Putinin taistelusuunnitelma; Ukrainan perikato

Esitämme poimintoja The Unz Review sivustolta, jossa analyytikko Mike Whitnew syyttää Washingtonia Ukrainan sosiaalisen ja teknisen infrastruktuurin romauttamisesta, minkä seurauksena maata ei voida enää asuttaa hyisen talven keskellä. 

Toimittajan omat päätelmät ovat [hakasuluissa]

Saatteeksi 

[Nykyinen Ukrainan konflikti tarkoittaa sitä, että Washington uhraa tarvittaessa Euroopan sekä Venäjän reunavaltiot, ylläpitääkseen ja lujittaakseen entistä hegemonia-asemaansa maailmanpolitiikassa. Perimmäisenä syynä ei kuitenkaan ole Yhdysvallat, vaan sitä kontrolloiva juutalaismafia, joka hallitsee Eurooppaa ja muutakin maailmaa juuri Yhdysvaltojen välityksellä. 

Tietyt NATO-maat toimivat Yhdysvaltojen instrumenttina myös Ukrainan selkkauksessa. Yhdysvaltojen ohjailema NATOn laajentuminen aina Venäjän rajoille saakka ja lännen militarisoidun Ukrainan hallituksen joukkojen kohdistamat väkivaltaisuudet Donetskin kansantasavaltoja vastaan, jo ainakin kahdeksan vuoden kuluessa, olivat alkusyinä Venäjän erikoisoperaatioille Ukrainassa.    

Nyt Venäjän tilanne Ukrainassa on muuttunut, ja Venäjä on pakotettu oman turvallisuutensa ja koskemattomuutensa takaamiseksi puolustautumaan NATOn tai läntisen koalition laajentumista vastaan. Tämä puolustautuminen johtuu siitä, että Yhdysvallat ovat tiettyjen läntisten liittolaistensa, kuten Suomen välityksellä, jo pitemmän aikaa käynyt sijaissotaa eli proxy-sotaa Ukrainan kautta Venäjää vastaan. 

Länsimaisten poliitikkojen tärkeimpänä tehtävänä on nykyisellään painostaa Ukrainan johto niihin rauhanehtoihin, jotka Venäjä sille tarjoaa. Länsivaltioiden on heti lopetettava Ukrainan sotilaallinen avustaminen ja asevarustelun antaminen sekä ukrainalaisten sotilaallinen kouluttaminen. Läntisten valtioiden antama taloudellinen ja sotilaallinen avustus sekä Yhdysvaltojen proxy-sota Venäjää vastaan pitkittävät sietämättömästi Venäjän ja Ukrainan välistä konfliktia, mikä lisää humanitääristä kriisiä, erikoisesti tässä tilanteessa Ukrainassa. 

Yhdysvaltain Abrams-vaunuja. LEHTIKUVA/KALLE PARKKINEN 

Jatkoksi transatlanttisen liittouman proxy-sodalle ja Ukrainan kaiken kattavalle avustamiselle sanottakoon jäljempänä mainittua: 

Todennäköistä on, että venäläiset strategit ovat vihdoinkin päätyneet siihen johtopäätökseen, että sotaa ei voida voittaa katkaisematta välttämättömiä huoltolinjoja Puolaan. Mainittuja huoltolinjat muodostavat päävaltimon, jonka ansiosta konfliktin ylläpitäminen on mahdollista, joka puolestaan mahdollistaa Zelenskille kieltäytymisen neuvotteluista.] 

Mike Whitnewin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin poliittisen aseman kannalta tällaiseen juuri yllä esitettyyn operaatioon ryhtyminen olisi riskaabelia, joka saattaisi aiheuttaa hänen poliittisen asemansa vakavan horjahtamisen. Kuitenkin huoltolinjojen katkaiseminen olisi varmahko tilaisuus pakottaa Kiovaa neuvottelupöytään. Nimittäin sota voi pitkittyä “ikuisesti” ja  näissä kuvioissa helppoja valintoja tuskin onkaan olemassa, mutta tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että hyödyt ovat selvästi uhkia suuremmat. 

Poimintoja The Unz Review sivuston analyysista 

Ukrainan merkittävin sotavarustelu tapahtuu Puolan rajalle sijoittuvia läntisiä käytäviä pitkin. Sen operatiivisen painopisteen muodostavat täydennysjoukot, jotka kulkevat Kiovasta itään aina Ukrainan eri rintama-asemiin. Ilman näitä kahta käytävää Kiovan olisi miltei mahdotonta ylläpitää sotatoimia muutamaa viikkoa kauemmin. Siksi Putin saattaa laskea, että 218 000 lisäjoukon paras käyttötapa on käynnistää kolmikantainen akseli, jolla katkaistaan molemmat huoltoreitit (Davis 2022).

___________ 

”Haluan vielä kerran korostaa, että kaikki sotilaallisen erikoisoperaation tehtävät… täytetään ehdoitta.” Sanoi Venäjän presidentti V. Putin. 

Venäjän laajamittaiset ohjushyökkäykset Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan ovat syösseet suuren osan maata pimeyteen. Läpi yön kestäneet ohjushyökkäykset voimistuivat tuntuvasti aamun sarastukseen saakka, kun Venäjän taistelujoukot yhdistävät edelleen yksiköitään pitkin aluetta valmistautuakseen suureen talvihyökkäykseen.  

Venäjän presidentti Vladimir Putin on ollut hyvin pitkäjännitteinen odottaessaan Vladimir Zelenskin hallinnolta ymmärrystä tilanteen vakavuudesta ja heidän vaatimusta kahdenvälisiin neuvotteluihin. Ukrainan presidentti on kuitenkin jääräpäisesti torjunut diplomatian kaikissa käänteissä sekä päättänyt sen sijaan taistella katkeraan loppuun asti. Hänen tukijansa Washingtonissa tukevat häntä täysin tässä päätöksessä, sillä Valkoisessa talossa nähdään konflikti tilaisuutena heikentää Venäjää, jotta se ei voisi estää Yhdysvaltojen suunnitelmia kääntyä Aasiaan. 

[Tämä Washingtonin tuki juutalaiselle Zelenskille on täysin todennäköisesti juutalaismafian, kuten Israel-lobbyn aikaan saannosta. Tästä olemme puhuneet usein, että Venäjä on Yhdysvaltojen läntisen liittouman tiellä “voitokkaassa” etenemisessään Itä-Aasiaan.] 

Alabaman Moon-sivusto kirjoittaa: 

Aiemmat hyökkäykset olivat rajoittaneet sähkönjakelun noin 50 prosenttiin normaalista sähkön kysynnästä. Hallitut iskut sähkön jakeluverkostoon aiheuttivat useiden tuntien sähkökatkoksia päivittäin, suurelle osaan maata. Mutta tämän päivän hyökkäykset loivat paljon suuremman ongelman. Hyökkäykset kohdistuivat jakeluverkkoihin, ja myös Ukrainan sähköntuotantolaitoksien jakeluverkostoihin yhdistäviin elementteihin. Kaikki neljä Ukrainan ydinvoimalaa sekä niiden viisitoista reaktoria ovat nyt sammumistilassa. Kiovassa ja useimmissa muissa Ukrainan kaupungeissa ei ole enää sähköä.

Laajamittaiset sähkökatkokset yms. teknisen infrastruktuurin  tuhoutuminen pakkassään aikana johtaa väistämättä ennennäkemättömään humanitaariseen kriisiin. Miljoonat ukrainalaiset joutuvat pakenemaan rajan yli sekä etsimään turvaa Euroopasta. Toiset joutuvat piileskelemään tilapäisissä hätäsuojissa, joita lämmittävät satunnaisesti dieselgeneraattorit. Ei ole toivoakaan, että lähitulevaisuudessa saataisiin Ukrainan raunioitunut sähköjärjestelmä nopeasti korjattua, ja saadaanko koskaan? Ja vaikka se saataisiinkin kyhättyä toimintaan jollain luovalla menetelmällä, sen toiminta ei olisi pitkäkestoista. 

Tosiasia on, että venäläiset ovat selvittäneet sen missä sijaitsevat tärkeimmät sähköasemat, terminaalit ja automaattiset muuntajat eri puolilla Ukrainaa ja nyt he tuhoavat ne yksi kerrallaan. Koska Ukraina ei kykene puolustautumaan päivittäisten tarkkuusohjattujen ohjusten tulvaa vastaan, se pommitetaan vähitellen kivikaudelle. 

Venäjän operaation tavoitteena on heikentää Ukrainan sodankäynnin kyvykkyyttä. Hyökkäykset Ukrainan sähköverkkoon, rautatieliikenteen solmukohtiin, polttoainesäiliöihin, siltoihin ja komentokeskuksiin ovat vain ensimmäinen vaihe tässä kaksivaiheisessa operaatiossa, minkä tarkoituksena on nujertaa vihollinen sekä saattaa sota nopeasti päätökseen. Venäjä on koonnut noin puoli miljoonaa sotilasta taistelujoukkoihin, joiden tarkoituksena on edetä maan lävitse kolmea pääakselia pitkin ja tuhota Ukrainan joukot kaikkialla, missä ne kohdataan, sekä vallata keskeisiä kaupunkeja matkan varrella. 

Puolasta saapuvat kriittiset huoltolinjat tukitaan, jolloin rintamalla olevat joukot jäävät eristyksiin ja haavoittuviksi hyökkäyksille. Viimeisimpänä vaiheena hallinto ja sen oikeistoryhmittymän turvallisuusjoukot tapetaan tai vangitaan. Moskova ei salli Venäjää kohtaan avoimesti vihamielisen hallituksen hallita maata. 

Ote eversti Douglas MacGregorin haastattelusta: 

Nyt 540 000 venäläistä sotilasta on sijoitettu Ukrainan laitamille valmistautumaan suurhyökkäykseen, joka luultavasti päättää sodan Ukrainassa. 540 000 venäläistä sotilasta, 1000 rakettitykistöjärjestelmää, 5000 panssaroitua taisteluajoneuvoa, mukaan lukien ainakin 15 000 panssarivaunua, satoja, ja taas satoja taktisia ballistisia ohjuksia. Ukraina on nyt kohtaava sodan siinä mittakaavassa, jota emme ole nähneet viimeksi kuin vuonna 1945, toisen maailmansodan aikana. Eversti Douglas MacGregor, Rumble 

MacGregor jatkaa:  

“Kaikki on nyt muuttunut … on hyvin  todennäköistä, että hyökkäykset alkavat lähiviikkoina, kun maa jäätyy täysin ja venäläiset arvioivat joukkonsa saavuttaneet valmiuden ratkaisevaan siirtoonsa sekä lopettaakseen tämän Ukrainan valtion. Älkäämme huijatko itseämme, Kiovan hallinto todennäköisesti tuhotaan yhdessä sen jäljellä olevien asevoimien kanssa …..” 

”Suurin virhe, jonka me lännessä voimme tehdä, on sekaantua Venäjän operaatioon. Olemme tehneet tarpeeksi vahinkoa … ja uskon, että vielä näemme … tämän Ukrainan valtion romahduksen sekä sen täydellisen tuhoutumisen. Mitä sen jälkeen tapahtuu, en tiedä? Olen melko varma, että venäläiset eivät halua jäädä Länsi-Ukrainaan … Venäjä kohtelee Ukrainaa nyt todellisena vihollisena, jota se ei ollut aikaisemmin. Mutta tätä asiantilaa ei ymmärretä lännessä. Ukraina on perikadon partaalla”, sanoi eversti Douglas MacGregor. 

Ukraine is about to be annihilated – YouTube 

Kun, Douglasilta kysyttiin onko mahdollista, että Yhdysvaltain taistelujoukkoja lähetettäisiin taistelemaan Ukrainaan? 

Hän vastasi: 

Emme ole sellaisessa asemassa, että voisimme ryhtyä sotaan Venäjän kanssa. Näin ollen operaatiomme olisi kokeva siellä surkean epäonnistumisen, joka tuottaisi meille suurta häpeää. Mutta ilmeisesti kukaan Washingtonissa ei kuuntele … Siellä ei todellakaan ymmärretä, miten epätoivoinen tilanne Länsi-Ukrainassa vallitsee. 

Voimme siis odottaa Venäjän massiivisen hyökkäyksen ohella miljoonien ukrainalaisten siirtymistä Eurooppaan, koska heillä ei ole muuta paikkaa, minne mennä … Ukrainalaiset tietävät, mitä tästä on seuraava. Tässä vaiheessa he eivät voi tehdä asialle paljoakaan, mutta sen sijaan, että olisimme heittäneet heille pelastusrenkaan, olemme käytännössä käskeneet heitä uppoamaan laivan mukana, jolla he seilaavat. 

Lopuksi 

Puolustuksen painopisteitä (SFDP) ja 1945 – julkaisujen avustaja sekä päätoimittaja everstiluutnantti Daniel L. Davis määrittelee Venäjän sotasuunnitelman sellaiseksi, jossa todennäköisesti yleistavoitteeksi asetetaan se, että viholliselta riistetään se, mikä on viholliselle sotilaallisesti tärkeintä voittaakseen vihollisensa. 

Juuri yllä esitettyyn viitaten viholliselle eli Ukrainalle on keskeisimpänä strategisena painopisteenä läntiset käytävät Puolan rajalla, kuten aikaisemmin oheisessa artikkelissa viitattiin. 

Näiden maareittien katkaisemiseksi Venäjän pitäisi hyökätä Kaakkoisen Valko-Venäjän sivulta Lviviin, mikä muodostaisi suuren sotilasstrateginen uhkan Ukrainan asevoimille. Lähes kaikki Ukrainan asevoimien pääesikunnan (UAF) sotakalusto, ampumatarvikkeet ja korjausosat saapuvat maahan Puolasta useiden maareittien kautta kohti Kiovaa. Jos Venäjä katkaisisi nämä reitit hyökkäämällä Puolan ja Ukrainan rajaa pitkin Lviviin asti, Venäjä pystyisi murtamaan suurimman osan lännestä virtaavista sotatarviketoimituksista, joita ilman Kiova ei pystyisi pitkään ylläpitämään joukkojaan Ukrainan itäosan rintamalla. 

Toimittajan päätelmiä

Suomen poliittiset valtaapitävät, virkakoneisto ja eritoten näitä tukeva valtamedia on hankkiutunut nyt suoranaiseen sotaan Venäjää vastaan. Kuitenkaan Yhdysvalloilla ei ole minkään kaltaista motivaatioita tai aikomusta auttaa Suomea sotilaallisesti, mihin jo viittaa eversti Douglas MacGregorin lausunto Ukrainan suhteen. Koska maamme poliittinen johtajisto pakottaa Suomen sotaan Venäjää vastaan on silloin suotavaa, että Venäjän joukot tekisivät selvää Suomen rikollisesta poliittisesta johdosta, rappeutuneesta viranhaltijoista ja mädänneestä valtamediasta. 

Markku Juutinen 

Lähde 

Endgame Ukraine; Putin’s Battleplan, by Mike Whitney – The Unz Review 

Russian Defence Ministry report on the progress of the special military operation in Ukraine (27 November 2022) : Ministry of Defence of the Russian Federation (eng.mil.ru) 

Putin Could Launch a Big Winter Offensive in Ukraine to Cut Off Weapons – 19FortyFive 

MoA – Ukraine – Lights Out, No Water And Soon No Heat (moonofalabama.org) 

REAL AMERICA — Dan Ball W/ Col. Doug Macgregor, The Russia-Ukraine Blame Game Continues, 11/21/22 (rumble.com) 

15 kommenttia

 1. SOTAPSYKOOSI
  Kuinka taitavasti länsimainen valtamedia on luonut kansalaisiin sotapsykoosin. Unohdettu on kokonaan Ukrainan sisällissota, jossa Ukrainan armeijan hyökkäyksissä Donbassia vastaan on kuollut 14000 venäjänkielistä. Venäjän kieli on julistettu kielletyksi, jonka puhumisesta voi saada sakkoa, vaikka venäjänkielisiä on maassa noin kolmannes. Valheellinen Ukrainan sotapropaganda on julistettu länsimaissa totuudeksi. Jokainen puhuja aloittaa ”Venäjän hyökkäyssota” tai ”Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota”. Suomen pääministeri Sanna Marin: ”Unkari voittaa sodan, kun venäläiset on karkotettu Ukrainasta.” USA:n ja EU:n sotatarvikeapu Ukrainalle on ollut massiivista. Aseita on lähetetty kymmenien miljardien dollareiden arvosta. USA ja Eurooppa on virallisesti sodassa Venäjää vastaan. Suomi on hylännyt Pariisin rauhansopimuksen ja naapuruussopimuksen Venäjän kanssa ja julistanut yksipuolisesti sodan Venäjää vastaan. Tämän petoksen tehnyttä presidenttiä on mielipidemittauksissa julistettu kaikkien aikojen parhaaksi presidentiksi. Sotapsykoosi on täydellinen. Koko poliittinen johtomme on täysin mätä. Suomen liittäminen NATO:on on viimeinen naula itsenäisyyden menettämisen arkussa. Hyvää itsenäisyyspäivää! LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  https://novahierosolyma.fi/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(16)Miinusääni(9)
  1. Onko Juutinen nyt toivomassa venäjän suoraa hyökkäystä Suomeen? Tuohan on täysin maanpetoksellista toimintaa. Ja hän on unohtanut kokonaan mikä on koko sodan alkusyy, se on venäjän jo 2014 alkanut hyökkäys itsenäiseen ja suvereeniin maahan. Kukaan muu ei ole syyllinen sotaan kuin venäjä. Onko magneettimediasta tullut Mvlehden sivukonttori, avoimesti venäjän propagandaa levittävä media?

   Plusääni(6)Miinusääni(26)
 2. Hieno tuo toimittajan päätelmä.

  USA on jo aloittanut aseiden pumppamisen Suomeen.

  Mitä tästä opimme? Kannattaa pitää hyviä suhteita kaikkiin naapurivaltioihin.
  Ja elää Rauhassa.

  Plusääni(24)Miinusääni(9)
 3. Muuten hyvä mutta lopun toive siitä, että Venäjä hoitelisi Suomen ei ole kovin hyvä. Pitää mieluummin valmistautua Kolmannen Voiman eli siirtokuntasaksalaisten paluuseen.

  http://www.imperialgermans.com/

  Plusääni(3)Miinusääni(4)
 4. Länsiliittouma muodostuu nimellisesti demokraattisesta johdetuista maista, joissa ei ole enää johtajia, joiden kanssa Venäjä olisi voinut neuvotella esimerkiksi Euroopan kiinteästä turvallisuusjärjestelystä. Heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen oli selvää, että sellaisena toiminut ETYK olisi pitänyt päivittää. USA:n sotaisa ja maailmanlaajuista yksinvaltaa ajava ”syvävaltio” ei kuitenkaan halunnut sellaista. George Bush vanhemman hallinnon ulkoministerin James Bakerin Mikhail Gorbatshoville v. 1990 antama lupaus siitä, ettei Nato laajene Itä-Eurooppaan petettiin. Tästä alkoi kehitys, jossa jokainen Venäjän ja erityisesti lännen vihaaman Vladimir Putinin pyrkimys sopia länsiliittouman kanssa yhtään mistään on joko torjuttu tai annetut lupaukset on petetty. Kertaalleen sovittuja ja Saksan ja Ranskan takaamia Minskin sopimuksia I tai II ei Ukraina tai länsi koskaan aikonut panna täytäntöön, vaan käytti kahdeksan vuotta Ukrainan sotilaalliseen varusteluun. Tässäkin tulee esiin lännen valtarakenteiden epäselvyys. Anglo-amerikkalainen syvävaltio voi halutessaan kävellä minkä tahansa Venäjän kanssa sovitun sopimuksen tai sille annetun lupauksen yli. Läntisen Euroopan johtajat ovat aivan liian heikkoja uhmatakseen USA:n ulkopolitiikkaa. Monet Itä-Euroopan maat ja kansat on lumottu russofobiseen vihaan ja epäluuloon Venäjää kohtaan. Länsiliittouma toimii kuin ameebamainen massa, jolla ei ole selkeää keskus- tai edes paikallisjohtoa ja joka vyöryy uhkaavasti kohti Venäjää.

  Venäjä ei ole turhaan ollut huolissaan turvallisuudestaan. Tälläkin hetkellä Lännen varustama Ukraina pystyy tekem-ään syviä terrori-iskuja Venäjän maaperälle ja strategisesti tärkeisiin kohteisiin kuten Kertsinsalmen siltaan. Ilman aloitettua sotilaskampanjaa Venäjän turvallisuustilanne voisi olla monta kerta heikompi. Kampanja osoittaa, että vihamieliseksi ryhtyneet Venäjän naapurimaat on tarvitaessa rauhoitettava ja ”denatsifikoitava” sotilaallisesti. Tämä käy niiden asukkaille tietenkin hirvittävän raskaaksi.

  Venäjä tietää, ettei lännen kanssa voi neuvotella, koska kukaan lännen johtaja ei voi tai ei halua pitää mitään lupauksiaan. Läntinen media on aivopessyt lännen kansat toivottoman russofobisiksi eikä lännen joihtajien tarvitse kuunnella vastalauseista kansoiltaan edes silloin, kun ne toteuttavat Venäjän vastaisia kampanjoitaan jopa omien kansalaistensa elintason tai turvallisuuden kustannuksella. Venäjäviha motivoi lännen asukkaita kestämään vaivaa. Esimerkiksi suomalaiset säästävät innokkaasti energiaa, jos kuvittelevat, että voivat näin vahingoittaa Putinin hallintoa, jota media taukoamatta mustamaalaa. Lännen itsensä suorittama Nordstream 1/2 kaasuputkien räjäytys on nopeasti täysin unohdettu, vaikka kyseessä on vakava terrori-isku ja kansainvälisen oikeuden vastainen rikos, jollaisesta länsi tavallisesti nostaa valtavan metelin. Tilanne on mennyt niin huonoksi, ettei Suomessa ei voi vakavasti keskustella enää ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, koska vastassa on länsiliittouman fanaattisiksi kannattajiksi aivopesty vaahtosuinen rähisevä massa ”Slava Ukraina”-mielipuolia, jotka kaikin mahdollisin voimin ja liittolaisavuin pyrkivät kostoretkelle kohti itää. Suomi on tuhoon tuomittu.

  Plusääni(16)Miinusääni(5)
 5. Miten globaali eliitti hallitsee Suomea ja läntistä maailmaa. Globaali eliitti omistaa valtamediat ja globaali eliitti on kymmeniä vuosia väärentänyt vaalien tuloksia siten, että aina vaalit voittaa globaalin eliitin tukijat esim wef edustajien puolue. Toivottavasti ihmiset heräävät Marin, Niinistö ja muut poliitikot ovat vain nukke hallitsijoita, jotka puhuvat ja tekevät ainostaan sitä mitä globaali eliitti haluaa. Nämä Suomen nukke hallitsijat presidentti ja pääministeri hakevat aina ohjeensa Yhdysvalloista ja Euroopan unionista. Tämä ei muutu vaikka presidentti tai pääministeri vaihtuu, koska vaalien väärentämisen takia vain globaali eliitin tukijat voittavat aina. Tämän takia mikään ei tule koskaan muuttumaan vaikka 100% kansasta äänestäisi. Globaali eliitti omistaa valtamediat ja väärentää kaikki vaalit siten, että kukaan muu ei voi voittaa koskaan, kuin globaalin eliitin tukijat.

  Sähkön korkeilla hinnoilla on tarkoitus tuhota keskiluokka ja saada pieni ja keskisuuret yritykset konkurssiin. Jonka jälkeen vain muutama suuri yritys hallitsee markkinoita. Kiinnittäkää huomiota kuinka valtamedia on globaalin eliitin hallinnassa ja valtamedia puhuu vain sitä ja niitä asioita mitä globaali eliitti haluaa niiden puhuvan esim korona, Ukrainan sota, sähkökatkot, korkeat sähkön hinnat…

  Sähkön hintoja voi vertailla esim. Alla olevasta linkistä

  https://sahkonhinta.fi/

  Korkeilla sähkön hinnoilla on tarkoitus saada pieni ja keskisuuret yritykset konkurssiin. Sekä saada pienituloiset kansalaiset ulosottoon, jota kautta viedään pienituloisten omaisuus ja keskituloisilta rahat. Wef (world economic Forum) suunnitelma on “great reset”, “you own nothing and Be Happy”Tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa pieni ja keskituloiset eivät omista mitään mutta joutuvat vuokraamaan kaiken. Rikkaat, poliitikot ja isot yritykset omistavat kaiken ja muut vuokraavat. Alkaa 12 minuutin kohdasta alla.

  Mistä korkeista sähkö hinnoista on todellisuudessa kyse

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 6. Monimuotoisuus & Ennallistamisasetus

  YGL vs. YGL = Young Global Leaders vs. Young Global Leaders?

  Aika erikoinen tilanne – eiväthän nuo kaikki olekaan `Suomen syöjiä` – mutta valinnoilla on hintansa ja maksumieheksi tässä laskussa tulee Keskustapuolue!

  Mitä tapahtuu kvintetin kokoonpanolle jos yksi sen jäsenistä alkaa soittaa omia säveliään eikä noudatakaan valmiiksi kirjoitettua nuotistoa?
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Air_Force_Brass_Quintet.JPG

  Kysymys ei ole Suomen valtioneuvoston `sävelistä` vaan Globalisaation `sävelistä` joita tulisi noudattaa. Kapellimestari joka johtaa kvintettoa ajaa globalisaation etuja – ei kansallisia eikä hän olekaan taustaltaan täkäläisiä vaan sikäläisiä.

  Luonnonsuojelulain sisällön hyväksyminen sellaisena kuin se on esitetty noudattaa globalisaation päämääriä. Annika Saarikko (AS) menettelee aivan oikein – kansallisesta näkökulmasta katsottuna – mutta tämä ei sovi globalisaattoreille.

  Keskusta + AS on tallannut aivan liian suurille varpaille. Seuraukset ovat ennalta arvattavat – ei jatkoon!

  Keskustalle katastrofi Ylen gallupista: 9 % – historiallisen karu tulos.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/keskustalle-katastrofi-ylen-gallupista-9-historiallisen-karu-tulos/ar-AA152sQQ?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=26f238fa6a6f45a2ac2fd22bf2145d16

  Biodiversiteetti-agendassa ei perimältään ole kysymys siitä mitä julkisuudessa esitellään. Ehkäpä räikein esimerkki löytyy Kambodzasta jossa punaiset khmerit toteuttivat biodiversiteettiä omalla erikoisella tavallaan. Ihmiset ajettiin kaupungeista maaseudulle toteuttamaan luonnon monimuotoisuutta. Nyt sama tapahtuu toiseen suuntaan.

  Tämän ajan `punavihreät khmerit` (punaviher-vasemmisto) eivät poikkea millään tavalla Kambodzhan punaisista khmereistä. Aika näyttää.

  `Keskusta äänesti hallituksen kantaa vastaan eduskunnassa – Vihreiden Ohisalo: `Hyväksikäyttää tätä maailman tilannetta`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/keskusta-%C3%A4%C3%A4nesti-hallituksen-kantaa-vastaan-eduskunnassa-vihreiden-ohisalo-hyv%C3%A4ksik%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-t%C3%A4t%C3%A4-maailman-tilannetta/ar-AA150HIv?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=ad2f5a13b88b4a6e9b8b3ddaed77c327

  `Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö (אכל = akal = syödä, kuluttaa) kaiken maan ja tallaa (דוש = duwsh = tallata alas) ja murskaa (דקק = dqaqsen = hajottaa palasiksi) sen` (Dan 7:23).

  NWOn `Neljäs Valtakunta` joka nyt nousee Kymmennapaisena Maailmanjärjestyksenä (DWO) tallaa luonteensa mukaisesti kansalliset edut.

  Kun puhutaan `luonnon monimuotoisuudesta` (biodiversiteetistä) se kuulostaa kauniilta ja hyvältä. `Luonnon monimuotoisuus`-hanke kätkee sisälleen paljon enemmän kuin kerrotaan kuten mm. sen että siinä tullaan loppupelissä kajoamaan kansalaisen omistus- ja perintöoikeuteen.

  Viimekädessä `luonnon monimuotoisuus` toteutuu rivikansalaisten kohdalla mutta ei Valtion (Neljäs Valtakunta). `Neljäs Valtakunta` tulee syömään, kuluttamaan ja hajottamaan kaiken maan.

  `Maailmanvallankumousta` ei esitellä tällä tavalla ,,,
  https://muropaketti.com/wp-content/uploads/2021/03/star-wars-9393993.jpg
  ,,, vaan tällä tavalla ,,,
  https://miro.medium.com/max/1400/1*9RT08a2cXDOqbRS-dpAvQw.jpeg
  Jolloin `itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi` (2 Kor 11:14).

  Biodiversity
  https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity

  Punavihreän liikkeen huijaus näyttää olevan biodiversiteetti joka nyt tunnetaan nimellä biologinen monimuotoisuus. Rinnakkaiskäsite `ilmastonlämpeneminen` brändättiin uudelleen `ilmastonmuutokseksi`. Nämä hankkeet marssivat tasatahtia.

  Biodiversiteetti, ennallistamisasetus, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, hiilineutraalius jne. ovat kauniita ja hyvältä kuulostavia sanoja.

  Biodiversiteettialueet ovat kiertoilmaus esimerkiksi agenda 2030-hankkeelle.
  Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Kestävän kehityksen toimintaohjelma).
  https://sdgs.un.org/2030agenda

  Edellisessä; Tavoitteessa 15 sanotaan: `Suojellaan, ennallistetaan ja edistetään maaekosysteemien kestävää käyttöä, hoidetaan metsiä kestävästi, torjutaan aavikoitumista, pysäytetään maaperän huonontuminen ja käännetään se päinvastaiseksi sekä pysäytetään biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen`.

  Demonstraatio: Eikö Alankomaiden esimerkki avaa silmiä? Siellä maatalous ajetaan alas vaikka se on prosentuaalisesti huomattava tuottaja jopa maailmanluokan mittakaavassa. Traktori-convoyt ovat kestäneet kauan mutta eivät tehoa.

  Kysymys on samoista päästöistä joita tuottavat tehtaat ja lentoliikenne mutta niihin ei puututa. Selvityksiin joutuneitten maatilojen uudeksi omistajaksi tulee – arvatkaahan kahdesti – oikea vastaus on Valtio.

  Kysymys on pohjimmiltaan maitten ja metsien pakkokollektivisoinnista. Tämä hanke on toteutumassa melko laajasti – siitä vain ei puhuta.

  Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle: Komission ehdotus ennallistamisasetukseksi.
  https://bios.fi/valtiovarainvaliokunnalle-ennallistamisasetus/
  SDP ja kokoomus ilmiriidassa – EU-luontokiista lähti uusille kierroksille.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/politiikka/sdp-ja-kokoomus-ilmiriidassa-eu-luontokiista-l%C3%A4hti-uusille-kierroksille/ar-AA13Rjt9?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=4463402386554098b48c3d3f281d75ed

  Tavoitteiden laajuus ja hinta kuohuttavat Suomessa. Tästä ei mene kauan kun jatkossa maksamme veroa metsien ja vesien nautintaoikeudesta (soutelusta ja sienestyksestä). Sanoma on yksinkertainen – maat eivät ole yksityisessä omistuksessa – ne ovat valtion.

  Tässä annetaan `pirulle pikkusormi`:

  `EU-komission esityksen perusteella Suomen tulisi parantaa luonnon tilaa arviolta 1,2 miljoonalla hehtaarilla vuoteen 2030 mennessä. Alue tarkoittaa pinta-alaltaan lähes seitsemäätoista Helsinkiä`.
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/f7c7d4f1-b629-4364-8c17-ed493762dde5

  BiodiverCities by 2030 (WEF)
  `Kuki se siellä jäsenistössä kuikkii ,,, kuki`; katso kuvat)
  https://www.weforum.org/communities/biodivercities-by-2030

  Tahtoo sanoa että Keskustapuolue ja AS tulee olemaan historiaa.

  Plusääni(8)Miinusääni(3)
 7. Maailmanhallitus

  `Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa` (Ilm 13:3).

  `Back to the future`? (uskokaa tai älkää mutta heillä on `tulevaisuudenmuseo`).

  SISÄLTÖ

  I JOHDANTO
  II WORLD HAPPINES COUNCIL (WHC)
  III WORLD GOVERNEMENT SUMMIT (WGS)
  IV YOUNG GLOBAL LEADERS (YGL)
  V THINK THANK (TT)
  VI OWO > NWO
  VII NEW WORLS GOVERNEMENT ( NWG)
  VII LOPUKSI

  I JOHDANTO

  Tässä kommentissa pyritään tuomaan lyhykäisesti esille ne kanavat joilla globalisaation päämäärä – maailmanvallankumous – osaltaan toteutetaan. Tarkastelukulma on rajattu vain siihen ketjuun jota nyt esitellään julkisesti. Mistä ilmestyivät Think Thankit (ajatushautomot) ja young global leadersit?

  SSWOn (Secret Society World Order = Salaisjärjestöjen Maailmanjärjestys) kuuluu OWOn (Old World Order = Vanhan Maailmanjärjestyksen) aikakauteen. Olemme siirtymässä vauhdilla esoterian aikakaudesta (OWO) eksoteriaan aikakauteen (NWO).

  NWO (New World Order = Uusi Maailmanjärjestys) ottaa nyt muotoaan jolloin kaikki se toiminto joka kuuluu OWOn aikakauteen tulee kokemaan neljännen teollisen vallankumouksen, transhumanismin, great resetin. Puuhamiehinä toimivat osaltaan Think Thankit (TT) ja Young Global Leadersit.

  Olette kuulleet sanonnan: Älä hertä sikaa äläkä ainakaan silitä petoa vastakarvaan sillä sikahan saattaa herätä ja peto voi riehaantua. Mutta tässä globalisaatio hankkeessa on kysymyksessä jotakin paljon vakavampaa. Heistä on sanottu että: `He saavat hereille Leviatanin` (Job 3:8).

  Oletteko sattuneet huomaamaan että olet `onnellisuustoimenpiteitten kohteena`. Kenen asialla on esimerkiksi World Economic Forumin (WEF) Klaus Schwab kun hän julisti että silloin: Te olette onnellisia – ettekä omista mitään! Oteteempa selvää! Tämä ei ole salaliittoteoriaa vaan se on raakaa salaliittofaktaa.

  `Onnellisuus`-agendaa voisi kuvailla vaikkapa buddhalaisuuden perustajan Siddharta Gautaman (SG) kautta. Kysymys kuuluu – miten SG saavutti elämässään onnellisuuden? Monelle saattaa tulla yllätyksenä että esimerkiksi sosialistinen vallankumouksellinen Karl Marx (1818 – 1883) hyväksyi poliittisen ja filosofisen teoriansa taustaksi ei ainoastaan ateismin vaan myös buddhalaisuuden.

  Uskonnonhan piti olla `oopiumia kansalle` mutta budhalaisuus kun ei olekaan mikään uskonto sen perinteisessä merkityksessä vaan elämäntapa jolla sammutetaan ihmisessä `halu` (omistaa mitään). Kunnon buddhalaisella on vain oranssi kasukka ja `tuulen huuhtoma perse`.

  Karl Marx 1975.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Karl_Marx_001.jpg/330px-Karl_Marx_001.jpg

  Istuessaan boddhipuun alla ja paastotessaan ja meditoidessaan Siddharta Gautama ravitsi lopulta itsensä tietyillä pähkinöillä ja banaaneilla. Eipä ihme että jannu alkoi `valaistumaan` koska juuri nämä ravintoaineet tukevat ihmisen käpyrauhasen melatoniinin tuotantoa. Kyllä siinä vähemmästäkin illuminoituu!
  Käpyrauhanen
  https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4pyrauhanen

  SG ei nähnyt `etiäisiä` niin kuin monet vastaavat `valaistuksen` saaneet uskontojen perustajat vaan hänen oppinsa oli käytännöllinen – `Et omista mitään ja olet onnellinen`. Kuulostaako jotenkin tutulta?

  Siddhartha Gautama on buddhalaisuuden perustaja eli Gautama Buddha.
  Siddhartha Gautama.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_Gautama
  Buddhalaisuus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Buddhalaisuus

  Buddhalaisuuden neljä jaloa totuutta sisältävät yksinkertaisen periaatteen. Ihmisen on lakattava haluamasta mitään koska juuri halu on se substanssi joka tekee ihmisestä ei-onnellisen.
  https://www.temashop.fi/media/catalog/product/cache/cat_resized/1200/0/b/u/buddhalainen_munkki_asu_naamiaisasu_munkin_asut.jpg

  Kun ihmiseltä viedään esimerkiksi omistus- ja perintöoikeus hän alkaa saavuttaa nirvanan kaltaisen tilan. Hänelle pitää puhua aivan tolkuttomasti paskaa kestävästä kehityksestä, biodiversiteetistä, ilmastonmuutoksesta, ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä jne. koska hän on luonnostaan niin tyhmä ettei älyä luopua `halusta`.

  `Nirvana tarkoittaa buddhalaisen harjoituksen päämäärää eli valaistumista. Buddhalaisessa traditiossa nirvana nähdään yleensä seurauksena siitä, kun sammutetaan mielen `kolmen tulta` tai `kolmen myrkkyä`.

  Eikun kesämökki, asunto, auto jne. myyntiin – rahat `köyhille` (globalisaation syvätaskuille) – kasukka ylle = onnellisuuden kaava.

  Nirvana
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Nirvana

  Luonnostaan normaali ihminen pitää edellä lueteltuja valheita valheina – mitä ne ovatkin. Siispä niitä pitää toistaa päivästä päivään ja vuodesta vuoteen kunnes hän alkaa uskomaan niihin.

  `Karhun poika sairastaa – häntä auttakaamme`. Mikäli ihminen ei suostu vapaaehtoisesti `onnelliseksi` (luopumaan `halustaan` eli yleensä omistamisesta) niin häntä pitää kannustaa siihen.

  Erinomaisiksi koettuja hoitokeinoja ovat sodat, maailmansota, elintarvikepula, velkaannuttaminen, rokotuskampanjat, transhumanistisen ihmisen luominen, Great Reset ja Neljäs teollinen vallankumous jne.

  Seuraavassa kaksi ulostuloa (1. – 2.) joissa kummassakin tapauksessa asianosaiset tietävät paljon enemmän kuin puhuvat.

  1.) Macron vaati APEC-kokouksessa maailmanhallituksen (NWO) perustamista `maailmansodan välttämiseksi`.
  https://uvmedia.org/2022/11/22/macron-vaati-apec-kokouksessa-maailmanhallituksen-nwo-perustamista-maailmansodan-valttamiseksi/
  2.) WEF:n Klaus Schwab vaatii globalisteja yhteistyöhön maailmanhallituksen perustamiseksi.
  https://uvmedia.org/2022/04/01/wefn-klaus-schwab-vaatii-globalisteja-yhteistyohon-maailmanhallituksen-perustamiseksi/

  Tämänkaltaisia ulostuloja tulette kuulemaan mediassa jatkossa enemmän ja enemmän. Ulostulot liittyvät poikkeuksetta ongelmanratkaisuun. Esimerkiksi YK on heikko ja päättämätön – tarvitaan järjestystä – maailmanhallitusta. WWIII uhkaa ihmiskuntaa – tarvitaan järjestystä – maailmanhallitusta jne.

  II WORLD HAPPINES COUNCIL (WHC)

  Onnellisuus-liikkeen filosofia juontuu ajatushautomoon nimeltä `World Happiness Council` joka perustettiin 20.3.2017 – kuinkas muuten – kansainvälisenä onnenpäivänä. Tavoitteena on kuusi painopistealuetta jotka ovat 1.) terveys, 2.) koulutus, 3.) ympäristö, 4.) henkilökohtainen onnellisuus, 5.) onnelliset kaupungit ja 6.) onnellisuuden yhteisönormit.

  Voinette arvata että edelliset kuusi globalisaation `rattaanpuolaa` (SGn `Neljä jaloa totuutta) tulevat vapauttamaan teidät ns. omistamisen kärsimyksestä. Ne (1. – 6.) ovat kaikki vain kiertoilmaisuja todelliselle hankkeelle jota nyt toteutetaan. Siis aivan silmiemme edessä – ex nää!

  World Happiness Councilon Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivien poliitikkojen ja tutkijoiden ajatushautomo, jonka tarkoituksena on edistää onnellisuutta ja subjektiivista hyvinvointia tunnistamalla julkinen politiikka poliittisille päättäjille maailmanlaajuisesti ja standardoimalla onnellisuus toimenpiteenä hallitusten ohjaamiseksi.
  Maailmanlaajuinen vuoropuhelufoorumi onnellisuudesta.
  World Happiness Council (WHC).
  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Council

  III WORLD GOVERNEMENT SUMMIT (WGS)

  Tarvitseeko tuohon mitä seuraavassa sitaatissa on kirjoitettu ottaa pois tai lisätä mitään. Se on siinä mutta vaatii agendanlukutaitoa päästäkseen perille mistä todellisuudessa on kysymys.

  `World Government Summit on vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään Dubaissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Se kokoaa yhteen hallitusten johtajat maailmanlaajuiseen vuoropuheluun hallituksen prosessista ja politiikoista keskittyen futurismiin, teknologiainnovaatioihin ja muihin aiheisiin. Huippukokous toimii tiedonvaihdonkeskuksena valtion virkamiesten, ajatusjohtajien, poliittistenpäättäjien ja yksityisen sektorinjohtajien välillä sekä analyysialustana ihmiskunnan tuleville suuntauksille, ongelmille ja mahdollisuuksille. Huippukokouksessa on yli 90 puhujaa 150 osallistujamaasta sekä yli 4000 osallistujaa`.
  World Government Summit (WGS)
  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Government_Summit#:~:text=The%20World%20Government%20Summit%20is%20an%20annual%20event,issues%20of%20futurism%2C%20technology%20innovation%20and%20other%20topics

  IV YOUNG GLOBAL LEADERS (YGL)

  Oletteko muuten huomanneet mediaa seuratessanne kuinka eri puolilla maailmaa keskeisille poliittisille paikoille ilmaantuu aina vain enemmän ja nuorempia vaikuttajia. Samainen hämmästys oli aikoinaan esimerkiksi marsalkka Mannerheimillä kun Aadolf Hitler esitteli korkeaa upseerikuntaansa joka koostui sotilassukujen nuorista vesoista!

  Tämä ei ole sattumaa koska sehän tiedetään että `vanhaa koiraa ei voi enää opettaa`! Vanhemmassa ikäluokassa rakenteelliset asenteet ovat sen verran luutuneita että tarvitaan nuorta verta niihin uudistuksiin joita tulemme kokemaan. `Vanhojen pierujen` aika on ohi!

  `Forum of Young Global Leaders eli Young Global Leaders (YGL) on Maailmantalousfoorumin perustajanKlaus Schwabin perustama. YGL, voittoa tavoittelematon järjestö, jota hallinnoidaan Genevestä, Sveitsistä, on Sveitsin hallituksen valvonnassa. Tämän instanssin merkitystä on ylimitoitettu mutta ei sitä kannata aliarvioidakaan. Aika merkittävä osa kuitenkin globalisaation rattaassa.

  Young Global Leaders (YGL).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Young_Global_Leaders

  Meet our Young Global Leaders for 2020.
  https://www.weforum.org/agenda/2020/03/ygl-wef-young-global-leaders/

  List of Young Global Leaders (maittain).
  https://en.everybodywiki.com/List_of_Young_Global_Leaders

  V THINK THANK (TT)

  Uuden ideologian esittely eli sen toteuttava taso edustaa globaalin maailmanhallituksen ideaa on erilaiset Think Thank-tyyppiset (TT) ajatushautomot joita on todella paljon. Kun aikaisemmin toimittiin salaisjärjestöjen (SSWG = Secret Society World Order = Salaisjärjestöjen Maailmanjärjestys) kautta niin nyt toimitaan aivan avoimesti. TT-ajatushautomoja on sekä globaaleja että kansallisia. Media tukee heitä kritiikittä.

  `Ajatushautomo tai poliittinen instituutti on tutkimuslaitos, joka tekee tutkimusta ja edunvalvontaa esimerkiksi sosiaalipolitiikasta, poliittisesta strategiasta, taloudesta, armeijasta, teknologiasta ja kulttuurista`.
  Think tank (TT).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank

  Seuraavasta esimerkki siitä kuinka TT on verkottunut kaikkialle yhteiskuntiin.
  Luettelo (Think Thank) ajatushautomoista.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_think_tanks

  Suomessa toimivia ajatushautomoja ovat esimerkiksi Ahvenanmaan rauhanopisto, Kriisinhallinta-aloite, Demos Helsinki, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Suomen ulkopoliittinen instituutti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.

  VI OWO > NWO

  Mistä oikein on kysymys?

  Kysymys on siitä että Vanha Maailmanjärjestys (OWO = Old World Order) ajetaan alas ja tilalle resetoidaan NWO (New World Order = Uusi Maailmanjärjestys. NWO tulee muuttamaan OWOn niin perusteellisesti että te ette enää tunnista entistä järjestystä.

  VII NEW WORLS GOVERNEMENT ( NWG)

  Maailmanhallitus on käsite yhdestä poliittisesta auktoriteetista, jolla on lainkäyttövalta koko ihmiskuntaan.
  World governement
  https://en.wikipedia.org/wiki/World_government

  Yhdistyneiden kansakuntien parlamentti (UNPA) on ehdotus, jossa YK:n yleiskokous muuttuisi maailmanlaajuisesti valituksi parlamentiksi. Idea sai alkunsa kansainliiton perustamisesta 1920-luvulla ja nousi uudelleen poliittiselle kartalle toisen maailmansodan loputtua 1945, mutta kylmän sodan aikana idea oli jäissä.
  Yhdistyneiden kansakuntien parlamentti
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneiden_kansakuntien_parlamentti

  Maailmanhallitus on käsite, jolla kuvataan maailmanlaajuista valtiota, joka kattaisi koko ihmiskunnan.[1] Siitä, miten maailmanhallitus käytännössä toteutettaisiin, on vaihtelevia mielipiteitä.
  Maailmanhallitus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailmanhallitus

  VII LOPUKSI

  Tämän kaltaista `pajatsoa ei tyhjennetä yhdellä lantilla`. Niinpä tässä on vain esitelty se ketju jonka avulla pääsee perille `sontatehtaasta` – ja siitä miksi paskaa sataa niskaamme päivittäin. Tässä on kysymyksessä `aikakausien suunnitelma` jota nyt saatetaan pimeyden kätköistä päivän valoon.

  Globalisaation vaikuttamisen Ketju lyhyesti: WHC > WGS > TT ja YGL > NWO > NWG! Tässä järjestyksessä. Kutakin näistä aiheista pitäisi käsitellä erikseen. Mutta tässä on kokonaiskuva joka antaa selityksen meneillään olevista tapahtumista.

  `Onnellisuuden määritelmä: se on hyvinvoinnin, tyytyväisyyden ja eheyden tila. Tässä tilassa ihminen on tyytyväinen ja kokonainen sekä pystyy kohtaamaan mitkä tahansa eteensä tulevat tilanteet. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että yksi tärkeimmistä asioista onnen saavuttamisessa on se, että tuntee itsensä täysin`.

  Ollaan onnellisia:
  https://previews.123rf.com/images/amadeus542/amadeus5421603/amadeus542160300335/53863670-smiley-icon-smile-face-yellow-symbol-of-happyness.jpg

  `Sillä hänen (haSatan) juonensa
  eivät ole meille tuntemattomat` (2 Kor 2:11).

  `Kirotkoot sen päivänmanaajat,
  ne,
  jotka saavat hereille Leviatanin` (Job 3:8).

  Plusääni(6)Miinusääni(2)
  1. Onnellisuuden ja mitään omistamattomuuden yhdistäminen on tunnettu myös kristillisessä perinteessä. Esimerkkinä ovat erilaiset kerjäläismunkkiveljeskunnat. Näissä esiintyi korkeintaan yhteisomistusta. Tunnetuin ja yhä toimiva järjestö on Fransiskaanit, jotka ovat Franciscus Assisilaisen vuonna 1209 perustama, vuonna 1223 vahvistettu kerjäläisveljestö, jonka jäsenet elävät apostolisessa köyhyydessä. Monet järjestöt käyttävät tunnuslauseenaan Raamatusta johdettua tunnuslausetta ”nihil habentes omnia possidentes”. ”Murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. (2. Kor 6:10).

   Omaisuuden riistäminen tavalliselta kansalaiselta on kuitenkin tuomittava rikos. Tästähän todistaa jo Vanha Testamentti ja kymmenen käskyä. Seitsemäs käsky todistaa yksiselitteisesti, että ”Älä varasta”. Kymmenes käsky on spesifisempi:

   ”Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
   Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa” (2. Moos. 20:17).

   Tästä huomataan, ettei Vanhan Testamentin aikainen kansalainen ollut mikään köyheliini. Omaisuusluettelosta päätellen hänellä oli mahtava hiilijalanjälki. Tällaiset eivät sovi moderniin ilmastouskontoon, minkä ovat saaneet tuta mm. ne 3000 hollantilaista maanviljelijää, joiden tilat Hollannin WEF-hallinto aikoo lakkauttaa ja pakkolunastaa.

   Mitä tulee nuoriin johtajiin (YGL), niin ne ovat ihanteellisia kansallisvaltioiden alasajamisessa. Nuori ihminen ei näe nenäänsä pidemmälle poliittisissa asioissa ja on erittäin helppo saada mukaan projekteihin, joissa vanhoja vakiintuneita rakenteita syrjäytetään ja alasajetaan (esimerkiksi nuo em. maanviljelijät tiloineen). Nuorella johtajalla on myös edessään runsaasti aktiivivuosina eli hänen urapolkunsa on vasta alussa ja hänet on helppo taivuttaa pettämään oma pikkuinen valtionsa ja kansansa lupaamalla komeaa ja rahakasta uraa jossakin kansainvälisessä organisaatiossa kuten Euroopan Unioni tai Think Tank- vaikutusjärjestössä kuten OECD tai WEF. Viimeksimainituissa toimivat meidän nuorista pääministeristämme ainakin Mari Kiviniemi sekä Alexander Stubb. Media on kuitenkin luonut meille sellaisen mielikuvan, että nuori ja mahdollisesti kauniskin ihminen on parasta mahdollista päättäjäainesta. Totta puhuen maan johtajan tulisi olla mahdollisimman vanha ja kaiken kokenut kehäkettu, joka tuntee kansainvälistäjien juonet ja jota on mahdoton lahjoa tulevaisuuden urahaaveilla. Näitä kuitenkin media pilkkaa lakkaamatta. Mutta ikä ei itsessään ole mikään tae poliitikon kelvollisuudesta, mistä näemme runsaasti todisteita USA:n päättäjäelimissä.

   Plusääni(9)Miinusääni(2)
   1. Kehitin yhdennentoista käskyn. Luulempa että itse Herra Jumalakaan ei voi olla eri mieltä kanssani. Kehittämäni 11. käsky kuuluu näin: Noudata edellä mainittuja 10 käskyä!

    Käsky! Käsky! Tahdissa mars! Asento! Lepo jne. Kuuluukohan tämä jotenkin militariaan ,,, Herran valtakuntaan se ei ainakaan kuulu.

    Tämä `käsky`- käsite ei ole `käsky` lainkaan siinä mielessä kuin me suomalaiset tai minkään muun kieliset bonjaamme.

    Sanan `käsky` kirjaimellinen merkitys on vain `suositus` tai pikemminkin `ohje`. Se on meillä käännetty väärin niin kuin moni muukin kohta tai ainakin sen asiasisältö on ymmärretty väärin.

    On vasoin Herran tahtoa että meitä käsketään. Meitä ei käsketä. Valinnanvapaus on meillä. Mutta meille voidaan asettaa suositus ja/tai ohje (käsky!?) nk. rtu:ssa jonka mukaan elää. Lopulta meidät tuomitaan sen mukaan.

    Tämä on ns. equilibrium-tila (tasapainotila) jonka täällä olevat swedenborgilaiset käsittävät – aivan oikein – ihmisellä on vapaus valita.

    Siirryn käyttämään alkuperäistä nimimerkkiä `Newsky` Junnu sijaan. Nimimerkki `Junnu` liittyi siihen että ryyppykaverini kuoli viereeni. Hän käytti minusta nimitystä `Junnu`. Siis näin `Newsky/Junnu sitten Newsky.

    Plusääni(3)Miinusääni(2)
 8. Miksi hinnat nousevat jatkuvasti ja miksi on nähty korkeita polttoaineiden, ruuan ja sähkön hintoja. Kyse ei ole inflaatiosta vaan yritysten pohjattomasta ahneudesta. Katso videot ja herää todellisuuteen

  Plusääni(5)Miinusääni(2)
 9. Tekopyhyydellä ei ole mitään rajaa, kun on puhe Ukrainasta. Nyt juutalaisjohtoinen (presidentti, pääministeri, sotaministeri jne.) ja uusnatsien dominoima Ukraina ja ukrainalaiset on katsottu ansaitsevan Saharov-palkinnon, koska puolustavat länsimaisia arvoa ym. potaskaa. Siis tämä Euroopan korruptoitunein maa, joka on kieltänyt käytännössä kaikki muut puolueet (12 kpl) kuin hallintoa pönkittävät ja jossa kaikki poikkipuoliset mielipiteen ilmaisut on tukahdutettu. Voi hyvää päivää!

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. Zelensky-nimisen tivolipäällikön hallinto kielsi myös ortodoksikirkon toiminnan Ukrainassa, koska Venäjää ymmärtäviä toimii kirkossa kaiketi liikaa. En kuitenkaan tunne kirkkopoliittisia oloja Ukrainassa. Ortodoksista kirkkoa jakaa ja vaivaa Euroopassa kilpailu Moskovan ja Konstantinopolin patriarkaattien välillä. Ilmiö on nostanut päätään myös Suomessa taannoin. Moskovan patriarkaatin aikomus kaapata Suomen venäläiset ortodoksit omaan laumaansa torpattiin jokunen vuosi, sitten kun eräs Moskovan rahoittama kirkkorakennus-suunnitelma ajettiin alas. Myös Suomessa pelätään Moskovan hiipuvaa vaikutusta kirkon kautta. Suomen oma ortodoksinen klrkko kuuluu Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen, joskin sillä on kohtalaisen autonominen asema. Suomen ortodoksinen kirkko on kuitenkin liian pieni pitääkseen yllä autokefaliaksi nimettyä itsenäistä asemaa.

   Ortodoksit ovat muutenkin lännen tulilinjalla taas, kun EU ja Nato aikovat kieltää Serbiaa lähettämästä Kosovoon sotilaita turvaamaan serbiasukkaita. Venäjä seuraa tilannetta tarkasti. Lännen politiikassa on yksi selkeä linja: missä hyvänsä on ortodokseja, niin se maa täytyy epävakauttaa ja tuhota. Ortodoksinen kirkko on lähes ainoa maailmassa, joka on onnistunut säilyttämään korkeakirkollisen kristillisyyden puhtaana koko maailmassa. Tätä ainakin juutalaiset, ateistit ja kommunistit ja kaikki maallistuneet ihmiset vihaavat yli kaiken. Muslimit sen sijaan suhtautuvat ortodokseihin varsin myötämielisesti etenkin kun vertaavat heitä lännen tai Israelin demonisoituihin hallituksiin ja niiden maallistuneisiin väestöihin homoavioliitto-pervouksineen.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 10. Miten kaikki alkoi

  The Anglo-American War on Russia – Part Three (2006-2013)

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat