Taistelu rauhan puolesta

Venäjän historiassa havaitaan kolme suurvaltakautta: (1) Bysantin aikaisen Venäjän, (2) Romanovien ajan keisarillisen Venäjän ja (3) Leninin sekä Stalinin ajan neuvostoimperialistisen suurvallan (Salomaa 2015). Mutta nykyisin Venäjän presidentti Vladimir Putin rakentaa moninapaista maailman järjestystä BRICS-yhteisön maiden kanssa.  

Venäjä ei enää pyri siihen suurvaltakauteensa, jolloin Suomi oli Venäjän keisarikunnan autonomisena osana. Romanovien ajan Venäjä oli hyökännyt maantieteellisen Suomen kimppuun 300 vuoden aikana vain provosoituna, osana Suomen valtiaiden ruotsalaisten, tai muiden aloittamaa sotaa (Kirkinen 1986).  

Talvi- ja jatkosodassa (1939–1940 ja 1941–1944) Suomi tosin ajautui sotaan Neuvosto-Venäjää vastaan, mutta tuolloin suomalaiset taistelivat muiden muassa Rothschildien rahoittamaa “Venäjän vallankumouksen” organisoimaa eliittiä vastaan (Steinhauser 1994, 148). Sanotaan näin, että kyseinen Rothschilt-eliitti ts. vallankumoukselliset intellektuellit hallinnoivat myöhemmin neuvostoarmeijaa, joten suomalaiset eivät sinänsä taistelleet Venäjää tai venäläisiä vastaan (Wilton 2000).   

Venäjä ei ole uhka Suomelle, vaan “uhka” on länsimaisille “arvoille” uskollisen Mediapoolin indoktrinaation (manipulaatio) tulosta. Suomen valtamedia on täysin Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman propagandakoneistoa maassamme. Toisin sanoen Washingtonin aggressiivinen ulkopolitiikka ja Suomen valtamedia ovat väärinperustein luoneet Venäjästä maallemme vaaratekijän, jota itäinen naapurimme ei oikeasti ole. 

Venäjä ei ole muodostanut uhkaa sotilasliittoutumalle, eikä liittouman jäsenmaiden turvallisuudelle eikä myöskään Suomen turvallisuudelle.  Muiden muassa tähän Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen Venäjää vastaan on myös Suomi innokkaasti osallistunut, jo ennen onnetonta Suomen NATO-jäsenyyttä. 

Venäjä ei ole Euroopalle, eikä Suomelle uhka, vaan mahdollisuus. Ennen kuin maamme katkaisi diplomaattiset ja taloudelliset suhteensa Venäjään, Suomella oli perinteisesti hyvät kahdenväliset suhteet, ja niiden ylläpitäminen olisi ollut kaikkien osapuolten etu tulevaisuuttakin ajatellen. Miksi Suomessa ei ole ymmärretty hyödyntää Venäjän suunnatonta markkinapotentiaali, vaan sitä vastoin virallinen Suomi on syössyt maansa kasalaisineen taloudelliseen ahdinkoon ja hengenvaaraan NATO-jäsenyyden sekä vireillä olevan DCA-sopimuksen myötä. 

Nimenomaan Venäjällä ei ole ollut syytä hyökätä Suomeen ennen kuin maamme liittyi sotilasliitto NATOon sen myötä mahdollisesti DCA-sopimukseen. 

Gustav Hägglund (2014) kiteyttää osuvasti teoksessaan Rauhan utopia, niitä syitä, joiden valossa Venäjällä ei ole ollut mitään syytä hyökätä Suomeen, päinvastoin itänaapurilla on ollut kolme syytä olla hyökkäämättä. 
  

Ennen maamme NATO-jäsenyyttä ja kaikkien virallisen Suomen yhteyksien katkaisemista Venäjälle oli tilanne tällainen kuten ohessa Hägglundin esitystä voidaan mukailla: 

 • Nykyinen monipuolinen kanssakäyminen Suomen kanssa on Venäjän etujen mukainen. Kauppa käy, investoinnit liikkuvat molempiin suuntiin, turismi lisääntyy sekä Suomi on hieno esimerkki muille suuren Venäjän hedelmällisestä yhteistoiminnasta pienen naapurin kanssa. 
 • Venäjään ei suuntaudu sotilaallista uhkaa Suomen suunnasta, ei todellista eikä tekaistua. Pietari Suuren rajan takana on syvä suojavyöhyke Pietarin turvana, eikä Suomi ole liittynyt Venäjän vihollisena pitämään NATOon. 
 • Suomen valloittaminen ei tapahdu helposti. Sen “venäläiset” oppivat toisessa maailmansodassa. Kaikki muut vastustajansa he nujersivat tuosta vaan, täällä heidät torjuttiin eikä vain kerran vaan kahdesti. Miksi he hyökkäisivät Euroopan ainoan sankarikansan kimppuun? 

 

Hägglundiin viitaten Suomella ei ole enää yhteiseloa Venäjän kanssa, vaan maastamme on muodostettu Yhdysvaltojen satelliitti Venäjää vastaan. Kauppa ei käy eikä investoinnit liiku mihinkään suuntaan ja lisäksi Suomi kuuluu Venäjän vihollisenaan pitämään NATOon.  Kaiken kukkuraksi maamme ollaan miehittämässä Washingtonin joukoilla. 

Kaikki valtamedian suosimat ja esittelemät presidentti ehdokkaat allekirjoittavat yllä mainitun Venäjälle vihamielisen politiikan ja ovat ohjaamassa Yhdysvaltojen eturintamana Suomea proxy-sotaan Venäjää vastaan. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun DCA-sopimuksen sallimat sotilastukikohdat ydinasetukikohtineen ovat sijoitetut Suomen maaperälle, jolloin ollaankin valmiita Yhdysvaltojen ja Suomen yhteiseen lavastettuun välikohtaukseen Venäjää vastaan, ja näin menetellen jälleen “raja railona aukeaa”, mutta tuskin ennätetään sinne, missä ovat Aasia ja Itä

Täysin selvää lienee, että Venäjällä on velvollisuus ja pakko puolustautua taatakseen alueellisen koskemattomuuden, kansansa ja kulttuurinsa suojeluksen sekä turvallisuuden. Tämä voi tarkoittaa Suomelle hävityksen kauhistusta. 

Mikäli suomalaiset rakastavat rauhaa ja turvallista elämää, he saavat sen jättämällä äänestämättä Mediapoolin suosimia presidenttiehdokkaita. Näitä Venäjälle vihamielisiä ehdokkaita sanan pahimmassa merkityksessään ovat Alexander Stubb (kok.), Jussi Halla-aho (ps.), Mika Aaltola, Olli Rehn jne. 

Karmeinta tässä on, että Stubb johtaa ehdokkaiden mielipidemittauksia. Stubb on sivistymätön kaveri hänen CIA yhteyksistään huolimatta. Hän ei ymmärrä Suomen ja Neuvosto-Venäjän ja Venäjän historiasta yhtään mitään, ja Stubb on fanaattinen Yhdysvaltojen ihannoija. Stubb ja hänen kannattajansa aikovat luoda Suomesta tietynkaltaisen Suur-Suomen kaikilla aloilla ja suunnilla.   

(Stubbin purkaukseen viitaten, Suomi rikkoi ensimmäisenä suhteensa Venäjään yhdistyen lännen sanktioihin Venäjää vastaa ja aloitti Ukrainan aseistamisen ja ukrainalaisten sotilaallisen kouluttamisen. Toim. huom.) 

Kansallismielisten ehdokkaana tunnettu Saara Huhtasaari kerää parhaillaan kannatuskortteja presidentinvaaleihin, ja hän kommentoi X-alustallaan Helsingin Sanomien vaalikoneen tuloksia, jotka paljastavat mm. Stubbin vastustavan neuvotteluyhteyttä Venäjän kanssa sekä vaativan, että Suomen täytyy sallia ydinaseet alueellaan. Myös Olli Rehn on sanonut, että Venäjään voidaan ottaa yhteyttä, jos Yhdysvallat antavat luvan siihen. 

Stubb on äärimmäisen kiihkeä CIA:n ja Pentagonin lakeija. Nimittäin hän on julkisesti tunnustanut vuosien yhteydenpitonsa CIA-asiamieheen.   

Kaikki valtamedian mainostamat presidenttiehdokkaat ovat CIA-sertifioituja, mutta Stubb on kiistatta näissä yhteyksissä ylitse muiden. 

Kaikki valtamedian esittelemät presidenttiehdokkaat mukaan lukien Sauli Niinistö, ovat CIA:n asiamiehiä Suomessa. Nämä ovat siis Yhdysvaltojen presidentin ehdokkaita eivät Suomen. 

Näistä valtamedian suosimista ehdokkaista valittavan presidentin yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi on muodostuva Suomen ohjaaminen proxy-sotaan Venäjää vastaan, Yhdysvaltojen puolesta. 

Suomi on nyt hyvää vauhtia NATO-jäsenyyden myötä menettämässä päätäntävaltansa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Washingtonille. Vaikka tosin Isäntämaasopimuksen kautta meillä ei ole enää ollut varsinaisesti omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se, että Suomi on täysin Yhdysvaltojen sotilasdoktriinin alainen, ilmenee jo siitä, että NATO-jäsenyyden velvoittamana maamme aiotaan miehittää yhdysvaltalaisilla sotajoukoilla DCA-sopimuksen toteutuessa. 

NATO-jäsenyys liittää Suomen entistä kiinteämmin Yhdysvaltojen uusliberalistiseen politiikkaan, mikä tarkoittaa Suomen täydellistä integroitumista länteen ja mahdollisten suomalaisten NATO-sotilaiden uhraamista Yhdysvaltojen maailmanjärjestyksen hegemonian ylläpitämiseksi. Nimittäin Yhdysvaltojen maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä Tyynenmeren akselille. Ukraina on vain yksi instrumentti USA:n johtaman maailmanjärjestyksen ylläpitämiseksi. Onhan tutkittu, että maailmanjärjestykseen liittyvät eri suurvaltaliittoumien väliset sodat puhkeavat juuri maailmanjärjestyksen syklin hiipumisvaiheessa. Tämä on luonnollista, sillä hiipumista yritetään ehkäistä suursodalla, jota kehitellään sekä Ukrainassa että Lähi-idässä. Länsivaltiot ovat antaneet Lähi-idän tapauksessa Israelille täyden tukensa, jotta Israelin “puolustusvoimat” saavat vapaasti toteuttaa kansanmurhaa palestiinalaisia kohtaan. 

 

Erittäin tärkeää on äänestää sellaisia Suomen itsenäisyyttä edistäviä presidenttiehdokkaita, jotka haluavat rauhaan ja hedelmälliseen yhteistyöhön perustuvia suhteita Suomen ja Venäjän välille. Tähän sisältyy Isäntämaasopimuksen, NATO-jäsenyyden ja DCA-sopimuksen mitätöiminen sekä muiden Suomen itsenäisyydelle vahingollisten liittymien purkamisen. Suomen on välttämättä aloitettava parlamentaariset yhteydet itäiseen naapurimaahan Venäjään.  

Suomi on tuhonnut kaikki yhteydet ja ennen niin edistykselliset suhteet Venäjään. Tämä on syössyt maamme taloudelliseen ahdinkoon. Mutta Venäjä ei heikkene, vaan voimistuu. Venäjä kuuluu BRICS-maihin, jotka Venäjän lisäksi koostuvat Brasiliasta, Etelä-Afrikasta, Intiasta ja Kiinasta. BRICS-yhteisön uusia jäsenmaita ovat Argentiina, Egypti, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.  

BRICS-maista muodostuu useiden talousarvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä ainakin neljä hallitsevaa talousjärjestelmää. Jopa Kauppalehden mukaan Venäjän taloudellinen tilanne on yllättävän korkeatasoinen ankarista pakotteista huolimatta.  

Myös Suomen taloudellinen hyvinvointi edellyttää yhteistyökykyisiä suhteita, ei vain Venäjään, vaan myös Itä-Aasiaan kuten esimerkiksi Kiinaan. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Hägglund, Gustav (2014). Rauhan utopia. Docendo. 

Kirkinen, Heikki ym. (1986). Venäjän ja Neuvostoliiton historia. Kustannusosakeyhtiö Otava. 

Salomaa, Markku (2015). Puhutaan Natosta. Jyväskylä: Docendo. 

Steinhauser, Karl (1994).  EU – huomispäivän super-Neuvostoliitto. S. 148. Luettavissa: https://www.docdroid.net/yNSyiCv/eu-hsn-pdf#page=75  

Vänskä, Kaisa (11/2023). Koillissanomat. ”Ei­kö­hän tämä ole niin sa­no­tus­ti hyvä avio­liit­to” – p­re­si­dent­tieh­do­kas Ale­xan­der Stubb vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa ja vastasi ky­sy­myk­siin Natosta ja yh­teis­työs­tä hal­li­tuk­sen kanssa. 

Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 

—– 

Saara Huhtasaari on X: ”HS vaalikone: “Suomen tulee sallia ydinaseiden kuljetukset Suomen kautta”. Minun vastaus: Täysin eri mieltä. Suomi täytyy säilyttää ydinasevapaana maana. Ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen kielletään Suomen ydinenergialain… https://t.co/3Agsym8ndB” / X (twitter.com) . https://twitter.com/HuhtasaariSaara/status/1726214569939312754?s=20   

Kauppalehti (10.08.2023). Venäjän talous porskuttaa, vaikka sen piti romahtaa – Asiantuntijat kertovat nyt, epäonnistuiko pakotepolitiikka. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/venajan-talous-porskuttaa-vaikka-sen-piti-romahtaa-asiantuntijat-kertovat-nyt-epaonnistuiko-pakotepolitiikka/7ff57f1e-81f2-43ed-99eb-3aed7d790cfb 

11 kommenttia

 1. on se kumma kun Jaana Kavonius ei pääse radioon ja televisioon keskustelemaan

  Plusääni(29)Miinusääni(2)
 2. Täsmennän vielä yllä olevaa artikkeliani siten, että kuten Eversti (EVP) Douglas MacGregor on todennut, ovat länsivaltojen puheet Venäjän muodostamasta uhasta lähialueilleen ja lännelle täyttä roskaa.

  Yhdysvallat ovat liittolaisineen luoneet, kouluttaneet ja varustaneet Ukrainan suuren armeijan, jolle annettiin päämääräksi vain hyökätä Venäjää vastaan, joten luonnollisesti Venäjän puolustusvoimat lopulta aloittivat sotatoimet [eli ryhtyivät puolustukselliseen erikoissotaoperaatioon] Ukrainassa. Tämä tapahtui paljon sen jälkeen, kun Ukrainan lännen masinoimat sotajoukot olivat Itä-Ukrainassa tappaneet 14 000 venäläistä vuosien 2014 ja 2022 välillä.

  [Itä-Ukrainan Venäjän hallitsemilla alueilla tarkoitetaan esim. Donetskin ja Luganskin venäjänkielisiä kansantasavaltoja, jotka siis joutuivat Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten sponsoroiman Ukrainan militanttien murhaavan terrorismin uhriksi.]

  Yllä mainitut seikat, ja NATOn laajentuminen Venäjän rajojen tuntumaan aiheutti Venäjän erikoisoperaation.

  MacGregorin mukaan Putinin käyttäytyminen ilmentää kolme pääkohtaa:

  Ehtymätöntä halua taata Venäjän turvallisuus.

  Putin, niin muodoin Venäjä, eivät tahdo ensinkään hallita ei-venäläisiä eikä varsinkaan Itä-Euroopan kansoja.

  Putin haluaa normalisoida Venäjän yhteiskunnallisen ja poliittisen ilmapiirin, että federaatiolla olisi mahdollisuutena kaupankäynti myös länsivaltojen kanssa. Venäjän presidentti ei vihaa länttä.

  Markku Juutinen

  Plusääni(34)Miinusääni(2)
 3. Suomen sodan 1808–09 seurauksena Suomen alue liitettiin Venäjään itsehallintoalueena. Tähän saakka Suomen alue oli ollut Ruotsin hallinnassa 600 vuotta. Tämä oli suuri muutos ja olisi voinut johtaa vielä parempaan. Jo vuonna 1809 perustettiin Suomen suuriruhtinakunta. Suomen suuriruhtinaskunnalle muotoutui autonominen asema, joka laajeni 1800-luvun lopulle asti. Suomalainen senaatti perustettiin 1816.
  Aluksi oli vuosien 1809–1855 hitaan taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kausi. Toista vaihetta luonnehti vuosien 1856–1916 voimakas teollinen ja taloudellinen kasvu sekä sivistyksellinen, poliittinen ja kulttuurinen edistyminen, sekä itsehallinnon laajentuminen. Saatiin oma Markka vuonna 1860, josta luovuttiin 2002 silloisen eliitin voimin. Vuonna 1889 alkoivat venäläistämispolitiikan vuodet, jotka kestivät Venäjän vallankumoukseen asti. Suuriruhtinaskunta lopetettiin.
  Miksi muutos tapahtui? Johtuiko se yksin Venäjän keisarista vai olisiko jotain muita syitä. Tämä historia voi olla piilotettua. Epäilen, että syntyi samantapaista ryssävihaa kuin nyt ja syynä oli se osa ruhtinaskunnan eliitistä, joka halusi liittää Suomen takaisin Ruotsin valtaan. Venäjä tätä ei tietenkäänn hyväksynyt ja ryhtyi kiristämään suomalaisten tottelevaisuutta keisarille. Nyt Stubb on tätä eliittiä ja haluaa Suomen pysyvän lännen alaisuudessa.

  Plusääni(22)Miinusääni(0)
 4. Russofobit ovat vääristelleet Suomen historiaa kautta aikojen. Ruotsin kuninkaan aiheuttamiin sotiin ei yleensä nimetä oikeaa syyllistä, vaan kaikki huomio kiinnittyy venäläisiin rankaisuretkiin. Positiivinen kanssakäyminen venäläisten kanssa unohdetaan järjestelmällisesti. Pieni vierailu mihin tahansa suomalaisen pikkupitäjään kertoo myös historiasta. Kirkkorakennukset ja muu seudun asutushistorian kukoistuksesta kertova kerros on lähes poikkeuksetta perua Suomen suuriruhtinaskunnan ajoilta. Suomi on vaurastui ja kasvatti väestöään tuona aikana huomattavasti verrattuna Ruotsin aikaan, jolloin Suomi toimi lähinnä puskurina tai sotilasreservinä Venäjää vastaan tai Ruotsin kuninkaan Itä-Euroopan seikkailuissa. Suuret nälkävuodetkaan eivät katkaisseet yleistä kehitystä ja niistä toivuttiin nopeasti. Nyttemmin Suomi on uusinut asemansa ”Lännen kuninkaan” reservinä ja takapihana.

  Plusääni(22)Miinusääni(2)
 5. Mä käyn kirjoittamassa toisen kierroksen äänestyslappuun: ”Putin”.

  Plusääni(18)Miinusääni(1)
 6. Saksa rahoitti bolshevikkien vallankumousta, jotta saisi etua itä rintamalla. Mutta suurin seikka on se, että Rothschieldit USA:sta taaskin rahoitti kommareiden vallankumousta. Lenin oli juutaloinen ja ensimmäisessä neukkulan kansanedustuslaitoksessa (komintern) oli yhteensä 301 jäsentä, joista 266 juutaloisia. Monet heistä tulivat jenkeistä eikä heillä ollut juuri mitään eiempia siteitä Venäjään, täten pystyivät toimimaan niin julmasti kuin toimivat.

  Juutaloisten osuus Neuvostoliiton luomisessa on täysin pimitetty meiltä.

  Plusääni(18)Miinusääni(0)
 7. Aleksander Solzhenitsynin lausunto: ”Johtavat bolshevikit eivät olleet venäläisiä…” Missä Solzhenitsyn on antanut kyseisen lausunnon, voisiko joku auttaa?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together”: Saatavilla.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 9. Kuvitus aiheutti migreenin….ei halkohampaasta enempiä otoksia,kiitos

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. Täyttä asiaa. On ilmiselvää, että Suomea johdetaan ulkopuolelta ja koitetaan pelinappulana ohjata sotaan ja pidemmän päälle korvata sitten alkuperäiskansa maahanmuuttajilla. Kansanvaihto käytännössä kyseessä ja samalla sotia lännen globalistien vihollista, venäjää, vastaan Suomen sotilailla

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Olen Elmeri Laasonen ja Holokaustissa tapettiin vain 271 tuhatta tai ei ollenkaan.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat