Suomessa laitetaan yhteiskuntaa konkurssitilaan sekä kypsytellään mahdollisen Union liittovaltion raameihin

Hiljattain Suomen eduskunnassa tehtiin päätös Euroopan vakausmekanismin (EVM) kriisirahaston käyttöönotosta ja Suomen EU-vastuut voivat siinä kasvaa jopa kymmeniin miljardeihin euroihin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on päättänyt selvittää, onko euroryhmän taannoin tekemä päätös EVM-kriisirahaston käyttöönotosta Suomen perustuslain mukainen. Poliittisten vallanpitäjien toimesta Suomea ollaan laittamassa lunastuskuntoon ja mahdollisen EU:n liittovaltion maakunnaksi sekä suunnitellaan rankkoja taloudellisia pakotteita negatiivisen globalisaation hyödyksi. Olemme ajautuneet historialliseen tilanteeseen, missä maan pelastamiseksi on tehtävä yhteiskunnallinen murros, joka velvoittaa myös mitätöimään Euroopan unionin jäsenyyden sekä eurovaluuttaan liittymisen.  

Perustuslakivaliokunnan tutkimus 

Esimerkiksi hiljattainen euroryhmän päätös Euroopan vakausmekanismin EVM:n käynnistämisestä nykyisen talouskriisin ”hoitoon” on Suomen perustuslain ja sen tulkintakäytännön kannalta erittäin kuin pulmallinen. Suunnilleen samoilla linjoilla on Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Päivi Leino-Sandberg.  

”Ongelma on hänen mukaansa se, (siirryt toiseen palveluun) että jäsenmaille EVM:stä annettavat lainat eivät ole enää samalla tavalla ehdollisia kuin aikaisemmin. 

Suomea edusti euroryhmän videokokouksessa viime viikon perjantaina valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) Kokouksessa päätettiin, että EVM-lainaa nostavan maan ei tarvitse sitoutua talousuudistuksiin toisin kuin tähän asti.” 

Suomen vastuita talouskriisissä Euroopan unionin tasolla 

Suomen vastuita talouskriisissä valtionkanslian mukaan EU:n tasolla euroina on seuraavasti: Elpymisrahasto 7-25,4 mrd., EVM-kriisirahasto 11,14 mrd., EKP Suomen Pankki 1,9 mrd., EU-budjetti 340-510 milj., SURE-työmarkkinatuki 430 milj., ja EIP:n yritystuki 370 miljoonaa.  

EVM-kriisirahasto: Euroopan kriisirahasto EVM luotiin eurokriisin jälkeen noin kymmenen vuotta sitten. Sen lainanantokyvyksi on ilmoitettu 500 miljardia euroa, josta noin puolet varataan koronakriisin hoitoon. Suomen vastuut EVM:ssä ovat runsaat 11 miljardia euroa: summa on maksettava vaadittaessa, jos EVM ajautuu maksukyvyttömäksi. EVM:n lainat eivät ole enää ehdollisia eli hakijan ei tarvitse sitoutua lananantajan vaatimaan talouskuriin ja uudistusohjelmaan. 

EIP:n takuurahaston tarkoitukseksi ilmoitetaan auttaminen pienten ja keskikokoisten yrityksien rahoitusongelmissa. 

Italian ja Ranskan tukemisessa on ilmeisesti samanlainen käytäntö kuin Kreikan pönkittämisessä. Silloin Suomi lainoitti Kreikkaa, lainaamallaan rahalla. Kreikan mahdolliset takaisinmaksut oli tarkoitettu Suomen ottamien lainojen vakuudeksi, jotka olivat tarkoitettu siirtymään välittömästi alkuperäisille lainoittajille eli kansainvälisille juutalaiseen systeemiin perustuville rahoituslaitoksille. Mikäli Kreikka olisi pystynyt jotain maksamaan takaisin, ei suorituksia olisi tilitetty Suomelle tai alkuperäisille velkojille. Takaisin maksut olisivat lainattu Suomelle sekä maille, jotka olivat saaneet korkeimman asteikon luottoluokituksessa (AAA-maat). Tällainen menettely ilmeisesti varmistaa vakuuksien saamisen. Suomi ei ilmeisesti ole saanut mitään takaisin Kreikalta, sillä Kreikka kerjää lisää rahaa jatkuvasti. Kuitenkin Suomi on joutunut maksamaan lainojen vakuuksista korkoa. Tämä oli ”takuu varma tienestin” lähde. 

EVM-kriisirahastoon siirretyt varat liukuvat välittömästi lyhentämättömänä kansainvälisille sijoitusmarkkinoille siis finanssispekulointiin. 

Suomessa laitetaan yhteiskuntaa konkurssitilaan ja kypsytellään Union liitovaltion raameihin 

Suomen poliittiset vallanpitäjät, nuo Brysselin lakeijat, nämä kunniattomat kansanpetturit, ovat ottaneet nyt päämääräkseen Suomen ”itsenäisyyden” ja suomalaisuuden viimeisten rippeiden tuhoamisen. Salaisena pyrkimyksenä ilmeisesti on Suomen poliittisella mafialla maan ajaminen totaaliseen lunastuskuntoon. Tämä sanotusti tapahtuisi Euroopan unionin mittavien lainojen kautta. Luhistuneena taloudellisesti, olisi Suomen kytkeminen pakkoliitoksella jo osittain kehitteillä olevan Euroopan liittovaltion maakunnaksi helppoa. 

On aivan mahdotonta tyhjentävästi sanoin kuvailla, sitä halpamaisuuden ja kataluuden kriminaliteettia, mitä kokonaisuudessaan Suomen hallitus ja eduskunta edustavat. Rahaa jaetaan Euroopan unionin kriisiytyneille jäsenmaille, jotka eivät pysty maksamaan lainoja ikinä takaisin. Rahaa jaetaan myös EU:n suurvaltioiden pankeille. Suomi joutuu ottamaan entistä, enemmän ulkomaista lainaa. Koska virallinen Suomi on päättänyt tukea kasvotonta globalisaatiota. Koska maan varallisuutta luovutetaan ulkomaille, kuten ylikansallisille rahoitusmarkkinoille, täytyy suomalaiset veronmaksajat laittaa entistä tiukemmalle, ja luonnollisesti on jo ajateltu kaventaa eläkeläisten etuja. 

Jälleen räikeä laittomuus rehottaa poliittisen koneiston toiminnoissa! 

Finlex-lakisivusto mainitusta 

Niitä poliittisia toimijoita, jotka ajavat Suomea ja suomalaisia tähän velkajärjestelyyn on syytä epäillä Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta. 

Finlex -lakisivuston mukaan: 

”1 § (21.4.1995/578) 

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla 

1) saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi, 

2) irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai 

3) muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta 

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.” 

Yllä esitetyillä toimilla, kuten Suomen eduskunnan päätöksellä Euroopan vakausmekanismin (EVM) kriisirahaston käyttöönotosta, ja niin edelleen, on Suomen saattamista vieraan valtion alaiseksi (kohta 1). Näillä toimilla on vaikutuksensa Suomen valtiollisen itsemääräämisoikeuden tuntuvaan kaventumiseen (kohta 3). 

Täysin varmaa on, että kriisimaat, kuten Italia, eivät selviä vastuistaan. Jo EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) painottaa. 

– Jos Euroopassa alkavat taloudet romahtaa pahiten koronasta kärsineissä maissa, niin sehän jos mikä johtaa siihen, että nämä maat eivät selviä aikasemmistakaan vastuistaan, Hassi sanoo. 

Tulevia eläkeläisiä kuritetaan ja muita rajuja karsintoja etuuksiin 

Suomi ei voi tukea negatiivista globalisaatiota, mikäli se ei alenna kansalaisten elämisen tasoa. Täten tietyt ministerit ovat päätyneet siihen ratkaisuun, että tulevien eläkeläisten etuja on kavennettava. Ei Suomi muuten voi tukea globalisaatiota. 

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni esitti aamun tiedotustilaisuudessa yllättäen eläkeiän nostamista. Kulmuni totesi, että budjettiriihessä edessä on vaikeita asioita kuten eläkeiän nosto, työllisyystavoitteen reilu korottaminen ja työttömyysturvan joustavoittaminen. 

Kulmuni toteaa: 

– Kyllä siellä esimerkiksi eläkeputki, sen poisto, on yksi asia, joka väistämättä on pöydällä, tai työttömyysturvajärjestelmän muuttaminen. 

Matti Vanhanen.
Matti Vanhanen.

Eläkeputki toisin sanoen työttömyysputki koskettaa ikääntyneitä työttömiä. Eläkeputken ansiosta työttömälle turvataan työttömyysturvaan lisäpäiviä 500 päivän enimmäisajan jälkeen. Eläkeputki jatkuu, kunnes eläkeikä alkaa. Tämä on siis tarkoituksena poistaa. 

Valtiovarainministeriksi siirtyvä Matti Vanhanen Vanhanen varoitti suomalaisia rajuista päätöksistä, ja haluaa Suomen olevan euromaista ensimmäisiä talouden sopeuttajia. Vanhanen on kasvottoman negatiivisen globalisaation edunvalvoja. 

Rahan syytämisen sijaan on otettava käyttöön rahareformi 

Matti Vanhasen ja muiden negatiivisen globalisaation edunvalvojien olisi hyvä tietää, että Suomen talous kurjistuu entistä syvemmälle turvautuessa köyhdyttävään velkarahajärjestelmään, joka on maailman valtioiden talouksille todellinen kirous, oikea demonien mustasurma. 

Hyvä on tietää, että: 

Velkarahajärjestelmässä uutta rahaa syntyy tyhjästä aina, kun valtio ylikuluttaa eli on tehnyt alijäämää. Tuoretta rahaa syntyy myös silloin, kun liikepankit luovat luottoja asiakkaileen. Maailmassa ei ole oikeastaan muuta rahaa kuin velkarahaa, joka on syntynyt tyhjästä pelkkinä kirjauksina liikepankin tai keskuspankin tietokoneelle. Rahaa puolestaan häviää lainojen lyhentämisen yhteydessä ja kansalaisten maksaessa verojaan. 

Suomen poliittisen johdon pitäisi käsittää, että vaurastumisen perustuu tuottavaan työhön, ja sen hedelmiin eli työn hyytymiin. Tällöin kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan kuluttajien tulojen kasvu lisää kysyntää, joka puolestaan kasvattaa tuotantoa, jolloin talous kokonaisuudessaan vaurastuu. Finanssikeinottelu ja uudenliberalismin ideologian mukaiset globaalit rahoitusmarkkinat kasvattavat vain kansainvälistä velkapommia, joka ei voi olla räjähtämättä ja synnyttämättä globaalia talouskriisiä. Tällaisessa velkarahajärjestelmässä omaisuuden todelliset omistajat ovat kansainväliset pankkiirit. 

Suomen ja koko Euroopan on päästävä irti juutalaisen Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luomasta kansainvälisestä’ rahoitusvelkajärjestelmästä. Tämä korollinen velkarahajärjestelmä on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. 

Suomen on hylättävä kansainväliset uusliberalistiset luotonantajat ja aloitettava maassa välitön rahareformi. Vain tämä on ratkaisuna omavaraisuuteen ja vaurastumiseen. Siis on luotava itsenäinen rahatalous, rahareformin kautta. Ratkaisuna on oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa, joka Suomessa olisi esimerkiksi Suomen markka. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava.

Kaikki julkiset hankkeet olisi rahoitettava valtion korottomilla lainoilla. Verotuksella turvattaisiin sosiaaliset oikeudet ja yhteiskunnan eri sektoreiden rahoitus. Veroaste ei saa nujertaa kuluttajia. Lisäksi verotuksen täytyy rohkaista perustamaan yrityksiä. Rahan painaminen on suhteutettava todellisen työn arvoon. Turhaa väljää rahaa ei saa painaa, sillä se osaltaan ruokkii inflaatiota. 

Tässä yhteiskuntamallissa valtakunta kokonaisuudessaan panostaisi yhteisen hyvän eteen ja unohtaisi luokkaristiriidat, siten perusideana olisi valtion ja sen kansalaisten omavaraisuuden lisääminen niin, että taloudellinen riippumattomuusaste olisi kyllin vahva vapauden säilyttämiseen. Rahanluontioikeus olisi valtiolla, joten tällainen valtio ei enää olisi suurten yksityisten pankkien orjuudessa. Näin veronmaksajat vapautuisivat liiallisten korkojen taakasta ja säästyneet kustannukset voitaisiin käyttää kansan parhaaksi. 

Poliittinen järjestelmä

Demokratian sijaan voitaisiin kokeilla soveltaen kansallissosialismia uudessa yhteiskuntamallissa. Nykyisin demokratia sallii liberaaliudessaan esimerkiksi henkistä kehitystä turmelevan viihteen sekä pedagogiikan suorastaan perverssin opetusohjelman koululaisille. Niinpä demokraattisella ”vapaudella” ei ole aina käytössään välineitä torjuakseen maassa rehottavia turmelevia virtauksia. Demokratiassa on myös mahdollista yksilönvapauden nimissä hyötyä rahan voimalla lähimmäistensä kustannuksella näiden työstä.  

Kansallissosialismia soveltaen ajettaisiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että edistettäisiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä (vankeusrangaistuksen uhalla), suuryrityksien sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista sekä vapaakaupan sijaan omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettäisiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja pyrittäisiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla olisi keskuspankki ja oma raha, jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä soveltuisi sekä raha että tavaroiden vaihto.  

Markku Juutinen 


Lähteet 

Yle (14.5.2020). Suomen EU-vastuut voivat kasvaa jopa kymmeniin miljardeihin euroihin koronakriisissä – ”Huolestuttaa”, sanoo eurooppaoikeuden professori. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-11346565  

Finlex (1889/39). Rikoslaki. Saatavina: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L12P1  

Yle (6.8.2020). Keskustan Kulmuni selittää yllättävää esitystään eläkeiän nostamisesta – väläyttää eläkeputken poistamisesta. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-11390374  

MSN -uutiset (5.6.2020). Matti Vanhanen varoittaa suomalaisia kovista taloustoimista – …. Saatavina: https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/politiikka/matti-vanhanen-varoittaa-suomalaisia-kovista-taloustoimista-–-haluaa-nopeita-sopeutuspäätöksiä-meidän-pitää-olla-euromaista-parhaiden-joukossa/ar-BB15cm85?ocid=sf&fbclid=IwAR2CI-tzEt8EyoXV88jtE2fTmzC3Ez6QHbJixDXScwqCOYtx1Xt4qZVHXv8 

2 kommenttia

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat