Suomen luonnon yhtiöittäminen on Suomen myymistä; havaintoja

Metsähallituksen lainsäädäntö uudistunee vastaamaan EU:n vaatimuksia ja selkeyttämään sen johtamisjärjestelmää. Mahdollinen metsähallituslaki tulisi voimaan maaliskuussa 2016. Kysymyksessä on kuitenkin Metsähallituksen yhtiöittäminen, joka on suuri uhka kokonaisuudessaan Suomen luonnolle. Muistettakoon, että TTIP-sopimuksen myötä yhtiöittämisestä voi koitua kohtalokkaita seurauksia.

Ensinnäkin huomautettakoon, että Suomen luontoa ei saa yhtiöittää –adressi – http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/ – on saanut paljon hyvää aikaan. Esimerkiksi esitys uudeksi metsähallituslaiksi on saanut merkittävän muutoksen. Yhtiötä koskevaan lakitekstiin lisätyt sanat ”valtion kokonaan omistama”, tekee osakeyhtiön myynnistä vaikeampaa. Myynti vaatisi nyt sekä lakimuutoksen että eduskunnan suostumuksen, mikä antaa tarvittaessa lisäaikaa vastarinnalle. Lisäksi luontopalvelut ovat säilyttämässä kirjanpitonsa.

 

Metsähallituslaki esitetään positiivisena asiana

Maa- ja metsävaliokunnan puheenjohtaja Jari Leppä (kesk.) vakuuttaa metsähallituslain etenevän eduskunnassa sen käsittelyn jatkuessa normaalisti. Leppä vielä suvaitsee rauhoitella suomalaisia sillä, että kukaan ei kuulemma ole myymässä suomalaisten maita tai vesiä.1

Jari Leppä vakuuttaa, että Suomenalueiden virkistyskäyttö säilyy ennallaan myös uuden metsähallituslain jälkeen. Leppä ei ole uskottava, sillä mikä yhtiöitetään, se on myös myytävissä.
Jari Leppä vakuuttaa, että Suomen alueiden virkistyskäyttö säilyy ennallaan myös uuden metsähallituslain jälkeen. Leppä ei ole uskottava, sillä mikä yhtiöitetään, se on myös myytävissä.

Ottaessamme huomioon Suomen kansallisomaisuuden ilmaisjakelun ulkomaille Leppä ei pysty vakuuttamaan suomalaisia uskottavasti.

Hallitus on perustellut uutta metsähallituslakia EU:n kilpailusäädöksien neutralisoimisella. EU:n vaateisiin ei kuitenkaan sisälly Metsähallituksen yhtiöittäminen, konkurssikelpoisuus tai yhteisöverovelvoite. Näitä kaikkia sisällytettiin hallituksen esitykseen.

Kilpailukomissaari Margrethe Vestager mukaan EU ei vaadi Metsähallituksen yhtiöittämistä, vaan kyseessä olisi Suomen hallituksen oma ideologinen valinta. Esimerkiksi Ranskan Office National des Fôrets on valtion organisaatio ja Saksan Bayerische Staatsforsten AöR on julkisoikeudellinen yhteisö. Kumpikaan ei voi mennä konkurssiin ja jälkimmäisellä on myös veroetuja.

On myös täysin pötypuhetta, että Metsähallituksen hakkuutoiminta pitäisi yhtiöittää. Näin ei tarvitse menetellä.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (Kesk.) yrittää todistella, että perustettaessa Metsähallituksen 100-prosenttisesti omistama osakeyhtiö, niin sen haltuun ei siirretä hehtaariakaan maata tai vettä. Ratkaisevaa ei olisi, missä valtion tasetilillä jokin asia sijaitsee. Kyse olisi edelleen siitä, että valtion maa- ja vesialueilla tuotettaisiin jatkossakin monenlaista hyvää suomalaisille, kuten taloudellista tuottoa, virkistystä, luonnonsuojelua jne2..

 

Yhtiöittämisessä piilee suuronnettomuus

Suomen luonnon yhtiöittäminen merkitsee paljon toitotetun demokratian rippeiden tuhoutumista, sillä eiväthän äänestäjät voi enää vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, jos eduskunta päättää myydä yhtiön ulkomaille. Julkisuuslainperiaatteiden noudattamattomuus tarkoittaisi suomalaisten tietämättömyyttä osakeyhtiöön liittyvissä asioissa.

Salailu lisääntyy, jos uusi metsähallituslaki hyväksytään ensi viikolla eduskunnassa. Konsernia ei sido julkisuusperiaate.
Salailu lisääntyy, jos uusi metsähallituslaki hyväksytään ensi viikolla eduskunnassa. Konsernia ei sido julkisuusperiaate.

Nimittäin, jos kokonaiset maa- ja vesialueet siirtyisivät hallintaoikeuksiltaan liiketaloudellisin säännöin konsernin alle, olisi kysymyksessä eduskunnan vallan heikentyminen sekä viranomaiselle säädettyjen julkisuusperiaatteiden hylkääminen, sillä julkisuuslaki ei koskisi konsernia.

Niin muodoin se merkitsee potentiaalista mahdollisuutta kokonaisuudessaan Suomen luonnon varojen myymistä kansainvälisille pääomanimperialisteille.

Vaikka osakeyhtiötä koskevaan lakitekstiin on lisätty sanat ”valtion kokonaan omistama”, se ei silti estä yhtiön myymistä, vaan hankaloittaa sitä. Myynti vaikeutuisi siksi, että se vaatisi nyt sekä lakimuutoksen että eduskunnan suostumuksen, mikä antaisi tarvittaessa lisäaikaa vastarinnalle.

”Osakeyhtiö on valtion kokonaan omistama ja Metsähallituksen
hallinnoima.” (Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä 1 §).

Lakitekstiin olisi pitänyt lisätä vielä sanat: ”Osakeyhtiö on valtion kokonaan omistama ja se ei ole koskaan myytävissä”.

Metsähallituslain uudistus merkitsisi todellista uhkaa Suomen luonnolle: talousmetsien lisäksi osakeyhtiö hallinnoisi yleisiä vesiä, retkeilymaita ja luontaistalousalueita, joiden käyttöön ympäristöministeriön valta ei enää ylettyisi.

Valtion yleisvesiä on noin kaksi miljoonaa hehtaaria, joita suunnitellaan siirrettäväksi konsernin alle. Niinpä kaikkien yhteisistä vesistä tulisi ikään kuin liikelaitoksen liiketoimintojen yksityisvesiä, joita hoitaisi viranomaisen sijaan omaa etuaan ajava liiketoimintayksikkö.

Metsähallituksen yhtiöittäminen voi merkitä samanlaista suuronnettomuutta tai vieläkin laajempaa katastrofia kuin surullisen kuuluisa Carunan yksityistäminen. Siinä suomalaiset joutuvat maksamaan korotettua sähkönsiirto hintaa Carunan välttyessä maksamasta kikkailunsa ansiosta veroja Suomeen. Sähköyhtiö toimii siis vampyyrina Suomessa.

Mikäli Suomi tulee liittymään EU:n ja Yhdysvaltojen välille solmittavaan kauppa- ja investointikumppanuussopimukseen TTIP:n on Metsähallituslain uudistus entistä vaarallisempi, sillä TTIP-sopimusta esitetään välineenä kaupan vapauttamiseksi, turhan byrokratian poistamiseksi ja sääntelyn joustavuuden lisäämiseksi. Tällöin Metsähallitus-osakeyhtiö voitaisiin myydä joustavammin esimerkiksi amerikkalaisille suursijoittajille.

 

Lopuksi

Suomen sisäisille vihollisille ei riitä, että se tyydyttää Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin kustannuksella finanssirosvouden eli -sektorin tarpeet, vaan maan poliittinen eliitti haluaa vielä yhtiöittää myös Suomen luonnon. Tämä menee ehdottomasti liian pitkälle.

Suomen poliittinen eliitti toimii globaalien imperialistien edunvalvojina ja kansan vihollisena maksullisista rukousaamiaisista huolimatta.
Suomen poliittinen eliitti toimii globaalien imperialistien edunvalvojina ja kansan vihollisena maksullisista rukousaamiaisista huolimatta.

Siten poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen tuo runsaita voittoja, mutta ne liukuvat reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille, jossa ne esim. kohottavat osakkeiden arvoa rikastuttaen pientä kansainvälistä suursijoittajien eliittiä.3

Myös paljon puhuttu yhteiskuntasopimus palvelee yllä mainittuja globaaleja rahoitusmarkkinoita ja suurkorporaatioita. Yrityksiä ja työllistymistä ne eivät todellisuudessa auta. Tämä artikkeli toimii varoituksena ja kehotuksena Suomelle ja suomalaisille: Emme vapaudu sisäisistä vihollisistamme pelkästään parlamentaarista tietä tai mielenosoituksilla. Siinä tarvitaan jotain radikaalimpia toimenpiteitä. Meidän tulee vapautua nykyisestä poliittisesta eliitistä, EU:ta, eurosta, isäntämaasopimuksesta, saatava valtiolle rahanluontioikeus sekä itsenäinen talouspolitiikka.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Suomenmaa (7.3.2016). Metsä­hal­li­tus­laki etenee suun­ni­tel­lusti – ”Suomalaiset voivat olla ihan rauhassa”
 2. MTV (28.2.2016). Käykö Suomen metsille kuten Carunalle – miten metsähallituslain uudistus vaikuttaa?
 3. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner)

13 kommenttia

 1. Maamme mädättäjät ja isänmaamme viholliset jatkavat tuhotyötään. Orjakansa alistetaan kansainväliselle pääomalle ja määkijä lampaat jatkaa uniaan, kunnes huomaavat että kaikki on mennyt, ryöstetty. Uskomatonta sokeutta jokaiselta äänestäjältä, joka on nämä perskeko kärpäset valinneet. Katso peiliin. Sinä väärin äänestäjä olet isänmaamme syöpä. Muuta pois täältä, Minun kotimaastani.

  Plusääni(24)Miinusääni(2)
   1. Onko mahdollista, että kun maan meno politiikassa on mitä on, että vaalit eivät ole rehelliset? Eikö Stalinkin todennut:”Äänestäjät eivät päätä mitään vaan ne, jotka äänet laskevat.”
    Nykyisessä korruptoituneessa ilmapiirissä näkisin vaalivilpin olevan mahdollista. Ja millä sitä äänestää oikein, jos tarjolla on vain globaalin juutalaiseliitin ehdokkaita?

    Plusääni(20)Miinusääni(0)
    1. ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella” ”, http://jormajaakkola.fi/EY-vaalipetos%20A-nelosella

     ”Tiesittekös, että illuminatin hallinnoima yksityisomisteinen sijoituspankki Goldman Sachs omistaa Suomalaisesta Tietoenator oyj:stä n. 10 % osuuden ja mikäköhän mahtaa olla näiden juutalaispankkiirien motiivi omistaa suomalaisesta it-konsultointi yhtiöstä tuollainen osuus?

     Tietoenator oyj kun on ollut hyvin näkyvässä roolissa Suomen valtion viimeisimmissä vaalipetoksissa. Sillä on valittu mm. Kansallinen Kokoomus vaalivoittajaksi väärennetyllä äänenlaskulla ja kaikki käy erittäin helposti pienellä ohjelmakoodila. Koska vaalithan järjestetään Tietoeantorin kautta elektronisesti.

     Suomenvaltion budjettikin on tehty Yhdysvalalaisen konsulsointointiyhtiö McKinsey & Company kautta. Niin mikähän mahtaa olla Goldman Sachs pankin osuus suomen politiikan manipuloimisessa.

     Tunnetaan sanonta follow the money, eli seuraa rahaa. Näin ollen tuo n. 10 % omistus Tietoenator oyj:stä on Goldman Sachs pankin kiitos siitä, että kyseinen it-konsultointiyhtiö järjestää täällä aina sellaisen vaalituloksen mitä sieltä ulkomailta taas tilataan ja näin toimii suomen nykyinen demokratia.

     Näin ollen 2012 vuoden presidentinvaaleissa ei ole mitään jännitettävää koska Sauli ”Bilderberg” Niinistö valitaan tulevaksi presidentiksi. Jonka jälkeen hän alkaa valmistamaan suomen kansaa kohti uutta maailmanjärjestystä. ” – Perjantaina, joulukuuta 16, 2011, http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2011/12/tiesitteko-taman-tietoenator-oyjsta.html

     Plusääni(14)Miinusääni(0)
 2. Kulissien takana asiaa junailevat maanpetturit odottavat palkkiokisi politrukin virkaa Brysselin lihapatojen äärellä ja/tai muhkeita ’provisioita’ pimeille pankkitileilleen veroparatiisiin viimeistään, kun jatkettuna rikoksena pohjavetemmekin on polkuhintaan myyty (lue lahjoitettu) kansainvälisille saalistajille.
  Asiakirjaväärentäjä Katainenhan sai aikaan tarvittavan vesilain muutokset aikaan Arkadianmäellä majailevien rottien myötävaikutukseslla. – Katainen palkittiin sitten politrukin viralla, kun hän repäisi suomalaisten selkänahasta osuuden konkurssikypsäksi tietämäänsä Kreikkaa rahoittaneiden ulkomaisten pankkigangstereiden keinotteluvoittojen pelastamiseksi.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. Koskaan näissä yhtiöittämis tai valtion omaisuuden ja yritysten myyntejä ei asiaa perustella ymmärrettävästi ,että miksi näin tehdään? Ei ainakaan kovinkaan ymmärrettävästi. Poliitikkojen puheet ovat sekavia ilmeisesti juurikin siitä syystä , että kunnon perusteluja ei ole.

  Kuitenkin kansalaisten elinkustannukset nousevat ja rahavirrat kääntyvät pois meidän yhteiskunnasta. Miten tällainen toiminta voisikaan olla hyödyksi kansakunnallemme?

  Caruna on viimeisin esimerkki poliitikkojen tyhjistä puheista ja kansa maksaa. Yksi klassikko esimerkki oli kemiran lannoitepuolen myynti Yaralle ,joka nosti hintoja kaupan jälkeen lähes 50% ja näin veti ostohinnan takaisin ja on siitä asti tehnyt voittoa omistajilleen. Lannotteiden hintojen nousua ei saanut heti siirrettyä tuottajahintoihin ,mutta lopulta tämä operaatio nosti myös elintarvikkeiden hintoja ja kansa maksoi. Kysymys ,mitä hyötyä tästä oli meidän kansantaloudellemme?

  Näitä tapauksia missä yhtiöitetään kuntien/kaupunkien ja valtion omaisuutta ja myydään ne yksityisille toimijoille ,jotka puolestaan tekevät niillä voittoa joka valuu suurilta osin ulos hyödyntämättä juurikaan yhteiskuntaamme tulee lisää ja valmisteluja on aivan varmasti tehty kulisseissa.

  Yksi seurattava asia on kuntien vesi ja viemäri-laitokset ,joita on joissakin kunnissa vaadittu myytäväksi kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Nämä laitokset ovat yleensä hinnoitelleet maksut lähinnä vastaamaan kuluja ,mutta entä sitten kun laitos myydään yksityiselle ? Mielenkiintoista on myös näiden erityisesti viemäröintien laajentaminen jopa pieniin harvaan asuttuihin kyliin,kun on saatu rahoitus hankkeelle. Kuka on perimmäinen rahoittaja näissä hankkeissa? Yksityiset kansainväliset pankkiirit?

  Vielä yksi ”juttu” Kun meilllä on työttömiä n. 400 000 ja tuosta porukasta löytyy melkonen määrä tietotekniikan ammattilaisia, niin miksi heitä ei voinut työllistää sairaaloiden tietojärjestelmän kuntoon saattamisessa? Ilmeisesti homma on menossa Amerikkalaiselle yhtiölle ,joka vielä ylläpitää järjestelmän ? Eikö tämä hanke kuuluisi kotimaiselle taholle ,jo ihan asiakkaiden henkilötietojen takia?

  Tuntuu ,että valtiollamme ei ole enää mitään toimintaedellytyksiä korjata mitään vaan olemme kansainvälisten rahoittajien mielivallan armoilla ja heitä ei vaaleissa äänestetä. Onko vaalit siis turhia,kun niissä ei pääse äänestämään oikeita päättäjiä ?

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
  1. Ei Suomessa ole ”oikeita päättäjiä”, joita voisi äänestää missään oloissa. Kaikki ovat samaa sontaläjää, koko kansa (yhteiskunnallisia narttuja ja eunukkeja). Kun Jumala ja oikea Jeesus Kristus (tie Jumalan yhteyteen, Vapahtaja) on kaikkialla hylätty, kaikkea hallitsee perkele, siis valhe, huijaus, juonittelu, opportunismi, väkivalta, kyynärpäätaktiikka, maahan tallaaminen, maanpetos, rikollisten suojelu jne., Joh. 8:44. Kansa on perkeleen ja synnin orjien joukko (syntiinlankeemuksen peruina koko luonnollinen ihmiskunta on perkeleen orjuudessa).

   Koska Raamattu on ainoa oikean tiedon lähde, viittaan siihen. Room. 13:1-5 toteaa, että esivalta (valtio) on Jumalalta. Sen tehtävänä on voimatoimin rangaista pahoja ja kiittää hyviä. Se on tässä työssä Jumalan palvelija.

   Suomessa kaikki valta valtiossa on kansalla: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§; jos kansa on luovuttanut valtaa, esim. raha- ja pankkijärjestelmän, muille tahoille, se on vastuussa).

   Suomessa siis valtio = kansa. Koska valtion tehtävä Jumalan palvelijana on rangaista pahoja, kansan tulisi rangaista itseään. Sitä kansa ei koskaan, missään oloissa, tee. Kansa päinvastoin nostaa itsensä ja himonsa ja rikoksensa ainoaksi sallituksi asiaksi maassa. Koska kansa = valtio, maata hallitsee suvereenisti murha, väkivalta, valhe ja huijaus, perkele. Suomi on perkeleen hirmutyrannia kansan (eli valtion) tahdosta. Kaikki tuhoutuu. Jumalan suojelusta ei ole missään.

   Kyllä, valtio on turha, koska kansa on turha.

   Siksi koko tämä maa ja kansa pyyhitään turhana pois maan päältä.

   Niin toteutuu oikeus.

   Ei ole syytä itkeä.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  2. Syy yhtiöittämisille ja valtion omaisuuden myymiselle ulkomaille ovat kansainvälisten lainanantajien lainaehdot. Näin on uutisraporttien mukaan käynyt esim. Kreikalle ja monelle muulle velkaiselle maalle. Kun sama tapahtuu Suomelle, päättäjämme ovat hiljaa eivätkä sano sanallakaan, että he noudattavat lainanantajien lainaehtoja. Aihe on arkaluontoinen ja se pitäisi tuoda selvästi kansan tietoon. Velkaantumista pitäisi täten kaikin tavoin välttää.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 4. On väitetty, että vain puutuotanto yhtiöitetään. No sehän on kaikki kaikessa metsänhoidossa. Siis voidaan ”mydä” eli lahjoittaa tämä tuotanto Rothschildeille. Ja sitten voidaan josain välissä vaivihkaa kuitenkin myydä tai sisi antaa pois ne maat myös. Vaikka lakimuutoksella kaikessa hiljaisuudessa.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 5. Mitenkäs käy työllistämis velvoitteen kanssa se poistuu ja näin on helppo pistää porukkaa pakkolomalle ja se tiedetään ketkä on ensimäisenä liipasimella eli omat metsurit

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Olin 16.3. kuuntelemassa Eduskunnan täysistuntoa, missä asiaa käsiteltiin. Kovin oli köykäiset ”perustelut” hankkeen eteenpäin viemiselle, ja ministeri Tiilikainen jätti vastaamatta moniin tärkeisiin kysymyksiin. Selväksi kävi se, että EU eikä mikään tai kukaan taho tätä järjestelyä vaadi, joten kukapa sitten kiristää Suomea kulissien takana? Vakutettiin, että mikään ei muutu, ja moni edustaja ihmetteli, miksi tällaista hanketta väkisin hirveällä kiireellä on vietävä eteenpäin, jos ”mikään ei muutu”. Selvisi myös, että ministeri Tiilikainen on ennen ministeriksi tuloaan jyrkästi vastustanut tätä hanketta, jota nyt kannattaa. Ihan sama kuka vakuuttelee että mitään ei myydä, jos katsoo mitä kaikkea Suomesta on myyty ulkomaille, lähes koko infrastruktuuri! Tiedossa on, että pohjavedet kiinnostavat kansainvälisiä suuryrityksiä ja enpä usko että kansa antaa päättäjille anteeksi jos tämän annetaan tapahtua.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Olen huomannut sellaisen, että kun poliitikko pääsee ns. ”vallan portaille” niin kohtapuoliin hän alkaa käyttäytymään kuin zombie eli kuin tahdoton ihminen ilman omaa tahtoa, ilman minkäänlaista lojaliteettia omaa kansaa kohtaan.

   Tämä onkin globaalin (sionisti)eliitin ja heidän lakeijoidensa yleinen toimintatapa. Valtaan noussut(nouseva poliitikko ikään kuin ”kastetaan” vallan piiriin. Hänet kastroidaan, palkitaan, nöyryytetään, opetetaan kuuntelemaan herransa, ja noudattamaan herransa käskyjä.

   Katsokaa esim. Soinia. Hän on erinomainen esimerkki tällaisesta kastroidusta puoli-ihmisestä. Hänhän suorastaan loisti ollessaan vielä vallan piirin ulkopuolella. Hän oli sanaseppo, kansan mies, mitä kaikkea hän olikaan. Häneltä riitti sujuvasti sanoja EU:ta, herroja ja kaikenlaista elitismiä vastaan. Hän säteili tätä kansalle.

   Katsokaa häntä nyt. Hän on eunukki, tahdoton nukke, joka tulee julkisuuteen vain tuomitakseen kaikki oman joukkonsa eri mieltä olevat.

   Hän on enemmän lakeija kuin lakeijat. Hän suutelee herransa jalkoja, istuu kuin koira hänen edessään katsoen häntä silmiin ja odottaen taputuksia. Jos hänen herransa katse synkkenee, hän tekee aivan mitä vain saadakseen herraltaan suopean sanan.

   Mutta ennen kaikkea hänessä ei ole enää elämää, hän todellakin käyttäytyy akuin tahdoton zombie. Vain eliitin iskulauseiden toistaminen tuo hänen silmiinsä hetkeksi, vain hetkeksi, eloa. Hän on ostettu, kastroitu. Oikeastaan häntä ei enää ole.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat