Sauli Niinistö hyökkäsi Venäjää vastaan Krim-foorumissa

Sionistipresidentti Sauli Niinistö (N) osallistui viime maanantaina Ukrainan ehdotuksesta järjestettyyn Krim-foorumin huippukokoukseen Kiovassa. Foorumissa N tuomitsi Krimin liittämiseen Venäjään antaen näin tukensa Yhdysvaltojen ja EU:n valtapolitiikalle Ukrainassa. Samalla N vaaransi jälleen Suomen aseman Venäjän suhteen ja liehitteli kaksinaamaisen ällöttävästi Yhdysvaltojen sekä Euroopan unionin suurvaltapolitiikkaa, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.    

Niinistö tuomitsi voimakkaasti Krimin liittämisen Venäjään 

viittasi vuonna 1975 Helsingissä pidettyyn ETYK-kokoukseen ja sen periaatteisiin, joita ovat suvereniteetti, väkivallan käytöstä ja sen uhkasta pidättäytyminen, rajojen loukkaamattomuus sekä alueellinen koskemattomuus. 

Niin ikään N:n mukaan pitäisi noudattaa ”Helsingin henkeä”, jolla hän tarkoittaa vastapuolten halua käydä dialogia erilaisuuksista huolimatta. Tämä N:n letkautus oli tietysti tarkoitti Venäjälle, koskien Krimin liittymistä Venäjään. 

Sionistipresidentin Sauli Niinistön pitäisi muistaa, että:  

Krimin liittäminen Venäjään vuonna 2014 ei ollut laitonta, vaan se oli kansanäänestyksen tulos, jossa Venäjään liittymistä kannatti jopa 97 prosenttia kansanäänestykseen osallistuneista.  

Jo entinen ulkoministeri Paavo Väyrynen totesi MTV:n huomenta Suomi ohjelmassa, että Kiovassa tehtiin Yhdysvaltain tuella vallankaappaus, jonka seurauksena laillisesti valittu johto joutui poistumaan maasta. Uusi hallitus kielsi venäjän kielen käytön ja lähti hakemaan Nato-jäsenyyttä. Amerikkalaiset tiesivät, että pyrkimys Ukrainan viemiseksi NATOon, pakottaisi Venäjän ottamaan Krimin haltuunsa. 

Sionistinen Ukraina lietsoo sotaa Venäjää vastaan 

Juutalaiseen perheeseen syntynyt Ukrainan sionistipresidentti Volodymyr Zelenskyin antoi 24. Maaliskuuta presidentillisen määräyksensä (№117/2021)

Määräyksessä julistetaan toimeenpantavaksi Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustusneuvoston päätöksen ”strategiasta Krimin autonomisen tasavallan sekä Sevastopolin sataman uudelleen haltuun ottamiseksi ja niin muodoin väliaikaisesti miehitetyn alueen uudelleen integroimisesta” Ukrainaan. 

Yllä mainittuhan on sodan julistus Venäjälle: haluaako sionistipresidentti Sauli Niinistö, että myös Suomi osallistuu sotaan Venäjää vastaan!? 

N ei kuitenkaan huomioinut fanaattisena sionistina ja Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman (läntiseen liittoumaan kuuluvat pääsääntöisesti USA, Iso-Britannia, Saksa, Ranska ja Israel: siihen siinä voi olla muitakin maita, esim. Suomi haluaa olla kiihkeästi mukana) lakeijana seuraavia oleellisia tekijöitä: 

Itä-Ukrainan sota, joka on virallisen tiedon mukaan huhtikuussa vuonna 2014 alkanut Ukrainan hallituksen sekä Venäjän tukemien joukkojen, kapinallisten tai separatistien välinen aseellinen yhteenotto Itä-Ukrainassa. 

Itä-Ukrainan sodan alkaminen oli Yhdysvaltojen ja EU:n laajentumisen politiikkaa Ukrainassa. 

 
Esimerkkinä voidaan mainita, että vuonna 2017The Wall Street Journal  -lehden  uutisoinnin mukaan Pentagonin – Yhdysvaltain sotilaspäämajan – suunnitelmissa oli tarjota Ukrainalle aseapua sisällissodassa Itä-Ukrainan kapinallisia vastaan. Suunnitelman toteuttamiseksi tietysti tarvittiin Valkoisen talon hyväksyntä. 

Niin ikään The Hill  -lehden kertoman mukaan (2017) Trumpin hallinnon tukeman Xcoalin johtajan Ernie Thrasherin Ukrainassa antamassaan lausunnossa todenneen. ”Yhdysvaltalaisen hiilen korvaavan venäläisperäisen nykyisissä lämpövoimaloissa, tarjoten varmuutta sekä monipuolisuutta Ukrainan energiansaantiin.” Juutalaismafian kontrolloima Yhdysvallat ovat siis vaikuttaneet Ukrainan sodan sekä laajentumiseen Itä-Ukrainan kapinallisia vastaan. 

Yhdysvaltojen motiivit Ukrainan hallituksen tukemiselle 

NATOn laajentuminen Itä-Euroopassa tarkoittaa sitä, että NATO toimii astinkivenä Yhdysvalloille Eurooppaan. 

Yhdysvaltojen tarkoitukset esimerkiksi Ukrainan kriisiin sotkeutumisessa on sekä taloudelliset että sotilaalliset. 

Yhtenä tärkeänä perusteluna Ukrainan sionistihallitusten avustamisessa on ollut Nord Strean 2 –kaasuputki, ja sen vastustaminen. 

Yhdysvallat on vastustanut kiivaasti Venäjän ja Saksan välille vedettävää Nord Stream 2 –kaasuputkea. Yhdysvaltojen mukaan kaasuputki lisää Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta sekä enentää Venäjän sekä poliittista että taloudellista riippumattomuutta lännestä, ja jopa kiristyksen mahdollisuuden. Toisaalta Washingtonin  ulkopolitiikka tähtää siihen, että venäläinen maakaasu virtaisi edelleen Ukrainan kautta eikä Nord Stream 2:lla koitettaisi muuttaa sen reittiä. 

Tietysti Yhdysvaltojen prioriteetteihin sisältyy halu vähentää kilpailua Euroopan energiamarkkinoilla Yhdysvaltain rahtaaman nestekaasun myynnin tieltä. Nesteytettyä maakaasua voidaan kuljettaa LNG-kuljetusalustoilla pitkiä matkoja. 

Tiettyjen NATO-maiden operaatiot ja NATOn laajentuminen Euraasian sydänmaan ympärille 

Yhdysvaltojen johtaman sotilaallisen läntisen blokin läheisyys Venäjän rajoilla ja asevarustelu entisissä neuvostotasavalloissa, kuten Ukrainassa sisältävät useita geopoliittisia syitä, joista käsittelemme muutamia.  

Yksi näistä syistä on Euraasian sydänmaan eli Venäjän ympäröiminen Yhdysvaltojen johtamalla koalitiolla. Tällä pyritään estämään Venäjän sotilaallinen ja taloudellinen yhteistyö Itä-Aasiaan. Jo sir Halford Mackinderin  1900-luvun alkupuolella sydänmaateorialla oli poliittinen tilaus Britannian sekä Venäjän siirtomaakilpailun taustaa ajatellen. Sydänmaateoria painotti mannerperustaisen valtion voimaa merivaltoihin nähden siinä suhteessa, että Venäjä hallitsi Euraasian mantereen sydänmaita. Vuonna 1919 Mackinder oli kehittänyt sydänmaateoriaansa muuttuneissa olosuhteissa. Siihen sisältyivät tuolloin reuna-alueina Itämeren alue, purjehduskelpoiset Keski- ja Ala-Tonava, Mustameri, Turkki, Kaukasia, Persia, Tiibet ja Mongolia. Näiden väliin jäivät Euraasian kolme mantereista imperiumia: Brandenburg-Preussi, Itävalta-Unkari ja Venäjä. Näiden hallitsemille alueille ei merivalloilla ei ollut kontrollia. Hän ymmärsi myös, että mikäli sydänmaan imperiumi saavuttaisi hallintaansa Arabian, voisi se Suezin kautta myös hallita ”maailman risteystä”.  

Tunnetusti toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat on ollut taloudellisesti ja sotilaallisesti tietyn kaltainen maailman imperiumi, jonka johtama taloudellinen kehitys on yhdistänyt Euroopan, Japanin sekä myös Aasian pienemmät valtiot osaksi läntistä talousjärjestelmää. Kuitenkin Donald Trumpin hallintokaudella, ja jo aikaisemminkin, Yhdysvaltojen imperiumin vallansiirtymä on alkanut luisua Itä-Aasiaan, ennen muuta Kiinalle, ja myös Venäjän harjoittaman moninapaisen politiikan sekä talouden piiriin, jonka yhtenä kehityksen kuvastimena voidaan määritellä Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n vahvistumisena lännen kilpailijaksi. Tästä aiheesta löytyy paljon eritasoisia tutkimuksia. 

Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden NATO-maiden sotilaallinen ja taloudellinen tuki Ukrainan sionistihallinnolle on länsiliittouman suurvaltapolitiikkaa Itä-Euroopassa. 

“Helsingin henkeen” nojautuen ja yllä olevaan viitaten kirjoitamme vielä, että: 

Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten kantavana voimana sionistisen Ukrainan hallituksen tukemiselle ovat taloudelliset ja geopoliittiset intressit (joista yllä esitettiin tietysti vain osa). Niinistö lienee samaa mieltä, että tässä on kyllä “Helsingin henki” tiukoilla. Näiden tiettyjen NATO-maiden geopolitiikka juuri ei kunnioita toisten suvereniteettia, eikä liioin vältä väkivallan käyttöä, puhumattakaan, että pidättäytyisi sillä uhkailusta ja täten loukkaa jatkuvasti rajoja sekä alueellista koskemattomuutta. Niinistö ja Suomen johtavat poliitikot ovat kokonaisuudessaan tässä valtioterroristien joukossa. 

Yhdysvaltojen ja Venäjän välille ei synny välitöntä sotaa 

Aivan turha on kuvitella, että Yhdysvallat ja Venäjä ajautuisivat avoimeen aseelliseen konfliktiin keskenään. Tämä ei ole mahdollista monestakaan syystä. Ensinnäkin molemmat suurvallat ovat maailman voimakkaimpia ydinasevaltoja, ja toisaalta näiden valtioiden ei tarvitse käydä sotaa keskenään ja kolmanneksi molempia sekä Yhdysvaltoja että Venäjää ohjastelee sama juutalaismafia. Lännen ja Venäjän välille lietsotaan erimielisyyksiä, mutta tässä on kysymyksessä hajota ja hallitse ohjelma. Voidaan ajatella, että myös Venäjän kimppuun hyökätään, mutta sitä ei tee USA, vaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja EU:n tukema Ukraina. Selvennämme tätä tilannetta hiukan jäljempänä. 

Syytä on vielä huomauttaa, että lännen, kuten myös Suomen vihamielisyys Putinin hallintoa kohtaan näyttäisi olevan hyvin suurta, mutta miksi? Siksi, että juutalaismafia lietsoo länsimaita vihaamaan Venäjää, kuten vastaavasti Venäjällä vaikuttava Israel-myönteinen konklaavi eli juutalaismafia yrittävät yllyttää Venäjää kaunaisuuteen länsimaita kohtaan. 

Monet tahot pitävät Putinia läntistä globalisaatiota vastustavana epäitsekkään idealistisena voimana, mutta joidenkin mielestä enimmäkseen pragmaatikkona. Esimerkiksi Putin on pitänyt yllä molemminpuolisesti hyviä suhteita Israelin kanssa, ja samalla Venäjä on tavoitellut lämpimiä suhteita myös arabimaiden kanssa.  

Toisaalta Vladimir Putin on rehkinyt ahkerasti palauttaakseen Venäjän taloudelliseen kukoistukseen ja perinteiseen ortodoksiseen kulttuuriin juutalaisvaikutteisen Neuvostoliiton jäljiltä. Venäjälle on rakennettu vuoden 2010 jälkeen noin 50 kirkkoa ja sama määrä on rakenteilla. Moskovassa sijaitsee ortodoksisen kirkon keskus, Moskovan patriarkaatti.  

Venäjän ortodoksinen kirkko on globaalissa mittakaavassa sekä hengellinen että  poliittinen vaikuttaja.   

Joskin emme voi luottaa kehenkään aukottomasti, kuitenkin voidaan toivoa Kaitselmuksen ohjaavan siten, että Venäjän johtaja, olipa hän kuka tahansa, ei luovuttaisi hegemoniaansa juutalaismafialle. Venäjällä tilanne ei ole vielä niin katastrofaalinen kuin Yhdysvalloissa, jossa juutalaismafian valta on absoluuttisen täydellistä.  

Suomessa ei ole omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan enemmistön kannatus muodostuu valtamedian ja Brysselin villakoirien valheille. Samalla Suomi muodostaa Yhdysvaltojen protektoraatin eli puskurialueen Venäjää vastaan. Suomen vallanpitäjien typerä ulkopolitiikka Venäjän suhteen palvelee vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.    

Jos Ukrainan sota laajenee, Suomi jää tässä NATO-maiden puskurivyöhykkeen alle Venäjää vastaan. Tästä  (Suomen osalta) ovat vastuussa Suomen istuva presidentti, joka puolustusvoimien ylipäällikkö  sekä muut ulkopolitiikasta vastaavat toimijat.  

Luonnollisesti Suomen olisi pitänyt muodostaa ystävälliset suhteet tärkeimpään naapuriinsa, suurvalta Venäjään. Niin ikään maallemme olisi järkevintä ja myös turvallisinta noudattaa puolueettomuuspolitiikkaa. Venäjä ja Itä-Aasia muodostavat tulevaisuudessa Suomelle, kuin myös koko Euroopalle merkittävän taloudellisen kumppanuuden, jos sitä ymmärrettäisiin hyödyntää. 

Markku Juutinen

 

Lähteet 

Niinistöltä vankka tuki Ukrainalle Krim-foorumissa (iltalehti.fi) 

Milloin kriisistä tulee sota? – MTVuutiset.fi 

Pentagon Offers Plan to Arm Ukraine – WSJ 

Trump officials hail coal export deal with Ukraine | TheHill 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-15/u-s-toughens-stance-on-russian-gas-as-engie-defends-new-pipe

Implications Seen for U.S. LNG as Nord Stream 2 Nears Finish Line – Natural Gas Intelligence 

Mackinder ja eturintamamaat (jyu.fi) 

Krimin äänestystulos varmistui: Liki 97 prosenttia kannatti liittymistä Venäjään YLE Uutiset. 3.2014. 

https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/vayryselta-kovia-vaitteita-ukrainan-kriisiin-lansimaiden-toimet-aloittivat-sodan-venajan-oli-pakko-vallata-krim/6734120#gs.stm53GA

Владимир Зеленский: фото, биография, досье (liga.net)  

Zero Hedge –verkkosivuilla. Saatavina: https://www.zerohedge.com/news/2014-04-03/guest-post-russia-dominated-global-banks-too . Tämä osoiteei toimi enää, mutta linkin osittama artikkeli on luettavana täällä: Russia is Dominated by Global Banks, too – Political Conspiracies … 

38 kommenttia

 1. Ei kai tuo ollut mikään ”huippukokous”? Eikös se ollut ihan tavallinen kokous? Näiden superlatiivien käyttöä voitaisiin rajoittaa ja käyttää niitä vain oikeissa kohdissa. Eihän tuola ollut mitään ”huippu” eikä sielä ollut maailman ”huppuja”. Pieni joukko siionisteja ajamassa niiden etuja.

  Plusääni(3)Miinusääni(2)
 2. Isänmaansa menetystä surevan mielestä Niinistö on hyvä esimerkki siitä kuinka suuren vahingon yksi sionisti voi omalle maalleen aiheuttaa. Tässä oma maa tarkoittaa isänmaata ja Suomea mutta Niinistö on selkeästi toiminut enemmän vieraan maan (USA/Israel-koaliitio, joka rakentaa jo aika avoimesti Israel-imperiumia) agendan mukaan eli voi sanoa että hän ei ole kokenut Suomea samalla tavalla isänmaakseen kuin aito perussuomalainen kokee ja siksi pitää ensisijaisena velvollisuutenaan puolustaa maataan, sen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Vain tältä pohjalta voi ymmärtää N:n toimintaa eu- ja nato-mafian tukijana — myös tässä Krimin asiassa. Selkeä lojaali ’sielun-yhteys’ on minusta nähtävissä globalistien ajamaan ’swaabilaiseen dystopia’ agendaan jossa kansallista itsenäisyyttä ja omaa päätäntävaltaa omissa asioissa ei hyväksytä.
  Niinistö v-muurari klaaneineen tulee jäämään historiaan miehenä joka hukutti ja myi maansa (sen maan jossa on asunut) vieraille voimille.

  Plusääni(10)Miinusääni(3)
 3. Niinistö on kyllä oikeassa. Venäjällä ei ole mitään oikeutta varastaa Ukrainalta yhtään aluetta.

  Plusääni(8)Miinusääni(13)
  1. Ei todellakaan ole oikeutta varastaa. Sellainen on vain Usan ja Israelin sionisteilla. Vain heillä oli oikeus ryöstää Palestiina ja ajaa palestinalaiset pois omilta asuinsijoiltaan ja kodeistaan ja yrittää nyt tuhota koko kansa.
   Venäjä sen sijaan ei ryöstänyt mitään. otti vain sen mikä sille historiallisesti kuuluu ja Krimin kansalaisten tahdosta jotka eivät haluneet jäädä Ukrainan sionistien mielivallan alle. Krimillä kansa on tyytyväistä.

   Plusääni(8)Miinusääni(4)
 4. NIINISTÖN PETOS
  Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tulee jäämään historiaan isänmaansa petturina. Niinistö on kiivas USA:n ja EU:n perseennuolija, joka ei ajattele lainkaan Suomen etua. Krimin kysymyksessäkin Niinistö puolustaa USA:n ja EU:n imperialismia. Krimin uudelleen liittäminen Venäjään oli krimiläisten unelma, jota kannatti 97 % krimiläisistä. Ukrainan tapahtumat vuonna 2014 olivat USA:n rahoittama vallankumous, josta johtui Ukrainan sisällissota, joka jatkuu yhä. Niinistön syytä oli myös NATO:n kanssa solmittu isäntämaasopimus, joka liittää tosiasiallisesti Suomen NATO:on. Niinistö on myös Maailman talousfoorumin (WEF) Great Resetin kannattaja, joka veisi toteutuessaan Suomen viimeisetkin itsenäisyyden rippeet. Niinistö oli myös tärkeä tekijä Suomen liittämisessä EU:hun 90-luvulla ja syyllistyi valtiopetokseen. Kehotankin jokaista suomalaista yhtymään juristi Jaana Kavoniuksen tutkintapyyntöön isänmaanpettureita vastaan.
  LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(3)
 5. Kun Niinistö on asettunut tukemaan Krimin valtaamista pois Venäjältä hän on liittoutunut USA/Israel/Nato-koaliition kanssa itää vastaan, koaliition joka tukee Schwabilaista ’olet onnellinen vaikket omista mitään’-mafiaa sen maailman valloituksessa johon oleellisena asiana kuuluu rotujen sekoittaminen ja Euroopan ’kalergisoiminen’ eli vieminen sionistien ja v-muurari vallan alle joista on tarkoitus tulla koko maailmaa hallitseva pieni ylin eliitti.
  Importing Afghanistan: A Very Stupid Idea with Very Powerful Enablers
  TOBIAS LANGDON • AUGUST 30, 2021
  Here’s some good news about Afghanistan. If you drew up a “Toxic Top Ten” of the worst possible places to receive migrants from, Afghanistan wouldn’t be #1. I think that honour would go to Somalia. Now some bad news about Afghanistan…
  —Tässä on hyviä uutisia Afganistanista. Jos laadittaisiin ”myrkyllinen top ten” pahimmista mahdollisista paikoista, joista maahanmuuttajia voitaisiin ottaa vastaan, Afganistan ei olisi sijalla 1. Luulen, että se kunnia menisi Somalialle. Nyt huonoja uutisia Afganistanista. Se voisi olla myrkyllisen kymmenen joukossa hyvinkin sijalla 2 tai 3. Se on Tanskassa raiskaustuomioiden osalta sijalla 2, mutta Tanskalla ei ole sitä kunniaa, että se olisi rikastunut tuomalla maahan suuria määriä pakistanilaisia.
  Länsimaiset poliitikot, toimittajat ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka nyt mahdollistavat afgaanien ”evakuoinnin” länteen, pitäisi asettaa syytteeseen rikoksista ihmisyyttä vastaan.
  Juutalaisen eliitin rikokset
  Ja pahempaa kuin roska. Mutta neokonservatiivit ovat vain yksi siipi juutalaisesta eliitistä, joka tällä hetkellä ajaa länttä kohti tuhoa. Afganistanissa tuhlatut kaksi biljoonaa dollaria ja enemmänkin tarvittiin kipeästi kotona Amerikassa. Entä esimerkiksi opioidiepidemia, joka raastaa valkoista työväenluokkaa? He kuolevat ”epätoivon kuolemaan” perinteisten työpaikkojensa menettämisen ja valkoisten vastaisen median armottoman demonisoinnin ansiosta. Juutalainen lääkemiljardöörien perhe Sackler valmisti tuon epidemian valkoisen työväenluokan väestölle. Samaan aikaan heidän neokonservatiiviset kanssakansanedustajansa lähettivät muita työväenluokan valkoisia kuolemaan ja silpomiseen Afganistanissa.
  Juutalaisten näkökulmasta valkoisten rahojen tuhlaaminen ulkomaansotiin on kuitenkin erittäin järkevää. Romaanissaan Nineteen Eighty Four (1949) George Orwell ilmaisi asian näin selittäessään, miten ”sota on rauhaa” IngSocin häikäilemättömille vallanhimoisille narkomaaneille:
  Sodan olennainen teko on tuhoaminen, ei välttämättä ihmishenkien vaan ihmistyön tuotteiden tuhoaminen. Sota on keino murskata kappaleiksi tai valaa stratosfääriin tai upottaa meren syvyyksiin aineksia, joita muuten voitaisiin käyttää tekemään massoista liian mukavia ja siten pitkällä aikavälillä liian älykkäitä. Vaikka sota-aseita ei todellisuudessa tuhottaisikaan, niiden valmistus on silti kätevä tapa käyttää työvoimaa tuottamatta mitään kulutettavaa. (Yhdeksäntoista kahdeksankymmentäneljä, osa 2, luku 9).
  Neokonservatiivien ulkomaisiin sotiin käyttämien rahojen olisi pitänyt auttaa amerikkalaisia valkoisia saamaan isompia perheitä ja elämään parempaa elämää. Mutta juutalainen eliitti on myös tuhlannut biljoonia mustiin ja muihin ei-valkoisiin Amerikassa 1960-luvulta lähtien. Toivoton pyrkimys oli alun perin ”rotujen tasa-arvo”. Nyt lisää triljoonia tuhlataan uuteen ”rotujen tasa-arvon” tavoitteluun. Valheellinen perustelu on muuttunut, mutta rahan tuhlaaminen ei ole. Eikä myöskään selvä ja pahansuopa tarkoitus: Estää valkoisten rahan käyttäminen valkoisten hyväksi.
  Sen sijaan valkoisten rahaa käytetään valkoisten vahingoittamiseen. Vaikka Afganistanissa käytettiin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana valtavia summia tuhoisin tuloksin, paljon pienemmät summat, joita käytetään afgaanien ”evakuointiin” länteen, tuottavat varmasti tuloksia. Afgaanit tulevat murhaamaan, raiskaamaan, silpomaan ja ryöstämään enemmän valkoisia. Ja afganistanilaiset liittyvät jatkuvasti kasvavaan valkoisten vastaiseen armeijaan, joka taistelee ”valkoista rasismia”, ”valkoista ylivaltaa” ja ”valkoisten etuoikeuksia” vastaan… –näin toteaa TL linkin artikkelissa
  https://www.deepl.com/Translator
  https://www.unz.com/article/importing-afghanistan-a-very-stupid-idea-with-very-powerful-enablers/

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. ” lahjakkuus on varsin yksipuolista: sotaa, lisää sotaa … ”
    Tosiasia on että tämän schwabilaisen eliitin yksipuolinen lahjakkuus näkyy myös sen vihassa valkoista rotua kohtaan jonka se haluaa tuhota ja joka tänään käy epätoivoista taistelua oman ja kulttuurinsa olemassa olon ja säilymisen puolesta.
    Amerikassa tilanne on jo katastrofaalinen ellei menetetty ja Eurooppassakin valkoisen rodun valta kaventuu koko ajan globalisti-neokonnien yrittäessä alistaa ja kaapata kansallisvaltiot ja siirtää valkoisen rodun museotavaraksi.

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Unissakävely ei-valkoiseen tulevaisuuteen
     ANDREW JOYCE – SYYSKUU 1, 2021
     ”Noin kuusi kymmenestä kaikenikäisestä valkoihoisesta aikuisesta sanoo, että valkoihoisten osuuden väheneminen väestöstä ei ole yhteiskunnalle hyvä eikä huono asia.”
     Pew Research Center, 23. elokuuta 2021.
     Minua kiehtoi ja turhautti Pew Research Centerin hiljattain tekemä kyselytutkimussarja, joka käsitteli asenteita Amerikan vähenevää valkoista väestöä kohtaan. Vaikka Pew:n tuloksissa on useita mielenkiintoisia kerroksia, keskeinen viesti on se, että merkittävä enemmistö valkoihoisista vastaajista ilmoitti, että heidän mielestään valkoihoisten vähenevä osuus väestöstä ei ole yhteiskunnalle hyvä eikä huono asia. Toisin sanoen he kokevat, että heidän tai heidän lastensa kannalta mikään ei muutu olennaisesti, vaikka he ovatkin joutuneet vähemmistön asemaan, sanoo AJ ja jatkaa:

     Valkoisen enemmistön menettäminen merkitsee toivon menettämistä alkuperäisen hankkeen koneiston ja voimavarojen takaisin saamiseksi. Kun Rubicon on ylitetty, ainoa vaihtoehto on aloittaa uusi hanke, jonka ytimessä on oltava enemmistöaseman takaisin saaminen.
     Valkoisten kansojen väestökontrollin menettäminen muistuttaa auton hallinnan menettämistä, sillä omalla alueella syrjäytymisen seuraukset ovat ihmiskunnan historian aikana osoittautuneet katastrofaalisiksi, ja niihin liittyy poikkeuksetta väkivallan, poliittisen alistamisen, sosiaalisen hyljeksinnän ja epäinhimillistämisen lisääntyminen.
     Valkoiset, jotka uskovat saavansa etnisten ryhmien välisenä vastineena laillisia etuoikeuksia, etuoikeutettuja työllistymismahdollisuuksia ja ylivertaisen edustuksen kaikessa televisiomainoksista hallitukseen, eivät selvästikään ole lukeneet vihamielisen joukkopropagandan rivien välistä. He elävät hölmöjen paratiisissa. Siellä, missä unissakävelevät valkoiset odottavat vastavuoroisuutta, he löytävät vain kostoa.
     Vähemmän materialistisesti ilmaistuna valkoisten väestörakenteen väheneminen on myös syvän kulttuurisen menetyksen airut. Merkit ovat jo täällä.
     Johtopäätös
     Elämässä joko voitetaan tai hävitään. Pysähtymiselle ei ole sijaa. Ajatus siitä, että massiivinen väestörakenteen muutos ei ole ”hyvä eikä huono asia”, ei ole muuta kuin epälooginen usko epätodennäköisen toteutumiseen. Pew:n tulokset osoittavat, että kaikenlainen valkoisten herääminen ymmärtämään valkoisten taantumisen todellinen luonne on mammuttimainen tehtävä.
     https://www.unz.com/article/sleepwalking-into-a-non-white-future/
     https://www.deepl.com/Translator

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Tunnettu propaganda-asiantuntija: Pahin on vielä edessä globaalissa psykologisessa operaatiossa
  ”Covid-19 on luultavasti yksi suurimmista propagandaoperaatioista, jonka olemme nähneet historiassa sen globaalin luonteen ja siihen käytettyjen resurssien vuoksi”
  https://beta.oikeamedia.com/o1-164608
  Ja maamme ’schwabilainen johto’ eduskuntaa myöten näyttää olevan tässä mukana.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Melko todennäköisesti kohta alkaa kuolla rokotettuja laumoittain ja tämä uusi tautiaalto lasketaan uuden ”variantin” piikkiin. Piikitetyt ovat vahvassa kongitiivisessa dissonanssissa ja uskovat, että uusi tautiaalto kehittyy ja levittyy jotenkin rokottamattomien kautta. He sen sijaan ovat tehneet osuutensa ja kenties jonottavat parhaillaan viidettä, kuudetta hätännosta. Näin rankasti huijattuna ei ole ihme, jos kiukku ja katkeruus järkensä ja luontaisen immuunivasteen säilyttäneitä kohtaan kasvaa. Näin saadaan masinoiduksi valtava massojen raivo, joka suunnataan oikeaan kohteeseen eli alkaa mittava leiritys- ja pakkolääkintä- tai tuhoamisoperaatio rokottamattomia vastaan. Suuntaviivat ja ohjeistus tähän on jo laadittu lääkintäkommunistien taholta. Enää puuttuu vain suuren yleisön ja viranomaisten fanaattinen raivo, joka vaatii vielä kypsyttelyä. Viranomaisille ja osalle kansalaisista on annettu placeboa, jotta ne jaksavat murhata laumoittain rokottamattomia. Rokotetut kuolevat ilman auttamistakin. Näin maapallon väkimäärä saadaan pikavauhdilla kohti 500 miljoonaa orjaa, joka on globalistien päämäärä. Itse jo nauran tällaiselle typeryydelle ja näen mielelläni idioottilaumojen kuolevan. Elämä heidän kanssaan on muutenkin täysin arvotonta, joten ei omakaan todennäköinen pikainen menehtyminen sortokampanjassa harmita. Tärkeintä on päästä eroon idiooteista ja mulkeroista. Piikkiin ei kuitenkaan kannata kuolla. Se olisi kauhea häpeä. Lasten ja nuorten osalta tunnen myös suurta myötäkärsimystä. Harmittaa, koska yhä on paljon hyviä ja sympaattisia ihmisiä, joiden kanssa olisi ollut mukava jakaa elämä ja maailma. Totalitarismi ja suuren yleisön typeryys tekee tästä kuitenkin mahdotonta.

   Plusääni(8)Miinusääni(2)
   1. Kieltämättä korona on hyvä harvennuskeino ja tappaa typerykset ja mulkerot. Fiksummat osaavat suhhtautua kriittisestä valtamediaan ja mafian hankkeisiin ja hakea pelastavaa tietoa vaihtoehto medioista. Nyt kun on hyviä kone-kääntäjiä niin ei tarvitse olla enää kotimaisen median varassa vaan jokainen vieraita kieliä osaamatonkin voi saada tietoa ulkomaisista lähteistä. Nyt jos koskaan tieto on valtaa.
    Itse olen havainnut tämän kääntäjän parhaaksi
    https://www.deepl.com/Translator

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
    1. Hymistelyn aika on ohi, koska korona on kaikkien aikojen törkein hyökkäys ihmiskuntaa vastaan. Toisaalta se myös koettelee ihmiset. En halua typerysten kuolevan, mutta en juuri jaksa sitä surrakaan. Suurin osa suomalaisista on mitättömyyksiä, joiden häviäminen pois maisemista ei ole tappio kenellekään. Toisaalta, jos yhteiskuntakoneistomme ei olisi niin painostava, niin monesta kansalaisesta voisi kuoriutua esiin vaikka mitä. Mutta suomalaiset ovat itse antaneet luovuttaa valtiomme sionistien ja vastaavien orjamestareiden käsiin ja ovat nyt muuttuneet jonnenjoutavaksi massaksi, jota voidaan poistaa muonavahvuudesta ilman sen suurempaa vahinkoa. Kukaan ei sure, kun harmaa, kotonaan tai maskin takana tautia piileskelevä mitättömyys ottaa piikit ja katoaa joukoista. Korona on vain tämän orjajoukon harmauden, pelokkuuden ja kaiken muun surkeuden paljastanut. Katkera taistelu koronahulluutta vastaan on sentään jonkinlainen keino saada elämälle sen loppumetreillä jonkinlainen tarkoitus. Pieni kvanttihyppy kohti parempaa ja vapaampaa maailmaa. Jäämme sen toivon varaan, että verhon takana on sittenkin jotain parempaa sitten, kun tämä vankilaplaneetta jää taakse.

     Plusääni(4)Miinusääni(1)
  2. Linkin pitkästä ja hyvästä artikkelista tällainen poiminta:
   ”Viruksesta tulee veturi ajamaan yhteiskunta rokotuspasseihin, digitaaliseen tunnistusjärjestelmään ja yhteiskunnalliseen pisteytysjärjestelmään, joka on samanlainen kuin mitä Kiinassa käytetään pitämään ihmiset kiinni hallituksen linjasta.”
   Näin varmaan on tarkoitus.
   Mutta vertaus Kiinaan on huono ja ’piikittelevä’ koska pankkiirimafian tavoite [super-kapitalismi jossa se ja korporaatioeliitti omistavat kaiken] ja Kiinan työn alla oleva kehittyvä sosialismi ovat kaksi täysin eri asiaa. Niitä ei voi mitenkään rinnastaa koska ne ovat vastakohtia. Kiinaa johtaa puolue jolle kansa ja oma kulttuuri on tärkein asia. Toisin kuin me, kiinalaiset ovat myös tyytyväisiä maansa johtoon ja sen politiikkaan eivätkä koe olevansa hallituksen sorron, pakon tai vääränlaisen kontrollin alla. Maassa on johto joka tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa yhteisen hyvän rakentajana. Kuten Xi sanoo: valta on ansaittava. Kiinalaista kansaa ei todellakaan tarvi pakottaa kuten meitä pysymään kiinni hallituksen linjassa koska hallituksen linja ja kansan linja ovat, toisin kuin meillä, sama.

   Plusääni(1)Miinusääni(4)
  1. Meillä on nyt uusi puolue VKK, Valta Kuuluu Kansalle.
   Tähän asti valta ei todellakaan ole kuulunut kansalle vaan pienelle omia etujaan ja valtaansa ajaneelle eliitille joka muodostaa kansasta vain pienen osan.
   Miten siirtää tuo valta kansalle? Miten tasa-arvoistaa maata ja estää kansan hajoaminen, jako kahteen? Se on suuri tulevaisuuden haasteemme.
   Tuon kolmen sanan ’valta kuuluu kansalle’-asian voi konkretisoida esim. näin:
   Voidaan ajatella että auto edustaa kansaa ja sen moottori kansan elinvoimaa ja energiaa. Mutta ilman kuljettajaa auto on museotavaraa. Tarvitaan kuljettaja joka pitää auton tiellä ja ohjaa sen ketään vaarantamatta oikeaa reittiä määränpäähän ja myös sellainen kuljettaja, joka ei hajota autoa väärällä ajotavalla ja toimii siten että auto pysyy toimivana ja ajokunnossa.

   Eduskunnan voi nähdä olevan kuin tuon auton kuljettaja jonka tehtävä on ohjata kansaa kuten tuo auton kuljettaja autoaan. Sellaista eduskuntaa meillä ei ole eikä ole sellaista suurta kansan enemmistöstä koostuvaa puoluetta joka toimisi kuten tuo auton kuljettaja. On vain kokonaisuuden edusta piittaamattomia puolueita jotka ajavat omaa etuaan koko kansan edun kustannuksella ja eduskunta joka ei ohjaa sen hallintaan uskottua ’kansa-autoa’ turvallista reittiä kohti kansan valitsemaa päämäärää – ja joka kaiken huippuna on vielä niin tyhmä että joutuu ottamaan ajo-ohjeet jostain ’rapakon takaa’.
   ’Eduskunta-kuljettaja’ ajelee suruttomasti ja vastuuttomasti ikään kuin liising-autolla ja maksattaa kulut kansalla.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. ???
  Ovatko Walmartit salaisia sotilastukikohtia, joita yhdistävät sadat kilometrit maanalaisia tunneleita?
  (Katso linkin kuva)
  Are Walmarts Secret Military Bases Linked by Hundreds of Miles of Underground Tunnels?
  ANDREW ANGLIN • SEPTEMBER 2, 2021
  Jostain syystä ajattelin kuitenkin lähettää tämän Walmartin maanalaisista sotilaallisista keskitysleiritunneleista. Ehkä se johtuu vain siitä, että halusin pohdiskella salaliittoteorioiden luonnetta.
  En tiedä, miten ”Walmartit ovat kaikki sotilastukikohtia, jotka on yhdistetty maanalaisilla tunneleilla, joita käytetään keskitysleirien laivaväylinä” mahtuu todennäköisyyksien joukkoon. Se ei vaikuta kovin todennäköiseltä, mutta toisaalta se ei yllättäisi minua, sanoo AA ja jatkaa:
  Sen voin sanoa, että Australiaan rakennetaan jo keskitysleirejä, joissa oletettavasti ”karanteeniin” laitetaan ne, jotka oletettavasti ovat ”saaneet tartunnan” väitetystä ”viruksesta”. Kaikki, mitä he tekevät Australiassa, tulee Amerikkaan. Kuten tiedämme, kuka tahansa voi testata itsensä positiiviseksi, joten he voivat hyvin helposti alkaa raahata leireille ketä haluavat. Kaiken lisäksi he nostavat esiin kaiken tämän hulluuden ”valkoisen ylivallan terrorismista”, eivätkä he mitenkään tekisi sitä ilman syytä. On selvää, että he aikovat aiheuttaa jonkinlaisen tapahtuman, syyttää valkoisia ihmisiä ja käyttää sitä tekosyynä todella kovalle poliittiselle hyökkäykselle.
  He eivät tarvitse Walmartseja tai tunneleita saadakseen tämän tapahtumaan.
  Kuitenkin…
  Walmarteilla on suuret parkkipaikat, ja piikkilanka olisi helppo asentaa. Armeija on tehnyt kaikenlaista salaista, myös maanalaisia tukikohtia.
  Joten jos kävisi ilmi, että meillä on lennokilla kuvattua materiaalia, jossa ihmisiä puretaan Walmartissa ja katoavat, en olisi täysin yllättynyt.
  Mutta tärkein asia, jonka sanoisin Walmartin salaliitosta, on se, että jos kertoisit ihmisille tällaisesta asiasta, se saisi sinut näyttämään hullulta – etkä voi todistaa sitä.
  Toisaalta voit näyttää heille uutisia, joissa kerrotaan, että Australiaan rakennetaan karanteenikeskusleirejä koronaviruksen varalta.
  https://www.unz.com/aanglin/are-walmarts-secret-military-bases-linked-by-hundreds-of-miles-of-underground-tunnels/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Paikallinen Prisma laajensi äskettäin huomattavasti ja alueelta kuuluu räjäytyksiä. Ei kannata liikaa naureskella foliohattuilulle, koska jokaiseen kommunistiseen vallankumoukseen liittyy ison kansanosan pois hävittäminen. Kaikki omilla aivoillaan ajattelevat tullaan hävittämään sitä myötä, kun ’plandemia’ etenee.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. Kannattaa muistaa, että Putinia pahempaa juutalaiseliitin kätyriä ei löydykään. Oligarkia, Israel-suhteet… Lista jatkuu loputtomiin. Pahimman luokan sätkynukke, joka rakentaa esim. miehittämälleen maapläntille Euroopan suurimpia moskeijoita! Putin tanssii täysin juutalaiseliitin pillien mukaan ja TE suljette silmänne!

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Hölynpölyä. Katso kuinka kristinuskon tai länsimaisen sivilisaation vastainen kulttuurisota edistyy lännessä ja vertaa tätä sitten Venäjään. Länsi on aina kaksi kertaa pidemmällä juutalaiseliitin talutusnuorassa kohti helvettiä kuin itä. Tämä ei merkitse sitä, että Putin olisi läheskään täydellinen. Hän osaa kuitenkin pelata em. eliitin kanssa siten, että oma kansa saa pitää oman kulttuurinsa ja erityislaatunsa. Venäjän kansa on pelastettu bolshevistisen Neuvostoliiton kynsistä ja sitä varjellaan lännen rappiokulttuurilta, mutta ei vapautus sielläkään ole täydellinen ja Putin on joutunut tekemään omat kompromissinsa mm. oligarkkien suhteen.

   Suomi on kulttuurisodan kannalta jo täysin menetetty. Mitä Putinin manaaminen tässä sitten auttaa? Hoidettaisiin oma pesä kuntoon ensin. Ei meillä ole varaa arvostella Putinia niin kauan, kun Suomi makaa syvällä rappion suossa. Inha presidenttimme on tästä hyvä osoitus. Tämä luciferisti on henkinen kääpiö verrattuna Putiniin.

   Plusääni(4)Miinusääni(3)
   1. Mutta jo Neuvostoliitossa oltiin sangen konservatiivisia. Juutalaiseliitti on huomannut, että siellä ei kannata tejhdä heti aivan samaa kuin Lännessä. Vastakkainasettelu on os suurta suunnitelmaa. Kyllä Venäjän totalitarismi mahdollistaa erittäin tiukan otteen muutoin. Ei heiutä ole pelastettu suinkaan, vaan ovat silkkaa hyväksikäytettyä massaa. Sitäpaitsi onhan sielläkin yhä aika paljon näitä ”edistyksellisiä” ja Lännen apinoijia. Vassareita sun muita.

    Venäjän propaganda on erittäin juutalaista esim. jolohoaxin suhteen ym. Juutalaiset oligarkit ja heidän mafiansa omista akaiken ja mäöärää kaikesta.

    Mielenkiintoista, että ihailety juutalaista kgb-päällikköä ja rosvoa Putinia

    Plusääni(0)Miinusääni(1)
   2. White Rabbit iskee jälleen: Putinin paljastajat ne ovatkin ”luciferisteja”! Putin ihailee juutalaista Stalinia ja kuin rakentaisi uutta Neuvostoliittoa. Hän nostalgisoi sitä. Stalinin uhrien selvitysjärjestö Memorial kiellettiin ja sen arkistot ryöstettiin ja salattiin. Joukkohautojen paljastajat saavat pedofiliä- ym. syytteitä. Tavan tallaajankaan ei tarvitse sanoa juuri kuin yksi vuodatus Putinista, niin hän kuolee koronaan” muutaman päivän päästä, kuten kävi suomalaislelle putinistille siellä

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
   3. …Länsi sitä länsi tätä! Venäjä on Euroopan pahiten HIVistä (homojen levittämä tauti!!!) kärsivä valtio sekä sisäpoliittisesti etelän muslimichurkien talutusnuorassa! Internet siellä – täysin degeneroitunut! Olen nähnyt omin silmin! Te Venäjä-fanit astutte eliitin loukkuun pahemmin kuin uskottekaan!

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Merkillisen tiukassa meillä elää russofobia. Mutta toisaalta sekin on helppo ymmärtää kun ajatellaan kuinka vahvasti valtamedia ja maamme eliitti on tehnyt työtä sen eteen. Sama pätee Kiinaan. Molemmat maat ovat tänään oman valtamediamme tukeman Pankkiiri-mafian, joka meitäkin hallitsee rahoillaan, ykkösvihollisia.
  Kuitenkin molemmat maat ovat parhaiten menestyviä maita nykyisin.
  Jos sinulle on lapsesta asti syotetty propagandaa (väärää tietoa) niin omat aivosi ovat sen vankina etkä pysty ajattelemaan muulla tavalla. Se on valitettava tosiasia ja vain sen tiedostamalla ja hyväksymällä voi alkaa suhtautua omaan aivopesun seurauksena muodostuneeseen maailmankuvaan kriittisesti ja ryhtyä tarkistamaan pitääkö se ollenkaan paikkaansa.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Nämä suurimmat russo-foobikot eivät näytä jostain syystä olevan lainkaan kiinnostuneita tosiasioista. He tietävät jo etukäteen miten asiat ovat ottamatta niistä selvää. Alitajuinen pelko ja negatiivinen asenne totuuteen varmistaa sen ettei totuutta saa edes tutkia.
   Jos joku yrittää nähdä jotain positiivista heidän vihollisessaan niin hänet leimataan heti faniksi vaikka kyse on vain tosiasian hyväksymisestä. Sama näkyy suhteessa Kiinaan. He yhtyvät täysin sionistimedian propagandaan mutta kummallista on että he silti eivät aina hyväksy sionistien mielivaltaa muualla ja erityisen vahvasti taistelevat oman autonomiansa puolesta.
   Tietenkään he eivät halua perehtyä aivopesun teknisiin kysymyksiin koska se merkitsisi oman maailmankuvan kyseenalaistamista. Heistä tulee mieleen laiva joka seisoo ankkurissa eikä saa ankkuria irti pohjasta. Heistä on turvallisempaa olla ankkurissa kuin seilata ulapalla.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Ai kun olisi ihanaa raataa nälkäpalkalla ja asua jossain majassa kuten kiinalaismassat ilman mitään oikeuksia. Jos on toisinajattelija, niin viedään keskitysleirille ja siellä viedään elimet elinkauppaa varten elävältä leikaten.

  Putininkin juutalaishirmuvalta on niin ihana. Mutta fasismi seon kansaa vastaan….eiku…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Kiinaan on jo suora junayhteys meiltä. Kyllä sinne varmaan yksi toisinajattelijakin mahtuu.
   Veljeni kävi ja elimet on tallella. Kovasti kehui maata ja sen asukkaita. Kukaan ei näyttänyt nälkiintyneeltä eikä nukkunut kadulla kuten Nykissä ja pian varmaan Hesassakin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Kun tuolla toisessa yhteydessä arvelit että Leveli-podcasti olisi sionistien vallassa niin …
   Leveli nyt akuutin uhan kohteena – Junnu: ”Jatkan vaikka henkeni menisi”
   Suositun Leveli-podcastin juontaja Nico ”Junnu” Giansanti, joka on profiloitunut totuutta etsivänä ja kansallismielisenä podcast-juontajana, kertoi torstaina aamulla synkät kuulumiset. Junnu ja Levelin toimitus on joutunut vakavan fyysisen uhan kohteeksi, jonka hän kertoo olevan ”poliittista vainoa”. Mukana kuviossa on ”monikulttuurinen” Mantaqa-jengi, kertoo UMV
   https://mvlehti.net/2021/09/16/leveli-akuutin-uhan-kohteena-junnu-jatkan-vaikka-henkeni-menisi/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Matujengit on oikeasti näiden juutalaispoikien kavereita. Samoin pokiitikot. Tässä taitaa olla kyse vain mainostempusta. Joko kaverit autavat yhdessä tai koko juttu on keksitty. Valeoppositio mainostaa itseään. Tulee mieleen ulkomailta tutut jutut, kun juutalaistahojen omat jäsenet ovat maalanneet synagoogien seiniin hakaristejä ai juutalainen on soitellut uhkaussoittoja USA:ssa hiljattain teeskennellen valkoista vihaajaterroristia

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Presidentti Sauli Niinistö on päässyt jälleen tapaamaan USA:n entistä pitkäaikaista ulkoministeriä Henry Kissingeriä. Tätä pidetään erittäin suurena kunnianosoituksena, sillä hän on eittämättä edelleen USA:n ehkäpä vaikutusvaltaisin poliitikko.
  Pieni poiminta artikkelista:
  ”Mielestäni Sauli on ylittänyt toimintavaltuutensa karkeasti ja hän toimii myös kansalaisten tahdon vastaisesti. Emme tietenkään tiedä, mistä tässä pahaenteisessä tapaamisessa puhuttiin, mutta Kissinger tuskin uhraa aikaansa pullakahvitteluun.
  … Voisiko hän olla niin hullu, että hän pelaa Suomen kustannuksella loppuun asti tälläistä peliä?
  Niinistöstä itsestään ei saa mitään selvää, joten arvaus täytyy tehdä Suomen virallista kantaa edustavan YLE:n uutisoinneista. Ilmeisesti maamme on luovutettu niin perusteellisesti globalistien käsiin, että edes sen kohtalo ei kiinnosta ketään”, toteaa artikkelin kirjoittaja.

  Olipa tasokasta tekstiä. Ja älykkäitä kommentteja.
  Peliähän siinä pelattiin. Sen näkee jo kuvasta kun molemmilla on maskit naamalla.

  https://mvlehti.net/2021/09/23/niiniston-ja-kissingerin-tapaaminen-suomen-luovutus-globalistien-kasiin-mielipide/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”Peliähän siinä pelattiin…”
   Tässä globalistien ’otetaan muut palvelijoiksi/orjiksi’ pelissä Kissinger on omaa luokkaansa…
   Maailma vinoutuu USAn johdolla, eliitti ja palvelijat erottuvat ja erkanevat yhä enemmän … näin meillä lännen uusliberalismin ”demokratioissa”:
   Avoimet rajat ja varakkaat amerikkalaiset (suomalaiset)
   ROBERT WEISSBERG – SYYSKUU 24, 2021
   Kuka hyötyy rajamme ylittävien siirtolaisten vyörystä? Ilmeisesti kyse on muustakin kuin myötätunnosta köyhiä ja heidän lapsiaan kohtaan. Ja vaikka demokraattisten äänestäjien lisääminen on selvästi maahanmuuttoa suvaitsevien pitkän aikavälin tavoite, on yksi välittömien hyötyjien ryhmä, jonka tarpeisiin ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota: varakkaat, joiden viihtyvyys on riippuvainen armeijoista matalapalkkaisia, mielellään ulkomaalaissyntyisiä työntekijöitä. Totuus on, että hyvätuloiset ovat vaarassa muuttaa Yhdysvallat (Suomen) banaani-tasavallaksi.
   ….Maahanmuuttopatriootit ovat heikoilla omasta edusta käytävässä taistelussa. On vaikeaa vakuuttaa ihmiset ostamaan amerikkalaista, kun he tekevät ostoksia Walmartissa, mutta tämä tehtävä on helppo verrattuna siihen, että rikkaita ihmisiä vakuutetaan boikotoimaan ravintoloita, joissa ei ole syntyperäisiä amerikkalaisia työntekijöitä. Lisäksi ruokahalumme maahantuotua palvelijaluokkaa kohtaan todennäköisesti kasvaa. Kun keskiluokkaiset amerikkalaiset ovat alkaneet nauttia aikoinaan ylellisyyksistä, esimerkiksi lomamatkoista viiden tähden all-inclusive-kohteissa, he saattavat hyvinkin lisätä lastenhoitajat ja kokit listalle ”pakollisten” työvoimaa säästävien tarpeiden joukkoon. Uraa tekevien perheiden on yhä helpompi palkata halpoja ja luotettavia työntekijöitä Internetin ansiosta (siivousala kasvaa 6 prosentin vuosivauhtia). Kotiinkuljetusruoan suosion huima kasvu tarkoittaa itse asiassa sitä, että ravintoloiden työntekijät – joista suurin osa on ulkomaalaissyntyisiä – toimivat nykyään ulkomailla asuvina kotitalous työntekijöinä. Amerikka on palaamassa aikakauteen, jolloin keskivertokeskiluokan kotitalouksissa oli kotiapulainen, eikä tästä hyödystä luovuta helposti.
   https://www.unz.com/article/open-borders-and-affluent-americans/

   Nykymaailmassa uusliberalismi tai liberaali elitismi on syrjäyttänyt klassisen liberalismin ja muuttunut erityiseksi ja raivokkaaksi taantumukselliseksi teoriaksi ja ristiretkeksi. Onkin syytä kysyä, miksi liberalismi, olipa se sitten perinteinen tai elitistinen, on heikko, kun sitä punnitaan nationalismin haastetta vastaan? No siksi, että,
   ” … nationalismi on paremmin sopusoinnussa ihmisluonnon kanssa kuin liberalismi, jossa yksilöitä ei kohdella sosiaalisina olentoina vaan hyötyjen maksimoijina niille, jotka huolehtivat vain omasta hyvinvoinnistaan. Nationalismi, joka perustuu oikeaan uskomukseen siitä, että yksilöillä on vahva lojaalisuuden tunne omaa kansaansa kohtaan, vastaa paremmin useisiin kriittisesti tärkeisiin inhimillisiin tarpeisiin. Tämän vuoksi nationalismi, toisin kuin liberalismi, on nykymaailmassa kaikkialla läsnä oleva voima.”

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Tulee mieleen kävikö Niinistö kysymässä Kissingeriltä neuvoa miten meidän pitäisi nyt toimia kun Biden on närkästyttänyt Ranskan ja Naton, ehkä koko EU:n? Ja vieläkö meidän kannattaa luottaa Natoon ja tuhlata rahaa Usan hävittäjiin? Me kun emme voi itse hoitaa asioitamme…. kun olemme Naton napanuorassa.
  Bidenin vetoomus globaalin diplomatian puolesta YK:ssa on tekopyhää ja irvokasta.
  StrategicCulture 24. syyskuuta 2021 … muutama ote artikkelista:
  Yhdysvaltain ulkopolitiikka Bidenin johdolla on pohjimmiltaan kylmän sodan elvyttämistä, joka oli olemassa Neuvostoliiton kanssa nykyiseen aikaan Kiinaa ja Venäjää vastaan.
  Eikö olisi hauskaa, jos Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen edustajilla olisi painikkeet, joilla he voisivat reaaliaikaisesti mitata yleisön reaktioita maailman johtajien puheisiin korokkeelta? Uskaltaisimmeko sanoa, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tällä viikolla pitämä puhe olisi herättänyt paljon digitaalista huokausta ja naureskelua hänen tekopyhyydelleen.
  Biden sanoi, että ”Yhdysvaltojen sotilaallisen voiman on oltava viimeinen keinomme”. Hän väitti, että Washington ”ei tavoittele uutta kylmää sotaa tai jäykkiin blokkeihin jakautunutta maailmaa”.

  Yhdysvaltain presidentillä on otsaa lausua näin kyynisiä ja epärehellisiä sanoja vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän esitteli uuden sotilasliiton Yhdistyneen kuningaskunnan ja Australian kanssa – joka tunnetaan nimellä AUKUS – ja jonka tarkoituksena on kohdata Kiina. Australialle on tarkoitus hankkia ydinkäyttöisiä sukellusveneitä, jotka liittyvät Yhdysvaltojen ja Britannian sota-aluksiin, jotka jo tähtäävät Kiinaan.
  Kiina ja Venäjä ovat molemmat toistuvasti tuominneet Yhdysvallat ja sen länsimaiset liittolaiset kylmän sodan mentaliteetin ylläpitämisestä kansainvälisissä suhteissa. Tämä polarisoiva kahtiajako on olennaisen tärkeää Yhdysvaltain militarismin ja imperialistisen toiminnan oikeuttamiseksi. Yhdysvallat ja sen Nato-alamaat tarvitsevat vihollisia, jotta ne voivat ylläpitää kohtuutonta ja törkeää militarismiaan. Biden puhuu ”sodan aikakauden” olevan ohi, kun Yhdysvallat käyttää vuosittain noin 778 miljardia dollaria asevoimiinsa. On naurettavaa puhua diplomatiasta ja yhteistyöstä tällaisen valtavan militarismin yhteydessä.
  Todisteena on, että vaikka Yhdysvallat on vetäytynyt Afganistanista, se ilmeisesti valmistautuu seuraavaan sotaansa Kiinan ja Venäjän kaltaisia ”suurvalta kilpailijoita” vastaan. Miksi muuten Washington muodostaa AUKUSin ja Nelosryhmän kaltaisia sotilaallisia ryhmittymiä, joiden tavoitteena on avoimesti eristää ja hillitä Kiina? Se on aggressiota.

  … Kun Yhdysvaltojen presidentti vähentää Yhdysvaltojen massiivista militarismia, lopettaa useiden maiden laittoman miehityksen, lopettaa ilmaiskut vieraisiin maihin, lopettaa tuhoisat pakotteet muita kansoja vastaan, lopettaa järjettömän ja perusteettoman vihamielisyyden muita kansoja kohtaan ja alkaa vaatia ehdotonta ja avointa vuoropuhelua tasavertaisten maiden välillä keskinäisen kunnioituksen ja YK:n peruskirjan pohjalta, silloin ehkä voisimme antaa jonkinlaista uskoa diplomatiaan liittyville vetoomuksille. Siihen asti kaikki tämä on vain kaksinaamaista poseeraamista, jonka tarkoituksena on peittää rikollinen hegemoninen huijaus.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/24/biden-appeal-for-global-diplomacy-un-rank-hypocrisy-travesty/
  https://www.deepl.com/Translator

  Mikä korvaa EU:n
  Eric Zuesse
  September 25, 2021 … pieni ote Zuessen pitkästä artikkelista
  Tämän vuoden vaalit Saksan ja Ranskan kaltaisissa mahdollisesti puolueettomissa EU-maissa ovat ratkaisevan tärkeät sen kannalta, tuleeko Euroopasta jälleen maailmansodan taistelukenttä, kirjoittaa Eric Zuesse.

  Se, mitä EU:n tilalle pitäisi tehdä, on seurausta syistä, joiden vuoksi se on korvattava. Se on seurausta EU:n historiasta, ja tämä selitetään tässä:
  Kuten jäljempänä dokumentoidaan, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset perustivat EU:n toisen maailmansodan jälkeen toteuttaakseen Cecil Rhodesin vuonna 1877 laatiman suunnitelman, jonka mukaan Yhdistynyt kuningaskunta ensin valloittaisi (yhdysvaltalaisten agenttien avulla) Yhdysvallat takaisin ja sitten Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen yhteinen imperiumi ottaisi haltuunsa koko maailman, alkaen Euroopasta. Lopulta Venäjä, joka oli ja on ylivoimaisesti maailman suurin maa, oli suurin ja tärkein kohde.
  …Euroopan viholliset eivät ole Venäjä ja Kiina, vaan Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Kyselyt osoittavat kuitenkin, että vain hyvin harvat eurooppalaiset tunnustavat tämän tosiasian – valtaosaa eurooppalaisista on huijannut Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten (rodoslaisten) Syvä Valtio ja sen ”uutismediat”. Euroopan näkymät näyttävät siis tällä hetkellä huonoilta. Vuosikymmeniä kestänyt (rodoslainen) indoktrinaatio (mukaan lukien monet harhaanjohtavat ”uutisraportit”) on luonut Eurooppaan syvään juurtuneita ennakkoluuloja sekä Venäjää että Kiinaa kohtaan ja ajatuksen siitä, että liittouma Amerikan kanssa suojaa niitä Venäjältä (sen sijaan, että se tekisi niistä itse asiassa ensisijaisia kohteita Venäjän ohjuksille).
  Uskomus siitä, että nykyinen Amerikka suojelee Eurooppaa sen sijaan, että se olisi Euroopan tärkein (ellei ainoa) vihollinen, on typerä, mutta propaganda (valehtelu) onnistuu, ja harva julkisuudessa kysyy peruskysymyksiä, jotka paljastavat rodoslaisten huijaukset. Propaganda edellyttää, että sen uhrit eivät tutki asiaa itse, ja niin on valitettavasti suurin osa ihmisistä. Kuitenkin jokainen lukija, joka klikkaa tässä artikkelissa olevaa linkkiä, jos jokin väite vaikuttaa kyseenalaiselta, näkee todisteet ja voi itse arvioida ne. Silloin lukija voi tehdä tietoon perustuvan arvion, eikä pelkästään arvion, joka perustuu ylivoimaiseen propagandaan (joka on rodoslaista).
  PS: 23. syyskuuta Alexander Mercouris, jota pidän luotettavimpana kaikista toimittajista kansainvälisen diplomatian analysoinnissa, otsikoi ”AUKUS-debakki: Yhdysvallat pyytää anteeksi Ranskalta Biden-Macron-puhelussa, antaa vihreää valoa EU:n armeijalle, Johnson jäädytetään ulos” ja esitti voimakkaan väitteen siitä, että Boris Johnson oli ideoinut AUKUS-sopimuksen, Joe Biden hyväksyi sen typerästi, ja Scott Morrison hyväksyi sen sitten pakottavasti. Jos tämä analyysi pitää paikkansa, aloite ei ollut amerikkalainen vaan brittiläinen, mikä sopisi täydellisesti Rhodesin suunnitelmaan, jonka mukaan Amerikka toimittaisi lihakset tähän globaaliin imperialistiseen suunnitelmaan, mutta aivot (sellaiset kuin ne ovat) sen takana olisivat Britanniassa. Yhdysvallat toimii Britannian puolesta. Se on edelleen Brittiläinen imperiumi. Rhodesin suunnitelma on ollut hämmästyttävän menestyksekäs.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/25/what-should-replace-the-eu/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Bidenin hallinto estää vainottujen kristittyjen pelastamisen Afganistanista
  Aivan kuten Obaman hallinto teki Syyrian kristityille
  Bidenin hallinto estää vainottujen kristittyjen vähemmistöjen pelastamisen Afganistanista, jossa he kohtaavat varman ja todennäköisesti kauhistuttavan kuoleman, toteaa Oikeamedia (TS).
  Tämä on hyvä maamme kristittyjen sionistien tietää, ovathan he – ainakin osa – olleet, osin ehkä tietämättään, sionisti Bidenin ja hänen neokonniensa politiikan tukijoita, politiikan jota maamme johto presidentin voimin on ollut myös tukemassa.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-166103

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat