Syntyykö globaalin romahduksen kautta itsenäiset kansallisvaltiot vai NWO?

Koronavirusepidemia ja sen jatkuva panikoiminen valtamedioissa tulee sytyttämään globaalin talouskriisiin, ja sitä kautta maailmantaloudenlamaantumisen. Epidemia on romahduttanut osakkeiden hintoja, täten niillä on mahdollisuus luisua ylikansallisten suurinvestoijien eli keinottelijoiden salkkuun, jossa ne tuottavat myöhemmin tähtitieteelliset voitot. Toisaalta tartunnan aiheuttamat talousvaikeudet pystyvät sytyttämään yritysvelkapommin, josta asiantuntijat ovat varoitelleet poliitikkoja sekä keskuspankkiireja jo vuosien ajan.1

Mikäli nykyinen tilanne kääntyy globaalin rahoitusjärjestelmän hyödyksi, muistuttaa se Waterloon taisteluun liittyviä taloudellisia seurauksia, kuten myös sitä kuinka sionistit ryöstivät varallisuuden luhistuvasta Neuvostoliitosta. Rothschildin veljekset tekivät yhteistyötä Euroopan halki, ja suku onnistui kehittämään agenttien, laivureiden ja kuriirien Euroopan kattavan verkoston, joka kuljetti kultaa ympäri sotaa käyvää Eurooppaa. Suvun verkosto mahdollisti sen, että Nathan Rothschild sai poliittista ja taloudellista informaatiota ennen kilpailijoitaan, mikä antoi hänelle etulyöntiaseman markkinoilla ja teki Britannian hallituksen entistä riippuvaisemmaksi Rothschildien suvusta. Hän onnistui esimerkiksi saamaan tiedon Waterloon taistelun voitosta päivää ennen kuin Britannian hallitus. Tuolloin Nathan Mayer Rothschild käski henkilökuntaansa myymään brittiläisiä obligaatioita, näin muut kauppiaat uskoivat brittien hävinneen sodan, ja aloittivat hurjan brittiläisten obligaatioiden myynnin, minkä johdosta niiden arvo romahti, jolloin Rothschild aloitti mahdollisesti kaikkien obligaatioiden ostamisen henkilökuntansa välityksellä.2

Rahoitusmarkkinoiden romahtaessa kuitenkin pankkiirit hyötyvät

Yllä johdannossa esitetty voi johtaa rahoitusmarkkinoiden romahdukseen, jossa maailmalla koronaepidemian uutisointi on paniikin omaisesti levinnyt ikään kuin sytykkeenä räjäyttämään historiallisen valtavan maailmanlaajuisesta velkamäärästä kootun ruutitynnyrin.3 Rahoitusmarkkinoiden romahtamisen syynä tulisi olemaan siis valtaviin mittoihin synnytetty globaali velkamäärä.

Nykyisin ylimääräistä rahaa näyttää kuitenkin olevan saatavilla. Joskaan sitä ei ole aikaisemmin riittänyt jaettavaksi esimerkiksi strategiseen teollisuuteen, terveyden- ja sairaanhoitoon tai vanhusten hoitoon, puhumattakaan syrjäytyneistä. Mutta nyt pönkitystä on luvattu useille tahoille, mitkä valtiontuet Murrayn mukaan luisuvat pääasiassa jättiläisyrityksille ja niistä hyödyt menevät viimekädessä kansainvälisille pankkiireille.4

Talouskriisissä Suomi upotetaan velkaan

Velkataakka lisääntyy ja lama syvenee.

Suomen Pankki päätti myöntää koronaviruksesta kärsiville yrityksille lainaohjelman, jonka kriisipaketti koostuisi ensi vaiheessa 500 miljoonasta eurosta. Jälleen talouskriisistä yritetään selvitä upottamalla Suomi entistä syvempään velkasuohon.

Yle-uutiset kirjoittaa:

Käytännössä ohjelman myötä pankit ja muut luottolaitokset saavat lisää rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpäin yrityksille ja kotitalouksille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Keskuspankki lahjoittaa yksityisille liikepankeille minimissään 500 miljoonaa euroa. Nimenomaan ”lahjoittaa” siksi, että kyseinen summa on veronmaksajien rahaa.

Teknisesti muotoiltuna Suomen Pankki alkaa ostaa uudelleen markkinoilta kotimaisia yritystodistuksia.

Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti tukitoimistaan nykyisessä talouskriisissä taloudelle viime viikolla. EKP muiden muassa lievittää pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, mikä lisää pankkisektorin alttiutta vararikoille.

Muistettakoon, että Suomen pankki on osa Euroopan keskuspankkia (EKP), ja siten velkaannuttamisstrategia koskee euroaluetta kokonaisuudessaan.

velkapommi

Koronan synnyttämä talouskriisi on kärjistymässä erittäin vakavaksi siksi, että lännen keskuspankit ovat synnyttäneet historiallisen suuren velkapommin lahjoittamalla ilmaista, siis veronmaksajien rahaa yksityisille liikepankeille. Liikepankit ovat vaurastuneet lainaamalla veronmaksajien rahat eteenpäin korkeammalla korolla sekä käyttämällä rahoja sisäpiirikeinotteluun.

Maailmanlaajuinen lama on tulossa; aitojen yrityksien lama

Talousjulkaisu Bloomberg uutisoi, että tuoreet reaalitalouden tilastot osoittavat, ettei koronaviruksen (k-viruksen) aikaansaama pörssiromahdus pohjaudu sijoittajien paniikkiin vaan autenttisten yritysten tuhoutumiseen. Talouden asiantuntijat ovat viimein hylänneet optimismin, ja nyt yleinen konsensus ennustaa rajua maailmanlaajuista lamaa.5

Keskuspankit ovat epätoivoisesti kaataneet pörsseihin tähtitieteellisiä rahasummia, että markkinoiden uskottavuus lujittuisi kurssien keinotekoisella elvyttämisellä. Amerikan keskuspankki Federal Reserve esimerkiksi uutisoi taannoin olevansa valmis käyttämään ”rajattoman summan rahaa” kohottaakseen velkakirjamarkkinat takaisin romahdusta edeltäneelle tasolle.5

Keskuspankit ovat tietenkin epäonnistuneet, sillä talouden lamaantumisen perustekijät eivät johda arvopaperispekulaation maailmaan, vaan kysymys on k-viruksen vaikutuksista todellisten yritysten sekä kuluttajien arjen taloudelliseen käyttäytymiseen. Siten liikkumisrajoituksilla, liikkeiden sekä tuotantolaitosten sulkemiset, työttömyyden huomattava nousu ja uusien investointien jäädyttäminen ovat vaikuttaneet raunioittavasti sekä tarjontaan että kysyntään.5

Talousromahdus

Koska talouden halvaantuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, on seurauksena väistämätön konkurssien aalto, yrityksien sortuessa velkataakkojensa alle. Keskuspankkien vuosikausia jatkuneet ”velkaelvytysstrategiat” edellisen finanssikriisin korjaamiseksi ovat vain huonontaneet tilannetta.5

”Lähes varmaa” lienee, että keskuspankit ovat kyvyttömiä torjumaan ”syvää globaalia laskusuhdannetta”. Bloomberg kirjoittaakin, että muiden muassa euroalueen tuotantotilastot ovat jo luisuneet alhaisemmaksi kuin kertaakaan aiemmin sen jälkeen, kun tilastojen keräämiseen ryhdyttiin. Tällainen tilanne on myös Britanniassa ja Australiassa.5

Bloomberg huomauttaa, että tuotantotilastoihin ei ole luottamista, sillä ne kaunistelevat maailmantalouden tilaa, jonka todellisuus paljastuu kaikessa karmeudessaan vasta vuosia myöhemmin. Julkaisu siteerasi Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF), joka varoitti hiljattain maailmanlaajuisesta lamasta ”joka on ainakin yhtä syvä kuin edellinen finanssikriisi – ellei jopa syvempi ”.5

Globaali rahoitusjärjestelmä on kaiken taloudellisen turmeluksen alku ja juuri

Edellisen luvun ajatus selvästi paljastaa aidon vaurastumisen perustuvan tuottavaan työhön, ja sen hedelmiin eli työn hyytymiin. Tällöin kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan kuluttajien tulojen kasvu lisää kysyntää, joka puolestaan kasvattaa tuotantoa, jolloin talous kokonaisuudessaan vaurastuu. Finanssikeinottelu ja uudenliberalismin ideologian mukaiset globaalit rahoitusmarkkinat kasvattavat vain kansainvälistä velkapommia, joka ei voi olla räjähtämättä ja synnyttämättä globaalia talouskriisiä.

Juutalaisen Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.

Yksityiset pankit ovat esimerkiksi köyhdyttäneet lainanantaja- ja pääomatakaajapankkeina Suomen ja muun euroalueen lisäksi koko maailmaa. Näitä pankkeja ovat esimerkiksi: Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase ja Paribas.

Nämä yllä esitetyt kansainväliset pankit ovat täysin omistautuneet palvelemaan rahoitussysteemiä, kansainvälisenä rahan- ja omaisuuden ryöstöjärjestelmänä.6,7,8,9 Nämä rahoitusinstrumentit ovat pelkästään parasiittejä, jotka loiseliönä kuluttavat isäntäelimistön energiaa.

Suomen valtio, hallitus, eduskunta sekä kansalaiset ovat ainoastaan tämän globaalin pankkijärjestelmän korollisen velkarahasysteemin riiston sekä ryöstön kohteita.

Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla, josta seuraa tässä artikkelissa mainittuja velkapommeja, jotka syöksevät kansantaloudet globaaliin talouskriisiin. Korkoraha kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

Tällainen on juutalaisen eliitin luoma rahoitusjärjestelmä, josta täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti. Vasta tämän jälkeen valtiot kykenevät itsenäistymään poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti.

Kansan on itse tehtävä vallankumous; sitä eivät tee muut; talousdemokratian reformi on välttämätön

Kuten jo alussa todettiin, koronaepidemian paniikinomainen uutisointi on toiminut sytykkeenä räjäyttämään historiallisen valtavan maailmanlaajuisesta velkamäärästä kootun ruutitynnyrin. Tämä on johtamassa globaaliin taloudelliseen syöksykierteeseen, josta ei pelastuta hukuttamalla yksityiset valtiot syvempään velkasuohon. Tästä talouskriisistä selvitään parhaiten Euroopan unionin hajoamisella, ryöstöön ja riistoon perustuvan globaalin finanssijärjestelmän tuhoutumisella ja valtioiden itsenäistymisellä sekä talousdemokratian reformin käyttöön ottamisella valtioiden talousjärjestelmään.

Vauhdissa oleva globaali talouskriisi saattaa parhaimmassa tapauksessa merkitä EU:n hajoamista ja Euroopan valtioiden itsenäistymistä tai pahimmassa tapauksessa maailmanlaajuista sionistien vallan lujittumista eli Uutta Maailmanjärjestystä (NWO).

Mikäli nyt voimistuva talouskriisi hajottaa EU:n ja muun negatiivisen globalisaation hegemoniarakenteet, ei niiden luhistumisen taustalla ole tietenkään sionistipresidentti Donalt Trump, sillä koko ajatushan olisi täysin naurettava. Unelma Trumpin sankarin viitasta olisi todella koominen jo siinäkin mielessä, että Trump itse on juutalaisen eliitin keitoksessa kypsynyt sionisti. Tuoreeltaan voidaan kertoa, että Trump on allekirjoittanut määräyksen, jolla juutalaisuus luokitellaan kansallisuudeksi. Täten Israelin arvosteleminen sekä boikotoiminen on antisemitismiä. Myös Englannin pääministeri Boris Johnson on loikannut samaan sionistien kelkkaan.

Päästyään presidentiksi Trump nimittikin Valkoiseen taloon ennennäkemättömän suuren joukon rikollisen juutalaispankki Goldman Sachsin finanssielitistejä. Trump on tunnetusti vahvistanut terroristivaltio Israelin asemaa, ja samalla heikentänyt Israelin vastustajien asemaa Lähi-idässä. Tällaisia Trumpia Jumalasta seuraavana pitämiä hullunkurisia yhdysvaltalaisia liikkeitä ovat esimerkiksi Qanon, ja muut sen kaltaiset hörhöporukat. Mikä on Venäjän presidentin Vladimir Putinin tässä ajankohtaisessa kriisissä? Se jää nähtäväksi.

Huomion arvoista siis on, että kansallisvaltioiden itsenäisyyttä ei synny ilman kansannousua: myös Suomen kansan on itse taisteltava vapaudestaan ja luota itsenäinen Suomi; itsenäisyyttä ja uutta poliittista rakennetta ei synny talousromahduksen seurauksena, jos me suomalaiset emme sitä suvereniteettia itse rakenna.

Pankkien valtanykyisessä Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa perustuu sille, että rahoituslaitokset päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin.

Jo merkantilismina ajan talous- ja yhteiskuntateoreetikot, kuten esimerkiksi Adam Smithinkin ajatteluun merkittävästi vaikuttaneet englantilaiset filosofit John Locke ja David Hume, pitivät rahaa hyödykkeenä ja kehittivät talousteoriansa tämän näkemyksen varaan.10

Rahan pitäisi ilmentää vain myyjän ja ostajan välisen kaupan suhdetta vaihdonvälineenä eikä finanssispekulaation instrumenttina olevana itsetarkoituksena.

Kansainvälisen pankkijärjestelmän orjuudessa oleva valtio pystyy investoimaan velkarahallaan, kuten kotitaloudetkin kykenevät lainarahalla sijoittamaan. Mutta korkoa korolle velkarahalla investointi ei tuota sitä hyötyä reaalitaloudessa, mikä koituisi, jos esimerkiksi valtiolla olisi oikeus keskuspankkinsa kautta luoda omaa rahaa ja käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka eli talousdemokratia kartuttaisi hyvinvointivaltiossa valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi.

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Mainitut funktiot eivät voi myöskään toteutua nykyisten hallituspuolueiden sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen valtakaudella.

Suomen on ärsytettävä kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä vallankumouksellisella toiminnalla luomalla oma raha.

Talousdemokratia lopettaisi uusliberalistisen kauden, jolloin hyvinvointivaltion jälleenrakentaminen olisi mahdollista. Talousdemokratian yhteiseen hyvään tähtäävä valtiomalli mahdollistaisi muun muassa julkisten palveluiden turvallisuuden korkean laadun ja toimivuuden maassa. Täten julkiset palvelut pitäisi kansallistaa ja samalla turvata korkeatasoinen perus-, ammatti-, korkea- ja yliopistokoulutus.

Aivan ensiapuna talouskriisissä voitaisiin käyttää Tanskan mallia

Tanskan hallitus uutisoi hiljattain massiivisesta tukipaketista, johon kuuluu muun muassa 75 prosentin palkkatuki koronaviruksen takia irtisanomisuhan alle joutuville työntekijöille. Tuki maksetaan työnantajille, jotka sitoutuvat pitämään työntekijät töissä. Työntekijät puolestaan lupaavat käyttämään vuosilomaansa lähimmän kolmen kuukauden aikana. Tätä Tanskan mallia voitaisiin myös Suomessa.

Yhdysvaltojen asema horjuu globaalina johtajana

Hiukan aikaisemmin esiintyi tiettyjen tutkijoiden kirjoituksia, joiden mukaan Yhdysvaltojen johtoasema globaalina toimijana kestäisi tämän vuosisadan ensimmäisen puoliskon ajan.

Nykyisin kuitenkin havaitaan, että Yhdysvaltojen asema on horjunut maailman taloudellisena ja poliittisena mahtina. Aasian taloudellisesta kehityksestä on muodostunut merkittävä tekijä koko maailman taloudelle. Jo viime vuosituhannen lopulla Andre Gunder Frankin esitti, että kuluva vuosituhat olisi Aasian vuosituhat.11, 12, 13Mahdollista on, että tulevan maailmanjärjestyksen perusteet valetaan Aasiassa, eikä transatlanttisella areenalla. Kiinan selviytyminen Yhdysvaltoja paremmin k-viruskriisistä, horjuttanee USA:n globaalia asemaa entisestään.

Kiinan johto on operoinut k-viruksen aiheuttaman kriisin erittäin tehokkaasti, ja maa on auttanut muita useita valtioita Eurooppaa myöten selviytymään tilanteesta.

Näyttää todellakin siltä, että Kiina on nyt kiistaton voimatekija Aasiassa kuin myös globaalissa taloudessa.

Tässä tilanteessa saattaisi olla hyvinkin mahdollista, että Yhdysvallat sionistien painostuksesta hyökkäisivät Kiinaan pelastaakseen sionistisen lännen, ja ennen muuta Yhdysvaltojen taloudellisen johtoaseman ”vapaan maailman” taloudellisella sekä poliittisella areenalla. Eli ainakin nämä voimat yrittäisivät saavuttaa nimettyä johtoasemaa takaisin sionistiselle lännelle. Tämä on niin mullistavan katastrofaalinen maailman poliittinen tilanne, että siinä juutalaisvaltio Israel voisi jopa aloittaa ydinsodan globaalien intressiensä saavuttamiseksi.

Markku Juutinen

Lähteet

1. Financial Time (2020). Will the coronavirus trigger a corporate debt crisis? Saatavina: https://www.ft.com/content/4455735a-63bc-11ea-b3f3-fe4680ea68b5

2. Morton Frederic (1991). Rothschilds Family Portrait, Published by Scribner Paper Fiction

3. #neuvottelija 9 – Korona Black Swan (2020). Saatavina: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6Lf8qQdj2fc&feature=emb_title

4. Graig Murray (23.3.2020). It’s Not Socialism. It’s Another Mega Wealth Transfer. Saatavina: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/03/its-not-socialism-its-another-mega-wealth-transfer/

5. Bloomberg (24.3.2020). Global Economy Crashes on Mass Virus Business Shutdowns. Saatavina: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/europe-dragged-into-record-recession-in-battle-to-halt-virus

6. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

7. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

8. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

9. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

10. Ahokas, Jussi & Holappa, Lauri (2014). Rahatalous haltuun. Like Kustannus Oy.

11. Frank. Andre Gunder (1998). Reorientation: Global Economy in the Asian Age, Berkerly: Universy of California Press.

12. Kumar, Niraj (2014). Asian in the post-Western Age, New Delhi: KW Publishers.

13. Pant, Harsh V. (2010). The China Syndrome. Grappling with an Uneasy Relationship. Noida: Harper Collins

………….

https://archive.fo/guC5p#selection-1063.0-1067.168

https://archive.fo/o/guC5p/https://yle.fi/uutiset/3-11253076

https://www.dw.com/en/debate-over-monetary-system-grows/a-18100679

https://www.marketwatch.com/story/trumps-china-virus-rhetoric-and-what-it-means-for-us-china-trade-presidential-election-2020-03-21?mod=article_inline

https://time.com/5730849/end-american-order-what-next/

13 kommenttia

 1. Koronavirusepidemiaa ei ole: https://www.youtube.com/watch?v=hsWY5NMuCPg . Koronavirus on ollut kaiken aikaa pelkkä tekosyy kaikelle, mitä nyt tapahtuu. Maailmantalous halutaan romahduttaa, joten se täytyy tehdä valtamedian luoman koronavirushysterian avulla, jottei jäisi selviä ja kiistattomia, virallisia todisteita aiheutetun katastrofin tahallisuudesta. Todisteita jäisi vaikka kuinka paljon hallitusten, yritysten ja keskuspankkien pöytäkirjoihin, tilinpitoihin, määräyksiin, lakeihin yms., jos toimittaisiin toisella tavalla.

  Yritykset ovat kohta konkurssissa ja lähes kaikki työttömiä. Kukaan ei uskalla yrittää liike-elämässä uudestaan. Lisäksi tallettajat menettävät säästönsä, koska heistä on tehty lailla riskisijoittajia. Velkarahalla talonsa rakentaneille ei jää muuta kuin velkaa, koska talojen arvot romahtavat. Tässä vaiheessa ihmiset ovat täysin toivottomassa tilanteessa: korviaan myöten veloissa sekä ilman rahaa ja työtä. Minä ainakin voin hyvin kuvitella, kuinka tuossa toivottomassa tilanteessa valtamedia alkaa kertoa, kuinka kapitalismi on epäonnistunut ja kuinka nyt tarvitaan muutoksia talous- ja rahajärjestelmään. Toivottomassa tilanteessa olevat ihmiset joutuvat hyväksymään valtaeliitin haluamat muutokset. Totta kai valtaeliitti lupaa tässä vaiheessa ihmisille kaikenlaista hyvää. He voivat luvata velat anteeksi ja uuden alun täysin puhtaalta pöydältä. Kenties he saavat kaiken jopa näyttämään siltä kuin muutos olisi lähtöisin kansalaisten tahdosta, mutta joka tapauksessa lisää valtaa siirretään yhä harvempien käsiin ja käteinen raha poistetaan. Kenties siirrytään kommunismin kaltaiseen järjestelmään ja ihmisten täytyy ottaa pedon merkki, jota ilman he eivät voi ostaa tai myydä. Näin valtaeliitti saa tahtonsa läpi ja yhteiskunnan täydelliseen kontrolliin, mikä on ollut koko ajan kaiken tarkoituksena.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
  1. Jep — EKP, Fed ja BIS sen kuin keksivät uusia sääntöjä leikkiin – heidän leikkinsä kun kyseessä on. Maksajaksi joutuu aina kansa. Juutalainen voittaa aina. BIS on näkymätön voima, jota kansa ei kontrolloi, eivätkä viranomaiset pitele. Se tekee mitä tekee, kenenkään voimatta sille yhtään mitään.

   Nyt kannattaa olla tarkkana tämän lypsyliikkeen (ylös, alas, ylös, alas) kanssa, sillä kupla poksahtaa aivan pian. Kansainvälinen kommunisti-sionisti on siellä utar€€n sankonsa kanssa – kelmeitä, rasvaisia huuliaan ahnaasti lipoen.

   Itse meinasin ostaa uuden (käytetyn) auton, mutta lykkäsin päätöksen. Pärjään ilmankin. Nyt ei ole hyvä aika maksaa ylimääräistä korkoa mistään tai kenellekään. Asuntolainaa on – se saa riittää minulle. Sen hinnan olen valmis maksamaan maaseudun rauhasta: ei juoppoja, ei narkkareita, ei neekereitä, ei geelitukkia, ei mustia ämmiä haisevissa rievuissa ynnä räteissään.

   Mitä käy näille suomalaisille duunareille, joilla on kaksi uutta autoa, uusi talo, kesämökki, moottoripyörä, mönkijä, vene, vesijetti, moottorikelkka; lapsilla mopot, skootterit, mopoautot, ratsastus, jääkiekko jne.?

   Taitaa selkä katketa pian, ma veikkaan. Ilme on apea. Lamahan onkin englanniksi ”depression”.

   Huomenna soitan työterveyshuoltoon ja sanon taikasanan: korona.

   (Mutiainenkin kun sanoo ”asylum” eli turvapaikka, niin johan kassakone käy.)

   Minä en enää elätä kovalla työlläni yhtäkään mutiaista. Se on loppu nyt. Tämä maa ja systeemi – ja koko perkeleen EU – on läpimätä. En tahdo olla enää pelinappula tässä absurdissa, groteskissa näytelmässä, jossa suomalaisesta on tehty Suomessa arvoton ihmisriepu, vailla kunniaa tahi oikeuksia.

   Nyt alkoi loma. Suosittelen samaa muillekin, jos vain nk. ”perse kestää”.

   Pysykäähän terveinä ja Herran haltuun, Suomen kansa.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
 2. Siis selväähän on että siionistit ja satanistit yhdessä vääntävät nyt pystyyn NWO:ta. Tästähän Saulimme on höpötellyt avoimesti ihan koko ajan. Se vissiin kuvittelee että kansa ei ymmärrä sen jorinoita. Mutta suunnitelma on selvä. Ensin tarvitaan euroopan talousromahdus ja sen jälkeen EU:n ja muun maailman raunioille rakennetaan NWO. Tämä on ollut selvää jo iät-ajat.

  Nyt vain suomalaisten pitää ymmärtää se että kaikki kulutus tulee kohdistaa oman maan yrityksiin. Niin vakuutukset, pankitilit, puhelinliittmyät, ruuan raaka-aineet, jne (jolleivat ne ole oligarkkien hallusssa) ja sitäkautta ”sulkea” valuttan karkaaminen maastamme. Samalla kartuttaen valtiomme verokassaa. Vain siten voimme säilyttää edes osittaisisen itsemääräämisoikeutemme. Sillä mikäli valtiomme velkaantuu, meiltä viedää kaikki, ihan kaikki. Ja me asumme teltoissa ja syömme mitä käsiimme saamme luonnosta, poislukien eläimet koska ne ovat valtion omaisuutta. Eli senjäkeen NWO:n omaisuutta.

  On vilauteltu jo suunnitelmia joiden avulla suomalaisten asunnot pakkolunastetaan maahanmuuttajille ja suomalaiset ajetaan telttamajoitukseen, koska kuulemma suomalaiset pärjäävät teltoissa matuja paremmin. Niin tai näin, tuo kauhukuva ei ole kaukana siitä missä maamme on 10 vuoden päästä jos emme ala pikkuhiljaa puhaltaa yhteen hiileen. Ja lopettaa sitä jatkuvaa omaan napaan tuijottamista. Samalla kun odotamme että muut tekevät ja itse vain peesaillaan.

  Siinä ei auta tarrojen liimailut eivätkä marssit. Ne performanssit on annettu jo ja ne ihmiset jotka tulevat mukaan toimintaan tulevat. Muita on turha enää kosiskella. On aika siirtyä ”maan alle” ja toteuttaa sitä strategiaa joka on hyvä Suomelle.

  Hyvänä esimerkkinä ovat työ-työstä palvelukset. Ei siten että ”nyt mä en kerkiä kun mulla on…” vaan siten että aina kun joku tarvitsee niin silloin mennää. Poislukien synnytykset, sillä esim. hautajaiset eivät yhtä henkilöä kaipaa. Meidän tulee siirtyä omahyväisyydestä yhteisöllisyyteen. Vai kuinka moni kirjoittajista ja lukijoista voi sanoa tehneensä viime viikolla työpäivien lisäksi 30h palveluksia muille?

  Tekemällä saadaan muutos, ei puhumalla eikä marssimalla. Niillä saadaan aikaan vain kiinnostus.

  Kesän konkurssiaalto tekee sen markkinoinnin mitä tarvitaan. Nyt vain pitää pitää rivit vahvoina ja pää pinnalla.

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
   1. Sopii !!

    Olisiko hyvä tapa aloittaa siten että jaetaan Suomi ensin vanhan mallin lääneihin, ei nykyisen läänijärjestykseen. Ja senjälkeen jokainen lääni kuntakohtaisiin lohkoihin? Kaikilla asiasta kiinnostuneilla tulee olla paikallinen kontakti niin se saa ihmiset liikkeelle.

    Nyt sitten pitäisi löytää ne joka kunnassa olevat ”johtajat”, tai yhteyshenkilöt kuten voisi asian ilmaista. Ja senjälkeen aloittaa agendan jako ja toteutus. Jonkinlainen agenda pitäisi olla heti alussa jota sitten muokataan ja parannellaan niin että siitä tulee täydellinen.

    Tiedon ensisijainen välitys on kasvotusten mutta toissijaisena voisi olla esim. LA-taajuudet ja siihen digimode Olivialla. Kellonajat ja peitesanasto pitää vaan sopia erikseen.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Sama on sanottavissa lyhyestikin. On joku 10000 rahavaltiaan etnisesti leimaamaton Joukko, joka hallitsee pankkimaailmaa. Tämä Joukko lainaa rahaa, jota ei ole olemassakaan valtioille ja saa siitä vähän korkoa. Kun lainaa on valtavat määrät, vähäinenkin korko tuottaa paljon. Tästä osalla Joukko lahjoo poliitikot toimimaan Joukon etujen mukaisesti. Suomessa lahjotut poliitikot ovat myyneet valtion, siis kansalaisten omaisuutta, Joukon hallintaan.
  Siispä kansalaiset, valitkaa edustajiksi ei median suosikkeja, vaan rehellisiä korkeasti koulutettuja kansalaisia.

  Virusepidemiaa Joukko käyttää kaikella mahdollisella tavalla hyväkseen välittämättä ihmisten kärsimyksistä. Joukko koostuu älykkäistä roistoista. Roistohan saa etua ryöstämällä muiden työstään saamaa omaisuutta.
  Ilmastonmuutos on ollut jo pitkään Joukon väline saada valtiot velkaantumaan lisää ja samalla vähentämään rahan menoa Joukosta riippumattomille öljyn tuottajille. Gaddaf oli Joukon paha vastustaja, joka sai ansionsa mukaan kuten muutkin vastustajat. Trumpin valta ei riitä joukkoa vastustamaan, vaikka hän ei siihen kuuluisikaan. Kennedyt yrittivät kohtalokkain seurauksin.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
  1. No jo on ääliömäistä. Trumpko muka ei olisi yksi heistä. Millä ihmeen perusteella? Sanoi joskus vaalikampanjasssa jotain kivaakin? Juurihan hän vahvisti (olisiko näiden etnisesti leimaamattomien, koska leimaaminen riminalisoitu) vaatimuksesta, että Nooan lait ovat voimassa USA:ssa ja että George Bushin asetus 1991 on totta. WHO onkin ottanut yhdeksi kv. kuolinsyyksi listalleen pään katkaisemisen giljotiinissa. Ilmeisesti niitä katkaistuja päitä pian riittää

   Plusääni(6)Miinusääni(2)
 4. ”WHO onkin ottanut yhdeksi kv. kuolinsyyksi listalleen pään katkaisemisen giljotiinissa. Ilmeisesti niitä katkaistuja päitä pian riittää.”

  Voisitko selittää mitä tuo kommentti tarkoitti?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Nooan lakien mukaan rikkojia rangaistaan katkaisemalla pää. Esim. epäjumalanpalvonnasta rangaistaan näin. USA:n lakien mukaan siis periaatteessa kristinuskon tunnustamisesta seuraa päänkatkaisu. Lakeja saatetaan koska tahansa alkaaa soveltamaan

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. The greatest mass fear in the US is not Islamophobia. It’s not homophobia. It’s not even xenophobia. It’s Semitophobia. Fear of the Jewish Power Cabal. No other group comes close at provoking as much fear in almost the entirety of the population as Jews. Even the slightest suggestion that anyone is saying anything mildly questionable about Jews causes cold sweats, shortness of breath, hair to stand on end, muscles to clench, and all the other physical reactions that reveals the triggering of a psycho-social taboo. It’s actually a suppressed terror that amounts to a kind of paralysis.

  So thoroughly has this fear reaction been implanted in the populace by means of Jewish Supremacist-owned and operated mass media, education curriculum, entertainment industries’ myth making apparatus, government propaganda, and other influences, that it is all but universal. Small pockets of people may express some ‘anti-semitism’ among themselves in private where it is relatively safe, but few dare publicly where they might be overheard. ‘Anti-semitism’ is almost thoroughly suppressed by Semitophobia.

  Even plenty of Gentiles of Conservative, Liberal and of course Progressive orientation will express outrage and hate at anyone who vaguely criticizes Jews. These Gentiles are of course afraid of Jews themselves, but cover it with virtuous indignation and outrage. It’s safer that way.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Mitä Magneettimedian artikkelin otsikkoon tulee, niin jumalaton kansa menettää niin itsenäisyytensä kuin maansakin:

  ”Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua (Jumalaa) palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin” (Jes. 60:12).

  Jumalaa palvellaan niin, että tullaan sydämen uskossa Kristuksen sijaissovitukseen Jumalan omiksi ja siten Jumalan ohjaamiksi (siis Jumalan kuviksi).

  Aborteissa lapsia massoittain murhaava, Jumalaa pilkkaava ja homoseksuaalinen kansa ei saa omaa, itsenäistä kansallisvaltiota. Jumalahan häpäisisi itsensä, jos hän romahduksen jälkeen sellaisen sallisi. Julkista homoseksuaalisuutta harjoittaneet Sodoma ja Gomorrakin hävitettiin täydellisesti, 1. Moos. 19. luku.

  Kansan ja median paniikki (kuolemanpelko) jo romahduttaa kaiken, kun pandemia ja perkele (kuolemanpelon syy, Hebr. 2:14-15) saavat ohjata kaiken yhä syvempään rotkoon. Ei meillä ole viruspandemiaa, meillä on pelon ja velan pandemia – perkeleen pandemia. Kansa on ruokkinut petoa, ja nyt peto on kasvanut niin suureksi, että se syö ruokkijansa.

  Artikkeli toteaa: ”Kansan on itse tehtävä vallankumous; sitä eivät tee muut” – – ”kansallisvaltioiden itsenäisyyttä ei synny ilman kansannousua; myös Suomen kansan on itse taisteltava vapaudestaan ja luotava itsenäinen Suomi” – – ”Suomen on ärsytettävä kansainvälisten pankkiirien sisäpiiriä vallankumouksellisella toiminnalla luomalla oma raha”.

  Minäkin puolustan kansallisvaltiota, itsenäisyyttä ja omaa rahaa, mutta teen sen Raamatun pohjalta.

  Kansa – ja koko ihmiskunta – on syntiinlankeemuksen seurauksena luonnostaan perkeleen ja synnin orja, ja Jumala on sellaiselle kansalle kääntänyt selkänsä (koskapa kansakin on hänelle kääntänyt selkänsä). Perkele siis saa riehua vapaasti, kun evankeliumi (Jeesus Kristus ja syntien anteeksiantamus hänessä) on hylätty kaikkialla. Yksin Jeesus on tie Isän Jumalan yhteyteen, Joh. 14:6, ja se tie on voimallisesti tukittu lähes kaikkialla Suomessa (Magneettimedia on tässä yksi poikkeus). Maassa on oikeita kristittyjä varsin vähän. Elävän Jumalan hylännyt kansa on vailla Jumalaa, perkeleen hallussa, eikä Jumala sellaiselle kansalle suo mitään todellista hyvää. Hän on hengellään lunastanut meidät itsessään, ja jos se ei sydämille kelpaa, niin se on menoa ja hukkumista sitten.

  Mitä mainittuihin vallankumoukseen, kansannousuun ja taisteluun tulee, niin Jumala kieltää esivaltaa vastaan nousemisen:

  ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:1-2).

  Vallankumous on siis Jumalaa vastaan nousemista, ja siitä seuraa tuomio.

  Oikea vallankumous, kansannousu ja taistelu onkin Jumalan suosion saaminen, kristityksi uskossa Jeesuksen Kristuksen lunastustekoon tuleminen. Siinä uskossa sanassaan vaikuttava Pyhä Henki (Jumala itse) tulee sydämeen asumaan ja perkele joutuu kaikkoamaan sieltä pois. Pyhä Henki itse vaikuttaa sydämessä uskon, ja uskon myötä hän jää sydämeen asumaan ja kristitystä tulee Jumalan kuva ja Jumalan asunto, Joh. 14:23; 1. Kor. 3:16; 6:19. Jumalan vaikuttaessa sydämestä käsin ihmisessä kaiken ihminen alkaa rukoilla, jos hän jotain Jeesuksen nimessä haluaa, esim. kansalleen itsenäisyyttä. Jumala ei vastaa katumattomien syntisten rukouksiin (Joh. 9:31), mutta omiensa (kristittyjen) rukoukset hän kuulee:

  ”ja mitä hyvänsä te anotte minun (Jeesuksen) nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.” (Joh. 14:13-14);

  ”Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte” (Matt. 21:22);

  ”Teillä ei ole, sen tähden, ettette ano” (Jaak. 4:2).

  Luopuessaan Jeesuksesta (syntien anteeksiantamuksesta) kansa menettää siis kaiken. Oikea ja TOSI vallankumous on se, että sydämessä perkele heitetään pois valtaistuimelta ja Jumala itse astuu tilalle. Sen jälkeen kaikki on mahdollista. Jumalalla on kaikki valta:

  ”Hän (Jumala) korottaa kansat, ja hän hävittää ne, hän laajentaa kansakunnat, ja hän kuljettaa ne pois” (Job 12:23).

  Eräässä tähän Magneettimedian artikkeliin kirjoitetussa kommentissa todetaan, että EKP:n, Fed:n (USA:n yksityisen keskuspankin) ja BIS:n (Bank for International Settlements, ”keskuspankkien keskuspankki”) leikeissä ”maksajaksi joutuu aina kansa”. Sama kommentti toteaa myös: ”Tämä maa ja systeemi on läpimätä. En tahdo olla enää pelinappula tässä absurdissa, groteskissa näytelmässä, jossa suomalaisesta on tehty Suomessa arvoton ihmisriepu, vailla kunniaa tahi oikeuksia.”

  Asioista Suomessa vastaa kuitenkin kansa yksin (ei kukaan muu): ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Syy siihen, että ”maksajaksi joutuu aina kansa”, että ”tämä maa ja systeemi on läpimätä” ja että ”suomalaisesta on tehty Suomessa arvoton ihmisriepu, vailla kunniaa tahi oikeuksia”, on kansa itse. Kansa on absoluuttisesti kyvytön, koska se on hylännyt oikean, elävän Jumalan (hylkäämällä Jeesuksen) ja siten kaiken todellisen avun. On pelkkä unikuva ajatella, että jumalaton kansa voisi hallita ja käyttää valtiovaltaa. Silloinhan hallitsija olisi perkele (tuloksen kansanvallasta näemme kaikkialla ympärillämme). Jumalattoman kansan sydämissä asuu perkele.

  Luonnollisella (= Kristuksessa uudestisyntymättömällä) ihmisellä ei ole Jumalan edessä mitään arvoa, mitään kunniaa eikä mitään oikeuksia. Jumala heittää kaikki perkeleen omat (luonnollisen kansan) ikuiseen helvettiin:

  ”Mutta joka ei usko (evankeliumia), se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16);

  ”Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa’assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys” (Ps. 62:10);

  ”Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä” (Jes. 40:17).

  Vain perkele saa ihmisen luulemaan, että hänellä (siis kyseisellä ihmisellä) on jotakin arvoa. Kun luonnollisen ihmisen sydämessä asuu syntiinlankeemuksen seurauksena perkele, silloin perkele hallitsee kaikkea ihmisessä (ajatuksia, sanoja, tekoja). Luonnollisen ihmisen tahto on perkeleen tahto, luonnollisen ihmisen ymmärrys on perkeleen ymmärrys ja luonnollisen ihmisen oma minuus on perkele hänessä. Sen sijaan uskossa Kristukseen uudestisyntyneen sydämessä asuu Jumala, ja silloin ihmisen tahto ja ymmärrys ovat Jumalan tahto ja ymmärrys eikä hänessä enää ole ”omaa minuutta” (vaan Jumala itse):

  ”ja minä elän, EN ENÄÄ MINÄ, vaan Kristus asuu minussa” (Gal. 2:20).

  Kaikki omat minät ja omat tahdot (ja omat arvot, omat kunniat ja omat oikeudet) ovat kuolleet ja tilalle on noussut Jumala itse: ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7).

  Niinpä Jumala sanoo Suomen jumalattomasta yhteiskunnasta: ”Yltympäri jumalattomat rehentelevät” (Ps. 12:9).

  Jumalan RAKKAUS on vain Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus. Ohi Jeesuksen Jumala ei rakasta ketään tai mitään, Joh. 3:16, sillä syntiinlankeemuksessa kaikki turmeltui. Jeesuksen ulkopuolella on vain perkele, ja Jeesuksessa on vain Jumala itse, yhteys häneen.

  Toisessa kommentissa todetaan: ”Sillä mikäli valtiomme velkaantuu, meiltä viedään kaikki, ihan kaikki”. Tietenkin viedään! Ei jumalaton, siis perkeleessä elävä kansa ole ansainnut mitään, ei yhtään mitään, ks. kommenttini alussa oleva Jes. 60:12. Totta kai on oikein, että jumalattomalta Suomen kansalta viedään kaikki!

  Vielä eräässä kommentissa sanotaan, että Nooan lakien (juutalaisen pyhän kirjan Talmudin ei-juutalaisia varten keksimät lait; voimassa jo USA:n lainsäädännössä) mukaan rangaistaan myös kristittyjä kuolemalla (juutalaisuus pitää kristinuskoa epäjumalanpalveluksena). Mutta se ei minua haittaa. Haluan jo kuolla pois tämän jumalattoman maailman keskuudesta ja olla Kristuksen luona, kuten apostoli Paavalikin halusi: ”halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi” (Fil. 1:23). Suuri on tämä yhteisymmärrys ja harmonia: jumalaton maailma haluaa tappaa minut, ja minä puolestani tahdon kuolla täältä pois. Jos joku pelkää kuolemaa, hän elää luonnollisessa tilassaan, perkeleen orjuudessa, Hebr. 2:14-15.

  Olen tässä samalla kirjoittanut näitä asioita sivuavan kommentin myös Magneettimedian artikkeliin ”Asiantuntijoiden kyseenalaistavat lausunnot koronaviruksen muodostamasta paniikista”.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat