“Tasavallan” presidentin kanslialla on uusi tehtävä: kansa on painostettava ottamaan koronapassi

Sionistipresidentti  Sauli Niinistön presidentillinen auktoriteetti on alistettu, tässäkin koronapassi asiassa, palvelemaan negatiivisen eliitin agendaa. Niinistö jakaa kansaa kahtia ja painostaa ottamaan k-rokotteen ja koronapassin, vaikka koronapassi esimerkiksi rikkoo perustuslakia sekä yhdenvertaisuutta. 

Niinistö: 

“…. rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja.” 

__________________ 

Ilta-Sanomien haastattelussa presidentti Sauli Niinistö puolustaa koronapassin käyttöä osana Suomen koronaviruksen torjuntastrategiaa. Samalla Niinistö hyökkää rokottamattomia vastaan, sanomalla, että “rokottamattomat ovat tehneet itsestään panttivankeja. Koronapassin käyttöön oton painostaminen Suomessa on saapunut ulkovalloilta eli tietyltä negatiivisen globalisaation eliitiltä. Tähän viitaten, muistettakoon, että Suomen pääministerillä Sanna Marinilla ja Annika Saarikolla on kytkökset Maailman talousfoorumiin. Näillä molemmilla naisilla on  Young Global Leaders -jäsenyys, mikä on globaali järjestö.     

Sionistipresidentti  Sauli Niinistön presidentillinen auktoriteetti on alistettu, tässäkin koronapassi asiassa, palvelemaan negatiivisen eliitin agendaa, jonka päämääränä on Maailman  talousfoorumin perustajan juutalaisen Klaus Schwabin kirjoituksissa kuvattu Uusi Maailmanjärjestys, kasvottomana, ilman kansallista identiteettiä olevana juutalaismafian hirviömäisenä äärimmäisen materialistisena sekä ateistisena globaalina totalitarismina. 

Sauli Niinistö ei tietenkään ehdi hoitaa Suomen oleellisia sisä- ja ulkopoliittisia asioita, kuten hyvien suhteiden kehittäminen tärkeimpiin naapureihin , kuten Venäjään, vaan Suomen presidentin pitää touhuta juutalaiseliitin juoksupoikana, kuten hän hiljattain kiikutti  vaatimuksia juutalaismafian tapahtumasta Malmöstä, jossa Niinistö vaati tarmokkaasti, että  ”Internet-sensuuria on tiukennettava”. 

Niinistö unohti sen, että koronapassihanke rikkoo yhdenvertaisuutta 

Ilta-Sanomien haastattelussa Sauli Niinistö puolustaa koronapassin käyttöä osana Suomen “koronaviruksen torjuntamenetelmää”. 

– Minusta passittomien pitää ymmärtää, että passilla on selkeä tavoite – suojata asiakkaita. Koronapassin kiistäminen sillä perusteella, että ei itse halua passia, ei ole kovin perusteltua. 

Niinistö ottaa lehtihaastattelussa kantaa myös rokottamattomiin ja koronasta liikkuviin salaliittoteorioihin. 

– Mielestäni rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja. Näyttää olevan kahdenlaista ilmaa. Osa suhtautuu: ”ei ole lähelläkään”. Heille totean, että jos sattuu ihan kohdalle? 

Niinistö kuitenkin unohtaa, että koronarokotepassin käyttöön otolla rikotaan sekä perustuslakia että yhdenvertaisuuslakia. 

Yhdenvertaisuuslain 8 § sisältää sen, että perustuslain 6 § on pidettävä voimassa, mikä velvoittaa 6 §:n mukaan sitä, että ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan perusteella. 

Nyt, kun  koronapassi on hyväksytty käyttöön, on myös realisoitunut eriasteinen syrjintä. Ja syrjistä on kielletty Suomessa perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain ja monien erityislakien nojalla. Se kielletään myös Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.  

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan tämä määräys on voimassa myös silloin, kun syrjintä perustuu ihmisen terveydentilaa koskevaan oletukseen. 

Niinistön pitäisi huomioida myös jäljempänä olevaa: 

Perustus- ja yhdenvertaisuuslaki kieltää ihmisten asettamisen eriarvoiseksi terveydentilan tai oletetun terveydentilan perusteella.  

 1. Ihmisen vapaata tahtoa ei kunnioiteta  

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja potilaalla on oikeus kieltäytyä hoitotoimenpiteestä. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian sekä lääketieteen alalla todetaan, että 

”???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????, ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????ö ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????” (5 artikla).  

Toisin sanoen näiden lakipykälien mukaan ihmisten ei ole pakko ottaa vastaan heille tarjottuja hoitotoimenpiteitä.  

 1. Koronapassin toteutuminen pitää rokottamattomia sairaana sulkien heidät yhteiskunnan tapahtuminen ulkopuolelle  

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esityksen mukaan ihmiset, jotka eivät hanki koronapassia ovat potentiaalisesti sairaita, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Takuulla on varmaa, että lukuisat täysin terveet ihmiset kieltäytyvät rokotuksista ja täten eivät voi saada koronapassia.  

Yllä esitettyyn viitaten toteutuu syrjistä siksi, että oletetaan jonkun olevan sairas, vaikka hän olisi terve. Ja tämä sairaaksi oletettu terve suljetaan yhteiskuntaan kuuluvista tapahtumista ja osittain kulttuurin ulkopuolelle, vain oletusten perusteella. Tässä siis rikotaan sekä perustuslakia että (mielestäni) erikoisesti yhdenvertaisuuslakia.  

 1. Vartijat, portsarit ja muiden julkisten tilojen henkilökunta “terveydenhoidon” ammattilaisina  

Ei löydy oikeudellisia perusteita sille, että koronatodistuksien tarkastajat, jotka useinkaan eivät ole terveyden ja sairaanhoidon ammattilaisia, pystyvät hankkimaan itselleen tiedon tarkastettavien ihmisten terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Säilyttävätkö nämä tarkastajat ihmisten tiedot salassa? Tuskinpa! Nykyinen koronatilanne, jota kutsutaan “epidemiatilanteeksi”, ei muodosta uhkaa vaarallisen taudin leviämisestä. Tällöin myös koronapassit tarkastuksineen ovat laittomia.  

 1. Laki takaa jokaiselle oikeuden osallistua kulttuurielämään  

Asetuksessa, joka koskee taloudellisia, sosiaalisia sekä sivistyksellisiä oikeuksia kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamiseksi (nk. TSS-sopimus) takaa kullekin oikeuden osallistua kulttuurielämään (15. Artikla). Tähän nojautuen STM:n esitys ei noudata tätä TSS-sopimuksen takaamaa oikeutta. Lisäksi Perustuslain 9 § takaa oikeutuksen liikkumisvapauteen.  

Niinistö on unohtanut myös koronapassia (ja koronarokotetta) vastustavat lääketieteelliset perustelut 

Tampereen yliopiston sivuilla kirjoituksessa “Rokotetutkimuksen vaiheet” muiden muassa sanotaan, että:  

 “Uuden rokotteen kehittäminen on vaativa urakka, joka kestää kaikkine vaiheineen yli kymmenen vuotta. Vain pieni osa valmisteista selviää kliinisiin tutkimuksiin asti, ja vielä harvemmat päätyvät valmiiksi tuotteiksi.”1  

Yllä mainitusta huolimatta STM painostaa ihmisiä hyväksymään uutta ja täysin tuntematonta teknologiaa edustavan covid –19 rokotteen ottamisen, vaikka sitä on testattu erittäin lyhyen aikaa, verrattuna siihen, että normaalisti uuden rokotteen kehittäminen, kuten yllä todettiin, kestää jopa yli kymmenen vuotta.  

Fimeassa on 13.10.2021 mennessä käsitelty ja ilmoitettu jo yli 2982 vakavaa haittavaikutusilmoitusta koronainjektioista*, mukaan lukien 125 ilmoitusta rokotetun menehtymisestä rokotteen seurauksena.2 Yli 13 800 haittavaikutusilmoitusta odottaa käsittelyä, ja ilmoitusten määrä lisääntyy jatkuvasti.2  

_________________  

*) Covid-19 rokotteet: mRNA-rokote Comirnaty, mRNA-rokote Spikevax (Moderna ja Adenovirusvektorirokote Vaxzevria (AstraZeneca)  

Verenhyytymät koronarokotteesta  

Tohtori Charles Hoffen mukaan voisi olla mahdollista, että useimmat rokotetut ihmiset kuolevat kolmen vuoden kuluessa. Väitettään hän perustelee havaittuihin mikroskooppisiin verihyytymiin suurimmalla osalla rokotetuista potilaista. Nämä hyytymät Hoffen mukaan aiheutuvat mRNA-rokotusten piikkiproteiineista.   

Hoffe selittää yllä mainittua seuraavasti:   

Esimerkiksi, kun Covid-rokotteen (k-rokote) Modernan mRNA molekyyliä injektoidaan käsivarteen, jää tätä ainetta sinne vain 25 prosenttia ja immuunijärjestelmä kerää loput 75 prosenttia syöttäen olemattoman pienet lähetti-RNA -paketit verenkiertoon, vaikka niiden pitäisi imeytyä soluihin.   

(Infektiotaudit ja rokotukset sivuston mukaan RNA on ribonukleiinihappoa. Soluissamme on erilaisia ribonukleiinihappoja, joilla on erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi lähetti-RNA:n (mRNA) sisältämän koodin eli valmistusohjeen perusteella solu kykenee tuottamaan elimistön tarvitsemia proteiineja.)   

Lähetti-RNA voi imeytyä ainoastaan Verenkierrosta lähetti-RNA voi ainoastaan imeytyä verisuonten seinämien soluihin. Imeytyminen tapahtuu hiussuonissa, joiden verenkierto on hidasta, siis hitaampaa kuin laajemmissa verisuonissa. Lähetti-RNA:n imeytyessä verisuonten seinämissä sijaitseviin soluihin, lähetti paketit aukenevat ja niiden sisältö vapautuu ja samalla kehomme valmistautuu lukemaan näitä lähetti-RNA:ta. Elimistömme aloittaa tässä tilanteessa triljoonien k-rokotteen piikkiproteiinien tuotannon. Vaikka olisimme saaneet 40 triljoonaa geeniä, pystyy Hoffen mukaan kukin geeni tuottamaan monenlaisia Covid-piikkiproteiineja.    

Piikkiproteiinien tarkoituksena on aktivoida kehomme tunnistamaan tämän vieraan proteiinin ja käynnistää vasta-aineiden tuottamisen koronatartuntoja vastaan.   

Hoffen mukaan syntyy ongelma koronaviruksien piikkiproteiinien yhdistyessä osaksi viruskapselia eli siitä muodostuu osa viruksen ympärillä olevaa soluseinämää. Merkille pantavaa on se, että viruskapseli ei ole viruksessa, vaan k-rokotetun soluissa ja siitä on tässä tapauksessa muodostunut osa verisuonten soluseinämän sisäpintaa.   

Verisuonia reunustavien solujen ovat, ja niiden pitää olla sileitä, jotta veri pystyy virtaamaan tasaisesti ja esteettömästi. Mutta k-rokotuksen vaikutuksesta ovat siellä nyt nämä piikkipalat, jotka Hoffen mukaan ovat syynä verihyytymien muodostumiselle.    

Markku Juutinen 

Lähteet 

Presidentti Niinistö IS:lle: ”Rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja” – MTVuutiset.fi 

Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän “nollausta” – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa | Yle Uutiset | yle.fi 

Presidentti Sauli Niinistö vaatii sosiaalisen median yrityksiltä suurempaa vastuuta vihapuheesta – Sveriges Radio Finska | Sveriges Radio 

Suurin osa rokotetuista kuolee 3 vuodessa – Rapsodia 

mRNA-rokotteet ja koronavirus – Infektiotaudit ja rokotukset – THL 

_ _ _ _ _ 

 1. TY (2018). Saatavina: Rokotetutkimuksen vaiheet – Rokotetutkimuskeskus  
 1. FIMEA (2021).Saatavina: Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista – Fimea 

12 kommenttia

 1. Veret pysäyttävä rokote! Ai niin, se olikin veret pysäyttävä vaalivoitto a la Väyrynen. Mutta toisaalta..

  Plusääni(5)Miinusääni(4)
 2. Mengele teki juutalaisilla ihmiskokeita ruiskuttamalla niihin myrkkyjä ja parasiitteja. Sodan jälkeen laadittiin ns. Nürnbergin säännöstö joka estää tällaisen tahdon vastaisen mengelöinnin. Perustuslain yli Suomessa kävellään mennentullen, mutta Saulin valtuudet eivät riitä Nürnbergin säännöstön mitätöintiin.

  Marin sanoi juuri Puolan asioista, että EU oikeus on kansallisen oikeuden yläpuolella. Euroopan neuvosto on päättänyt, että gm-piikki on vapaaehtoinen. Sauli on ollut mukana riisumassa Suomen itsenäisyyttä. Ammuit itseäsi jalkaan Sauli. Sulla ei ole ns. vaatteita.. ne on riisuttu, heh. Presidentti ilman valtaa ja vaatteita on siis täysin turhanpäiväinen instituutio.

  En ota tyrkttämääsi gm-piikkiäsi. En ota insuliinipiikkiäkään, koska olen terve enkä diabeetikko. Jos sairastun flunssaan saatan ottaa lääkkeen, mutta en sun tyrkyttämää gm-piikiäsi. Japanin Tokyo medical association suosittelee profylaksia. Näyttäisi toimivan paremmin kuin gm-piikki, kun katsoo tautitapauskäyrää.

  Martin Luther King Jr sanoi apartheid-laeista (syrjintä) seuraavaa

  ”one has moral oblication to disobey unjust laws”

  Emme tule tottelemaan.

  Plusääni(14)Miinusääni(7)
  1. Niin, jos oikein muistellaan niin ilman Mengeleä meillä ei olisi sydämmensiirtoja. Josef keksi miten se tehdään niin etteivät aivot kärs hapenpuutteesta liikaa.

   Toisaalta, viime vuodenvaihteessa avautunet arkistot kertovat kokonaan toisenlaista tietoa lieireiltä mitä meille mm. kouluissa opetetaan. Amreikan elokuvateollisuus ja sionistien valehtelu ei kestä päivänvloa lainkaan nyt auenneiden arkistojen tiedoissa.

   Sitäpaitsi, Josef tiesi paljon enemmän kuin mitä nykyiset sionisti-lääkärit haluaisivat tietää.

   Plusääni(8)Miinusääni(2)
 3. NATSIVIHA
  Vaikka en itse olekaan kansallissosialismin kannattaja uskonnollisista syistä, katson, että natsien rikokset ovat monin kerroin liioiteltuja mediassa. Natsisaksasta on tehty juutalaisen mediavallan avulla historian kauhistuttavin valtio, vaikka kansallissosialismissa oli paljon hyvääkin. Mutta juutalaiset julistivat vuonna 1933 sodan Saksalle ja saivat aikaan maailmanlaajuisen boikotin saksalaistuotteille. Saksalaiset tiesivät myös, että juutalaiset saivat USA:n ryhtymään sotaan Saksaa vastaan ensimmäisessä maailmansodassa, muuten Saksa olisi voittanut sodan. Saksalaisilla oli syytä vihata juutalaisia. Valheellinen propaganda natseja vastaan näkyy kaikkialla, sillä juutalaiset ovat saaneet maailman median haltuunsa. Todellisuudessa kansallissosialismi oli terve reaktio juutalaista maailmanvaltaa vastaan, vaikka juutalaiset voittivatkin ja nykykielessä sanalla ”natsi” tarkoitetaan todella pahaa ihmistä. Monet ”natsit” olivat vain isänmaallisia kansalaisia eivätkä osallistuneet minkäänlaisiin julmuuksiin juutalaisia vastaan. Natsiviha on juutalaisten aikaansaama ilmiö ilman todellisuutta. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(4)
  1. Sota ei ole päättynyt. Saksa tulee vielä nousemaan. Kunhan itä ja länsi saadaan toistensa kimppuun niin salattu Kolmas Voima voi ottaa tilanteen haltuun.

   Hitler sanoi: “In this war there will be no victors and no vanquised either, but only the dead and the survivors. The last battalion however, will be a German one.” A further definition can be obtained by Hitler’s remark, towards the end of the war, that “… the inevitable and automatic clash between east and west will come sooner or later and we (the Germans) will be and act as the proverbial tip of the scale.”

   http://truth.prabhupada.org.uk/ww3-between-america-russia-will-the-imperial-germans-tip-the-scale

   http://entityart.co.uk/ufology-explained-the-german-breakaway-group-psyops-disinfo-antarctica-reptilians-aliens-u-boats-nazi-ufos-technology-flying-saucers/

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
 4. ”Sauli Niinistön presidentillinen auktoriteetti on alistettu, tässäkin koronapassi asiassa, palvelemaan negatiivisen eliitin agendaa.”
  Miten niin pakotettu? Eiköhän voisi sanoa, hän itsekin on osa tuota eliittiä!

  Plusääni(14)Miinusääni(1)
 5. Kun katsoo mitä Sale sanoi niin nehän ovat sen omia mielipiteitä. Ei niitä tarvitse totella sen enempää kuin mielisairaankaan.

  Plusääni(13)Miinusääni(2)
  1. ”Kaikki maailman globalistirikolliset liittykää yhteen” – ml. Sale ja muut suomalaiset vallankahvaan kiipineet paanpetturi-psykopaatit ja niin näyttää tapahtuneen:

   Yhdysvaltain Kansallinen terveysinstituutti NHI rahoitti Kiinassa, Wuhanissa, tehtävää tutkimusta Covid-19:n kehittämiseksi bioaseeksi, joka julkaistiin marraskuussa 2019. Tavoitteena oli kasvattaa ”virus” vaaralliseksi bioaseeksi (niin sanotun gain-of-function-tutkimuksen avulla), jotta koko maailma pakotettaisiin tappaviin ja myrkyllisiin rokotuksiin, joilla heidät murhattaisiin tai homo sapiens -ihmiset degradeerattaisiin kyborgeiksi, jotka olisivat jatkuvasti yhteydessä tekoälyyn. Ei siis enää ihmisiä.

   Kun muutama kuukausi sitten julkistettiin asiakirjoja, joiden mukaan Yhdysvallat rahoitti Faucin johdolla Wuhanin bioaseita koskevaa tutkimusta monilla miljoonilla dollareilla, Fauci kuultiin kongressissa valan alla. Hän bluffasi ja oli epäkohtelias kongressiedustaja Rand Paulille, joka kuulusteli häntä. Kongressille valan alla valehtelemisesta voidaan tuomita vankeusrangaistukseen.

   Kuten tavallista, mitään ei tapahtunut. korona-rikokset ovat johdonmukaisesti rangaistuksettomia.

   Mutta nyt tapahtui sensaatiomainen: Faucin työtovereista NIH:ssä tuli ilmiantajia ja he uhrasivat Faucin julkisuuden alttarille. He julkistivat todisteet siitä, että Fauci oli valehdellut kongressille. Mutta älkää luulko, että vasemmistolainen media ottaa sen esille. Jopa vaihtoehdot ovat vaiti Ruotsissa, mutta eivät Yhdysvalloissa tai Saksassa.

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 6. Tutkija selvitti mitä koronarokotteet sisältävät ja järkyttyi – ”Kuin katsoisi kauhutrilleriä!”

  Koronarokotteiden sisältöä tutkinut tohtori Carrie Madej sanoi haastattelussa: ”Aloin itkeä, kun näin nämä toisen kerran mikroskoopilla, koska se oli vahvistus kaikelle sille, mitä näin jo ensimmäisellä kerralla… Mitä ne tekevät lapsille?”. Paljastuksia COVID-rokotteiden salatuista ainesosista kuullaan, kun eduskunnassa on vaadittu koronarokotteiden sisällön kotimaista tutkintaa. Asiasta kirjoittaa toimittaja Tytti Salenius.
  https://mvlehti.net/2021/10/27/tutkija-selvitti-mita-koronarokotteet-sisaltavat-ja-jarkyttyi-kuin-katsoisi-kauhutrilleria/

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 7. EU-Suomen ylikomissaarit vaativat kuuliaisuutta rokoteagendaan – Frustraatio valtaa alaa | UMV-Kotimaa

  Nyt on rokottauduttava jo vakaumuksesta, muuten on ”vakaumuksellisesti rokottamaton”. Näin kuulutetaan ns. laatumediassa erään ns. asiantuntijan suulla, jonka mukaan hoitohenkilökunnan on osoitettava täydellistä solidaarisuuttaan ”yhteiskuntaa” kohtaan – geenipiikittämällä itsensä. Kotimaan uutisraportin on kirjoittanut toimittaja Jonathan Widell.
  https://mvlehti.net/2021/11/06/eu-suomen-ylikomissaarit-vaativat-kuuliaisuutta-rokoteagendaan-frustraatio-valtaa-alaa-umv-kotimaa/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat