Suurvaltojen vankileirit ennen ja nyt

Termit aluksi kuntoon. Kun tässä artikkelissa puhutaan juutalaisesta eliitistä tai mafiasta, sionismista, sionistisesta eliitistä ja juutalaisuudesta, sillä ei tarkoiteta etnistä väestöryhmää tai uskontokuntaa, vaan taloudellisia ja poliittisia eliittejä, poliittista toimintaa, poliittista ryhmää ja poliittista ideologiaa, jota luonnehtii pyrkimys sionistisen eliitin valta-asemaan yli muiden eliittien ja yli muiden kansojen.

Esimerkiksi ”natsilla” ei tarkoiteta ketä tahansa saksalaista, eikä perussuomalaisella suomalaisia tai rebuplikaanilla amerikkalaisia yleensä.

Siten myöskään juutalaisella tai sionistisella eliitillä ei tarkoiteta mitään väestönryhmää, rotua, uskontoa tai yksityistä ihmistä, vaan pelkästään eliittiä tai eturyhmää. Jew Watch -tietokannan käyttämä termistö voidaan helposti tulkita väärin, mikä voi johtaa kummallisiin johtopäätöksiin. Tehtäköön nyt selväksi, että Jew Watch puhuu politiikasta ja poliittisesta toiminnasta, joka tosin kytkeytyy väestönryhmän edustajiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita väestönryhmän ominaisuutta tai väestönryhmää kokonaisuudessaan.

 

Hämäys?

Aleksandr_Solzhenitsyn_vanginpuvussa
Alexandr Solženitsyn.

Mikä oli Neuvostoliiton suuri hämäys? Marxin ja Leninin teoriat soveltuvat erinomaisesti vallan siirtämiseen porvarilliselta, siis enimmäkseen ei-juutalaiselta eliitiltä näennäisesti kansalle, mutta todellisuudessa kansaa hallitsevalle uudelle eliitille. Tämä tapahtui puolestaan juutalaiseliitin tuella. Hämäys paljastuu jo lukemalla esimerkiksi Wiltonin Romanovien viimeiset päivät, Karl Steinhauserin EU huomispäivän super-Neuvostoliiton ja Alexandr Solženitsyn tuotantoa. Näistä voidaan selvästi havaita, että asialla oli tietty eliitti, joka vaikutti tehokkaasti neuvostovaltion syntyyn ja tässä jättivaltiossa ei todellakaan toteutettu sosialismin ja kommunismin idealistisia periaatteita.

Lokakuun 1917 vallankumouksen ja neuvostovallan perustamisen luonne oli sumennettu esimerkiksi aškenasijuutalaisten K. Marxin kommunistisella manifestilla ja V. Leninin sosialistisilla teorioilla. Juutalaiset rahamiehet rahoittivat ja juutalaiset sosialistijohtajat organisoivat vallankaappauksen tsaarilta sekä vanhalta eliitiltä. He tekivät yhteistyötä ja käyttivät hyväkseen venäläistä työväestöä. Vallankaappausta seurannut Neuvostoliiton hirmuhallinto oli myös mainitun oligarkian käsialaa (Steinhauser 1994, Wilton 2000 ja Jew Watch).

Artikkelissa vertailemme Neuvostoliiton vankileirejä ja USA:n FEMA-keskitysleirejä: mitä yhteistä niillä on? Miksi ne ovat syntyneet ja ketkä olivat Gulagin (Neuvostoliiton vankileirien järjestelmä) taustalla ja ovat FEMA:n takapiruina?

 

Neuvostoliitto: Vankileirien saaristo

Jo bolševikkipuolueen ja neuvostohallinnon alkuaikoina vallitsi niissä toimineiden henkilöiden luetteloissa yksi merkillepantava piirre: Robert Wiltonin mukaan mainitut luettelot paljastivat, että bolševikkien ylimmissä hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä! Ylivoimaisena enemmistönä olivat ”juutalaiset”, joten historianteoksissa olevat väitteet ”venäläisten kansannoususta tsaaria vastaan” eivät pidä paikkaansa (Wilton 2000).

Juutalaisen eliitin vaikutus Neuvostoliiton hallinnossa oli voimakasta aina vuoteen 1939 saakka. Tämän oligarkian vaikutus säilyi tietyllä tasolla aina Neuvostoliiton romahtamiseen saakka. Kirjailija Alexandr Solženitsyn mainitsee kymmenittäin juutalaisia Neuvostoliiton talouden merkittävissä asemissa:

”Neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikkia niitä, joita vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.” Hän päätyi siihen tulokseen, että ”Neuvostojuutalaiset hankkivat itselleen huomattavan osuuden valtion, teollisuuden ja talouden vallasta kaikilla Neuvostoliiton hallituksen tasoilla.” (MacDonald 2010).

Solženitsyn kirjoittama jättiläismäinen teos Gulag – vankileirien saaristo pohjautuu kirjailijan omiin kokemuksiin ja yli kahdensadan muun ihmisen selontekoon. Kirjassa kuvaillaan laajasti järkyttäviä tapahtumia leirien ja vankikuljetusten oloista, nälkään ja työhön näännyttämisestä, mielivallasta sekä selviytymisen keinoista. Nämä pakkotyöleirit olivat sionistisen Neuvostoliiton mustia aukkoja, joista visusti vaiettiin ja virallisesti niitä ei edes ollut olemassa.

Usein Neuvostoliiton vankileireille kyyditettiin täysin tekaistuilla syillä. ”Juutalaisen” mafian vaikutuksen alainen neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyväksikäyttämään ja sitten tuhoamaan kaikki, jotka vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.

frenkl
Naftali Frenkel.

Muistettakoon, että Aleksandr Solženitsynin Vankileirien saariston osan III mukaan (s. 60) Gulagin yhtenä alkuperäisenä kehittäjänä pidetään turkinjuutalaista Naftali Frenkeliä. Vankileirit ovat siis palvelleet ainakin poliittista ja taloudellista tarkoitusta: Pyrittiin eliminoimaan kaikki sellaiset voimat, jotka edustivat vanhaa tsaarin aikaista järjestelmää, johon kuului myös osana kristillisyys. Siten mahdolliset ”vastavallankumoukselliset” voimat haluttiin murskata. Tuhovimma kosketti kymmeniä miljoonia yksilöitä, usein kokonaisia väestönryhmiä.

Ekonimiseen motiiviin viittaa se, että jo vuonna 1928 aloitettiin Neuvostoliiton teollistaminen ja sitä seuraavana vuonna maatalouden kollektivisointi. Nämä molemmat ohjautuivat pakonprinsiipillä, sillä ensimmäisen viisivuotissuunnitelman rakennushankkeita toteutettiin vankityövoimalla, jonka määrän kollektivisointia seuranneet karkotukset moninkertaistivat. Miljoonia talonpoikia – heidän joukossaan tuhansia inkeriläisiä – kyyditettiin kotiseuduiltaan sosialismia rakentamaan ”erikoissiirtolaisina”, käytännöllisesti katsottuna vankeina (Gulag 2002).

Yleensä kollektivisoinnin uhreista puhuttaessa mainittakoon, että joukossa on ollut myös juutalaisia, mutta juutalaisten koettelemukset ovat kuitenkin vähäisempiä verrattuna ukrainalaisten ja venäläisten maanviljelijöiden kärsimyksiin heidän jouduttua väkipakolla kollektivisoinnin uhreiksi. Juutalaisia ei vainottu juutalaisuuden tähden ja yleisesti juutalaiset pysyivät selvästi yliedustettuina korkeimmissa asemissa läpi koko kauden, jopa puhdistusten jälkeenkin (MacDonald 2010).

Sionistisen eliitin hengenheimolaisten hegemoniaa on pintapuolisella tarkkailulla vaikea erottaa edesmenneestä Neuvostoliiton hallinnosta, sillä se verhoutui kommunistisen puolueen valtaan ja sen oletettujen vihollisten hävittämiseen.

Kysymyksessä ei tietenkään ollut juhlapuheissa lupailtu kommunistinen sosialismi, vaan aatteita käytettiin työvälineenä yllä mainitun oligarkian valtaan saattamiseksi. Useat Neuvostoliiton Gulag-leirit toimivat käytännössä myös tuhoamis- ja kuolemanleireinä. Vankileirien saariston toisessa osassa tulee hyvin esille juutalaisen mafian rooli. Nimittäin kunkin vankileirin komentajana hääräsi ”Gulag-systeemissä” juutalainen. Kyseisen mafian tai eliitin synnyttämä Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Solženitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä (Solženitsyn 1974).

Sama mafia, joka toteutti Venäjän vallankaappauksen ja Neuvostoliiton terroriaallon, synnytti myös molemmat maailmansodat. Heidän käsialaansa ovat myös Jugoslavian ja Afganistanin sodat sekä Israelin verinen terrori esimerkiksi Libanonissa ja Palestiinassa. Yhteensä mafialla on siis noin sadan vuoden ajalla kertynyt ainakin 100 miljoonaa uhria. Eräät mafian tehokkaimmista välineistä näiden rikosten toteuttamisessa ovat olleet vapaamuurarijärjestöt, juutalainen vapaamuurarijärjestö B’nai B’rith, pankkiirieliitin toiminta, Yhdysvallat sekä toisen maailmansodan jälkeen Nato.

Abladen grosser Steinbrocken am Weissmeer-Ostsee-Kanal, 1932

Keskitysleirit Yhdysvalloissa

FEMA (Federal Emergency Agency) keskitysleireistä on uutisoitu jo vuodesta 2001 lähtien. Eri lähteiden mukaan keskitysleirejä olisi jo rakennettu 800–900. Kyseessä ovat pidätyskeskukset, joihin voidaan tarvittaessa koota satojatuhansia vangittuja ihmisiä. Siten funktionaaliselta filosofialtaan ”FEMA-leirit” muistuttavat uhkaavasti esikuviaan Neuvostoliiton ajoilta.

Yhdysvallat jaetaan viiteen alueeseen ja kullakin sektorilla on valmiudet järjestää FEMA-”keskitysleiripalveluita”. Leirien vastaanottokyky vaihtelee arviolta 300:sta 2000:een henkilöön ja ne kaikki ovat valmiina toimintaan, mutta ne ovat toistaiseksi tyhjiä. Leirialueiden rakentamiseen ja ylläpitoon sisältyy kaikki mahdollinen kuten esimerkiksi aidatut ja barrikadeilla varustetut alueet, hygieniakeskukset saniteettitiloineen, lääkintäpalveluineen, juomavesineen, johtokeskuksineen, energialaitoksineen ja tietysti majoituksineen (Trueactivist 2013 ja Kickthemallout 2013).

Keskitysleirien rakennusprojektiin sisältyy muitakin kansalaisia huolestuttavia piirteitä. Nimitäin hankkeeseen liittyy periferia-alueille sijoitettuja suurikokoisia ruumisarkkuja, joita on varastoituna tuhansittain (F. C. C. Investigated 2008).

Valmistautuuko USA sisällissotaan tai muuhun vastaavaan kansannousuun? Sionistisen eliitin pankkiirien vaikutus Yhdysvaltojen talouteen ja yhteiskunnan eri sektoreille on ollut murskaava. USA on taloudellisesti selvitystilassa, sosiaalinen eriarvoisuus on kärjistynyt äärimmäisyyksiin, työttömien, kodittomien ja nälkiintyneiden kurjistuva joukko lisääntyy päivä päivältä. Ei siis ole ihme, jos kapinahenkeä alkaisi esiintyä, jolloin viranomaiset voisivat surutta hyödyntää tuoreita keskitysleirejään. Vai onko kysymyksessä yhteiskunnan huono-osaisten sentralisointisuunnittelut, jolloin tästä vähemmän materialistisesti hyödyllisestä aineksesta voitaisiin salassa ja kaikessa rauhassa päästä eroon? Keskitysleiripalvelut tarjoaisivat luonnollisesti viranomaisille poistokanavan kaikille mahdollisille hallituksen vastaisille voimille ja toisinajattelijoille ehkä myös EU:n alueelta.

FemaCamp

Mitä yhteistä?

Ensinnäkin yhteistä näille Gulag ja FEMA-järjestelmille on, että niihin voidaan kerätä suuria ihmismassoja. Vallassa olevalla poliittisella eliitillä on mahdollisuus poistaa keskuudestaan kaikki hallintojärjestelmälle epäsuotuisat yksilöt, olivatpa he sitten työttömiä, asunnottomia tai poliittisesti hallituksen silmissä vaarallisia yksilöitä.

Tärkeintä lienee kuitenkin se, että USA:ssa vaikuttaa Israel-lobby, joka on osa sionistista verkostoa. Tätä samaa hengenheimolaisuutta edustivat myös Venäjän vallankumouksen taustavoimat ja Neuvostoliiton korkeimpien hallintoelinten edustajat. Gulag-vankileirien järjestelmä oli siten ”juutalaisen” eliitin käsialaa. FEMA:n ja Gulagin tapauksissa ovat taustavoimina samat ideologiset pyrkimykset, eli kansojen alistaminen väkivalloin orjuuteen, kun muut metodit eivät enää tepsi. Saman aatteellis-poliittisen suuntauksen edustajat kirjoittavat helposti tunnistettavalla käsialallaan synkkiä lukuja historiankirjoihin vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen. Toivottavasti tulevaisuudessa kädenjälki muuttuu humanitäärisempään muotoon.

Markku Juutinen

 

Lähteet:

Huomioitavaa: K. Marxin juurista löytyy tietoa esim. täältä (Kenneth 2005) ja Leninin syntyperästä puolestaan näistä lähteistä: (SD 1990 ja Seurakuntalainen).
Kenneth Allan; Kenneth D. Allan (2 November 2005). Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. p. 68. ISBN 978-1-4129-0572-5.
Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148.
Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.
Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.
Jew Watch: http://www.jewwatch.com/jew-occupiedgovernments-USSR.html
Seurakuntalainen. Saatavilla http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ulkomaat/1407/leninilla_juutalaiset_juuret
MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together” Saatavilla http://www.theoccidentalobserver.net/2010/12/in-the-1930s-chapter-19-of-alexandr-solzhenitsyns-200-years-together/
GULAG (2002): http://www.gulag.fi/naapurissa.html
Trueactivist (2013). FEMA Camp has begun: Homeless First! Saatavilla
http://www.trueactivist.com/fema-camp-has-begun-homeless-first/ ja Kickthemallout (2013). FEMA Concentration Camps.  Saatavilla
http://www.kickthemallout.com/article.php/Story-FEMA_Camps_Executive_Orders
Fema Camp Coffins Investigated. Saatavilla
http://www.youtube.com/watch?v=m3zSDdm-SHI#t=497

1 kommentti

  1. Naton lisäksi Varsovan liitto. Juutalainen ote ei kirvonnut koskaan vallasta Neuvostoliiton aikana. Sen jälkeen oligarkit yksityistivät kaiken itselleen. Tai melkein kaiken. Kgb/FSB:n suojeluksessa järjestäytyneen rikollisuuden kautta otettiin haltuun 20 vuodessa muut yrotykset. Valtaosa jo 90-luvulla. Samat oligarkit johtavat Venäjän mafiaa. Putin on heidän marionettinsa tai yksi heistä Jeltsinin tapaan.

    Eivät Kiina ja Venäjä NWO:ta vastusta, vaan ovat osa sitä. Kuten ennekin kommunismin aikaan. Kiinassahan viedään elimetkin vangeilta, joten turha sitä on minään paratiisina pitää.

    Mielenkiintoisesti Solzhenitsyn huomasi juutalaisilla vangeilla olleen gulagissa paremmat olot kuin muilla. Lisäksi alamaailman kingit komensivat usein vankileirin johtoakin ja olivat samaa heimoa.

    Plusääni(0)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat