Suomen on erottava Euroopan unionista

Suomen yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne on ällistyttävän mädäntynyttä. Tämä voidaan havaita esimerkiksi siinä, että kansakuntaamme ollaan jakamassa armottomasti kahteen luokkaan, yhtäältä erittäin köyhiin ihmisiin ja toisaalta lähes taloudellisesti riippumattomiin ihmisiin.

Suomen yhteiskunnallinen asema ihmisoikeuksien toteuttajana on maailmankuulu, mutta hyvinvointivaltio – pikemminkin sen rippeet – ovat pian historiaa. Entistä isänmaatamme hallitsee demokratian ulottumattomissa Neuvostoliittoa muistuttava elin alati kasvavine direktiiviviidakkoineen. Lisäksi globaalien talous- ja pankkiirieliittien valta-asema erilaisine vapaakauppasopimuksineen on jättämässä Suomen EU:n syrjäiseksi maakunnaksi. Suomen poliittinen johto hyväksyy kaiken tämän. Kansa myydään ylikansallisille eliiteille, jotka tuhoavat viimeisenkin yksilöllisen ja kansallisen riippumattomuuden sekä luonnonvarat. Olemme pian täydellisiä orjia, jos emme keksi keinoa kahleista vapautumiseen.

 

Euroopan unioni

Esimerkiksi Suomelle EU:n kritisointi ja sen kehittäminen eivät riitä, vaan EU:sta täytyy erota. Tämä siksi, että ensinnäkin Suomi on menettänyt EU:n myötä itsenäisyytensä. EU on kehittynyt yllä mainitun kaltaiseksi rahan ja talousjättien totalitarismiksi, jota hallitsee eliitti.

On mielenkiintoista kuinka EU:n päätöksenteon avoimuutta edistävä kansalaisjärjestö ALTER-EU, Itävallan työasiain liittokamari AK EUROPA ja Itävallan ammattiliittojen keskusjärjestö ÖGB Europabüro, ovat julkaisseet raportin, jonka mukaan suuryritykset hallitsevat edelleen komission asiantuntijaryhmiä, uudistuslupauksista huolimatta.

Euroopan komissio on Euroopan unionin toimielin, joka esimerkiksi valmistelee ja panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston erilaisia säädöksiä ja päätöksiä sekä valvoo niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa. Komission tehtävät ovat lyhyesti:

 1. Valvoa yhteisön sopimusten ja sen toimielinten antamien säännösten ja määräysten noudattamista
 2. Antaa suosituksia ja lausuntoja asioista, joita yhteisön perustamissopimus koskee
 3. Käyttää itsenäistä päätösvaltaa ja osallistuu neuvoston ja Euroopan parlamentin päätöksentekoon
 4. Käyttää neuvoston sille siirtämää toimivaltaa säännösten toteuttamisessa

Komissio voi myös aloittaa uuden lainsäädäntöehdotuksen käsittelemisen EU:n perustamissopimuksen nojalla. Komission jäsenet muodostuvat aina yhdestä kunkin jäsenvaltion jäsenestä, joita kutsutaan komissaareiksi ja heillä kullakin on vastuualueensa. Komissaarit nauttivat suuresta kansainvälisestä vallasta.

 

Lisää vihjeitä EU:n orjuuttavasta luonteesta

Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille. Unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoma ja rahanvalta ratkaisevat kaiken.

Mainittakoon myös EU:n ja Yhdysvaltojen välille mahdollisesti syntyvä vapaakauppasopimus (TTIP). Toteutuessaan TTIP eliminoi demokratian sekä osaltaan valtioiden itsemääräämisoikeuden. Tästä olen kirjoittanut artikkelin, Transatlanttinen uhka demokratialle, lähteineen Tiedonantajan numerossa 19.6.2014.

TTIP:n tavoitteena näyttää olevan jättiläiskorporaatioiden diktaattoriasema, joka jättää yksityisten ihmisten sekä valtioiden tarpeet ja itsenäisyyden varjoonsa. Kansainvälisten elitististen organisaatioiden ja vapaakauppasopimuksien kanssa EU pyrkii tuhoamaan valtioiden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta niiden omissa sääntelyelimisissä. TTIP:n ja EU:n liitosta syntyy maailmanhallitusta edustava unioni.

Bioteknologiafirmojen pyrkimyksenä on säätelyjen yhtenäistäminen sekä GM-tuotteiden päästäminen EU:n markkinoille. Siten biotekniikka-alojen yritykset tallaisivat yksityisten ihmisten ja valtioiden demokratian ja itsemääräämisoikeuden jalkoihinsa. Sitä paitsi GM-tuotteiden käyttäminen voi tuoda tullessaan odottamattoman terveyteen ja ympäristöön liittyvän katastrofin (1). Edellä mainitussa keskeistä osaa näyttelee tietysti biotekniikkajätti Monsanto, jonka 90-prosenttisesti omistamia geneettisen mallin soijapapuja viljellään USA:ssa.

 

Suomen on erottava EU:sta

EU-jäsenyyden kirjaamisella Suomen perustuslakiin turvattiin myös Suomen sitoutuminen liittovaltiokehitykseen ja mahdollisesti maan tulevaisuus EU:n syrjäisenä liittovaltion maakuntana. Tätä kirjaamista ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni. Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti.  Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan unionin jäseneksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä. Päätös EU-jäsenyydestä saatiin juoniteltua Seppo Tiitisen johtaman komitean välityksellä ja siten se saatiin aikaan eduskunnassa 2/3 enemmistöllä.

 

Suomi on perikadon tiellä

Länsimaisen, kuten myös suomalaisen yhteiskunnan rappeutuneisuus ei ole vain havaittavissa julkisessa sektorissa, yksityisessä sektorissa ja kansalaisyhteiskunnassa. Se on merkille pantavaa ihmisten jokapäiväisessä elämässä, mutta tuleva vapauden riisto enteilee kauhukuvia ennen muuta ulkopolitiikkaan sisältyvissä ratkaisuissa. Näistä painajaisista kerromme seuraavaksi muutamia esimerkkejä.

Yhdysvaltojen ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen kolmannen neuvottelukierroksen kuluessa Alexander Stubb vakuutteli reippaasti komission äänellä vapaakauppasopimuksen riskittömyyttä (2).

Komission viestintästrategia esittää, että median huomio tulisi kohdistaa TTIP:n positiivisiin puoliin, kuten viennin kasvattamiseen ja työpaikkojen lisäämiseen. Strategialla varmistetaan, että jokaisessa EU:n jäsenmaassa tulisi ymmärtää TTIP:n luonne. Komission mukaan sopimuksesta ei missään nimessä seuraa negatiivisia vaikutuksia kansalaisten terveyteen tai jäsenmaiden ympäristöön (2).

TTIP kuitenkin vie tuhon tielle: Yllä oleva tarkoittaa itse asiassa manipulointia, jonka välityksellä ihmiset ”käsittäisivät” TTIP:n komission esittämänä vaurauden ja työllisyyden luojana. Tällaisen sinisilmäisen ja samalla vääristellyn positiivisen kuvan myös Stubb tahtoo suomalaisten saavan TTIP:stä.

alex

Se ei kylläkään yksityisten ihmisten ja pienyrityksien sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia kohota, jos suuryritykset ja massiiviset pääomien haltijat hyötyvät bruttokansantuotteen kasvusta sekä maailmantalouden joustavuudesta. Korkea BKT ei sinänsä takaa tasavertaista hyvinvointia, jos BKT jaetaan epäoikeudenmukaisesti. Yksityisille valtioille ja ihmisille vapaakauppasopimuksilla voi olla hyvin katastrofaaliset vaikutukset. Stubb tietysti on talous- ja pankkiirieliitin puolella. Kaunista on olo orjan, kun voimakkaampaa palvelee.

Lyhyesti sanoen: Vapaakauppasopimukset ovat myrkkyä valtioiden itsemääräämisoikeudelle, sillä sopimukset saavat aikaan sen, että esimerkiksi työoikeuksiimme, luonnonvaroihimme sekä elintarvikesuojaamme liittyvistä asioista eivät päättäisi parlamentit, vaan suuryritykset. Lisäksi kansainvälisten lakifirmojen oikeudellinen asema jättäisi kansalliset tuomioistuimet varjoonsa. TTIP-sopimus vaikuttaa siis julkiseen säätelyvaltaan erittäin turmiollisesti. Lisäksi Stubb tahtoisi innokkaasti viedä Suomen Nato-jäsenyyteen. ”Nato-jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia turvallisuuspolitiikassa,” hän hehkuttaa (3).

 

Nato ei ole hyväksi

Natoon liittymisen myötä joutuisimme puolustamaan ylikansallisia verenimijöitä. Suomen poliittinen eliitti pystyisi lisäksi ainakin tietyn aikaa naljailemaan Venäjälle ja harrastamaan muuta kevyttä ulkopoliittista irvailua idän suuntaan.

Lisäksi Suomi saisi vihdoin tilaisuuden puolustaa talous- ja pankkiirieliittien globaaleja etuja maailmalla. Saisimme myös tilaisuuden tapattaa itsemme edellä mainittujen kasvottomien eliittien hyvinvoinnin alttarille. Kuulostaako hyvältä? Oleellinen tekijä on myös Suomen ja Venäjän yhteinen pitkä rajalinja. Nato-jäsenenä Suomen alueelle sijoitetut liittoutuman sotilaallisesti strategiset järjestelmät synnyttäisivät paineen Venäjälle vahvistaa sotilaallista varusteluaan Suomen suuntaan. Nato-jäsenyydestä Suomelle olisi paljon muitakin negatiivisia seurauksia, joita emme käsittele tässä sen enempää.

Suomen poliittisen johdon valitsema perikadon tie avautuu myös maamme harjoittamassa nykyisessä ulkopolitiikassa. Suomi ärsyttää tahallaan ja epäviisaasti Venäjää. Suomi ja sen valtamedia ovat ryhtyneet kritiikittä tukemaan Venäjän-vastaisia pakotteita toteuttaessaan USA:n viitoittamaa linjaa. Tästä tulevat olemaan seurauksena Suomelle taloudelliset ja ulkopoliittiset kurjuudet.

Viktor Orban.
Viktor Orban.

Unkarin pääministeri Viktor Orban arvosteli Venäjään kohdistuvia sanktioita toteamalla EU:n ampuneen niillä itseään nilkkaan. Stubb kuitenkin kiirehti vakuuttelemaan, että pakotteet ovat ennemminkin tuoneet EU-jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Jos pakotteet kohtelevat yhtä maata huonosti, muiden jäsenvaltioiden täytyy auttaa kyseistä maata, Stubb totesi haastattelussa (4).

 

Ulko- ja sisäpoliittisen suunnan on muututtava

Eliitin vastustamisen tarkoittaa hyvinvointivaltion jälleenrakentamista. Se merkitsee myös irrottautumista kaikista liittoutumista, jotka ovat Suomelle epäedullisia. Se tarkoittaa myös myös tulevien, Suomelle onnettomien jäsenyyksien torjumista.

Vaikeuksia tässä taistelussa syntyy juuri valtamedian kansaa manipuloivan uutisoinnin ansiosta. Tästä voidaan ottaa esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyyden vastustamisen. Tietysti olisi hyvä, jos saataisiin kansanäänestys Natoon liittymisestä. Ongelmaksi muodostuisi ennen äänestystä se, että massamedia voisi aloittaa hirvittävän rummutuksen Nato-jäsenyyden puolesta kaikilla mahdollisilla psykologisilla metodeillaan. Kuinka tällöin kamppaillaan? Yritetäänkö muodostaa omaa voimakasta joukkoviestintää valtamedian valheen vastapainoksi? Toisaalta jo on olemassa hyviä vaihtoehtomedioita, mutta voimaa tarvitaan niihin lisää. Vai ajaudutaanko vielä radikaalimpaan toimintaan? Missä on päätepiste, kun panokset kovenevat?

 

Ehdotukseni toimenpiteistä

Käynnistetään rekisteröity yhdistystoiminta, joka oikeuttaa muun muassa varojenkeräämisen. Tietysti mitä enemmän tulee jäseniä tiettyyn yhdistykseen, sitä runsaammin on taloudellisia resursseja käytettävissä taistelun ylläpitämiseksi. Tällainen yhdistystoiminta parhaimmillaan mahdollistaa luomaan voimakkaan mediakanavan vastavoimaksi valtamedian uutispimentoa ja väärää propagandaa vastaan.

Jokaiseen suureen Suomen kaupunkiin tulisi perustaa keskusorganisaatiot tiettyä operointia ajatellen. Teoriassa toiminta mahdollistaisi suuret yleisötilaisuudet, jotka toimisivat mainiona tiedonlevitys- ja politikointiväylinä kampanjoidessa eliittiä vastaan. Ilmeisen tärkeä päämäärä tiedonvälityksellä olisi saada ihmiset äänestämään sellaisia ehdokkaita kansanedustajiksi, jotka ehdottomasti tahtovat Suomen irti EU:sta ja eurosta. Lisäksi näiden ehdokkaiden tulisi vakuuttautua, etteivät millään muotoa halua Suomea TTIP:n ja Naton jäseneksi sekä irtisanoutuvat globaalin talous- ja pankkiirieliitin ja kriisimaiden tukemisesta. Valtiolla tulisi olla oma raha ja sen painatusoikeus. Luonnollisesti hyvinvointivaltion rakentaminen ja säilyttäminen olisi tuleville kansanedustajille velvollisuus. Lyhyesti sanoen taloudellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistaminen tulisi olla yhtenä tärkeimmistä sisäpoliittisista tavoitteista. Tällaisia ehdokkaita tulisi ihmisten äänestää ja tämä saavuttamiseksi tulisi yhtenä alueena kehittyneen median ponnistella.

Ulkopoliittisesti Suomen on oltava puolueeton. Mikäli se ei sitä nyt ole, niin sen on tultava jälleen neutraaliksi valtioksi. Brasilia, Venäjä, Intia ja Etelä-Afrikka ovat BRICS-maita, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään moninapaisen maailmanjärjestyksen puolesta sekä vaikuttamaan näiden maiden taloudellisen vaikutusvallan kasvuun. Ehkäpä BRICS-maat muodostavat vastavoiman Israel-myönteiselle eliitille ja sen hallitsemalle talous- ja pankkiiriylimystölle. Niinpä Suomen kannattaa, kaiken muun mahdollisen diplomatiansa lisäksi, myös suhtautua positiivisesti BRICS- maihin ja niihin, jotka kuuluvat SCO-liiton maihin.

Mikäli valtamedia manipuloi ihmiset jälleen äänestämään nykyisten valtapuolueiden edustajia, ja siten rakentamaan 2015 aloittavaksi hallitukseksi nykyisen kaltaisen ”kokoomusmaisen” koalition, täytyy hallitus ja myös eduskunta lakkauttaa sekä aloittaa kaikki aivan uudelta pohjalta.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet:

1. Baines, Joseph 2014: Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy. Vol. 19, No. 1: s. 91, 98

2. Yle.fi

3. Aamulehti.fi

4. Mtv.fi

30 kommenttia

 1. Näinhän sitä silloin laulettiin:”Syvä iskumme on, viha voittamaton, meil armoa ei kotimaata”. Sortokaudet ovat taas täällä, mutta niiden lopputulos vielä auki. Kun ei vaan menis liian pahaksi tilanne…

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Suo siellä- vetelä täällä. Kun lähtee sutta pakoon, tulee karhu vastaan…

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Repen viestiin: Johtuu siitä, että koko maailma on perikadon tiellä. Turvaa ja rauhaa ei ole missään. Saatana on edessä ja takana, jopa epäuskoisen ihmisen sisällä. Saatana riehuu vapaasti, koska maailmanlaajasti Kristuksesta (= syntien anteeksiantamuksesta) on luovuttu. Saatanalla ei ole missään maan päällä vastavoimaa. Kaikki ihmisvoimaiset yritykset pelastautua päättyvät yhä yhä suurempaan epätoivoon ja tappioon ja pian hirvittävään tuhoon (siksi Jumala on lyhentänyt nämä viimeiset päivät, koska muutoin mikään liha ei voisi kestää). On tulossa hirvittävä inferno, se tulee kiihtyvänä syöksykierteenä. Kristus yksin voi antaa rauhan uskossa hänen sijaissovitukseensa. Mutta tämä maailma tuhoutuu aivan pian, ja Jumala luo omilleen uuden maan ja uudet taivaat (2. Piet. 3. luku). Muut hukkuvat ikuiseen helvettiin. Jumalan kanssa ei leikitä.

   Olemme keskellä ns. Harmagedonin sotaa, josta Ilmestyskirja kertoo. Siinä perkeleen joukot (Kristuksessa pelastumattomat kansat, joita Ilmestyskirja kutsuu ”Googiksi nja Maagogiksi”) maailmanlaajasti hyökkäävät Kristuksen kirkkoa vastaan (oikeaa kirkkoa, joka näkymätön, koska usko on sydämessä eikä kukaan voi nähdä toisen sydämeen). Tämä sota päättyy Kristuksen tulemukseen, joka voi tapahtua nyt hetkenä minä hyvänsä.

   Jo Vanha testamentti on kuvannut näitä viimeisiä tapahtumia, esim. 1. Kun. 18. luku. Sanassa Harmagedonin ”Har” tarkoittaa vuorta ja ”magedon” juontuu Megiddon kaupungista, josta 15 km:n päässä on Karmelin vuori. Siellä – koko Israelin kansan (kuva koko ihmiskunnasta) läsnä ollessa – Elia (kuva Kristuksesta) voitti ja tuhosi kaikki väärät profeetat; tästä 1. Kun. 18. kertoo.

   Ilm. 16:12-16 sanoo: ”Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. – Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! – Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.”

   Eufrat ja itäiset kuninkaat ovat vertauskuva Kristuksen kirkon vihollisista (juuri idässä tuolloiset viholliset olivat). Koko maanpiiri kootaan sotaan. Kyseessä on ”Jumalan suuri päivä”, siis viimeinen tuomio, joka tulee aivan pian, koska siihen Harmagedonin sota päättyy (ei siis ole missään enää maailmalle hyviä aikoja). Jumala (Kristus) tulee ”niin kuin varas”, ja näinhän Raamattu muualla kuvaa Kristuksen tulemusta viimeiselle tuomiolle.

   Ilm. 20:7-9 sanoo: ”Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät.”

   ”Tuhat vuotta” tarkoittaa Ilmestyskirjassa (se on näky!) koko Uuden testamentin aikaa Jeesuksesta viimeiseen tuomioon. Se on vertauskuvallinen luku, täydellisyyden luku 10 kolmannessa potenssissa. Nyt saatana kirmaa vapaasti. Tuli (Kristus) lankeaa taivaasta, ja epäuskoinen maailma hukkuu helvettiin. Pyhä leiri ja rakastettu kaupunki on oikea Kirkko, hengellinen Jerusalem.

   Tämä kaikki tuho, jota parhaillaankin kaikkialla maailmassa tapahtuu ja joka yhä pahenee pahenemistaan, on Jumalan tahto:

   2. Tess. 2:10-11 sanoo: ”Ja sen tähden Jumala lähettää heille (niille, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen ja jotka hukkuvat kadotukseen) väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”

   Väkevä eksytys on kaikki nykyinen valhe, niin Kristuksena poseeraavan Antikristuksen (paavin; paavin kirkko kieltää pelastumisen uskossa Kristuksen sijaissovitukseen, kieltää siis kristinuskon) ”kirkko” kuin juutalaisten valheet, jotka nekin täyttävät koko maailman (Joh. 8:44).

   Kirjoitan siis varoitukseksi. Nämä kaikki tapahtumat ovat viimeisiä tapahtumia, ja asialla on Jumala itse. Perkele riehuu kaikkialla rangaistukseksi meille, ja Jumala nimenomaan on lähettänyt hänet. Parempaa aikaa ei tule maan päälle. Jumala on päättänyt rangaista synnit muiden synneillä, jotta tuomio kohtaisi epäuskoista (itsensä varassa elävää) maailmaa.

   Helvettiin hukkuvat niin epäuskoiset juutalaiset kuin epäuskoiset ei-juutalaiset. Vain ne juutalaiset ja ei-juutalaiset pelastuvat, joilla on Jeesus Vapahtajanaan.

   Kirjoitan siis siksi, että aika on loppumassa. Kristus ilmestyy nyt koska tahansa, ja silloin on myöhäistä ryhtyä pohtimaan asemaansa.

   Tulee suhtautua kaikkeen kuin viimeinen tuomio olisi nyt koska tahansa. Niin ainakin minä teen. Kaikki tämä maailman parantelu on turhuuksien turhuutta. Vain yksi on tärkeää: Jeesus Kristus, Jumalan Poika, meidän Vapahtajamme.

   Vesa-Ilkka Laurio
   lääkäri
   Kesälahti

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
   1. Minun mielestäni ei missään nimessä pidä heittäytyä passiiviseksi ja vain odottaa tulevaa tekemättä mitään, vaan todellakin aina tulee yrittää taistella pahaa vastaan ja paljastaa valheita ja vääryyksiä. Jos heittäytyy vain passiiviseksi odottelemaan tulevaa niin se johtaa harhaan ja tuhoon. Olet tehnyt mainiota työtä paljastaessasi siionistien valheita ja kannustan jatkamaan hienoa työtäsi ja jatkamaan taistelua. Koskaan ei pidä luovuttaa.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Hyvä kommentti, kiitos. En tarkoittanut passiiviseksi heittäytymistä vaan viimeisen päivän odotusta nyt koska tahansa. Koko ajan on lähimmäisiä autettava aina kun avuntarvetta ja hätää tulee. Minäkin kirjoittelen nyt yleisönosastopalstalle paikallislehteen esim. väkisin velkaannuttavasta ja orjuuttavasta juutalaisesta raha- ja pankkijärjestelmästämme ja paikkakunnalle ilmaantuneesta innokkaasta vääräoppisesta, joka julistaa, että juutalaiset ovat Jumalan silmäterä!!! Tällaisiin iljettävyyksiin jotkut nykyisin joutuvat, kun kristinuskon opetus on laajalti lopetettu/väärennetty. Autan, missä voin. Se, mitä tarkoitin, on, että maailman nykyiset jumalattomat johtajat ja äänestäjäkunta eivät voi parantaa maailmaa vaan voivat vain pahentaa asioita koko ajan. Kaikki on näet Jumalan hallussa, ja tie Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus eli juridinen syntien anteeksiantamus Jumalan edessä. Maailma tuhoutuu ihmiskunnan syntien vuoksi. Katumattomat syntiset eivät voi vääntää hyväksi mitään.

     Tarkennan yllä viestissäni olevaa raamatunkohdan 2. Tess. 2:10-11 suomennosta. Yllä esittämäni on Kirkkoraamatusta 1933/1938. Minua häiritsi tuo, että Jumalako suoraan lähettäisi eksytyksen, se ei voine olla täsmällinen suomennos. Tarkistin alkukielestä ja useista raamatunkäännöksistä, ja oikea käännös on: ”Ja Jumala antaa eksytyksen saada vallan heistä niin että he uskovat valheen.” Tämä täsmällinen käännös oli ruotsinkielisessä Bibelissä. Alkukielessä ilmaus kuuluu energeian planees, siis ”eksytyksen vaikuttavana oleminen” (”lähettää heille eksytyksen vaikuttavana olemisen”).

     Nyt kun olen lopullisesti sisäistänyt maailmanlopun pikaisen tulemisen, keskittymiskykyni on ”jalostunut” ja toiminnassani kaikki on nyt vaivatonta ja soljuvaa, kun ei tarvitse pähkäillä tulevaisuutta ja sitä, mitä pitäisi tehdä. Minut on vallannut suorastaan riemu, kun näen kaiken ratkeavan Jumalan tavalla. Teen sitä, mihin Pyhä Henki ajaa (esim. kirjoitan tämän kommentin), ja hoidan tilanteet, jotka Jumala eteeni tuo. Minua ei johda minä itse vaan Jumala, joka uskon myötä sisimmässäni asuu ja johtaa minussa kaikki. Oman itsen karstat ovat nyt hävinneet.

     Tältä pohjalta, Jeesuksen Kristuksen pohjalta, olen valmis kaikenlaiseen yhteistoimintaan ja toisten auttamiseen/valistamiseen. Ilman Jeesusta Kristusta kaikki johtaa harhaan ennemmin tai myöhemmin. Voisin jopa sanoa, että nyt vasta minä todellisesti olen tullut valjastetuksi aktiviteettiin ja toimintaan. Kaiken on saanut aikaan havainto, että oikeudenmukainen tuomio kaikelle on tulossa, se on aivan ovella.

     Yst. terv.

     Vesa-Ilkka Laurio

     Plusääni(8)Miinusääni(1)
     1. Joudut helvettiin ilman Jeesusta Kristusta.

      Kahjompia tekstejä ei voi olla kuin juutalaisten pyhät kirjoitukset: Talmud, Zohar, Kabbala-kirjoitukset ja autoritatiivinen rabbiininen kirjallisuus.

      Suuri kristitty uskonpuhdistaja Martti Luther totesi Talmudiin perehdyttyään, että kaikki Talmudissa on kahjoa huuhaata. Hän totesi, että pienen lapsen kirjoituksissakin on enemmän asiaa kuin juutalaisten pyhissä kirjoituksissa. Olen samaa mieltä. Eikö teidän oppinne huuhaa ota teitä itseännekin päähän? Kaikki oppinne on täysin turhaa. Tulette päivä päivältä vain pahemmiksi ja kahjommiksi. Sen kaikki voivat todeta täältäkin.

      Etkö sinä todellakaan tajua juutalaisuuden läpikotaista huuhaata? Se hukuttaa sinut helvettiin. Jos sinulla olisi vähänkin tuntoa jäljellä, varmaankin alkaisit tajuta. Olette läpipaatuneita, ja hirvittävä on kohtalonne, jos Jeesus, Messias, ei saa nousta Vapahtajaksenne, Vapahtajaksi synnistä, kuolemasta, perkeleestä, lain ikeestä, helvetistä. Nyt olette perkeleen mannekiineja ympäri maailmaa, ja voiko häpeä suuremmaksi nousta? Aikuiset miehet perkeleen mannekiineina!

      Kuuntele nyt hyvä mies neuvoa, ehkä viimeistä todellista neuvoa, jonka saat.

      Sinusta tulisi hyvä Jeesuksen julistaja, jos asuisit oikealle tielle.

      Plusääni(6)Miinusääni(0)
 3. Joistakin asioista samaa mieltä, tosin strategia yhmisten herättelyyn olisi kyllä oltava jytympi. Yhtä asiaa haluasin painottaa joka monelta muutosta haluavalta tuppaa unohtumaan. Kun ihmisiä on saatu kannattamaan jotain vaarallista aatetta eliittiä vastaan ja ollaan luottavaisin mielin lähtemässä äänestykseen, niin tulos ei varmastikaan ole koskaan sitä mitä odotat sen olevan. Äänestys tulos on jo aikaisemmin sovittu eliittien saunaillassa ja naurettu vielä ihmisten sinisilmäisyydelle. Nykyinen äänestys menetelmä on hyvin altis ”pienelle” ohjailulle. Onhan ääntenlaskennassa mukana hallitukselle alistuvia organisaatioita sekä Tieto OY joka on toimittanut ohjelmat (muutama muukin toimija on järjestelmää pistämässä pystyyn). Arvaatte varmaan ketkä sen omistaa?

  Äänestysmenetelmä täytyisi kokonaan uudistaa ja liittää siihen avoin tarkistusmenetelmä mukaan. Jokainen siis saisi haltuunsa yhden pitkähkön koodin jotenkin tunnistautumalla (pankkitunnuksilla, näyttämällä henkkareita yms). Tällä koodilla voisi netistä (tai muutamiin paikkoihin paikkakunnalla järjestetty äänestyskoppi jos ei ole tietokonetta tai nettiä kotona) käydä antamassa äänensä. Koodit on siis jaettu niin, ettei niitä voi kohdistaa tiettyyn persoonaan vaan ne on randomisti jaettu. Lisäksi äänen antamisen jälkeen saisi jonkinlaisen kuitin, mikä ääni on rekisteröity. Laskennan jälkeen kaikkien ehdokkaiden takaa löytyy lista mitkä koodit heitä äänestivät. Ja jos oma koodi löytyy oikean henkilön takaa, voi jokainen äänestänyt tietää että oma ääni meni oikeaan osoitteeseen.

  Jos äänestysjärjestelmän uudistamista vaadittaisiin, niin nähtäisiin ketkä sitä on vastaan. Tälläiseen avoimeen järjestelmään voisi saada monta kansaista auttamaan sen toteutumisessa hyvin pienellä rahallakin. Mutta haavehan se vain on, tuskin eliitti luopuu nykysysteemistä kovin helpolla…

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Se on tosiasia että tulisimme olemaan samanlaisessa kusessa kuin ukraina nyt on jos suomi alkaa sooloilemaan,

  Ukrainassa juutalaiset saavat nykyisissä hässäköissä lopunkin vallan itselleen kun kaksi kommunistista valtiota eu ja venäjä pelaavat yhteen ukrainan juutalaisten kanssa,

  Ainut toivo euroopan kansalla on raamatussa ja siinä että joku suurempi maa tai useampi vapautuu ensin juutalaisten kuristusotteesta.

  http://christogenea.org/ The Epistles of Paul – Romans Part 18, 08-22-2014: Government as a Punishment from God

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Islanti ja Färsaaret ovat saaneet Venäjältä jo useita suuria tilauksia, kun Norja EU:n ja NATO-maiden kanssa asettui Venäjän vastaiseen rintamaan. EU:hun ja NATO:oon kuulumattomat maat saavat nyt uusia kauppoja.

  Färsaaret jättäytyivät EU:n ulkopuolelle Tanskan liittyessä jäseneksi 1972. Tanskan mukana EU:hun liitetyssä Grönlannissa järjestettiin kansanäänestys EU-jäsenyydestä 1983, ja EU-vastustajien voitettua kansanäänestyksen, kahta vuotta myöhemmin eli 1985 Grönlanti erosi EU:sta.

  NATO:n alusten vieraillessa Färsaarilla, niiden kimppuun on aina hyökätty mädillä kananmunilla ja pilaantuneilla kaloilla. Kukapa haluaisi vierailla satamassa, jossa vastaanotto on epäystävällinen. Färsaarelaiset ovat onnistuneet NATO-vastaisuudessaan. NATO ei vieraile Färsaarilla eikä Tanskan laivastolla oli tukikohtaa Färsaarilla. Färsaaret ovat EU-ja NATO-vapaa alue. Samoin Islanti.

  Pohjois-Atlantilla on odotettavissa taloudellista kasvua siksi, etteivät maat kuulu Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:on.

  Jos Skotlanti äänestää itsensä itsenäiseksi kolmen viikon kuluttua, on mielenkiintoista nähdä, jättäytyykö itsenäinen Skotlanti NATO:n ulkopuolelle Irlannin tavoin. Pohjois-Atlantin sotilaallinen tyhjiö tulee varmastikin kasvamaan. Pohjoisessa on käytännössä vain Pohjois-Irlanti (Ulster) enää NATO:ssa, kunnes alueen katolilaiset muodostuvat enemmistöksi ja Ulster liittyy Irlannin tasavaltaan.

  Sitten Norja jää yksin pohjoisessa. Kesällä 2012 Norjassa oltiin jo eroamassa NATO:sta. Sitten Mossad, jolle NATO on työkalu ilman omaa tahtoa, suoritti terrori-iskun Oslossa ja Utøyan saarella ja Norjan demarit saatiin painostettua jäämään NATO:on. Uhattiin uusilla terrori-iskuilla, jos Norja eroaisi. NATO tarvitsee Norjaa lähinnä avokätisenä rahoittajana.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. 22.7.1946 eli King David hotellin terroristi-isku on sionistiterroristien ensimmäinen peruskivi Israelin valtiolle. Israel on rakennettu terrorismilla. Tämän terrori-iskun johtajasta tuli Israelin pääministeri. Oslon ja Utøyan isku sijoitettiin tarkoituksellisesti tälle muistopäivälle aivan kuten Lillehammarin murha 1973, jossa tuomittiin vankilarangaistuksiin kuusi Mossadin murhaajaa. Lillehammarin murha oli tarkoitus toteuttaa 22.7. mutta 15 murhaajan organisaatio jäi kiinni, koska yksi Mossadin murhaajista laukaisi aseensa vahingossa jo edellisenä päivänä harjoitellessaan. Koko organisaatio oli valmistautunut pakomatkoihinsa vasta seuraavana päivänä, joten ”moka” aiheutti kuuden agentin kiinnijäämisen ja tuomitsemisen vankilarangaistuksiin ja 9 Mossad-murhaajaa ehti livahtamaan ulos Norjasta. Tämä massiivinen operaatio nähtiin viimeksi Dubaissa.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Minulle maksetaan hyvin trollaamisesta! Ja en pistä pahakseni vaikka minut hakkattaisiin kadulle! Olen saatanan yksi kätyreistä ja armageddon tarkoittaapi ydin sotaa!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Niinpä, jos haluamme tehdä Suomesta oikeasti hyvinvointivaltion niin eu:sta on aivan välttämätöntä erota ja natolle on haistatettava pitkät, niin kuin kaikille juutalaiseliitin touhuille on sanotta jyrkkä ei ja se vaatii selkärankaa, eliitin nuoleskelu on raukkamaista ja säälittävää niin kuin Suomen poliitikot nyt tekevät ja heidät pitäisi passittaa takaisin koulun penkille opettelemaan moraalista käyttäytymistä, tuollainen selkärangaton toiminta Suomen politikoilta on todella raukkamaista. Menköön siionistieliitti ite sotimaan keskenään jollekkin autiolle saarelleen psykooseineen, minä en aio heidän puolestaan sotia, ihmisvihaajat eivät todellakaan kuulu johtaviin asemiin. Suomesta ollaan tekemässä taas suurvaltojen pelinappulaa niin kuin toisessa maailmansodassa tai tarkemmin siionistien pelinappulaa, joka selviää esim. kirjasta Suomi Myrskyn Silmässä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Olen tullut uskoon ja kadun kaikkea täällä sanomaani ja levittämääni antisemitistiä valkoisia vastaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Maatamme vuosikymmenet johtanut EU/NWO-politrukki-klikki on jo aikaisemmin valinnut YLE-propagandakoneen toimintaa johtamaan bilderbergit, päätoimittaja Jääskeläisen ja trilatelaristi-toimitusjohtaja Kivisen. Nämä ovat ovat äskettäin vahvistaneet talon propagandaosaamista: he ovat suorittaneet rekrytoinnin Bilderberg-Erkon Brysselin Pravdan propagandakoulusta. Sitä kommentoi tämän tärkeimpiin kuuluvan aivopesulaitoksemme suoltamista tuotoksista ansiokkaasti raportoinut YleWatch (linkki sivustolle Magneettimedia.com’in kohdassa ’Suositellut sivut’) seuraavasti:

  ”PUNA-YLE JA HYYSÄRI NE YHTEEN SOPPII.
  Helsingin Sanomien toinen päätoimittaja, pahamaineinen feministiänkyrä, mamuttaja ja punaliberaali, Riikka Venäläinen, siirtyy Ylen uuden Yhteiskunta-toimituksen päälliköksi, kertoo Yle tv-uutiset ja Ylen verkkosivut jutussaan Helsingin Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläinen siirtyy Yleen. Mainio valinta kun halutaan tehostaa entisestään Ylen poliittisesti korrektia propaganda-linjaa! Lienee vain ajan kysymys, milloin yhtiöt fuusioituvat keskenään, sillä siitä ne saisivat selvää synergia-etua mädätykselleen. Vuonna 2011 HS:n päätoimittajaksi nimitetty Riikka Venäläinen kertoi Etelä-Suomen Sanomien jutussa, että

  Venäläisen mukaan Helsingin Sanomat on tietoisesti pyrkinyt nostamaan maahanmuuttoa, rasismia ja suvaitsevaisuutta koskevia asioita vahvasti esiin, koska kyseessä on merkittävä yhteiskunnallinen aihe ja koska poliittinen ilmapiiri Suomessa on muuttunut.

  On selvää, että tämä monikultturismia palvova poliittinen linja tulee korostumaan Ylessä entisestään Venäläisen nimitysvalinnan seurauksena.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Suomen olisi välttämätöntä valita Norjan tie ETA-vapaakauppa-etuineen EU:sta eroamalla, koska Suomellakin on edelleen voimassa oleva ETA-sopimus.

  Espanjalaisen tutkivan journalistin ja Bilderberg-tutkijan Daniel Estulinin kirjasta “The True Story of the Bilderberg Group” käy ilmi mm. seuraava: Bilderbergien päämäärä on uusi maailmanjärjestys, New World Order (NWO), jossa on yksi valuutta, yksi armeija, yksi pankki ja yksi talousalue. Tarkoituksena on keskittää poliittinen, taloudellinen, intellektuaalinen ja uskonnollinen valta yhden maailmanhallinnon alle… Tässä uuden maailmanjärjestyksen hirmuvallassa ei ole keskiluokkaa, vaan vain eliitti ja sitä kuuliaisesti palvelevat köyhät alamaiset, joiden elämä on läpikotaisin kontrolloitua huipputeknologian valvomassa poliisivaltiossa… [huom. NSA & TTIP] Siirtyminen toteutetaan asteittain yhdistämällä pieniä alueita suuremmaksi, kuten Euroopan valtiot Euroopan unioniksi, USA, Kanada ja Meksiko Pohjois-Amerikan unioniksi ja Aasian maat Aasian unioniksi.

  Euroopan unionin valmistelu laitettiin alulle 50-luvun Bilderberg-kokouksissa. Lord Rothschild ja Laurence Rockefeller valitsivat 100 vaikutusvaltaisinta elitistiä integroimaan Euroopan – ei suinkaan muodostaakseen mielekkäämmän tulevaisuuden tavalliselle kansalaiselle, vaan tehokkaammin toimivan valvontakoneiston ja kaiken alistamisen talouden ylivallalle. (Estulinin kirjan suomenkielinen painoshan sensuroitiin.)

  Täytyy siis ottaa huomioon, mikä on EU:n TODELLINEN tarkoitus takapiruineen Rotschild & Rockefeller & Co ja tähän päämäärään pääsemiseksi asetettu (pakotettu!) epädemokraattinen hallintomuoto – vaaleilla valitsemattomat komissaarit ja kumileimasin-parlamentti ilman lakialoiteoikeutta. – Britti-patriootti David Noakes sanoo perehtyneensä kaikkiin kuuteen EU-perustamissopimukseen. Hänen mukaansa: ”…the EU has the constitution (the six treaties) of a DICTATORSHIP, the laws of a police state, and when enforced, its 120,000 regulations will close most of our 4.5 million small businesses, make most of their 13.5 million employees unemployed, and create a soviet style command economy: dictatorships cause poverty… The [Lisbon] Treaty sets up an unelected three tier politburo executive in Brussels with absolute power, a dictatorship on the soviet model. The EU parliament has no power and is a sham.”, eutruth piste org piste uk/

  Suomalaiset saatiin EU:hun ja euroon ensinnäkin suoranaisella rikosoikeudellisella petoksella (”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella””, koti piste mbnet piste fi/jorjaa/historia piste php) ja erityisesti kolmen suurimman valtamedialehden valheellisella propagandalla ennen EU-äänestystä.

  Tie HELVETTIIN on kivetty Suomea jo pitkään (harhaan)johtaneiden EU/NWO-politrukkiemme kauniilla lupauksilla!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Lyhyesti vain tiedoksi: Eilen kirjoittamani varoitusviesti (varoitin Jeesuksen hylkäämisen seurauksista) aaaaaa:lle hänen klo 12.10 kirjoittamansa viestin jälkeen on tullut pois sensuroiduksi. Magneettimediaa kontrolloivat kuin kontrolloivatkin juutalaiset. Tämä on viimeinen viestini tänne. Koettakaa pärjätä.

  Terv. Vesa-Ilkka Laurio

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 12. Siis Helvettihän on jo täällä, olot sen kun vain kurjistuu päivä päivältä kun eriarvoisuus lisääntyy, köyhät köyhtyy ja rikkaat ne vaan rikastuu. Siionisti eliitti omistaa suuren osan mediataloista, joten uutisia kerrotaan meille Siionististen lasien läpi asioita katsoen. Ratkaisu ei löydy Raamatusta, sitä pänttäämällä lukien. Meidän pitää itse laittaa politikkomme vastuuseen heidän tekemiensä huonojen päätösten vuoksi. Hiljaa olemalla ei voiteta yhtään mitään, vaan annetaan vaan lisää mahdollisuuksia heille sotkujen lisäämiseen.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Olen kanssasi varsin samaa mieltä, mutta kristittyjen Raamattu, siis Uusi Testamentti, pitää sisällään yllättävän monisyisiä tarinoita eikä niitä pänttäämällä oikein ymmärrä, vaan mieluummin siirtämällä ajasta ja paikasta toiseen. No sionistikristittyjen ja osin juutalaisten Raamattu, Vanha Testamentti, sitä ei juuri luettavaksi arvaa suositella ja alle 18 -vuotiaille, ainoastaan vanhempien läsnä ollessa. En tiedä, pitäisikö siinä sitten itkeä vaiko nauraa, kun tunnettu Mooses niminen juutalainen sotarikollinen kiipesi vuorelle ja Jumala löi hänelle käteen taulun, missä ensimmäisellä rivillä lukee ”älä tapa”. Kaikki pakanat ympäri Maapallon tämän jo hyvin ymmärsivätkin, mutta Mooseksella itsellään ei niin hajuakaan moisesta. Eikös tästä tarinasta pitäisi päätellä, että Jumala valitsi Mooseksen tukiopetukseen, koska hän oli, ei yhtään vähempää kuin luomakunnan pohjanoteeraus.

   Uuden Testamentin Kristus taas, hän ei jättänyt yhden ainoata kertaa asettumatta köyhemmän ja heikomman puolelle. Ainoa aitokristitty musta on valkoista -käsite liittyy ”kristilliseen hierarkiaan”. Eli hän, joka epäitsekkäästi ja pyyteettä alentaa itsensä yhteisön palvelijaksi, hänet ylennetään. Sanotaan käytännössä ja maan päällä esimerkkinä joku kauppias, joka palvelee kaikkia asiakkaita, niin köyhiä kuin rikkaitakin kohteliaasti ja tasa-arvoisesti, eikä kuseta eikä ahnehdi katteella. Pikkuhiljaa yhteisön porukat tykkäävätkin käydä tässä kaupassa ostoksilla ja vähä vähältä kyseisestä kauppiaasta tulee arvostettu yhteisön jäsen ja yhdistävä tekijä.

   Näistä Uuden Testamentin kuvioista päästiin siis talouskäsitteeseen ”asiakas on aina oikeassa” ja toisaalta poliittiseen käsitteeseen sosiaalinationalismi. No Hitlerin nationaalisosialismi poikkeaa tästä lähinnä sen puoleen, että nationaalisosialisteilla on vahvempi keskushallinto kuin lokalisti sosiaalinationalisteilla, joiksi itseni luen. Tässä pitää kuitenkin ymmärtää taustat, Saksa oli rappiolla ja Moskovassa hönki niskaa voimakkain ja aggressiivisin keskushallinto mitä ihmissilmä ikinä oli nähnyt. Vielä kun Saksa oli perinteisesti enempi tuommoinen löyhä ruhtinaskuntien liitto, ovat Hitlerin toimet täysin ymmärrettävät ja kannatettavat myös sosiaalinationalistin silmin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Luin muualta :
  ”Jumala laskee ”irti” kasvavan, villitsevien henkien tuoman eksytyksen, joka yllyttää ihmistä suurempaan kapinaan Jumalaa kohtaan – ja samalla, vihaan niitä kohtaan, jotka tunnustavat Jumalan käskyt sekä Jeesuksen uskon (Ilm.14.12). Tämä sama, Jumalan osoittama tuomiorakenne (”laskea irti ihmisestä”) löytyy Room.1:24-25. Ihminen on suostunut palvomaan enemmän luotua, kuin Luojaa, ja tämä on johtanut ihmiskunnan Jumalan osoittaman tuomion keskelle. Jumala hylkää heidät, heidän sydämensä himoissa, saastaisuuteen – häpäisemään omat ruumiinsa. Jumalan suorittama hylkääminen johtaa ihmisen itsensä itselleen suorittamaan häpäisemiseen. ”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. – Sananl. 16:25””

  ”Paatuneisuus kasvaa, koska ihminen perustaa kaiken yksin itseensä – palvoo itseään, ja siksi on korottanut itsensä Jumalaa korkeammalle, nyt asettuen Jumalaa itseään vastaan.

  Ihmisen itsensä aikaansaamat ”huikeat” saavutukset ovat suurin paaduttava tekijä lopun ajassa. Ihminen korottaa itsensä ja hyvyytensä – hän on se, joka sai aikaan huikean teknologisen kehityksen ja ihmeellisen ”maailmanrauhan”

  Rauhaa ei voi syntyä valheen, pimeyden tai riivaajahenkien vallassa olevien maailmankatsomusten yhteydessä. Synkretistinen uususkonnollinen ekumenia, globaali maailmanrauha sekä totalitaristinen yhteiskuntahallinta on riivaajien työtä. Siksi, todellinen ja pysyvä rauha on mahdollista vain siellä missä on itse Rauhanruhtinas – Herra Jeesus. Kuningasten kuningas ja herrojen Herra. Yhteys taivaan Jumalan (Raamatun Jumala) ja ihmisen välillä on mahdollista vain Herran Jeesuksen kautta. Siksi vain sijaisuhrin kautta – Herran Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta – ihminen löytää rauhan Jumalan kanssa, ja Jumalan totuuden.

  Lainaus päättyy.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Sepitettyä on myös ns. ”tieteellinen” maailmankuva alkuräjähdyksineen ja Kristinuskon vastineeksi kehitettyine evoluutioineen.

    Tiede on muutenkin aika rappiolla nykypäivänä, jos tutkijan uralla menestyminen perustuu auktoriteettien vakuutteluiden nielemisiin tai virallisten teorioiden papukaijana toistelemisiin, kuten meillä esim. Esko Valtaoja tekee. Kritiikkiä esittävät tutkijat vaarantavat uransa, tai vaiennetaan.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat