Seitsemännessä Itäisessä talousfoorumissa Vladivostokissa suunnataan moninapaiseen maailmaan

Seitsemäs Itäinen talousfoorumi (Eastern Economic Forum, EEF) aloitettiin 5. syyskuuta 2022 Vladivostokissa Venäjän Kaukoidän yliopiston (FEFU) kampuksella. Talousfoorumin tapahtuma aika on 5 – 8. syyskuuta 2022.

Kokoontuminen toimii keskeisenä Itäisenä talousfoorumina, jonka tarkoituksena on luoda sekä lujittaa yhteistyön verkostoa Venäjän ja siihen liittyvien globaalien investointiverkostojen välille. Itäisessä talousfoorumissa annetaan kattava asiantuntija-arvio Venäjän Kaukoidän taloudellisesta potentiaalista, esitellään sen investointimahdollisuuksia ja liiketoiminnan edellytyksiä edistyneissä ja pitkälle kehittyneissä alueissa. Mainitun foorumin yhteydessä allekirjoitetaan jokaisena kertana miljardien dollarien arvoisia liiketoiminta- ja yhteistyösopimuksia. 

Venäjän presidentti Vladimir Putin perusti EEF:n 19. toukokuuta 2015 antamallaan asetuksella Kaukoidän talouden kehityksen edistämiseksi ja kansainvälisen yhteistyön laajentamiseksi Aasian sekä Tyynenmeren alueella. 

Tämän vuoden ohjelma on nimeltään ”Tie moninapaiseen maailmaan” 

Syyskuun foorumissa pidetään yli 90 yritysmaailman tapahtumaa ja puhujien sekä moderaattorien määrä siellä ylittää 330. EEF:n järjestelykomitean mukaan tänä vuonna neljänkymmenen maan edustajat ovat vahvistaneet osallistumisensa foorumiin. Kyseisessä talousfoorumissa on tarkoituksena keskustella Kaukoidän tulevasta kehityksestä, alueellisesta- ja globaalista taloudesta, kansainvälisestä yhteistyöstä sekä etsitään välineistöä kriiseistä selviytymiseen ja hahmotellaan maailman uutta arkkitehtuuria. 

Venäjän presidentti Vladimir Putin tekee 6.-7. syyskuuta työmatkan Kaukoidän federaation alueelle, minkä aikana hän osallistuu seitsemänteen Itäiseen talousfoorumiin, kertoi Kremlin lehdistöpalvelu. 

Intian pääministeri Narendra Modi ja Malesian pääministeri Ismail Sabri Jacob puhuvat osallistujille videotervehdyksien välityksellä. 

Armenian, Mongolian ja Myanmarin pääministerit Nikol Pashinyan, Luvsannamsrain Oyun-Erdene sekä Min Aung Hlaing osallistuvat Itäisen talousfoorumin täysistuntoon 7. syyskuuta 2022. 

Loppupäätelmät 

Moninapaisen maailman teeman mukaisesti Venäjän ystävät ja yhteistyökumppanit ovat suurelta osin Aasiassa.  

Taloustieteilijöiden mukaan Yhdysvaltojen johtama transatlanttinen uusliberalistinen maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja talouden osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä poliittiseen Tyynenmeren akselille, mitä myös Itä-Aasia edustaa. Koska Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen keulakuvana murenee, eikä se pysty säilyttämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisin keinoin, on se turvautunut voimakeinoihin pyrkiäkseen säilyttämään aikaisemman globaalin kypsän hegemoniansa. Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta. 

Yhdysvaltojen ja EU:n yritykset eristää Venäjä ja Kiina toimivat itseasiassa länsivaltoja vastaan, sillä eristäminen innostaa entisestään Poliittisesti Tyynenmeren akselin valtioita liittymään sellaisiin yhteisöihin kuten esimerkiksi Euraasian talousunioniin (EAEU), SCO:n ja BRICS-maihin. Tämän yhteistyön tarkoituksena on nousta hyviin asemiin maailmanjärjestystä ajatellen ja turvatakseen taloudellisen sekä puolustuksellisen asemansa. Poliittisella Tyynenmeren akselilla tässä yhteydessä tarkoitetaan esimerkiksi Venäjää, Itä-Aasiaa ja BRICS-maita yleensä.  

Yhdysvallat pelkää Venäjän poliittisen ja taloudellisen kehityksen voimistumista   

Yhdysvaltain kongressin ajatushautomo, jota kutsutaan kongressin tutkimuspalveluksi (Congressional Research Service) julkaisi jo vuonna 2017 raportin Northeast Asia and Russia’s ”Turn to the East”: Implications for U.S. Interests. Siinä käsiteltiin Venäjän poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehitystä pääasiassa merkittävien Koillis-Aasian valtioiden eli Kiinan, Japanin, Etelä-Korean, ja myös Pohjois-Korean, kanssa. Muiden muassa öljyyn, maakaasuun ja liikenneyhteyksiin keskittyvässä raportissa huomioitiin myös Koillis-Aasian alueelliseen turvallisuuspolitiikkaan (Shanghain yhteistyöjärjestö, SCO) sekä arktisen alueen geopolitiikan kysymyksiä. 

Lopuksi huomautamme, että suomalaista valtuuskuntaa tai tarkkailijoita ei tiettävästi ollut, eikä ole Itäisessä talousfoorumissa paikalla, sillä Suomen poliittinen koneisto on valjastettu Ukrainan avustamiseen, Venäjän vastaisiin talouspakotteisiin ja Yhdysvaltojen sekä Brysselin intressien tyydyttämiseen. 

Markku Juutinen

 

Lähde:

Eastern Economic Forum will start on September 5, in Vladivostok – Eurasia Business News 

10 kommenttia

 1. Oliko paikalla suomalaista valtuuskuntaa tai edes tarkkailijoita? Ei tietenkään, koska suomalaisilla päättäjillä:

  -ei ole lupaa korkeammilta herroilta (EU ja USA).

  -ei ole kiinnostusta.

  -ei ole maailmanpoliittista ymmärrystä ja perspektiiviä osallistua ko. ja vastaaviin tapahtumin, joissa hahmotellaan ja muovataan uutta moninapaista maailmanjärjestystä. Ei ole siis kiinnostusta osallistua maailmanhistorian muodostamiseen.

  Sen sijaan Suomen päättäjiä kiinnostavat:

  – Ukrainan epätoivoinen avustus ja kannustus ”täydelliseen voittoon”, mikä merkitsee rauhan torjumista kaikin mahdollisin keinoin.

  – Uusien sanktiopakettien tai vihakampanjoiden ideointi Venäjää ja venäläisiä vastaan. Suomi on ollut varsin aloitteellinen EU:ssa esimerkiksi venäläisten matkustuslupien peruuttamisen suhteen.

  – Varustautuminen tulevaan energiakriisiin tai koronapolitiikan takaiskuihin erilaisia valmiuslakeja ja -suunnitelmia laatien. Suomen valtiomuoto on määritelty perustuslaissa, joka määrää Suomen kansan maan ylimmäksi vallankäyttäjäksi ja myöntää kansalaisille laajahkot oikeudet ja vapaudet. Suomalaisia päättäjiä ei kuitenkaan kiinnosta mikään muu kuin valtiomuodon säilyttäminen ja turvaaminen pelkästään omalta osaltaan eli kuinka säilyttää valtioneuvoston, eduskunnan ja erinäisten instituutioiden ehdoton ylivalta kansalaisiin nähden näiden eduista tai mielipiteistä välittämättä tai näiden mielipiteitä omaksi edukseen manipuloiden tai jopa pakottaen. Tämän turvaamiseksi eliitti käyttää valtiosäännön ulkopuolisia instrumentteja, kuten tiukasti säänneltyä JSN-mediaa. Hiljattain myös terveydenhoitojärjestelmä on valjastettu manipuloinnin tai pakkovallan käyttäjäksi. Suomen poliittinen eliitti on tiiviisti verkostoitunut länsimaisen poliittisen ja taloudellisen eliitin kanssa ja viis veisaa oman kansansa aidoista eduista ja hyvinvoinnista.

  -Ehdoton ”antautuminen” NATO:lle ja sen ohjelmille ja kampanjoille eri puolilla maailmaa, missä länsi vielä verisesti taistelee osuuksistaan maapallon reserveihin. Tuloksista päätellen NATO ei pysty turvaamaan ainakaan riittäviä energiareservejä Euroopan käyttöön. Silti jonnenjoutavalle järjestölle pitäisi antaa miljardeja ja luovuttaa Suomi sen sotapelien ja hybridioperaatioiden pelikentäksi.

  – Vihreä Siirtymä, joka menee erityisesti energiapoliittisessa päätöksenteossa kaiken edelle.

  – Ulkomaisen työvoiman ja asujamiston saatavuus ja houkuttelu Suomeen.

  – jne, jne,…

  Plusääni(20)Miinusääni(7)
  1. Juuri näin häväistyssä ja riistetyssä tilassa maamme ja kansamme elää tällä hetkellä, mutta on koittava aika jolloin kansansa/maansa kavaltaneet petturit joutuvat tuomiolle ja varmaankin he ymmärtävät sen (ei välttämättä, sillä tekosensa ei tue älykkyyttä).
   Mutta jos ymmärtävät, niin olo luulisi heillä olevan kuin jos olisi ottanut kaikki myrkkypiikit ja sitten havahtuisi ymmärtämään, että on alistunut peruuttamattomalle lopetuspiikitykselle.
   Maanpetos ei vanhene koskaan!

   Plusääni(11)Miinusääni(2)
 2. Minä olen aina ihmetellyt miten joillekuille USA olisi muka talouden veturi ja maailman napa.

  Teollisuuden veturi on aina ollut eittämättä Saksa. Talouden veturi on viimeiset 10 vuotta ollut Kiina. Energiatuotannon vetureita ovat Iran ja Venäjä. jne…

  Mitä jää USA:lle? Euroopan rikollisten jälkeläiset koittavat nostaa omaa häntäänsä ja kuvitella olevansa parempia kuin esim. eurooppalaiset. No, agresiivisempia ne ovat. Sielä missä on amerikkalaisia, sielä aina soditaan. Mutta mitä muuta rkollisten ja opportunistien jälkeläiset osaisivat tehdä?

  Ja nyt puhutaan moninapaisesta maailmasta. Minulle on koko elämäni ollut selvää että ympäri maapallon on eri alojen keskittymiä. Niinkuin Suomessa oli maailman turkishutokauppakin. Ja Suomessa on maailman suurimmat jalomineraali esiintymät mitä maailmasta voi löytää.

  Ehkä tämä puusilmäinen ”yksinapaisuus” on opportunistien päiväunta ja höpötystä.

  Plusääni(15)Miinusääni(5)
 3. Läntinen talousjärjestelmä ei ole koskaan toiminut edes omien periaatteidensa mukaisesti, alussa järjestelmä toimi hyödyntäen suuria tuloeroja ja yhteiskunnan luokkajakoa, kun tämä ei enää toiminut heikompiosaisten vaatiessa omaa osuuttaan työnsä tuloksista siirsi järjestelmää pyörittävä eliitti halvan tuotannon kehitysmaihin ja aloitti ulkoistetun riistämisen. Kun tämäkin järjestelmä tuli tiensä päähän vaihtoi eliitti järjestelmän pyramidihuijaukseen. Nyt tämäkin järjestelmä on tullut tiensä päähän ja läntisen talouden pelastajaksi suunnitellaan sotaa, ongelmana vain on köyhtyneen ja väestöltään rappioituneen länsiblokin voimattomuus.
  Todellisuudessa talouden tulevaisuus on BRICS-maissa, jotka ovat luonnonvaroiltaan rikkaita ja monipuolisia sekä kansoiltaan vahvoja vailla länsiblokin väestölle ominaista henkistä saamattomuutta ja ruumiillista heikkoutta.

  Plusääni(16)Miinusääni(4)
  1. Kapitalismin historia on yhtä noidankehää, Karl Marx jo osoitti, että jatkuva raaka-aineiden ja työvoimman kiihtyvä riisto törmää viimmein mahdottomuuteen ja synnyttää ylitse pääsemättömättömien ristiriitojen johdosta sodat.
   Kuten tiedämme, sodatkin on joillekin raakaa bisnestä ja sen tuhoista nousee aina uudet keinottelijat, hyödyntäen raunioita, tuhkaaa ja ruumiskasoja.

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
 4. `Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta`.

  Mutta Suomessa tämä kamppailu maailmanjärjestyksen hegemoniasta tullaan kokemaan – ja sitten pohjanmaan kautta. Suomi ei malttanut odottaa omassa suvereniteettinsa tilassa vaan teki hämmästyttävän valinnan – merkillisen arviointivirheen – jota nyt pedataan (linkki 1.)!

  `,,, sitten kun on saatu jalka ovenrakoon, voidaankin pikkuhiljaa edetä`:
  1.) Totta se on: Suomeen perustetaan uusi Gestapo (salainen valtionpooliisi):
  https://mvlehti.net/2022/09/01/totta-se-on-suomeen-perustetaan-uusi-gestapo/

  Tanskassa valtiolliset toiminnot jatkuivat miehitysaikana itsenäisinä muutaman vuoden aina poliisitoimintaa myöten. Mutta Elokuussa 1943 maahan julistettiin poikkeustila ja Tanskan armeija riisuttiin aseista. Syksyllä 1944 Wehrmacht pidätti noin 2000 tanskalaista poliisia ja lähetti heidät keskitysleirille.

  Tanskalainen poliisi toimi tuolloin Ruotsista käsin mutta se oli täysin kynnetön ja hampaaton. Yhteistoimintamiehiä oli joka lähtöön eikä keneenkään voinut luottaa. Seuraavassa linkissä (2.) ei tästä kirjoiteta. Mutta ne jotka ovat tehneet kotiläksynsä hyvin tietävät tämän kuin myös sitä seuraavan linkin (3.) – Norjan tilanteen.

  2.) Tanskan miehitys(9.4.1940)
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Tanskan_miehitys

  Huhtikuussa 9. pnä 1940 – niin ikään – Saksan miehitysvalta valloitti Norjan. Miehittäjät ja Norjan `natsi`viranomaiset sorvasivat uusia lekeja ja säädöksiä joita Norjan lailliset viranomaiset eivät olleet vahvistaneet.

  Norjan kansalliset poliisiviranomaiset eivät voineet toimia hyvällä omallatunnolla näiden lakien mukaan. Niinpä useista norjalaisista poliisesita tehtiin varoittavia esimerkkejä ja moni polissimies menetti henkensä. Joulukuussa 8. pnä 1943 lähetettiin 271 poliisimiestä – 470 pidätetystä – Stutthoffin keskitysleirille Danzigiin.

  3.) Taistelu Norjasta
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Taistelu_Norjasta

  Kovin näyttää samanlaiselta Suomen tilanne nyt (1. linkki) kun sitä verrataan esimerkiksi Tanskan ja Norjan vastaaviin WWII aikana (linkit 2. ja 3.). Alkuasetelma on aivan sama ja lopputulema tulee olemaan sama. IsänMaan ulkopuolinen valta tulee hallitsemaan Suomen maata.

  Erotuksena Suomen nykyiseen tilanteeseen verrattuna WWIIn aikaiseen Tanskan ja Norjan WWIIn tilanteeseen – Suomen armeijaa ei tulla riisumaan aseista vaan se aseistetaan runsaalla rahalla. Mutta sekä kansallinen armeija että kansallinen poliisi tulee kokemaan hallinnollisen muutoksen.

  Tästä tuossa (linkki 1.) näyttää olevan kysymys. Suomi on menettämässä viimeisetkin itsenäisyyden rippeet eikä se voi enää päättää mistään itseään koskevasta asiasta – koska käskyvalta vaihtuu!
  Ja kun käskyvalta vaihtuu – niin se tietää sotaa!

  Plusääni(10)Miinusääni(4)
 5. POLIITTINEN JOHTO ON PÄÄSTÄ SEKAISIN
  Torstaina 8.9.2022 kuultiin eduskunnassa kyselytunnilla peittelemätön ja ankarasti Venäjää provosoiva lausunto keskustan ministeri Mika Lintilältä, joka ilmoitti Suomen olevan sodassa naapurin suurvaltaa Venäjää vastaan. Tätä voi pitää virallisena sodan julistuksena. Käsittämätöntä typeryyttä. Suomella on pitkä rauhan kausi Venäjän kanssa ilman mitään vihamielisyyksiä. Nyt venäläisiä turisteja ei päästetä ostoksille Itä-Suomeen. Tämä on törkeätä kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tavalliset venäläiset eivät ole mitenkään syyllisiä Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan. Ukrainan natsipataljoonat ovat kahdeksan vuoden ajan tehneet hyökkäyksiä Donbassiin, mutta tästä länsimaat vaikenevat. Venäjän tarkoituksena oli puolustaa Donbassia ja tuhota Ukrainan natsipataljoonat. Donbassissa on kuollut natsipataljoonien hyökkäyksissä yli 14 tuhatta venäjänkielistä. Suomea hallitsevat täydelliset idiootit, jotka eivät tiedä lainkaan, mikä on Suomen etu. Suomen etu on ystävälliset suhteet suurvalta-Venäjään. Ministeri Lintilän lause tulee ottaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Myös Sanna Marinin lauseet siitä, että tavalliset venäläiset ovat syyllisiä, tulee tuomita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Valtamedia on lietsonut monta kuukautta Venäjän vastaista vihaa ja myös syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Auta armias, jos joku puhuu pahaa homoista, silloin kyllä tulee heti tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta venäläisiä saa haukkua ilman mitään tuomiota. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(16)Miinusääni(3)
  1. Kollektiivinen rankaisu, jota Suomi soveltaa venäläisiin matkustajiin, on tuomittu Geneven sopimuksessa vuodelta 1949, ”Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (2nd part)”:

   Article 33

   ”No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited. …”

   Ainakin rikotaan tuon sopimuksen henkeä. Samoin venäläisen omaisuuden jäädytys, takavarikointi, ryöstö ja jälleenmyynti lännessä on kansainvälisten sopimusten vastaista. Tätä takavarikointia on tehty noin 300 miljardin dollarin edestä. Kaupankäynnin ja maksuliikenteen totaalinen pysäytys on ainutlaatuista, sellaista ei kai tapahtunut edes 2. maailmansodassa. Kauppasaarrot ja pakotteet heikentävät kohdemaan siviiliväestön toimeentuloa, mutta purevat heikosti hallintoihiin, mistä on osoituksena USA:n asettamat kauppasaarrot Pohjois-Koreaa, Kuubaa tai Irania vastaan. Lännen asettamat pakotteet Venäjää vastaan ovat sikäli ainutlaatuisia, että pahiten niistä kärsii pakotteet asettanut osapuoli itse ja erityisesti lännessä ja Euroopassa siviliväestö. Joku onkin jo esittänyt että lännen valtaeliitti käy ”hiljaista sotaa” omia kansalaisiaan vastaan ja että Ukrainan sota on näille kuin lottovoitto: tämä oikeuttaa kansalaisyhteiskunnan, vapaan liike-elämän ja oikeusvaltioperiaatteiden nopean alasajon lännessä poikkeusoloihin vedoten.

   Sotaa voi tosin käydä monella eri tapaa ja sodankäyntiä säätelevistä sopimuksista irtisanoutuminen on sodan pitkittyessä ja olosuhteiden koventuessa varsin yleistä. Suomen kohdalla irtautuminen oli jopa sotaa edeltävää. Varsinaista sotaa Venäjää vastaan ei ole eikä tämä ole suoraan aiheuttanut hankaluuksia tai vaurioita Suomelle. Suomi on aloitteellisesti yhtynyt lännen asettamiin pakotteisiin mm. energian osalta ja kieltäytyy maksamasta Venäjälle hyödykkeistä ruplissa. Kahdenvälisesti Venäjä ei ole tehnyt Suomelle mitään, mikä oikeuttaisi tämän tapaisiin vastatoimiin. Suomi on kieltäytynyt tutkimasta Venäjän motiiveja ja turvallisuuspoliittisia tarpeita Ukrainan suunnalla tai ylipäätänsä millään suunnalla. Näitä tutkimalla Suomi kuitenkin voisi oppia itsekin jotain ja välttää konfliktien syntymistä.

   Tilanteen kuitenkin ymmärtää paremmin, kun näkee Suomen EU:n ja USA:n ulkopoliittisen hallinnon tahdottomana vasallina osana kollektiivista länttä ja sen, että länsi käy nyt selviytymissotaa BRICS+-allianssia vastaan. Toisaalta se myös toteuttaa omaa ikiaikaista suunnitelmaansa kaapata Venäjän runsaat luonnonvarat omien yhtiöidensä hallintaan. Venäjän voimavarojen uuvuttaminen ja talouden ja poliittisten olojen ajaminen kaaokseen on olennainen osa tätä suunnitelmaa. Jokaisen pienenkin konfliktin Venäjän rajalla on määrä näännyttää maa ”tuhannen viillon” taktiikalla. On vaikea olla näkemättä Suomea osana tätä taktiikkaa. Olemme tykinruokaa ja tarpeen vaatiessa uhrattava nappula lännen suuressa sotapelissä.

   Plusääni(10)Miinusääni(2)
 6. Venäjä taistelee Ukrainassa ansiokkaasti kansallissosialisteja vastaan länsimaiden taas tukiessa Ukrainan aseistettuja äärinationalistisia natseja sekä Ukrainassa valtaan päästettyä natsihallintoa.

  Täytyy vain toivoa, että Venäjä ja muut patrioottiset tahot saisivat pyyhittyä länsimaissa sekä Itä-Euroopassa huolestuttavasti nousevan kansallissosialismin pois alkuunsa ennen kuin hakaristiliput alkavat täälläkin liehua entistä avoimemmin.

  Putin on oikeassa siinä, että natseille ei tule antaa uutta tilaisuutta pahan valtakuntaan. Tarvittaessa maan puhdistus kansallissosialisteista on toteutettava myös Suomessa vaikka Venäjän avustuksella.

  Plusääni(5)Miinusääni(2)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat