Sananvapauden kaventamisella pönkitetään poliittisen mafian valtarakenteita

Virallinen Suomi on nykyisin hyvin huolissaan vallitsevasta sananvapaudesta, jota maassa pyritään kaventamaan hirvittävällä vauhdilla. Tämä on tuttua kaikista totalitaristisista valtioista, jotka pyrkivät säilyttämään horjuvan valtansa äärimmäisillä pakkotoimilla tai pistimillä. Nykyinen Suomi on Euroopan unionin pohjoinen maakunta, jossa halutaan viimeiseen saakka noudattaa Brysselin diktatorisia ohjeita. Suomen poliittiset vallapitäjät, viranhaltijat, ja näitä tukeva valtamedia haluavat suomenkansan etniskulttuurisen tuhoamisohjelman jatkuvan häiriöttä. Eliittin vakaana pyrkimyksenä on myös, että kansainväliset rahoitusmarkkinat sekä globaalin pääoman haltijat saisivat rauhassa riistää raiskattua isänmaatamme. Suomessa tilanne alkaa muistuttaa entistä enemmän edesmenneen Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ja salaisen poliisin valvontakoneistoa urkintajärjestelmineen.

Syytä lienee huomauttaa, että eikö sananvapaus ole enemmän yhteiskunnallinen ihanne kuin oikeudellinen periaate? Eihän sananvapauskäsitettä edes voida tulkita juridisesti yksiselitteisen tarkasti, sillä se sisältää paradokseja sekä kiistoja eri tulkinnoista. Kunnianloukkaukset ovat tietysti asia erikseen, mutta muiden muassa fiktiiviset viihdemaailman tuotokset ja jopa poliittiset toiminnat antavat vapauden sarkasmille ja vertauskuville. Sananvapauden kehutaan olevan yksi paljon mainostetun demokratian tunnusmerkeistä. Lisäksi hyvä huumorintaju, joka helpottaa sananvapauden käsittelyä, on yksi korkean henkisen ulottuvuuden edellytyksistä ja merkeistä.

Sananvapauden eliminointi; rikossyytteitä jopa taannehtivasti

Sananvapauden naurettava sensuurin funktio pääsi vauhtiin, kun valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti käynnistää esitutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamasta tekstistä “Mieheksi ja naiseksi hän meidät loi”, jonka julkaisi Suomen Luther-Säätiö.

Poliisin aikaisemman arvion mukaan Räsänen ei ollut rikkonut lainkaan lakia, mutta valtakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun, jonka tiimoilta Räsästä epäillään nyt kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tuoreimpia ja ehkä entistä totalitäärisempiä sensuurimekanismeja ehdottelee myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Siinä hän kehottaa suomalaisia taanehtivaan katumukseen eli kanslaisten pitäisi aloittaa vanhojen nettikirjoitusten poistaminen, sillä “myöhemmin lainvastaiseksi muuttuneet mielipiteet” saattavat johtaa tulevaisuudessa rikostuomioon, sanoo Pöysti. Lisäksi kirjasensuurit ovat Pöystin mukaan tulevaisuudessa mahdollisia.

Helsingin Sanomien uutinen Raija Toiviaisen ulostulosta. Oikealla kuvassa Tuomas Pöysti.
Helsingin Sanomien uutinen Raija Toiviaisen ulostulosta. Oikealla kuvassa Tuomas Pöysti.

Toisaalta Pöystin lausunnot ovat myös hiukan arvostelevia moderneja sensuurikäytäntöjä kohtaan:

Oikeuskansleri ilmaisee kannattavansa ”pidättyvyyttä ja harkintaa” käynnistää oikeudellisia toimia sellaisten aineistojen osalta, jotka ilmestyessään olivat laillisia, mutta yhteiskunnallisten arvostusten seurauksena ovat sittemmin muuttuneet lainvastaisiksi.

Joka tapauksessa sananvapausrikokset ovat kuulemma Toiviaisen mukaan hyvin kontekstisidonnaisia eli asiayhteydestä riippuvaisia. Merkitsevää on, että onko kyse fiktiivisestä ilmaisusta vai väitteistä, josta jälkimmäinen tekijä lienee raskauttavampi sananvapausrikoksen seuraamukseltaan.

Huomioita

Mitähän seuraavaksi? Ehkä ihmisten ajatteluakin pitäisi ryhtyä jollakin mekanismillä tarkailemaan ja sensuroimaan. Tähän virkaan voitaisiin palkata sanattomia viestejä tulkitsevat poliisit.

Huomion arvoista myös on, että Eurooppalaisessa ajattelussa sananvapauteen liittyen tulisi korostaa myös sosiaalisen vastuun roolia, mikä tarkoittaisi sitä, että media yleensä ajaisi yhteistä etua. Nyt kuitenkin media, joka on suurelta osin verorahoin ylläpidettyä, ajaakin poliittisen koneiston, ja viranhaltioiden etua, mitkä työskentelevät vain negatiivisen globalisaation hyväksi. Vallan vahtikoirat ovat siis luopuneet tehtävistään.

Poliittinen eliitti haluaa säilyttää nykyiset valtarakenteet

Kyseessä on Brysselin poliittisten lakeijoiden yhteiskunnallisten, tosin liitoksistaan natisevien, hegemoniarakenteiden koossapitäminen. Toisin sanoen luhistuvia poliittisia valtastruktuureja halutaan pönkittää viimeiseen romahdukseen saakka.

Kysymyksessä ei ole syyttömyysolettama, joka sisältyy oleellisesti ihmisoikeuksiin ja niiden periaatteisiin. Sen mukaan todistustaakka rikosasioissa kuuluu aina syyttäjälle, ja kutakin todennäköisin syin epäiltyäkin täytyy pitää syyttömänä. Mutta tuomioistuimen vastuulle kuuluu vastata vain siihen kysymykseen osoittaako syyttäjän näyttö syytetyn syylliseksi.1 Onko kysymyksessä tarkkaavaisuusvaatimukset, tai halu toteuttaa oikeusvarmuutta jopa niin, että ”metsää ei nähdä puilta”. Virkakoneisto on tietysti säädetty palvelemaan vallitsevia yhteiskunnallisia ja poliittisia valtarakenteita.

On olemassa ainakin kaksi valtastruktuuria, joita sananvapuden sensuurilla ja rikosseuraamuksilla halutaan suojella:

1. Talouteen liittyvät tekijät:

Suomen poliittiset vallanpitäjät, nuo Brysselin marionetit, eivät halua luopua kansainvälisestä korkoa korolle rahoitusjärjestelmästä, joka on riistänyt valtioilta taloudellisen itsenäisyyden. Rahoitusinstrumenteillä on ehdot, jotka ovat sitouttaneet valtiot rahoituslaitosten sanelemiin talouspoliittisiin ohjelmiin.2; 3; 4

Kysymyksessä on siis uusliberalistinen talousajattelu, jonka mukaan melkein kaikki asiat yhteiskunnassa pitäisi niputtaa yksityisomistukseen ja kauppatavaraksi.5

Uusiliberalismi tavoittelee demokratian korvaamista kilpailuun tähtäävillä yksityisillä markkinoilla, mutta se voi silti käyttää nimitystä demokratia nimellisesti, siis hämätäkseen ympäristöä.

Uusliberalistisen talousajattelun edustajat perustelevat ideologista epäjohdonmukaisuuttaan sillä, että uusliberalismi on edustavinaan demokratiaa ja paljon puhuttua tasa-arvoa, vaikka uusliberalismi alistaa valtiot yksityisten rahoitusmarkkinoiden korkoa korolle -velkajärjestelmän hyväksi käytettäväksi.6

Maastrichtin sopimuksen mukaan euromaiden pitää ottaa velkaa yksityisiltä markkinoilta, millä alistetaan maat korkotason nousulle. Siten valtioiden ja kuntien lainojen korot sekä velkakirjojen hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla, jossa globaalit liikepankit säätävät lainoille ehdot omien voitontavoitteidensa mukaisesti, huomioiden kunkin euromaan lainoittamiseen kuuluvat riskialttiudet.7

Uusliberalistinen talouspolitiikka edustaa modernia ylikansallista omistajaluokkaa, jotka muodostuvat globaaleista rahoitusmarkkinoista, monikansallisista suursijoittajista ynnä muista sellaisista kasvottomista instituutioista. Tämä juuri tarkoittaa (tässä kirjoituksessa) negatiivista globalisaatiota. Nykyisin esimerkiksi persoonattomat ylikansalliset sijoittajat ovat yrityksien todellisia omistajia, mutta näiden ei koskaan tarvitse olla yhteydessä asiakkaisiinsa, sillä varsinaisen palvelun tai yritystoiminta voidaan tuottaa muualla tai ne tuotetaan vierailijan tai ulkomaisen yrityksen välityksellä.6

Juuri uusliberalistisen talouspoliittisen suuntauksen kautta kansallisvaltiot ovat menettäneet poliittista vaikutusvaltaansa ylikansallisille instituutioille, kuten Maailmanpankille, Maailman kauppajärjestö WTO:lle ja Kansainväliselle valuuttarahasto IMF:älle, ja monikansallisille jättiyrityksille. Uusliberalismin talouspolitiikkaan sisältyy kansallisvaltioita suojelevien säätelyiden purkaminen.

2. Moni- tai multikulttuurisen politiikan tekijät:

Parhaillaan on käynnissä Eurooppalaisten järjestäytyneiden valtioiden romuttaminen hirvittävän muukalaisinvaasion kautta. Tällä ”turvapaikanhakijoiden” vyörytyksellä tarkoituksena myös on ”kansanmurhaprosessi”, joka toteutuu Eurooppalaisen geneettisen rakenteen ja maiden kulttuurin täydellisellä tuhoamisella.

Euroopan alkuperäiskansojen rappeuttamisen jälkeen globaali harvainvalta voi asettaa omat hegemoniset valtarakenteensa tuhoutuneiden yhteiskuntajärjestelmien sijalle. Uudesta Eurooppalaisesta populaatiosta muodostuisi vähitellen sekoittunut monokulttuurinen yhteiskunta. Kansallisen identiteetin ja isänmaallisen yhteisymmärryksen puuttuminen muodostaisi tasapäisen ja robottimaisen populaation, joka tarjoaisi eliitille mainion modernin ”torppariluokan”, jolle riittäisi palkkioksi ”leipä ja sirkushuvit”.

Yllä olevista kohdista 1 ja 2 voidaan tehdä johtopäätös:

Voidaan vain ihmetellä sitä moraalittomuuden ja henkisen rappeutumisen syvyyttä, joka vallitsee poliittisten päättäjien, viranhaltioiden ja näitä tukevien valtamedioiden keskuudessa. Suomen virallisena pyrkimyksenä on ensisijaisesti turvata muukalaisten edut ja huutokaupata tehokkaasti Suomen kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia ulkomaisille pääoman haltijoille. Ainakin maanpetos nykyisessä Suomessa näyttää olevan enemmän ”kunniallinen” teko, kuin rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Todennäköisesti tällaiseen menettelyyn ovat syynä erilaiset lahjukset, kuten korkeat virat, poliittiset johtopaikat ja uskollisuus vapaamuurariudelle4.

Eikö valtakunnansyyttäjän ja oikeuskanslerin tärkein tehtävä nykyisin olisi suunnata syyttävät oikeudelliset huomiot niihin toimijoihin, jotka ovat sallineet ”maahanmuuttopolitiikassaan” suoranaisten rikollisjengien, terroristien ja elintasopakolaisten maahan tunkeutumisen, ja ilman kansan suostumusta?

Milloin oikeustoimet keskitetään 1990-luvun pankkikriisin uhrien oikeuksien selvittämiseen? Milloin nämä uhrit saavat oikeutta, ja milloin kyseisen pankkikriisin aiheuttajat saavat haasteen oikeuteen?

Luonnollisesti oikeustoimia pitäisi keskittää myös Suomen liittymisprosessiin Unionin jäseneksi, liittymisestä euroon ja isäntämaasopimuksen hyväksymisen johdosta.

Kuitenkaan yllä mainittuja ilmeisiä rikoksia ei tulla käsittelemään nykyisen poliittisen mafian valtakaudella, vaan ne kuuluvat vallankumousoikeuden käsittelyn piiriin.

Yhteiskunnallinen murros

Muuta pelastusta nykyisten länsimaisten valtioiden vapautumiseen yhteiskunnallisesta rappiotilasta ei ole kuin täydellisessä vallankumouksessa. Tämä ei ole lietsontaa, vaan realistinen toteamus valtion siirtymisestä vallankumoukselliseen vaiheeseen. Koska kansan kurjistuminen sekä poliittisen eliitin kantaväestöön kohdistuva halveksunta, rasismi ja vihapuhe hakevat maksimi pistettään, ja samalla hallitseva poliittinen koneisto sekä virkavalta menettävät nopeasti auktoriteettiasemaansa suomalaisten silmissä, tarkoittaa se siirtymistä vallankumoukselliseen tilaan. Riistoon ja ryöstelyyn perustuva uusliberalistinen järjestelmä on kypsyttänyt itsensä mainittuun tilaan.

Tässä prosessissa murskaantuvat vanhat yhteiskunnalliset perus- ja ylärakennelmat (nämä rakenteet ovat luonnollisesti vastavuoroisia). Seurauksena on yhteiskunnallinen ja poliittinen vallankumous. Perus- ja ylärakennelmat luodaan silloin uusiksi, ja valtiosta tulee täysin itsenäinen. Nykyisin poliittinen koneisto ja viranhaltijat eivät usko vallankumoukseen, mutta eräänä aamuna he tulevat heräämään todellisuuteen, ja silloin pelleily on loppunut.

Markku Juutinen

Lähteet

AL. (19.11.2019). Saatavina: https://www.aamulehti.fi/a/4530c008-afe5-48d0-837b-4b0383726b0a

…….

1. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110805#a805-2011

Journalistin ohjeet [1]

2. Chossudovsky, Michel (2001). Köyhyydeb globalisointi.

3. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

4. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

5. Patomäki, Heikki (2007). Uusiliberalismi Suomessa. Saatavina: https://patomaki.fi/Uusliberalismi_Suomessa.pdf (Dark Oy).

6. Löppönen, Paavo (2017). Vapauden markkinat – uusliberalismin kertomus. Vastapaino. https://www.aarnenorberg.com/blogi/files/82278a38e2df0a4a7096f2337a1409eb-5.html

7. Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. into

26 kommenttia

 1. Erittäin hyvä artikkeli siitä poliisivaltio kehityksessä jota maamme eu- ja nato-eliitti ajaa.
  Mitään muuta pelastusta ei ole kuin vaihtaa päättäjät ja ja valita eduskuntaan koko kansan etua ajavat eikä omaa ’hillotolppaa’ rakentavat ja Brysseliä kumartavat edustajat mahdollisimman pian.
  Irti Brysselin kahleista, itsenäisyys ja oma raha sekä pankki. Siitä vain voi alkaa uusi tie ja syntyä uusi Suomi.
  Ellei tämä herätä kansaa ymmärtämään kuinka vakavasti olemme tuhoamassa isänmaamme ja siirtymässä Ruotsin valitsemalle tielle niin sitten ei mikään.

  Plusääni(23)Miinusääni(1)
 2. Jos meillä olisi selkärankainen, SUOMENKANSAN asiaa ajava presidentti, hän erottaisi erään nimittämänsä korkean virkamiehen, joka erittäin räikeällä ja törkeällä tavalla rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, suorastaan terrorisoiden perustuslakiimme kirjattua sananvapautta käyttäviä kansalaisiamme.

  Kansamme tuhoa ajavat maanpetturit ovat ”orwelinsa” sisäistäneet!

  *

  ”Valistusta rahvaalle”, http://yrjoperskeles.blogspot.com/2019/11/valistusta-rahvaalle.html

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 3. Muutama sana Markku Juutisen artikkelin ”Sananvapauden kaventamisella pönkitetään poliittisen mafian valtarakenteita” johdosta.

  Virallisesti sananvapaus = poliittinen mafia valtarakenteineen: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§. Maassa ei ole mitään muuta poliittista mafiaa kuin Suomen kansa. Kun kansa puhuu, poliittinen mafia puhuu. Kansa taas on saatanan kansa, kuten itse Jumala ilmoittaa, Room. 3:10-18; Room. 14:23; 1. Joh. 5:19; Ap. t. 26:18. Suomi on siis saatananpalvonnan yhteisö:

  ”Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?” (Luuk. 11:17-18; ks. myös Mark. 3:24-26);

  ”Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?” (Matt. 12:26).

  Suomessa hääräävä poliittinen mafia on Suomen kansa, siis saatana. Kaikki luhistuu omasta mahdottomuudestaan kasaan. Kansan valta horjuu horjumistaan, eivätkä mitkään pakkotoimet tai pistimet auta. Kansan, siis saatanan, tahto = Suomen kansan etniskulttuurinen tuhoamisohjelma, ja kansan ylin tahto on tämän tuhoamisohjelman jatkuminen niin voimallisesti kuin mahdollista. Suomen kansan toiminta ei ole mitään muuta kuin isänmaan raiskausta, siis Jumalan vihan päälleen vetämistä, kaiken tuhoamista, Room. 3:10-18.

  Suomalainen itse on totalitäärinen sensuurimekanismi; eihän täällä muuta ole koskaan ollutkaan. Suomalaisen sananvapaus ja siis suomalainen mielipide itsessään on rikos:

  ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23). Suomalaisen jokainen ajatus, sana ja teko on siis rikos Jumalaa vastaan ja siten KAIKKEA vastaan. Jumalaa sanoo suomalaisista myös näin:

  ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room. 3:10-18).

  Suomalaisten ajattelukin on siis rikos ilman mitään ”tarkkailuja” ja ”sensurointeja”. Se on itsestään selvä asia.

  Mitä siis tulee ”uusliberalistiseen talousajatteluun”, sekin on suomalaisen luonnollista ajattelua, itselleen haalimista ja kaupankäynnillä rikastumista – jopa, mikäli mahdollista, koko maailman omistamista. Koska kansan lujalla päättäväisyydellä ylläpitämä velkarahajärjestelmä johtaa jatkuvasti pahenevaan rahanpuutteeseen kaikkialla yhteiskunnassa, kansa pian teurastaa toinen toisensa rahan saamiseksi itselle.

  ”Eurooppalaiset järjestäytyneet valtiot” romuttaa Euroopan väestö itse, ei ainoastaan jokin heidän yksittäinen toimensa. Mitä ”kansanmurhaprosessiin” tulee, eurooppalaiset itse ovat oma tuhonsa, itsemurha (Jumalan viha vie maalliseen tuhoutumiseen ja ikuiseen helvettiin):

  ”Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin” (Jes. 60:12).

  Tulee siis helvetin tuomio Euroopan kansoille. Jos joku havittelee globaalin harvainvallan hegemonisia valtarakenteita, sitä ei tule, sillä kansat itse ovat globaali harvainvalta (demokratia, saatanan hirmutyrannia) valtarakenteineen jo nyt. Jos saatana riitaantuu itsensä kanssa, hänen valtakuntansa romahtaa. Euroopan kansat ovat jo nyt täysin ”robottimainen populaatio” (saatananpalvojien eli ihmisen ja hänen tahtonsa palvojien yhtenäinen ja yksiääninen joukko).

  Moraalittomuuden ja henkisen rappion syvyys vallitsee nimenomaan Suomen kansan keskuudessa: ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23). Koska Suomen virallisena pyrkimyksenä on turvata ensisijaisesti itsensä edut ja koska Suomen kansa on saatanan orjien joukko, niin silloin itse asiassa Suomen virallisena pyrkimyksenä on turvata saatanan (muukalaisen) edut. Siksi tänne tuodaan muukalaisia väärine (ihmistekoisine ja siis saatanasta nousevine) uskontoineen, jotka sytyttävät Jumalan vihan (kaikki tuhoutuu). Kansa itse = maanpetos. Siksi sitä pidetään arvossa, ”kunniallisena tekona”. Valtakunnansyyttäjän ja oikeuskanslerin tärkein tehtävä nykyisin olisikin suunnata syyttävät oikeudelliset huomiot rikollisen kansan toimintaan. Oikeustoimia pitäisi keskittää myös Suomen liittymisprosessiin saatanaan (evankeliumin opettamisen lopettamiseen kaikkialla ja siis Jumalan ja kaiken avun hylkäämiseen).

  Muuta pelastusta nykyisten länsimaisten valtioiden vapauttamiseen yhteiskunnallisesta rappiotilasta ei ole kuin täydellisen parannuksen (sydämen katumus + sydämen usko) tekeminen Jumalan edessä ja siis Jumalan vihan leppyminen. Koska kansan kurjistuminen hakee maksimipistettään, tarkoittaa se siirtymistä lopullisen tuomion tilaan. Kansa on kypsyttänyt itsensä tähän tilaan. Tässä tuomion tilassa murskautuu kaikki. Jumalan vihan edessä kansa on voimaton. Eräänä aamuna kansa tulee heräämään todellisuuteen, ja silloin pelleily on loppunut, Matt. 25:41.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 4. Näin asiat ovat ja siksi maamme on miehitetty, ainahan nämä maanpetturit ovat turvautuneet ulkopuoliseen väkivaltaa pelätessään kansan nousemista oikeuksiansa puolustamaan.

  Me suuretikäluokat nostettiin Suomi kukoistukseen työllämme eläen vaatimattomasti velkaa vältellen, maata hallittiin haja-asutuspolitiikkaa noudattaen ja kaiken huipentumaksi saatiin nauttia mm. ilmaisesta terveydenhoidosta.
  1980 luvulla avattiin portit tälle maailmanlaajuiselle keinottelija kaartille, opastettiin kansaa alkamaan elämään velaksi ja kaiken ihanuuden takaajaksi taottiin ymmärryksiin sitä kouluttautumisen elintärkeää oppia.
  Nyt elämme siinä tilanteessa jossa juuri nämä korkeastikoulutetut meitä johtaa ja eipä voi, eikä edes kehtaa verrata maamme nyky tilannetta siihen Hyvinvointi Suomeen jonka nämä saivat näppeihinsä meidän kansakoulupohjaisten ja useasti myös saman koulupohjan omaavien kansenedustajien rakentamana.

  Ikäpolvemme viettää jo elon iltaa ja suuri osa on jo pois nukkunut, on vaan surullista katsella ja kokea tämä kansakunnan raunioitunut moraali, keinottelu, valehtelu ja kaikessa pettäminen on kunniassaan, Ihmisyys ja Isänmaallisuus on käytännössä lokaan poljettu, sekä normaali naisen ja miehen suhde on häväisty nostaen kaiken näköiset irvokkuudet esikuviksi.

  Todellakaan tästä rappiosta ei nousta muuta kuin vallankumouksen kautta, on jo vajottu liian syvälle tähän saastaan.
  Historia näyttää sen oliko Dostojevski oikeassa kun hän 1800 luvulla totesi, että: –Suomalaiset eivät ole valtiota muodostava kansa, vaan suurvaltojen rakennusainetta.-

  Plusääni(29)Miinusääni(0)
 5. Man, I’ve been studying this shit for over 20 years, pretty intensely as it fascinates me to learn who rules and manipulates from the shadows and I can barely keep up with the tentacles the chosenites have laid. Every rabbit hole you peek into leads to the same bastards pulling the strings. Being such a tiny minority, they are WAY over represented in ALL positions of power & influence .. the game is rigged. They did it with control of Central Banking .. limitless shekels and focused determination while the Goyim worship Hollywood and sports celebrities shoved down their throats. They are experts at keeping the Goyim distracted, I’ll give them that.

  Tiny list one can use to draw a MAP .. the tentacles. These parasites pretend they are white European, while attacking white Europeans constantly and most normies have no idea who they really are.

  Mark Zaid – Jew spawn of a Rabbi
  Alexander Vindman – Jew
  Victoria Nuland – Jew
  Chuck Schumer – Jew
  Dianne Feinstein – Jew
  Adam Schiff – Jew
  Jerrold Nadler – Jew
  Joe Biden – Self Proclaimed Zionist
  Stefan Halper – ”Halper is a variation of the Jewish surname Heilprin”
  Ghislaine Maxwell – Father was MOSSAD
  Robert Maxwell – MOSSAD
  Jonathon Pollard – Jew
  Rod Rosenstein – Jew
  Jeffrey Epstein – Jew -Did Not Kill Himself
  Harvey Weinstein -Jew -(((Hollywood))) Pedophile
  Les Wexner – Jew – Pedophile Epstein’s Most Prominent Client/Shekel Man
  Alan Dershowitz – Jew -Pedophile Epstein Lawyer
  James Goldston – Jew – (((ABC))) Epstein Coverup
  Les Moonves – Jew – (((CBS))) Epstein Coverup
  Chris Wallace – Jew
  Al Franken – Jew
  Jeff Zucker – Jew – (((CNN)))
  Zuckerberg – Jew – (((Fakebook)))
  Susan Wojcicki – Jew – (((Google)))
  Anne Wojcicki – Jew stealing and utilizing your DNA through 23andme
  Sergey Brin – Jew – (((Google)))
  Amanda Rosenberg – Jew (((Google))) Exec. that Sergey was fukking while married to Susan Wojcicki
  Larry Page – Jew – (((Google)))
  George Soros – Jew
  Abe Foxman – Jew – (((ADL)))
  Jonathon Greenblatt – Jew – (((ADL)))
  Glass Leadership Institute – Cornerstone of (((ADL)))
  Sacha Baron Cohen – Jew (((ADL))) muppet begging for more censorship – muh ”antisemitism”
  Michael Bloomberg – Jew
  Sheldon Adelson – Jew
  Rahm Emanuel – Jew
  Barbara Spectre – Jew
  Paul Atkins – Jew
  Wilbur Ross – Jew
  Peter Thiel – Jew
  Wolf Blitzer – Jew – Fake News (((CNN)))
  Larry King – Jew
  AG Sulzberger – Jew (((York Times)))
  Maggie Haberman – Jew (((York Times)))
  Paul Krugman – Jew
  Ben Shapiro – Jew – Effeminate Small Hat Punk
  Milo Jewopolis – Jew black dick swallowing degenerate
  Laura Loomer – Jew
  Mark Levin – Jew
  Jake Tapper – Jew
  Gabriel Weinberg – Jew – duckduckgo
  David Steinberg – Jew – Disqus – Zeta Global
  Elliot Abrams – Jew
  Michael Chertoff – Jew
  Joe Lieberman – Jew
  Paul Wolfowitz – Jew
  Dov Zakheim – Jew
  Larry Silverstein – Jew – 9/11 WTC Lucky ”pull it” Larry
  Sivan Kurzberg – Jew – Dancing Israelis of 9/11 – MOSSAD
  Paul Kurtzberg – Jew – Dancing Israelis of 9/11 – MOSSAD
  Yaron Schumel – Jew – Dancing Israelis of 9/11
  Oded Ellner – Jew – Dancing Israelis of 9/11
  Omer Marmari Jew – Dancing Israelis of 9/11
  David Friedman – Jew
  Steven Mnuchin – Jew
  Jacob Lew – Jew
  Jason Greenblatt – Jew
  Stephen Miller – Jew
  Lloyd Blankfein – Jew
  Gary Cohn – Jew
  Reed Cordish – Jew
  Peter Chernin – Jew
  Gerald Levin – Jew
  Michael Lynton – Jew
  Brian Roberts – Jew
  Sumner Redstone – Jew
  Michael Eisner – Jew
  Larry Summers – Jew
  David Axelrod – Jew
  Bernie Madoff – Jew
  Matt Lauer – Jew
  Alan Greenspan- Jew
  Ben Bernanke – Jew
  Janet Yellen – Jew
  Rothschild – Jew
  Warburg – Jew
  Goldman – Jew
  Bonner family – Jews
  Bronfman family – Jews
  Pritzker family – Jews
  Noel Ignatiev – Jew – ”Goal of abolishing the White race”
  Theodor Adorno – Jew – Frankfurt School
  Max Horkheimer – Jew – Frankfurt School
  Herbert Marcuse – Jew – Frankfurt School
  Leo Lowenthal – Jew – Frankfurt School
  Otto Kirchheimer -Jew – Frankfurt School
  Walter Benjamin – Jew – Frankfurt School
  Felix Weil – Jew – Frankfurt School
  Carl Grunberg – Jew – Frankfurt School
  Terry Robbins – Jew -Weatherman Underground terrorist
  Howard Machtinger Jew – WU
  Ted Gold – Jew – WU
  John Jacobs – Jew – WU
  Elanor Raskin – Jew – WU
  Mark Rudd – Jew – WU
  David Gilbert – Jew – WU
  Kathy Boudin – Jew – WU
  Naomi Jaffe – Jew – WU

  OY VEY POJAT JA TYTÖT JA TRANS SEKSUAALISET. HOMOJA UNOHTAMATTA!

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 6. Suomessa toteutetaan parhaillaan eräänlaista top-down vallankumousta, jossa Perustuslain tasavaltaiseksi määrittelemä valtiomuoto pyritään saattamaan harvainvaltaiseksi. Koska lähtökohtana on demokratia, jossa kansalaisten mielipiteillä ja arvoilla on merkitystä, on välitavoitteeksi otettu näiden mielipiteiden ja arvojen muokkaaminen siten, että kansa ajan mittaa menettää vaikutusvaltansa, kansalaisoikeutensa ja henkilökohtaisen vapautensa. Lyhyesti sanoen kansat halutaan orjuuttaa ja vastarinnan minimoimiseksi apuna käytetään sellaisia massapsykologisia menetelmiä, joilla henkinen ja fyysinen kynnys orjuuteen tehdään kansalle ikäänkuin huomaamattomaksi.

  Artikkelissa mainittiin kaksi orjuutuksen keinoa eli velkarahajärjestelmään liittyvä korko-orjuus sekä pyrkimys monikulttuurisen yhteiskunnan luomiseen. Koron määräytyminen vuosittain tekee hurjaa jälkeä velkaisessa kansantaloudessa, vaikka nimelliskorko olisikin matala. Lisäksi ovat uudet finanssimekanismit, joilla ihmisiä ja kansantalouksia voidaan sitoa ”turpeeseen” — esimerkiksi kohottamalla elinkustannukset pilviin pumppaamalla pääomamarkkinoille tyhjästä luotua keskuspankkirahaa samaan aikaan kun palkkoja halpuutetaan. Näin kansan henkinen energia ja työtarmo menevät pelkkien triviaalisten tarpeiden tyydyttämiseen ja näistä omistava luokka käärii sievoiset voitot.

  Monikulttuuria ajetaan sisään paitsi maahanmuutolla myös kansan omaa perinteistä kulttuuria sabotoimalla. Tätä työtä tekevät kulttuurimarxistit, jotka ovat jo pitkään hautoneet yliopistoissaan subversiivisia, maalaisjärjen ylittäviä oppeja kuten radikaalia feminismiä tai erilaisia gender-teorioita. Suoritettuaan pitkän marssinsa instituutioihin kuten mediaan ja oikeuslaitokseen ovat nämä marxistit muuttuneet vallankumousta suorittaviksi kulttuurileninisteiksi, minkä jälkeen on vuorossa kulttuuristalinistinen vaihe, jolloin kaikki uusien oppien arvostelijat vaiennetaan vaikka väkivalloin, esimerkiksi umpipolitisoidun oikeuslaitoksen avulla. Artikkelissa mainitut vaikuttajat ovat puhdaspiirteisiä kulttuuristalinisteja ja kuten Neuvostoliiton aikaiset edeltäjänsä, erittäin vaarallisia ja halveksittavia henkilöitä. Tietenkään nämä henkilöt eivät toimi yksin vaan media ja sille lausuntojaan tarjoavat eliitin edustajat ovat tärkeässä roolissa pyrkiessään legitimoimaan uuden järjestyksen yhä kiihtyvän vainon mm. konservatiiveja vastaan.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
  1. Ylewatch-blogisti:

   ”VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN ON SAATAVA TUOMITTAVAKSI KORKEIMPAAN OIKEUTEEN!

   Suomen kansan edustajaa näyttelevän vihreiden Pirkka-Pekka Peteliuksen viikolla nostama anteeksipyyntökohu nousi viikonlopun aikana uusille kierroksille. Yle uutisten verkkosivut julkaisi perjantaina uutisen Helsingin poliisille tehty useita tutkintapyyntöjä vanhoista tv-sarjoista – pyydetään tutkimaan kiihottamista kansanryhmää vastaan, jossa kerrotaan poliisin käynnistäneen esitutkintalain mukaisen esiselvityksen.

   Uutisen julkaiseminen jälkeen Yle toi esiin oman mielipiteensä vähemmistöjen erityisasemasta uutisjutussaan Kolme kokemusta siitä, miten Pirkka-Pekka Peteliuksen sketsit vaikeuttivat elämää: Pilkkalauluja päin naamaa, selittelyä, varovaisuutta baarissa. Siinä hyväosaiset city-saamelaiset ja romanit uhriutuvat paisuttelemalla ”syrjintäkokemuksiaan”, jotka johtuvat enimmäkseen heidän pikkusieluisesta huumorintajuttomuudestaan.

   Agendauutisen taustalla on nykyliberaalien vallalla oleva ajatus, että vain vallassaolijoista saisi tehdä pilaa, koska heikommassa asemassa (usein omasta syystään) olevat eivät muka osaisi puolustautua eikä heillä olisi vahvoja tukijoita. Todellisuudessa juuri ”heikommassa” asemassa olevat ”vähemmistöt” (globaalisti värilliset ovat murskaava enemmistö) ovat kantaväestövihamielisen globalistieliitin erityisessä suojeluksessa. Kun ”vähemmistöjen” suoja-asemaa lisätään entisestään, heistä tulee eräänlainen uusi koskematon ”eliitti”, jonka arvostelu ja pilkkaaminen kriminalisoidaan jopa taannehtivasti kuten Neuvostoliitossa. Juuri näin on käymässä, mikäli vanhoista tv-sarjoista tehdyt tutkintapyynnöt johtavat syytteisiin…”

   Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/11/valtakunnansyyttaja-raija-toiviainen-on.html

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
  2. Tämä on juuri sitä sitä hiipivää hölmöyttä jota pikkuhiljaa vuosikymmenten saatossa ujutetaan ihmisten tajuntaan tarkoituksena sumentaa selväjärkisesti ajattelevat, kokemuksien kouluttamat käytännön ihmiset alenmuuden tilaan, nöyriksi pokkuroiviksi musikoiksi, näiden itse itsensä yli-ihmisiksi korottaneitten akateemisesti ”sivistettyjen loisaatelien” orjakansaksi.
   Tämä Isänmaan ja Kansan riisto etenee juuri tällä psykolokisella tasolla kuin sieni-itiöt tunkeutuen kaikkialle jossa on vähänkin kasvualttiutta se myyräntyö on jo saanut lujan jalansijan esim. Suomenkielen halventamisessa, koska jopa moni ikääntynytkin kansalainen häpeää sitä ettei osaa ”haastaa lontoon murteella”.
   Koska pienistä puroista suuret kymetkin kasvavat, niin näin vähäisillä hivuttavilla mielialan muokkauksilla voidaan kansan itsetunto murentaa ja tähän johdattelevaan opastukseen ovat maamme johtavat tiedonjulkaisijat valjastettu kuuluvampana ja näkyvämpänä pakkovero YLE:mme.
   Vielä eräs pieni esimerkki siittä hieno säätöisestä johdattelusta on tämä määritelmä Siniristilipustamme Wikipediassa: -Lipussa on valkoisella pohjalla merensininen risti.- , ei ole pitkääkään aikaa kun siellä viellä määritelmässä luki TAIVAANSININEN, mutta kun halutaan poistaa käsite taivaansini kun ei enään sellaista näe kemikaalisumutteiselta taivaalta, niin se hukataan pois termistöstä.

   Plusääni(20)Miinusääni(0)
   1. Tänään näkyi täysin kirkas taivas jälleen. Lopeta tuo sekoilu jo. Tähdet tuikkivat kirkkaina ja galaksit loistavat tähtisumuina taivaalla juuri nytkin. Missä helvetissä sinä oikein asut, kun ei taivastakaan näy?

    Taidat olla litteän maan ”miehiä”?

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
 7. Kun sodassa tai taistelussa ollaan selkeästi häviämässä niin mitä silloin tehdään? Silloin haetaan rintamalle kaikki sotilaat ja tuodaan koko asearsenaali.

  Tämä Suomi, sen olitikot ja yleinen mielipide yhdessä kommunistisen ilmapiirin kanssa tarvitsee kunnon tuuletusta. Suomlaisten on lopetettava nuriseminen ja ryhdyttävä tekoihin kirjoitteluiden ja mielenosoitusten sijaan.

  Viikonlopuna lapioin viljaa naapurissa että tila voisi toimia mahdollisimman pitkään. Ketään kun ei saa päästää monopoliasemaan ja jos tämäkin tila lopettaa niin vaara on suuri. No, kärryssä oli kanssani ukrainalainen henkilö joka osuvasti sanoi:”Älä odota että joku muu tekee asioita sinun puolestasi. Kukaan ei auta sinua tai helpota elämääsi. Mutta jos sinä teet asioita maasi eteen, niin maa auttaa sinua. Pää on muutakin kuin syömistä varten”.

  Alkuosa on tuttu monestakin yhteydestä, mutta tuo viimeinen lause, se kuvastaa kaiken. Ihmisten pitää ajatella ja jokaisen pitää tehdä muutosta, muuten se ei tule. Siis konkreetista työtä, ei saarnoja ja webbisivuja.

  Kun nämä kaksi asiaa yhdistää niin päästään siihen että nyt tarvitaan joukkoja ja meidän itsemme on se tehtävä. Meidän pitää uhrata hyvinvointimme tulevien sukupolvien puolesta kuten itsenäisyystaistelussa esi-isämme uhrasivat meidän puolesta. Meidän tulee hankkia lisää lapsia. Unohtaa ulkomaan matkailut ja muut höpötykset. Kyse on eloonjäämistaistelusta. Ne henkilöt jotka ilmoittavat että eivät aio hankkia lapsia, minä olen hylännyt heti. Heistä ei ole yhteiskunnalle hyötyä sillä he ovat vapaamatkustajia.

  Samalla tavalla meidän tulee kutsua kaikki suomalaiset maailmalta Suomeen. He tuovat mukanaan perheensä ja varallisuutta. Se tarkoittaa että meillä on mahdollisuus vallata takaisin uimahallit, torit, kahvilat, … Niin että Suomi on taas suomalaisille hyvä paikka asua.

  Kuten olen jo aiemmin sanonut, kyse on eloonjäämis taistelusta. Suomikin on sisällissodassa. Ja se sota, se on ollut käynnissä jo useamman vuoden. On aika tehdä konkreettisia tekoja maamme hyväksi. Kirjoita e-mail, soita puhelu, valtaa julkisia alueita sieltä missä on ongelmia.

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 8. Tästäkään ei kai saisi puhua ilman että syyllistyy vihapuheeseen.
  Kuitenkin OM kirjoittaa aiheesta kriittisesti – ja hyvä niin.
  Sydney vietti vuoden transmiehenä: ”Lääkärit pettivät minut joka käänteessä”
  ”Kukaan ei voinut kertoa minulle, että se mitä tein, oli väärin -isoisäni oli ja tulee olemaan ainoa, jonka mielipiteestä koskaan välitän, kyyneleet silmissään hän pyysi minua lopettamaan”
  Kuva
  Sydney ennen ja jälkeen vuoden kestäneiden vahvojen hormonihoitojen

  ”En voi ymmärtää tätä kaikkea, mitä olen tehnyt itselleni viimeisen kahden vuoden aikana, vielä vähemmän sitä ’apua’, jota olen saanut terveydenhuollon ammattilaisilta.”

  Näin painokkaasti toteaa amerikkalainen Sydney Wright, biologinen nainen, joka ”vaihtoi sukupuolensa” mieheksi 18-vuotiaana ja pettyi raskaasti transaktivismia kannattavien lääketieteen ammattilaisten syöttämiin valheisiin. Kaikeksi onneksi hän kuitenkin välttyi ruumiinosiensa silpomiselta, mistä hän on ikuisesti kiitollinen.

  https://beta.oikeamedia.com/o1-125912

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 9. Jew Coup: Seditious Jews Orchestrating Trump Impeachment Lynching
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1822&v=vOWjgJW9saU&feature=emb_logo

  Today on TruNews, founder and host Rick Wiles presents an in-depth analysis of the Jewish influence that is glaringly evident in the impeachment process of President Donald Trump, using only Jewish publications and websites as confirmation of the conspiracy that abounds in the purge of this administration. Rick Wiles, Doc Burkhart. Airdate 11/22/19

  #TruNews #BIden #Jew #Coup

  TruNews on Facebook: https://www.facebook.com/trunews/
  TruNews on Twitter: https://twitter.com/trunews
  TruNews on Spreaker: http://www.spreaker.com/user/trunews
  TruNews on SoundCloud: https://soundcloud.com/trunews
  TruNews RSS Feed: https://www.trunews.com/feed

  TruNews is on the air! TruNews is God’s answer to Satan’s fake news.

  TruNews is the world’s leading news source that reports, analyzes, and comments on global events and trends with a conservative, orthodox Christian worldview. Our vision is to build a global news network that provides a credible source for world news, events, and trends while giving respect and honor to Christians of all major denominations — Evangelical, Orthodox, Anglican, Catholic, and Protestant.

  We believe Christians need and deserve their own global news network to keep the worldwide Church informed, and to offer Christians a positive alternative to the anti–Christian bigotry of the mainstream news media.

  Like David vs. Goliath, Rick Wiles is a citizen reporter who decided to take on the Big News Media. Starting with a $7,500 donation in May 1999 to launch the first radio program, Rick’s faith in God and steadfast determination has overseen the growth and development of TruNews into an internationally recognized source of credible news and information in a world where nothing seems to make sense anymore. Rick’s professional career was in media marketing and advertising sales. Throughout his early years, God’s hand silently guided him to be in employed in the latest new media. While in his early 20’s, Rick’s first media job was with a new FM radio station in the days when AM was still king.

  In 1980, he blazed a path as a pioneer in local cable television advertising when CNN and ESPN were new start-up channels on cable TV. As a sales manager, he launched one of the first cable advertising interconnects in the nation. He was hired in 1984 by the Christian Broadcasting Network as the first National Cable Marketing Manager for the new CBN Cable Network which later became the Family Channel. In 1995, Paul F. Crouch hired Rick as the Marketing Director for Trinity Broadcasting Network where Rick repositioned the TBN brand inside the cable industry — and played an important role in negotiating the early contracts to launch TBN on DirectTV, DISH, and the former PrimeStar DBS systems. Rick resigned from TBN in September 1998 after receiving a dramatic call from God to full–time ministry.

  Have questions? Please send an email to .

  We are here to pray for you.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 10. Texe Marrs näkyy kuolleen. Voi itku. James Bacque menehtyi myös hiljattain

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 11. Olli Pusa:

  ”Oikeusviranomaiset vastaan kansa

  Suomalaisen oikeuslaitoksen piilevä poliittinen vinoutuma on viime aikoina tullut selkeästi esiin. Ehkä siellä on rohkaistuttu viherkommunistisesta hallituksesta ja on noustu barrikadeille.

  Meillä on jo kauan tiedetty oikeuslaitoksen taipumus kommunistiseen ajatteluun. Esimerkiksi perustuslakiasioiden tulkinnan on ominut itselleen joukko kommunistisen lakimiesjärjestö DEMLA:n aktiiveja. Heistä Martin Scheinin oli jopa kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsenenä.

  Länsimaisessa oikeusajattelussa pohjalla on vallan jako eri toimijoiden kesken. Tuomioistuimen pitäisi edustaa riippumatonta tulkitsijaa eri tilanteissa. Kommunistisessa oikeusteoriassa lähdetään siitä, että tuomarit eivät ole riippumattomia vaan poliittisia toimijoita – puolueen uskollisia sotureita.

  Siis suomalaisen oikeuslaitoksen sisällä piilee vakava ristiriita kansalaisten oikeuskäsityksen kanssa. Tämä on vaarallista oikeuslaitoksen uskottavuuden kanssa. Se ei voi olennaisesti poiketa kansalaisten oikeuskäsityksestä. Se mikä ei ole oikeus ei voi olla laki, totesi vanha tuomarinohje.

  Perusteluna kansalaisten oikeuskäsitysten vastaisille linjauksille kommunistisen oikeusteorian ajajat esittävät yleensä joitakin ulkomaisia linjauksia. Ne heidän mielestään oikeuttavat ajamaan kansan mielipiteen vastaista oikeuslinjaa – kuten kommunistisessa yhteiskunnassa. Siellä oikeusjärjestys heijasti kommunistisen puolueen linjaa, ei kansalaisten oikeuskäsitystä. Sitä runnottiin vaikka väkivallalla.

  Samaa tapahtuu nyt Suomessakin. Valtakunnansyyttäjä Toiviainen vaatii syytettä Päivi Räsäselle raamatun siteeraamisesta. Uskomaton tulkinta. Vieläkin pahemmaksi asia meni kun Toiviainen tulkitsi, että vuosia ennen epämääräisen lain säätämistäkin esitetyt mielipiteet ovat laittomia.

  Toiviaisen sekoilua säesti vihreiden uusi kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius, joka on luonut uraansa komediaesityksillä sekä myöhemmin tutkailemalla erilaisia ötököitä luonto-ohjelmissa. Petelius pyysi anteeksi saamelaisista esittämiään sketsejä. Ilmeisesti Petelius säikähti, kun valtakunnansyyttäjä totesi, että ”katuminen” voi lieventää syyllisyyttä. Siis valtakunnansyyttäjä tosiasiassa vaatii poistamaan netistä, kirjastoista ym. sellaisen materiaalin, jonka hän tulkitsee olevan lain vastaista.

  Tällainen touhu ei enää poikkea kommunististen tai fasististen diktatuurien oikeuspelleilystä. Milloinhan Seitsemän veljestä, Sinuhe Egyptiläinen, Tuntematon sotilas tai Kalevala määrätään poistettavaksi? Valtakunnansyyttäjän toiminta istuu kyllä kommunistisen oikeusteorian periaatteisiin, mutta on täysin vastoin kansalaisten mielipidettä…”

  Koko artikkeli: https://oikeamedia.com/o1-125700

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Toisaalta kyse Baltzarin tapauksessa voi olla siitä, että Suomenkin poliittinen ym. eliitti on alkanut pelätä asemiensa puolesta ja pudottelee turhautuneelle kansalle syöttejä, joihin se voi purkaa kiukkuaan. Todella rankat ja pikkulapsia uhraavat pedofiilikultit saavat jatkaa toimintaansa rauhassa. Suomessa näillä ei ole vielä onneksi ollut tuntuvaa jalansijaa, mutta pyrkimys rantautumiseen on selvä. Maalitus-suojan varassa niiden on entistä helpompi toimia.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 12. Punatuho-hallituksen suunnittelemia sortotoimia:

  Ylewatch: ”ENSIN KIELLETÄÄN KANSALLISSOSIALISTIT, SITTEN MUUT ISÄNMAALLISET

  Demokrattisen kontrollin ulottumattomissa olevat taustavoimat määräävät ilmiselvästi maamme nykyistä poliisijohtoa. Poliisi ei ole enää neutraali valtion instituutio, vaan sen ovat kaappaneet kansalta tietämättä globalistiset ideologiset tahot. Poliisijohtoon onkin viime vuosina nimitetty poliittisin perustein kiipijöitä, joita ei kiinnosta Suomen yhteiskuntarauhan turvaaminen, vaan ainoastaan toimet, jolla suojellaan korruptoitunutta poliittista ”eliittiä”. Selvää on myös se, että poliisijohto ottaa käskyjä EU:n kabineteista, joissa taistellaan kaikin epädemokraattisin voimin jokaista kansallismielisyyden ilmentymää vastaan. Tavoitteena on tuhkahduttaa alkuunsa pieninkin protestimieliala, joka nousee halusta suojella kansallista suvereniteettia.

  Räikein esimerkki poliittisen poliisin eli Polpon harjoittamasta mielivallasta on kieltää itsenäisyyspäiväksi suunniteltu Kohti vapautta -liikeen marssi. Uutisjutussa Helsingin poliisi kieltää Kohti vapautta -uusnatsiliikkeen järjestämän mielenosoituskulkueen itsenäisyyspäivänä myhäillään tyytyväisenä kun ruohonjuuritason protestit voidaan estää kieroilla laintulkinnoilla. On orwelliaisuuden huippu, että perustuslaillinen kokoontumisvapaus kielletään vetoamalla perustuslakiin:

  Helsingin poliisilaitos on päättänyt, että kokoontumista ei voida pitää perustuslain, kokoontumislain, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön tarkoittamana laillisena ja rauhanomaisena mielenosoituksena, jota oikeusjärjestys suojaa.

  Miten polisii voi etukäteen tietää ja päättää, ettei mielenosoitus olisi rauhanomainen? Kyse ei ole muusta kuin ennakkosensuuriin rinnastettavasta laittomasta päätöksestä. On naurettavaa, että perustuslaillinen kokoontumisvapaus sivuutetaan vain sillä, että viitataan pelkän paperinpalan arvoisiin ”kansainvälisiin sopimuksiin”, joita vielä tulkitaan tulipunaisten ihmisoikeusjuristien linssien läpi.

  Nimellisesti Helsingin poliisin tekemä päätös tehtiin tietenkin aivan viime tingassa, jotta oikeudellisia prosesseja ei ehdittäisi aloittaa. Ainoastaan sohvallaan röhnöttävä hyväuskoinen demarieläkeläinen kuvittelee, että kieltopäätös tuli paikallispoliisilta itsenäisesti. On selvää, että kieltopäätöksen takana oli EU:ta nuoleva poliittinen johto, jota ohjaa vahva punavihreän totalitarismin kädenjälki. Syyttävä sormi osoittaa yhteen maamme johtovaan kansanviholliseen, mukavihreiden sisäministeri Maria Ohisaloon.

  Ohisalo julisti jo heti ministerikautensa alussa, että jo pelkkä kansallismielisten aatteiden julkituominen pitäisi kriminalisoida. Virkamieshallituksena jatkava Rinteen eronnut hallitus tulee uuden pääministerin saatuaan todennäköisesti pitämään Ohisalon sisäministerinä, joten suomalaisvastaiset sortotoimet eivät tule päättymään vain Kohti vapautta -liikkeen ilmaisuvapauden kieltämiseen.

  Ne kansallismieliset, jotka kuvittelevat, että poliittinen vaino rajoittuisi vain ”natseihin”, erehtyvät. Punatuhohallituksen toimet kansallismielisiä vastaan tulevat vain kiihtymään, mikäli pääministeriksi nousee Sanna Marin (sos. dem.). Silloin vaaravyöhykkeeseen joutuvat myös tavanomaiset kansallismieliset. Heidän oman etunsa kannalta olisikin tärkeä tukea ja nostaa esille se laillinen laittomuus, jota Kohti vapautta -liike nyt kohtaa.”

  http://ylewatch.blogspot.com/2019/12/ensin-kielletaan-kansallissosialistit.html

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Tällaisille punatuho-hallitus, johtavan kansanvihollisen, mukavihreiden sisäministeri Maria Ohisalon johdolla haluaisi antaa vapaan pääsyn maahamme:

   ”Ruotsin maahanmuuttajista vain puolet on töissä oltuaan maassa 15 vuotta”,
   https://www.kansalainen.fi/ruotsin-maahanmuuttajista-vain-puolet-on-toissa-oltuaan-maassa-15-vuotta/

   Ei huolta: ”Maahanmuuton hinta 3,2 miljardia euroa”. https://blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2019/03/05/maahanmuuton-hinta-32-miljardia-euroa-1-3-taustaa/

   Tuo on siis vuosittainen kustannus, jo tällä hetkellä meillä olevien elintasopakolaisten elättämisestä aiheutuva. Se joudutaan käytännössä kattamaan paisuttamalla vastaavalla summalla jo tällä hetkellä yli 100 miljardin euron KOROLLISTA ULKOMAANVELKAAMME – matalien korkojen aikakaan ei jatku ikuisesti ja ”veli on velka otettaessa mutta…”

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 13. Jukka Hankamäki blogissaan 6.12.2019:

  ”Itsenäisyys ja maahanmuutto

  Otsikkonani on itsenäisyys ja maahanmuutto, sillä käsittelen molempia. Näiden ilmiöiden ajauduttua yhteiskunnassa ristiriitoihin asettuu peruskysymys sinänsä muotoon: itsenäisyys vai maahanmuutto?

  EU-jäsenyyden aikana, osittain siitä riippumatta ja osittain siitä johtuen, on yleistynyt näkemys, että oikeus muuttaa Suomeen olisi subjektiivinen oikeus, eli oikeus, johon kenellä tahansa olisi oikeus. EU:n sisäpuolella tämä näkemys on johdeltu Schengenin sopimuksesta, johon Suomi on sitoutunut. Vuonna 2000 solmitun Amsterdamin sopimuksen jälkeen uudet jäsenmaat eivät ole voineet liittyä Euroopan unioniin hyväksymättä vapaan liikkuvuuden sopimusta.

  Vapaakauppa ei edellyttäisi väestöjen eikä työvoiman vellomista maasta toiseen, oikeutta muuttaa toiseen maahan pysyvästi asumaan eikä myöskään yhteistä valuuttaa tai rahapolitiikkaa, joka puolestaan on julkisen talouden rahoituskriisin juurisyy ja sellaisena yksi EU:n pysyvistä valuvioista.

  Väestöjen liikkumista pidetään EU:n sisäpuolella nyt jonkinlaisena itsestäänselvyytenä, vaikka se on mullistanut työ- ja koulutusmarkkinat kansallisvaltioissa. Liian monia asioita on alettu pitää EU:ssa vaarallisen itsestäänselvinä, kun taas monia sääntöjä, joista olisi jäsenmaille ja etenkin Suomelle hyötyä, laiminlyödään tai ylenkatsotaan.

  Rikottuja ovat no bail out -säädös ja Dublin II -asetus, eikä EU:n ulkorajaa ole saatu pitämään. EU maksaa useiden miljardien vuosilunnaita Turkille, joka pitää EU:ta pihdeissään pakolaistulvalla uhaten. Tämä on seuraus epäisänmaallisen politiikan harjoittamisesta EU:n suurimmissa jäsenmaissa, Ranskassa ja Saksassa. Britannia jo sanoikin moiselle good bye.

  Väestöjen virtaaminen ja vyöryminen rajojen yli on ollut kulttuurien ja kansakuntien tuho kautta historian. Hyvinvoinnin aikakauden hurmoksessa Eurooppaa ovat nyt päässeet hallitsemaan poliittisen vihervasemmiston ja huvitteluliberaalin porvariston kellokkaat, joiden vetämä politikointi on johtanut Euroopan valtiot ja kansakunnat kuilun partaalle sekä taloudellisessa, kulttuurisessa että turvallisuuspoliittisessa merkityksessä.

  Eurooppaan tunkeutuu jatkuvasti vieraita kansakuntia Afrikasta ja Lähi-idästä kansainvälisiä asiakirjoja, kuten YK:n pakolaissopimusta, hyväkseen käyttäen, vaikka niitä ei ole laadittu järjestelmällisiä väestöjensiirtoja varten. Systemaattista muuttoliikettä varten muutamat epäisänmaalliset poliitikot puolestaan laativat niin sanotun GCM-sopimuksen, jonka tarkoitus on institutionalisoida pakolais- ja turvapaikkapolitiikan verukkeella harjoitettu elintasosiirtolaisuus järjestelmälliseksi ja pysyväksi.

  Näin tehdään, vaikka yhdeltäkään kansakunnalta ei ole kysytty siihen lupaa demokraattisessa prosessissa, eikä kukaan ole siihen myöskään lupaa antanut sen enempää paikallisissa parlamenteissa kuin kansanäänestyksissäkään. Tämä on aitoa sosialismia, jossa vihervasemmiston moraaliposeeraajat maksavat oman hyvesignalointinsa ja kulttuurieliittiin pyrkimisensä veronmaksajien aarrekammiosta.

  Se, että vihervasemmistolaiset eivät tunnista eivätkä tunnusta kansallista itsemääräämisoikeutta, valtiollista suvereniteettia sekä poliittisen vallan perillisyyttä, on suora seuraus siitä, että heidän kätensä ovat aina olleet kiinni toisten ihmisten omaisuudessa, jonka he haluavat ryöstää oikeilta haltijoilta pois. Tämä merkitsee, että puliveivaava ja kepulikonsteja käyttävä vihervasemmisto on vapaan yhteiskunnan ja filosofian ikuinen vihollinen.

  He ovat saaneet sosialisointiin apua vierailta kansakunnilta, mikä on internatsismia selkeimmillään. Kun Eurooppaan tunkeutuneet vieraat kansakunnat ovat laskeneet jalkansa EU:n maaperälle, ne ovat aloittaneet sosiaaliturvalla shoppailemisen ja levittäytyvät röyhkeästi maasta toiseen sosiaaliturvan tasoa kilpailuttaen ja kantaväestöjen suvaitsevaisuutta kärsivällisyttä koetellen. Ne hyödyntävät myös EU-maiden kesken syntynyttä eripuraa ja EU-maiden tarvetta tasata tänne luvatta ja kutsutta tulleen ”rikkauden” muodostamaa painetta.

  Ongelman purkua siirtämällä se naapurimaiden kiusaksi sanottiin aiemmin ”taakanjaoksi”, nykyisin ”Euroopan siirtolaisjärjestelyksi” ja ”pakotetuksi solidaarisuudeksi” – täysin huomaamatta, että pakottaminen ei koskaan ole solidaarista eikä varsinkaan demokraattista, siis kansanvaltaa ja itsenäisiä valtioita sekä niiden kansakuntia kunnioittavaa.

  Sitten kun nämä maahan tunkeutuneet eivät ole saaneetkaan haluamaansa palvelua ja heitä on vastustettu sekä toivottu heidän palaamista kotikonnuilleen, he ovat kehdanneet valittaa ”rasismista” – ikään kuin kansakunnilla ei olisi oikeutta itse päättää, keitä ulkopuolisia he sietävät tonteillaan vai sietävätkö ketään.

  Väite ”rasismista” on puolestaan järjetön, sillä juuri kukaan kantasuomalainen ei tunne sisäsyntyistä ulkomaalaisvastaisuutta eikä muukalaiskammoa. Kun maahanmuuttoa vastustetaan, siihen on syy vakavissa etu-, arvo- ja kulttuurikonflikteissa, jotka johtuvat maahanmuutosta itsestään eivätkä mistään kansankiihottajien taikasanoista.

  Talonpoikaisessa ajattelussa katsottiin, että isännällä on oikeus heittää kutsumattomat vieraat ja tunkeutujat ulos mailtaan ja talostaan, ja jos niin ei tee, on huono isäntä. Suomi on maa, jolla ei ole monien muiden EU-maiden tapaan ollut isäntää pitkään aikaan, mutta toivottavasti sellainenkin vielä saadaan, mukaan lukien toimintakykyinen esikunta.

  Itävaltalais-japanilaisen kreivin ja vapaamuurarin Richard Coudenhove-Kalergin idealistista utopiaa rakennettaessa ja beethoovenilaisen harmonian havinaa kuunnellessa on lähes kaikissa EU:n jäsenmaissa unohdettu kansallismielisen filosofian keskeiset opinkappaleet. Ne ovat myös suomalaisen hegeliläis-snellmanilaisen kansallismielisyyden lähtökohtia, ja siksi laitan ne tähän…”

  Koko artikkeli: http://jukkahankamaki.blogspot.com/2019/12/itsenaisyys-ja-maahanmuutto.html

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat