Syttyykö suursota? Pohjois-Korean ja Syyrian ruutitynnyri

Yhdysvaltojen ohjushyökkäys suvereeniin Syyriaan rikkoi kansainvälistä lakia ja tapahtui sepitettyjen myrkkykaasuiskusyytteiden varjolla. Tämä hyökkäys toteutettiin samaan aikaan, kun Kiinan presidentti Xi Jinping oli Trumpin vieraana.

Xi Jinping ja Donald Trump.
Xi Jinping ja Donald Trump.

Oliko Kiinan Xi:n vierailu tarkoitettu Kiinan ja Yhdysvaltojen symboliseksi eleeksi tulevalle suursodalle? Tässä Israelin ja USA:n akselin mahdollinen hyökkäys Damaskokseen sekä USA:n sotalaivaston iskut Korean niemimaalta P-Koreaan muodostaisivat suursodan ruutitynnyrin.

Yllä esitetyn uhan vakavuutta korostaa Trumpin uhkaus jo ennen Xi:n vierailua, sotilaallisesta hyökkäyksestä P-Koreaan.1

 

Venäjä ja USA eivät tule sotimaan oikeasti keskenään?

G-7 –maat esittivät vast’ikään vaatimuksensa Venäjän poistumiseksi Syyriasta. Joissakin piireissä tätä vaatimusta pidetään periaatteellisena sodanjulistuksena Venäjälle. Mobilisoiko tämä läntisiä maita valmiustilaan?

Sodan syttyminen on toki mahdollista ilman USA:n ja Venäjän aseellista konfliktia, mutta suurvaltojen välinen aseellinen yhteenotto on periaatteessa mahdotonta.

Tämä yhteenotto ei ole uskottavaa jo siksi, että molemmat suurvallat ovat ydinasevaltioita. Entisen ulkoministeri Keijo Korhosen mukaan USA:n ja Venäjän suhteet ovat paljon paremmat kuin Washingtonin ja Moskovan meluisa keskustelu kotimaisena politiikan polttoaineena antaa ymmärtää. Todellisia eturistiriitoja ei ole ja siten myös molemmat tunnustavat toisensa suurvalta-aseman sekä etupiirit.2

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjä pitää yllä valmiutta vuoropuheluun Yhdysvaltojen kanssa, vaikka maiden suhteet ovat pingottuneet. Lavron puhui hiljattain yhteisessä tiedotustilaisuudessa tavattuaan USA:n ulkoministerin Rex Tillersonin.3

Tillerson arvioi luottamuksen Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä hiipuneen. Hänen mukaansa kahden johtavan ydinasevallan suhteet eivät voi olla tässä tilassa.

 

Onko Syyriassa Venäjällä ja Yhdysvalloilla eturistiriitoja?

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan mukaan USA:n isku Syyriaan oli takaisku Venäjän arvovallalle, jonka presidentti Vladimir Putin haluaa palauttaa tavalla tai toisella.

Syyrian hallinnolle uskollisia joukkoja.
Syyrian hallinnolle uskollisia joukkoja.

Aaltolan arvio voi edustaa vain USA:n ja Venäjän näennäistä luottamuspulaa, johon kätkeytyy suurvaltojen yhteinen linja, ei vain Syyrian vaan koko poliittisen Lähi-idän tilanteessa.

On syytä huomata juutalaisen eliitin taloudellinen ja poliittinen valta-asema niin Yhdysvalloissa kuin myös Venäjällä. Johtavilla ydinasevaltioilla on siis yhteinen sävel globaalin talous- ja rahaeliitin hyödyksi.4

Yhdysvalloilla ja Israelilla on unelmana Syyrian pilkkominen osiin, millä alistettaisiin koko Lähi-idän alue Israelin johtaman ja USA:n myötämielisen liittoutuman kontrolliin. Lisäksi Venäjä on ehdottanut Syyrian rauhanneuvotteluiden yhteydessä Syyrian mahdollisesta jakamisesta heimorajoja noudattaen pieniksi yhteisöiksi.

Tässä luvussa esitetyt asiat Yhdysvaltojen ja Venäjän sisäpiireihin kätkeytyvästä yhteisymmärryksestä näyttää tyrmäävän USA:n ja Venäjän ajautumisen aseelliseen konfliktiin suoraan toisiaan vastaan. Tosin molempia suurvaltoja ohjaileva eliitti voi synnyttää sotatilanteen, jossa USA ja Venäjä taistelevat näennäisesti toisiaan vastaan, mutta välikäsien kautta. Tällaisia välikäsiä voivat olla muiden muassa juuri Syyrian ja Ukrainan sodat sekä kenties pian alkava USA:n invaasion P-Koreaa vastaan.

 

Miksi yhdysvallat haluaa hyökätä Pohjois-Koreaan?

Etelä-Korea on saanut liittolaiseltaan Yhdysvalloilta tuntuvaa tukea, kuten esimerkiksi ohjuspuolustusjärjestelmän.

Yhdysvallat tekee kaikkensa puolustaakseen itseään ja kunnioittaakseen turvallisuustakuita, joita olemme antaneet liittolaisillemme, Kerry totesi vuoden 2016 tiedotustilaisuudessa.

Samaan hengenvetoon Pohjois-Koreasta lietsotaan uhkakuvia esimerkiksi kuinka oikukas ja sulkeutunut valtio on tehnyt ohjuskokeita E-Korean ja Japanin lähellä. Lisäksi P-Korean uhkaa pidetään suurempana kuin koskaan, ja maa on saavuttamassa taistelukelpoisen ydinaseen. Uhkakuvat P-Koreasta ovat tietysti enemmän tai vähemmän vääristelevää propagandaa. Maa ei ole käynyt sotaa vuosina 1950–1953 käydyn Korean sodan jälkeen eikä se ole globaali riskitekijä. Sitä vastoin Yhdysvallat liittolaisineen syyllistyy jatkuvasti kansainvälistä lakia rikkovaan ja valtion suvereniteettia loukkaavaan valtioterrorismiin.

Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välillä on aselepo. Kuitenkaan maat eivät solmineet virallista rauhaa mainitun Korean sodan jälkeen.

Pohjois-Koreassa juhlittiin viime lauantaina edesmenneen johtajan Kim Il-sungin 105-vuotispäivää.
Pohjois-Koreassa juhlittiin viime lauantaina edesmenneen johtajan Kim Il-sungin 105-vuotispäivää.

Ajatus siitä, että P-Korea olisi Yhdysvalloille uhka, on naurettava, vaikka niin sanotut asiantuntijat niin väittävätkin:

– Pohjois-Korea on Yhdysvalloille todellinen uhka, sillä on täysin mahdollista, että Pohjois-Korea pystyy laukaisemaan ydinohjuksen mahdollisesti hyvinkin pian ja tähän Yhdysvallat haluaa nyt puuttua ennaltaehkäisevän iskun avulla, Aaltola kertoo.

Trumpin hallintokaudella reagoidaan aseellisesti ja suoraviivaisen nopeasti, jopa mielivaltaisesti, joten avoimen sodan uhka on todellinen.

Mutta miksi ihmeessä yhdysvallat haluaa todella hyökätä P-Koreaan? Eihän kukaan rehellisesti ajatteleva koe tätä demokraattista kansantasavaltaa uhaksi kenellekään.

Yhdysvallat ei sinänsä halua hyökätä yhtään mihinkään, vaan Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa dominoiva juutalainen eliitti ja sitä voimakkaasti tukeva Israel-lobby painostaa Valkoista taloa aggressioihin kansainvälisen poliittisen hegemonian ja taloudellisten intressien saavuttamiseksi.4; 5 Luonnollisesti Israel-lobby on Pro-Israelin asialla.

Yksi näistä Trumpin lähipiirin juutalaisen eliitin jäsenistä on presidentin vävy Jared Kushner.

Sotaan lähdetään taloudellisen elintilan ja globaalin hegemonian tähden.

Tähän viitaten Yhdysvaltojen valtionvaranministeriö otti yli 200 miljardia dollaria uutta velkaa jo vuonna 2011. Tämä tapahtui välittömästi Yhdysvaltain kongressin hyväksyttyä velkakaton korottamisen. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan USA:sta oli tuolloin muodostunut kahdeksas ylivelkaantunut maa Japanin, Kreikan, Jamaikan, Libanonin, Italian, Irlannin ja Islannin lisäksi.

Yhdysvallat tarvitsevat taloudellisen piristysruiskeen, joka avaisi kansainväliset markkinat myös Aasiaan. Pohjois-Korean ja Kiinan välinen kauppa on ainakin miljardiluokkaa ja strategisesti ajatellen P-Korean hallinnon kaatuminen liittäisivät Koreat yhteen, tietysti E-Korean ehdoilla. Tässä tilanteessa E-Koreassa olevat Yhdysvaltalaiset joukot voisivat sijoittua mainiosti Kiinan rajan tuntumaan. Tämä etulyöntiasema ei kuitenkaan ole ainut syy sodan aloittamiselle.

Sen sijaan Koreoiden yhdistyminen E-Korean ehdoilla siirtäisi Kiinan miljardiluokan kaupat, E-Korean hallinnoimille Koreoille. Koska E-Korea oli jo ennestään USA:n liittolainen, avautuisi supervaltiolle taloudellista hyötyä, joka ulottuisi Kiinan kansantasavaltaan. Tosin USA on jo nyt Kiinan markkinoilla.

Lisäksi huomion arvoista on, että modernissa ympäristöystävällisessä energiatekniikassa ja tietotekniikassa tarvitaan useita hightech-metalleja, joita saadaan maametalleista, ja joiden kysyntä on kasvanut kehittyneissä maissa räjähdysmäisesti, mutta joiden saatavuus on niukkaa. Lukuisat maat ovat huolissaan niiden saannista, sillä 95 prosenttia niiden tuotannosta on Kiinan hallussa.

Maametallien saannin huonous saattaa olla yksi syy USA:n havaittavaan lähestymiseen Kiinan kanssa.

Sota ja vielä enemmän suursota olisi suuronnettomuus kansoille ja valtioille. Sitä vastoin tietylle kansainväliselle eliitille maailmansota olisi tuottoisaa. Sotateollisuuden valmisteiden myynti eläisi kultakauttaan ja kansainvälisen rahoitustoiminnantarve moninkertaistuisi jo jälleenrakennuksen ansiosta. Kiinteistöjen ja ynnä muun yhteiskunnallisen infrastruktuurin jälleenrakennus avaisi valtavat sijoituskohteet ja markkinat läntisille sijoittajille. Teollisuuden kehityksellä olisi suuri merkitys taloudellisessa kasvusuhdanteessa. Sodan jälkeen vuorossa olisivat voittajien sanelemat sotasyyllisyysoikeudenkäynnit ja Eurooppa, Aasia ja Lähi-itä jaettaisiin uudelleen globaalin eliitin ja Israelin etujen mukaisesti.

Kysymyksessä olisi imperiumien esiinmarssi, joiden kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen hegemonia olisi vertaansa vailla maailmanhistoriassa. Mutta toivoa paremmasta ei ole syytä menettää, sillä myös globaalin vallan keskiössä oleva eliitti voi kokea suursodassa karvaan tappion.

Transatlanttisten suhteiden merkitys

Transatlanttisen suhteen toimivuudella on ollut vaikutuksensa maailmanpolitiikkaan, mutta ei myönteisessä mielessä. Yhdysvaltain Euroopalle antamat turvatakuut ovat olleet mahdollistamassa integraatioprosessia, jota voidaan pitää yhtenä Uuden maailmanjärjestyksen tunnusmerkeistä. Eurooppalaiset maat ovat lyöttäytyneet Yhdysvaltain liittolaiseksi ja vahvistaneet Yhdysvaltain sotilaallista voimaa sekä taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa. Euroopan tuki ja suopeus ovat myös antaneet legitimiteettiä Yhdysvaltain vahingolliselle globaalille toiminnalle, sillä ne ovat muodostaneet niin sanotun kansainvälisen yhteisön kovan ytimen.

Yhdysvallat ja Eurooppa eivät pyrkineet lähentymään entistä enemmän sotilaallisesti ja kauppapoliittisesti; muistammehan Euroopan itärajojen miehityksen (Atlanttinen ratkaisu) sekä vapaakauppasopimusneuvottelut EU:n ja USA:n sekä EU:n ja Kanadan välillä. Nämä vapaakauppasopimukset ovat kylläkin nyt jumissa.

Silmäys Aasiaan

Kiinan kehittyminen maailman suurimmaksi talousmahdiksi ja Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) jatkuva sotilaallisen voiman kiriminen jo pian Naton rinnalle voivat olla tiettyjä syitä transatlanttisen taloudellisen ja sotilaallisen yhteistyön tiivistämiseksi. Vuoden alussa toteutettu Atlanttinen ratkaisu joukkojen keskittämisenä Eurooppaan on osa-alue transatlanttista yhteistyötä. Atlanttinen ratkaisu suunniteltiin ennakkoon palvelemaan Yhdysvaltojen suorasukaista sotaisuutta Lähi-idässä ja ilmeisesti pian Pohjois-Koreassa. Tosin silloin, kun Atlantista ratkaisua hahmoteltiin, ei Trump ollut presidenttinä, mutta se on sivuseikka, sillä Amerikan Yhdysvalloissa on aina sopiva henkilö presidenttinä eliittiä ajatellen.

Jos Aasiaa ei saada talouspolitiikan välineillä nujerrettua, niin siihen tarvitaan silloin sota.

Suursodan kuviot olivat ilmeisesti selvillä jo Obaman hallinnon aikana.

Keskittyihän edellisen presidentin hallinto kumppanuuksien rakentamiseen, jotka joidenkin päätelmien mukaan olisivat USA:n ulkopoliittinen uusi strategia. Tästä johtuen Yhdysvallat ovat vastanneet suopeasti esimerkiksi Intian kosiskeluihin USA:n kumppaniksi. Tietysti Intia on itsekkäästi liikkeellä ja haluaa torjua Kiinan hegemonista asemaa.6 Yhdysvaltojen liittolaisten etsintään Aasiasta liittyy luonnollisesti äskettäinen Kiinan Xi:n vierailu Valkoisessa talossa. Sitä vastoin P-Korean on vaikeampaa saada liittolaisia.

Toisaalta on mielenkiintoista huomioida Kiinan suhtautuminen mahdollisessa avoimessa sodassa. Mikäli Intia lähestyy Yhdysvaltoja ja loittonee Kiinasta: mitkä olisivat silloin Kiinan reaktiot suhteessa P-korean ja Yhdysvaltojen väliseen konfliktiin?

Tulee myös huomata, että E-Korean ja P-korean riidoista voidaan syyttää historiallista Neuvostoliittoa ja Yhdysvaltoja. Sodan voittajavaltioihin kuuluneet Neuvostoliitto ja Yhdysvallat jakoivat silloisen Korean kahtia 38. leveyspiirin kohdalta. Pohjoinen miehitysvyöhyke tuli Neuvostoliiton hallintaan ja eteläinen puolisko oli Yhdysvaltain valvonnassa.

 

Mahdollisen suursodan kuvio?

Kiinan vaikutus P-Korean talouteen on hyvin edullinen, tästä syystä P-Korean tilanne ajautuu vaikeaksi, jos Kiina lähestyy liikaa Yhdysvaltoja. Juuri tästä syystä USA yrittää lämmitellä suhteitaan Kiinaan.

Pääteltävissä on, että avoin konflikti eskaloituisi USA:n ja Israelin pommituksilla Damaskokseen ennen kuin Syyrian hiljattain tapahtunut myrkkykaasuisku on selvitetty. Tässä operaatiossa Syyriaan Israelin rooli tulisi olemaan voimakas. USA:n invaasio P-Koreaan saattaa alkaa jo ennen Syyrian sodan laajennusta.

Pohjois-Korea ilmoitti olevansa valmis Yhdysvaltojen hyökkäykseen. Kuvassa: Lentotukialus USS Carl Vinson.
Pohjois-Korea ilmoitti olevansa valmis Yhdysvaltojen hyökkäykseen. Kuvassa: Lentotukialus USS Carl Vinson.

Eskaloitumisen vaara olisi suuri: Korean niemimaalle sijoitetun USA:n sotalaivaston läheisyys kiristäisi P-Korean sotilaallista valmiutta äärimmilleen. Yhdysvaltojen mahdolliset ohjusiskut P-Koreaan sytyttäisivät avoimen sodan ruutitynnyrin.

Tässä tilanteessa E-Korea liittyisi sotilaallisesti Yhdysvaltojen rinnalle. Kiinan reaktiot olisivat kyseenalaiset. Ehkä se omaksuisi välittäjän roolin, mutta Japani liittyisi aseettomana osapuolena läntiseen liittoutumaan. Sodan laajetessa on oletettavaa, että Yhdysvallat saavat liittolaisensa avukseen sotaan.

Israelin ja mahdollisen läntisen liittoutuman sotatoimet pakottaisivat Iranin puolustautumaan Syyrian liittolaisena läntistä liittoumaa vastaan. Myös Turkki tukisi läntistä liittoumaa ja Israelia.

Venäjä sen sijaan kiristäisi otettaan Ukrainassa ja kenties aseistaisi Syyriaa ja Irania ja samanaikaisesti ehkä myös Israelia. Siten Venäjä toimisi vastakkainasettelun voimistajana. Tällöin kuitenkin Venäjän tulisi miehittää ainakin puolet Suomesta Nato-joukkojen mobilisoituessa Suomen maa-, ilma- ja vesitilaan.

Suomen integroitui käytännössä lähes Nato-maaksi allekirjoittaessaan isäntämaasopimuksen vuonna 2014. Sopimuksella Suomi antaa pyydettäessä ilmatilan, satamat ja lentokentät Naton käyttöön.  Edellä mainitussa sotatilanteessa sopimus rikkoisi Suomen ja Venäjän solmimaa Naapuruussopimusta, joka ei salli tässä tarkoituksessa Nato-joukkoja Suomen maaperällä. Myös ilmatilan, satamien ja lentokenttien käyttäminen Naton tarkoituksiin on kiellettyjä.7

Koska Naapuruussopimus kieltää sopimuspuolia käyttämästä aluettaan aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan, tarkoittaa kielto myös Nato-joukko.

Tämä arvio suursodan tapahtumista kuvasi vain sen alkua. Aadolf Hitler totesi aikoinaan jotenkin niin, että sota on kuin pimeä huone, jonka ovi avataan, mutta emme tiedä mitä huone sisältää?

 

Lopuksi

Yhdysvaltojen eettiset arvot eivät ole kestäviä. Millainen on sellainen johtava ydinasevaltio, joka katsoo oikeudekseen nousta kansainvälisen oikeuden yläpuolelle. Tähän perustuu USA:n puolustusstrategia, joka hypoteettiseen uhkaan vedoten on valmis ennaltaehkäisevään hyökkäykseen, joka on tietysti sallittu vain Yhdysvalloille, sillä se on normaalin oikeuskäsityksen yläpuolella.

Nyt tarvittaisiin YK:n arvovaltaa poistamaan Yhdysvaltojen ja Israelin sodan uhka maailmalle, mutta se ei kykene siihen. Tarvittaisiin uusi kansainvälinen foorumi, jota ei ehditä perustaa tämän ajankohtaisen kriisin torjumiseksi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

1.      Kaleva (11.4.2017). Yhdysvaltain ennaltaehkäisevä isku Pohjois-Koreaan lähes täysin varmaa? Saatavilla: http://www.kaleva.fi/juttutupa/ulkomaat/yhdysvaltain-ennaltaehkaiseva-isku-pohjois-koreaan-lahes-taysin-varmaa/5645644?page=11

 1. Keijo Korhonen (3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.

3.      Lapin Kansa (12.4.2017). Tillerson Moskovassa: Luottamus USA:n ja Venäjän välillä alhaisella tasolla. Saatavilla: http://www.lapinkansa.fi/ulkomaat/tillerson-moskovassa-luottamus-usan-ja-venajan-valilla-alhaisella-tasolla-15985398/

 1. Mearsheimer, John; Walt, Stephen (2007). The Israel Lobby 2007; Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25) http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky; Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy; fi/rahoitus;  Goldman-secret-greece-loan; The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/
 2. Patrick Slattery (15.4.2013). How Zionists manage to get away with their myths and lies. Saatavilla: https://web.archive.org/web/20130423165326/http://www.davidduke.com/?p=39286
 3. Pant, Harsh V. (2008). Contemporerary Debates in Indian Foreign and Security Policy. Palgrave Macmillan; Tammen, Ronald L., Jacek Kugler, douglas Lemke, allan C. Stam III, jne.. (2000). Power Transition Strategies for the 21st Century. Washington, DC: CQ Press.
 4. Finlex/sopimukset (1992). Saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063

12 kommenttia

 1. Pohjois-Korealla on joidenkin arvioiden mukaan enemmän harvinaisia maametalleja kuin kaikilla muilla valtioilla yhteensä – joka tapauksessa paljon.

  Tällä hetkellä maailmassa on käytännössä kaksi maametallien jalostajaa, Kiina ja Pohjois-Korea. Maametallien jalostaminen on äärimmäisen saastuttava prosessi. Tämän vuoksi tuottajia on niin vähän. Tämä on myös syy siihen, miksi moderni teollisuus on keskittynyt Kiinaan. Jotta voi olla teollisuutta, täytyy olla raaka-aineitakin.

  Muun maailman ja Pohjois-Korean välisten riitojen seurauksena, P-K on rajoittanut maametallien vientiään. Eli, kun nämä raaka-aineet käyvät jo muutenkin yhä harvinaisemmiksi päivä päivältä, diplomatia on tehnyt niiden saannista vielä vaikeampaa.

  USA vaikuttaa olevan nyt sellaisen tilanteen edessä, että se joko antaa taloutensa romahtaa itsestään, siirtää kaiken teollisuutensa Kiinaan tai sitten se hyökkää Pohjois-Koreaan ja ottaa sen metallivarat omaan haltuunsa. Tässä ei nyt ole ensisijaisesti kyse siionismista, vaan ennen kaikkea USA:n taloudesta. USA on Israelin nyrkki maailmalla ja se ei kykene olemaan sitä, mikäli koko valtio menee konkurssiin teollisuuden vaatimien raaka-aineiden puutteen vuoksi.

  Ja mitä kovempi on tarve hyökätä Pohjois-Korean metallivarojen kimpuun, sitä lähempänä koko maailman talouden romahdus on. Että sellaista.

  Tästä saattaa tulla myös USA:n ja Kiinan välinen voimankoitos, josta vain toinen selviää hengissä. Tai sitten USA saa Kiinalta vapaat kädet tehdäkseen Pohjois-Koreasta siirtomaan.

  http://www.rfa.org/english/news/korea/mineral-03022017144846.html

  http://www.businessinsider.fr/us/north-korea-is-thought-to-be-sitting-on-6-trillion-worth-of-rare-earth-metals-2012-8/

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
  1. Nykyaikainen teollisuus on läpikotaisin riippuvainen näistä:

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Harvinaiset_maametallit

   Se, joka hallitsee maametallien jalostusta, hallitsee taloutta. Yhdysvallat eivät voi antaa Pohjois-Korean vahvistuvan taloudellisesti ja poliittisesti, kun se itse on kitumassa. Jos USA ei hyökkää, se romahtaa taloudellisesti ja samoin tekee Eurooppa – koska ilman raaka-aineita ei ole taloutta. Kiinalaiset ovat paremmassa asemassa kuin jenkit, mutta Pohjois-Korean luonnonvarat kiinnostavat heitä luultavasti yhtä paljon – olettaen etteivät ole kimpassa.

   Jännäpallon areena taitaa siirtyä Lähi-idästä Korean niemimaalle.

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
 2. Ilmeisesti ei syty mitään isompaa sotaa.

  Maailman pörssit rauhallisia.

  Pelolla ja väkivallan uhalla pyritään hallitsemaan suuria ihmismassoja. Vapaamuurareiden symboliikkaa joka puolella myös tässä Pohjoiskorean asiassa.

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. EXPOSED: Proof Kim il-Sung & North Korea Are An illuminati Controlled Opposition Masonic Nation

  https://www.youtube.com/watch?v=7Q75bL6tpcE

  Tukevasti näyttäisi Pohjoiskorea olevan vapaamuurarien otteessa.

  Oletteko huomanneet miten muut hankalat ja vallanpitäjien kannalta ikävät asiat saadaan lakaistua pois julkisesta keskipisteestä sopivasti Pohjois-Korean tilanteella.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. Kyllä toi pohjois-korean tilanne on häpeä kaikille maailman ihmisille ja olisi hyvä vaan jos usa lopettais sen pelleilyn siellä. Vaikka sitten pommittamalla kaiken.

  Plusääni(6)Miinusääni(8)
 5. USA, Venäjä, Kiina kaikki samassa klubissa. Vapaamuurareita.

  http://1.bp.blogspot.com/-onzA_543ZlM/UjwThKTlhQI/AAAAAAAAHPI/trkpXTUiB_w/s1600/MasonicLeaders.jpg

  Vladimir Putin ja Henry Kissinger ja vapaamuurari kättely.

  https://www.henrymakow.com/upload_images/Putin-Kissinger-Masonic_Handshake.jpg

  Ei tule sotaa koska kaikki on enemmän tai vähemmän sovittu käsikirjoituksen mukaan ennalta.

  Tosin ehkä Pohjoiskorea on päätetty uhrata molokin kitaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Tai sitten juuri nämä voivat sopia vaikka minkälaisen tuhoisan sodan ja hävityksen, koska ovat vapaamuurareita ja siis tunnetun käskijän käskyttämiä, joka on globaali ja jolla on oppina tuhota ja tappaa kaikki paitsi ehkä rippeet orjiksi

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Lisää villejä teorioita? Harva muistaa, että myös Venäjällä on yhteistä maarajaa Pohjois-Korean kanssa ja se on yhtälailla mahdollisen tulevan yhteenoton osapuoli. Itse uskon, että Pohjois-Korea on Kiinan salainen satelliitti. Sotilaalliselta kannalta Pohjois-Korea toimii tällä hetkellä kärpäs-paperina USA:n sotakoneelle, taktiselta kannalta sen laivastolle. Nyt Kiinalle ja Venäjälle avautuu mahdollisuus houkutella iso määrä USA:n merivoimaa yhteen paikkaan, jossa se itse asiassa on haavoittuvainen. Nuo ovat vaarallisia vesiä mille tahansa isolle laivastolle, minkä Venäjä sai tuta vuonna 1905.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
 7. Yrittävätkö suurvallat päästä eroon radioaktiivisista sota-aluksistaan jotka ovat Fukushiman säteily saastuttamia?

  Yoichi Shimatsun terävä analyysi tilanteesta.

  The US Navy Aims To Sink Its Radioactive Warships Off Korea

  ”The retreat of the USS Reagan from the coast of Sendai was a memorable event worthy of a disaster movie, as helicopters delivering aid to the tsunami survivors raced back to the carrier after weapons-grade plutonium in the air set off their isotope-detecting geiger counters. At the time, the U.S. commanders were not clued into the fact that the mixed-oxide fuel at Fukushima was involved in plutonium production for secret underground warhead facilities in nearby Hirono and Haramachi. Their understandable assumption was that a foreign power had exploded a hydrogen bomb over Fukushima, and so the good ship Reagan made a U-turn and fled to the open sea, but sadly too late since its air vents were by then heavily irradiated.

  Unbeknownst to captain and crew was that the carrier’s desalination system was filling up with radioactive seawater flushed out of the Fukushima No.1 plant’s cooling system. Every cup of coffee, shower and any food boiled in water was lethal for crew members. A consequent flurry of odd cancers, miscarriages and defects in newborns motivated many of the crew members to file a lawsuit against the U.S. Navy for failing to alert them to the radioactivity threat and not decontaminating the ship. Instead of admitting the mistakes, the Pentagon has stonewalled the victims.

  After its return to San Diego, the USS Reagan was towed to the Bremerton Naval Shipyard in Puget Sound where all its innards, from venting and pipes to electronics and computers, were stripped out, piled aboard a train and dumped at the Hanford Nuclear Site.”

  http://rense.com/general96/USnavysink.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 8. NÄIN SE POIJAT MENEE! KUKAAN EI HALUA NÄHDÄ PÄIVÄN SELVÄÄ ASIAA! VARMAANKIN SIITÄKIN SYYSTÄ ETTÄ KOKO ELÄMÄHÄN SIINÄ ROMAHTAISI, KUN ON KOKO ELÄMÄNSÄ ELÄNYT VALHEESSA JA KUN TOTUUS OLISI LIIAN KIVULIASTA.

  The German people have fought for you, for your freedom, for your survival, for your lands, your houses, your possessions

  And how did you thank those noble men and women who sacrificed their lives?

  You spat on them, kicked them, ridiculed them, made them all kinds of evil, defamed them, and their descendants as well, even beyond death

  The JEW will thank you now for the wrong which you have done to the German people, for he knows only one thing: decay, power, greed, murder, and betrayal

  Those “qualities” which he perfected in millennia like no other, he will take now everything you have left, your souls & History

  He will remain the only master of this planet, thanks to you and your stupidity

  And in order to achieve this, Europe must be destroyed and its native population completely eradicated, which the Muslim future army of the JEWS, will gladly do in a civil European war.

  Not realizing that after some time, the same will happen to those opportunistic Muslims

  And the barbaric hordes of the 3rd world and Muslims will even hate you more, while replacing you and eating the fruits of our civilization that they will claim as their own

  You are still corrupt; you keep the JEWS milking you as a cow via their usury money while we, the Germans created a free monetary system for you and us

  You are still coward; you let these satanic JEWS destroy our civilization that our ancestors built and you don’t dare naming them or opposing them

  7 Big Names Who Said Jewish Influence Caused WW II

  http://smoloko.com/?p=11142

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 9. ”Sopimus rikkoo Suomen ja Venäjän solmimaa Naapuruussopimusta, joka ei salli Nato-joukkoja Suomen maaperällä. Myös ilmatilan, satamien ja lentokenttien käyttäminen Naton tarkoituksiin on kiellettyjä”

  Ei muuten riko. Se mitä tuon sopimuksen 4.artiklassa lukee:

  ”Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan.

  Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.”

  Sopimuksessa ei ole mitään mainintaa PUOLUSTUSLIITTO NATO:STA taikka sen kollektiiviseen PUOLUSTUKSEEN tarkoitetuista joukoista Suomen alueella.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Euroopan ja Lähi-idän tulisi kiireellä yhdistää rivinsä taistelussa riistävää pakkoplutokratiaa vastaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat