RAY/STEA antaa noin 6 miljoonaa euroa ”monikulttuurisuuteen” vuonna 2017

Ray:n avustustoiminnan johtaja, demari Sisko Seppä, on tehnyt isoja päätöksiä monikulttuurisen mädätyksen voimistamiseksi, uutisoi MV-lehti.

Ainakin 6 miljoonaa menee monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajaasioissa järjestöille. RAY:n avustukset siirtyvät vuonna 2017 STEA:n tehtäväksi, jonka johtoon Sisko Seppä siirtyy.

Tänään Suomessa on kolme naista, jotka kumartava partalasta. RAY:n avustustoiminnan johtaja, demari Sisko Seppä siirtyy vuoden 2017 alussa sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen siirretyn ja perustetun avustuskeskuksen STEA:n johtoon.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Kaisa Grahn-Laasonen (kokoomus) jakaa ministeriönsä puolesta huomattavia summia ”monikulttuurisuuden” edistämiseen ja turvapaikanhakijoiden viihtyvyyden kehittämiseen. Piispa Irja Askola on evankelisluterilaisen kirkon päättäjiä, jotka tukevat sekä rahallisesti että verkostoissa vaikuttamalla monikulttuurisuus- ja pakolaispolitiikkaa.

Ennen RAY jakoi avustuksia ja vuoden 2017 alusta STEA hoitaa tätä tehtävää.
Ennen RAY jakoi avustuksia ja vuoden 2017 alusta STEA hoitaa tätä tehtävää.

MOT kertoi 31.8.2011, että demareiden ryhmäsihteeri Sisko Seppä järjestettiin RAY:n johtoon, avustustoiminnan johtajaksi, kun Jyrki Kataisen valtiosihteeri Velipekka Nummikoski nimitettiin RAY:n toimitusjohtajaksi. Perussuomalaisten Raimo Vistbacka toimii RAY:n hallituksen puheenjohtajana.

Puoli vuosikymmentä aiemmin veroministeri Arja Alhon avustaja Sisko Seppä oli lähtenyt valtiovarainministeriöstä ovet paukkuen.

RAY:n avustusosastosta tulee 1.1.2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. STEA perustetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen. RAY:n avustusosasto muuttaa myös STEAn toimitiloihin Helsinkiin Kirkkokadulle.

STEAn ohjausryhmän johtajana toimii RAY:n avustustoiminnan johtajasta siirtyvä demari Sisko Seppä.

RAY on julkaissut avustusohjelmat vuodelle 2017.

Vähintään 6 miljoonaa euroa monikulttuurisuusmädätykseen

RAY:llä on vuodelle 2017 kolme omaa avustusohjelmaa. Paikka auki – avustusohjelma (2014–2017) keskittyy vaikeasti työllistyvien nuorten itsenäistymiseen ja mahdollisuuteen päästä kiinni työelämään. Emma & Elias -avustusohjelma (2012–2017) edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Eloisa ikä -avustusohjelma (2012–2017) luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle.

Paikka auki –avustusohjelmaan on ehdotettu rahaa jaettavaksi lähes 10 miljoonaa euroa. Paikka auki –ohjelmassa on yhteensä 273 avustuskohdetta.

Useat avustusohjelman kohteista on maahanmuuttajatoiminnan rahoittamista, joissakin hyvin selvästi ja toisissa epäsuoremmin.

Seuraavassa on luettelo, jossa kohteissa on maahanmuuttajatyö ilmoitettu suoraan.

Esimerkiksi Diakonissalaitoksen säätiö saa 168 750 euroa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen, mikä raha voi ainakin jossakin määrin kohdentua maahan tunkeutuneiden tulevaisuuden lupausten palkkaamiseen.

matutray

African Care ry, jota johtaa Vihreiden Batulo Essak, sai 36 000 euroa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. Tämä on uusi avustus, minkä lisäksi vuonna 2017 jatkaa RAY:n myöntämät kaksi avustusta ja kokonaisavustusten summa on RAY:n/STEA:n kautta vuodelle 2017 yhteensä 156 000 euroa.

Monikulttuuriyhdistys Familia ry sai maahanmuuttajatyöhön uuteen kohteeseen lisärahoitusta 33 000 euroa. Järjestön hyväksi on käynnissä RAY:n neljä avustusta vuodelle 2017, joten kokonaisavustusten määrä on vuodelle 2017 huikeat 382 000 euroa. Familian toiminnanjohtaja on Tarja Monto ja puheenjohtaja turkkilainen Melis Ari-Gurhanli (toimii myös Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Monihelissä, jonka hallituksessa toimii suurmoskeijahankkeen isä Ilari Rantakari).

Globaalinuoret ry:n toiminnanjohtajana on somalialainen Abdullahi Sultan. Järjestö anoi toisen asteen koulutuksessa keskeyttämisuhan alla olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten tukemiseen ja neuvontaan 130 000 euroa ja RAY ehdottaa järjestölle maksettavaksi 125 000 euroa. Lisäksi Järjestölle ehdotetaan maksettavaksi 30 000 euroa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin. Järjestö saa näin 155 000 euroa uusiin kohteisiin.

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry anoi ja sille ehdotetaan maksettavaksi 170 000 euroa maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten (25-35 v) aktiivisuutta, yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta ja työllistämistä edistävään toimintaan Helsingin seudulla. Tämän maahanmuuttajia varten kehitetyn rahoituksen kylkiäisenä NMKY sai myös 22 600 euroa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin sekä 23 500 euroa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin.

Yhteensä Helsingin NMKY saa näin maahanmuuttajatoimintaan uusiin kohteisiin 216 100 euroa RAY:n kautta rahoja, minkä lisäksi oli 4 käynnissä olevaa avustusta vuodelle 2017, joten kokonaissumma on 382 100 euroa. NMKY:n pääsihteerinä toimii teologian maisteri Timo Laulaja, joka on ex-kenttäpiispan, Lapuan eläkkeelle jääneen piispan Jorma Laulajan poika. Helsingin NMKY:n hallituksen puheenjohtajana toimii kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen.

Helsinki Human Rights Säätiö 09 sai maahanmuuttajatyöhön nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin uuteen kohteeseen 70 500 euroa, mikä tekee vuodelle 2017 kolmen käynnissä olevan avustuksen kanssa yhteensä 279 500 euroa. Antti Olkinuora on sosionomian opiskelija. Hän on tehnyt monikulttuurisuustyöt Tukholmassa ihmisoikeusrjärjestössä. Järjestöä tukee RAY:n lisäksi sosiaalivirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Arla. Helsinki Human Rights säätiö kertoo järjestävänsä monikulttuurista, yhdenvertaisuutta totuttavaa liikuntaa ja taideta.

Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys ry on saamassa 25 280 euroa maahanmuuttajien palkkaamiseen järjestön tehtäviin. Järjestön toiminnanjohtaja on joensuulainen yhteisöpedagogi ja valokuvaaja Henna Middeke, joka on tunnettu valokuvausprojektista, jossa halusi osoittaa kantaväestön miesten pelottavuuden naisia vastaan. Hänen mukaansa monikulttuuristen ihmisten pelot johtuvat humalaisista kantasuomalaisista. Nyt hän saa rahoituksen vuodelle 2017, jotta voi osoittaa edelleen kantasuomalaisten aiheuttaman väkivallan uhkan.

Kanava nuoriso ry saa RAY:n esityksen mukaan uusiin kohteisiin yhteensä 62 104 euroa maahanmuuttajien palkkaamiseen järjestön tehtäviin kahden eri hankkeensa avulla, mikä tekee yhteensä 3 käynnissä olevan avustuksen kanssa vuodelle 2017 yhteensä 122 104 euroa. Järjestön toiminnanjohtaja on somali Abdulkadir Hadafow ja puheenjohtaja somali Nahariis Osman Hussein. Järjestön tehtävänä on ”parantaa maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa”. Järjestö ilmoittaa tehtäväkseen ”taistella rasismia ja syrjintää vastaan”.

Kanava ilmoittaa yhteistyökumppaneikseen RAY:n lisäksi myös opetusministeriön, Sisäasiainministeriön, Sosiaaliviraston, Ulkoaisianministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen islamilaisen yhdyskunnan.

Kesälukioseura ry saa RAY:n esityksen mukaan uuteen kohteeseen 68 659 euroa maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tukemiseen koulutukseen kiinnittymisessä ja tämä tekee yhteensä kahden käynnissä olevan avustuksen kanssa vuodelle 2017 yhteensä 388 659 euro. Vuoden 2016 alussa RAY:n Maija Kukkola kommentoi myös silloin saamaansa suurta avustusta:

”Me tulemme hankkeessamme tarttumaan erityisesti pakolaistaustaisten nuorten naisten koulu- ja työelämäpudokkuuden ehkäisyyn mentorointimallin avulla”.

Lohjan monitoimikeskus ry saisi RAY:n ehdotuksen mukaan uuteen kohteeseen 65 000 euroa maahanmuuttajanuorten palkkaamiseen ja näin yhteensä 174 000 euroa vuodelle 2017 kahteen käynnissä olevaan avustukseen. Lohjan Monitoimikeskus tunnetaan myös nimellä Lohjan seudun Maahanmuuttajat ry. Järjestön toiminnanjohtaja on Arto Halme.

Monikulttuurisuuden propagandajärjestö Moniheli ry – myös suumoskeijahanketta lähellä oleva järjestö – saa RAY:n ehdotuksen mukaan uutta kohdetta varten 36 000 euroa, mutta käynnissä olevan viiden avustuksen kanssa yhteensä 303 800 euroa vuodelle 2017 RAY:n ehdotuksen mukaan. Monihelin hallituksen puheenjohtaja on Abdirahim Husu Hussein, ja hallituksen jäsen Ilari Rantakari.

Monika-naiset liitto ry saa RAY:n ehdotuksen mukaan 36 000 euroa. Monika-naiset liitto ry on mukana äskettäisessä kapinassa sisäministeriötä vastaan, koska sisäministeriön ohjeistuksen mukaan laittomasti maassa oleskelevista tulisi ilmoittaa viranomaisille. Monika-Naiset ry:n puheenjohtaja on Nasima Razmyar (sdp) ja toiminnanjohtaja on Jenni Tuominen. Järjestölle on käynnissä 5 eri avustusta, joiden yhteenlaskettu summa on 919 000 euroa. Vuodelle 2017 myönnetty uusi avustus vanhojen jatkavien avustusten lisänä oli 36 000 euroa.

Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry saa 28 000, mutta käynnissä olevien avustusten kanssa yhteensä 153 000 euroa vuodelle 2017. Järjestön toiminnanjohtaja on romaniaa äidinkielenään puhuva tulkki Claudia Nystrand.

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry saa uuteen hankkeeseen 28 600 euroa, Järjestöä johtaa Pirjo Virta-Jawo.

Somali Reconstruction and Social Development ry saa ehdotuksen mukaan uuteen hankkeeseen 33 878 euroa. Järjestöjä johtaa Eteenpäin-Projektikoordinaattori, somaliupseeri, demarien Idiris Hassan Farah, joka Suojelupoliisin kuulustelujen jälkeen ei saanut Suomen kansalaisuutta kesällä 2005. Sitten Supo halusi värvätä Idrisin riveihinsä ilmiantajaksi, mutta Idris ei tahtonut antaa ilmi mahdollisia islamistisia kiivailevia somaleita, oman heimonsa uskonveljiä. Somali Recnstruction and Social Develment saa vuonna 2017 rahaa RAY:n kolmen ohjelman kautta yhteensä 293 744 euroa.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto saa RAY:n ehdotuksen mukaan uuteen kohteeseen 38 505 euroa. Järjestöä johtaa Luetaan yhdessä –verkostossa toiminut projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä. Järjestö saa kahden hankkeensa kautta yhteensä 163 505 euroa maahanmuuttajatyöhön.

Suomen Pakolaisapu ry osallistui kapinajärjestöjen protestiin sisäministeriötä vastaan maassa laittomasti oleskelevien tueksi, mutta RAY palkitsee järjestöä vuonna 2017 seitsemällä käynnissä olevalla avustuksella yhteensä 1 366 800 eurolla.

Suomen Somalialaisten liitto ry saa RAY:n ehdotuksesta kolmen käynnissä olevan avustuksen myötä vuodelle 2017 250 000 euroa.

Suomen Somalia-verkosto, jonka puheenjohtajana toimii Kelan huijaukseen liittyvä Saido Mohamed, sai avustusta kahteen hankkeeseen yhteensä 101 777 euroa.

Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto ry, jonka toiminnanjohtaja on Farosta Stanislav Marinets ja puheenjohtaja Natalia Nerman, ei saanu RAY:n uutta tukea, mutta kaksi vanhassa olevaa avustusta jatkuu, yhteensä 110 000 euroa.

Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry SONDIP saa vuodelle 2017 avustusta kahteen kohteeseen 134 000 euroa. Järjestön toiminnanjohtaja on Johanna Huotari ja puheenjohtaja liikenneopettaja Eset Feka.

Yhdessä-yhdistys ry/Together Association saa maahanmuuttajajärjestöjen toimintaan uutta rahoitusta 28 315 euroa, mutta yhdessä käynnissä olevien avustusten kanssa RAY:n kautta vuodelle 2017 yhteensä 149 315 euroa. Järjestön toiminnanjohtaja on Sanna Larinkoski ja puheenjohtaja, opettaja ja somalin kielen tulkki Hersi Muhiadin (Turun Vasemmistoliitto)

Kaikki eivät tietenkään saa RAY:n tukea edes monikulttuurisuustyöhön. Focus ry on anonut maahanmuuttajayhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen 83 200 euroa, mutta sille ei esitetä rahoitusta. Focus ry:n toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja on venäläistaustainen tradenomi Anastasija Denisko. Tämä Focus on toinen kuin suurmoskeijahanketta vetävän Ilari Rantakarin johtama Fokus ry.

Myöskään Valentina Savolaisen (os. Nikitin) johtama Suomen monikulttuurisen kotoutumisen ja yrittäjyyden edistämisyhdistys ry IBF ry ei saanut tänä eikä edellisvuosina rahoitusta hakemuksistaan huolimatta. Tämän järjestön jäsenjärjestönä toimii Tampereen kauppakamari ja aikuiskoulutuskeskus sekä useita yrityksiä.

 

Julkaistu alunperin MV-lehdessä.

4 kommenttia

 1. Niin… RAY mainostaa itseään hyväntekijä-järjestönä joka tukee suomalaista kulttuuria ja koulutusta. Kumpaankohan kategoriaan nämä matut kuuluvat?

  On surullista nähdä miten ihiset pelaavat omaisuutensa hedelmäpeleihin ja sen lisäksi että menettävät omaisuutensa, tuhoavat tulevaisuutensa. Itse sitä lainkaan ymmärtämättä.

  Usein ihmisillä joilla oma napa on lähinnä on näitä ongelmia. Mutta on niitä muitakin. Siitä Seppä on elävä esimerkki.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 2. ”Jakkukalkkuna” iskivät jälleen kirveensä kiveen. Eiväthän he naisina vielä sitä tiedä, mutta kun ”tuuli kääntyy”, tulevat he vielä vuodattamaan katkeria kyyneleitä ”huonossa terässä” olevia ”työkalujaan”.
  Moiset uutiset eivät edes enää sieppaa, koska tämä hulluus on jatkunut jo niin kauan, että sen sairaat ”lainalaisuudet” ovat käyneet selville.
  ”Monikulttuurisuuteen?” Kiertoilmaus sille, että suomalaisten pelivammaisten – etupäässä – pieneläkeläisten rahat menevät käytännöllisesti katsoen paskomiseen.
  RAY:n pelien pelit loppuivat kuin seinään jo vuosi sitten kun ”uudet painotukset” tulivat julkisuuteen.
  Vielä ne menevät sotaveteraanien varatkin mahmuteille, kunhan viimeinen tulimyrskyssä parhaat vuotensa viettänyt ”vääryydentekijä” sulkee silmänsä tästä kuppaisesta maailmasta. Ja kun näin käy, tekee mieli lähes onnitella häntä tästä. ”Aatteleppa ite.” by jope ruonansuu

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Mielestäni rahaautomaatit pitäisi siirtää ilman mokutuksen tukemistakin kasinoille tai kieltää kokonaan. Järkyttävää ihmisten huijaamista ja pahoinvoinnin lisäämistä! Eipäi ole tullut pelattua 1,5 vuoteen kyseisiä laitteita juurikin MV-lehden ensimmäisen RAY uutisen jälkeen ja rahat ovat säästyneet paljon tärkeämpään.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 4. Saako monikulttuurisuuden unelmasta kieltäytyä. Jos vaikka jaettaisiin suomi kahtia? Toiseen puoliskoon menevät ne jotka haluavat vähän säpinää ja jännitystä elämäänsä ja toiseen ne jotka tahtovat elää rauhassa. Toki myös tämän unelman jakotaakka muuttuu, kun on vähemmän ihmisiä sitä tukemassa, mutta kyllä suvakit lainaa saa, ei vielä olla ihan tapissa?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat