TTIP-vapaakauppasopimus: usein kysytyt kysymykset

Millaisia EU:n ja Amerikan välisen TTIP-vapaakauppasopimuksen vaikutukset olisivat?

TTIP vaikuttaisi voimakkaasti demokratiaan, oikeusturvaamme, kuluttajaturvallisuuteen, ympäristöön ja jopa julkisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, koulujärjestelmään ja kulttuuriin. Sopimus tulisi sitomaan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa kaikkia ministereistä aina kunnallispoliitikkoihin ja virkamiehiin. Se vaikuttaisi suoraan noin 820 miljoonan ihmisen työskentelyyn. Se tulisi muuttamaan liike-elämän pelisääntöjä, olivatpa kyseessä palvelut, julkiset rakennushankkeet, maatalous tai kaivostoiminta. TTIP pakottaisi yritykset ajattelemaan ja toimimaan täysin erilaisella tavalla. Yksityisille suuryrityksille annettaisiin oikeus haastaa valtioita oikeuteen yksityisissä sovittelutuomioistuimissa. Syyksi tälle riittäisi, jos valtiot säätäisivät lakeja, jotka vaikeuttaisivat suuryritysten investointeja ja hankkeita.

 

Miksi TTIP-sopimusta vastustetaan?

TTIP-sopimusta on hiottu suljettujen ovien takana piilossa julkisuudelta siitä huolimatta, että TTIP tulee vaikuttamaan radikaalisti kaikkien eurooppalaisten elämään. Jopa sopimuksen valmisteluryhmän kokoonpano on salattu. Tämä on vastoin kaikkia kansanvallan periaatteita!

Tästä huolimatta muutamia salaisia TTIP-asiakirjoja on vuotanut julkisuuteen. Niistä selviää, että sopimus tulisi lisäämään huomattavasti yksityisten suuryritysten vaikutusvaltaa. Yhtiöt saavat TTIP:n astuessa voimaan haastaa valtiot oikeuteen, mitä kutsutaan sijoittajan ja valtion väliseksi riitojenratkaisumenetelmäksi (ISDS). Olisi äärimmäisen vaikeaa kehittää oikeudenmukaista lainsäädäntöä tällaisten riitatilanteiden ratkaisemiseksi. ISDS-menetelmää tultaisiin soveltamaan aina, kun valtiot säätäisivät lakeja, jotka eivät ole suuryritysten mieleen. Osakkeenomistajien valta nousisi suuremmaksi kuin EU-maiden hallitusten, ja yritysjohtajat pääsisivät säätämään lakeja. TTIP-Euroopassa tulee olemaan erittäin hankalaa säätää lakeja, jotka suojelisivat kuluttajien, ympäristön ja työntekijöiden perusoikeuksia, sillä suuryritykset näkevät ne yleensä esteenä liiketoiminnalle. Yhtiöt tulevat käyttämään tilannetta hyväkseen ja vaatimaan entistä vähemmän sääntelyä. On demokratian vastaista, mikäli lobbaajat pääsevät säätämään lakeja.

Euroopan komissio tahtoo lisäksi edistää liittovaltiokehitystä; sen mukaan jäsenvaltioiden päättäjien ei edes tarvitsisi osallistua neuvotteluihin. Kansalaisten ja kansanedustajien valta tulisi vähenemään entisestään. Mikäli TTIP astuu voimaan, sitä on käytännössä mahdotonta kumota. Valtioiden itsemääräysoikeus tuhottaisiin lopullisesti.

ttipsuomi
Perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, keskusta ja kokoomus kannattavat TTIP-sopimusta.

 

Mitä tekemistä tällä on kloorilla pestyjen kanojen, GM-ruoan ja hormonilihan kanssa?

TTIP-sopimuksen tavoitteena on ”yhdenmukaistaa” EU:n ja Yhdysvaltojen teollisuus ja palvelut, sillä suuryritysten mukaan Euroopan laatuvaatimukset ”rajoittavat kaupankäyntiä” liikaa. EU:n ja Yhdysvaltojen laeissa on huomattavia eroja muun muassa maatalouteen ja kemianteollisuuteen liittyen. Yhdysvalloissa elintarviketeollisuus saa pestä kanat kloorilla, pumpata karjaeläimet täyteen hormoneja ja kaupata geenimanipuloituja elintarvikkeita. Yhdysvaltojen maatalousjätit tulisivat nettoamaan tähtitieteellisiä summia, mikäli niiden myrkylliset tuotteet pääsisivät viimein Euroopan markkinoille.

Tästä syystä suuryritykset tahtovat, että EU:n markkinoiden laatuvaatimuksia vähennetään. Jättiyhtiöt eivät välitä siitä, että laatuvaatimukset on säädetty suojelemaan kuluttajia ja ympäristöä. Niiden kumoaminen olisi suoranainen rikos! Sen sijaan laatuvaatimuksia tulisi kehittää entisestään esimerkiksi maataloudessa, kemikaalien käytössä ja energiatuotannossa. TTIP ja CETA johtavat siihen, että kansalaisistaan ja ympäristöstään huolehtivat valtiot voidaan haastaa oikeuteen, koska niillä on erilaiset arvot kuin yhtiöjohtajilla ja sijoittajilla.

 

Mitä sijoittajan ja valtion välinen riitojen ISDS-ratkaisumenetelmä tarkoittaa?

ISDS-menetelmä on jo voimassa monissa sopimuksissa. Suuryritykset saavat haastaa valtioita oikeuteen yksityisissä tuomioistuimissa (eli välimiesoikeudessa), mikäli ne pitävät valtion toimia ”riistävinä”, ”syrjivinä” tai epäreiluina. Jo nyt lainsäädäntö suojelee yrityksiä pakkolunastukselta niin tehokkaasti, että ympäristön, kuluttajien ja julkisen vallan oikeudet ovat vaarantuneet.

ISDS-menetelmä ohittaa valtiollisen lainsäädännön ja syö julkisten tuomioistuimien valtaa. ISDS-sovittelut käydään salaisesti, vaikka oikeudenkäynnit koskisivat kokonaisten kansojen tulevaisuutta. Pahimmillaan valtiot voidaan tuomita suuriin korvausmaksuihin yrityksille, jolloin varat saadaan luonnollisesti veronmaksajilta. Valitusoikeutta ei ole. ISDS-menettely antaa yhtiöille oikeuden kävellä paikallisten lakien ylitse. Päättäjiä ja lainsäätäjiä voidaan painostaa uhkailemalla pitkillä ja kalliilla oikeudenkäynneillä.

fokus_demokratie_1920x1080

ISDS-oikeudenkäyntien määrä on kasvanut roimasti viime vuosina. 2012 loppuun mennessä oltiin käsitelty jo 568 ISDS-tapausta. Kaikista tapauksista ei edes julkisuudessa tiedetä. 31 prosentissa tunnetuista tapauksista yhtiöt voittivat, 26 % päätyi sovitteluun ja 43 prosentissa valtio voitti. [1] Tämä tarkoittaa, että lähes 60 prosentissa tapauksista valtiot – eli veronmaksajat – joutuivat maksamaan suuryrityksille (yleensä sovittelu tarkoittaa sitä, että myös valtiot joutuvat maksamaan).

Ruotsalainen Vattenfall on esimerkiksi haastanut Saksan valtion oikeuteen, koska maa on Vattenfallin mukaan rikkonut kansainvälistä energiaperuskirjasopimusta (ECT) luopumalla ydinvoimasta. Vattenfall vaatii Saksan veronmaksajilta miljardien eurojen korvauksia. Sen sijaan kotimaiset yritykset (kuten saksalainen RWE) eivät voi tätä tehdä. Sovittelutapaukset ovat erityisen tärkeitä osakekeinottelijoille: sovittelutapauksiin erikoistuneet ammattisijoittajat rahoittavat oikeudenkäyntikuluja ja saavat vastineeksi merkittävän siivun veronmaksajien korvausrahoista.

[1] UNCTAD.org

 

Mitä ”sääntely-yhteistyö” tarkoittaa?

Julkisuuteen vuotaneessa neuvotteluasiakirjassa puhutaan ”sääntelyn asteittaisesta yhdenmukaistamisesta”. Yhdysvaltojen kauppakamari ja BusinessEurope-lobbausjärjestö määrittelevät ilmiön näin: ”Eturyhmien tulee käydä neuvotteluja sääntelystä päättävien kanssa, jotta lakeja voidaan säätää yhteisymmärryksessä.” [2] Tämä tarkoittaa sitä, että lobbaajat pääsevät TTIP-Euroopassa mukaan säätämään lakeja. Idea oli alunperin Yhdysvaltojen kauppakamarin ja BusinessEuropen. [3]

Euroopan komission vuodettu asiakirja kertoo, kuinka sääntely-yhteistyö tulee käytännössä toimimaan: Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteinen sääntely- ja yhteistyöneuvosto (RCC) tulee koostumaan sääntelystä päättävistä virkamiehistä. Kansanedustajat ja kansalaiset rajataan päätöksenteon ulkopuolelle. Euroopan ja Yhdysvaltojen välille rakennetaan myös ”varoitusjärjestelmää”, jotta tieto yritysten toimintaa mahdollisesti vaikeuttavista laeista kulkeutuu lobbaajille mahdollisimman nopeasti. Näin eturyhmät voivat ottaa kantaa lakialoitteisiin ja pyrkiä muuttamaan niitä. Uusia sääntelytoimenpiteitä suunnittelevan osapuolen on myös julkaistava suuryrityksille arvioita lakien vaikutuksista kaupankäyntiin ja neuvoteltava näiden kanssa aiheesta. Esimerkiksi epäterveellisten tai vaarallisten elintarvikkeiden kauppaa säänteleviä lakeja voidaan pitää ”kaupan rajoittamisena” ja ”taloudelle haitallisena”. Vaikka sääntely- ja yhteistyöneuvosto ei lopulta estäisi jonkin tällaisen lain säätämistä, voivat yritykset pelata itselleen paperisodan avulla aikaa ja vaikuttaa lakien sisältöihin.

Ketkä ovat lobanneet eniten TTIP:n puolesta.
Ketkä ovat lobanneet eniten TTIP:n puolesta.

Sääntely-yhteistyö tulee rajoittamaan valtioiden itsemääräämisoikeutta. Nykyiset lait tulisivat väistämättä muuttumaan, sillä sääntely- ja yhteistyöneuvoston tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n ja Yhdysvaltojen laatuvaatimukset. Koska yritysjohtajat tulevat saamaan tiedot uusista lakihankkeista, voivat he vaikuttaa lainsäädäntöön uhkailemalla valtioita kalliilla ISDS-oikeudenkäynneillä saadakseen tahtonsa läpi.

[2] Eberhardt, P., “Weniger Demokratie wagen? Geheimniskrämerei und Konzernlobbyismus prägen die transatlantischen Handelsgespräche”, Martin Häuslingin toimittama TTIP: No We Can’t, Wiesbaden, 2013, s. 17.

[3] Yhdysvaltojen kauppakamari/BusinessEurope 2012: Regulatory Cooperation in the EU-US Economic Agreement, 2012.

 

Miksi TTIP-sopimusta ei voida perua sen astuttua voimaan?

Kansainväliset sopimukset ovat vuosia kestävien vaikeiden neuvottelujen tuloksia. Tästä syystä neuvotteluosapuolet eivät tahdo vaarantaa työnsä tuloksia. Sääntöjen muuttamiseksi tarvitaan yleensä kaikkien osapuoleten yksimielinen suostumus. Investointisopimukset sitovat osapuolia pitkiksi ajoiksi ja yleensä ne voidaan kumota aikaisintaan viisi vuotta solmimisen jälkeen.

Ennen sopimuksen purkamista tehtyjen investointien osalta sopimus kuitenkin jää voimaan 15 vuodeksi. Yritykset tulevat käyttämään Eurooppaa hyväkseen siis vähintään 20 vuotta, minkä aikana ehditään käydä monet eduskuntavaalit.

 

Kuka päättää vapaakauppasopimuksista?

Tätä ei ole vielä päätetty. Saksan hallituksen mukaan TTIP ja CETA ovat sekasopimuksia (sekasopimus on sopimus Euroopan unionin ja sellaisten maiden välillä, joita yhteisön sekä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvat asiat koskevat). Kaikkien EU-jäsenmaiden on Euroopan komission lisäksi hyväksyttävä sekasopimukset. Julkisuuteen vuotaneiden tietojen perusteella neuvotteluja tullaan käymään muun muassa salkkusijoituksista ja omaisuussuojasta, joihin liittyvät lait vaihtelevat eri jäsenmaissa. [4] Mikäli vapaakauppasopimus muuttaisi vain EU-lainsäädäntöä, tarvitsisi se ainoastaan Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston hyväksynnän. Komissio suosisi tätä menetelmää, sillä silloin jäsenmaat eivät voisi ”vaikeuttaa” EU:n päätöksentekoa.

[4] Sven Leif Erik Johannsen, Die Kompetenz der Europäischen Union für ausländische Direktinvestitionen nach dem Vertrag von Lissabon, elokuu 2009, s. 15.

BARROSSO_2713186b

 

Missä tilassa Euroopan ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus (CETA) on tällä hetkellä?

Lokakuun 18. 2013 Euroopan komission presidentti José Manuel Barroso ja Kanadan pääministeri Stephen Harper ilmoittivat yhteistuumin EU:n ja Kanadan välisestä vapaakauppasopimus CETA:sta. Sopimuksesta, sen yksityiskohdista ja lakiteknisistä asioista oltiin neuvoteltu reilut neljä vuotta. CETA-sopimus on kirjoitettu puhtaaksi. Virallisesti se on edelleen salainen, mutta saksalainen ARD-media vuosi sen julkisuuteen. Sopimusta ollaan kääntämässä 23 kielelle ja sen yksityiskohtia hiotaan vielä ennen ratifiointia.

Kriitikoiden mukaan CETA herättää henkiin ACTA-sopimuksen, joka hajosi 2012 kansainvälisten protestien vuoksi. [5] CETA:a pidetään puolestaan TTIP:n prototyyppinä. 2012 Euroopan parlamentti äänesti ACTA:a vastaan. TTIP:n tavoin CETA on paljon tavanomaista laajempi kauppasopimus, sillä se vaikuttaa julkisiin hankkeisiin sekä kuluttajien ja ympäristön hyväksi tehtyihin sääntöihin. Kuten TTIP:n, myöskään CETA:n suhteen ei olla vielä täysin varmoja, onko kyseessä EU- vai sekasopimus.

CETA on noin neljä vuotta TTIP:tä edellä ja siihen liittyy samanlaisia ongelmia, kuten välimiesoikeuden käyttö ja sääntelyn yhdenmukaistaminen. Tästä syystä eurooppalainen kansalaisaloite vaatii, ettei CETA:a oteta käyttöön. Vaikka TTIP saataisiin kaadettua protestoimalla, voisi CETA tehdä Euroopalle yhtä pahaa jälkeä astuessaan voimaan. Yhdysvaltalaiset voisivat käyttää kanadalaisomistuksiaan hyväkseen haastaakseen EU-jäsenmaita välimiesoikeuteen.

[5] Der Spiegel

 

Mitä CETA ja TTIP tekevät julkisille palveluille ja hankkeille?

Peruspalvelut yksityistettäisiin, minkä jälkeen niitä olisi erittäin vaikea enää palauttaa julkiselle sektorille, vaikka äänestäjät niin tahtoisivatkin. Kaikki Euroopan maiden julkiset hankkeet olisivat vapaata riistaa pohjoisamerikkalaisille suuryrityksille.

Julkiset hankkeet alistettaisiin kokonaan yrityksille, joille tärkeintä ei ole turvallisuus ja kestävyys, vaan voittojen maksimointi. Paikallistalous näivettyisi, ympäristö kärsisi ja sosiaaliset ongelmat kärjistyisivät.

 

Stop TTIP

10 kommenttia

 1. Henry Kissiger uusimmassa kirjasaan ilmoitaa westfalenin rauhan synnyttämän maailmanjärjestyksen olevan ohi, se rauhansopimus loi maailmaan vähitellen kansallisvaltio järjestelmän. Se aikakausi jota olemme lähestymässä ja olaan askel askelelta rakentamassa Stephan Gillin mukaan uutta perustuslaillista järjestystä globaalien suuryritysten pohjalle. Kutsuttakoon sitä vaikka korruptioksi ,niin näillä toimioilla on parhaiden taloudellisten etujensa vuoksi mahdollista haalia palvelukseen kaikkein parhain ja toimintakkykyisin aines. Asioiden tilan toinen puoli näkyy kaikkialla kehittyneessä maailmassa julkisen vallan käytön ja lainsäädännön surkeutena sekä törkeimmin siinä kun maamme uusien hallitusten ohjelmia ovat pääseet peukaloimaan kansainväliset konsulttitoimistot, ja epäonnistumisista vastaavat surkimuksiksi osoittautuneet politkkomme. Gill on lancerannut uuden talous käsiteen latvustotalous,sillä hän tarkoitaa nykyisen rahatalous politiikan ominaisuutta,kun keskuspankki laskee valutaa markkinoille,niin se jää pyörimään ainoastaan pääomahyödykkeisiin ja näin itseasiassa vaikeutaa tavallisten talaajien asemaa pääomahyödykkeiden kallistummisena, mikä kiertyy kustannuksina kunnille ja valtioille suurempinan esim asumistukimenoina. Eräskeino taistella rahvaan selviytymisen puolesta olisi ensinnäkin yksityistää kaavoitus , jolloin markkinamekanismien pitäisi toimia tarjonnan lisääntyessä ja pienimmilläkin palkoilla voisi päästä kiini kunnialliseen elämään.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Tämähän kuuluu rikollisten vallapitäjiemme agendaan suomalaisen kansallisvaltiomme ja kansamme hävittämiseksi, pienin askelin (jotta kansa ei huomaisi) täydellistettävän EU-diktatuurin ja Uuden Maailmanjärjestyksen hyväksi – ihmiskunnan arkkiviholliset kuten Rotschild, Rockefeller, KISSINGER & Co takapiruinaan, joilta mm. Bilderberg-kokouksissa käydään kuulemassa ohjeistusta.

   Näin sanoo Susanna Kaukinen blogissaan (ilmeisesti italialaisen filosofin ja kirjailijan Domenico Losurdon ’Liberalismin musta kirja’-pohjalta):

   ”Vapaakauppa ; kauppa ilman rajoja. Vapaakilpailu ; kilpailu ilman rajoja. Vapaus siis vahvimmille saapua ensin maaliin ; vapaus jättää heikommat taakse. Vapaus viedä toiselta leipä ja koti ; vapaus taloudelliseen väkivaltaan.

   Ketun vapaus kanalassa, suden vapaus lammaslaumassa, €U:n vapaus Suomessa, Stubbin vapaus NATO:ssa.

   Ei mitään muuta kuin tekosyy polkea se väki suohon, jolla ei jo ole runsasta pääomaa. Sitä on vapaakauppa. Fasistista oikeistopaskaa. Kuninkaan valtaa valtakunnassaan, monarkin vapauttaa ottaa palvelusväkensä milloin ja miten haluaa.

   Orjakauppiaan oikeus omaisuuteen. Öljyparonin oikeus laskea paskaa Meksikonlahti täyteen, Ollilan oikeus saastuttaa pohjoisnavan veet ; imperialistin oikeus riistää toisen koti, leipä ja isänmaa.

   farmer_suicide.jpg Sitä kaikkea ja paljon muuta on vapaakauppa. Vapaakauppa ei ole sopimus sen enempää kuin kivääri ohimolla edustaa vapaaehtoisuutta tai GMO-siemenet pienviljelijän pellolla edustaa oikeudenmukaisuutta, luonnonsuojelua, tuloerojen supistamista tai nälän poistamista maapallolta…”

   Artikkeli kokonaisuudessaan: http://anarkisti.vuodatus.net/lue/2015/01/vapaakauppa

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Kuulostaa kovasti todellisuuden kaunistelulta tuo käsite latvustotalous. Sanotaan, kansainvälinen juutalainen investointipankki, jolla on suora kytkentä keskuspankkiin, omistaa suuren osan jostain teollisuusyhtiöstä. Investointipankki päättää Talmudin oppien mukaisesti lopettaa teollisuustoiminnan kristityistä länsimaista ja siirtää toiminnan esimerkiksi Kiinaan. Tällöin yksityispankin omistama keskuspankki painaa rahaa tyhjästä ja rakentaa näillä uudet laitokset. Länsimaissa sijaitsevat satojen miljoonien arvoiset laitokset hylätään kuin kissa paskansa. Miljoonien arvoisista laitoksista tehdään arvottomia betonikolosseja, mitä ei voida millään muulla selittää kuin, että markkinoille vuotaa ilmaista rahaa ja paljon.

   Edellinen liittyi latvustotalouteen, mutta sen tarkoitus on ainoastaan tehdä lännen kansalaisvaltioista työttömiä ja pakottaa meidät ottamaan samaisen pankkikonsernin tyhjästä painamaa rahaa lainaksi konkreettisia takuita vastaan. Muutama selvästi länsimainen yritys jätettäköön henkiin, jotka veroineen ja sosiaalikuluineen määräävät hintatason. Kun Kiinassa tuotettu tavara maksaa sanotaan 90% länsimaisesta niin kauppa käy ja sanotaan 75% pankin tyhjästä painamasta rahasta palautuu takaisin pankkiin, mutta valtionvelka jää eli lopulta pankki omistaa valtion. Ainoat konkreettiset tekijät tässä olivat kiinalainen työ ja länsimainen kiinteä omaisuus ja molemmat ovat lopulta yhtä tyhjänpantteja tyhjätaskuja.

   Vaikka kv. juutalainen puljaa eestaas tyhjästä painamallaan rahalla, hän haluaa siitä mahdollisimman nopeasti eroon. Eikä se olisi mahdollista ilman paperisilpun hypnotisoimaa goyimia, 1900 -luvun alussa bolshevikki vasemmistoa, 2000 -luvun alussa bolshevikki oikeistoa. Juutalaisella ei ole vastuuntuntoa, ainoastaan komentoketju, kun taas kristityllä ei ole komentoketjua, ainoastaan vastuuntunto. Eräs ero näissä on se, että komentoketju on aina yksisuuntainen, kun taas vastuuntunto on aina kaksisuuntainen. Kv. juutalainen pyrkii aina blokkaamaan vastuuntunnon toisen suunnan vaikka vuoronperään. Onko sitten hajota ja hallitse vai eristä ja syyllistä, mutta aina pyrkii joku yksikätinen Jyrki Katainen, joka on punainen vähän muutakin kuin poskistaan, puunrunkoa ylös huipulle latvustotalouteen jolloin samalla kv. juutalainen kiipeää päinvastaiseen suuntaan latvustosta alas ja sahaa koko saatanan pienyrittäjälehvästön kasvattaman rungon nurin.

   Talmudin mukaisesta rodusta ja rahvaastahan tässä on pohjimmiltaan kysymys ja juutalaisesta itsepetoksesta. Se on maksanut ihmiskunnalle kovan hinnan.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. Globalisaatio on hanke ,jonka ensiaskeleet ja edellinen kukoistuskausi oli 1800 luvulla, päättyen ensimäiseen maailmansotaan. Nykyisin elämme ,tosin nopeutetussa tahdissa samat kehityskulut, kuin silloin. Usliberalismin noususta talouden valtadogmiksi ei ole kulunut kuin kolme vuosikymmentä. Kuten edelliselläkin kierroksella lopputulos on varallisuuden kasaantuminen pienen vähemmistön käsiin, heistä ilmeinen valtaosa kuuluu etniseen juutalaisväestöön. Kun globaalien suuryritysten nykyisen toiminnan mallina on kaikkien riskejä aiheuttavien toimintojen ulkoistaminen,aiheutuen harjoitetusta deflatoorisesta talouspolitiikasta, on päivänselvää surittavan käytännön operatioissa toimioiden joutuvan yhä ahtaammalle. Ogelmallista nykyisessä talousmallissa on suuren eläkeläis väestönosan joutuminen panttivagiksi tässä pelissä,kun valtaosa eläkejärjestelmien rahoituksesta on riippuvainen suuryritysten osakkeiden tuotosta, ja näin suuriosa saadaan peloteltua haraamaan kaikenlaisia muutoksia vastaan. Liberalistisen maailmankatsomuksen katsoisin kuitenkin suurimmaksi syyliseksi vallitsevaan tilanteeseen kuin täällä yksioikoisesti syyllistetyn juutalaisuuden. Tässäkin tulee olla tarkka ja erotella etninen juutalaisuus ja sionismi, sionismi nykymuodisaan on tämän ajan talousliberalismin kovaa ydintä

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Seuraava sionistien ideoima ”vallankumous”.

  Lähitulevaisuudessa sionistieliitti valjastaa valkoisten maiden kohta enemmistönä olevat ei-valkoiset vallankumoukseen ”rasistisia valkoisia vastaan”.

  Tätä kokeillaan ja harjoitellaan jo.

  Ihan ensimmäiseksi kuvioon kuuluu katsoa, kuinka alas valkoiset ovat jo vajonneet. Ja me olemme vajonneet todella alas. Säädetään ”vihapuhelakeja”, joiden perusteella voidaan vangita, vainota ja myöhemmin provosoida hyökkäyksiä ”rasisteja” vastaan. Kaikki hiukankin juutalaisia arvostelevat ovat tietenkin ”rasisteja” ja heitä vainotaan jo nyt sosiaalisesti, rahallisesti ja enemmän ja enemmän fyysisesti.

  Lisäksi kokeillaan kuinka paljon valkoisia voidaan avoimesti sortaa. Suositaan aina kaikessa maahanmuuttajia kantaväestöä vastaan ja jos kantaväestö valittaa niin kantaväestö on, tietenkin, ”rasistinen”. Kuvaan kuuluu kaikkien nöyrien maahanmuuttajien ystävien palkitseminen sosiaalisesti ja rahallisesti. Nämä monasahlinit ovat tavallisesti täysiä tomppeleita hoitamaan edes yksinkertaisimpia raha-asioitaan ja siksi heidät voidaan ostaa jollakin viralla tai tavallista paremmalla palkalla. Nämä monasahlinit myyvät vaikka omat lapsensa, jotta voivat huoletta litkiä valkoviiniään ihailtuina yhteiskunnan jäseninä.

  Tätä tilannetta rakennetaan juuri nyt.

  Hollywood on avoimen rasistinen valkoisia vastaan ja suorastaan naurettavan lapsellinen nostaessaan lukutaidottomia mustia aivokirurgin rooleihin ja presidentiksi. Samaan aikaan USA:ssa on jo luotu käsite ”reparation”, josta saadaan oivallinen syy provokaatioon, jonka perusteella mustat voivat ”oikeutetusti” nousta aseelliseen kapinaan valkoisia vastaan. Ei valtiota, mutta valkoisia vastaan. Valtio on jo juutalaisten hallussa: NSA:ta johtaa juutalainen, FED on ollut vuosikymmeniä juutalainen.

  Kaikkien muiden, paitsi valkoisten, väestöryhmien edustajat saavat USA:ssa jatkuvaa erittäin suurta rahallista tukea. Mm. latinorasistinen ”La Raza” saa tolkutonta tukea ja ”La Razan” monet johtohahmot ovat ja ovat olleet suorastaan militanttirasistisia valkoisia vastaan.

  Tällä kaikella rakennetaan seuraavaa ”bolshevikkivallankumousta”. Nyt bolshevikki on kuitenkin sorrettu musta tai latino, tai muslimi.

  Israel suojelee juutalaisia ja juutalaiset voivat milloin tahansa paeta sinne.

  Niinpä heidän ei tarvitse taas kerran tehdä kuin sama uudestaan.

  He ideoivat ”vallankumouksen” ja provosoivat hyökkäyksiä vähemmistöjä vastaan. Heidän ei tarvitse tehdä mitään itse, he luovat olosuhteen, jossa ihmisen on reagoitava ja sitten he valavat bensiiniä liekkeihin ja kuinka ollakaan, kohta kaikkien ”sivistysvaltioiden” pitää alkaa pidättämään valkoisia ääriaineksia.

  Ensin vangitaan ne, jotka uskaltavat puhua. Sitten ne, jotka uskaltavat arvostella näitä toimenpiteitä ja myöhemmin kaikki ne, jotka eivät julkisesti tunnusta herrakansan valtaa ja eivät samaan aikaan vaadi kuolemantuomiota ”rasisteille”.

  Eliitti on tietenkin mukana, sillä he saavat tästä lisää rahaa ja valtaa.

  Monasahlinit elävät paremmin kuin koskaan, hunajaa valuu heille vasemmalta ja oikealta.

  Ja niinpä olemme 1930-luvun Neuvostoliitossa. Rubenstillerit johtavat NKVD:tä, perheenisiä raastetaan yöllä kodeistaan jonkun tekemän kantelun johdosta. Lapsia viedään kodeistaan valtion hoidettavaksi, ”uudelleenkoulutukseen”.

  Leireillä tapetaan miljoonia.

  Mitä joku voisi muka tälle tehdä ja kuka muka tahtoisi?

  Ettekö te näe? Se on päivänselvää.

  Puolustaako USA? Venäjä? EU? Kiina?

  Sallikaa minun nauraa.

  Valkoiset marssitetaan kuolemaan. Piste.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Nyt kun satuit mainitsemaan tuon lukutaidottoman neekeri aivokirurgin, niin siihen on varmaan sanottava, että tuosta lukutaidottomuudesta puhuttaessa pitää ottaa huomioon että onhan hän kuitenkin syrjinnän uhri, nimittäin positiivisen syrjinnän. Ja tuo positiivinen syrjintähän on juuri sitä, että Hollywoodin juutalainen mielikuvamuokkaamo teki tuosta neekerihemmosta miehekkään ja älykkään aivokirurgin kun taas valkoiselle kaverille osui tuo kaljapulloharteisen impotentti idioottihomorunkkarin rooli.

   Mutta kun tuo lukutaidottomuus ja sitä edistävän positiivisen syrjinnän demoralisoiva vaikutus on ihan täyttä totta. Jos katsotaan jotain Amerikan neekeriyhteisöä vielä 70 -luvulla, niin miltei kaikilla penskoilla oli molemmat vanhemmat jotka tekivät kovasti töitä jotta penskat saataisiin koulutettua. Ja sitten koulunkäynnin jossain vaiheessa saattoivat vanhemmat tuumia tyyliin, nyt kun olet poika/tyttö varmaan huomannut itsekin olevasi neekeri, sinun pitäisi aina pyrkiä mieluummin olemaan aavistuksen etevämpi kuin valkoiset, vaikka se saattaa teettää töitä tuplasti enemmin. Ja varmasti töitä tekivätkin, todisteeksi riittää vaikkapa sen ajan jazz -muusikoiden taitotaso. Tietenkin jonkun Madonna-fanin pitää vääntää väliin, että kun noilla mustilla on rytmi veressä. Pitäisi kai noiden rotupriorisoivien ”antirasistienkin” jotenkin aistia, onko kaverilla ollut rumpukapulat kädessä 100 vai 100 000 tuntia.

   Sitten otti juutalainen niskalenkin Hollywoodista. Varmaan siinä kummitteli juutalaisten osuus orjakaupassa, mutta parikymmentä vuotta positiivista syrjintää ja siitä samaisesta neekeriyhteisöstä ei ole mitään jäljellä. Yhdelläkään penskalla ei ole molempia vanhempia, työhön ja yrittämiseen innostavasta kunnianhimosta ei ole mitään jäljellä. Aseellinen vallanhimo sitäkin voimakkaammin tapetilla, kunhan ensin muistetaan olla kiltisti housut kintuissa ja perse pystyssä CIA:n huumekuriirien edessä. Joku valkoinen poliisi pieksee mustan, ja koko musta yhteisö on kadulla mölisemässä, vaikka samaan aikaan mediapimennossa neekerit pieksevät 100 valkoista.

   Itsekritiikittömyyden seuraus on elinkelvottomuus. Tätä varmaan testattiin jo Neuvostoliitossa. Suomessa en ole ollenkaan huolissani kantaväestöön kohdistuvasta jatkuvasta negatiivisesta syrjinnästä, mutta mamujen positiivinen syrjintä saattaa tuottaa aikapommin. Itsekritiikki lähtee neutraaliakselilta ja parempi myös pysyä sillä, lähtemättä ”koston ja seliselin” kierteeseen. Pysyttelemällä neutraalitasolla joutuvat kuseen myös Yle-Bonnier-Erkon toimittajat. He provosoivat siten, että itse näyttäisivät ulospäin neutraaleilta, mutta lähtemättä provoon paljastuu näiden toimittajien todelliset tarkoitusperät.

   Juutalaisella ei talmudin oppien perusteella ole itsekritiikkiä eikä neutraaliakselia, he eivät kertakaikkiaan tiedä missä kohden se sijaitsee, vaikka kaikille maailman miljardille rahvaalle se on sanomaton sääntö, kaikkihan sen tietää.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. USA:ssa ihmiskauppa on jo tosi pitkällä. Esimerkkinä se miten huumekauppa pyörii. Huumekauppa on viranomaisten ja pankkiirien kynsissä, jättimäisenä tulonlähteenä. Tästä on ollut yhä uudestaan skandaali-uutisia. Pankit omistavat huumekartellit, ja viranomaiset pitävät huumekaupppaa laittomana, jotta huumeet olisivat mahdottoman kalliita, niin että huumeiden käyttäjät joutuvat ryöstämään naapurisi, vaimosi tai sinun varallisuudesta seuraavaa annostaan varten. Sitten pankkien omistamat vankilabisnekset saavat huumekoukkuun jääneitä vankeja ilmaistyövöimaksi, 25 sentin tuntipalkalla, tuottamaan tavaraa jolle normaalit pienyrittäjät eivät voi mitään koska he eivät voi veronmaksajina ja kaikkien muiden maksujen ja verojen pulittajina pitää hintoja niin alhaalla. Katso dokumentaari missä tästä ja muustakin kerrotaan:

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. ”TiSA-sopimus tietoa!

  TiSA-sopimus (Trade in Services Agreement) (1) on vaarallisempi, kuin TTIP-sopimus, koska se koskee viittäkymmentä maata ja TTIP on vain EU:n ja USA:n välinen sopimus. TiSA-sopimus koskee palvelujen liberalisoimista ja tätäkin sopimusta neuvotellaan salaa.

  Itävallassa on tarkoitus perustaa vähintään 250 TTIP-, CETA- ja TiSA-vapaata kuntaa. Lisäksi on useita kampanjasivuja jotka vastustavat kaikkia kolmea sopimusta, joko yhdessä tai erikseen.

  Avaaz.org (4) kirjoittaa sivustollaan: „TiSA-sopimus tehdään suljettujen ovien takana. Sisäpiiri kertoo, että sopimus tulee helpottamaan vesi-, energia- ja terveydenhuollon yksityistämistä ja vaarantaa tietoturvallisuuden.“

  Saksalainen Compact.de kertoo, että: „Tulevaisuudessa suurkonsernit voivat lyödä rahoiksi julkisella koulutuksella, terveydellä ja vedellä. Jos joku osa yksityistetään sitä ei ole oikeutta muuttaa takaisin julkiseksi. Lisäksi julkisenvallan keräämät tiedot voivat joutua kaupankohteeksi ja sen jälkeen viimeistään on demokratian kuolemantuomio allekirjoitettu.“…”

  Artikkeli kokonaisuudessaan: https://vapaakulkija.wordpress.com/2015/02/03/tisa-sopimus-tietoa-video/

  Neuvotteluja näistä sopimuksista käy siis EU:n diktatuurijohto salaa demokratian kulissiksi pystytetyltä VALE-PARLAMENTILTA jolta PUUTTUU demokratialle olennainen LAKIALOITE-OIKEUS.
  On syytä muistaa, millä tavalla maanpetturi-vallanpitäjämme ujuttivat Suomen tähän Super-Neuvostoliittoon ja samantien ripustivat Suomi-neidon kaulastaan kasaari-juutalaisen sionisti Rotschildin velkahuijaus-rahajärjestelmän hirttonuoraan: ”Suomalainen EU-vaalipetos tiivistettynä ”A-nelosella””, http://koti.mbnet.fi/jorjaa/historia.php
  Ks. myös velkakello.fi

  Super-Neuvostoliiton diktatuuria kiristetään pienten askelten taktiikalla, jotta ihmiset eivät huomaisi mihin ollaan menossa – ennenkuin se on myöhäistä. Euroopan osalta täydellistetty EU-diktatuuri on yksi välivaihe Wall Streetin juutalais-illuminati-pankkigangstereiden Uuden Maailmanjärjestyksen super-tyranniaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat