Salattu Lissabon-Vladivostok hanke; etu vai haitta?

Euroopan unionin ja Venäjän välisestä mahdollisesta Lissabon-Vladivostok hankkeesta on tihkunut niukasti tietoa ja ei juuri ollenkaan valtavirtaisten tiedonvälityskanavien kautta. Parhaillaan projekti lähentää Venäjää ja EU:ta taloudellisesti ja poliittisesti. Mikäli Yhdysvallat vaikuttaisivat hankkeeseen tulevaisuudessa, tarkoittaisi se pahimmillaan kehitystä kohti yhtä Maailmanhallitusta.

Lissabon-Vladivostok hanke

Euroopan unioni ja Euraasian unionin talousliitto (EAEU) ovat sopineet vuonna 2019 taloudellisestä yhteistyöstä. Tämä tunnetaan yleisemmin Lissabon-Vladivostok hankkeena, johon sekä EU että Euraasian EU ovat siis sitoutuneet. Tästä projektistaemme ole kuulleet valtamedioiden uutisoimana halaistua sanaakaan, miksi siitä on vaiettu?

Huomioitakoon, että Euraasia on manner, jota ympäröivät pohjoinen jäämeri, Atlantin valtameri, Välimeri, Punainenmeri, Intian valtameri sekä Tyynimeri. Tällä Maapallon suurimmalla mantereella sijaitsee kaksi maanosaa, josta se on saanut myös nimensä, nimittäin Eurooppa ja Aasia.

Kuka hyötyy Lissabon-Vladivostok hankkeesta?

Lissabon-Vladivostok (L-V) kysymystä voidaan perustella ainakin kahdella argumentilla;

Ensinnäkin:

Koska Saksa on Yhdysvaltojen kontrollissa vuoteen 2099 saakka, hyötyy käytännössä Euroopan unionin ja Euraasian Unionin talousliiton välisestä taloudellista, poliittisesta sekä sotilaallisesta yhteistyöstä Yhdysvallat. Joskaan Yhdysvallat ei siitä varsinaisesti hyödy, vaan Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan vaikuttavat Israel-lobby ja Israel.

Kuinka tämä palvelee EU:n liittovaltion kehitystä, tai laajempaa maailmanhallitusta? Mikäli Venäjä ja läntinen maailma yhdentyisivät myös poliittisesti ja sotilaallisesti, olisi tällä kehityksellä suoravaikutus yhden Maailmanhalituksen syntymiseen.

Toisekseen:

Mikäli Venäjä ja EU päätyvät ainoastaan taloudelliseen yhteistyöhön, silloin Venäjän ja Euroopan maiden synergiaeduta saattaisivat kohdata.

a) Synergiaedut tarkoittavat kahden tai useamman vaikuttavan tekijän kartuttavaa yhteisvaikutusta tiettyinä etuina.

Huomionarvoista on, että Venäjä on todellisuudessa mahdollisuus sekä Suomelle että koko Euroopalle. Onhan Venäjä Suomen ulkomaankaupan tärkeimpiä vientimaita. Venäjällä ja Euroopan mailla on luonnollisia toinen toisiaan hyödyntäviä tekijöitä, joiden yhteisvaikutus olisi molemmille osapuolille tärkeä. Täten tietyt Euroopan maat tarvitsevat Venäjän luonnonvaroja ja Venäjä tarvitsee näiden Euroopan maiden inhimillistä pääomaa kehittääkseen omaa yhteiskuntaansa.2

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Saksan liittokansleri Angela Merkel tapasivat vuonna 2018 Saksassa Mesebergin linnassa Berliinin pohjoispuolella. Kuva: STEFFEN KUGLER / DPA
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Saksan liittokansleri Angela Merkel tapasivat vuonna 2018 Saksassa Mesebergin linnassa Berliinin pohjoispuolella. Kuva: STEFFEN KUGLER / DPA

Venäjä on tähän saakka vastustanut yksinapaista maailmaa tavoitellen moninapaista järjestelmää, joka olisi vakaa ja tasapainoinen. Yhdysvaltojen tavoitteena sen sijaan on yksinapainen maailma ja sen harjoittama yksipuolinen hegemoniapolitiikka, jotka katsotaan muodostuvan uhaksi Venäjän kansalliselle edulle. Tosin Yhdysvallat ei sinänsä yksinapaista maailmanpolitiikkaa tavoittele vaan kuten yllä sanottiin Washingtonin politiikkaan vaikuttavat sionistiset uuskonservatiiviset voimat ovat USA:n kyseisen käyttäytymisen taustalla.3

Kuten myös, että mainittu yhteistyö voi edistää Aasian taloudellisen blokin kehittymistä Yhdysvaltojen edelle.

Koska L-V hankkeesta on mahdollisesti koituva synergiaetuisuuksia EU:lle ja Venäjälle, on valtamedia katsonut parhaaksi pitää suunsa kiinni, sillä hankehan voisi siten nostaa Venäjän positiiviseen valoon Eurooppalaisessa keskustelussa.

Millaiseksi Lissabon-Vladivostok hanke saattaisi muodostua? Yhdysvallat – Eurooppa – Venäjä; huomiot

Kuten yllä mainittiin, mikäli Lissabon-Vladivostok hanke toteutuisi Saksan ja muun läntisen Euroopan, Venäjän ja Aasian välisenä taloudellisena, sotilaallisena sekä poliittisena yhteistyönä, kysymyksessä olisi Uuden maailmanjärjestyksen syntyminen. Tämä olisi tilanne, jossa Yhdysvallat vaikuttaisivat siihen voimakkaasti. Tällöin kysymyksessä ei olisi vain EU:n liittovaltiokehitys, vaan prosessi kohti yhtä Maailmanhallitusta.

Mutta toisaalta …

Kuten sanottua, pelkästään Venäjän ja EU:n välinen taloudellinen yhteistyö hyödyntäisi sekä Venäjää että länsi-Eurooppaa. Tällainen taloudellinen yhteistyö EU:n ja Venäjän välillä saattaisi parhaimmillaan vahvistaa Venäjän suhteita Itä-Aasiaan. Voitaisiin ajatella, että tässä tilanteessa Yhdysvaltojen johtaman liittouman linnoittama puskurialue Venäjää vastaan menettäisi tehoaan.

Eurooppa on Yhdysvaltojen protektoraatti; puskurialuetta Venäjää vastaan on rakennettu

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat lakkaamatta kohdistaneet Venäjää vastaan täysin aiheetonta mutamaalaamisen kampanjaa, jonka tarkoituksena on ollut läntisen väestön ja Venäjän kansan vastakkainasettelu. Tämä vastakkainasettelu on tapahtunut osittain sionistieliitin toimesta, mitkä voimat hallitsevat täysin Yhdysvaltoja3-6, EU:ta ja osittain jopa Venäjää.7-14 Venäjästä on muodostettu kuvitteellinen uhkatekijä, jonka huijauksen virallinen Suomi on ottanut ilmeisen vakavasti, ja todellakin kuvittelee itäisen naapurin olevan enemmän hirvittävä uhka kuin mahdollisuus.

Lisäksi läntinen liittouma on Yhdysvaltojen johdolla työntynyt Venäjän rajojen tuntumaan.

Länsi-Eurooppa ja nykyisin lisääntyvässä määrin myös Keski-Eurooppa ovat muodostuneet amerikkalaiseksi protektoraateiksib. Täysin selvää on, että Suomi on ilmiselvä Yhdysvaltojen protektoraatti.

b) Protektoraatti tarkoittaa suojelualuetta tai valtiotajonka toinen valtio ottaa suojelukseensa pyynnöstä tai tahdonvastaisesti.

Myös Ukrainan kriisi voidaan nähdä selvänä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin

suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa. Venäjä on Ukrainan kriisissä halunnut välttää Naton eskaloitumista rajoillensa sekä estää Venäjälle strategisesti merkittävän Krimin tukikohdan päätymistä Naton haltuun.

Läntinen liittouma on yrittänyt murskata Venäjän ja Itä-Aasian kehittyvän taloudellisen sekä puolustuksellisen yhteistyön. Tämän yhteistyön häiritseminen on tapahtunut Yhdysvaltojen johtaman ja enimmäkseen Nato-maista koostuvan sotilaallisen liittouman linnoittautumisella Eurooppaan ja aina Venäjän rajojen tuntumaan. Täten liittoumalla on vakaana pyrkimyksenään ollut kontrolloida Itä-Eurooppaa hallitakseen Euraasian sydänmaata (myös Venäjän alueet) ympäröivää maailmansaarta.

Loppu analyysi

Yhdysvaltojen puskuriasema Venäjää vastaan ja sillanpääasema Euroopassa saattaisi haalistua Venäjän ja EU:n taloudellisen yhteistyön tuloksena. Selvää kuitenkin on, että Yhdysvaltoihin ja Venäjään vaikuttava Israel-lobby ei tyydy sellaiseen globaaliin ratkaisuun, missä Venäjän kansainvälinen asema suhteessa Eurooppaan ja Itä-Aasiaan vahvistuisi ja Yhdysvaltojen asema puolestaan heikkenisi. Tarkoittaisiko tämä sitten Lissabon-Vladivostok hankeen mahdollista realisoitumista Saksan, ja muun läntisen Euroopan, Venäjän ja Aasian välisenä taloudellisena, sotilaallisena sekä poliittisena yhteistyönä, missä Yhdysvalloilla olisi hallitseva asema? Ei ole myös uskottavaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin hyväksyisi sellaisen hankkeen tai sopimuksen, joka vahvistaisi Yhdysvaltojen asemaa ja epätasapainottasi Venäjän taloudellisia ja sotilaallisia suhteita Itä-Aasiaan.

Markku Juutinen

Lähteet

https://lisbon-vladivostok.pro/

https://moderndiplomacy.eu/2019/02/09/the-death-of-the-lisbon-to-vladivostok-project/

https://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

…………………..

1. ”Euraasia”, Tietojätti 2000, s. 191. Jyväskylä: Gummerus, 1999.

2. SUOMEN PERUSTA (2014). Venäjä ja geopolitiikka. Saatavina: https://www.suomenperusta.fi/ajatus/venaja-ja-geopolitiikka/

3. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby

4. Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.

5. Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147.

5. Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.

6. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC

7. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

8. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148.

9. Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand.

10. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä.

11. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja.

12. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/

13. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/The World’s Billionaireshttp://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/

14. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540

14 kommenttia

 1. Globaali eliitti koostuu pääosin juutalaisista, rikkaista goyim vapaamurareista ym kuninkaallisista! Ja he pilkkaavat teitä aivokuolleita aivopestyjä idiootteja jopa niin naurettavilla photoshop/maapallo kuvilla ???? Te olette täyttä aivokuolutta paskaa jos ette näe kusetuksen läpi! TYMÄT GOYIMIT!!! Ja ei todellakaan ole disinfortaatiota niinkuin jotkut väittävät! Huomattavasti suurempi valhe kuin holokausti!!

  GOODBYE WHITE RACE stupid sheeps ????

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. This new policy is hardly surprising.
   “Ban All Comments” to Protect the Jewish Information Monopoly
   Rosemary W. Pennington ROSEMARY W. PENNINGTON · 7 AUGUST, 2020

   AFTER DECADES of monopolizing nearly every form of mass communication, the Jewish-run left (and the Jewish-run Kosher right) found its information cartel under siege with the new freedoms enabled by the free-wheeling Internet. Voices previously blacklisted from the mainstream could now reach large audiences and quickly became a severe threat to the narrative.

   It wouldn’t take long before the Jewish power structure called for censoring or banning anyone to the right of communism (or non-kosher rightist voices) under the guise of protecting us from “hate speech” and “misinformation.” Now their Orwellian censorship crusade has set its sights on the next frontier: ban all comments.

   Recently, Yahoo replaced its comment section with the following disclaimer:

   Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting[.]

   This new policy is hardly surprising.
   https://nationalvanguard.org/2020/08/ban-all-comments-to-protect-the-jewish-information-monopoly/
   ——-
   I Guess That’s Why They Call It Jewgle
   Chris Rossetti CHRIS ROSSETTI · 7 AUGUST, 2020

   THE JEWS own Google.
   What began as an objective and very comprehensive search engine has been turned into a weapon against Whites. Google is so powerful that many other search engines actually use Google without you fully being aware of it.

   My own thinking is that we Whites need to create our own search engines in the future. Great harm is being done by naive Whites continuing to use Google, and thereby getting a very skewed vision of reality, intentionally filtered by Jews to facilitate our genocide.

   … These image searches show dramatically what Jewish Google is doing, and what Jews in general are doing to our societies.
   But even more important than these images are the de-ranking Google has done to alternative media that point out Jewish crimes and possible solutions to the ongoing genocide of White people — https://nationalvanguard.org and http://leofrank.info
   are just two examples of sites representing years of work by dozens of people which used to rank on Google’s first page for many searches, but which have now been relegated to nothingness or to back pages that almost no one sees.
   https://nationalvanguard.org/2020/08/i-guess-thats-why-they-call-it-jewgle/

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Varakkaat valkoiset vihaavat rasismia … mutta he vihaavat vielä enemmän rotujen sekoittamista.
  Se että nwo- ja muurari-mafia haluaa väkisin sekoittaa rodut kertoo sen lkatalista aikeista kaapata valta itselleen. Mitään muuta motiivia ei voi löytää sille kuin oman vallanhalun.
  Tuo vallanhalu on naamioitu muka ihmiskunnan kannalta tärkeiden asioiden hoitamiseen kuten ilmaston muutos, liikakansoitus jne. … kaikki asioita jotka ovat hoidettavissa ilman hajota ja hallitse politiikkaa ja multi-kulti hanketta.
  Kaiken huippuna ’valitut’ jotka maailmanhallintoa innokkaimmin puuhaavat eivät itse suostu sekoittumaan muihin rotuihin vaan jäädä maailmaa johtavaksi eliitiksi ja sotkea muiden mutta ei oman rotunsa asiat.

  Talmudismin riivaamat sionistit ovat todella hyvä esimerkki siitä että jokaisen kansan ja rodun tulisi pysyä omassa karsinassaan ja pois sotkemasta muiden elämää.
  Jos sionistit olisivat pysyneet omalla tontillaan hajaantumatta maailmaan jossa ovat olleet pääosin muiden kansojen elämää pilaamassa ja omia eujaan ajavia hankkeita ja sotia sytyttämässä niin maailman tilanne ei olisi tänään tässä surkeassa kaaoksessa missä se nyt on.

  Affluent Whites Hate Racism….But They Hate Race-Mixing Much More
  ERIC STRIKER • AUGUST 3, 2020
  https://www.unz.com/estriker/affluent-whites-hate-racism-but-they-hate-race-mixing-much-more/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. America is f*cked.
  The UK, France, Germany, Sweden, Norway, Italy, Spain….are f*cked.

  Yes, it’s decadence. And who’s responsible for this? They are the very religious cult, whom Mike Adams WILL NEVER, EVER, EVER call out being the Christian he is.
  Everyone who reads this website and who knows what’s really going on, knows who’s responsible. It is, of course, the Jews. Always has been and always will be.

  When you are dealing with a religious cult of supremacist racists, who want this world for themselves and want to genocide the world’s population you have a problem. When, members of this cult, are all in top positions, in all western establishments and institutions, you have a really HUGE problem. And when you choose not to accept these people as the problem and more importantly DO SOMETHING ABOUT this problem then your civilization is f*cked.

  There are no white people, calling for an end to Jewishness, or blackness in the msm and prominent positions within academia and the entertainment industry. There are, however, lots of Jews and blacks calling for an end to whiteness, living in our societies and benefiting from it. If this hasn’t got your alarm bells ringing then you’re a moron.

  First step, in winning ANY battle is knowing WHO your enemy is.
  The enemy of mankind is, always has been and always will be the Jew.
  There is one solution to the Jewish problem – a simple genocide of them (15 million although it’s estimated to much higher, due to mixing within the European population for a long time) or they WILL genocide us (7 billion). It’s a no brainer, but people still think that it’s wrong. Best case scenario is to round up every Jew, place them in a land and turn that land into the hell they’re doing, have done and plan to, already on us. Put them on an island and destroy all means of leaving. Monitor everything all of them do 24/7. Sterilise the women and that way the next generations aren’t born. Turn them into decadent, depraved, individuals, having them only watch porn on the TV. Introduce diseases to them, as they have done to us. Vaccinate them, bringing about autism and aspergers. And simply tell them that “we are God’s chosen. This is our world and we want it for ourselves, with no Jew on it.”

  I don’t think people understand the gravity of the situation here. We are at war. You still harp on about WW1 and WW2 when you fail to see that the very people, the very religious, supremacist, racist cult that has had Europeans murdering one another for centuries, is in full control of society and has introduced means to drastically reduce (murder) our population. Is this sinking in??? How many times do you fools need to be told before it sinks in that JUDAISM is a hateful, racist, genocidal cult??? “Oh but I know Jews and they are good people and blah blah blah….” the very fact that they CHOOSE to be Jews, when they know ALL ABOUT what Judaism is, should instantly tell you that they are NOT good people at all. They are playing the waiting game. Heck, there are millions of Jews out there who identify as Christians, but they call themselves Jews. This means that they are still, adherents to their cult. Do you understand that? Judaism IS a religious ideology. There ARE no racial Jews. To say that they are a Christian, yet Jewish is like me saying I’m a white supremacist, but a black panther. It’s an OXYMORON!!!

  Jews are lying to you.
  They’ve been lying to you since time immemorial.
  You have a choice – Remove these people from their positions of power. Lock them away on an island and bring about their rapid depopulation OR kiss goodbye to your civilization and yes, that means you and any of your progeny. If you really have to think about this, then you may as well start building your own gulags now.
  STOP protecting members of this cult. This is what they are. They CHOOSE to remain as members of this cult. They DON’T have to be in this cult but they are. Now think about that. Your life depends on it.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. America is f*cked.
  The UK, France, Germany, Sweden, Norway, Italy, Spain….are f*cked.

  Yes, it’s decadence. And who’s responsible for this? They are the very religious cult, whom Mike Adams WILL NEVER, EVER, EVER call out being the Christian he is.
  Everyone who reads this website and who knows what’s really going on, knows who’s responsible. It is, of course, the Jews. Always has been and always will be.

  When you are dealing with a religious cult of supremacist racists, who want this world for themselves and want to genocide the world’s population you have a problem. When, members of this cult, are all in top positions, in all western establishments and institutions, you have a really HUGE problem. And when you choose not to accept these people as the problem and more importantly DO SOMETHING ABOUT this problem then your civilization is f*cked.

  There are no white people, calling for an end to Jewishness, or blackness in the msm and prominent positions within academia and the entertainment industry. There are, however, lots of Jews and blacks calling for an end to whiteness, living in our societies and benefiting from it. If this hasn’t got your alarm bells ringing then you’re a moron.

  First step, in winning ANY battle is knowing WHO your enemy is.
  The enemy of mankind is, always has been and always will be the Jew.
  There is one solution to the Jewish problem – a simple genocide of them (15 million although it’s estimated to much higher, due to mixing within the European population for a long time) or they WILL genocide us (7 billion). It’s a no brainer, but people still think that it’s wrong. Best case scenario is to round up every Jew, place them in a land and turn that land into the hell they’re doing, have done and plan to, already on us. Put them on an island and destroy all means of leaving. Monitor everything all of them do 24/7. Sterilise the women and that way the next generations aren’t born. Turn them into decadent, depraved, individuals, having them only watch porn on the TV. Introduce diseases to them, as they have done to us. Vaccinate them, bringing about autism and aspergers. And simply tell them that “we are God’s chosen. This is our world and we want it for ourselves, with no Jew on it.”

  I don’t think people understand the gravity of the situation here. We are at war. You still harp on about WW1 and WW2 when you fail to see that the very people, the very religious, supremacist, racist cult that has had Europeans murdering one another for centuries, is in full control of society and has introduced means to drastically reduce (murder) our population. Is this sinking in??? How many times do you fools need to be told before it sinks in that JUDAISM is a hateful, racist, genocidal cult??? “Oh but I know Jews and they are good people and blah blah blah….” the very fact that they CHOOSE to be Jews, when they know ALL ABOUT what Judaism is, should instantly tell you that they are NOT good people at all. They are playing the waiting game. Heck, there are millions of Jews out there who identify as Christians, but they call themselves Jews. This means that they are still, adherents to their cult. Do you understand that? Judaism IS a religious ideology. There ARE no racial Jews. To say that they are a Christian, yet Jewish is like me saying I’m a white supremacist, but a black panther. It’s an OXYMORON!!!

  Jews are lying to you.
  They’ve been lying to you since time immemorial.
  You have a choice – Remove these people from their positions of power. Lock them away on an island and bring about their rapid depopulation OR kiss goodbye to your civilization and yes, that means you and any of your progeny. If you really have to think about this, then you may as well start building your own gulags now.
  STOP protecting members of this cult. This is what they are. They CHOOSE to remain as members of this cult. They DON’T have to be in this cult but they are. Now think about that. Your life depends on it.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Kaikilla unioneilla on vain yksi tarkoitus ja se on sionistinen nwo. Talous ei tarvitse minkäänlaista yhteistyötä, se on voima itsessään ja tunkeutuu millaisen esteen läpi tahansa. Esim. neuvostoaikaan vessapaperia arvottomampi rupla ja tiukka rajakontrolli eivät estäneet kaupankäyntiä lainkaan. Sotilaallinen ja poliittinen yhteistyö olisi hilpeä vitsi jos kyseessä olisi suvereenit valtiot, mutta kun ei ole. Kyseessä on puhtaasti pienin askelin tapahtuvasta maailman integroinnista kohti yksinapaista maailman hallitusta ja vain siitä. BRICS-mailla on jo omia sopimuksiaan. Kiinalla ja Venäjällä on läheiset suhteet, Venäjällä ja Israelilla on läheiset suhteet. Kiina on maailman teollisuuspuisto ja sionistien täysin hallitsema puolidystopia ja esimerkki. Menkää sinne vaikka päiväksi tekemään bluetooth-kuulokkeita niin tiedätte mitä on pakkotahtinen työnteko. Sionisteilla ei ole ollut valtioiden rajoja pitkään aikaan. Rajat ovat lähinnä urheiluhulluille, jotta tietävät mitä lippua pitävät käsissään.
  Siis etu vai haitta? Jos kuulut 1%=etu, muuten äärimmäisen lievästi ilmaistuna haitta.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Joku pakkorokotuksia pelkäävä kertoi jo nähneensä unen …
  Siinä ’Titanikilla’ seilaava ’gates-eliitti’ risteili Karibialla … ja tutki Talmuudin pyhiä kirjoituksia odotellessaan tietoja kuinka rottajahti maissa etenee ja rokotejono lyhenee … ja pohti joko pian uskaltaa tulla maihin vai vieläkö menee pitempään ennen kuin kaikki on piikitetty …

  Kaikenlaista valvetilassa torjuttua voi unessa putkahtaa ihmisen päähän … mutta jo valvetilassa pitäisi tajuta ettei rotille ole tarjolla muuta kuin hyvillä syöteillä täytettyjä pyydyksiä…

  As World Enters Depression, Jeff Bezos Could Become First-Ever Trillionaire
  For mega-billionaires like Amazon founder and CEO Jeff Bezos – the richest man on the planet– the health crisis has only made them richer.
  Elias Marat(Mind Unleashed)
  (TMU Opinion) – For most people across the world, the coronavirus pandemic and ensuing lockdown measures have been nothing short of ruinous.
  Countless small and large businesses have faced bankruptcy while in the United States, local government budgets are in shambles while the unemployment rate is projected by Goldman Sachs to peak at 25 percent, rivaling or exceeding the worst moments of the Great Depression.
  Amid the unfolding economic catastrophe, however, the wealth gap between average people and the ultra-rich has widened drastically. For mega-billionaires like Amazon founder and CEO Jeff Bezos – the richest man on the planet whose net worth is estimated at $143 billion – the health crisis has only made them richer.

  —Kun maailma ajautuu lamaan, Jeff Bezosista voisi tulla kaikkien aikojen ensimmäinen triljonaari
  Mega-miljardööreista – kuten Amazonin perustaja ja johtaja Jeff Bezos – planeetan rikkain ihminen – korona kriisi on tehnyt vain rikkaampia.
  Elias Marat (Mind Unleashed)
  (TMU: n lausunto) – Useimmille ihmisille ympäri maailmaa korona pandemia ja sitä seuranneet sulkutoimet ovat olleet vain tuhoisia.
  Lukemattomat pienet ja suuret yritykset ovat joutuneet konkurssiin, ja Yhdysvalloissa paikallishallinnon budjetit ovat vaikeuksissa, kun Goldman Sachs ennustaa työttömyysasteen nousevan 25 prosenttiin, kilpailemaan tai ylittämään suuren laman pahimmat hetket.

  Käynnissä olevan taloudellisen katastrofin keskellä tavallisten ihmisten ja erittäin rikkaiden välinen varallisuusero on kuitenkin kasvanut dramaattisesti. Mega-miljardööreista kuten Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos – planeetan rikkain mies, jonka nettoarvon arvioidaan olevan 143 miljardia dollaria – kriisi on tehnyt vain rikkaampia.
  And now, the Amazon founder is slated to likely become the world’s very first trillionaire, according to business software comparison platform Comparisun.
  https://truthtopowernews.com/world-enters-depression-jeff-bezos-could-become-first-ever-trillionaire-n3364

  https://vastavalkea.fi/2020/08/02/gaddafi-koronavirus-ja-globaali-eliitti/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Outoa kun kommentit eivät menee enää läpi.
  Olen laittanut ainakin kaksi kommenttia tähän artikkeliin mutta kumpikin on kadonnut jonnekin.
  Kannattaisiko Toimituksen tarkistaa roskaposti vai voiko joku taho siepata kommentin niin ettei se pääse toimituksen tietoon?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Samat täällä. Ellei peräti sama täällä. Kaksi kommenttia sensuroitu. Sillä tältä sivulta ei kommentit etene postina vaan html-viesteinä serverille. Ei voi kadota. Kenen leipä, sen laulut.

   Vai olisko sioonin viisaat asialla:
   ..
   Pöytäkirja XII: Median hallinta

   
ME HALLITSEMME MEDIAA

   4. YKSIKÄÄN ILMOITUS EI PÄÄSE JULKISUUTEEN ILMAN MEIDÄN VARMISTUSTA. Jo
   nyt olemme tämän saavuttaneet sikäli, että kaikki uutisaiheet ottaa vastaan
   muutama edustaja, joiden toimistoissa he keskittyvät maailman jokaiseen
   kolkkaan. Nämä edustajat ovat siten jo meidän ja tulevat antamaan julkisuutta
   vain sille, jonka me sanelemme heille.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Beirutin pamaus ja sitä seurannut uutispimento todisti, ettei US-Israel-koalition röyhkeydellä ja sen otteella läntisestä uutismediasta ole mitään rajaa. Päälle vielä uskomaton ”RONA”-hoax eikä mene enää kauan kun länsimaiden kansat ja arabit on alistettu globaalieliitin karjaksi vaille mitään poliittisia oikeuksia. Suomi-lampaita ei saada järjestetyksi hoaxin vastaiseen taisteluun ja persut ovat jälleen kerran osoittaneet hyödyttömyytensä Suomen kansan tasavaltaisen hallitusmuodon säilyttämisessä. Persujen ÄO ja valveutuneisuus ei vain yksinkertaisesti riitä tunnistamaan globaalieliitin vedätyksiä, jos niihin on saatu uutismedia mukaan. Osin lienee syy myös puoluejohdon petturuudessa, jossa kansalle näytellään suurta aseilla leikkivää itsenäisyyssankaria, mutta takataskussa pullottavat rahakkaat ja aseman eliitissä takaavat sopimukset. Oliko sinisten syrjäytyskin vain ennaltasovittua näytelmää?

  Oman analyysini pohjalta tilanne on toivoton, meidät on jo myyty karjaksi ja edellytykset ihmisarvoiselle elämälle poistuvat lähivuosien aikana elleivät jo pikemmin. Oikeuksia ei saa, jos niitä ei ansaitse. Armoa ja vapahduksen ihmiselämän langenneesta toivottomuudesta saa enää vain Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Tämän maailman ruhtinaan suosioon hakeutuneiden armonaika sen sijaan alkaa olla lopussa ja tämän hyvin tietäen ne kiihdyttävät suunnitelmansa huippuvauhtiin ja katsovat hämmästyneenä, kuinka helpoo massat ja ”isänmaalliset” on ollut helppo alistaa karjaksi. Orjiksi niittä ei voi nimittää, koska se viittaisi liikaa ihmisyyteen. Karja ’goyim’ on oikea nimitys.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat