Sisältyykö Baltzarin kulttijohtajuuteen haaremiteollisuutta? Vallanpitäjät olivat tietoisia tapauksesta!

Taannoin uutisointiin siitä, kuinka kulttuurineuvos Veijo Baltzaria epäillään törkeästä ihmiskaupasta. MTV:n uutisten viiden jälkeen -ohjelmassa haastateltiin romanitaustaista kirjailijaa ja taidemaalaria Kiba Lumbergia, joka epäilee, että vyyhti on luultavasti vielä kerrottua laajempi. Suomen poliittinen eliitti, virkakoneisto ja kulttuuritoimijat olivat tietoisia Baltzarin kulttifunktioista puuttumatta niihin mitenkään. Osallistuiko eliitti myös mahdolliseen haaremiteollisuuteen? Suomessa nykyisellä poliittisella järjestelmällä ja virkakoneistolla ei pitäisi olla enää toimintamahdollisuuksia.

Baltzarin funktiot

Baltzaria koskevien rikosepäilyjen uutisointien mukaan Baltzar lähenteli, kontrolloi sekä manipuloi nuoria tyttöjä, jotka osallistuivat hänen produktioihinsa. Baltzarin ympärille kehkeytyi vuosien varrella jopa eräänlainen kultti.

Veijo Baltzar oli kertonut hyvin avoimesti harjoittamistaan nuoriin suunnatuista kulttitekniikoistaan jo vuosia sitten. Opetus- ja kulttuuriministeriössä selvitys Baltzarin menetelmistä jäivät kuitenkin visuun kätköön 2012. Siten Baltzaren kulttitoiminta sai edelleen rahoitusta, sillä ”monikulttuurisuuden” ”arvopohjalle” ilmoitettua kulttia ei haluttu tyrehdyttää. Baltzarin toiminnan ympärille kerääntyi merkittävästi isokenkäisiä: erityisesti pääministeripuolue SDP:n poliitikkoja sekä virkamiehiä.

Baltzar ja hänen edustamansa luovan kulttuurin yhdistys Drom ry ovat saaneet avustuksia eri tahoilta yhteensä yli 648 370 euron edestä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tukijoina ovat olleet erilaiset kulttuurirahastot ja säätiöt, kuten alla olevan kuvan taulukosta selviää.

Baltazarin saamat avustukset

Poliittinen eliitti ja poliittiset kulttuuritoimijat ovat olleet tietoisia Baltzaren ”kulttimenoista”

Vuonna 2012 valmistunut ja OKM:n rahoittama Humanistisen ammattikorkeakoulun eli HUMAK:in lähes 200-sivuista loppuraporttia Baltzarista voidaan pitää joiltakin osin hämmentävän irrationaalisena luettavana, mikä kuitenkin kertoo siitä ympäristöstä, joka mahdollisti Baltzaren toiminta edellytykset.

Toisaalta loppuraportissa on Baltzarilta aivan järkeviä ja totuuden mukaisia kuvauksia esimerkiksi romanikulttuurin historiasta sekä sen urbanisoitumisesta romanitermistöön.

Loppuraportissa Baltzar kuvailee avoimesti kulttimaista toimintaa, joka verhotaan monikulttuurisuuden kaapuun, mikä meni täydestä Suomen poliittiselle eliitille ja viranhaltijoille.

Esimerkkikappale raportista (s.150): “Filosofian tieteenalan varhaisimmissa tulkinnoissa eroottista rakkautta ei tarkastella vain seksuaalisena voimana vaan ihmisyydessä olevana energiana, joka vahvistaa itsensä toteuttamista. Kirjailija ja opettaja Bell Hooks allekirjoittaa eroksen opetustilanteessa toteamalla: ”Jos opettajat opettaessaan antautuvat intohimolle etsiä tietoa, joka sallii yhdistää teorian ja käytännön, ja intohimo nousee rakkaudesta inspiraatiota herättäviä ajatuksia kohtaan, opetustilanne muuttuu dynaamiseksi ja eläväksi. Hooksin ajatukset tulevat lähelle Baltzarin lausuntoja siitä, miten hänellä on tietynlainen rakkaussuhde jokaiseen opiskelijaan. Molemmat korostavat sitä, että tunteiden läsnäolo opetustilanteessa on sallittavaa ja neutraalia, pintapuolista pedagogiikkaa tulisi välttää (Hooks 2007, 289-290, emt.)”

Lisäksi mainittakoon, että Helsingin Sanomat julkaisivat hiljattain laajan artikkelin, jossa haastattelemat asiantuntijat pitivät Baltzarin toimintaa kulttimaisena ja vaarallisena.

Raportti ajautui puoluetoveri Lehikoisen pöydälle ja se unohdettiin

Suomen Uutisten mukaan HUMAK:in raportin sai haltuunsa viimein Baltzarin puoluetoveri, silloisen korkeakouluyksikön johtaja Anita Lehikoinen, joka hautasi raportin. Seuraavana vuonna silloinen SDP:n opetusministeri Jukka Gustafsson korotti Lehikoisen kansliapäälliköksi. Lehikoinen on siis nykyisin opetusministeriön ylin virkamies.

Suomen opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen on todennut Veijo Baltzarin kehittämän ohjaus- ja opetusmetodologian potentiaaliseksi suomalaiseksi koulutusvientituotteeksi”, ilmoitetaan Drom-yhdistyksen verkkosivuilla. “Baltzar-pedagogiikan jatkokehittäminen on todettu edelläkävijähankkeeksi, jolla on merkittävät mahdollisuudet uudistaa eurooppalaisia yhteiskuntia vastamaan nykyajan tuomiin haasteisiin.”

Kuitenkaan kulttijohtajuudesta ei muodostunut koulutusvientituotetta eikä Baltzar-pedagogiikalla ollut juurikaan akateemista arvoa, mitkä seikat eivät tyrehdyttäneet ministeriön rahan juoksuttamista Baltzarille.

Baltzarin toimintaan ovat kiinteästi liittyneet poliitikot ja viranhaltijat

Suomen Uutisten mukaan Baltzar on vuosien kuluessa muodostanut varsin läheisen verkoston suomalaiseen vasemman laidan poliittiseen kermaan ja kulttuurieliittiin, joille hänen tarinansa ovat uponneet kuin kuuma veitsi voihin. Ennen HUMAK:in raporttia vuonna 2011, SDP:n Tarja Halonen oli esimerkiksi myöntänyt presidenttinä Baltzarille harvinaisen kulttuurineuvoksen tittelin. Baltzarilla oli jo tuolloin rikostuomioiden alaisuudessa. SDP:n pitkän linjan pääministeri Paavo Lipponen vuorostaan toimi Drom-yhdistyksen Kulttuurienvälisen Kokemuspohjaisen Kasvatuksen hankkeen suojelijana, ja juuri äskettäin pääministerin viran jättänyt Antti Rinne vuorostaan ylisti Baltzaria hänen hakiessaan eduskuntaan vuonna 2015 SDP:n riveistä.

Veijo Baltzar poseeraa ex-pääministeri Paavo Lipposen (sdp.) kanssa. Kuva julkaistu 4.1.2019 Veijo Baltzarin fb-sivuilla.
Veijo Baltzar poseeraa ex-pääministeri Paavo Lipposen (sdp.) kanssa. Kuva julkaistu 4.1.2019 Veijo Baltzarin fb-sivuilla.

Baltzarin tuttavapiiriin kuuluu myös europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari, joka on nykyisin ”unohtanut” koko miehen olemassaolon, vaikka työskenteli Dromin strategisessa ohjausryhmässä yhdessä Lipposen, nykyisen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihreä) sekä kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervan kanssa. Rinteen edesmenneessä hallituksessa ulkoministerinä toiminut Haavisto ”järkyttyi” luonnollisesti kauheasti Baltzariin kohdistuvista rikosepäilyistä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan eräs Baltzarin nuorista uhreista oli kuitenkin paljastanut Haavistolle jo edellisenä vuonna Baltzarin omituiset toimintatavat. Haavisto toimi Drom-yhdistyksen ohjausryhmässä vuoteen 2013 saakka.

Onko Suomessa haaremiteollisuutta?

Lumberg väittää MTV:n uutisten haastattelussa, että Baltzariin kytkeytyvä toiminta on ollut suoranaista haaremiteollisuutta, jossa uhreina olisi ollut valtaväestöön kuuluvat nuoret tytöt, ja myös nuoret romanitytöt. Luonnollisesti tällaiset kokemukset pyrkivät traumatisoimaan ihmisiä.

– Tämähän on oikeastaan aika vanha juttu, ollut jo 1960-luvulla liikkeellä. Siihen on aika pitkälle syynä meidän poliittinen ja kulttuuripoliittinen järjestelmämme, toteaa mainitussa haastattelussa Kiba Lumberg.

Romanitaustaisen Kiba Lumbergin mukaan osa mustalaisväestöstä ei ole välttämättä rohjennut paljastaa asioita (esim. törkeä ihmiskauppa), vaan ovat vaienneet niistä mieluummin. Hänen mukaansa tapauksessa ei ole kiinnitetty huomiota lasten ja nuorten asemaan tai ihmisoikeuksiin.

Osa poliitikoista, taidejärjestöistä ja apurahajärjestöistä vetäytyy syrjään, vaikka he ovat tienneet tämän. Se on järkyttävää. Suomessa on käytetty taidetta ja lasten hyväuskoisuutta hyväksi, Lumberg toteaa.

Lumberg toivoo, että koko Baltzariin liittyvä vyyhti tutkittaisiin perusteellisesti. Lumberg haluaa sanoa kaikille näille naisille ja tytöille, joita on ollut vuosien varrella paljon, ja joista osa on jo aikuisia: älkää pelätkö, vaan puhukaa avoimesti!

Miksi Baltzarin toimintaa ei paljastettu aikaisemmin? Päätelmät

Mikäli Lumbergin väittämät pitävät paikkansa on Suomen poliittisen eliitin täytynyt tietää Baltzarin ”haaremista” jo vuosikymmeniä. Kuten yllä paljastettiin poliittinen valtakoneisto opetusministeriöineen ja kulttuuritoimijoineen ovat olleet hyvin tietoisia Baltzaren kehittämän ohjaus- ja opetusmetodologian kulttijohtajuudesta, ja sen laadusta, mutta he ovat siitä huolimatta jatkaneet mainitun funktion tukemista.

Vai onko tämä sittenkin Mediapoolin virittämä uutismylly, jonka tarkoituksena olisi harhauttaa yleisöä havaitsemasta todella merkittäviä poliittisia avainkysymyksiä nykyisin ja lähitulevaisuudessa?

Luonnollisesti Baltzar on omaksunut auktoriteettisen ja jopa kulttimaisen ohjaajan roolin produktioissaan, mutta onko hän todella harjoittanut ihmiskauppaa? Se olisi jo aivan toinen juttu!
HUMAK:in loppuraportti kuitenkin paljastaa sen, että Veijo Baltzarin kehittämästä ohjaus- ja opetusmetodologiasta ei ole potentiaaliseksi suomalaiseksi koulutusvientituotteeksi. Tästä huolimatta Baltzarein kulttitoiminnalle, joka oli avointa, mätettiin rahaa estoitta.
Mikäli epäilyt törkeästä ihmiskaupasta todetaan oikeusistuimissa todeksi, on osa Suomen valtakoneistoa pitänyt olla perillä myös näistä rikoksista. Tätä tietoisuutta voidaan perustella sillä, että muiden muassa SDP:n poliitikot, viranhaltijat ja kaiken kirjavat kulttuuritoimijat olivat kerääntyneet Baltazarin ympärille kuin täit tervaan. Tämän kulttijohtajan puuhastelut eivät ole voineet olla salassa. Olivatko eliitin jäsenet myös mahdollisia asiakkaita?

Mutta miksi mainitun kulttuurineuvoksen pidättäminen epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta toteutui vasta nyt, eikä vuosia aikaisemmin?

Yllä esitettyä kysymystä voitaneen perustella sillä, että Suomen poliittista mafiaa (poliittinen valtakoneisto) ja viranhaltijoita kontrolloima negatiivisen globalisaation edustajat ovat voineet välikäsien kautta laukaista poliisitutkinnan painostaakseen suomalaista poliittista mafiaa sellaisiin poliittisiin ratkaisuihin Suomen osalta, mitkä hyödyntävät juuri globaalin eliitin intressejä. Tämä väittämä tulee ennen muuta todeksi, mikäli väitteet haaremiteollisuudesta pitävät paikkansa.

Mitä poliittisia intressejä globalistit haluaisivat Suomessa toteutettavan?

Niitä olisi esimerkiksi maan mineraaliesiintymien, kuten esimerkiksi Suomen litium-aarteen kaappaus, ynnä muiden kansallisvarallisuuksien ulkoistaminen ylikansallisen pääomapiirien edustajien valvontaan, antautumalla suunnattoman hirmuiseen muukalaisinvaasioon, ratkaisevan askeleen ottaminen lähentymisessä Yhdysvaltojen puolustuksellista strategiaa ja niin edelleen. Nämä muutokset tarkoittaisivat suomalaisen yhteiskunnan täydellistä alasajamista sekä kansan alistamista epäoikeudelliseen tilaan. Siten Suomi lakkaisi olemasta täydellisesti kulttuurisena ja yhteiskunnallisena kokonaisuutena.

Jotain kammottavaa on tapahtumassa lähitulevaisuudessa.

Johtavatko Baltzarin funktiot myös muihin rikosepäilyihin, kuten esimerkiksi kansainväliseen huumekauppaan? Muistamisen arvoista on, että kansainväliseen huumekauppaan ovat kytkeytyneet esimerkiksi CIA, Mossad, Yhdysvallat ja Israel1, 2, 3, 4.

Ilmeisesti mahdolliseen ihmiskauppaan on myös sotkeutunut Suomen poliisin edustajia.

Lumberg toteaa MTV:n haastattelussa soittaneensa poliisille, sillä hän oli saanut uhkaavia puheluita. Suomen viranhaltijat ja poliisi taitavat olla viimeisin turvapuu, johon kannattaa olla yhteydessä tämän kaltaisissa asioissa. Hyvin todennäköistä on, että uhka juuri muodostuu viralliselta taholta.

Lopuksi mainittakoon, että kyseiseen Baltzarin toimintaan liittyvät paljastukset (vaikka kysymyksessä ei olisikaan haaremiteollisuutta sanan varsinaisessa merkityksessä) suomalaisten poliitikkojen, virkakoneiston ja kulttuurielinten osalta ovat niin raskauttavat, että siitä pitäisi seurata poliittisen koneiston luhistuminen kokonaisuudessaan. Valtarakenteiden luulisi jo sortuvan, ja vallankumouksen alkavan, mutta kysymyksessähän on Euroopan unionin pohjoinen maakunta, joten ilmeisesti mitään positiivista ei tapahdu.

Markku Juutinen

Lähteet

MTV. (3.12.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/romanitaustainen-kiba-lumberg-laukoo-suorat-sanat-veijo-baltzarista-epailee-vyyhdin-olevan-viela-kerrottua-laajempi-totuuden-on-tultava-julki-voin-joutua-vainon-tai-tappouhkausten-kohteeksi/7648072?fbclid=IwAR1Q7TWNWeSEZCInY2BzkXWPVDVsYAlQ-xdA7W4lR6-gnMwzKL5TucSIRjU#gs.ku6jlx

SU. (26.11.2019). Saatavina: https://www.suomenuutiset.fi/sdp-baltzar-kertoi-kulttitekniikoistaan-avoimesti-virkamiehet-lappasivat-ihastuneina-lisaa-rahaa/

HUMAK (2019/01). Saatavina: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2019/01/Baltzar-KKI-HUMAK-Raportti-final.pdf
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006319603.html

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006320627.html

https://www.drom.fi/kkk

https://www.drom.fi/kulttuurienvalinen-kokemuspohjainen-kasvatus

https://www.verkkouutiset.fi/nain-antti-rinne-2015-kehuu-veijo-baltzaria-taman-videolla/

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006319635.html

Tekniikkatalous (2.10.2009). Saatavina: https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/pohjanmaalla-muhii-jattipotti-suomesta-euroopan-suurin-litiumin-tuottaja/4b8f8626-a3cf-35da-977b-24d1d3599f2d

….

1. Meyer Lansky: The Shadowy Exploits of New York’s Master Manipulator 14–16, Art Montague – 2005

2. OSTROVSKY, VICTOR & HOY CLAIRE (1991). By Way of Deception. USA 1990. Entinen Mossadin agentin paljastuksia Mossadin toiminnasta. On julkaistu myös suomeksi (Petoksen kautta, Hyvinkää 1991).

3. JEWISH CRIME. Saatavilla: http://www.holywar.org/jewishtr/09crime.htm

4. Dope, Inc. The Book That Drove Henry Kissinger Crazy. USA 1992. Saatavilla: http://www.thirdworldtraveler.com/Drug_War/DOPE_INC_part1.html

9 kommenttia

 1. Tuohan on vain ehtaa sosiaaligemokratiaa. Tuhoamista, haaskausta ja mädättämistä

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 2. Ei vi kuin ihmetellä niitä naisia jotka ovat lähteneet mustalaisen kanssa marjaan. Nuoret naiset ovat kautta aikojen käyttäneet hyväkseen viehätysvoimaansa, ensmmäisenä omaan isäänsä. Ja ne ovat paljon kierompia luonteeltaan kuin pojat. Nuoret naiset syyttävät tilanteista/ongelmista aina muita. Pojat ovat rehdimpiä, tunnustavat ja ottavat rangaistuksen vastaan. Mutta että mustalaisen… Eivätkö vanhemmat varoittaneet? Vai eivätkö naiset kuunnellet koska ”olivat jo aikuisia”?

  Mutta ihmettelen mitä nämä naiset luulivat saavuttavansa lähtiessään Baltzarin matkaan? Parempia kurssiarvosanoja? Läpipääsyä kokeista? Ehkä varakasta loppuelämää? Paikkaa jetset piireissä? Ei normaali ihminen hae mitään noista. Hän tekee töitä jos haluaa saavuttaa elämässään jotain. ”Läsnäolo opetustilanteessa…” VMP.

  No, elämä on valintoja. Ja se kapea polku joka johtaa pois kurjuudesta, se on vaikea löytää. Ja kun sen löytää niin sitäpitkin kulkeminen on vielä vaikeampaa.

  Minä sanoin jo -80 luvulla että Paavo näyttää ihan namuseldältä. Ja kukaties, ehkä totuus vielä paljastuu ennenkuin Paavo kuolee.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Kyllä meikäläistä varoitettiin lapsena neekereistä ja mustalaisista. Mutta kai näitä ”avarakatseisia” lapsia ja vanhempiakin tässä maassa ainakin nykyisin piisaa.

   Kone-säätiökin lahjoitti 20 000 euroa. Aivan taatusti oli, muuten, meidän veronmaksajien hiluja nuokin. En epäile sekuntiakaan etteikö Koneen kaltaiset jätit saisi avustuksia valtionkassasta. Mitäköhän kävi kun Hartwall Areena myytin niille juutalaisille miljardööreille: Hjallishan sai 200 000 vai oliko jopa 300 000 euroa vuodessa rahaa Areenan parkkipaikkojen ylläpitoon Helsingin kaupungilta. Kyllähän tuo taskurahaksi kelpaa juutalaisille. Eikös koneen omistajakin ole Suomen rikkain henkilö?

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Terästetty versio punatuho-hallituksesta:

  ”Uuden ja kärkevän ”toveri pääministeri” Sanna Marinin äärimielisyys huolestuttaa | UMV-Pääkirjoitus”,
  https://mvlehti.net/2019/12/09/uuden-ja-karkevan-toveri-paaministeri-sanna-marinin-aarimielisyys-huolestuttaa-umv-paakirjoitus/

  Kannatuksen kannalta taisi Kepu joutua ojasta allikkoon, kun lähti vielä uudestaan punatuho-hallituksen aisankannattajaksi:

  ”Keskusta on ajautunut historialliseen kriisiin | UMV-Kolumni”,
  https://mvlehti.net/2019/12/09/keskusta-on-ajautunut-historialliseen-kriisiin-umv-kolumni/

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. Tapaus Baltzar on kuitenkin vain oire perussairaudesta. Tämä sairauden on aiheuttanut globalistien masinoima pitkäaikainen kampanja länsimaiden ja muidenkin omaan traditioonsa kasvaneiden maiden ja kulttuurien alasajamiseksi globaalin yhtenäiskulttuurisin (”globohomo”) tieltä. Nuoret tytöt ja naiset ovat saaneet vaikutteensa arvoja ja seksuaalimoraalia mädättävista tiedotusvälineistä ja nykyään jopa opetusmateriaalin kautta. Veijo Baltzar ei ole syyllistynyt tahdonvastaiseen nuorten naisten siveellisyyden loukkaamiseen. Siveys on helppo viedä, kun sitä on ensin lehdistön ym. median välityksellä harjoitetun massapsykologian avulla vakavasti horjutettu. Jälkiviisastelu ja Baltzarin ristiinnaulitseminen suurmädättäjä Helsingin Sanomien taholta tuntuu tässä mielessä tekohurskaalta.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. Ylewatch 10. joulukuuta 2019: ”Punavihreän feministihallituksen toimet tuhoavat SDP:n ja tekevät feminismistä entistä vihatumman

  Maahamme tänään nimitettyä sukupuolinarsistista feministihallitusta on odotetusti KIITELTY länsimaiden GLOBALISTILEHDISSÄ. Yle ottaa totta kai kansainvälisestä huomiosta kaiken irti agendauutisessaan Sanna Marin on otsikoissa ympäri maailman – tulevaa pääministeriä pidetään politiikan ”ennätysnaisena”. Sen sijaan Itä-Euroopan ja Aasian traditionalististen maiden tiedotusvälineissä suomalaisten kulttuurimarxistien marssia läpi insitituutioiden ei ole arvioitu yhtä innostuneesti kuin lännen uutisissa, ja niissä onkin ihmetelty mitä lisäarvoa nuori kokematon vasemmistolaisnainen toisi poliittiseen päätöksentekoon.

  Länsimaiden mediassa tämä lisäarvo sen edistämälle ideologialle toki tiedetään, mutta vihaisten äänestäjien pelossa kaikkea ei uskalleta sanoa ääneen. Kuten esimerkiksi sitä, että juuretonta kuluttajaidentiteettiä ihannoivat finanssiglobalistit ovat aina halunneet edistää nuorten punavihreiden idealistinaisten esiinmarssia niin politiikassa kuin muuallakin julkisuudessa. Hormoneillaan ja kontrolloimattomalla toiseus-empatiallaan käyvät nuoret poliitikkonaiset ovat ihanteellisia hyödyllisiä idiootteja vihamieliselle globalistieliitille, jonka keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu EUROOPAN MUUTTAMINEN AFRIKKALAISEKSI.

  Ei tarvitse olla mikään spengleristi ymmärtääkseen millaista sivilisaatiovaiheen rappiota Suomen uusi hallitus edustaa. Kansakuntaa ja sen kulttuuria ei ole koskaan säilytetty lapsekkaalla nuoruuden palvonnalla ja tunnevetoisella feminiinisyydellä. Valitettavaa vain, että heikkojen miesten aikakaudella valtaan nostetaan naiset, jotka kykenevät pahimmillaan tuhoamaan vuosisatoja kestäneen sivistysperinteen yhdellä hallituskaudella.

  Eikä kyse ole mistä tahansa naisista, vaan niin sanotuista kympin tytöistä, jotka ovat imeneet itseensä kaiken internationalistisen propagandan, jota marxilaiset soluttajat ovat tunkeneet lastentarhoista yliopistoihin 1970-luvun alusta lähtien.

  Vaikka punafeministien kulttuurimarxilainen rynnistys hallitukseen näyttääkin hetken voitonmarssilta punaisella torilla, se on tosiasiassa pelkkä Pyrrhoksen voitto, varsinkin SDP:lle. Viimeistään tällä manööverillä demarit hylkäävät loputkin työläismieskannattajansa, joten Sanna Marinista tullee maan historian viimeinen sosialidemokraattinen pääministeri…”,

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/12/punavihrean-feministihallituksen-toimet.html

  ”Frankfurtin koulukunta: salaliitto rappioon”,
  http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Ei ihme kun ei verovarat riitä mihinkään tarpeelliseen…

  YLEllekin pitää lahjoittaa 500 000 000 vuodessa ja saavat pelkkää paskaa aikaiseksi.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat