Tiivistelmä NATOon liityvistä globaaleista ratkaisuista ja niiden vaaroista

Yhdysvaltojen ja EU:n globaali valtapolitiikka on toteutunut Itä-Ukrainan sotana ja nykyisenä Venäjän ja Ukrainan välisenä konfliktina. Tästä yhtenä osoituksena on NATOn laajentuminen Itä-Eurooppaan. Suomen liittyminen NATOon olisi suuronnettomuus, joka ei vielä toteutunut, sillä Turkki ei hyväksy Suomen ja Ruotsin liittymistä NATOon. 

 

Yhdysvaltojen johtaman liittouman vaikutus NATOn kautta

Ukraina & Venäjä 

Lyhyesti voidaan sanoa, että NATO on USA:n keulakuva sekä astinkivi Eurooppaan, mutta Ukraina on Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikkaa Euroopassa. NATOn päätehtävä on huolehtia Yhdysvaltain eduista Euroopassa sellaisina kuin Washingtonin kulloinenkin valtaeliitti ne arvioi. 

Luonnollisesti Washingtonin politiikkaan, EU:n ja Venäjään  vaikuttaa vaarallisen voimakkaasti Israelin politiikkaan kytkeytyvät synkät voimatekijät, mistä emme puhu tässä artikkelissa. 

Kirjoitettu historia paljastaa, että Euraasian mannerlaatan rooli on ollut keskeinen maailmanpolitiikassa. Zbigniew Brzezinski viittaa yhteen tunnetuimmista geopoliittisen teorian uranuurtajiin, Harold Mackinderiin, jonka mukaan se, joka hallitsee Euraasian mannerta, hallitsee koko maailmaa.1 Kyseisen mantereen hallinnasta oli pohjimmiltaan kyse myös kylmän sodan blokkipolitiikassa.2 Vastakkain olivat kapitalismi sekä vapaa markkinatalous, joita edusti Yhdysvallat, sekä kommunistisen puolueen hallitsema sosialistinen valtio Neuvostoliitto. NATO oli se väline, jonka avulla Yhdysvallat piti hallussaan Länsi-Eurooppaa. NATO on Yhdysvaltojen perinne kylmänsodan ajoilta. 

Zbigniew Brzezinski on sanonut: 

“Mikäli Yhdysvaltain alkuun panema NATOn itälaajentuminen epäonnistuisi, se tuhoaisi Yhdysvaltain hegemonian, pirstoisi yhdentyvän ja laajentuvan Euroopan käsitteen, masentaisi keskieurooppalaiset ja saattaisi laukaista Venäjän piilevät geopoliittiset tai imperialistiset pyrkimykset Keski-Euroopassa.” 

Juuri tästä on kysymys nykyisessä Ukrainan konfliktissa, missä Ukraina on alistettu Yhdysvaltojen ja EU:n globaalin valtapolitiikan instrumentiksi Venäjää vastaan ja Venäjän on pakostakin taisteltava alueensa ja kansalaistensa turvallisuuden puolesta. 

Toisin sanoen juuri edellä esitetty tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen johtama maailmanjärjestys on hiipumassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä poliittiselle Tyynenmeren akselille (esim. Kiina, Venäjä, Intia jne.). Koska Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen keulakuvana murenee, eikä se pysty säilyttämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisin keinoin, on se turvautunut voimakeinoihin pyrkiäkseen säilyttämään aikaisemman globaalin kypsän hegemoniansa. Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta.  

Mutta suursodan uhka on jo parhaillaan käynnissä ja odottaa vain ekspansiotaan. Suursotaan viittaa Ukrainan konflikti: NATOn laajentuminen aina Venäjän rajoille saakka ja lännen militarisoidun Ukrainan hallituksen joukkojen kohdistama suoranainen kansanmurha Donetskin kansantasavaltaa vastaan ovat lisänneet Ukrainan rajoille rajusti jännitteitä, jotka ovat puhjenneet Venäjän puolustukseksi Ukrainaa kohtaan, ja erityisesti NATOn laajentumista vastaan.   

Yhdysvallat ja EU halusivat 2014 ja sen jälkeen kaapata Ukrainan monikansallisille suuryhtiöille   

Vuoden 2014 vallankaappauksen ja liittämisen taustaa ei voida ymmärtää tarkastelematta Yhdysvaltojen strategiaa, jonka tavoitteena on avata Ukrainan markkinat ulkomaisille sijoittajille ja ohjata Ukrainan valtion harjoittaman talouden hallinnan monikansallisille jättiläisyhtiöille.  

Ukrainan valtion talouden “ryöstämisessä” ylikansallisille toimijoille on ollut keskeisenä instrumenttina Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), joka operoi tukilainoilla painostaakseen hallituksia omaksumaan ulkomaisia sijoittajia suosivaan talouspolitiikkaan. 

[Muistettakoon, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on pahamaineisen juutalaisen Rothschild-pankkiirisuvun yksityisessä määräysvallassa. Tämän määräysvallan sanelemana IMF ensitöikseen painostaa kansakuntia purkamaan rahoitussektorinsa sääntelyn, jolloin yksityiset pankit pystyvät ryöstämään niiden talouksia.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sionistinen Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma valloitti Ukrainan sen paikallisten juutalaistoimijoiden avulla poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Tämän vallankaappauksen tarkoituksena oli muodostaa murskaava uhka Venäjää vastaan, jotta Yhdysvallat pystyisivät jatkamaan maailmanjärjestykseen kuuluvaa hegemoniaansa. Tämä on se Ukrainan konfliktin punainen lanka. 

Suomen NATO-seikkailut: kansanpetturit haluavat tuhota Suomen ja sen kansan 

Presidentti Sauli Niinistö, Sanna Marin ja muut poliittiset toimijat eivät kuuntele suomalaisia laisinkaan maata ja sen kansalaisia koskevissa tärkeissä, ja jopa heidän hyvinvointiaan sekä henkeään koskevissa päätöksissä.  Suomen kansaa halveksien kotimainen poliittinen mafia harppoi kansan ylitse ja lähettivät NATO-hakemuksen yhtä aikaa Ruotsin kanssa. Mutta onneksi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan laittoi kapuloita näiden NATO-kiihkoilijoiden rattaisiin ja uutistoimisto Reutersin mukaan Erdoğan ei hyväksy Suomen sekä Ruotsin liittymistä NATOon.3 

Lisäksi Reuters kirjoittaa Turkin johtajan sanoneen, ettei Suomen ja Ruotsin edustajien kannata vaivautua tulemaan Turkkiin suostuttelemaan sitä hyväksymään jäsenhakemukset. 

Erdoğan mukaan Ruotsi on terroristijärjestöjen hautomona ja lisäten vielä, että Ruotsin parlamentissa istuu terroristeja. Mutta myös Suomi on terrorijärjestöjen hautomo. 

Suomen hallitus oli niin voimakkaasti ulkomailta ohjailtu, että lähetti historiallisen rikollisen ja typerän NATO-hakemuksen, vaikka ennestään jo tiesi, että Turkki ei hyväksyisi hakemusta. Kuitenkaan eduskunnalle tästä asiasta ei kerrottu.4 

Turkin mukaan myös NATOn laajentuminen koskemaan Suomen ja Ruotsin jäsenyydeksi eskaloisivat Ukrainan sotaa. 

Erdoğanin kielteistä suhtautumista Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden hakemuksiin on valtamediassa vähätelty ja pilkattu nimittelemällä Erdogania ”basaarikauppiaaksi”, jonka tarkoituksena olisi kiristää etuja omalle maalleen. 

Suomen ja Ruotsin NATO-fanaatikot eivät ole huomioineet, että Turkilla Mustanmerenvaltiona on suurella todennäköisyydellä keskeinen rooli rauhan saavuttamisessa Venäjän ja Ukrainan välille. 

Tässä on vain se kammottava seikka, että Yhdysvallat, Ranska ja Britannia tai näitä hallitseva mafia ei halua rauhaa Ukrainan ja Venäjän välille. 

________ 

Kansanpetturi poliitikoiden hillitöntä kiihkoa tuhota Suomi ja suomalaiset ei tarvitse kummastella, sillä ovathan esimerkiksi pääministeri Sanna Marin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Young Global Leaders (YGL) ‑järjestön “kouluttamia” eli manipuloimia negatiivisen globalisaation edunvalvojia, ja täten isänmaansa ja sen kansalaisten sekä kansallisen kulttuuri-identiteetin hillittömiä vihollisia. YGL –foorumiin liittyy paljon muitakin  Suomen poliittisia päättäjiä. YGL toimii Davosissa kokoontuvan Maailman talousfoorumin (WEF) alaisuudessa. WEF:n sekä YGL:n perustaja on maailmanlaajuiseen finanssieliittiin kuuluva juutalainen Klaus Schwab.  

 

Suomi pitää pelastaa valtion sisäisistä vihollisista 

Suomi teki virheen liittyessään aikoinaan laittomasti Isäntämaasopimukseen, mutta vielä suuremman virheen se teki jättäessään NATO-hakemuksen. Suomi on liittynyt EU:n rinnalle Yhdysvaltojen ajamiin Venäjän vastaisiin talouspakotteisiin ja rikolliset valehtelevat päättäjämme ovat onnistuneet asettamaan Suomen Ukrainan aseistajaksi eli maastamme on tehty sotaakäyvän Venäjän vastapuoli. 

Yllä esitettyyn viitaten Suomi on nykyisellä toiminnallaan rikkonut Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen ja siihen liittyen Venäjän kanssa solmitun naapuruussopimuksen. 

On huomattava riski, että Suomi kuitenkin vielä onnistuu liittymään NATOon ja tietysti ilman varauksia. Ilmeisesti Venäjä toimii ennen Suomen NATO-jäsenyyden ratifiointia ja luo Suomeen turvavyöhykkeen NATOn jäsenmaita vastaan. 

Jokaisen isänmaallisen suomalaisen velvollisuutena on yrittää estää Suomen liittyminen NATOon. Liittymisen estäminen ei kuitenkaan onnistu ilman erittäin radikaaleja toimenpiteitä. Kaikkien Suomen NATO-jäsenyyttä vastustavien olisi aika verkostoitua ja varustautua Suomen vapaustaistelua varten.  

Niin ikään meidän pitäisi lähettää pyyntökirje Kroatian, Turkin ja Unkarin presidenteille. Kirjeessä pyytäisimme näitä valtion päämiehiä pysäyttämään Suomen liittymisen NATOon perustelujen saattelemana. Tämä pitäisi tehdä vaikka Turkki nyt vastustaa sekä Suomen että Ruotsin NATO-hakemuksia 

Esimerkiksi Kroatian presidentti Zoran Milanović sanoi hiljattain estävänsä Suomen ja Ruotsin mahdollisen liittymisen puolustusliitto NATOn jäseniksi, mikäli hän edustaa maataan Madridin huippukokouksessa ensi kesänä. 

Ja lopuksi sanottakoon, että Suomen vastatuuleen ajautunut laiton sekä typerä NATO-hakemus pitäisi tietysti peruuttaa. 

Markku Juutinen

 

Lähteet 

 1. Brzezinski, Zbigniew (1997): The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives. Basic Books, New York. 
 1. Männistö, Mika (2005). Vihollinen porteilla Venäjän ja NATOn välisten suhteiden kehitys. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/12589/1/URN_NBN_fi_jyu-2005392.pd  
 1. Turkin presidentti: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi virhe | Yle Uutiset 
 1. Kansanedustaja kummastelee Haaviston Turkki-puheita (iltalehti.fi) 

————————– 

Bolivia Asserts Economic Independence, Rejects Rothschild Banks (mintpressnews.com) 

Sherwin Nuland – Surgeon – Why I had to change my name – Web of Stories 

13 kommenttia

 1. 10 Kuukautta seuraaviin vaaleihin. fixit & notonato

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 2. Suurvaltapolitiikka on vaikeatajuista, joten siitä on vaikea kirjoittaa kokonaisuutta. Esimerkiksi missä määrin pankkimaailma on siinä mukana. Sodan alkuperä Ukrainassa on kuitenkin yksinkertainen, koska vastaavaa on ollut ennenkin lähimenneisyydessä.

  Jugoslavian Titon kuoltua, valtion monietnisyys pääsi aiheuttamaan ristiriitoja. Se johti separatisteihin ja sisäiseen sotimiseen monen vuoden ajan. Sotimiseen puutuivat silloin yksinomaa länsimaat ja Nato, koska Venäjän valtio oli vasta syntymässä. Puuttumista pidettiin lännessä tarpeellisena apuna.

  Kosovon kiistoissa Nato pommitti Belgradia, kunnes vahingot riittivät saamaan Serbia rauhansopimukseen. Serbiaa ei Venäjä avustanut, kuten nyt Nato porukka avustaa Ukrainaa Venäjän puututtua Urkainan sisäisiin kiistoihin. Kiistat ja sotiminen Jugoslaviassa kestivät kuitenkin vuosia.

  Ukrainassa Venäjä avustaa separatisteja ja Nato joukko Ukrainan valtiota, kiivas sota jatkuu ja tuottaa vahinkoa. Pitää huomata, että Jugoslaviassa valtaa pitivät slaavit, joten läntinen politiikka avusti muiden kuin slaavien separastismia. Ukrainassa länsimieliset pyrkivät ottamaan vallan ja venäjämieliset ryhtyivät separatisteiksi, joten venäläiset avustavat separatisteja. Tilanne menee todella hankalksi ja kenties maailmasodaksi, kun suurvallat tavallaan tappelevat omista etuuksistaan.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. NATO-PETOS
  Nato-kiihkoilijat huomasivat heti tilaisuuden kiihottaa suomalaisia Venäjä-vihaan Ukrainan sodan varjolla. Vaikka Venäjä ei ollut lainkaan uhkaillut Suomea, kiihkoilijat saivat kansan uskomaan, että Venäjä hyökkäisi Suomeen. Suomella ja Venäjällä oli ollut 30 vuotta naapuruussopimus, joka kieltää liittymästä viholliseen sotilasliittoon sekä Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947, joka kieltää saman. Kyseessä on poliittisen eliitin tekemä valtiopetos. Tärkeää osaa tässä petoksessa näytteli valtamedia, joka on mediapoolin ja NATO:n hybridikeskuksen ohjauksessa. Ukrainan juutalainen näyttelijä-presidentti Zelenskyi näyttelee loistavasti sankarijohtajaa, joka todellisuudessa pitkittää sotaa ja johtaa Ukrainan kansan suuriin vaikeuksiin. NATO, EU ja varsinkin USA tukevat Ukrainaa massiivisesti pitkittäen sotaa. Venäjä on luonnollisesti sodan voittaja huolimatta Ukrainan saamasta avusta. Ukraina ja Suomi ovat pelinappuloita Siionin Viisaiden sotapelissä, sillä Siionin Viisaat ohjaavat sekä USA:ta että EU:ta. Suomen tulee peruuttaa NATO-hakemus ja luopua Venäjän vastaisista pakotteista, jotka tekevät sen, että Suomi on sodassa Venäjää vastaan. Ukrainan sota on vain jatkoa Ukrainan sisällissodalle, jossa on tapettu yli 14000 venäjämielistä Donbassin asukasta. Valtamedia syöttää tökeröitä valheita. Onneksi nyt on nousemassa kansanliike eli vaihtoehtomediat ja pienpuolueet, jotka kertovat totuuden sekä COVID-pandemiasta että Ukrainan sodasta. Mainitsen alla joitakin osoitteita, mistä saa oikeata tietoa. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 4. Hallituksen salat julki!

  Suomi näyttää olevan alusta alkaen ei ainoastaan yhdessä asiassa vaan kaikissa asioissa mitä EUhun tulee – lainrikkoja. Mikään ei näytä onnistuvan ilman vilppiä ja jatkoa seuraa ,,,

  Hybridivaikuttaminen

  Mikäli maahanmuuttoliikettä epäiltäisiin käytettävän hybridivaikuttamiseen (välineellinen maahanmuutto) silloin lainsäädännön muutostarpeet tulisivat ajankohtaisiksi.
  Tässä tapauksessa olisi asetettava työryhmä joka tekee ehdotukset lakimuutoksista.
  Tämän jälkeen muutosehdotukset valmistellaisiin sisäministeriössä jahka nämä juuttaan suvakit ehtisivät koska onhan sitä tärkeämpääkin tekemistä kuten:
  -keskustelua milloin kenenkin raskaudentilasta
  -rintaliivien kuppikoosta
  -meikkailuun menee aikaa
  -yleistä juoruilua
  -pikkusieluista kinastelua
  -jne.

  Kysymys olisi valmiuslain päivittämisestä koska ne on havaittu puutteellisiksi ns. välineellisen maahanmuuton ollessa kysymyksessä. Punahuulihallitus veikin hiljattain valmiuslain ensimmäisen osan eduskuntaan:
  Hallituksen esitys HE 63/2022 vp:
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_63%2B2022.aspx

  Hybridivaikuttamisen uhan luulossa hankkeessa jouduttaisiin tarkistamaan ainakin neljää seuraavaa (1. – 4.) lainmuutosta:
  1.) ulkomaalaislakia,
  2.) lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta,
  3.) ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta ja
  4.) rajavartiolakia.

  Ajantasaistetut lakimuutokset näkyisivät täällä:
  Finlex:
  https://www.finlex.fi/fi/

  Tästä kohtaa:

  1.) Ulkomaalaislaki
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301
  2.) Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110746
  3.) Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110746
  4.) Rajavartiolaki
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050578

  Valmiuslakiesitys on vielä kesken koska juuri ne osuudet toimivaltuuksista puuttua ns. `välineelliseen maahanmuuttoon` odottavat vielä mm. EU-komission lausuntoa.
  Kysymyksessä on itärajan sulkemista koskeva valmiuslain täydennys. Mutta tästä lakiesityksestä puuttuu kansainvälis-oikeudellinen lausunto jota virkahenkilöt eivät sustu esittelemään. Miksi he panttaavat tietoa?

  Ollaksemme kansalaisille ihan rehellisiä asia menisi näin:

  Yksinkertaisuudessaan ratkaisu menisi siten että Suomi ei voi turvata rajojaan maahanmuuttoon liittyvässä tilanteessa edes valmiuslain voimassa ollessa koska välineellinen maahanmuutto on tekaistu termi jota kansainvälisoikeudellinen säännöstö ei tunne!
  Kansainvälisoikeudellinen sääntely toimii nyt aivan samalla tavalla kuin turvapaikan hakeneiden kohdalla vuonna 2015 jolloin Suomeen saapui kymmeniätuhansia turvapaikanhakijoita. Toki Dublinin sääntöä olisi voitu käyttää torpatessa Ruotsin kautta tulijat mutta Orpo Petteri esti sen soveltamisen.
  Rajavyöhykkeen sulkeminen ei olisi edes vaihtoehto koska se rikkoisi juuri mainittuja kansainvälisoikeudellisia säännöksiä joita vastaan ei voi säännellä kansallisia vastaavia – voihin sitä yrittää.
  Juuri tämän takia virkahenkilöt eivät suostu esittelemään torsoksi jäänytttä esitystään täydennyslausekkeesta. Ja juuri tämän takia virkahenkilöt joutuvat esittelemään torsoksi jääneen esityksensä täydennyslausekkeesta. Ja juuri tämän takia he joutuvat ,,, ja juuri tämän takia he eivät voi ,,, nokka tarttuu, pyrstö tarttuu, nokka tarttuu ,,,
  Todellisuudessa suomalaiset poliitikot eivät voi vaikuttaa omaan maahanmuuttopolitiikkaansa mitenkään koska kansainvälisoikeudelliset säännökset ovat voimassa – ja he kyllä tietävät tämän seikan.
  Mikäli Venäjältä saapuu turvapaikanhakijoita itärajan kautta Suomeen vaikkapa aluksi muutamia satojatuhansia niin tp-hakijat nauttivat kansainvälisoikeudellista lainsuojaa jota kansallinen lain säännös ei voi mitätöidä.
  Jälkeen päin säädetyllä lailla voi toki `ostaa aikaa` mutta vain siksi ajaksi kun ao. eurooppalaisessa tuomioistuimessa asiaa käsitellään ja annetaan päätös ja juuri tähänhän he näyttävät pyrkivänkin eli tietoiseen lainrikkomiseen.
  Suomen tapauksessa eurooppalaiset sopimukset turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (ensimmäiseen) tulomaahan velvoittavat yhä koska naapurivaltiot tekevät Suomesta idästä tulevien turvapaikanhakijoiden sumpun.
  Mutta Suomen tapauksessa kansainvälisoikeudellisista säännöksistä ei jousteta koska periksianto johtaisi kaikkien muiden maiden kohdalla samaan rajat kiinni tilanteeseen.
  Sama tilanne kuin Turkin Nato-kysymyksessä Suomen suhteen. Mikäli Turkin vaatimuksiin taivuttaisiin – käyttäisivät loput 29 Nato-maata tilaisuuden ajaa omia asioitaan Suomen Nato-hakemuksen kustannuksella.
  Näin Suomi kulkee shakkitermein ilmaistuna patista pattiin!
  (Btw. En ole ottanut selkoa missä vaiheessa asian käsittely on mutta venkoilun syy ja seuraus on joka tapauksessa tämä).

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 5. Tästä on kotvan aikaa enemmän kuin puoli vuosisataa kun olin lähisukulaiseni kanssa kengittämässä hevosta. Varhainen aamupäivä oli kesäisen aurinkoinen ja lämmin. Olin silloin iloinen polvihousuikäinen pellavapää.
  Syystä tai toisesta hevonen ei suostunut kengitettäväksi joten ronskeista otteista kuuluisa sukulaiseni otti heinäseipään ja alkoi piestä hevosta. Hevonen ei vieläkään suostunut kengitettäväksi.
  Niinpä kengittäjä sitoi hevosen etujalat pihapuuhun ja raivosi ja kiroili niin että koko tienoo raikui. Sitten hän otti nipun heinäseipäitä ja alkoi hakata niillä hevosta kiroillen ja meuhaten. Seipäät katkesivat yksi toisen jälkeen koska ukolla oli voimaa.
  Hevosen kylkiin ja lantioihin jäi näyttäviä makkuroita mutta se ei päässyt irtautumaan köysistään. Kun hakkaamista oli kestänyt hyvän aikaa hevonen alkoi väristä tuskasta mutta hakkaaminen kiroilun saattelemana senkun jatkui. En ole koskaan nähnyt hevosen itkevän mutta niin se teki nyt.
  Hevosen käsittely oli niin ravakkaa että useita heinäseipäitä katkeili ja verta oli maassa.
  Lopulta kengittäminen onnistui mutta hevonen oli henkihieverissä. Katsoin toimituksen alusta loppuun haltioituneena ja innoissani koska luulin että noinhan se hevonen pitääkin kengittää. Ihailin sukulaistani ja moitin hevosta että `tiitäs tait kun et ottanut gangia`!
  Toisen kerran olimme teurastamassa sikaa. Mutta tämä tapaus oli sen verran brutaali jota säesti jälleen humalaisen kiroilu, jumalanpilkka ja meuhaaminen etten voi sitä kertoa. Tässä vaiheessa aloin jo epäillä että meniköhän tuo nyt ihan oikein koska talon emäntäkin juoksi paikalle ja yritti estää tapahtuman – turhaan.

  Aikaa on kulunut ja tunnelma on ihan samanlainen kuin silloin. Mutta nyt kysymyksessä on Suomi-neito ,,,:
  https://cdn.simplesite.com/i/30/14/284289732177040432/i284289739504430730._szw1280h1280_.jpg
  Joka on muuttunut täysin siitä puhtoisesta alkuperästään joka sillä alkuaan oli ja joka tarvitsee ojennuksen – itse asiassa uudet kengät:
  http://www.dannenberg.fi/alia/wp-content/uploads/2018/09/suomi-neito2-1024×1024.jpg
  Myös heinäseipäät näyttävät olevan valmiina:
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/w_1200,h_675,ar_1.7777777910232544,dpr_1,c_fill,g_faces/q_auto:eco,f_auto,fl_lossy/13-3-5574602

  Se mitä pian tapahtuu pitäisi olla jo näkyvissä. Tulette olemaan kansakuntana karskien miesten käsittelyssä jotka eivät armoa tunne.
  Kääntykää Herran tähden pahoilta teiltänne ennen kuin tulevat ne päivät joista te tulette sanomaan: Nämä päivät eivät meitä miellytä!

  `Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’ (Mat 23:38).

  Saisko olla neidolle uudet kengät:
  https://images.cdn.yle.fi/image/upload/c_crop,x_0,y_0,w_1600,h_900/w_1200,h_675,ar_1.7777777910232544,dpr_1,c_fill/q_auto:eco,f_auto,fl_lossy/39-4518555a3a42777f87f

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 6. USA:n neocon-poliitikot ovat perineet Amerikan Imperiumin ja käyttävät härskisti sen resursseja, kun pyrkivät maailmalaajuiseen ylivaltaan tai ainakin säilyttämään sen yliotteen, joka sillä vielä on. Ilmiöön liittyy lännessä kehitelty globalismin muoto, jonka moottoreina toimivat upporikkaat pankkiiri- ja monopolikapitalistisuvut, kuten Rotschildit tai Rockefellerit sekä näiden rahoittamat ajatushautomot ja järjestöt. Näistä voidaan mainita mm. Rockefeller Foundation, Koch Brothers Foundation, Council of Foreign Relations, Trilateraalinen Komissio, Maailman Talousfoorumi, Bilderberg, RAND-instituutti, Atlantic Council, Euroopan Unionin keskeiset toimielimet (demokratian ulottumattomissa), Nato, Yhdistyneet Kansakunnat (Rockefellereitten perustama).

  Varsin vaaralliseksi läntisen globalismin tekevät paitsi upporikkaat rahoittajat myös yksityisomisteinen USA:n keskuspankki FED, joka voi helposti painaa lisää verotuottoja täydentävää velkarahaa, minkä USA:n globalismille alistettu edustajainhuone tai hallitus ohjaa länsiglobalismia edistäviin hankkeisiin. Näin rahoitetaan USAn mahtava sotakoneisto, joka nielee vuosittain jo lähes 800 miljardia dollaria. Tämä ei edes riitä ja niinpä USA:n kongressi on vastikään hyväksynyt 40 miljardin sota-avustuspaketin Ukrainalle, joka käy proxy-sotaa Venäjää vastaan USA:n ja Naton puolesta (nyt myös virallisen Suomen puolesta).

  Myös Naton toimintakulut katetaan pitkälti USA:n varoilla. Tästä tuohtuneena USA on päättänyt ottaa osan rahoista takaisin ja pakkomyy eurooppalaisille kansoille omia ylihintaisia aseitaan sekä LNG-kaasua. Russofobiaan aivopestyt eurooppalaiset kuvittelevat näin ostavansa itselleen turvallisuutta ja riippumattomuutta Venäjästä. BRICS-maissa tämä riippuvuus ja alisteisuus USA:lle aiheuttaa suoranaista myötähäpeää. Eurooppalaiset ovat kuin jalkavaimoja USA:lle ja kuvittelevat silti pelaavansa tärkeää roolia maailmanhistoriassa.

  Eurooppalaiset päättäjät on aivopesty USA-vetoiselle globalismille täysin alisteisiksi. Tämän myötä Euroopan poliittisen johdon ja kansojen välinen suhde on muuttunut hyväksikäyttösuhteeksi. Keskiverto eurooppalainen päättäjä pitää alamaisiaan lähinnä koe-eläiminä tai tykinruokana länsiglobalismin hankkeille ja kokeiluille. Eurooppalainen poliittinen ja taloudellinen eliitti on menettänyt kokonaan inhimillisen sielunsa ja myynyt sen jenkkipaholaisille.

  Tilanne on Euroopan kansalaisille erittäin vaarallinen. Onneksi hyviäkin vastavoimia on olemassa ja osa näistä toimii USA:n maaperällä ja pyrkii irroittamaan USA:n irti sotaseikkailuistaan tai kansoja alistavista NWO-hankkeista. Vaakalaudalla on myös amerikkalaisten turvallisuus, koska rekihullu neocon-siipi on USA:n ulkopolitiikan ohjaksissa ja uhkaa sysätä koko maailman vaaralliseen ydinsotaan. Tätä ei kukaan järkevä amerikkalainen halua. Esteenä on kuitenkin läpimätä ja korruptoitunut poliittinen järjestelmä, joka estää täysjärkisten ihmisten pääsyn valtaan. USA:lainen pseudodemokraattinen malli on kopioitu Eurooppaan, jossa tilanne on vieläkin huonompi, koska EU:n johdossa toimivat vaaleilla valitsemattomat byrokraatit ja teknokraatit, jotka eivät ole vastuussa millekään muille tahoille paitsi em. länsiglobalismin moottoreille.

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 7. Toivon hartaasti, että löytyy taho, joka estää Suomen Nato-jäsenyyden, sillä hieman kärjistetysti tilanteemme näyttää todella huonolta:
  Meidän TV on täynnä USAta, YLEn joka uutisissa ja ajankohtaislähetyksissä on USAn propagandaa, MTV3 joka uutisissa on USAn propagandaa, lisäksi MTV3:n propagandaa pakkosyötetään yksityisillä radiokanavilla. Valtakunnaliiset sanomalehdet: USAn propagandaa, Iltapäivälehdet: USAn propagandaa, Maakuntalehdet: USAn propagandaa, Paikaliislehdet: USAn propagandaa. Naistenlehdet: USAn propagandaa, jopa kristillisssä julkaisuissa ja muissa erikoislehdissä: USAn propagandaa. USAn propaganda on levinnyt jopa valtion hallinnon ohjeistuksiinkin.
  Voisi sanoa, että meidät on miehitetty!
  Pelottavan tästä tekee se, että näyttäisi siltä, että meitä kovaa vauhtia valmistellaan (alustetaan) hyökkäystä Venäjää vastaan. Meillä nähtävästi tullaan yrittämään samaa kuin Ukrainassa.
  Vai onko tämä pysyvä olotila?

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 8. NATO-optio

  Vielä kerran ,,,
  Miksi Suomi ei kaikesta riehakkuudestaan huolimatta päässyt mukaan `humanitaarisia offensiiveja` (terroria ja siviilien tappamista) harjoittavaan ekspansiiviseen sotilasliittoon. Näyttäähän tuonne kelpaavan mikä maa hyvänsä – mutta ei Suomi.

  Pikku Kalle (PK) meni Ärrään Kassalla (ÄK) näyttämään raaputettua arpaa.

  PK: Ostin eilen NATO-optio-arvan ja tässä on päävoitto.
  ÄK: Saisinko tarkistaa?
  PK: Olkaa hyvä!
  ÄK: Tämä kyr ,,, korjaan arpa ei voita.
  PK: Miksi se ei voita?
  ÄK: Koska se on väärennetty!
  PK: ?!?!

  Sotilasjuntta NATOn sotilasvallankaappaus Suomessa meni reisille. Lienee ensimmäinen kerta koko NATO/CIA operaatioiden synkässä historiassa kun tällaista pääsi tapahtumaan. Hyökkäysliittona paremmin tunnettu `puolustusliitto` NATO koki holtittomassa ekspansiossaan yllättävän takaiskun.
  Mikäli NATON Suomi-sekoilu olisikin ollut vain harmiton takaisku niin siitä he olisivat selvinneet mutta flirttailu oikukkaan Suomi-neidon kanssa tulee maksamaan NATOlle liian paljon – sen koko olemassaolo järjestönä on nyt uhattuna.
  Suomi-neito tulee olemaan viimeinen mitä kuolinkouristuksissa piehtaroiva NATO tulee silmillään näkemään. Tämä tulee olemaan rökälevoitto kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle mutta rökäletappio NATOlle.
  NATO koettaa nyt riuhtoutua irti nöyryyttävästä tilanteessa mutta ei voi koska NATO-sodat ovat hiuskarvan varassa – nimittäin NATO-maat vastaan NATO-maat. Ja kipinän iskee Suomi. Suuri sotapäällikkö – puolen maailman sotaherra – Jens `George Armstrong Custer` Stoltenberg ei voi uskoa näkemäänsä mutta totta se on. Hänet (Jens) tullaan jatkossa muistamaan sotahistoriassa NATO-kaatajana.

  NATO-jäsenyyden hakeminen oli toki huolellista etukäteissuunnittelua edellyttävä päätös. Tässä Suomi pelasi upporikasta ja rutiköyhää. Pelikortteina oli Musta-Pekka pelikortit mutta lopulta käteen jäi Pekka – ja puoli maailmaa nauraa niin että parta päräjää.
  https://www.puheenaiheet.fi/wp-content/uploads/2019/09/mustapekkkkaa.jpg

  Nato tekee päätöksensä yksimielisesti. Suomen olisi käytävä etukäteen keskusteluja kaikkien jäsenmaiden kanssa ja varmistaa niiltä tuki. Hakemusprosessi kestää yleensä noin useista kuukausista vuoteen. Nato vaatii hakijamaata osoittamaan riittävän kansallisen tuen jäsenyydelle – enemmistön tuki saataisiin kansalta ja eduskuntapuolueilta.

  Syyt siihen miksi Suomi-neito sai NATO-herralta rukkaset – ilman perusteluja:

  -1947 Pariisin rauhansopimus rikotaan yksipuolisesti
  -1992 Kumppanuussopimus rikotaan yksipuolisesti
  -Ahvenanmaan demiliotarisointi (Venäjän valvonnassa)
  -Nato-hakemus laittomasti – kansalta lupaa kysymättä
  -EU jäsenyys laittomasti – kansainvälisoikeudellisesti laiton menettely
  -Euro Jäsenyys laittomasti (sama kuin ed.)
  -JEF sopimus laittomasti (sama kuin ed.)
  -Isäntämaasopimus laittomasti (sama kuin ed.)
  -Valtion velka osoittaa talouden pian koittavan maksukyvyttömyyden
  -Ulkomaiset yritykset, sijoitukset ja investiot pakenevat Suomesta
  -Turvatakuut ja/tai turvavakuutus liian riskialtis NATOlle
  -Liiallinen Nato yhteensopivuus kiusallista – olisi pitänyt pitää Suomi käsivarren mitan päässä NATOsta
  -Ruotsin tiivis USA suhde liian paljastava
  -Venäjän mahdollinen uhka NATOa kohtaan
  -Ydinsodan alkamisen uhka NATOa kohtaan
  -Rajapolitiikka ei toimi (mahdollinen Venäjän hybridivaikuttaminen)
  -Suomella ei ole valmiutta kestää taloudellista, sotilaallista ja energiapoliittista painetta koska valtionvelka kasvaa liian nopeasti
  -Kansanäänestys puuttuu kaikista päätöksistä jolloin sisäinen koheesio voi hajota (lue hajoaa)
  -Naisvaltaisuus on sekä hyöty (helposti johdateltavissa) ja että haitta (oikkuilu, tuittuilu ja tempoilu) voi johtaa kaaokseen ja jatkuviin ja yllättäviin muutoksiin
  -Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus tehnyt maasta velton – ei sotilaallisen
  -Diplomatiataidot puuttuvat (valtiomiestaidot eivät ole pelkästään 0 vaan ne ovat pakkasella)
  -Suomi pelkällä läsnäolollaan hajottaa Naton sisäisen koheesion eli heikentää koko sotilasliiton tulevaisuuden ja on uhka sen olemassaololle

  Mitähän se Etwartti Murphy sanoikaan aikoinaan. En nyt muista ihan tismalleen mutta sanoiko se että `eipä hyvältä näytä` vai mitä se sano? Oli se joka tapauksessa viisas mies tuo Etwartti. Etwartilla on tainnut mennä kaikki mönkään elämässään mutta kuolemattoman lauseen hän siitä ynnäsi ,,,

  Nyt ei ole enää kysymys Suomen selviytymisestä. Kysymys on NATOn selviytymisestä. On ennalta-arvattavaa että NATO tulee harjoittamaan käänteistä Hajota ja Hallitse politiikkaa Suomen kohdalla – eli Hallitse ja Hajota. Tämä toteutetaan isäntämaasopimuksen avulla ja se onnistuu. Ainut vaikeus tulee olemaan olla samanaikaisesti läsnä ja pysyä kaukana.
  Suomi on saatava näyttämään NATOn kannalta katsottuna kiusalliselta häirikkövaltiolta ja se on aseistettava `hampaitaan myöden`. Suomeen on sovellettava Ukraina-menettelyä ja pysyttävä viusti siitä etäämpänä joka on jo vaikeampi tehtävä.
  Tulevat tapahtumat on saatava näyttämään NATOn kannalta katsottuna Suomi-kutoisilta ja tehtävä Suomesta hylkiö-valtio – mikä ei olekaan niin vaikeaa koska täällä pyritään juuri siihen keinoja kaihtamatta.
  NATO myönteisille Annika Saarikolle (YGL) ja Sanna Marinille (YGL) terkkuja: `Sådant är livet`! (eli `Sellaiset ovat ,,,). Kyllähän minä nyt svenskaa taalaan mutta tuo viimeinen sana `livet` – tarkoittaako se nyt `liivit` vai `kureliivit`. Joku svenskan taituri voisi auttaa.

  Tässä ei auta enää kuin suomalaisten diplomaattien delegaatiovierailu entisen petetyn rakastajansa Venäjän pakeille. Keskustelun voisi aloittaa vaikkapa: Eheh ,,, eheh ,,, tämä ei nyt ollut ihan sitä miltä näytti ,,, eheh ,,, eheh ,,,. Saattaa sieltä muutama kattila lentää mutta ,,, parempi laiha sopu kuin lihava riita!

  Kansainvälisen politiikan analyytikon mukaan Saksa ja Ranska yrittävät ylläpitää suhteita Venäjään.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/emmanuel-macronin-putin-lausunto-raivostuttaa-ukraina-n%C3%B6yryytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-ranskalle/ar-AAY5Uwg?bk=1&ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=dd79ceb4e7c442d683992d968664f41a

  Näyttää siltä, että Pariisi ja Berliini ovat liittoutuneet tässä asiassa ja tavoitteena on Venäjän tuominen takaisin jonkinlaiseen rakentavaan suhteeseen!

  Haloo Helsinki! > Kuuleeko Helsinki? >

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 9. Täytyy tietenkin muistaa, että vihreä loikka on poliittinen konsepti ja sillä on hyvin vähän tekemistä järjen kanssa. Tuuivoima- ja sähköautofanaatikoille seuraavan pitäisi olla pakollista luettavaa.

  Juha-Pekka Saarela

  27. toukokuuta kello 12.43 ·

  Hiukan sähköautoista, aurinkopaneeleista sekä tuulimyllyistä:

  Akut eivät tuota sähköä. Ne varastoivat sähköä joka on tuotettu muualla. Ensisijaisesti hiilellä, uraanilla, maakaasuvoimaloilla sekä dieselgeneraattoreilla.Sähköauto ei ole päästötön ajoneuvo.Tyypillinen sähköauton akusto painaa n. 400kg. Se sisältää n. 13kg nikkeliä, n. 25kg mangaania, n. 15kg kobolttia, n. 100kg kuparia sekä n. 200kg alumiinia, terästä ja muovia. Sisällä on yli 6000 yksittäistä litiumkennoa.

  Jokaisen sähköauton akuston valmistamiseksi on käsiteltävä 13000kg suolaliuosta litiumia varten, 15000kg malmia kobolttia varten, 2500kg malmia nikkeliä varten ja 13000kg malmia kuparia varten. Melkoinen määrä kaivetaan maankuorta yhtä yhtä akustoa varten. (Tuli mieleeni kun muutama vuosi sitten EU:ssa päätettiin kieltää koboltti taiteilijalaatuisista öljyväreistä. Yhtä käänteentekevä ja historiallinen päätös kuin nämä pahvipillit jotka nyt pakataan muoviin)

  Aurinkopaneelien suurin ongelma on kemikaalit joita tarvitaan silikaatin prosessoimiseen paneeleissa käytettäviksi piiksi. Riittävän puhtaan piin valmistaminen edellyttää käsittelyä kloorivetyhapolla, typpihapolla, fluorivedyllä, triklorietaanilla ja asetonilla. Lisäksi tarvitaan galliumia, arsedinia, kupari-indium-gallium-diselenidia ja kadniumtelluridia jotka ovat myös erittäin myrkyllisiä. Piipöly on vaarallista työntekijöille eikä paneeleita voi kierrättää.

  Tuulimyllyt ovat piilotettujen kustannusten sekä ympäristötuhojen ykkönen. Suurissa myllyissä on tuhansia tonneja lasikuitua ja vaikeasti erotettavia harvinaisten maametallien neodyymiä, praseodyyniä ja dusprosiumia. Myllyn siipi kestää n. 15-20 vuotta eikä niitä voi kierrättää.

  Näille teknologioille voi olla sijaa, mutta on katsottava nollapäästöjen myytin ulkopuolelle.”Going Green” saattaa kuulostaa ihanteelle, mutta kun katsoo piilotettuja kustannuksia avoimin mielin, huomaa, että se on varmasti tuhoisampi ympäristölle kuin miltä näyttää.Entinen käyttökelpoinen tekniikka kuten dieselautot halutaan poistaa ennen aikojaan. Tämä tulee kalliiksi. Suuret korporaatiot, jotka ovat tähän tienneet varautua hyötyvät.Sähköauton ostajalle voi olla yllätys, että auton arvo nollautuu n. 6-10 vuodessa kun auton akusto pitäisi vaihtaa. Se maksaa uuden auton verran.

  https://www.facebook.com/groups/475228786867262

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 10. ROSKAVÄKI VALLASSA
  ”Ja moni, joka tuli niin kuin tuhoaja niin kuin raesade viljavainiolle, tahtoi vain polkaista jalkansa roskaväen kitaan ja tukkia sen nielun.” (Nietzsche: Näin puhui Zarahustra). Kuinka ällöttävää on nähdä, kun poliittinen roskaväki presidentin ja pääministerin johdolla vannoo uskollisuuttaan rikollisjärjestölle nimeltä NATO. Suomen kansalliset edut on uhrattu vieraan vallan sotilasliiton hyväksi. Rikoslaki pitäisi uudistaa ja poliittinen roskaväki pitäisi tuomita kuolemaan valtiopetoksesta. Menneiden sukupolvien työ on uhrattu ensin EU:lle ja nyt myös NATO:lle, mikäli liittyminen NATO:on onnistuu. Kansa on huijattu valtavalla propagandalla ja valheellisilla mielipidetutkimuksilla. Vallitsee todellinen NATO-kiima. Mikä tulee olemaan Venäjän – meille ystävällisen valtion – reaktio? Nyt tulee kaikkien isänmaallisten voimien yhtyä, jotta liittymissopimus raukeaisi siten, etteivät kaikki NATO-maat ratifioisi sopimusta. Pitäisi ottaa yhteys Turkin lisäksi, Kroatiaan ja Unkariin, jotta nämä eivät ratifioisi sillä perusteella, ettei kansalta ole kysytty kuten NATO:n säännöt edellyttävät. Valheelliset mielipidetutkimukset eivät riitä. Nyt tarvitaan todellista informaatiosotaa totuuden ja kansallisten intressiemme puolesta. Alla olevat nettiosoitteet selvittävät asioita. Myöskään ei pidä unohtaa koronahuijausta, joka todennäköisesti edistyy syksyllä. Luettelen tässä historiamme pahimpia huijauksia. Pahin kaikista oli papistojen Herran tulemisen hylkääminen 1700-luvulla. Sitten Rothschildien pankkidynastia, myöhemmin holokaustihuijaus, ilmastohuijaus, koronahuijaus ja nyt Ukraina-huijaus. Nyt pitäisi vihdoin ”polkaista jalat roskaväen kitaan” eli paljastaa totuuksia näistä huijauksista. Mediapooli tulisi lakkauttaa ja samoin NATO:n hybridikeskus. Isäntämaasopimus tulisi purkaa. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(2)
 11. Vale, Emovale ja Tiedustelutieto

  `Putin sai hoitoa pitkälle edenneeseen syöpään ja selvisi salamurhayrityksestä, väittävät tiedustelulähteet medialle: `Loppu on lähellä`:
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/putin-sai-hoitoa-pitk%C3%A4lle-edenneeseen-sy%C3%B6p%C3%A4%C3%A4n-ja-selvisi-salamurhayrityksest%C3%A4-v%C3%A4itt%C3%A4v%C3%A4t-tiedustelul%C3%A4hteet-medialle-loppu-on-l%C3%A4hell%C3%A4/ar-AAY7WGl?bk=1&ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=7947f72f320e4409b90eaa88514e0a9c

  Samaan juttuun oli lisätty seuraavat otsikot (1. – 3..):

  1.) `Venäläisen tiedustelulähteen kovat väitteet – Putin sokeutuu, elinaika vähissä: `Kirjaimet ovat niin suuria, että jokaiselle sivulle mahtuu vain muutama lause`.
  2.) `Ex-brittivakooja: Putin on vakavasti sairas – `Kokoukset on jaettu osiin, jotta hän saa hoitoa`.
  3.) `Toukokuussa Putinin huhuttiin joutuvan syöpäleikkaukseen – näin asiantuntija arvoi tuolloin väitettä`.

  Kuoritaanpas tuo ensimmäisen linkin uutisankka kuin sipuli. Aloitetaan uloimmasta kuoresta ja edetään aiheen purkamisessa kohti sanoman ydintä (I – III):

  I) Edellisestä lyhykäisestä artikkelista kopsattuja lauseita:

  -Yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet kertovat.
  -Yhdysvaltain tiedustelun salatussa raportissa kerrotaan.
  -Mutta asiasta ei ole saatu pitäviä todisteita.
  -Newsweek pohjaa tietonsa kolmeen Yhdysvaltain hallinnon sisäpiirilähteeseen.
  -Sanovat nähneensä salatun tiedusteluraportin.
  -Lähteet kertovat Newsweekille, että Putin myös yritettiin salamurhata.
  -Lähteiden mukaan Putin yhä vainoharhaisempi.
  -Kaikki kokevat, että loppu on lähellä.

  II) Edellisistä lauseista kopsattuja tosiasioita:

  -Tiedustelulähteet kertovat.
  -Salatussa raportissa kerrotaan.
  -Ei ole saatu pitäviä todisteita.
  -Pohjaa tietonsa kolmeen (sisäpiirilähteeseen).
  -Salatun tiedusteluraportin.
  -Lähteet kertovat.
  -Lähteiden mukaan.
  -Kaikki kokevat.

  III) Edellisistä kopsattuja sanoja:

  -Tiedustelulähteet.
  -Salatussa.
  -Ei todisteita.
  -Sisäpiirilähteeseen.
  -Salatun .
  -Lähteet.
  -Lähteiden.
  -Kaikki (kokevat).

  Noh, mitäpä jäi jäljelle?

  Jäljelle jäi tämä!: Joulu on peruttu! Turha odottaa ensi Joulua! Joulupukki on vakavasti sairas ja hänellä on kolme kuukautta elinaikaa. Joku tonttu oli yrittänyt vieläpä salamurhata kuolemansairaan Pukin. Sitäpaitsi Pukki sai HIV:in koska kävi naimassa Pakkasukon muoria. Välit ovat tulehtuneet Joulupukin ja Pakkasukon kesken. Näin kertovat luotettavat sisäpiirin tiedustelulähteet.

  Tiedustelumaailmassa tunnetaan eräs anekdootti joka perustuu ns. valheenpaljastukseen ja se toimii ja menee näin: Kuinka saadaan paljastettua totuus lähteistä joista toinen puhuu aina totta ja toinen valehtelee aina? Yleensä totuus paljastuu tällä kaavalla (huom. soveltamisala):

  Tiedustelija X kulkee pitkin suoraa tietä joka haarautuu y-risteykseksi. Hän ei tiedä kumpi tie hänen tulee valita päästäkseen sovittuun kohtaamispaikkaan.
  Tiedustelija X saapuu y-risteykseen jossa seisoo kaksi veljestä. Toinen veljeksistä seisoo y-risteyksen vasemmalle kaartuvan tien alussa ja toinen veljeksistä seisoo y-risteyksen oikealle kaartuvan tien alussa.
  Toinen veljeksistä valehtelee aina mutta toinen veljeksistä kertoo aina totuuden.
  Tiedustelija X kysyy toiselta veljeksistä: Kumman tien sinun veljesi osoittaisi jos minä kysyisin häneltä: Kumpaa tietä minun tulee käydä päästäkseni sovittuun kohtaamispaikkaan? Hän sanoisi: Tuota tietä pitkin ja osoittaa sormellaan tien!
  Mutta tiedustelija X valitsee toisen tien!

  Jutun opetus: Tiedustelija X voi kysyä kummalta hyvänsä veljekseltä tietä kohtaamispaikkaan oikeanlaisella kysymyksellä saadakseen oikean vastauksen.

  Laitetaanpa huhu liikkeelle: Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenillä on tatuoitu tiikerin kuva perseeseen! Mitä JBn pitäisi tehdä kansainvälisen median edessä todistaakseen että hänellä ei suinkaan ole tatuoitu tiikerin kuvaa perseeseen?
  Tai kysytäänpä vaikkapa YLEn toimittelijalta Annika Damströmiltä kieltääkö hän aviottoman lapsensa? AD vastaa luonnollisesti ettei ole kuullutkaan moisesta asiasta. Lööpitetään juttu seuraavaan laajalevikkiseen lehteen: AD kieltää aviottoman lapsensa!

  Olemme mediasodan keskellä jossa kaikki keinot ovat sallittuja! Huhut ovat siitä iljettäviä että ne kylvävät always samalla epäilyksen! Juuri tämä on jutun pointti!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 12. Uusien F-35-hävittäjien on määrä tulla Ilmavoimien käyttöön asteittain vuosina 2025–2030.
  Ilmavoimien uusi F-35-hävittäjä nähdään ensi viikolla Suomessa.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ilmavoimien-uusi-f-35-h%C3%A4vitt%C3%A4j%C3%A4-n%C3%A4hd%C3%A4%C3%A4n-ensi-viikolla-suomessa/ar-AAY8cy1?bk=1&ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=410e1924a7d34589842721eea2b67c2e

  Edellisen linkin videosta otsikko: `Tässä kaikki mitä sinun tulee F-35-hävittäjästä tietää`.

  Oikeastaan: Tässä kaikki mitä sinun tulee F-35-hävittäjästä oikeasti tietää!:

  New Russian S-500 Air Defense System:

  Tahtoo sanoa että Suomi ei tarvitse NATOa eikä NATO Suomea koska meillä on ns. `isäntämaasopimus` joka mahdollistaa USA vetoisen NATOn täysimääräisen sotilaallisen toiminnan Suomen maa-, meri- ja ilmatilassa.
  Isäntämaasopimushan luotiin ilman ehtoja mutta niin yritettiin tehdä myös NATO-jäsenyyden suhteen.
  Tuo NATO-venkoilu lienee suurelle yleisölle tarkoitettua ajanvietettä – teatteria.
  NATO-sopimuksilla ei konsanaan päästäisi lähellekään `isäntämaasopimuksen` tasoista – mahdollistavaa sotilaallista Washington/Lontoo läsnäoloa.
  Nyt Setä Samuli lisää läsnäoloaan ei ainoastaan Suomessa vaan myös Etelä-Koreassa, Japanissa, Arktisella alueella ja Taiwanissa joten WWIII on hyvin lähellä.
  S-550 järjestelmää tukevat myös S-500, S-450, S-400 (mm. Turkilla nämä) ja S-350 järjestelmät joten Venäjän puolustussota on aukoton. Ja nyt puhutaan ainoastaan ohjuspuolustusjärjestelmästä.
  Länsiliittouma tulee Suomeen (ja on jo täällä) niin kuin paska jota ei voi pidättää ja aloittaa totta tosiaan sodan Venäjää vastaan. Tässä sodassa Suomi tuhotaan totaalisesti koska siinä joudutaan käyttämään astetta voimakkaampia viidennen sukupolven aseita.
  Hävitysvoima on kerrassaan sykähdyttävä koska suomen tuhontaan kaikkine se liittolaisineen ei mene kuin alle sata sekuntia.
  Entäpä nuo kuuluisat F-35-häivehävittäjät? Onko tuo `häive` käsite vain sokeita sotahulluja varten? Edellämainittujen `satelliitintappaja`-aseistuksen ja sateliittitekonologian apukeinoin mitään häivettä ei ole olemassakaan. Tosin Kiinan kehittämä uusi `häivehävittäjä` läpäisee kyllä Länsiliittouman valvonnan.
  Miksi Suomi osallistuu sotaan jo nyt viedessään aseita Venäjän vastaiselle rintamalle Ukrainaan. Kaiken lisäksi aseistus menee suoraan Ukrainan mustan pörssin kauppiaille ja sitä voidaan löytää esimerkiksi Afrikasta. Rahallinen tuki menee suoraan ja lyhentämättömänä rosvoparoneille.
  Ukrainassa on eräs taho joka hyötyy tavattomasti tästä sodasta. Se on Punainen Risti niminen järjestö. Tiedustelulähteet ovat paljastaneet jo hyvän aikaa sitten kuinka Punainen Risti on saanut haltuunsa tuhansia ukrainalaisten lasten `sairauskertomus`-tutkimuksia – koskien terveitä lapsia. Punaisen Ristin elinkauppa kukoistaa ja Suomi näyttää tukevan tätäkin kehitystä!
  Pikku hiljaa alkaa näyttää siltä että me olemme ansainneet sotamme. Siihenhän me pyrimmekin niin sinnikkäästi. Ahdinko tulee Suomen kansalle ja se alkaa nostaa rumaa päätään jo ensi joulun jälkeen – taloudellisessa mielessä. Senpä jälkeen – Ei tule puutetta puuttumaan!

  Mutta näyttäähän täällä olevan tärkeämpääkin uutisoitavaa – mitäs sitä nyt sivuseikoista:
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/kroatialla-lomailevan-sabina-s%C3%A4rk%C3%A4n-peppu-loisti-instakuvissa-vastustamaton-biksipeppu/ar-AAY8rQH?bk=1&ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=5c2b0209b4a24fa6a0ccfc297911ae3a

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 13. Ja valemedian valegallupit ovat keino, jolla vallankaappaajat hakevat hyväksyntää kansalta ja ilmoittavat samalla mitä päätöksiä on jo tehty tai tullaan tekemään.
  Miksi vaalit, miksi äänestää? Vaalit on jo pidetty.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat