Suomi hengenvaarassa: Amerikkalainen hävittäjälaivue Suomeen

Tänä keväänä päästetään Suomeen Yhdysvaltalainen hävittäjälaivue harjoittelemaan Rissalaan yhdessä Suomen ilmavoimien kanssa.1 Suomen puolustusministeriö ja muu maan poliittinen kerma on täysin unohtanut Suomeakin koskevan kiristyneen tilanteen kansainvälisessä suurvaltapolitiikassa. Suomi on onnettomuudekseen asettunut Venäjälle vihamieliseen läntiseen Nato-asetelmaan.

Itse asiassa USA:n joukot osallistuvat kolmeen harjoitukseen Suomen maaperällä.2

Kuten jo mainittiin, ilmavoimat tulevat harjoittelemaan Yhdysvaltalaisten hävittäjien kanssa toukokuussa Rissalassa. Harjoituksiin tulee osallistumaan myös Jas-hävittäjiä Ruotsista.2

Maavoimien harjoittelu toteutetaan myös toukokuussa amerikkalaisten kanssa Niinisalossa. Mahdolliseen harjoitukseen osallistuu USA:n maavoimien joukkoja ja noin 20 Stryker-miehistön kuljetusajoneuvoa.2

Kesäkuussa amerikkalaiset toteuttavat osan Baltops-16 Itämeren harjoituksestaan ensimmäisen kerran Suomen alueella. Harjoitukseen osallistuu 20 valtiota ja noin 35 alusta sekä 70 ilma-alusta.2

Vuosittainen Baltops-harjoitus on Naton johtama merisotaharjoitus Itämeren alueella.

 

Suomen luovuttaminen suurvaltojen käyttöön on turmiollista

Ihmetystä herättää jo se tapa, jolla puolustusministeri Jussi Niinistö (PS) kertoi ilman perusteellista keskustelua mahdollisista poliittisista ulottuvuuksista, jotka liittyvät päätökseen USA:n joukkojen päästämisestä Suomeen.2

Puolustusministeri Jussi Niinistö (PS).
Puolustusministeri Jussi Niinistö (PS).

Kansanedustajat ovat olleet käärmeissään heikosta tiedotuksesta. Useat puolustusvaliokunnan (pv) ja ulkoasiainvaliokunnan (uav) jäsenet kuulivat Yhdysvaltojen hävittäjien ja maavoimien toukokuisista harjoituksista Suomessa ensimmäistä kerran joukkotiedonvälityksen kautta.1

Yllä olevasta voidaan päätellä, että: Sionistisen lännen ja Ukrainan sionistisen mafian yhteisvoimin aloittaman Ukrainan kriisin myötä Suomen presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan työstämänä linjattiin, että Suomi ei jättäydy ulkopuolelle mistään sellaisesta Naton tai Nato-maiden kanssa tapahtuvasta harjoittelusta, jossa Suomi on aikaisemmin ollut ja joka vielä antaisi plussaa omalle puolustusosaamiselle.

Tästä huolimatta Suomen ei tule osallistua sellaiseen harjoitteluun, joka uudessa tilanteessa on saanut toisenlaisen luonteen ja johon osallistumisella voisimme antaa väärän signaalin Suomen turvallisuuspolitiikan ”kestävästä peruslinjasta”.

Suomea velvoittaa YK:n peruskirja, EU-sopimus ja isäntämaasopimus ottamaan vastaan ja antamaan harkintansa mukaan sotilaallista apua kriisitilanteissa.

Selvää pitäisi kuitenkin olla, että yllä olevista onnettomista sopimuksista huolimatta Suomen maaperää, vesistöjä tai ilmatilaa ei pidä sallia kenenkään käytettäväksi, sillä siitä aiheutuu vihamielisiä tulkintoja muiden maiden taholta, kuten nyt varmaankin Venäjän puolelta koituu vähemmän diplomaattisia ajatuksia Suomea kohtaan.

 

Suomen Yhdysvaltojen liehittely ja Nato huuma on hyvin kohtalokasta

Asiantuntijat suhtautuvat kriittisesti puolustusministeriön päätökseen. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro sanoi amerikkalaisten joukkojen tulemisen Suomeen olevan huonosti harkittu päätös nykyisen kaltaisessa poliittisessa kokonaistilanteessa. Tässä ei siis ole otettu ensinkään huomioon kansainvälisen suurvaltapolitiikan jännitteitä.

Argumentiksi esitettäköön, että Suomen ulkoministeri ja puolustusministeri eivät pidä amerikkalaisten tuloa viestinä Venäjän suuntaan. Se on kuitenkin selvä signaali Venäjälle, jolla kerrotaan, että ”mahtava” Nato ja Yhdysvallat muka olisivat Suomen turvana, mikäli esimerkiksi Putin alkaisi olla aggressiivinen Suomea kohtaan.

Kangaspuro huomauttaa amerikkalaisten sanovan täysin avoimesti, että harjoitukset ovat osa Yhdysvaltojen vastausta Venäjälle Ukrainan kriisiin, jota varten armeijalle on myönnetty miljardien dollarien lisärahoitus. Hänen mukaansa Suomi asetetaan tilanteessa amerikkalaisten Venäjää vastaan osoittaman voimankäytön ja -näytön asetelmaan (IL 19.2.2016).

Edustaako tämä päätös presidentti Sauli Niinistön uudenvuoden puheessaan mainitsemia luottamusta lisääviä toimenpiteitä Itämeren alueella? Puolustusministeriön päätökset eivät ainakaan herätä luottamusta Suomen ja Venäjän suhteisiin.

Jenkkijoukkojen saapuminen Suomeen tarkoittaa sitä, että Suomi asetetaan tässä tilanteessa amerikkalaisten Venäjää vastaan osoittaman voimankäytön ja -näytön asetelmaan.
Jenkkijoukkojen saapuminen Suomeen tarkoittaa sitä, että Suomi asetetaan tässä tilanteessa amerikkalaisten Venäjää vastaan osoittaman voimankäytön ja -näytön asetelmaan.

Suomen ulkopoliittinen linjaus on muuttunut täysin Yhdysvaltalaista ja samalla Nato-rintamaa puolustavaksi suuntaukseksi, joka osoittaa avoimesti vihamielisyyttä Venäjää kohtaan. Tällä menettelyllä halveksitaan Suomen ja sen kansalaisten turvallisuutta. Suomen johdossa ovat rikolliset mafiat.

 

Kansainvälinen suurvaltapolitiikka: Venäjän turvallisuuden uhat

Venäjän päivitetyn turvallisuusstrategian mukaan Naton laajeneminen on uhka Venäjän turvallisuudelle, kertoo BBC.

Presidentti Vladimir Putin on hyväksynyt päivitetyn strategian, jonka mukaan USA ja sen liittolaiset ovat käynnistäneet Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaan suunnattuja vastatoimia. Strategian mukaan Venäjä vahvistaa asevoimiaan uusien turvallisuusuhkien takia.

Venäjän päivitetyn turvallisuusstrategian mukaan Naton laajeneminen on uhka Venäjän turvallisuudelle, kertoo BBC.
Venäjän päivitetyn turvallisuusstrategian mukaan Naton laajeneminen on uhka Venäjän turvallisuudelle, kertoo BBC.

Ukrainan kriisi, Naton laajentuminen Baltiassa ja Venäjän saartaminen sanktioilla ovat kiristäneet kansainvälistä suurvaltapolitiikkaa äärimmilleen, joka ilmenee jo Putinin hyväksymässä turvallisuus-strategiasta.

Yllämainitun kansainvälisen jännittyneen tilanteen huomioiden Suomen puolustusministeriön päätös amerikkalaisjoukkojen saapumisen hyväksymiselle maahan on todellakin Suomen ja sen kansalaisten turvallisuutta halventava toimenpide. Päätöstä voidaan epäillä valtionpetoksena eli rikoslain 13 lukua vastaan suunnattu tekona.

Isäntämaasopimuksessa on kysymyksessä Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksettomasta ja sitovasta luovuttamisesta sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia operaatioita varten. Eikö juuri puolustusministeriön päätös jenkkiarmeijan päästämisestä Suomeen palvele täsmällisesti solmittua Suomelle hengenvaarallista isäntämaasopimusta?3 Kyllä, sitä se palvelee.

Suomen poliittisen eliitin on aivan turha kuvitella, että Suomelle olisi Natosta jotakin turvaa. Jos Euroopassa syttyisi sotatila, kukin Nato-maa määrittelisi itse omat turvallisuustarpeensa sekä niiden ensisijaisuusjärjestyksen. Suomea pidettäisiin vain tukikohdan arvoisena. Muut eivät katsoisi Suomea puolustamisen arvoiseksi.

Kuitenkaan todellisuudessa ei ole olemassa amerikkalais-venäläisen sodan mahdollisuutta, sillä todellisia eturistiriitoja ei ole ja siten myös molemmat tunnustavat toisensa suurvalta-aseman sekä etupiirit. Mutta toisaalta Naton laajeneminen ja Yhdysvaltalaisen hävittäjälaivueen saapuminen Venäjän länsirajalle pakottaa Venäjän vastatoimiin.

Selvää tietysti on, että Suomen poliittista eliittiä ei kannata puolustaa, sillä se on Suomen ja sen kansan vihollinen.

Edellä esitetty puolustusministeriön päätös korostaa erikoisesti sitä, että Suomen on mitä pikaisimmin erottava Euroopan Unionista, eurosta ja isäntämaasopimuksesta. Suomen on noudatettava puolueettomuus politiikkaa ja luotava ystävälliset suhteen Venäjään.

Venäjä ei ole Suomelle uhka vaan mahdollisuus. Mutta Suomi on valinnut ulkopoliittisen tuhontien. Länsivaltojen nöyristely idän kustannuksella on suomalaisille hengenvaarallista politiikkaa ja myös taloudellisesti kannattamatonta.

Katsokaamme historiaan: viimeisten 300 vuoden aikana Venäjä ei ole kertaakaan hyökännyt Suomen kimppuun, paitsi silloin kuin Suomen valtias Ruotsi hyökkäsi ensin tai suuren eurooppalaisen sodan osana. Näitä olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat, Suomen valloitus 1808–09 ja toinen maailmansota. Jättimäiset eurooppalaiset sodat ovat viimeisten 200 vuoden aikana syttyneet pintapuolisesti sanoen Saksan ja Ranskan riidan takia. Eihän Saksa ja Ranska enää sotisi keskenään, sillä niitä kontrolloi nyt sionistinen harvainvalta, kuten USA:ta hallitsee se samainen eliitti4, jonka lonkerot ulottuvat myös Venäjälle.

Lopuksi mainittakoon lännen ja Venäjän vastakkainasettelusta, että Vladimir Putin ja Venäjä eivät edusta riittävästi oppositiota globalisaatiolle ja sionistisen eliitin liikepankkien vallalle. Toivoisin tietysti asiantilan näin olevan. Jo sionistisen eliitin rahoittaman ja organisoiman bolševikkivallankumouksen jälkeen silloinen neuvostovaltio oli sionistisen eliitin instrumentti,5 jota on myös nykyinen Venäjä. Putiniin vaikuttaa myös sionistinen eliitti, mutta ei niin lujasti kuin Obamaan. Toisaalta Putinin rooli on ymmärrettävä, sillä suurvallan johtajana hän ei voi asettua minkään tahon äärimmäiseksi puolustajaksi julkisuudessa. Hän ei voi julkisesti ryhtyä esimerkiksi historiallisen revisionismin kannattajaksi.

Sionistien vihan lietsominen ei kohdistu vain lännen puolelta Venäjää kohtaan, vaan kysymyksessä on vastakkainasettelu. Tästä esimerkkinä ovat kuuluisat talouspakotteet, jotka ovat vahingoittaneet keskituloisia ja yrityksiä, mutta sionistiseen oligarkiaan ja vastaavasti lännen talmudistiseen eliittiin niillä ei ole vaikutusta.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. HS (19.2.2016). Sotaharjoitukset saavat uudet tiedotussäännöt – USA:n joukkoja kolmeen harjoitukseen kevätkesällä.
 2. Turun Sanomat (20.2.2016). Tuomioja: Ministerit yhtä tietämättömiä kuin kansanedustajat.
 3. http://ipu.fi/yhteisymmarryssopimus-mou-suomeksi-versio/
 4. Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan.
 5. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

19 kommenttia

 1. Kirjoitus tuli kuin tilauksesta. Juuri näitä aiheita täällä on veivattu.

  USA aikoo miehittää Suomen keväällä
  http://nwohavaintoja.blogspot.fi/

  Jo nyt Suomalaisen median taso huolestuttaa valtaosaa Suomen kansalaisia. Mutta nyt suomalainen media tulee saamaan informaatiosodassaan toivottua taustatukea (NSA, CIA). Tulette kuulemaan ihmeteltävää median valehtelua, joka kohdistetaan Venäjään. Tästä lähtien ei kannata luottaa yhteenkään suomalaisen median tuottamaan Venäjää koskevaan uutisointiin.

  Toivottavasti se skenaario ei toteudu, jossa ulkoisen vallan läsnäoloa heikennetään luomalla mahdollisimman paljon kaaosta maahan, jonne ulkovalta on siirtänyt sotilaallista läsnäoloaan. Se johtaisi päättymättömään sisällissotaan.

  Suomalaisten kohdalla tämä skenaario olisi todellinen katastrofi, koska silloin jaettaisiin kenttäoikeutta (kostotoimia) henkilöön katsomatta. Pakolaisten määrä olisi merkittävä, mutta vastaanotto olisi samanlainen kuin pahimmillaan maahanmuuttajilla.

  Vaihtoehtomediat joutuvat vaikeuksiin.

  Plusääni(23)Miinusääni(3)
  1. À propos, parempi olisi, että Jumala miehittää Suomen sotilaillaan kristityillä. Suomi saisi toivottua taustatukea kaikkeen (Jumalan).

   Hajota ja hallitse (nyk. hajota ja tuhoa) -viritelmillä on näköjään agenttinsa lähes joka kommentissa nykyisin, kuin yhteisestä sopimuksesta.

   Jumalan miehityskeino:

   http://ftp.funet.fi/pub/doc/bible/finnish/1933,38/

   Lyhyesti täällä:

   Todellinen Matrix, osa 6

   ”Sen tähden Herra – – julmistui; ja – – nousi viha, koska he eivät uskoneet Jumalaan eivätkä luottaneet hänen apuunsa” (Ps. 78:21-22).

   ”eikä ole muuta auttajaa kuin minä (so. Jumala)” (Hoosea 13:4).

   Plusääni(13)Miinusääni(3)
 2. WW3:n aloituspäivä on ihan nurkan takana. Syyriasta se alkaa, leviää ensin lähi-itään joka tulee olemaan liekeissä. Ja pian venäjälle yrittää taas joukko taulapäitä jotka eivät ole oppineet historista mitään. Kiinan on liityttävä mukaan, sillä jos se odottaa liian pitkään ja venäjä pääsee liian huonoon kuntoon, jää se yksin länttä vastaan. Jos venäjästä ei USA:n hegemonialle ole enää vaaraa niin kiinasta tulee automaattisesti seuraava kohde.

  Se mikä on huolestuttavaa suomalaisten kannalta on päättäjien munaton toiminta tai suoranainen maanpetos aikomus. Keväällä suomi miehitetään harjoittelutoimintaan vedoten, ja uskokaa pois, ne lukemat mitä nyt ilmoitetaan osoittautuvat ihan hölynpölyksi. Tänne tulee hiukka enemmän NATO kalustoa kuin mitä media nyt suostuu kertomaan.

  http://fi.sott.net/article/354-Operaatio-Barbarossa-2-0-Yhdysvallat-miehittamassa-Eurooppaa-hyokatakseen-Venajalle

  Turkki lisää joukkoja rajalla jatkuvasti ja jo nyt siellä on satoja hyökkäystankkeja ja noin 20k miestä. Myös tykistö ja heittimet jo moukaroivat syyrian puolta, antaakseen tulitukea ISIS terroristeille. 350k miehen armeija sekä suuri määrä kalustoa ”harjoittelee” saudi arabian pohjoisosassa. Tämä armeija ei ole niin vaarallinen kuin turkin armeija, mutta suuri määrä saattaa silti riittää syyrian puolustuksen yliajamiseen kun samaan aikaan turkki hyökkää pohjoisesta. Saudeilla on nyt 4-7 ydinohjusta joilla se kostaa mahdolliset Iranin tekemät iskut kun kähinä alkaa. Viimeisin tieto siltä rintamalta on, että hyökkäystä aikovat maat ovat antaneet kansalaisillee varoituksen olla matkustamasta libanoniin ja siellä olevien pitäisi poistua maasta pian. Lisäksi turkin ja muidenkin valtioiden sukellusveneet on laitettu partioimaan syyrian rannikolle ja tarkoituksena on heti sodan alettua upottaa venäjän alukset. Varsinkin en joissa on ilmapuolustusta. Luultavasti suunnitelmat on jo valmiina kuinka tuhota jo syyriassa olevat S-300 ja S-400 järjestelmät. Sitten ilmatila on avoinna hyökkääjille jotta saavat ilmaherruuden.

  https://www.superstation95.com/index.php/world/930

  Tuolta sivustolta saa päivittäisen infon miten tilanne etenee.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Oi, Suomi miehitetään! Ja sitä voi seurata oikein netistä sivustolta! Miehittäjä heprealaiset (heidän velkarahajärjestelmällään absoluuttisesti orjuuttama ja hallitsema USA). Valmiiksi heprealaiset – jotka velkarahajärjestelmällään hallitsevat YK:ta, NATO:a ja kaikkien maiden hallituksia – ovat organisoineet tänne jo paikallisen ISIS:n, mamusoturit. Heprealaisrintamassa USA, Israel, Saudi-Arabia, Euroopan maiden hallitukset jne.!

   Oi, suljetaanko vihdoinkin tältä lastenmurhaajakansalta (jo 700 000 lasta murhattu laillistetuissa aborteissa), homokansalta, jumalanpilkkaajakansalta ja perkeleenpalvontakansalta (Suomen sananvapaus on perkeleen sananvapautta, koska kansa on perkeleen orjien joukkio)!

   Olisiko se kaikkialla rääkyvälle, Jumalaa pilkkaavalle ja homoilevalle murhaajakansalle oikein?

   ”Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin” (Hebr. 10:31).

   Oikeinko kurkutkin auki?

   Plusääni(14)Miinusääni(5)
    1. Laurion on siis turha jauhaa.

     Tai Jumalan:

     ”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20).

     Pyöriköön siis yksin kirouksen levy:

     ”Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu!” (1. Kor. 16:22).

     Tuomio levy.

     Mitä se minulle kuuluu?

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Millä tavalla homot ovat uhka yhteiskunnalle? Selitykseksi ei riitä se iänikuinen paskanjauhanta, eli Raamattu sitä ja Raamattu tätä. Homoutta ei nimittäin tuomita Raamatussa mitenkään, joten teko-Kristittyjen sekavalle homovihalle ei ole mitään perusteita. Jeesus hyväksyi homot, huorat, juopot ja muut ”poikkeavat”, mutta samaan te teko-Kristityt ette kykene.

   http://www.notalllikethat.org/taking-god-at-his-word-the-bible-and-homosexuality/

   http://rationalwiki.org/wiki/Arsenokoites

   http://www.stopbibleabuse.org/biblical-references/paul/arsenokoites.html

   http://www.gaychristian101.com/Arsenokoites.html

   Kuten jenkit sanoisi, put that in your pipe and smoke it.

   Plusääni(1)Miinusääni(6)
   1. ”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus” (3. Moos. 18:22);

    ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13);

    ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät – – homoseksuaalit – – saa periä Jumalan valtakuntaa” (1.Kor. 6:9-10);

    ”ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille – – homoseksuaaleille – – ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan” (1. Tim. 1:9-10).

    ”Ulkopuolella ovat koirat” (Ilm. 22:15). Koirat tarkoittavat homoseksuaaleja; jakeissa 5. Moos. 23:17-18 koiranpalkasta puhuttaessa koira (hepr. kyoon) tarkoittaa haureellista pyhäkköpoikaa.

    ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat KUOLEMAN ANSAINNEET, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät” (Room. 1:18-32).

    KOKO Suomen kansa on saastainen lastenmurhaajakansa (jo 700 000 teurastettu laillisesti aborteissa) ja homokansa. Tuhon ja helvetin tuomio odottaa.

    Mutta mitä se minulle kuuluu?

    Plusääni(8)Miinusääni(0)
    1. Tuohon koira-asiaan (viides kappale ylhäältä) näkyy tuleen virhe. Jakeessa 5. Moos. 23:18 sanassa ”koiranpalkka” on siis heprean koiraa tarkoittava sana keleb. Sillä viitataan edellä olevan jakeen ”haureellisiin pyhäkköpoikiin” (qaadeesh). Tuo kyoon on kreikankielinen (ei siis hepreankielinen) koiraa tarkoittava sana, ja se on siis jakeessa Ilm. 22:15. Koska Vanhan testamentin ”koira” tarkoittaa homoseksuaalia, niin tarkoittaa sitä myös Uuden testamentin ”koira” jakeessa Ilm. 22:15.

     Plusääni(5)Miinusääni(0)
 3. Kangaspuro on niitä harvoja selväjärkisiä Venäjä tutkijoita, joka kykenee ajattelemaan realistisesti sitä mikä on Suomen ja suomalaisten etu. Tässä Maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomen puolustusvoimien pullistelu sotaharjoituksilla Venäjän päävihollisen USA:n kanssa (USA myös listannut yhdeksi pääviholliseksi Venäjän uudessa doktriinissa) Suomen maaperällä on kannaltamme haitallista, sen tulemme näkemään ennemmin tai myöhemmin. Jotain suuruusluokkaa naapurin asevoimien kyvystä kertoo amerikkalainen strategiainstituutti Sciscon julkaisema raportti ja analyysi mahdollisesta USA:n ja Venäjän miehityssodasta keskenään. Sen analyysin lopputulema oli että Venäjä voittaisi tämän sodan. No tuosta voi päätellä ainakin sen, että toista Talvisotaa ei tule ja jos tulee niin se on Suomen osalta totaalinen tuho. Naton sotilaat ei tänne tule kun harjoittelemaan, tosipaikassa Suomen takia ei uhrata ensimäistäkään valiosotilasta. Tämä vaan on realiteetti koska Suomessa ei ole kultaa, timantteja eikä öljyä.

  Plusääni(7)Miinusääni(5)
 4. Kangaspuro on kyllä melkein kuin eräs dosentti eli täysin Putinin juttuja laulava stallari.

  Plusääni(7)Miinusääni(9)
 5. Repe on harvinaisen typerä. Miksi ammut viestintuojaa Kangaspuron kohdalla?

  Mikrosofthan toi Nokiaan rikkauden ja mammonan 🙂

  Samaa mammonaa on nyt tulossa Suomeen laajasti, nauti 🙂

  Plusääni(6)Miinusääni(4)
  1. Kangaspuro vaikuttaa desantilta. Hän toistelee vain Venäjän näkökantoja joka asiassa. Muistaakseni hänelläkin on taistolaismenneisyys kuten instituutin joihtajalla. Koko Aleksanteri-instituutti on KGB-viritys.

   Koska miestä ihannoitiin, en voinut vastustaa kusausta. Muutenkaan en pidä kumastakaan ilmansuunnasta.

   Plusääni(5)Miinusääni(5)
 6. Ei tätä mitään miehitetä! Kun muurarit saadaan poliisista ja armeijan johdosta pois on aika puhdistaa koko maa afrikkalaisista ja lähi idän miehistä!! Aasialaiset saa jäädä!

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 7. Olen vahvasti sitä mieltä että nykyaikana sotia ei voiteta aseilla ja väkivallalla. Sodan käsite on muuttunut, Valloittaminen on hidasta toimintaa joka tapahtuu sivistyneesti akateemisten, kouluissa aikaansa kuluttaneiden ja menestyneiden ihmisten kokoustaessa ja allekirjoittaessa sopimuksia sekä säätäessä uusia lakeja.

  Me itse tuohoamme oman identiteettimme, kulttuurimme ja valtiomme. Mitä meille voisi tehdä että lopettaisimme tämän tuhoisan toiminnan. Ehkä meidän ja minun etunenässä pitäisi katsoa peiliin ja mennä syvälle sisimpään; kysyä onko mitään mitä voisin tehdä. Miten voisin itse suojella omaa kansaa ja elämänmuotoa.
  Ehkä kannattaisi ottaa oppia niiltä vahvoilta kansoilta jotka yhä elävät ilman omaa valtiota mutta ovat säilyttäneet itsenäisyytensä, tapansa, kutuurinsa , itsetuntonsa ja ylpeytensä sydämessään.
  Sotaa käydään henkisellä tasolla, mielipideilmapiirissä, kulttuurin avulla. Tällä tasolla pitäisi olla meidänkin valmiit vastaamaan vastustajillemme.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat