Sisä- ja ulkopoliittiset huomiot; vapaustaistelu lähestyy!

Tällä kirjoituksella halutaan innostaa suomalaisia taisteluun vapautensa puolesta, kohti mahdollisimman täydellistä itsenäisyyttä, irrottautuaksemme kansainvälistä rahan imperiumia palvelevasta Suomen poliittisesta eliitistä, laittomasta Euroopan unionista, eurosta ja Natosta.

 

Yhdistäytyminen

Meidän suomalaisten on yhdistäydyttävä vallankumoukseen eliittiä vastaan yli puoluerajojen. Kaikkien kansallismielisten, oppositioryhmien, hyvinvointivaltion rakentajien ja niin edelleen, on liityttävä yhteen Suomen rikollisen mafian nujertamiseksi. Kun olemme selviytyneet tästä urakasta, voimme sitten kiistellä keskenämme asioiden palauttamiseksi uomilleen Suomessa.

Meillä oppositioryhmillä ei ole enää aikaa keskinäiseen kinasteluun: yhteinen vihollisemme on Suomen poliittinen mafia! Mikäli eri vastapuolijärjestöt eivät tätä ymmärrä, ovat he silloin globaalin poliittisen ja taloudellisen harvainvallan lakeijoita, joko tiedostaen tai tiedostamattaan.

1918 Suomi ajautui sisällissodassa kahteen leiriin; Suomen kansanvaltuuskunnan joukkoihin ja senaatin asevoimiin; tämä on koitellut kansakunnan yhtenäisyyttä aina nykyisyyteen saakka. Nykyisin voimme saavuttaa yhtenäisyyden unohtamalla poliittiset ja ideologiset näkemyserot: päätavoitteena tulee olla itsenäinen Suomi, jonka esteenä on poliittinen eliitti. Kansan keskuudessa tapahtuvaa sisällissotaa ei siis tarvita.

Yllä olevan asiantilan huomioiden symbolisena eleenä suositellaan osallistumaan Helsingissä järjestettävään 6.12. kahteen kansallismieliseen tapahtumaan. 612-soihtukulkueen lisäksi Pohjoismainen Vastarintaliike järjestää oman marssinsa menneisyyden ja tulevaisuuden itsenäisyystaistelijoiden kunniaksi.

 

Suomen poliittinen mafia tuhoaa Suomen!

Suomi on ajautunut Euroopan unionin, monikansallisen pankkiirieliitin ja ylikansallisen talousmahtien armottoman riiston kohteeksi. Suomi on rauhan ajan kurjimmassa taloustaantumassa. Julkista taloutta supistetaan ja työn hintaa kavennetaan. Sipilän hallitus muiden muassa vähentää etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta. Esimerkiksi korotetut etuudet kansan- ja leskeneläkkeistä sulavat pois. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia valtion hupenevasta taloudesta. Poliittinen eliitti syöksee Suomen, sen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi.1

Silti rahaa on Guggenheimille!

 

Mafian naurettavat ja maailman harvainvaltaa nuolevat ajatukset

Entinen pääministeri Alexander Stubb uskoutuu Talouselämä –lehden kirjoituksessaan aukottomasti monikansallisten pääoman imperiumien ja niitä takaavan Naton entistä nöyremmäksi lakeijaksi. Hän varmaankin kuvittelee tästä saavansa jotain palkkiota ”ylempää”.

Kolumnissaan Stubb toteaa, että vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen protektionismi ja nationalismi ovat heränneet, kuten vuoden 1929 finanssikriisin jälkeen.

Populistiset liikkeet ovat nousussa. Brexit ja Yhdysvaltain vaalit voivat pohjustaa tietä samankaltaisille äänestyksille Italiassa, Itävallassa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa seuraavan 12 kuukauden aikana, Stubb varoittaa.

Stubbin mielestä on hyvin kielteistä, jos valtiot sekä kansalaiset heräävät vaatimaan oikeuksiaan, vapauttaan ja itsenäisyyttään kasvottomien ja globaalien pääoman ja korporaatioiden totalitarismin orjuudesta.

Stubbin mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan olisi tukeuduttava kolmeen peruspilariin turvallisuuteen, ulkopolitiikkaan ja kauppaan. Turvallisuuden osalta Stubbin doktriinissa Euroopan maiden olisi nyt viisasta vahvistaa omia sotilasmenojaan ja kehittää samalla unionin puolustuskykyä yhteystyössä Naton kanssa. Ulkopolitiikan osalta Stubb ei jättäisi Venäjää Euroopan ulkopuolelle, josta allekirjoittanut on myös samaa mieltä.

Kaupan osalta entinen pääministeri riehaantuu täysin: Huolimatta TTIP-sopimuksen suuresta epäsuosiosta populistien silmissä, se toisi kasvua ja työpaikkoja Atlantin molemmille puolille, lataa Stubb.

TTIP on kuitenkin kansainvälisten suuryritysten ja globaalien investoijien etuvartiona, jossa keskitytään muun muassa julkisen säätelyvallan heikentämiseen sekä tullien ja muiden turvatakeiden poistamiseen. Tämä protektionismin alasajo aiheuttaa pienyrityksille ylitsepääsemättömiä vaikeuksia selviytyä kilpailukykyisenä maailmanmarkkinoilla. Sopimus kärjistäisi entisestään sosiaalista eriarvoisuutta ja vaarantaisi täysin myös yksityisten ihmisten oikeusturvan.2

Stubb lisäksi kirjoittaa:

Pelkoni on, että presidentti Trumpilla saattaa olla kiusaus solmia diili Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Naton laajentumisesta – siitä, ettei niin pidä tapahtua. Tämä jättäisi puolustuspoliittisen tyhjiön Pohjois-Eurooppaan – erityisesti Suomeen ja Ruotsiin, jotka ovat sotilasliiton ulkopuolella mutta EU:n jäseniä. Niiden niin kutsuttu Nato-optio tehtäisiin näin tyhjäksi.

Olisi edistyksellistä Euroopan turvallisuuden kannalta, jos Trump todellakin pystyisi sopimaan järkevästi Naton laajentumisesta Vladimir Putinin kanssa. Huomattava on myös, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä ei ole mitään todellisia eturistiriitoja ratkaistavanaan. Vastakkainasettelu on vain näennäistä ja palvelee sionistisen eliitin globaaleja hegemonisia pyrkimyksiä, sillä viimekädessä samaan hengenheimolaisuuteen perustuva harvainvalta vaikuttaa molemmissa suurvalloissa. Tiesitkö Stubb sen?

Vielä Naton turvallisuudesta Suomelle ja pohjoismaille yleensä, jäljempänä.

 

Nato-jäsenyys tulisi tuhoamaan Suomen täydellisesti!

Nato-sopimus ei tulisi antamaan mitään turvatakuita Suomelle, eikä Ruotsille. Päinvastoin Suomen, kuten Ruotsinkin turvallisuus vaarantuisi huomattavasti, mikäli maat olisivat Naton jäseninä. Kuunnelkaamme Yhdysvaltalaisia sotilasasiantuntijoita ja muitakin asiaan perehtyneitä, joiden mukaan Venäjä olisi voittaja sotilasstrategisen joustavuutensa ja tehokkuutensa ansiosta sodassa Venäjän ja Naton välillä. Yhdysvaltojen ja Venäjän välille ei voi tulla näillä näkymin sotaa.

nato

Suomen poliittinen eliitti on täysin globaalin harvainvallan vietävissä myös tässä Nato-asiassa: maamme johtavalle poliittiselle kermalle ja sitä tukevalle virkamieskoneistolle pitäisi luovuttaa hölmöyden himmeä mitali kaikessa koreudessaan.

Brittiläinen Chris Donnelly on toiminut neljän Nato kenraalin erikoisneuvonantajana Keski- ja Itä-Euroopassa. Breitbar media haastatteli 23. huhtikuuta 2014 Donnellya, jolta kysyttiin voisiko Venäjä voittaa Naton länsimaat, mikäli syttyisi sota: Voittaja voi hyvin yksinkertaisesti olla sillä puolella, joka on valmistautunut kestämään enemmän tappioita. Ehdottomasti me emme ole se osapuoli, sanoi Chris Donnelly.3

Donnellyn mukaan Venäjä oli supermahti, lisäksi se on myös mestarillinen epäsuorassa ei-kineettisessä sodankäynnissä.3

Tämän Naton sotilaallisen erikoisneuvonantajana toimineen henkilön mukaan Venäjä voittaisi Naton, mikäli sota syttyisi. Nato-maat kuten Yhdysvallat ja Englanti (UK), eivät tulisi uhraamaan ainuttakaan sotilastaan, sodassa kuten Venäjä tekee.3

Tähän täytyy kommentaarina sanoa, että sotia inspiroivat raadolliset tekijät, kuten esimerkiksi taloudelliset ja hegemonialliset tekijät. Mitä luulette USA:n ja englannin hyötyvän esim. Suomesta?

Venäjällä on tehokas aseteknologia

Loren Thompson on johtava operatiivinen virkailija Lexington instituutista ja kolumnisti. Thompson on suorittanut kandidaatin tutkinnon valtiotieteestä Northeasternin yliopistosta ja maisterin sekä tohtorin tutkinnon valtiovallasta Georgetownin yliopistossa.

Thompson esittää paljon etuja, jotka voivat auttaa Venäjää saamaan niskalenkin mahdollisessa sodassa Venäjän ja Naton välillä. Thompsonin mukaan Venäjä hyötyisi maantieteellisesti mahdollisen konfliktin syttyessä. Hänen mukaan Venäjällä on historiallista kokemustaustaa käydä sotaa enemmän maalla kuin merellä. Thompson sanoo Venäjän kykenevän saamaan maan länsiosista nopealla aikavälillä riittävän paljon sotilaita palvelukseen. Lisäksi hän arvioi Naton ilmatuen tehottomaksi, johtuen muiden muassa Venäjällä mahtavasta ilmatorjunnan puolustusjärjestelmästä. Thompson korostaa sitä kuinka Venäjän armeija on hioutunut entistä ammattimaisemmaksi; se on ottanut käyttöönsä kehittyneitä tavanomaisia aseita, mutta sitä vastoin Yhdysvallat liittolaisineen eivät ole tehneet yhtä laadullisia investointeja uuteen teknologiaan.4

Vielä muutama tärkeä asia liittyen mahdolliseen Suomen Nato-jäsenyyteen:

Jos Nato maiden ja Venäjän välille syntyisi konflikti, jonka yhteydessä Nato maat ryhtyisivät käyttämään Suomen ilma-, meri- ja maa-aluetta tukikohtinaan. Tässä ei tarvitsisi olla välttämättä USA näkyvästi mukana, eikä kysymyksessä tarvitse olla sotatila lännen ja idän välillä. Juuri tällaisessa tilanteessa Venäjän olisi ilmeisen pakko toimia eliminoidakseen sitä uhkaavan vaaran. Kuitenkaan yhdysvaltojen ja Venäjän välille tällöinkään ei syttyisi avointa konfliktia, vain Suomi olisi hätää kärsimässä. Kaksi ydinasevaltiota, joilla ei ole todellisia eturistiriitoja ei ryhdy sotimaan toisiaan vastaan.

Entä kysymys Naton luonteesta jäänteenä kylmän sodan ajalta ja että se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka Natolla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.

Suomi voi ajautua konfliktiin Venäjän kanssa, jos Suomen poliittinen eliitti toimii länsivaltojen lakeijoina painostaen ja ärsyttäen Venäjää ja muodostaen sille turvallisuusuhan. Suomen liittyminen Natoon olisi maallemme hengenvaarallista. Nato-jäsenyys ei siis anna Suomelle eikä muillekaan pohjoismaille turvallisuustakeita vaan päinvastoin perikadon.

Suomen on harjoitettava puolueettomuuspolitiikkaa kuhunkin ilmansuuntaan ja kehitettävä Venäjän kanssa molemminpuolista talouspolitiikkaa. Venäläiset ovat suomalaisten veljeskansa; vain sionistisen mafian vaikutus on Venäjän ulko- ja sisäpolitiikkaan synnyttänyt negatiivisen latauksen.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”.

Yle (28.2.2013). Nämä ulkomaalaiset omistavat kotimaisia pörssiyrityksiä – selvitys avaa salatut omistukset.

Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner).

Die Welt (10.1.2016). Erst zehn Prozent der Fluchtwelle angekommen.

Kaleva (11.4.2016). Poliisiylijohtaja: Poliisi puuttuu jatkossa tehokkaammin netin vihapuheisiin.

The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.

 

 1. Kauppalehti (19.2.2015): Ajaisiko TTIP-sopimus turmioon?
  http://www.kauppalehti.fi/uutiset/ajaisiko-ttip-sopimus-turmioon/rvLH5xSx

World Trade Organization: WTO legal texts.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm

European Commission: Services in TTIP.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_152999.2%20Services.pdf

Finlex (5/1995): Maailman kauppajärjestön perustamissopimus.
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995/19950005/19950005_2#id239347%C2%A0

Corporate Europe Observatory: TTIP – Hyökkäys demokratiaa ja sääntelyä vastaan valepuvussa.
http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip_fl.pdf

Business Roundtable (huhtikuu 2012): Forging a Transatlantic Partnership for the 21st Century. Joint Statement by Business Roundtable, the Trans Atlantic Business Dialogue and the European Round Table of Industrialists.
http://businessroundtable.org/sites/default/files/legacy/uploads/general/TABD-BRT-ERT%20Public%20Comments.pdf

Baines, Joseph (2013) | New Political Economy (Vol. 19, No 1): Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System.
http://bnarchives.yorku.ca/359/2/20130422_baines_food_price_inflation_as_redistribution_aam.pdf

Séralini, Gilles-Eric et al. | Environmental Sciences Europe (2014): Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize.
http://www.enveurope.com/content/pdf/s12302-014-0014-5.pdf

Corporate Europe Observatory (16.12.2013): Regulation — none of our business?
http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-our-business

potlight | Yle (1.12.2014): Valtio käräjillä?
http://areena.yle.fi/1-2205433

Koskenniemi, Martti (23.10.2014). Investointisuoja loukkaa demokratiaa.
http://www.uutistamo.fi/investointisuoja-loukkaa-demokratiaa/

3. Breitbart (23.4.2014). EXCLUSIVE–NATO Russia Expert: Why Putin Can Win. http://www.breitbart.com/national-security/2014/04/23/exclusive-nato-russia-expert-putin-can-win/

 1. Sputnik (13.12.2015). NATO Not Capable of Beating Russia – US Media. https://sputniknews.com/military/201512131031666977-NATO-Not-Capable-Beating-Russia/

32 kommenttia

 1. Suurkiitokset Markku, asiapuhetta!

  Tuosta Venäjän sotilaallisesta pärjäämisestä länttä vastaan voidaan varmasti olla montaa mieltä.
  Itse näkisin että konventionaalisessa sodankäynnissä Venäjä ei edelleenkään pärjää lännelle mutta heidän ”turvansa” onkin maailman suurin ydinasearsenaali.

  Plusääni(20)Miinusääni(6)
 2. On aivan varmaa, että jos Suomeen saataisiin järjellinen hallinto, olisivat suomalaiset kyllä erittäin tyytyväisiä. Kaikki lähtisi välittömästi parempaan suuntaan. Tavallinen kansa ei ehkä täysin ymmärrä, että on olemassa paljon parempi maailma kuin tämä nykyinen. Mutta ehkä se ymmärtäisi ja olisi tyytyväinen vallanvaihtoon, jos selvästi kertoisi, minkälaisia ovat sen elämään vaikuttavat parannukset. Esimerkiksi että verotus voitaisiin lähes täysin poistaa, nollaamalla rikollislainat ja alkamalla painamaan rahaa kansalle sen työn tulosten mukaan, jolloin siis verotuksen tarpeellisuus lähes poistuisi sekä työn tulokset rikastuttaisivat itse kansaa eikä valuisi ulkomaisten rikollispankkien taskuihin. Myöskin turvallisuuden parantumisen kansa ottaisi helpottuneena vastaan. Valemedian lakkauttaminen ja totuudellisen median toiminnan turvaaminen toisi ihmisten elämään aitoa sisältöä.
  Siis vallankumous on niin yksinkertainen asia kuin että asetutaan valtaan ja otetaan vastuu. Sen jälkeen aloitetaan parannukset täydellä teholla.
  Sotaväen tuki olisi hyvä olla. Luulen että se tullaan saamaan ihan kuin ilmaiseksi, niin että se oikeastaan ihmetyttää. Nimittäin nykyisen hallinnon sekoilu armeijaa koskevissa asioissa on ollut niin selvästi havaittavissa, että armeija oikeastaan vain odottaa, että sille tarjotaan järjellistä johtajaa, joka estää turhan sodan Venäjän kanssa ja takaa sen että sotilailla on kansan moraalinen tuki sekä että järkeä aletaan soveltamaan armeijan asioissa. Että sotilaat saavat jälleen tuntea itsensä oikeuden puolella aidosti oleviksi tuleviksi sankareiksi. Jokainen sotilas ymmärtää helposti, että jos joku hyökkää omaan maahan, on se oikeus torjua. Mutta mikä on sellaisen armeijan oikeutus, joka osallistuu viattomien ihmisten murhaamiseen ulkomailla. Ei sellaisella ole oikeutusta. Siksi armeija ottaa vastaan järjellisen uuden hallinnon helposti.

  Plusääni(23)Miinusääni(0)
 3. Kun soditaan tosissaan niin Venäjä pesee mm.Naton mennen tullen.Se on fakta.Ja kynnys käyttää ydinasetta Venäjällä on todella matala.Jos esimerkiksi Kalingrad pussitetaan”,niin Venäläiset ilmoitti jo aikaa sitten se väylä pidetään auki vaikka ydinaseilla!Venäläiset tuntien sitä ei pidä epäillä.

  Plusääni(16)Miinusääni(11)
 4. Antaako jo nykyinen isäntämaasopimus Naton kanssa Suomen alueen Naton joukkojen käyttöön? Ts. toisiko Nato-jäsenyys tämän osalta pahennusta asiaan? Isäntämaasopimuksen puitteissa asia vaatisi eduskunnan hyväksynnän, Nato-jäsenyyden oloissa riittäisi kevyempi menettely?
  Tänään 23.11. Paasitornissa Vapaus valita toisin ja Ydin-lehti: Itämeren turvallisuus ja media (http://www.vapausvalitatoisin.com/uutiset.html?73453).

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 5. Erittäin hyvä kirjoitus. Toivottavasti ihmiset heräävät ja ryhtyvät toimiin valittamisen sijaan. Jokaisen panosta tarvitaan ja jokainen teko (pienikin) kasvaa korkoa tulevaisuuteen.

  Eniten minua on koko ikäni ihmetyttänyt omien vanhempieni (=suurten ikäluokkien) ahneus ja väliinpitämättömyys omien lastensa ja lstenlastensa tulevaisuudesta. Omatkin vanhemmat ovat vuodesta toiseen äänestäneet valtapuolueita koska ”jos ei äänestä valtapuolueita niin ääni menee hukkaan” tai ”kun se Katainen on niin nätti poika”. MINÄ HÄPEÄN OMIA VANHEMPIANI !!

  Jo kauan sitten sanoin isällenni että olen varma siitä että kaksi veljeäni ovat hänen poikiaan. Mutta itseäni epäilen vahvasti. Omat vanhempani kitisevät ja kiukuttelevat siitä että ”pienestä eläkkeestä” otetaan 30% veroa. Mitä V***UA!! Kuinka monen palkansaajan tuloista otetaan veroa 30%? Eikä eläkeläisillä ole edes kuluja jotka syntyisivät työmatkoista tai ajoneuvohankinnoista työmatkoja varten. Ja kaiken lisäksi nämä vielä kääntelevät parhain päin politikkojen valeita. Selittelevät että ei se Soini sitä tarkoittanut tai ei se Stubido sitä tarkoittanut vaan…

  Vanhempien joiden aina pitäisi ajatella tulevaisuuteen ja rakentaa yhteiskuntaa paremmaksi kuin millaisena he sen itse saivat, ovat tuhonneet käytöksellään nykyisen yhteiskunnan. -70 luvun keskikalja-, huume- ja tupakkasukupolvi on omalla ahneudellaan ja lyhytnäköisellä toiminnallaan he ovat keskittyneet vain itsensä ja siihen mikä juuri sillä hetkellä on heille parasta, viitsimättä ajatella tulevaisuuteen. Asiaa kuvastaa hyvin se lause jonka isäni sanoi kun lähdin opiskelemaan:”Kannattaako sitä opiskella. Koulutat ittes puun ja kuoren väliin. Jätkät vittuilee ja pomot vittuilee”. Juuri tällainen asenne on tuhonnut Kekkosen rakentaman yhteiskunnan. Juuri se tietämättömyys ja lasikuus itsensä kehittämisestä on johtanut nykytilanteesen. ”Insinöörit ei tiedä vittujakaan” on ollut yleisin lause jonka olen kuullut isäni suusta.

  Nyt on nuorempien aika muuttaa maailmaa. Vanhat eivät ole sitä ymmärtäneet vaikka se olisi ollut heidän tehtävänsä. Luonnossa aina kuoleva sukupolvi uhrautuu nuorten edestä. Nyt nuorten on tehtävä vanhempiensä työ. Ja se on luonnonlakeja vastaan. Toivottavasti riittävän moni tuntee piston sisimmässään ja suuttuu tästä kirjoituksesta. Sillä kuten vanha Venäläinen sananlasku sanoo:”Ei syytön mies suutu”.

  Plusääni(23)Miinusääni(0)
  1. Totta joka sana. Suuret ’baby-boomer’ ikäluokat loivat kestämättömän, velaksi elävän yhteiskuntamallin, jonka väkisin pystyssä pitäminen synnyttää Suomessakin lähes ennennäkemätöntä tuskaa ja katkeruutta. Erityisesti virkamies-armeijan elättäminen perustuu pelkkään kulahtaneeseen harhaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Käytännössä tuo valtava elättien porukka haluaa vain työllistää itsensä ja kontrolloida muita. Asemansa varmistamiseksi ne ovat luoneet Euroopan laajuisen byrokratian, joka päihittää jopa entisen Neuvostoliiton mielipuolisuudessaan.

   Plusääni(13)Miinusääni(0)
  2. Totta joka sana. Suuret ’baby-boomer’ ikäluokat loivat kestämättömän, velaksi elävän yhteiskuntamallin, jonka väkisin pystyssä pitäminen synnyttää Suomessakin lähes ennennäkemätöntä tuskaa ja katkeruutta. Erityisesti virkamies-armeijan elättäminen perustuu pelkkään kulahtaneeseen harhaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Käytännössä tuo valtava elättien porukka haluaa vain työllistää itsensä ja kontrolloida muita. Asemansa varmistamiseksi ne ovat luoneet Euroopan laajuisen byrokratian, joka päihittää jopa entisen Neuvostoliiton mielipuolisuudessaan.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
 6. Erittäin hyvä kirjoitus. Toivottavasti ihmiset heräävät ja ryhtyvät toimiin valittamisen sijaan. Jokaisen panosta tarvitaan ja jokainen teko (pienikin) kasvaa korkoa tulevaisuuteen.

  Eniten minua on koko ikäni ihmetyttänyt omien vanhempieni (=suurten ikäluokkien) ahneus ja väliinpitämättömyys omien lastensa ja lstenlastensa tulevaisuudesta. Omatkin vanhemmat ovat vuodesta toiseen äänestäneet valtapuolueita koska ”jos ei äänestä valtapuolueita niin ääni menee hukkaan” tai ”kun se Katainen on niin nätti poika”. MINÄ HÄPEÄN OMIA VANHEMPIANI !!

  Jo kauan sitten sanoin isällenni että olen varma siitä että kaksi veljeäni ovat hänen poikiaan. Mutta itseäni epäilen vahvasti. Omat vanhempani kitisevät ja kiukuttelevat siitä että ”pienestä eläkkeestä” otetaan 30% veroa. Mitä V***UA!! Kuinka monen palkansaajan tuloista otetaan veroa 30%? Eikä eläkeläisillä ole edes kuluja jotka syntyisivät työmatkoista tai ajoneuvohankinnoista työmatkoja varten. Ja kaiken lisäksi nämä vielä kääntelevät parhain päin politikkojen valeita. Selittelevät että ei se Soini sitä tarkoittanut tai ei se Stubido sitä tarkoittanut vaan…

  Vanhempien joiden aina pitäisi ajatella tulevaisuuteen ja rakentaa yhteiskuntaa paremmaksi kuin millaisena he sen itse saivat, ovat tuhonneet käytöksellään nykyisen yhteiskunnan. -70 luvun keskikalja-, huume- ja tupakkasukupolvi on omalla ahneudellaan ja lyhytnäköisellä toiminnallaan he ovat keskittyneet vain itsensä ja siihen mikä juuri sillä hetkellä on heille parasta, viitsimättä ajatella tulevaisuuteen. Asiaa kuvastaa hyvin se lause jonka isäni sanoi kun lähdin opiskelemaan:”Kannattaako sitä opiskella. Koulutat ittes puun ja kuoren väliin. Jätkät vittuilee ja pomot vittuilee”. Juuri tällainen asenne on tuhonnut Kekkosen rakentaman yhteiskunnan. Juuri se tietämättömyys ja lasikuus itsensä kehittämisestä on johtanut nykytilanteesen. ”Insinöörit ei tiedä vittujakaan” on ollut yleisin lause jonka olen kuullut isäni suusta.

  Nyt on nuorempien aika muuttaa maailmaa. Vanhat eivät ole sitä ymmärtäneet vaikka se olisi ollut heidän tehtävänsä. Luonnossa aina kuoleva sukupolvi uhrautuu nuorten edestä. Nyt nuorten on tehtävä vanhempiensä työ. Ja se on luonnonlakeja vastaan. Toivottavasti riittävän moni tuntee piston sisimmässään ja suuttuu tästä kirjoituksesta. Sillä kuten vanha Venäläinen sananlasku sanoo:”Ei syytön mies suutu”.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 7. Puolustusliitto NATO:on verrattuna Venäjä on pelkkä sotilaallinen kääpiö. Entinen NL ja sitä seurannut Venäjä eivät koskaan ole uskaltaneet hyökätä yhteenkään NATO-maahan. Venäjän hyökkäyssotien kohteeksi ovat päätyneet vain sitä itseään heikommat ja sotilaallisesti liittoutumattomat naapurit. Tästä infografiikasta selviää miksi:

  View post on imgur.com

  Plusääni(3)Miinusääni(15)
  1. Kuten entinen Suomen ulkoasiainministeri, Helsingin yliopiston poliittisen historian professori ja sittemmin Arizonan yliopiston vierailevana professori Keijo Korhonen on asiantuntevasti todennut, että Naton on luonne jäänteenä kylmän sodan ajalta ja että sen toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka Natolla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.
   Natolla ei siis ole mitään omia joukkoja: on aivan turhaa siis tuudittautua valheelliseen toiveajatteluun Naton sotilaallisen voimakkuuden suhteen.

   Plusääni(22)Miinusääni(7)
  2. Puhut itsesi pussiin kun yrität hehkuttaa NATOn ”puolustusliitto”-roolia samalla kun kehut kuinka se on maailman suurin & mahtavin hyökkäysarmeija…Tulee vähän Stalinin propaganda mieleen, kun kuuntelee nykyisiä natottajia.

   Plusääni(5)Miinusääni(5)
 8. ”Suomen liittyminen Natoon olisi maallemme hengenvaarallista”

  Päinvastoin.Venäjän hyökkäyssotien kohteeksi ovat päätyneet vain sitä itseään heikommat ja sotilaallisesti liittoutumattomat naapurit.

  Jos haluaa minimoida riskit, Suomen kannattaa liittoutua heti. Suomen liittyminen puolustusliitto NATO:on takaa sen että Venäjä pysyy omilla alueillaan.

  Kuten Putin totesi:

  ”Putin: Vain hullu unissaan kuvittelee Venäjän hyökkäävän Natoon”

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015060819825826_ul.shtml

  Plusääni(2)Miinusääni(22)
  1. Ennemminhän Suomi on Venäjän idea kuin lännen. Saavutettiinhan rahanluontioikeuskin autonomian aikana, josta piti luopua kun siirryttiin jälleen länteen, jossa aikaisemmin oltaessa ei myöskään ollut rahanluontioikeutta.Siis mitä iloa meille ikinä on ollut lännestä;rynnihän Talvisodassakin vihollinen kimppuumme Amerikkalaismallisilla koneilla, Jenkkikerosiininkatkun haistessa sieraimissa. Senköhän vuoksi ei Rooseveltin dokumentissa ollut sanaakaan Talvisodasta?Semmoisesta pikkukahakasta kyllä oli kuin Normandianmaihinnoususta, mutta ei sitä kolme kertaa suuremmasta invaasiosta, Talvisodasta!!
   Maihinnousuista puheen ollen,minulla kävi kylmät värreet selkäpiissä, kun tuli uutinen Natojoukkojen maihinnousuharjoituksesta Hankonimeen:tuli vuosi 41 mieleen, jolloinka myös noustiin maihin Hankoniemessä ja rappari oli silloin resitenttinä niinkuin myös nyt!

   Plusääni(10)Miinusääni(3)
    1. Amerikkalaiset ovat itse sanoneet sen olleen kolminkertainen invaasio Normandiaan verrattuna dokumantissa Talvisota-tuli ja jää!
     MasterWorks LLC:n(USA) valtuuttama markkinoija Euroopassa:ProKaralia-www.prokarelia.net.Se että Talvisotaa ei ollut mainittu Rooseveltin dokumentissa, niin mitä ajatuksia se sulle herättää?Ja minä join sen kossupullon jo tyhjäksi kun olin ampunu kolme hirveä.Näitä olen kirjoitellu ihan selvinpäin!

     Plusääni(3)Miinusääni(3)
  2. Ihmettelen vain niitä venäjän hyökkäyssotia. Jos afganistania tarkoitat niin se oli NL joka sinne hyökkäsi. Venäjähän ei tainnut Georgiaan hyökätä vai kuinka? Jos se olisi Georgian tahtonut niin silloin kai se olisi tapahtunutkin ja Georgia ei olisi nykyisin itsenäinen valtio.

   Ja totta puhut, ettei venäjä ole NATO:n kimppuun käymässä. Hulluahan sellainen olisi ja kansaa ei sellaisen ajatuksen taakse millään saisi. Seuraava maailmansota silti käydään NATO hyökkääjän osassa ja venäjä puolustajana. Jos suomi siihen sekaantuu niin se on suomen loppu se. NATOsta pitäisi pysyä niin kaukana kuin suinkin ja patistaa niiden hävittäjät partioimasta ilmatilaamme.

   Plusääni(6)Miinusääni(10)
   1. Vain valehteleva Venäjä-trolli vääristelee noin häikäilemättömästi.

    Georgia lähti oikeutetusti palauttamaan järjestystä kapinalliseen Etelä-Ossetian maakuntaansa. Venäjä käytti sitä ”casus bellina” ja hyökkäsi 58.armeijan joukoilla Georgian alueille Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan, saavuttaen nopeasti näiden alueiden hallinnan, miehittäen ne ja jatkoi hyökkäystä aina Georgian pääkaupunki Tbilisiin asti.

    Plusääni(1)Miinusääni(5)
 9. Vihollinen on keskellämme, se ei ole Venäjällä.

  Vihollinen ei ole NATO:ssa eikä Venäjällä, se on maamme eduskunnassa ja hallituksessa. Se asuu Punaisessa Ristissä, Maahanmuuttovirastossa, YLE:ssä, HS:ssä ja erilaisissa ”valtuutettujen” toimistoissa.

  Tämä arkinen, tavallinen vihollinen tuhoaa maatamme joka päivä, 24/7.

  SE käy sotaa kansaa ja Suomea vastaan.

  Jos kansa nousee, se nousee tätä vihollista vastaan. Kansalla ei ole mitään ongelmia venäläisten kanssa eikä varmasti amerikkalaisten kanssa. Kansalla ei ole ongelmia arabien tai mustien kanssa.

  Kansan on hoidettava ihan oma, kotoinen ”ongelma”. Kun tämä Lyhtypylväiden Yö on ensin hoidettu niin sitten voidaan rauhallisesti sopia elämästä niin venäläisten, kiinalaisten, amerikkalaisten ja vaikkapa kongolaisten kanssa.

  Kaikki saavat oikeutta. Ihan ensimmäiseksi sitä jaetaan kansan verta imeville maanpettureille.

  Siitä se lähtee. Jokaisen viraston jokainen maanpetturi saa oikeutta. Istutaan alas ja katsotaan sopiva seinä ja puhutaan asiat selviksi. Jokainen maanpetturi saa kertoa oman kantansa ja asia käsitellään. Ja sitten jaetaan oikeutta.

  Reilu peli.

  Maahanmuuttajien kanssa ei ole mitään ongelmia. Maahan voi muuttaa ja sieltä voi muuttaa pois. Jos joku haluaa pois, hänelle toivotetaan onnea ja siinä kaikki. Jos joku haluaa jäädä, asia käsitellään ja sekin on reilu peli. Rikollisia ei suvaita, niitä on tarpeeksi jo muutenkin, etenkin virastoissa.

  Itse asiassa kansallismielinen, kansallissosialistinen Suomi olisi varmasti oikeudenjakamisen jälkeen aidosti suvaitseva ja terve valtio, jossa jokainen kansalainen voisi luottaa siihen, että hän saa oikeutta ja maa on turvallinen ja ihmisillä on töitä.

  Kuka meistä tarvitsee bideetä ja anderssonia? Ei kukaan. Kukaan ei edes huomaisi, jos soini jäisi pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeelle. Jos sipilät kompastuisivat Säätytalon rapuissa pahasti niin kukaan ei huomaisi muutosta.

  Mutta sen takaan, että jos bideen tilalle tulisi rehellinen, aito Suomen kansan etua ajava kansallismielinen ihminen niin SEN HUOMAISI. Jos sipilän tilalla olisi Suomen kansan parasta ajava pääministeri niin SEN HUOMAISI HETI.

  Jos jokaisen viraston johtajalle asetettaisiin vaatimus toimia Suomen kansan etujen mukaisesti niin SEN HUOMAISI.

  Eikö ole merkillistä?

  Jos johdossa olisi ihmisiä, jotka ajaisivat oman kansan etua niin SEN HUOMAISI.

  Se on niin yksinkertaista.

  Plusääni(29)Miinusääni(4)
  1. Juuri näin,jos päättäjämme ajaisi kansamme etua ,niin sen kyllä kaikki huomaisi. Asioista on tehty aivan liian monimutkaisia ja vaikeita, että nekin jotka niitä ymmärtää eivät voi kuitenkaan niihin juurikaan vaikuttaa. Miksi on näin?

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. Innolla odotetaan itsenäisyyspäivän kulkueita! Nykyiset nuoret sukupolvet tulevat muuttamaan suunnan tässä maassa, minulla on täysi luotto siihen. Kansa päättää lopulta. Eliitillä alkaa käydä aseet vähiin ”väärinajattelijoita” vastaan. Tehdään Suomesta jälleen suomalaisten maa!

  Plusääni(9)Miinusääni(2)
 11. Koska täällä puuhataan kansan ”vapaustaistelua”, on aihetta tuoda esiin asiaan liittyvät realiteetit. Siksi tuon tässäkin esiin toisaalle tänään kirjoittamani kommentin, jonka kirjoitin vastaukseksi ”Raakkelin” kommetiin (kommentit ovat kirjoituksessa ”Juutalaisten rooli bolshevikkivallankumouksessa Venäjällä”, julkaistu 1.12.2014),

  Juutalaisten rooli bolsevikkivallankumouksessa Venäjällä

  RAAKKELI KIRJOITTI:

  ”Onko myös suomalaisille tulossa kova lasku kaikista heidän pogromeistaan ja joukkomurhistaan historian aikana viattomia pikku juutalaisia kohtaan? Ovathan myös suomalaiset olleet kristittyjä eli juutalaisvihaajia?”

  VASTAUSKOMMENTTINI KUULUU SEURAAVASTI:

  Taas tämä ”Raakkeli” (yksi täkäläisistä suunsoittajista) on eksyttämässä. Eivät kristityt vihaa juutalaisia (Jumalan luomia, kuten kaikki) vaan heidän syntejään, jotka kaiken muun haitan lisäksi vievät nämä juutalaiset itsensä helvettiin. Kristityt rakastavat juutalaisia, kuten kaikkia ihmisiä, ja siksi julistavat heille Jumalan sanaa (lakia ja evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta), että he pelastuisivat ja pääsisivät perkeleen, synnin, kuoleman ja helvetin orjuudesta. Todellista juutalaisvastaisuutta on olla julistamatta juutalaisille evankeliumia. Jos joku ”kristitty” vihaa juutalaisia, hän ei ole oikea kristitty. Oikeat kristityt (joissa siis Jumala itse asuu) vihaavat aivan samoin myös suomalaisten syntejä (lastenmurhia aborteissa, jumalanpilkkaa, homoutta, vihollisten ja rikollisten tekojen suvaitsemista, kirkkojen vesittämistä, naispappeutta, naisvaltaa, huoraamista, ryyppäämistä, kaikissa synneissä rypemistä, Raakkelin tapaisten disinformaatiota kristityistä jne.), että suomalaiset pelastuisivat ja saisivat Jumalan siunauksen nykyisen Jumalan vihan ja kirouksen sijaan (ja selviäisivät niin nykyisistä vitsauksista ja uhista ja maa pelastuisi).

  Jos Suomen kansa olisi kristitty kansa, Jumala olisi siunannut sitä lujalla, oikeamielisellä ja miehisellä esivallalla (nykyisen demokratian sijaan, joka vesittää kaiken oikean esivallan, kun kurissapidettävät julistautuvat itse omiksi kurinpitäjikseen). Luja esivalta laittaisi voimakeinoin kaikki pahantekijät kuriin, niin pahaa tekevät juutalaiset, suomalaiset kuin muslimit – kaikki pahantekijät maassa. Koska Suomen kansa ei ole kristitty kansa vaan täynnä teeskentelijöitä ja Jumalaa pilkkaavia pakanoita, Jumala on ”siunannut” sitä kelvottomalla esivallalla (joka siis Suomessa on kansa itse: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§), joka palvelee kaikkia pahantekijöitä ja perkelettä. Kansan omasta syystä maassa hallitsee perkele, eikä sitä auta kristittyjen kutsuminen joidenkin ihmistyhmien vihaajiksi (kuten tämä ”Raakkeli” saatanan orjana tekee, Ap. t. 26:18). Mitä enemmän saatanat täälläkin Suomea ”pelastavat”, sitä enemmän Suomi hukkuu. Ainoa pelastus on parannuksenteko Jumalan edessä. Vain Jumalalla on voima ja valta poistaa vitsaukset ja pelastaa kansa. Kaikki nykyiset jumalattomat pelastustoimet vain hukuttavat niin maan kuin kansan lopullisesti. Mutta eipä se näytä ketään häiritsevän, ei vähääkään (MISSÄÄN ei ole edes harkittu parannuksentekoa ja syntien pois panemista). Kaikki huutavat saatanan orjina jumalatonta ja myrkyllistä huutoaan ja kirkunaansa. Pian tämä saatanalauma tarttuu aseisiin, ja tuhoutuu hetkessä, kun Jumalan vihan käsi heilahtaa, kuten olen vuosia varoittanut. Hukutte myös ikuiseen helvettiin (kristityksi tekeytyminen ei auta)

  ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee” (Room. 13:1-4).

  Olette perusteellisesti, ytimiänne myöten, jokaista henkäystänne myöten, eksyksissä.

  Tämäkin sivusto on täynnä vihollisia, rikollisia (murhiin yllyttäjiä, huijareita jne.), perkeleen palvojia, valehtelijoita, jumalattomia, Jumalan sanaa vastaan nousevia saatanoita, myrkkyä levittäviä turpamoottoreita ja joitakin kristityiksi tekeytyviä narttuja, eikä kenelläkään ole edes omaa nimeä. Saatanaa kaikki täällä.

  Minä olen varoitukseni varoittanut, ja nyt katsokaa itse eteenne. En halua kenenkään tuhoa, mutta työnnätte itsenne ja maanne väkisin siihen. Teiltä puuttuu oikea, elävä Jumala (jonka yhteyteen tie on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus) ja hänen mukanaan kaikki toivo.

  Hirvittävä kansannousu Jumalaa vastaan on koko tämä kansa ja sen toiminta nykyisin. Jumalalta suorastaan revitään silmiä päästä! Hukutte, saatanat! Joudutte hirvittävän tuhon omiksi, jos ette tee parannusta (= katumus + usko Kristuksen sijaissovitukseen).

  Hirvittävä, suorastaan kammottava, on tämä viimeisten aikojen luopumus. Jumalan Poika (Jeesus Kristus) palaa nyt koska tahansa, ja sitten tapahtuu viimeinen tuomio. Jumalattomat ikuiseen helvettiin. Kristityt (esim. Laurio) ikuiseen autuuteen ja riemuun. Teitä ei tarvita.

  VILaurio

  (en ole palaamassa tänne kommentoijaksi, tämän yhden kirjoittamiseen oli pakko ”Raakkelin” jumalattoman valehtelun vuoksi, joka tekee kristityistä tavallisia pakanoita vailla Jumalaa – hävytöntä ja viimeisen päälle saatanallista kristittyjen mustamaalaamista).

  Plusääni(2)Miinusääni(5)
 12. Pikkujoulutervehdys kaikille taistelijoille ja kansallismielisille(voi olla myös avarakatseinen ja laajemmin maailmaa katsova vaikka onkin kansallismielinen). Terve kansallismielisyys ja kansainvälisyys ei sulje pois toisiaan.

  Yritän tiivistää ajatukseni tästä varmasti tärkeimmästä ja ajankohtaisimmasta asiasta ilman kaunokieltä ja kiertoilmaisuja. Eli asiaan.

  Vaaleilla emme voi muuttaa poliittista tilannetta Suomessa. Vaikka seuraaviin eduskuntavaaleihin saataisiin uusi suurempi ryhmä ehdokkaita saa tämä poppoo korkeintaan 10-20 paikkaa eduskunnasta. Tämä on 5-10% kaikista paikoista. Kansanedustajia on 200.

  Ongelmat on niin syvässä ja laajat että niitä ei saada ratkaistuksi muutamalla kansanedustajalla – jotka päätyvät joka tapauksessa konsensuksen kaatopaikalle painamaan jaa, ei ja tyhjää nappia.

  Poliittinen konsensus on se mikä on tuhonnut Suomen. Mitään todellista poliittista vaihtoehtoa ei ole ollut koskaan olemassakaan äänestäjälle – veronmaksajalle. Kun vihreät(kommunistit) ja kokoomus voivat hallita pääkaupunkia sulassa sovussa politiikka on kuristettu hengiltä. Vaihtoehtoja ei ole.
  Eikä valtakunnan politiikka eroa tästä. Oli vihreät, vasemmisto ja sdp hallituksessa yhtä tuhoisaa olisi jälki.

  Ikävä sanoa, mutta olemme todella matkalla sinne lyhtypylväiden yöhön.
  Matka sinne ei ole pitkä.

  Yksi keino olisi palauttaa maa terveille raiteille mikäli olisi presidentti jolla olisi valtaoikeudet. Tätäkään vaihtoehtoa meillä ei ole enää.

  Olemme umpikujassa. Miten pääsemme ulos tästä?

  On päivänselvää että tähän on olemassa vain yksi ratkaisu.

  Sipilän hallitus muuttaa hallintoa kun vuosi vaihtuu.

  Uusi hallinto toimii siten että esim. sosiaalisen median kautta(kuten Trump) pääministeri pitää suoraa yhteyttä kansaan. Mitä se sitten auttaa kun toisessa päässä on kusipäää joka ei välitä kansasta vaan tarjoaa parasta ainoastaan maahan tunkeutuville laittomille. Ei tämäkään kanna pitkälle. Twitter on juuri niin vittumainen kuin sen käyttäjänsäkin.

  Vastaanottokeskukset on heti suljettava ja maasta karkoitettava terroristit ja murhaajat. Tätä ei voi tämän selkeämmin sanoa. Mikäli pääministeri Sipilä kuitenkin katsoo että näin ei tule menetellä on häntä pidettävä terroristien yhdyshenkilönä.

  Niin vaikeassa tilanteessa kuin olemme, asiat eivät ratkea sillä että uskottelemme itsellemme valheita ja itse petosta.

  Sipilä sopisi paremmin raittiusyhdistyksen puheenjohtajaksi kuin Suomen hallitusta johtamaan. Näin kauniisti sanottuna.

  Alkaako kansannousu uuden vuoden aattoyönä? Ajankohta on ainakin mitä otollisin.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 13. Pikkujoulutervehdys kaikille taistelijoille ja kansallismielisille(voi olla myös avarakatseinen ja laajemmin maailmaa katsova vaikka onkin kansallismielinen). Terve kansallismielisyys ja kansainvälisyys ei sulje pois toisiaan.

  Yritän tiivistää ajatukseni tästä varmasti tärkeimmästä ja ajankohtaisimmasta asiasta ilman kaunokieltä ja kiertoilmaisuja. Eli asiaan.

  Vaaleilla emme voi muuttaa poliittista tilannetta Suomessa. Vaikka seuraaviin eduskuntavaaleihin saataisiin uusi suurempi ryhmä ehdokkaita saa tämä poppoo korkeintaan 10-20 paikkaa eduskunnasta. Tämä on 5-10% kaikista paikoista. Kansanedustajia on 200.

  Ongelmat on niin syvässä ja laajat että niitä ei saada ratkaistuksi muutamalla kansanedustajalla – jotka päätyvät joka tapauksessa konsensuksen kaatopaikalle painamaan jaa, ei ja tyhjää nappia.

  Poliittinen konsensus on se mikä on tuhonnut Suomen. Mitään todellista poliittista vaihtoehtoa ei ole ollut koskaan olemassakaan äänestäjälle – veronmaksajalle. Kun vihreät(kommunistit) ja kokoomus voivat hallita pääkaupunkia sulassa sovussa politiikka on kuristettu hengiltä. Vaihtoehtoja ei ole.
  Eikä valtakunnan politiikka eroa tästä. Oli vihreät, vasemmisto ja sdp hallituksessa yhtä tuhoisaa olisi jälki.

  Ikävä sanoa, mutta olemme todella matkalla sinne lyhtypylväiden yöhön.
  Matka sinne ei ole pitkä.

  Yksi keino olisi palauttaa maa terveille raiteille mikäli olisi presidentti jolla olisi valtaoikeudet. Tätäkään vaihtoehtoa meillä ei ole enää.

  Olemme umpikujassa. Miten pääsemme ulos tästä?

  On päivänselvää että tähän on olemassa vain yksi ratkaisu.

  Sipilän hallitus muuttaa hallintoa kun vuosi vaihtuu.

  Uusi hallinto toimii siten että esim. sosiaalisen median kautta(kuten Trump) pääministeri pitää suoraa yhteyttä kansaan. Mitä se sitten auttaa kun toisessa päässä on kusipäää joka ei välitä kansasta vaan tarjoaa parasta ainoastaan maahan tunkeutuville laittomille. Ei tämäkään kanna pitkälle. Twitter on juuri niin vittumainen kuin sen käyttäjänsäkin.

  Vastaanottokeskukset on heti suljettava ja maasta karkoitettava terroristit ja murhaajat. Tätä ei voi tämän selkeämmin sanoa. Mikäli pääministeri Sipilä kuitenkin katsoo että näin ei tule menetellä on häntä pidettävä terroristien yhdyshenkilönä.

  Niin vaikeassa tilanteessa kuin olemme, asiat eivät ratkea sillä että uskottelemme itsellemme valheita ja itse petosta.

  Sipilä sopisi paremmin raittiusyhdistyksen puheenjohtajaksi kuin Suomen hallitusta johtamaan. Näin kauniisti sanottuna.

  Alkaako kansannousu uuden vuoden aattoyönä? Ajankohta on ainakin mitä otollisin.

  (magneettimedia laittakaa sivunne kuntoon, ettei tällaista häiriötä enää ole, nyt on vaikea päästä sivustolle, sivu latautuu kauan ja kommentoinnissa myös ongelmia)

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 14. Vallankumous elää vallankumouksellisissa. Vallankumous on jo keskuudessamme. Vallankumous on jo kanssamme, kukaan vallankumouksellinen ei ole enää koskaan yksin.

  Kansa näkee jo taivaanrannalla vainovalkeat, se kuulee jo ikiaikaisten rumpujen äänen.

  Vallankumous palaa jo ihmisten sieluissa, kuumalla liekillä.

  Vihollisella ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia selvitä tästä. He tulevat saamaan oikeutta. Kansa tulee jakamaan sitä ja he tulevat saamaan sitä.

  Nykyinen valta haluaa tuhota kansamme ja maamme. Se haluaa, ei enempää, ei vähempää, kuin tappaa meidät kaikki. Se peittää tämän murhan demografiseen tuhoon, se haluaa meidän vapaaehtoisesti muuttuvan negroidiseksi massaksi, joka ei osaa mitään, ei halua mitään, ei ole mitään.

  Nykyinen valta haluaa vangita kaikki isänmaalliset ihmiset, se uhkaa meitä kaikkia rangaistuksella, jos emme heti ja valittamatta hyväksy sitä, että kansamme ja isänmaamme tuhotaan, totaalisesti ja lopullisesti.

  Tämä sama (((vastenmielinen eliitti))) elää omassa maassaan rajat kiinni ja maahantu8nkeutujat ammutaan rajalle, säälittä ja brutaalisti. Tämä sama (((vastenmielinen eliitti))) saarnaa minulle suvaitsevaisuutta ja avoimia rajoja samalla kun se omassa maassaan kahlaa lasten ja naisten veressä, siitä iloiten ja uhreja pilkaten.

  Tätä tämä (((vastenmielinen eliitti))) haluaa meidän lapsillemme: Orjuuttaa, vähemmistön asemaa, sortoa, vankeutta, kurjuutta ja kärsimystä. Tämä (((vastenmielinen eliitti))) on muuttanut Ruotsin maaksi, jossa jokainen tyttö tietää, että joka neljäs heistä raiskataan omassa kotimaassaan.

  Tämä (((Bonnier-eliitti))) haluaa määritellä ”vihapuheeksi” kritiikin ja ”valeuutiseksi” totuuden. Tämä on se sama Lugenpresse, joka jo kerran tuhottiin ja se sama odottaa sitä taas. Se on sitä itse pyytänyt ja se tulee saamaan sen, mitä se tilasi.

  Vastarinta elää ja se on kansamme tukena ja turvana silloinkin, kun pimeys valtaa maamme. Kun ihmisiä vangitaan mielipiteidensä takia, vastarinta elää ja sen liekki palaa pimeydessä.

  Maanpetturit saavat palkkansa. He tulevat saamaan palkkansa niin, että viimeinenkin shekeli polttaa heidän sieluaan helvetin tulessa. Siinä tulessa he voivat derivoida shekeleitään ja nauttia tileistään. Sen kansa heille suo.

  Kansa marssii Helsingissä 6.12.2016 !

  Kansa on jo noussut ja siksi maanpetturit ovat hädissään torneissaan. Yksi aito isänmaallinen ihminen vastaa kymmentätuhatta maanpetturia. Nämä onnettomat maanpetturit tuskin osaavat kenkiensä nauhoja solmia, heidän ylitseen voi kävellä helposti ja me otamme heiltä aivan lähitulevaisuudessa vallan ja valta palautetaan Suomen kansalle, Suomen maalle.

  Eläköön voitto! Hell Seger!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Sivuraiteilla on tuollainen idioottimainen, jumalaton, sokea ja vastuuton vuodatus. Se on myös rikollinen vuodatus, koska siinä kiihotetaan kansaa nousemaan esivaltaa vastaan, tekemään vallankumous ja antamaan ”maanpettureille” heidän palkkansa niin, että ”viimeinenkin shekeli polttaa heidän sieluaan helvetin tulessa.”

   Eikö tuollainen kansankiihotus ole lakiemme mukaan rikollista? Sitä on jatkunut tälläkin sivustolla jo pitkään, kuukausikaupalla. Kansa aiotaan hukuttaa vereen, ja jokainen tietää, että SIITÄ seuraa perikato ja hirvittävä hävitys. Mikseivät maan viranomaiset siis ole vanginneet näitä vaarallisia kansankiihottajia? Miksi kansankiihottajat saavat vapaasti ajaa kansaa verenvuodatukseen ja tuhoon? Ovatko he vihollisen agentteja? Eikö kansan päinvastoin pitäisi kavahtaa ja olla varuillaan tuollaisen kiihotuspuheen edessä, panna siis kansankiihottajat kuriin?

   Moni on varmaan huomannut, että tuollainen kansankiihotus on vastenmielistä ja kuin ilmaan huitomista. Näiden kansankiihottajien asialta puuttuu sielu, logiikka ja substanssi, ja koko asia on kuin tyhjää.

   Vaikka aiemmin olen monessa yhteydessä kirjoittanut näiden kansankiihottajien asian idioottimaisuudesta, vaarallisuudesta ja jumalattomuudesta, muutama sana kuitenkin vielä.

   Itse Jumalan sana kieltää esivaltaa vastaan nousemisen, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että esivallan mahdollisesti harjoittama sorto on oikeutettu ja kansan itsensä ansaitsema, että kansa tulisi Jumalan edessä (jolta esivalta on peräisin) parannukseen, siis katumukseen ja uskoon Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen:

   ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:1-2).

   Jumala siis ilmoittaa sanassaan, että noustessaan esivaltaa vastaan nämä vallankumoukselliset nousevat Jumalaa vastaan ja TUOTTAVAT ITSELLEEN TUOMION, so. perikadon, tuhoutumisen. He ajavat koko Suomen kansaa tuhoon.

   Itse asiassa Suomen kansa onkin synneillään (lastenmurhat aborteissa, homous, jumalanpilkka, kirkkojen vesittäminen, naispappeus, naisvalta, evankeliumin opetuksen lopettaminen kaikkialla yhteiskunnassa eli kaikkien hukuttaminen ikuiseen helvettiin jne.) ansainnut tuhoutumisen jo ajassa. Täällä ei voi enää elää. Kuitenkin, kuten lukuisia kertoja olen tuonut esiin, kansa voi pelastua synneistään ja niiden kauheasta tuomiosta kääntymällä Jumalan sanan (laki synnyttää katumuksen ja evankeliumi uskon) voimasta parannukseen ja tyynnyttämällä siten Jumalan vihan, joka on maata ja kansaa uhkaavan tuhoutumisen todellinen syy. Jumalan viha on syttynyt tätä julkijumalatonta kansaa kohtaan.

   Mikseivät kansankiihottajat siis julista Suomen kansalle parannusta, että maa ja kansa pelastuisivat? Mikseivät kansankiihottajat huuda Jumalaa apuun?

   Kun kansankiihottajat julistavat, että syntinen (ks. raamatunkohta yllä) ”vallankumous palaa jo ihmisten sieluissa, kuumalla liekillä”, niin se on päinvastoin kiihotusta nousta Jumalaa vastaan. Ja se vie tuhoon. Se on uusi synti entisten syntien päälle.

   Ja synnin palkka on kuolema:

   ”Sillä synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).

   Koska kansa on hävittänyt maasta kokonaan (kodeissa, kouluissa, yliopistoissa, jopa kirkoissa) oikean evankeliumin julistamisen, maassa ei ole nykyisin ulospääsyä synneistä (syntien anteeksiantamusta) ja niiden palkasta, kuolemasta. Kansa heittää itsensä sokeudessaan ikuiseen helvettiin, myös lapsensa. Sellainen kansa on äärimmäinen murhaajakansa (aborteissa tapahtuvien fyysisten murhaamisten lisäksi), joka on ansainnut Jumalan vihan ja tuhoutumisen.

   Koska evankeliumi puuttuu, puuttuu myös oikea sydämen usko koko maasta (evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä uskon). Silloin KAIKKI, mitä tässä maassa tapahtuu (niin ajatukset, sanat kuin teot), on syntiä, joka johtaa tuhoon:

   ”sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

   Maassa hallitsee yksinvaltiaana niin ollen perkele. Suomen kansa on perkeleen orjien joukko.

   Kun siis maassa vallitsee demokratia eli kansanvalta (”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§), silloin maassa vallitsee perkeleen hirmutyrannia (tyyppiesimerkkinä laillistetut lastenmurhat aborteissa).

   Valtiovalta kuuluu siis jo nyt kansalle. Alussa mainittu kansankiihottajien ”idioottimaisuus” on muun muassa sitä, että he yllyttävät kansaa nousemaan vallankumoukseen, riistämään vallan itseltään itselleen. Se on puhdasta idiotiaa, jopa epätoivoinen huijaus, sijaistoiminto. Kansa itse maan yksinvaltiaana on ajanut maan nykyiseen tilaan, ja väite, että maan olot parantuvat, kun kansa riistää vallan itseltään itselleen, on puhdasta narrimaisuutta. Takana on se, että kukaan nykysuomalainen ei mistään hinnasta suostu näkemään vikaa itsessään. Siksi turvaudutaan vaikka minkälaiseen itsepetokseen ja hengenvaaralliseen ja vastuuttomaan narrimaisuuteen. Suomen kansan ja maan voi vetää suosta vain Jumala, jonka yhteyteen tie on syntien anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa, parannuksenteko. Mutta juuri sen kansa lihallisessa vapaudessaan (= perkeleen orjuudessa) ja valtiollisessa yksinvallassaan on kaikin voimin hylännyt. Siksi kansa ei voi muuta kuin tuhoutua. Mieluummin Suomen kansa astuu tuhoon kuin myöntää vian itsessään ja tekee parannuksen. Niin äärimmäisen perkeleellinen on tämä kansa (kirkotkin on onnistuttu vesittämään ja tuhoamaan!). KANSA ITSE TUHOAA JUMALATTOMUUDELLAAN ITSENSÄ JA KOKO MAAN. Kuinka siis kansalla olisi mahdollisuuksia selvitä ongelmistaan parannusta tekemättä? Tarvittaessa Jumala voi lähettää tänne vaikka kuinka paljon vihollisia ja ”maanpettureita” kansaa kurittamaan, että kansa nöyrtyisi parannukseen ja Jumalan viha yltämme poistuisi. Voipa Jumala lähettää kansaa kurittamaan vaikka verenhimoisen pyövelidiktaattorin.

   Kun kansankiihottaja yllä kirjoittaa, että ”nykyinen valta” haluaa muuttaa kansan ”negroidiseksi massaksi, joka ei osaa mitään, ei halua mitään, ei ole mitään”, niin mitä kansa osaa, haluaa ja on? Yllä jo osoitettiin, että kaikki, mitä kansassa nykyisin on, on syntiä Jumalan edessä ja siten perkeleen palvelemista. Kansa osaa, haluaa ja on vain syntiä, sotaa Jumalaa vastaan, perkeleenpalvontaa. Sitäkö kansankiihottaja peräänkuuluttaa ja suojelee? Muutama raamatunkohta siitä, mitä tällaiset kansat ja niiden osaamiset ja haluamiset ovat Jumalan edessä:

   ”Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin.- – Varjona vain ihminen vaeltaa, turhaan vain he touhuavat, kokoavat, eivätkä tiedä, kuka ne saa” (Ps. 39:6-7) – – ”Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa’assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys” (Ps. 62:10) – – ”Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa’assa. Katso, merensaaret hän (Jumala) nostaa kuin hiekkajyvän. – – Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä” (Jes. 40:15, 17).

   Kansankiihottaja puhuu vallankumousta haluavasta (siis jumalattomasta) kansasta ”isänmaallisina ihmisinä”, mutta vallankumoukseen ryhtyminen eli esivaltaa vastaan nouseminen on Jumalaa vastaan nousemista ja isänmaan tuhoamista (”tuomion tuottamista”, Room. 13:2, ks. yllä).

   Kansankiihottaja puhuu myös ”isänmaallisia” (siis vallankumouksellisia) uhkaavista vangitsemisista, rangaistuksista, kansamme ja isänmaamme tuhoamisesta, ”maahantunkeutujista”, orjuudesta, sorrosta, kurjuudesta ja kärsimyksestä ikään kuin hän ei ymmärtäisi, että kansaa uhkaa sen syntien (esim. lastenmurhat aborteissa, homous ja jumalanpilkka – itse asiassa kaikki, mitä kansa on ja tekee, ks. Room. 14:23 yllä) vuoksi paljon pahempi tuomio: kuolema.

   Koska aborttilaki koskee koko kansaa, koko kansaa uhkaa kuolema: ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava” (1. Moos. 9:6).

   Kansan hyväksymästä homoseksuaalisuudesta seuraa kuolema: ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13).

   Jumalanpilkasta kuuluisi langettaa kuolemantuomio (viehän jumalanpilkka kansan tuhoon): ”Ja joka Herran nimeä pilkkaa, rangaistakoon kuolemalla” (3. Moos. 24:16).

   Itse asiassa kaikesta synnistä seuraa kuolema: ”synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).

   Nuo kaikki kansankiihottajan luettelemat asiat ovat itse Jumalalta tulevia kurituksia ja rangaistuksia (että kansa kääntyisi parannukseen), myös lopullinen tuhoutuminen ja kuolema. Kansa on itse synneillään ansainnut ne, ja vallankumous kutsuu lopullisen tuhoutumisen yhä lähemmäksi, jopa läsnä olevaksi.

   Mitä siihen kansankiihottajan sanaan tulee, että ”vastenmielinen eliitti” haluaa orjuuttaa lapsemme, niin tämä kansa itse on evankeliumin opetuksen lakkauttamisellaan jo orjuuttanut lapsensa perkeleen ja siten synnin ja maan tuhoamisen orjuuteen. Koko ihmiskunta joutui syntiinlankeemuksessa (1. Moos. 3. luku) perkeleen orjuuteen (vailla kykyä omin voimin irtautua siitä; siksi Pojan täytyi tulla ja kuolla), ja vain Jeesus Kristus (syntien anteeksiantamus) on tie irti tuosta orjuudesta. Sen tien kansa on sulkenut. Kansa on tieten tahtoen tuominnut kaikki ikuiseen helvettiin, synninteon orjuuteen ja maan tuhoamisen pakkoon.

   Kiihottajan puheessa vilahtaa myös sana ”totuus”. No, mikä on totuus? Se on Jumalan sana, se, jonka kansa on hylännyt ja jota se pilkkaa kaikin tavoin: ”Sinun (Jumalan) sanasi on totuus” (Joh. 17:17). Tässä maassa ei ole totuutta lainkaan, on vain valhe eli perkeleen totuus.

   Mitä siis ”vastarintaan” tulee, niin ainoa oikea vastarinta on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus. Hän teki tyhjäksi perkeleen teot:

   ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1. Joh. 3:8) – – ”Minulle (Jeesukselle) on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18). – – ”Minä (Jeesus) olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6) – – minä (Jeesus) sinut (Paavalin) lähetän avaamaan heidän (pakanoiden) silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa (Ap. t. 26:17-18).

   Kun kansankiihottaja hylkää Jeesuksen Kristuksen kansa pelastumisen avaimena, hän hylkää kaiken vastarinnan ja syöksee kansan sekä ajalliseen että ikuiseen tuhoon.

   Mitä ”ihmisten mielipiteiden” vapauteen tulee, niin koska nykyinen Suomen kansa on oikean evankeliumin hylänneiden perkeleen orjien kansa, nykysuomalaisten KAIKKI omat mielipiteet ovat perkeleen mielipiteitä. Syntiinlankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset syntyvät luonnostaan perkeleen orjina (siksihän Pojan täytyi tulla ja kuolla), ja perkele eli ”käärme” makaa luonnostaan jokaisen sydämessä kerällä ja säätelee sieltä kaiken ihmisessä: ajatukset, sanat ja teot. Luonnollisen ihmisen tahto on sen myrkkykäärmeen pää. Luonnollisen ihmisen ns. ”oma minä” on perkele hänessä. On siis selvää, että kaikki suomalaisten mielipiteet ovat nykyisin perkeleen mielipiteitä, eikä niitä pidä suojella.

   Kansankiihottaja puhuu ”maanpettureista”. Maanpettureita ovat kaikki ne, jotka hylkäävät Jumalan (ja siis Jeesuksen Kristuksen, joka on tie Isän Jumalan yhteyteen), sillä kaikki apu tulee yksin Jumalalta. Kansankiihottaja ja koko Suomen nykyinen kansa itse ovat maanpettureita, jumalattomia.

   Ja kuka on ”hädissään”? Kansankiihottajat itse ovat hädissään, koska ovat yrittäneet järjestäytyä tehdäkseen maassa narrimaisen ”vallankaappauksen” (kuinka kansa voisi riistää vallan itseltään itselleen?) vastoin kaikkea tervettä ajatuksenjuoksua. Nämä kutsut vallankumoukseen ovat hätää sen edessä, että niin kansankiihottajien kuin koko kansan synnit uhkaavat paljastua ja niiden seuraukset kaatua kansan omaan niskaan, ja siksi turvaudutaan mielettömyyksiin (jotka kaiken kukkuraksi vievät verenvuodatukseen ja varmaan tuhoon). Suomalainen ei mistään hinnasta myönnä vikaa itsessään.

   Kun sitten kiihottaja kirjoittaa: ”Yksi aito isänmaallinen ihminen vastaa kymmentätuhatta maanpetturia”, niin voisinpa melkein vastata siihen näin: ”Yksi aito isänmaallinen ihminen (Laurio, kristitty) vastaa kymmentätuhatta kansankiihottajaa, jopa koko kansaa.” Minulla näet on Jumalan voima ja suosio: ”Ettekö tiedä, että te (so. kristityt) olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1. Kor. 3:16) – – ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23) – – ”ja mitä hyvänsä te (kristityt) anotte minun (Jeesuksen) nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa” (Joh. 14:13) – – ”Jos te (kristityt) pysytte minussa (Jeesuksessa) ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen” (Joh. 15:7).

   Vielä ”voitosta”:

   ”olkaa turvallisella mielellä: minä (Jeesus) olen voittanut maailman” (Joh. 16:33) – – ”sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme” (1. Joh. 5:4).

   ”Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!” (Ilm. 7:12).

   VILaurio

   Plusääni(4)Miinusääni(4)
 15. Juuri kuuntelin radiosta lähetystä (olisiko ollut radio Dei, kyllä se ”Jeesus-rasio”), jossa keskusteltiin Suomen itsenäisyydestä ja siitä, miten voisimme sen säilyttää. Ja kuinka viime sotien aikaan olimme yhtenäinen kansa (ja varmasti silloin paljon rukouksiakin on luettu ja Jumalan puoleen käännytty). Ja haastateltu lähetystyöntekijä pelkäsi pahoin, että menetämme lopunkin itsenäisyytemme. Mutta jos useampi meistä kääntyisi Jumalan puoleen ja pyytäisi apua, niin ehkä toivoa olisi. Hän puhui ääneen ne asiat, mitä itsekin olen ajatellut. Ymmärtäkää hyvät kansallismieliset, että ei tulevaakaan sotaa pelkästään asein ja tappamalla voiteta, vaan uskomalla Jumalaan, nöyrtymällä ja rukoilemalla apua. Toivon, että yhä useampi ymmärtäisi tämän. Jeesuksen nimi yritetään hävittää maan päältä, kuinka moni ymmärtää miksi?

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 16. Laillinen esivalta on laillinen tasan niin kauan kuin kansa sen katsoo olevan.

  Nyt on jo osoitettu suuria rikoksia suoraan ihmisyyttä vastaan, ”laillisen esivallan” toimesta. Samoin ”laillinen esivalta” on syyllistynyt lukuisiin muihin rikoksiin, pahimpana maanpetokseen.

  Ongelmat on tiedossa. Syylliset on tiedossa. Tuomarit on olemassa, mutta tältä kansalta on viety tahto.

  On aika tuomita maanpetturihallitus. Mikään muu ei enää auta. Politikoinnin aika on ohi.

  Kansallismielisillä on kaksi vaihtoehtoa. Marssia tai mädäntyä vankilassa. Ja tämän kansan valittajamentaliteetillä meillä on pian vankilat täynnä. Täynnä niitä jotka asialle jotain olisivat voineet tehdä.

  Kyseessä on koko kansamme tulevaisuudesta.
  Laillinen esivaltamme on käännetty kansaa vastaan, näinollen mitätöiden täysin koko laillisuuden.

  Suomessa on täysi poliittinen kaaos. Meitä johtaa sionistimafian nukkehallitus. Meillä on meneillään invaasio, VÄESTÖNSIIRTO. Kyseessä on puhtaasti korporalistisen eliitin toteuttama KANSANMURHA.

  Sananvapaudet on rajoitettu. Nyt puhuessasi esivaltaa vastaan syyllistyt TERRORISMIIN, kun vajaa vuosi sitten eriävä mielipide oli vain populismia. Tilanne on eskaloitunut nopeasti todella huolestuttavaksi. Tästä näemme että eliitillä on todellinen hätä ja kiire.

  Meidän selkä ei kestä enää odottamista. Pian olemme orjia.

  Ellei toimita.

  Lyhtypylväiden yötä odotellen….

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 17. Laillinen esivalta on laillinen tasan niin kauan kuin kansa sen katsoo olevan.

  Nyt on jo osoitettu suuria rikoksia suoraan ihmisyyttä vastaan, ”laillisen esivallan” toimesta. Samoin ”laillinen esivalta” on syyllistynyt lukuisiin muihin rikoksiin, pahimpana maanpetokseen.

  Ongelmat on tiedossa. Syylliset on tiedossa. Tuomarit on olemassa, mutta tältä kansalta on viety tahto.

  On aika tuomita maanpetturihallitus. Mikään muu ei enää auta. Politikoinnin aika on ohi.

  Kansallismielisillä on kaksi vaihtoehtoa. Marssia tai mädäntyä vankilassa. Ja tämän kansan valittajamentaliteetillä meillä on pian vankilat täynnä. Täynnä niitä jotka asialle jotain olisivat voineet tehdä.

  Kyseessä on koko kansamme tulevaisuudesta.
  Laillinen esivaltamme on käännetty kansaa vastaan, näinollen mitätöiden täysin koko laillisuuden.

  Suomessa on täysi poliittinen kaaos. Meitä johtaa sionistimafian nukkehallitus. Meillä on meneillään invaasio, VÄESTÖNSIIRTO. Kyseessä on puhtaasti korporalistisen eliitin toteuttama KANSANMURHA.

  Sananvapaudet on rajoitettu. Nyt puhuessasi esivaltaa vastaan syyllistyt TERRORISMIIN, kun vajaa vuosi sitten eriävä mielipide oli vain populismia. Tilanne on eskaloitunut nopeasti todella huolestuttavaksi. Tästä näemme että eliitillä on todellinen hätä ja kiire.

  Meidän selkä ei kestä enää odottamista. Pian olemme orjia.

  Ellei toimita. Lyhtypylväiden yössä tavataan.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat