Sveitsin hallituksen mullistava raportti homeopatiasta

Kuva: dreamstime

Sveitsi tunnetaan pitkästä neutraalin suhtautumisen historiasta ja sitä on kunnioitettu pitkään puolueettomuudestaan. Sveitsin hallituksen raportit kiistanalaisista aiheista on syytä ottaa vakavasti, sillä taloudelliset ja poliittiset tekijät eivät niihin vaikuta samalla tavoin kuin muualla, huolimatta siitä, että kaksi viidestä maailman suurimmista lääkeyhtiöistä pitää päämajaansa Sveitsissä.

Vuoden 2011 loppupuolella julkaistu Sveitsin hallituksen raportti homeopaattisesta lääketieteestä edustaa kattavinta, kokonaisvaltaisinta arviointia, mitä yksikään hallitus on koskaan homeopatiasta tehnyt. (Homeopathy in healthcare, Bornhöft & Matthiessen, 2011). Tämä käänteentekevä raportti vahvistaa homeopatian olevan kustannustehokasta ja hyvin toimivaa ja vailla sivuvaikutuksia, joten homeopaattiset hoidot tulisi liittää ”kela-korvattavina” hoitoina Sveitsin kansalliseen sairasvakuutukseen.

Kysyntä vaihtoehtoisten ja täydentävien (CAM) hoitomuotojen osalta on lisääntynyt Sveitsissä niin potilaiden kuin lääkärien puolelta. Arviolta noin puolet väestöstä on käyttänyt CAM-hoitoja, puolet lääkäreistä pitää hoitoja tehokkaina ja 85 prosenttia sveitsiläisistä haluaa CAM-hoidot liitettäväksi kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sairasvakuutuksiin. Kyselyn perusteella yli 50 prosenttia sveitsiläisistä suosii CAM-hoitoja tarjoavia sairaaloita vain perinteiseen lääketieteeseen keskittyneiden sijaan.

Vuonna 1998 Sveitsin hallitus päätti selvittää vaihtoehtoisten hoitomuotojen hyödyllisyyden ja kustannustehokkuuden ja kansallinen sairasvakuutus laajennettiin tilapäisesti kattamaan joitakin hoitomuotoja, kuten homeopatia, perinteinen kiinalainen lääketiede, yrttilääkintä, antroposofinen lääkintä sekä hermorataterapia. Kustannuskorvattavuuskokeilu päättyi vuonna 2005, mutta tehdyn tutkimuksen tuloksena Sveitsin hallitus on alkanut jälleen korvata homeopatiaa ja joukkoa muita vaihtoehtohoitoja, mitä myös kansanäänestyksessä yli kaksi kolmasosaa kannatti.

Sveitsin hallituksen ”Terveydenhoidon käytäntöjen arviointi”

Sveitsin hallituksen tekemä arviointi homeopaattisesta lääketieteestä (Health Technology Assessment) on paljon perusteellisempi kuin yksikään tähänastinen hallituksen arviointi. Raportti arvioi huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti homeopaattisista lääkkeistä satunnaisotannalla tehtyjä tuplasokko-testejä ja kliinisiä vertailutestejä lumelääkkeiden kanssa. Raportissa arvioidaan myös kustannustehokkuutta ja hoitojen tehokkuutta ja turvallisuutta todellisissa olosuhteissa.

Raporttia varten suoritettiin myös laaja katsaus ihmiskokeita edeltävien tutkimusten aineistoon, kuten fysiokemikaalisiin tutkimuksiin, kasvi- ja eläintieteellisiin tutkimuksiin sekä ihmissoluilla tehtäviin in vitro-kokeisiin. Raportti arvioi meta-analyyseja, systemaattisia katsauksia, epidemiologista tutkimusta sekä tulosaineistoa. Laaja katsaus arvioi huolellisesti tutkimusten laadun, suunnittelun ja toteutuksen (sisäinen validiteetti; tutkimustulokseen vaikuttaneet todelliset syy-seuraus-suhteet) sekä tutkimuksen sopivuuden homeopatian hoitotapoihin (ulkoinen validiteetti; kuinka pitkälle tutkimustuloksia voidaan yleistää tai soveltaa muihin ihmisiin ja ympäristöihin).

Ulkoisen validiteetin kysymys on erikoisen tärkeä, sillä useissa tutkimuksissa homeopatiasta tutkijoilla ja lääkäreillä on vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka tämän tapainen lääkintä toimii. Sellaiset tutkimukset väistämättä osoittavat, että ”homeopatia ei toimi” tai tutkimukset on tehty ”paheksumaan” homeopatiaa tai tutkimus on yksinkertaisesti kokeiluluonteinen eikä pyri osoittamaan homeopatian tehoa tai tehottomuutta, vaan ainoastaan arvioimaan tietyn hoidon vaikutusta henkilöön jolla on tietynlainen vaiva.

Arviointiraportti vahvisti perustutkimuksen ja ihmiskokeiden perusteella homeopaattisten valmisteiden tuottavan säännöllistäviä (tasapainottavia tai normalisoivia) vaikutuksia sekä määrättyjä muutoksia soluissa ja elävissä organismeissa. Erityisen vahvoja todisteita löydettiin homeopatian vaikuttavuudesta ylempien hengitystiehyeiden tulehduksiin ja hengitystieallergioihin. Seitsemästä kontrollitutkimuksesta, joissa vertailtiin homeopaattista hoitoa perinteiseen lääketieteeseen, kuusi osoitti homeopatian olevan tehokkaampaa kuin normilääketiede ja yksi homeopatian olevan yhtä tehokas kuin normilääketiede. Missään homeopaattisessa hoidossa ei saatu normilääketieteelle tyypillisiä sivuvaikutuksia. Arvioitaessa ainoastaan vertailevia lumelääke sokkotutkimuksia kaksitoista kuudestatoista tutkimuksesta puolsi homeopatiaa.

Sveitsin hallituksen raportin laatineet tahot mainitsevat kokonaiskatsauksen ainoan negatiivisen tutkimustuloksen antaneen kliinisen tutkimuksen (Shang 2005) olleen laajan kritiikin kohteena sekä homeopatian kannattajien että vastustajien puolelta. Shangin ryhmä ei noudattanut edes QUORUM-ohjeistusta, vaikka ne ovat laajalti tunnustetut standardit tieteelliselle raportoinnille . Alkujaan Shangin ryhmä arvioi 110 homeopaattista kliinistä testiä ja yritti sitten vertailla niitä yhteen sovittamalla 110 perinteisen lääketieteen kokeen kanssa. Shang ryhmineen päätteli, että kokeista 22 oli korkealuokkaisia homeopatiaa testanneita tutkimuksia, mutta vain 9 oli korkealuokkaisia perinteisen lääketieteen tutkimuksia. Shangin ryhmä loi kriteeristön, jolla jätettiin huomiotta suurin osa korkealuokkaisista homeopatian tutkimuksista ja sai siten aikaan haluamansa johtopäätöksen, ettei homeopatia ole tehokasta.

Raportissa todettiin myös kanadalaisen lääkärin, tri David Sackettin, jota pidetään laajalti yhtenä johtavista pioneereista ”todistusaineistoon perustuvan lääketieteen” alalla, ilmaisseen olevansa vakavasti huolissaan tutkijoista ja lääkäreistä, jotka pitävät satunnaistettuja tuplasokko-tutkimuksia ainoina tapoina arvioida jonkin hoitomuodon tehokkuutta. Tämä arviointitapa johtaisi mm. kirurgisten toimenpiteiden julistamiseen pannaan, sillä niin harva kirurginen toimenpide on läpikäynyt satunnaistetun tuplasokkotutkimuksen.

Jotta hoidon voidaan päätellä olevan tehokas tai tieteellisesti todistettu, vaaditaan paljon enemmän kokonaisvaltaista arviointia siitä mikä toimii ja mikä ei. Sveitsin hallituksen raportti homeopatiasta edustaa juuri sitä kattavaa arviointia, joka huomioi sekä satunnaistettuja tuplasokkotutkimuksia että muuta todistusaineistoa. Raportin yksiselitteinen loppupäätelmä on, että homeopaattinen lääkintä toimii.

Kirjoittaja Dana Ullman on kansanterveystieteen maisteri ja Yhdysvaltain tunnetuin homeopatian puolestapuhuja. Hän on kirjoittanut kymmenen kirjaa homeopatiasta ja ylläpitää www.homeopathic.com -sivustoa.

41 kommenttia

 1. Se, että Sveitsin hallitus on tilannut homeopatian tehokkuudesta tutkimuksen homeopaateilta, ei kyllä vahvista yhtään luottamusta tutkimuksen tulokseen.
  Saksaa puhuvalla alueella on on homeopatialla pitkät perineet.

  Oppi syntyi ennen kuin aineen atomi- ja molekyylirakenne oli selvillä ja homeopaattisia laimennoksia
  ei osattu pitää mahdottomina.
  Matemaattisesti suuntautuneet henkilöt voivat laskeskella paljonko tehoainetta kuvassa näkyvai 30C- potensoidut valmisteet sisältävät.

  Plusääni(4)Miinusääni(4)
 2. Tämä Sveitsin hoitokorvattavuustapaus jos mikä osoittaa, että tietämystä vaativia asioita ei pidä päättää kansanäänestyksillä. Sama koskee esimerkiksi ydinvoimapäätöksiä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Keränen, kai sinä nyt näköjään edes hiukan fysiikkaan tutustuneena henkilönä käsität sen että homeopatiassa terapeuttisena vaikuttajana ei toimi liuokseen lisätty aine vaan tehoaineen molekyylien aiheuttamat perturbaatiot vesimolekyylien värähtelytaajuudessa..

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Jospa sinä, dcsdcdfvdf, edes perustelisit väitteesi. Tyypillistä uskonnollista skepoilua. Vaaditaan muilta tieteellisyyttä, muttei itseltä. Kun sitten tieteellisyyttä saadaan, kyseenalaistetaan se argumentointivirheellä, kuten Keränen mestaroi juuri. (Keränen kyseenalaisti Sveitsin hallituksen luotettavuuden, koska heilläpäin homeopatiaa on harrastettu pitkään. Samalla logiikalla: koska syömistä on harrastettu pitkään, ei siitä tehtyjä tutkimuksia voi pitää luotettavina, mikäli ne on tilannut hallitus.) Sama Keränen, ja kumppanit, eivät luultavasti vastaavasti kyseenalaista lääkefirmojen tutkimuksia.

   Sveitsin kansa on siis väärässä, koska he eivät ole lääkäreitä ja vain lääkäri voi tietää paraniko potilas vai ei. Potilas itsehän ei voi tietää onko terve vai ei, vaikka juuri sairauden takia lääkärin luo tuli.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
   1. Se joka jotain nykyisestä tieteellisestä tiedosta poikkeavaa väittää, on velvollinen todistamaan väitteensä. Ei toisinpäin. Kukaan ei ole viitannut sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen, joka osoittaisi tuollaisen mielikuvituksellisen vaikutusmekanismin olemassaolon. Perturbaatio on pelkkä häiriötä tarkoittava sivistyssana, jolla nämä homeopatia-huuhaamaakarit pyrkivät hämäämään yleisöä. Mitään ”veden muistia” ei ole olemassa.

    Plusääni(4)Miinusääni(2)
 4. ”tehoaineen molekyylien aiheuttamat perturbaatiot vesimolekyylien värähtelytaajuudessa”

  Joka on havaittu miten?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
     1. Rikollisella Big Pharmalla on täällä palkatut vakiotrollinsa, jotka tarvittaessa viittaavat pseudotieteellisiin tai maksusta tai muista syistä tehtyihin vinoutuneisiin/väärennettyihin tutkimuksiin.

      Oma lukunsa ovat skepsis-tyyppiset pseudo-skeptikot sekä trollit tyyppiä ”Internet Trolls Are Narcissists, Psychopaths, and Sadists”, https://www.psychologytoday.com/blog/your-online-secrets/201409/internet-trolls-are-narcissists-psychopaths-and-sadists

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. http://www.studio55.fi/hyvaolo/artikkeli.shtml/1319857/homeopaatti-kumosi-aiemman-diagnoosin–lapsi-parantui

  Päivi kuunteli sydän raastaen, kun hänen pieni tyttärensä kakoi sitkeän yskän kourissa yöt läpeensä. Lääkärin tuomio oli yksiselitteinen: allerginen astma, joka ei parane koskaan. Mutta toisin kävi.

  Päivi muistaa yhä elävästi raastavan huolen tyttärensä puolesta. Elisa oli neljä vuotta, kun allergiaoireet alkoivat. Kevään siitepölyaika laukaisi pikkutytölle massiivisen limanerityksen ja yskän, joka ei tahtonut loppua.

  Äiti kuunteli sydän särkien vierestä, kun tyttö kakoi yskänpuuskien kourissa läpi yöt läpeensä. Päivisin ennen niin liikkuvainen lapsi oli silminnähden nuutunut.

  − Hiihtokilpailuissa häntä itketti, kun ensin meni hyvin, ja yhtäkkiä hän oli tukehtua siihen paikkaan.

  Päivi kiikutti tytärtään lääkäriltä toiselle. Yksi heistä epäili, että kyseessä on allergia. Lääkearsenaali alkoi vähitellen kasvaa.

  − Elisalle määrättiin kortisoni- ja antibioottikuureja peräjälkeen, mutta ne eivät auttaneet ollenkaan. Välillä lääkäri ei katsonut edes silmiin, antoi vain kauhean läjän reseptejä. Lopulta kävi ilmi, että Elisa on astmaatikko ja tulee olemaan loppuelämänsä, Päivi huokaa.

  Farmaseutin sanat pysäyttivät

  Kevääseen 1997 mennessä tilanne oli paisunut mahdottomaksi. Elisa söi kourakaupalla lääkkeitä, mutta astmaoireet pysyivät ennallaan. Lisäksi lähes vuoden jatkunut kortisonikuuri aiheutti voimakasta turvotusta.

  Tämä ei voi olla oikea tie, en halua myrkyttää lastani, Päivi tuskaili.

  − Menin taas kerran apteekkiin, kun farmaseutti sanoi, että voiko tämä olla totta: näin pieni tyttö ja näin paljon lääkkeitä.

  Päivi havahtui farmaseutin sanoihin. Lapsihan on kuin linnunpoikanen, joka ottaa suu auki lääkkeet, mitä hänelle tarjotaan.

  Elisan oli määrä aloittaa koulu syksyllä. Apua täytyy löytyä jostain muualta!

  Homeopaatin uusi diagnoosi

  Hädän keskellä Päivin mieleen juolahti taannoinen kommentti lääkäri-homeopaatista, joka pystyisi kenties auttamaan. Ja kuin ihmeen kautta eteen ilmestyi lehtiartikkeli, joka käsitteli aihetta tarkemmin.

  Homeopatia oli Päiville hoitomuotona vieras, mutta hän oli jo tehnyt päätöksensä. Tätä kokeilemme!

  − Muistan yhä ensimmäisen käynnin Liisa Sulkakosken vastaanotolla kuin eilisen päivän. Hän otti Elisan syliin ja kyseli kaikkea mahdollista tämän elämästä. Yhtäkkiä joku oikeasti kuunteli.

  Tunnin kestäneen keskustelun päätteeksi Elisa sai täysin uudenlaisen diagnoosin. Ongelmat johtuivat kalkkitasapainohäiriöstä. Kalkki ei imeytynyt tytön elimistöön.

  Lääkäri määräsi Elisalle homeopaattisen lääkityksen ja kehotti jättämään astma- ja kortisonilääkkeet pikkuhiljaa pois.

  − Keskustelun lopuksi hän sanoi, että Elisasta tulee 99 prosentin varmuudella täysin terve. Se oli taivaallinen tieto minulle äitinä, joka oli vielä neljä kuukautta aiemmin kuullut, että tyttö tulee syömään loppuikänsä astmalääkkeitä.

  Muutos kahdessa kuukaudessa

  Sekä Päivi että Elisa muistavat yhä taianomaisen tunnelman, joka väreili ilmassa vastaanoton jälkeen. Vain moottoritien kohina rikkoi hiljaisuuden, kun kaksikko ajoi kohti kotia.

  − Katsoin Elisaa ja kysyin, että mitä luulet, oliko hän enkeli vai ihminen? Elisa sanoi, että taisi olla enkeli.

  Kaksi kuukautta homeopaattisen lääkityksen aloittamisesta Elisa oli täysin terve. Valtava limayskä katosi, astmaoireet loppuivat ja turvotus laski.

  − Elisa meni lääkkeistä suppuun kuin kukka. Kun ne jätettiin pois, hän avautui lääkehuurun alta. Hänestä tuli taas valoisa ja iloinen tyttö, joka meni syksyllä täysin terveenä kouluun, Päivi kertoo yhä hämmästyneenä muutoksesta.

  Siivet kantavat

  Elisasta on kasvanut 20-vuotias elämäniloinen nuori nainen, joka urheilee ja opiskelee täysillä. Murrosiässä oireet yrittivät hivuttautua takaisin. Sulkakoski totesi, että tämä on tyypillistä, ja määräsi uuden kahden viikon kuurin. Elisa toipui nopeasti.

  Päivin silmissä lääkäri-homeopaatti on yhä enkeli, joka antoi tyttärelle siivet.

  − Olen valtavan kiitollinen siitä, että löysin Elisalle oikean avun. Samalla on surullista, että moni epäilee niin valtavasti homeopatiaa, Päivi sanoo.

  Homeopaattiset valmisteet ovat sittemmin jääneet perheen lääkekaappiin pysyvästi. Oksennustaudit ja flunssat talttuvat nopeasti pienellä valkoisella pillerillä.

  − Lääkärissä olemme käyneet todella vähän. Homeopatia laittaa kehon tasapainoon. Se on helppoa, kun vähän pääsee hommaan sisälle.

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Olen sitä mieltä, että jos on sairaus johon ei ole löytynyt esim. ”lääketieteellistä” parannuskeinoa (sillä sitähän ihmiset yleensä ensin kokeilevat) niin on sulaa tyhmyyttä jättää kokeilematta esim. Homeopatiaa sillä siinä ei ole mitään vahinkoa että sairastuisi johonkin lääkkeen aiheuttamaan lisäsairauteen niinkuin on niillä lääketehtaiden lääkkeillä, pitkät listat mahdollisista erittäin vakavistakin haittavaikutuksista, jos viitsii syventyä niihin. Esim.Prenisolon 5 mg yksi haittavaikutus on että saattaa aiheuttaa Skitsofreniaa, jos on taipumusta, sisältää laktoosia joka ei sovi esim. Diabeetikolle ja monia muita järjettömältä mahdollisia lisäsairauksia. Mutta jokainen tekee tietysti omat ratkaisunsa. Olen kyllä sitä mieltä ettei Homeopatialääkkeitä kannata arvostella, jos ei niistä ole omakohtaista kokemusta ja valitettavasti skeptikot Homeopatian toimimisesta on näyttöä edistyneemmissä ja suuremmissakin maissa kuin Suomi. Lääkkeiden haittavaikutuksiinhan voi tutustua Fimean sivuilla eikä niitä kaikkia haittavaikutuksia edes kerrot koska joku jättäisi silloin lääkkeet apteekin hyllylle.

   Plusääni(1)Miinusääni(2)
 6. Minulla oli lapsena astma, ja on tietysti edelleen.

  Nykyään oireet vaivaavat harvoin ja ne eivät ole yhtä voimakkaita kuin lapsena.

  Mikä hoito sai tämän aikaan?

  Ei mikään, astma useinkin helpottaa iän myötä.

  Kävin toki lääkärissä ja sairaalassa tutkimuksissa, selvitettiin mille olen allerginen ja siten osasin
  välttää pahimmat paikat.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Blogeihin ja YouTubeen voi kuka tahansa syöttää mitä tahansa, joten niiden sisällön todistusarvo on hyvin vähäinen.

   ’Kausik Datta’n blogin arvo jää lähinnä hänen esittämiinsä kysymyksiin: missä ovat jotenkin uskottavissa tiedelehdissä tai muiden vastaavien kanavien kautta julkaistut tieteelliset artikkelit vahvistamaan noita ’water memory’ väitteitä ? Koettakaapa, Jussi & co., löytää jotain YouTube-videota uskottavampaa (ja ei, asianharrastajien omat verkkosivut tai wordpress.com eivät riitä yhtään pidemmälle).

   Jonkin sinällään vakavastiotettavan tutkimuslaitoksen nimen mukaanottamisella ei ole mitään arvoa, jollei ole esittää viitettä ko. laitoksen julkaisuun, joka tukee esitettyä väitettä.

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
   1. *Skeptikkojen levittämä väärä tieto*

    Moni skeptikko väittää, että ei ole olemassa tutkimusta, joka osoittaisi homeopatian toimivan, kirjoittaa Dana Ullman Huffington Post-lehdessä. Homeopatian vaikutuksista on julkaistu paljonkin tutkimusta -ottaen huomioon aiheen leimautumisen pseudotieteeksi ja rahoituksen saamisen vaikeuden- sellaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä kuin *the Lancet*, *BMJ*, * Pediatrics*, *Pediatric Infectious Disease Journal*, *Chest* ja moni muu.

    Ullman arvelee EI TUTKIMUSTA -väitteiden pohjautuvan pääsosin nykyiseen systeemiin, jossa mikä tahansa mikä uhkaa lääkeyhtiöiden taloudellista ylivaltaa tai biolääketieteen filosofiaa ja maailmankuvaa, pyritään torjumaan leimaamalla se huuhaaksi tai noituudeksi.

    Ullman havainnoi myös, että skeptikkojen väitteet homeopatian tehottomuudesta homeopaattisten lääkkeiden korkean laimennusasteen takia eivät perustu faktoihin. Kunniallinen ja arvostettu Indian Institutes of Technology on vahvistanut nanopartikkeleiden olemassa olon; tutkijat ovat osoittaneet TEM:in (Transmission Electron Microscopy) ja ICP-AES:in (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) kemiallisen analyysin kautta, että homeopaattisissa liuoksissa on olemassa fysikaalisia entiteettejä. Tutkijat analysoivat eri menetelmin neljästä homeopaattisista liuoksesta (pitoisuudet 30C ja 200C) ainesosia ja havaitsivat, että niitä on koko liuoksessa nanopartikkeleina.

    On vedottu myös siihen, että pienillä pitoisuuksilla ei voi olla vaikutusta. Tämä on pötyä, toteaa Ullman, ja muistuttaa *hormeesi*na tunnetusta ilmiöstä, jossa pieni määrä myrkyksi tunnettua ainetta saattaa toimia lääkkeenä. Tai kuten Paracelsus, 1400-luvulla elänyt lääkäri, alkemisti ja tutkija sen sanoi – K*aikki aineet ovat myrkyllisiä; vain annos ratkaisee, onko kyseessä myrkky vai ei*.

    Ullman huomauttaa, että skeptinen suhtautuminen on tarpeen, mutta sen hyödyllisyys lakkaa siinä kohtaa, kun se tappaa uteliaisuuden ja avoimen mielen.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
     1. Kirjoita googleen lancet ja klikkaa ylimmäistä linkkiä. Näet pian ’Search’-kentän. Kirjoita siihen ’homeopathy’ ja valitse listasta haluamasi artikkeli. Tosin tuo taitaa ylittää järjellisen vaivan rajan skepolle.

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
     2. Listalta löytyi yksi artikkeli (muut olivat kommentteja ja vastaavaa), ja sen pihvi kuuluu näin:

      ”Interpretation

      Biases are present in placebo-controlled trials of both homoeopathy and conventional medicine. When account was taken for these biases in the analysis, there was weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for specific effects of conventional interventions. This finding is compatible with the notion that the clinical effects of homoeopathy are placebo effects.”

      Läheskään kaikkia kommentteja yms. ei saanut auki kokonaan, kun en ole ko. sivustosta maksanut, mutta ainoat edes jotenkin homeopatialle myönteiset jutut koski Intian hallituksen tukea maan ’perinteiselle lääketieteelle’ – asialla Janata-puolue, joka lienee jonkun verran vanhoillinen ja nationalistinen poppoo ..

      Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. ”Sveitsin hallituksen raportti homeopatiasta edustaa juuri sitä kattavaa arviointia, joka huomioi sekä satunnaistettuja tuplasokkotutkimuksia että muuta todistusaineistoa.”

  Juurikin näin. Muuta todistusaineistoa? Eli, ”se on kivaa” ja ”musta tuntuu” on nyt virallisia todisteita?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Mikäli Suomen hallitus julkaisee raportin, joka on päinvastainen kuin Sveitsin hallituksen julkaisema, ei tule kritiikkiä muualta kuin luontaistuote ja-hoitoalan ihmisiltä, koska suurin osa ihmisistä uskoo kaiken mitä ylhäältä annetaan. Suomessa julkaistaan mitä halutaan kuulla, oli siinä perää eli ei. Kriittinen kyseenalaistaminen on koko kansalta osattu amputoida sinnikkäällä aivopesulla. Suomen kansa on tyhmistetty onnistuneesti ja satu tavoitteen mukaan helposti hallittavaksi pässilaumaksi. Esimerkinomaisesti: ”Helteet alkavat” kirkuivat lööpit ja sääennustukset huhtikuussa juuri ennen takatalven alkua. Kukaan ei edes lotkauta korvaansa, kun ei korvien välissä liiku mitään. Kaupunkien kadut on siivottu vapuksi, valehdellaan huhtikuun alussa paikallislehdissä. Olen alkanut epäillä, onko todella kraanaveteen sekoitettu kloori niin hirveää hermomyrkkyä, että kaikki autoilijat reagoivat kuin täi tervassa hidastetussa elokuvassa, eivätkä tajua sitä itse. No sorry, että vähän rönsyilin aiheesta sinne tänne, mutta suomi on niin perseestä, että. Ei ole ihme, että maa vetää loisijoita ympäri maailmaa romahtavan sosiaaliturvan perässä. Loisijoita ja vankeja hyysätään ja samaan aikaan oma vanhushuolto kusee alleen. Jos ulkoistettaisiin vankilapalvelut Viroon, Venäjälle, Thaimaahan tai Sierra Leoneen ja pistettäisiin ulkomaalaisille väkivaltarikollisille postimerkki perseeseen, olisi edes jotain ryhtiä maassa, eikä suomalaisuuttaan tarvitsisi niin hävetä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Kyl te skepot olette hauskoja… 😉 Voin paljastaa sinulle sinusta sen verran, ettei sinulle mikään riitä. Jokaisen todisteen tulet kieltämään, kunnes virallinen lääketiede on kääntänyt takkinsa Suomessa. Eli lopulta sinulle merkitsee vain auktoriteetti, ei tieto sinänsä.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Kohtahan ne ulkoistetaan Israelin firmoille ne vankilat ja tuskin paljon halvemmaksi tulee, mutta vangeilla on kurjaa ja sadismi kukkii

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Kummallista äänesystä, kun kerran Israelin Leumi-pankki omistaa ison osan USA:n vankibisneksestä ja hamuaa tietojen mukaan koko maailmassa vankibisnestä itselleen. Turvallisuuspalveluthan alkavat olla jo maailmanlaajuisesti hyvin hallussa.

  Persut vaativat vankien kiduttamista ja ajavat tässä ilmeisesti samalla jotain goyimin rääkkäysagendaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Alan uskomaan homeopaattisiin lääkeisiin heti, jos niillä saadaan vaikutus aikaiseksi laboratoriorottakokeissa. Rottiin on nimittäin hankalampi saada aikaiseksi plasebo-vaikutusta valkoisella takilla ja mukatieteellisellä puheella.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 11. Kyllä ne kokeet on tehty labroissa, esim. koirilla ym.Murhalahko haluaa vain salata asian.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 12. Jees eläimiä on hoidettu homeopatialla ja nehän ei tunnetusti tiedä big pharman ja homeopatian eroa.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 13. Jos pisaran alkoholia sekottaa litraan vettä ja ravistaa pullosta toiseen pariin kertaan vielä vedellä laimentaen saa sankollisen ”homeopaattista tulilientä” ja saa koko suvun humalaan, sitten uskon homeopatiaan. Muuten en.
  (Melekonen profeetta saa olla joka ton tempun tekkee..)

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 14. Prof. Hans-Peter Dürr (Fysiker): Die Materie ist geronnenes Potenzial. Es bleibt nur die Bewegung. Das Elektromangnetische Feld ist ein Vakuum und die Form bedeutet Potenzialität. Die Welt wird jeden Augenblick geschaffen.”

  Nobelpresträger Albert Einstein: ”Du kannst das Problem nicht lösen auf der Ebene, wo das Problem seine Wurtzeln hat. Es lässt sich nur von einer übergeordneten Ebene aus lösen.”

  Suurin osa maailman ihmeistä on vielä ratkaisematta!

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 15. Niin kauan kuin kukaan ei pysty tieteellisesti todistamaan homeopaattisten lääkkeiden toimivuutta, ei kannata väitellä skeptikoiden kanssa asiasta. Skeptikot ovat yksinkertaisesti tulleet tulokseen ettei homeopaattiset lääkkeet voi toimia koska heidän maailmankuvansa horjuu jos ”epätieteelliset menetelmät” otetaan käyttöön verotuloilla maksetun terveydenhuollon piiriin.

  Ainoastaan ihminen, jolla on ollut monenlaista sairautta joista ei ole toipunut tavallisen terveydenhuollon menetelmiä käyttäen, voi tietää että oliko homeopatiasta, vyöhyketerapiasta, tai mistä tahansa energialääketieteellisestä hoidosta apua. Jos sitten joku väittää että kyseessä oli vain ns ”placebo effect”, niin onko sillä väliä jos potilas paranee kun tavanomainen lääkehoito ei auttanut?!?

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 16. Tieteellisistä tutkimuksista vain noin 15 % on totta ja uskottavia.
  Käypä hoito -suosituksista suurin osa ei perustu mihinkään todellisiin tietellisiin tutkimuksiin. Elämme mielikuvien maailmassa jossa rahalla saa medianäkyvyyttä – ja ostettua trolleja keskustelupalstoille.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Täsmälleen näin on näppylät. Se myöskin on totta, että jos joku saa esim. Homeopatiahoidosta apua vaivoihinsa niin eikai se ole sivullisten asia olla tietävinään toimiko homeopatia, sillä sairas itse on asiantuntia omassa hoitotuloksessaan ja on varmasti kiitollinen kun vaivat häviävät pois. Mitä väliä sillä on mikä auttaa, ei siinä senkummempia tutkimuksia tarvita jos hoito toimii. Sama se sitten on niiden lääkeuskovaisten kohdalla jos heidän lääkkeensä toimii heille niin sehän riittää. Näyttää olevan melkoista vääntöä näistä asioista kun tsekkaa jo vuosia sitten kirjoitettuja juttuja ja on totta vielä tänäkin päivänä. Näyttöä löytyy Homeopatian toimivuudesta, jos sitä haluaa etsiä. Mutta se totuuden etsiminen ei olekkaan täällä pääasia vaan väittelyt kuka on oikeassa! ”Kumpi ja Kampi? jne.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat