Suomessa perustuslaki alistetaan sortovuosien tasolle

Oikeushistorian professori Jukka Kekkosen mukaan oikeuskansleri Jaakko Jonkan esittämät epäkohdat lainvalmisteluissa avaavat keskustelun tärkeille yhteiskunnallisille aiheille. Suomi ei enää kunnioita perustuslakia, joka on taantunut sortovuosien tasolle.1

Juha Kekkonen.
Jukka Kekkonen.

Piittaamattomuus oikeusvaltion periaatteisiin on lisääntynyt viime vuosina, arvioi Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.1

Hänen mukaansa nykyinen suhtautuminen oikeusvaltion merkittävimpiin periaatteisiin ja niistä lipsuminen muistuttaa sortovuosien poliittista ajattelutapaa.
Asia ponnahti pinnalle oikeuskansleri Jaakko Jonkan HS:lle antaman haastattelun siivittämänä. Haastattelussa Jonkka painotti sitä, kuinka jopa ylimmän laillisuusvalvojan eli oikeuskanslerin näkemykset jäävät ilman mitään huomiota lainvalmistelussa.2

Sortovuosina perustuslaista pidettiin kiinni lähinnä vain silloin, kun se tuki jotakin poliittista tarkoitusta. Valitettavasti nykyisin on palattu samaan ajattelutapaan: perustuslaki on vain väline johonkin poliittisen päämäärään ja tarvittaessa se voidaan sivuuttaa, Kekkonen sanoo.
Ståhlberg

Perustuslaillisuuden ja suomalaisen oikeusvaltion luojana pidetään yleensä itsenäisyyden ajan ensimmäistä tasavallan presidenttiä Kaarlo Juho Ståhlbergia.3

Nykyisin murretaan ihailemaani presidentti Ståhlbergin luomaa linjaa, jossa maata rakennettiin laeilla ja lakisidonnaisuudella, toteaa Kekkonen.

Kekkonen sanookin Jonkan tehneen merkittävän palveluksen suomalaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle tuomalla esille lainvalmistelussa havaitsemiaan tärkeitä perustuslaillisia ongelmia ja esimerkkejä oikeudellisten näkemystensä sivuuttamisesta.

Kekkonen tähdentää, välinpitämättömyys oikeusvaltioperiaatetta kohtaan on alkanut useiden hallitusten jaksoissa, mutta pääministeri Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen työskentelyssä ongelmat ovat kuitenkin kärjistyneet.4

Miksi valtiosäännön pyhyyttä ei kunnioiteta?

Nykyinen hallitus on lähettänyt eduskuntaan poikkeuksellisen suuren määrän lakiesityksiä, joissa on ollut jopa valtaviakin perustuslaillisia epäkohtia.

Juha Sipilä keskustelee pakolaislapsen kanssa.
Juha Sipilä keskustelee pakolaislapsen kanssa.

Pääministeri Sipilän aikana on lähdetty kiihdytyskaistalle oikeusvaltiolle vieraille röyhkeiden toimintatapojen omaksumisessa. Valtiosäännön pyhyyttä ei enää kunnioiteta niin kuin sitä on perinteisesti Suomessa kunnioitettu Ståhlbergin ajoista lähtien, toteaa Kekkonen.

Oikeuskansleri on joutunut pyytämään jopa virkamiehiä valtioneuvoston yleisistuntoon perustelemaan näkemyksiään epäilyttäviin lakiesityksiin. Siten oikeuskanslerin tarkoituksena on ollut taata, että hallitus on tietoisesti päättänyt viedä esityksensä eduskuntaan jo ennakkoon ilmenneistä perustuslaillisista ongelmista huolimatta.

Valtiosäännön pyhyyttä loukataan ja häpäistään siksi, että Suomen poliittinen johto on jo toistuvien hallituksien aikana luopunut sellaisista käsitteistä kuin esimerkiksi itsenäisyys, vapaus, riippumattomuus, perustuslain kunnioittaminen jne.. Poliittinen eliitti on luovuttanut Suomen kansallisvarallisuuden5 ja suomalaisten työntulokset kasvottomien monikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Suomen alijäämästä ja taloudellisesta taantumasta syyllistetään palkansaajia, yrittäjiä, lapsiperheitä ja työttömiä. Todellisuudessa maan poliittinen valtakoneisto on itse aiheuttanut nämä ongelmat alistumalla globaalien pääomaimperialistien asiamieheksi Suomessa. Maan valtaeliitillä on nykyisin menossa todellisen Suomen kansallisvarallisuuden ulosmyynti ja suomalaisen hyvinvoinnin tuhoamiskampanja:5 Suomen luonnonvaroja yhtiöitetään6 ja taloudelle keskeisiä yhtiöitä myydään ulkomaille. Suomi on ajautunut kansainvälisten laillistettujen pankkirosvojen nyljettäväksi; pääoma ja korkomenot ovat päätähuimaavat.7

Suomen päättäjät ujuttivat maamme EU:n jäseneksi laittomin menetelmin, samoin isäntämaasopimuksen hyväksyminen oli laitonta, kuten myös suostumus Yhdysvaltojen sotavoimien Suomen miehittämiselle.

 

Muutamia esimerkkejä perustuslain rikkomisesta

Kohdassa (yllä) valtiosäännön pyhyyttä loukataan ja häpäistään, jo lueteltiin esimerkkejä perustuslain törkeistä rikkomuksista, joihin Suomen poliittinen johto on viimeisen kahden vuosikymmen aikana syyllistynyt.

Perustuslain väärinkäytöksistä räikeänä esimerkkinä mainittakoon yritys antaa syytesuoja veronkiertäjille.8 Hallitus esitti syytesuojaa verovelvollisille, jotka ovat kiertäneet Suomeen maksettavia veroja muiden muassa siirtämällä varojaan veroparatiisimaihin.

Peruslakivaliokunnan kuulemat oikeustieteilijät torjuivat esityksen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena: syytesuojaan olisivat olleet oikeutettuja määräajaksi vain suppea verovelvollisten joukko. Hallituksen peruttua esityksen estyi valiokunta antamasta lausuntoaan.

Hallitus sääti sakkorangaistuksia8 ankarammiksi saadakseen valtiolle lisää tuloja. Perustuslakivaliokunta piti esitystä perustuslain vastaisena. Rangaistuksia ei voida säätää kovemmiksi perustuslain mukaan vain valtion tulojen lisäämisen perusteella.

Lisäksi vielä tämäkin: Myös entinen laillisuus­valvoja Jacob Söderman arvostelee hallituksen lainvalmistelua –”Talouden intressit ovat menneet perusoikeuksien edelle” 19.12.2016 12:18.

 

Venäjän keisarillinen Suomi oli itsenäisempi, kuin nykyinen EU-Suomi

Se että nykyisin olemme taantuneet sortokausien (kaksi kautta) tasolle perustuslain noudattamisessa, ei ole ainut vitsaus modernissa Suomessa.

Senaatti 1917.
Senaatti 1917.

Yleisradiolla9 vuonna 2015 esitelmöinyt historian professori Markku Kuisma alleviivasi suomalaisten elävän tiedostamattaan maassaan poliittisen diktatuurin alaisuudessa.

Kuisma vertasi Euroopan unioniin kuuluvan Suomen tilannetta sadan vuoden takaisiin sortovuosiin.

Keisarillisella Suomella oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, joita ei enää ole.

Kuisman mukaan 1800-luvun keisarinaikaa on maalailtu turhan synkeäksi, jolloin Suomi oli osa Venäjää. Suomen vapausasteet olivat silloin suunnilleen samaa luokkaa poliittisesti kuin nyt osana EU:ta. Toisaalta Venäjän vallan aikana meillä oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, jotka puuttuvat nykyisin kokonaan!

Ne asiat, jotka koettiin sortona sortokauden aikana, olivat täysin samoja kuin politiikan reunaehdot, jotka nyt hyväksymme automaattisesti. Silloin sortokautena Suomessa vastustettiin niin sanottua yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä, joka on täysin rinnastettavissa nykytilanteeseen Euroopan Unionin määrätessä 80 prosenttia Suomen lainsäädännöstä.

On syytä todeta, kuten aikaisemminkin, että:

Silloin sortokautena ihmisten oikeudenmukaisuuden tunto täytyi olla korkeammalla, sillä alistaminen koettiin sorroksi, nyt se on ”arkipäivää” ja ”luonnollista”. Sortokauden aikana suomalaiset tarttuivat toimeen vihollista vastaan, ja Eugen Schaumanin, Aktiivisen Vastustuspuolueen ja Verikoirien teot muistetaan edelleen. 2010-luvulla eliitti saa sen sijaan olla täysin rauhassa ja erimielisydet kärjistyvät lähinnä työnantajien ja palkansaajien välillä.

Nykyisin ei siis ole enää sankareita eikä sisäistä jaloutta: poliittinen mafia saa mellastaa rauhassa.

1900-luvulla Suomen hallitsija, Venäjän keisarikunta ei myös yrittänyt väkisin hukuttaa suomalaisia miljoonien poliittisen Lähi-idän maista tulleiden siirtolaistulvaan.10; 11 Tosin tuolloin ei ensinkään ollut poliitikkoja, jotka olisivat vaatineet ”vapaaehtoisesti” Suomen osalle järjetöntä liberalismia ja suvaitsevaisuuspolitiikkaa, kuten Sipilän hallitus nyt tekee.12

Suomen oikeudellinen ja poliittinen järjestelmä on laitettava täysin uusiksi; maan on erottava EU:sta, eurosta, isäntämaasopimuksesta ja synnytettävä talousdemokraattinen reformi.

Markku Juutinen

Lähteet

1. (19.12.2016). Suomi on taantunut perustuslain kunnioittamisessa lähes sortovuosien tasolle, arvostelee   oikeushistorian professori. Saatavilla: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005012870.html

 1. HS. (18.12.2016). Hallituksen painostus jyräsi oikeuskanslerin pyrkimykset korjata ongelmallisia lakiesityksiä – oikeustieteen professorit tyrmistyivät. Saatavilla: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005011266.html
 2. http://www.hs.fi/haku/?search-term=kaarlo+juho+stahlbergia
 3. http://www.hs.fi/haku/?search-term=juha+sipilan
 4. HS. (15.6.2015). Oikeustieteilijät: Hallitus sivuuttaa menoleikkauksissa ihmisoikeudet. Saatavilla: http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002831965.html
 5. Adressi (30.3.2016). Saatavilla: http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/
 6. Veronmaksaja;. Valtionvelka: Saatavilla: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/
 7. HS. (18.12.2016). http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005011642.html
 8. Yleisradio: http://areena.yle.fi/1-2922052
 9. Andras Gergely (30.10.2015). Orban Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugee-wave-to-weaken-europe; Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.. Antti Honkamaa: Suomen suurin ystävä. Ilta-Sanomat, 26.2.2013. Sanoma News; http://www.porssitieto.fi/osake/jvk/kantanen.pdf ; http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/historia/; Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
 10. Dailynews hungary: https://dailynewshungary.com/civil-orgs-funded-by-soros-hinder-authorities-work-with-migrants-says-kdnp-lawmaker/
 11. Anni Lassila; Heidi Lämsä (11.9.2015). HS: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000002851587.html?ref=hs-prio-A1

4 kommenttia

 1. Jo 9. 12. 2005 jätin Valtakunnansyyttäjänvirastoon SYYTEILMOITUKSEN Suomen perustuslain käyttämisestä vessapaperian.

  Tuon tapaus liittyi läheisesti Tarja halosen VAALIPETOKSEEN. Oikeusministeri Koskinen painostettiin eroamaan ( henkilökohtaisiin syihin vedoten ), jotta Leena Luhtanen saatiin allekirjoittamaan ”isyysesteus” kesällä 2005; jotta LAINSÄÄDÄNNÖLLISET ihmisoikeusloukkaukset saatiin pidettyä poissa eduskunnan; ja siten äänestäjien tiedosta . ( julkinen keskustelu asiasta olisi ollut ilman tätä eroa juuri ennen presidentinvaaleja eduksunnassa ).

  Niimpä Valtakunnansyyttäjänvirasto kirjasi syyteilmoitusta diaariin 8 kuukautta.

  Tuona aikana eduskunta lakkautti PERUSTUSLAKIIN kuuluneen rinnakkaisen syyteoikeuden 1.1. 2006 ”rikoslakimuutoksella”; siis VALTIOPETOKSELLA !

  Kun tästä ”ilmoitin” Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ( EIT 24221/06 ) kaikki asikairjat TUHOTTIIN 27.3. 2009 .

  Tuhoaminen tapahtui Eoa kansliapäätöksen 1350/4/08 mukaisissa ”olosuhteissa”; jotka siis eivät kestä päivänvaloa !

  Tässä välissä aloitettiin uuden valtiopetoksen eli PL 118 §:n suunnittely poistamalla Kansainvälinen rikostuomioistuine pelistä PL 118 §:n mukaisissa asioissa !

  Kaikki toteutettiin esittelemällä He 55/2007 eduksunnalle tahallaan väärillä asikairjoilla ja velehtelemalla Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ….”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia.”

  Kuitenkin tämän LAHJONNAN ja PL 118 §:n seurauksena Valtakunnansyyttäjänvirastoon jättämäni ( 9. 12. 2005 ) SYYTEILMOITUS on ikuisesti ”esitutkinnassa” ja PL 118 §on tulkittavissa tahalliseksi valtiopetokseksi asioiden piilottamiskeis ( archive.is / kimmoleaks.fi ).

  Kansainvälisen rikostuomioistuin siis lahjottiin toimivallattomaksi Tuija Braxin allekirjoittamalla ”sopimuksella”: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”. ( vertaa PL 118 §, joka estää käytännössä tällaisten tapausten tutkinnan ).

  Se mitä Suomi lupasi Kansainväliselle rikostuomioistuimelle asioiden kansallisesta tutkinnasta siis oli PETOS Suomen kansaa ja perustuslaki kohtaan.

  Suomen pelastamiseksi olenkin koska tahansa valmis TODISTAMAAN asioista Valtakunnanoikeudessa 9. 12. 2005 jättämäni SYYTEILMOITUKSEN mukaisesti !

  Suomen ministeriöt ovat tietääkseni julistaneet salaiseksi tuon Braxin allekirjoittaman ”sopimuksen”; mutta koska kyse on valtiopetoksen peittestä sillä ei liene tutkinnan kannalta mitään merkitystä. ( asikairjat voidaan pyyttää SUORAAN Kansainväliseltä rikostuomioistuimelta ).

  Suomen ”perustuslakia” on siis käytetty PALJON ENEMMÄN vessapaperina; kuin suurin osa kansalaisista koskaan tulee tietämään !

  Plusääni(27)Miinusääni(0)
 2. Lähitulevaisuudessa ulkoparlamentaarinen toiminta on ainoa mahdollisuus Suomen itsenäisyyden ja suvereniteetin palauttamiseksi. Tarkoittaa aseellista isänmaalliskansallista vallankumousta. Nykyinen EU – marionettihallitus on maanpetollinen ja rikollinen. Päättäjäeliitti pitää kansanvaltaa pilkkanaan pyyhkien perustuslaillamme persettä. Oma hillotolppa on näille moraalittomille opportunisteille tärkein. Ei isänmaamme Suomi. Tilanteen näin ollessa on turhaa ilveilyä juhlia 100 v. itsenäistä Suomea… Maksun aika tulee vielä, ketkut petturipoliitikot! Terveisin: Suomen kansa.

  Plusääni(28)Miinusääni(0)
 3. Minä uskon, että Kansainvälinen rikostuomioistuin vielä käsittelee Suomea koskevia asioita OMIEN kasvojen pelastamiseksi jonakin päivänä .

  Sillä Suomea koskeva asia on jo SAANUT käsittelyluvan Kansainvälisessä vetoomustuomioistuimessa; vaikka lehdistö tästä onkin hiljaa ollut . ( muutama julkistanut asian ).

  Milloin on Kansainvälisen rikostuomioistuimen aika käsitellä mm. PL 118 § ja ”laki 444/2012” sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA petoksella ?

  Vai onko kyuse HARHAUTUKSESTA, jolla kansa halutaan luulemaan, että vetoomustuomioistuin on sama kuin rikostuomioistuin ?

  Minä uskallan kirjoittaa, sillä jos minut tuomitaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle lähettämieni JULKISTEN asiakirjojen julkistamisesta … se ei kestä päivänvaloa sekään ..

  Pistäkää jakain archive.is / kimmoleask.fi … kuinka Suomen poliittinen eliitti ”toimii” pankki-vakuutuslaitosten käskystä ja lahjonnan saattelemana !

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 4. Julkinen rikosilmoitus PL 118 §:n valtiopetoksesta ja ”lain 444/2012” miljardivarkaudesta on 3 kertaan jätetty ; Jari Lindströmille; Marko Forssille ja Porilaiselle ”poliisille”; kukaan ei ole kirjannut rikosilmoitusta diaariin. Alkuperäinen Eoa päätöksen 876/2/05 kaltainen rikosilmoitus on ollut Porin poliisilla ”esitutkinnassa” nyt 8.9. 2005 lukien ja SYYTEILMOITUS siis Valtakunnansyyttäjänvirastolla 9. 12. 2005 ( diariinkirjattuna 8 kuukautta myöhemmin ).

  Jorma Jaakolan plogissa ilmoittamat 90-luvun valtiopetokset ovat saaneet jatkumon aina tähän päivään asti ja PL 118 §:n lopulliseen kansanvallan hautaamiseen .

  Kannttaa lukea Helsingin käräjäoikeuden päätös 17 / 1550 ( R 17 / 2641 )

  TÖRKEÄ VALTIOPETOS; jossa nimenomaan 90-luvun valtiopetoksen tutkinta ESTETTIIN 2011 voimaan ( mukamas ) saatetulla ”Perustuslain” 118 §:n avulla .

  Tämä yksi ”päätös” TODISTAA koko Suomen lainsäädäntö- ja oikeusjärjestelmän olevan TÄYSIN koruptoitunut ja ”laillisuusvalvonnan” suojeluksessa . ( EOA 876/2/05 ; salattu 20. 12. 2007 asti )…

  Tiedot Suomen oikeus – ja lainsäädäntöjärjestelmän korruptiosta toimittetu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle siis 2006 – 2008 ( EIT 24221/06) … TUHOTTU 27.3. 2009 ! ( samat JÄÄVIT henkilöt toiminet molemmissa … todiste EOA kanslaiapäätös 1350/4/08 … jääviyksiä ei voida tutkia ).

  Nyt YLE:n toimittaja voi kommentoida tämän artikkelin ”valheita” … hups … tästä ei uskalleta kirjoittaa … siis PERUSTUSLAIN julkisesta pykälästä ja sen taustoista !

  Joka KANSAN on aika palautta DEMOKRATIA ? … miten se sitten tapahtuukin ?

  Plusääni(14)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat