Beurkundungszahlen des Sonderstandesamtes lassen keine
  Rueckschluesse auf die tatsaechliche zahl der toten in der
  Konzentrationslagern zu.”

  ”The figures in the certificate issued by the Bureau of Extraordinary
  Situations allow no conclusions to be drawn concerning the factual number
  of dead in the concentration camps.”

  Jäikö kirjoittajalta tahallaan huomaamatta. Virke on oikein korostettu alleviivauksella.

  Vahvistusvinouma

  Vahvistusvinouma (vahvistusvääristymä, vahvistusilluusio, vahvistusharha) tarkoittaa, että henkilöt ovat taipuvaisia puoltamaan omia ennakkokäsityksiään tai hypoteesejaan tukevaa informaatiota. Tämän seurauksena henkilöt saattavat kerätä todisteita ja muistaa asioita valikoivasti, ja täten tulkinnasta voi tulla vääristynyt tai jopa harhautunut.

  The effect is stronger for ”emotionally” charged issues and for deeply entrenched beliefs.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Vahvistusvinouma

  Pitäisikö teidän oikeasti keskittyä johonkin muuhun ja antaa akateemisen koulutuksen saaneiden historioitsijoiden tehdä historian tutkimusta.

  Esittäkää itsellenne vakava kysymys. Tää dokumentti on pyöriny netissä ja sitä on varmasti käsitelty muuallakin. Miksi yksikään varteenotettava historioitsija ei lue sitä kuin te salateoreetikot ja ns. white power sivustot. holocaustin kieltäjät käyttää lähes samoja argumentteja kuin jotka ei usko evoluutioon tai ilmastonmuutokseen. Kumpi on todennäköisempää: se että te olette oikeassa ja akateeminen maailma väheksyy tätä dokumenttia tai joku on maksanu ne hiljaiseksi jonku salaliiton takia tai sitten vakavasti otettavat historioitsijat katsoo teorian hölynpölyksi ja te olette väärässä.

  Plusääni(7)Miinusääni(3)
  1. Tuo on vahvistettujen kuolemantapausten määrä. Tietenkin se on puutteellinen. Tuollainen lause on usein tieteellisissä esityksissä, jotka useinkin parhaimmissakin tapauksissa antavat likimääräisen tai todennäköisen tms. tuloksen. Usein tieteellisillä kokeilla saadaan tukea joillekin teorioille. Tuollaisesta lauseesta ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että olisi kerrottu iltasatuja. Se voi olla esim. vahvistus sille, että ei yritetä ottaa kantaa kokonaismääriin ainakaan ehdottomuudella. Se olisi muiden instanssien asia. Poliittisestikin usein tulenarkaa. Olisi syytä tietää enemmän, ennen kuin alkaa vängätä tuosta. Valitettavasti nykyisin ei ole rehellisiä instansseja.

   On kuvaavaa, että James Bacque sai porttikiellon Geneven Punaisen ristin arkistoihin, kun oli paljastanut liittoutuneiden rikoksia. Hän oli saanut perhetyä niihin hyvin rajoitetusti. Holohoaxia pönkittävät ja juutalaisia palvelevat juutalaiset tiedemiehet ja rabbit tallustelevat siellä yleisesti kuitenkin ja saavat katsao kaiken.

   Useat lähteet toteavat Punaisen ristin Bad Arolsen arkistojen olevan juuri tällaiset. On olemassa väljempi luku, joka ol reilusti yli 300 000. Et voi millään paeta tätä tai yrittää valehdella sitä kumoon. Tuossa on selvitettyjen kuolemantapausten määrä.

   Edelleenkään ei ole minkäänlaisia todisteita mistään joukkotuhonnasta. Ei edes piittaamattomuudesta.

   Epätoivoiset holohoaxerit ovat yrittäneet vääntää myös kemisti Rudolfin tieteellisten tutkimusten erinäisistä lauseista.

   Plusääni(9)Miinusääni(3)
    1. Dieselpakokaasuilla ei voi suorittaa joukkomurhia:

     http://toinennakemys.wordpress.com/2013/02/06/dieselpakokaasu-ja-zyklon-b-teloitusvalineina-puolalainen-huijaus/

     Näin ollen Treblinkassa ei ole murhattu ketään.

     Treblinkassa ei ole mitään merkkejä mistään väitetyistä joukkohaudoiista tai niiden jäänteistä ym:

     http://toinennakemys.wordpress.com/2014/04/25/treblinka/

     Tässä video Treblinka-huijauksesta:
     https://www.youtube.com/watch?v=4OhMxPFaZVM

     Jos häviää, niin täällä on:
     http://gaschamberhoax.com/

     Plusääni(8)Miinusääni(4)
  2. Onhan tuossa sadussa niin vitusti selittämättömiä aukkoja ettei pieni tosikaan.
   Hyvä esimerkki on silminnäkijä kertomukset auschwitzista, missä osa juutalaisista sanoi työskennelleen ruumiiden hävityksen parissa. Näistä väitetyistä ”suihkuhuoneista” mitkä sijaitsi maan alla nousi yksi käsinkäytettävä hissi jonka max nosto oli jotain 80-160kg luokkaa.
   Ja nämä kyseiset silminnäkijät kertoivat että kyseisissä suihkuhuoneissa saatettiin tappaa kerrallaan jopa 2000 vangittua. Sitä voi sitten ihan jokainen omalla ajalla ja matemaattisilla kyvyillään miettiä kauanko tuollaisen 2000 ruumiin siirtäminen käsikäyttöisellä hissillä kestää.
   Toinen on sitten tuo ruumiiden hävittäminen, silminnäkijä kertomusten mukaan uuneihin tuupattiin n. 5 ruumista yhdellä kertaa, jolloin palavien ruumiiden rasva auttoi palamis prosessia niin konkreettisesti että 5 ihmisen jäänteet saatiin tuhkaksi n. 20-40 minuutissa, toisekseen pohjapiirrustusten pohjalta tuo 5 ruumiin sullominen yhdelle hengelle tarkoitettuun uuniin on käytännössä mahdotonta.
   Tänä päivänäkin viellä moderneilla polttouuneilla ihmisen saattaminen täysin tuhkaksi kestää yli tunnin.

   Toisekseen mikäli nämä leirit olisi suunniteltu siihen nimenomaiseen ”Viimeiseen ratkaisuun juutalais kysymyksessä” uskallan kyllä väittää että toisen maailman sodan kehittynein valtio olisi keksinyt varmasti huomattavasti helpomman ja tehokkaamman tavan päästä heistä eroon.

   Plusääni(10)Miinusääni(2)
    1. Srenyllä ei ole näyttöä siitä, että Stangl olisi sanonut niin kuin hän väitti. Se ei olisi uskottavaakaan, kun hän juuri oli kiistänyt osuutensa ja suhtautui toiveikkaasti valituksensa läpimenoon. Ilmeisesti toivoa oli tai oli juuri törkeä petos saatava uskottavammaksi. Nämä tärkeät avainihmiset onkin ylensä murhattu. Ja katso, Stangl kuoli yllättäen ja Sereny saattoi väittää mitä hyvänsä roskakirjassaan.

     Näin holohoax-taho toimii.

     Plusääni(6)Miinusääni(1)
 7. Tiedämme noiden leirien kuolemantapausten olleen hieman suurempia jo leirien omien kuolinkirjojen mukaan. Osalla leireistä ne on aika kattavasti säilyneet. Osaa on jouduttu täydentämään arvioilla muihin tietoihin perustuen. Lopultakin tuo lause saattaa ketoa vain sen, että kaikkia näitä kuolemia, joita tiedetään olleen enemmän, ei ole voitu vahvistaa (henkilöä ei ole tunnistettu tms.) Osa leireistä puuttuu ja myös on mahdollista, että kaikkia kuolemia ei ole saatu selville.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. Ensimmäisen kuvalinkin artikkelissa alleviivattu loppukaneetti antaa aika selkeästi ymmärtää, että tässä listaut luvut ja Punaiselle Ristille toimitetut dokumentit eivät todennäköisesti vastaa todellisuutta edes artikkelin laatijan mielestä.

  Siksi toisekseen, mikä merkitys on tällaisella dokumentilla, joka on luotu laskemaan kuolemat vuoden 1982 loppuun ja siitä vuoden eteenpäin? Onko tämä alunperin tehty luetteloimaan välilliset kuolemat keskitysleirien entisten vankien keskuudessa vuoteen 1982 ja sen jälkeen?

  Ilman selkeää määrittelyä, mikä tämä dokumentti on ja miksi se on tehty, aiheeseen kriittisemminkin suhtautuvan lukijan on erittäin vaikea asettaa tätä artikkelia muuhun kuin jälleen kerra tarkoitushakuiseen ja propagandistiseen kategoriaan.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 9. Lopeta valehtelu ja typerän esittäminen. Punaisen ristin Arolsen-toimisto on etsintäyksikkö, jonka tehtävänä on selvittää keskitysleireillä kuolleita. Kyseessä ovat sen virallinen numero, joka ei ole juuri kasvanut enään. Laskentatyyli muuttui jokus, sillä vielä 70-luvulla umero oli yli 300 000. Kyseessä ovat varmistetut kuolemantapaukset. Tietenkin kuolemantapauksia on enemmän. Auschwitz-Birkenaun kuolinkirjat vuoden 1943 loppuun kertoivat 66 000 kuolleesta. Vuoden 1944 ja -45 aineisto on hukassa, mutta koska kuolleisuus laski vahvasti, yhteiskuolleisuus oli kai enintään 100 000. Tuossa leirikompleksin kuolemantaoauksia on 60 000 eli 60%. Muilla leireillä on yleensä täydellisempiä tietoja tuossa listassa. Leirien kokoaniskuolleisuus ei voi olla yli 400 000 ja näistä vain puolet on juutalaisia.

  Sattuneesta syystä toimistolta on kielletty kokoanismäärän arviointi ainakin julkisesti.

  Kyse on siis aidosta asiakirjasta, jossa kv. Punainen risti on pyrkinyt selvittämään keskitysleireillä kuolleita vuosikymmenien aikana. Kuinka ihmeessä tekijä ei uskoisi niihin? Eikö Punainen risti usko niihin? Oliko se antisemiittinen, kun se ei nähnyt mitäänmerkkejä rikoksista sodan aikana? Onko se yhä antisemiittinen? Vatikaaniahan olette väitäneet antisemiitiksi, kun sen tiedustelu ei havainnut mitään holokaustia.

  Plusääni(9)Miinusääni(3)
 10. Aivan turha kiistää asiaa todisteet puhuvat puolestaan, SS miehetkin myöntäneet tekonsa eläkepäivillä. sekä kuvat,ääninauhat,yms todisteet. ei paljon ihmisellä päässä liiku jos epäilee jotain tämmöistä.

  Plusääni(5)Miinusääni(9)
 11. Viitannet Himm,lerin väärennettyyn ääninauhaan. Näytä yksi aito valokuva. Yleensä kaikki meni niin, että koka holohoaxin kiistämisestä rangaistiin, syytetyille oli aina etu syytellä muita ja kiistää oma osuutensa. Monet saatiin takaamaan tarinaa, kun he ostivat vapauden tai mitättömän tuomion itselleen. Siten ei odotettu eläkepäiviä. Esim. Hötttl nimenomaan perui lausuntonsa eläkepäivillään. Tietenkin on vaarallista alkaa puhua. Syyttömät Malmeyn tapahtumista syytetyt uskalsivat puhua kokemuksistaan amerikkalaisten käsissä vasta 80-luvulla ja 90-luvulla.

  Plusääni(7)Miinusääni(3)
 12. Himmlerin puheesta tehty tallenne on aito. Teille salaliittoteoreetikoille ei kelpaa mikään teidän todellisuudesta irti olevien käsitystenne vastainen tosiasia. Ei edes johtavien natsien puheet, kuulustelut ja haastattelut.

  Kuvitteletko, että kuolemantehtailta olisi saanut vapaasti ottaa valokuvia?

  BBC: Treblinka survivor recalls suffering and resistance
  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23557979

  Plusääni(2)Miinusääni(8)
 13. Ei ole aito. Siinä on sitäpaitsi mahdottoman typeriä holohölinöitä mm. venäläisten sotavankein massamurhaamisesta ym. Tosiasiassahan sotavangit pyrittiin pitämään hengissä ja venäläisvankeja kuoli vähemmän kuin suhteessa suomalaisten ottamia. Jos 1,66-1,78 miljoonaa sotavankia kuolee tauteihin ja logistiikkapulaan aroilla, niin miten siis on puheen mukaan murhattu jo miljoonia? Ja kaikki litaniat lukuisille yleisöille, joista paikalla olleet eivät muista kuulleensa mitään tuollaista ja ääni on alaisten mielestä vieras. Tekniikka on outoa ja puhe ”löytyi” oudon myöhään. Myös kirjoitetut versiot ovat selvästi leikkaaliimaa-tekniikalla tehtyjä. Myös oikeista osioista on tehty villejä tulkintoja ja vääristelty viestiä, käännetty väärin ym.

  Esim. Nürnbergissä kaikki kiistivät syytteet. Missä ovat sinun puheesi, kuulustelusi ja haastattelusi?

  Plusääni(6)Miinusääni(2)
 14. Kuten tuosta treblinka-linkistä ja viedosta selviää, noiden vankimuistelijoiden puheet on osoitettu valheiksi. Leirialueella ei ole merkkejä heidän kuvaustensa mukaisesta toiminnasta. Ja siis dieselpakokaasuilla ei ketään ole suinkaan surmattu. Kaikki nuo muistelukset ovat hirvittävää valehtelua ja törkeää vihapuhetta saksalaisia ja muitakin kohtaan. Silkkaa pääll oksentamista. Niin typeriä satuja.

  Plusääni(7)Miinusääni(3)
  1. Haluatko Päpy ilmoittautua vapaaehtoiseksi koejärjestelyyn, jossa huoneeseen ohjataan liian vähällä ilmalla käyvän ison dieselmoottorin pakokaasua? Parinkymmenen minuutin kuluttua avataan ovi ja todetaan, kuinka sinulle kävi.

   Plusääni(2)Miinusääni(6)
   1. Hmm. Venäläisen tankin moottorin? Veikkaan, että usea tunti menisi hengenlähtöön, kuten aikanaan koe-eläimillä 1957. Miksi ihmeessä natsit olisivat valinneet dieselpakokaasun? Miksi ei edes bensiiniä? Häkää olisis aanut suoraan esim. teollisuuslaitoksista ja rottiakin tapettiin puukaasulla. Miksi venäläinen moottori? Ja tällä tavoin muutamassa pienessä kopissa 700 000-1 200 000 ihmistä hengiltä? Mutta missä ovat jäljet krematoinneista? Ja juutalaisiahan ei kuollut sodan aikana miljoonia. Väestötutkimukset ja tilastot paljastavat sen, kuten täälläkin voit artikeleista lukea.

    Plusääni(6)Miinusääni(2)
    1. Unohdit, Päpy, ilmoittautua vapaaehtoiseksi koejärjestelyyn. Treblinkassa kuolevien äänet vaimenivat jo noin kahdentoista minuutin kaasutuksen jälkeen. Kaksikymmentä minuuttia olisi varmasti riittävä aika sinulle, mutta varmaan asiastasi vakuuttuneena vaadit saada hengittää pakokaasuja ainakin tunnin, vai mitä?

     Plusääni(1)Miinusääni(3)
     1. Treblinkassa ei löydy jäänteitä sellaisesta kaasukammiosta, jota on kuvailtu.Ei ole tehty normaalia rikosoikeudllista tutkimusta eikä tiedetä oikein mitään koko kaasukammiosysteemistä siellä eikä muuallakaan. Koska ei ole ollut mitään kaasukammioita ihmisille. vain vaatteiden desinfiointiin.

      Koska ei ole tietoa systeemistä, ei oikein voida sanoa mitään. Mutta dieselpakokaasuilla ei oikein voi 20 minuutissa millään laitteella tappaa ketään. Dieselpakokaasuilla ei olisi alettu murhamaan yhtäkään ihmistä. Holohoax on sikamainen valhe, johon ihmiskunta on puukko kurkulla pakotettu.

      Plusääni(4)Miinusääni(2)
 15. http://www.youtube.com/watch?v=7dxsVSzL4HE

  Tuossa on heti ensimmäisen puolen tunnin aikana selvitetty, kuinka alan perusteokset holohoax-tahoilla nojaavat käsityksissään Treblinkasta vahvasti erään Jankiel Wiernikin mielipuoliseen kirjaan, joka on täynnä huuhaata itsestään palavista ruumiista ja 30 m leveän kauhan omaavista kaivinkoneista tms. Mutta samaa sarjaa ovat kaikki muutkin kuvaukset. On häpällistä alistua tällaiseen yleiseen valehteluun.

  Kuri tuntuu olevan tosin kova, kun kerran 700 000 henkeä on mennyt Korherr-raportin mukaan leirin läpi ja julksiuuteen ei ole päässyt yhtään vastalausetta valheille. Samoin on muiden leirien kohdalla.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 16. Näin se ihmisten muisti on katoavaista,höpö,höpö! Jos tolle linjalle lähetää,nii Eihän mitään Hitleriä ole sitte ollukkaa,vai mitä Natsit??Ja te palvotte olematonta Aadolffia!Jo on aikoihin eletty,kyllä ois pitäny muutama atomipommi heittää ns.Kolmanteen valtakuntaan,olis voinut pysyä pitempää muistissa! Hitleriä,Staalinia ja muita itsevaltiaita unohtamatta…Ja tapahtuuhan näitä kansan-murhia nytkin,afrikka”ym. Kannattaa katsoa esim. polttouhrit..Näitä Punaisen-Ristin papereita,kuvia, voi muokata kuka vaan!!!!

  Plusääni(1)Miinusääni(6)
  1. ”Olis pitäny heittää muutama atomipommi…”

   Oikein mukavaa, että toit esiin tämän asian, jonka johtava siionisti Sheldon Adelson jo puki sanoiksi puhuessaan Iranista. Tämä on sitä semiittien ”kitinän kulttuuria”. Jos kaikki eivät heti alistu ja polvistu siionistin edessä niin pommitetaan atomipommilla! Hienoa.

   Mutta eipä hätää, tähän sopii verrattoman hyvin vanha sanonta: ”Ken atomipommiin tarttuu, se atomipommiin hukkuu.” Tätä kutsutaan myös toisilla sanoilla: ”Siionisti (vrt. paha) saa palkkansa…” Sweeter than justice. Oh Lord !

   Muutenkin Israel valaisee eteemme Loistavan Polun, jossa päätepisteenä häämöttää Kolmas Maailmansota. Jostakin kumman syystä juuri ”rauhaa rakastava” juutalaiskansa tarvitsee satoja ballistisia ohjuksia ja kuusi ydinasein varustettua ydinsukellusvenettä. Miksi näin ihana kansa tarvitsee aseet koko maailman tuhoamiseen? Tuhotakseen koko maailman? Kysymyksiä, kysymyksiä…

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 17. Pilapiirros siitä, mitä uusnatsit itsestään kuvittelevat ja miten kaikki muut ihmiset heidät näkevät:

  Plusääni(2)Miinusääni(3)
 18. Esim oskar gröning ss mies 2 vuotta Auschwitzin työssä kertoo kaiken olevan totta.kaasukammiot, ihmisroviot yms.sanoo että voi myöntää kun ikää on jo itsellä paljon 2005.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
  1. Oskar Gröning päätti tulla julkisuuteen kertomaan näkemästään ja kokemastaan, kun joku postimerkkien keräilijä oli tullut hänelle selittämään, että holokaustia ei oikeasti olisi tapahtunut. Gröning oli itse ollut paikalla Auschwitzissa.

   Plusääni(1)Miinusääni(5)
   1. Siionistien sylikoirat läähättävät kieli ulkona kuumissaan, kun täytyy yrittää miellyttää isäntää. 🙂

    Jos tälle tietylle, hyvin tunnetulle ja psykopaattiselle ihmisryhmälle on historian saatossa joskus hermostuttu, niin ovatko nämä vuosituhansia (heidän omien sanojensa mukaan) jatkuneet ”pogromit” siis aina vain sattumalta ja ikään kuin tyhjästä syntyneitä?

    Otetaanpa toinen näkökulma tähän teemaan: Juutalaiset perustivat juutalaisvaltion (heidän täsmällisten omien sanojensa mukaan), siis JUUTALAISET perustivat JUUTALAISVALTION palestiinalaisten maille. Fakta, jota saa mielellään yrittää väärentää historiankirjoihin.

    No, entäs kun palestiinalaiset eivät (ainakaan kaikki) heti polvistuneet herrakansan edessä?

    Seuraus: Palestiinalaiset OVAT SYYLLISIÄ. Jos heitä pommitetaan, pannaan leireihin tai teurastetaan niin se on heidän oma vikansa, kun he eivät alistuneet vahvemman edessä.

    Kerro nyt minulle, kuinka tämä eroaisi juutalaisten vainoamisesta?

    Vastaus: Ei mitenkään.

    Asia nyt vain on niin, että tämä tietty kansa ei koskaan tyydy vähempään kuin totaaliseen dominointiin. Sosiaalisesti, rahallisesti ja nyt vielä jopa sotilaallisesti.

    Anna minulle esimerkki maasta, joka olisi enemmän rasistis-fasistis-”natsistinen” kuin Israel? Ei löydy. He esiintyvät narsistisessa psykopaatin maailmassaan hyvinä ihmisinä, mutta he totisesti tekevät toisin kuin saarnaavat.

    Minä pyydän edes yhtä juutalaista myöntämään, että he olivat bolshevistisen vallankumouksen ideologeja, he olivat sen sydän, he olivat sen sielu ja he, totisesti, olivat sen pyöveli. Mutta muistavatko he tästä mitään? Oliko heillä mitään osuutta? Ei, he eivät muista mitään ajasta, jolloin kymmeniä miljoonia kristittyjä surmattiin ilman säälinhäivää, muta he muistavat pienimmänkin rikan jokaisen saksalaisen silmästä. He ovat kaksinaamaisia, he eivät koskaan myönnä virheitään, mutta he vaativat meitä nöyrästi pyytämään anteeksi satoja vuosia.

    Haluan rehellisyyttä, reilua peliä, mutta tiedän että näitä sanoja ei ole heprean kielessä.

    Plusääni(9)Miinusääni(0)
   2. Samaan tapaan sodan jälkeen kiristettiin kaiken maailman tarinoita kidutuksella ja lahjonnalla ym. Tietysti voidaanmyös luoda fiktiivine vertija. Koko ajan hullummaksihan tämä menee jafeikkitodistajia on käytetty aina mys jotka eivät ole edes olleet paikan päällä siis.

    Edelleen, todisteet puuttuvat. Rovioita ei näy ilmakuvissa eikä Hössin kuvaamassa polttotaktiikassa olisi järkeä sitäpaitsi pohjavesi estäisi sen. Höss väitti massoittain uhreja vielä kaivetun ylös Sonderaktion 1005 -operaatiossa ja krematidun kaivannoissa metanolin ja jäteöljyn avulla…

    Lisäksi Höss tai hänen suuhunsa laittetu tarina sanoo, että kaasukammioon paineltiin välittömästi ilman kaasunaamaria ja toisella kädellä poltettiin tupakkaa tai syötiin voileipiä ruumiin siirtelyn ohessa…

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
 19. Ostettuja ja kiristettyjä lausuntoja. Lausuntoja ja lausuntoja. Kidutuskuulusteluja ja valehtelevia vankeja. Vääriä vartijoita ja vapautensa edestä valehtelijoita. Kykenette vain rikokseen ja petokseen.

  Teitte kuitenkin virheen, kun aloitte väittää ruumishuoneita kaasukammioiksi. Niissä ei todistettavasti ole kaasuteltu yhtään, joten valhetta koko holokausti.

  Teillä ei ole yhtään todistetta. Vain roskapuhetta. Joitain surkeita väärennöspapereita on myös esitetty. Todella röyhkeitä ja tökeröitä väärennöksiä.

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 20. Vertaat Israelin valtion toimintaa Natsi-Saksan tekemisiin. No voihan asioita toki vertailla monelta kantilta. Israel ei ole koonnut palestiinalaisia pakkotyöhön, ei murhannut miljoonia siviilejä teollisessa mittakaavassa, eikä ole systemaattisesti tappanut kaupunkien ja kylien väestöstä jotain etnistä tai uskonnollista ryhmää.

  Plusääni(1)Miinusääni(4)
    1. Neuvostoliitto oli siionistijuutalaisterroristien tärkein aseveli ja liittolainen 1946-1948 sen taistellessa englantilaisia vastaan. Neuvostoliitto oli Israelin tärkein aseistaja 1950-luvulla.

     Suomi aloitti Israelin aseistamisen 1960-luvulla Neuvostoliiton siunauksella. Tampellan kranaatinheittimet olivat ratkaisevia aseita Israelin vuoden 1967 hyökkäyssodassa naapurimaitaan vastaan.

     Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Väärä vastaus. Zero poäng. 🙂

   Israel, ja mm. Beirutin teurastajana tunnettu Israelilainen valtiomies, Ariel Sharon, ovat syyllistyneet rikoksiin ihmiskuntaa vastaan mm. Shabrassa, Shatilassa ja Jeninissä. Vain muutamia mainitakseni.

   Nämä rikokset ovat erittäin hyvin dokumentoituja ja on erittäin vastenmielistä elää maassa, jossa kaltaisesi siionistien ihailijat sulkevat silmänsä näiltä kauheilta rikoksilta ja ihailevat avoimesti pahimpia tappajia. Olisi jo aika käyttäytyä kuin mies ja lakata nuoleskelemasta siionisteja. Yrittäisit edes. 🙂

   Vaikka holokausti olisi totta niin silti on käsittämätöntä ja hyvin, hyvin epäilyttävää, että tällaisen ”vuorenvarman” asian epäilemisestä langetetaan vankeustuomioita. Mikä helkkarin inkvisitio-oikeus juutalaisilla on? Miksi bolshevismivallankumouksen kristittyjen teurastusta saa epäillä? Miksi Genrich Yagodan nimeä ei ole painettu lokaan?

   Ei, juutalaisilla ei ole puhtaita papereita ja niin kauan kuin he esiintyvät tuollaisina niin minä en pyydä anteeksi mitään saksalaisten tekemiä, päinvastoin. Jos jokin ryhmä haluaa erityistä nöyryyttä meiltä niin sen on myös osoitettava erityistä nöyryyttä. Jing ja fakin jang.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
 21. Miljooniin ei olla ennöätetty Palsetiinan osalta. Muut jututhan on tehty myös Israelissa. Mutta kv. juutalaisuus on muussa maailmassa monen verenvuodatuksen ja muun kauheuden takana tai valtaosan siis.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 22. Annetaan anteeksi ”aaaaaaaaaaa”:lle… Vuosien aivopesun jälkeen totuuden kuuleminen voi olla vaikeaa, annetaan vähän aikaa…
  Pyydän että kaikki ketkä näitä juttuja lukevat, ajattelisivat avoimin mielin, ja OMILLA aivoillaan. Ei niillä aivoilla jotka on koulussa sinne asetettu.

  Ajatelkaa loogisesti. Tämän voi verrastaa siihen, kun maatalon isäntä navetassaan alkaisi kaasuttamaan miljoonittain ihmisiä hengiltä? Jos joku on joskus käynyt navetassa, ne vuotavat kuin seula. Siellä on hehkulamput katoissa, ei kipinäsuojattuja rasioita. Videoista voitte todeta, että nämä väitetyt paikat olivat semmoisia( http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaasukammio , verratkaa nykyaikaista kaasukammiota, ja sen aikaista, missä ”tapettiin” 2000 ihmistä kerrallaan?).

  Oletteko miettineet että ”Miksi kaasuttaminen?”, niin minäkin. Eikö helpompia keinoja olisi ollut? Pommit yms? Sionistien mieli sattuu olemaan semmoinen, että he oikein nauttivat kun saavat heittää mitä älyttömämpiä juttuja, ja katsoa kun muut nielevät ne mukisematta.

  Ajatelkaa itse.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 23. Diesel päästöt tappavat ja se on jo todistettu tieteellisin kokein. Tämä on empiirisesti todistettu. Fakta! Jos ei napostele niin kirjoittakaa peer review lehtiin.

  THETOXICITY OF FUMES FROM A DIESEL ENGINE UNDER FOUR DIFFERENT RUNNING CONDITIONS

  Brit.J.industr.Med., 1957, 14, 47

  BY

  R.E.PATTLE, H.STRETCH, F.BURGESS,
  K. SINCLAIR, and J.A.G. EDGINTON
  From the Ministry of Supply Chemical Defence Experimental
  Establishment, Porton, Wilts.
  (RECEIVED FOR PUBLICATION JULY 24, 1956)

  ” When the air intake of the engine was restricted, very acrid fumes with
  much oily particulate matter were produced. This fume was lethal to all animals exposed for five hours. Carbon monoxide was the chief toxic
  constituent.”

  In conditions D, the mice died first; they died
  more rapidly in Dl than in D2. After one hour’s exposure in Dl (0-22%
  CO), all except three of the 20 mice were dead. All the rabbits and guinea-pigs were
  alive. After 3 hr. 20 min. all the animals were dead and the experiment was stopped.
  In experiment D2 (0-12% CO), on the other hand, one mouse only was dead at the end of an
  hour. After 3 hr. 20 min. 19 mice and one guinea-pig were dead, but both rabbits were still alive.
  After 4 hr. 35 min. all the animals were dead.

  Ei vaadi paljoa mielikuvitusta mitä tapahtuu, jos natseilla on ollut käytössä isommat moottorit, ilmanottoa säädetään, huone ahdetaan täyteen ihmisiä, jotka on paniikissa ja haukkoo sitä vähää happea mitä tilassa on.

  Dr August Becker to SS-Obersturmbannführer Rauff, 16 May 1942

  The application of the gas is not undertaken correctly. In order to come to an end as fast as possible, the driver presses the accelerator to the fullest extent. By doing that the persons to be executed suffer death from suffocation and not death by dozing off as was planned. My directions have now proved that by correct adjustment of the levers death comes faster and the prisoners fall asleep peacefully. Distorted faces and excretions, such as could be seen before, are no longer noticed.

  Ja viimeiseksi kuka sijoittaa “suihkutilat”, jotka ei pelitä krematorioiden viereen. Henkilökunnan suihkut ja tilat on sijoitettu ihan muualle keskitysleireille. Ja miksi ”suihkuhuoneissa” on raskaat metalliovet ja tiiristysikkunat.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
   1. Kuvitteletteko te tosiaan, että holokausti muuttuu olemattomaksi sillä, että pakokaasun tuottamisessa käytetyn moottorin tekniset yksityiskohdat eivät ole varmuudella tiedossa?

    Noin 800 000 tuhatta ihmistä murhattiin pelkästään Treblinkassa ja te kiistelette suurinpiirtein jostakin moottorin mallimerkinnästä? Kahjoa.

    Plusääni(4)Miinusääni(4)
    1. Älä nyt viitti liioitella. Tämä juutalaisrevisionisti on lähempänä totuutta:

     ”You know it as well as I do. It is all the more so as we know that 6.000.000 is gross exaggeration and that the Zyclon-B gas chambers are a technical impossibility. (See Degesh Trial in 1949). In fact 150,000 or 200,000 Jews died in the German camps of typhus or starvation. Many others died but as fighters against Germany”

     https://archive.org/details/ALetterFromJewishFrenchDr.RogerDommerguePolaccoDeMenasceToStevens_542

     Plusääni(6)Miinusääni(2)
    2. Onhan se tiedossa. Venäläisen tankin moottori. Ne olivat dieselmoottorisia tuohon aikaan tai ainakin se T34:n moottori. Fuchsin todistuksen pohjalta eräs tutkijaryhmä halusi pudottaa dieselmoottorisadun pois virallisesta totuudesta, mutta kyllä siihen palattiin – olivathan kaikki todistajat olleet dieselmoottorin kannalla ja oiikeuden päätökset kertoivat sellaisista. Demjanjuk tuomittiin 850 000 ihmisen kasuttamisesta dieselpakokaasuilla kuolemaan ja myöhempi ”tiede” on ollut samalla kannalla.

     http://toinennakemys.wordpress.com/2013/02/02/sobibor/

     Mitään 800 000 ihmistä ei ole kadonnut, joten valehtelet. Se näkyy siis myös siinä, että dieselpakokaasuilla ei voi suorittaa tällaisia murhia eikä sitä olisi otettu teloitusvälineeksi ikimaailmassa. Kyseessä on tosi typerä valhe. Lisäksi petos paljastuu myös tuossa horjumisessa eri moottorien välillä ja että ei ole olemassa lopullista tarkkaa tietoa moottorista ja menetelmästä. Vaikka siis käyttäjiltä on puristettu todistuksia ja on myös muita aivan ristikkäisiä ja absurdien höpöjuttujen kokoelmia ns. Silminnäkijätodistuksena”.

     Miksi ei ole tehty tarkkaa tutkimusta murha-aseesta? Miksi ei ole rikosoikeudellisia tutkimuksia, vaan yritetään väittää ruumishuoneita ja vaatteenkuivatushuoneita ja desinfiointihuoneita (Stutthof, Lublin) teloituskaasukammioiksi? Kuinka ihmeessä zyklon b olisi valittu toiseksi aineeksi (Stutthofin kaasukammio sentään teknisesti sopisi myös ihmiskasutuksiin)?

     Plusääni(5)Miinusääni(2)
 24. Ilmanoton rajoittainen oli vaikeaa tuossa kokeessa ja kaikki hiiretkin elivät kauemmin kuin ne 20 minuuttia. Muut eläimet saatiin hengiltä vatsa tuntien päästä. Grtseinin koe olisi mennyt mönkään. Lue teksti, niin näet siellä olevan kerrottu juuri tuosta kokeesta.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Lainauksia Antero Holmilan teoksesta Holokausti – Tapahtumat ja tulkinnat:

   ”Samaan aikaan kun Belzecin tuhoamisleirin rakentamisesta päätettiin, natsit kiertelivät pitkin Puolan maaseutua etsien sopivia paikkoja tuhoamisleireille. Myös sopivan murhametodin löytäminen oli tähtäimessä. Kaasua oli käytetty jo eutanasiakampanjan yhteydessä joulukuusta 1939 lähtien, ja sen mahdollista käyttöä laajamittaisessa joukkotuhossa tutkittiin kiivaasti. Eutanasiakampanjan lisäksi kaasua olivat käyttäneet itärintamalla operoineet Einsatz-joukot. T4-ohjelman tavoin hekin olivat käyttäneet liikkuvia kaasuvaunuja, joissa lähes puoli miljoonaa juutalaista murhattiin vuosina 1941-1942 ennen kuin murhaaminen siirrettiin tarkoitusta varten rakennettuihin leireihin.” (lähdeviite: Eugen Kogon, Hermann Langbein ja Adalbert Rückerl (toim.), Nazi Mass Murder: A Documentary History of the Use of Poison Gas. New Haven ja Lontoo: Yale University Press, 1993.

   ”Chelmnon kuolemanleirissä oli 8.12.1941 aloitettu juutalaisten kaasuttaminen käyttämällä kaasuvaunua, sillä kaasukammio oli vielä rakennusvaiheessa. (lähdeviite: Browning, ”The Decision-Making Process”, 189.)

   Plusääni(1)Miinusääni(3)
   1. Niin siis kaasuautojutut itärintamalla ovat peräisin Neuvostoliiton näytäsoikeudenkäynneistä 1943. Ja taas muka dieselautoja…

    Koko eutanasiasatu kaatuu dieselpakokaasuun ja myös järjettömään satuun pulloetusta häkäkaasusta.

    Kogon ja kumppanit ovat tunnetti klovnisakki. Tuossa kirjassa muuten väitetään dieselpolttoainetta käytetyn bensiinimoottorissa.

    http://toinennakemys.wordpress.com/2013/02/01/belzec/

    http://toinennakemys.wordpress.com/2013/02/04/chelmno/

    Einsatz-joukot eivät murhanneet juutalaisia, vaan sotivat partisaaneja vastaan laillista sotaa.

    Lähdekritiikille voisi sanoa, että aika epäuskottava viesti tuo väärenös. Ikäänkuin ei olisi suunniteltu tappamista jos sellaista olisi ollut. Sitten olisi ihmetelty tuollaista kaasutusjuttua. Hah. Ja silloin olisi eutanasiaohjelma siis jo pyörinyt näillä autoilla ja vastaavilla kammioilla. Ja miksi olisi tukehtunut, kun dieselpakokaasumenetelmässä vaaditaan juuri poistumisreitti. Muuten kone sökähtäisi heti.

    Mielestäni tuollainen valehtelu saksalaisista on rikollista. Olen samaa mieltä kuin laurio. Holokaustivalehtelusta pitäisi tehdä rikos ja päävalehtelijoille tulisi säätää ankarin mahdollinen rangaistus.

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
 25. Alla hieman historiatietoa keskustelunne taustalle aivan helposti saatavilla olevasta Wikipedialähteestä. Kuten alla on mainittu, ICRC ei ole tehnyt uhrilaskentaa – se ei ole Punaisen Ristin tehtävä – eikä ilmeisesti edes päässyt kuin parille keskitysleirille sodan viimeisinä päivinä. Artikkelissa siteerattujen papereiden tulkinta todisteiksi holokaustin olemattomuudesta on yksiselitteisen väärää, jopa valheellista. Tämä asia on käsitelty 40 vuotta sitten loppuun ja on älyllisesti erittäin epärehellistä – tai vain todella oppimatonta – nostaa näitä vääriksi todistettuja väitteitä kuolleista. Relevantti historiantutkimus on vakava asia, ja vaatii monipuolisten lähteiden monipuolista ja tasapuolista tutkimista ja tulkintaa. Jopa artikkelimuotoisten kirjoitusten laatijan tulisi olla perillä edes aiheensa alkeellisimmasta historiantutkimuksen historiasta. Luulisi artikkelin kirjoittajaa nolottavan.

  ”Holocaust deniers misrepresent and omit information contained in ICRC reports that contradict their claims.[54] Critics argue that Richard Harwood in his ”Did Six Million Really Die?” pamphlet could only claim that the ICRC had found no evidence of a policy to exterminate Jews by ignoring key sections of the 1948 report, where the ICRC explicitly states that the systematic extermination of Jews was Nazi policy.[55]

  Harwood disputed the notion that homicidal gas chambers were disguised as shower facilities by citing references in the report where ICRC officials inspected bathing facilities. He used their responses to argue that showers functioned as showers and were not part of a killing installation. However this is considered misrepresentation by critics, as the passage Harwood cited is in reference to Allied camps for civilians in Egypt and thus had nothing to do with Nazi concentration camps.[56]
  A letter from the Bad Arolsen International Tracing Service regarding only registered deaths at Nazi concentration camps. This and similar correspondence is frequently misrepresented as the absolute death toll of the Holocaust by deniers.

  Harwood also claimed that Die Tat, a Swiss tabloid newspaper, published statistics that concluded the number of people who died in Nazi prisons and camps from 1939 to 1945 based on ICRC statistics was ”300,000, not all of whom were Jews”.[57] The January 19, 1955 edition of Die Tat did indeed give a 300,000 figure, but this was only in reference to ”Germans and German Jews” and not nationals of other countries.[58] In a 1979 response to this pamphlet, the ICRC said that they have ”never tried to compile statistics on the victims of the war”,[59] nor ”certified the accuracy of the statistics produced by a third party”,[59] and state that the authors of such material have ”falsified” both claims that the document originates from the ICRC and refers exclusively to Jews.[59]

  As well as in personal correspondence, the ICRC has also addressed this misrepresentation by several other means. In 1975, the ICRC wrote to the Board of Deputies of British Jews in London regarding Harwood’s citations, stating:

  The figures cited by the author of the booklet are based upon statistics falsely attributed to us, evidently for the purpose of giving them credibility, despite the fact that we never publish information of this kind.[60]
  —Françoise Perret, Comité International de la Croix-Rouge, to Jacob Gerwitz, August 22, 1975.

  In the 1978 official bulletin, the agency stated that its mission was to ”help victims not count them”,[61] and questioned how they would have even been able to obtain such statistics had they wanted to, given that they were ”only able to enter only a few concentration camps…in the final days of the war”.[61] The agency states that the figures used are ”the number of deaths recorded by the International Tracing Service on the basis of documents found when the camps were closed”,[61] and accordingly bear no relation to the total death tolls, since the Nazis destroyed much documentation, and that many deaths occurred in camps where prisoners were generally not registered.[61] The ICRC considers this misrepresentation as ”propaganda”,[61] and because these claims regarding the ICRC were used for the defense of Ernst Zündel at his trial in 1985, critics state that despite the agency’s attempts to demonstrate the truth, Holocaust deniers have continued to rely on ICRC based disinformation.[58] Archives of the International Tracing Service (located in Bad Arolsen) responding to such misrepresentation can be found here.[62].

  Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Holocaust_denial#International_Committee_of_the_Red_Cross

  Plusääni(1)Miinusääni(4)
  1. Valitettavasti Wikipedia on täysin epäluotettava lähde. Israelissahan on suoranainen armeija ihmisiä, joilla ei ole muuta tehtävää kuin Wikipedian muokkaaminen omiin tarpeisiin.

   Kannattaa myös käydä mm. The Occidental Observer-sivustoilla, joilla kiistattomasti todistetaan juutalaisten törkeästi vääristelevän historiaa mm. siinä, kuinka Israel on vakoillut ja vakoilee USA:ssa. Ja kaikessa muussa myös.

   Kyllä täysipäisen ihmisen pitäisi tajuta, että on todella epäilyttävää, jos ihmisiä tuomitaan vankeuteen siitä, että he epäilevät jotakin. Kuten jotkut viisaat ovat sanoneet: Juutalaisten todellinen ylivalta näkyy siinä, että he ovat saaneet meidät valkoiset pelkäämään heidän arvostelemistaan.

   Minulle voi sönköttää loputtomiin ”holokaustista”, eipä siinä mitään, mutta kyllä homma haisee kusetukselle, kun ihmisiä vangitaan siitä, että he vain ovat eri mieltä. Se on pahan tekemää, sitä ei voi sallia, se johtaa mielivaltaan, sortoon ja lopulta toisinajattelijoiden vainoon ja tappamiseen. Siinähän NKVD oli taitava ja me kaikki tiedämme, että NKVD:n teurastajissa juutalaisilla oli vahva yliedustus.

   Voltaire sen sanoi: ”Ota selvää, ketä et saa arvostella, ja tiedät, kuka Sinua hallitsee.”

   Tämä ei ole leikin asia. Se on kuolemanvakava asia ja se yksistään tekee ”holokaustin” epäilyttäväksi, ihan siitä riippumatta, tapahtuiko se vai ei.

   Ja sitten vielä: Juutalaisten on jo aika myöntää vahva osuutensa kristityn kulttuurin tuhoamiseen Venäjällä. Kuin ihmeen kaupalla näin kävi ja kuin ihmeen kaupalla koko Venäjä on nyt juutalaiseliitin käsissä.

   Voisiko joku vihdoinkin antaa edes yhden esimerkin, jossa nämä siionistit olisivat tehneet jotakin pysyvästi hyvää meille kristityille? Sitä kukaan ei osaa kertoa, mutta loputonta kitinää on siitä, kuinka me olemme tehneet pahaa heille. On jo aika nousta seisomaan ja kieltäytyä tästä jatkuvasta nöyristelystä. Näyttäköön nyt Zion, että missä se hyvä on, missä on jotakin, josta minä voin olla kiitollinen? En tiedä yhtäkään sellaista asiaa, mutta voin luetella satoja negatiivisia asioita, heti tuosta vain. Ja turha sössöttää Nobelin palkinnoista. Nehän ovat niitä hikipinkojen hommia, kun vain joku säätiö antaa tarpeeksi miljoonia niin totta helkkarissa joku nyhrääjä jonkun uuden kemiallisen yhdisteen keksii. Tyypillistä juutalaista log-rollia.

   Ei, minä en usko. Ja minä vaadin anteeksipyyntöä, minun kaltaisiani tapettiin säälittä ja minun pitäisi polvistua tappajien edessä. Ei kiitos! Jo riittää!

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
    1. Laurio ei keksi mitään omasta päästään, vaan on referoinut näiden tunnettujen tiedemiesten hyviä esityksiä ja kaikkiin on vielä laitettu lähteet ja selvitykset. Muutoinkaan en ymmärrä, miksi juuri hän ei olisi luotettava. Pidän luotettavampana kuin keskiverto kanslaiset.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
    2. En tunne ko. henkilöä. En ole koskaan lukenut hänestä tai mistään häneen liittyvästä.

     Minä yksinkertaisesti vaadin oikeutta myös tapetuille kristityille. Kohta vuosisata on kuultu jatkuvaa uikutusta ”holokaustista”, on filmejä, on kirjoja, on järjestöjä. Juutalaisten kauheaa kohtaloa itketään, aamusta iltaan.

     Samaan aikaan meidän lapsillemme ei kerrota, minkälainen maanpäällinen helvetti oli naapurissamme. Ja kuka sen aloitti, kuka sen ideoi, kuka oli pyövelinä? Ei, sitä ei kerrota, sitä ei muistella, vaikka silloin hävitettiin kokonainen kulttuuri. Hävisikö juutalainen kulttuuri?

     Tarvitseeko minun vastata?

     Me itkemme juutalaisten kohtaloa, vaikka meidän pitäisi itkeä omiemme kohtaloa. Me valvomme yötäpäivää, ettei vaan juutalaisia loukata, mutta meitä saa loukata, meidät saa unohtaa, meidät saa vangita, jollemme nöyrästi ja polvillamme kiitä syyttäjiämme siitä, että he aloittivat tämän helvetin, jota kommunismiksi kutsutaan.

     Minä olen saanut tarpeekseni. En kiitä heitä siitä. Minä vaadin heiltä anteeksipyyntöä. Missä se viipyy? Miksi heidän kohtaloaan pitää vaalia? Minä haluan vaalia omieni kohtaloa, vaalikoon he omaansa.

     Minä en hyväksy palestiinalaisiin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Te hyväksytte. Te ette ymmärrä, että sillä tavoin te petaatte petiä, jossa raiskataan koko meidän maailmamme. Se, mitä tapahtui Neuvostoliitossa, on jo täällä. Ihmisiä vangitaan ja vainotaan mielipiteidensä takia. Itse asiassa te olette NKVD:n sylikoiria, ilmiantajia, pettureita. Olkoon kuvaannollista, mutta te olette jo myyneet sielunne.

     Minä vaadin oikeutta!

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
 26. Yrität valehdella liikaa. Punainen risti pääsi useimmille keskitysleireille. Sen tarkastukset Auschwitziin ovat aivan yleisesti tiedossa. (Olisivatko nuo transit-leirit olleet jo suljettu?) Kyllä Punaisen ristin Arolsen-toimisto on nimenomaan vuosikymmeniä tutkinut keskitysleirikuolemia ja laatinuut tällaisia yhteenvetoja. Arolsen on kuitenkin suljettu yleisöltä ja siellä saa olla vain luvan kanssa. Lähinnä kysymys on siitä, että vaikka Punainen risti on saanut tällaisen tehtävän, joka hyödyttää suureksi osaksi juutalaisia, se ei saa julkisesti esittää näitä yhteismääriä varmoista tapauksista. Goyimithan on pidettävä typerinä. Tässäkin paljastuu karu totuus maailman tilasta ja miten kv. juutalaisuus meitä kohtelee. Monet ovat autuaan tietämättömiä tästäkin huikauksesta ja siis em. taho yrittää nettitollien armadalla pitää pimennossa massoilta tämänkin asian. Meitä kohdellaan todellaki kuin karjaa.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 27. Jurgen Graf on tehnyt, muistaakseni osittain näihin lukuihin perustuen, perusteellisempia arvioita. Enimmillään 700 000 olisi kuollut leireillä, näistä vähintään 50% juutalaisia.

  ”……..f we accept Hilberg’s figure, at least as a working hypothesis, and if we assume an equally high mortality figure for non-Jews having died in these same camps as well, we arrive at approximately (479,000 + 200,000 =) 679,000 or almost 700,000 human beings having perished in National Socialist concentration camps and work camps. In our view, this would have to be the maximum figure; it is probable that the actual figure was lower. The number of Jews among the victims cannot be determined exactly under present circumstances, but was presumably no lower than 50%.”

  http://www.vho.org/GB/Books/dth/fndGraf.html

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 28. Rudolfin arviot ovat 400 000 tai 450 000. Puolet juutalaisia.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 29. Vaikuttaa aika turhalta esittää täällä mitään tietoja, koska kommenttiketjussa ei vaikuta olevan tahtoa todelliseen keskusteluun. Tuossa nyt kuitenkin yksi pieni selonteko ICRC:n (lähes olemattomasta) pääsystä leireihin sodan aikana. Näitä lähteitä on useampia, eikä niitä ole mahdotonta teidänkään löytää, jos aitoa tiedonnälkää löytyy.

  http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/history-holocauste-020205.htm

  Arolsen toimisto (toisin sanoen International Tracing Service ITS) taas on aukaissut arkistonsa historioitsijoille jo aikaa sitten ja tilannut puolueettoman tutkimuksen ICRC:n toimista toisen maailmansodan aikana (The Red Cross and the Holocaust. Jean-Claude Favez, 1999). Mitään holokaustiin liittyvää ICRC:n materiaalia ei yritetä salata.

  Holokaustista taas on tehty tuhansia historiantutkimuksia, joista on muodostunut historiatieteellinen konsensus holokaustin tapahtumista, vaikka uhriluku tarkentuukin koko ajan mm. joukkohautojen löytymisen myötä. Tämä konsensus ei siis ole minkään yhden tahon aikaansaama, vaan se muodostuu kainsainvälisten tiedemiesten puolueettomista – tieteellisin metodein suoritetuista sekä tiedeyhteisön skrutinoimista – tutkimuksista liittyen holokaustiin. Tähän jatkuvaan työhön on osallistunut useita satoja yliopistoja ympäri maailman.

  Nämä ovat tosiasioita, eivät mielipiteitä tai yhteen paperiin perustuvaa virheellistä tulkintaa. Tarkastelussa ollut artikkeli ei ole lähelläkään tieteellistä ja luotettavaa tasoa, kuten ei myöskään kirja, jota artikkeli siteeraa. Siteeratussa kappaleessa puhutaan mm. ICRC:n raportissa mainituista natsien keskitysleirien suihkuista. Tosiasiassa kyseinen raportti kertoi Egyptissä sijaitsevan liittoutuneiden vankileirin suihkutiloista. On melko helppoa nähdä tällainen teos tarkoitushakuiseksi huijausyritykseksi, jolle tiedeyhteistö pudistelee lähinnä puolihuvittuneena päätään.

  Toivotan hyvää jatkoa ja onnea totuudenmetsästykseenne. Toivon, että toteutatte sitä aidosti kriittisellä metodilla ja laajoihin lähteisiin sekä tutkimuskirjallisuuteen puolueettomasti nojautuen.

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
  1. Kaikella kunnioituksella, mutta ongelmahan on juuri se, että teikäläiset hyväksyvät kritiikittä kaiken siionistisen propagandan ja kun yhtälailla tiedetään, että juutalaiset vuorenvarmasti tekevät kaikkensa, jotta yksikään kriittinen mielipide ei pääse ”framille” niin ei keskustelusta tietenkään tule mitään.

   Minun selkeä lähtökohtani on yksinkertaisesti: Miksi kriminalisoida asian epäily, jos se esittämiesi lähteiden mukaan on kiistaton tosiasia? Tällainen mielipiteen kriminalisointi on tyypillistä juutalaisuutta. Kun näin toimitaan niin katson jokaisen täysipäisen ihmisen olevan suorastaan velvoitettu epäilemään.

   Kaikki kulkevat ikään kuin säkki päässä eivätkä näe kaiken hölynpölyn ja iankaikkisen anteeksipyytelyn seasta sitä, että tämä ”vainottu” yhteisö voi paremmin kuin koskaan. Se täysin kiistatta omaa ydinaseen, mutta silti vaatii muita luopumaan niistä. Sikamaista. Mikä jumalallinen oikeus juuri juutalaisilla on toimia syyttäjänä ja tuomarina?

   Ettekö te todellakaan näe? He hallitsevat Hollywoodia ja mitä Hollywood tekee? Jos ette sitä näe, niin oletteko sokeita? Katsokaa niitä filmejä: Nehän ovat täynnä siionismia, ne eivät koskaan vahingossakaan kritisoi muita kuin valkoisia ihmisiä tai muslimeja.

   He hallitsevat pankkimaailmaa ja kuin ihmeen kaupalla toisen maailmansodan jälkeen on alkanut valkoisen, läntisen maailman perikato. Aivan kuin kävi Neuvostoliitossa: tämä eliitti tuli ja aloitti vallankumouksen ja kas kummaa, kristitty Venäjä tuhoutui. Nyt tuhotaan USA:ta monikulttuurisuudella ja loputtomalla ”White Privilege”-hokemalla. Kas kummaa, kukaan ei muista mainita sanoja ”Jewish Privilege”, vaikka juutalaisilla on tolkuton yliedustus, jos puhutaan ”privileegioista”.

   Kaikki ovat kuin sumussa. Palestiinalaisia vainotaan ja tapetaan, muureja rakennetaan, ihmisoikeuksia poljetaan Israelissa, mutta yhtään sanaa ei uskalleta ääneen sanoa.

   Minä häpeän tätä. Mikä on tuhonnut ihmisten selkärangan? Minä itse tiedän, mikä. Prkl.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 30. Kuinka kukaan voi väittää netistä lukemaansa asiaa täysin todeksi? ja väittää sitte toisen netistä lukemaa valheeksi? ..aika hataralla pohjalla on jos on vain toisen sana toisen sanaa vastaan..

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Niin, esim. suihkuhuoneiden seinistä ei ole löytynyt minkäänlaisia syanidijäämiä. Joten siltäkin osin kaikki jotka väittävät että juutalaisia olisi tapettu suihkuhuoneiksi naamioiduissa kaasutushuoneissa, ovat valehtelijoita tai aivopesun uhreja.

   Yhtään ruumista ei ole voitu todentaa kaasulla tapetun, joten sekin todistaa virallisen ” totuuden ” valheeksi.

   Joten; on vain tosiasioita ja maailmanlaajuinen propagandakoneisto joka valehtelee.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
    1. Holocausthandbooks: The Rudolf Report tai myös The Leuchter Report.

     Niinhän se meni, että laboratorioistakin sanottiin, että ”jos olisimme tienneet, mistä oli kyse, olisimme tietenkin jättäneet lausuntomme antamatta/sanoneet eri tavalla.

     Ja esim. teoksesta Auschwitz-lies voit lukea, kuinka puolalainen tutkimusryhmä tuli samoihin tuuloksiin, mutta tutkimus salattiin (1990). 1994 julkaistiin uusi väärennetty ”tutkimus”, jossa yritettiin väittää muuta (holokaustin kohdalla alkaa länsimaissa yleensä aina valehtelu. Lisäksi tutkimusryhmän johtaja myönsi, että tehtävänä oli väittää em. tutkimuksia valheiksi). Virallinen taho joutui noloon tilanteeseen, kun joku vuosi salatun tutkimuksen, joka vahvisti revisionistien tutkimukset. Silloin seliseli oli, että”ehkäpä jäämät ovat hävinneet”. Preussinsini ei kuitenkaan häviä. Sitä voi nähdä vaatedesinfiointihuoneiden seinissä

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
     1. Huoh, kyllä pitää olls vähän kykyä ja tietämystä, jos ei näe jo nettikeskustelusta, että missä tarjotaan faktaa ja kuka koko ajan valehtelee ja karjuu. Minulla on nuo holokaustikirjat myös. Jo valokuvista näet preussinsinistä vaatedesinfiointihuoneiden seinissä, sitä on jopa seinän toisella puolella rakenteiden läpi menneenä. Tieteellissistä julkaisuista saat selville reaktiot. Puolalaisten ensimmäinen tutkimus vahvisti revisinistien esitykset tietenkin. Nämä ovat asioita, joisa toinen osapuoli väittää maan kiertävän kuuta eli ihmisiä tapetun dieselpakokaasuilla ym. Lisäksi vastapuoli ei ole halunnut tutkia mitään jne. Holohoax on niin karmeaa valehtelua, että Jean-Claude Presssac jouduttiin hyllyttämään. Hän yritti jotenkin saada valheen näyttämään edes vähän todelta, mutta hänen pseudotieteellisyytensäkin vaati monien aiempien valheiden paljastamista.

      Plusääni(1)Miinusääni(2)
    2. Leuchterhan oli USA:n paras kaasukammioekspertti ja hän tiesi paljon myös krematorioista. Hän ei ollut holokaustin epäilijä, mutta hänlupautui todistajaksi ja tutustui keskitysleireihin. Näytteet analysoitiin laboratorioissa. Tosiasiat käänsivät Leuchtewrin revisionistiksi. Kemisti Rudolf on myös tutkinut asioita ja korjannut Leuchterin puutteet. Ne eivät oikeastaan johtuneet asiantuntemttomuudesta, vaan aikapulasta ja kommunistimaan rajoituksista.

     Valehtelija taidat olla pikemminkin sinä.

     Vaikka ihmisten tappamiseen tarvitaan vähemmän syanidia, jälkiä olisi varmasti jäänyt tiiviistä käytöstä. Tarinat kertovat nopeasta kuolemasta, mikä olisi vaatinut paljon syanidia. Mutta ruumishuoneet eivät edes olisi soveltuneet kaasutuksiin.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 31. Nythän on niin, että hyönteisten tappamiseen tarvitaan paljon suurempia vetysyanidipitoisuuksia kuin ihmisten tappamiseen. Siksi murhaamiseen käytettyjen kaasukammioiden tiilissä on vähemmän jäämiä.

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
 32. http://toinennakemys.wordpress.com/2013/02/06/realiteetteja-auschwitzista/

  ”Teksti toteaa: “Zündel oli saksankanadalainen, joka vietiin oikeuteen holokaustin kiistämisen vuoksi. Hän pakotti Punaisen Ristin esittämään toisen maailmansodan aikaiset asiakirjansa; ne osoittivat noin 280 000 kuoleman yhteismäärää kaikista leireistä.” Kohdassa on kaksi linkkiä, “Red Cross document #1″ ja “Red Cross document #2″, ja ensimmäisen mukaan Auschwitzin kohdalla varmennettuja kuolemia oli 31.12.1982 mennessä 53 606 ja 31.12.1983 mennessä 53 633. Toisen linkin mukaan 31.12.1978 mennessä luku oli ollut 52 389. Vastaavasti kaikissa luetelluissa keskitysleireissä yhteensä oli varmennettuja kuolemia 31.12.1978 mennessä 271 501, 31.12.1982 mennessä 280 212 ja 31.12.1983 mennessä 282 077.”

  Myös muuta mukavaa on noissa lainatuissa artikkeleissa.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Punaisen Ristin edustajat ovat moneen kertaan todenneet, että nuo taulukot eivät pyri esittämään holokaustin aikana murhattujen juutalaisten kokonaismäärää. Itse asiassa se selitetään jopa alleviivattuna noista toisessa asiakirjassa.

     Sinä salaliittoteoreetikkona tietenkin ymmärrät kaiken tahallasi väärin.

     Plusääni(0)Miinusääni(3)
 33. Nizkor on sionistien huijaussivusto. Kyllä me tiedämme, ketkä ovat todelliset ekspertit huijaamisessa ja kiristämisessä.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 34. Kuinka voitte todistaa tämän aitouden? Tai että juutalaisilla on salaliitto koko maailmaa vastaan? Anne Frankin päiväkirjako valhetta? No, en usko. Oon nuorempi kun te, sekä suhtaudun kriittisesti kaikkeen. Nimenomaan, kaikkeen. Teihin, historiankirjoihin, salaliittojen olemassa oloon.

  Tunnetteko yhtään juutalaista? Enpä usko. Kehottaisin tutustumaan, vaikkapa johonkin juutalaislapseen. Adoptoikaa vaikka. Mä ihan oikeasti luulin, että nykyajan ihmiset olis fiksuja sekä osaisivat nähdä muitakin kantoja, kuin omansa.. Olen 17, enkä syrji ketään heidän uskonsa tai etnisen taustansa takia. Aikuiset ihmiset, häpeisitte!

  Löysin sivustolle tuttavani kautta, joka ajattelee kuin te. Alkuun pidin häntä vaan sekopäänä ja että hän on poltellut liikaa pilveä (jos on). Sitten tajusin, että on lapsellista ajatella niin tai haukkua toisen uskomuksia, vaikka eri mieltä olisinkin.

  Uskon evoluutioteoriaan, 3/4 historiankirjoihin ja tutkijoihin sekä moneen muuhun asiaan. Uskon tieteeseen. Heti, kun tuotte nulle natsin tulkin kera, joka voi kertoa mitä oikeesti on tapahtunut (vaadin että täytyy vannoa hänen ristimänimensä kautta että puhuu totta). Sekä muita dokumentteja. Ja haluan vastaukset ihmiseltä, joka on puolueeton ko. asiassa. 🙂

  Plusääni(2)Miinusääni(8)
  1. Kyllä vaarallisia hörhöjä saa ja pitääkin kritisoida ankarasti. Jotkut ihmiset ovat tahallaan tietämättömiä typeryksiä. On myös niitä, jotka ovat oikeasti sekaisin, mutta se ei tee heidän levittämästään huuhaasta yhtään vaarattomampaa.

   On väitteitä, jotka ovat totta ja on väitteitä, jotka eivät ole totta. Epätosi väite ei ole samanarvoinen kuin tosi väite.

   Magneettimedia on erikoistunut epätosien väitteiden levittämiseen.

   Plusääni(1)Miinusääni(8)
  2. Minkä aitouden? Anne Frankin romaani on hänen isänsä kirjoittama tai jonkun haamukirjoittajan. Ota selvää asioista. Nizkor on aaaaaa:n tapainen valheseinän rakentaja. Holohoax on räjäytetty kappaleiksi ja näillä on jäljellä kaikki muu paitsi aito asia.

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
 35. http://revisionistit.wordpress.com/2012/04/26/vesa-ilkka-laurion-holokaustiartikkelit/

  ”1. Syyskuussa 1944 saksalaiset kutsuivat Punaisen Ristin Auschwitz-Birkenaun keskitysleiriin, koska liittoutuneiden propaganda julisti, että saksalaiset tuhoavat leireissä juutalaisia myrkkykaasulla. Punaisen Ristin delegaatio sai täysin vapaasti keskustella juutalaisten ja kenen tahansa kanssa, myös leirin yhteyteen majoitettujen englantilaisten sotavankien ja leirissä työssä käyvien vapaaehtoisten siviilityöntekijöiden kanssa, joita leirissä oli varsinaisten asukkien ja sotarikollisten lisäksi. Nämä ryhmät työskentelivät toistensa yhteydessä, joten he tiesivät toistensa asioista.

  Delegaatit tutkivat leirin huolellisesti, eivätkä he havainneet mitään kaasutuksiin viittaavaa. He tiedustelivat kaikilta ryhmiltä, myös siviilityöntekijöiltä ja englantilaisilta, tiesivätkö he mitään ”moderneista suihkuista”, joissa internoituja kaasutettaisiin ryhmissä, kuten propaganda väitti. Ei kukaan, ei yksikään juutalainen, ei yksikään englantilainen, ei yksikään siviilityöntekijä eikä kukaan muukaan tiennyt sellaisista mitään. Delegaatit eivät löytäneet mitään ”kaasukammioita”. Raportissaan he joutuivat toteamaan, ettei Auschwitzissa ole kaasukammioita.

  Sodan jälkeen Punainen Risti ja Vatikaani haastattelivat leireillä olleita, eivätkä asukit puhuneet kaasukammioista mitään (Punaisen Ristin dokumentti nro 9925, kesäkuu 1946).

  Kolmiosaisessa raportissaan (Geneve, 1947) Punainen Risti toteaa keskitysleireistä: ei ole mitään todisteita kansanmurhasta.

  Vuonna 1956 Punainen Risti arvioi tutkimustensa perusteella, että toisessa maailmansodassa kuoli Euroopassa kaikista syistä (taudit, epidemiat, vanhuus, pommitukset, tappamiset) n. 300 000 juutalaista. Myöhemmin Punainen Risti asetti kuolleille ylärajan: toisen maailmansodan aikana Euroopassa on voinut kuolla korkeinaan 1-1,5 miljoonaa juutalaista. Historioitsija David Irving on arvioinut, että ehkä vain 100 000 juutalaista kuoli sodassa tappamalla (olivat lähinnä saksalaisia vastaan taistelleita partisaaneja).

  Maailman juutalaiset, Vatikaani, Punainen Risti ja saksalaiset eivät tienneet mitään juutalaisten joukkomurhista, koska sellaisia ei tapahtunut. Saksalla oli olemassaolonsa ollessa uhattuna muutakin tekemistä kuin murhata juutalaisia ja sitten salailla sitä.”

  Tuollinhan piti olla käynnissä koko Unkarin juutalaisväestö kaasutus? No tämähän on valhetarina, koska Auschwitziin kautta kulki vain pieni osa Unkarin juutalaisista ja Budapestin juutalaisia ei kuljetettu mihinkään. Tuossa siis annetaan ymmärtää, että ainakin tässä mainitut tarkastuskäynnit olisi tehty vuonna 1944. Kauttakulkuleirit Treblinka, Sobibor, Chelmno ja Belzec suljettiin suurimpien siirtojen päätyttyä jo vuoden 1943 puoliväliin mennessä. Ehkäpä siksi tarkastuksia ei ole?

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Puutun tässä vain sinun kirjoittamaasi hölynpölyyn, Laurion täydellinen epäluotettavuus pitäisi olla jo kaikkien tiedossa.

   Vuoden 1944 alussa Unkarin silloisella alueella oli noin 725 000 juutalaista. Saksalaisten miehitettyä maan Auschwitziin kuljetettiin noin 440 000 juutalaista, joista noin 60 000 selvisi hengissä. Nämä lukuarvot ovat peräisin suomalaisen historiantutkijan, Antero Holmilan kirjasta ”Holokausti – Tapahtumat ja tulkinnat”.

   Treblinka, Sobibor, Chelmno ja Belzec olivat tuhoamisleirejä, eivät mitään kauttakulkuleirejä. Esimerkiksi Treblinkaan oli vuoden 1942 loppuun mennessä kuljetettu jo 713 555 henkeä. Tämä lukumäärä käy ilmi sähkeestä, jonka SS-upseeri Hermann Höfle lähetti ja jonka brittien tiedustelu onnistui purkamaan:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Höfle_Telegram

   Treblinkasta onnistui pakenemaan ja sodan loppuun asti selviämään vain muutamia kymmeniä henkilöitä. Kaikki muut, likemmäs 800 000, murhattiin.

   Plusääni(1)Miinusääni(6)
   1. Höflen sähkeessä ja esim. Korherrin raportissa ei puhutamiustään tuhoamisesta. Aina puhuttiin uudelleen asuttamisesta tai evakuoinneista.

    Holmila valehtelee ja kokoaa valhelähteitä. On naurettavaa pitää hänen propagandatekelettään jonain auktoriteettinä. Walter Sanning osoittaa arvovaltaiset lähteet tiedoille Budapestin juutalaisten asiasta.

    Höpötyksesi sadoista tuhansista murhista eivät voi pitää paikkaansa, koska mitään juutalaisten katoamista ei ole ollut.

    Plusääni(4)Miinusääni(1)
    1. ”Höpötyksesi sadoista tuhansista murhista eivät voi pitää paikkaansa, koska mitään juutalaisten katoamista ei ole ollut.”

     -Voisit yhtä hyvin vastata, että ”Höpötyksesi sadoista tuhansista murhista eivät voi pitää paikkaansa, koska natsipropaganda on ainoa uskottavissa oleva totuus, siis että mitään juutalaisten katoamista ei ole tietenkään voinut olla; koska Hitler oli hyvä jätkä”… 😀

     Plusääni(2)Miinusääni(7)
  2. ”Punaisen Ristin delegaatio sai täysin vapaasti keskustella juutalaisten ja kenen tahansa kanssa, myös leirin yhteyteen majoitettujen englantilaisten sotavankien ja leirissä työssä käyvien vapaaehtoisten siviilityöntekijöiden kanssa, joita leirissä oli varsinaisten asukkien ja sotarikollisten lisäksi. Nämä ryhmät työskentelivät toistensa yhteydessä, joten he tiesivät toistensa asioista.”

   -Missä ovat henkiinjääneet, joita kaiken järjen mukaan pitäisi olla vieläkin elossa, niin että heitä voitaisiin haastatella? Kun juutalaisiakin henkiinjääneitä on vielä hengissä…

   ”Delegaatit tutkivat leirin huolellisesti, eivätkä he havainneet mitään kaasutuksiin viittaavaa. He tiedustelivat kaikilta ryhmiltä, myös siviilityöntekijöiltä ja englantilaisilta, tiesivätkö he mitään ”moderneista suihkuista”, joissa internoituja kaasutettaisiin ryhmissä, kuten propaganda väitti. Ei kukaan, ei yksikään juutalainen, ei yksikään englantilainen, ei yksikään siviilityöntekijä eikä kukaan muukaan tiennyt sellaisista mitään.”

   -Missä ovat henkiinjääneet, joita kaiken järjen mukaan pitäisi olla vieläkin elossa, niin että heitä voitaisiin haastatella? Kun onhan juutalaisiakin sieltä henkiinjääneitä vielä hengissä…

   -Missä ovat valokuvat ja filmit kyseisestä tarkastuskäynnistä? Kyllä kait siihen aikaan Punaisessa Ristissäkin ymmärrettiin filmimateriaalin todistusarvo. Esittäkääpäs, natsiyuskovaiset, roppakaupalla lisää todistusaineistoa…! Ai niin, mutta kun tietenkin nekin on ”juutalaisten salaiiton toimesta hävitetty”… -vai miten se menikään?

   -Voi voi sentään, kun se ”juutalaisten salaliitto” on niin hirvittävän pätevä toiminnassaan; ette te koskaan tule varmaankaan pärjäämään sille, vaikka kuinka yrittäisitte. Hitler jo aikanaan kovasti kyllä yritti; ja nyt on taas uusi porukka uskomassa samat valheet…!!!

   Plusääni(1)Miinusääni(8)
 36. Ai että miksi Israel tarvitsee sen nykyisen aseistuksensa? Kysytkö ihan tosissaan?
  NO TIETENKIN SIKSI, KOSKA HE OVAT SAANEET NIIN KOVAN OPETUKSEN, JUURIKIN SEN ”HOLOKAUSTIVALHEEN” KAUTTA, KUTEN TE UUSNATSIT HITLERIN PALVOJAT SITÄ -TÖRKEISSÄ VALHEISSANNE- NIMITÄTTE…!
  -siis ettei sama pääsisi enää toistumaan, se jota te noilla uusnatsismia edustavilla törkeillä, juutalaisvihaa tursuavilla, oppi-isänne Goebbelsin tyylisillä valhepropagandajutuillanne olette taas ajamassa.

  Samalla kuitenkin, -taas juutalaisia mustamaalaten- te väitätte muka -heidän-olevan ajamassa maailmaa kolmanteen maailmansotaan. Niin vaikka viimeksikin sen kyllä ihan selkeästi ja kiistattomasti teki ja aikaan sai eräs hullu, jonka täydellä syyllä voi todeta olleen eräs atikristus, joita Jeesus jo profetaalisesti sanoi olevan tulossa…

  Seuraavaksi kai väitätte Hitlerin olleen suuri rauhan mies, joka yritti ajaa maailmanrauhan asiaa ja ”maailman parasta” juutalaispolitiikallaan, joka kiistattomasti ajoi juutalisten täydellistä hävittämistä maanpäältä. Eikä tarvitse muuta kuin katsoa, millaista se törkeä ja täysin ihmisarvonvastainen pilakuvapropaganda oli Hitlerin valtaannousun yhteydessä juutalaisista, tajutakseen mistä olikaan kysymys. Ja saman voi jokainen tervejärkinen ihminen tästäkin magneettimedian levittämästä juutalaivastaisesta propagandasta tajuta ja ymmärtää; ”ei omena kauas puusta putoa”…

  Plusääni(0)Miinusääni(8)
 37. Itse olen nähnyt dokumentin jossa mainittiin noin 35 000 juutalaisen kuolleen leireillä.

  Tuo 271 000 tuntuu suuruusluokaltaaan oikenalaiselta, mutta täytyy ottaa huomioon että se sisältää homot, henkisesti jälkeenjääneet, jehovat, kommunistit jne… Siis monen monta erilaista ihmisryhmää, joista juutalaiset olivat vain pienen pieni osa.

  Harmittaa etten silloin tallentanut tuota Punaisen Ristin dokumenttia koska naiviudessani luulin sen säilyvät internetissä hamaan tulevaisuuteen. Internettiä kun ei sensuroida, luulin.

  No, 271 000 kaikkiaan on paljon totuudenmukaisempi, kuin 6 miljoonaa. Vaikka sekin heittää vielä dekadilla.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 38. Kumma juttu, että yksikään latuskajalkaintiaanien (platfußindianen (-Hans Frank)) hännystelijä ei ole vieläkään esittänyt mitään järkevää selitystä sille, miksi koukkunokkien väitetystä paistamisesta ei voi keskustella avoimesti. Puhumattakaan siitä, miksi monissa maissa siitä joutuu vankilaan. Mielestäni pitäisi perustaa tukirahasto niille, jotka tällaisen mielipuolisen inkvisition uhreiksi joutuvat.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Voi holokaustista keskustella ja keskustellaankin. Vaan se ei ole todellista keskustelua, että jotkut todellisuudentajunsa menettäneet ääliöt jankuttamalla kiistävät historialliset tosiasiat ja jättävät näkemyksiensä kanssa ristiriitaiset tiedot huomioimatta.

   Toisen maailmansodan aikana Euroopassa menetti tahallisen joukkotuhonnan takia henkensä likemmäs kuusi kuin viisi miljoonaa juutalaista. Tämä on fakta. Sitä ei sitkeinkään uusnatsihöpöttäjä voi jatkuvalla valehtelulla kumota. Aatteenne haisee kalmalta.

   Plusääni(2)Miinusääni(8)
 39. Siis tarkoitan tuota Rafel Koiviston kommenttia, tämä sivusto näämmä lykkää vastaukset vähän minne sattuu. Ei yllättävää. Tuokin: ”latuskajalkaintiaanien (platfußindianen (-Hans Frank)) hännystelijä ei ole vieläkään esittänyt mitään järkevää selitystä sille, miksi koukkunokkien”, kertoo jotakin tämän artikkelin julkaisijoiden ja hännystelijöiden arvimaailmasta. AIVAN samalla linjalla jo retoriikkansa (ja tod näk myös agendansa) puolesta kuin Hitler ja Göbbels aikoinaan, miksi KUKAAN uskoisi tällaisia tyyppejä? Täysiä natsipaskoja itsekin. Tiedän että tuollaisten kanssa ei auta asioista väitellä, koska teillähän se ainoa oikea totuus on (versus yleistä historiantutkijoiden konsensusta asiasta, ja kaikkia muitakin todisteita maan ja taivaan väliltä), joka perustuu ”valkoisen rodun ylemmyydelle”. Ei millekään muulle. Älkää puhuko tieteestä mitään oikeesti koska teidän tiede tulee aivan teidän omasta hanurista.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
 40. http://revisionistit.wordpress.com/2012/04/06/hans-wolf-kauhistuttava-esimerkki-amerikkalaisen-miehittajan-mielivallasta/

  ”Kirjoituksen lähde on Heinrich Pflanzin Die Hingerichteten von Landsberg und der Spöttinger Friedhof, jossa tekijä kertoo jokaisen amerikkalaisten Landsberg am Lechin vankilassa teloittaman saksalaisen tarinan sekä esittää paikan ja hautausmaan historiaa sekä prosesseja lyhyesti. Avasin kirjan ostettuani sen viime kesänä ja vastaan osui heti kiinnostava tarina. Hans Wolf teloitettiin 19.11.1948. Hän oli syntynyt 1902 Oberplatzissa 14 -lapsiseen perheeseen. Isä oli juoppo, mutta äiti syvästi uskonnollinen, mikä takasi sen mukaisen kasvatuksen, jolla oli selvä vaikutuksensa Hans Wolfin koko elämään. 12-vuotiaaksi Hansilla oli epileptisiä kohtauksia ja hän änkytti. Hän joutui makaamaan pitkät ajat vuoteenomana. Kansakoulun jälkeen hän opetteli muurarin ammatin. 1. maailmansodan lopussa hän joutui armeijaan ja palveli vähän aikaan 100 000 miehen sotavoimissa, mutta hänet vapautettiin kranaatin aiheuttaman rumpukalvon halkeaman (huonokuuloisuus) vuoksi. Hän toimi muurarina ja tekstiilikauppiaana, kunnes siirtyi hotellialalle ja yleni yksinkertaisimmista tehtävistä koko ajan korkeammalle. Hän kai saavutti aina esimiestensä luottamuksen toimittuaan aina muutaman vuoden samoissa tehtävissä ennen ylennystä. Toisessa maailmansodassa hän osallistui Puolan ja Ranskan sotaretkiin, joiden jälkeen hänet vapautettiin.

  Vuonna 1940 Wolf tuomittiin 2 vuodeksi vankeuteen, koska hän oli kuunnellut vihollisen radioasemaa. Tähän liittyen hän joutui Buchenwaldin keskitysleirille. Siellä häntä oli kohdeltu huonosti ja hän alkoi saada päävamman seurauksena taas epileptisiä kohtauksia. Vuonna 1944 hänet siirrettiin Rahmsdorfin ulkoleiriin ja työskenteli ratatyömaalla ja puhdistuslaitoksella. Huhtikuussa hän pakeni Theresienstadtiin siirron aikana ja ilmoittautui amerikkalaisille Zeitzissa.

  Toukokuussa hän palasi kotikaupunkiinsa Nürnbergiin, jossa hän aiemman hotellityönsä ansiosta pääsi töihin amerikkalaiseen kanttiiniin. Kun hänen alaisensa varastivat ruokaa ja hän antoi korvapuustin varkaille, nämä nuoret juutalaismiehet tekivät ilmiannon hänestä ja sotapoliisi pidätti hänet. Marraskuussa 1946 Wolf vietiin kuulusteltavaksi Dachaun vankileirille. Siellä kuulustelija selitti hänelle, että mitään prosessia häntä vastaan ei tulisi, jos hän suostuisi syyttämään valheellisesti erinäisiä nimettyjä henkilöitä. Amerikkalainen sotilastuomioistuin tuomitsi Hans Wolfin Dachaussa sotarikollisena kuolemaan hirttämällä 14.8.1947 osana Buchenwald-prosessia ja hänet tuotiin Landsbergiin teloitettavaksi.

  Lääkärin lausunnossa 23.2.1948 sanotaan Wolfista mm. seuraavaa: Hänen henkinen vakaumuksensa on syvästi uskonnollinen ja se sanelee tiukasti hänen suhtautumisensa ulkomaailmaan. Hän on kunniallinen, siivo ja luotettava. Sen hän on Landsbergissa tarkkailun alaisuudessa osoittanut (minä: aivan kuin tässä tapahtuisi talmudistinen rikos periaatteella “parhaimmatkin goyimit tulee tappaa“ tai “kuolema kristityille“?). 28.7.1948 kirjoitti Hans Wolf valaehtoisen todistuksen. Siinä hän sanoo olevansa väärän valan tekijän vuoksi syyttömänä rangaistu. Hän kertaa elämänsä vankileirillä, paon sekä työn amerikkalaisella klubilla. Helmikuussa 1946 sotapoliisi pidätti hänet ensimmäisen kerran. Hänet vietiin hallintorakennukseen ja häntä potkittiin. Kuulustelu-upseeri naureskeli ivallisesti tapahtumille. 15. 6. hänet pidätettiin uudelleen Nürnbergissä, mutta luovutettiin saksalaiselle poliisille ja vapautettiin syyskuussa saksalaisen tutkintotuomarin päätöksellä. Kolmannen kerran Wolf pidätettiin 14.10.1946 junamatkalla Nürnbergistä Bambergiin. Asemalla vartijoiden tiloissa kädet sidottiin selän taakse ja sekä sotapoliisi että kolme hänestä ilmoituksen tehnyttä miestä löivät häntä nyrkeillä kasvoihin (Minä: juutalaisilla nuorilla näkyi olevan mahdollisuus saada varastamisesta annettu korvapuusti sotavoiman avulla korkojen kera kostetuksi). Pahoinpitely oli niin raju, että Wolf tarvitsi pitkään sairaalahoitoa. Kaikki kolme pidätystä aiheutuivat muutamien 15-16 -vuotiaiden nuorten juutalaisten ilmiannon vuoksi. He olivat väittäneet Wolfin ampuneen ja pahoinpidelleen vankeja Rahmsdorfin keskitysleirillä (muistamme, että hän oli vanki, mikä selvisi tietysti leirin arkistosta ym. tavoilla).

  Ensimmäisinä marraskuun päivinä 1946 Wolf vietiin Dachaun leiriin Bambergin vankilasta. Olot siellä erityisvankilassa olivat paljon huonommat, mitä Wolf oli koskaan keskitysleireillä kokenut. Kuumuus oli kuin kidutusta ikkunattomassa kopissa. Kolmikerroksisissa lavereissa ilman olkia tai patjoja oli paha nukkua. Helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa Wolfia kuulusteltiin. Upseeri siis vaati valehtelemaan tiettyjä henkilöitä vastaan vapauden hintana. Wolf ei suostunut tähän. Heti kohta häntä alettiin kuulustella ja saksalainen vankilatuomion saanut entinen syyttäjä vaati häntä edelleen ilmiantoihin. Ilman ruokaa Wolfia kuulusteltiin aamusta iltaan. 10.3.1947 luettiin syytekirjelmä ja Wolfille määrättiin puolustusasianajaja, jota hän ei itse saanut valita. Syytteet olivat samat kuin muita Buchenwald-prosessin 30 syytettyä vastaan. Suullinen käsittely alkoi 11.4. ja kesti 14.8.1947 saakka. Tuomioistuin käsitti 7 tuomaria, joista kaikki eivät aina olleet paikalla. Vain yksi juristi kuului kokoonpanoon. Wolfia vastaan todistivat hänelle tuntemattomat vangit, yksi ranskalainen ja kaksi tshekkiä. Hän ei tiennyt, olivatko he poliittisista syistä vai rikosten perusteella olleet Buchenwaldissa.

  Oikeudenkäynnistä Wolf totesi seuraavaa todistuksessaan: Ennen oikeudenkäyntiä eivät syytetyt saaneet tietää, mistä syystä heitä syytettiin. Syyttäjän todistusten jälkeen oli 31 syytetyllä 14 päivää aikaa puhua puolustusasianajajan kanssa ennen puolustuksen todistelun alkua. Oikeudessa esiintyi järjestettyjä ammattitodistajia, jota itse totesivat, että eivät juuri tienneet mitään käsiteltävinä olevista asioista, vaan heille oli laitettu sanat suuhun. Puolustusasianajaja sai kahdesti varoituksen vaadittuaan reilumpaa käsittelyä ja häntä kiellettiin sanomasta enää sanaakaan loppuaikana prosessia. Siten käytännössä puolustusasianajajaa ei ollut ollenkaan. 31 syytettyä eivät saaneet puhua keskenään oikeussalin ulkopuolella, mikä heikensi mahdollisuuksia toimia syyttäjän todistajia vastaan. Ymmärrys syytettyjen ja puolustuksen välillä oli vaikeaa, koska yhteydenpito tapahtui kirjoitettujen paperien avulla. Puolustuksen mahdollisuudet kustua todistajia olivat vaikeat, koska määräyksiä ei annettu ja tarkat osoitteet olivat tuntemattomat ja leireiltä ei ollut mahdollisuutta noutaa ketään. Puolustaja oli jakanut ennen oikeudenkäyntiä kyselylomakkeen syytetyille, jossa syyttäjän todistajat ja heidän esittämät asiat olivat esitettyinä. Kun ne oli täytetty, amerikkalainen sotilas keräsi ne ja antoi ensin syyttäjälle, ennen kuin paperit annettiin puolustukselle. Tuomio luettiin 14.8.1947 ja se oli kuolemanrangaistus. Tuomiota ei perusteltu mitenkään eikä sen syitä siis kerrottu. Tuomion jälkeen kaikki yhteydet puolustukseen katkaistiin.

  Hans Wolf teloitettiin amerikkalaisten miehitysjoukkojen toimesta 19.11.1948 Landsbergin amerikkalaisessa vankilassa sotarikollisia varten. Viimeiset sanat: Pyydän minuuttia herra vankilanjohtajalta. Sanokaa herra kenraalillenne, että en ole koskaan tappanut ketään. Jos on olemassa laki, että korvapuustista seuraa kuolemantuomio, niin silloin olen syyllinen. Silloin kuolen syyllisenä. En pelkää kuolemaa. Annan kaikille anteeksi. Olen tässä koston ja vihan vuoksi. Jumala antakoon syntini anteeksi.

  Hans Wolf haudattiin Spöttingenin hautausmaahan samana päivänä. Minä: Saksan rikollinen hallinto on hiljattain tuhonnut tuon hautausmaan haudat. Se ei kuitenkaan pääse syntejään pakoon. Tarina osoittaa hyvin mielivallan, joka menestyi sionistisen miehittäjän pitäessä valtaa Saksassa. Nyt kun olen silmäillyt kirjaa, niin siellä olisi tietysti vaikka kuinka ollut karmeita kidutuksia sotilaita ja keskitysleirivartijoita kohtaan ilman perusteita. Vartijat olivat useimmiten terveydellisistä syistä vartiopalveluksessa ja sotilaat ties mistä syystä sotarikoksista syytettyinä tai heitä syytettiin Wehrwolf-toiminnasta tai sellaisen järjestämisen suunnittelusta (usein silloinkin, kun syytteet oli helppo todeta vääriksi. Hitler keskeytti sitä paitsi Wehrwolf-sissioperaation sodan loppuvaiheessa, kun selvisi, että loppu olisi lähellä eikä sotaa voinut enää kääntää menestykselliseksi).Vain muutama näyttäisi olevan tuomittu ihan rikoksista sodanjälkeisessä Saksassa. Tiedämme vartijoiden olleen syyttömiä melko varmasti kaikkien ja sotilaidenkin myös. Mielenkiintoista, kuinka näihin sotarikosprosesseihin voitiin heittää aivan sivullisia henkilöitä ja kuinka joka välissä kaivattiin väärien valojen tekijöitä. Voittajat paljastuvat täydellisiksi roistoiksi taas kerran.

  Voi vain kuvitella, mitä kaikkea esim. juutalaiset vapautetut keskitysleirivangit ovat saaneet aikaan Saksassa, koska miehitysvoimat pitivät heitä herrarotuna (koska sionistit määräsivät jopa eivätkä vain toimineet pimeästi esim. tällä tavalla. Saksalaiset muuten eivät puhuneet juurikakaan mistään herrarodusta, vaan se on voittajien propagandaa. Myös termi Untermensch on lähes täysin tuntematon saksalaisessa propagandassa). Muutenkin vapautetut vangit olivat suuri ongelma, koska ensi alkuun saksalaisilta evättiin kyky pitää riittävää järjestystä itse. Puute pani vangit rosvoamaan ja rosvojoukkiot olivat suuri vitsaus.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat