Rokotteet, aivotulehdus ja masennus

Rokotteet, masennus ja hermovauriot 50 ikävuoden jälkeen

On arvioitu, että 14,8 miljoonaa amerikkalaista kärsii vaikeista masennusoireista ja tästä luvusta 6 miljoonaa on vanhuksia. Jos mukaan luetaan ahdistuneisuus, joka on yleistä masennuksen kanssa, luku hyppää 40 miljoonaan aikuiseen. Vanhusten 44 miljardia dollaria käsittävät hoitokustannukset vuodessa vaikuttavat myös USA:n kansalliseen budjettiin. Myöhäisiän masennus kestää yleensä pitempään ja on vakavampi kuin nuoremmalla iällä. Se on myös yhteydessä korkeisiin itsemurhalukuihin.

Aikaisemmin vakavaa masennusta pidettiin aivojen tiettyjen hermotransimitteraineiden puutteena, erityisesti monoamiinien puutteena, joihin kuuluvat serotoniini, noradrenaliini (eli norepinefriini) ja dopamiini. Koska näissä vakavissa masennuksissa on löydetty muutoksia neurotransmittereissä, kasvava näyttö osoittaa, että sen aiheuttaa lievä krooninen aivotulehdus. Tiedämme lisäksi, että tulehdussytokiinit saattavat alentaa serotoniin määrää merkittävästi ja pitkän ajan kuluessa sitä alentavat myös monet muut mekanismit.

Natriumglutamaatti ja masennus

Tutkijat ovat myös havainneet, että useimmilla vakavasti masentuneilla (Major depressive disease, MDD) on korkeammat neurotransmitteri glutamaatin pitoisuudet selkäydinnesteessään (CSF) sekä veriplasmassaan. Tämä on samaa glutamaattia kuin ruokien lisäaineena käytettävä natriumglutamaatti (MSG, E621), hydrolysoiduissa proteiineissa, kalsium-natrium-kaseinaatissa, soija-proteiini-eristeessä, kasviproteiinikonsentraatissa ja -eristeessä ja niin edelleen. Paljon vapaasta glutamaatista tulee masentuneiden ihmisten aivoihin sisältä päin, jolloin sitä vuotaa itse aivojen sisäisistä omista erityisistä soluista (mikroglia ja astrosyytti). Vapaa glutamaatti, ollessaan hermosolujen ulkopuolella, on aivoyhteyksille ja itse aivosoluille hyvin myrkyllistä – tämä voi johtaa jopa hermosolujen kuolemaan. Glutamaatin lisäksi tämä koskee muitakin aivojen välittäjäaineita.

Tämä yhteys aivojen korkean glutamaattipitoisuuden ja vakavan masennuksen välillä löytyi melkein sattumalta, kun tutkijat havaitsivat, että puuduttava lääke, ketamiini, lievitti masennusta pitkäksi aikaa. Ketamiini estää tehokkaasti eräitä glutamaattireseptoreja (NMDA-reseptoreja). Tiedettiin melkoisen pitkään, että masennus voi aiheuttaa hermosolujen tuhoutumista, kutistumista hippokampuksen aivoalueella, joka on erittäin tärkeä lähimuistille (selittävälle muistille tai työskentelevälle muistille), eli sille muistin muodolle, johon Alzheimerin tauti vaikuttaa eniten.

Aivojen kutistuminen tapahtui yleensä pitkäaikaisen masennuksen seurauksena, ja kuitenkin tutkimuksissa on osoitettu, että muistiin voidaan vaikuttaa haitallisesti myös jopa ilman aivojen kutistumista. Jotkut antidepressantit eivät ainoastaan pystyneet kumoamaan muistin menetystä vaan myös aivojen kutistumista.

Johtopäätöksenä tästä seurasi, että aivojen korkea glutamaattitaso tuhosi aivoyhteyksiä ja tappoi lopulta hippokampuksen aivosolut, ja että antidepressantit laskivat aivojen glutamaattitasoa. Seuranneet tutkimukset ovat vahvistaneet, että hermosolujen tuhoutumista estävät lääkkeet vähentävät myös masennusta ja että jotkut antidepressantit vähentävät aivojen glutamaattitasoa.

 

Aivojen korkean glutamaattitason ja tulehduksen välinen yhteys

Suunnaton määrä tutkimuksia on nyt osoittanut yhteyden lievän kroonisen aivotulehduksen, aivojen kohonneen glutamaattitason ja vaikean masennuksen välillä. Tiedämme, että kun ikäännymme, tulehdus-immuuni-sytokiinien määrä lisääntyy (esim. interleukiini-beta (IL-1), IL-6 ja TNF-a). Näin kehon tulehdustaso lisääntyy suuressa, havaittavissa olevassa määrin elämän loppupuolella – 80–90-vuotiaina.

Tämä progressiivisesti kasvava kehon tulehdustaso lisää riskiämme sairastua moniin tulehdusperäisiin sairauksiin, kuten syöpään, niveltulehdukseen, lihasten heikkouteen, väsymykseen, unihäiriöihin, muistin menetykseen ja sekavuuteen. Alzheimeria tai Parkinsonismia sairastavilla on vielä korkeammat näiden tulehdussytokiinien tasot – paljon korkeammat.

Kun tulehduskemikaalit lisääntyvät aivoissa, aivosolut haavoittuvat yhä enemmän erilaisten toksiinien (myrkkyjen) takia, joista monet tulevat ympäristöstä. Eräs tutkimus osoitti, että jos aivosolut asetettiin altiiksi alhaisille määrille hyönteismyrkkyjä, havaittiin lievää myrkyllisyyttä ja että jos näihin samoihin aivosoluihin kohdistettiin ainoastaan immunostimulanttia, tapahtui vain vähän tuhoa.

Jos aivosolut kuitenkin altistetaan ensin immunostimulantille, sama pieni määrä hyönteismyrkkyä voi tuhota paljon aivosoluja.

Tämä havainto oli tärkeä siksi, että jos immunostimulantit (esimerkiksi rokote) olivat herkistäneet aivosolut yliherkiksi myrkylle, niin jopa sellaiset myrkkymäärät, jotka tavallisesti eivät aiheuta haittoja, saattoivat tuhota suurimman osan hermosoluista. Yksi selvin yhteys ympäristömyrkkyjen (pestisidit, hyönteismyrkyt, kasvinsuojelymyrkyt) ja neurologisen sairauden välillä on Parkinsonintauti.

Syy miksi tämä on yleisempää iäkkäämmillä ihmisillä, on se, että heillä on korkeimmat tulehdussytokiinien tasot. Tämä selittää myös Alzheimerintaudin yleisyyden, joka lähenee 50 prosenttia 80-vuotiaista.

Yhteys masennukseen löydettiin myös sattumalta.

Immuunisytokiineja syöpä- ja hepatiittipotilaiden hoitona käyttäneet lääkärit havaitsivat, että potilaista joka kolmas sai vakavan masennuksen muutamassa päivässä ja se hävisi vasta lääkityksen loputtua. Toiset tutkimukset, joissa vaikeasti masentuneiden ihmisten tulehdussytokiinitasoja mitattiin, osoittivat näiden tulehduskemikaalien korkeita tasoja useimmilla.

Yllätyksekseen tutkijat havaitsivat, että useat yleisesti käytetyt antidepressanttilääkitykset alensivat tulehdussytokiinien määrää ja että niillä potilailla, jotka eivät tästä lääkityksestä hyötyneet, oli korkeimmat sytokiiniarvot.

No, miten tämä liittyy välittäjäaineiden aiheuttamaan hermosolujen tuhoutumiseen?

Neurotieteilijät ovat jo jonkun aikaa tienneet, että tulehdussytokiinit vapauttavat aivoista suuret määrät glutamaattia – mitä voimakkaampi tulehdus on, sitä korkeampi on aivojen glutamaattitaso. Korkeimmat määrät on löydetty prefrontaalilohkoissa ja limbisessä järjestelmässä, alueilla jotka yhdistetään tarkimmin mielialojen kontrollointiin. Myös ravinnosta saatu MSG lisää aivotulehdusta.

 

Rokottaminen ja aivotulehdus

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että jos eläin rokotetaan, sen kehon tulehdussytokiinit eivät ainoastaan nouse dramaattisesti, vaan myös aivojen tulehdusta osoittavat kemikaalit lisääntyvät. Aivoilla on oma immuunipuolustusjärjestelmänsä, joka on välittömässä yhteydessä kehon puolustusjärjestelmään. Aivojen tärkein puolustussolu on nimeltään mikroglia. Normaalisti nämä aivosolut ovat koko aivojen alueella lepotilassa (ja sitä sanotaan ramifed-tilaksi).

Kun nämä solut sitten aktivoituvat, ne voivat liikkua ympäriinsä matkustaen aivosolujen välissä kuin ameebat.

Lepotilassaan nämä solut vapauttavat kemikaaleja, jotka tukevat aivosolujen kasvua ja suojaavat niitä ja niiden välisiä yhteyksiä (dendriittejä ja synapseja). Aktivoituessaan ne erittävät useita haitallisia kemikaaleja, kuten tulehdussytokiineja, kemokiinejä, komplementteja, vapaita radikaaleja, lipidien peroksidaasituotteita, glutamaattia ja kinoliinihappoa.

Aivojen immuunipuolustussolujen tehtävänä on varsinaisesti tappaa soluihin tunkeutujat, koska kehon puolustusjärjestelmä on lähettänyt avunpyynnön hyökkäyksen tapahduttua. Useimmissa tulehduksissa aktivoitumisvaihe ei kestä kuin muutaman päivän tai kaksi viikkoa ja sinä aikana immuunipuolustusjärjestelmä tappaa onnistuneesti tunkeutujat.

Kun tämä on suoritettu, puolustusjärjestelmä lakkaa toimimasta ja antaa tilanteen rauhoittua ja aivojen alkaa korjata aiheutuneita vaurioita omalla puolustusjärjestelmällään.

Tutkijat tiesivät, että tämän aktivoitumisajanjakson aikana ihmiset yleensä voivat huonosti, ja että heidän kokemansa muistuttaa läheisesti masennusta – tilaa nimeltä ”sairaana olo”. Useimmat meistä ovat kokeneet tämän sairastaessaan virusinfektioita – kuten levottomuutta, ärsyyntymistä, tarvetta paeta ihmisiä, uniongelmia, väsymystä ja ajattelun vaikeutta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ”sairaana olossa” on 2 vaihetta; yhdessä on flunssankaltaisia oireita ja toisessa masennuksenkaltaisia oireita, jotka saattavat kestää jonkin aikaa. Tutkimukset osoittavat myös, että kaikki nämä oireet johtuvat aivojen korkeista tulehdussytokiinien määristä, jonka ovat aiheuttaneet aktivoituneet mikrolgiat.

Monet tutkimukset ovat myös osoittaneet, että yli 50-vuotiailla ihmisillä on liiallisempaa ja pidentynyttä ”sairastelua” paljon enemmän kuin nuoremmilla. Tämä on yksi syy, miksi vanhemmilla flunssan oireet saattavat jatkua kuukausien ajan.

On toinenkin puolustusilmiö, jolla on suuri merkitys rokotuksesta johtuvassa aivovauriossa. Tutkijat havaitsivat, että kun eläin rokotetaan, sen aivojen mikrogliapuolustussolut aktivoituvat osittain, mikä tarkoittaa, että solut ovat korkeassa valmiustilassa. Jos puolustusjärjestelmä aktivoidaan uudelleen pian (päivien, viikkojen tai kuukausien kuluessa), nämä mikrogliat räjähtävät toimintaan ja erittävät tuhoavia kemikaalejaan paljon normaalia tasoaan enemmän. Tämä ylireaktio voi olla hyvin tuhoisa ja aiheuttaa voimakasta masennusta. Kun immuunipuolustusjärjestelmää ärsytetään rokotteella, tilanne on aivan toinen kuin jos saa tulehdussairauden luonnollisesti. Rokotteet on tehty kahdesta komponentista – vaikuttavasta aineesta, jota vastaan halutaan rokottaa – esim. tuhkarokkoviruksesta ja immuunijärjestelmää tehostavasta aineesta, jota kutsutaan immuuniadjuvantiksi.

Nämä adjuvantit on koottu sellaisista aineista, kuin alumiinista, MSG:stä, rasvayhdisteistä ja jopa elohopeasta. Niiden tehtävänä on saada puolustusjärjestelmä reagoimaan niin voimakkaasti kuin mahdollista ja niin kauan kuin mahdollista.

Näistä yhdessä yksittäisessä rokotteessa olevista adjuvanteista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että ne voivat saada puolustusjärjestelmän ylireagoimaan jopa kahdeksi vuodeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös aivojen mikroglia pysyy aktivoituneena tuottaen jatkuvasti tuhoavia kemikaaleja. Yhdessä tutkimuksessa todettiin tosiasiassa, että yksi ainoa injektio puolustusjärjestelmää aktivoivaa ainetta saattoi aiheuttaa aivojen ylireaktion yli vuoden ajaksi. Tämä on hyvin tuhoisaa.

 

Influenssarokotteet ja vanhempien ihmisten laajeneva rokotusohjelma

Terveydenhuollon auktoriteetit ja lääkärijärjestöt tekevät kaikkensa kampanjoidessaan kaikille iäkkäille rokotteita joka vuosi: influenssarokotteita ja lisäksi enemmän ja enemmän yhä uudempia rokotteita. Kun itse toimin neurokirurgina, sairaaloilla oli kaikkien vanhempien potilaiden korteissa automaattisesti kirjoitettuna käsky antaa pakollisena influenssarokote, vaikka lääkäri olisikin määrännyt toisin, kuten itse aina tein.

Nykyään rokotuksia annetaan ostoskeskuksissa, teltoissa ja kaikenlaisissa mahdollisissa kokouksissa. Ja vielä pahempaa, valehtelemalla ja pelottelutaktiikoita (esim. hurja valhe: että 36 000 vanhusta kuolee flunssaan joka vuosi) käyttämällä vanhukset saadaan rokotuksiin joka vuosi.

Ikääntyvän immuunipuolustusjärjestelmä, kuten myös aivojen erityinen puolustusjärjestelmä, erittää huomattavasti enemmän immuunitulehdussytokiineja kuin nuorempana. Niinpä, kun saat ensimmäisen influenssarokotteesi, mikrogliasi ylireagoi ja pysyy sellaisena kauan – ehkä vuosia.

Monet ikäihmiset kertovat, että he saivat rokotteesta influenssan. Rokotusten kannattajat letkauttavat tähän alentuvasti nauraen, että se on mahdotonta, koska influenssarokote sisältää tapettuja viruksia. Tosiasiassa se, mistä nämä ihmiset puhuvat, on pitkittynyt, voimakas ”sairaana olon” tila, jonka rokotus aiheuttaa. Keholle tämä tila on pahempi kuin influnssaan sairastuminen. Muista, ettei kukaan tee tilastoja vanhuksista, jotka kuolevat influenssarokotteen jälkeen. Varsinkin jos he kuolevat kuukausia myöhemmin, mitä saattaa tapahtua sairastelevan käyttäytymisen jälkeen, ja etenkin, jos heillä on aikaisempi krooninen sairaus tai jos heillä on vanhuuden heikkous.

 

Pöyristyttävä totuus

Koska vanhuksilla on jo valmiiksi kohonneet tulehdussytokiiniarvot sekä systeemisesti että aivoissa, mikroglioiden stimulointi siten, että aivojen puolustusmekanismin krooninen yliärsytystila laukaistaan uudelleen, ei ainoastaan lisää heidän riskiään saada joku neurodegeneratiivinen sairaus, vaan lisää myös edelleen heidän riskiään sairastua vakavaan masennukseen. Muista, että tämä lisää myös dramaattisesti heidän riskiään tehdä itsemurha tai jopa tappo.

Ahdistuneisuus on suurin ongelma masennuksessa ja rokottaminen pahentaa tätä tilaa suuresti. Rokotus tai varsinkin useat rokottamiset pitävät tosiasiassa aivot jatkuvassa tulehdustilassa, mikä toistaa itse itseään, koska glutamaatin liiallinen vapautuminen aivoista, kuten myös ruoassa oleva glutamaatti, muuttavat jatkuvasti muun muassa mikroglioiden aktivoitumista.

Ne, joilla on taipumus saada neurodegeneratiivinen sairaus, kuten Alzheimerin tai Parkinsonin tauti, ovat voimakkaasti lisääntyvässä määrin vaarassa saada ne, kuten jo eläimillä tehdyissä kokeissa on osoitettu, että kun ne altistettiin alle toksisille määrille ympäristömyrkkyjä tai rokotettiin, niin niillä tapahtui neurologista heikentymistä.

Monet ihmiset käyttävät hyönteismyrkkyjä kotonaan, ja tutkimukset osoittavat, että näiden aineiden konsentraatiot kotona riittävät panemaan alkuun Parkinsonin taudin niille alttiilla ihmisillä. Rokotukset, kuten nämä tutkimukset näyttävät, lisäävät suuresti tätä riskiä. Useimmat lääkärit eivät ole tietoisia tästä tärkeästä tutkimuksesta.

Pitää pitää mielessä, että ”terveysauktoriteetit” pakottavat vanhuksia ottamaan influenssarokotteen joka vuosi säännöllisesti. Toimenpide pitää mikrogliat joissain tapauksissa jopa aktivoituneessa tilassa jatkuvasti. Äskettäin neurologit ilmoittivat, että neurodegeneratiivisten sairauksien esiintymistä on törkeästi aliarvioitu ja että neurologiset ikääntymiseen liittyvät sairaudet ovat lisääntyneet pelottavalla nopeudella. Tähän heillä ei ole selitystä.

Kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana vanhusten saamat influenssarokotukset ovat lisääntyneet oltuaan 20 prosenttia ennen vuotta 1980 yli 60 prosenttiin tänä päivänä.

Jos tämä ei vielä ollut tarpeeksi masentavaa, niin nyt terveysauktoriteetit ja lääketieteelliset erikoisyhdistykset ovat lisäämässä kokonaan uuden rokotusohjelman yli 50-vuotiaille, kuten keuhkokuume- ja aivokalvontulehdusrokotteet. Se, mikä on täysin jätetty huomiotta näitten rokotteiden kannattajilta, on immuniadjuvanttien toistuvat annokset, joita kaikki nämä rokotteet sisältävät.

Sanotaanpa, että tapaat lääkärisi ja hän puhuu influenssa-, keuhkokuume- ja aivokalvontulehdusrokotteiden ottamisesta saman vastaanoton aikana. Täten hän säästää sinulta uudet vastaanotolla käynnit. Lääkärisi jättää ottamatta huomioon, että hän antaisi tällöin kolme annosta tehokasta immuuniadjuvanttia kertaistumalla ja se tarkoittaa, että keho ja aivot altistuvat massiiviselle annokselle tehokkaita immuuniaktivaattoreita, jotka aktivoivat aivojesi puolustusjärjestelmän todistetusti vaarallisen voimakkaasti, jopa jo yhtenä ainoana annettuna annoksena.

Näyttöä tästä mekanismista ei ole olemassa ainoastaan eläinkokeissa vaan myös ihmiskokeissa.

 

Elohopea ja alumiini

On muitakin tapoja, joilla rokotteet voivat aiheuttaa kaaoksen aivoissa. Useimmat rokotteet sisältävät alumiini-yhdisteitä. Suuri määrä tutkimuksia on osoittanut, että alumiini, varsinkin yhdessä fluoridin kanssa, on voimakas aivomyrkky ja että se kerääntyy aivoihin. Jokaisella rokoteannoksella annetaan annos alumiinia. Nämä vuosittaiset alumiini-injektiot eivät ainoastaan keräänny injektion antokohtaan, vaan matkustavat aivoihin, missä ne menevät hermosolujen ja hermosoluja yhteen liimaavien eli glialsolujen sisälle (astrosyytti- ja mikroglia-soluihin).

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että alumiini voi aktivoida mikroglian yliaktiiviseksi ja tekee näin pitkäksi aikaa. Tämä tarkoittaa, että rokotteen alumiini pohjustaa mikroglian ylireagoimaan. Seuraava rokote toimii taas lisääntyvän tulehdusreaktion sekä muun muassa glutamaatin ja kinoliinihapon vapautumisen laukaisijana.

Täytyy myös ymmärtää täysin, että mikä tahansa infektio, halvaus, päävamma tai muu myrkyllinen altistuminen lisää myös tulehdusreaktiota aivoissa, jonka rokottaminen on alunpitäen laukaissut. Tutkimuset ovat nyt osoittaneet, että mitä useammin immuunipuolustusjärjestelmää aktivoidaan, sitä enemmän henkilö kärsii jostakin neurodegeneratiivsesta sairaudesta.

Myös elohopea on voimakas aivojen mikroglian aktivaattori ja voi tehdä sen jo äärettömän pienillä pitoisuuksilla – nanomolaarisilla määrillä. Johtuen elohopean lukuisista reaktioista kehon rikkivety-yhdisteiden kanssa (joita on kaikkialla läsnä), se voi myrkyttää monia entsyymejä sekä systeemisesti että aivoissa. Erityinen huolenaihe on elohopean kyky (varsinkin etyylielohopean), jota esiintyy rokotteissa tiomersaalin nimellä, kyky estää aivojen glutamaattitasojen sääntelyä. Se tekee tämän estäen glutamaattia luovuttamasta niitä proteiineja, jotka säätelevät glutamaatin poistumista hermosolun ulkopuolelta, missä se juuri aiheuttaa harmia.

Varsinaisesti niissä konsentraatioissa, joissa sitä rokotteissa injektoidaan, elohopea laukaisee hermosoluja tappavan reaktion, lisää aivojen vapaita radikaaleja ja rasvojen peroksidaatiotuotteita, estää tärkeitä aivojen entsyymejä, estää antioksidanttientsyymien toimintaa ja heikentää DNA:n kykyä korjata vaurionsa. Influenssarokote sisältää tarpeeksi elohopeaa kaiken tämän tekemiseen. Pitää pitää mielessä, että jokainen influenssarokote lisää jo aikaisemmin saaduista rokotteista tullutta elohopeamäärää – joten, sitä kumuloituu (eli kerääntyy) lisääntyvästi aivoihin.

Lisäksi rokotteissa oleva alumiini saattaa myös mikroglian ”prime”-tilaan, ja kun sitä on yhdistetty elohopeaan, se on vielä äärettömästi myrkyllisempää aivoille. Meidän on siis tutkittava vielä rokotteiden saastumista vierailla viruksilla ja virusperäisillä komponenteilla. Tutkimukset osoittavat, että tämä ei ole niinkään harvinaista. Jopa 60 % rokotteista on kontaminoitunut (saastunut), ilmenee monista useimmin valmistetuista rokotteista tehdystä tutkimuksesta. Kun joudutaan vastakkain tämän tosiasian kanssa, rokotteiden kannattajat vain kohauttavat olkapäitään ja sanovat – ”Me emme usko tämän olevan haitallista.” Tutkimukset osoittavat kuitenkin toista.

On havaittu, että viraalien aineosien lisääminen, vaikkei edes koko virusta, riittää laukaisemaan aivoissa mikrogliajärjestelmän ja sitä seuraavan hermosoluja vaurioittavan reaktion toimimaan, joka johtaa aivojen degeneraatioon lisääntyvässä määrin. Tämä on hyväksytty HIV-viruksen toimintamekanismiksi, kun se aiheuttaa dementiaa monilla AIDS:in uhreilla. Virusten fragmentit (gp 140 ja Tat) mikroglia nielaisee, ja tämä laukaisee kroonisen aivotulehduksen ja hermosoluja vaurioittavan erittymisreaktion. Herpes- ja tuhkarokkovirus voivat tehdä samoin.

 

Eläviä viruksia sisältävien rokotteiden vaara

Joukko tutkimuksia on osoittanut, että elävät virukset, joita on käytetty rokotteissa, voivat päästä aivojen sisälle ja jäädä sinne lopuksi ikää. Yksi tällainen tutkimus, jossa tutkittiin ruuminavauksessa vanhempaa henkilöä tuhkarokkoviruksen läsnäolon takia, 468 havaittiin, että 20 % aivoista sisälsi eläviä tuhkarokkoviruksia ja 45 % muista elimistä oli saanut tartunnan. Virukset olivat muuntuneita, mistä voidaan päätellä, että ne saattoivat olla yhtä tartuttavia kuin mikä tahansa tuhkarokkovirus, mutta ne saattoivat olla niitäkin virulentimpia.

Vielä kamalampaa on se, että useimmissa tapauksissa ne aiheuttavat kytevää kudosten tuhoutumista ilman selviä tulehdusoireita, ja tämän ovat useat tutkimukset osoittaneet todeksi. Eläviä viruksia sisältävät rokotteet on tehty käyttäen heikennysprosessia, jossa patogeenistä tai sairautta aiheuttavaa virusta viljellään useilla toisiaan seuraavilla viljelmillä. Ongelma tässä on, että elimistössä voi tapahtua myös päinvastainen reaktio. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kun kehossamme syntyy vapaita radikaaleja (ja me tuotamme tonneittain vapaita radikaaleja elinaikanamme), ne muuntavat kudoksissamme olevia viruksia. Tämä löydettiin siinä ruumiinavaustutkimuksessa, jonka juuri mainitsin.

Samoin nämä virukset saattavat laukaista aivoissa tulehduksen ja degeneraation, jotka monet tutkimukset ovat osoittaneet – joten on ollut olemassa kroonista aivojen degeneraatiota jo vuosien tai vuosikymmenien ajan.

Koska tätä on tapahtunut niin kauan ennen alkuperäistä rokottamista, lääkärit lukevat sen ikääntymisestä tai perinnöllisyydestä johtuvaksi. Mitä tahansa muuta, kuin rokotteista johtuvaa. Virologit ovat myös huolissaan siitä, että näin muuttuneet elävät virukset voivat tartuttaa myös muita ihmisiä, ja tästä voi seurata täysin terveysasiantuntijoille odottamattomia sairauksien puhkeamisia.

 

Yhteenveto

CDC:n (Yhdysvaltojen terveysinstituutti) nykyiset aikuisille suosittelemat rokotukset koostuvat kaikkiaan 14 erillisestä rokotuksesta, tulehdusta aiheuttavilla aineilla ja immuuniadjuvanteilla. Ollaksemme rehellisiä, jotkut näistä on tarkoitettu erityisten sairausriskien ja tilojen ehkäisyyn, kuten riskikäyttäytymisen takia, laittomien huumeiden käyttäjille ja HIV:n saaneille henkilöille. Jos nämä jätetään laskuista, niin naiset saavat 10 ja miehet 7 rokotusta, jos he seuraavat lääkärien noudattamaa CDC:n ohjeistusta (Yhdysvalloissa).

CDC:n suositusten mukaan monet yksittäisiä sairauksia vastaan tarkoitetut rokotukset voidaan ottaa noin neljän viikon välein, joka on lähes riittävä väli aiheuttamaan yhdessä ”priming”-reaktion ja sitä seuraavan yliaktivoitumisen aivojen mikroglialle. Olemme nähneet, että tämä voi laukaista aivoissa kytevän tulehduksen ja hermosoluja vaurioittavan reaktion, joka ei ainoastaan aiheuta masennusta, ahdistuneisuutta ja korkeita itsemurhalukuja, vaan saattaa nostaa henkilön riskiä saada myös joku neurodegeneratiivinen sairaus.

Olemme myös nähneet, että useissa tapauksissa henkilölle injektoidaan useita rokotteita yhden ainoan lääkärissäkäynnin aikana, ja että tämä tarkoittaa sitä, että heidän kehonsa altistetaan hyvin suurelle annokselle immuuniadjuvanttia. Tutkimukset, joissa on käytetty useita eläinlajeja ja ihmisiä, ovat näyttäneet, että tämä yliaktivoi aivojen tulehdusreaktion, joka saattaa kestää vuosien ajan.

Lisäksi monet rokotteissa olevat lisäaineet, kuten elohopea ja alumiini, ovat voimakkaasti aivoille myrkyllisiä ja niiden tiedetään kerääntyvän aivoihin vuosiksi. Ne voivat laukaista aivoissa hermosoluille vaaralliset reaktiot. Rokotteita kontaminoivat aineet, kuten bakteerit, mykoplasma- ja viraalifragmentit voivat myös saada aikaan aivojen pidentyneet tulehdus- ja neurodegeneraatiotilat.

Koska vanhuksilla on jo valmiiksi korkeat tulehdussytokiinitasot, erityisesti he ovat riskialttiita. Hyvin nuorilla (vauvoilla ja pikkulapsilla) on korkea riskialttius, koska heidän aivonsa kehittyvät hyvin nopeasti juuri sinä aikana, kun he saavat suurimman osan rokotuksistaan – elämän kahden ensimmäisen vuoden aikana. Tosiasiassa he saavat 22 rokotusta ensimmäisen elinvuotensa aikana USA:ssa ja jokainen niistä sisältää täyden lasten annoksen elohopeaa. Kuten aikuisetkin, he saavat useita rokotuksia (jopa 9 kpl) samalla hoitokäynnillä. Tämä on järjetöntä ja minun mielestäni rikollista.

Nenän kautta annosteltavat influenssarokotteet ovat vielä pahempia, koska niillä annostellaan elävää virusta nenäkäytäviin, ja rokote voi matkustaa pitkin hajuhermoja, jotka johtavat ensimmäiseksi aivojen siihen osaan, joka aktivoituu vakavasti Alzheimerin taudissa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että virukset ja bakteerit pääsevät tätä tietä aivoihin. Itseasiassa tiedemiehet sumuttivat yhdessä kokeessa bakteereita hiirten sieraimiin ja havaitsivat nopean Alzheimerin taudin tyyppisen plakin kehittymisen niiden aivoihin.

 

Mitä iäkkäämpien ihmisten tulisi siis tehdä?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että immuunipuolustuksen vajauksen ensimmäinen syy vanhuksilla on suoraan ruokavaliossa. Karotenoidit, kuten beta-karoteeni, alfa-karoteeni, ksantaksantiini, luteiini sekä lykopeeni parantavat merkittävästi vanhusten immuunijärjestelmää. Sinkki, magnesium ja seleeni ovat myös välttämättömiä. Jokaisen pitäisi myös välttää omega-6-rasvahappoja (kasviöljyjä: maissi-, saflori-, auringonkukka-, canola-, soija- ja pähkinäöljyjä), koska ne lisäävät huomattavasti tulehdusta ja alentavat vastuskykyä. EPA, kalaöljyn osa (omega-3-öljyssä) on myös voimakas puolustusjärjestelmän tukahduttaja. DHA ei ole. Terve vastustuskyky tarkoittaa sitä, että voit taistella tehokkaasti ja nopeasti infektioita vastaan.

Säännöllinen liikunta, kuten reipas kävely tai punttiharjoitukset 3-5 kertaa viikossa parantavat vastustuskykyä, kun taas äärimmäinen harjoittelu alentaa vastustuskykyä. Sokeri ja puhdistetut hiilihydraatit heikentävät myös vastustuskykyä ja tulehduttavat aivot. Liikunta suojaa aivoja ikääntymisen vaikutuksilta ja rappeutumiselta.

Sopiva määrä unta on myös terveellistä sekä aivojen terveydelle että hyvälle vastustuskyvylle. Yleiset terveysviranomaiset ja puhemiehet useimmissa lääketieteelisissä yhdistyksissä valehtelevat suurelle yleisölle rokotusten turvallisuudesta. Meillä on nyt tarpeeksi tietoa monien tutkimusten perusteella horjuttaa tätä tuhoisaa rokotepolitiikkaa. Olemme tässä maassa (USA) kasvotusten lääketieteellisen katastrofin kanssa, joka vain jatkuu.

Alkuperäinen artikkeli lähteineen englanniksi osoitteessa Mercola.Com. Magneettimedian julkaisema suomennos on muokattu versio Elämä käsissämme -blogin suomennoksesta.

6 kommenttia

 1. Patologis-anatomisia havaintoja kuolemantapauksista polio- ja DTP-rokotteiden jälkeen:
  Dtsch Gesundheitsw. 1972 Jul 20;27(29):1382-6.
  [Pathological-anatomical findings in cases of death following poliomyelitis and diphtheria-pertusis-tetanus vaccination].
  [Article in German]
  Möbius G, Wiedersberg H, Wünscher W, Bäcker F.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5075419

  Patologis-anatomisia havaintoja kuolemantapauksista rokotusten jälkeen:
  Dtsch Gesundheitsw. 1972 Jul 27;27(30):1424-9.
  [Pathological-anatomical findings in cases of death following vaccination].
  [Article in German]
  Wünscher W, Wiedersberg H, Möbius G.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4404208

  Tappava enkefaliitti poliorokotuksen jälkeen:
  Klin Wochenschr. 1961 Jun 15;39:638-45.
  [Fatal encephalitis after poliomyelitis vaccination].
  [Article in German]
  ZISCHINSKY H, PENDL O, KUNZ C, JELLINGER K.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13788641

  Pikkulapsen kuolema hypertermiaan rokotuksen jälkeen:
  J Clin Pathol. 1961 Mar;14:196-7.
  Death of an infant in hyperthermia after vaccination.
  APOSTOLOV K, FLEWETT TH, THOMPSON KS.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13683856

  Sukupuolesta riippuvaiset erot kuolleisuudessa tuhkarokkorokotuksen jälkeen:
  Rev Epidemiol Sante Publique. 1995;43(1):97.
  [Sex-specific differences in mortality after high-titre measles vaccination].
  [Article in French]
  Bouvier-Colle MH.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7892522

  Pikkulasten kuolemia kolmoisrokotteiden jälkeen:
  Lancet. 1979 Aug 18;2(8138):354-5.
  Deaths of infants after triple vaccine.
  Stewart GT.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/89408

  DTP-ja dT-rokotusten jälkeisiä oireita:
  Dev Biol Stand. 1985;61:407-10.
  Post-vaccination symptoms following DTP and DT vaccination.
  Pollock TM, Miller E, Mortimer JY, Smith G.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3879685

  DTP- ja dT-rokotusten jälkeisiä oireita:
  Lancet. 1984 Jul 21;2(8395):146-9.
  Symptoms after primary immunisation with DTP and with DT vaccine.
  Pollock TM, Miller E, Mortimer JY, Smith G.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6146044

  DPT-rokotusten neurologisia komplikaatioita varhaislapsuudessa:
  Arch Dis Child. 1973 Oct;48(10):829-30.
  Proceedings: Neurological complications of DPT inoculation in infancy.
  Wilson J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4749704

  Hinkuyskärokotus ja vakavat akuutit neurologiset sairaudet lapsilla:
  Br Med J (Clin Res Ed). 1981 May 16;282(6276):1595-9.
  Pertussis immunisation and serious acute neurological illness in children.
  Miller DL, Ross EM, Alderslade R, Bellman MH, Rawson NS.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6786580

  Hinkuyskärokotus ja vakavat akuutit neurologiset sairaudet lapsilla:
  BMJ. 1993 Nov 6;307(6913):1171-6.
  Pertussis immunisation and serious acute neurological illnesses in children.
  Miller D1, Madge N, Diamond J, Wadsworth J, Ross E.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7504540

  Tutkimukset osoittavat kiistatta, että rokottamattomat lapset ovat paljon terveempiä kuin rokotetut lapset:
  http://vactruth.com/2014/02/26/unvaccinated-children-healthier/

  Synaptisen toimintahäiriön ja epänormaalin immuunivasteen vuorovaikutus autismin kirjossa:
  Front Hum Neurosci. 2013 Nov 7;7:738. eCollection 2013.
  Converging Pathways in Autism Spectrum Disorders: Interplay between Synaptic Dysfunction and Immune Responses.
  Voineagu I1, Eapen V.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24223544

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Alumiinin ylikuormitus lisää oksidatiivista stressiä neljällä toiminnallisella aivojen alueella vastasyntyneillä rotilla:
  J Biomed Sci. 2012 May 21;19:51. doi: 10.1186/1423-0127-19-51.
  Aluminum overload increases oxidative stress in four functional brain areas of neonatal rats.
  Yuan CY1, Lee YJ, Hsu GS.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22613782

  Alumiinin aiheuttama kammiotakykardia:
  Am J Emerg Med. 2012 Jan;30(1):262.e1-2. doi: 10.1016/j.ajem.2010.11.012. Epub 2010 Dec 24.
  Aluminium-induced ventricular tachycardia.
  Yildiz M1, Kocabay G, Ozkan M.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21185676

  Akuutti myoperikardiitti useiden rokotusten jälkeen nuorella:
  Pediatrics. 2007 Jun;119(6):e1400-3. Epub 2007 May 21.
  Acute myopericarditis after multiple vaccinations in an adolescent: case report and review of the literature.
  Thanjan MT1, Ramaswamy P, Lai WW, Lytrivi ID.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17515437

  Kausaalinen yhteys Hib-rokotteen ja diabeteksen välillä:
  Autoimmunity. 2003 May;36(3):123.
  A causal association between Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine and diabetes.
  Halsey NA.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12911277

  Endotoksiinipitoisuus Hib-rokotteessa:
  Jpn J Infect Dis. 2004 Apr;57(2):58-9.
  Endotoxin content in Haemophilus influenzae type b vaccine.
  Ochiai M1, Kataoka M, Toyoizumi H, Yamamoto A, Kamachi K, Arakawa Y, Kurata T, Horiuchi Y.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15118211

  Etyleeniglykolimonobutyylieetterin ja etyleeniglykolin monofenyylieetterin (rokotteiden ainesosa 2-fenoksietanoli)
  lisääntymistoksisuus hiirillä:
  Fundam Appl Toxicol. 1990 Nov;15(4):683-96.
  Assessment of ethylene glycol monobutyl and monophenyl ether reproductive toxicity using a continuous breeding protocol in Swiss CD-1 mice.
  Heindel JJ1, Gulati DK, Russell VS, Reel JR, Lawton AD, Lamb JC 4th.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2086313

  Vastasyntyneiden rottien altistuminen polysorbaatti 80:lle ja jälkivaikutukset naaraiden sukupuolielimiin:
  Food Chem Toxicol. 1993 Mar;31(3):183-90.
  Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats.
  Gajdová M1, Jakubovsky J, Války J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002

  Kiinalainen tutkimus osoittaa, että 42 % lääkkeiden haittavaikutuksista on rokotteiden aiheuttamia:
  http://www.greenmedinfo.com/blog/42-drug-reactions-are-vaccine-related-groundbreaking-chinese-study-finds

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/gardasil-simply-want-healthy-daughter-back/

  Rokotteiden isän Edward Jennerin poika kärsi aivovauriosta ja kuoli isorokkorokotteen jälkeen:
  http://preventdisease.com/news/14/031014_Most-People-Dont-Know-About-Father-Vaccination-History-Repeating-Itself.shtml

  Perheen lapset saivat influenssarokotteen. Tytär muuttui purppuran väriseksi muutaman tunnin kuluttua.
  Kun tytärtä vietiin ensiapuun, perheen kaksoset alkoivat kouristella ja oksentaa kotona:
  http://www.theaustralian.com.au/news/features/a-flu-jab-too-close-for-comfort/story-e6frg6z6-1225931148903

  Ravistellun vauvan oireyhtymä selittyy autoimmuunireaktiolla antigeeneille. Tutkimuksessa havaittiin, että kaikilla lapsilla antigeenistimulaatio vaurioitti haiman betasoluja aiheuttaen hypoinsulinemiaa, joka estää C-vitamiinin menemisen soluihin, mikä puolestaan aiheuttaa maksan vajaatoimintaa ja K-vitamiinista riippuvaisten proteiinien karboksylaation häiriötä, mikä johtaa verenvuotoon ja murtumiin:
  http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=151&doi=10.11648/j.cmr.20130203.15

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Länsimainen media vaikenee, totuus tappavasta rokotteesta paljastuu Intiassa ja muissa maissa, joissa se on käytössä:
  http://healthimpactnews.com/2014/censored-in-u-s-media-killer-vaccines-exposed-in-india-and-around-the-world/

  Lääkärit rokotteita vastaan: Toista puolta tarinasta ei ole kerrottu.
  http://healthimpactnews.com/2014/doctors-against-vaccines-the-other-side-of-the-story-is-not-being-told/

  Rokotevaurioiden mekanismit ja sytokiinimyrskyt:
  http://www.vacfacts.info/the-mechanisms-of-vaccine-injury-and-via-cytokine-storm.html

  Imetyksen suoja sairauden aiheuttamaa anoreksiaa vastaan johtuu osittain dokosaheksaeenihaposta. Tutkimuksessa tarkasteltiin rokotuksista seuranneita reaktioita:
  Eur J Clin Nutr. 2008 Jan;62(1):32-8. Epub 2007 Feb 21.
  Breastfeeding’s protection against illness-induced anorexia is mediated partially by docosahexaenoic acid.
  López-Alarcón M1, Garza C, del Prado M, García-Zúñiga PA, Barbosa L.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17311056

  Altistuminen useille patogeeneille johtaa 12-kertaiseen hermoston sairauksien kehittymiseen.
  Injektoimalla lapsiin useita viruksia useilla rokotteilla kerralla lisää riskiä sairastua huomattavastii:
  PLoS Pathog. 2011 Dec;7(12):e1002462. doi: 10.1371/journal.ppat.1002462. Epub 2011 Dec 22.
  CNS recruitment of CD8+ T lymphocytes specific for a peripheral virus infection triggers neuropathogenesis during polymicrobial challenge.
  Matullo CM1, O’Regan KJ, Curtis M, Rall GF.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22216008

  Probiootit vähentävät lasten ripulia ja hengitystieinfektioita tehostamalla luonnollista immuniteettia:
  Pediatrics. 2014 Mar 17. [Epub ahead of print]
  Diarrhea in Preschool Children and Lactobacillus reuteri: A Randomized Controlled Trial.
  Gutierrez-Castrellon P1, Lopez-Velazquez G, Diaz-Garcia L, Jimenez-Gutierrez C, Mancilla-Ramirez J, Estevez-Jimenez J, Parra M.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24639271

  Eläimiä rokotetaan liikaa:
  http://www.dogsnaturallymagazine.com/how-the-veterinary-vaccine-model-is-broken/

  HPV-rokotteen valmistajan tutkimus osoittaa luonnollisen HPV-infektion olevan hyödyllinen, ei tappava:
  http://www.greenmedinfo.com/blog/hpv-vaccine-maker-s-study-shows-natural-hpv-infection-beneficial-not-deadly

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/gardasil-will-ever-get-normal-life-back/

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/gardasil-doctors-said-no-side-effects/

  Jäykkäkouristusrokotteet sterilisoivat naisia Keniassa? Katolisen kirkon raportti herättää epäilyjä:
  http://www.greenmedinfo.com/blog/tetanus-vaccines-sterilizing-women-kenya-catholic-church-there-raises-suspicions

  Intian poliovapaa asema on julma vitsi:
  http://www.downtoearth.org.in/content/indias-polio-free-status-cruel-joke

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Keliakia yhdistetty toistuvaan Guillain-Barrén oireyhtymään:
  Indian Pediatr. 2010 Sep;47(9):797-8.
  Celiac disease associated with recurrent Guillain Barre syndrome.
  Gupta V1, Kohli A.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21048269

  Keliakia yhdistetty Guillain-Barrén oireyhtymään:
  Indian J Gastroenterol. 2007 Jan-Feb;26(1):42-3.
  Landry-Guillaine-Barré syndrome as presentation of celiac disease.
  Midha V1, Jain NP, Sood A, Bansal R, Puri S, Kumar V.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17401241

  Guillain-Barrén oireyhtymä enteerisen kuumeen komplikaationa:
  J Indian Med Assoc. 2004 Mar;102(3):172-3.
  Guillain-Barre syndrome as a complication of enteric fever.
  Datta V1, Sahare P, Chaturved P.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15473281

  Vaikea keuhkoverenpainetauti yhdistetty Guillain-Barrén oireyhtymään:
  Pediatr Crit Care Med. 2010 Jan;11(1):e16-9. doi: 10.1097/PCC.0b013e3181b0133d.
  Severe pulmonary hypertension associated with the acute motor sensory axonal neuropathy subtype of Guillain-Barré syndrome.
  Rooney KA1, Thomas NJ.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20051787

  Riskitekijät ja tulokset samanaikaiseen Guillain-Barrén oireyhtymään ja akuuttiin myeliittiin:
  Pediatr Neurol. 2011 Feb;44(2):110-6. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2010.08.013.
  Risk factors and outcomes of Guillain-Barré syndrome with acute myelitis.
  Lin JJ1, Hsia SH, Wu CT, Wang HS, Lin KL, Lyu RK.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21215910

  Guillain-Barrén oireyhtymän kliinisiä variantteja lapsilla:
  Pediatr Neurol. 2012 Aug;47(2):91-6. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2012.05.011.
  Clinical variants of Guillain-Barré syndrome in children.
  Lin JJ1, Hsia SH, Wang HS, Lyu RK, Chou ML, Hung PC, Hsieh MY, Lin KL.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22759683

  Taudinkuva ja ennuste Guillain-Barrén oireyhtymästä lapsuudessa:
  J Paediatr Child Health. 2008 Jul-Aug;44(7-8):449-54. doi: 10.1111/j.1440-1754.2008.01325.x.
  Clinical presentation and prognosis of childhood Guillain-Barré syndrome.
  Lee JH1, Sung IY, Rew IS.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18557809

  Anti-gangliosidi-vasta-aineita Guillain-Barrén oireyhtymässä lapsuudessa:
  Neurol India. 2011 Sep-Oct;59(5):727-32. doi: 10.4103/0028-3886.86549.
  Clinical, electrophysiological subtypes and antiganglioside antibodies in childhood Guillain-Barré syndrome.
  Kannan MA1, Ch RK, Jabeen SA, Mridula KR, Rao P, Borgohain R.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019659

  Ortopedisiä ilmenemismuotoja ja diagnostisia vihjeitä lasten Guillain-Barrén oireyhtymästä:
  J Child Orthop. 2013 Jun;7(3):177-82. doi: 10.1007/s11832-012-0475-2. Epub 2013 Jan 8.
  Orthopaedic manifestations and diagnostic clues in children with Guillain-Barré syndrome.
  Matsushita M1, Kitoh H, Itomi K, Kitakoji T, Iwata K, Mishima K, Ishiguro N, Hattori T.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755090

  Guillain-Barrén oireyhtymä ja anti-gangliosidi-vasta-aineet:
  Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2012;88(7):299-326.
  Guillain-Barré syndrome and anti-ganglioside antibodies: a clinician-scientist’s journey.
  Yuki N.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22850724

  Guillain-Barrén oireyhtymässä on usein läsnä anti-gangliosidi-vasta-aineita, mikä osoittaa sen olevan
  neurologinen autoimmuunisairaus:
  J Neurosci. 2010 Jul 14;30(28):9533-41. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2281-10.2010.
  Passive transfer of IgG anti-GM1 antibodies impairs peripheral nerve repair.
  Lopez PH1, Zhang G, Zhang J, Lehmann HC, Griffin JW, Schnaar RL, Sheikh KA.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20631181

  Guillain-Barrén oireyhtymä ei ole harvinainen rokotusten jälkeen: Miten rokotteiden tyrkyttäjät salaavat totuuden.
  http://vactruth.com/2014/03/15/vaccine-pushers-conceal-truth/

  Tyttö sai vaurioita HPV-rokotteesta:
  http://www.examiner.com/article/examiner-exclusive-13yo-injured-by-hpv-vaccine-an-american-family-s-struggle#sthash.CVO6YXF8.gbpl

  Avoin kysymys rokotteista ja autismista:
  http://www.cbsnews.com/news/the-open-question-on-vaccines-and-autism/

  Äidit kertovat lasten olevan terveitä ennen rokotteita ja että rokotteiden jälkeen heille kehittyy autismi:
  http://www.fhfn.org/mothers-report-children-are-fine-until-vaccinations-then-develop-autism/

  Kumpi on pahempi: Tuhkarokko vai rokote?
  http://www.naturalmedicine.net.nz/vaccination/whats-worse-measles-or-the-vaccine/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Jäykkäkouristusrokotteet steriloivat naisia Keniassa. Lukekaa kummajaisen lähettämät jutut. Kyllä täytyy sanoa että tuo rokotusbisnes on täysin hullujen käsissä ja siihen pitää puuttua ennenkuin ne pirut tappaa kaikki ihmiset. Kyllä se Ebola – virus joka nyt riehuu on myös tarkoituksella laboratoriosta päästetty, kukaties jonkun rokotteen ainesosana tuhoamaan ihmishenkiä näissä kehitysmaissa. Todella sadistista hullujen puuhastelua koko rokotebisnes. On meillä Suomessakin tosi tyhmää ja alkeellisen järjen omaavaa ”sakkia,” puuhastelemassa näiden mielipuolien kehittämien rokotteiden levittämisessä, tappamaan, vaurioittamaan, ja jokaisen rokotetun tai muuten lääkemyrkyillä tuhotun terveyden. Nämä tällaiset toimenpiteet rikkovat ihmisoikeuslakia mielivaltaisesti ja valheellisesti. ihmisten perusoikeuksiin kai kuuluu elää kenenkään vahingoittamatta heidän terveyttään. Vankilaan, vankilaan olisi paras osoite näille sadisteille!

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. ” Influenssarokotteet ja vanhempien ihmisten laajeneva rokotusohjelma.” Oli tässä syksyllä ihan hilkulla ettenkö avannut suutani ja kertonut rokotteen haitoista aivan tuntemattomalle pariskunnalle joka oli sen myrkkypiikin ottamis vuoroaan odottamassa, jätin väliin koska ajattelin kuitenkin ettei se kuulu minun tehtävääni vaikka omasta mielestäni kyllä kuuluukin, jos esim. asianosainen ei tiedä todellisia haittoja, mutta vaikea ja omaatuntoa soimaava tilanne oli ja on vieläkin kun en toiminut niinkuin sydämessäni tunsin. Teki tosi pahaa kun ajattelin mitä kaikkea sen piikin ottamisesta voi seurata. Video: David Icke, Älkää ottako missään nimessä Influenssarokotetta. Tekstitetty Suomeksi. Videosta selviää totuus siitä mitävarten ihmisiä yleensäkin rokotetaan. Se ei tapahdu todellakaan ihmisten suojelemiseksi tauteja vastaan vaan immuniteetin heikentämiseksi ja uusien tautien lisäämiseksi esim. rokotteilla ja hyvässä lykyssä kuolemaksi jne.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat