Taivas ja helvetti eivät mahdu samanaikaisesti Tellukselle

Maailmassa on nykyisin vaikuttamassa kaksi vastakkaista voimaa – entiteettiä, joista ensimmäinen on peräisin taivaasta ja toinen helvetistä. Näistä toisen entiteetin edustajat ovat kuitenkin ja valitettavasti onnistuneet vielä hankkimaan materialistisen maailman suosion, ja ensimmäinen entiteetti on jäänyt toistaiseksi visuun kätköön, joskin nykyisin se saavuttamassa entistä enemmän näkyvyyttä. Ensimmäiseksi mainittu näistä entiteeteistä on henkinen, teologinen ja myös poliittinen organisaatio tai Kirkko ja viimeksi mainittua entiteettiä, poliittisena organisaationa hallitsee vain materialistiset, aistilliset ja globaaliin hegemoniaan pyrkivät arvot. 

Ensimmäisenä analysoimme  entiteettiä, joka saa virtauksensa syvimmistä helveteistä. Määrittelemme sen tarkemmin ja paljastamme sen globaaliin hegemoniaan tähtäävät pyrkimykset. 

Tämän kirjoituksen luvussa “Vallankumous eli vapautuminen orjuudesta (metodologia)” paljastamme sen, mitä tarkoitamme yllä mainituilla entiteeteillä. 

Juutalaisen eliitin globaalit tavoitteet 

Ensinnäkin määrittelemme antisemitismin ja antisionismin eron, sillä ne ovat täysin eri asioita. 

Antisemitismi 

Antisemitismillä yleensä ymmärretään juutalaisvastaisuutta joko siten, että juutalaisia vastustetaan heidän erilaisen geneettisen perimänsä mukaan tai  heidän “uskontonsa” juutalaisuuden takia. Juutalaisvastaisuutta esiintyy myös molempien geneettiseltä ja uskonnolliselta pohjalta. Muistettakoon kuitenkin, että uskontojakin voidaan kritisoida, eikä ihmiskunnalle vaarallisia “uskontoja” pidä sallia. 

Sionismi 

Sionismilla on historian saatossa ollut monenlaisia suuntauksia. Valtavirtatiedon mukaan sionismi eli juutalaisnationalismi on poliittinen ideologia, jonka juutalaisen tulkinnan mukaan juutalaisilla on oltava oma kansallisvaltio. Koska Israelin valtio on jo olemassa, tarkoitetaan nykysionismilla käytännössä Israelin valtion kannattamista. 

Todellisuudessa sionismi tarkoittaa myös paljon muuta. Se voidaan ajatella poliittisena eturyhmänä, joka muodostuu sionistisesta ylimystöstä eli rabbiinisesta älymystöstä, jonka tavoitteena on talmudistien eli juutalaisuuteen kääntyneiden ihmisten, kristityn maailman ja islamilaisen maailman hallitseminen sekä orjuuttaminen. Sionistien poliittinen liikehdintä tarkoittaa samalla Israelin ja sionistisen mafian ylivaltaa kansainvälisessä politiikassa. Kristityt sionistit toimivat varsinaisten kasaarisionistien kätyreinä. 

“Kasaareihin” viitaten on syytä lyhyesti selvittää taustaa siitä populaatiosta, jota väitetään ”juutalaisiksi”. 

Käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisinä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista. 

Tässä kirjoituksessa käytetään ilmaisua “juutalainen”, kasaarijuutalaisten synonyyminä. Sionisteilla tai sionistieliitillä tässä kirjoituksessa kuvaamme myös juutalaiseliittiä ts. Kasaarieliittiä. 

Kaikki sionistit eivät ole kuitenkaan juutalaisia, sillä sionisteissa on myös niin kutsuttuja kristittyjä. Kuitenkin juutalaiset ovat sionistieliitin Primus motor – toisin sanoen primääri eli ensisijainen voimavara. 

Antisionismi 

Antisionismi perustuu lähimmäisenrakkauteen, johon kuuluu myös pahan paljastaminen sen toiminnan estämiseksi. Pahuutta ovat esimerkiksi eräät ideologiat, kuten Talmudismi, koska se edustaa erittäin syrjivää vihan ja väkivallan uskontoa. Niin ikään antisionismi tarkoittaa myös sionistieliitin (jotka ovat suurelta osin Talmudisteja) kansainvälisten ja vahingollisten hegemoniallisten poliittisten pyrkimyksien vastustamista sekä palestiinalaisten kansanmurhaan tähtäävän terroristivaltio-Israelin tavoitteiden torjumista. 

Entäpä kaksoisstandardi? 

Huomionarvoista on vielä sekin, että juutalaisjärjestöjen ja erilaisten Israelin ystävien jatkuvasti hokemat antisemitismin syytökset saavat aneemisesti sanottuna kaksoisstandardisen luonteen, kun seuraamme juutalaisvaltio – Israelin valtioterrorismia.  Israelin Talmud-ideologia ilmenee sortopolitiikkana palestiinalaisia kohtaan: Israelin ”demokraattinen” hallintojärjestelmä murhaa USA:n aseilla, raiskaa palestiinalaisten viljelysmaita, ryöstää heidän vesivarantoja ja tekee ylipäänsä palestiinalaisten elämän helvetiksi. Eikö tällainen toiminta ole puhtaimmillaan tai likaisemmillaan antisemitismiä, sillä koostuvathan palestiinalaiset seemiläisiä kieliä puhuvien kansojen jälkeläisistä?  

Tässä artikkelissa analysoimme tiiviisti näiden globaalien hegemonistien pyrkimyksiä, joita on kymmeniä, joskin keskitymme tässä neljään pääkohtaan, kuten: 

Valtamedian ja viihdemaailman hallintaan sekä niiden vaikutukseen, 

koulutusmaailmaan, liittyen arvoliberalismiin, 

velkajärjestelmään, 

sotien syntyyn, ja siihen liittyen ”väestönsiirtoihin”.

Juutalaiseliitin valtamedian ja viihdemaailman hallinnasta sekä niiden vaikutuksesta sekä juutalaisjärjestöistä 

Juutalaisen lobbausryhmä Anti-Defamation Leaguen johtaja Abraham Foxman on osuvasti todennut eräässä mielenkiintoisessa haastattelussa, että hän ”toivoisi ihmisten sanovan monien median johtajien vain ’sattuvan olemaan juutalaisia.’” Siinä kiteytyi melko hyvin virallinen kantamme. 

Juutalaisen eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta Yhdysvalloissa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet, sosiaalinen media ja Internet sekä uutistoimistot ovat juutalaisen eliitin omistamia tai kontrolloimia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esimerkiksi Yhdysvalloissa toimivan yli viidenkymmenen mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten”  omistuksessa. 

The times of Israeli –lehden artikkeli vahvistaa Ahmed Ramin ylläpitämää esitystä juutalaisten täydellisestä vallasta ja kontrollista Washingtonin ja Euroopan politiikassa sekä yleensä länsimaiden valtavirtaisessa tiedonvälityksessä ja koulutuksessa. 

The times of Israeli –lehti kirjoittaa:  

Olkaamme juutalaiset rehellisiä itsellemme. Kyllä me hallitsemme mediaa. Meillä on niin paljon ystäviä kaikkien suurten elokuvayhtiöiden johtoportaassa, että se melkein hävettää. Käytännössä miltei kaikki elokuvat ja tv-sarjat, oli kyse sitten Ben Stillerin Tropic Thunderista tai Larry Davidin Jäitä hattuun –sarjasta, ovat täynnä juutalaisia. Juutalaisia näyttelijöitä, juutalaisia ohjaajia, juutalaisia käsikirjoittajia. Tiesittekö muuten, että juutalaiset johtavat kaikkia kahdeksaa amerikkalaista suurta elokuvayhtiötä? Eikä siinä vielä kaikki. Me myös kontrolloimme televisiomainontaa. 

Vuonna 2004 American Dissident Voice  -lähetys uutisoi, että amerikkalais-israelilainen juutalaisjärjestö (AIPAC) ja uuskonservatistiset sodanlietsojat jäivät kiinni Yhdysvaltoja koskevien tietojen laittomasta luovuttamisesta Israelille. 

The times of Israeli –lehden mukaan AIPAC on kiinnostunut lupaavista juutalaisnuorista, jotka voisivat tulevaisuudessa vaikuttaa Yhdysvaltojen hallituksen toimintaan. Kysymyksessä on siis vuosikymmeniä tapahtunut Israelin soluttautuminen Yhdysvaltojen hallitukseen, joka on Yhdysvaltojen liittovaltiotason korkein elin. 

Juutalaisia järjestöjä on lukuisia, joista voitaisiin mainita esimerkiksi tehokkaat kansainväliset järjestöt, B’ nai B’rithin World Jewish Congress  ja World Zionist OrganizationNäiden järjestöjen avulla juutalaiset toimijat painostavat hallituksia, yhteisöjä sekä yksittäisiä kansalaisia noudattamaan juutalaisten suoranaisia komentoja. 

Koulutusmaailma ja arvoliberalismin 

Nykyisin myös Suomessa esi-, perus-, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa on havaittavissa tulevaa sukupolvea rappeuttavana tekijänä monikulttuuri- ja sukupuolineutraalikasvatus . 

Sukupuolineutraali kasvatusidea ja sen avioliittokäsitys ei ole uusi vaan vuosikymmeniä vanha ”dogmi”. Mainitun idean kannattajat eli kasaarijuutalaiset toimijat yrittivät maailmanvalloitustaan marxilaisen vallankumouksen välityksellä, ja myös marxilais-leninismin kautta.1,2 Silloin tavoitteena oli, että eri valtioiden työläiset paiskaisivat kättä toisilleen, jolloin kansainvälinen eliitti olisi voinut asettaa valtakoneistonsa entisten tilalle. Tunnetusti tässä ei täysin onnistuttu. Niinpä tarvittiin moderni ja väkivallaton valloitusmenetelmä. 

Tämä moderni –menetelmä tarkoittaa hyökkäystä kaikkia arvokkaita perinteitä ja klassisia instituutioita vastaan. Perinteinen perhemalli, ja jo luonnostaan selvät sukupuoliroolit ovat tämän uuden vallankumouksen innokkain hyökkäyksen kohde. 

Kuten sanottu, ylikansallinen valtakoneisto juutalaiseliitin johdolla käyttää tätä samaa metodia myös nykyisin, ei niinkään palkansaajien välityksellä, vaan erilaisten turmeltuneiden virtauksien avulla, esimerkiksi mainitun sukupuolineutraalin kasvatuksen sekä sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen ja muunkin seksuaalikäännyttämisen kautta. Nämä demoniset voimat mellastavat aikamme kouluissa täysin vapaasti. Suomalaisia lapsia ja nuorisoa ohjataan helvetteihin nykyisellä pedagogiikalla. 

Peruskoulujen nykyisestä tilanteesta antaa hyvän kuvan Kansallinen Vastarinnan suomalaisen erityisopettajan pitkä haastattelu, joka paljastaa karmeudessaan kulissientakaista elämää monikulttuurisissa kouluissa. Opettajan mukaan koulujärjestelmää tuhotaan nyt kahdesta suunnasta – vasemmalta ja oikealta. 

Vasemmisto pakottaa opettajia syrjimään suomalaisia maahanmuuttajien kustannuksella, sitä vastoin oikeisto haluaa murskata laadukkaan opetuksen perusedellytykset ”kilpailukykyä” edistävillä säästöillä ja tulospalkkauskäytännöillä: 

Ensimmäisen 1990-luvun laman säästöistäkään ei ole vieläkään toivuttu, ja säästöt jatkuvat edelleen. Opettajat opettavat suurissa ryhmissä lapsia, jotka voivat entistä huonommin. Repaleiset kirjat kiertävät, kouluterveydenhoitoa on vähennetty ja homekoulut sairastuttavat. Suomen koulunlaitoksen menestyksen syynä on pidetty loistavaa opettajankoulutusta ja opettajien ammattitaitoa. Tätä on ihailtu ympäri maailmaa. Nyt koulusta on tehty ”markkinatori”, jossa oppilas hankkii itse tietoa ja jossa opettaja on ”ohjaaja”. Vastuu oppimisesta oppilaalle tehdään kuitenkin säästösyistä. Myös maahanmuuttajien opetus sitoo entistä enemmän koulun resursseja. 

Opettajan haastatteluun vielä viitaten nykyisin kouluista puuttuvatkin kunnon miehen mallit ja tekemisen meininki. Päinvastoin kuin aikuiset luulevat, lapset arvostavat reiluja ja vahvoja roolimalleja. Tätä ollaan vauhdilla häivyttämässä sukupuolineutraalilla kasvatuksella. Uusiin helsinkiläiskouluihin rakennetaan unisex-wc:t. Monien poikien viihtyvyyttä on perinteisesti lisännyt koululiikunta, jota työstetään entistä neitimäisemmäksi. 

Syytä on huomauttaa, että: 

Rutgersin yliopiston sosiologi David Papenous (1996: 146) toteaa: ”Yhteiskuntatieteiden tarjoama todistusaineisto tukee ajatusta, että sukupuolieriytynyt vanhemmuus on tärkeää inhimilliselle kehitykselle ja että isän panos kasvatuksessa on ainutlaatuinen ja korvaamaton.” Hän jatkaa: ”Meidän tulisi hylätä ajatus, että äiti olisi hyvä isä aivan kuten − − meidän tulisi hylätä yleinen käsitys − − että isä voisi olla hyvä äiti − − Mies ja nainen ovat perustavasti erilaisia ja kumpikin on välttämätön − kulttuurisesti ja biologisesti − lapsen optimaaliselle kehitykselle. 

Koulutusinstituution henkistä mädännäisyyttä ei tarvitse ihmetellä, sillä muiden muassa koulutusmateriaali saadaan juutalaistoimijoiden kautta. Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus on peräisin sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumeilta ja Suomessa esimerkiksi Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamista massamediakanavista. Kuten jo todettiin, koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden  kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bosnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaalia. 

”Juutalaisvaikutteinen” Bonnier Publications Oy on kustannustalo, joka julkaisee opetusmateriaalin lisäksi esimerkiksi erikoisaikakauslehtiä ja elämäntapalehtiä. Yritys kuuluu kaikissa Pohjoismaissa toimivaan Bonnier Publications A/S:n ja sitä kautta kansainväliseen Bonnier AB -konserniin. 

Myös Nordic Broadcasting Oy oli ruotsalaisen (sionistisen) kustannusyhtiö Bonnier AB:n omistama yritys, joka omisti suomalaisen MTV Oy:n sekä ruotsalaisen TV4 AB:n. 

Nordic Broadcasting perustettiin Bonnierin ja Proventuksen yhteisyrityksenä, mutta vuonna 2007 Bonnier osti MTV:stä ja Nordic Broadcastingista Proventuksen osuuden. Nordic Broadcasting sulautui MTV:n 31.12.2013. 

MTV-konserni siirtyi siis vuoden 2007 kaupoissa kokonaan Bonnierin omistukseen. Nimittäin Bonnier omisti jo aikaisemmin MTV:stä puolet, ja sen (2007) ostojen jälkeen toinen puolikas sijoitusyhtiö Proventus AB:ltä siirtyi Bonnierille. 

Velkarahajärjestelmä 

Rothschildien ja muiden juutalaisten pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.

Maailmantalous on syöksymässä historiansa suurimpaan romahdukseen, josta voidaan välineellisesti syyttää täysin rikollista globaalia velkaraha- ja pankkijärjestelmää. Tässä systeemissä raha muodostaa korollisen velan, jota kutsutaan myös termillä pyramidihuijaus. 

Huomion arvoista on, että koronavirus ei ole itsessään aiheuttanut talouskriisiä, vaan viruksesta muodostui räjähde pankkiirien kukkuralleen pumppaamassa ja sijoitusmarkkinoille suunnatussa velkarahatynnyrissä.  

Rothschildien ja muiden juutalaisten pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.3,4,5,6  

Velkarahajärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Kansantalouksissa kiertää käytännössä vain velkarahaa, jonka kokonaan kuolettaminen on täysin mahdotonta. Velan pääoman, ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät parasiitit, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velan pääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma eivät ole luodut tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla, josta on seurauksena yllä mainittu historiallisen merkittävä talousromahdus. Velan pääoma ja sen korkoraha säästetään velallisen työmäärän palkasta tai yrittäjän voitoista. Valtion ulkomaisen velan tai sen korkomaksujen lyhentäminen tapahtuu kansalaisten ja yritysten maksamilla veroilla. Huomion arvoista on, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla. 

Sotien synty, ja siihen liittyvät ”väestönsiirrot” 

Lähi-idän nykyisen konfliktin juuret ulottuvat Israelin valtion syntyyn heti toisen maailmansodan jälkeen.7 Palestiinaan perustettu juutalaisvaltio on sionistien kansainvälisen petoksen, lahjonnan, murhien sekä arabeihin kohdistuneen terrorin hedelmä.8 Koska Israel on ollut, ja on edelleen lännen sekä erikoisesti Yhdysvaltojen tukema loisvaltio, ovat monet arabimaat mieltäneet Israelin osaksi ”länttä”. Tämä on varmaankin lisännyt painetta muslimifundamentalismin nousuun tietyissä arabimaissa, sillä sitä ei sallineet ennen Israelin valtion perustamista esimerkiksi Egyptin, Libyan ja Irakin arabinationalistiset hallitukset. 

ISIS, al-Nusra ja al-Qaida syntyivät Israelin perustamisen jälkeen. Kyseiset terroristiryhmät syntyivät kuitenkin Israelin ja Yhdysvaltojen tuella, joten niitä ei oltu suunnattuna Israelia ja länttä vastaan, vaan vapaita Lähi-idän valtioita vastaan. 

Juutalaisvaltio piti arabinationalistien hallituksia geopoliittisina uhkina itselleen, kuten se pitää myös Persiaa eli Irania vaaraksi itselleen, minkä vuoksi osittain lännen ja Israelin liittouma on hankkiutunut eroon kaikista Nasserin, Gaddafin ja Husseinin kaltaisista sekulaareista arabijohtajista. Israel teki myös terrori-iskuja Yhdysvaltoja vastaan ja yritti naamioida ne Egyptin operaatioiksi.9; 10 Lähi-idän alueen sodat ovat antaneet syyn nykyiselle väestön värväykselle Eurooppaan sekä samalla tarjoten maaperää ääri-islamismin nousulle. 

Lisäksi tulee muistaa, että juutalaisvaltio pyrkii raivaamaan tieltään niiden valtioiden hallinnot, jotka ovat kansallismielisiä ja taloudellisen riippumattomia Lähi-idässä. Tämän hyödyttäisi myös sionistista läntistä uusliberalistista taloutta. Tästä syystä juutalaisvaltio pyrkii nyt tuhoamaan Iranin ja Syyrian hallinnot, kuten se on aikaisemmin Yhdysvaltojen muodostaman koalition avulla tuhonnut muut kansallismieliset sekä taloudellisesti itsenäiset valtiot Lähi-idässä. Siten Iranin ja Syyrian tuhouduttua Israelin geopoliittinen asetelma Lähi-idän uusjaosta olisi mahdollista. 

Euroopan pakolaiskriisin eli elintasopakolaisuuden taustalla ovat sionistit, kuten esimerkiksi monimiljonäärin ja sijoittajan George Soroksen luoman Open Society Foundation värväystoiminta.11  

Suomalaisen, kuten myös eurooppalaisen, kulttuurin ja kansallisen identiteetin tarkoituksellinen heikentäminen on suunniteltu toteutettavaksi suunnattomilla väestönsiirroilla poliittisen Lähi-idän alueelta Suomeen, ja myös muihin EU:n maihin. Sionistisen eliitin kontrolloimat joukkotiedonvälitys, sosiaalinen media, Internet, viihdemaailma, poliittinen järjestelmä, viranhaltijat ja koulutusmaailma esikoulusta yliopistoihin saakka, ovat hirvittäviä henkisen myrkyn lähteitä, tai paremminkin henkisiä likakaivoja. Nykyisin on tiedekunnissa enää arvoa vain määrätyillä luonnontieteen oppisuunnilla, kuten esim. matematiikalla, sillä se on luonteeltaan eksakteihin tieteensuuntauksiin.  

Tämä henkinen myrkky ei tuhoa vain aikamme suomalaisia kauhistuttavalla voimallaan, vaan myös tulevat sukupolvet halutaan sumentaa esimerkiksi hedonismin ja sukupuolineutraaliuden kasvupohjaksi. Degeneraation instrumentaalisina puuhamiehinä (”kentällä”) ovat Suomen kansanpetturipoliitikot ynnä muut arvoliberalistiset ainekset. Nämä tosiasiat voi jokainen havaita, jos tarkkailee ympäröivää maailmaa ilman arvoliberalistisia silmälaseja. 

Syytä on myös ohimennen mainita, että ”Gates Pushes Experimental Technology on Seven Billion Humans” tiedoston mukaan sionisti Bill Gates pyrkii tarmokkaasti toteuttamaan geenejä muuttavaa teknologiaa seitsemälle miljardille ihmiselle. 

Toisaalta koronavirus on kausiflunssien yksi aiheuttaja, eikä koronavirus ole vaarallinen nuorille terveille ja terveille keski-ikäisille ihmisille. Vain jo kuolemankielissä olevat ihmiset menehtyvät tartuntaan, he menehtyvät yleensä kausiflunssaan. Mikäli koronakin on vain kausiflunssa, olemme jokainen elämämme kuluessa sairastaneet tavanomaisia koronavirusflunssia. Tämä tarkoittaisi sitä, että meille olisi jäänyt immuunijärjestelmäämme vasta-aineita ja lisäksi T-soluimmuniteetti. Viruksen voi torjua viruksen jo T-solujen avulla.  

Yllä todettua vahvistaa se, että taannoin ennakkojulkaistussa saksalaistutkimuksessa havaittiin, että jopa kahdeksalla kymmenestä voi olla valmiiksi jonkinasteista T-soluihin perustuvaa immuniteettia koronavirukselle. Immuniteetti oli seurausta tavallisista flunssaviruksista. Koronarokotteet eivät siis ole tarpeellisia. 

Negatiivinen globaalieliitti käy kiihkeää taisteluaan rokotteiden hyväksymisen puolesta. Täysin selvää on, että rokotteet palvelevat vain Bill Gatesin kaltaisia terveys- ja rokote-eliittiä, ylikansallisia jättiläismäisiä lääkeyhtiöitä, uusliberalistista globaalia talousimperiumia ja kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita.  Rokotusten välityksellä meihin voidaan ruiskuttaa arvaamatonta geneettistä materiaalia, ihmisten henkistä kyvykkyyttä voidaan taannuttaa, meidät voidaan siruttaa, jolloin olisimme absoluuttisessa  valvonnassa. Ihmiskunta olisi juutalaiseneliitin kauko-ohjattavia orjia.  

Koronarokotteen ottamista ei siis voida suositella.    

Vallankumous eli vapautuminen orjuudesta (metodologia) 

Koska juutalaiseliitin luoma synteesi on degeneroittanut yhteiskuntarakenteen täydellisesti, täytyy uskonto, poliittinen järjestelmä, yhteiskunta- ja valtiorakenne luoda uuteen kukoistukseensa. Tätä prosessia kuvataan tässä kahtena metodologisena uudistuksena eli menetelmäoppina. 

Ensimmäinen metodologia käsittää henkisen jalostumisen ja toinen metodologia perustuu aineellisen yhteiskunnan eli materialistisen asteen uudistamiseen. Tämä juontaa juurensa siitä, että myös luonnonmaailmassa jokaisella on suhteensa hyvään ja toteen, jotka virtaavat Jumalasta. Luonnonmaailma on peilikuva henkiselle maailmalle. Ihmisen sisäinen mieli uudestisyntyy ensin, ja vasta tämän jälkeen ulkoinen mieli, sisäisen ihmisen välityksellä. Sisäinen ihminen on se varsinainen ihminen. 

Tästä seuraa, että myös valtioiden murrosta ajatellen esitetään ensin niiden henkisen kehittymisen metodologia, mikä pohjustaa myös sekulaarista yhteiskunnan jalostumista. Sanomattakin lienee selvää, että uudestisyntyminen on täysin yksilöllinen prosessi, eikä mikään massaliike. Näillä metodologian esittämisen järjestyksillä tarkoitetaan vain sitä, että henkinen jalostuminen pohjustaa myös materialistista kehittymistä. 

Uuden Kirkon juurtuminen ihmiskuntaan (henkinen metodologia) 

Uuden Kirkon tehtävä on nujertaa ”juutalaisen” mafian valta, joka on nykyisin pelottavan suuri. Uuden Kirkon papit ja jäsenet saavat ymmärryksensä suoraan Jumalalta

Sionistisen mafian muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat. Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko.

Jäljempänä olevaan kirjoitukseen sovellamme tiivistäen, HerranToinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin -teoksen määrättyjä lukuja:

Tunnustetaan yksi Jumala, jossa on Kolminaisuus, ja tämä tehdään sekä ajatuksissa että puheessa. 

Noudatetaan Jumalan Kymmentä Käskyä sekä ihmisen sisäisessä mielessä että käytännössä. Näitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalan Käskyjä. 

Viimeksi mainittu usko on uskoa Jumalaan Pelastajaan Jeesukseen Kristukseen, mikä usko on Uuden Kirkon usko ja pelkistetysti siis seuraava: 

1. On yksi Jumala ja Hänessä on Jumalallinen Kolminaisuus, ja Hän on Herra Jumala Vapahtaja Jeesus Kristus. 

2. Pelastava usko on uskoa Häneen. 

3. Pahoja tekoja pitää välttää, koska ne ovat perkeleen ja perkeleestä. 

4. Hyviä tekoja tulee tehdä, koska ne ovat Jumalan ja Jumalasta. 

5. Ja näitä tekoja tulee ihmisen tehdä ikään kuin itsestään, kuitenkin uskoen, että ne ovat Jumalasta hänen kanssaan ja hänen kauttaan. Kaksi ensimmäistä kohtaa koskevat uskoa, kaksi seuraavaa lähimmäisenrakkautta ja viides uskon ja lähimmäisenrakkauden yhdistymistä ja samalla Herran ja ihmisen yhdistymistä. Tämä on Uuden Kirkon usko yksinkertaisessa muodossa. 

(Syöminen hyvän- ja pahantiedon puusta tarkoittaa sitä, että ihminen turvautuu ja etsii kaiken tiedon omasta ymmärryksestään käsin eli johtaa itse itseään). 

Uuden Kirkon tehtävä on nujertaa ”juutalaisen” mafian valta, joka on nykyisin pelottavan suuri. Uuden Kirkon papit ja jäsenet saavat ymmärryksensä suoraan Jumalalta eli syövät elämänpuusta (ymmärryksen ottamista Jumalalta ja lupautumista Hänen johdatukseensa). Näin heillä on älyä ja voimaa kukistaa juutalaisten valta planeetallamme. Muut eivät kykene sitä tekemään. Taistelu käydään informaation avulla. Sionistinen mafia pyrkii valloittamaan kaikki maailman tiedotusvälineet levittääkseen valheitaan ja johtaakseen ihmisiä materialismiin sekä ateismiin. Uuden Kirkon ase on Jumalallinen Totuus, joka paljastaa pahuuden ja vääryyden. Uusi Kirkko on taisteleva kirkko, joka taistelee ikuisesti helvettejä vastaan. Uusi Kirkko on Herran oma (Jes. 62: 1-3) ja on vasta alkamassa Suomessa. Nykyiset ”swedenborgilaiset” kirkot eivät vielä ole tämä Uusi Kirkko, vaan ne ovat kääntyneet palvelemaan juutalaisten eliittiä eli perkelettä.12 

Muutama sana juutalaisuudesta eli Talmudismi 

Vaikka juutalaisuus perustuu Talmudiin, pitää nykyinen kristillinen maailma juutalaisia valittuna kansana ja Israelia Raamatun profetioiden täyttymyksenä.  

Juutalaisuuteen perustuva Talmud ei ole mikään uskonto, vaan maailmanvalloitukseen tähtäävä ohjelma, joka on samalla Israelin pääasiallisin ideologia. Sanoohan heidän Talmudinsa, että juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he (oikeastaan ne) itse kuvittelevat olevan kansana ”Messias”: Esittääkseen Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa (kethubth IIIa, viite 4). Täten ei tarvitse ihmetellä sitä, miksi Israel, ja siihen kytkeytyvä sionistinen eliitti käyttää suurvaltoja poliittisen tuhotoimintansa instrumentteina. 

Artikkelissa SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 2; Todellinen ja ainoa oikea keino psyykkisten sairauksien parantamiseksi  osuvasti kirjoitettiin siitä kuinka Uusi kirkko on Herran ja ihmiskunnan ikuinen avioliitto maan päällä. Mikäli juutalaiset saisivat totaalisen vallan maan päällä, se olisi perkeleen ja ihmiskunnan välinen liitto. Nämä kaksi liittoa eivät voi olla samanaikaisesti samalla planeetalla. Toisen on haihduttava. Juutalaiseliitti eli perkele voidaan murskata vain oikean uskonnon avulla, maalliset keinot eivät siihen pysty, koska perkeleen oveluus on uskomatonta. Ellei juutalaisten valtaa murskata, ihmiskunta tuhoutuu ensin henkisesti ja lopulta myös fyysisesti. Siksi kerromme niin paljon juutalaisista. Huomionarvoista on, että myös juutalaiset hyväksytään Uuteen Kirkkoon, jos he ottavat käyttöönsä tämän vallankumouksellisen menetelmän.  

Materialistinen yhteiskunnan murros (materialistinen metodologia) 

Materialistisella tasolla yhteiskunnallinen murros tai vallankumousliikehdintä edellyttää nykyisin tietyn kaltaisen kansallista ja henkistä heräämistä ja samalla itsenäisyyden kaipuun syttymistä, niin sanoakseni “Pohjolan hellasta”. Ihmiset pitäisi saattaa kiinnittämään huomiotaan sellaisiin arvoihin kuin esimerkiksi isänmaa, vapaus, kansakunnan yhtenäisyys, yhteishyvään tähtäävä uskonto ja poliittinen ideologia. Tällöin ihmiset pitäisi tempaista enemmän irti uraputkiajattelusta, joka on paljolti usein yhdentekevää kansallista yhtenäisyyttä edustavaan poliittiseen toimintaan ja aitoon kristillisyyteen verrattuna. Esimerkiksi nykyisin poliitikot luovat itsekkäästi vain omaa uraansa, mutta aidosti kansallismielinen ja isänmaalinen ihminen ajattelee koko kansan yhtenäisyyttä sekä sen parasta työskennellen näiden arvojen hyväksi. 

Vallankumouksen teorian yhtenä tehtävänä on määrittää vallitsevat yhteiskunnalliset lainalaisuudet, jotka paljastavat poliittisen suhteen kumouksen toteutumiselle. Suomessa voidaan katsoa olevan meneillään vallankumouksellinen kriisi, jossa esiintyy poliittista liikehdintää, enimmäkseen monikulttuurisuuden negaatioiden ansiosta, ja toisaalta poliittisen johdon hysteerisiä päätöksiä, joilla pyritään turvaamaan luhistuvaa järjestelmää. Tätä poliittista vauhkoontumista osoittavat muiden muassa viha- ja nettipoliisien palkkaaminen, järjetön kansallismielisten vainoaminen, äärimmäisyyksiin viety poliittinen korrektius, hirvittävä koronahysterian lietsonta jne.. 

Kansallissosialismin parhaiden puolien

soveltaminen: Oikean tiedon ja uskonnon filosofian saattaminen kansan tietoisuuteen. Tämä onnistuu, kun tiedonvälitys ja viihdemaailma kansallistetaan, eli otetaan vallankumouksellisen valtion haltuun. Siinä missä ihmiset oppivat noudattamaan läpeensä mädäntynyttä arvoliberalistista sosiaalisektorin kuonaa ja muita viihteen hassutuksia, oppivat he omaksumaan sitä, mikä lisää henkistä älykkyyttä ja viisautta sekä jaloja arvoja yhteisenhyvän eduksi. Tämä ihmisen henkinen jalostuminen aidon uskonnon kautta, tietysti yksilöllisesti ovat kehittyvän valtion perusta. 

Talousdemokratian reformi ynnä muita taloudellisia huomioita 

Tarvitaan siis itsenäinen rahatalous. Tarvitaan oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa, joka Suomessa olisi esimerkiksi Suomen markka. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava. 

Kaikki julkiset hankkeet tulisi rahoittaa valtion korottomilla lainoilla. Verotuksella turvattaisiin sosiaaliset oikeudet ja yhteiskunnan eri sektoreiden rahoitus. Veroaste ei saa nujertaa kuluttajia. Lisäksi verotuksen täytyy rohkaista perustamaan yrityksiä. Rahan painaminen on suhteutettava todellisen työn arvoon. Turhaa väljää rahaa ei saa painaa, sillä se osaltaan ruokkii inflaatiota. 

Tässä yhteiskuntamallissa valtakunta kokonaisuudessaan panostaisi yhteisen hyvän eteen ja unohtaisi luokkaristiriidat, siten perusideana olisi valtion ja sen kansalaisten omavaraisuuden lisääminen niin, että taloudellinen riippumattomuusaste olisi kyllin vahva vapauden säilyttämiseen. Rahanluontioikeus olisi valtiolla, joten tällainen valtio ei enää olisi suurten yksityisten pankkien orjuudessa. Näin veronmaksajat vapautuisivat liiallisten korkojen taakasta ja säästyneet kustannukset voitaisiin käyttää kansan parhaaksi. 

Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Lisäksi kaikki elintasopakolaiset pitäisi palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat tulisi sulkea ”turvapaikanhakijoilta”.  

Kansallissosialismia soveltaen ajettaisiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että edistettäisiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä (vankeusrangaistuksen uhalla), suuryrityksien sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista ja vapaakaupan sijaan omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettäisiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja pyrittäisiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla olisi keskuspankki ja oma raha, jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä soveltuisi sekä raha että tavaroiden vaihto. 

Lopuksi huomionarvoista on, että peruskoulutusta ajatellen opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan opetuksen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä oppimista edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Friedman, Manny (1.7.2012). The Times of Israel. Jews DO control the media. Saatavina: https://web.archive.org/web/20120708130529/http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/ 

http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

Radio Islam: USA:n talmudmedia Saatavina:http://islam-radio.net/finish/power/talmudmedia.htm 

Radio Islam. Media Power of the Jews in U.S. . Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_media.htm 

Radio Islam (4.9.2004). Taas yksi kortti putoaa. Saatavina: http://islam-radio.net/finish/power/aipac1.htm  

https://www.bnaibrith.org/

https://www.worldjewishcongress.org/en

https://www.wzo.org.il/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-10/can-putin-stop-israel-and-iran-going-to-war

https://www.globalresearch.ca/hidden-us-israeli-military-agenda-break-syria-into-pieces/31454

………….. 

 1. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT : KUINKA TSAARI JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN. Tabernaculum Dei ry. 
 1. Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm. 
 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405 
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. 
 1. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild 
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 
 1. New York Times 26.-30.11.1947. Sit. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat. 
 1. Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag 
 1. Gerhard, William D.; Millington, Henry W. (1981). Attack on a SIGINT Collector, the USS Liberty (PDF). NSA History Report, U.S. Cryptologic History series (Report). National Security Agency. Archived from the original (PDF) on 30 October 2012. partially declassified 1999, 2003. 
 1. Crewdson, John (2 October 2007). ”New revelations in attack on American 
 1. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/ 
 1. Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php 

26 kommenttia

 1. ”… Nämä kaksi liittoa eivät voi olla samanaikaisesti samalla planeetalla. Toisen on haihduttava. Juutalaiseliitti eli perkele voidaan murskata vain oikean uskonnon avulla, maalliset keinot eivät siihen pysty, koska perkeleen oveluus on uskomatonta. Ellei juutalaisten valtaa murskata, ihmiskunta tuhoutuu ensin henkisesti ja lopulta myös fyysisesti. Siksi kerromme niin paljon juutalaisista. Huomionarvoista on, että myös juutalaiset hyväksytään Uuteen Kirkkoon, jos he ottavat käyttöönsä tämän vallankumouksellisen menetelmän. ”

  Maalliset keinot ovat myös tärkeitä eikä niitä ole syytä väheksyä. On suuri määrä ihmisiä jotka ovat menettäneet kaiken uskonsa eri uskontojen esittämiin totuuksiin joita erilaiset ’rabbit’, teologit ja itsensä Paaviksi nostaneet ovat esittäneet ja koko ajan esittävät vain oman valtansa kasvattamisessa ja ylläpidossa.
  Jos nämä pettyneet halutaan saada mukaan maailmaa pahuudesta parantamaan niin mitään oikotietä ei siihen ole. He vaativat selkeää ja totuudenmukaista tietoa siitä eliitistä ja sen puuhista joka pahuutta (Saatanan voimaa) maailmassa edustaa ja joka haluaa ottaa maailman kokonaan valtaansa. Vain tuo tieto toimii heidän kohdallaan.
  Tämä fakta pitää myös hyväksyä. Osuu omaan nilkkaan jos sitä väheksyy.

  Artikkelissa on kiitettävällä tavalla tuotu tätä tietoa esiin mutta jatkossa tuolla tiedolla on kasvava tarve koska tuo saatanallinen nwo-eliitti koko ajan kulissien takana ja omistamansa median propagandan avulla pyrkii lisäämään valtaansa ja ottamaan kaiken itselleen maailmassa ja näyttää onnistuvan hankkeissaan liiankin hyvin. Ja sitä paremmin sen menestys on taattu mitä enemmän me ’tavikset’ elämme pimennossa kun emme saa riittävästi oikeaa tietoa emmekä siksi ymmärrä tuon eliitin niskalenkkiä omaakaan maatamme ohjaavasta ja meitä hallitsevasta, omasta kansasta piittaamattomasta eliitistä joka sallii sen kahlita meidät velkarahalla velkavankeuteensa.
  Koronavirus ja sen avulla tuotettu keinotekoinen pandemia on yksi oiva esimerkki tästä. Siitä oli video V-I Laurion alla olevassa artikkelissa.

  Hyvät teot ja niitä toteuttava politiikka ovat myös tärkeitä, erittäin tärkeitä, ei siis vain usko ja uskonto joka pelkkänä uskona ei muuta mitään. Ja varsinkin uskonto joka lupaa parempaa tuonpuoleista helposti passivoi ihmisen poliittisesti ja saa hänet unohtamaan maanpäällisen ponnistelun yhteisen hyvän puolesta. Yleensä hyvien tekojen ja toiminnan takana jo on vahva usko sellaiseen henkiseen voimaan jota voi kutsua Jumalaksi tai Kymmeneksi Käskyksi ja joka ei hyväksy alla MICHAEL STREVENSin kirjassa kuvattua tieteen yritystä kaapata kaikki valta itselleen ja sen takana toimivalle saatanalliselle sponsori-voimalle.

  ———
  Provosoiva MS:n ”Tietokone” (“The Knowledge Machine”) kirja pistää ajattelemaan. Tuhoaako tiede itsensä yrittäessään ottaa kaiken vallan itselleen (ja sitä hallitseville/rahottaville tahoille)?
  Korona pandemia antaa selvästi aihetta epäillä että näin on ja kun vaihtoehtomediat puhuvat suuresta korona huijauksesta niin ne puhuvat täyttä totta.
  Tämä alla oleva artikkeli Unz-sivustolla vahvistaa sitä tosiasiaa että tiede rahoittajineen on kaappaamassa vallan ja se poliittinen eliitti, jonka tulisi johtaa ja kumartaa kansaa kumartaa nyt tiedettä ja sille sielunsa myyneitä tutkijoita. Siksi on hyvä tuoda se tässä esiin.

  The Woke Are Reversing the Compartmentalization of Science from Faith
  STEVE SAILER • OCTOBER 10, 2020
  From a New York Times book review that provides a useful way to think about the Great Awokening’s “de-compartmentalization” of science from the Woke faith (“All races and genders are created equal, but some are more equal than others”) that is threatening scientists and thus science.

  BOOKS OF THE TIMES
  Modern Science Didn’t Appear Until the 17th Century. What Took So Long?
  By Jennifer Szalai
  Oct. 7, 2020

  … “The Knowledge Machine,” a provocative and fascinating book by the philosopher Michael Strevens that mostly enthralled me, even as a couple of parts set my teeth on edge.
  … But human civilization has existed for millenniums, and modern science — as distinct from ancient and medieval science, or so-called natural philosophy — has only been around for a few hundred years. What took so long?
  … According to “The Knowledge Machine,” it took a cataclysm to disrupt the longstanding way of looking at the world in terms of an integrated whole. The Thirty Years’ War in Europe — which started over religion and ended, after killing millions, with a system of nation-states — made compartmentalization look good. Religious identity would be private; political identity would be public. Not that this partition was complete in the 17th century, but Strevens says it opened up the previously unfathomable possibility of sequestering science. The timing also happened to coincide with the life of Isaac Newton, who became known for his groundbreaking work in mathematics and physics. Even though Newton was an ardent alchemist with a side interest in biblical prophecy, he supported his scientific findings with empirical inquiry; he was, Strevens argues, “a natural intellectual compartmentalizer” who arrived at a fortuitous time.

  This is a pretty standard explanation: after the Thirty Years War of 1618-1648, Europeans were sick of wars of religion, so they tried to be more tolerant of each other’s views on faith and instead look for common ground, such as science, in which they could productively work together.

  But now we have a rising new religion, Wokeness, that tolerates no dissent. How dare you compartmentalize your view of scientists?
  https://www.unz.com/isteve/the-woke-are-reversing-the-compartmentalization-of-science-from-faith/

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Allekirjoita ja sano ”ei” EU:n uudelle ’mamupaketille’ – Miljoonan nimen kerääminen aloitettu esityksen kaatamiseksi

   Julkaistu 12.10.2020 13:22, 1369 lukukertaa

   ”Herätkää!”, viestittää ID-puolue EU-parlamentista. EU-komission esittelemä uusi ’mamupaketti’ on aiheuttamassa Eurooppaan tuhoisan siirtolaistulvan – peruuttamattoman muutoksen väestökehitykseen, talouteen ja turvallisuuteen – katastrofin.
   https://mvlehti.net/2020/10/12/allekirjoita-ja-sano-ei-eun-uudelle-mamupaketille-miljoonan-nimen-keraaminen-aloitettu-kaatamishankkeen-tueksi/

   Huhtasaari: EU:n mamupaketti aiheuttaa massamaahanmuuton ja tuhoaa kulttuurimme – ”Äkkiä ulos EU:sta!”
   https://mvlehti.net/2020/10/07/huhtasaari-eun-uusi-mamupaketti-aiheuttaa-massamaahanmuuton-ja-tuhoaa-kulttuurimme-akkia-ulos-eusta/

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 2. Ei ottanut kommenttia, mutta antoi vastata kommenttiin.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. LOPULLINEN RATKAISU
  Markku Juutinen kirjoitti mainion artikkelin maailman nykytilanteesta: ”Tellukselle ei sovi samanaikaisesti taivas ja helvetti”. Lisään siihen teologina analyysin saatanologian ja diabologian näkökulmasta. Jumalan ja taivaan tuntemisen lisäksi ihmisen tulee tuntea perkele ja helvetti, jotta hän ymmärtäisi maailman menoa. On tiedettävä, että ihminen fyysisen kuoleman jälkeen joutuu joko helvettiin tai taivaaseen. Helvetti on paikka, missä hallitsevat pahuus ja vääryys, ja taivas paikka, missä hallitsevat hyvyys ja totuus. Helvetistä virtaa jatkuvasti pahuus sekä vääryys, mutta taivaasta hyvyys ja totuus. Alussa näin ei ollut, sillä silloin ei vielä ollut helvettiä, joka syntyi vasta kun ihminen kääntyi pois Jumalasta.
  Tänä päivänä meidän planeettaamme hallitsee voittopuolisesti helvetti, vaikka tasapainon vuoksi tulee virtausta myös taivaasta. Kun helvetti tulee ylivoimaiseksi, puuttuu Jumala tilanteeseen ja suorittaa ns. ”Viimeisen Tuomion”. Tätä on tapahtunut planeetallamme kolme kertaa, viimeksi vuonna 1757. Viimeinen Tuomio tapahtuu aina henkimaailmassa, joka on välitila taivaan ja helvetin välillä. Vuonna 1757 henkimaailma oli täyttynyt pahoista hengistä kristitystä maailmasta, jotka olivat tehneet sinne näennäistaivaita, jotka estivät virtausta oikeista taivaista ihmisten mieliin. Nämä henget heitettiin helvettiin ja tasapaino palautettiin. Mutta tästä vapautuksesta nousi syvimmistä helveteistä, jotka muodostuivat kuolleista juutalaisista, uusi sukupolvi perkeleitä maan pinnalle, ja tästä alkoi perkeleen yritys vallata koko maapallo ja tehdä kaikki kansat orjiksi. Tämä toiminta alkoi juutalaisen pankkiirin Mayer Amschel Rothschildin luodessa helvetillisen rahatalouden maan päälle ja samalla salaisen ryhmän ”Siionin Viisaat” maapalloa hallitsemaan. Tämä ryhmä muodostaa ”käärmeen pään”, jossa käärme on juutalainen kansa, joka on vuosisatoja ahminut itseensä perkeleellistä vaikutusta kirjastaan Talmudista. Tästä kirjoittaa Swedenborg: ”Että Jaakob oli se, joka heitettiin alas taivaasta ja näin ollen juuri se varsinainen käärme, joka oli pistävä Jumalaa Messiasta kantapäähän. Jos näin on asia, niin tässä merkityksessä kaikki sanat jakeissa 11 ja 12 (1 Moos. 35: 11-12, suom. huom.) tarkoittavat Jaakobin jälkeläisiä, jotka siis ovat tuo käärme. Mutta minusta itsestäni on kauhistuttavaa sanoa tai kirjoittaa tämä. Sen tähden tämän pitää sanoman niiden, joiden on sallittu sanoa tämä ja julkistaa tämä.” (The Word of the Old Testament Explained, nro 1712). Juutalaisiin on vuosisatojen kestäessä muodostunut kauhistuttava peritty pahuus. Tästä Swedenborg: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Ja ”Juutalainen ja israelilainen kansa oli sellaista, että heti kun he havaitsivat vihamielisyyttä vieläpä tovereissaan, he uskoivat, että he voivat laillisesti käsitellä heitä julmasti eikä ainoastaan tappaa heitä, vaan myös jättää heidät villien petojen ja lintujen saaliiksi. Tämä siksi, että Herrasta virtaava armo kääntyi heissä julmuudeksi.” (Arcana Coelestia, nro 3605). Ja ”Israelilainen ja juutalainen kansa oli ulkoisissa erotettuna sisäisistä, siis ei lainkaan Jumalallisissa Totuuksissa ja Hyvyyksissä omaan uskoonsa ja rakkauteensa nähden, vaan ulkoisessa Jumalanpalveluksessa ilman niitä, sillä he olivat itserakkaudessa ja maailmanrakkaudessa yli kaikkien muiden kansojen ja siksi niistä johtuvissa pahuuksissa, joita ovat muiden halveksiminen, vihamielisyys, viha, kosto, raivokkuus ja julmuus.” (Arcana Coelestia, nro 10033). Juutalaisten pahuus on Swedenborgin ajoista vielä kasvanut ja nyt he ovat liitossa syvimpien helvettien kanssa, mistä johtuu heidän uskomaton petollisuutensa ja julmuutensa. ”Siionin Viisaat” eivät tarjonneet A. Einsteinille Israelin presidentin virkaa hänen tieteellisen maineensa vuoksi, vaan sen tähden, että hän oli onnistunut perusteellisesti huijaamaan gojimeja. ”Siionin Viisaat” ovat käärmeen pää, jonka murskaaminen on Herran Toisen Tulemisen Kirkon tehtävä (1 Moos. 3: 15). Nuo ”viisaat”, joita on pari sataa, eivät ansaitse sääliä, sillä he ovat ihmiskunnan pahimpia rikollisia. Heille tulee antaa samanlainen rangaistus kuin muillekin massamurhaajille tai massamurhan suunnittelijoille. Tässä on lopullinen ratkaisu moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin maapallollamme. Tavallinen juutalainen kansa voi vielä pelastua, mutta eivät nämä ”Siionin Viisaat”. Nämä ”viisaat” tuhotaan levittämällä oikeaa oppia Kymmenestä Käskystä, joilla on Jumalallinen Voima. Nettikopion näiden käskyjen luonnollisesta ja sisäisestä merkityksestä voi tilata alla olevasta osoitteesta suomeksi ja englanniksi 1.11.2020 alkaen.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 4. Näemme monista historiaa tutkivista kirjoista kuinka valtavan tärkeä merkitys on tiedolla ja kuinka ihmisten elämä juuri todellisen tiedon puutteen takia on ollut (mitä nyt on vaikea ymmärtää) niin ’mieletöntä’ kun oman mielen tuottamat kuvitelmat tai mielikuvat ovat sitä ohjanneet.
  Yksi tärkeimpiä noiden toimintaa ohjaavien mielikuvien tukikohtia ovat olleet uskonnot ja sitä ne yhä monilta osin vieläkin ovat vaikka tiede onkin raivannut monia esteitä todellisuuden ymmärtämisen tieltä ja siten romuttanut niiden ylläpitämiä megalomaanisia (suuriluuloisia) harhoja mutta valitettavasti samalla myös monia uskontojen ylläpitämiä tärkeitä ja positiivisia asioita.
  Yksi esimerkki on Kolumbus josta linkin artikkeli kertoo. Siitä muutama poiminta.
  What Sort of Man Was Columbus?
  JARED TAYLOR • OCTOBER 11, 2020

  As Prof. Delaney explains, it is impossible to understand Columbus without understanding what committed Catholics thought in the 15th century. Most believed Christianity was the one true faith and that unbelievers went to hell. Evangelism was a duty. Many Christians were millenarians and believed that the End Times and the return of Christ — as described in Revelation — were coming soon. A series of catastrophes intensified this belief and prompted Christians to action.
  ———Kuten professori Delaney selittää, on mahdotonta ymmärtää Columbusta ymmärtämättä mitä uskontoon sitoutuneet katoliset ajattelivat 1400-luvulla. Useimmat uskoivat kristinuskon olevan todellinen usko ja että epäuskoiset menivät helvettiin. Evankeliointi oli velvollisuus. Monet kristityt uskoivat, että lopun ajat ja Kristuksen paluu – kuten Ilmestyskirjassa kuvataan – ovat tulossa pian. Sarja katastrofeja vahvisti tätä uskoa ja sai kristityt toimimaan.

  According to Revelation, Christ could not return until Jerusalem was in Christian hands. The Crusader conquest of the Holy Land in 1099 was a gigantic step forward, but its loss to Saladin in 1187 shocked all Christendom. Then in 1347, the Black Plague killed an estimated 25 million Europeans and up to three-quarters of the people in parts of Italy and Spain. Another sign of the coming End Times was the Great Schism of 1378 to 1417, during which there were two competing Popes, but even worse was the fall of the Constantinople — the Eastern capital of Christianity — to the Turks in 1453. That year, Columbus was two years old; he grew up at a time when Catholics were desperately trying to understand how God could have permitted these horrors — loss of Jerusalem, plague, schism, fall of Constantinople — and were determined to win back lost ground. Columbus’ most fervent wish his entire life was to recapture the holy city of Jerusalem.
  ————Ilmestyskirjan mukaan Kristus ei voinut palata ennen kuin Jerusalem oli kristittyjen käsissä. Ristiretkeläisten valloittama Pyhä maa vuonna 1099 oli valtava askel eteenpäin, mutta sen menetys Saladinille vuonna 1187 järkytti koko kristikuntaa. Sitten vuonna 1347 musta rutto tappoi arviolta 25 miljoonaa eurooppalaista ja jopa kolme neljäsosaa ihmisistä osissa Italiaa ja Espanjaa. Toinen merkki tulevista lopun ajoista oli suuri skisma vuosina 1378–1417, jonka aikana oli kaksi kilpailevaa paavia, mutta vielä pahempaa oli Konstantinopolin – kristinuskon itäisen pääkaupungin – tappio turkkilaisille vuonna 1453.
  Tuona vuonna Columbus oli kaksi vuotta vanha; hän kasvoi aikana, jolloin katoliset yrittivät epätoivoisesti ymmärtää, kuinka Jumala olisi voinut sallia nämä kauhut – Jerusalemin menetys, rutto, skisma, Konstantinopolin kaatuminen – ja olivat päättäneet voittaa menetetyn maan. Kolumbuksen kiihkein toive hänen koko elämästään oli vallata pyhä kaupunki Jerusalem.

  Prof. Delaney explains that Columbus was convinced he could help retake the Holy Land by sailing to China across the Atlantic. First, he would bring back gold, which was supposed to be plentiful in China, and this would finance a new crusade. Second, he could avoid the Silk Road land route to China, which was blocked after the fall of Constantinople. Third, he would meet the Chinese ruler, the Great Khan, convert him to Christianity, and persuade the Christian Chinese to attack from the East and help liberate Jerusalem. Fantastic as it now sounds, the idea of enlisting the Chinese to help bring on the Second Coming dated back to the time of Marco Polo and the publication of his Travels in 1300. Columbus owned a copy of the Travels and made many notes in the margins.
  —————Professori Delaney selittää, että Kolumbus oli vakuuttunut voivansa auttaa saamaan takaisin Pyhän maan purjehtimalla Kiinaan Atlantin yli. Ensinnäkin hän toisi palatessaan takaisin kultaa, jota piti olla runsaasti Kiinassa, ja sillä rahoittaa uuden ristiretken. Toiseksi hän pystyi näin välttämään Silkkitien maareitin Kiinaan joka oli suljettu Konstantinopolin häviön jälkeen. Kolmanneksi hän tapaisi Kiinan hallitsijan, suuren Khanin, kääntäisi hänet kristinuskoon ja suostuttelisi kristityt kiinalaiset hyökkäämään idästä ja auttamaan vapauttamaan Jerusalemin. Fantastiselta, kuten nyt kuulostaa, vaikuttaa ajatus kiinalaisten värväämisestä auttamaan Toisen Tulemisen aikaansaannissa, joka on päivätty Marco Polon ja hänen matkoista julkaisussa vuonna 1300. Columbus omisti kopion matkoista ja teki sen reunoihin useita muistiinpanoja.

  It was unusual for lay people to read the Bible, but Columbus read it diligently. His contemporaries wrote of his passionate Christianity, and he was strongly influenced by the Franciscans, who thought Christians should not wait passively for the End Times but work to bring them on. Columbus also took very seriously the duty to convert heathen peoples and save their souls.
  —————Maallikoille oli epätavallista lukea Raamattua, mutta Columbus luki sitä ahkerasti. Hänen aikalaisensa kirjoittivat hänen intohimoisesta kristillisyydestään, ja fransiskaanit vaikuttivat häneen voimakkaasti, joiden mielestä kristittyjen ei pitäisi odottaa passiivisesti loppuaikoja, vaan tehdä töitä niiden eteen tai hyväksi. Kolumbus otti myös erittäin vakavasti velvollisuuden kääntää pakanalliset kansat ja pelastaa heidän sielunsa.

  While in Spain, Columbus wrote what is called the Book of Prophecies, a long theological justification of his life and travels. He saw his discoveries as an important part of a great cosmological drama that was to culminate in the End Times. The book quotes scripture to claim that his voyages were divinely inspired and fulfilled Biblical prophecy. It explains why he was so conscious of the meaning of his first name, Christopher, which means the Christ-bearer. He believed he was carrying Christ to the East.
  ——————Espanjassa ollessaan Columbus kirjoitti Ennustusten kirjan, pitkän teologisen perustelun elämästään ja matkoistaan. Hän piti löytöjään tärkeänä osana suurta kosmologista draamaa, jonka oli tarkoitus huipentua loppuaikoihin. Kirjassa lainataan pyhiä kirjoituksia perusteluksi sille, että hänen matkansa olivat Jumalan innoittamia ja täyttäneet raamatulliset profetiat. Se selittää, miksi hän oli niin tietoinen etunimensä, Christopher, joka tarkoittaa Kristuksen kantaja, merkityksestä. Hän uskoi kantavansa Kristusta itään.

  Prof. Delaney notes that most Columbus scholars are shocked by the Book of Prophecies and try to ignore it. Whatever they think of him, they don’t like to think he was a religious nut, and the book was not translated into English until 1992. It is, however, a clear statement of his motives.
  —————Professori Delaney huomauttaa, että useimmat Columbuksen tutkijat ovat järkyttyneitä Ennustusten kirjasta ja yrittävät sivuuttaa sen. Mitä hyvänsä he ajattelevat hänestä, he eivät halua ajatella, että hän oli uskonnollinen sekopää, ja kirja käännettiin englanniksi vasta vuonna 1992. Se on kuitenkin selkeä selvitys hänen motiiveistaan. —- Lisää linkin hyvästä artikkelista
  https://www.unz.com/article/what-sort-of-man-was-columbus/

  Plusääni(1)Miinusääni(3)
   1. Vaikea uskoa etteikö tuon kirjoittanut prof. Delany olisi perillä asioista.
    Juutalainenkin, jos Kolumbus sitä geneettisesti oli mitä artikkelissa ei mainita, voi olla kristitty ja Juutalaisuuden hylännyt kuten esim. Henry Makow joka kirjoittelee paljon sionismin vastaisia artikkeleita ja puolustaa kristinuskoa. Itse asiassa hänen kaltaisiaan on maailmassa aika monta ja he Talmudin oppiin sitoutuneet sionistit ovat leimanneet kutsumalla heitä ’itseään vihaaviksi juutalaisiksi’.

    ”Little is known of Columbus’s early life. The vast majority of scholars, citing Columbus’s testament of 1498 and archival documents from Genoa and Savona, believe that he was born in Genoa to a Christian household; however, it has been claimed that he was a converted Jew or that he was born in Spain, Portugal, or elsewhere. ”
    https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Ei sen pitäisi olla mikään ’uskon asia’. Teitä ’uskovia’ maailma tulvii ja siksi ollaan siinä missä ollaan eli terve järki ja todellinen tieto ei ohjaa vaan omat uskomukset.
      Esitä faktaa joka kumoaa ko. proffan tai tekee Makowista huijarin.
      Jos siihen pystyt niin vasta sitten uskon asiaasi.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Suuri kiitos että jaksatte vaikka kaikki on teitä vastaan ollut aina! Ehkä vielä joskus oikeus koittaa, mutta tällä hetkellä ihmiset ovat liian pihalla ja he hermostuvat jos kiistät heidän mailman kuvansa!

  Jos tosiaan uskoo luojaan/jumalaan oli se sitten mikä tahansa ja ohittaa tieteelliset todisteet! Niin ei voi sanoa kuin hyvää loppu elämää! Vaikka suuresti arvostan vesa ilkka lauriota, niin miksi uskovainen ihminen ei ymmärrä miksi hän on uskovainen???? Ainoa asia mikä minkä saatana on piilottanut on mailmamme ja historia ja miten kaikki on alun perin tänne tullut???

  Tuollainen kiihko ”jumalan” huudatukseen ilman mitään kongreettisia todisteita on turhaa!

  Laurion ym muiden on pakko ymmärtää nämä asiat ja tutkia niitä!

  Meillä todellakin on luoja ja jokainen joka tajuaa nämä asiat todella tulee 100% uskoon! Mutta harva ymmärtää mitä raamattu TODELLA tarkoittaa! Yli 10v olen yrittänyt ymmärtää ja uskon että nykyään ymmärrän mitä ja mikä raamattu on!

  https://www.youtube.com/channel/UC0_CSKUIVVFlfocgezQEBDg/videos

  https://www.tietopiste.com

  https://ifers.123.st/

  https://www.youtube.com/channel/UC5vXBfxN7rxKeJHJxS8dNDw/videos

  https://www.youtube.com/user/waykiwayki/videos

  https://www.youtube.com/user/thc682132/videos

  https://www.youtube.com/user/hangman1128/videos

  https://www.youtube.com/user/kathodosdotcom/videos

  Ja miksi Satanisti eliitti haluaa piilottaa ja estää ymmärtämästä mikä tämä paikka on missä me elämme!!!

  Vaikka kuinka arvostan idiotiatyranniasta sivustoa, niin silti luulen että hän ei todellakaa ymmärrä RAAMATTUA JA SEN SANOMAA!!!

  Oli miten oli yllä TODELLA tärkeitä linkkejä siis TODELLA tärkeitä ymmärtääksi luojan luoman planeetan!!!! Kaikki huuhaa postaukset saa unohtaa, mutta jos perehdytte raamattuun, niin yllä olevat linkit anatavat ymmärryksen miksi raamattu ja jumala on totta eikä mitään kristitty sionistien huuhaa uskovaisten paskaa!

  Raamatulle on uskomaton määrä tieteellisistä faktaa!!!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Suuri kiitos että jaksatte vaikka kaikki on teitä vastaan ollut aina! Ehkä vielä joskus oikeus koittaa, mutta tällä hetkellä ihmiset ovat liian pihalla ja he hermostuvat jos kiistät heidän mailman kuvansa!

  Jos tosiaan uskoo luojaan/jumalaan oli se sitten mikä tahansa ja ohittaa tieteelliset todisteet! Niin ei voi sanoa kuin hyvää loppu elämää! Vaikka suuresti arvostan vesa ilkka lauriota, niin miksi uskovainen ihminen ei ymmärrä miksi hän on uskovainen???? Ainoa asia mikä minkä saatana on piilottanut on mailmamme ja historia ja miten kaikki on alun perin tänne tullut???

  Tuollainen kiihko ”jumalan” huudatukseen ilman mitään kongreettisia todisteita on turhaa!

  Laurion ym muiden on pakko ymmärtää nämä asiat ja tutkia niitä!

  Meillä todellakin on luoja ja jokainen joka tajuaa nämä asiat todella tulee 100% uskoon! Mutta harva ymmärtää mitä raamattu TODELLA tarkoittaa! Yli 10v olen yrittänyt ymmärtää ja uskon että nykyään ymmärrän mitä ja mikä raamattu on!

  https://www.youtube.com/channel/UC0_CSKUIVVFlfocgezQEBDg/videos

  https://www.tietopiste.com

  https://ifers.123.st/

  https://www.youtube.com/channel/UC5vXBfxN7rxKeJHJxS8dNDw/videos

  https://www.youtube.com/user/waykiwayki/videos

  https://www.youtube.com/user/thc682132/videos

  https://www.youtube.com/user/hangman1128/videos

  https://www.youtube.com/user/kathodosdotcom/videos

  Ja miksi Satanisti eliitti haluaa piilottaa ja estää ymmärtämästä mikä tämä paikka on missä me elämme!!!

  Vaikka kuinka arvostan idiotiatyranniasta sivustoa, niin silti luulen että hän ei todellakaa ymmärrä RAAMATTUA JA SEN SANOMAA!!!

  Oli miten oli yllä TODELLA tärkeitä linkkejä siis TODELLA tärkeitä ymmärtääksi luojan luoman planeetan!!!! Kaikki huuhaa postaukset saa unohtaa, mutta jos perehdytte raamattuun, niin yllä olevat linkit anatavat ymmärryksen miksi raamattu ja jumala on totta eikä mitään kristitty sionistien huuhaa uskovaisten paskaa!

  Raamatulle on uskomaton määrä tieteellisistä faktaa!!!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. ”Laurion ym muiden on pakko ymmärtää nämä asiat ja tutkia niitä!…”

   Totta. Jonkinlainen häiritsevä pakonomaisuus ajaa häntä ja myös Benjami K:ta, …että ei saa miettiä ja kiivetä tyvestä puuhun, ajatella itse vaan pitää sokeasti vain uskoa ja ymmärtää.
   Mutta kun pakolla ei voi mitään ymmärtää, päinvastoin se tyhmentää ja lukitsee omat aivot, estää niiden käytön ja oman ajattelun.
   Miksi he eivät tätä tajua?
   Jos on sitonut itsensä johonkin dogmiin, uskonnolliseen, poliittiseen tai tieteelliseen jota ei saa tai voi mitenkään kyseenalaistaa tai arvostella niin silloin olisi syytä ajatella että voi olla itse eksyksissä koska totuushan on juuri toisin: vasta tutkimalla voi löytää tien, totuuden ja elämän.

   Ihmisen kohtalo ja osa on joutua elämään ikuisessa epävarmuudessa, tiedon puutteessa ja väärän tiedon ylitarjonnassa. Emme koskaan saa todellista varmuutta, vastausta esim. siihen miksi maailmankaikkeus on olemassa. Jostain syystä ihmisen on vaikea ellei mahdotonta uskoa että aina on ollut jotain aina olemassa olevaa ja siksi hän kysyy alati: miksi? mistä kaikki on syntynyt?

   Kaikki vastuu sitten tämän epävarmuuden luoman ahdistuksen alla siirretään maailmankaikkeuden olemassa olosta Jumalalle. Silloin Hänen pitää olla jotain sellaista, joka ’voi tyhjästä nyhjäistä’. Se taas ei ole mahdollista ihmisjärjen mukaan mutta ajatus ei kuitenkaan näytä sopivan lainkaan monien eri uskontojen suuruudenhullujen ’selittäjien’ (teologien) kaikkitietävään ja dogmaattiseen päähän kun he jopa astuvat itse Jumalaksi.

   Ja nyt näyttää yhä enemmän siltä että tiedemiehistäkin suuri määrä on hurahtanut ja alkanut leikkiä tätä jumala-leikkiä.
   Provosoiva MS:n ”Tietokone” (“The Knowledge Machine”) kirja pistää ajattelemaan. Tuhoaako tiede itsensä yrittäessään ottaa kaiken vallan (eri ’vatikaanien’ tavoin) itselleen (ja sitä hallitseville/rahoittaville tahoille)?
   https://www.unz.com/isteve/the-woke-are-reversing-the-compartmentalization-of-science-from-faith/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. En ole se kelle vastasit, mutta itse alettuani tutustua litteän maan teoriaan olen tullut johtopäätökseen , että meille on valehdeltu siitä missä asumme. Vaikka ei ajattelisi Jumalaa tai mistä kaikki sai alkunsa niin onhan se nyt suurimpia valheita mitä ihmiskunnalle on syötetty eikä sitä minusta ole syytä ohittaa olankohautuksella. Ja se laittaa miettimään miksi tästä valehdellaan. Luomistyö on ainakin paljon uskottavampaa litteän maan tapauksessa ja jos ajatellaan tietynlaista persoonalllista Jumala-tahoa niin missä se voisi ollakaan jossain avaruuden äärettömässä tyhjiössä…
    Kyllä vaikuttaa vähän siltä, että ”avaruustiede” on valjastettu tekemään ihmisistä ateisteja ja siinä ollaan aika hyvin onnistuttukin. Aivopesu alkaa jo lapsena. Naurettavia ovat kuulentolavastukset ja siihenkin kun perehtyy, niin ihmettelee, miten se on voinut upota ihmisiin niin kauan. Nasa on kunnon teatteri-instituutio.

    Ja kun ihmiset saadaan uskomaan olevansa vain tähtipölyn sattumia niin siinä alkaa maailman vallanpitäjät rahoineen ja roskaviihteineen jo tuntuakin jumalilta joita on syytä totella mukisematta.

    Jopa Hillary puhuu lasikatosta, jota on yritetty rikkoa viitaten elämiseemme suljetussa järjestelmässä ja nimenomaan oikea tiede vahvistaa raamatun ja monien muiden uskontojen maailmankuvaa.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Itse en ole ’lättymiehiä’ koska minun järkeni sanoo että maan on oltava melko lailla pyöreä koska muutenhan maailman ympäri ei voisi purjehtia tai lentää. Eikä satelliitit voisi kiertää maata kuten ne nyt kiertävät.
     Mutta tiede kyllä huijaa meitä aika lailla nykyisin. Siitä olen sama mieltä.

     Plusääni(1)Miinusääni(1)
     1. Litteässä maassa voi myös lentää maailman ympäri. Ero maapalloon tulee toki siinä, että pohjois-etelä-suunnassa ei voi lentää ympäri. Mutta millonkas on lentoreitit kulkenu etelä tai pohjoisnavan halki? Niinpä. Ja missäs on todisteet satelliiteista muualta kuin Nasan tai valtamedian tarinoissa? Niinpä. En kuitenkaan ole mikään liteä maa-spesialisti, mutta vaan perehtynyt siihen.

      Plusääni(1)Miinusääni(1)
     2. ”…missäs on todisteet satelliiteista ”
      No tuskin sinäkään langattomine kännyköinesi soittelisit täältä toiselle puolelle maapalloa ellei joku satelliitti-systeemi välittäisi puheluasi sinne.
      Maapalloa kiertää jo valtava määrä satelliitteja eri tarkoituksia palvellen ja ne tallentavat uskomattoman tarkkaan mitä me täällä maan pinnalla puuhaamme ja välittävät tiedon sitten sinne missä sitä tarvitaan.

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
     3. ”No tuskin sinäkään langattomine kännyköinesi soittelisit täältä toiselle puolelle maapalloa ellei joku satelliitti-systeemi välittäisi puheluasi sinne.
      Maapalloa kiertää jo valtava määrä satelliitteja eri tarkoituksia palvellen ja ne tallentavat uskomattoman tarkkaan mitä me täällä maan pinnalla puuhaamme ja välittävät tiedon sitten sinne missä sitä tarvitaan.”

      Tiedonvälityksen ei kuitenkaan tarvitse edellyttää kiertoradalla seilaavia satellitteja. Mutta ns. kovia todisteita tässä ovat ihan vaan luonnon lait ja monissa tapauksissa maalaisjärki riittää. Mm. veden käyttäytyminen, maanpinnan väitetty kaarevuus, auringon väitetty etäisyys jne.

      Plusääni(0)Miinusääni(1)
 7. Hyvyyttä ja rakkautta edustavaan kristinuskoon ei ole aina oikotietä vaikka jotkut voivat pujahtaa sen oppeihin joskus jopa lähes salaman nopeudella. Mutta useimmiten ihminen on itsevarma ja ylpeä eikä vielä pysty tai ei halua alentua sellaiseen nöyryyteen jota oikea tai kypsä usko Jumalaan vaatii.
  Tässä on kaunis virsi ja sen tarina kertoo paljon siitä miten uskoon kasvetaan ja miten elämä voi jalostaa vielä puun tyvessä olevan ihmisen ’tynkä-uskoa’ ja johdattaa hänet lopulta tyvestä itse puun kukoistavaan latvaan jossa armollinen Jumala häntä odottaa.

  https://virsikirja.fi/virsi-631a-oi-herra-jos-ma-matkamies-maan/
  1.
  Oi Herra, jos mä matkamies maan
  lopulla matkaa nähdä sun saan!
  Oi, jos mä kerran
  näkisin Herran
  kunniassaan!
  2.
  Sinua kaipaa sydämeni,
  sun puolees huutaa mun henkeni.
  On yksin tästä
  sen ikävästä
  kyyneleni.
  3.
  Muut kaikki hylkää, vaan sinä et.
  Autuuden särkyneet sydämet
  sinulta saavat,
  sä luet haavat
  ja kyynelet.
  4.
  Mua auta, Herra, mä toivon vaan,
  vaikkei ois toivoa ollenkaan.
  En päästä sua,
  ennen kuin mua
  käyt siunaamaan.
  5.
  Oi Herra, suothan sä minulle
  sun armos voimaksi matkalle.
  Anteeksi anna,
  mua nosta, kanna,
  vie perille!
  6.
  Oi saanhan joukkoon autuaitten
  kanss’ ystäväini ja omaisten
  mä päästä kerran
  luo armon Herran.
  Oi saanhan sen!

  ——–
  Wilhelmi Malmivaara 1903. Virsikirjaan 1938. | Sävelmä: Mikael Nyberg 1920.
  Luokitus: Kuolema ja iankaikkisuus
  Katso virsi 579 ruotsinkielisessä virsikirjassa

  Virren tarina
  631 Oi Herra, jos mä matkamies maan
  Wilhelmi Malmivaaran virren Oi Herra, jos mä matkamies maan taustasta moni on jonkin verran selvillä.

  Malmivaara oli tullut Lapuan kirkkoherraksi 1900 (toimittuaan sitä ennen Kiuruvedellä ja Paavolassa). Seuraavana vuonna lavantautiepidemia vei lyhyessä ajassa hänen perheestään kolme jäsentä: äidin ja kaksi tytärtä. Eräänä päivänä, kun Malmivaara istui surun murtamana pappilassaan, pää käsien varaan painuneena, sisään astui hiljaa vanha ystävä, seurakunnan hurskas suntio. Tämä laski kätensä pappinsa olkapäälle ja sanoi: ”Herra kysyi kolmannen kerran: Simon, Joonaan poika, rakastatko minua?” Tästä kertoessaan Malmivaara sanoo: ”En minä kykene selittämään, mitä ne sanat vaikuttivat minuun. Mutta päivä valkeni uudestaan, kun ystävä huomautti minulle, että nyt ollaan Herran käsissä. Ilman sitä sanaa olisin sortunut.”

  Wilhelmi Malmivaaralla oli muitakin sisäiseen yksinäisyyteen johtaneita kokemuk­sia. Hänen uusi avioliittonsa pappilan entisen kotiapulaisen kanssa herätti arvostelua. Valtiopäivämies Malmivaara koki kipeästi sen, miten routavuosien valtiollinen tilanne vaikutti repivästi ystävienkin välisiin suhteisiin.

  Oi Herra, jos mä matkamies maan syntyi yksinäisen miehen virtenä. Tekijän kokemus oli kuitenkin: vaikka ”muut kaikki hylkää”, Jeesus ei jätä. Jeesus auttaa elämämme matkalla ja vie perille. Oi Herra, jos mä matkamies maan on virsi kristityn toivosta ja sen perustasta, joka kestää, ”vaikkei ois toivoa ollenkaan”. Virsi myös kertoo, mitä Herran siunaus elämässä merkitsee.

  Malmivaara kirjoitti virtensä E. A. Hagforsin (1827-1913) sävelmään ”Minne käy tuulen ilmassa tie”, johon hän oli mieltynyt ja jonka hän toivoi tulevan myös hengelliseen käyttöön. Kun virsi vuonna 1920 liitettiin Hengellisiin lauluihin ja virsiin, Mikael Nyberg sävelsi sen uudelleen. Virsikirjassa kumpikin sävelmä on mukana, Nybergin koraali a-vaihtoehtona.
  Tauno Väinölä

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Korona-rajoitukset kuuluvat osana helvetillisiin virtauksiin. Niissä on yhtäläisyyttä koulukiusaamisen sosiaalipsykologiseen dynamiikkaan. Kansa herättää vallanpitäjissä ärtymystä. Ehkä se protestoi liikaa ja se on saatava kuriin. Joku keksii, että tavanomaisesta flunssasta saa nimeämällä ja mediakampanjoimalla mahtavan viholliskuvan, jota kansa jo luonnostaan pelkää. Tämän mörön avulla voidaan kansalle ehdottaa suojelevia toimenpiteistä, jotka ovat samalla sen poliittisia kansalaisoikeuksia vahvasti rajoittavia. Tyhmä kansa luulee, että rajoitukset ja suojaustoimet olisivat väliaikaisia. Aluksi näyttääkin siltä, että poikkeustoimenpiteet perustuvat mörkö-flunssan vaarallisuuteen. Suojaustoimenpiteissä onkin järkeä vielä silloin, kun uhka on huonosti tunnettu.

  Mutta dynamiikka on kuitenkin täysin toinen eli se on koulukiusaamisen dynamiikkaa. Uhri eli kansa on ärsyttävä ja se pitää laittaa kuriin. Aluksi sovelletaan pieniä kurinpitotoimia. Kansa tottelee ja alistuu. Tämä ärsyttää ja yllyttää kiusaajaa entistä enemmän. Nyt tie on auki rajummalle kiusaamiselle. Enää ei edes veruketta tarvita. Jos joku sivullinen kyselee jotain, niin hänelle voidaan mutista jotain ”tapauksista”.

  Maskikampanja on tällaista kokeilua. Kun kansa tähän suostuu, se tulkitaan luvaksi aloittaa rajumpien sulkutoimenpiteiden kampanja. Kenties noin kaksi viikkoa tyydytään katselemaan kansan kärvistelyä maskeissa. Marraskuussa mietitään jo liikkumisen rajoittamista. Pelätään mm. joulukauppojen olevan ”koronalinko”. Sitten alkaa ihmisten jaottelu olennaisiin ja epäolennaisin ja jälkimmäisiltä kielletään kaikki muu paitsi aivan välttämätön liikkuminen. Koko kansa lankeaa jälleen koronantorjunta-hurmokseen ja silloin unohtuvat ikävät tai jopa kohtalokkaat talous- ja mielenterveys- ym. terveysvaikutukset. Nyt säästetään henkiä!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. Presidentti Niinistö ylistää tänään BBC:tä – Juuri samaan aikaan, kun…

  Julkaistu 15.10.2020 15:45, 3071 lukukertaa

  Presidentti Sauli Niinistön puhe Uutisia, tiedonvälitystä ja informaatiosotia -mediaseminaarissa 15.10.2020 on ylistyspuhe Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle. Samaan aikaan brittipoliitikko Nigel Farage tuomitsee BBC:n yrityksestä pimittää Joe Biden -skandaali.

  Niinistö toteaa, että vaikka BBC:n suomenkielinen toimitus on lakannut olemasta, sen ”laadukas työ jatkuu Bush Finns ry nimisenä perinneyhdistyksenä. Minä haluan toivottaa yhdistykselle kaikkea menestystä tässä arvokkaassa työssä”.

  Ironiseksi Niinistön ylistyksen ja puheen ajankohdan tekeekin nyt se, että Britannian Brexit-johtaja, Nigel Farage, totesi tänään, että Yhdysvalloissa räjähtänyt poliittinen skandaali demokraattiehdokas Joe Bidenin valheista liittyen Ukraina/Burisma -skandaaliin, yritetään pimittää BBC:n toimesta.
  https://mvlehti.net/2020/10/15/presidentti-niinisto-ylistaa-tanaan-bbcta-juuri-samaan-aikaan-kun/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Huhtasaari: EU:n mamupaketti aiheuttaa massamaahanmuuton ja tuhoaa kulttuurimme – ”Äkkiä ulos EU:sta!”
   Julkaistu 07.10.2020 13:57, 8687 lukukertaa
   Olemme luovuttaneet talomme avaimet EU:lle, joka nyt avaa portit ilman suostumustamme, ja lähettää maailmalle avoimen kutsun tulla Eurooppaan, kirjoittaa Laura Huhtasaari (ps) kertoessaan EU:n uuden ”mamupaketin” odotettavista – järkyttävistä vaikutuksista.
   Huhtasaari kertoo keskustelleensa muiden maiden parlamentin jäsenten kanssa siitä mihin mamupaketti on EU-aluetta viemässä. Keskusteluissa on nähty, että tulevaisuudessa vastassa ovat mm. sisällissodat ja kalifaattien perustamisyritykset. Hän sanoo olevansa surullinen tilanteesta.
   ”En näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä EU:sta äkkiä pois. Vapaus on todella iso asia, ja minä haluan säilyttää Suomen Suomena ja suomalaisena.”
   https://mvlehti.net/2020/10/07/huhtasaari-eun-uusi-mamupaketti-aiheuttaa-massamaahanmuuton-ja-tuhoaa-kulttuurimme-akkia-ulos-eusta/

   Toivottavasti LH ja Persut ymmärtävät myös kuka on EU:n mamupaketin takana ja kenen intreseissä on tuhota Eurooppa ja sen kansallisvaltiot joista me olemme yksi.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat