Rokotukset (Viera Scheibner Ph.D)

Esittely

”En usko Nykylääketieteeseen. Olen Lääketieteen Kerettiläinen … En ole

aina ollut Lääketieteen Kerettiläinen; olen kerran uskonut Nykylääketieteeseen.”

Dr Robert Mendelsohn: Confessions of a Medical Heretic

Kun viisitoista vuotta sitten valmistuin lääkäriksi, en olisi uskonut joskus kirjoittavani esipuhetta kirjaan, joka vastustaa rokotuksia. Onhan perinteinen Iänsimainen ortodoksinen lääkäri suoraan lääketieteellisen opintoahjon tuotantolinjalta. Olen muuttunut paljon. Ajatukseni ovat muuttuneet. Kuten Mendelsohn minustakin on tullut lääketieteen kerettiläinen. Mitä enemmän luen ja tutkin, sitä enemmän uskon, että lääketiede on menossa väärään suuntaan.

En kiellä, etteikö nykyaikainen lääketiede olisi tehnyt joitakin ihmeellisiä asioita – akuuttien hätätapausten ja trauman hoito ovat vertaansa vailla, mutta siihen sen hyödyllisyys päättyy. Nykyajan lääketiede yrittää säädellä luontoa. Se on täysin väärin – meidän tulisi tehdä työmme yhdessä luonnon kanssa.

Aikamme lääketiede on osin valtion viranomaisten valvonnassa, mutta suurimmaksi osaksi sitä valvovat lääkevalmistajien monikansalliset yritykset. Ei olekaan ihme, että kaikkinaisia suuntauksia vallitsevasta tilanteesta poispäin vastustetaan.

Tämä kirja on tehty lääketieteen historian kannalta kriittisellä hetkellä. Muutoksen hetkellä. Ihmiset ovat entistä paremmin koulutettuja, heillä on enemmän tietoa, ja he tekevät itse päätöksensä henkilökohtaisesta terveydestään.

Tämä muutos, Tämä mullistus, ei ole lähtöisin ylhäältä vaan alhaalta, toisin sanoen ihmisistä itsestään, ja muutos on hitaasti suodattumassa ylöspäin.

Ihmiset eivät enää hyväksy sokeasti, mitä lääkärit heille kertovat. Kysymyksiä tehdään enemmän, useammat hakevat tietoa, yhä useammat kääntyvät luonnonmukaisten hoitomuotojen puoleen (yhteistyö luonnon kanssa), koska ovat päässeet irti ortodoksisen lääketieteen harhakuvista.

Vielä jokin aika sitten rokotukset olivat yksipuolinen tarina: ”Ota rokotus tai kuolet” toitotettiin oikeaoppisuuden nimissä. Mutta jotkut alkoivat tehdä kysymyksiä.

Monella oli sisäinen aavistus, että rokottaminen ei ollutkaan niin turvallista tai tehokasta kuin väitettiin.

Tämä kirja on vuosien tutkimusten paatos. Viera Scheibner on käynyt läpi tuhansia artikkeleita, lukenut rivien valista, tarkistanut käsittelemättömiä aineistoja – kaikki niistä länsimaisen lääketieteen lehdissä julkaistuja – ja hän on löytänyt tietoja jotka yhteen liitettyinä muodostavat pelottavan kuvan. Turvalliseksi luulta ei olekaan turvallista.

Kirja sisältää viitteet rokotusten vastustamista tukevaan kirjallisuuteen.

Jokaisen vanhemman, joka kantaa huolta rokotusten turvallisuudesta ja tehokkuudesta, ja joka kantaa huolta lapsensa hyvinvoinnista, tulisi lukea tämä kirja. Viime kädessä lasten vanhempien tehtävä on päättää lastensa rokottamisesta tai rokottamatta jättämisestä. Päätös tulisi tehdä vasta, kun vanhemmilla on käytettävissään riittävän laajat tiedot asiasta.

Uskon, että tämän kirjan perusteella yhä useammat tekevät päätöksen olla rokottamatta.

Peter Baratosy, M.B.,B.S.

 

Tekijän esipuhe

Lokakuun 12. päivänä vuonna 1985 elämäni muuttui täydellisesti. Tapasin silloin Leif Karlsson -nimisen biolääketieteen elektroniikkainsinöörin, jonka erikoisalana olivat potilasvalvontajärjestelmät. Vain muutaman tunnin keskustelun jälkeen kuultuani hänen erityistaidoistaan pyysin häntä kehittämään hengitysvalvontalaitteen vauvoille.

Hän suostui.

Yksi vuosi ja yksi päivä myöhemmin ensimmäinen Cotwatch toimitettiin ensimmäisille vanhemmille, jotka halusivat tarkkailla vastasyntyneen vauvansa hengitystä. Olimme päättäneet antaa ensimmäiset 150 yksikköä vuokralle ja pysytellä tiiviisti yhteydessä niitä käyttäviin vanhempiin. Pian olikin noin parikymmentä laitetta toiminnassa ja hieman myöhemmin vanhemmat alkoivat soitella meille ilmoittaakseen, että Cotwatch hälytti.

Muutaman kysymyksen jälkeen tiesimme, että hälytykset tulivat määrättyinä kellonaikoina, jolloin vauvat olivat syvässä unessa. Lyhyitä hälytyksiä tuli 5-7 kappaleen rykelmissä noin 15 minuutin aikana. Niitä tuli

jälkikäteen, jos vauva oli altistunut stressille, tai päivä pari etukäteen, kun lapsi oli sairastumassa tavalliseen flunssaan tai ensimmäinen hammas oli puhkeamassa. Tärkeä yksityiskohta suurimmassa osassa hälytyksiä oli, että lapsi ei ollut varsinaisesti lakannut hengittämästä, vaan pikemminkin hengitti hyvin ohuesti. Useimmissa tapauksissa ei tarvittu toimenpiteitä hälytyksen laukaisseen tilanteen korjaamiseksi, vaan normaali hengitys palautui omia aikojaan.

Kaikille uusille Cotwatch-käyttäjille annettiin kyselylomake, johon heidän tuli merkitä hälytykset kahden viikon aikana. Valvottujen lasten joukossa sattui olemaan 28 vauvaa, jotka olivat ’läheltä piti’ -tapauksia (vauvat lakkasivat hengittämästä, mutta heidät löydettiin ajoissa ja elvytys onnistui). Uusia vastasyntyneitä vauvoja otettiin vanhempien tahdosta tarkkailuun 22.

Läheltäpiti-vauvojen vanhempien tekemät tarkkailumerkinnät osoittivat paljon enemmän hälytyksiä kuin vastasyntyneillä. Ymmärsimme, että hälytykset olivat tärkeä osoitus vauvojen stressitasosta.

Päättelimme, että kun vauvoilla on stressitila (johtuupa se jostain toimenpiteestä tai hampaiden puhkeamisesta tai itävästä sairaudesta), heidän hengityksensä kaava muuttuu (nimitimme sitä stressihengitykseksi) ja matalatilavuuksisia hengitysjaksoja esiintyy rykelminä kriittisinä tunteina kesken nukkumisen.

Emme löytäneet lastenlääkäriä, joka olisi ottanut asiakseen tehdä riippumattoman tutkimuksen ajatustemme selventämiseksi ja edelleen kehittämiseksi Cotwatchilla tehtyihin alkuhavaintoihin perustuen. Niinpä päätimme koota tarpeelliset tiedot ja tehdä tutkimuksen itse.

Tie oli pitkä ja kivinen. Yksi työ oli kehittää mikroprosessorikäyttöinen hengitysvalvontalaite varmistaaksemme, että tiedonkeruu olisi ehdottomasti objektiivinen ja tieteellinen. Tarvittiin yli kuusi kuukautta täyttä työtä, ennen kuin saimme vauvojen hengityskaavan näkyviin tietokonetulosteina.

Vaikka meillä erityistä tarvetta ei ollut, me rekisteröimme vauvojen hengitystä sekä ennen rokotusta että sen jälkeen. Hengityskaava, joka kävi ilmi päivien ja viikkojen kuluessa, oli äärimmäisen kiinnostava ja erittäin merkittävä. Se osoitti, että PDT-rokotus (hinkuyskä-kurkkumätä-jäykkäkouristus) aiheutti vauvojen hengitykseen määrätyn tyyppisiä vaikutuksia ja pitkään.

Vielä silloin (1988) emme tienneet, että rokotuksista saatava hyöty oli kiivaan keskustelun kohteena, emmekä tienneet, että rokottamisen vaaroista ja tehottomuudesta oli paljon todisteita, jotka oli tuotu julkisuuteen hyvin arvostettujen lääketieteellisten lehtien sivuilla. Näimme vain, että PDT-rokotukset saivat vauvoilla aikaan paljon stressiä, joka näkyi toisinaan voimakkaina stressihengityshuippuina vähintään 45-60 vuorokauden aikana rokotushetkestä lukien. Näiden huippujen dynamiikka oli huomattavan yhtenäinen: vaikka voimakkuudet vaihtelivat, niiden esiintyminen osui aina samoille rokotuksen jälkeisille päiville.

Ne lastenlääkärit, joille näytimme ensimmäisiä tulosliuskojamme, osoittivat 0-päivää tarkoittavaan nuoleen (PDT-pistoksen antopäivä), ja huomauttivat epäröimättä: ’Tässä on syy’. Sitten he osoittivat stressihengityskaavoista tehtyjä yhteenvetoja useamman vuorokauden ajalta ja jatkoivat ’Tässä on tulos’. Tietenkin he tiesivät, että 0-päivän nuoli tarkoitti PDT-rokotusta.

Niiltä tarkkailussa mukana olleilta vanhemmilta, joiden edellinen lapsi oli menehtynyt kätkytkuolemaan kuulimme myös, että useimmiten kätkytkuolema oli tapahtunut PDT –rokotuksen jälkeen. Käsitimme, että PDT-rokotuksien jäljessä seurasi paljon kätkytkuolematapauksia, ja meistä tuntui, että asiaan täytyisi puuttua. Kuitenkin esitti esittäessämme eräille lastenlääkäreille tämän havainnon ja päättelymme totesimme, että olimme puuttuneet hyvin herkkään ja kiistanalaiseen kysymykseen. Taas kerran meidän oli pakko aloittaa omat tutkimuksemme löytääksemme totuuden.

Joitakin vuosia myöhemmin olin kerännyt lähestulkoon jokaisen julkaistun tutkimuksen aiheesta rokotteiden tehokkuus ja vaarat. Tutkimuksemme Cotwatch-Iaitteella oli jatkunut ja sen antamien tietojen turvin päätin kirjoittaa tiiviin ja lyhyen yhteenvedon työstä, jonka kuluessa olin käynyt läpi monia tuhansia sivuja alan kirjallisuutta, tieteellisiä lehtiä ja muita julkaisuja.

Ei ollut mitenkään vaikeata havaita, että ei ole olemassa todisteita, jotka vahvistaisivat rokotteiden voivan tehokkaasti ehkäistä niitä infektiosairauksia, joita niiden on tarkoitus ehkäistä – varsinkaan lastentauteja. Rokotteiden haittavaikutuksista on sen sijaan runsaasti kirjallista tietoa ja niiden merkitys kansanterveydelle on paljon suurempi kuin itse infektiosairauksiin liittyvien haittavaikutusten.

Immunisaatiot, myöskään vauvojen, eivät ehkäise tartuntatauteja, vaan saavat aikaan enemmän kärsimystä ja enemmän kuolemaa kuin mikään muu ihmisen aikaansaama toimenpide koko lääketieteellisen toimenpidehistorian aikana. Tulee kestämään vuosikymmeniä, ennen kuin lasten rokotusten aiheuttamat katastrofit on saatu kokonaan selvitettyä. Kaikki rokotukset tulisi lopettaa välittömästi ja kaikille niiden sivuvaikutusten uhreille tulisi myöntää kunnollinen korvaus.

Dr Viera Sheibner

Vanhempi tutkija (eläkkeellä)

Blackheath, NSW Australia

17.5.1993

 

Johdanto

Jos aloitat keskustelun immunisaatiosta kenen tahansa lääkärin kanssa, kuulet todennäköisesti, että rokotus on tehokkain nykylääketieteen aikaansaamista toimenpiteistä, jolla on ehkäisty paljon kärsimyksiä ja pelastettu enemmän ihmishenkiä kuin millään muulla lääketieteellisellä toimenpiteellä.

Hän mainitsisi myös, että epidemioina esiintyvien tautien, kuten isorokko tai polio, häviäminen on yksi osoitus joukkorokotusohjelmien onnistuneisuudesta. Tämä väite on kuitenkin täysin vailla perää.

Dokumentoitu totuus on, että Euroopan väestöjä noin sata vuotta sitten vielä väkevästi karsineiden infektiosairauksien ilmaantuvuus ja niihin liittyvä kuolleisuus alenivat jopa 90 % ennen kuin ensimmäistäkään rokotetta oli otettu laajamittaisesti käyttöön. Myös paiseruton tai tulirokon kaltaiset taudit havisivat ilman mitään rokotusohjelmaa. Pelättyyn kurkkumätätautiin liittyvä kuolleisuus väheni kymmeniä vuosia ennen Corynebacterium diphtheriae -bakteerin keksimistä ja eristämistä.

Immunisaatio kurkkumätää vastaan aloitettiin vuosina 1932-35 ja se muuttui laaja-alaiseksi vuonna 1940, johon mennessä vuotuinen kuolemantapausten määrä oli häviävän pieni (alle 300 kuolemaa miljoonaa ihmistä kohti). Kirjallisuudesta löytyy runsaasti dokumentoitua tietoa siitä, kuinka tätä joukkorokotustapahtumaa seurasi ennen kuulumaton määrä kurkkumätäepidemioita – täysin rokotetuilla ihmisillä.

1940-luku näki joukkorokotusten alkavan jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan, mikä useissa maissa, myös Australiassa, johti niin kutsutun rokotuspolion puhkeamiseen pieninä epidemioina.

Vuonna 1950 McCloskey toi julkisuuteen todisteita, että oli todellakin olemassa yhteys hinkuyskätoksoidin ja/tai hinkuyskä-kurkkumätätoksoidin rokottamisen ja rokotuspolion välillä, kun sairaus puhkesi 1-90 vrk:n kuluessa rokotuksesta. Suurin osa halvauksista esiintyi pistosraajassa. Englannissa Leake raportoi  poliotapauksia, joissa oireet seurasivat pertussisrokotusta vain muutama päivä rokotuksen jälkeen. Kyseessä on sama kuuluisa vuosien 1949-50 polioepidemia, jota käytetään suostuteltaessa vanhempia rokottamaan lapsensa erityisesti poliota vastaan. Provokaatio- eli rokotuspolio on hyvin tunnettu ilmiö, joka voi seurata mitä tahansa rokotusta, mutta erityisesti PDT:tä ja poliota. On virallisesti myönnetty, että kaikki USA:n poliotapaukset, jotka ovat ilmenneet rokotusten aloittamisen jälkeen, ovat rokotteen aiheuttamia. Sama on nähty niin Australiassa kuin muualla, esimerkiksi Englannissa. Kun nyt sama ilmiö on esiintynyt joka puolella maailmaa, olisi liikaa puhua sattumanvaraisuudesta.

Totuus polio- ja isorokkorokotteista on, että ne ovat raskaasti eläinvirusten saastuttamia, koska edellinen valmistetaan apinan ja jälkimmäinen vasikan munuaisissa. Tästä on lähtöisin AIDS, joka alkoi Itä-Afrikan keskiosissa niissä valtioissa, missä WHO vei läpi isorokon ja polion juurimiskampanjan. Siellä käytetyt rokotteiden valmistuserät olivat pahoin likaantuneita sisältäen sekä SV40- ja SIV-viruksen (simian-immuunikatovirus) että lehmän retroviruksen, joka on eräs toinen AIDS-sukuinen virus. Yhtä ruiskua käytettiin 40-60 rokotukseen ja silla aiheutettiin AIDSin leviäminen satoihin tuhansiin viattomiin ja luottaviin ihmisiin. Ei siis ole sattuma, että nyt raivoavat AIDS-epidemiat esiintyvät enimmäkseen niissä maissa, joissa polion/isorokon hävittämiskampanja toteutettiin.

Yllätyksenä tuskin voi pitää sitäkään, että vauvoillekin on kehittynyt uusi immuunijärjestelmän kyvyttömyydestä tai immuunivasteen heikentymisestä kertova oireyhtymä. Monet tutkijat ovat löytäneet yhteyksiä lasten leukemian ja syövän esiintyvyyden korkean kasvun ja rokotteiden välillä, katsoen tilanteen johtuvaksi rokotteiden aiheuttamasta epäsuotuisasta antigeenistimulaatiosta sekä saastuttavasta SV 40- viruksesta. RS-virus, eli oikeammin sanottuna simpanssin nuhavirus, aiheuttaa vauvoille pitkäaikaisia ylä- ja varsinkin alahengitysteiden sairauksia. Nämä ovat viruksia, jotka on onnistuttu löytämään, mutta entä lukemattomat muut, tuntemattomat eläinvirukset, jotka piilevät rokotteissa?

Kirjallista tietoa on myös tuberkuloosirokotteen hyödyttömyydestä taudin esiintyvyyteen, silla tauti liittyy aina heikkoon ravintoon ja suureen asumistiheyteen.

Parhaat todisteet rokotteiden tehottomuudesta saadaan kahdesta suunnasta: ensinnäkin, paiseruton kaltaiset tappavat taudit ovat hävinneet ilman yhtään rokotusohjelmaa yksinkertaisesti johtuen paremmasta hygienian ja ravinnon tasosta ja väljemmästä asumisesta; ja toiseksi, maissa, joissa määrättyjä tauteja kuten hinkuyskää ei ehkäistä rokotuksin, raportoidaan taudin lieventyneen ja ilmaantuvuuden vähentyneen. Tilanne on vertailukelpoinen hinkuyskän ilmaantuvuuteen maissa, joissa väestöllä arvellaan olevan lähes täydellinen rokotussuoja. Hamburgin alueella Saksassa ei rokotuksia ole painotettu sitten vuodesta 1962 lähtien eikä infektiosairauksien ilmaantuvuus ole noussut korkeammaksi kuin maissa, joissa rokotuspeittävyyden väitetään olevan yli 90 %.

Vuonna 1975 nostettiin Japanissa rokotusten minimi-ikä kahteen vuoteen; sen seurauksena kätkytkuolema käytännössä havisi kokonaan, samoin pikkulasten kouristukset. 1980-luvulta lähtien, kun alettiin sallia kolmen kuukauden ja sitä vanhempien vauvojen rokottaminen, on kätkytkuoleman ilmaantuvuus Japanissa kasvanut. Ruotsissa lopetettiin rokotukset hinkuyskää vastaan vuonna 1979 johtuen kokosolurokotteen tehottomuudesta ja sivuvaikutuksista jotka olivat paljon suuremmat kuin hinkuyskätaudin haitalliset vaikutukset. Ruotsissa kokeiltiin kahta japanilaista solutonta hinkuyskärokotetta, mutta nekin hylättiin samoista syistä.

Tuhansien rokotuksia käsittelevien sivujen joukosta en tutkimuksissani löytänyt yhtä ainoata, jossa olisi osoitettu, että epidemiatilanteessa vain rokottamattomat lapset saivat tartunnan. Vieläpä rokotekokeiluissa monet lapset sairastuivat siihen tautiin, jota vastaan heidät rokotettiin, ja usein sairaus ilmeni vain muutaman päivän kuluessa. Kaikkien rokotusohjelmien alkuperäinen tavoite oli hävittää tarttuvat taudit kuten hinkuyskä, polio ja tuhkarokko, mutta kun alkoi näyttää tuskallisen selvältä, että tavoite oli epärealistinen, rokotuksen puoltajat alkoivat kertoa vanhemmille ja yleisölle että rokotteet ainakin lieventäisivät tautia.

Tämäkään ei ole totta. Sen lisäksi, että taudit kuten hinkuyskä voivat aiheuttaa vakavia seurauksia niin rokotetuille kuin rokottamattomille lapsille (sairaalatilastojen perusteella), on syntynyt uusi tauti – epätyypillinen eli atyyppinen tuhkarokko – joka on erityisen ilkeä tuhkarokon muoto, tarttuu vain rokotettuihin lapsiin, ja kuolleisuus on huomattava.

Tutkittuani rokotteiden tehottomuutta ja vaarallisuutta osoittavaa laajaa kirjallisuutta tulin siihen loppupäätelmiin, että kaikkien rokotusohjelmien lopettaminen on väistämätöntä tässä ja nyt.

Länsimaisissa ”oikeaoppisen” lääketieteen ei tulisi luottaa (yksi pistos ratkaisee kaiken), vaan sen tulisi alkaa opetella infektiosairauksien dynamiikkaa ja merkitystä sekä tautien tehokasta hoitoa. On järjenvastaista pyrkiä hävittämään infektiotaudit, joiden merkitys lasten immuunijärjestelmien kypsymisessä on niin tärkeä.

Lääketieteen kirjallisuudesta löytyy dokumentoitua tietoa, jonka mukaan syöpään tai muihin kroonisiin rappeuttaviin sairauksiin myöhemmillä iällään sairastuneet ihmiset ovat lapsuudessaan sairastaneet huomattavan vähän infektiotauteja. Ihottuman oikea kehittyminen ja kulkutaudin aikana, kuten tuhkarokossa, on ilmeisesti sekin tärkeä tekijä estämään syöpää ja muita vakavia sairauksia myöhemmin elämässä.

Likainen tarina rokotusohjelmista paljastaa valtavia aukkoja länsimaisen oikeaoppisen lääketieteen järjestelmän tiedon perusteissa, erityisesti puuttuu perinpohjaista tietoa terveyden ja sairauden dynamiikasta ihmiskehon toiminnasta. Sama koskee lääketeollisuutta, joka useimmissa teollisesti kehittyneissä maissa toimii suojassa.

Lääketieteen ammattilaisten, kuten valtioidenkin, tulisi kohdistaa huomionsa sellaisiin tieteellisiin lääketieteen järjestelmiin kuten homeopatia, joka perustuu sekä ihmisen fysiologian perinpohjaiseen tuntemukseen että parantamisprosessien vankkaan tieteelliseen tuntemukseen ja tuhansien yksittäisten lääkeaineiden pätevään testaukseen.

Meitä jokaista tulisi kiinnostaa tieto, että kaikki tieteelliset parantamisjärjestelmät, kuten homeopatia tai naturopatia, osoittavat hoidon onnistumisen suhteen merkittävästi suurempia lukuja ja lääkeaineiden sivuvaikutuksien suhteen huomattavasti pienempiä lukuja kuin allopaattinen lääketiede.

Näiden lääketieteenjärjestelmien, joita nykyään edelleen kutsutaan vaihtoehtoisiksi, taloudellisuus eli tehon suhde hintaan antaa sekin valtiovallalle hyvän syyn harkita niiden hyväksymistä käyttökelpoisina vaihtoehtoina tärkeäksi osaksi kansallista terveydenhuoltojärjestelmää.

 

Alkuperäinen juttu: Rokotukset (Viera Scheibner Ph.D).

27 kommenttia

 1. Salaiset hallituksen dokumentit paljastavat rokotuksien olevan täysin huijausta:

  http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

  Tuon raportin teki tutkiva lääkäri Lucija Tomljenovic, joka kaivoi esiin asiakirjoja joita ei ole alunperin tarkoitettu julkisiksi ollenkaan, siis haluttu pitää asia salassa ja valehdella kansalle asiasta sitten ihan toista.

  Lopettakaa rokotukset nyt!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Luottamuksellinen asiakirja paljastaa, että 36 vauvaa on kuollut saatuaan heksavalenttisen rokotteen:
  http://vactruth.com/2012/12/16/36-infants-dead-after-vaccine/

  Lisää luottamuksellisia papereita on vuotanut julkisuuteen. Tällä kertaa kyseessä on Prevenar 13-rokote. Rokotteen jälkeen on raportoitu 22 kuolemaa ja monia neurologisia haittavaikutuksia. Neurologisia haittavaikutuksia ilmeni erityisesti silloin, kun Prevenar 13-rokotetta annettiin samaan aikaan heksavalenttisen rokotteen kanssa:
  http://vactruth.com/2012/12/27/1742-adverse-events/

  Sairaanhoitaja sai pakollisen influenssarokotteen ja joutui tehohoitoon:
  http://therefusers.com/refusers-newsroom/nurse-admitted-to-her-own-intensive-care-unit-after-flu-vaccine-adverse-reaction/#.UN5QyOQTH-Y

  Uudessa Human and Experimental Toxicologyssä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin yli 38000 tapausta, jotka johtivat imeväisten kuolemiin ja sairaalahoitoihin rokotteiden jälkeen. Tutkijat löysivät
  tilastollisesti merkittävän yhteyden imeväisille annettujen rokotteiden määrän ja imeväisten
  kuolleisuuden ja sairaalahoitojen välillä. Vauvoilla, jotka saavat eniten rokotteita, on
  suurin kuolleisuus ja suurin sairaalahoidon tarve.

  Hum Exp Toxicol. 2012 Oct;31(10):1012-21
  Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-2010.
  Goldman GS, Miller NZ.
  Source: Computer Scientist, Pearblossom, CA 93553, USA.
  http://het.sagepub.com/content/31/10/1012.full

  Aiheesta myös Naturalnews:
  http://www.naturalnews.com/038457_vaccine_injuries_infant_deaths_scientific_study.html

  Ennätysmäärä ihmisiä kuoli vuonna 2011 mahdollisiin influenssarokotteiden sivuvaikutuksiin:
  http://www.express.co.uk/posts/view/367719/Ten-deaths-linked-to-having-flu-jab

  Rokotteen aiheuttama lymfadeniitti kehittymässä Hodgkinin taudiksi:
  Acta Med Scand. 1976;199(6):523-5.
  Postvaccinial lymphadenitis developing into Hodgkin’s disease.
  Bichel J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/937080

  97 % sikotautiin sairastuneista lapsista vuoden 2009 sikotautiepidemiassa rokotettu sikotautia vastaan:
  N Engl J Med. 2012 Nov;367(18):1704-13. doi: 10.1056/NEJMoa1202865.
  Mumps outbreak in Orthodox Jewish communities in the United States.
  Barskey AE, Schulte C, Rosen JB, Handschur EF, Rausch-Phung E, Doll MK, Cummings KP, Alleyne EO, High P, Lawler J, Apostolou A, Blog D, Zimmerman CM, Montana B, Harpaz R, Hickman CJ, Rota PA, Rota JS, Bellini WJ, Gallagher KM.
  Source: Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA 30333, USA.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23113481

  Aiheesta myös Naturalnews:
  http://www.naturalnews.com/038554_mumps_outbreaks_vaccinations_children.html

  Gaia-healthin artikkelin mukaan pakistanilaiset lapset kuolevat aliravitsemukseen, tuhkarokkoa syytetään:
  http://gaia-health.com/gaia-blog/2013-01-02/pakistani-children-die-of-malnutrition-measles-blamed/

  Vähintään 40 lasta halvaantui saatuaan uuden meningokokkirokotteen:
  http://vactruth.com/2013/01/06/paralyzed-after-meningitis-vaccine/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Onpas pitkät listat. Tarkistan nopeasti läpi vain ekan ja vikan.

   ”Luottamuksellinen asiakirja paljastaa, että 36 vauvaa on kuollut saatuaan heksavalenttisen rokotteen:
   http://vactruth.com/2012/12/16/36-infants-dead-after-vaccine/

   Oikeasti asiakirja (luettavissa täällä: http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf) paljastaa, että Infanrix Hexa rokotteesta on tehty 1742 haittavaikutusilmoitusta, joiden perusteella ei – toistaiseksi – ole löydetty selkeää yhteyttä rokotteen ja vauvojen kuoleman välille. Kuolemantapauksia käsitellään sivulta 1252 eteenpäin, Appendix 5B. On totta, että rokotteen ottamisen jälkeen on kuollut ihmisiä, mutta siitä ei vielä voida päätellä johtuvatko kuolemat rokotteesta. Aivan samalla periaatteella kuin hammalääkärissä käynyt ihminen voi kuolla sydänkohtaukseen seuraavana päivänä.

   ”Vähintään 40 lasta halvaantui saatuaan uuden meningokokkirokotteen:
   http://vactruth.com/2013/01/06/paralyzed-after-meningitis-vaccine/

   Erittäin surullinen tapahtuma, joka johtui todennäköisesti lämmössä pilaantuneista rokotteista. Tämän takia asialla pitäisi olla ajantasalle koulutettu väki.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Tyttö kuoli 6 kuukauden kuluttua kolmen Gardasil-rokotteen saamisesta. Ihmisen papilloomaviruksen
  L1-geenin DNA-fragmentteja veressä ja pernassa Gardasil-rokotteen jälkeen:
  Lee, S. (2012) Detection of human papillomavirus L1 gene DNA fragments in postmortem blood and spleen after Gardasil® vaccination—A case report. Advances in Bioscience and Biotechnology, 3, 1214-1224. doi: 10.4236/abb.2012.38148.
  http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=25840

  Alumiinimyrkytys mitokondrioiden vaurioissa ja autismin kirjo:
  http://www.ageofautism.com/2013/01/autism-science-digest-aluminum-toxicity-in-mitochondrial-dysfunction-and-asd.html

  Alumiinin aiheuttama mitokondrioiden toimintahäiriö johtaa lipidien kertymiseen ihmisen maksasoluissa: linkki ylipainoon.
  Cell Physiol Biochem. 2007;20(5):627-38.
  Aluminum-induced mitochondrial dysfunction leads to lipid accumulation in human hepatocytes: a link to obesity.
  Mailloux R, Lemire J, Appanna V.
  Source: Department of Chemistry and Biochemistry, Laurentian University, Ontario, Canada.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762189

  Muutoksia lasten hermostoissa rokotuksen jälkeen:
  Pediatriia. 1969 Jun;48(6):20-4.
  [The changes of the nervous system in children after vaccination].
  [Article in Russian]
  Bondarev VN, Dadiomova MA.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5820878

  CNS-komplikaatioita hinkuyskärokotteen jälkeen:
  Acta Paediatr Jpn. 1991 Aug;33(4):421-7.
  Bias in evaluating CNS complications following pertussis immunization.
  Ehrengut W.
  Source: Institute of Vaccinology and Virology, Hamburg, Germany.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1792899

  Hemiplegia MMR-rokotteen jälkeen:
  BMJ. 1993 May 1;306(6886):1169.
  Hemiplegia after measles, mumps, and rubella vaccination.
  Sackey AH, Broadhead RL.
  Source: Royal Liverpool Children’s Hospital.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8499819

  Neurologisia häiriöitä tuhkarokko- ja sikotautirokotteiden jälkeen:
  Cesk Pediatr. 1992 Jun;47(6):343-5.
  [Neurologic disorders after vaccination against measles and mumps].
  [Article in Czech]
  Skovránková J, Komárek V, Domorázková E.
  Source: Ustav sér a ockovacích látek, Praha.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1525918

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Vielä tuosta rokotus jutusta, Ymmärtääksemme minkälainen epäeettinen ”sairas” taho big pharma on, voimme katsoa hiukan minkälaisia yksilöitä big pharma on rekrytoinut alunpitäen. iG Farben oli natsi saksan isoin ja mahtavin kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden keskittymä, ilman IG Farbenin olemassa oloa Hitler ei olisi pystynyt edes tekemään mitä teki.

  No kuinka ollakaan, sodan jälkeen Nürnbergin sotaoikeuden käynnissä moni IG Farbenin ” hullu natsi tiedemies” sai tuomion ja joutui istumaan vankilaan, kuitenkin istuminen ei ollutkaan rikoksien vakavuuteen nähden kovin pitkä,tuomioiden istumisen jälkeen moni noista hulluista natsi tiedemiehistä rekrytoitiin eri lääkeyhtiöiden palvelukseen, ja USA presidenttiä myöten halusi hyödyntää noiden ” tiedemiesten” kyvyt.

  Eli samat kahjot tyypit jotka olivat esim vastuussa auswitchin keskitysleirin tapahtumista päätyivätkin sitten jatkamaan tekojaan eri firmoihin , että jos joku on joskus ihmetellyt mielessään miten epäeettinen tuo big pharma oikein voi olla niin katsokaa keitä tyyppejä sinne on rekrytoitu alunalkaen.

  http://www4.dr-rath-foundation.org/PHARMACEUTICAL_BUSINESS/history_of_the_pharmaceutical_industry.htm

  http://www.naturalnews.com/036484_Bayer_Nazi_war_crimes.html

  ”The pharmaceutical departments of the IG Farben cartel used the victims of the concentration camps in their own way: thousands of them died during human experiments such as the testing of new and unknown vaccines.

  There was no retirement plan for the prisoners of IG Auschwitz. Those who were too weak or too sick to work were selected at the main gate of the IG Auschwitz factory and sent to the gas chambers. Even the chemical gas Zyklon-B used for the annihilation of millions of people was derived from the drawing boards and factories of IG Farben”.

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_depopu36.htm

  ”In 1962, ter Meer was one of the architects of the ”Codex Alimentarius – Commission” and one of the main designers of the schemes that would profit from human suffering. (Remark made by the Dr. Rath Health Foundation)
  The deceptive title ”Codex Alimentarius” is no accident. It was devised by the same companies and indeed the same individuals, who gave the Auschwitz concentration camp inmates the deceptive slogan ”Arbeit mach frei” (”Work makes you free”). (Remark made by the Dr. Rath Health Foundation)”

  http://www.naturalnews.com/036062_vaccines_Nazi_medical_experiments.html

  http://www.naturalnews.com/036484_Bayer_Nazi_war_crimes.html

  At the Nuremberg Trials, 24 of the IG Farben directors and other industrialists were charged with genocide, slavery, and other crimes against humanity. Many of these unscrupulous villains would later play a key role in reinstating several IG Farben companies as huge players in the pharmaceutical/chemical industry not only in Germany but also throughout Europe and the United States.

  Learn more: http://www.naturalnews.com/024534_Europe_health_WHO.html#ixzz2HSExKFpI

  http://www.naturalnews.com/024534_Europe_health_WHO.html

  Big Pharma on osoittanut jo pelkästään noiden natsien rekrytoimisilla ettei se kykene ajattelemaan/toimimaan eettisesti, kyse on vain rahan tekemisestä,viis uhreista ja kärsimyksistä( historia toistaa itseään)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. IG Farbenin tehtaat olivat käsittääkseni Bunassa ja siis jopa sivussa pääleiristä. kaikkia kohdeltiin hyvin. Prosessista saa käsityksen, kun lukee Walendyn kirjan siitä. Stalinistinen näytösoikeudenkäynti. Todistajia kiellettiin puhumasta totta ja rehellisiä ei päästetty paikalle, vaan heitä pahoinpideltiin tai vangittiin kostoksi, murhattiin jne.

  Tuollaisista farssista voimmekin päätellä, että juuri natsit olivat eettisiä. Niin olivatkin, sillä heillä panostettiin luontaislääketiteeseen ja Hitler etsi tosissaan parannusta syöpään jne. Tulokset tuhottiin Dresden tuhoamalla, kuten paljon arvokasta natsiselvitystä menneisyydestämme.

  Jos natsit olisivat nyt ohjaimissa, kaikki olisi ok. Juuri vastauolta johtivat juutalaiset, joiden Big Pharma on ja jotka sen kautta pyrkivät vain rahastamaan ja tappamaan/vammauttamaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Tietysti kansallissosialismi. Muuhan on juutalaisorjuutta.

   Mutta tässä nyt jäi pois, että ”lääketieteessä” ja ”terveydenhoidossa” kaikki olisi ok eikä kusetusta ja murhaa.

   Tuli vahingossa iian radikaali juttu ja sitäpaitsi Saksa ei olisi tuputtanut järjestelmäänsä, mutta tehnyt yhteyistyötä ja käytännössä talouspuolella Suomi olisi vapauttanut koronkiskurien pauloista.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Ja kyllä sioellä pääleirissäkin kaikkia kohdeltiin hyvin. Holokausti on näiden Big Pharman vetäjien valhetta. Samoin kommunismi on huijaus ja vasemmistolaisuus.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. 123! Sinä et mahda olla oikea taho sitä asiaa arvioimaan, mutta miten lie sinun laitasi noin yleensä. Onko oma maailmankuvasi ja uskonto niin lujassa, että sitä pitää kynsin hampain puolustaa, oli totta tai ei.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. 123 uskot kuulentoihin kuin pässi suuriin sarviin. Samoin holokaustiin ja lääkkeiden tarpeeseen terveille ihmisille. Näetkö lainkaan, mistä kaikki sinun saamasi tieto on peräisin. Hyvin on perille mennyt. Tiedätkö, ettei ihminen selviä säteilyvyöhykkeestä hengissä matkalla kuuhun. Miksi niitä ei ole sen koommin tehty? Nykytekniikallahan sen luulisi sujuvan kuin leikiten. Sinulle on asiaa ilmeisen turha valaista. Mutta kerropa yksi asia! Jos 1969 mentiin kuuhun, miksei tänäpänä! Ja toinen! Miksei kuusta otetuissa kuvissa ole yhtään planeettaa tai tähteä . Ei ainoassakaan kuvassa. Minäpä kerron miksi! Siksi, että täktitieteilijät osaavat kuvan perusteella paikantaa, missä kohdassa universumia kuva on otettu. Siksi, 123 siksi ei ole tähtiä. E i. O l e t ä h t i ä . Ymmärrätköhän, knappast.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. 123 sekin on varmaan sinulle päivänselvää, että alkuperäisiä kuulentoja koskevat videot ja dokumentit , yhteensä 700 laatikollista, katosivat mystisesti Nasan konttorin muuton yhteydessä. Ei oo muuten löytyny mutta esim sinunlaisellesi uskonmiehelle sellainen pikkuseikka on vain täysin epäoleellinen asia. Kun on kuussa käyty, niin on käyty. Säälittävää.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   3. 123! Hei taas. Alkuperäisdokumentit siis 700 laatikolista materiaalia kuulennoista katosivat Nasan! mukaan ”vahingossa muuton yhteydessä”. SIKSI, että ne olisi ollut liian helppo todistaa väärennöksiksi. Nykytekniikalla voidaan maapalloa kuvata vaikka Andromedan tähtisumusta saakka, tai saada se ainakin näyttämään siltä. Nuo kuvat ovat tasan yhtä luotettavia kuin millä tahansa kuvankäsittelyllä tehty kuva. Tyhmistetty massa uskoo kaiken ja siinä sinä olet yksi kuorolaulaja muiden joukossa. Valitettavan moni ei kyseenalaista mitään. Mikä ihmeen hinku sinulla 123 on lipoa januoleskella virallisia ”totuuksia”, vai luuletko saavasi jotenkin paremman aseman, kun ulvot susien joukossa pelkän ulvomisen vuoksi.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   4. ”Kuumoduli”:

    http://aerotoons.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/buzz_NASA-1018×10241.jpg

    Noissa 123:n linkeissä kuvat ovat pellekuvia. Kaikissa on tämä kauhea hökötys. Foliopaperia, teippiä, muovia. Ei ole tullut kalliikis. Miljardit kahmittiin juutalaisiin taskuihin…

    Kuuluisa ”satelliittikuva” vuodelta 1966 vai oliko 1965, jossa on muka satelliitin kuvaama ”maapallo” kuin kuuna, on selkeästi muuten simulaattorikuva eli pelleily…

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Kyllä ne harhaiset löytyvät ihan muualta kuin 123:n suunnasta.

  Hyvä, että yksi täysjärkinenkin jaksaa täällä magneettipropagandistien lohduttomassa käänteistodellisuudessa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Rokotuksien vastustaminen on kenties yksi epäloogisimpia ja paradoksaalisimpia tyhjän ajan täytteitä. Ilmeisesti muu modernista lääketieteestä kelpaa paitsi rokotteet – eli poimitaan sitä mitä halutaan.

  Kyseessä on myös suuri itsekkyys, sillä kaksi miljoonaa lasta kuolee vuosittain tauteihin, joihin on rokote, ja ja josta syystä kehittyneemmän terveydenhuollon maissa lapsia ei samoihin tauteihin kuole. Ilmeisesti rokotuksia vastustavat voisivat hyvällä omalla tunnolla sanoa tällaiselle lapselle, että et saa rokotusta, vaikka sen teho on 100% osoitettu.

  Kyseessä on myös suuri harha, sillä rokotuksien haittavaikukset täällä kermaperseiden länsimaissa tuntuvat suurilta, vaikka todellisuudessa lukema on mikroskooppinen itse tautikuolleisuuden suhteen.

  Tämän tekstin luettuasi voit todeta, että n. 4 lasta juuri keskimäärin menehtyi rokotettavaan sairauteen, ja jos oletetaan jotain niinkin täysin hatusta vedettyä kuten että 1/10000 lapsi menehtyy rokotuksiin, niin rokotuksiin olisi menehtynyt 0,0004 lasta. Mitä vähemmän ympärilläsi on tauteja, sen turvallisemmassa ympäristössä sinäkin elät.

  Ilmeisesti hoidatat lapsesi hoitohenkilökunnalla, joka on täysin rokottamaton?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Vakio aivopestyä puppu tavaraa tuo sinun selostus miten asiat mukamas on, herää hei todellisuuteen ,ei tarvi elää
  aivopestynä ,rupea käyttämään järkeä .

  ”vastustaminen on kenties yksi epäloogisimpia ja paradoksaalisimpia tyhjän ajan täytteitä. Ilmeisesti muu modernista lääketieteestä kelpaa paitsi rokotteet – eli poimitaan sitä mitä halutaan.”

  Siis rokotusten salliminen ja sen erittäin typerä puolustaminen on hyvin epäloogista nimenomaan, koko rokote hoax on alunperin rakennettu palvelemaan rahaa ei mitää muuta.

  ”Kyseessä on myös suuri itsekkyys, sillä kaksi miljoonaa lasta kuolee vuosittain tauteihin, joihin on rokote, ja ja josta syystä kehittyneemmän terveydenhuollon maissa lapsia ei samoihin tauteihin kuole. Ilmeisesti rokotuksia vastustavat voisivat hyvällä omalla tunnolla sanoa tällaiselle lapselle, että et saa rokotusta, vaikka sen teho on 100% osoitettu.”

  Et ole tässäkään asiassa sen enempää oikeilla jäljillä, totuus on että monet taudit joita alettiin rokottaa olivat jo selvästi vähentyneet johtuen parantuneista hygienia ym puhtaamman veden ansioista, ja itse asiassa on nähtävissä että rokotusten myötä tuli epidemioita juuri näille rokotetuille,eli se siitä suojasta.

  ”Kyseessä on myös suuri harha, sillä rokotuksien haittavaikukset täällä kermaperseiden länsimaissa tuntuvat suurilta, vaikka todellisuudessa lukema on mikroskooppinen itse tautikuolleisuuden suhteen.”

  Sinä elelet kyllä nyt itse harhoissa, et edes ole perillä siitä että ne viralliset tahot joiden pitäisi raportoida rokotteiden haittavaikutuksista eivät viitsi/pysty edes huomioimaan kuin pienen pienen osan siitä isosta lukumäärästä, rokotteista vahingoittuvien ihmisten vammoista. No se ei ole yllätys sinänsä sillä virallinen koululäälätiedehän ei ole edes puolueeton tekijä ollenkaan rokote asioissa koska se on juuri niitä kampanjoimassa ihmisille .Sen sijaan on onneksi perustettu itsenäisiä sivustoja joihin ihmiset voivat raportoida rokotevaurioista. Mutta ajattele nyt itsekin vähän , miten luulet että esim vastasyntyneen rokottamisen vaurioittama vauva pystyisi alkamaan puhumaan ja sanomaan että hei minulle tuli juuri aivovamma! Tilastoissa kyllä näkyy esim autismin lisääntymisen ja rokotteiden yhteys. Eli olet kyllä aika pihalla jos kuvittelet että vuoden ikäinen lapsi kykenisi päättelemään ja sanomaan kyseisistä tapahtumista niin että tuo virallinen systeemi voisi sen sitten kirjata ylös kun on juuri saanut aivovaurion ja kun ei kykene juuri siksi edes välttämättä puhumaan vielä edes 10 vuotiaana normaalisti tämän myrkkyruiskeen vuoksi.

  ”Tämän tekstin luettuasi voit todeta, että n. 4 lasta juuri keskimäärin menehtyi rokotettavaan sairauteen, ja jos oletetaan jotain niinkin täysin hatusta vedettyä kuten että 1/10000 lapsi menehtyy rokotuksiin, niin rokotuksiin olisi menehtynyt 0,0004 lasta. Mitä vähemmän ympärilläsi on tauteja, sen turvallisemmassa ympäristössä sinäkin elät.
  Ilmeisesti hoidatat lapsesi hoitohenkilökunnalla, joka on täysin rokottamaton?”

  Sinulla ei ole hajuakaan niistä syistä mihin lapset kuolevat oikeasti, sen sijaan että lääkeyhtiöt/ valtiot työntävät rokotteita köyhiin maihin niiden kannattaisi käyttäåä sama raha puhtaan veden, ravinnon, paremman hygienian rakentamiseen, sillä ne ovat ne tekijät jotka saavat ihmiset sairastumaan, päinvastoin rokotteet heikentävät immuniteettia ja tappavat joten et ole todellakaan kartalla koko asiassa.

  Tiesithän varmaan että mailmassa teloitetaan lapsia joka vuosi antamalla myrkkyruiske ?? niin on tehty jo kymmeniä vuosia ja tullaan yhä tekemään jos tämä petos jatkuu. Haluaisitko sinä että lapsellesi annettaisiin myrkkyruisku joka voisi tappaa sen ?? ilmeisesti vastaat kyllä koska olet niin haltioissasi näistä rokotteista ettet kykene edes ymmärtämään että valtio on mukana tappamassa/vahingoittamassa lapsia kun tästä rokote asiasta on leivottu tällainen suuri valhe ,virallinen totuus , juuri sellainen sairas valhe jonka juuri itse kuvailit kuvailit .

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Asiallisempi luento rokotteista

  Nohynek: Rokottamisen perusteet

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Jos rokotteet on niin hyviä, niin miks ei olla jo valtavalla voimalla rokottamassa joka ainoaa ihmistä maailmassa? Luulis että ihmis henkien säästäminen olis kaikkien ykkös asia…ei pitäisi olla edes rahasta kiinni kun ollaan hyvällasialla…. Joku ei täsmää. Eikö kaikkia haluta pelastaa? Vai tehdäänkö se sitten kun ollaan saatu rahaa tähän työhön… Miljoonia. Ja sittenkin tuntuu, että se ei riitä kuin alkuun. Kuka se laittoikaan rahaa lääketieteeseen n. 100 vuotta sit ?…ja paljon onkin rahoittanut . No tais olla herra juutalainen punakilpi. Sen lauluja laulat kenen kädestä syöt.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Ei MITÄÄN rokotuksia olisi koskaan tarvittukaan,jos Hopeaionivettä olisi osattu kunnolla valmistaa 🙂
  Nykyään riittää,että tislattua vettä on varastossa ja Hopeaelektrolyysilaitteet valmiina 🙂
  Näin mikä tahansa tauti saadaan helposti nujerrettua muutamassa tunnissa 🙂
  Kolloidisen hopeaveden valmistus on yksi arvokkaimmista asioista minkä olen elämässäni
  oppinut ja suosittelen kaikkien opettelemaan sen kunnolla,niin ihmiskunta pelastuu
  eikä tarvitse stressata aidseista ja
  muista höpönpöpöistä 😀

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Tässäpä taas lukemisen arvoinen Artikkeli.Esim. ”Immunisaatiot, myös vauvojen, eivät ehkäise tartuntatauteja vaan saavat aikaan enemmän kärsimystä ja enemmän kuolemaa kuin mikään muu toimenpide koko lääketeollisen toimenpidehistorian aikana”! ym. ym.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat