Statiinien käytön ja diabetesriskin välillä vahva yhteys

28. huhtikuuta 2015 julkaistu tutkimus vahvistaa epäillyn yhteyden statiinilääkkeiden käytön ja kasvaneen diabetesriskin välillä. Tutkimus julkaistiin Journal of General Internal Medicine -tiedejulkaisussa. Tutkimukseen valikoiduista lähes 26 000 henkilöstä, statiinien käyttäjien riski sairastua diabetekseen oli 87 % korkeampi kuin verrokeilla. Tulokset ovat merkittäviä myös siksi, koska koehenkilöiksi valikoitiin vain suhteellisen terveitä ihmisiä. Koehenkilöillä ei ollut sydänsairauksia, diabetesta tai muita kroonisia sairauksia.

”Tutkimuksessamme havaittiin merkittävä yhteys vastapuhjenneen diabeteksen ja statiinien käytön välillä, myös varsin hyvinvoivilla koehenkilöillä.” kertoo tutkimuksesta vastannut lääketieteen tohtori Ishak Mansi. ”Statiinien käytön ja diabeteksen välinen yhteys on havaittu jo aikaisemmin, mutta ennen tätä sen on arveltu johtuvan siitä, että potilaat, joille statiineja määrätään, kuuluvat jo ennestään riskiryhmään.”

Mansi työskentelee tutkijalääkärinä Teksasin yliopistossa, Dallasissa.

Riski kasvaa annostuksen myötä

Tutkimuksessa havaittiin myös yhteys kasvaneen diabeteksen komplikaatioiden esiintymisriskin ja statiinien käytön välillä. 3351 potilaalle valittiin vertailuryhmään toinen potilas, jonka lähtökohdat olivat statiinien käyttöä lukuunottamatta mahdollisimman samankaltaiset. Statiinien käyttäjien riski sairastua diabeteksen komplikaatioihin oli 250 % suurempi kuin vertailuryhmän potilailla.

Statiinien käyttäjistä tuli 14 % suuremmalla todennäköisyydellä ylipainoisia, verrattuna potilaisiin, jotka eivät käyttäneet statiineja. Mansin mukaan muissa tutkimuksissa on päädytty samankaltaisiin tuloksiin, käyttämällä erilaisia tutkimusmenetelmiä.

Tutkimustulosten luotettavuutta kasvatti käytetty tutkimusmenetelmä, jossa verrokeiksi valittiin mahdollisimman samankaltaisia potilaita. Verrokkien valinta suoritettiin 42 terveydellisen ja demografisen muuttujan perusteella. Ainoa merkittävä ero koe- ja vertailuryhmän potilaiden välillä oli statiinien käyttö.

Tutkimuksessa vertailtiin 3982 statiinien käyttäjän ja 21 988 ei-käyttäjän potilastietoja, vuosilta 2003-2012.

Mansi, I., Frei, C. R., Wang, C., Mortensen, E. M. Statins and New-Onset Diabetes Mellitus and Diabetic Complications: A Retrospective Cohort Study of US Healthy Adults, Journal of General Internal Medicine, 2015

Aiheesta lisää:
Miksi statiineja ei tulisi käyttää

3 kommenttia

  1. Taas tilastotieteiden hienouksia. Jos elintavat (ruokavalio, liikunta, tupakka, alko) ovat muutenkin niin huonot, että tarvitsee statiineja laskemaan LDL-kolesterolitasoa, on erittäin todennäköistä, että kyseinen henkilö saa muitakin elintapasairauksia kymmenen vuoden seurannassa. Toimittajan käyttämällä logiikalla voisi myös sanoa, että jäätelönmyynnin ja hukkumiskuolemien välillä on selvä yhteys -> jäätelö aiheuttaa hukkumiskuolemia.
    On suorastaan tyhmää verrata kahta toisistaan riippumatonta asiaa toisiinsa, kun kummankin taustalla on samat tekijät. Epäterveelliset elintavat ovat sekä hyperkolesterolemian että diabeteksen taustalla.

    Plusääni(1)Miinusääni(5)
  2. Juupajuu ei tainnut lukea koko tutkimusta, tuosta oli nimenomaan puhetta.

    ”Statiinien käytön ja diabeteksen välinen yhteys on havaittu jo aikaisemmin, mutta ennen tätä sen on arveltu johtuvan siitä, että potilaat, joille statiineja määrätään, kuuluvat jo ennestään riskiryhmään.”

    Plusääni(5)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat