Salaliiton makua – H1N1-huijaus

Euroopan Neuvosto on julkaissut väliraportin H1N1-pandemiahuijauksesta ja sen seurauksista eurooppalaiselle terveydenhuollolle. Raportti käsittelee varsin kattavasti huiputuksesta hyötyneet tahot, hallituksiin kohdistetun painostuksen, testaamattomien rokotteiden haittavaikutukset, median sensaatiohakuisen ja pelottelevan uutisoinnin sekä totaalisen läpinäkyvyyden puutteen ja vastuun siirtelyn joka tasolla -kaikilla tahoilla- pandemian käsittelyssä. Raportti tekee myös selväksi sen tosiasian että mitään pandemiaa ei ollut.

Euroopan Unionin Tartuntatautiviraston (ECDC) joulukuun 2009 raportin mukaan kuolleisuus oli ollut teollisuusmaissa useimpien arvioiden mukaan alle 0,02 % sairastuneista. Varhaisten, heinäkuun 2009 tietojen mukaan koko maailman letaliteettiluku olisi ollut 0,6 % ja luvun vaihteluväli eri maiden välillä 0,1–5,1 %. Tavallinen influenssa tappaa joka vuosi 250 000–500 000 ja sairastuttaa vakavasti 3–5 miljoonaa ja tartuttaa 5–15 % väestöstä.

Salaliittoteorioita, kuittaa WHO kyselijöille

WHO:n tapa hoidella pandemiaa on johtanut moniin tutkimuksiin: Euroopan Neuvosto Euroopan Parlamentti ja myös WHO itse tutkivat lääketeollisuuden vaikutusta WHO:n päätöksiin.

WHO:n sisäisen tutkinnan suorittaa ryhmä jota johtaa Harvey Fineberg, US Institute of Medicinen johtaja. Raporttia odotellaan ensi vuonna. Tutkinnan kohteena ovat mm. WHO:n Hätätilakomitean toiminta ja IHR-säännöt (International Health Regulations) joiden nojalla valtiot voivat pakkorokotuttaa kansalaisensa. Suomi on yksi IHr-sopimuksen allekirjoittaneista valtioista.

Kuinka riippumaton WHO:n oma tutkimus on? Kolmetoista ryhmän kahdestakymmenestäyhdeksästä jäsenestä kuuluu IHR-ryhmään ja yksi Hätätilakomiteaan.

WHO:n puhemies Gregory Hartin mukaan Margaret Chan, WHO:n pääjohtaja,  on ”omistautunut läpinäkyvyydelle.” Kuitenkin WHO toistuvasti on kieltäytynyt antamasta eturistiriitalausuntoja julkisesti tutkittaviksi tai kommentoimasta erilaisia ilmenneitä kytköksiä.

BMJ ja Tutkivan Journalismin yksikkö

Kesäkuun 3. 2010 julkaistiin myös (kirjoittajat Deborah Cohen ja Philip Carter) British Medical Journalin (BMJ) ja tutkivan Journalismin yksikön (the Bureau of Investigative Journalism) yhteistyönä laadittu raportti, joka alkaa  ”Avaintutkijat, jotka neuvoivat WHO:ta influenssapandemiaan varautumisessa ovat tehneet työtä palkkioita vastaan myös lääkeyhtiöille jotka hyötyivät suoraan tutkijoiden valmistelemasta ohjeistuksesta. Näitä taloudellisia kytköksiä ei koskaan otettu avoimesti esiin WHO:n taholta. WHO on myös ohittanut kaikki kyselyt WHO:n toiminnasta pandemian käsittelyssä ja kuitannut ne salaliittoteorioina.”

Vuosi pandemiajulistuksesta, ja samat hallitukset jotka ottivat neuvoja vastaan WHO:lta, yrittävät nyt purkaa rokoteostosopimuksiaan. Miljardien dollarien arvoiset varastot oseltamiviiria (Tamiflu) ja zanamiviiria (Relenza) seisovat tyhjän panttina varastoissa ympäri maailmaa, rokotteista puhumattakaan.

Euroopan Neuvostolle tehtyä tutkintaa johtanut brittiläinen parlamentaarikko Paul Flynn toteaakin, että ”Päätöksenteko A/H1N1-kriisin ympärillä on vailla kaikkea läpinäkyvyyttä. Jotkin pandemian seuraukset ovat dramaattisia: perusterveydenhuollon sekaantuminen ja laiminlyönti ympäri Eurooppaa, suunnattomien rahasummien haaskaus, pelon lietsonta ihmisissä ja terveysriskien luominen testaamattomien rokotteiden ja lääkkeiden kautta, vain muutamia seurauksia mainitaksemme. Terveysviranomaisten tulee tutkia tarkkaan kaikki seuraamukset jotta yleisön luottamus heidän päätöksiinsä voidaan palauttaa.” (22).

Tämä läpinäkyvyyden puute -yhdessä todistettavasti muutetun pandemiamääritelmän kanssa- sekä WHO:n haluttomuus vastata kysymyksiin, on syy salaliittoteorioihin (1)(22).. WHO:n pandemiamääritelmän sanamuoto oli vuosien ajan ”aiheuttaa valtavan määrän kuolleita ja sairastuneita” mutta toukokuun alussa 2009 WHO poisti tämän kohdan pandemiamääritelmästä (2).

Toinen tekijä salaliittoteorioiden syntyyn on tapa, jolla riskistä kerrottiin. Kukaan ei kiistä kommunikaation vaikeutta epävarmassa tilanteessa. Mutta…

Gerd Gigerenzer, Max Planck-instituutista Saksassa (the Centre for Adaptive Behaviour and Cognition) sanoo:”Ongelma ei ole niinkään se että epävarmuudesta tiedottaminen on hankalaa vaan se että tilanteen epävarmuudesta ei tiedotettu lainkaan. Ei ollut olemassa yhtään tieteellisesti pätevää perustetta WHO:n arviolle kahdesta miljardista sairastuneesta, ja tiesimme hyvin vähän tai emme lainkaan rokotteiden haittavaikutuksista. WHO piti edelleen kiinni arviostaan kahdesta miljardista sairastuneesta vaikka talvikausi Australiassa ja Uudessa Seelannissa osoitti että vain yhdestä kahteen henkilöä tuhannesta sairastui. Sen lisäksi WHO muutti pandemiamääritelmää.”

ESWI

BMJ:n raportin mukaan Euroopan Neuvoston kritiikki voidaan jäljittää vuoteen 1999, käännekohtaan ”influenssamaailmassa”. Sen vuoden huhtikuussa WHO -HongKongin lintuinfluenssan jälkimainingeissa- alkoi järjestäytyä pelättyä pandemiaa vastaan.  Se laati silloin ns. avaindokumentin, Influenza Pandemic Plan: The Role of WHO and Guidelines for National and Regional Planning.

Aivan pienellä em. dokumentissa lukee ”R Snacken, J Wood, L R Haaheim, A P Kendal, G J Ligthart, and D Lavanchy prepared this document for the World Health Organization (WHO), in collaboration with the European Scientific Working Group on Influenza (ESWI).”

Se mitä ei sanota, on se että ESWIn toiminnan rahoittaa kokonaisuudessaan Roche ja muut influenssatuotteiden valmistajat.

René Snacken, Daniel Lavanchy olleet tavalla tai toisella Rochen tai jonkin muun lääkeyhtiön palkkalistoilla dokumentin kirjoittamisen aikaan(3) (1). WHO:n päätöksentekoon pandemia-asioissa vaikuttaneet Karl Nicholson sekä Abe Osterhaus ovat hekin netonneet lääkeyhtiöiltä erilaisia palkkioita konsultoinneista.

ESWILLä on kytköksiä -WHO:n ohella- myös Robert Koch-instituuttiin ja European Centre for Disease Prevention and Control´iin, muiden ohella (4).

ESWIn vakuuttelut tieteellisestä riippumattomuudesta ovatkin kyseenalaistettavia sen sataprosenttisesti lääketeollisuudelta saaman rahoituksen takia.

Yksi ESWIn toimenkuvaan kuuluvista asioista on poliitikkojen lobbaaminen (5).

ESWIn prepandeemisessa work-shopissa (2009) professori Osterhaus sanoi: ”Voin kertoa että ESWI työskentelee poliitikkoihin vaikuttamisen kanssa intensiivisesti. Meillä on kontakteja MEPpeihin ja kansallisiin poliitikoihin. Jos heitä ei vakuuteta, mitään ei tapahdu.”

Ryhmän suosituksissa vuosille 2006-2010 erityisesti painotetaan että ”hallituksen edustajien tulee rohkaista lääketeollisuutta suunnittelemaan rokotetuotantokapasiteettiaan etukäteen” ja ”rohkaista ja tukea pandeemisten rokotteiden tutkimusta ja kehittelyä” sekä ”kehittää antiviraalien varastoimista”. ESWI lisäsi myös että ”hallituksen edustajien tulee tietää että influenssarokotteiden ja antiviraalien käyttö on turvallista ja siunauksellista.” ESWI suositti myös verkostoitumista teollisuuden kanssa etuostooikeuksien saamiseksi.

Sillä välin Rochen oma markkinointistrategia painottaa kuinka tärkeää ”on löytää uskottavia kolmansia osapuolia toimimaan puolestapuhujina ja lisäämään tietoisuutta Tamiflun siunauksista.” kertoo BMJ:n raportti.

Food and Drug Administration (FDA), USA

Samaan aikaan kun symposiumeissa kohistiin uusista flunssalääkkeistä, FDA oli vähemmän innoissaan. Zanamiviiri (Relenza) hyväksyttiin USAssa 1999 (9).

Tri Michael Elashoff, FDA:n entinen työntekijä kertoo FDAn alunperin hylänneen zanamiviirin koska se oli tehoton.

Tri Elashoff´in yhteenvedon jälkeen FDA äänesti 13-4 zanamiviria vastaan. Sitä ei pidetty lumelääkettä tai paracetamolia sisältäviä lääkkeitä kummempana teholtaan. Turvallisuusanalyysi osoitti kuitenkin että huolenaiheita sensijaan oli. Siitä huolimatta FDA:n johto päätti olla huomioimatta komitean suositusta jättää lääke hyväksymättä.

Cochrane-ryhmä (the Cochrane Collaboration) on ilmoittanut, että tuotteen tehoa on mahdoton arvioida koska heille ei anneta raakadataa tutkittavaksi (8).

European Medicines Agency (EMA)

Euroopassa EMEA (nyk. EMA) oli yhtä lailla huolestunut oseltamiviirista. Pekka Kurki Suomen Finnish Medicines Agencysta (FIMEA) kertoo: ”Arviomme hyödyistä ja haitoista oli hyvin samankaltainen kuin Cochrane Groupin vuonna 2009. Tamiflulla oli vaikutusta flunssaan mutta ei mitenkään merkittävää.”

Kaksi mielipiteitään EMEAn lisenssiprosessin aikana tarjonnutta eksperttiä löytyy Rochen markkinointimateriaaleista:  Annike Linde ja Rene Snacken. Snacken toimi samaan aikaan myös ESWIssa ja Belgian Terveysministeriössä. Hieman myöhemmin hänestä  tuli vanhempi asiantuntija the Preparedness and Response Unitiin, European Centre for Disease Prevention and Control´issa.  Annike Linde toimii Ruotsin Tartuntatauti-instituutissa (Swedish Institute for Infectious Disease). .

BMJ:n mukaan EMEAlta, Lindelta tai Snackenilta ei ole saatu vastausta kysymykseen ”Kerroitteko EMEAlle kytköksistänne Rocheen kun annoitte asiantuntijalausuntonne EMEAlle ko. flunssalääkkeestä?”

Suuntaviivojen kehittelyä

Lokakuussa 2002 WHO kutsui kokoon ryhmän influenssaeksperttejä Geneven päämajaansa. Tarkoituksena oli luoda suuntaviivat rokotteiden ja antiviraalien käytölle pandemian varalta.

Mukana kokouksessa oli Rochen ja Aventis Pasteurin edustajat sekä kolme eksperttiä, jotka olivat antaneet nimensä käyttöön oseltamiviirin markkinoimiseksi (professorit Karl Nicholson,Ab Osterhaus ja Fred Hayden).

Kaksi vuotta myöhemmin WHO julkaisi tuon tapaamisen tuloksena raportin WHO Guidelines on the Use of Vaccines and Antivirals during Influenza Pandemics 2004.

Erityisohjeistuksen antiviraalien käytöstä Considerations for the Use of Antivirals During an Influenza Pandemic oli kirjoittanut Fred Hayden. Professori Hayden sai tuohon aikaan rahaa Rochelta sekä luennoimisesta että konsultoinnista.  Samaan aikaan hän sai rahaa myös GlaxoSmithKlinelta.

Professori Haydenin kirjoittama ohjeistus sanoo mm. ”Maiden tulisi varautua antiviraalien saatavuuteen pandemian varalle. Maiden, jotka tukeutuvat pandemian torjunnassa antiviraaleihin, on syytä harkita antiviraalien varastoimista ennakkoon koska nykyisellään saatavuus on rajallinen.”

Edellisenä vuonna Professori Hayden oli eräs kirjoittajista Rochen kustantamassa tutkimuksessa, joka väitti oseltamiviirilla saavutettavan jopa 60% vähennys sairaalapäivissä. Tämä väite olikin eräs merkittävä tekijä oseltamiviirin myynnissä. Cochrane Collaboration  ei kyennyt todentamaan väitettä omilla tutkimuksillaan (8).

WHO:n oseltamiviirin suosiminen ei jäänyt Rochelta huomaamatta. ESWIn vuonna 2005 Maltalla pidetyssä konferenssissa oli konferenssin pääohjelmassa mainos ”Antiviraalit ovat pääkeino pandemian torjunnassa ja Roche työskentelee hallitusten vastuullisena kumppanina auttaakseen niiden pandemiasuunnittelua” Sitaatin lähde on WHO Global Influenza Preparedness Plan

Myös kaksi muuta WHO:n vuoden 2004 ohjeistuksen kirjoittajaa on saanut palkkioita lääkeyhtiöiltä, myös ohjeistuksen kirjoittamisen aikaan. Tri Arnold Monto moneltakin lääkeyhtiöltä. WHO:n ohjeistuksessa tätä ei mainita (10) (11) (12) (13) (14) (15).

Professori Karl Nicholson kirjoitti kolmannen osion, Pandemic Influenza. Hän sai rahaa mm. Wyethilta, Chironilta ja Berna Biotechilta. Ohjeistuksessa tätä ei mainita (16) (17).

BMJ:n raportin mukaan ei WHO eikä WHO:n käyttämät ekspertit eivät maininneet sidoksiaan. Ei ole tiedossa, kerrottiinko näistä kytköksistä yksityisesti eri maiden hallituksille.

Tämä tilanne on pahin mahdollinen WHO:lle, sanoo professori Chris Del Mar, joka on Cochrane Review´in kirjoittaja ja expertti joka kuuluu WHO:n SAGE-ryhmään (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization group). SAGEen kuuluu myös THL:n Juhani Eskola, jonka johtama osasto tekee työtä sikainfluenssapiikki Pandemrixin valmistajalle GlaxoSmithKlinelle. Jos osoittautuu että WHO:n ohjeistuksen kirjoittajat jotka suosittivat tiettyjen lääkkeiden käyttöä, saivat samaan aikaan rahaa lääkettä valmistavilta yhtiöiltä, on se tuomittava mitä jyrkimmin.” toteaa Chris Del Mar.

Hätätilakomitea – Emergency Committee

Hätätilakomitean 16 jäsenen henkilöllisyys ei ole tiedossa WHO:n ulkopuolella. Tämä salainen komitea ohjaa WHO:n päätöksiä pandemioiden suhteen – myös siinä, milloin pandemia on ohi. Pandemiajulistus on yhä voimassa, ainakin heinäkuulle 2010.

The BMJ/The Bureau voi vahvistaa että Dr Monto, Dr John Wood ja Dr Masato Tashiro ovat Hätäkomitean jäseniä (20)

BMJ:sta löytyy myös suomalaisen Rokotusinfo ry:n Jyrki Kuoppalan kertomus THL:n ja lääkeyhtiöiden rahoituskytköksistä. THL:n toimintaa rahoittaa Suomen valtio 1 miljoonalla eurolla, sikainfluenssarokote Pandemrixin valmistaja GlaxoSmithKline 6 miljoonalla eurolla. Loput rahoituksesta tulee muille lääkeyhtiöille tehdystä tutkimustyöstä. THL hyödyntää rokotetutkimuksissaan suomalaisia lastenneuvoloita: lapsilla tehdään rokotteilla kliinisiä kokeita.

Rokotusinfo ry vaatii oikeusteitse THL:a vaaditaan luovuttamaan mm. sikainfluenssarokotteen koostumustiedot. THL kieltäytyy liikesalaisuuteen vedoten. Näin ei täyty ehto siitä että rokotteen ottajan tulee olla täysin tietoinen valintansa mahdollisista seurauksista ja ne tietäen hän ottaa rokotteen vapaaehtoisesti (ns. informed consent-pykälä).

Teksti sekä käännökset siteeratuista raporteista ja artikkeleista.

LÄHTEET:

 1. Cohen D. Complications: tracking down the data on oseltamivir. BMJ 2009;339:b5387
 2. Doshi P. Calibrated response to emerging infections. BMJ 2009;339:b3471.
 3. Nicholson KG, Aoki FY, Osterhaus AD, Trottier S, Carewicz O, Mercier CH, et al. Efficacy and safety of oseltamivir in treatment of acute influenza: a randomised controlled trial. Lancet 2000;355:1845-50
 4. European Scientific Working Group on Influenza. About ESWI
 5. European Scientific Working Group on Influenza. Revised policy plan 2006-2010
 6. Holmes Report. Tamiflu launch media campaign
 7. Osterhaus A, de Jong J. Prophylactic role
 8. Jefferson T, Jones M, Doshi P, Del Mar C. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;339:b5106
 9. US Food and Drug Administration. FDA approved drugs for influenza.
 10. Monto AS, Gravenstein S, Elliott M, Colopy M, Schweinle J. Clinical signs and symptoms predicting influenza infection. Arch Intern Med 2000;160:3243-7
 11. Monto AS, Rotthoff J, Teich E, Herlocher ML, Truscon R, Yen HL, et al. Detection and control of influenza outbreaks in well-vaccinated nursing home populations. Clin Infect Dis 2004;39:459-64
 12. Herlocher ML, Truscon R, Elias S, Yen HL, Roberts NA, Ohmit SE, et al. Influenza viruses resistant to the antiviral drug oseltamivir: transmission studies in ferrets. J Infect Dis 2004;190:1627-30
 13. Monto AS, Pichichero ME, Blanckenberg SJ, Ruuskanen O, Cooper C, Fleming DM, et al. Zanamivir prophylaxis: an effective strategy for the prevention of influenza types A and B within households. J Infect Dis 2002;186:15888
 14. Herlocher ML, Truscon R, Fenton R, Klimov A, Elias S, Ohmit SE, et al. Assessment of development of resistance to antivirals in the ferret model of influenza virus infection. J Infect Dis 2003;188:1355-61
 15. Fendrick AM, Monto AS, Nightengale B, Sarnes M. The economic burden of non-influenza-related viral respiratory tract infection in the United States. Arch Intern Med 2003;163:487-94
 16. Cooper NJ, Sutton AJ, Abrams KR, Wailoo A, Turner D, Nicholson KG. Effectiveness of neuraminidase inhibitors in treatment and prevention of influenza A and B: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials. BMJ 2003;326:1235
 17. Nicholson KG, Wood JM, Zambon M. Influenza. Lancet 2003;362:1733-45
 18. World Health Organization. Guidelines for WHO guidelines. World Health Organization, 2003.
 19. National Academies. Policy and procedures on committee composition and balance and conflicts of interest for committees used in the development of reports
 20. Infectious Disease Society of America. Congratulations to the 2009 Society Award Recipients
 21. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations Influenza Vaccine Supply International Task Force. WHO influenza virus surveillance system and influenza vaccine production. 2008
 22. European Parliamentary Assembly: PROVISIONAL VERSION;The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed;Report of Social Health and Family Affairs Committee, Rapporteur: Mr Paul FLYNN, United Kingdom, SOC

Council of Europe condemns ”unjustified scare” over swine flu Adrian O’Dowd
BMJ 2010 340: c3033.

Conflicts of interest and pandemic flu Fiona Godlee
BMJ 2010 340: c2947

Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and meta-analysis Tom Jefferson, Mark Jones, Peter Doshi, and Chris Del Mar
BMJ 2009 339: b5106

Complications: tracking down the data on oseltamivir Deborah Cohen
BMJ 2009 339: b5387

Calibrated response to emerging infections Peter Doshi
BMJ 2009 339: b3471

Effectiveness of neuraminidase inhibitors in treatment and prevention of influenza A and B: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials Nicola J Cooper, Alexander J Sutton, Keith R Abrams, Allan Wailoo, David Turner, and Karl G Nicholson
BMJ 2003 326: 1235

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat