Suomen muinaisen historian tutkimus on kauhistus alistajien historialle ja arvoliberalismille

Miksi Suomen mahdollisten muinaisten kuninkaiden historia on viralliselta taholta yritetty täysin pimittää? Esitämme siihen ainakin kaksi pääsyytä. Tietyt asianyhteydet paljastavat muinaisen Suomen olleen edistyksellinen ja mahtava kuningaskunta. Jopa niin kehittynyt, että Suomi (Finland) ja Kainuu (Kvenland) olisi ollut tietynlainen koko Pohjolan peruskuningaskunta, jonka pohjalta olisi perustettu sekä Norjan että Tanskan kuningashuoneet ja annettu monia kuninkaita ja varsinkin kuningattaria myös Ruotsin valtaistuimelle.


Ajateltavaa

Ennen kuin aloitamme artikkelin lukemisen, esitämme pohtimisen aiheeksi Finnsanity blogista  viittauksen:

Juuri tähän viittaukseen ei ole tarkempia lähteitä etsitty, sillä se on tarkoitettu herättämään ajatuksia.

Tanskasta noin 100 jKr. löydetty kampa jossa lukee selvällä suomenkielellä riimuversiona ”HARJA”, kuten yllä kuvasta näkyy.

Tanska oli vielä suomenkielinen noin 400 jKr. saakka ja vastaavasti Ruotsi noin 600 jKr.. 

Suomalaisilla oli ikivanha kirjoituskulttuurinsa, kuten iänikuisella kulttuurilla tulee olla. Mikael Agricola ei tuonut kirjoitustaitoa eikä luonut suomenkieltä kuten yleisesti väitetään.

Suomessa kirjoitettiin riimukirjoitusta 1400-luvun lopulle,
mikä on avoimesti muutaman professorin hyväksymä fakta – joka sensuroidaan massamediasta museoviraston narratiivissa.

Täysin mahdollista on, että Suomeen Ruotsin vallan kautta väkisin tuotu ”kristinusko” ei synnyttänyt meille kulttuuria, sillä meillä itsellämme oli korkeakulttuuri  ennen sitä. Näyttää siltä, että Suomen ”museovirasto” on ensisijaisesti propagandavirasto, joka on tarkoituksellisesti salannut, ja ilmeisesti tuhonnut tuhansia kohteita sekä esineitä edistääkseen Suomen ”ruotsalaistamista” ja pitääkseen maamme entistä tiukemmin negatiivisen globalisaation kahleissa. Kuitenkin tulee huomata, että en tietenkään tässä vastusta aitoa kristinuskoa.

Lisäksi, jos Suomesta löytyy suuria määriä muinaisia kivityökaluja ja muita kivestä tehtyjä esineitä, eikö tämä silloin kerro Suomen olleen muinaisen ”Euroopan” kulttuurikeskuksia?

Miksi historia vaikenee Suomen ylväästä alkuperästä?

Ensinnäkin

Ei ole ihme, että historia Suomen muinaisista kuninkaista ei ole suuren yleisön tiedossa, edes historian kirjoissa, sillä historiaa on kautta aikojen kaikkialla kirjoitettu sotien voittajien ja suurvaltioiden sanelemana sekä niiden

ehdoilla.

Länsi-Rooman kukistuminen tapahtui, kun Romulus Augustus luopui 476 jKr. kruunustaan, joka samalla tarkoitti vanhan antiikin aikakauden loppua Länsi-Euroopan historiassa ja maantieteellisesti siirryttiin keskiajan aikakauteen. Tällöin alkoivat germaanikansat kohota historian päivänvaloon Itä-Rooman eli Bysantin vastapainoksi. Näillä pohjanpihoilla ovat historian tapahtumia hallinneet viimeisen runsaan tuhannen vuodenajan viikingit ja skandinaavit sekä näiden vastavoimaksi kohonnut idän Bysantin ortodoksian perillinen Venäjä. Tässä historiallisessa tilanteessa on annettu virallisesti kuva, jopa yliopistoja myöten, että Suomi heimoineen oli muovautunut, ja ehkä lamautunut lännen ja idän puristuksessa saavuttamatta valtiollista tasoa. Mutta ei ole syytä uskoa, että se todella pitäisi paikkaansa.

Yllä mainittuun viitaten on syytä täsmentää Ruotsin vallan aikaa, joka oli suoranaista julmaa terroria suomalaisia kohtaan ruotsalaisten vallanpitäjien taholta.

Yleisen tiedon mukaan Ruotsin vallan aika alkoi Suomeen tehtyjen ristiretkien kautta. Uusien vallanpitäjien myötä esimerkiksi suomalaiset Moisioiden suurtalonpojat joutuivat luopumaan asemastaan ja heidän tilansa joutuivat Ruotsin kruunun ja katolisen kirkon omistukseen.1 Ristiretkien yhteydessä ruotsalaisten tekemän Suomen rannikon kolonisaation vaikutuksesta sen suomalaiset asukkaat menettivät lähtökohtaisesti kalastusoikeutensa alueella. Konflikteja ruotsalaisten ja suomalaisten välille syntyi myös viljelyoikeuksista.2

              Pultavan taistelu. Denis Martens nuoremman maalaus 1726.

Ruotsin vallan aikana suomalaisia käytettiin surutta halpana nostoväkenä käytännössä kaikissa Ruotsin sodissa Keski-Eurooppaa myöden, ja näistä hyötyivät ilmeisesti materiaalisesti poliittinen Tukholma. Kolmannes suomalaisista kuoli pelkästään sotiessaan Ruotsin sotia ulkomailla. Lisäksi Ruotsin vallan aikana nöyristelemätön suomalainen oli ruotsalaisen silmissä henkipatto, jonka sai surmata milloin tahansa.3

Selvää on, että Ruotsin vallan historian rasite, joka heijastuu vielä nykyisen Suomen yhteiskunnallisiin instituutioihin, on raskaasti uuvuttanut aidon totuuden esille tulemista myös muinaisen Suomen historiasta.

Ilmeisesti muinaisten suomalaisten kuningashuoneiden herruuteen pohjolassa on perää siinäkin suhteessa, että ruotsalaisille oli jäänyt kollektiiviseen muistiin katkeruutta Suomen kuninkaiden valtakaudelta, mikä osaltaan ilmeni silmittömänä vihana suomalaisia kohtaan Ruotsin vallan aikana.

Toiseksi

Koska nykyisen arvoliberalismin ja siihen liittyvän monikulttuurisuuden aikakaudella Suomi, ja sen kansalaisten etninen ja kulttuurillinen rakenne on päätetty hävittää, ja samalla korvata sivilisaatio poliittisen Lähi-idän populaatiolla, on täten kansallismielisyys lainsuojatonta yhteiskunnassamme. Osaltaan tästä syystä juuri nykyisin ei suhtauduta vakavasti Suomen muinaisen historian tutkintaan, ei edes maamme varhaisemman historian analysointiin. Kuinka moni peruskoulun tai lukion oppilaista nykyisin saa esimerkiksi vääristelemätöntä tietoa Suomen historiasta Ruotsin vallan ajalta?

Hyvin todennäköistä on, että muinainen Suomi, siis ennen Ruotsin vallan alle joutumistaan, ei ollut ensinkään barbaarinen ja järjestäytymätön periferia, vaan hyvin organisoitunut keskushallinnollinen valtio, jossa oli maanviljelyksen lisäksi kaupunkeja, kukoistava kulttuuri, tietynlainen kirjoitus- ja laskentataito sekä mahdollisuudet käyttää hyväksi metallurgiaa raudan ja eri metallien työstämisessä. Ennen muuta valtio on pystynyt huolehtimaan kansalaisistaan ja puolustamaan rajojaan. Lisäksi näillä yhteiskunnilla on täytynyt olla oikeuslaitos ja päätäntäjärjestelmä. Tähän verrattuna nykyinen virallinen Suomi on täysin moraaliton päästäen raiskaajat ja ryöstäjät rajojen sisäpuolelle vapaaehtoisesti.

Väitteitä muinaisten Suomen kuninkaiden olemassaolosta

Virallinen Suomen esihistoriallinen tutkimus ei juurikaan anna vahvistusta muinaisista Suomen kuninkaista. Valtavirtaisen historian mukaan esiroomalaisella rautakaudella (n. 500 eKr. – 50 jKr.) Suomessa harjoitettiin kalastusta, hylkeenpyyntiä, karjanhoitoa ja maanviljelystä. Vainajat haudattiin röykkiöihin tai kiviarkkuihin. Tuolloin käytettiin keramiikkaa ja jossain määrin valmistettiin rautaa. Hypätäksemme suoraan myöhäisrautakauteen (800/825–1200/1300 jKr.) ei sieltäkään Suomen virallinen historia havaitse mahdollisuuksia suomalaisesta muinaisesta kukoistavasta kulttuurista. Tosin mainitaan muiden muassa tutkitusta ja huomiota herättäneestä rautakautisesta asuinpaikasta Hämeenlinnan Varikonniemessä, Vanajaveden rannalla. Kaivauksen suorittaneiden arkeologien mukaan paikalta löydettiin jäänteitä jonkinlaisesta puolustusvallista ja laiturista, joita tulkintoja on kuitenkin epäilty. Paikka oli merkittävien vesireittien risteyksessä. Alueella oli usean toistensa kanssa näköyhteydessä olevan muinaislinnan ketju. Varikonniemeä on kuvattu muinaiskaupungiksi ja siitä on käytetty venäläisestä kronikasta lainattua nimeä ”Vanain kaupunki”. Muiden tutkijoiden mielestä kyseessä on kuitenkin ollut melko tavanomainen rautakautinen asuinpaikka, jonka yhteydessä ylimalkainen ”kaupunki”-termin käyttöön ei ole syytä. Myös valtavirtaisen historian tutkimuksen on pakko myöntää, että Suomesta on löytynyt ainakin 100 muinaislinnaa.4

Suomen muinaisten kuninkaiden historiaa

Ilmeisesti suurin osa Suomen kuninkaita koskevasta kirjallisesta aineistosta on peräisin Norjasta, Islannista ja Tanskasta. Kuitenkin varhaisin lähde Suomen kuninkaasta on muinaisenglanniksi 500- tai 600-luvulla kirjoitettu Widsith-runo. Runossa kerrotaan, että ”Casere hallitsee kreikkalaisia ja Cælic suomalaisia” (”Casere weold Creacum ond Cælic Finnum”). Akateemikko Kustaa Vilkunan mukaan Caelic voi hyvinkin olla tärveltyneen goottilaisen -ik-päätteen muoto Kaleva-sanasta.5

Kalevanpoika -perinteenä on sekä suomalaisella että virolaisella alueella yli 2000 vuotta vanha. Hannes Pukki vahvisti jo 1941 Virittäjässä, että sana kalev ­eli kaleva on jo kantasuomessa (1000-0 eKr.) tarkoittanut – ja viron kielessä edelleenkin ­merkitsee punaverkaa. Etymologian (sanojen alkuperäinen tutkimus) ovat hyväksyneet Aulis Oja 1969 Kalevalaseuran vuosikirjassa ja Matti Kuusi 1985 Kalevalalippaassa.

Kalevanpojat tarkoittaa nimitystä punaverkasenpojat, josta käytetään ilmaisua punaverkaiset pojat. Oja tekee rinnastuksen: Bysantin keisarin poikia sanottiin porfyrogennetoksiksi, eli purppurassa syntyneiksi. Vertauksen mukaan kalevanpojat olivat joko kuninkaallinen suku Suomessa ja Virossa tai ainakin mahtava ylimyssuku, ja he elivät täällä jo 1000-0 eKr. Sana kuningas on joko germaaninen lainasana tai sana germaanienkin lainaamasta kielestä. Laina-ajaksi on määritetty pronssikausi (1500–500 eKr.) tai aikaisinta rautakautta.6

Arto Pöllänen toteaakin hyvällä syyllä, että miksi lainata sanaa, jolle ei olisi käyttöä? Siten tässäkin osoitetaan siihen, että kuninkaita ­ kalevanpoikia ­ on ollut Suomessa jo ennen ajanlaskumme alkua ja myös sen jälkeen. Sanoilla on luonnollisesti alkuperänsä ja ilmaisutarkoituksensa, mitä varten ne ovat ylipäätään syntyneetkin.

Oli kuningas nimeltä Fornjot, hän hallitsi niitä maita, joita kutsutaan Suomeksi ja Kvenlandiksi; se on itään siitä meren rantasta, joka kulkee pohjoiseen Gandvikin kohdalla; jota me kutsumme Helsingbightiksi. Fornjotilla oli kolme poikaa; yksi oli nimeltään Hler, jota kutsumme Ægiriksi, toinen Logi, kolmas Kari; hän oli Frostin isä, Snaer Vanhan isä, hänen poikansa nimi oli Thorri; hänellä oli kaksi poikaa, yksi nimettiin Norr ja toinen Gorr.7

1100-luvun lopulta olevissa Flateyjarbókíiin sisältyvissä Orkneyinga- ja Hversu Noregr bygdistí (Kuinka Norja asutettiin) -saagoissa esitetään, että Suomi (Finland) ja Kainuu (Kvenland) olisi ollut tietynlainen koko Pohjolan peruskuningaskunta, josta käsin olisi perustettu sekä Norjan että Tanskan kuningashuoneet ja annettu monia kuninkaita ja varsinkin kuningattaria myös Ruotsin valtaistuimelle.7

Suomen ja Kainuun kuninkaan Fornjotrin (=Muinaisjuutti, Vanha Jotuni) sukuluettelo on esitetty täyteläisimpänä Orkneyinga-saagan johdannossa, niin sanotun Fundinn Noregrissa (= Norjan löytäminen), joka on suomennettu Kyösti Julkun kirjassa Kvenland8 sekä Messeniuksen Suomen, Liivinmaan ja Kuurinmaan vaiheita -kirjassa.9

Muinaisessa Maailmankartastossa Varsinais-Suomi ja Häme

Arabisyntyinen maantieteilijä al-Idrisi mainitsee vuonna 1154 teoksessaan Tabula Rogeriana eli maailmankartastossa Fymark– ja Tabast-nimiset maat, jotka mahdollisesti tarkoittavat Varsinais-Suomea ja Hämettä. Al-Idrisin mukaan Fymarkin kuninkaalla oli omistuksia Jäämeren suunnalla. Jalmari Jaakkolan päätelmien mukaan tämä viittaisi Ylä-Satakunnasta (Pirkanmaalta) lähtevien eränkävijöiden omistamiin erämaihin pohjoisessa.10

Suomen kuningassuku inspiraationa jumaltarustoille (saagat)

Orkneyinga- ja Hversu Noregr bygdist -saagojen mukaan jopa osa skandinaavien jumalmaailmasta johdetaan Suomen kuningassuvusta. Erään Suomen ja Kainuun kuninkaan, Fornjotrin, pojat olivat Hler, Loge ja Kare. Hler lähti Tanskaan, valtasi Hlerseyn, tarkoittaen Laesön saarta perustaen sinne hallitsijasuvun. Saagat samaistavat Hlerin ja Aegirin, skandinaavien merenjumalan (Suomen Ahti). Loge puolestaan perusti hallitsijasuvun Pohjois-Norjaan, josta Haalogaland (korkeat liekit, revontulet) saivat nimensä. Loge vastaa myös tulta, tulenjumalaa eli Suomen Panua tai Liekkiötä. 7

Norjan ja Tanskan kuningashuoneet

Orkneyinga- ja Hversu Noregr bygdist -saagojen mukaan Suomen ja Kainuun kuningassuvuista nousi kuninkaita myös Ruotsin valtaistuimelle (mm. Östen Gylf) ja samoin he suorastaan perustivat Norjan ja Tanskan kuningashuoneet. 7

Saagoissa myös mainitaan Nor-niminen Kainuun prinssi, joka valloitti Norjan tullen sen ensimmäiseksi kuninkaaksi sekä hänestä polveutui muun muassa Harald Kaunotukka. Orkneyinga-saagan mukaan Nor-nimestä sai Norja nimensä. Saagojen mukaan Suomen kuninkaan Torron poika Gor perusti Tanskaan merikuninkaiden dynastian. Hänen pojanpoikansa Östen Gylfistä tuli Ruotsin kuningas. Gorin jälkeläinen oli myös Norjassa vaikuttanut merijaarli Rognvald, jonka poika, jättiläiskokoinen Gange Rolf valloitti Normandian ja hänestä suoraan polveutuivat Normandian viikinkiajan herttuat, Rouenin jaarlit, Orkney-saarten jaarlit ja edelleen suoraan alenevassa polvessa Vilhelm Valloittaja, josta tuli dynastian perustaja Englantiin 1066. 7

Sota karjalaisia vastaan

Arviolta 1200-luvulla kirjoitetussa Egillin, Kalju-Grímrin pojan saagassa kerrotaan kveenien käyneen kuninkaansa Faravidin johdolla sotaa karjalaisia vastaan. Saagan kertoo kuinka Faravid, jolla oli komennossaan 300 miehen sotajoukko, liittoutui norjalaisen Thorolf-päällikön kanssa. Liittolaiset tekivät sotaretken Karjalaan ja saivat mittavan voiton.8  Faravid on muinaisnorjankielinen nimi, kuitenkaan skandinaavien keskuudessa ei tunneta tällaista nimeä, ja se on tulkittu käännökseksi ”Kaukomielen” tai ”Kaukamoisen” kaltaisesta suomenkielisestä nimestä.11 Kaukomieli on kalevalainen nimi.

Aittomäen kiviröykkiöt ja tanskalaisten hyökkäys

                                             Aittomäen kiviröykkiöt.

Muinaisen kvenlandin eli kainuun ja tulimaan keskuspaikka on varmaankin ollut Aittomäki, jonka kivikasoista voidaan päätellä alueen olleen jopa muinaista kyläkuntaakin suurempi, joka pitäisi ilmeisimmin luokitella muinaiskaupunkien joukkoon.

Vähänkyrön Aittomäellä on näitä kiviröykkiöitä sangen tiheästi. Museoviraston mukaan Aittomäki on Suomen monilukuisinta muinaisjäämistöjen esiintymisaluetta. Museovirasto pitää kiviröykkiöitä vain muinaisina hautoina.

Tuhosiko muinainen sota tämän Aittomäki-keskuksen. Tällöin voitaisiin olettaa, että sota olisi käyty vastapäisellä Hiirimäellä. Tällöin hiirimäen etymologia ei voi tarkoittaa hiiriä, eikä muitakaan jyrsijöitä. On mahdollista, että Hiirimäki ilmaisu juontanee juurensa gootin sanasta Heer/Hier, joka merkitsee esimerkiksi nykyisen Saksan maajoukkoja sekä muinaista suurta sotajoukkoa. Aittomäki ja sen aitto puolestaan voisi tarkoittaa gootin aido, aitto- rungoa, merkiten sytytettyä ja poltettua. Aittomäestä on käytetty joissakin yhteyksissä myös ilmaisua Betulia (koivu), joka mahdollisesti ei ole alkuperäinen sanonta.

aittomaki 500 jaa

Yllä olevasta muinaisen kartan (500 jKr.) piiroksesta näemme Aittomäki alueen merkittynä punaisella. Lähialueella kiviröykkiökeskukset sijoittuvat nauhamaisen polun muotoon, viestittäen jälkipolville muinaisten kylien yhdistävästä tieverkosta Vöyrin rikkaisiin asutuskeskuksiin.

levaluhta
Lehväluhta.

Kuuluisa Leväluhta jonne heitettiin ruumiit lampi- tai suohautaan. Tapahtuiko tämä hautaaminen tunkeutuvien hyökkääjien toimesta? Vainajat määrittyvät Museoviraston mukaan, ajanjaksolle noin 300–750 jKr.. Vastaavan kaltaisia hautapaikkoja on löytynyt Vöyriltä, saman muinaisen tieverkoston eri päistä.

Lehväluhta on uskottavasti ollut vesistö, lampi tai järvi, sillä vainajien jäännöksistä on löytynyt vesistöjen kasvillisuutta.

Lopuksi

Kuten yllä mainittiin, ja kuten myös Messenius 1600-luvulla sanoo, että Suomen kuninkailla oli käytössä hyvät lait ja myös luku- ja kirjoitustaito, samantapainen riimukirjoitus kuin skandinaaveillakin. Ennen viikinkiaikaa 400–700 luvuilla, Suomi oli verrattain voimakas ja itsenäinen muiden muassa asetekniikassa ja koruissa. Mitä ilmeisimmin Suomesta on ollut suorat ja kohtalaisen vakiintuneet yhteydet Baltiaan ja Keski-Eurooppaan, Skandinavian ohi, ja tietysti myös idän sukulaiskansoihin. Riittävästi ei ole huomioitu sitä, miksi viikingit eivät vallanneet Suomea? Kuitenkin viikingit vaikuttivat ja terrorisoivat melkein koko Euroopassa sekä tosiasiallisesti dominoivat myös Venäjän jokireittejä. Yleisesti ajatellaan siten, että vähäväkisessä ja vaikeakulkuisessa Suomessa ei luultavasti ollut isoja kaupunkeja, joihin rikkaudet olisivat keskittyneet, mikä pienensi hyökkäysintoa Suomeen. Mutta onko tämä ehdoton totuus? Mahdollista on, että Suomessa olikin ryöstötavaran määrään nähden liian suuri ja organisoitunut ”Suomen valtion” sotavoima.6

Prinssi Rurik, suomalainen viikinkiprinssi.
Prinssi Prubrik, suomalainen viikinki prinssi.

Ruotsin- ja suomenkielinen kaunokirjallisuus ei ole ensinkään kuvaillut Suomen korkeakulttuurin mahtavaa ja taidokasta muinaishistoriaa, päinvastoin suomalaiset on pyritty esittämään lakki kourassa herrapelkoa nöyristelevinä korpiloukkulaisina, tai yksinkertaisina säheltäjinä, kuten Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden ”Sven Dufva”, joka on suorastaan pilkkalaulu kansanmurhan kohteeksi Ruotsin vallan alla joutuneelle Suomen kansalle. Suomen muinaishistoria ansaitsisi perusteellisen tutkimuksen, jota nykyisen Suomen arvoliberaalisena kautena on turhaa odottaa, sillä Suomen historian jalon menneisyyden paljastuminen katsottaisiin kansallismielisyydeksi, joka olisi aivan liian tervejärkistä ja moraalisesti oikeaa suhteessa moderniin viralliseen Suomeen. Kuten sanottua, luonnollisesti Museovirastojen salaileva toiminta edistää Suomen ”ruotsalaistamista”, ja maamme yhdistämistä entistä tiukemmin negatiivisen globalisaation kahleisiin.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Tarkiainen, Kari (2010). Ruotsin itämaa, s. 167–170. Svenska litteratursällskapet i Finland.
 2. Tarkiainen, Kari (2010).  Ruotsin itämaa, s. 134–136, 143–147. Svenska litteratursällskapet i Finland.

3.      Piiroinen, Pia (2017). Me Habirut Mahabharata; Marien uskomaton historia.

 1. Haggren, Georg ym. (2015). Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Helsinki: Gaudeamus.
 2. Suomennos ja selitykset: Osmo Pekonen ja Clive Tolley (2004). Widsith: Anglosaksinen muinaisruno. (Widsith.) Jyväskylä: Minerva.
 3. Arto Pöllänen (4/01). Kaltio. Olivatko viikinkikuninkaat suomalaisia? Saatavina: http://www.kaltio.fi/vanhat/index43ec.html?81; https://journal.fi/virittaja/issue/view/2011
 4. Tuuri, Antti [suomentaja] (2008). Orkneylaisten saaga. Icelandic Sagas, Volume 3: The Orkneyingers’ Sagasacred-texts.com. (2017).

8.      Julku, Kyösti (1986) Kvenland – Kainuunmaa. Pohjoinen.

9.      Messenius, Johannes (1988). Suomen, Liivinmaan ja Kuurinmaan vaiheita, sekä tuntemattoman tekijän Suomen kronikka. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

 1. Jaakkola, Jalmari (1956). Porin historia 1 – 2.
 2. Julku, Kyösti (1985): Keskiaika. Julku, Kyösti (toim.): Faravidin maa: Pohjois-Suomen historia, s. 92. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Oulu: Rovaniemi: Pohjoinen.

Viittaus

https://finnsanity.blogspot.com/2016/06/suomen-muinaishistoria-on-euroopan.html

https://yle.fi/uutiset/3-6087212

https://yle.fi/uutiset/3-9766304

21 kommenttia

 1. Tietenkin mairittelevan historiantiedon pimittäminen on olennainen osa kansaamme kohdistettavaa rasistista hävitys-kampanjaa. Tässä ruotsalaisilla on ollut iso osuus ja on yhä vaikka päävastuu on siirtynyt EU:lle ja maassa vaikuttavalle 5. kolonnalle.

  Toisaalta maamme on ilmastoltaan kylmä ja kasvukausia on vain yksi eikä maa ole koskaan pystynyt ylläpitämään niin laajaa väestöpohjaa, että sillä saavutettaisiin suurvallan asema edes Itämeren piirissä. Maamme erityisyys perustuukin niukoissa oloissa selviäminen myötä kehittyneisiin kykyihin. Maanviljelystä on täydennetty monin eri tavoin. Ainakin turkiskaupan taloudellinen merkitys on ollut huomattava. (Ei kuulu muinaishistoriaan, mutta tähän on pakko huomauttaa myös pohjoisten jokien kalatalouden isosta merkityksestä, mikä lähes rikollisesti uhrattiin sähköntuotannon takia — tyypillistä suomalaisen omaleimaisuuden polkemista).

  En tiedä, onko Suomen asemaa poliittisena ja kulttuurisena mahtitekijänä syytä liikaa pyrkiä korostamaan. Ilman muuta faktat täytyy tuoda esiin sikäli, jos ja kun niitä ollaan pimitetty rasismin vuoksi.

  Näissä Muinais-Suomea koskevissa tutkimuksissa päädytään aina pakanuus vastaan kristinusko väittelyihin. Kristinusko nähdään Suomeen kohdistetun kulttuuri-imperialismin välineenä. Tämä jääköön jokaiselle omantunnon kysymykseksi. Ei kristinuskon alasajokaan ole tehnyt meille hyvää, kun tilalle on saatu juutalais-vetoinen arvoliberalismi.

  Plusääni(46)Miinusääni(4)
  1. Tarkoitus ei ole muodostaa vastakkain asettelua pakanuuden ja kristinuskon välille. Pyrkimys oli vain korostaa, että muinaissuomalaisilla oli oma kulttuurinsa, jopa suhteellisen kehittynyt kulttuuri. Tietysti vain Jumalan Sana ja sen teeskentelemätön tulkinta kohottaa ihmisen henkisyyden, joskin ristiretkien kautta Suomeen saapunut kristinusko ja sen dogmaattisuus sekä myöhäisempi vaikutus, aina nykyisyyteen saakka on johtanut ihmiset henkiseen kuolleisuuteen suhteessa Jumalan Sanaan ja uskontoon yleensä. Syvä mädänneisyys vallitsee yhteiskunnassa myös uskonasioihin nähden. Aito kristinusko on jo tosin meille saapunut, ja sen sen löytävät vain vilpittömät totuuden etsijät.

   Plusääni(67)Miinusääni(2)
   1. Keskustelu on aina hyvästä. On kuitenkin kummallista miten tietyistä asioista ei saa keskustella vaan tietyt tahot ääntä korottamalla haluavat lopettaa keskustelut sekä vaikuttaa muiden mielipiteisiin. Itse toteankin aina että huutamalla ei voi vaikuttaa toisten mielipiteeseen.

    Mielipiteet ja tosiasiat on myös syytä muistaa aina erotella toisistaan. Fakta on faktaa ja mielipide on mielipide. Yksi idioottisimmista sloganeista on ”mielipideasioista ei voi kiistellä”. Höh, juuri niistä pitää kiistellä koska tosiasioista ei voi.

    No, meni vähän sivuun itse asiasta. Hyvä ja arvokas kirjoitus, kiitos siitä. Näitä vastaavia toivoisi lisää sillä tämäkin tulee jäämään historiaan kun seuraava ”Saattokellot” kasataan.

    Väitän että tulevaisuudessa sukupolvet nauravat oligarkkeja tukeneille yhteiskuntamme jäsenille sanoen ”Miten ne ovat voineet olla noin tyhmiä. Eivätkö ne ole nähneet että niitä on kusetettu?”. Mutta ehkä sitä muutosta parempaan ainakaan minä en ole näkemässä. Toivon sitä silti.

    Plusääni(29)Miinusääni(0)
 2. Putin maksaa perheille joilla yli 3 lasta. Ei ole tarkoitus jäädä pakolaisten jalkoihin.
  Russia Will Pay $14,000 in Cash to Families Who Have 3 or More Children (Putin Video)
  Russia Insider – March 4, 2019

  Russia is one of the few white countries, Hungary is another, which are taking a serious attitude to turning birthrates positive.
  These countries, unlike the US and Western Europe, understand that if they don’t, they will cease to exist, overrun by immigrants who will replace their culture.

  Watch Putin explain why he thinks his policy is important.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=184624

  Plusääni(36)Miinusääni(3)
 3. Kiitos Että otit tämän kansallisen aiheen esille, tämä on ”TABU” jota kartetaan!

  Suuretkin imperiumi niin kuin Länsi-Roomakin tuhoutuu sisältäpäin, tämä näkyy myös Yhdysvaltain pyrkimyksissä alistaa maailma heidän ryöstelynsä kohteeksi, esim. Vietnam, Jugoslavia, Irak, Libya, syyria, ym. tänään tuoreimpana Wenetsuela.

  On häpeäksi Suomen kouluttamille ”kaikki tietäville” yliopetetuille, hyvinpalkatuille vakansseille kipijöille, kun he eivät uskalla (vai eivätkö kyken tutkimaan mitään oma peräisesti) vaan toimivat valmiiksi opetettuina äänitorvina, tämän ruotsalaisen itseänsä yli-ihmisinä pitävinä äänitorvina.

  Sieltä tuhansien vuosien syvyydestä kumpuaa vieläkin tämä yli-herruuden halveksunnan suhtautumineen Suomalaisuuteen, joka on kiedottu ”ystävyyden” kaapuun.
  Eipä se asetelma muuksi ole muuttunut mitä noin 700vuoden orjuutus soi Suomalaisille, tätä tuoreimmin todistaa v.2015 matuinvaasion kyyditys Haaparannan kautta Tornioon Ruotsin valtion kyydityksenä.
  Ilman Venäjän autonomiaa ei olisi Suomen Valtiota, ei Suomen Kieltä.

  Kansamme häpeäksi on osoittanutunut sen sinisilmäisyys jonka vuoksi se on alistunut solkottamaan engliskaa oman SUOMEN KIELEMME korvikkeena ja jättäytynyt näitten mukamas ”demokraattisesti” äänestettyjen kansanpettureitten armoille, näin on Suomen Kieli ja myös kansamme ITSENÄISYYS lahjoitettu näille monikansallisille keinottelijoille. Suomi on nykyään OY. kansan sitä edes ymmärtämättä.

  Mutta vanhoista saakoista voi lukea, että SUOMALAISET, oli Itsenäinen kansa jolla oli kuninkaansa ja josta sikisi myös Tanskan sekä Norjan kuninkaalliset.

  ps. tämä tunnistautuminen olisi onnistuneempa jos se olisi SUOMEKSI, niin kuin ennen.

  Plusääni(60)Miinusääni(0)
  1. Näistä vanhoista kirjoituksista joissa mainitaan suomalaiset, on Mikkelin maakunta-arkiston ex johtaja Keijo Astala kirjoittanut kirjan Suomi-kansan puolustus, Alea-Kirja 1987, ISBN 951-9429-27-1. Kirjaan on koottu arkistojen kertomaa ottamatta niihin kantaa puolesta tai vastaan.
   Kannattaa ehdottomasti lukea ja hankkia jos mahdollista!

   Plusääni(14)Miinusääni(0)
 4. Ylen toimittajakaartia dominoiville viherpunikeille pikkuveljemme Viron vaalitulos oli myrkkyä:

  ”VIRON EPÄMIELUISA VAALITULOS JA HYBRIDIVAIKUTTAMISEN KAIKKIVOIPAISUUS

  Yleistä mielipidettä muokkaavat valtamediat ovat suhtautuneet ennalta arvattavan happamasti Viron eilisten parlamenttivaalien tulokseen. Vaikka konservatiiviselle ja maahanmuuttokriittiselle EKRE -puolueelle ennustettiin vaalivoittoa, toivottiin Ylessä loppuun asti käyvän toisin. Kun vaalitulos lopulta varmistui, Yle piti sitä ”yllätyksenä”.

  Toisessa uutisessaan Viron reformipuolue yllättyi vaalivoitosta – hallitusneuvotteluista on tulossa tiukat kerrotaan EKRE-puolueen toimivan ”kuten muutkin Itä-Euroopan populistiset oikeistopuolueet: se ratsastaa maahanmuutto- ja EU-vastaisuudella sekä perinteisillä perhearvoilla”. Vakiintuneet liberaalit valtapuoleethan eivät Ylen mielestä ratsasta populistisesti millään kun ne lupaavat kansalle loputonta taivaan mannaa.

  Vaalitulos kertoo, että virolaiset ovat sen verran fiksua kansaa, etteivät he halua tehdä samanalaista peruuttamatonta virhettä kuin Suomi, joka on päästänyt maahansa toistasataa tuhatta ei-eurooppalaista verorasitetta. Suomalaiset eivät voi kuin kateellisina seurata, kuinka virolaiset ovat jo varhaisessa vaiheessa torjumassa kansakuntaa tuhoavaa monikulttuurista invaasiota.

  Populismin nousun ohella Viro seurasi toista yleiseurooppalaista trendiä, vasemmiston kannatuksen romahtamista…”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/03/viron-epamieluisa-vaalitulos-ja.html

  Kalergi-suunnitelma

  Plusääni(31)Miinusääni(0)
  1. Näistäkin suomensukuisten kirjoituksista on lisätietoja Mikkelin Maakunta-arkiston emeritusjohtaja Keijo Astalan kirjassa Suomi-kansan puolustus, Alea-Kirja 1987. Kannattaa hankkia omaankin kirjahyllyyn jos mahdollista ja perehtyä aiheeseen ajan kanssa. Kirjassa ei väitetä mitään todeksi vaan kerrotaan mitä vanhat kirjoitukset esittävät. Ainut löydetty virhe lienee siinä, etteivät setukaiset nähtävästi kuulukaan suomensukuisiin kansoihin.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 5. Suomensukuista kieltä löytyy Veneton alueelta Italiasta. Ajoittuu tuhansia vuosia ennen Rooman valtakautta.

  Plusääni(29)Miinusääni(1)
 6. Tällaisia asioita ei saa, eikä voi Suomessa uskottavasti pohtia. Suomi on kirottu globalismin kahleisiin. Surullista, niin surullista ettemme saa totuutta koskaan tietää.

  Kannattaa myös huomioida kielitieteilijöiden kuten JRR Tolkienin ansiokkaat huomiot suomen kielestä ja sen antiikkisesta vanhuudesta.

  Linkkejä ei harmillisesti saa tänne liitettyä.

  Plusääni(38)Miinusääni(0)
 7. Ei kannata enää edes ajatella sitä mahdollisuutta, että Suomessa näitä asioita ruvettaisiin koskaan tutkimaan. Kannattaakin siis suunnata katseensa muihin maihin ja muiden maiden akatemioihin, joissa myös sivutaan Suomen muinaisia asioita puolueettomasti. Näitä asioita nimittäin käsitellään vapaissa länsimaissa, joihin Suomi ei ole kuulunut kuin vuosina 1917-1945. Näin totalitääristä ja vasemmiston nyrkin alla olevaa maata ei löydy maapallolta Pohjois-Korean lisäksi kovin montaa.

  Häpeän tätä aikaa ja häpeän tätä Suomea.

  Plusääni(42)Miinusääni(2)
 8. Teksasin yliopiston kartat näyttävät mielenkiintoisen seikan, mikä tukee myös muinaislöytöjä kuten runsaita viikinkimiekkoja ja saagojen mainintoja Suomen alueen silloisen populaation suurvallasta.
  Suomi kuului viikinkiajalla Novgorodin kanssa samaan valtakuntaan. Se oli rusien eli jäämien, goottien ym. viikinkien perustama aikansa kehittyneimpiä yhteiskuntia, jossa oli suora demokratia, naisten äänioikeus ja kehittynyt oikeuslaitos. Suomi kuului tähän samaan kulttuuriin. Miten kukaan voi ohittaa tämän historian mainitsemalla vain ylimalkaisesti jotain metsäläisten touhuiluista. https://legacy.lib.utexas.edu/maps/historical/colbeck/europe_1135.jpg

  Saksit, aasat olivat myös suomenkielisiä, samoin gootit. Ulfilan/Ulfilan raamattu on muinaissuomenkielinen ja tämä on fakta! Englannista löydetyn saksiylimyksen arvomiekassa on suomenkielinen teksti ja tämä ”salakieliarvoitus” on askarruttanut ns. tutkijoita peräti 200 vuotta.
  Finnish Text in the Medieval Saxon Sword

  Suomea eivät silloin asuttaneet nykyiset ”itäiset” niilot, eivätkä he olleet suomen kielen tai kulttuurin tuojia. Suomi oli arjalaisten, viikinkien, Raamatussakin mainitun Kalebin/Kalevin ja muiden legendaaristen mahtimiesten sukujen maata. Nykykansa on puolestaan 60%:sti isovihan ryssijöiden ja raiskaajien tulosta, valitettavasti. Tämähän on erittäin arkaluontoinen asia varsinkin nykyiselle poliittiselle kähmärilaumalle ja mielestäni he ovat pääsyyllisiä sensurointiin median ja Museoviraston kuuluessa samaan loiseläjien systeemiin.

  Laajojen muinaishautojen geneettisten tutkimusten mukaan Karjalaa ja muita lähifinnougrialueita asuttivat vain R1a- ja I-haploryhmään kuuluvat miehet, siis eurooppalaiset. N1c eli nykyinen haplotyyppi oli olematon, sitä ei ollut yhdessäkään monista tutkituista haudoista mesoliittiselta rautakaudelle. En siis syyttäisi ensimmäisenä Ruotsia nykytilanteesta.

  Plusääni(29)Miinusääni(3)
  1. On ehkä liian kunnianhimoista kahmia kaikkea kunniaa vain Suomelle väittämällä, että se muinaissuomen sukuinen kieli mitä aikoinaan puhuttiin olisi juuri sitä samaa suomea mitä me nyt puhutaan. Tämä muinainen suomi on toki sen kantaisä, mutta myös monen muun kielen isä kuten viron. Josko voitaisiin kuitenkin hiukan olla varovaisempia sen suhteen, että liittäisimme niin voimakkaita tunteita asiaan joka ilman tunteiden siihen liittämistäkin on aivan tarpeeksi vaikea asia tutkia johtolankojen ollessa vähäisiä ja muista edellissä kommenteissa mainituista syistä johtuen. Ei siis omita kaikkea itsellemme, sillä tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä selvittäessämme myös koko ihmiskunnan oikeaa historiaa, jos omimme sen vain suomalaisille niin muiden maiden ihmisiä kiinnostusta asiaan se tietysti laskee. Kielioppi on samankaltainen monella suomensukuisella kielellä, sillä kestää pitkiä aikoja ennen kuin se muuttuu toisin kuin sanat.

   Plusääni(13)Miinusääni(3)
   1. Suomen muinaisen historian tutkimus on kauhistus alistajien historialle ja arvoliberalismille

    https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Keskustelu:Keijo_Parkkunen&action=edit

    sites.google.com/site/jannenkotosivukuukkelissa/jaeaekautta-ei-ollut

    https://www.salakirjat.net/product/239/vaiettu-muinaisuus

    keskustelu.suomi24.fi/t/16241775/suom–tutkimus-jaakautta-ei-koskaan-ollutkaan-vaan-nopea-pohjosnapamullistus

    Plusääni(9)Miinusääni(0)
 9. Mitä Ior Bock kertoikaan? Ai niin, ei voi ottaa todesta, kun siihen liittyy nykyihmiselle käsittämätön sperman ja mahlan juonti, johon kuppikivet eivät tietenkään liity mitenkään.
  Mitä kertoo alfabet, äännejärjestelmä. Missä oli pääkuningas?
  Kung. Ku n g. Kuningas pohjantähden maassa.
  Sana kuningas kertoo asian vielä tarkemmin.
  Ehkä näin: ku n i n g as. Kuningas pohjantähden ihmisten pohjantähden maassa aaseri.
  King. Ki n g. Avain pohjantähden maassa.
  Viking on vähäisempi kuningas. Vi king. Koska pääkuningas oli täällä Suomessa, pohjantähden maassa.
  Ei saa unohtaa kuningatarta, naisten hallitsijaa.
  Kuningas ja kuningatar olivat kuu. Ukko (Väinämöinen) ja Akka olivat aurinko.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. Sana kuningas pohjautuu alkuperäiseen sanaan kunniakas. Näin se on. Kaikilla sanoilla ja nimillä on alkunsa ja syynsä, perusteensa. Tässä tapauksessa se on täysin looginen ja tosi. Ajan kuluessa sana on vain lyhentynyt ja muuttunut enemmän määrätyssä asemassa olevaan henkilöön viittaavaksi.
   Sama ilmiö mm sukunimissä. Eli olipa kerran Aapo. ruåtsalainen pappi kirjoitti sen Abrahamiksi. Nimi lyheni maan tavan mukaan Pramiksi. Ja Pramin koti oli tietenkin Pramila niinkuin Jussin koti oli Jussila ja Heikin Heikkilä. Näin muodostui useita sukunimiä. Näitä Prameja ja Pramiloita on eri puolilla Suomea, kaikilla sama historia. Alku ei ole prameudessa vaan Aapossa.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
 10. Pitää ottaa huomioon että tuhat vuotta sitten oli näillä main enempi vettä ja lämpimämpi ilmasto. Täällä päin kasvoi oletettavasti myös viininrypäleitä, niin kuin Viininmaassa (Amerikan mantereen koillisosissa). Tämä tietää sitä että oli helpompi saada elantonsa. Kun taas nykypäivinä on Pohjanmaa ainoa region näin lähellä pohjoisnapaa joka tule toimeen omin neuvoin kun on kysymys ruokatarpeet. Karjalan kannas on ollut myös suomen vilja aitta. Vuodesta 1000 vuoteen 2000 on ilmasto tullutt karummaksi. Miten kävi asukeille kun toimeentulo vakeutui. Ei ollut Amerikkaa jonne mennä (kuin vasta 1800 luvulla). Uskon että se kulttuuri kaatui viinaan ja oli tehnyt sitä useampaan otteseenkin jo ennen vuotta 1000. Se on ollut se suomalaisen apuri. Ojaan mentiin. Mitäs siinä sitten oli kehumista menneistä kuninkuuksista. Itse ollaan munittu.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 11. N.64% suomalaisista nykyään N1c1 haploryhmää.
  Tämä R1a on sekä VENÄJÄLLÄ että saksassa, että ns. Slaavimaissa yleisin ryhmä, jota siis suomestakin tavataan. Viikingeistä oli varmaan kumpaakin, mutta on huomion arvoista, että mm. Kievan Rusi varjaagihallitsijat olivat suomalaisia N1c1 haploryhmää, kuten Iivana julma kin niin oli. Että silleen..
  https://eupedia.com/europe/Haplogroup_N1c_Y-DNA.shtml
  Nämä haploasiat on tutkittu, jotka ehkäpä ei tietysti ns. slaaveja / arialaisia miellytä.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 12. Kannattaa tsekata myös vuosisatoja vanha Oera Linda niminen teos. Löytyy netistä. Siinä me suomalaiset ja unkarilaiset olemme vihollisen asemassa. Ja eri rotua kuin muu Eurooppa. Kuten geenit nykyään myös todistavat. Kirjoittaja on sitä mieltä, että me tulimme (lähi-idän muiden kansojen tapaan) Atlantikselta.

  Messeniuksen Scondia illustrata viittaa siihen että täällä on ollut kuningaskunta nimeltä Vandalia. Vandaalithan tuhosivat Roomaa 400-luvulla. Selittäisikö ristiretket ja historiamme tuhoamisen?

  Plusääni(4)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat