Suomea ujutetaan turmiolliseen Natoon Ruotsin välityksellä

Ruotsin keskustapuolue halajaa Naton turviin. Puolueen johto kirjoittaa Svenska Dagbladetin mielipidesivulla julkaistussa lausunnossa, että liittoutumattomuus voi osoittautua turvallisuusriskiksi turvan sijaan. Kuka uhkaa Ruotsin turvallisuutta? Puoluejohto tahtoisi myös Suomen liittyvän sotilasliittoon Ruotsin kanssa yhtä aikaa.1

Ruotsi on jatkuvasti supistanut puolustusvoimiaan ja sen mobilisaatiokyky on laskenut vuosi vuodelta yhä alemmas (RT 1914). Ruotsin puolueettomuus ja maantieteellinen asema antavat sille turvaa, vaikka maan poliittinen johto on antanut puolustusvoimiensa kuihtua paraatitasolle, joka voi puolustaa parhaimmillaan Pride –kulkuetta. Neuvostoliiton aikana Ruotsi puhui punaisesta uhasta, jota ei enää ole. Vaikka Ruotsi on romuttanut puolustuksensa, sen on turhaa haikailla Naton siipien suojaan, sillä Pohjois-Atlantin sotilasliitto ei anna turvaa Ruotsille, kuten jäljempänä olevista perusteluista selviää.

Tietyt poliittiset voimat ovat ajaneet Ruotsin puolustusvoimien heikentämistä, jotta saataisiin syy hakeutua Naton jäseneksi. Ruotsin puolustusvoimien komentajan kenraali Sverker Göranson toteaakin, että pohjoismainen kahdenvälinen puolustusyhteistyö kansallisen puolustuksen turvana olisi yksi Ruotsin puolustuksen kulmakivistä (RT 2014).

Parhaimman takeen turvallisuudesta Ruotsi saa, kun kehittää ja vahvistaa omaa maanpuolustustaan ja kilvoittelee entistä tehokkaampaan puolueettomuuspolitiikkaan. Toisten turviin ei pitäisi liian luottavaisesti hakeutua. Tämä periaate pätee myös Suomen maanpuolustuksen kohdalla.

 

Venäjällä pelottelu on NATO-propagandaa

Amerikan Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet ovat huomattavasti ystävällisemmät kuin Washingtonin ja Moskovan teatterimainen suunpieksäntä kotimaisena politiikan höysteenä antaa ymmärtää (Korhonen 2015). Todellisia eturistiriitoja ei ole ja siten myös molemmat tunnustavat toistensa suurvalta- sekä etupiirit. Tämä tarkoittaisi amerikkalais-venäläisen sodan mahdottomuutta.

Länsimaiseen joukkotiedonvälitykseen hallitsevasti vaikuttava talmudistinen eliitti ja heidän papukaijalaumansa lakeijoina vääristelevät kuvaa Washingtonin ja Moskovan ristiriidoista. Venäjästä muovaillaan valheellinen käsitys lännen vihollisena ja uhkana. Täten haetaan etuoikeutusta taloudellisille sanktioille Venäjää vastaan sekä sotilasliiton ekspansiolle aivan idän karhun turpajouhien ulottuville.

Sionistien vihan lietsominen ei kohdistu vain lännen puolelta Venäjää kohtaan, vaan kysymyksessä on vastakkainasettelu. Tästä esimerkkinä ovat kuuluisat mainitut talouspakotteet, jotka vahingoittavat keskituloisia ja yrityksiä, mutta sionistiseen oligarkiaan ja vastaavasti lännen talmudistiseen eliittiin niillä ei ole vaikutusta.

Historian huomioiden viimeisten 300 vuoden aikana Venäjä ei ole kertaakaan rynnännyt Suomen kimppuun, paitsi silloin kuin Suomen valtias Ruotsi hyökkäsi ensin tai suuren eurooppalaisen sodan osana. Näitä olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat, Suomen valloitus 1808–09 ja toinen maailmansota. Jättimäiset eurooppalaiset sodat ovat viimeisten 200 vuoden aikana syttyneet pintapuolisesti sanoen Saksan ja Ranskan riidan takia. Eihän Saksa ja Ranska enää sotisi keskenään, sillä niitä kontrolloi nyt talmudistien harvainvalta, kuten USA:ta hallitsee se samainen eliitti, jonka lonkerot ulottuvat myös Venäjälle.

Suomi voi ajautua konfliktiin Venäjän kanssa, jos Suomen poliittinen eliitti toimii länsivaltojen lakeijoina painostaen ja ärsyttäen Venäjää ja muodostaen sille turvallisuusuhan.

Valtamedian röyhkeä Venäjän mustamaalaaminen jatkuu. Tämän tarkoituksena onkin turmella länsimaiden ja venäjän välisiä suhteita ja siten lisätä vastakkainasettelua lännen ja idänvälille.

Niinpä mtv.fi julkaisi Yhdysvaltaisprofessori Andrew A. Michtan aivoröyhtäisyjä, jonkan mukaan Venäjän ilmatilaloukkausten ja toisten valtioiden aluevesille tunkeutumisen tavoite on pelotella Suomi ja Ruotsi kauemmas puolustusliitto Natosta.

Yhdysvaltaisprofessori Andrew A. Michtan mukaan Venäjän "alueloukkaukset" toimii pelotteena Natoon liittymiselle.
Yhdysvaltaisprofessori Andrew A. Michtan mukaan Venäjän ”alueloukkaukset” toimii pelotteena Natoon liittymiselle.

USA:ta ja Venäjää hallitseva sionistinen eliitti tietää hyvin, että kaksi ydinasesupervaltaa ei tule käymään toistensa kimppuun. Vastakkainasettelulla on vain tarkoituksena heikentää länsimaiden ja niin muodoin Venäjän poliittisia ja taloudellisia rakenteita, mutta eliitin taloutta ja toimintaa konfrontaatio ei häiritse.

 

Mistä uhka tulee?

Kuka oikein uhkaa Ruotsia? Kuten yllä mainittiin, Ruotsi on historian saatossa itse aiheuttanut vaaratilanteita sotaisten ja vallanhimoisten kuninkaidensa ansiosta niin itselleen kuin silloiselle siirtomaalleen.

Ruotsin sisäiset vainolaiset ovat ainut uhka ja välitön vaaratekijä Ruotsille. Keitä tai mikä ryhmä muodostaa mainitun vihollisuuden?

Ensinnäkin on olemassa vihollinen (1), joka synnyttää välittäjänä tai edustajana toimivan vainolaisen (2). Nämä politiikoiksi naamioituneet viholliset (2), eivät aina edes tiedä olevansa ylempänä olevan kansainvälisen eliitin shakkinappuloita, puhumattakaan, että luulisivat olevansa kansan vihollisia ja isänmaansa pettureita.

Viholliset numero 1, muodostuvat kansainvälisistä sionisteista.

Vainolainen numero 2, koostuu maiden vaaleilla valituista politiikoista ja myös virkakoneistosta.

Numero kaksi noudattaa numero yhden persoonattomia ohjeita, sillä maailman hallitukset pelaavat kokonaisuudessaan numero yhden pelisäännöillä.

Sionistisella eliitillä on käytössään valtava poliittisten aseiden arsenaali, joilla he hallitsevat esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden hallituksia.

 1. Heillä on kansainvälisten pankkiirien, liikemiesten ja kaikenlaisten pääomanhaltijoiden muodostama eliitti (Steinhauser 1994); [2];[3];[4].
 1. Ylikansallinen sionistien kontrolloima eliitti, joka muodostuu esimerkiksi Israelista, EU:sta, YK:sta; ISIL:stä; kansainvälisistä sopimuksista, kuten vapaakauppasopimuksista, WTO:sta, Maastrichtin sopimuksesta, IMF:stä, EVM:stä; erilaisista organisaatioista kuten vapaamuurareista, B`nai B`rith:sta, Bilderberg-ryhmästä, ADL:stä, 300:n miehen komiteasta; tiedustelupalveluista sekä sotilasliitosta, joita ovat esim. NATO, MOSSAD, CIA. (Chossudovsky 2004).

Tohtori K. Steinhauser kuvaa esimerkiksi teoksessaan EU: huomispäivän super-Neuvostoliitto, että vapaamuurarit ovat EU:n laajentumisen taustalla. Vapaamuurarit ovat sionistien poliittinen instrumentti, joten selvää on ketkä ovat EU:n ja muidenkin kansainvälisten organisaatioiden taustalla.

 1. Joukkoviestinnän, viihdeteollisuuden sekä muun julkaisutoiminnan välityksellä tapahtuva hallinta, jolla tähdätään julkisen sektorin, kuten esim. kasvatus- ja koulutusmaailma kontrollointiin [6].
 2. Uhka muodostuu siis Ruotsissa, kuten muissakin EU:n maissa ja USA:ssa valtioiden johtavista poliitikoista   ja virkamiehistä, joita sionistinen mafia ohjastaa.

 

Kenen etua Nato palvelee?

Eturyhmä, joka hyötyy sotilasliitosta, haluaa myös siihen hanakasti uusia jäseniä, kuten Ruotsin ja Suomen.

Suomea ja myös Ruotsia integroidaan Natoon siksi, että esim. Suomen poliittinen eliitti arvostaa globaalia oligarkiaa paljon enemmän kuin omaa kansaansa ja Suomea valtiota. Suomi on mallioppilas Euroopan Unionin totalitaarisessa ja mielivaltaisessa systeemissä sekä USA:n ja Israelin nöyristelyssä. Luonnollisesti globaalin ylimystön palvelemisesta koituu palkkioita Suomen poliittiselle johdolle. Esimerkiksi Jyrki Katainen sai hienon viran EU:ssa, sillä Kataisen toiminta petasi Suomen taloudellista ja poliittista alasajoa talous- ja pankkiirieliitin silmissä.

Nato laajentuu ja siitä hyötyy kansainvälinen sionismi eniten.

Sionistinen eliitti muodostaa uhkia valtioiden sisälle.
Sionistinen eliitti muodostaa uhkia valtioiden sisälle.

Mitä enemmän saadaan valtioita Naton jäseniksi, sitä yhtenäisempi on rintama sionistien tavoitteiden kanssa, jotka eivät ole ristiriidassa Israelin johtajien pyrkimyksille. Luonnollisesti USA Naton voimatekijänä vahvistaa Israelin ja sionistien agendaa yleensä.

 

Nato jäsenyys olisi Suomelle onnettomuus

Ensinnäkin tarkastelemme mahdollista Suomen Nato-jäsenyyttä isäntämaasopimusta vasten.

Isäntämaasopimus takaa Natolle rajattoman sotilaallisen toimintapiirin. Siten Pohjois-Atlantin liiton tarpeiden hegemonisuuden rajattomuuden Suomen alueella sinetöi isäntämaasopimuksen osa 1:2. Naton sotilaallisen toiminnan piiri on lyhyesti sanoen rajaton siihen kytkeytyvään poliittis-sotilaalliseen tilanteeseen tai Suomeen siirrettävien Nato-maiden sotavoimien määrään, laatuun tai aseistuksen nähden ”mukaan lukien hyökkäysjoukkojen siirrot, huolto ja järjestelyt, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen missä tahansa taistelussa ja sotaretkellä”. Sopimuksella ei edes suljeta pois Suomen maa-, vesi- tai ilmatilan käyttämistä ydinaseiden tai ydinaseistuksen tuki- tai käyttöalueena. Tämä on todella huolestuttavaa.

Ja edelleen:

Isäntämaa Suomi ”tulee tukemaan täysin voimin… (Naton jäsenmaiden lähettämiä) joukkoja Nato-johtoisissa sotilastoimissa” (osa 3:4). Lähettäviä maita eli Naton jäsenmaita ”kannustetaan” (huom. ei velvoiteta) osallistumaan Naton sotilaallisiin toimiin.

Itse asiassa isäntämaasopimus, johon yllä viitattiin, synnytti Suomelle katastrofaalisen skenaarion. Isäntämaasopimuksella Suomi asetti omat alueensa Naton käyttöön. Tämä on ongelmallista, koska Venäjä ei kuulu Natoon. Tämä on uhka Suomelle, koska Venäjä on Naton todennäköinen vihollinen. Mahdollinen Nato jäsenyys toteuttaisi isäntämaasopimuksen kauhukuvat.

Isäntämaasopimuksessa kysymys on Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksettomasta ja sitovasta luovuttamisesta sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia operaatioita varten. Suomen Natojäsenyys tulisi vahvistamaan jo isäntämaasopimuksen muodostamia uhkia.

Muistutan, että Natosta ei olisi Suomelle vaaran uhatessa mitään turvaa. Jos Euroopassa syttyisi sotatila, kukin Nato-maa määrittelisi itse omat turvallisuustarpeen sekä niiden ensisijaisuustarpeellisuuden. Maanosamme kartasta selvinnee Suomen merkitys Länsi- ja Keski-Euroopan maille. Suomea pidettäisiin vain tukikohdan arvoisena. Muut eivät katsoisi Suomea puolustamisen arvoiseksi. Siten Suomen yli juostaisiin mennen ja tullen riippumatta siitä kuka sodan voittaisi.

 

Nato paperijärjestönä

Nato on luonteeltaan jäänne kylmän sodan ajalta ja se toimii pääsääntöisesti paperijärjestönä? Vaikka Natolla on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, ei sillä ole joukkoja. Naton sotavoimat koostuvat jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on täysin jäsenvaltioiden päätäntävallassa.

Naton laajentumisen jälkeen USA:n ulottama ydinasesateenvarjo Itä- ja Keski-Eurooppaan merkitsee vain näennäistä uhkaa Itä- ja Keski-Eurooppaan. Mutta varustelua se voi aiheuttaa Venäjällä, vaikka lienee varmaa, että kaksi ydinase- ja samalla supervaltaa eivät aloita sotaa keskenään.

Esimerkiksi Suomen kohdalla nämä Venäjän vastatoimet tulevat kysymykseen silloin, kun Nato maat ryhtyvät käyttämään Suomen ilma-, meri- ja maa-aluetta tukikohtinaan. Tässä ei tarvitsisi olla välttämättä USA näkyvästi mukana, eikä kysymyksessä tarvitse olla sotatila lännen ja idän välillä. Juuri tällaisessa tilanteessa Venäjän olisi ilmeisen pakko toimia eliminoidakseen sitä uhkaavan vaaran. Kuitenkaan yhdysvaltojen ja Venäjän välille tällöinkään ei syttyisi avointa konfliktia, vain Suomi olisi hätää kärsimässä.

Nato toimisi todellisena pelotteena Venäjää vastaan vain silloin, jos tuota pelotetta todella käytettäisiin. Suomeen liittyen kyseinen pelote tehoaisi Venäjään, mikäli USA ja siten muut Nato maat ryhtyisivät sotatoimiin Venäjää vastaan, jos sellainen konflikti lännen ja idän välille muodostuisi.

Mutta on sata prosenttisen varmaa, että kaksi ydinasesupervaltaa USA ja Venäjä eivät kuuna kullan valkeana ryhdy sotimaan toisiaan vastaan. Niin muodoin Nato pelote ei toimi, joten Suomen poliittisen Nato intoilijoiden on aivan turhaa suojautua mahdollisen nato-jäsenyyden turviin, sillä sieltä ei tule apua. Pelote ei siis ole mainitussa geopoliittisessa asetelmassa realistinen pelote.

 

Mutta Suomen Nato-jäsenyys olisi hengenvaarallinen Suomelle

Oleellinen tekijä on myös Suomen ja Venäjän yhteinen pitkä rajalinja. Nato-jäsenenä Suomen alueelle sijoitetut liittoutuman sotilaallisesti strategiset järjestelmät synnyttäisivät paineen Venäjälle vahvistaa sotilaallista varusteluaan Suomen suuntaan.

Suomi on kuin haavoittunut enkeli, mutta ilman kantajia.
Suomi on kuin haavoittunut enkeli, mutta ilman kantajia.

Strategisena keskipisteenä Suomi joutuisi pommitusten kohteeksi selkkauksen sattuessa lännen ja idän välille. Kuten yllä todettiin, tässä ei tarvitse olla Yhdysvallat mukana, vaan riittää pelkästään että tietyt Nato maat käyttävät Suomen ilma-, meri-, ja maa-aluetta tukikohtanaan jotakin operaatiota varten. Tällainen sotilaallinen funktio olisi kysymyksessä esimerkiksi tuesta joillekin Baltian maille.

 

Nato-valtio USA lujittaa kovanlinjan uusliberalismia

William Blum pitää tiettyjä Naton jäsenvaltioita USA:n ulkopolitiikan moottoreina. Siten USA yrittää tehdä maailmaa avoimeksi globalisaatiolle, erityisesti monikansallisille Yhdysvaltalaisille yrityksille, ja estää sellaisten yhteiskuntien syntymisen, joista voisi kehittyä edistyksellinen vaihtoehto kapitalistiselle mallille (Blum 2002).

 

Nato-valtio USA valtioterrorismin instrumenttina

Nato-valtio USA:ta voidaan pitää valtioterrorismin instrumenttina, sillä se nujertaa ne valtiot, jotka eivät taivu uusliberalistisen eli Uuden maailmanjärjestyksen vaatimuksiin, joiden mukaan Suomi on vain eräs tulevan Euroopan Unionin liittovaltion imperialistiseen hallintaan sisältyvä syrjäinen maakunta. USA:n uusliberalistisen ”vapauden ja moraalin” lähetystyö maailmalla onkin linjassa kansainvälisten pankkiirien sekä erilaisten jättiläiskorporaatioiden etujen kanssa (Chossudovsky 2004). Luonnollisesti globaali hegemonia keskittyy Israel-myönteisen mafian totalitääriseen vaikutuspiiriin (Lind 2003). Koska tilanne on tällainen, niin selvää lienee, että tästäkin syystä Naton kaltaiseen mielivaltaiseen sotilasliittoon, jossa Yhdysvallat ovat päätekijänä, ei kannata liittyä.

 

Isojen joukossa tulee suuret murheet

Naton kaltaisessa globaalissa sotilasliitossa pienellä Suomella ei olisi tarpeeksi sananvaltaa, vaan siinä olisi tyytyminen isompien päätöksiin. Siten on aivan turhaa väittää, että tulee olla siellä missä päätöksiä tehdään. Sama pätee Euroopan Unionin päätöksentekoon. Unionissa tosin korostuvat useiden johtavien yritysten etujärjestöjen ohjeistus.

 

Mitä sotilasvala velvoittaa?

Nato-jäsenenä suomalaiset sotilaat joutuisivat kenties uhraamaan henkensä ylikansallisen kapitalismin päämäärien alttarille. Onko jo nykyisin sotilasvalaan tehty muutoksia vastaamaan Nato-jäsenyyttä? Aikaisemmin ei ainakaan sellaista velvoitetta ollut.

Muitakin haittatekijöitä löytyy, mutta tässä oli tärkeimmät.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

Blum, William (2002). Roistovaltio. Sammakko 2002.

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Korhonen, Keijo (6.3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.

Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS. A new America Book, Published by basic Books, A Member of Perseus Books Group.

Ruotuväki (9.1.2014).

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 

 1. http://www.svd.se/c-darfor-bor-vi-ga-med-i-nato-nu
 2. Robert Rubin.
 3. Valtionkonttori/Treasuryfinland
 4. fi/rahoitus; Goldman-secret-greece-loan.
 5. Radio Islam: Den judefrågan.

4 kommenttia

 1. As Benjamin Netanyahu visits Moscow to discuss the possibility that Russian arms delivered to Syria could end up being funneled to Hezbollah, the action on the ground heats up with the Russian embassy in Damscus coming under mortar fire. The Kremlin has condemned the attack as ”criminal” and is now calling for ”action

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat