Suomessa oikeusvaltio on korvattu korruptiolla: Pekka Haavisto jatkaa ministerinä!

Suomessa oikeus, oikeusvaltion periaatteet ja demokratia eivät toteudu, sillä poliittinen koneisto ja viranhaltijat muodostuvat valtio- ja maanpettureista, jotka ponnistavat kaiken tarmonsa Suomen valtion ja sen kansan merkittävään heikentämiseen. Tästä tuoreena esimerkkinä on ulkoministeri Pekka Haavistoon liittyvä al-Holin tapauksen selvät laittomuudet, silti Haavistoa vastaan syytekynnys ei ylity eli korkeissa poliittisissa viroissaan olevat Suomen johtavat poliitikot ja toimielimet suojelevat toisiaan joutumasta vastuuseen rikoksistaan, joilla on hyvin negatiivista vaikutusta valtioon ja kansakuntaan kokonaisuudessaan. 

Ministerisyytteen nostamisen edellytykset: Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti. 

Perustuslaki, 116 § 

Nyt perustuslakivaliokunta on siis tunnustanut avoimesti, että sillä ei ole mitään arvovaltaa, eikä oikeudenmukaisuuden periaatteita. 

Magneettimedian toimitus 

Yle Watch -uutinen 

Toimittajien suosikkipuolue Vihreät sai mediassa pitkästä aikaa kielteistä julkisuutta, kun perustuslakivaliokunta päätti tänään, ettei ulkoministeri Pekka Haavisto ole rikkonut virkavelvollisuuttaan, vaikka hän toimi hallintolain ja ulkoasiainhallintolain vastaisesti. Perustuslakivaliokunnan enemmistöpäätöksestä kertoi Yle uutisessaan Perustuslakivaliokunnan mukaan Pekka Haavisto on toiminut lainvastaisesti, mutta syytekynnys ei ylity – vihreät jättää vastalauseen. 

Luonnonsuojelua keppihevosenaan käyttävän globalistipuolue Vihreiden onni ollut media, joka on harvoin ryhtynyt ajojahtiin puolueen häikäilemättömiä poliitikkoja vastaan. Erityisesti poliittisen homomafian kovaan ytimeen kuuluvaa ministeri Pekka Haavistoa on kohdeltu silkkihansikkain julkisuudessa. Vasta al-Holin vankileirin terroristivaimojen maahantuloon vuonna 2019 liittyvä tapaus pakotti valtamediankin ottamaan kriittisen kannan Haavistoon. Etenkin nyt, kun perustuslakivaliokunta katsoi Haaviston menetelleen lainvastaisesti, koska hän halusi siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen perusteettomasti uusiin tehtäviin.  

Syy Haaviston laittomalle ratkaisulle oli Tuomisen vastahakoisuus olla päästämättä terrorismista epäiltyjä ”Suomen kansalaisia” al-Holin vankileiriltä maahan. Haaviston tekemä hätäratkaisu on sitäkin raskauttavampi, sillä Tuominen epäili ministerin toimien potentiaalisten terroristien suhteen olevan laittomia. Luonnollisesti vihreiden tyyliin kuuluu, että virheitä ei tunnusteta eikä eroanomuksia jätetä. Siksi Haavisto haluaa pitää kiinni asemastaan, vaikka hänet on käytännössä todettu syylliseksi. 

Normaalissa oikeusvaltiossa näin räikeän laittomasti toimiva ministeri olisi saanut jo tapauksen julkitultua välittömästi potkut. Jostain syystä vihreillä näyttää olevan eduskunnassa, valiokunnissa ja virkakoneistossa paljon hiljaista tukea, jonka vuoksi puolue voi harjoittaa rikollisin keinoin suomalaisvihamielistä ideologiaansa.   

Ministeri Haaviston syyttämiskäsittely perustuslakivaliokunnassa on kuitenkin jossain määrin muuttanut valtamedian asennetta vihreiden omavaltaiseen suhmuroitiin. Haaviston ilmeisestä syyllisyydestä huolimatta – tai juuri sen vuoksi – vihreiden ryhmänjohtaja Jenni Pitko ja perustuslakivaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto yrittivät painostaa hallituskumppaneita puolustamaan Pekka Haavistoa. Tähän viimeiseen käänteeseen tarttui jopa vihreämyönteinen Helsingin Sanomat jutussaan Vihreät yrittivät poikkeuksellisilla keinoilla juntata hallitus­kumppaneita puolustamaan Pekka Haavistoa. 

Toivottavasti tämä vihreiden totalitaristinen junttauspolitiikka avaa edes sinisilmäisimpien myötäilijöiden silmiä. Oma lukunsa on puolueen tekopyhyys, sillä vihreät ovat kaikkein äänekkäimmin vaatineet oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, vaikka kiertävät sitä itse kaikin keinoin. Röyhkeyden huippuna voi pitää Alanko-Kahiluotoa, joka syyttää lähettämiensä painostussähköpostien vuotajaa, mutta ei näe epädemokraattisessa vaikuttamisyrityksessään mitään moitittavaa. 

Ikävä kyllä vihreiden omahyväinen virne naamalta ei vielä poistu, sillä ylioppilas Haavisto saa kaikesta huolimatta jatkaa korruptiotehtävässään. Sen verran syvällä puolueen lonkerot ovat valiokunnissa ja valtion hallinnossa. Tavalliset suomalaiset tuntevat tälläkin hetkellä ministerin toimet nahoissaan, sillä hän oli yhdessä elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren kanssa vastuussa sähkölaskujen kaksinkertaistumisesta vuonna 2013. Nykyinen oikeusvaltio on vitsi, toisin kuin oikeudenmukainen valtio, jossa Haaviston kaltainen venkula olisi pantu jo ajat sitten lukemaan tiilenpäitä. 

Yle Watch 

Alkuperäinen kirjoitus: Yle Watch: SUOMEN VALTION KORRUPTIO: TOTALITARISTIPUOLUE VIHREIDEN PEKKA HAAVISTO SAA JATKAA MINISTERINÄ. Saatavina: http://ylewatch.blogspot.com/2020/12/suomen-valtion-korruptio.html?m=1  

9 kommenttia

 1. Siionin Viisaiden Pöytäkirjat on 1800-luvun loppupuolella laadittu toimintaohje ja tiekartta täydellisen juutalaisen maailmanvaltiuden eli Uuden maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Pöytäkirjojen sisältö koostuu pääasiassa erilaisten toimintamallien esittelystä. Erityisesti kuvaillaan, kuinka taloudellista, poliittista ja median valtaa tulee käyttää juutalaisen vallan edistämiseksi. Monet pöytäkirjoissa kuvatuista ilmiöistä ja tapahtumista ovat jo käytännössä tapahtuneet tai parhaillaan tapahtumassa. Tämä omalta osaltaan todistaa pöytäkirjojen autenttisuudesta. Seuraavaksi on käyty läpi tärkeitä katkelmia ja kohtia pöytäkirjoista sekä niiden perässä blogin kirjoittajan kommentit.

  Pöytäkirja nro. 1:

  VAPAAMUURARI-JUUTALAISUUDEN VOITTAMATTOMUUS. Nyt, kun vallat horjuvat, tulee mahtimme olemaan voittamattomampi kuin mikään muu, koska se tulee olemaan näkymätön siihen saakka, kunnes se kehittyy niin lujaksi, ettei mikään viekkaus voi sitä järkyttää.

  TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT. Siitä ohimenevästä pahasta, jota meidän on pakko harjoittaa, syntyy se hyvä, mikä johtuu järkkymättömästä hallituksesta, joka jälleen panee käyntiin kansojen sääntöjenmukaisen, vapaamielisyyden häiritsemän koneiston. Tarkoitus pyhittää keinot. Kääntäkäämme huomiomme pikemmin suunnitelmiemme välttämättömyyteen Ja hyötyyn kuin niiden hyvyyteen ja moraaliin. Edessämme on strategisesti valmistettu toimintaohjelma, josta emme missään tapauksessa saa poiketa, sillä silloin saattaisivat monen vuosisadan aikana suoritetun työmme tulokset tuhoutua.

  Huomaamme tästä, kuinka juutalainen salainen valta vaikuttaa vapaamuurarien kautta, jotka ovat tärkeissä asemissa niin politiikassa, taloudessa ja muutenkin yhteiskunnallisesti. Suomessa vapaamuurarien yhteiskunnallinen asema on niin hyvin salattu, että Helsingin kirjasto ei edes suostu luovuttamaan virallisia jäsenluetteloita tutkiville journalisteille. Ainoastaan veljeskunnan itse antamat putsatut jäsenlistat ovat aikakauslehtien käytössä.

  Tämä pöytäkirjan kohta myös osoittaa, kuinka juutalaisen messiaanisen maailmanjärjestyksen tavoittelu on satoja vuosia vanha agenda. Uutta maailmanjärjestystä on rakennettu niin pitkään ja hartaasti useiden sukupolvien ajan, että ei-juutalaiset eivät tätä kehityskulkua pysty selvästi havaitsemaan, sillä he tarkkailevat yleensä maailmaa tarkemmin vain parin sukupolven ajalta.

  Pöytäkirja nro. 2:

  JUUTALAISTEN YLIVALTA PERUSTUU TALOUDELLISIIN SOTIIN. Meidän etujemme kannalta on välttämätöntä, etteivät sodat pääty alueellisiin laajennuksiin ja maastovoittoihin, jos se vain voidaan välttää, sillä siten sota siirtyy taloudelliselle pohjalle, ja meidän apumme ansiosta kansat saavat nähdä todellisen voimamme. Sellaisissa oloissa kumpikin sotaakäyvä puoli joutuu riippuvaisuussuhteeseen kansainvälisiin asiamiehiimme nähden, joiden palveluksessa on kaikkialla miljoonia tarkkanäköisiä silmiä. Täten meidän omat kansainväliset etuoikeutemme hävittävät kaikki todelliset kansalliset oikeudet, kuten hallitusten valta nyt järjestelee kansalaisten keskinäisiä suhteita.

  JUUTALAISTEN UHRIEN ARVO. Olemme ostaneet itsemme vapaiksi uhraamalla monia omasta kansastamme. Mutta jokainen uhri meidän puoleltamme on tuhansien gojimien arvoinen Jumalan edessä.

  Jopa papukaija sanoi Sauli Niinistölle HAISTA VITTU! Jos joku on nähnyt videon myös?

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 2. Pöytäkirja nro. 12:

  SANOMALEHDISTÖN TULEVAISUUS JUUTALAISTEN MAAILMANHERRUUDEN AIKANA. Lehdistön suhteen tulemme menettelemään seuraavalla tavalla. Lehdistön tehtävänä meidän päivinämme on herättää kansassa meidän toivomiamme intohimoja ja itsekkäitä puoluepyyteitä. Se on sisällyksetön (julkkisuutiset, idolsit, big brotherit yms. turhuudet), epäoikeudenmukainen ja valheellinen (esim. jatkuva valhepropaganda ja aivopesu kansallissosialisteista ja toisen maailmansodan historiasta).

  Useimmat ihmiset eivät edes tiedä, ketä lehdistö oikeastaan palvelee. Me satuloimme sen ja otamme jyrkästi sen ohjat käsiimme ja samoin menettelemme muidenkin painotuotteiden suhteen, sillä mitä hyötyä meille olisi siitä, että vapaudumme sanomalehdistön hyökkäyksistä, jos jäisimme lentolehtisten ja kirjojen maalitauluksi? Me teemme yleisestä mielipiteestä huolehtimisen, joka nyt jo tulee kalliiksi, sensuurin avulla valtion tulolähteeksi (huom. YLE-vero, joka pakottaa ihmiset maksamaan ison rahan ja puoluekorruption propagandasta), sillä me määräämme julkisen sanan maksamaan erityistä leimaveroa sekä suorittamaan maksun sanomalehtien ja kirjapainojen perustamisluvasta. Nämä maksut suojelevat hallitustamme lehdistön hyökkäyksiä vastaan. Sellaiset keinot kuin leimavero, lupamaksut ja rahasakot tuottavat suunnattomia tuloja valtiolle.

  Puoluelehdet tosin eivät ehkä säiky raharangaistuksia, mutta tulemme lakkauttamaan ne heti toisen, meitä vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen. Kukaan ei saa rankaisematta koskea hallituksemme erehtymättömyyden sädekehään. Sanomalehtien ja muiden julkaisujen takavarikoimisen syyksi tulemme ilmoittamaan, että takavarikoitu lehti on kiihoittanut mieliä aiheettomasti (muistamme miten kävikään Magneettimedian lehden). Pyydän, että huomaisitte meitä vastaan hyökkäävien lehtien joukossa olevan sellaisiakin, joita me itse johdamme ja julkaisemme (kontrolloitu oppositio, tällä hetkellä esim. Putinistit ja Anglo-siionistien ja vapaamuurarien kimppuun hyökkäävät valeoppositiot), mutta ne tulevat käymään käsiksi ainoastaan sellaisiin seikkoihin, jotka jo itse olemme edeltäpäin päättäneet muuttaa.

  Yllä olevasta voidaan tehdä myös se johtopäätös, että elämme jo juutalaisen maailmanherruuden aikaa, mutta tämä maailmanherruus ei ole vielä täysin absoluuttinen. Myös valeopposition perusteella siis Lännen (anglo-siionistit) ja Idän (Putinistit) välinen vastaikkainasettelu on suunniteltu täysin tarkoituksella.

  Sen sijaan internetin syntyä eivät sentään Siionin viisaiden pöytäkirjatkaan ole pystyneet ennustamaan ja tämä onkin tuonut mutkia matkaan tiedon kontrolloinnissa. Tämän seurauksena internettiin on alettu lisäämään paljon kaikenlaista harhauttavaa valhesalaliittoteoriaa, jotta ihmisten olisi vaikea löytää totuutta tuhansien valheiden keskeltä. Nyttemmin on myös eri maissa (myös Suomessa) alettu laittamaan käytäntöön niin sanottuja vihapuhelakeja, joiden avulla voidaan käytännössä kieltää mitä tahansa epämiellyttäväksi koettua sisältöä internetissä. Juuri Ranskassa tapahtuneen Charlie Hebdon terrori-iskun varjolla ollaan maassa nyt tiukentamassa internetin sisällön kontrollointia sisäministeri Bernard Cazeneuven omien sanojen mukaisesti kansan kiihottamiseen ja vihapuheisiin vedoten. Tulevaisuudessa vihapuhe tuleekin olemaan maailmassa synonyymi nettisensuurille.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. ”Myös valeopposition perusteella siis Lännen (anglo-siionistit) ja Idän (Putinistit) välinen vastaikkainasettelu on suunniteltu täysin tarkoituksella.”
   Tuosta voi olla eri mieltä.
   Itä kulkee omaa tietään eikä ole mikään valeoppositio.
   Meille syötetään liikaa tuota propagandaa etä Itä olisi vain valeoppositio kun se todellisuudessa on todellinen oppositio.
   https://vastavalkea.fi/2020/12/09/liberaalin-nykyvasemmiston-epasosialismi/

   Plusääni(1)Miinusääni(3)
   1. No huh huh! Ettäkö itäkö todellinen oppositio?!! Venäjä, Kiina yms. on mukana kaikissa keskeisissä globaaleissa ihmiskunnan huijauksissa, oli kyseessä sitten koronapandemia rokotteineen, avaruus/etelänapa, holokausti jne. Nämä suuret huijaukset, joissa nämä maat todistetusti ovat mukana, riittävät yksinään ilman propagandaa näkemään asian todellisen laidan. Venäjä on kiltisti mukana maailman talousfoorumin ja Klaus Schwabin suunnittelemassa ”suuressa resetissä” kasvomaskeineen jne. Venäjällä on oikein oma rokotekin kehitetty tähän ”vaaralliseen” koronaan.

    Plusääni(3)Miinusääni(2)
    1. Lännen sionisti- ja v-muurari mafia tekee propagandaansa ja yrittää väittää että Kiina ja Venäjä ovat mukana sen hankkeissa mutta kun perehtyy asioihin paremmin niin ääni kellossa muuttuu.
     Sekä Kiina että Venäjä ovat itsenäisiä maita joita nwo-mafia ei hallitse kuten meitä.

     Plusääni(0)Miinusääni(3)
 3. ”Suomessa oikeus, oikeusvaltion periaatteet ja demokratia eivät toteudu”

  Demokratia ja korruptio eivät ole vastakohtia.

  Itsenäinen maa vaatii demokratian. Se en tarkoita sitä että suuri yleisö tulisi koko ajan säätämässä siellä täällä ei. Vaan sen, että valta säilyy kansalla, ja että kansalla on oikeus – ja velvollisuus estää ja ehkäistä maanpetturi toiminta ja taloudellisia kriisejä ja toimia valtana sillä tavalla. Lissabonin sopimus – Tai sen edeltäjä eu:n perustuslaki – nimenomaan äänestettiin alas hollannissa ja ranskassa. Ja myöhemmin Irlannissa.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. YHTEISKUNNALLINEN VÄÄRYYS ON IHMISESSÄ SISÄLLÄ
  Korruptio, maanpetturuus ym. yhteiskunnalliset paheet lähtevät ihmisen sisästä, hänen itsekkyydestään. Kun ihminen ei rakasta Jumalaa eli Totuutta, vaan omia itsekkäitä etujaan, hän tuottaa vääryyttä. Hyvältä näyttävä ulkokuori kätkee usein petollisen sisimmän, jossa asuu ahneus, vallanhimo, itsekkyys, viha eri mieltä olevia kohtaan ym. paheet. Kun ihmisellä ei ole aitoa uskontoa, on hän sisäisesti petoeläin, vaikka ulkonaisesti näyttelisi hyvää ja oikeamielistä ihmistä. Ulkonainen hyvä ulkokuori peittää sisäisen itsekkään ja pahan sielun. Uskonnon tehtävänä olisi kääntää tämä niin, että sisäinenkin muuttuisi hyväksi ja oikeamieliseksi. Mutta nykyiset uskonnot eivät puhdista ihmistä sisältä, vaan ainoastaan luovat valheellisen tunteen, että olisimme puhtaat synnistä. Näin siis nykyinen kristinusko, joka kuvittelee, että pelkkä usko tekee ihmisestä synnittömän: ”Jeesuksen veri on puhdistanut meidät kaikesta synnistä.” Jeesus itse ei tällaista opettanut, vaan Hän päinvastoin opetti, että ihmisen on tehtävä parannus eli lakattava tekemästä syntiä. Ilman parannusta ihminen ei pelastu, uskoo hän mitä tahansa. Sovitusoppi, että Jeesus olisi poistanut nykyihmisenkin kaikki synnit, on järkyttävä väärinkäsitys, joka on vienyt miljoonat kristityt kuoleman jälkeen helvettiin. Ihminen pelastuu, kun hän elää noudattaen Jumalallisia lakeja, joita ovat Kymmenen Käskyä. Jeesus sanoi: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 19: 17). Tässä on todellisen kristinuskon ydin. Kun ihminen noudattaa Kymmentä Käskyä, ei siksi että ne ovat moraalisia ja yhteiskunnallisia käskyjä, vaan siksi, että ne ovat Jumalallisia Käskyjä, niin Jumala alkaa johtaa häntä ja johtaa hänet myös parannukseen ”mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.” (2 Moos. 20: 6). Sovitusoppi on kirous, joka on saastuttanut kristinuskon ja yhdistyen väärään kolminaisuusoppiin saanut aikaan sen, ettei ole enää kristinuskoa kristillisiksi itseään kutsuvissa kirkoissa. Oikea uskonto johtaa ihmisen sisäiseen puhdistautumiseen, mitä nykyinen kristinusko ei tee. Tällainen uskonto on kuitenkin olemassa ja se on ruotsalaisen tiedemiehen Emanuel Swedenborgin kautta tullut Herran Toinen Tuleminen, jonka kristilliset kirkot hylkäsivät kuten juutalaiset Herran ensimmäisen tulemisen. Tämä uskonto paljastaa kristillisen kirkon rappion ja antaa ohjeet elämään, jossa ihmisestä tulee sisäisesti puhdas ja älykäs eli Jumalan kuva. Tästä uskonnosta: Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin (verkkokirjakaupat) ja englanniksi https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/ Ja Emanuel Swedenborgista
  https://swedenborg.com/emanuel-swedenborg/ . Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://worlddoctorsalliance.com/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat