SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 2; Todellinen ja ainoa oikea keino psyykkisten sairauksien parantamiseksi

Kerroin tämän artikkelin ensimmäisessä osassa SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 1, Psykiatria tieteellisenä hölynpölynä, että ”tässä on todella vallankumouksien vallankumous, jonka tulisi olla myös vallankumous psykiatriassa!”

Tällä tarkoitin Emanuel Swedenborgin esittämää menetelmää, jolla jokaisessa ihmisessä synnynnäisesti olevat korkeammat mielen kerrokset voidaan avata, ja tämä avaaminen myös parantaa kaikki mielen sairaudet. Tämä on verrattavissa siihen, että kuten ihmisen ruumiin kehitys tapahtuu siten, että ensin ihmisestä tulee lapsi ja sitten nuorukainen tai neito ja sitten aikuinen ja lopuksi vanhus, niin ihmisen mielen normaali kehitys olisi, että ensin avautuu lapsena ja nuorena luonnollisen mielen kerros, jonka avulla tulemme toimeen tässä luonnollisessa eli materiaalisessa maailmassa, sitten avautuisi henkinen eli spirituaalinen mielen kerros aikuisuudessa ja lopuksi taivaallinen eli coelestiaalinen mielen kerros vanhuudessa. Tällainen olisi ideaalinen kehitys, joka on Swedenborgin mukaan vallinnut muinaisilla ihmisillä. Spirituaalinen mielen kerros yhdistää ihmisen spirituaaliseen taivaaseen ja coelestiaalinen coelestiaaliseen taivaaseen. Aikojen kuluessa nämä kaksi korkeampaa mielen kerrosta eli spirituaalinen ja coelestiaalinen ovat kuitenkin sulkeutuneet, kun ihmisistä on tullut yhä enemmän ja enemmän maallista elämää rakastavia, ja vain alin eli luonnollinen kerros on pysynyt avattuna. Swedenborg esittää ensimmäisenä historiassa, kuinka nämä kaksi korkeampaa suljettua mielen kerrosta avataan. Kyseessä on todella vallankumouksellinen keino, vaikka se voi aluksi vaikuttaa varsin yksinkertaiselta. 

Heti täytyy sanoa, että seuraavan lukeminen edellyttää, että lukija tunnustaa jonkun korkeamman voiman olemassaolon, mitä voi nimittää vaikka Jumalaksi. Ateisti, joka tunnustaa vain luonnon, ei seuraavaa ymmärrä. Ihan sama mikä on lukijan uskonto, jonka voi nyt unohtaa, sillä seuraavat asiat ovat aivan uutta faktaa.  

Jumala laskeutui jyrinällä ja savussa alas Siinain vuorelle (2 Moos. 19: 18) ja kirjoitti kirjoituksen kahteen kivitauluun omalla sormellaan (2 Moos. 31: 18). Näin syntyivät Kymmenen Käskyä.  

Jos tunnustetaan Jumalan olemassaolo ja Hänen yhteytensä ihmiseen, niin tämä yhteys on tapahtunut monilla tavoilla. Kristityt puhuvat ilmestyksistä sekä profeettojen ja evankelistain kirjoituksista. Mutta ehdottomasti kaikkein vaikuttavin tapa on se, jolloin Jumala laskeutui jyrinällä ja savussa alas Siinain vuorelle (2 Moos. 19: 18) ja kirjoitti kirjoituksen kahteen kivitauluun omalla sormellaan (2 Moos. 31: 18). Näin syntyivät Kymmenen Käskyä. Mutta nämä käskythän sisältävät lähinnä samoja lakeja, jotka olivat ja ovat kaikkien kansojen lainsäädännössä ja moraalisissa ohjeissa. Kaikki tietävät, ettei pidä tappaa, tehdä huorin, varastaa, sanoa väärää todistusta tai himoita toisen vaimoa tai omaisuutta, pitää kunnioittaa vanhempia jne. Miksi sitä piti niin vaikuttavalla tavalla ilmoittaa? Mutta tähän on oikea vastaus: koska nämä käskyt sisältävät kaiken, minkä avulla ihminen pääsee Jumalan ja taivaan yhteyteen. Eli ne ovat tärkeimmistä tärkein asia, joka koskaan on tullut ihmiselle ja koko ihmiskunnalle. Typeryyden huippu on kieltää nämä käskyt. Juutalaiset väärensivät nämä käskyt rasismiksi, eli että ne koskevat vain juutalaisia, ja juutalaisten ei tarvitse noudattaa niitä muiden kansojen suhteen. Kristityt väärensivät ne tulkitsemalla väärin Paavalin kirjoitusta Roomalaiskirjeessä: ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” (Room. 3: 28). Tässä Paavali ei tarkoita kuitenkaan lain teoilla Kymmentä Käskyä, niin kuin monet kristityt tulkitsevat, vaan juutalaisen lain monimutkaisia lakeja (3 Mooseksen kirja). Tuskin kukaan nykyaikana noudattaa näitä käskyjä siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä. Mutta juuri siksi kenenkään korkeammat mielen kerrokset eivät avaudu, sillä juuri näiden käskyjen avulla ne avautuvat. Nämä käskyt ovat siis avain taivaaseen ja Jumalan yhteyteen. 

Käskyjen tarkka noudattaminen siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä, on tärkein asia Swedenborgin menetelmässä avata mielen korkeammat kerrokset. 

Jeesus oli historiallisesti tunnustettu henkilö, ja hänen monet ihmetekonsa todistavat, että hänellä oli enemmän valtaa kuin tavallisella ihmisellä. Hänen mahdollista Jumaluutta käsittelen myöhemmin. Nyt vain lainaan häntä: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 29: 17) ja ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa” (Joh. 14: 21). Jeesus tarkoittaa käskyillä tietenkin juuri Kymmentä Käskyä. Noudattaako kukaan kristitty niitä sen tähden, että ne ovat Jumalan käskyjä? En usko. Useimmat noudattavat niitä siksi, että ne ovat vastoin lakia ja hyviä tapoja. Mutta niitä pitää noudattaa, ei siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja, vaan siksi, että ne ovat Jumalallisia lakeja. Näiden käskyjen tarkka noudattaminen siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä, on tärkein asia Swedenborgin menetelmässä avata mielen korkeammat kerrokset. 

Artikkelin edellisessä osassa käsittelin nykyajan psykiatriaa, joka ei ole mitään tiedettä vaan hölynpölyä ja psykiatrien mielivaltaa ja perustuu ateismiin ja materialismiin. Nyt tuon esiin sen, että ilman Jumalan ja henkisen maailman tuntemusta ei voi ymmärtää yhtä ainoaa sielun eli mielen toiminnan lakia eikä myöskään, miten mielen sairaudet parannetaan, ja tämä parannus tapahtuu korkeampien mielen kerrosten avaamisella. Swedenborg on valovuoden edellä aikaamme. Hänen teoksilleen voisimme perustaa kokonaan uuden tieteenfilosofian. Häneltä voimme myös ottaa oppia nyt heti. 

Hieman perusasiaa 

Ihminen on dualistinen: hänellä on ruumis ja sielu. Ruumis on materiaa ja sielu on spirituaalista substanssia, jolla ei ole ajan ja paikan ulottuvuutta. Sielu on aivan samanmuotoinen kuin ruumis eli sillä on kaikki samat elimet ja aistit sekä ymmärrys ja tahto. Sielun ymmärrys on yhteydessä isoihin aivoihin ja sielun tahto pikkuaivoihin, mitkä molemmat yhdessä muodostavat ihmisen mielen. Mielessä ovat siis tahto ja ymmärrys, jotka syntyvät siis sielun ja aivojen yhteistoiminnasta. Mielessä ja sielussa on kolme kerrosta, jotka on kuvattu artikkelin ensimmäisessä kappaleessa. Sielu irtaantuu ihmisestä ihmisen kuollessa ja elää ikuisesti joko taivaassa tai helvetissä. 

Ilman yhteyttä henkimaailmaan ja sen kautta taivaaseen tai helvettiin, ihminen ei voisi elää sekuntiakaan. 

On olemassa materiaalinen maailma, henkimaailma, taivas ja helvetti. Henkimaailma, taivas ja helvetti koostuvat spirituaalisesta substanssista, ja niitä voidaan kutsua henkiseksi eli spirituaaliseksi maailmaksi. Materiaalisen maailman tunnemme. Henkimaailma on välitila, johon ihmisen sielu ensimmäiseksi saapuu ja jota siellä valmistetaan joko taivaaseen tai helvettiin. Henkimaailmassa on siis sekä hyviä että pahoja henkiä, jotka ovat yhteydessä maan päällä elävien ihmisten mieltymyksiin, mutta ei heidän havaintoihinsa tai ymmärrykseensä. Henget eivät tiedä olevansa yhteydessä ihmisiin maan päällä eivätkä ihmiset henkiin. Taivas koostuu hyvistä hengistä, jotka tunnustivat Jumalan ja elivät tekemättä syntiä. Heitä kutsutaan enkeleiksi ja joita on kahta laatua: spirituaalisia enkeleitä, joilla hallitsee totuus, ja coelestiaalisia enkeleitä, joilla hallitsee hyvyys. Helvetti koostuu pahoista hengistä, jotka kielsivät Jumalan ja elivät tehden syntiä. Heitä on kahta laatua: saatanoita, joilla hallitsee vääryys, ja piruja eli perkeleitä, joilla hallitsee pahuus. Ilman yhteyttä henkimaailmaan ja sen kautta taivaaseen tai helvettiin, ihminen ei voisi elää sekuntiakaan. Kaikki hyvä, mitä maailmassa on, johtuu virtauksesta taivaasta ja kaikki paha virtauksesta helvetistä. Jumala loi taivaan, ihminen loi helvetit kääntymällä pois Jumalasta. Taivas ja helvetti liittyvät hyvien ja pahojen henkien kautta ihmisen mielen luonnolliseen kerrokseen ja taivas hänen mielensä korkeampiin kerroksiinsa. Ihmiseen on aina liittynyt ainakin kaksi hyvää ja kaksi pahaa henkeä. Näin ihmisen tahto pidetään tasapainossa: hän voi valita joko hyvän ja toden tai pahan ja väärän. Ihmisen ymmärryksessä totuus ja vääryys voivat olla samanaikaisesti. 

Koska kaikki paha johtuu virtauksesta helvetistä, myös kaikki mielen sairaudet ja häiriötilat johtuvat siitä. Siten tämän virtauksen tunteminen ja miten se voidaan muuttaa virtaukseksi taivaasta, on avain kaikkien mielen sairauksien parantamiseen. Tämän virtauksen tunteminen edellyttää tietoa Jumalasta ja miten Jumalan avulla helvetillinen virtaus muutetaan taivaalliseksi virtaukseksi. Virtaus helveteistä johtuu siitä, että ihminen syö hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottaa ymmärryksensä omasta älykkyydestään, joka on perityn ja hankitun pahuuden saastuttamaa, eikä Jumalan valaisemasta ymmärryksestä. Ihminen syntyy tietämättömyyteen Jumalasta ja taivaallisesta virtauksesta, ja häneen on liittyneenä pahoja henkiä, koska hän on perinyt pahuutensa vanhemmiltaan. Pahuus on sitä, että rakastaa itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja taivasta. Peritty ja ihmisen itsensä tekemä pahuus liittää ihmiseen pahoja henkiä eli helvetillisen virtauksen. Hyvät henget liittyvät ihmiseen, kun hän rakastaa Jumalaa ja taivasta enemmän kuin itseään ja maailmaa. Kymmenessä Käskyssä, jotka Jumala piirsi sormellaan kivitauluihin, on luokiteltu kaikki pahuudet, mitä ihminen ei saa tehdä. Kymmenen Käskyn ymmärtäminen tarvitsee kuitenkin aidon uskonnon, joka antaa menetelmän, kuinka helvetillinen virtaus muutetaan taivaalliseksi. Siksi mielen sairaudet voidaan parantaa vain oikean uskonnon avulla. Ateismi ja myös aikamme kuollet uskonnot liittävät ihmisen helvettiin. Oikea uskonto on sellainen, joka liittää ihmisen taivaaseen. Mikä on oikea uskonto, on vaikea mutta ratkaistavissa oleva kysymys. Uskontoja on planeetallamme satoja, mutta Jumala antaa vain yhden oikean uskonnon kerrallaan planeetallemme.  

Oikeita uskontoja on planeetallamme ollut neljä, nimittäin Muinaisin kirkko, Muinainen kirkko, israelilainen kirkko ja kristitty kirkko. Kaikki nämä kirkot ovat Swedenborgin mukaan tuhoutuneet, vaikka osa jatkaakin toimintaa sosiaalisena laitoksena. 

Oikea uskonto 

Korkeammat mielen kerrokset nimittäin avautuvat vain elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti, koska ne ovat, ei ainoastaan yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja, vaan nimenomaan Jumalallisia lakeja. 

Jokainen uskonlahko voi väittää, että se on ainoa oikea. Mutta tämä johtuu siitä, että ihminen syntyy tietämättömyyteen Jumalasta ja henkisestä maailmasta, ja hänen mielensä luonnollinen kerros on auki heti hänen syntyessään, mutta mielen korkeammat kerrokset, jotka ovat jokaisella ihmisellä syntymästä asti ja joita ovat spirituaalinen ja coelestiaalinen kerros, eivät avaudu muuten kuin oikean uskonnon avulla, ja jollei oikeata uskontoa ole, ovat kaikki uskonnot samalla viivalla eli ne eivät ole oikeita, vaan ihmisen omasta ymmärryksestä eli mielen alimmasta eli luonnollisesta kerroksesta lähteviä ja siten helvetillisiä. Uudestisyntymättömällä ihmisellä vain luonnollinen kerros on avoinna, eli hän syö hyvän- ja pahantiedon puusta eli käyttää omaa älykkyyttään. Vain sellainen uskonto, joka todistettavasti avaa mielen korkeammat kerrokset, on oikea eli aito. Tämä voidaan kokeellisesti testata ja todentaa, eli tällaisen uskonnon teologia on tiedettä sanan parhaimmassa merkityksessä, sillä määrittäähän koetulokset totuuden myös useissa muissa tieteissä, miksi ei siis teologiassa. Tämän kirjoittaja on niitä harvoja maailmassa, joka on tällaisen kokeen tehnyt, ja spirituaalisen ja coelestiaalisen mieleni kerrokset ovat avautuneet, mutta ne ovat avautuneet myös kymmenillä muilla, jotka tätä uskontoa ovat oikein noudattaneet. Mutta myös tätä uskontoa ovat harjoittaneet monet niin, etteivät korkeammat kerrokset ole avautuneet eli he ovat omaksuneet uskonnon vain muistitietona. Korkeammat mielen kerrokset nimittäin avautuvat vain elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti, koska ne ovat, ei ainoastaan yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja, vaan nimenomaan Jumalallisia lakeja. ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 29: 17).  

Piirustus: Herra ilmestyy Swedenborgille lontoolaisessa majatalossa.

Tämä uskonto perustuu Emanuel Swedenborgin teologisiin teoksiin, jotka hän kirjoitti latinaksi ja joita on noin kaksi hyllymetriä. Jumala itse ilmestyi Swedenborgille vuonna 1745 ja määräsi hänet kirjoittamaan ne. Kamreeri Carl Robsahmille antamassaan selonteossa Swedenborg kertoi mm. seuraavan: 

”Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä miehen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Jumala, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merkityksen, ja että Hän itse selittäisi minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avautui myös henkinen maailma – taivas ja helvetti – niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi molempien niiden todellisuudesta ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämäntiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maallisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioiden parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra joka päivä monta kertaa avasi henkisen näköni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maailmaan ja täysin valveilla ollen voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.” 

Swedenborg kirjoitti sen jälkeen 27 vuotta eli kuolemaansa asti näitä teoksia ja myös painatti valtaosan. Hän ei kuitenkaan perustanut mitään seurakuntaa teoksilleen, vaan sanoi sellaisen perustettavan tulevaisuudessa. Sekä katoliset että protestantit hylkäsivät nämä teokset aivan kuten juutalaiset Jeesuksen, koska hän paljasti heidän uskontonsa kuolleeksi. Hän myös paljasti juutalaisen kansan todellisen luonteen ja pyrkimykset, mikä on yksi syy, miksi hänen teoksiaan ei juuri tunneta. 

Swedenborg itse kirjoitti, että ne ovat Herran Toinen Tuleminen, joka tarkoitti myös sitä, että Jumalan Sanan eli Raamatun henkinen eli spirituaalinen merkitys avautui: ”ja he näkevät Ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella” (Matt. 24: 30). ”Pilvet” tarkoittavat Sanan kirjaimellista merkitystä ja ”kirkkaudella” Sanan spirituaalista merkitystä. Spirituaalinen merkitys on kirjaimellisessa merkityksessä kuten sielu ruumiissa. Spirituaalisen merkityksen mukaan kaikilla luonnon maailman asioilla on henkinen merkitys, esimerkiksi aurinko vastaa Jumalaa, siitä lähtevä valo totuutta ja lämpö hyvyyttä, kuu vastaa uskoa, tähdet tietoa totuuksista, eläimet erilaisia ihmisen mieltymyksiä, kasvit ymmärrykseen liittyviä asioita jne. Näitä vastaavaisuuksia tutkii vastaavaisuuksien tiede, jonka Swedenborg teoksissaan esittää. Se että tätä uskontoa ei ole yleisesti hyväksytty, johtuu siitä, että planeettamme ihmisillä ei ole juuri kellään korkeammat mielen kerrokset avautuneet, vaan lähes kaikki ovat voimakkaan helvetillisen virtauksen vastaanottajia eli helvetti hallitsee planeettaamme, mistä näyttävin osoitus on juutalaisten kaikkialle tunkeutuva valta. Juutalaiset uskovat Talmudiin, joka on suoraan perkelettä palveleva kirja. Kenenkään ei pidä uskoa Swedenborgiin kokeilematta hänen uudestisyntymisen menetelmää, sillä totuus paljastuu usein vain testaamalla. Swedenborgin kautta tullut uskonto eli Uusi Kirkko on ainoa uskonto, jonka totuudet voidaan todistaa koetuloksilla eli ihmisen kokemilla omilla havainnoilla. Nämä näyttäytyvät, kun uudestisyntyminen on edistynyt tiettyyn vaiheeseen. Tämä menetelmä esitetään nyt seuraavassa. Tämä menetelmä on edellä esitetty ”vallankumous”. 

Menetelmä mielen sairauksien parantamiseksi 

Helvetillinen virtaus tuottaa mielisairaudet, jotka vallitsevat itse helveteissä. Taivaassa hallitsevat sielun rauha, onnellisuus ja todellinen mielen terveys, jotka taivaallinen virtaus tuottaa ihmiselle myös maan päällä. 

Tämä menetelmä on itse asiassa juuri uudestisyntymisen menetelmä, joka ei ainoastaan paranna kaikkia mielen ja sielun sairauksia, vaan antaa valaistuksen henkisissä eli spirituaalisissa asioissa, myös niille, jotka luulevat olevansa mieleltään terveitä, vaikka todellisuudessa kaikki uudestisyntymättömät ihmiset ovat sielunsa puolesta mielisairaita, vaikka eivät olisikaan sitä ulkoisesti. Helvetillinen virtaus tuottaa mielisairaudet, jotka vallitsevat itse helveteissä. Taivaassa hallitsevat sielun rauha, onnellisuus ja todellinen mielen terveys, jotka taivaallinen virtaus tuottaa ihmiselle myös maan päällä. Kaikki tämä johtuu Kymmenestä Käskystä, joilla on valtava voima, jos niitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalallisia lakeja. Tähän menetelmään kuuluu viisi seuraavaa asiaa: 

Ensimmäinen asia on Jumalan eli Korkeamman Olennon olemassaolon tunnustaminen. Tämä saa aikaan ensimmäisen virtauksen taivaasta. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä Jumalan olemusta tarkemmin. 

Toinen asia on Jumalan olemuksen tunteminen, joka saa aikaan ymmärryksen valaistumisen. Koska käytännöllisesti kaikki uskonnot ovat tietämättömiä, millainen Jumalan olemus on, voi sen esittää vain henkilö, jonka coelestiaalinen mielen kerros on avautunut. Ilman oikeata käsitystä Jumalasta eivät korkeammat mielen kerrokset avaudu. Swedenborg selittää Jumalan olemuksen seuraavasti: Historiallinen henkilö Jeesus oli todellisuudessa Jehova Jumalan inkarnaatio siten, että itse Jehova oli hedelmöittänyt ihmeen avulla Marian munasolun, joten Jehova oli Jeesuksen sielu ja Hänen ruumiinsa tavallisen ihmisen ruumis äidistään. Maallisen vaelluksensa aikana Hän kukisti silloin hallitsevat helvetit, joista pahimmat muodostuivat juutalaisista, ottamalla vastaan kiusauksia eli helvettien hyökkäyksiä ja kukisti ne lopullisesti ristinkuolemalla, joka oli Hänen viimeinen kiusauksensa ja jonka jälkeen Hän puki ylleen Jumalallisen ruumiin Isästä Jehovasta. Nyt Hän on maan ja taivaan Jumala, jossa Isä on Hänen sielunsa, Poika on Hänen Jumalalliseksi tullut ruumiinsa eli Jumalallinen Ihminen ja Pyhä Henki on Hänestä koko maailmankaikkeuteen lähtevä Jumalallinen Virtaus, joka antaa kaikelle elämän. Eli Jumaluus on yhtä kuin Herra Jumala Jeesus Kristus, jossa on siis Jumalallinen Kolminaisuus eli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala on siis samanlainen kuin Hänen kuvansa ihminen, jolla on sielu, ruumis ja sielusta ruumiin kautta tapahtuva toiminta. Tämän omaksuminen riittää Jumalan olemuksesta; tarkemmin voi lukea Swedenborgin teoksesta Vera Christiana Religio ja allekirjoittaneen kirjasta Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Nykykirkon käsitys kolmesta eri jumalasta on kirkolliskokousten keksimä helvetillinen valhe. Lyhyesti Jumalasta käytetään nimeä Herra

Kolmas ja tärkein asia on, että ihmisen täytyy tuntea Kymmenen Käskyä, sillä ne ovat tärkeimmistä tärkein Jumalan Sanassa eli Raamatussa (2 Moos. 20: 2-17 tai 5 Moos. 5: 6-21). Käskyt tulee ymmärtää niin kuin Swedenborg tai allekirjoittanut esittävät ne yllämainituissa kirjoissa. Pelkkä kirjaimellinen merkitys ei riitä. Kymmenessä Käskyssä on sisäisesti ymmärrettynä itse Jumala ja koko taivas. 

Neljäs asia on, että ihmisen täytyy itse tehdä seuraavia toimia: 

 1. Itsetutkistelu omien syntien havaitsemiseksi Kymmenen Käskyn mukaisesti. Kymmenen Käskyä tulee ymmärtää niin kuin yllä mainituissa teoksissa esitetään. Syntejä eivät ole ainoastaan itse teot, vaan jo aikomukset ja halu tehdä syntiä ovat syntejä. 
 1. Havaittujen syntien katuminen ja tunnustaminen Herralle
 1. Pyydettävä Herralta syntejä anteeksi sekä ymmärrystä, voimaa ja kykyä taistella syntejä vastaan. 
 1. Uuden synnittömän elämän aloittaminen Kymmentä Käskyä noudattaen. 
 1. Tällaista parannusta on harjoitettava joka päivä. 

Nämä toimet ovat itse asiassa samat, mikä kuuluvat Uuden Kirkon oppiin ”Parannus”, josta kerrotaan yllä mainituissa teoksissa. Se, joka ei ole koskaan tehnyt parannusta eli tutkinut itseään, ei lopulta tiedä, mikä on tuomitsevaa pahuutta ja mikä on pelastavaa hyvyyttä. Se paha, mitä ihminen ei näe eikä tunnista, pysyy hänessä ja tulee yhä enemmän ja enemmän juurtuneeksi häneen ja lopulta sulkee hänen mielensä korkeammat kerrokset täysin. 

Yllä olevien toimien lisäksi ihmisen tulee lukea joka päivä Sanaa, esimerkiksi Kymmentä Käskyä; ne on syytä opetella ulkoa. Hyvä on myös lukea Uuden Kirkon oppia eli Swedenborgin teoksia, mutta kaikkein tärkeintä tietysti on noudattaa Kymmentä Käskyä siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä. 

Viides asia liittyy tilanteisiin, joita yllä olevien kolmen asian ja varsinkin neljännen asian viiden toimen noudattaminen tuottaa. Nimittäin niitä noudattava ihminen joutuu kiusauksiin eli helvettien hyökkäysten kohteeksi. Kiusauksessa eli koettelemuksessa koetellaan sitä, mitä ihminen eniten rakastaa eli ihmisen ns. hallitsevaa rakkautta. Sanan ”kiusaus” merkitys on muuttunut ja nykyisin se tarkoittaa lähinnä houkutusta, kun se Raamatussa tarkoittaa koettelemusta (kreik. peirasmos). Helvetit eivät hevillä luovu saaliistaan, joka uudestisyntymätön ihminen on. Jeesus itse joutui helvettien raivokkaiden hyökkäysten kohteeksi ja kukisti kaikki helvetit omalla voimallaan sielustaan eli Isästä, mutta ihminen ei voi omalla voimallaan helvettejä kukistaa, vaan hänen täytyy turvautua vain ja ainoastaan Herraan Jeesukseen Kristukseen eli taivaan ja maan Jumalaan, jotta voittaisi kiusauksen. Koska Herra on itse Jumalan Sanassa eli Raamatussa, tulee ihmisen turvautua siihen kiusauksessa. Ihmisen täytyy taistella helvettiä vastaan ikään kuin itsestään, kuitenkin tietäen, että Herra taistelee hänen puolestaan. Ihmisen tulee käyttää aseenaan Kymmentä Käskyä, koska se on vahvin ase helvettejä vastaan. Tätä asetta ihminen käyttää, kun hän tarkasti noudattaa ja rakastaa Kymmentä Käskyä ja erikoisesti sitä käskyä, jonka noudattamisesta kiusaus aiheutuu. Jos ihminen ei selvästi näe, mitä käskyä kiusaus koskee, voi hän turvautua yhdeksänteen ja kymmenenteen käskyyn, yhdeksäs käsky koskee rakkautta maailmaan ja kymmenes itserakkautta. Kiusauksessa ihminen kokee ahdistusta ja tuskaa sekä kiusauksen loppuvaiheessa epätoivoa, mutta ne menevät ohi, ja lopuksi ihminen saa rauhan ja ilon voitosta.  

Yllä olevien kolmen asian ymmärtäminen, neljännen asian viiden toimen tarkka noudattaminen ja viidennen asian taistelu, jota uudestisyntyvä käy helvettejä vastaan niiden voittamiseksi, liittävät ihmisen Jumalaan ja taivaaseen, ja tällöin ihmiseen tuleva taivaallinen virtaus tulee vallitsevaksi, ja kaikki mielen sairaudet parantuvat, ja ihminen kokee rauhan ja ilon voitosta. Tällainen uudestisyntyminen on samalla älykkyyden ja viisauden jatkuvaa kasvua. Kun tähän vertaa tavallisia ”psykoterapian” muotoja, ovat ne vain ajan haaskausta. Erikoisesti ”psykoanalyysin” nimellä kulkeva juutalaisen S. Freudin alulle panema vuosikausia kestävä tyhjänpäiväisyys, joka on erityisen suosittua USA:ssa, on typeryydessään vaikuttava: tuhannet istuntotunnit eivät kehitä eivätkä paranna ihmistä lainkaan vaan liittävät hänet lopullisesti helvettiin.  

Yllä esitetyn viiden asian ja erikoisesti neljännen asian viiden toimen menetelmän noudattaminen voi kestää viikkoja tai kuukausia ennen kuin ihminen havaitsee tulokset, mutta jos ihminen todella tarkasti näitä asioita noudattaa, on lopputuloksena spirituaalinen mielen rauha ja onnellisuus siitä, että on päässyt eroon helveteistä. Uudestisyntyminen on samaa, kuin että Jumala itse olisi uudestisyntyvän ”psykoterapeuttina” eli johtaisi häntä. Tätä menetelmää voi kuka tahansa kokeilla, ja lupaan sataprosenttisen varmasti, että se toimii. Nykyajan uskontojen ja lahkojen menetelmät, jotka perustuvat sokeaan uskoon, eivät johda ihmisen pääsemiseen irti helveteistä, vaan päinvastoin liittävät ihmisen niihin. Yksi hyvin tärkeä asia: uudestisyntyneen ihmisen täytyy elää loppuelämänsä tekemättä syntiä. Jos ihminen on nimittäin päässyt irti helvetistä, mutta tekee uudestaan syntiä, niin hän silloin syyllistyy häväistykseen eli sekoittamiseen hyvää ja pahaa, mikä on pahin mahdollinen synti, jota juuri juutalaiset nykyään harjoittavat. Tätä häväistystä tarkoittavat Herran sanat Matteuksen evankeliumissa, Matteus 12 luku, jakeet 43-45. 

Tässä oli tämä vallankumouksellinen menetelmä, jota noudattamalla ihminen parantuu kaikista mielen vaivoista ja kehittyy älykkäämmäksi ja harmonisemmaksi ihmiseksi, ja silloin häntä johtaa itse maailmankaikkeuden Luoja eli Jumala. Voiko parempaa terapeuttia olla kuin Kaikkitietävä Jumala, jonka älykkyys on Ääretön? Jumala tietää ihmisen elämän pienimmätkin yksityiskohdat. Nykyiset psykiatriset ja psykologiset terapiat tulevat tulevaisuudessa tämän uuden menetelmän johdosta täysin tarpeettomiksi. Tämä ei ole uskon vaan kokeilemisen asia. 

Uusi Kirkko ja sen henkinen vallankumous  

Yllä esitetty menetelmä perustuu siis Swedenborgin teoksiin, jotka Ilmestyskirjassa (Ilm. 21: 2) ovat tuo Uusi Jerusalem eli Taivaallinen oppi, jolle Uusi Kirkko eli ”uusi maa” (Ilm. 21: 1) pohjautuu. Nykyisin on Swedenborgin teoksille perustettu pieniä kirkkoja USA:ssa, Britanniassa, Australiassa, Kanadassa ja vähän muuallakin, mutta ne eivät ole vielä se kirkko, jota Ilmestyskirja tarkoittaa, sillä niiden papisto ei koostu valaistuneista eli elämän puusta syövistä papeista, vaan omasta ymmärryksestään tietoa ottavista papeista, minkä Swedenborg ennustaa teoksessaan Apocalypsis Explicata, nro 764. Swedenborgilaiset papit ovat tehneet saman virheen kuin papit aina ja kaikkialla eli ottaneet vastaan tiedon omasta älykkyydestään eivätkä eläneet tarkasti Kymmenen Käskyn mukaisesti, ja niin heidän korkeammat mielen kerrokset eivät ole avautuneet.  

Vuonna 1757 tapahtui henkimaailmassa ns. ”Viimeinen Tuomio”, jolloin henkimaailmasta poistettiin helvettiin pahat henget, jotka olivat tehneet näennäistaivaita (”ensimmäinen taivas”, Ilm. 21: 1), jotka hätyyttelivät oikeita taivaita ja estivät virtauksen niistä. Tänä päivänä juutalaisten helvetit ovat luoneet henkimaailmaan perkeleellisiä yhdyskuntia, jotka myös estävät taivaallista virtausta. Niiden poistaminen on Uuden Kirkon tehtävä. ”Ensimmäisen taivaan” pahat henget olivat sellaisia, jotka olivat ulkonaisesti hyviä, mutta sisäisesti pahoja, ja niitä tuli lähinnä kristitystä maailmasta. Henkimaailmassa nykyisin olevat ”näennäistaivaat” ovat juutalaisten perkeleiden johdolla toimivia lähinnä kristityistä koostuvia ”uusia kirkkoja”, joita juutalaiset perkeleet hallitsevat. Taivaasta katsottuna juutalaiset näkyvät kyykäärmeinä (Matt. 12: 34). Nämä ”näennäistaivaat” estävät taivaallista virtausta tulemasta maan päälle, kuten ”ensimmäiset taivaat”. Juutalaiset ovat lihaksi tullut perkele maan päällä, koska heihin tulee virtaus syvimmistä helveteistä, joista johtuu heidän peritty pahuuteensa, jonka he ovat hankkineet vuosisatojen vihalla itse Jumalaa eli Jeesusta vastaan. Jeesus syntyi juutalaiseksi, koska juutalaisten helvetit olivat pahimmat ja Hänen piti aloittaa helvettien kukistaminen niistä. Jos kiinalaisten helvetit olisivat olleet pahimmat, Jeesus olisi syntynyt kiinalaiseksi. Käytännössä kaikki kristityksi itseään kutsuvat palvelevat nykyisin perkelettä eli juutalaisia. 

Nykyajan kristityt, joiden uskonto ei avaa mielen korkeampia kerroksia, eivät näe perkeleen vaikutusta ja ovat liittoutuneet sen kanssa ja palvelevat sionismia ja Israelin valtiota, joka on perkeleen oma valtio.  

Ihminen, jonka mielen taivaallinen kerros on auennut, näkee helvettien ja taivaan vaikutuksen kaikkialla. Nykyajan kristityt, joiden uskonto ei avaa mielen korkeampia kerroksia, eivät näe perkeleen vaikutusta ja ovat liittoutuneet sen kanssa ja palvelevat sionismia ja Israelin valtiota, joka on perkeleen oma valtio. Perkele eli juutalaiset ovat nousseet johtavaan asemaan planeetallamme, koska ”Viimeinen Tuomio” henkimaailmassa vuonna 1757 vapautti niiden helvetit. Silloin mm. juutalainen Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) aloitti perkeleellisen pankkitoiminnan, josta on kehittynyt koko maailman rahatalouden syöpäkasvain. Mayer Amschel Rothschild aiheutti sotia ja vallankumouksia ja tapatti miljoonia ihmisiä. Saksalainen Swedenborgin teoksiin perehtynyt filosofi Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ymmärsi tämän ja kirjoitti: ”Niin kaikki muuttui, mullinmallin mennen, nyt huippu on, mik’ alho ennen. Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen. Näät meil’ ol’ orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurainen; salaisuus avoin visuun kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ephes. 6: 12.” Faust, 2. osa, 4. näytös (suomennos Otto Manninen). ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” (Efes. 6: 12). ”Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen.” Tämä tarkoittaa helvetillistä vaikutusta, jossa kaikki muuttuu vastakkaiseksi, hyvä pahaksi ja totuus vääryydeksi, ja hyvyys ja pahuus sekä totuus ja vääryys pyritään yhdistämään. Tällaista on juutalaisten helvettien vaikutus nykymaailmassa, mutta vain coelestiaalisesti valaistunut ihminen näkee sen. Tätä tapahtuu tieteissä, taiteissa, yhteiskunnallisessa elämässä ja ideologioissa. Muutama esimerkki: juutalaisen Karl Marxin kommunismi, jossa hyvä eli sosialismi yhdistyi pahaan eli ateismiin. Juutalaisjärjestöjen rotusorron vastustaminen (hyvä) yhdistyy ”antisemitismin” vastustamiseen (paha). Juutalaisen A. Einsteinin erikoinen suhteellisuusteoria: valonnopeus suurin nopeus sähkömagneettisilla aalloilla (totuus) ja kiinteillä kappaleilla (vääryys). Juutalaisen S. Freudin psykoanalyysi, joka pitää ihmistä vain ruumiillisten ja sosiaalisten viettien ja halujen vaivaamana eläimenä versus ihminen Jumalan luomuksena, ym. Swedenborg kirjoitti juutalaisista:

Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.”

(Spiritual Diary, nro 2260). Yleisesti juutalaiset ovat olleet innokkaasti mukana ateismin levittämisessä ja kristinuskon tuhoamisessa.  

Israelin lipussa olevan Daavidin tähden symboliikka: kaksi kolmiota, joista toinen symbolisoi kolmea taivasta ja toinen kolmea helvettiä. Näiden yhdistyminen tarkoittaa kaikkein kauheinta aviorikosta eli pahan ja hyvän liittoa. Sen tähden Jeesus sanoi juutalaisia avionrikkojasukupolveksi (Matt. 12: 39). Uusi Kirkko on Herran morsian ja vaimo (Ilm. 21: 9). Sen ja juutalaisten välillä on taistelu elämästä ja kuolemasta (1 Moos. 3: 14, 15). Uuden Kirkon maailmanhistoriallinen tehtävä on murskata tuon käärmeen eli juutalaisten pää, jonka juutalaisten johtajat eli ”Siionin Viisaat” muodostavat. Uusi kirkko on Herran ja ihmiskunnan ikuinen avioliitto maan päällä. Jos juutalaiset saisivat totaalisen vallan maan päällä, se olisi perkeleen ja ihmiskunnan välinen liitto. Nämä kaksi liittoa eivät voi olla samanaikaisesti samalla planeetalla. Toisen on häivyttävä. Juutalaiset eli perkele voidaan murskata vain oikean uskonnon avulla, maalliset keinot eivät siihen pysty, koska perkeleen oveluus on uskomatonta. Ellei juutalaisten valtaa murskata, ihmiskunta tuhoutuu ensin henkisesti ja lopulta myös fyysisesti. Siksi minun on pakko kertoa niin paljon juutalaisista. Kuitenkin myös juutalaiset hyväksytään Uuteen Kirkkoon, jos he ottavat käyttöönsä tämän vallankumouksellisen menetelmän. 

Swedenborgia on jälkeenpäin luultu mielisairaaksi lähinnä hänen 27 vuotta kestäneen seurustelunsa enkelien, perkeleiden ja henkien kanssa, mutta aikalaiset eivät pitäneet häntä mielisairaana, vaan hän tuli tunnetuksi tiedemiehenä ja selvänäkijänä sekä seurusteli yhteiskunnan korkeimpien piirien kuten kuningasperheen kanssa. 1900-luvulla jotkut psykiatrit ovat luulleet häntä mielisairaaksi, onpa eräs ruotsalainen psykiatri kirjoittanut kirjankin Swedenborgin ”paranoiasta”. Mutta kuten tämän artikkelin ensimmäisessä osassa osoitin, nykyajan psykiatria ei ole tiede ja ateistiset psykiatrit ovat itse sisäisesti mielisairaita leimatessaan harhaluuloiksi uskonnolliset kokemukset ja yhteyden henkimaailmaan.  

Stanfordin yliopiston psykologit tutkivat historiallisten henkilöiden älykkyyttä Stanford-Binet-asteikolla ja Swedenborg sai ÄO:n 205, eli hän oli yksi maailmanhistorian älykkäimmistä ihmisistä. Häntä kuvaa Ralph Waldo Emerson kirjassaan ”Suuria miehiä” seuraavasti: ”Hän on yksi kirjallisuuden mammuteista ja mastodonteista, eivätkä hänen suuruuttaan kykene mittaamaan edes tavallisten oppineiden tieteelliset seurat. Hänen valtava läsnäolonsa voi häkellyttää kokonaisten yliopistojen opettajakuntia.” Hänestä psykologina kirjoittaa Coventry Patmore: ”Tuhanteen vuoteen meillä on ollut vain yksi ainoa psykologi ja ihmisen fysiologian tuntija – ainakin joka on julkaissut tietonsa – nimittäin Swedenborg”. Älykkyysosamäärä tosin kuvaa vain lähinnä loogista ajattelukykyä, ei todellista älykkyyttä, jota Swedenborgin uudestisyntymismenetelmä kehittää. Todellinen älykkyys on yhä kasvavaa totuuksien ymmärtämistä, missä uudestisyntyvät ja enkelit kehittyvät ikuisesti. Helvetin henkien älykkyys ei kasva. Uudestisyntyneen ja enkelin älykkyyden kasvu perustuu siihen, että he ovat yhteydessä äärettömään älykkyyteen eli Jumalaan. Uudestisyntymisessä maan päällä on seitsemän eri astetta. Allekirjoittaneelta kesti 45 vuottaa saavuttaa korkein eli seitsemäs aste, mutta jokainen kehittyy omassa aikataulussaan, jotkut nopeasti jotkut hitaammin. 

Swedenborgin teoksiin ei pidä uskoa ennen kuin on soveltanut yllä esitettyä menetelmää, jolla jokainen voi saavuttaa valaistuksen henkisissä asioissa ja parantua kaikista mielen sairauksista ja kehittyä todella älykkääksi ihmiseksi. Samalla voidaan todistaa kokeellisesti, että Swedenborgin menetelmä johtaa tuloksiin. Menetelmän paras tulos on ikuinen elämä taivaassa. Swedenborgin teoksille voitaisiin perustaa myös uusi tieteenfilosofia positivismin asemasta. Tällainen yritys on jo tehty Hawaijin yliopistolla: Theistic Psychology.  

Kymmenessä Käskyssä on ihmiskunnan taivaallinen tulevaisuus, kun niitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja. Tervetuloa Uuteen Kirkkoon! Bene Adveneris ad Novam Ecclesiam! 

Benjamin Kivilohkare 

 
Benjamin Kivilohkare, pontifex primus 

Nova Bethlehem ry 

[email protected] 

Lähteet 

Swedenborg, Emanuel (1857). Vera Christiana Religio. Saatavina: https://archive.org/details/verachristianar00tafegoog/page/n8/mode/2up  

Swedenborg, Emanuel (2000-2001). Apocalypse Explained 764. Saatavina: http://www.eswedenborg.com/writings/static/d10461/764.htm  

Leon James: Theistic Psychology. Saatavina: http://www.theisticpsychology.org/  

 
Muita Uuden Kirkon teologisia tiedostoja ja kirjoja 

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm  

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php

Emanuel Swedenborgin: Taivas ja helvetti. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Taivas-ja-helvetti.php  

 Emanuel Swedenborgin: Aviorakkaus. Saatavuua: http://novahierosolyma.fi/EMANUEL-SWEDENBORGIN-TEOS%2C-AVIORAKKAUS.php  

 Swedenborg, Emanuel: Apocalypse Explained. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ae/ae01.htm 

46 kommenttia

 1. Minäkin olen syrjäytynyt. Vaadin että minuun otetaan heti yhteyttä. Koskien sitä, että olen vaarassa ajautua rikoksen poluille. Vaadin uutta kämppää, autoa, vähintään 2500 e rahaa kelalta ja sossusta. Lisäksi vaadin, että uudet huonekalut ja TV sekä kohta tuleva PS 5 kustannetaan. Lisäksi vaadin, että koska perheemme on erillään ympäri Suomea tai maailmaa, meidät yhdistetään vaikkapa viikon kylpylälomalla.ja Täysihoidolla.. lisäksi vaadin ruokakauppaan vähintäänkin vuodeksi sossun maksu sitoumusta. A’la 100 e kerta.

  Ai niin. Lisäksi vaadin huippu asianajajan. Olen huonokuuloinen ja siksi vaadin tukihenkilöä jne , jotka hoitavat kaikki asiani koskien tukien jne hakemista.

  Vastaan itselleni, että nyt alkoi vituttamaan. Otan tässä pari kaljaa vielä ja lähden osoittamaan mieltäni. Eli potkimaan valotolppaa. Ja kusen jalkakäytävälle perse paljaana. Ja huutelen jotta tämä on rasismia minua kohtaan, kun Maija tulee.

  Viidakkorumpu kun sitten lyö, rajoilla on tunkua kun nuoria miehiä muotivaatteissa ja i-phonet kädessä tungeksivat ”hyvinvointivaltion” hellään huomaan. Kantikset voivat olla vain kateellisia niistä palveluista ja avustuksista mitä nämä läpsyttelijät saavat. Virheistä on opittu eikä puuroa tarjota näille vaativille vieraille, vaan gurmee ruokaa ja hienoja hotellihuoneita. Myös suvakki eukot ovat tästä uutisesta kiimaisen innoissaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 2. MIksi Magneettimedia julkaisee tällaista.

  Tulen vihaiseksi lukiessani tällaista , et selvästikään ole perillä edes ihmisen fysiologiasta , niin kun sellainenkin on olemassa…kaikki kun ei ole vain spirituaalista, henkistä .

  Ihmisten terveys, perus kemiallinen tasapaino, homeostaasi on tarkoituksellisesti kymmeniä ja kymmeniä vuosia sabotoitu TPTB toimesta. Benjamin voisi hiukan selvittää mitä ovat esim aivojen välittäjäaineet. Nekin saadaan varsin helposti täysin sekaisin , suhteet väärin, vajausta tai ylimäärää.

  Ja kun ne kaikki on levälläään miten sattuu, on ihminenkin silloin miten sattuu ja mielikin alkaa painumaan todella synkkään ja mustaan olotilaan. Voi myös alkaa tulla kaikenmailman harhoja ym, ja jos vielä sattuisi maksakin olemaan sökönä niin saattaa ihminen vielä olla aika vihainenkin, helposti ärtyvä . Lisäksi on moenlla ravintoaineiden puutoksia esim B12 jne tai voi olla jotakin myös liikaa…nekin vaikuttavat aivoihin/mieleen .

  Mailmassa on järjestelmällinen ihmisten tuhoamis operaatio, siinä on muuten nykylääketieteellä iso osuus…on rokotteita, masennus ja psykoosi lääkkeet, kolesteroli lääkkeet etc etc…suuri osa näistä lääkeitä ovat myrkyllisiä.
  Mitä tapahtuu kun ihminen syö myrkkyä ? hän alkaa saada oireita, niin fyysisiä kuin henkisiä.

  Että jos nyt ensin menisit takaisin koulunpenkille, palataan sitten asiaan . On minusta ehdottoman väärin että selität tätä mainitsemaasi metodia ainoaksi oikeaksi, toimit minusta hyvin väärin . Mennyt kyllä maku kaikesta Swedenborgin opeista jos taso on tätä luokkaa.

  Itse haluaisin auttaa ihmisiä voimaan paremmin alkaen ensin siitä että saadaan ihmisen perus kemiat edes sinne päin jossa niiden kuuluisi olla, spirituaalinen puoli voi odottaa sen aikaa että tämä asia , monesti hyvinkin vaikea saataisiin paremmaksi.

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
  1. Itse harrastin aikoinaan teologian opiskelua ja tutustuin oppihistoriaan. Alkuaikojen kirkolliskokoukset ja erityisesti neljä ensimmäistä toimivat tunnettujen ja ymmärrykseltään terävien kirkkoisien opetusten valaisemina ja pystyivät laatimaan tunnustukset, joilla torjuttiin kristikuntaa alkuaikoina repivät oppiriidat ja lahkot. Tunnustukset Jumalan olemuksesta laadittiin siten, että niillä torjutaan väärille jäljille johtavat näkemykset eli harhaopit, mutta ne jättävät itse olemuksen määrittelyn avoimeksi tunnustaen ihmismielen kyvyttömyyden tavoittaa Jumalan olemuksen salaisuuksia. Siksipä kolminaisuusoppi uhmaa inhimillistä järkeä. Se on sikäli hankala, että sitä on liiankin helppo arvostella, koska se ei heti vetoa ihmisjärkeen, joka haluaa selkeitä ja positiivisia vastauksia kaikkeen. Kristillinen tunnustus määrittelee ennemminkin ”negatiivisesti” sen, mitä Jumalan olemus ei ole. Se ei läheskään täsmällisesti määrittele sitä, millainen se on. Jumalan tuntemus on myös käytännön teologian, Raamatun tutkimisen, kristillisen elämäntavan ja luomakunnan tarkkailun kautta ilmenevä asia.

   Artikkelissa esiintyvä lause ”Nykykirkon käsitys kolmesta eri jumalasta on kirkolliskokousten keksimä helvetillinen valhe.” ei kuitenkaan vastaa lainkaan kristillisen kirkon dogmia ja sellainen torjuttaisiin yhtä lailla kuin Allahin tai Jahven kaltainen selkeästi yksipersoonainen Jumaluus. Mutta artikkelissa on paljon myös hyvää asiaa, joka tukee myös klassisen kristinuskon opetuksia ja näkemyksiä. Ehkä nykypäivänä lahkojen rooli on ennemminkin valtakirkkoa haastavasti virkistävä kuin sitä repivä (paljon revittävää ei ole edes jäljellä). Kun kehotetaan aktiiviseen 10 käskyn mukaiseen elämään, ollaan varmasti oikealla polulla. 10 käskystä on olemassa hieno esitys Martti Lutherin laatimassa Isossa Katekismuksessa.

   Teologinen ymmärrys ja keskustelu on nykyaikana hiipunut olemattomiin ja sen vuoksi näen Benjamin Kivilohkareen kirjoitukset tervetulleena haasteena sekä kristilliselle dogmatiikalle että sen käytännön teologialle. Valtakirkon piirissä nämä molemmat ovat kuihtuneet ja kristilliseen dogmiin on alettu liittää ”helvetillisiä virtauksia” mm. LGBT- ja gender-ideologioiden hyväksynnän muodossa. Itäiset kirkkokunnat ovat varjelleet itseään tässä suhteessa paremmin ja pitäneet myös tunnustuksensa ja traditionsa puhtaampina. Näitäkin kirkkokuntia vaivaa voimattomuus läntisen materialismin tai sionismin paineen alla, mikä näkyy käytännössä esim. Balkanin maiden länsimielisessä maallistamisessa ja niiden kirkkokuntien ja kansanhurskauden suorana vainoamisena. Orientaalinen kristillisyys on kohdannut rajut ja lopunajalliset vainot aikaisemmin kuin oppiriitojen repimä ja lopulta sionismille antautunut läntinen kristillisyys.

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. TEOLOGINEN TULKITSEMINEN
    Nimimerkille White Rabbit. Jos ihminen tulkitsee Raamattua tai myös mitä tahansa teologista lausetta, niin siinä on kaksi jyrkästi toisistaan poikkeavaa lähtökohtaa, miten tulkitaan: 1) Ihmisen omasta ymmärryksestä lähtevä ja 2) Jumalan valaisemasta ymmärryksestä lähtevä. Nyt kaikissa kirkolliskokouksissa ja lähes kaikissa teologisissa kirjoituksissa (uskoisin että 99,999999999999 %) tulkitaan 1) vaihtoehdon mukaisesti, koska juuri kellään ei ole valaistusta Jumalalta. Ja valaistuksen Jumalalta saa vain 1) kun tunnustaa Jumaluuden Kolminaisuuden Jeesuksessa Kristuksessa olevan Hänen sisässään kuten ihmisellä sielu (Jeesuksella Isä eli Jehova), ruumis (Kirkastettu Herran ruumis) ja ihmisen toiminta (Pyhä Henki eli ulosvirtaava Jumaluus Pojan lähettämänä Isästä), ja 2) eletään Kymmenen Käskyn mukaan tekemättä yhtään syntiä, ja jos erehtyy tekemään, niin tekemällä parannusta. Mutta koska nykyisin kukaan ei toimi näin, ei kenelläkään ole valaistusta Jumalalta. Esim. kaikki luterilaiset kirkkoisät hyväksyivät sen, että ”usko yksin vanhurskauttaa”, mikä on vain Lutherin omasta päästään keksimä valhe. Ottaa tulkinta omasta ymmärryksestä on samaa kuin syödä hyvän- ja pahantiedon puusta eli tieto tulee silloin helvetistä. Minä olen seurannut Swedenborgin uudestisyntymisen menetelmää 45 vuotta ja vannon sen olevan täysin objektiivinen, jonka totuudesta jokainen voi vakuuttautua kokeiltuaan sitä. Tämä on siis kokeellista teologiaa eli todella vallankumouksellista, koska se ei edellytä sokeaa ”uskoa”. Swedenborgin suuruus oli siinä, että hän pystyi täysin luopumaan itserakkaudestaan ja oman älyn kunniasta ja palvelemaan vain ja ainoastaan Jumalaa. Hänen tiensä on ainoa oikea, jos haluaa löytää Totuuden. Kirkkoisät eivät tätä tietä kulkeneet, vaan heissä säilyi itserakkaus ja oman älyn kunnia eli helvetti. Varsin radikaali mielipiteeni: kaikki nykyajan uskonnot ovat helvetillisiä, jopa Swedenborgin kautta tullut uskonto, jota nykyiset swedenborgilaiset papit raiskaavat. Kiitos muuten hyvästä kommentista!
    BENJAMIN KIVILOHKARE (Dan. 2: 34). miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(1)Miinusääni(2)
  2. Jeesus rakastaa teitä, eksyneitä,
   Hän ristinsä teille antoi
   Ja taakkanne jo kantoi,
   Kyn syntiä reppu täynnä on,
   Se kantaa on mahdoton,

   Siis nouse jo riemuiten juokse
   Jeesuksen ristin luokse
   Juutalainen tai kreikklainen
   Ei väliä, sillä pahanlainen
   On saatanan riivama sielu,
   Olkoon se rinnassa muukalaisten,
   Omien tai pakanain,

   Syntiä saatana aina tehnyt on
   Ja kietonut ihmisen verkkoon tuomion,
   Siis vapudu lapseni synnin pauloista,
   Ala jo tulla kuin kala verkosta,
   Syntejä sovittamaan,
   Ristin juurelle kantamaan,

   Sillä Jeesus kun pesee syntisi,
   Saat pyhää ja puhdasta ruuaksi
   Pyhän Hengen kirkkaan,
   Sielussas näät loistavan,
   Kun verellä pesty, puhdas on syntinen
   Vain hieman vielä suttuinen,
   Siis juokse jo täysin rinnoin armoa anomaan
   Ja sano tässä olen Jeesus,
   Käy sinä sieluan paikkaamaan,
   Paikkaa kaikki reiläkäpaikat,
   Joista vihollinen sisään pyrkii,

   Tuki ne rakas Jeesus,
   Haluan olla lapsesi
   Puhdas viaton karitsasi,
   Nypi minusta torahampaat
   Ja kaikki mikä taivaaseen pääsyyn on esteenä tiellä,
   Sillä kapea kaita on se tie joka taivaaseen vie.

   Tuonelan portit kolahtaa ja
   Maan alla vulkaaniseen tuleen vilahtaa,
   Jokainen joka syntejään pestä ei anna,

   Se on surkea, itsepintainen farisealainen
   Joka sanoo kiitos kun en ole kuten nuo muut,
   Mutta bublikaani vain rintaansa lyö
   Ja armon virta sydämeen on auki
   Ja tehty on Jumalan työ,
   kun syntinen kääntyy ja katuu syntejään,
   Ei Jumala silloin korville lyö,
   Vaan sanoo, tule lapseni,Jeesus on herrasi
   Oma poikani, jonka laitoin maailmaan,
   Sinun syntejä sovittamaan.
   On kirkas Tähtinen yö,
   Kun samalla voimalla
   Jumalan sanalla,
   Jolla tähdet tehtiin,
   Laskettiin Kristus taivahasta
   Marian mahassa makaamassa,
   Vaik mies ei häntä koskenut
   Sen Joosefille todisti enkeli,
   Unessa yöllä, että älä hylkää mariaa
   Ei hän sinua pettänyt
   Vaan pyhä Henki valitsi Kristuksen äidiksi
   Usko tai älä,
   Sama Jumala jonka sanan voimalla syntyi galaksit eli tähdet,
   Hänen voimansa on niin suuri,
   Kun sinä rukoilet jessuksen veressä puhtain sydämin,
   Je menet luokse mestarin
   Kyynel katua polvillaan
   Syntejä antteks anomaan.
   Tunnet pyhän kosketuksen
   Ja se on veri Jeesuksen,
   Rukoile jeesuksen veressä
   Niin siirrät vuoria,
   Sillä kaikki ensin tapahtuu henkimaailmassa
   Ja siten maailmassa.

   Mutta saatana on ja pysyy maailman hallitsijana,
   Kunnes hänet kahleissa sidotaaja
   Ja rikkitulijärveen,
   Vulkaaniseen keitokseen viskataan,
   Kuten kaikki mafioosit,
   Vapaamuurarit ja loosit
   Saatanan veljesliittoja
   Joissa haetaan ensimmäisiä sijoja.

   Herra sanoo jättäydy viimeiseksi,
   Sillä se mikä on ihmisen silmissä korkeata
   On Jumalan silmissä iljetys.

   Vain kaikkea hyvää saamme Jumalan armosta
   Ja nyt lukija
   Jos viisastua tahdot
   Ano viisautta jumalalta
   Kerro hänelle mikä on ongelma,
   Vaikka sairaus sinussa,
   Hän tietää joka on ihmisen tekijä,
   Hän on paras biologi
   Tai auton korjuussa,
   Hän tietää miten ne rakkineet on tehty
   Ja osaa neuvoa myös teknisissä pulmissa,
   Jos kysyt häneltä,
   Rakas Jeesus mikä on ongelma,
   Tässä rakkineessa,
   Jos herkällä korvalla kuuntelet hengen kuiskaukse
   Ja korjaus toimesi on käskyn mukainen,
   Huomaat rakkoneesi toimii ja rallataa
   Ja siitä saa kiittää taivaan Jumalaa,
   Sillä hän näkee kaiken,
   Joka rakkineet teijän ja tekniikan,
   Sillä hän näkee alle, sivulle kulman taa,
   Jonne sinun näkökenttä lopahtaa,
   Siis hän näkee sinutkin
   Ja ala jo juosta syliin mestarin,
   Syntejäs anteeks anomaan,
   Ei se pahaa tee sullekaan,
   Jos myöntää että on syntinen
   Ja tarvitsee peijän saippuaa,
   Ja taivaallista parantajaa,
   Joka maapalloa pyörittää,
   Ei hänellä ole olgelma sinun ongelmasi ratkaisu,
   Mutta sinun uppiniskaisuutesi se on ongelma,
   Olet kuin ukko iivnana,
   Joka sateessa istuu ja murisee,
   Kun pitäis pyytää vaimolta nateeksi
   Ja mennä jo sopu kahvia keittelee.
   Anteeksi pyyntö ja anto on helpompaa,
   Jos jeesusta seuraa ja rakastaa,

   Ei tää ihmis jurrikka,
   Tahdo uskoa Jumalan sanoja,
   Siksi monesti kova on koulu
   Ja murjoa pitää Jumalan moukarilla tai santapaperilla,
   Mutta karkeeksi se ihmisen sielun pinta silti jää,
   Mutta jos sydän on pesty
   Myös rupisilla karkeilla käsillä varustettu mies
   Taivaaseen enkelin ohjauksessa viipeltää,
   Eikä kädet rupiset vaivaa matalaa halki taivaiden,
   Siellä jo lapsesi odottaa taivaassa sinua
   Rakas matkaaja,
   Myös abortoidut lapsesi siellä on
   Sinä ja minä syntinen, kun tyhmä on..

   Älä pelkää lapseni ottaa jeesusta herraksi,
   Ojenna rupiset kämmes
   Ojenna taivasta kohti ne ja sydämes
   Ja sano: tässä olen, Jeesus herrani,
   Tulen sinun lapseksi.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. IHMISEN FYSIOLOGIA JA HENKITIEDE
  Nimimerkille TheBigVirusHoax. Swedenborg alkoi henkitieteellisen kirjoittamisen vasta 57-vuotiaana. Sitä ennen hän oli aikansa etevin fysiologi ja anatomi, jolta alueelta hän kirjoitti noin puolitoista hyllymetriä teoksia latinaksi. Pitäisikö ihmisen ensin perehtyä fysiologiaan ja sitten vasta henkitieteeseen? Sitä siis kysyt. Vastaus tähän on selvä. Henki ennen ainetta! Tämä on aivan perustavanlaatuinen asia. Syökö ihminen hyvän- ja pahantahdon puusta vai elämänpuusta? Jos ihminen syö ensin hyvän- ja pahantahdon puusta ennenkuin hänen henkinen ymmärryksensä on avautunut, niin hän varmuudella lopulta eksyy aineellisen maailman loputtomaan viidakkoon. Vasta sitten kun hänen spirituaalinen mielensä on avautunut, voi hän löytää myös aitoja totuuksia materiaalisesta maailmasta. Muuten hän löytää asioita, jotka kyllä näyttävät totuuksilta, mutta lähemmin tutkittaessa ovat harhapäätelmiä.Tästä on esimerkkinä länsimainen tiede, joka uskoo esimerkiksi, että ihminen on polveutunut apinasta, tai meidän aurinkokunnassa ei ole elämää muualla kuin maapallolla tai että liikkuvan kappaleen pituus riippuu kappaleen nopeudesta tai että itse aika riippuu havaitsijan liiketilasta. Tällaisiin harhoihin päädytään siksi, koska näiden ”tiedemiesten” henget ovat yhteydessä helvettiin ja helvetistä virtaa aina vääryys ei koskaan totuus. Tietenkin jossakin päivänselvissä asioissa aistillinenkin ihminen on oikeassa. Meidän aika voi nauraa ”pannukakkuteorioille”, mutta harhat eivät ole loppuneet vaan siirtynet uusille urille esimerkiksi astro- ja hiukkasfysiikkaan. Jos ihmisen korkeammat mielen kerrokset, ja tässä tarkoitan lähinnä spirituaalista mielen kerrosta, koska tällä planeetalla hyvin harvoilla coelestiaalinen kerros avautuu, eivät avaudu, ihminen pakostakin tuottaa vääryyttä ja pahuutta. Tästä on todistuksena koko pallomme kulttuuri, joka jonkun toisen planeetan asukkaasta olisi käsittämättömän typerää. Siis: elä Kymmenen Käskyn mukaan, koska ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, niin älykkyytesi avautuu ja näet totuuden myös materiaalisissa tieteissä.
  BENJAMIN KIVILOHKARE

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
  1. Varokaa ihmiset tätä Swedenborgin kulttia. Tyypillistä jeesustelua jossa leikitään ihmisten terveydellä.

   Taitaa nyt olla aika jätää tämän median lueskelu, jos kerran olette niin fiksoitunut selvästi tähän Swedenborgiin…vaatimustasoni on selvästi korkeampi medioilta kuin tällaisten artikkeleiden sisältö.

   Todellinen ja ainoa oikea keino my ass.

   Plusääni(4)Miinusääni(8)
 4. Muutamia lainauksia artikkelista:
  ”Se että tätä uskontoa ei ole yleisesti hyväksytty, johtuu siitä, että planeettamme ihmisillä ei ole juuri kellään korkeammat mielen kerrokset avautuneet, vaan lähes kaikki ovat voimakkaan helvetillisen virtauksen vastaanottajia eli helvetti hallitsee planeettaamme, mistä näyttävin osoitus on juutalaisten kaikkialle tunkeutuva valta. Juutalaiset uskovat Talmudiin, joka on suoraan perkelettä palveleva kirja. … Ilman oikeata käsitystä Jumalasta eivät korkeammat mielen kerrokset avaudu.”

  ”Helvetillinen virtaus tuottaa mielisairaudet, jotka vallitsevat itse helveteissä. Taivaassa hallitsevat sielun rauha, onnellisuus ja todellinen mielen terveys, jotka taivaallinen virtaus tuottaa ihmiselle myös maan päällä. Kaikki tämä johtuu Kymmenestä Käskystä, joilla on valtava voima, jos niitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalallisia lakeja. ”

  ”Typeryyden huippu on kieltää nämä käskyt. Juutalaiset väärensivät nämä käskyt rasismiksi, eli että ne koskevat vain juutalaisia, ja juutalaisten ei tarvitse noudattaa niitä muiden kansojen suhteen. Kristityt väärensivät ne tulkitsemalla väärin Paavalin kirjoitusta Roomalaiskirjeessä: ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” (Room. 3: 28). Tässä Paavali ei tarkoita kuitenkaan lain teoilla Kymmentä Käskyä, niin kuin monet kristityt tulkitsevat, vaan juutalaisen lain monimutkaisia lakeja (3 Mooseksen kirja). Tuskin kukaan nykyaikana noudattaa näitä käskyjä siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä. Mutta juuri siksi kenenkään korkeammat mielen kerrokset eivät avaudu, sillä juuri näiden käskyjen avulla ne avautuvat. ”

  ”Heti täytyy sanoa, että seuraavan lukeminen edellyttää, että lukija tunnustaa jonkun korkeamman voiman olemassaolon, mitä voi nimittää vaikka Jumalaksi. Ateisti, joka tunnustaa vain luonnon, ei seuraavaa ymmärrä.”
  ##

  Artikkelin kirjoittaja näyttää olevan paremmin kuin kukaan meistä lukijoista perillä Swedenborgin opista tai swedenborgilaisesta uskonnosta. Kuintenkin itse koen ettei tämän lukeminen edellytä että lukija jo tunnustaa jonkun korkeamman voiman olemassaolon vaan ’ateistikin’, joka kiistää Jumalien olemassaolon voi tämän S:n ’sielun logiikan’ ymmärtää ja jäädä miettimään voisiko sittenkin olla jotain muutakin kuin vain materia ja voisiko sielu kenties olla olemassa ilman niitäkin ja ilman yhteyttä ns. aabrahamilaiisiin uskontoihin (juutalaisuus, islam ja kristinusko).

  William James sanoi, että ajatus, joka ’toimii’, siis vie elämää eteenpäin, on ’tosi’. Hän esittää teoksessaan The Varieties of Religious Experience uskonto-psykologisen näkökulman uskonnollisesta kokemuksesta. Hän esittää useita tapauksia uskonnollis-mystisestä kokemuksesta. Hänen mukaansa kaikissa uskonnoissa tavattavaan pyhyyden ideaan kuuluu seuraavia piirteitä:
  Tunne avarammasta elämästä ja varmuus ideaalisen voiman olemassaolosta.
  Tunne ihanteellisen voiman lempeästä vaikutuksesta elämään.
  Ääretön haltioitunut vapauden tunne.
  Tunnekeskuksen siirtyminen rakastavan ja sopusointuisen kiintymyksen suuntaan.

  Jamesin mukaan nämä pyhyyden piirteet tulevat esiin erityisesti uskonnollisen kokemuksen tai kääntymyksen kokeneilla ja johtavat vielä a) jonkinasteiseen asketismiin b) sielun lujuuteen c) henkiseen puhtauteen ja d) lähimmäisenrakkauteen.
  Jamesin mukaan uskonnolliset kokemukset liittyvät alitajunnan toimintaan ja alitajunnan tai alitajuisen minuuden ”ryntäämiseen tajuntaan”.
  Jamesin mukaan uskontokritiikissä on tehtävä tarkka ero henkilökohtaisen uskontoelämän ja järjestäytyneen laitostuneen (institutionaalisen) uskonnonharjoituksen välillä. Hän käsittelee muun muassa uskonnollisia vainoja ja toteaa, että ”kaikesta huolimatta emme voi pitää hurskautta enempää tämän kuin muidenkaan julmuuksien syynä”. Hänen mukaansa uskonnollisellakin ihmisellä voi olla ”epäpyhiä, häiritseviä ajatuksia ja mielleyhtymiä” ja lisäksi ”halpamaisuudet kuuluvat uskonnon turmeltuneelle seuralaiselle, hallitsevalle yhteiskuntahengelle”.[6]
  https://fi.wikipedia.org/wiki/William_James

  Miksi kaikki eivät voi tuota kääntymystä itse kokea? Asia askarruttaa monia koska pelastus olisi kirkollisen uskonnon mukaan mahdollista vain uskonnollisen herätyksen kokeneille, niille, jotka ovat nöyrtyneet (usein myös väärällä tavalla oman aidon minuutensa kieltäen kuten Rauno Mäkelä alla toteaa) korkeamman idealisoidun voiman edessä.
  Arkkipiispa Paarma kuitenkin haastattelussaan, jossa Paarmalta kysyttiin miten ihminen voi pelastua sanoi, että jos on lukenut Jeesuksesta ja yrittää noudattaa hänen oppejaan, niin pelastuu. Se on hyvä ja rauhoittava vastaus sille joka ei voi kokea Jamesin kuvaamaa kokemusta.

  Kyvyttömyydessä kääntyä on varmaan kyse usein tajunnan ’rajallisuudessa’, sen ylempien kerrosten vielä keskeneräisestä tai puutteellisesta avautumisesta, ja se pakottaa monen etsimään tuon Kymmenen Käskyn hyvyyden tien ns. syvyys-psykologian kiertotien kautta kun oikotietä ei ole. Hyvyyden ohjaama korkeampi kerros on onneksi mahdollista löytää myös ilman yliluonnollisuutta ja ’sokeaa’ tai ehdotonta alitajuista uskoa Jumalan lakeihin.
  Me voimme löytää Jumalan (=hyvyyden tai rakkauden-voiman, sen, mitä buddhismi sanoo meihin ’kätketyksi kultajyväksi’) myös ilman mystisyyttä, ilman vielä alitajuiseen kätkeytyneen minuuden osan äkillistä ’ryntäämistä’ tajuntaan, ja eheytyä myös kasvavan itsetuntemuksen avulla, johon oikea (ei Freudin biologiaan tai ’talmud-rabbien teologiaan’ liian vahvasti kytketty) jungilainen mystisyyden tunnustava syvyys-psykologia tarjoaa ehkä parhaiten omat keinonsa.

  Mystistä kokemusta ei voida jakaa, eikä siirtää toiselle aivan kuten ei mitään muutakaan synnynnäistä valmiutta. Se on aina henkilökohtainen ja voidaan kokea vain välittömästi.
  Eikä hyvyyden ja rakkauden voiman löytäneellä ja valinneella ole mitään pelättävää kuoleman edessä. Hän voi kuolla rauhallisella mielellä koska hän on voittanut pahuutensa. Kuoleman pelon takia hänen ei tarvitse sitoa itseään muuhun kuin Paarman helposti ymmärrettävään sanomaan.
  ————
  Kirkon palveluksessa on monia hyviä ihmisiä. Mutta enemmän heitä kaivattaisiin.
  ”Tämä on monille alistetuille vaikeaa, kun he ovat tottuneet siihen, että vihastuminen on moraalisesti tai uskonnollisesti väärin”, sanoo Raamattuopiston johtaja Rauno Mäkelä ja jatkaa: ”Mutta ei se ole. Uudessa Testamentissakin kehotetaan: vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Vihastuminen ja vihaaminen ovat eri asioita. Kun meidän oikeuksiamme poljetaan, meidän pitäisi suuttua siitä, eikä suinkaan jäädä alle. Osoita vihastumisesi tavalla tai toisella. Käytännössä tämä merkitsee riitelemistä. Ne jotka ovat joutuneet alistetuksi ovat yleensä ihmisiä, jotka inhoavat riitelemistä ehkä yli kaiken. Se on heille suunnattoman vastenmielistä. Koko heidän olemuksensa on sitä vastaan, mutta on vain opittava riitelemään”.
  Ja lisää luennosta 9.12.2004: Miksi minusta tuli luonnehäiriöisen uhri? — miten voin vapautua alistajastani? : ”Tämä voi ärsyttää teitä, mutta uskallan sanoa sen näin: Olennainen asia tapahtuu uhrissa itsessään. Hänessä täytyy tapahtua muutos. Jos hänessä tapahtuu sisäinen muutos, se alkaa heijastua hänestä ulospäin… vaikkei hän sanoisi mitään, vaikkei hän tekisi mitään. Se alkaa vähitellen muuttaa häntä itseään myös siten, että hän voi löytää keinoja, joilla hän voi tilannetta muuttaa, vaikka radikaaleja keinoja ei olisikaan käytettävissä.”
Upeita sanoja Mäkelältä. Toteutuakseen meissä tuo muutos vaatii sellaista tietoa, joka auttaa tajuntaamme laajentumaan ja järkeämme ymmärtämään todellisuutta realistisesti sekä myös tulkitsemaan oman asemamme siinä oikein.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Kun artikkelissa Psykiatria tieteellisenä hölynpölynä todetaan, että ”tässä on todella vallankumouksien vallankumous, jonka tulisi olla myös vallankumous psykiatriassa!” ja kirjoittaja sanoo tällä ”tarkoittavansa Emanuel Swedenborgin esittämää menetelmää, jolla jokaisessa ihmisessä synnynnäisesti olevat korkeammat mielen kerrokset voidaan avata, ja tämä avaaminen myös parantaa kaikki mielen sairaudet.
   Tämä on verrattavissa siihen, että kuten ihmisen ruumiin kehitys tapahtuu siten, että ensin ihmisestä tulee lapsi ja sitten nuorukainen tai neito ja sitten aikuinen ja lopuksi vanhus, niin ihmisen mielen normaali kehitys olisi, että ensin avautuu lapsena ja nuorena luonnollisen mielen kerros, jonka avulla tulemme toimeen tässä luonnollisessa eli materiaalisessa maailmassa, sitten avautuisi henkinen eli spirituaalinen mielen kerros aikuisuudessa ja lopuksi taivaallinen eli coelestiaalinen mielen kerros vanhuudessa.”
   ##

   Tajunnan tai mielen kehitys optimaalisissa olosuhteissa kiistatta mahdollistaa samankaltaisen henkisen kehityksen tai kasvun ruumiin kasvuun ja kehitykseen verrattaessa. Jo synnynnäisesti on olemassa valmius muodostaa ja rakentaa mielen kerroksia jotka voidaan myöhemmin avata tai ne avautuvat Swedenborgin menetelmällä mikäli ne eivät jostain sosiaalis-psykologisesta syystä ole traumatisoituneet ja lukkiutuneet.
   Jos ne ovat lukossa silloin tajunnassa (mielessä) ei ole sitä valmiutta tai kypsyyttä joka voisi ottaa S:n menetelmän tarjoamaa tietoa ja apua vastaan ja valmius puuttuu myös jos tajunta on jostain muusta syystä (esim. narsisteilla) vammautunut siten ettei se siedä ulkopuolista kosketusta vaan suojautuu puolustusasemiin. Silloin siihen ei voi vaikuttaa ellei tätä itseä ja omaa autonomiaa suojelevaa puolustautumisen taipumusta ole ensin purettu pois.
   Ensin siis pitää vanha purkaa jotta uusi pääsisi alkuun. Sama tilanne vallitsee ns. aivopesun, jonka uhreja me kaikki enemmän tai vähemmän olemme (jo koulutus ja kasvatus on meidän henkistä ohjelmointia) ja kaiken propagandan suhteen. Jotta tuon voisi ymmärtää pitää ensin itse muuttua. Vasta muutoksen jälkeen alamme ymmärtää kuinka väärässä olemme itsekin olleet aiemmin monen asian suhteen ja alamme suhtautua asioihin eri tavalla. Niinpä viisas muuttuu koko ajan eikä lukkiudu ja sulje itseään vain ulkopuoliseksi.

   Tuo purkutyö vaatii useimmiten syvyyspsykologista prosessia (se voi olla itsetutkistelua tai omaa ’terapiaa’, itse-analyysia) jossa henkilö alkaa ensin tiedostaa niitä kipeitä asioita ja syitä jotka aikoinaan pakottivat hänet suojelemaan itseään ja käpertymään henkisesti tai sulkemaan oven sisäänpääsyltä tajuntansa traumatisoituneille alueilla ja siten jäämään joiltakin osin vielä ’henkiseksi kääpiöksi’. Kuitenkin ulkoapäin saatu palaute ja sen vastaanottaminen lisää aina, mikäli jäämme sitä tutkimaan mielessämme (ilman että se on heti mitätöitävä) mahdollisuutta oppia ymmärtämään omia käsityksiä itsestä ja käytöksestämme paremmin.
   Tässä suhteessa psykoterapia voi olla hyödyksi jos se ei ole manipuloivaa mitä se usein on kun tai jos terapeutti ei ole vapaa omista sidoksistaan ja siirtää ne silloin helposti autettavaan. Erityisesti ns. käyttäytymis- tai oppimisteoria ja siihen perustuva ehdollistaminen on aina kaksipiippuinen juttu koska siinä oma kokemusmaailma ja oman persoonan kasvu aikuiseksi jää vähemmälle huomiolle
   http://oraakkeli.blogspot.com/2008/01/sivistyst-on-kasvaa-aikuiseksi.html

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Ne, joiden mieli transendoi eniten, kärsivät eniten. Ajatus on hyvin lähellä Ken Wilberiä: mitä enemmän on henkisyyttä, yhteyttä selfin syviin kerroksiin, sitä suurempi on huoli maailman tilasta ja ihmisestä Kyse on tietoisuuden laajenemisesta… kun mieli lihaksen tavoin ’bodaa’ itsensä uudelle tasolle, niin maailmankuva laajenee ja ihminen henkistyy ja alkaa nähdä asioita, joille oli ennen sokea.
    Vaikkei armoton, materialismin kiimassaan tuhoisa ja muita riistävä ihminen kärsisikään mistään näkyvistä psyykkisistä oireista, niin voiko häntä pitää terveenä jos hän tuottaa tuskaa ja kärsimystä muille?

    Mielenterveyteen täytyy kuulua halu puolustaa hyvää, annos armollisuutta, empatiakykyä, myös kykyä edistää sivistyksen asiaa ja henkistä kasvua sekä olla ja elää muutakin kuin rahaa ja itseään varten.
    Riistävä, muita hyväksikäyttävä ja materialismin fanaattisesti orjuuttama ihminen on hirviö, psykopaatti, jolle ei voi antaa terveen papereita. Hän on sekä fyysisten että henkisten faktojen valossa ihmiskunnan vaarallisin olento.

    ”Rahan- ja vallanhimo on todella hirvittävä onnettomuus: se sulkee ihmisen silmät ja korvat, tekee hänestä petoeläintäkin julmemman ja saa hänet unohtamaan kaiken muun; omantunnon, ystävyyden, oman sielun pelastumisen. Se riistää ihmiseltä kaiken ja orjuuttaa hänet. Pahinta tässä kaikessa orjuudessa on se, että mitä syvemmälle ihminen vajoaa siihen, sitä enemmän hän nauttii siitä. Juuri sen takia tämä sairaus on parantumaton ja tämä peto kesyttämätön.” (Johannes Khrysostomos)

    Vaikka Jung itse varoi radikaaleja psykologisia utopioita – hänelle psyykkinen terveys oli niin suhteellinen asia ettei hän löytänyt sille mitään ideologis-utopistista perustaa – niin hänellä oli silti jonkinlainen yhteisöpatologinen näkemys. Neuroosi oli hänestä pääosin oikeutetun kärsimyksen korvike mutta tuossa ’moraalisessa haaksirikossa’ eivät olleet vain tietyt yksilöt vaan koko (länsimainen) kulttuuri.
    Kun neuroosit ilmensivät ihmisten onnetonta adaptaatiota ja vieraantumista itsestään ja kun niistä kärsivät ilmensivät aikansa moraalis-poliittisia ja muita yli-yksilöllisiä ristiriitoja, ei mielenterveyden kysymyksiin löytyisi lopulta muuta vastausta kuin koko kulttuurin uudistuminen.
    Suurin ’potilas’ oli siis sairas kulttuuri, joka tuotti sairaita ihmisiä.

    Koska kulttuuria oli vaikea uudistaa niin oli tyydyttävä vähempään mikä tarkoitti Jungin kehittämää oppia persoonallisuuden kehitys- tai jalostumisprosessista, individuaatiosta.
    Tämä prosessi ei merkinnyt Jungille ’terveeksi tulemista’ (=adaptaatiota) vaan ’nietzscheläistä’ (ankaraa) omaksi itseksi tulemista — kaikkine inhimillisine eriskummallisuuksineen.
    https://katisar.wordpress.com/tag/henryk-skolimowski/

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Se , mikä piispa Paarman sanomisissa on minun korvaan eniten särähtänyt on se,kun hän sanoi:”kunhan ei tee sitä”,liittyen siis homokeskusteluun.Samaa tuntui myös Päivi Räsänen toistelevan.Niin sehän on vasta puolet yhtälöstä,koska sen aikomista vastaan myös tulee taistella”jokainen joka katsoo naista himoiten häntä , on jo sydämmessään tehnyt huorin hänen kanssaan”,niin se lause sisältää kaikki perversiot,ja niiden ajattelun.Lisäksi Päivi Räsänen on sanonut homoja Jumalan kuviksi,niin sehän on eräs tapa estää heitä tulemasta Jumalan kuvaksi.Vähä sama kun sanoisi juutalaisia valituiksi.Pitää siis sanoa:”ovat potentiaalisia Jumalan kuvia/valittuja”.Ja jos oltais luonnostaan Jumalan kuvia,niin eihän sillon Vanhaa-ja Uutta Testamenttia tarvittaisi.Se on manuaali joka palauttaa ihmisen ”tehasoletuksiin”,Kaikki Tietävän Jumalan kuvaksi jonkalaisia ensimmäiset ihmiset olivat planeetallamme.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. TOTUUDENETSIJÄN EPÄTOIVO
  Nimimerkille ”William James ja pyhyyden idea”. Olet varmasti totuudenetsijä, joka on ahminut valtavan määrän tietoa monista aiheista. Minä kuljin samaa tietä monta vuotta pääsemättä selkeyteen. Inhimillinen tieto on kaaos, josta löytää melkein mitä tahansa ja mistä aiheista tahansa. Me jokainen päädymme kuitenkin johonkin, josta tulee sitten maailmankatsomuksemme. Minä päädyin aikanani marxilaisuuteen, joka vaikutti selittävän monia ilmiöitä. Uskonto oli minulle viimeinen asia, jota olisin ryhtynyt tutkimaan. Kunnes sitten eräänä yönä oikean silmäni sisäinen näkökyky avautui ja näin mm., että Raamatussa on ”salainen koodi”. Tämä johti sitten uskontojen ja mystiikan tutkimiseen, jota ehdin harrastaa pari vuotta, kunnes löysin Emanuel Swedenborgin teokset. Ne selittivät täysin tuon ”salaisen koodin”. Luettuani kaikki Swedenborgin teokset lähdin opiskelemaan papiksi sweenborgilaiseen oppilaitokseen Britanniassa, mutta minua ei hyväksyttykään oppilaaksi. Mutta sen jälkeen ryhdyin soveltamaan itse vain Jumalaan turvautuen elämääni taivaallista oppia ja päädyin käsittämättömän yksinkertaiseen tulokseen: Kymmenen Käskyn noudattaminen avaa kaikki portit kaikkeen tietoon, totaalisesti kaikkeen, sillä sen sisäisissä merkityksissä on itse Kaikkitietävä Jumala. Sain tietää kaikista asioista totuuden! Olisin voinut vaikka kysyä, montako hiekanjyvää on Marsissa ja oikea vastaus olisi tullut heti. Tässä on minun henkilökohtainen motiivini levittää tietoa siitä, että ihminen saa kaiken, mitä hän todella tarvitsee, kun hän elämässään noudattaa Kymmentä Käskyä siksi, että ne ovat myös Jumalan Käskyjä eikä vain yhteiskunnan normeja. Kaikkitietävästä Olennosta, joka tietää sinun elämäsi pienimmätkin yksityiskohdat ja joka haluaa sinun ikuista onnellisuutta, ja Hänen Käskyistään, pitäisi opettaa aina ja jokaisessa mahdollisessa paikassa, tarhassa, peruskoulussa, lukiossa, korkeakouluissa jne. Mutta nykyajan uskonnot ovat pilanneet tämän, eivät ole välittäneet Kymmenestä Käskystä ja palvelevat ihmisen luomaa jumalaa eli perkelettä, mistä seuraa ikuinen kärsimys.

  Benjamin Kivilohkare

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 6. KAIKKI NYKYISEN PSYKOLOGIAN JA PSYKIATRIAN HOITOMENETELMÄT OVAT TEHOTTOMIA KOSKA EI TUNNETA SIELUN MEKANISMIA
  Nimimerkeille ”William James ja pyhyyden idea” ja ”Jungin käsitys mielenterveydestä”. William James ja Carl Gustav Jung molemmat tunsivat joitakin Swedenborgin teoksia ja ainakin Jung arvosti Swedenborgia. He niinkuin lähes kaikki, jotka ovat vähän tai paljon tunteneet Swedenborgin teoksia, eivät tiedä lainkaan esittämästäni parannusmenetelmästä, joka pitää kaivaa esiin Swedenborgin teosten valtavasta massasta, sillä Swedenborg ei itse sitä esittänyt kokonaisuudessaan. Minä olen tiettävästi ensimmäinen, joka on sen tuonut päivänvaloon. Menetelmä ei edellytä mitään ”syvyyspsykologista purkutyötä” puolustusmekanismeista eikä millään ihmisen aikaisemmalla kokemuksella, käytöksellä, historialla, oppimisella tai yleensäkään millään ihmisen mielen ominaisuudella tai tilalla ole mitään vaikutusta tähän menetelmään, joka on täysin poikkeava koko psykologian ja psykiatrian historian kaikista menetelmistä. Se perustuu yksinkertaisesti siihen, että tämän menetelmän käyttäjä joutuu heti Kaikkitietävän ohjaukseen, joka tuntee ihmisen menneisyyden, nykyisyyden ja myös tulevaisuuden pienimmätkin asiat, eikä millään aikaisemmalla asialla ole vaikutusta kuin vain siinä tapauksessa, että kohde ei ymmärrä tavallista arkipäiväistä kieltä, jolloin menetelmää on vaikea käyttää. Jungit, Jamesit ja kaikki muut psykologit ja psykiatrit ovat henkilöitä, joiden spirituaalinen mielen kerros ei ole avautunut, joten kaikki heidän tietonsa ihmisen mielestä ovat auttamatta hölynpölyä. Menetelmä on niin yksinkertainen teoriassa, että se voidaan pelkistää yhteen lauseeseen: Tunnusta Jumala ja elä Hänen Kymmenen Käskynsä mukaisesti. Mutta sen noudattaminen käytännössä ilman esittämääni menetelmää ei onnistu, sillä helvetit hyökkäävät tuhansilla keinoilla uudestisyntyvää vastaan ja ilman esittämääni viiden asian keinoa helvetit voittavat. Tosiasia on, että Freudin, Jungin ja kaikkien tunnettujen psykologien ja psykiatrien elämäntyö osoittaa vain heidän täydellistä tietämättömyyttä ihmisen mielestä, jonka tunteminen ilman Jumalan, sielun ja henkisen maailman tuntemista on sama kuin jos automekaanikko ei tietäisi, että autossa on moottori. Swedenborg seurusteli enkelien, henkien, saatanoiden ja perkeleiden kanssa 27 vuoden ajan päivittäin, joten hänen tietonsa näistä asioista ovat mittaamattomat. Sellaisia tietoja ei ole ollut kenelläkään toisella maailmanhistoriassa. Swedenborg on ainoa maailmanhistoriassa, joka on paljastanut sielun ja ruumiin yhteistoiminnan sekä sielun ja mielen funktiot, jotka on siroteltu hänen teoksiinsa. Tähän uskomattomaan pieneen lauseeseen ”elä Kymmenen Käskyn mukaan siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä”, sisältyy ihmiskunnan suurin viisaus. Tämä koskee kaikkia ihmisiä, myös psykiatreja, psykologeja ja tiedemiehiä, jotka voivat soveltaa tuota lausetta elämäänsä ja tehdä tieteestäkin taivaallista.
  BENJAMIN KIVILOHKARE

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. ”Menetelmä ei edellytä mitään ”syvyyspsykologista purkutyötä” puolustusmekanismeista eikä millään ihmisen aikaisemmalla kokemuksella, käytöksellä, historialla, oppimisella tai yleensäkään millään ihmisen mielen ominaisuudella tai tilalla ole mitään vaikutusta tähän menetelmään…”

   Menetelmä on epäilemättä hyvä ja toimiva silloin kun on valmis ottamaan sen vastaan eli soveltamaan sitä itseensä. Mutta sellaista valmiutta useimmilla ei ole ja siksi ’syvyspsykologinen pohjustus’ jossa vastaanottoa estävät psykologiset mekanismit saadaan poistettua voi olla silloin paikallaan. Ellei jopa välttämätön asia?
   Tavallaan on kyse siitä ettei tornin huipulle voi hypätä suoraan vaan on kiivettävä itse ne portaat jotka sinne vievät.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. TORNIN HUIPULLE ON OIKOTIE
    Menetelmä ei tarvitse valmistelua, sillä Kaitselmus, joka tietää kaiken sekä menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta on jo jokaisen hänen sitä tietämättään valmistellut tämän menetelmän käyttöön. Sellainen on Jumalan Äärettömyys.
    BENJAMIN KIVILOHKARE

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
    1. Et nyt ymmärrä mitä ajan takaa. Jos sinä tai joku muu pystyy tuon oikotien valitsemaan niin suurin osa ihmiskuntaa ei pysty ja kaikkein heikommin pystyvät ne joiden henkinen kapasiteetti on traumatisoitu tai aivopesty jolloin he ovat sen vankeja aivan kuten vankeuteen tuomittu vanki on sellinsä vanki.
     Ellei näitä kahleita pureta niin ei tajunnassa ole sitä vapautta joka mahdollistaisi ylipäätään valintoja vaan se toistaa pakonomaisesti sitä mitä sinne on tallentunut tai mitä ihminen on sinne itse tallentanut ja nuo tallennukset (mielikuvat ja merkitykset) ohjaavat ihmistä niin kauan kunnes hän saa niihin riittävästi välimatkaa ja voi korvata niitä uusilla.

     Ja jos nuo merkitykset ovat kipeitä varhaisia ja jo alitajuntaan painuneita asioita joita ihminen ei enää voi muistaa (esim. vaikka ympärileikkaus tai insesti) niin niiden suojana toimii defenssejä jotka estävät niiden tiedostamisen … ne ovat psyykeä suojaavia ja auttoivat häntä aikoinaan siirtämällä ne alitajuntaan tietoisen tajunnan ulkopuolelle selviytymään tuskallisten ja haavoittavien kokemusten yli, joita elämään aina kuuluu. Samalla ne pysäyttävät tajunnan energian vapaan virtauksen ja varastoivat kipua sisällemme tehden meistä epäautenttisia ja kykenemättömiä kohtaamaan totuutta ja elämää aitona itsenämme.
     Psyykemme voi tai yleensä jää silloin ns. ’vanginvartijatietoisuuden’ tai hypnoosin valtaan, mitä myös nykyisen kulttuurin kautta tapahtuva vahva aivopesu ja manipulointi edistävät.
     Ellei tuota psykologista faktaa ymmärrä niin ihminen kärsii itsekin jonkinasteisesta oman tajunnan rajallisuudesta jota suojelee ja jota puolustaa alitajuisesti.
     Kuvatun hypnoosin tai vanginvartijatietoisuuden valtaan jäänyt ihminen ei yleensä ole vapaa tekemään kypsiä ja omasta tahdosta lähteviä ja omaksi parhaaksi koituvia valintoja ennen kuin on vapaa alitajuntaan koteloituneiden traumojen kahleista.
     ##
     Yleensä tunteet, kuten esim. pelko, muuttavat toimintaa ilman että sitä aina huomaamme. Muutos tapahtuu ns. ’impulsiivisella tasolla’. Alitajunta tai tiedostamaton osa tajuntaa toimii myös impulsiivis-automaattisesti vaaran edessä. Esim. kun vihan purkaminen koetaan vaaralliseksi purkaus estyy. Tai jos auton ajonopeus koetaan liian suureksi vauhtia vähennetään.
     Kun tällainen muutos tapahtuu ilman tietoisen ajattelun (mielen) kontrollia niin voi tuntua, että meissä on joku ’alitajuinen minä’ tai sivupersoona, joku ’ukkeli’, joka toimii meistä riippumatta.
     Mutta on normaalia, että tunteet aiheuttavat muutoksia käyttäytymisessämme (sehän näkyy ilmiselvästi monissa asioissa ja erityisen hyvin nyt pinnalla olevassa korona-hysteriassa) ja ettemme ole siitä tietoisen ajattelun tasolla tietoisia. Toimijana olemme kuitenkin me itse kokonaisvaltaisena subjektina.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Psykologinen fakta on, että irrationaalinen kiihtymys ja tuomio ovat varma merkki siitä, että koskettaa, että häiritsee valheessa ja teko-pyhyydessä nukkuvan paavillista tai ’pyhää unta’, kaivaa maata vallanhalun ja suuruudenhulluuden alhaisten jalkojen alta… siksi juuri esim. Noam Chomskya vihataan ja Norman Finkelstein ei edes juutalaisena pääse Israeliin — kuten ei Bobby Fischerkään päässyt ja siksi Mordechai Vanunu joutui istumaan 18v vankilassa vaikka olisi ansainnut rauhan Nobelin…
  ************
  Nietzsche sanoi, että psyyke kasvaa reunoilta, jotka ovat kosketuksessa todellisuuteen, olevaan… sillä tavalla muodostuu vuorovaikutuksen psykologisesta laadusta riippuen joko aito tai valheellinen kerros (muuri) miinuuden ytimen ympärille, kerros, jonka vangiksi ydin jää ja joka voi murtua vain depersonalisaation avulla.
  Ralph Waldo Emerson taas kuvasi psyykeä ja ihmisen elämää näin: Se on kuin renkaat veden pinnalla. Mitättömän pienestä alusta ne kasvavat aina suuremmiksi ja laajenevat joka suuntaan.

  Tuosta saa aasinsillan psykiatri Markku Siivolan kirjoitukseen
  Depersonalisaatio – itsetuntemuksen pelottava taival.
  Tiedämme kuinka lujasti pidämme kiinni mielipiteistämme uusien vaikutelmien edessä (itsetuntemuksen nimissä!).
  Jean Piagetin kognitiivisen kehityksen teorian termistöä käyttäen kyse on assimilaatiosta (sulauttaminen, uusien käsitteiden lisäämistä jo olemassa olevaan sisäiseen malliin, joka ei assimilaatiossa muutu, vaan pysyy entisellään. Uusi käsite liitetään siihen uutena tietona tai kerroksena; similis =yhden kaltainen). Se siis sallii omaan suojeltuun, muuttumattomaan persoonallisuusytimeen vain siihen sopivia lisätiedon paloja, jotka sedimentoituessaan vanhan, kovan ytimen ympärille eivät vain kasvata sitä vaan samalla suojelevat sitä muuttumiselta, sanoo Siivola ja jatkaa:
  se saattaa vaikuttaa (mitä tietojen keruuseen tulee) itsetuntemuksen kasvulta vaikka onkin havaintoja valikoivasti suodattaessaan kasvava este todelliseen itsetuntemukseen.
  Toinen tapa käsittää tuo itsetuntemuksen vaatimus on päinvastainen: ”Tunne itsesi tuntemattomuus!”, joka toteutuu kun depersonalisatio rikkoo itseksi luullun peilisalin, ja näkömme joutuu kivuliaasti akkomodoitumaan (mukautumaan) sen takaa paljastuvaan uuteen, laajempaan maailmaan. Vasta silloin mahdollistuu sanonnan ”Tule siksi mikä olet” syvempi merkitys, kun lopetamme yritykset mukauttaa maailmaa omaan vanhaan näkemykseemme vaan itse mukaudumme (akkomodoidumme) maailmaan, antaudumme kuuntelemaan sitä ilman arvoarvostelmia ja luokitusyrityksiä.

  Upeita ajatuksia. Ne ovat jonkinlainen heijastuma Jiddu Krishnamurtin ajatuksista. Kun ensin antaudumme luomalla suoran yhteyden maailmaan (=tulemalla osaksi elämää) niin pääsemme selville sen salaisuuksista, ja kun vasta sitten alamme toimia, niin emme syyllisty itsekkääseen, epäviisaaseen ja vaaralliseen maailman muokkaamiseen tai manipulointiin vain omista tarpeistamme käsin vaan pystymme toimimaan faktojen ja ’kollektiivisen mielekkyyden’ sekä kantilaisen tai ns. caritas-moraalin pohjalta.

  Krishnamurti näki, että ajattelu on paitsi luonut kaikki ihmisen syvät ongelmat, myös ylläpitää niitä eikä koskaan pysty niitä poistamaan. Poistaminen on mahdollista vain oivalluskyvyn ja syvän ytimiin näkemisen kautta. Vasta ne muuttavat aivojen toiminnan ja ajattelun luonteen. Oivalluskykyinen ja syvään näkemisen kyvyn omaava mieli on vapaa menneisyyden ohjelmoinnista ja pystyy reagoimaan tapahtumiin tuoreesti ja ennakkoluulottomasti. Se elää hetkestä hetkeen valppaasti tietoisena.
  Krishnamurtin mukaan elämä oli dynaaminen ja jakamaton prosessi. Ajattelun perustuessa aina kokemuksiin se on siksi vanhaa. Nämä ”vanhat aivot” eivät voi kohdata ikuista ja pyhää. Ja edelleen Krishnamurtin mielestä vain oman ajattelunsa rajoitteista ja mielensä kiinnikkeistä vapautunut ihminen on uskonnollinen ja kykenee aidosti rakastamaan.

  Krishnamurtin ajattelu tuki syvyyspsykologista psykoterapiaa. Se tuki uutta kasvua, jossa vanha mitätöidään totuuden vihollisena. Siihen pitkälle kehittynyt tajunta pystyy osin omin voiminkin vaikka menneisyyden traumojen kahleissa oleva ei aina selviydy ilman terapeutin apua. Basti oli lukenut kuinka kasvatus oli hänelle tärkeä asia. Hän perusti Krishnamurti-kouluja Amerikkaan, Englantiin ja Intiaan. Niissä pyritään tutkimaan mahdollisuutta elää ilman ristiriitoja ja kasvattaa lapsista vapaita ja kukoistavia ihmisiä.
  Krishnamurti ei halunnut itselleen seuraajia, koska hänen mukaansa ”jokaisen pitää olla valona itselleen” eikä totuutta voi siirtää toiselle tuhoamatta sitä. Hänellä oli tapana johdattaa kuulijat kysymään elämän peruskysymyksiä, mutta ei yleensä vastannut, vaan halusi heidän itse oivaltavan miten asiat ovat ja mitä niille voi tehdä. Hän puhui aina vapaasti, ilman papereita. Tavoite oli ’yhdessä ajatteleminen’, kahden ystävän tasavertainen keskustelu, jossa molemmat ovat samalla aikaa oppilas ja opettaja… Hän oli todella upea ihminen… kuin Sokrates aikoinaan…
  ————

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ITSETUNTEMUKSEN TAIVAL JOKA EI PELOTA
   Krishnamurti erehtyi pahasti samoin kuin monet muut itämaiset ”gurut”. Helvetti on täynnä joogaajia, chakrojen hoitajia, meditoijia ja kaikenkarvaisia omasta älystä lähteviä filosofioita ja uskomushoitoja harrastavia. Asia ei sinänsä olisi paha, sillä esim. jooga on terveellistä, samoin meditaatio, chakroissakin on perää, mutta kun niillä korvataan uskonto, jonka pitäisi yhdistää ihminen Jumalaan ja taata ikuinen elämä, niin se on pahaa. Kirjoituksesi todisti sen, että olet tutkinut hyvin monia henkisiä suuntauksia, mutta onko se johtanut siihen, että päätyisit taivaaseen, jossa odottaa ikuinen elämä, tuhansia ja tuhansia vuosia kestävä. Eikö kannattaisi satsata tulevaisuuteen ja tähän pitäisi ohjata oikea uskonto, jollaista ikävä kyllä maan päältä ei löydy, paitsi nyt Herran Uusi Kirkko, joka on syntymässä. Kaikkitietävän Jumalan etsimisen hylkäämistä on pidettävä suurena tyhmyytenä. Itsetuntemus, joka siis tarkoittaa oman uudestisyntymättömän itseyden tuntemusta ei ole lainkaan hyödyllistä ellei se tarkoita omien syntien etsimistä, jotta sielu voisi puhdistua Jumalan avulla. Krishnamurti ja hänen kaltaisensa ovat helvetissä, jossa ovat kaikki jotka yrittivät itse löytää totuuden ilman Jumalan apua. ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan” (Matt. 6: 33).
   BENJAMIN KIVILOHKARE

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
  2. ”Krishnamurti ja hänen kaltaisensa ovat helvetissä, jossa ovat kaikki jotka yrittivät itse löytää totuuden ilman Jumalan apua.”
   Miksei voisi olla niin että K toimiikin yhteistyössä Jumalan kanssa ja J:n sallimissa rajoissa ja Hänen antamalla voimalla ja hänen antamia käskyjään rikkomatta? Silloin armollinen, oikeudenmukainen ja hyvä Jumala joka ei toimi kuten ankara ja kostava Yahweh tuskin voisi tuomita häntä Helvetin ikuiseen tuleen.
   ##

   Herra X, ’kenttää puolustava yliopistotutkija’ (X:n oma kuvaus itsestään), sanoi joskus jossakin kirjoituksessa, että psykoanalyysi on yhdistelmä vapaamuurariutta ja skientologiaa ja sen oppi humpuukia.
   Tuollainen yleistävä ’mutu’- asenne kertoo, että omassa kaapissa voi olla luurankoja. Olisi pitänyt korostaa, että tarkoittaa lääketieteeseen (hermofysiologiaan) sidottua freudilaista analyysia, mikäli tarkoittaa? Ja haastatella analyyttisen terapian läpikäyneitä ennen kommenttia! Asia ei ole noin mustavalkoinen kuin JP arvelee.
   Jos, kuten psykoanalyytikot, joista vain osa on ns. freudilaisia, sanovat, psykoanalyyttisen terapian tavoite on ihmisen sisäisen tiedonkulun parantaminen ja persoonan eheytyminen siten että tieto ja valta omasta itsestä vahvistuu, niin aika vaikea tuota on liittää esim. vapaamuurariuteen, jossa valta pyritään keskittämään ylimpään loosiin. Ja kun analyyttinen terapia pyrkii siihen, että havaitsemme automatisoituneita ja dissosioituja (pimeitä, torjuttuja) puoliamme (omia varjojamme, kuten Jung sanoo) ja kun saamme näihin yhteyden vapautuu niihin sitoutunut energia ja tunteet, niin yhä kauemmas etäännytään skientologeistakin ja pikemminkin se silloin auttaa kuin estää sen tien löytämisessä joka vie lopulta Jumalan luo.

   Herra X:n kommentti myös paradoksaalisesti tukee psykoanalyysin teoriaa, jonka mukaan ihminen vastustaa muutostaan ja siksi torjuu kaiken, mikä uhkaa tai voisi uhata omaa kuvaa täydellisyydestä tai ajatusta, että on herra talossaan, ajatusta, josta Freud tuskin itsekään oli vapaa.
   Jokainen sisäisen muutoksen esim. kriisin kautta läpikäynyt yleensä myöntää, että tämä pelko ennen muutosta on ollut olemassa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. JUUTALAISKYSYMYS

  Mitä varten Uusi Kirkko vihaa juutalaisia? Eikö juutalaiset ole jo tarpeeksi kärsineet? Mielestäni juutalaiset pitäisi jättää vihdoin rauhaan omaan valtioonsa, joka on jo Raamatussa ennustettu. On törkeää häpäistä Israelin lippua tuollaisella kirjoituksella.

  Plusääni(0)Miinusääni(5)
  1. JUUTALAISKYSYMYS
   1) Uusi Kirkko eli Herran Toisen Tulemisen Kirkko ei vihaa ketään, vaan toivoo pelastusta kaikille, myös juutalaisille. Uudelle Kirkolle kuuluu lähimmäisenrakkaus perusarvona ja siihen kuuluu koko ihmiskunnan rakastaminen. Juutalaiset kansana, vaikka usein heidän johtajiensa eli ”Siionin Viisaiden” harhaanjohdattamina, tähtäävät toiminnassaan Talmudin ja rabbiineidensa kirjoitusten mukaan kaikkien kansojen orjuuttamiseen ja alistamiseen eli ns. maailmanvaltaan. Tämä on myös sionistisen liikkeen tarkoitus, joka käy ilmi tohtori Max Mandelstammin ava¬jaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Uusi Kirkko ei hyväksy tällaista, koska se on vastoin muiden kansojen etua ja oikeuksia. Juutalaisten uskonto, joka perustuu Talmudiin, sisältää vahvaa rasismia, väkivaltaa ja kristittyjen tuhoamisen päämääränään. Sen mukaan mm. ”vain juutalaiset ovat ihmisiä, muut kansat eläimiä”, ”juutalainen ei tee syntiä, kun tappaa ei-juutalaisen”, ”kristittyjen tuhoaminen välttämätön uhritoimitus”, ”juutalaisten tulee aina huijata kristittyjä” jne. Tällainen on suoraan perkeleestä, ja Luther kutsuikin juutalaisia ”ilmieläviksi perkeleiksi” kirjassaan ”Juutalaisista ja heidän valheistaan”, minkä ansiokkaan kirjan Luterilainen maailmanliitto hylkäsi vuonna 1984 juutalaisten pelosta. Juutalaiset valtasivat petoksella ja terrorilla palestiinalaisten isänmaan ja perustivat sinne terroristivaltion Israelin. Lisäksi juutalaiset ovat kansainvälisellä pankkitoiminnallaan vääristäneet koko maailman rahatalouden ja vallanneet ja tehneet vahvaksi sotilasvaltioksi USA:n, jota he hallitsevat suvereenisesti. Lisäksi juutalaiset suunnittelevat kolmatta maailmansotaa, minkä heidän sisäpiiristänsä loikannut juutalainen Benjamin Freedman on paljastanut. Kaikki tämä on perkeleellistä toimintaa eli juutalaiset kirjaimellisesti palvelevat perkelettä, mitä heidän Talmudinsa myös opettaa. Uuden Kirkon päämääränä on perkeleen vallan lopettaminen planeetaltamme, joten siksi se vastustaa juutalaisia, vaikka kuitenkin haluaa heille pelastusta. Uusi Kirkko ei siis vihaa itse juutalaisia, vaan heidän toimintaansa, joka on perkeleestä. Suomen luterilainen kirkko on pahasti erehtynyt järjestäessään ”Israel-iltojaan”.
   2) Juutalaiset ovat saaneet historia aikana kärsiä monenlaisia vainoja, joista suurin osa syystä eli heidän uskontonsa ja petollisen toimintansa tähden. Nyt luotu myytti ”holokausti” on heidän suurin valheensa (katso: http://islam-radio.net/finish/index.htm#rev), minkä avulla he huijasivat erityisesti kristittyjä saadakseen perustettua Israelin. Nyt tätä valhetta käytetään maailmanvaltauksessa, jota valhetta heidän jättiosuus maailman mediassa jatkuvasti tyrkyttää.
   3) Juutalaisten oma valtio Israel? Nykyajan juutalaisista 90 % polveutuu kasaarikansasta, joka käännytettiin juutalaisuuteen vuonna 740 ja josta koostui 11 miljoonainen juutalaisväestö Itä-Euroopassa ja Venäjällä 1900-luvun alussa. Heistä polveutuvat esim. USA:n juutalaiset. Heillä ei siis ole mitään tekemistä Palestiinassa, jonka he valtasivat puhtaasti maailmanvalloittamistarkoituksella. Kasaarit olivat vallanhimoinen ja kostonhimoinen siitintä jumalana palveleva kansa ennen kääntymystään juutalaisiksi. Raamatussa ei ole missään kohdassa ennustettu, että kasaarit saisivat Palestiinan.
   4) Artikkelin tarkoituksena ei ollut häpäistä Israelin lippua, senhän israelilaiset ovat itse tehneet jo palestiinalaisten kohtelulla, vaan esittää lipusta vastaavaisuustieteellinen tulkinta. Lippu symbolisoi hyvän ja pahan liittoa eli juuri sitä, mikä on nykyjuutalaisten ns. peritty pahuus. Ihminen, jonka coelestiaalisen mielen kerroksen Jumala on avannut, näkee kaikki juutalaisten perkeleelliset juonet. Sellainen ihminen olen minä.
   BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Alla olevassa linkissä kerrotaan jälleen kerran yksi karmaiseva esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun maa tai maat joutuvat sionistien suunnitelmien jyräämiksi. Minkäänlaista sympatiaa ei itseltäni enää heru Israelia ja USA:ta kohtaan, koska nämä on alistettu juutalaista ylivaltaa korostavalle rasismille ja sen maailmanvalloitussuunnitelmille. Juutalaiset ansaitsisivat paremman hallinnon. Itse asiassa me kaikki ansaitsisimme paremmat hallitukset kuin nämä nykyiset globalistisiin projekteihin harhautuneet huijarijoukot, jotka ovat nyt ujuttautuneet komentohierarkian huipulle.

    Suomalaisille on valehdeltu asioista jo kymmeniä vuosia ja tästä johtuu sitkeä ja sokea juutalaisrakkaus tässä kansassa. Totuus on paljon karumpi ja herääminen siihen on vienyt meiltä niin kauan, että kansamme on tuhon partaalla kansainvälisen sionismin yhdessä bolshevismin kanssa murskatessa itsenäisiä kansoja. Myös kristillisten kirkkojen tulisi katua ja palata terveen korvausteologian tielle, joka on kaikkien merkittävien kirkkoisien opetusten mukaista.

    https://www.bitchute.com/video/BfMvjhVIjbE/

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
 9. Hyvä puheenvuoro White Rabbit! Nimenomaan luterilainen kirkko on syyllinen siihen, että juutalaisten todellista luonnetta ja heidän todellisia tavoitteitaan ei tiedetä tai ainakaan ei uskalleta julkistaa Suomessa. Martti Lutherin mainio teos ”Juutalaisista ja heidän valheistaan” tulisi kuulua jokaisen kristityn kotikirjastoon. Mutta Luterilainen maailmanliitto poisti vuonna 1984 kirjan Lutherin teosten joukosta juutalaisten pelosta. Luther on teologisesti oikeassa määritellessään juutalaiset perkeleiksi. Hehän valitsivat Barabbaan eikä Jumalan Pojan ja ovat tähän päivään saakka palvelleet perkelettä, mikä käy ilmi heidän kirjastaan Talmudista sekä heidän kansainvälisestä politiikastaan, millä he ovat murhanneet kymmeniä miljoonia ihmisiä (kommunismi, sodat ja vallankumoukset). Tuon perkeleen hävittämiseen pitäisi jokaisen kunnon kristityn osallistua. Jos se johtaa juutalaisvainoihin, niin on sekin parempi, kuin että koko ihmiskunta tuhoutuu. Nyt juutalaiset suunnittelevat ilmiselvästi kolmatta maailmansotaa, jossa suurin osa kehittyneistä maista tuhoutuisi ja loput kehittymättömät maat tulisivat Israelin diktatuurin alaisiksi. Nyt on aika kaikkien juutalaisvastaisten voimien yhdistyä, vaikka virallinen Suomi nuoleekin juutalaisten persettä.
  Tämän tulisi kuitenkin jokaisen tajuta: juutalaisia ei voi voittaa maallisilla konsteilla eikä politiikalla, koska he ovat liitossa syvimpien ja vahvimpien helvettien kanssa, vaan se voitetaan ainoastaan Jumalan avulla. Nykyajan uskonnot ovat luopuneet Jumalasta, joten vain uusi uskonto, jolla on yhteys Jumalaan, voi juutalaiset nujertaa. Tällainen uskonto on Emanuel Swedenborgin teologialle perustettu Uusi Kirkko eli Herran Toisen Tulemisen Kirkko, joka perustaa oppinsa Raamattuun ja etenkin Kymmeneen Käskyyn sekä Swedenborgin kautta tulleeseen Taivaalliseen oppiin. Swedenborg oli nerokas tiedemies, jolle Jumala ilmestyi ja määräsi kirjoittamaan Uuden Ilmoituksen, joka käsittää peräti kaksi hyllymetriä latinaksi kirjoitettua tekstiä, jotka paljastavat tuhansia salaisuuksia mm. juutalaisten luonteen ja pyrkimykset. Kristilliset kirkot hylkäsivät Swedenborgin teokset aivan kuten juutalaiset Jeesuksen. Perkele on vallannut nykyiset kristilliset kirkot, mutta Uutta Kirkkoa se ei pysty valtaamaan, koska sitä suojelee itse Kaikkivaltias Jumala. Minä olen ryhtynyt toteuttamaan tehtävää, jonka eräs selvänäkijä äidilleni ennusti ennen kuin olin syntynytkään. Kirjani ”Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin” on myynnissä verkkokaupoissa.

  BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. ”Jos se johtaa juutalaisvainoihin, niin on sekin parempi, kuin että koko ihmiskunta tuhoutuu.” Vastuullinen juutalaiskeskustelu edellyttää ikävien tosiasioiden tunnustamista ja näistä johdettavan realistisen ja kuolemanvakavan uhan tunnustamista. Toisaalta voisimme välttää menneisyyden virheet myöntämällä juutalaisille, kuten kaikille muillekin, yksilöllisen rikosvastuun. Näin emme sortuisi siihen virheeseen, johon Natsi-Saksan väitetään sortuneen eli yksilöitä erottelemattomaan, rodulliseen juutalaisvainoon, joka koituu myös syyttömien kohtaloksi.

   Mutta koska tosiasioita ei haluta tunnustaa ja länsimaalaiset ovat JQ:n suhteen toivottoman aivopestyjä, niin jäljelle jää vain kaksi vaihtoehtoa: rajut ja tehokkaat vainot tai kantaeurooppalaisten etnisyyksien totaalinen tuhoutuminen. Aikainen herääminen olisi mahdollistanut vastuullisen ja normaalin länsimaisen oikeuskäytännön mukaisen ratkaisun.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. White Rabbit on oikeassa. Jos juutalaiset olisivat sopeutuneet demokraattisiin pelisääntöihin ja luopuneet tuhatvuotisesta yrityksestään maailmanvalloittamiseen sekä hyväksyneet alistumisen tavalliseksi kansaksi, ei mitään juutalaisvainoja olisi tulossa. Mutta hepä ovat toimineet juuri päinvastoin. Rothschildien aloittama finanssikaappaus sekä lehdistö- ja muiden tiedotusvälineiden kaappaus on jatkunut kiihtyvällä vauhdilla ja näillä välineillä he ovat saavuttaneet mielettömän suuren poliittisen vallan USA:ssa ja nyt myös Euroopassa. He ovat nöyryyttäneet mahtavan Saksan kansan totaalisesti holokausti-valheellaan ja luoneet röyhkeän rasistisen sotilasvaltion Israelin. Heillä on hallussaan vapaamuurijärjestöt, ja he ovat nyt lähellä totaalista planeetan hallintaa, jonka he laskevat saavansa kolmannella maailmansodalla, jonka vuoksi he ovat USA:n sotilasmahdin kasvun syy. He toteuttavat kirjaimellisesti Talmudin oppeja, jotka oikeuttavat tuhoamaan Kiinan, Venäjän ja Euroopan ydinsodalla, jolloin Israelista tulisi mahtavan ydinaseistuksensa avulla maapallon valtias. He ovat pystyneet tuhoamaan kristinuskon, mutta ei vielä islamia. Heillä on kuitenkin esteenä maailmanvallalle yksi pieni tosiasia: Jumala loi maailman, jotta olisi ihmisrodusta enkelitaivas, ei helvetti. Jumala ei anna tätä planeettaa perkeleelle, siksi Hän, joka tuli toisen kerran maan päälle ruotsalaisen tiedemiehen kirjoitusten avulla, on myös aloittanut suomalaisen avulla uskonnon, johon kiveen juutalaiset tulevat kompastumaan ja joka murskaa heidät (Dan. 2: 34). Juutalaiset voivat olla kuinka hyviä ja vaikka kuinka suuria hyväntekijöitä, mutta he ovat sydämeltään ja sielultaan perkeleitä, kuten jo Luther totesi. Heidän kohtalonsa tulee olemaan kauhistus kaikille kansoille.
    BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
 10. Elämmekö me hyväntahtoisessa vai pahantahtoisessa maailmankaikkeudessa?
  Tommy Hellsten on suomalainen teologi, terapeutti, kouluttaja ja kirjailija, joka on kirjoittanut useita elämäntaidollisia menestysteoksia, joiden materiaalina hän käyttää omaa ja potilaidensa elämää.

 Seuraavassa lainaus Tommy Hellstenin haastattelusta.
  Alkuperäinen teksti: Ilmaisjakelulehti Villa, Willan apteekin asiakaslehdestä 4/2012


  Onko sittenkin niin että se mikä ihminen on, on arvokkaampaa kuin se mitä hän tekee tai saavuttaa?

(tai omistaa?) Mitä ihmisyys on minun kohdallani, kuka minä olen ja millaista elämää tahdon elää?


  Maailmankaikkeutta varsin menestyksekkäästi tutkinut Albert Einstein on todennut että ihmisellä on lopulta vain yksi kysymys johon hänen olisi elämänsä aikana löydettävä vastaus: ”Elämmekö me hyväntahtoisessa vai pahantahtoisessa maailmankaikkeudessa?”
  (Tässä voi todeta, että Einsteinin ansiosta maailman pahantahtoisuus on noussut vaaralliselle tasolle ja moni onkin todennut, että olisi ollut ihmiskunnalle parempi jos hän ei olisi koskaan syntynytkään.)
  Tämähän on juuri kysymys rakkaudesta ja pelosta elämää ohjaavina prinsiippeinä.   Hyvinvointiini vaikuttaa ratkaisevasti se, ohjautuuko elämäni rakkaudesta vai pelosta.


  Jos valitsen rakkauden se johtaa vähitellen elämän kannettavana olemisen kokemukseen. Saan olla heikko, inhimillinen ja turvallisesti keskeneräinen, kokeilla uusia asioita, tehdä virheitä ja erehtyä – elää täysillä. Mutta pahantahtoisessa maailmassa jossa minua ohjaa pelko, yritän vain selvitä hengissä, välttää virheitä, hallita sekä kontrolloida elämää. Hyvinvointi nousee kokemuksesta että elämä kantaa ja saan syntyä ihmiseksi, joka olen pohjimmiltani, onni ei synny menestyksestä vaan menestyminen onnesta, Hellsten kiteyttää.
  Arvokkain omaisuutemme


  Heikkouteen piirtyy kiehtovalla ja hieman mystiselläkin tavalla jotakin ihmisen elämän kannalta olennaista, jopa välttämätöntä. Hellsten pitää kysymystä heikkoudesta ja vahvuudesta elämän tärkeimpänä kysymyksenä.


  Heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus. Koska se vie ihmisen sinne, missä hänen syvin perustarpeensa eli yhteys, riippuvuus muista ihmisistä tyydyttyy. Meidän nykyisessä kulttuurissamme josta rakkautta puretaan, yhteisöllisyyden purkamisen myötä pois, heikkous muuttuu huonoudeksi. Kulttuurissa jossa ihmisyys tulkitaan häpeän kautta, heikkous muuttuu huonoudeksi, Hellsten kertoo.


  Ollessasi inhimillinen ja haavoittuva, näyttäessäsi tarpeesi, oletkin huono ja epäonnistunut ’luuseri’. Heikkous mittaa ihmisyhteisön arvoja eli sitä saako ihminen olla keskeneräinen. Ihmisen perusominaisuuteen kuuluu syvä riippuvuus vastavuoroisuudesta ja siihen pääsee vain oman heikkouden tunnistamisen kautta.

  Minulla on sellainen käsitys, että maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä: Sellaisia jotka tunnistavat heikkoutensa ja sellaisia jotka eivät vielä sitä tee. Olisi mielenkiintoista nähdä eteneekö ihmiskunta kulttuurina, yhteisönä siihen pisteeseen, jossa me ihmiset hyväksymme riippuvuutemme toisistamme ja alamme rakentaa uudenlaista maailmaa. Tuolloin ihmisestä tulisi todellisuudentajuinen. Sitähän ihminen ei nykyisin ole kieltäessään syvimmän luonteensa ja rakentaessaan ympäristöä, josta hän ajaa itsensä ulos. Hellstenin mukaan heikkouden hylkäämisellä on katastrofaaliset seuraukset sekä ihmisen että koko ekosysteemin kannalta.


  Syvimmiltään tässä on kysymys siitä, että meidät kutsutaan ihmisenä sekä ihmiskuntana syvempään tiedostamiseen, sillä rahan ja vaurauden tie länsimaissa on kuljettu jo aika lailla loppuun asti, Tommy Hellsten toteaa.
  Mandaatti katedraalin rakentamiseen


  Yhteyden löytäminen toisiin ihmisiin saattaa joskus tuntua lähes toivottomalta, tai ainakin hyvin vaikealta. Hellsten rohkaisee kuitenkin lähtemään rakkauden tielle, sillä valitessaan hyväntahtoisuuden ihminen on jo oikeastaan perillä.


  Tämä johtuu siitä että ihmisellä on sisäsyntyinen kaikupohja hyväntahtoisuudelle. Jos joku ihminen lähestyy minua hyväntahtoisesti ja haavoittuvana, välillemme syntyy heti yhteys. Sen jälkeen kysymys onkin sitten vain yhteyden säilyttämisestä, elämisestä siinä. Tämä ei ole tietenkään mikään automaatio, vaan valinta on tehtävä aina uudelleen. Ihmisen osa on ottaa askel yhteyttä kohti, sillä vastuu omasta hyvinvoinnista on aina ihmisellä itsellään.


  Meillä on valtava mandaatti rakentaa omaa katedraaliamme, minkä suuruuteen emme aina oikein tahdo uskoa, vaan mieluummin mitätöimme itseämme ja tarpeitamme. Rakentamalla katedraaliani vähitellen – elän unelmaani päivittäin.

Hellsten rohkaisee ihmisiä rakentamaan omaa katedraaliaan vähitellen, häpeän tunteita vastustaen ja periksi antamatta.


  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Nimimerkille ” Poiminta TH:n haastattelusta”
   Apua kuinka järkyttävää sanahelinää. Ei ole kuin yksi tärkeä kysymys: Onko Ääretöntä Olentoa, jota usein kutsutaan Jumalaksi olemassa? Jos tällainen on olemassa, eikö kannattaisi luoda Häneen hyvät suhteet? Koko ihmiskunnan kohtalo riippuu tästä kysymyksestä. Mutta valitettavasti uskonnot ovat pilanneet kaikki. Uskonnoista johtuu, ettei ihmisillä ole suhteita Jumalaan vaan kylläkin tietämättään mainiot suhteet helvettiin eli perkeleeseen. Jumala piirsi sormellaan Kymmenen Käskyä, joita ihmisen pitäisi noudattaa. Mutta kukapa nyt Kaikkivaltiaan, Kaikkitietävän ja Kaikkialla Läsnä Olevan neuvoja kaipaisi, sillä onhan meillä Tommy Hellsten. Kumpaa kannattaisi uskoa, Tommy Hellsteniä vai Jumalaa? Jumala loi Hänestä pois kääntyneelle ihmiselle uskonnon, jonka avulla langennut ihminen voi palata Jumalan luokse. Mutta perkele, jonka ihminen loi, on osannut tehdä uskonnoista omia työkalujaan estääkseen ihmisiltä tien Jumalan luo. Nimimerkki lainaa vielä kasaarijuutalaista A. Einsteinia henkisenä opettajana, mutta ei tiedä, että keskuudessamme elävät juutalaiset ovat sielultaan liitossa itse perkeleen kanssa eivätkä sovi opettajiksi. Mutta jos eläisimme Kymmenen Käskyn mukaan, ei siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia käskyjä, vaan siksi, että ne ovat myös Jumalan käskyjä, niin silmämme avautuisivat ja löytäisimme polun, joka johtaa paratiisiin. Typerä on ihminen, joka tietää Äärettömän Olennon olemassaolon, mutta ei etsi tämän suosiota. Kaikki ihmisen omasta älystään keksimät keinot, kuten psykiatria tai psykologia, johtavat ihmistä polulle, joka vie alas helvettiin, jossa alkaa ikuinen kärsimys. Tästä oli kysymys, kun ihmiselle annettiin tilaisuus syödä hyvän- tai pahantiedon puusta tai vaihtoehtoisesti elämän puusta. Vuosituhansia kestänyt syöminen hyvän- ja pahantiedon puusta on tuottanut korkean teknologisen kulttuurin, mutta samalla luonut helvetin maan päälle. Tiedossani on, että tällaista teknologiaa ei ole muilla planeetoilla, joita on miljoonia ja kaikilla niillä ihmisiä. ”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.” (Matt. 6: 33).
   BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. ”Apua kuinka järkyttävää sanahelinää…”
    Tuo oli minusta pahasti sanottu TH:stä ja hänen tekstistään.
    Jankutat liikaa tuota omaa Kymmenen Käskyn oppiasi ja et näytä näkevän että varmaan TH oli yksi parhaita Jumalan miehiä.
    Pelkään pahoin että tuo jankutus sulkee ovet muilta ja tekee hallaa omalle asiallesi.
    Sellainen oppi toimii paremmin joka ei sulje ovia niiltä jotka joutuvat kiipeämään ns. tyvestä puuhun eivätkä voi hypätä suoraan latvaan ja tuskin armollinen Jumalakaan sitä voi huonona pitää.?

    Plusääni(2)Miinusääni(2)
    1. Nimimerkille ”Tyvestä puuhun”. Olen todella yhden asian mies ja jaksan jankuttaa siitä lopun elämääni täysin riippumatta siitä, miten jankuttamiseeni suhtaudutaan. Itse asiassa Kymmenen Käskyn mukaan eläminen on juuri ”tyvestä puuhun kiipeämistä”, sillä se on ensimmäinen ja tärkein askel ihmisen suhteessa Jumalaan. Mitä mieltä olet siitä, että käskyissä kehotetaan, että ”älä himoitse lähimmäisesi aasia”. Kenellä on tuttavia, joilla olisi aasi, jota ei saisi himoita? Varsin kummallinen kielto nykyajan kaupunkilaiselle. Mutta kuten kaikki käskyt tämäkin sisältää tuhansia salaisuuksia. Kun Raamatun sisäiset merkitykset avataan, niin aasi ei enää tarkoitakaan aasia vaan spirituaalisia asioita. Spirituaalisella merkityksellä aasin himoitsemisella tarkoitetaan, ettei ihminen saa asettaa tieteellisiä asioita henkisten asioiden yläpuolelle. Sitten on vielä coelestiaalinen merkitys ja lopuksi Jumalallinen merkitys, mutta niitä en voi tässä paljastaa. Kymmenen Käskyä tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun toisin kuin mikään muu kohta Raamatussa eli ne ovat tärkeimmistä tärkeimmät. Niiden tarkka noudattaminen siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä, avaa spirituaalisen ja coelestaalisen mielen kerroksen. Tällöin ihminen voi esim. ymmärtää, että kaikilla planeeetoilla asuu ihmisiä ja koko maailmankaikkeudessa on lukemattomia planeettoja ja kaikilla ihmisiä, eläimiä ja kasveja. Lue esim. Swedenborgin näitä asioita käsittelevä teos:
     https://newchristianbiblestudy.org/exposition/translation/earths-in-the-universe-chadwick/ jos osaat englantia. Meidän planeettamme tiedehän uskoo, että elämää ei ole lainkaan muilla planeetoilla. Mutta tuo pirun erikoinen suhteellisuusteoria hylkäsi eetterien tutkimuksen, ja emme tietämättömyytemme vuoksi näe elämää muilla planeetoilla. En halua panetella TH:ta, vaan luokittelen hänet siihen joukkoon, mihin kuuluvat kaikki, joiden korkeampi mielen kerros ei ole avautunut, ja se sattumalta avautuu vain Kymmentä Käskyä noudattaen siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä.
     BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
     Herran Toisen Tulemisen Kirkko

     Plusääni(3)Miinusääni(2)
     1. Tunnut tekevät tuosta ’Kymmenestä Käskystä’ jonkinlaisen salaopin joka avautuu vain harvoille.
      Siinä mielessä se on jonkinlaista ’kabbalaa’…
      Raamatun 10 käskyn noudattaminen riittää hyvin meille ’taviksille’ takaamaan taivaspaikan.

      Plusääni(2)Miinusääni(2)
 11. Tyvestä puuhun nimimerkille toteaisi,että niitä ulkoisesti kymmentäkäskyä pitäviä taviksia on helvetit väärällään.Vaatii nimittäin mitä suurinta viisautta tietää mitä Lähimmäisenrakkaus itse kutakin kohtaan kulloinkin on.
  Benjaminilta kysyisin,että voivatko siis kiinteät kappaleet saavuttaa valonnopeutta suuremman liiketilan?
  Kysynpähän vain siksi,että Toisen Tulemisen opetuslapset ovat tiedemiehiä,Ensimmäisen Tulemisen opetuslapsethan oli kalastajia.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. ”…ulkoisesti kymmentäkäskyä pitäviä taviksia on helvetit väärällään…”
   Miksi puhut ’ulkoisesti pitävistä’… Eihän siinä ole vaihtoehtoja: joko noudattaa tai ei noudata. Hyvin yksinkertainen asia. Ei voi olla siinä ’välissä’ tai jos on niin silloin ei noudata.

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
   1. ”Noudattaa tai ei noudata”.Ehkäpä sittenkin käskyjen pitämisessä on sävyeroja;sanotaanhan Ilmestyskirjassa,ettei korkeinta Enkeliäkään pidä mennä kumartelemaan,koska hekään eivät pysty täy dellisesti pitämään käskyjä.Jeesushan joutui kiusattavaksi myös Taivaitten taholta!

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Esa Juntuselle ja nimimerkille ”Tyvestä puuhun”.
   Kiinteiden kappaleiden nopeutta avaruudessa (mikä ei ole tyhjiö) säätelee lähtönopeuden antama kaava F=ma, missä F on voima, m on massa ja a on kiihtyvyys. Tämän kaavan mukaan, jos F kasvaa ja massa pysyy samana, riippuu kiihtyvyys ainoastaan voimasta, joka voi kasvaa äärettömästi riippuen tietenkin, kuinka paljon on tekniikkaa takana. Mitään rajaa ei ole nopeudelle v, jonka kiihtyvyys aiheuttaa. Jos voimaa on tarpeeksi, aiheutuu vaikka kymmenkertainen valonnopeus. Sen sijaan sähkömagneettiset aallot eivät käyttäydy tämän kaavan mukaan, eikä itse asiassa kiihdy lainkaan. Sähkömagneettiset aallot kulkevat eetterissä, jolla on hyvin vähän kitkaa aineen kanssa, joten avaruudessa kiinteät kappaleet kulkevat melkein kitkatta. Yhtään koetulosta tai loogisen päättelyn tulosta ei ole, että yhtälön aiheuttama nopeus ei voisi ylittää valonnopeutta kiinteillä kappaleilla. Se on erikoisen suhteellisuusteoriaan otettu uskomus, joka on pelkkä huijaus. Sen syy on sen luojan perityssä pahuudessa vääristää totuutta, kuten tekevät hänen heimoveljensä monilla muilla aloilla. A. Einstein on yksi fysiikan historian pahimpia pellejä ja huijareita, joka ei ansaitse juuri mitään huomiota. Se, että teoriasta on tehty koko uudenajan suurin neronleimaus, osoittaa vain sen, että nykyään voi minkä tahansa valheen tehdä totuudeksi. Goethe: ”Niin kaikki muuttui, mullin mallin mennen, nyt huippu on, mik’ alho ennen. Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen. Näät meil’ ol’ orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurainen; salaisuus avoin visuun kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ephes. 6: 12.” (Faust, 2. osa, 4. näytös). Goethe tarkoitti juutalaisten helvettien vapaaksi pääsyä vuonna 1757: ”nyt vapaan ilman valta kukkurainen”. Nyt tämän salaisuuden on aika paljastua. Goethen aikalainen Mayer Amschel Rothschild aloitti tuon ”luolakopin” pirujen eli perkeleiden toiminnan maan päällä, mikä nyt on saavuttanut valtavat mittasuhteet. Tätä perkelettä edustaa muka olemattomaksi todistettu ”Siionin Viisaat”, joihin kuuluu Rothschildeja, Gates, Kissinger, Netanjahu sun muut enemmän tai vähemmät salaiset mahtimiehet, joiden peritty pahuus on lähtöisin tuosta ”kuumasta luolakopista”. Sellaiset naurettavuudet kuin ”aikadilataatio” ja ”pituuskontraktio” osoittavat, että ihmisille ja jopa tiedemiehiksi itseään luuleville voidaan syöttää melkein mikä tahansa valhe. Jos tiedemiehet alkaisivat noudattaa käytännön elämässään Kymmentä Käskyä, niin heidän silmänsä avautuisivat ja he näkisivät, että typerin valhe on korotettu korkeimmaksi totuudeksi, kuten myös klassinen esimerkki valheesta ”holokausti” osoittaa. Erikoinen suhteellisuusteoria on yksi historian typerimpiä valheita, joka on estänyt eetterien tutkimuksen ja jonka tähden mm. astrofysiikka on mennyt harhaan. Ihmisen logiikka ei ole rajoittunut pitämään valonnopeutta suurimpana mahdollisena signaalinopeutena, vaan se voi operoida myös äärettömillä nopeuksilla.
   Nimimerkille ”Tyvestä puuhun” sanoisin, että katolinen ja reformistiset kirkot ovat tehneet Swedenborgin Kymmenen Käskyn merkityksen selittämisestä ”salaopin” hylätessään Swedenborgin teokset aivan kuten juutalaiset Jeesuksen, jotka teokset ovat kuitenkin Herran Toinen Tuleminen. Swedenborgin on aika astua näyttämölle. Nyt on Kymmenen Käskyn uusi tuleminen, sillä niissä on Ääretön Jumalallinen Voima.
   Kymmenestä Käskystä:
   Emanuel Swedenborg: https://newchristianbiblestudy.org/exposition/translation/true-christian-religion-chadwick/ l
   Benjamin Kivilohkare: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 12. Voisitko Benjamin kertoa hieman lisää eetterien synnystä ja olemuksesta.
  Ja mistä on näkemyksesi mukaan kyse UFO-havainnoissa ?

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Valitettavasti en voi esittää Swedenborgin eetteriteoriasta paljoakaan nyt, koska se on Swedenborgin teoksessa Principia, jota minulla ei ole nyt hallussani. Swedenborgin teologisissa teoksissa sitä on esitelty vain vähän, riittäköön toistaiseksi tämä lainaus: ”On kolme luonnollista atmosfääriä lähtien maailman auringosta, ja on kolme spirituaalista atmosfääriä lähtien taivaan auringosta, joka on Herra. Kolme luonnollista atmosfääriä maailman auringosta ovat puhtaampi eetteri, joka on universaalinen ja josta on gravitaatio; keskimmäinen eetteri, mikä muodostaa vortexin planeettojen ympärillä ja jossa ovat kuu ja satelliitit ja josta on magnetismi; sekä uloin eetteri, joka on ilma” (Last Judgement, posthumous, nro 312). Koska eetteriteoria on tärkeä, palaan asiaan, kun saan käsiini Principiani. Mutta jo yleisellä tasolla tietenkin huomataan, ettei valo voi kulkea tyhjiössä, koska se on aaltoliike, joka vaatii substanssia poikittaisliikkeen aikaansaamiseksi, joka on aalto. 1800-luvun lopussa ja myöhemminkin eetterin olemusta on yritetty selvittää, ja sen olemassaoloon on uskottu, mutta A. Einsteinin erikoinen suhteellisuusteoria pysäytti nämä selvitykset. Valo muka etenee tyhjiössä, minkä asian kumoamiseen riittää lukion fysiikka. Mutta koska A. Einstein oli juutalainen, sai hänen teoriansa hyväksynnän ja erikoisesta suhteellisuusteoriasta tehtiin aikakautemme johtava fysiikan teoria. Kuitenkin teoria on puppua kiinteiden kappaleiden mekaniikan osalta. Valon hitaus aiheuttaa ”aikadilataation” ja ”pituuskontraktion”, joita ei todellisuudessa tapahdu. Sähkömagneettisilla ilmiöillä on omat lakinsa. Valon nopeuden julistamisesta kaikkien nopeuksien ylinopeukseksi on äärimmäistä positivismia, jossa ei ole hitustakaan järkeä. Eetterin ongelma on ratkaisematta, mutta annan myöhemmin Swedenborgin selityksen, joka on kaikkein paras alku uusille tutkimuksille. Erikoinen suhteellisuusteoria joutaa roskapönttöön. Uusi Kirkko on myös tiedemiesten kirkko: ”Uusi Kirkko on oleva kaikkien kirkkojen kruunu. Se eroaa aikaisemmista kirkoista siinä, että sen oppi valaisee spirituaalisen mielen lisäksi myös luonnollista mieltä. Se ei anna maailmalle ainoastaan uutta teologiaa, vaan myös uuden filosofian ja uuden tieteen. Tämä sen tähden, että Herra voidaan paljastaa ei ainoastaan taivaan, vaan myös maan Jumalaksi; ei ainoastaan teologien Jumalaksi, vaan myös filosofien ja tiedemiesten Jumalaksi.” (Alfred Acton: An Introduction to the Word Explained).
   UFOista minulla ei ole käsitystä. En ole tutkinut sitä ongelmaa. Tiedän vain, ettei muilla planeetoilla ole yleisesti sellaista korkeaa teknologiaa kuin maassa. Jumalakaan ei ole inkarnoitunut muilla planeetoilla. Inkarnaatio johtui helvettien poikkeuksellisen suuresta voimasta Telluksella.
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(3)Miinusääni(2)
   1. Arvostan Swedenborgia älykkäänä miehenä mutta onhan sellaisia maailmassa muitakin. Ei hän ole kuin yksi muiden joukossa.
    Se ihmetyttää että juuri hän ja vain hän olisi yltänyt tietoon johon no muut eivät yllä. Ei voi olla sellaista todellista ja oikeaa tietoa, totuutta, joka olisi vain jonkun yksityisoikeus.
    Ja kun joku S:n kaltainen nero oivaltaa jotain ainutlaatuista niin yleensä sen taakse tulee pian muitakin jotka jakavat uuden tiedon kun siihen on riittävät perusteet ja lopulta se vakiintuu oikeaksi tiedoksi. Esim. nyt – mitä koronaan (ja moneen lääketieteen asiaan) tulee – tieteen tietoa siitä ei jaeta ja monet tiedemiehet ovat eri mieltä koska realiteetit (tosiasiat) eivät tue sitä.
    S oli ilmeisen yliaktiivinen mitä ’aivo-voimaan’ tulee ja valtava aivokapasiteetti mahdollisti tajunnalle paljon sellaista johon alemmalla älykkyystasolla olevilla ei ole mahdollisuutta. Mutta pelkkä aivojen tuotos ei yksin riitä todisteeksi siitä että se mitä ne tuottavat olisi realistista eli sovussa todellisuuden kanssa. Senhän todistaa hyvin jo ns. ’satusedät’ jotka ammatikseen kertovat satuja joita heidän mielensä kykenee tuottamaan ja joihin lapset vielä uskovat heikon realiteetin tajunsa takia.
    Jumala sellaisena kuin se ns. abrahamilaisissa uskonnoissa ymmärretään voi hyvin olla myös pelkkä tajunnan tuotos jolle ei ole reaalista vastinetta. Ovathan Raamattu ja Koraani ihmisten kirjoittamia joten niiden ’pyhyyden’ voi kyseenalaistaa..
    Mutta jos Jumala ymmärretään siten, että kyse on kiinteästi elämää ohjaavasta voimasta (ei siis ihmisen tajunnan tuotteesta vaan itse elämään liittyvästä ilmiöstä) niin silloin ei olla enää tekemisissä minkään ihmisen mielen luoman ’Ukkelin’ kanssa, joka istuu jossain yläilmoissa kaiken ulkopuolella omalla valtaistuimellaan ja hallitsee maailmaa miten haluaa tai kuten parhaaksi näkee vaan sen todellisuuden kanssa jossa me elämme.

    Kristinuskoon kääntynyt juutalainen Henry Makow sanoo:
    (Makow comment) – God is the Moral Intelligence behind creation, synonymous with spiritual ideals like love, truth, goodness, justice and beauty. The point of religion is to discern and obey His Plan. 
    Therefore, to say there is no God, or he is unknowable is half-way to Satanism. To usurp God’s place, as Masonic Jewry is doing, is arrant Satanism.)
    — Jumala on luomisen takana oleva älyllinen ja henkinen voima, joka vaikuttaa meissä olevan hyvyyden, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden moraalin kautta. Uskonnon tehtävä on hyväksyä tämä (ja toimia kuten historian Jeesus hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistäen).
    Asettua tämän yläpuolelle ja jopa itse Jumalaksi kuten sionistit ja vapaamuurari eliitti tekevät on satanismia.
    Tuohon viimeiseen lauseeseen voisi lisätä ettei näin tee vain tuo sionistien ja v-muurareiden eliitti vaan myös lähes kaikki uskonnollisten teologien (’rabbien’) ja useiden Jumalaksi itsensä nostaneiden tiedemiesten eliitit.

    Itse ajattelen, että ihminen joutuu elämään ikuisessa tiedon puutteessa emmekä koskaan saa vastausta miksi maailmankaikkeus on olemassa. Jostain syystä ihmisen on vaikea ellei mahdotonta uskoa että aina on ollut jotain olemassa ja siksi hän kysyy alati: miksi?
    Kun kaikki vastuu siirretään maailmankaikkeuden olemassa olosta Jumalalle niin silloin Hänen pitää olla jotain sellaista joka ’voi tyhjästä nyhjäistä’ mikä ajatus ei sovi lainkaan tiedemiesten ja teologien järjelle.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Nimimerkille ”Äly ei riitä”. Swedenborgin nykypsykologian mittareilla mitattu älykkyys oli huimaava, mutta sen hän katsoi vihollisekseen. Swedenborgin suuruus on siinä, että hän täysin luopui oman älyn kunniasta ja halusi olla vain nöyrä Jumalan instrumentti. Oma itsekäs äly on ihmisen pahin vihollinen. Swedenborgin luovuttua omasta älystäään Jumala itse ilmestyi hänelle ja avasi hänen ymmärryksensä, joten hän on ainutlaatuinen koko ihmiskunnan historiassa. Hänen teologiset teoksensa (noin kaksi hyllymetriä latinaksi kirjoitettua tekstiä) ovat Herran Toinen Tuleminen, niin kuin hän itse esitti. Tästä jokainen voi vakuuttautua perin erikoisella tavalla: elä tarkasti Kymmenen Käskyn mukaista elämää siksi, että nämä käskyt ovat myös Jumalallisia käskyjä eikä ainoastaan yhteiskunnallisia tai moraalisia. Näin saat valaistuksen ja ymmärrät Swedenborgin esittämän Uuden Kirkon teologian: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/ ja http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
     BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini
     Herran Toisen Tulemisen Kirkko

     Plusääni(3)Miinusääni(1)
    2. Ei Raamattu ole ihmisten kirjoittama.Se on Jumalan kirjoittama,ajan ja paikan ulkopuolella laadittu,saatettu aikaan ja paikkaan,jotta ajassa ja paikassa elävät saavuttaisivat onnellisen olotilan ajan ja paikan ulkopuolella,jossa varsinainen eläminen tapahtuu.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. EETTERISTÄ JA ERIKOISESTA SUHTEELLISUUSTEORIASTA
   Lupasin viimeksi kertoa Swedenborgin eetteriteoriasta. Valitettavasti minulla ei ole Principian 3. osaa, jossa asiaa käsitellään. Seuraava lainaus löytyy kuitenkin minulta: ”Oppi eetteristä tai sen synnyttämistä ilmiöistä voidaan tiivistää seuraavaan sanontaan: liike, joka laajenee jostakin keskipisteestä likittäisten välittäjien eli eetterihiukkasmassojen kautta, synnyttää valoa. Sillä tämän liikkeen seurauksena eetteri kimpoaa takaisin jokaisesta tapaamastaan kappaleesta, joten silmälle tarjoutuu käsite esineestä. Eetterihiukkasten sentraalinen liike aiheuttaa, ei ainoastaan jokaisen jähmeän hiukkasen laajentumisen, vaan myös lämpöä, ja jos tämä liike työntyy keskipisteestä periferiaan, syntyy sekä valoa että lämpöä. On olemassa partikkeleita, jotka ovat niin pieniä kuin uho (effluvia) ja kykenevät saamaan liikkeelle ainoastaan eetterin, vaan eivät ilmaa, ja jos ne itsestään liikkuvat, aiheuttavat ne valoa määrätyn matkan päähän. Jos ne taas eivät liiku itsestään, vaan pannaan liikkeelle tärisyttämällä jotain kovaa esinettä, jossa ne ovat, niin silloin syntyy sekä valoa että sähköä niin kauan kuin tärisyttämistä kestää.” (Principia, osa III, kappale 5, § 21). Tämä siis vain pieni osa selitystä. Yleisesti eetterin tutkiminen loppui, kun erikoinen suhteellisuusteoria tuli hallitsevaksi teoriaksi. Se oli kuitenkin kohtalokas virhe, sillä eettereitä on varmuudella olemassa, mutta niiden luonnetta on vaikea saada selville. Swedenborg olisi tässä tutkimuksessa hyvä tienraivaaja. Nykyisin paine erikoista suhteellisuusteoriaa kohtaan jatkuu. Erittäin hyvä esimerkki on dipl.ins. Paul Talvion tutkimukset: http://protsv.fi/lfs/verkko/Talvio40402.htm. Niistä käy ilmi, että erikoisen suhteellisuusteorian kannatus johtuu aivan muista tekijöistä kuin fysiikasta.
   Kerron nyt nämä tekijät, sillä niistä minulla on varmaa tietoa. Erikoinen suhteellisuusteoria sai alkunsa Michelson-Morley’n kokeesta (1881), jossa valon nopeus havaittiin samaksi joka suuntaan. Siitä juutalainen A. Einstein veti johtopäätöksen, että valo kulkee aina samalla nopeudella riippumatta havaitsijan liiketilasta. Tästä logiikan vastaisesta käsityksestä syntyivät sitten ”aikadilataatio” ja ”pituuskontraktio”. Myöhemmin 1925 Michelson-Galen koe osoitti, että näin ei ole, mutta silloin erikoinen suhteellisuusteoria oli jo omaksuttu uskonnoksi eikä sitä enää kokeilla voitu kumota. Miten tämä uskonto, sillä sitä siihen uskominen on, syntyi? Kaikki johtuu juutalaisten suuresta osuudesta länsimaailman tieteessä sekä juutalaisten valtavasta vaikutuksesta tiedotusvälineissä yhdistettynä juutalaisten perittyyn pahuuteen, joka on väärän ja toden sekä pahan ja hyvän yhteen liittämisen jatkuvaa yrittämistä. Tämä on seurausta heidän 2000 vuoden taistelusta itse Jumalaa vastaan. Tätä symbolisoi Israelin lippu, jossa toinen kolmio kuvaa helvettiä ja toinen taivasta. A. Einstein yhdisti valonnopeuden sähkömagneettisissa aalloissa (tosi) maksiminopeuteen kiinteiden kappaleiden suhteen (valhe). Lisäksi Einstein yritti kumota logiikan lait. Einsteinille, joka tunnustautui sionistiksi, tarjottiin Israelin presidentin virkaa, mutta ei siksi, että hän oli kuuluisa tiedemies, vaan siksi, että hän oli onnistunut perusteellisesti huijaamaan gojimeja (Talmud: ”Juutalaisten tulee aina huijata kristittyjä.”). Nykyisin väitetään epätoivoisesti, että ”erikoinen suhteellisuusteoria on kokeellisesti todistettu oikeaksi”, vaikka yhtään tällaista koetta ei ole tehty, vaan kaikki väitteet johtuvat vain siitä, että valonnopeuteen perustuvat havainnot vääristävät todellisuutta. Ihmisen logiikka ei ole rajoittunut valonnopeuteen suurimpana mahdollisena nopeutena, vaan voi käyttää ajattelussaan myös äärettömiä nopeuksia. Tämä juutalaisten tuhotoiminta on ennustettu Danielin kirjassa: ”Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.” (Dan. 7: 25). Juutalaiset ovat meidän planeettaamme vaivaama kirous, joka vie koko ihmiskunnan tuhoon, ellei heidän tuhoamistoimintaansa pysäytetä. http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. Käskyt Evankelis-luterilaisen kirkon katekismuksessa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
    Alla on esitetty kymmenen käskyä siinä hieman lyhennetyssä muodossa, jossa ne esiintyvät evankelis-luterilaisen kirkon katekismuksessa:[21]

    Maalaus: Mooses saa kymmenen käskyä Jumalalta. Raamattukuvitusta 900-luvulta.

    Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
    Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
    Pyhitä lepopäivä.
    Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
    Älä tapa.
    Älä tee aviorikosta.
    Älä varasta.
    Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
    Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
    Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

    Katekismuksessa käskyihin liittyy myös Martti Lutherin laatimat selitykset. Jokaisen käskyn jäljessä on kysymys ”Mitä se on?”, johon vastataan tähän tapaan: Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, että emme (tee sitä tai sentapaista pahaa, minkä tämä käsky kieltää tai jotakin muuta samantapaista) vaan (tietynlaista hyvää, mikä on juuri päinvastaista).

    Vuoden 2012 käännös, Raamattu Kansalle, 5. Moos. 5:6-21[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
    5. Moos. 5:6 … tässä käännöksessä kuten aiemmissakin sanotaan selkeästi: ”…joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä” eli Jumala yhdistetään Israelin rabbien Jumalaan Yahweh’een josta Tora ja Talmud antavat varsin negatiivisen kuvan koska Y on vain juutalaisten rasistinen Jumala joka sallii muiden (’Goimien’) tuhoamisen.
    Historian Jeesus kuitenkin opetti muuta: rakastakaa lähimmäisiänne kuten itseänne.
    Kysyvän mieleen nousee ajatus miten J voisi olla tälläisen Y:n poika ja miten Pyhä Henki sopii tähän kolmiyhteiseen jumala-kuvaan ilman ristiriitaa?
    1. käsky: ”Minä olen HERRA, sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Kymmenen_käskyä

    Miten Benjamin K selität tämän? Eikö 10 käskyn uskonto (ja myös kristinusko) tässä sido itsensä kuitenkin juutalaisuuteen ja siten vie toisaalta eroon muista 9 käskystä? Ja onko kaikki muu mitä ei noissa käskyissä mainita luvallista eikä syntiä?
    Ajatus nousi mieleeni kun luin taas kerran artikkelin pedofiliasta, synneistä ei suinkaan vähäisimmästä ja miten siihen sionismi ja myös Juutalaisuus suhtautuu.
    How Paedophilia is Being “Normalised”
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215023

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
 13. Nimimerkille “Roué rabbi”. Nykyajan kristinusko tuhoutui Nikean kirkolliskokoukseen eli sen jälkeen sillä ei ole ollut yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen, vaikka jotkut hyvät ihmiset ovat siitä huolimatta pelastuneet. Väärä Kolminaisuusoppi, tietämättömyys Lunastuksesta ja nyt tietämättömyys Sanan sisäisistä merkityksistä ovat sulkeneet taivaan kristityiltä, jotka perustavat oppinsa sokeaan uskoon, mikä näkyy esim. Vesa-Ilkka Laurion kirjoituksista tällä sivustolla. Emanuel Swedenborgin kautta tullut Herran Toinen Tuleminen, jonka kristityt papit hylkäsivät kuten juutalaiset papit Ensimmäisen Tulemisen, valaisee Sanan sisäiset merkitykset, joissa Sana näyttäytyy omassa valossaan. Siten esim. ensimmäisessä käskyssä sana Egypti ei tarkoita Egyptin maata, vaan helvettiä, ja Israelin kansan pelastuminen tarkoittaa, että jokainen pelastuu helvetistä Jumalan avulla, kun hän pitää käskyt. Sanassa on jokaisella sanalla sisäinen eli spirituaalinen merkitys. Kymmenen Käskyä eivät ole vain juutalaisille tarkoitetut, vaan koko ihmiskunnalle. Sanassa ”juutalainen” tarkoittaa hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä eikä varsinkaan nykyajan juutalaisia, jotka ovat lihaksi tulleita perkeleitä. Israel tarkoittaa Sanassa spirituaalista kirkkoa, ei Israelin valtiota. Kymmenellä Käskyllä on jokaisella luonnollinen, spirituaalinen eli henkinen merkitys ja coelestiaalinen eli taivaallinen merkitys. Esitän tässä vain ensimmäisen sisäiset merkitykset. Muut voi lukea alla mainituista kirjoista.
  Ensimmäinen Käsky: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi,” SM: Herran Jumalallinen Ihmisyys hallitsee kaikkia hyvyyksiä ja totuuksia. ”joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.” SM: Herra vapauttaa ihmisen helvettien vallasta. ”Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.” SM: Herra on totuuksien ja hyvyyksien ainoa lähde. ”Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa,” SM: Älä synnytä totuuksia ja hyvyyksiä, jotka ovat lähtöisin omasta ymmärryksestäsi ja joiden haluat muistuttavan Jumalallisia asioita. ”älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, äläkä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä,” SM: Kielto koskee sekä spirituaalisia että luonnollisia asioita. ”äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.” SM: Kielto ulottuu myös aistillis ruumiillisiin asioihin. ”Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä.” SM: Yllä esitettyjä omasta ymmärryksestä lähtöisin olevia asioita ei saa palvella jumalallisina. ”Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi,” SM: Kaikki totuudet ja hyvyydet tulevat yksin Herralta. ”olen kiivas Jumala,” SM: Ihmisen omasta ymmärryksestä lähtöisin olevat totuudet ja hyvyydet muuttuvat vääryyksiksi ja pahuuksiksi. ”joka kostan isien pahat teot lapsille” SM: Tällaiset vääryydet ja pahuudet myös lisääntyvät, ja niistä muodostuvat perityt mieltymykset eli peritty pahuus. ”kolmanteen ja neljänteen polveen,” SM: Ne lisääntyvät pitkissä sarjoissa yhdistyen viimein toisiinsa. ”niille, jotka minua vihaavat;” SM: Tällaisissa pahuuksissa ja vääryyksissä olevat ihmiset kieltävät Herran Jumalallisuuden. ”mutta teen laupeuden tuhansille,” SM: Jumala antaa hyvyyksiä ja totuuksia rajattomasti. ”jotka minua rakastavat” SM: Hän antaa niitä niille, jotka ottavat vastaan rakkauden hyvyyttä. ”ja pitävät minun käskyni.” SM: Samoin Hän antaa niitä niille, jotka ottavat vastaan uskon totuuksia.
  Yllä on esitetty ensimmäisen käskyn tarkka spirituaalinen merkitys. Käskyillä on myös yleinen luonnollinen, spirituaalinen ja coelestiaalinen merkitys. Seuraavassa nämä yleiset merkitykset ensimmäisen käskyn osalta.

  Luonnollinen merkitys

  Minkäänlaisia epäjumalia ei tule palvella. Myös ketään ihmistä ei saa palvella jumalana. Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys tarkoittaa myös sitä, ettei mitään muuta kuin Jumalaa ja Jumalasta lähtevää saa rakastaa yli kaiken. Sillä mitä ihminen eniten rakastaa, se on hänen jumalansa. Joka rakastaa itseään ja maailmaa yli kaiken, ei sisimmässään usko Jumalan olemassaoloon, vaan pitää itseään ja maailmaa jumalinaan.

  Spirituaalinen merkitys

  Ketään muuta kuin Herraa Jeesusta Kristusta ei pidä palvella Jumalana, sillä Hän on Jehova, joka tuli alas maailmaan ja suoritti Lunastuksen. Hän on maailman Vapahtaja, Luoja ja Uudestisynnyttäjä. Hänestä Paavali oikein sanoi: ”Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.” (Kol. 2: 9).

  Coelestiaalinen merkitys

  Taivaallinen merkitys tarkoittaa tämän käskyn kohdalla sitä, että Herra Jumala on ääretön, mittaamaton ja ikuinen. Hän on Kaikkitietävä, Kaikkivaltias ja Kaikkialla Läsnä Oleva. Hän on Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu, joka oli, joka on ja joka tulee aina olemaan. Hän on itse Rakkaus ja Viisaus eli Hyvyys ja Totuus. Hän on itse Elämä ja Olento, josta kaikki on saanut alkunsa.

  Lisää voi lukea:
  https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/ sieltä True Christian Religion
  http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 14. Voisit tutkia netistä vaikka aihetta ’Star of Reifan” ja sen pohjalta selvittää mistä asioista Stefanos Apotolien teoissa syytti aikansa uskonnollista eliittiä ennenkuin nämä murhasivat hänet. Onko sattumaa, että tuo sama symboli on nykyään niin laajassa käytössä, vaikka Tanakhin kirjoituksissa ei ole mainittu yhteyttä Daavidin ja tuon symbolin välillä?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat