Sionistinen länsi lietsoo Ukrainan ja Venäjän välille selkkausta

Yhdysvallat ja muut tietyt NATOn jäsenvaltiot ovat lisänneet asetoimituksiaan Ukrainan hallinnolle. Näiden länsivaltojen tarkoituksena on lietsoa avoin konflikti Venäjän ja Ukrainan välille ja samalla valmistella Ukrainan hallintoa lopulliseen ratkaisuun Donetskin kansantasavaltaa vastaan.  Miksi Yhdysvaltojen johtama liittouma lietsoo sotaa Ukrainassa? Mitkä voimat ovat tämän ilmiön taustalla? 

Luonnollisesti Venäjä on reagoinut Ukrainan varustaumiseen sotilaallisella liikehdinnällä Ukrainan ja Venäjän rajalueella, mutta omalla maallaan, joten siinä suhteessa ei kenelläkään pitäisi olla valittamista.

NATOn taustaa 

Tässä samalla on syytä hiukan täsmentää NATOn luonnetta ja rakennetta, sillä valitettavasti monet valtamediat ja vastamediat sotkevat tähän liittyviä käsitteitä. Ensinnäkin  Ukrainaan ei ole keskittänyt joukkojaan sotilasliitto NATO. Mikäli näin olisi, siihen olisi vaadittu viidennen artikkelin hyväksyntä. Viidettä artiklaa on sovellettu kerran, nimittäin New Yorkiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001 kohdistetun “hyökkäyksen” jälkeen.  Ukrainaan ovat siis keskittäneet joukkojaan tietyt NATOn jäsenvaltiot, ei NATO, ja tässä keskittämisessä ilmeisen merkittävimpänä johtajana on Yhdysvallat. Tavallaan virallinen Suomi on myös Ukrainaan keskityksessä mukana, sillä virallinen Suomi on auttanut läntisen Yhdysvaltojen johtaman koalition sotaharjoitusten toteutumista myös vesi-, ilma-alueellaan ja maaperällään. Kuitenkaan Suomi ei ole ratifioitu NATOn jäsenmaa. 

Itse NATO organisaationa on luonteeltaan jäänteenne kylmän sodan ajalta ja että se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka NATOlla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. NATOn sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa. 

 

Ukrainan ja Venäjän nykyisen riidan taustat

Donetskin alue on hallinnollinen alue Itä-Ukrainassa. Vuoden 2014 kriisin loppuvaiheessa Ukrainan hallituksen länsimielistä politiikkaa vastustavat joukot muodostivat Donetskin kansantasavallan. Nyt lännen tukemat Ukrainan länsimieliset joukot haluavat nujertaa Donetskin kansantasavallan puolustuksen. Yhdysvaltojen johtama liittouma on lietsonut ja tukenut kyseistä Ukrainan toimintaa. 

Kansainvälisessä keskustelussa ovat vastakkain mielipiteet siitä, mitä Ukrainassa on tapahtunut. Venäjän mukaan kyseessä on sisällissota, jossa Venäjä tukee humanitäärisesti vain maan itäosaa, kun taas Ukrainassa ja länsimaissa mielletään Venäjän olevan sodan aktiivinen osapuoli, mikä viimeksi mainittu on tietysti läntisen valtamedian propagandan ansiota. 

Länsivaltojen asetoimitukset Ukrainaan 

Kaksi amerikkalaista sotalaivaa oli tarkoituksena siirtää tämän viikon aikana Välimereltä Mustallemerelle. Kuitenkin tuoreimpien ilmoitusten mukaan alusten siirto on peruttu, jos ilmoitukseen voidaan ylipäätään luottaa? Tämän operaation tarkoituksena olisi kuulemma ollut osoittaa “Ukrainalle tukea”.   

Viime viikolla Yhdysvaltojen raskaalla ilmakuljetuskalustolla on lennätti arvaamatonta sotamateriaalia ja –kalustoa Ukrainaan. Sotamateriaalia on niin ikään lennätetty sekä Saksan että Qatarin kautta Kiovaan. 

Venäläisen Smotrim -sivuston mukaan viimekuun aikana tapahtunut keskittäminen, joka jatkuu kesäkuun aikana, sisältää noin 40 000 sotilasta ja 15 000 tankkia, kulkuneuvoja sekä moottoroitua tykistöä Venäjän länsirajojen tuntumaan. 

Puolet mainitusta joukkueesta on peräisin Yhdysvalloista ja ensimmäinen erä aseita on jo toimitettu Kreikan Alexandroupoliksen satamaan. 

NATOn jäsen maat ovat lisänneet läsnäoloaan Venäjän rajojen läheisyydessä. Hiljattain päättyivät kansainväliset sotaharjoitukset Latviassa ja NATOn jäsen maat harjoittelevat lähiaikoina laajamittaisen ”Defender Europe 21” -operaatiossa. 

Juuri julkaistujen uutisointien (MTV) mukaan Suomi on tarjoutunut isännöimään, jossakin, Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajien huippukokousta. Kuitenkin 15.4.2021 julkaistun MTV:n uutisoinnin mukaan Yhdysvallat määräävät uusia pakotteita Venäjää vastaa sekä karkottavat venäläisiä diplomaatteja. 

Yllä esitetyn perusteella, huipputapaaminen olisi Yhdysvalloilta eli tietyltä Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaa johtavalta eliitiltä sekä myös viralliselta Suomelta täysin farisealainen temppu, sillä läntinen koalitio on päättänyt viedä Ukrainan sisällissodan haluamaansa lopulliseen ratkaisuun. Niin ikään virallinen Suomi ei voi enää pelastaa kasvojaan Venäjän silmissä; mikäli Ukrainan sota eskaloituu koskettamaan Suomea, niin siinä tapauksessa Venäjä miehittää Suomen. Nimittäin virallinen Suomi on vaarantanut sekä oman turvallisuutensa että Venäjän turvallisuuden ujuttautumalla epäviralliseen NATO-jäsenyyteen sekä sallimalla ulkomaisten NATO-jäsenvaltioiden joukkojen miehityksen maaperällään. 

Venäjä on reagoinut länsivaltojen varusteluun 

Venäjän joukot ovat reagoineet länsivaltojen kiihtyvään aggressioon, jonka tarkoituksena on  valmistella Ukrainaa valloittamaan asemasotaan juuttuneen Donbassin eli Donetskin ja Luhanskin alueen. 

Edessä puolustusministeri Sergei Šoigu. Kuva: . © Sputnik / Pavel Lvov

RT-sivuston uutisoi, että puolustusministeri Sergei Šoigun mukaan Venäjän joukot ovat sijoittuneet Ukrainan rajalle valmiusasemiin puolustaakseen maata mahdollisen sodan puhjetessa, ja samalla hän varoittaa asianomaisia länsivaltoja joukkojen keskittämisestä. 

Siellä on nyt valmiudessa kaksi Venäjän puolustusvoimien osastoa sekä kolme ilmakuljetuksellista armeijan yksikköä. 

Länsivaltojen siirrot Ukrainassa viestittävät siellä tapahtuviin seuraavaan vaiheeseen eli yllä mainitun asemasodassa olevan Donbassin valloittamiseen. 

Miksi Yhdysvaltojen johtama koalitio lietsoo sotaa Ukrainassa? 

Yhdysvallat eivät tule sotimaan suoraan Venäjän kanssa, sillä nämä maailman

voimakkaimmat ydinasevaltiot (USA ja Venäjä) eivät ryhdy välittömään sotaan toisiaan vastaan.

Yhdysvaltojen johtaman sotilaallisen läntisen blokin läheisyys Venäjän rajoilla ja asevarustelu entisissä neuvostotasavalloissa, kuten Ukrainassa sisältävät useita geopoliittisia syitä, joista käsittelemme muutamia. 

Yksi näistä syistä on Euraasian sydänmaan eli Venäjän ympäröiminen Yhdysvaltojen johtamalla koalitiolla. Tällä pyritään estämään Venäjän sotilaallinen ja taloudellinen yhteistyö Itä-Aasiaan. Jo sir Halford Mackinderin  1900-luvun alkupuolella sydänmaateorialla oli poliittinen tilaus Britannian sekä Venäjän siirtomaakilpailun taustaa ajatellen. Sydänmaateoria painotti mannerperustaisen valtion voimaa merivaltoihin nähden siinä suhteessa, että Venäjä hallitsi Euraasian mantereen sydänmaita. Vuonna 1919 Mackinder oli kehittänyt sydänmaateoriaansa muuttuneissa olosuhteissa. Siihen sisältyivät tuolloin reuna-alueina Itämeren alue, purjehduskelpoiset Keski- ja Ala-Tonava, Mustameri, Turkki, Kaukasia, Persia, Tiibet ja Mongolia. Näiden väliin jäivät Euraasian kolme mantereista imperiumia: Brandenburg-Preussi, Itävalta-Unkari ja Venäjä. Näiden hallitsemille alueille ei merivalloilla ei ollut kontrollia. Hän ymmärsi myös, että mikäli sydänmaan imperiumi saavuttaisi hallintaansa Arabian, voisi se Suezin kautta myös hallita ”maailman risteystä”. 

Tunnetusti toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat on ollut taloudellisesti ja sotilaallisesti tietyn kaltainen maailman imperiumi, jonka johtama taloudellinen kehitys on yhdistänyt Euroopan, Japanin sekä myös Aasian pienemmät valtiot osaksi läntistä talousjärjestelmää. Kuitenkin Donald Trumpin hallintokaudella, ja jo aikaisemminkin, Yhdysvaltojen imperiumin vallansiirtymä on alkanut luisua Itä-Aasiaan, ennen muuta Kiinalle, ja myös Venäjän harjoittaman moninapaisen politiikan sekä talouden piiriin, jonka yhtenä kehityksen kuvastimena voidaan määritellä Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n vahvistumisena lännen kilpailijaksi. Tästä aiheesta löytyy paljon eritasoisia tutkimuksia. 

Toisaalta Saksaa hallitseva USA yrittää saada Venäjältä Itämeren ali Saksaan rakennettavan Nord Sream II –kaasuputkihankinnan keskeytettyä. Täten länsivallat, paitsi Saksa, yrittäisivät minimoida riippuvuuttaan Venäjän energiasta.  

Täytyy huomata, että Venäjän ja Saksan yhdistyminen taloudellisesti avaisi ennen näkemättömän taloudellisen vaurastumisen edellytyksen koko Euroopalle, ja myös Itä-Aasiaan saakka. Tämä ei välttämättä miellyttäisi Yhdysvaltoja, jonka globaali poliittinen ja taloudellinen johtajuus kokisi inflaation entisestään. 

Kolmanneksi Itämerellä on hyvin merkittäviä esiintymiä luonnonvaroista, kuten esimerkiksi öljy- ja kaasuesiintymistä. 123456 Täysin selvää on, että Yhdysvaltoja ja tiettyjä muita NATOn jäsenvaltioita kiinnostavat tällaiset luonnonrikkaudet. 

Neljänneksi on merkittävä strateginen akseli Pietarista Kaliningradiin: Läntinen liittouma on ymmärtänyt sen, että Kaliningrad on Venäjälle hyvin merkittävä. Siellä sijaitsee Venäjän Itämeren laivaston päätukikohta ja konfliktitilanteessa Venäjä ilmeisesti varmistaisi esteettömän reitin Pietarista Kaliningradiin. Muiden muassa tästä syystä Yhdysvallat on tuntenut ”huolta” Itämeren turvallisuudesta. 

Kuitenkin on selvää, että  Yhdysvallat eivät tule sotimaan suoraan Venäjän kanssa, sillä nämä maailman voimakkaimmat ydinasevaltiot (USA ja Venäjä) eivät ryhdy välittömään sotaan toisiaan vastaan. Yhdysvallat ja tietyt sen liittolaiset ovat pitäneet Euroopassa sotaharjoituksia ja Suomi on isäntämaasopimuksensa kautta joutumassa NATOn sotakaluston linnoitusvyöhykkeeksi.   

Taustalla on juutalaismafia 

Yllä olemme kirjoittaneet, että Yhdysvallat ja tietyt muut NATOn jäsenmaat tukevat asevarustelulla Ukrainan hallintoa sekä yllyttäen sitä sotimaan esimerkiksi Donbassia vastaan. Itseasiassa kysymyksessä ei ole Yhdysvallat ja sen liittolaiset, vaan näihin merkittävästi vaikuttava juutalaismafia, jonka päämajana on Israel. Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten sotaisuus ympärimaailmaa johtuu ainoastaan juutalaismafiasta sekä Israelista. Pääasiallinen kysymys on maailmanvallasta, näin vaatimattomasti sanottuna. 

Israel-lobbyn vaikutuksessa olevat Yhdysvallat ja Euroopan unioni muovaavat maailmanvaltapolitiikkaa siten, että se synnyttää pakotteita ja puskurivyöhykkeen Venäjää (Euraasian sydänmaa) vastaan. Ne tahot, jotka hallitsevat Euraasian sydänmaata, hallitsevat myös muuta maailmaa. Tähän vaikuttaa ja yhdistyy sionistien hanke muodostaa Suur-Israel, joka olisi poliittisen maailmanhallinnan eräänlainen päämaja, ei vain Lähi-idässä, vaan maailmanlaajuisesti.  

Juutalaismafia edistää Euroopassa poliittista agendaansa eli negatiivista globalisaatiota useiden eri instrumenttiensa kautta. Näitä ovat esimerkiksi joukkotiedonvälitys, viihdemaailma ja korkoon perustuva kansainvälinen velkarahajärjestelmä. Tämä poliittinen toiminta on vain  jatkoa juutalaisen Mayer Amschel Rothschildin (1744-1812) aloittamalle syvimmän helvetin kaltaiselle pankkitoiminnalle, josta on muodostunut koko maailman rahatalouden syöpäkasvain. Lisäksi mainitulla mafialla on käytössään kirjava joukko juutalaisjärjestöjä (esim. WJCEJC,  IHRA* jne.) ja yksi niistä tehokkaimmista on vapaamuurarijärjestö. EU-jäsenmaiden poliittiset vallanpitäjät saavat käskynsä ei-juutalaisilta vapaamuurareilta ja bilderbergiläisiltä, mitkä saavat käskynsä juutalaisilta järjestöiltä kuten esimerkiksi juutalaisten vapaamuurarijärjestöltä (B’nai B’rith).7,8 Myös juutalainen Israel-lobby operoi hyvin tehokkaasti Yhdysvalloissa  sekä myös Euroopan unionissa.   

_________ 

*) IHRA on International Holocaust Remembrance Associationin. 

Jättiläisvaltio USA on täysin juutalaismafian hallinnassa, jopa niin, että Yhdysvaltoja voitaisiin kutsua Israel kakkoseksi. 

Tästä Washingtonin  sisä- ja ulkopolitiikasta mainittakoon vielä, että: 

Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota voidaan kutsua myös sionisti- ja Israel-lobbyksi, muodostavat uskomattoman voimakkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan. Ulkopoliittisesti mainitun eturyhmän pyrkimyksenä on toimia Israelin hyväksi, mikä on linjassa Israelin hallituksen kanssa. Väkevimpinä toimijoina Israel-lobbyn liikehdinnässä ovat Amerikan järjestäytyneet ”juutalaiset”. Muita Israel-lobbyyn kuuluvia vaikuttajia, niin kristityistä kuin myös ”juutalaisista” muodostuneet, ovat esimerkiksi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uuskonservatiivit, Christians United for Israel (CUI) ja kristillinen sionismi, jonka kaltaisia ryhmiä löytyy myös Euroopasta.9 

Syytä on vielä huomauttaa, että lännen, kuten myös Suomen vihamielisyys Putinin hallintoa kohtaan näyttäisi olevan hyvin suurta, mutta miksi? Siksi, että juutalaismafia lietsoo länsimaita vihaamaan Venäjää, kuten vastaavasti Venäjällä vaikuttava Israel-myönteinen konklaavi eli juutalaismafia yrittävät yllyttää Venäjää kaunaisuuteen länsimaita kohtaan.10 

Monet tahot pitävät Putinia läntistä globalisaatiota vastustavana epäitsekkään idealistisena voimana, mutta joidenkin mielestä enimmäkseen pragmaatikkona. Esimerkiksi Putin on pitänyt yllä molemminpuolisesti hyviä suhteita Israelin kanssa, ja samalla Venäjä on tavoitellut lämpimiä suhteita myös arabimaiden kanssa. 

Toisaalta Vladimir Putin on rehkinyt ahkerasti palauttaakseen Venäjän taloudelliseen kukoistukseen ja perinteiseen ortodoksiseen kulttuuriin juutalaisvaikutteisen Neuvostoliiton jäljiltä. Venäjälle on rakennettu vuoden 2010 jälkeen noin 50 kirkkoa ja sama määrä on rakenteilla. Moskovassa sijaitsee ortodoksisen kirkon keskus, Moskovan patriarkaatti. 

Venäjän ortodoksinen kirkko on globaalissa mittakaavassa sekä hengellinen että  poliittinen vaikuttaja.  

Joskin emme voi luottaa kehenkään aukottomasti, kuitenkin voidaan toivoa Kaitselmuksen ohjaavan siten, että Venäjän johtaja, olipa hän kuka tahansa, ei luovuttaisi hegemoniaansa juutalaismafialle. Venäjällä tilanne ei ole vielä niin katastrofaalinen kuin Yhdysvalloissa, jossa juutalaismafian valta on absoluuttisen täydellistä. 

Suomessa ei ole omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan enemmistön kannatus muodostuu valtamedian ja Brysselin villakoirien valheille. Samalla Suomi muodostaa Yhdysvaltojen protektoraatin eli puskurialueen Venäjää vastaan. Suomen vallanpitäjien typerä ulkopolitiikka Venäjän suhteen palvelee vain ja ainoastaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa.   

Jos Ukrainan sota laajenee, Suomi jää tässä NATO-maiden puskurivyöhykkeen alle Venäjää vastaan. Tästä  (Suomen osalta) ovat vastuussa Suomen istuva presidentti, joka puolustusvoimien ylipäällikkö  sekä muut ulkopolitiikasta vastaavat toimijat. 

Luonnollisesti Suomen olisi pitänyt muodostaa ystävälliset suhteet tärkeimpään naapuriinsa, suurvalta Venäjään. Niin ikään maallemme olisi järkevintä ja myös turvallisinta noudattaa puolueettomuuspolitiikkaa. Venäjä ja Itä-Aasia muodostavat tulevaisuudessa Suomelle, kuin myös koko Euroopalle merkittävän taloudellisen kumppanuuden, jos sitä ymmärrettäisiin hyödyntää. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Venäjän ja Naton sanailu Ukrainasta kiihtyy: ”Venäjä ei voi enää yllättää ketään” – MTVuutiset.fi 

UAWire – Third time in a week U.S. Air Force transport planes land in Ukraine amid escalation in Donbas 

Сценарий учений похож на войну: как НАТО снимает напряженность у границ РФ // Смотрим (smotrim.ru) 

Suomi astui esiin liennyttämään sotaa Ukrainassa: ”Toivotaan, että tasavallan presidentin arvio pitää paikkansa” – MTVuutiset.fi 

Yhdysvallat aikoo sivaltaa Venäjää: Tiedossa uusia pakotteita ja diplomaattien karkottamisia – MTVuutiset.fi 

Russian troops on Ukraine border ‘ready to defend country’ in event of war says Defense Minister Shoigu, warning of NATO buildup — RT Russia & Former Soviet Union 

Mackinder ja eturintamamaat (jyu.fi) 

Nord Stream 2 on rasite Saksalle, Ranska luopuisi putkesta | Kauppalehti 

Greek court labels antisemitic Golden Dawn Party as criminal organization – World Jewish Congress 

Rise of right-wing party worries Jewish leaders in Germany – World Jewish Congress 

EJC President Kantor welcomes the branding of Golden Dawn as a criminal organization – European Jewish Congress (eurojewcong.org) 

The Israel Lobby and the European Union — the University of Bath’s research portal 

Greek debt crisis: Goldman Sachs could be sued for helping hide debts when it joined euro | The Independent | The Independent 

Flüchtlinge: „Wir Juden wissen, wie bitter Flucht ist “ – WELT 

Opinion: Warsh would be strange pick as Fed chair for a president who says he cares about jobs – MarketWatch 

_ _ _ _ _ _  

 1. Poland driving oil and gas projects across the Baltic | Offshore (offshore-mag.com) 
 1. Lukoil to drill for oil in Baltic Sea – Offshore Energy (offshore-energy.biz) 
 1. LATVIA EYES POSSIBLE BALTIC SEA RESOURCES | Oil & Gas Journal (ogj.com) 
 1. B8 Oil Field, Baltic Sea – Offshore Technology | Oil and Gas News and Market Analysis (offshore-technology.com) 
 1. Baltic Gas Project, Southern Baltic Sea – Offshore Technology | Oil and Gas News and Market Analysis (offshore-technology.com) 
 1. Norwegian, Baltic and Barents Seas Oil and Gas Map to 2021 (infield.com) 
 1. Niclov, Nicola M. (1990). The World Conspiracy, USA.   
 1. Hokins, Richard Kelly (1985). War Cycles, Peace Cycles, USA. 
 1. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby 
 1. Zero Hedge –verkkosivuilla. Saatavina: https://www.zerohedge.com/news/2014-04-03/guest-post-russia-dominated-global-banks-too    

22 kommenttia

 1. > NATOn jäsenvaltiot ovat lisänneet
  > asetoimituksiaan Ukrainan hallinnolle

  Ei ole ensimmäinen kerta, kun Saksan panssarit vyöryvät Ukrainaan.
  – Näin se vaan historia toistaa itseään. Joka kerta hieman eri variaation mukaisesti.
  – Kilpalaulanta käydään vain siitä, kenen aseet ovat enemmän „rauhan puolella”.

  Toinen Ukrainaan ja sykliseen historiaan liittyvä tapahtuma on, että Ranska on sotkemassa itsensä Ukrainan asioihin.
  – Jälleen kerran 172 vuoden jälkeen!
  – Ironically, in 1853, the French government launched the Crimean War against Russia. If this remains on target, we should expect a war to start by 2025 and it may very well be over Crimea once more.

  Armstrongin syklien mukaan Ranska hyökkää [Krimille] vuonna 2025.
  – Ehkä sisäpoliittinen tilanne silloin vaatii ulkoista vihollista,
  – ehkä Ukrainaan hassatuille rahoille pitää hakea hyvitystä.

  Pystyäkseen voittoihin Krimillä hyökkääjä tarvitsee USA:n asevoimien keskittämistä alueelle. Ja mitä silloin tapahtuukaan?
  – Kiina hyökkää Taiwanille!

  Informaation yhdistämässä maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen eivätkä tapahtumat etene ketjureaktiona vaan yhtäaikaisesti,
  – fraktaalisesti.
  Lineaarinen ja ketjureaktioihin pkerustuva malli maailmasta vaan yksinkertaisesti on väärä.
  – Katsokaa nyt vaikka ilmastomalleja, joiden mukaan tuhannen vuoden päästä maailman keskilämpötila on vähintään satoja asteita.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ajautui 1980-luvun jälkeen transatlanttisen globalistien käsiin. Kehitystä ovat johtaneet Kokoomus-puolue ja RKP, jotka aina valtaan päästyään ovat pyrkineet kampeamaan Suomea lännen syliin. Muut puolueet ovat olleet hitaampia luopumaan Paasikivi-Kekkos-linjasta, jossa kaiken perustana ovat pragmaattisuus, hyvät suhteet itään sekä puolueettomuus ja liittoutumattomuus niin pitkälle kuin se on mahdollista. Median harjoittama aivopesu, jossa Venäjä nähdään uhkana, on kuitenkin purrut ja röyhkeä EU-integraatio on vienyt pohjaa pois Suomen itsenäisyyttä vaalivilta poliittisilta liikkeiltä. Kansa on salakavalasti aivopesty globalismiin korostamalla mm. YK:n tai Greenpeacen kaltaisten kansainvälisten NGO-järjestöjen siirappista sanomaa. Näiden on annettu vapaasti levittää propagandaansa mm. kasvatus- ja opetuslaitoksissa.

  Elinkeinoelämä on raivokkaasti pyrkinyt ajamaan alas Suomen kulttuurista itsenäisyyttä. Kulttuuriin vihamielisesti suhtautuvan elinkeinoelämän valta on kasvanut koko ajan ja Suomi on ajautunut korporatismiin eli hallintomalliin, jossa suuret yritykset ja julkinen valta tekevät saumatonta yhteistyötä ja hallinnoivat kansalaisia, jotka ajautuvat yhteiskunnassa äänettömän yhtiömiehen asemaan. Kansalaislähtöinen politiikka ajautuu lopulta paitsioon ja kansan ääni hiljennetään joko median aivopesulla, sensuurilla, oikeustoimilla tai pelottelulla. Puoluedemokratia muuttuu omaksi irvikuvakseen ja puoluetoimistoja ohjelmoidaan kansainvälisten kattojärjestöjen ja ajatuspajojen asettamilla agendoilla, joita korporaatiomedian aivopesu sekä yritysten tiedotus tai jopa mainostus vahvistavat. Esimerkkinä näistä mainittakoon ilmastonmuutosagenda, nollapäästöt, monikulttuurisuusagenda, LGBT-agenda tai rokote-messiaan palvonta. Globalistisesta agendasta poikkeavia toimijoita ja toisinajattelijoita vainotaan surutta perustuslain ja normaalin poliittisen keskusteluperinteen vastaisesti. Myös uskonnollinen toiminta solutetaan Israel-myönteisillä globalisteilla tai kulttuurimarxisteilla tai ajetaan alas.

  Suomesta on ennätysajassa tehty demoninen sortovaltio, joka saumattomasti yhtyy Israel-vetoisen länsiblokin aggressioihin sekä Itää että omia kansalaisiaan vastaan. Erityisesti korona-pandemiassa ja sen pakkohoidossa globalistinen ydinryhmä kuten Davosin porukka (WEF) käy avointa sotaa kansalaisia vastaan ja pyrkimyksenä on kirjaimellinen orjuutus ja aggressiivinen väestönhallinta vain globalististen projektien ja mielihalujen toteuttajiksi. Jo tähän asti vallinneet vähäiset kansalaisoikeudet ja -vapaudet tai ihmisoikeudet halutaan raivata pois, koska ne ovat edellämainittujen tahojen suunnitelmien tiellä.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Tuo korporatismi sanan käyttö on harhaanjohtavaa tuossa kontekstissa. Alunperin korporatismi oli järjestelmä joka toimi kansan hyväksi ja jossa myös työläisten edustajat istuivat päätöksenteossa. Suomen kolmikanta tupojärjestelmää on kutusuttu myös korporatistiseksi ja se toimi aika hyvin vielä 80 luvulla ja oli yksi Suomen vaurastumisen kulmakivistä. Björn Wahlroos kutsui sitä fasistiseksi jäänteeksi josta pitäisi päästä eroon.

   Korporaatio sanan etymologia tulee sanasta ruumis tai keho-> corpus. Kuin kansanruumis tai kristuksen ruumis jota kansallissosialistinen järjestelmä pyrkii mallintamaan modernissa kontekstissa. Kun täyttää oman velvollisuutensa osana sitä ruumista niin se tuottaa suurimman henkisen tyydytyksen ja on Jumalan mielen mukaista.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Benito Mussolini näkee myönteisen yhteyden fasismissa ja korporatismissa: “Fascism should more appropriately be called Corporatism because it is a merger of state and corporate power”.

    AY-liike on joskus nähty korporaatioina muiden korporaatioiden seassa. Nykyisin korporaatioilla tarkoitetaan ensisijassa jättimäisiä pörssiyhtiöitä, joilla ei ole kansan etujen ajamisen tai sen sivistämisen kanssa mitään tekemistä. Nykyajan korporaatioita ovat mm. teknologiajätit kuten Google, Apple, Facebook tai Twitter. Korporaatioiden fasistinen sulautuminen on nykyisin sitä, että Big Tech, Big Pharma tai Big Green Energy sulautuvat ’Big Governmen’tiin ja ne yhdistävät voimansa kansalaisia vastaan nämä joko työmuurahaisiksi tai pakkoasiakkaiksi haalien.

    Keskustelussa pitäisi eritellä eroon toisistaan alhaalta ylös valtaa keskittävät kansankorporaatiot kuten aito ja turmeltumaton AY-liike sekä liiketoimintaa harjoittavat korporaatiot ja pörssiyhtiöt, jotka pyrkivät vain ja ainoastaan osakkeenomistajien etujen ajamiseen. Nämä jälkimmäiset ajavat miljardöörioligarkkien ja rahavallan asettamaa agendaa ja pyrkivät muodostamaan trusteja, joilla haalitaan myös poliittista vaikutusvaltaa ja korruptoivia suhteita hallintoon. Nämä ovat vihamielisiä pienyrittämiselle ja kaikelle kansalaistoiminnalle. Suuryritysten vallasta kertoo sekin, ettei anti-trust-lakeja ole sovellettu jättiyhtiöihin enää vuosikymmeniin ja niiden on annettu kaikessa rauhassa kasvattaa maailmanlaajuista valtaansa. Nykymuotoinen internet-sensuuri ilmentää korporaatioiden fasistista valtaa, jossa taustalla on myös hallitusten etu ja niiden valtasuhteiden säilyttäminen.

    Nykyinen AY-liike ja sen poliittiset haarat, kuten Suomessa SDP tai USA:ssa demokraattipuolue, ovat täysin antautuneet globalistiselle agendalle ja koko liike pitäisi rakentaa uudelleen aidoksi vastavoimaksi nykyiselle establishmentin vetämälle vasemmisto-oikeisto-teatterille. AY-liike tulisi irroittaa historiallisista siteistään kommunismiin ja sen agendoihin.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Nyt olisi tärkeää että kansa lopettaisi turhat keskinäiset riitelynsä ja yhdistyisi globalisti-mafian hankkeita vastaan laajana yhteisenä rintamana. Vain siten voidaan pitkällä ja kärsivällisellä ponnistelulla tehdä jotain hyvää maamme itsenäisyyden ja oman päätäntävallan hyväksi.
   Nyt tarvitaan yhteinen agenda (tavoiteohjelma) jonka taakse kansan enemmistö asettuu tai muuten hukka perii. Meidän pitää saada maahan eduskunta joka edustaa kansaa ja sen parasta eikä alistu eu- ja nato-mafian kumileimasimeksi.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
   1. #KADULLE – Vaalipäivän kävely estettiin – Kovaotteinen poliisi teki useita kiinniottoja [Kuvat]

    Useat tunnetut valtamediaa haastavat toimittajat ja kansalaisaktivistit vapauden puolesta otettiin kiinni sunnuntaina 18.4. Helsingissä kokoontuneen vaalipäivän kävelyn yhteydessä. Katso UMV-Lehdelle toimitetut kuvat rajuista kiinniottotilanteista!
    https://mvlehti.net/2021/04/18/kadulle-vaalipaivan-kavely-estettiin-kovaotteinen-poliisi-teki-useita-kiinniottoja-kuvat/

    Plusääni(6)Miinusääni(0)
 3. Nähdäkseni sekä Ukrainaa, että Venäjää että Yhdysvaltoja etc. johtavat juutalaiset. Juutalaisuudessa ei ole mitään rajuja kuppikuntavääntöjä, joten tämä kaikki vaikuttaa kuin ohjatulta näytökseltä. Sota on todellista, mutta siinä on kyse globaalin eliitin ohjaamasta jutusta, jossa kansat ohjataan tappamaan toisiaan ja taistelemaan näennäisesti hallitsemistaan alueista. Ilmeisesti koko jutussa ukrainalle jää musta pekka käteen eli se tuhotaan moneen kertaan ja pidetään heikkona. Olisiko sionisteilla jotain erityisesti hampaankolossa esim. I msdoan ja sisällissodan ajoilta tai 1600-luvulta?

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Ainakin USAa ja Ukrainaa. Mutta osaatko sanoa kuinka monta ’juutalaista’ on Venäjän johdossa? Putinista on liikkunut huhuja että äitinsä olisi ollut ’juutalainen’. Mutta Ortodoksisen kirkon uskollinen palvelija hän oli ja siinä Putin on seurannut äitinsä jälkiä kun kastettu samaan kirkkoon joka huom! ei ole Vatikaanin (=sionistien) hallinnassa kuten tämä artikkeli kertoo:
   Uusi maailmanjärjestys: Mitä käsite oikeasti tarkoittaa?
   https://beta.oikeamedia.com/o1-157803
   Putinin ja Venäjän painolastina on NL ja kommunismi joka oli sionistien suvereeni hanke. Siitä irtaantuminen ei ole helppoa koska maassa asuu paljon sionisti oligarkkeja joita ei voi heivata minnekään jos aikoo säilyttää henkensä. On monessa asiassa mentävä heidän ehdolla ja se näkyy esim. suhteessa Israeliin jossa asuu paljon Venäjän kasaari-juutalaisia. Putin varmaankin joutuu tasapainoilemaan oman maansa ja s-oligarkkien välillä eikä voi toimia kuten ehkä muuten voisi.
   Toisaalta pitää muistaa kuinka USA on sionistien kahleissa eikä läntisenä demokratianakaan pysty tekemään asialle juuri mitään vaan näyttää että sionisti-kahle vain päivä päivältä kiristyy.
   Onko se että Putin olisi äitinsä puolelta juutalainen merkityksellinen asia kun suuri osa juutalaisista ei kannata sionismia ja suuri osa jopa vastustaa sitä. Miksei siis Putinkin? Esim. Gilad Atzmon on juutalainen ja Ron Unz äitinsä puolelta askhenaasi. Tässä vain pari mutta heitä on suuri määrä ja sionistit ovat leimanneet heidät ’itseään vihaaviksi juutalaisiksi’ koska he eivät tue sionistien nwo-agendaa. Miksi sotkea rotu tai geenit tähän. Eikö meilläkin ole paljon ’itseään vihaavia suomalaisia’ jotka evät hyväksy maamme johdon hankkeita…?

   Plusääni(1)Miinusääni(2)
   1. Tietenkin pitää näytellä ortodoksia, jotta huijaus ei paistaisi läpi. Putinin lapsuudekaverit olivat siis nuo Rotenbergit ja Putin on siis tätä valtamafiaa, joka on pitänyt valtaa koko ajan. Jeltsinin aikana näille oligarkeille annettiin koko kansallisomaisuus ja tätä ei ole otettu pois. Putin on näiden valtaan nostama. Täyellisessä totalitarismissa voi uhota suurella isänmaalla ja kirkollakin. Minusta koko juttu tuntuu kuin Royhschildien Englannilta 1800-luvulla.

    Plusääni(3)Miinusääni(2)
    1. Sinusta tuntuu mutta et tiedä totuutta.
     Minusta silloin ei pitäisi ottaa asiaan kantaa kuten teet ellei ole muta faktaa esitettävänä. Yhtä hyvin sinut voidaan leimata kuten leimaat muita. Et näköjään pysty ottamaan huomioon että ihminen kasvaa ja voi muuttua ajan myötä. Harva ajattelee ja toimii kuten nuorena kun tulee ikää ja viisautta. Myös tiedon merkitys on suuri. vain se voi vapauttaa valtamedian aivopesusta.
     Mikset suo tätä Putinille?

     Plusääni(2)Miinusääni(2)
     1. Ja ihme on elleivät nämä tapahtumat muuta meitä, ainakin niitä joilla aivot on vielä kunnossa.
      Poliisi häpäisi Suomen lipun Helsingissä – Rajut vapauden puolustajien kiinniotot puhuttavat [Videot/Kuvat]
      https://mvlehti.net/2021/04/19/poliisi-hapaisi-suomen-lipun-helsingissa-rajut-vapauden-puolustajien-kiinniotot-puhuttavat-videot-kuvat/

      Kuvat pitää saada kansainväliseen levitykseen, mahdollisimman laajasti. Tällainen on yksi ’maailman onnellisimpia maita’ jossa poliisi käy syyttömien kimppuun väkivaltaisesti. Ihan nato tyyliin.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
     2. Tuossahan vain kerroin, mihin halusin verrata Putinin Venäjää. Kyllä juutalaisvalta on sangen selvää ja Putinillahan on melkoinen rötöshistoria jo 90-luvulta. Oikeastaan pitäisi verrata 1900-luvun Englantiin tai nykyiseen.

      Itse tunnut tietävän varmasti, että Putin olisikin kaiken alla salaa ns. hyvis. Mitään todisteita tästä ei kuitenkaan ole.

      Plusääni(2)Miinusääni(1)
 4. HAJOTA JA HALLITSE
  Siionin Viisaiden politiikka gojimien suhteen on aina ollut ”hajota ja hallitse”. Siten he ovat aikaansaaneet esim. Ranskan ja Venäjän vallankumoukset ja pari maailmansotaa. Tämä näkyy USA:n politiikassa, jossa USA on vastakkain Venäjää ja Kiinaa. Kun ydinsota on Siionin Viisaillekin vaaran paikka, sillä siinä voi mennä tuhkaksi myös Israel tai amerikanjuutalaiset, niin luodaankin vastakkainasettelu Venäjän ja Euroopan Unionin välille sekä Kiinan ja muiden Aasian maiden välille. Siionin Viisaiden Ukrainan politiikka on tällaista. Siinä yritetään saada sota Ukrainan ja Donbassin välille ja siten Venäjän ja Euroopan välille. Saapa nähdä miten käy? Kun ymmärtää Siionin Viisaiden politiikkaa, niin maailmanhistorian tapahtumat avautuvat helposti.
  ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 5. MASKI – ORJAN MERKKI
  On suorastaan naurettavaa nähdä maskeja ihmisten kasvoilla. Pienet nanohiukkaset, joista virukset muodostuvat, menevät maskista läpi mennen tullen. Lisäksi maskin käyttö aiheuttaa hiilidioksidimyrkytyksen ja happivajeen. Keväällä 2020 jopa THL totesi maskit hyödyttömiksi virustartuntojen ehkäisyssä. Miksi sitten yhtäkkiä kesällä 2020 asenne muuttui ja maskeja alettiin suosia. Tämä oli WHO:n määräys. Maskin käyttö liittyy olennaisesti uuden maailmanjärjestyksen toteuttamiseen. Maski on osoitus siitä, että käyttäjä tottelee ylempää tulleita määräyksiä. Mitään muuta syytä maskin käyttämiselle ei ole. Maskin käyttö on erityisen vaarallista lapsille, joille se aiheuttaa pysyviä aivovaurioita. Älä siis pidä maskia. Toistaiseksi Suomessa ei ole voimassa maskipakkoa. Voit aivan hyvin olla käyttämättä maskia joka tilanteessa. Jos joku vaatii käyttämään maskia, voit vastata, että et käytä terveydellisistä syistä. Se on pätevä vastaus, koska maskit ovat epäterveellisiä. Älä alistu orjaksi, vaan ole vapaa ihminen. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
 6. The Einstein Monster
  EINSTEIN ’YKSINAPAINEN’ NWO-MIES
  Einstein tuomitsi kansallismielisyyden (lukuun ottamatta Israelin kansallismielisyyttä) ja oli hyvin avoin kannattaessaan yhden maailman hallitusta. Hän kirjoitti: ”Sivilisaatiolle tai edes ihmissuvulle ei ole muuta pelastusta kuin maailmanhallituksen luominen.”
  Tietysti St. Albertin synagogakaverit johtavat tätä maailmanliittoa, oletettavasti Israelista.
  EINSTEIN MASSAMURHAAJA
  Kun toinen maailmansota oli päättymässä, kostonhimoiset juutalaiset ympäri maailmaa vaativat avoimesti Saksan kansanmurhaa. Itse asiassa tämä politiikka toteutettiin osittain. Demonisten äänien joukossa, jotka vaativat enemmän verta, oli ”pasifisti” Einstein.

  Hän kirjoitti: ”Saksalaisia ​​voidaan tappaa tai rajoittaa sodan jälkeen, mutta heitä ei voida kouluttaa uudelleen demokraattiseen ajattelu- ja toimintatapaan.” …… toivotaan, että sodan loppupuolella heidät on suurelta osin tapettu. ”
  EINSTEIN SIONISTI
  Vaikka Einstein ei ollut uskonnollinen juutalainen, hän oli todella etnosentrinen juutalainen, joka näki maailman ”juutalaiset vs. pakanat” -objektiivin kautta. Vuonna 1952 pian sen jälkeen kun juutalaiset terroristijengit olivat puhdistaneet etnisesti arabikylät, Einsteinille tarjottiin Israelin laittoman valtion presidentin tehtävää. Hän hylkäsi tarjouksen kohteliaasti: ”Olen syvästi liikuttunut Israelin valtion tarjouksesta, ja olen heti surullinen ja häpeän, etten voi hyväksyä sitä.”
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=23218

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. EINSTEIN OLI MYÖS TIETOINEN HUIJARI
   Kun juutalainen vääristää totuutta, hän toimii sydämestään, sillä hänellä on syvä viha itse totuutta kohtaan, joka on Herra. (Swedenborg). Einsteinin erikoista suhteellisuusteoriaa ei kukaan rehellinen fyysikko hyväksynyt. Vasta myöhemmin juutalainen tiedotusmafia teki teoriasta hyväksytyn. Se, että teorian peruspostulaatit ovat vastoin logiikan lakeja, sai aikaan mystistä kunnioitusta ajatteluun tottumattomassa joutoväessä. Einsteinille tarjottiin Israelin presidentin virkaa siksi, koska hän oli onnistunut huijaamaan gojimeja. Einstein oli juutalainen huijari, ei mitään muuta. Ajankohtaisesti saa käsityksen juutalaisesta tieotusmafiasta koronahuijauksessa. Siinä myös valheet on esitetty totuuksina. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Tucker Carlson paljastaa sionistisen ulkokultaisuuden maahanmuutosta (konekäännös)
   Juutalainen valta suosii maahanmuuttajia, mutta vain Amerikassa (ja tietysti Euroopassa joka on tarkoitus ’kalergisoida’…)
   PHILIP GIRALDI • 20. HUHTIKUU 2021
   Kissa voi hyvin ja todella pois laukusta, kun on kyse Israelin ja järjestäytyneen juutalaisuuden tekopyhyydestä. Anti-Defamation League (ADL) hyökkäsi Tucker Carlsonia vastaan hänen ”valkoisen ylivallan” suosimisesta ja sisälsi Fox Newsille vaatimuksen, että hänet erotettaisiin.
   ADL: n ja muun Israel-lobbyn kaltaiset ryhmät pyrkivät melkein aina menestyksekkäästi kritisoimaan kriitikoita tiedotusvälineissä, korkeakouluissa ja politiikassa. Se toimii, koska se tuomitsee laillisen erimielisyyden käyttämällä tavanomaisia huutoilmiöitä ”antisemitismi” ja ”holokaustin kieltäminen”, jos kaikki muu epäonnistuu.
   Well, the cat is finally well and truly out of the bag when it comes to Israeli and organized Jewry’s hypocrisy. The unprincipled attack on Tucker Carlson by the Anti-Defamation League (ADL) over his alleged “white supremacism” included a demand to Fox News that he be fired. It was from a familiar playbook that groups like ADL and the rest of the Israel lobby use almost always successfully to vilify and silence critics in the media, academia and in politics. It works because it condemns legitimate dissent using the usual buzz expressions “anti-Semitism” and “holocaust denial” if all else fails.

   Joten voidaan ehdottaa, että viime aikoina on ollut kaksi käännekohtaa.
   Ensinnäkin kansallisesti tunnettu ja arvostettu, vaikka kiistanalainen konservatiivisen kirjeenvaihtaja Tucker Carlson ei ole vain kieltäytynyt peruuttamasta, kun ADL vaati hänen erottamista ja jopa hyökkäsi ryhmän kahden eri standardin suhteen harkitessaan kansalaisoikeuksia Yhdysvalloissa. verrattuna Israelissa asuviin. Hänen vaihtoistaan ADL: n kanssa tiedotettiin laajalti tiedotusvälineissä, itsessään epätavallista.
   Ja toiseksi, yhä useampi amerikkalainen juutalainen alkaa todella herätä sionistisen valtion asettamaan moraaliseen dilemmaan. Molemmat suunnanmuutokset ovat enemmän kuin tervetulleita ja kauan myöhässä.

   https://www.unz.com/pgiraldi/tucker-carlson-exposes-zionist-hypocrisy-on-immigration/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Kahdeksan yrittäjän itsemurhaa: Turvealan kokoama moottorimarssi saapuu vappuna Helsinkiin mustissa surunauhoissa

  19.04.2021 4 Comments MielenosoituksetMoottorimarssiTurve
  Kahdeksan turvealan tuottajaa on ottanut hengen itseltään hallituksen turvelinjausten takia. Näiden surullisten tapauksien johdosta pyydetään, että heitä muistutetaan mustalla surunauhalla rekan peilissä 30.4. marssin aikana, kirjoittaa turvealan moottorimarssin järjestäjät.
  https://uvmedia.org/2021/04/19/kahdeksan-yrittajan-itsemurhaa-turvealan-kokoama-moottorimarssi-saapuu-vappuna-helsinkiin-mustissa-surunauhoissa/#comment-588

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Kopitti ja sakotti juuri kymmenkunta toimittajaa sekä kuvaajaa – Operaatiojohtaja Jari Taponen ylistää Suomen ”lehdistönvapautta”

  Voiko härskimmäksi disinformaatio enää mennä, kyselee Toimittajaliiton puheenjohtaja Juha Korhonen tänään tiistaina, kun lukuisia valtamediaa haastavia toimittajia ja kuvaajia kopitettiin sekä sakotettiin Helsingissä sunnuntaina komissario Jari Taposen johtamassa operaatiossa.
  Aikamoista ironiaa on, että tänään kyseinen toimittajat ja kuvaajat operaatiojohdon määräyksillä kopittanut sekä sakottanut Helsingin poliisin operaatiojohtaja hehkuttaa maamme lehdistönvapautta – vapauden ja demokratian perustaa:
  https://mvlehti.net/2021/04/20/kopitti-ja-sakotti-juuri-kymmenkunta-toimittajaa-ja-kuvaajaa-poliisin-operaatiojohtaja-jari-taponen-ylistaa-suomen-lehdistonvapautta/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Tänään: Verkkostudio LIVE – ”Terveisiä onnellisimmasta ja vapaimmasta maasta, siis mistä?” – 20.4.2021 alk. klo 19!

  Suomessa asuu maailman onnellisin kansa, jolla on maailman toiseksi vapain lehdistö. Oikeesti, hei. Uskokaa nyt. Lisäksi presidentti Niinistöllä on noin 98 % kannatus ja enemmistö kannattaa EU-velkaunionin perustamista. Hei, lopettakaa se ”jäätävä nurina”. Viikkolähetyksen studiossa Janus Putkonen ja Jouni Koistinen.
  Nyt avasit kuule ihan väärän artikkelin. Sulje sivusto ja mene takaisin vaikka YLE-Areenalle. Katsokaa mieluummin puoli yhdeksän uutiset ja maikkarin loppukevennys, koska ne ovat kuitenkin se ainoa totuus johon voitte uskoa. Siellä odottaa tuttu ja turvallinen uutisagenda, joka tuudittaa sinut takaisin ”hyvinvointivaltioosi”.

  Siis älkää nyt hyvät ihmiset meitä katsoko tai kuunnelko! Me ollaan niitä ”hörhöjä”, joita pitääkin pamputtaa, kopittaa ja sakottaa hiljaiseksi. Siis, jotain helvetin Putinin trolleja! Tajusitko nyt, vai vieläkö luet eteenpäin?

  Äläkä katso tänään Verkkostudio LIVE -lähetystä kello seitsemältä, koska saatat saada älyllisen tartunnan, siis jonkun Kremlin aivokoronan, ihan vaan salatun ajatuksen siitä, ettei mikään olekaan kuten sinulle on koulusta lähtien tolkutettu. Siis, että maailmassa ei olekaan mustaa ja valkoista, ja jos vaikka olisikin, valkoinen on mustaa ja päinvastoin. Ehkäpä kuitenkin parempi, että katselet vaikka jotain Putousta.
  https://mvlehti.net/2021/04/20/tanaan-verkkostudio-live-terveisia-onnellisimmasta-ja-vapaimmasta-maasta-siis-mista-20-4-2021-alk-klo-19/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Kiinan presidentti: Maailma tarvitsee oikeutta, ei hegemoniaa
  Puheessaan Xi vihjaili selvästi myös Yhdysvaltojen suuntaan. ”Emme saa sallia yhden tai muutaman maan asettaa sääntöjään muille, tai antaa tiettyjen maiden harjoittaman yksipuolisen päätöksenteon vaikuttaa koko maailman kehitystahtiin”, Xi painotti. ”Suurten maiden tulisi käyttäytyä asemalleen sopivalla tavalla ja suuremmalla vastuuntunnolla”, hän lisäsi.

  ”Elämme aikakaudella, joka on täynnä haasteita…Maailma on siirtynyt myrskyisään muutokseen ja epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi”, Xi sanoi. Kiinan johtajan mielestä ”nollasumma-ajattelusta” pitäisi luopua, samoin tulisi vastustaa ”uutta kylmää sotaa ja ideologista vastakkainasettelua”.
  https://uvmedia.org/2021/04/21/kiinan-presidentti-maailma-tarvitsee-oikeutta-ei-hegemoniaa/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 11. Sekä DPR että LPR olivat Kremlin luomuksia. Venäjäläisiä avainasemissa ja tä oli osa sotaa Ukrainaa vastaan, jonka Venäjä aloitti jo vuonna 2014, ja lopullisen tavoitteena on tehdä Ukrainasta osa fascsistista Venäjän. Kaikki tässa on vain valheita.

  Jos puolustat Venäjää tässa sodassa, et ole suomalainen, lähde Putinille ja elä koskaan tule takaisin.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat