Suomen äitiyspäivärahat jäävät naapureista jälkeen

Pohjoismaiden vanhempainvapaita kehutaan anteliaimmiksi koko maailmassa. Miltä Suomen äitiysavustukset näyttävät muihin Pohjoismaihin verrattuna?

Suomessa on äitiys on helppo aloittaa ainakin rahallisesti. Ansiotöistä äitiyslomalle jäävä voi huoletta keskittyä vauvan hoitoon vähintään neljän kuukauden ja enintään yhdeksän kuukauden ajan. Äitiyslomansa aikana, ensimmäiset 4 kuukautta, tuore äiti saa 90 prosenttia äitiyslomaa edeltäneistä palkkatuloistaan tai jopa koko palkan verran mikäli työnantaja maksaa erotuksen.

Äitiyspäivärahan jälkeen alkavan vanhempainvapaan voi  äiti tai isä tai jakaa keskenään. Vanhempainvapaan tuki on noin 70 prosenttia tuloista.

Viime vuosina paljon puhuttanut lapsiperheiden kasvava suhteellinen köyhyys näkyy kuitenkin ilman ansiotuloja eläneen äidin tuloissa. Työtön ja opiskelija joutuu aloittamaan äitiyden reilun 500 euron bruttokuukausituloilla.

Suomessa äitiyslomien tukia ei ole toistaiseksi suunniteltu suurennettavaksi. Sen sijaan viime aikoina on puhuttu paljon äitiyslomien aiheuttamasta taloudellisesta kuormasta naisten työnantajille. Tätä kuormaa halutaan tasata. Myös vanhempainvapaata halutaan yleisesti jakaa enemmän isille. Muutama vuosi sitten otettiin kannustimena käyttöön isäkuukausi, jonka ansiosta isä saa neljä ylimääräistä tuellista vanhempainvapaaviikkoa, mikäli hän käyttää tietyn osan vanhempainvapaasta.

Äitiyslomien hyvät tuet koetaan myös eriarvoistavana. Viime vuoden lopulla Euroopan parlamentissa puhuttiin äitiysloman nostamisesta 20-viikkoiseksi ja täysipalkkaiseksi koko Eu:n alueella. Varsinkin suomalaiset naismepit kokivat asian eriarvoistavana, sillä he pelkäsivät hyvien äitiyslomaetujen vaikuttavan nuorten naisten mahdollisuuksiin työmarkkinoihin.

Muissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta tuoreilla äideillä on rahallisesti helpompaa kuin Suomessa.

Vanhempainvapaiden mallimaa on Ruotsi, jossa pienen lapsen vanhempien on mahdollista pitää vanhempainvapaata 480 päivää, eli noin 15 kuukautta. Vanhempainvapaan tuen suuruus on 80 prosenttia työtuloista. Vanhempainvapaan tasaiseen jakamiseen kannustetaan tasa-arvobonuksilla, joita vanhemmat saavat mikäli molemmat ovat pitäneet vapaata.

Rahallisesti suosiollisin paikka synnyttää lapsi on Pohjoismaista Norja, jossa vanhempainrahaa maksetaan 10 kuukautta täysimääräisenä tai 13 kuukautta 80-prosenttisena työtuloista. Tästä määrästä äideille on optioitu 9 kuukautta ja isälle 10 kuukautta.

Tanskassa vanhempainrahaa on mahdollista saada yhteensä noin vuosi, jaettuja vanhempien kesken. Tuen määrä vaihtelee Tanskassa paljon niin, että osa saa jopa täyden palkan verran tukea koko vanhempainvapaan ajalta. Tanskassa opiskelijaäidin tuki on 12 kuukautta ylimääräistä opintotukea ilman opiskelupakkoa.

Islanti ei yllä perhevapaiden anteliaisuudessa muiden Pohjoismaiden tasolle. Islannissa äitiysloman pituus on kolme kuukautta ja tuen määrä 80 prosenttia palkasta. Vanhempainvapaata jompi kumpi vanhemmuista voi pitää korkeintaan puoli vuotta, jolloin vapaalla oleva saa tukea 30 prosenttia ansiotuloistaan.

Eräässä amerikkalaisessa tutkimuksessa 21 hyvinvointivaltioita pisteytettiin sen mukaan, kuinka anteliaita, joustavia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa suosivia maiden vanhempainvapaajärjestelmät olivat. Tässä vertailussa Ruotsi sijoittui kärkeen 13 pisteellään (maksimi oli 15), Suomi sijoittui seuraavaksi yhdessä Norjan ja Kreikan kanssa 12 pisteellä.

Yhdysvallat sen sijaan jäi eurooppalaisesta hyvinvoinnista kauas jälkeen, sillä siellä äitiyslomiin eivät ole oikeutettuja edes kaikki työssäkäyvät.

Pohjoismaat vanhempainvapaiden eliittiä

  • Suomessa äitiyslomaa voi pitää 4 kuukautta, vanhempainlomaa 6 kuukautta sekä isyyslomaa kolme viikkoa. Lisäksi isän on mahdollista käyttää isäkuukautena neljä ylimääräistä viikkoa, mikäli hän käyttää vanhempainvapaasta kaksi viikkoa. Vanhempainrahojen määrät vaihtelevat 70-90 prosentin välillä.
  • Ruotsissa vanhempainrahaa on mahdollista saada noin 15 kuukautta, jonka vanhemmat voivat jakaa keskenään. Rahan suuruus on 80 prosenttia tuloista.
  • Tanskassa vanhempainrahakausi on noin vuosi, josta äidille on määrätty 18 viikkoa ja isälle 2 viikkoa, loput vanhemmat voivat jakaa. Rahan suuruus vaihtelee.
  • Norjassa vanhempainrahaa voi saada sataprosenttisena noin 10 kuukautta tai vaihtoehtoisesti 13 viikkoa pienemmällä tulolla, joka 80 prosenttia palkasta. Äidit pitävät vapaasta 9 ja isät 10 viikkoa, lopun vanhemmat voivat jakaa keskenään.
  • n Islannissa äidillä on oikeus kolmen kuukauden tuettuun äitiyslomaan. Vanhempainlomaa voi pitää yhteensä 6 kuukautta.

Lähteet: www.kela.fi, www.norden.org

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat