Supo on solutettu epäisänmaallisella aineksella: onko turvallisuus uhattuna?

Suuret tiedotusvälineet ovat viime päivinä revittelleet Suojelupoliisin (Supo) uusimmasta vuosikirjasta löytyvää lukua ”äärioikeiston” kasvavasta uhasta. Jo 1990-luvulta lähtien Supo on raporteissaan kertonut vesi kielellä kuinka äärioikeiston väkivaltainen uhka on aivan nurkan takana, mutta koska mitään ei ole tietenkään tapahtunut, se on joutunut vuodesta toiseen toistamaan samaa ennustettaan, jotta mielikuva ”kansallisen turvallisuuden riskistä” säilyisi. 
Raportin kirjoittajilta alkavat loppua jo adjektiviit ja superlatiivit heidän yrittäessään ylläpitää ”kasvavaa äärioikeiston uhkaa”, vaikka mitään näyttöä terrorismista ei olekaan. Ylen agendauutisessa Supo: Äärioikeistolaisen terrori-iskun valmistelusta on saatu viitteitä – suurimmat uhat tällä hetkellä ovat äärioikeisto ja ääri-islamistit uhkaa yritetään paisuttaa tarkoituksellisen epämääräisesti saaduilla ”viitteillä”.


Supon pitäisi ensisijaisesti valvoa epäisänmaallisia voimia, Suomen myyjiä, äärivasemmistoa ja muita kansanpettureita, mutta sen korruptoitunut johto onkin ottanut silmätikukseeen kansallismieliset, jotka se haluaa esitää kierosti kansallisena uhkana. Suojelupoliisiin vuosiraporttia lukiessa tulee väistämättä mieleen, että Supo itsessään on kansallisen turvallisuuden uhka, sillä se näyttää tulleen pahasti epäinsänmaallisten EU-globalistien ja woke-liberaalisosialistien soluttamaksi. 
Sisäisten uhkien näkeminen kansallismielisissä kertoo paljon Supon johdon ideologisista prioriteeteista ja harhaisesta viholliskuvasta. Supon politisoitumista ei suinkaan vähennä sen raportissa käyttämät sananvalinnat ja tulkinnat, jotka ovat tuttuja vaemmiston ja EU:n liberaalisosialistien retoriikasta.

Raportissaan Supo väittää kansainvälisen (sic) äärioikeistolaisen terrorin kumpuavan ideologiasta, jota ruokkii ”salaliittoteoria” nimeltä väestönvaihtoteoria. Toisin kuin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat, Yle ei käytä Supon viljemää sanavalintaa ”salaliittoteoria”, mutta antaa silti ymmärtää, että kyse on ideologiasta eikä tilastollisiin perustuvista väestöllisistä muutoksista: 

Vuosikirjassaan supo nostaa esiin myös maailmanlaajuisesti levinneen ”väestönvaihtoteorian”. Se on supon mukaan yksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista.

Kuka tahansa voi tilastoihin perehtymällä ja eurooppalaista katukuvaa katsomalla huomata, että väestön vaihtuminen, jossa ulkomaalaistaustaisen määrä kasvaa vapaasti ja kantaväestön määrä vähenee, on tosiasia. Miksi Supo ja valtamedia haluavat tästä huolimatta levittää suurelle yleisölle mielikuvaa, että yleisesti havaittu demografinen muutos on mielikuvitukseen perustuvaa salaliittoteorisointia? 
Silmänkääntötemppu onnistuu, koska valtion asiantuntijavalta haluaa sekoittaa vallitsevan väestötrendin teorioihin, joissa salaliittomaista on vain muutoksen selittäminen eliitin oletetuilla motiiveilla. Sekoittamalla nämä keskenään tilastollisesti vahvistetun demografisen muutoksen toteaminen saadaan näyttämään perusteettomalta ”salaliittoteorialta”. 

Kansalaisvaikuttaja Tapio Linna analysoi riippumattomassa sosiaalisessa mediassa tiiviisti ja tyhjentävästi salaliittoteorian suhteen tosiasioihin:

Tuo mainittu salaliittoteoria väittää siis, että tämä väestöllinen kehitystrendi ja kantaväestön jääminen ennen pitkää vähemmistöksi omassa maassaan, olisi poliittisen ja taloudellisen eliitin tavoite ja yhteinen juoni, ja että siihen liittyisi kaikenlaisia arveluttavia vaikutteita. Salaliittoteoriaksi tämän tekee siis se, että siinä ilman selviä todisteita oletetaan eliitillä olevan tällainen tavoite.

No, salaliittoteoria on salaliittoteoria. Tämä salaliittoteoria ei silti ole aivan irrallaan todellisuudesta, sillä vaikka ei ole syytä olettaa, että eliitillämme (tai jollakin sen osalla) on tällainen pitkän tähtäimen yhdessä sovittu tavoite kantaväestö marginalisoimiseksi, niin se, että eliittimme suhtautuu tähän kehitystrendiin välinpitämättömästi tai jopa myötämielisesti, antaa aiheen todeta, että väestönvaihto on tahallisen politiikan ennustettavissa oleva lopputulos.

Väestönvaihdosta puhuminen ei siis useinkaan viittaa taustalla oleviin vahvistamattomiin motiiveihin, vaan kehityskulkuun, joka on dokumentoitu kylmillä tilastollisilla luvuilla. Koska käynnissä oleva väestöllinen katastrofi on kaikkien nähtävissä, sen syiden arviointi pitäisi olla vapaata akateemista debattia ilman että se leimataan suoraan salaliittoteoriaksi. 
On nimittäin selvää, että väestönmuutos eli väestönvaihdos ei ole tapahtunut luonnonlainomaisesti itsestään, vaan sen takana ovat tietoiset poliittiset päätökset ja valinnat. Läntisen maailman päättäjät ovat koko ajan tienneet mitä he tekevät ja olisi myös naivia olettaa, että he ovat tietämättömiä päätöstensä peruuttamattomista seurauksista. Siksi heidän motiiviensa perään kyseleminen on täysin rationaalinen reaktio tilanteessa, jossa jo lähitulevaisuudessa kantaväestö on jäämässä vähemmistöasemaan. 
Toisaalta on yhdentekevää onko tuhopolitiikan takana lyhytnäköinen taloudellinen ahneus, naivi idealismi tai pahantahtoinen tuhofantasia, sillä yhtä kaikki vaakalaudalla on länsimaisen korkeakulttuurin jatkuminen. Kukaan voi tuskin vakavissaan väittää, että afrikkalainen kognitiivisesti haasteellinen populaatio voisi ylläpitää samantasoista kulttuuria kuin me.
Tilanne on Suomessakin huolestuttava, josta kertoo uutisvirtaan puuroutuvat väestömuutoksen tilastouutiset. Matalan intensiteetin vihamielinen invaasio on vain voimistumassa, mutta kansallisesta turvallisuudesta vastaava Supo leimaa asian esille tuomisen ”salaliittoteoriaksi”, joka vain ”lisää väkivallan uhkaa”. Ajatus on nurinkurinen, sillä monet tutkimukset puhuvat sen puolesta, että yhteiskunnallisen konfliktin riski on suurin monietnisissä ja varsinkin sellaisiksi tarkoituksella luoduissa valtioissa. Edesmenneiden professorien Yrjö Ahmavaaran ja Tatu Vanhasen kirjassa Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin (2000, s. 293) kun tiedetään, että

etnisiä konflikteja todellakin syntyy kaikissa etnisesti jakautuneissa yhteiskunnissa ja että konfliktit ovat yleensä sitä vakavampia, mitä enemmän geneettisesti toisistaan poikkeavista ryhmistä on kysymys, on vaikea välttyä johtopäätökseltä, että meidän on paras tottua ajatukseen etnisten konfliktien pysyvyydestä. (…) Mitä heterogeenisempi väestö on etnisesti, sitä enemmän etnisiä konflikteja esiintyy ja sitä merkittävämpiä ne ovat. Korrelaatioanalyysin (N=183) tulosten mukaan noi 54 prosenttia etnisten konfliktien asteen vaihelusta selittyy väestön etnisen heterogeenisyyden asteella.

Länsimmaissa ja erityisesti Suomessa sisäisen konfliktin riskiä on lisätty kasvattamalla kansalaisilta kysymättä vieraiden populaatioiden määrää. Jos Supo olisi aidosti huolissaan kansallisesta turvallisuudesta, se pyrkisi tuomaan esiin riskit, joita maahanmuuton kannattajat saavat toiminnallaan aikaan. Nykyisen kulttuuritrendin vallitessa Supolta on turha odottaa tällaista suoraselkäisyyttä, joten se palaa isänmaan linjoille vasta ns. ylimääräisen uutislähetyksen jälkeen.

Yle Watch

____________________

Kirjoitus on alkuperin julkaistu 24.3.2021 Yle Watch -sivustolla.

28 kommenttia

 1. Suurin uhka Suomelle 100 vuotta sitten oli kommunismin uhka.. ja on sitä nyt enemmän kuin koskaan. Itsenäisyyden aikana Suomi taisteli kolme sotaa kommunismia vastaan, jotta saisimme elää vapaassa maassa. Vapaus on muisto menneisyydestä, kun nykyinen sukupolvi haluaa elää kommunistisessa totalitarismissa. Omituista, mutta totta.

  Plusääni(28)Miinusääni(0)
  1. ”Suurin uhka Suomelle 100 vuotta sitten oli kommunismin uhka.. ja on sitä nyt enemmän kuin koskaan. Itsenäisyyden aikana Suomi taisteli kolme sotaa kommunismia vastaan”. Tuo ”kommunismi” on vain juutalaismafian instrumentti poliittisten päämääriensä saavuttamiseksi. Maailman uhkana ei ole kommunistit tai ”kommunismi”. Itseasiassa kommunismia maailmassa ei ole vielä edes ollutkaan.

   Vuoden 1917 vallankumous Venäjällä ei ollut bolshevikkien tekemä. Robert Wilton osoittaa faktoihin perustuen teoksessaan Romanovien viimeiset päivät, että juutalaiset toimijat tekivät vallankaappauksen Venäjällä ja heillä on myös nykyisin paljon valtaa maassa.

   Kommunismin taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen järjestelmän teorian kehitti saksanjuutalainen filosofi, taloustieteilijä ja poliittinen teoreetikko Karl Marx klassisessa 1848 kirjassaan Kommunistisessa manifestissa, jonka mukaan puhdas kommunismi johtaa yhteiskuntaan, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia eikä tarvita rahaa tai yksilön varallisuuden kasautumista. Juutalaismafia käytti Karl Marxin teorioita ja sosialistisen kommunismin ideologiaa vallankaappauksessa Venäjällä (1917) ja sitä seuranneessa Neuvostoliitossa, joka oli juutalaistoimijoiden luomus.

   Suomi koki vuonna 1918 sisällissodan draagisimmat käänteet, ja tämän -sodan syntymisen yhtenä osatekijänä oli juuri juutalaismafia. Suomen sisällissota oli tietysti vain osa Eurooppalaista poliittista myllerrystä ja globaalia valtapolitiikkaa, jonka rattaisiin myös Suomi johdateltiin.

   Yllä olevaan viitaten talvi- ja jatkosodassa Suomi taisteli juutalaismafiaa vastaan, eikä oikeastaan Venäjää tai venälaisiä vastaan. Näin ollen Suomi ei todellisuudessa edes taistellut tuolloin ”kommunismia” vastaan, vaan poliittista instrumenttuia vastaan.

   Sanottakoon vielä selvennykseksi, että en tietenkään kannata juutalaismafian kommunismia.

   Plusääni(29)Miinusääni(1)
   1. Juutalaisten ideana on kommunistinen EU-liittovaltio, josta meidät tuhotaan pois ja orjiksi otetaan lähi-itäläisiä ja afrikkalaisia eli typerimpiä eliöitä (katsokaa ÄO-tilastoja), joita tämä planeetta päällään kantaa. Nuo em. olennot eivät pysty mihinkään organisoituun vastarintaan juutalaisia sionisteja ja heidän kätyreitään vastaan, kuten on nähty heidän kotiseutujensa ”kukoistuksen” tilasta. Albiinonegridejä eli ”anarkisteja” eliitti käyttää juoksupoikinaan, kuten hyvin tiedetään. Mutta joutuessaan vähemmistöksi suvakit huomaavat vihamielisten lemmikkiotustensa kääntyvän heitäkin vastaan. Silloin sateenkaariviittaiset pellenenät lentelevät katoilta alas vessaharjoineen. Kun kommunisitien eli bolševikkien eli marxilaisia oppeja soveltavien eli ortodoksiJUUTALAISTEN toteuttamat, promotoimat ja sponsoroimat vallankumoukset eivät saaneetkaan maailmanlaajuista työläistöä halutulla tavalla mobilisoiduksi, oli sionistisen maailmanvallan keksittävä uusia kanavia ja façadeja sen agendan ajamiselle.

    Tässä vaiheessa kuvioihin astuu feminismi, monikulttuurisuus sekä sateenkaarisyöpä. Se, mitä tarjotaan emansipaationa naisille ja seksuaalivähemmistöille, ei tähtää todellisuudessa mihinkään muuhun, kuin kulttuurimarxistisen agendan mukaisen eurooppalaisten tuhoamisprojektin toteutumiseen ja Paneuroopan eli homogeenisen, helposti hallittavan Euroopan liittovaltion luomiseen! Kulttuurimarxismi, jossa feminismillä on keskeinen rooli, edustaa kansa- ja perhevihamielistä arvomaailmaa. Feminismillä ei ole mitään tekemistä tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden kanssa! Sillä pyritään vain hajottamaan ydinperhe ja korvaamaan se seksuaalipervertismillä ja sairaudella. Nämä kaikki vahingolliset ja mielisairaat ideologiat ovat juutalaisia keksintöjä. Samaan syssyyn voi manita tietysti vielä ”antifasisminkin”. Koko tämä sionistinen mädätys todellisuudessa johtaa kaiken ainutlaatuisen ja korvaamattoman monimuotoisuuden katoamiseen!

    Tästä on selvästi otettu mallia ikuisen kasvun utopialle ja muulle kansakuntia orjuuttavalle ja kurjistavalle touhulle:

    ”Marxilaisen filosofian perusteet”:

    »Vastakohtien ykseys ja taistelu on laki, jonka vaikutuksesta olioille, ilmiöille ja prosesseille ovat ominaisia taistelutilassa olevat sisäisesti ristiriitaiset puolet ja tendenssit; vastakohtien taistelu antaa kehitykselle sisäisen virikkeen ja kartuttaa ristiriitoja, jotka ratkeavat tietyssä vaiheessa vanhan kadotessa ja uuden ilmaantuessa.»

    »Mutta niin kovaa kuin vanhan, aikansa eläneen muodon vastarinta lieneekin, sen on sisällön kehittyessä välttämättä ja väistämättä luovutettava paikkansa uudelle muodolle. Siitä syystä on taistelu vanhan muodon ja uuden sisällön välillä kehityksen lähde. Se edistää vanhan vaihtumista uuteen sekä ikuista liikuntaa ja uudistumista.»

    »Muodon ja sisällön kehityksen dialektiikan merkityksen ilmaisi suuri venäläinen vallankumouksellinen demokraatti Nikolai G. Tšernyševski erittäin hyvin sanoessaan:

    ”Ikuinen muotojen vaihdos, tietyn sisällön tai pyrkimyksen synnyttämän muodon ikuinen hylkääminen saman pyrkimyksen voimistumisen ja saman sisällön korkeamman kehityksen seurauksena — ken on ymmärtänyt tämän suuren, ikuisen, kaikkialla vaikuttavan lain, ken on oppinut soveltamaan sitä kaikenlaisiin ilmiöihin — oi, kuinka levollisesti hän ottaakaan vastaan mahdollisuudet, jotka toisia tyrmistyttävät… Hän ei sureksi mitään mikä on aikansa elänyttä, vaan sanoo: ’tulkoon mikä on tullakseen, mutta loppujen lopuksi meidänkin kadullamme juhlitaan!'”»

    Plusääni(12)Miinusääni(1)
 2. Tässä on julkiset todisteet: Suomen ”perustuslain” 118 § ; kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Jo 9.12. 2005 jätin Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteilmoituksen lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa.

  Jotta PL 118 § voitiin tehdä piti ensin lahjoa Kansainvälinen rikostuomioistuin toimivallattomaksi Suomea koskevissa asioissa. ( He 55/2007). /( kaiki PL 118 §:n mukaiset syyteoikeudettomat tapaukset ).

  Julkiset todisteet toimitettu EIT_lle 2006 – 2008 ( EIT 24221/06) ; Eoa kanslaipäätös 1350/4/08 … jääviyksiä ei voida tutkia.

  archive.today/kimmoleaks.fi

  Rikosilmoitus PL 118 §:n valtiopetoksesta ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonnasta jätetty poliisille 2017 ( ei vielä ehditty kirjata diaariin).

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. SUPO ON GLOBALISTIEN ASIALLA
  Supolla on läheiset välit Israelin tiedustelupalvelun Mossadin kanssa kuten kaikilla tiedustelupalveluilla. Mossad on tiedustelupalveluiden kunkku. Supo ei ole isänmaallinen niin kuin pitäisi, vaan se palvelee juutalaisen maailmanvaltauksen päämääriä, joihin kuuluu mm. maahanmuuton suosiminen eurooppalaisissa valtioissa kansojen heikentämiseksi. Katsokaapa vain vapaamuurarien hallitsemaa Saksaa, joka on maahanmuuton luvattu maa. Jouduin itse aikanani Supon seurantaan, kun julkaisin informaatiota juutalaisten vaarasta. Tietosuojavaltuutettu kertoi Supon kirjanneet tiedot minusta laillisesti, mutta pitää toimintaani rikollisena. Juutalaisten toiminnasta kertominen on Mossadin persettä nuolevalle Supolle rikollista toimintaa! Supon virkailijat eivät todellakaan ole välkkyjä; tiedustelutyössä mukana olevilla pitäisi olla ainakin Mensan vaatima älykkyysosamäärä. Nykyinen hallitus ja presidentti seuraavat orjallisesti Maailman talousfoorumin agendaa. Se vie ennen pitkää Suomen kaaokseen. Saatte nähdä, että viides ”korona-aalto” tulee syksyllä. Kun ”laumasuoja” ei takaakaan pandemian loppua, tulee kysymykseen kaikkien kansalaisten rokottaminen eli mennään WEF:n agendan mukaisesti. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(22)Miinusääni(1)
  1. ”VIIDES KORONA-AALTO”
   Tarkoitin tietysti neljättä korona aaltoa. Viides tulee vasta ensi vuoden keväällä. Eli kun RT-PCR-testi osoittaa valheellisia tuloksia akuutista viruksesta, niin se leimataan johtuvan ”koronan muunnoksesta”. RT-PCR-testin monistuskertoja nostamalla voidaan aikaan saada vaikka minkälainen ”pandemia”. RT-PCR-testit pitäisi alistaa rikostutkimukseen ja koko testauksen karmeus tulisi paljastaa. Valtio syytää miljoonia RT-PCR-testeihin ja yksi positiivinen tulos maksaa jo lähemmäs 10 000 euroa. Tämä on hulluutta. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   http://koronarealistit.com/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(13)Miinusääni(1)
  2. Hei Benjamin, miten sait Tietosuojavaltuutetun kertomaan sinulle sinuun kohdistuvan vakoilun osalta, että mitä oli tehty? Onhan ko. valtuutetulla jonkin lakipykälän mukaan velvoite olla kertomatta asianosaiselle onko tämä ollut tiedustelun kohteena. Vai puhummeko samasta asiasta? Tarkoititko Tiedusteluvalvontavaltuutettua vai Tietosuojavaltuutettua? Ne ovat eri tahot. Onko sinulla Tutanota, Protonmail tai Mailfence osoitetta millä olla yhteydessä? Tuo gmail on aika huono idea.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. SUPON TOIMINNASTA
    Pyysin vuonna 2001 tietosuojavaltuutettua tarkastamaan Supon minusta tekemät merkinnät. Tietosuojavaltuutettu vastasi, että Supo oli kirjannut asiat laillisesti, mutta lisäsi, että Supo piti toimintaani rikollisena. Kutenkin vain kerran sain sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää (juutalaiset) vastaan julkaisemalla salanimellä ”Jakim Boor” kirjan ”Romanovien Viimeiset Päivät” (käsitteli juutalaisten osuutta tsaariperheen murhassa). Supo alkoi seurata toimintaani vuonna 1970, kun opintokerholaiseni järjestivät Nesteen lakon (Nesteen pääjohtaja Uolevi Raade oli sionistijuutalainen). Supo ihailee Israelin tiedustelupalvelua ja vainoaa erityisesti henkilöitä, jotka uskaltavat paljastaa sionistien rikoksia. Supo ei tiedä mitään Suomen todellisista vihollisista, vaan on eräänlainen kultapossukerho. Koko planeetan elämän tärkein tieto liittyy juutalaisiin, erityisesti Siionin Viisaisiin, joita Rothschildit johtavat. Käytän gmail-sähköpostia vaikka sitä on helppo vakoilla. Minulla ei ole mitään salattavaa. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
    https://vapaudenpuolesta.fi/
    http://koronarealistit.com/
    https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
    https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
    http://stopworldcontrol.com
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(9)Miinusääni(1)
 4. Eipä ole ensimmäinen kerta.
  Olihan meillä aikanaan punainen Valpokin. Ehkäpä Suposta tuleekin taas Valpo.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
 5. Ihmetyttää, että mikä saa ihmisen ajattelemaan ja toimimaan em. tavalla. Näitä kommunisteja sun muita anarkoja on viilettänyt enemmän tai vähemmän jo yli 100 vuoden ajan. Toki niitä on ollut aiemminkin, mutta eivät vain päässeet esille, kun elämä oli ehkä rankempaa ja voimat kului selviytymiseen.

  Olikohan jo kivikaudella heimonsa hylkäämät ja karkottamat vasemmistolaisten esi-isiä? Entä 1800 -luvun luopiot??

  Onkohan tämä vasemmistoanarkismi osittain perinnöllistä? Onko ihmisissä tällainen geenivirhe, joka saattaa jopa johtaa lajin tuhoutumiseen?? joka tap näitä ”geenivirheellisisä” tuntuu syntyvän enemmän ja enemmän ja tosiasiahan on, että vinksahtaneet ja vähä-älyiset lisääntyy enemmän. Lisäksi älykkäät ja terveet vähentävät lisääntymistään taloudellisen epävarmuuden noustessa, koska fiksut ja normaalit ihmiset haluavat myös siedettävät elinolosuhteet jälkeläisilleen.

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
  1. Europolin tilasto 2016: 142 kuolonuhria terrori-iskuissa EU:n alueella, joista 136 (96 %) oli muslimien aikaansaannoksia. Tämä tarkoittaa että sadasta iskusta 96 on muslimien tekosia. Täten muslimit ovat 23-kertaisesti vaarallisempia terroristeja Euroopassa – edes suhteuttamatta heidän lukuaan muuhun väestöön! Pian heitä tosin on jo puolet Euroopan väestöstä… Pommi-iskut, väkivalta, raiskaukset ja muut rikokset ovat kasvaneet käsi kädessä maahanmuuton kanssa niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Tilastot eivät valehtele, vaikka (((valtamedia))) niin tekeekin systemaattisesti. Meitä mädätetään sisältäpäin meidän omilla verorahoillamme.

   Missään nimessä näitä keskiaikaisen kultin harjoittajia ei pidä päästää Suomeen toteuttamaan naisvihaansa ja muita rikollisia toimia (suomalaisten murhaaminen, pedofilia jne.), jotka heidän pyhä kirjansa hyväksyy.

   Facebookissa ”rakkauden jakaminen” päänkatkaisujen jälkeen ei auta Eurooppaa mitenkään. Tämä korkeintaan innostaa islamistisia valloittajia vain uusiin veritekoihin näiden huomatessa vastarinnan olevan olematonta. Tämän sosiaalisen median sympatian asemesta meidän täytyy välittömästi:

   1) ymmärtää mistä terrori-iskut ja niiden uhka Euroopassa johtuvat
   2) estää näiden vaarallisten terroristien pääsy Eurooppaan
   3) varmistaa että ed. kohta myös toteutuu käytännössä so. rajavartion palauttaminen ja
   4) poistaa PYSYVÄSTI jo maahan päästetty vaarallinen aines.

   Hollanti ja Ruotsi ovatkin täydellisiä esimerkkejä liberalismin ja avointen rajojen tuhoisuudesta. Näitä maita kehuttiin ja palvottiin kilpaa vuosikymmeniä. Nyt ovat jo pahimmatkin suvakit huomanneet em. maiden totaalisen rappion ja kuoleman tilan. Esim. Hollannin isojen kaupunkien ulkomaalaisten osuuksien tarkastelu on vallan kauheaa touhua: siellä on jo isoissa cityissä ylitetty 50 %:n ulkomaalaisuusaste. Jälki on sen näköistä. Ruotsi on myös noussut aivan maailman kärkeen pommi-iskuissa! Raiskauksissa länsinaapurimme on maailman kuudes heti Etelä-Afrikan, Botswanan, Lesothon, Swazimaan ja Bermudan jälkeen! Em. valtiot ovat näitä HIV:n kultamaita, joissa 90-luvun lopulla jopa yli 40 %:lla väestöstä oli tartunta.

   Nizzassa Ranskassa muslimi tappoi 2016 85 ihmistä. Belgia on myös menetetty – tuo kaunis maa jossa tykkäsin matkustella aikoinani. Samana vuonna Brysselissä tapettiin 32 ja Berliinissä Saksassa 12. Tämä olikin hyvä vuosi Allāhu akbar -mottoa julistaville: ”meidän jumala [Saatana] on suurempi kuin teidän Jumalanne [Jeesus]”.

   Miten siis voitaisiin estää näitä veritekoja ja viattomien ihmisten kuolemia kotimaissamme? Helpoin ja kustannustehokkain tapa olisi estää tietyn porukan pääsy tänne kokonaan. Esim. Helsingin raiskauksista suurimman osan (melkein 70 %) tekee irakilaiset, somalit ja afgaanit vaikka heitä VIELÄ ei aivan valtavaa määrää pian 700 000 asukkaan pääkaupungissamme on. 14 % Helsingin raiskaajista tottelee nimeä Mohammed. Miksi juuri näitä kovimpia raiskareita (IRQ, SOM, AFG) täytyy tuoda maahamme? Miksi ehdoin tahdoin juuri näitä kolmea kansallisuutta – noista kolmesta maasta, joissa yhdessäkään ei ole esim. sotaa – roudataan kuitenkin Suomi täyteen? Miksei puututa näihin ongelmaporukoihin eli somaleihin, irakilaisiin ja afgaaneihin? Eikö lähes 70 %:n raiskausedustus tilastoissa laita Helsingin ”päättäjiä” yhtään miettimään, että onko järkeä tuoda näistä maista lainkaan väkeä Suomeen? Eikö se, että 14 % Helsingin raiskareista ovat nimeltään Mohammedeja, pistä ”päättäjiä” miettimään että miksi nämä Mohammedit raiskaavat ja kannattaako Mohammedeja tuoda tänne ollenkaan?

   Eli keitä nämä fanaattisiin ääriliikkeisiin sidoksissa olevat ulkomaalaiset maassamme ja Euroopassa ovat? Keitä nämä vaaralliset, uskonnolliset extremistit ovat? He saavat alkunsa vihamielisestä, vieraasta fundamentalismista, joka on suora hyökkäys meidän vapautta ja turvallisuutta vastaan. He uhkaavat meidän oikeuttamme elää suojassa kotimaassamme!

   Plusääni(14)Miinusääni(0)
 6. Mikä ihmeen äärioikeistolainen terrori? Kuinka laajaa tämä on vasemmistolaiseen ja ennen kaikkea ISLAMISTIterroriin verrattuna?

  Katselin Europolin tilastoja vuodelta 2018: muslimit eli islamistit ja ”jihadistit” (jihad on alunperin ja kirjaimellisesti muslimien oikeutettua puolustautumista omalla maallaan ulkoisia tunkeutujia kohtaan!) ovat vastuussa 24:stä terrori-iskusta aiheuttaen KAIKKI kuolemaan johtaneet iskut tuona vuonna!

  Sama tilasto kertoo että oikeistoterrori ei vain millään pärjää verrattuna islamin nimeen vuodatetun veren määrälle. Tästä huolimatta kaikki (((mielenmädätysmediat))) eli (((YLE))), (((Sanoma))) jne. pyrkivät syyllistämään valkoisia eurooppalaisia ja meitä suomalaisiakin.

  Islam ja vasemmistolaiskommunismi hallitsevat tilastoja EU-alueella terroritekoina mitattuna. Muslimit olivat vastuussa tuosta em. 24:stä iskusta ja vasemmistolaiset 19:sta. Samana tarkastelujaksona oikeiston piikkiin menee vain yksi isku.

  Yksi merkittävä ero on myös se kuolonuhreja (13 kpl) vaatineista iskuista KAIKKI olivat muslimien käsialaa.

  2018 yhteensä 129 terrori-iskua päätyi Europolin tilastoihin. Iskuista 26 estettiin tai ne epäonnistuivat. 86 iskuista oli ”etnonationalistien” tai separatistien tekemiä Espanjassa ja Irlannissa. Kuten tiedämme, noilla iskuilla on pitkä historiansa Euroopan menneisyydessä. Nuo iskut – kuten edelläkin jo mainittiin – eivät usein vaadi kuolonuhreja.

  Eli mätämediat Suomessakin voisivat ottaa päät pois puskista ja katsoa rehellisin silmin todellisuutta ja siitä karua kieltään kertovia virallisia tilastoja. Näitä lukemia ei mitenkään voi pyörittää nurin päin: todellinen ja tappava terrori Euroopassa on islamilaista – ei väliä mitä (((valemedia))) pyrkii suoltamaan 24/7; 365. Islamistien vielä onneksi pieni(?) määrä täällä EU:ssa on KÄSITTÄMÄTTÖMÄN VALTAVASTI yliedustettuna niin raiskauksissa, henkirikoksissa, terrori-iskuissa ja muissakin rikoksissa.

  (((STT))), (((Sanoma))), (((Erkko))), (((MTV3))), (((YLE))), (((Poliisi))), (((SuPo))) ja jokainen mahdollinen tuppukylän paikallislirpakekin pyrkii tosin ”jostakin syystä” jauhamaan non-stopina 180° päinvastaista valeuutisointia. Ei sovi taasen kerran todellisuus, faktat ja tilastot sen unelmakuplanarratiivin kanssa yksiin… Siis sen saman narratiivin, jonka mukaan maahan jossa on de facto 600 000 työtöntä täytyy roudata katkeamatonta ilmasiltaa pitkin kymmeniä ja kymmeniätuhansia uusia, luku- ja kirjoitustaidottomia työttömiä suoraan eläkeputkeen ja täyshoidon piiriin jokaikinen vuosi. Näillä eväillä Suomi ja Eurooppa nousuun? Mihin jäivät vihreät arvot nyt, kun jokaisen raiskailevan, rötöstelevän ja murhaavan ”kelagoldilaisen” CO₂-päästötkin 200-kertaistuvat näiden tullessa loisimaan maahamme?

  Enpä nyt muista muuta oikeistolaisen terrorin piikkiin menevää kuin sen Uuden-Seelannin (ei EU:ta) osittaisen moskeijapuhdistuksen ja Saksan jonkun kebap-ammuskelun, jossa taisi yksi tai kaksi kuolla. Hollannissa myös heitettiin polttopullo moskeijaan, mutta isku epäonnistui eikä Saatanallahin palvaamiseen tarkoitettu mökki käristynyt saati kukaan kuollut. Näiden höyhenten rinnalla on taas islamilaisen terrorin vaakakupissa lyijyä moninkertainen määrä.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
   1. Siksi kirjoitinkin ”oikeistolaisen terrorin piikkiin menevää”, kun puhuin ko. tapauksesta. Eivät kaikki muslimienkaan tekemät iskut ole välttämättä terrori-iskuja siinä tarkoituksessa kuin termin yleisesti ymmärrämme.

    Plusääni(8)Miinusääni(0)
 7. ”niin miksi epäillä sitä etteikö nwo-mafia vallanhimonsa sokaisemina olisi valmis lähes mihin tahansa omassa koko maailman haltuunotto tavoitteessaan kuten tähän astikin…”

  Tässä tulee erityisesti maailmansotien ohella mieleen 9-11, äärimmäisen psykopaattisen paatuneisuuden huipentuma nwo-agendan edistämiseksi. Ja nyt käynnistetty covid-pandemia huijaus ei sitä juurikaan häpeä raakuudessaan.
  Yhä useampi kuitenkin on alkanut epäillä että mafian tie on pian kuljettu loppuun, että sen ahneudella on sittenkin ’kakkanen loppu’.
  Henry Makowin näkemys uudesta ’Resetistä’ saattaa vielä astua BB- tai ’schwab’-mafian resetin tilalle ja pelastaa ihmiskunnan kun sen tietoisuus kasvaa ja se alkaa päästä pettureiden jäljille. Siitä vähän korjailtu konekäännös:

  Makow: The ”Great Reset” Required to Save Mankind — Ten Points … ”Suuri nollaus” tarvitaan ihmiskunnan säästämiseksi – kymmenen asiaa
  Covid-huijaus
  on antanut ihmiskunnalle ainutlaatuisen mahdollisuuden vapautua kommunismista, sodasta, masennuksesta, pandemioista, terrorismista, korruptiosta ja dekadenssista vastuussa olevien satanististen (vapaamuurarien) keskuspankkiirien ikeen alta.
  Aistin seismisen muutoksen, sanoo Makow. Pankkiirit ovat kuvitelleet liikaa ja paljastaneet itsensä ja vasallinsa (valitsemamme ”johtajat”) olevan pettureita, gangstereita, psykopaatteja, perverssejä ja joukkomurhaajia.
  Florida, Texas ja Etelä-Dakota ovat paljastaneet petoksen ja osoittaneet Covid 19: n valheeksi.

  Tätä hyväntahtoinen palauttaminen (Reset), (se kuulostaa aika ’putinmaiselta’), merkitsisi:
  1. Ensinnäkin ja tärkeintä, kansakunnat saisivat takaisin hallinnan luottojen ja valuutan luomisesta. He luopuisivat kaikesta ”ilmasta”, joka syntyi tyhjästä. (Rahan luominen siis pois yksityisiltä valtiolle)

  2. mRNA-rokotteet kielletään. Kaikki poliitikot, toimittajat ja lääketieteelliset virkamiehet, jotka tekivät yhteistyötä Covid-huijauksessa, erotettaisiin. Jacob Rothschild, George Soros, Bill Gates ja Tony Fauci pannaan syytteeseen rikoksista ihmiskuntaa vastaan, ja heidän omaisuutensa takavarikoidaan ja otetaan julkiseen käyttöön. Joe Biden joutuisi vankilaan vaalien taklaamisesta. Petturi Donald Trumpia syytetään todellisuuden vastustamisesta ja velvollisuuden laiminlyönnistä. Kaikki vaaleihin osallistuneet, mukaan lukien Trump, Pence, kongressi ja korkeimman oikeuden tuomarit, erotettaisiin ja heidät saatettaisiin oikeuden eteen.

  3. Media- ja teknologiamonopolit kansallistetaan, hajotetaan ja annetaan ihmisille, jotka takaavat sananvapauden ja tiedon vapaan liikkuvuuden.

  4. Vapaamuurarius kiellettäisiin. Sen johtavat jäsenet vangitaan. Vapaamuurareilte kielletään julkinen virka tai työ.

  5. Kommunistit (ei tarkoita kansan etua puolustavia sosialisteja) puhdistettaisiin koulutusjärjestelmästä, erityisesti yliopistoista. Yliopistot suojaavat sananvapautta ja tutkimusta. Tieteellinen menetelmä otettaisiin uudelleen käyttöön.

  6. Antifa, feministit ja muut vasemmistot lähetetään ”uudelleenkoulutus” -leireille.

  7. Vaalit rahoitettaisiin julkisesti. Yksityisiä avustuksia ei sallita. Poliitikot eivät saisi hyötyä toimistaan.

  8. Satanismin, sukupuolidysforian, laittoman maahanmuuton, ilmastonmuutoksen ja kaikkien globalististen shibbolettien edistämisestä rangaistaan ​​sakoilla ja vankeusrangaistuksilla.

  9. Perhearvoista – avioliitto, uskollisuus, vastuullinen vanhemmuus – tulisi hallituksen politiikka. Ihmisen elämää pidettäisiin loukkaamattomana. Abortti vähennetään tai kielletään.
  Tervettä kansallista ja rodullista ylpeyttä kannustettaisiin. Kaikille annettaisiin mahdollisuus henkilökohtaisten ansioiden ja työnsä perusteella.

  10. Luojan suunnitelman tiedostamiseen ja toteuttamiseen pyritään yhteisesti. Yleisöä kannustettaisiin juhlimaan elämän ihmeitä ja ylistämään Jumalaa!

  Jos nämä toimenpiteet hyväksytään, ihmiskunta pääsee ulos kuilusta ja palaa tielle, jossa ihmiskunta voi kukoistaa tarkoitetulla tavalla.
  MITÄ SEURAAVAKSI?

  Aistin, että pankkiirien yritys lukita ja muuttaa yhteiskunta pandemian perusteella epäonnistuu. Ihmiset eivät aio sietää tätä huijausta enää kauemmin.

  Pankkiirit pyrkivät kaksinkertaistamaan voimansa, kun niitä estetään. MRNA-rokotteet voivat aiheuttaa uuden sairausaallon, josta tiedotusvälineet syyttävät Covidin ”muunnoksia” ja Covid-protokollan hylkäämistä. Kuitenkin käy ilmeiseksi, että vain rokotetut kärsivät ja vastustus rokotteelle voimistuu.

  Viime kädessä kommunistinen reset, palautus, epäonnistuu. Pankkiirit ovat uskoneet liikaa itseensä ja paljastuneet ja menettäneet turmiollisen valvonta- ja hallintajärjestelmänsä. Pankkiireille jää ainut vaihtoehto: kaataa rahoitusjärjestelmä korottamalla korkoa.
  Ultimately, the Communist reset will fail. The bankers have overplayed their hand and exposed and discredited their pernicious system of control. The bankers will be left with their nuclear option: crash the financial system by raising interest rates. 
  https://www.henrymakow.com/2021/03/what-a-benevolent-reset-would-require.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=230831

  Biden’s performance was an embarrassment to the country. He is not fit for office and Americans knew it when they went to the polls in November. He should not be there. He is lost.
  https://archive.ph/sxugn#selection-1677.0-1677.58
  ——————

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 8. Läntinen lumedemokratia ja kiinalainen autokratia vertailussa
  01.04.2021 3 Comments
  Myytti amerikkalaisesta demokratiasta on murtumassa. Vain hölmö uskoo, että länsi voisi voittaa kiinalaiset tai globaalin etelän kansakunnat puolelleen näin surkeaa järjestelmää mainostamalla, kirjoittaa toimittaja Markku Siira.
  Olemme jo nähneet, niin hyvässä kuin erityisesti pahassa, millainen on länsikeskeinen, Amerikka-johtoinen maailma. Jos ”kiinalaistyyppistä sosialismia” soveltava valtiomalli korvaa länsimaisen lumedemokratian, se voisi tehdä maailmalle hyvää.
  Toimittaja: Markku Siira, blogi
  https://uvmedia.org/2021/04/01/lantinen-lumedemokratia-ja-kiinalainen-autokratia-vertailussa/

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Halla-aho: ”Me emme tarvitse yhteiskunnan pysäyttämistä””
   Emme todellakaan. Eikä maailmakaan. Mutta maailmassa on taho joka tarvitsee maailman pysäyttämistä: sota pitäisi välttämättä saada aikaan. Tuo koko ajan uutta saalista vaaniva rikollinen ja yhteistyöhön kyvytön taho pitää päämajaansa USAssa ja omaa kaksoiskansalaisuuden Lähi-itään jossa sillä on ydinasevarastonsa. Ja tuon tahon kanssa meidänkin johto on kansan tahtoa kuulematta lähtenyt tekemään meille kohtalokasta eu- ja nato-yhteistyötä.

   ”Ei ole liioiteltua sanoa, että AngloZionistisen imperiumin mytologiassa Putin on jotain, joka muistuttaa Saatanaa, tai ainakin, että hän on eräänlainen ”Sauron”, joka on pahan ruumiillistuma. Ja me kaikki kuulimme, että Biden ilmoitti äskettäin äänitetyssä haastattelussa, että Putin on ”tappaja”. Kun Jen Psaki sai mahdollisuuden pehmentää tätä lausuntoa, hän ei tehnyt mitään. Siksi voimme päätellä, että tämä oli virallinen, tarkoituksella suunniteltu kuvaus Venäjän johtajasta.”
   — The Saker
   It is not an exaggeration to say that in the mythology of the AngloZionist Empire Putin is something akin to Satan or, at least, that he is a kind of “Sauron” who is the epitome of evil. And, we all heard that recently, Biden, in a recorded interview, declared that Putin is “a killer”. When given a chance to soften this statement Jen Psaki did no such thing. We can, therefore, conclude that this was an official, deliberately planned, characterization of the Russian leader.
   https://www.unz.com/tsaker/understanding-anti-putin-psyops-preparing-for-war/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. Venäjä pilasi Great Resetin, joten nyt Yhdysvaltain proxy Ukraina aloitti sodan Venäjää vastaan:

  ”So what made the Russians suddenly move a massive invasion force toward Ukraine?

  Well, it turns out that Ukrainian President Volodymyr Zelensky essentially signed a declaration of war against Russia on March 24th. The document that he signed is known as Decree No. 117/2021, and you won’t read anything about it in the corporate media.”

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/russian-tanks-move-toward-ukraine-globe-braces-world-war-3

  As Russian Tanks Move Toward Ukraine, The Globe Braces For The Possibility That World War 3 Could Soon Erupt
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=230917

  Russia sending 56th Airborne Brigade to Crimea
  Tonight we can confirm that Russia is sending the 56th Airborne Brigade to Crimea as part of an unprecedented military mobilization amid the ongoing crisis with Ukraine, which has been escalating dangerously in recent days, with heavy exchanges of heavy weapons taking place in recent hours.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=230901

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 10. The Anti-Semitic Birth of the Zionist State
  A History of Israel’s Self-Hating Founders
  MIKO PELED • MARCH 17, 2021
  Sionistisen valtion antisemitistinen syntymä
  Israelin itseään vihaavien perustajien historia
  Kun sionismin uhreilla on vihdoin päivä oikeudessa, maailma näkee kuinka julmia ja rasistisia varhaiset sionistit todella olivat.
  When the victims of Zionism finally have their day in court, the world will see just how cruel and racist the early Zionists really were.
  https://www.unz.com/article/the-anti-semitic-birth-of-the-zionist-state/#comment-4569001

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. Yksi suurimpia huijauksia on ollut ja yhä on holokausti.
  Ron Unz on kirjoittanut perusteellisen selvityksen holokaustista ja sitä on kommentoitu tähän mennessä yli 2300 kertaa. Hän päättää pitkän artikkelinsa toteamalla että standardi holokausti-tarina on suurella todennäköisyydellä väärä ja toteaa sen lopussa, että vielä 30 vuotta sitten NL:n kommunistihallinto tuntui täysin pysyvältä ja horjumattomalta, vaikka tämän uskomuksen juuret olivat täysin mätänemässä, eikä niissä ollut muuta kuin ontto julkisivu. Sitten eräänä päivänä tuli tuulenpuuska, ja koko jättimäinen rakenne romahti. En olisi yllättynyt, jos nykyinen holokaustikertomuksemme kokee lopulta saman kohtalon, ja sillä voi olla valitettavia seurauksia niille, jotka ovat liian vahvasti sitoneet itsensä sen ylläpitämiseen.
  https://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/

  Täälläkin on moni kysynyt miksi Venäjällä ei saa kieltää holokaustin virallista teoriaa. Yksi syy voi olla että sionisti-oligarkeilla on vielä paljon valtaa maassa ja Putinin on oltava varpaillaan.
  Nyt uuden esille tuodun tiedon valossa koko holokausti joutuu uuteen valoon.
  The Anti-Semitic Birth of the Zionist State
  A History of Israel’s Self-Hating Founders
  MIKO PELED • MARCH 17, 2021
  https://www.unz.com/article/the-anti-semitic-birth-of-the-zionist-state/#new_comments
  Linkin asioita selventävän artikkelin 10 ensimmäistä kommenttia ovat kiistatta faktaa joka varsin selkeästi paljastaa mistä on ollut kyse. Erityisesti Schuetze (kommentit 10 ja 17), joka lienee juutalainen, on hyvin perillä asioista. Myös kommentti 4 ja 7 on paljon puhuva.
  “To the extent that Jews were killed in Europe in the course of war, those deaths were intended by zionist Jews.”

  Schuetze: Precisely. This was Hitler’s greatest sin. Not that he committed the “holocaust”, but that he didn’t. The Zionists lined up all the dominoes for Hitler, but he refused to take the Zionist bait. More proof is available in a few simple undisputed facts:

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 12. Miksi Supo on sitä mitä on? Syytä ei tarvitse kaukaa etsiä kun Supon johtajana häärii Antti Pelttari joka on saanut korkean virkansa puhtaasti rakenteellisen korruption avulla ja virkaan nimittäjänä toimi, ja toimii, kokoomus puolue. Näin muodon on lähinnä typerää edes arvuutella miksi Supo alkaa höperehtimään jotain ”äärioikestosta”. Kokoomushan on jatkuvasti hokenut samaa mantraa jo vuosikausia. Koko maan turvallisuudesta vastaavat, tai paremminkin joiden pitäisi siittä vastata, elimet ovat kokoomuksen hallinnassa. Koko poliisin ylijohtaja on kokoomuksen nimittämä, sisäministerinä häärii usein kokoomuslainen, kuten Sipilän hallituksessa esim. Paula Risikko joka sattumoisin on tämän Antti Pelttarin sisko. Supon, kuten koko poliisin, pääasiallinen tehtävä ei suinkaan ole mikään valtakunnan, tai kansalaisten, turvallisuudesta huolehtiminen, vaan vallassa olevan roistokoplan, ja globalistien, etujen suojeleminen ja siihen kuuluu tietysti oikean opposition edustajien vaino, tarkkailu, yms. Supon pelttari sai juuri äskettäin jatkoa korkeaan virkaansa, koska Pelttarin työ tehdä Suposta alamaisia kyttäävä organisaaatio on pahasti kesken ja Pelttari on sopiva täysin tunnoton kiipijä tähän tehtävään jossa Suposta luodaan salainen poliisi joka toimii KGBn tai Stasin tavoin. Pelttarilla ei ole minkäänlaista osaamista jonkun Suojelupoliisin johtamiseen. Äijällä on pakastevirka odottelemassa, missäpä muulla kuin sisäministeriössä, Supon komennuksen päättymistä. ”Pelttari aloitti sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtajana vuonna 2005, mutta on tehtävästä virkavapaalla”. Ja koska Pelttari on saanut korkean virkansa kokoomuksen puoluetoimistolta, sama puoluetoimisto voi myös Pelttarin erottaa tehtävästään milloin haluaa, eli Pelttari tekee kuten käsketään ja sehän on tiedossa kuka ja ketkä kokoomusta käskevät. Noiden valtion korkeiden virkojen jakaminen poliittisin perustein, ”rakentellinen korruptio, poliittiset virkanimitykset (Tällöin etu annetaan oikeudettomasti puolueen jäsenkirjan ottaneelle. Poliittisen virkamieskunnan heikommasta ammattitaidosta laskun maksaa tavallinen kansalainen.) ”mädättää koko yhteiskunnan ja lopulta yhteiskunta romahtaa kuten nyt on käymässä. Puolueet ovat kaapanneet vallan kansalta itselleen, mutta kansa on aivan liian typerää huomatakseen mitä on tapahtunut. Rakenteellinen korruptio ei ehkä ole lain vastaista, mutta on moraalisesti se on vähintäänkin arveluttavaa etenkin kun poliisiylijohtajanakin häärii kyseisen rikoksen avulla virkansa saanut riittävän notkean moraalin omaava älykääpiö jollle ei merkitse kuin oma ura, kaikki muu on täysin toisarvoista.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 13. SIONISMI ON PERKELEESTÄ
  Tohtori Max Mandelstamm kiteyttää sionismin ja samalla koko juutalaisuuden ydintehtävän avajaispuheessaan Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Tähän perustuu Euroopan Unionin maahanmuuttopolitiikka, liittovaltiokehitys ja saksalaisten törkeä nöyryyttäminen. Vapaamuurarijärjestö on Siionin Viisaiden tärkein ase, jolla se varmistaa, ettei kukaan kansallisia arvoja puolustava nero pääse käyttämään valtaa, vaan valta kuuluu juutalaisille pankeille, jotka viime kädessä määräävät kansojen taloudesta. Meillä Suomessakin on voimakas yli 7000 miestä käsittävä vapaamuurarijärjestö, joka osoitti isänmaanpetturuutensa ajamalla Suomea EU:hun muiden isänmaanpettureiden rinnalla. Planeettamme kohtalonkysymys on se, miten suhtaudumme juutalaisuuteen. Jos annamme juutalaisille periksi, tulee ihmiskunnasta maanpäällinen helvetti. Holokaustiuskonto on yksi tärkeämpiä valheita, jota mm. luterilainen kirkko kannattaa innokkaasti. Toinen onnistunut valhe ovat A. Einsteinin suhteellisuusteoriat, joilla osoitetaan juutalaisten rodullista ylpeyttä, mutta jotka ovat suuri valhe. Kun juutalainen valehtelee hän toteuttaa sisintä itseään: Jeesus juutalaisista, ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8: 44). Mutta ihmiset on aivopesty juutalaisuuden suhteen. Juuri kukaan ei uskalla paljastaa tosiasioita juutalaisista, koska juutalaiset kirjaimellisesti hallitsevat tätä planeettaa. Nyt juutalaisten mahtavaa valheentuottamisapparaattia käyttävä koronahuijaus on samaa luokkaa holokaustin ja suhteellisuusteorioiden kanssa. Kun koronahuijaus paljastuu, aukeaa ihmiskunnalle myös totuus holokaustista ja suhteellisuusteorioista, jotka nykykäsitysten mukaan ovat ”aukottomasti todistettuja”. Mutta koronahuijauksen vastustajia onkin jo satoja tuhansia, eikä vaan muutamia tuhansia kuten holokaustin ja suhteellisuusteorioiden kiistäjiä. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat