Tutkija: WHO:n rokoteturvallisuuskomitea syyllistynyt väärinkäytöksiin

Tutkija Sin Hang Lee lähetti avoimen kirjeen Maailman terveysjärjestölle. Kirjeessä Lee syyttää rokoteturvallisuuskomitean jäseniä japanilaisviranomaisten tietoisesta harhaanjohtamisesta. Ryhmä antoi harhaanjohtavaa tietoa rokotteiden Gardasil ja Cervarix haittavaikutuksista.

Voit lukea alkuperäisen kirjeen täältä.

Cc:
The Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, [email protected]
Minister of Health, Labour and Welfare, Japan, [email protected]
Thomas Frieden, Director CDC, [email protected]
Vice-Chancellor, Professor Stuart McCutcheon, The University of Auckland,
s.mccutcheon@auckland,ac.nz
Lähettäjä: Sin Hang Lee, MD [email protected]
Päiväys: 14 tammikuuta, 2016

Hyvä tri. Chan:

Lääkärinä ja tiedemiehenä olen huolissani eräiden rokoteturvallisuuskomitean (GACVS), Maailman terveysjärjestö WHO:n, CDC:n sekä muiden tieteen ja terveysalan ammattilaisten lausunnoista, jotka annettiin hieman ennen julkista kuulemistilaisuutta, joka käsitteli HPV-rokotteen turvallisuutta Tokiossa, Japanissa 26. helmikuuta 2014. Olen saanut haltuuni asiakirjoja, joiden uskon osoittavan lukuisten yksityishenkilöiden sekä järjestöjen johtaneen Japanin viranomaisia tietoisesti harhaan. Tapaus liittyi Ihmisen papilloomavirus(HPV)-rokote Gardasilin ja Cervarixin turvallisuuteen. Kyseisten rokotteiden käyttöä suositeltiin tuohon aikaan.

Olen varma että olette tietoisia näihin rokotteisiin liittyvistä kiistakysymyksistä, joita on esitetty muualla maailmassa. Olen myös varma, että olette tietoisia, että luottamus kansallisiin ja kansainvälisiin terveysviranomaisiin on heikoimmillaan kaikkialla maailmassa.

Mikäli tämän kirjeen väitteet osoittautuvat oikeiksi, on syytä käynnistää välitön tutkinta tapaukseen liittyviä tahoja kohtaan, jotta yleisön luottamus saadaan palautettua. Pyydän ryhtymään toimenpiteisiin pikaisesti ja päättäväisesti, sillä tapaus on julkisen terveyden kannalta kriittinen.

FOI kysely ja aiheeseen liittyvät viestit

Paljastuneissa sähköpostiviesteistä kävi ilmi, että tri Robert Pless, rokoteturvallisuuskomitean puheenjohtaja, tri Nabae Koji Japanin terveysministeriöstä, CDC:n tri Melinda Wharton, Uuden-Seelannin Auckland Universityn Helen Petousis-Harris sekä muut (mukana oli myös WHO:n virkamiehiä) ovat olleet mukana kuviossa, jossa japanilaisasiantuntijoita johdettiin tietoisesti harhaan Ihmisen papilloomavirus(HPV) –rokotteen turvallisuudesta ennen julkista kuulemista Tokiossa 26. helmikuuta 2014, sen aikana ja sen jälkeen. Uskon tämän tiedon johtaneen GACVS:n marraskuun 12. 2014 lausuntoon HPV-rokotteen turvallisuudesta. Lausunto sisälsi seuraavan kappaleen:

”On julkaistu monia tutkimuksia, joissa HPV L1 –geenifragmentteja on löydetty laboratorionäytteistä HPV-rokotteen jälkeen[13, 14]. Näiden tutkimusten mukaan [fragmenttien esiintymisellä] oli yhteys tulehdustiloihin, kuten keskushermoston verisuonitulehdukseen. Vaikka GACVS ei ole käynyt läpi kyseistä tutkimusta, asiantuntijoista koostuva lautakunta on vahvistanut, että DNA-fragmentteja on löytynyt HPV-rokotteesta ja että niillä on yhteys esiintyneisiin oireisiin. Ensinnäkin, rokotteiden käyttöä valvovat viranomaiset ovat selkeästi todenneet, että HPV DNA-fragmenttien läsnäolo on odotettavissa valmistusteknisten seikkojen vuoksi eikä kyseessä ole turvallisuusriski[15]. Toiseksi, haittavaikutustapausten selosteet[13], joissa on esitetty hypoteettinen yhteys HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien ja kuolemantapausten välillä, olivat virheellisiä sekä kliinisissä- että laboratoriotutkimuksissa käytettyjen menetelmien osalta[16]. Tutkimuksessa käytiin läpi kahden nuoren naisen äkilliset kuolemantapauḱset, jotka sattuivat HPV-rokotteen antamisen jälkeen. Toinen sattui 10 päivän ja toinen 6 kuukauden kuluttua eivätkä ruumiinavausten tulokset tukeneet väitettä, jonka mukaan kuolema olisi ollut seurausta keskushermoston verisuonitulehduksesta tai tulehdusperäisestä sairaudesta. Näin ollen se, mitä rokotteiden tuotannossa [jäljelle jäävistä] DNA-fragmenttijäämistä tiedetään, ei tue tutkimuksissa esitettyjä hypoteeseja[17]. Kun otetaan huomioon HPV DNA:n erittäin pieni määrä rokotteissa ja se ettei ruumiinavauksessa havaittu merkkejä tulehduksesta, on väite keskushermoston verisuonitulehdus diagnoosista ja sen aiheuttamasta kuolemasta perusteeton.” (viittaukset 13-17 GACVS:n lausunnossa)

Uskon että tässä kappaleessa on väärää tietoa, perustuen seuraavaan analyysiin:

Ensimmäinen virke: “On julkaistu monia tutkimuksia, joissa HPV L1 –geenifragmentteja on löydetty laboratorionäytteistä HPV-rokotteen jälkeen[13, 14].” on näemmä muotoiltu tarkoituksella harhaanjohtavaksi. Viitteessä 13 esitetty tutkimus [Tomljenovic L, Shaw CA. Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Pharmaceut Reg Affairs 2012, S12:001] käsittelee HPV L1 viruksen kaltaisia partikkeleita VLP. Tutkijat eivät maininneet HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja missään vaiheessa. Tri Pless tiesi eron HPV L1 VLP:iden ja HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien välillä. Helmikuun 18. 2014 hän lähetti sähköpostiviestin tri Helen Petousis-Harrisille ja muille osallisille. Tri Pless pyysi erityisesti tri Petousis-Harrisia viittaamaan “lausuntoon liittyen DNA-fragmentteihin kiinnittyneen alumiinin väitettyyn rooliin ja siitä syntyneisiin seurauksiin.” (kts. kopio liitetystä 18. helmikuuta 2014 sähköpostiviestistä – kyse ei ollut HPV L1 VLP:istä). Voidaan vain päätellä, että tri Pless on tarkoituksella sekoittanut asiat keskenään ja väittänyt että molemmat artikkelit käsittelivät HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja, johtaakseen tietämättömiä lukijoita ja rokotteista päättäviä viranomaisia harhaan.

Toinen virke: “Näiden tutkimusten mukaan [fragmenttien esiintymisellä] oli yhteys tulehdustiloihin, kuten keskushermoston verisuonitulehdukseen” ei pidä paikkaansa, sillä viitteen 14 kirjoittaja (Lee, SH. Detection of human papillomavirus L1 gene DNA fragments in postmortem blood and spleen after Gardasil vaccination – A case report. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2012, 3, 1214-1224) ei missään vaiheessa väittänyt, että sairastapaukset olisivat olleet luonteeltaan tulehdussairauksia, kuten keskushermoston verisuonitulehdus. Tri Pless itse asiassa asettelee kirjoittajan sanat väärin ilmeisenä tarkoituksena luoda hyökkäykselle sopiva kohde.

Kun tosiasiat eivät istu – niitä muutetaan?

Tri Pless sekoittaa tahallisesti kaksi toisiinsa liittymätöntä tutkimusta ja kaksi toisiinsa liittymätöntä kemikaalia. Tämä huomataan seuraavasta virkkeestä: “asiantuntijoista koostuva lautakunta on vahvistanut, että DNA-fragmentteja on löytynyt HPV-rokotteesta ja että niillä on yhteys esiintyneisiin oireisiin.” Keitä olivat kyseiset asiantuntijat? Tri Pless ei nimennyt yhtäkään.

Virkkeessä: “Toiseksi, haittavaikutustapausten selosteet[13], joiden on esitetty osoittavan hypoteettisen yhteyden HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien ja kuolemantapausten välillä olivat virheellisiä sekä kliinisissä- että laboratoriotutkimuksissa käytettyjen menetelmien osalta[16],” vääristellään räikeästi tosiasioita. Viitteen 13 tutkijat eivät esittäneet mitään tietoa HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista. Viitteessä 16 ei käsitelty HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien aiheuttamaa mahdollista vahinkoa niiden päätyessä ihmisen elimistöön HPV-rokotteesta.

Avunpyyntö – kuka tahansa auttakoon?

Tri Pless ei löytänyt yhtäkään tieteellistä katsausta HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista HPV-rokotteissa, mikä kävi ilmi hänen tri Helen Petousis-Harrisille helmikuussa 18. 2014 lähettämästään sähköpostiviestistä:

”Pyydämme neuvoa keneltä tahansa, joka osaa vastata tarkempiin kysymyksiin HPV DNA:sta – erityisesti hypoteesiin, jonka muotoilit lausunnossasi liittyen väitettyyn alumiinin sitoutumiseen DNA-fragmentteihin ja sen seurauksiin. Vaikka kysymys mahdollisesta “kontaminaatiosta” on käsitelty, lausuntosi oli ainoa jossa käsiteltiin tarkemmin kyseisten fragmenttien vähemmän selviä vaikutuksia. GACVS ei ole vielä ehtinyt paneutua DNA-kysymykseen.”

FDA:n ilmoitus vahvistaa, että Gardasil-rokotteessa on HPV:n DNA-fragmentteja, kuten on osoitettu (viite 15). Ilmoitus ei kuitenkaan sisällä tietoa turvallisuudesta liittyen eläimiin ja ihmisiin injektion kautta päätyviin HPV DNA –fragmentteihin eikä näin ollen edusta asiantuntijoista koostuvan lautakunnan kantaa, sillä siinä ei viitata eläin- tai ihmiskokeilla saatuun tietoon “DNA-fragmentteihin kiinnittyneen alumiinin väitettyyn rooliin ja siitä syntyneisiin seurauksiin.”, joka on näennäisesti tri Plessin suurin huolenaihe.

On syytä huomata, että tri Helen Petousis-Harris osoitti sähköpostiviestissään 18. helmikuuta 2014 tri Plessille, että hänellä on kokemusta vastaavanlaisten taktiikoiden käyttämisestä. Hän kirjoitti:

”Parhaan tietoni mukaan verkkosivuillamme esiintyvät vastaväitteet on ainoa pyrkimys käsitellä kyseistä aihetta, kuten Shaw ja Lee esittivät kuolinsyytutkinnan osalta. Vastineen julkaiseminen oli ainoa keino tarjota tietoa viranomaisille viime hetkellä.”

Näemmä tri Plessin täytyi paineen alla löytää asiantuntijoista koostuva lautakunta julistamaan, kuinka turvallisia alumiiniin sitoutuneet DNA-fragmentit ovat injektoituna ihmiseen. Ainoa julkaisu joka edes etäisesti käsittelee aihetta ja jota hän voisi käyttää on viite 16, tekninen raportti “Review of a published report of cerebral vasculitis after vaccination with the Human Papillomavirus (HPV) Vaccine”, päivätty 9. marraskuuta 2012.

Tässä CDC:n teknisessä raportissa nimettömäksi jääneet laatijat kyseenalaistivat tiedot vain HPV-16 L1 –partikkeleiden osalta, eivät koskaan HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien osalta, sillä Leen paperia, joka raportoi HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien löydöstä (Fee, SH . Detection of human papillomavirus L1 gene DNA fragments in postmortem blood and spleen after Gardasil vaccination – A case report. Advances in Bioscience and Biotechnology, 2012, 3, 1214-1224), ei julkaistu ennen kuin joulukuun 27. päivä 2012, puolitoista kuukautta CISA –verkoston teknisen raportin julkaisun jälkeen.

CISA:n raportti alkoi seuraavalla kappaleella:

”Vastikään keskusteltiin liittovaltion tukemasta rokoteturvallisuus sähköpostilistasta, joka julkaisisi tietoa keskushermoston verisuonitulehduksesta Ihmisen papilloomavirusrokotteen(HPV) jälkeen (Tomljenovic L, Shaw CA. Death after Quadrivalent
Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Pharmaceutical
Regulatory Affairs: Open Access 2012,S12:001). Jotta kysymys löydöistä ja johtopäätöksistä voitaisiin ratkaista, CDC päätti koota työryhmän. Tutkijoita Vanderbilt Medical centerista, Johns Hopkins Universitysta, Columbia Universitysta, Duke Clinical Research Institutesta (Duke University), CDC:sta ja FDA:sta liittyi mukaan.”

Ei uskottavaa vertaisarviointia

CDC:n sivuston mukaan tämä on ainoa tekninen raportti, joka on julkaistu kuluneen 12 vuoden aikana vertaisarvioidussa lehdessä. Raportin loppulausekkeessa todetaan:

”Tässä raportissa esilletuodut tiedot ja johtopäätökset ovat työryhmän osallistujien omia eivätkä välttämättä edusta CDC:n virallista kantaa.

Toisin sanoen CDC:n “teknisen raportin” (GACVS:n lausunnon viite 16) kirjoitti nimetön haamukirjoittaja puhelinkeskustelun pohjalta.

Ilmeisesti tri Plessillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin liittää kaksi toisiinsa liittymätöntä artikkelia ja kaksi toisiinsa liittymätöntä kemikaalia Gardasil-rokotteeseen, jotta hän voisi käyttää CISA-verkoston HPV-16 L1 –partikkeleita käsittelevää teknistä raporttia tukeakseen väitettä turvallisista HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista. Mutta ensin hänen täytyi vakuuttaa päättäjät siitä että “HPV-16 L1 –partikkelit” olivat sama asia kuin “HPV L1 –geenin DNA-fragmentit”. Kun tämä oli tehty, hän ilmeisesti ajatteli voivansa käyttää mielipidettä HPV-16 L1 –partikkeleista alumiinin kanssa sitoutuneen HPV L1 –geenin DNA-fragmentteihin.

Koska tri Pless ei löytänyt asiaa käsittelevää tieteellistä raporttia, joka olisi julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä, hän lainasi tarkoituksella harhaanjohtavasti CISA:n raporttia HPV-16 L1 –partikkeleista tueksi tri Helen Petousis-Harrisin blogikirjoitukselle, joka julkaistiin sosiaalisessa mediassa. Hän kirjoitti GACVS lausunnossa:

”Näin ollen se, mitä rokotteiden tuotannossa DNA-fragmenttijäämistä tiedetään, ei tue papereissa esitettyjä hypoteeseja[17]”.

HPV DNA –jäämät Gardasil-rokotteessa

Tri Helen Petousis-Harris oli ainoa, jolla oli kanttia väittää julkisesti että “HPV DNA:n erittäin pieni määrä rokotteissa” ei aiheuta ongelmia vailla minkäänlaisia todisteita väitteidensä tueksi.

Kuka on tri Helen Petousis-Harris? Hänen pätevyytensä kävi ilmi tri Plessin sähköpostiviestistä, joka on päivätty 18. helmikuuta 2014. Hän kirjoitti:

”Kokoontuminen tullaan järjestämään piakkoin Tokiossa 26. helmikuuta, jolloin tri Lee esittää tuloksensa…

… Pyydämme neuvoa keneltä tahansa, joka osaa vastata tarkempiin kysymyksiin liittyen HPV DNA:han – erityisesti hypoteesiin, jonka muotoilit lausunnossasi liittyen väitettyyn alumiinin sitoutumiseen DNA-fragmentteihin ja tästä seuraaviin vaikutuksiin. Vaikka kysymys mahdollisesta “kontaminaatiosta” on käsitelty, lausuntosi oli ainoa jossa käsiteltiin tarkemmin kyseisten fragmenttien vähemmän selviä vaikutuksia. GACVS ei ole vielä ehtinyt paneutua DNA-kysymykseen.”

Hyväksyen tehtävän tri Helen Petousis-Harris kirjoitti välittömästi takaisin 18. helmikuuta 2014 seuraavalla tavalla:

Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]] Lähetetty: Tiistai, Helmikuu 18, 2014 5:19 AM Vastaanottaja: ’Robert Pless’ Cc: Robert Pless ([email protected]); 難波江 功二 (nabae-koji); ZUBER, Patrick Louis F.; Wharton, Melinda (CDC/OID/NCIRD) Subject: RE: URGENT: Regarding the posted commentary on the coronial inquiry expert witness testimony

Hyvä Rob Voi ei! Olen niin surullinen kuullessani kuinka merkittäväksi Leen, Shawin ja Tomljenovicin toiminnan vaikutus onkaan noussut. Aion tehdä kaiken auttaakseni. Parhaan tietoni mukaan verkkosivuillamme esiintyvät vastaväitteet on ainoa pyrkimys käsitellä kyseistä aihetta, kuten Shaw ja Lee esittivät kuolinsyytutkinnan osalta. Vastineen julkaiseminen oli ainoa keino tarjota tietoa viranomaisille viime hetkellä. Prof David Gorski on kirjoittanut joistain kokeista tiedeblogiinsa menneiden vuosien aikana, joten oletan hänen käsitelleen aihetta.

En osaa sanoa olenko asiantuntija, mutta minulla on kokemusta, mitä tulee alumiiniin rokotteissa ja sen rooliin immuunivasteissa ja paikallisissa haittavaikutuksissa, osana tohtorinkoulutustani. Otaksun että viittaat viruksen kaltaisiin partikkeleihin, jotka ovat sitoutuneet tiukasti adjuvanttiin sekä Shawin ja Tomljenovicin ’hypoteesiin’, jonka mukaan makrofagit kuljettavat ne jollain tavoin aivoihin?”

Asiantuntijatodistaja tri Helen Petousis-Harrisin pätevyys ja uskottavuus

Pohjautuen edellä mainittuun, tri Helen Petousis-Harris ei ymmärtänyt minkä puolesta tri Pless pyysi lausunnon helmikuun 26. 2014 kuulemistilaisuudessa. Hän oletti virheellisesti että häntä pyydettiin kommentoimaan “ viruksen kaltaisia partikkeleita, jotka ovat sitoutuneet tiukasti adjuvanttiin”. Hän ei edes tiennyt että viruksen kaltaiset partikkelit ovat proteiineja eivätkä ne voi sitoutua tiukasti alumiiniadjuvanttiin kuten DNA-molekyylit.

Hänen ainoa ansionsa on että hän on kirjoittanut sosiaalisen median blogiin kuten tunnettu internethahmo professori David Gorski, joka esittäytyy tieteen puolustajana ja jota hän suosittelee ryhmälle:

Prof David Gorski on kirjoittanut joistain kokeista tiedeblogiinsa menneiden vuosien aikana, joten oletan hänen käsitelleen aihetta.

Mielestäni on uskomatonta, että WHO:n GACVS on riippuvainen tiedeblogin kirjoituksista todisteina siitä, että Gardasilin HPV DNA –fragmentit eivät ole riskitekijä. Kuten yllä oleva sähköpostiviesti osoitti, helmikuussa 18. 2014 tri Pless tiesi vallan hyvin että CISA-verkoston tekninen raportti, joka on päivätty marraskuulle 2012, ei käsitellyt HPV L1 –geenin DNA-fragmenttien läsnäoloa Gardasil-rokotteessa, sillä hän kirjoitti tri Helen Petousis-Harrisille:

Pyydämme neuvoa keneltä tahansa, joka osaa vastata tarkempiin kysymyksiin liittyen HPV DNA:han – erityisesti hypoteesiin, jonka muotoilit lausunnossasi liittyen väitettyyn alumiinin sitoutumiseen DNA-fragmentteihin ja tästä seuraaviin vaikutuksiin. Vaikka kysymys mahdollisesta “kontaminaatiosta” on käsitelty, lausuntosi oli ainoa jossa käsiteltiin tarkemmin kyseisten fragmenttien vähemmän selviä vaikutuksia.

Joten helmikuussa 18. 2014 tri Pless ja ne joiden nimet on mainittu hänen sähköpostiviestissään tiesivät, että tri Helen Petousis-Harris ja professori David Gorski olivat ainoat kaksi kirjoittajaa, jotka olivat käsitelleet HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja HPV-rokotteessa. Mutta vain sosiaalisen median blogikirjoituksissa, ei vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Tri Pless tarvitsi jonkun joka asettaa internetblogeille tieteelliset kehykset. Hän löysi tri Helen Petousis-Harrisin tarkoitusta varten.

Hallituksen vastatoimet todisteena HPV-rokotusten haittavaikutuksista

Seuraavat sähköpostiviestit osoittavat ne toimenpiteet, joihin Japanin terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriön virkamiehet, kuulemistilaisuuden puheenjohtaja, CDC:n tri Pless ja tri Melinda Wharton ovat päättäneet ryhtyä vastauksena Gardasil-rokotteen HPV DNA –fragmenttien aiheuttamiin todennäköisiin seurauksiin.

Lähettäjä:難波江 功二 (nabae-koji)
Lähetetty: Perjantai 21. helmikuuta 2014 11:05 pm
Vastaanottaja: Robert Pless; Helen Petousis-Harris; ZUBER, Patrick Louis F.; [email protected]; Wharton, Melinda (CDC/OID/NCIRD); Koji Nabae ([email protected]); (abe-keishi); Robert Pless
Aihe: RE: (FYI) HPV vaccine international sympo on 25 Feb in Tokyo
Attachments: GACVS Statement HPV Feb 2014 discussion draft.docx; Annotated Agenda 26 Fev 2014.docx; Participants List.docx

Hyvä Rob

Kiitokset loistavasta työstä jota sinä ja kollegasi olette tehneet.
Se kuulostaa erittäin vahvalta. Siitä on todellakin apua.

Lisäsin lyhyen kommentin liitetiedostoon.

Tämän päivän konferenssipuheluun osallistuu 4 henkilöä Japanista.

Koji Nabae (Terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriö (MHLW)), Keishi Abe (MHLW), Ichiro Kurane (tilaisuuden puheenjohtaja, Kansallisen tartuntatautien instituutin (NIID) apulaisjohtaja), tri Hiroshi Yoshikura (entinen NIID:n ylijohtaja)

Mikäli haluatte keskustella GACVC lausunnosta vain GACVS:n jäsenten kesken, kertokaa niin liitymme seuraanne myöhemmin.

Osallisille liitteenä kuulemistilaisuuden ohjelma ja osallistujalista.

Odotan innolla tapaamistanne.

Lämpimin terveisin,

Koji
Deputy Director
Division of Tuberculosis and Infectious Disease Control Ministry of Health, Labour & Welfare Government of Japan
Tel:
Fax: +81-3-3581-6251
email: [email protected]

—–Alkuperäinen viesti—–
Lähettäjä: Robert Pless [mailto:[email protected]]
Lähetetty: Perjantai, helmikuu 21, 2014 4:19 PM
Vastaanottaja: Helen Petousis-Harris; 難波江 功二 (nabae-koji); ZUBER, Patrick Louis F.; [email protected]; Wharton, Melinda (CDC/OID/NCIRD); Koji Nabae ([email protected]); (abe-keishi); Robert Pless
Aihe: RE: (FYI) HPV vaccine international sympo on 25 Feb in Tokyo

Hyvät osalliset

Liitteenä GACVS lausunto läpikäymistä varten. Voimme keskustella tästä huomenna (oikeastaan muutaman tunnin kuluttua) ja tämän jälkeen se menisi komitean ennakkotarkistukseen jos tuntuu siltä että se tulisi lähettää etukäteen ennen seuraavan viikon ohjelmaa.

Ehdotan seuraavista asioista keskusteltavan tilaisuudessa:

1. Esittely
2. Japanin nykyinen tilanne. 3. Kahta tulevaa tapaamista jotka pidetään seuraavalla viikolla ja niiden mahdolliset seuraukset. 4. Suunnitellut ja mahdolliset puheenaiheet joita puhujat voivat nostaa esille (MMF, HPV, DNA, … muut) 5. Vastaukset 26. päivän tapaamisessa (kutsuttavat asiantuntijat, virkamiehet, asiantuntijaryhmä) 6. Tilaisuuden ulkopuolisten vastausten muoto ja aikataulutus (GACVS lausunto, tulevat lausunnot?) 7. Muut väliintulot? 8. Muut asiat

Lisätkää/muuttakaa mikäli tarvetta
Odotan puhelinkeskusteluamme, Rob

Yllä olevien sähköpostiviestien perusteella tri Pless ja viestissä mainitut hahmottelivat valmiiksi GACVS:n lausuntoa ennen julkista kuulemista. Kuitenkin keskusteltuaan pomonsa kanssa tri Nabae Koji kirjoitti ryhmälle helmikuussa 23. 2014 seuraavan sähköpostiviestin:

Lähettäjä:難波江 功二 (nabae-koji)
Lähetetty: Sunnuntai 23. helmikuuta 2014 6:01 pm
Vastaanottaja: SAHINOVIC, Isabelle; [email protected]; [email protected]; Helen Petousis-Harris; [email protected]; ZUBER, Patrick Louis F.; [email protected]
Cc: 阿部圭史 (abe-keishi); 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: HPV vaccine conf call Follow-up

Hyvät osalliset

Kiitokset ajastanne ja omistautumisestanne. Konferenssipuhelu oli erittäin hyödyllinen meille.

Puhuin pomolleni ja sovimme että on parempi jos WHO GACVS ei ole läsnä kuulemistilaisuuden aikana ja lausunnolla ei ole kiirettä. Toivomme lausunnon tulevan viikkoa tai kahta myöhemmin, jotta asiantuntijakomiteamme voi viitata siihen viimeistellessään raporttia maaliskuussa (tai vähän myöhemmin) (jos asiat etenevät sulavasti).

Suuret kiitokset avustanne.

Odotan tapaamista ja haluan keskustella kanssanne myöhemmin.

Lämpimin terveisin

Koji Nabae

Selkokielellä, näyttää siltä että tri Nabae ohjeisti WHO:n GACVS:aa olemaan esittämättä minkäänlaista muodollista tietoa välttääkseen ristikuulustelun ja syynäyksen helmikuun 26. 2014 julkisessa kuulemisessa. Julkisen tilaisuuden jälkeen tarjottu tieto antaisi keinon vaikuttaa päättäjiin epämuodollisin ja tarkasti valikoiduin ’asiantuntijan’ mielipitein.

Uskon että kyseisen manööverin järjesti WHO:n GACVS:n puheenjohtaja ja muut, eikä kyseessä ollut mikään muu kuin erittäin juonitteleva tapa välttää tieteellisen tiedon toimittaminen päättäjille. Tämänkaltainen toiminta korruptoi koko tieteeseen perustuvan lääketieteen.

Tri Helen Petousis-Harris valittiin lopulta puhujaksi helmikuun 26. 2014 kuulemistilaisuuteen Tokiossa. Mutta paljastettujen sähköpostiviestien mukaan tri Petousis-Harrisin Powerpoint-kalvot täytyi käydä läpi ryhmän kanssa ennen esitystä kuulemistilaisuudessa, jotta saatiin varmuus että hän laittaisi liikkeelle oikean viestin.

Mielestäni on hämmästyttävää lukea tri Nabae Kojin tri Helen Petousis-Harrisille 25. helmikuuta 2014 lähettämää sähköpostiviestiä. Tri Nabae oli huolissaan tri Helen Petousis-Harrisin Powerpoint-kalvosta, jossa todettiin ”immuunijärjestelmän aktivoituminen HPV-rokotteen yhteydessä ei kasvata tulehdustekijöiden (mukaanlukien TNF) määrää, edes rokotteilla jotka aiheuttavat reaktion laajalle alueelle paikallisen tulehduksen aikana” koska moinen väite on ristiriidassa toisen asiantuntijan tietojen kanssa, jotka esitettiin aiemmassa tapaamisessa. Silloin itse asiassa varmistettiin, että rokotteiden jälkeen sytokiinien määrä kasvoi eritoten injektioalueella Cervarixin jälkeen, verrattuna muihin rokotteisiin. On mielenkiintoista huomata että tri Nabae Koji myös poisti osan kyseenalaisesta japanilaisten “villistä kortista” tri Helen Petousis-Harrisin Powerpoint-kalvoista, jotka oli tarkoitus esittää kuulemistilaisuudessa 26. helmikuuta 2014, koska hän, tri Nabae, ei osannut “selittää niitä hyvin”.

GACVS pimittää haittoja ja manipuloi tietoja rokotteen eduksi

Kyseessä on jälleen yksi esimerkki kuinka ryhmä pimittää virallisen linjan kanssa ristiriitaista tietoa HPV-rokotteiden turvallisuudesta. Tri Pless ja WHO:n virkamiehet päättivät ilmeisesti laatia käsikirjoituksen tri Helen Petousis-Harrisille toistettavaksi sanasta sanaan julkisissa keskusteluissa, ja samaa esitystä käytettäisiin itsenäisenä tutkimusviitteenä, joka tukisi heidän ennalta määrittelemäänsä GACVS:n lausuntoa. Mikä loukkaus maailman asukkaita kohtaan!

Tri Helen Petousis-Harrisin esittämissä Powerpoint-kalvoissa väitettiin ettei tri Leen tapausselosteessa ollut käytössä vertailuryhmää, joka osoittaisi ettei Uuden-Seelannin rokottamattomilla teini-ikäisillä tytöillä ole HPV DNA:n ei-b-konformaatioita veressään, eivätkä tulokset näin ollen ole tieteellisesti päteviä. Hän sanoi ”Ei ole kontrolleja (rokottamattomia). Kyseessä on oleellinen osa tieteellistä prosessia.”

Tri Helen Petousis-Harris ei ilmeisesti ymmärrä mitä eroa on tapausselosteella ja kliinisellä tutkimuksella; eikä hän taida ymmärtää kuinka vaikeaa patologin on löytää HPV DNA:ta potilaan verinäytteistä, edes niiltä joilla tiedetään olevan HPV-infektio, puhumattakaan HPV DNA:sta ei-b-konformaatioista. Tämä osoittaa kuinka vähän, jos minkäänlaista, kokemusta hänellä on laboratoriolääketieteestä.

Mielestäni tri Petousis-Harrisin blogikirjoitus, johon tri Pless viittasi GACVS:n lausunnossaan koskien HPV-rokotteen turvallisuutta, oli enemmän huolissaan henkilöön käyvästä hyökkäyksestä kuin HPV L1 –geenin DNA-fragmenteista Gardasil-rokotteessa tai ruumiiden kudoksissa.

Erittäin tärkeä sähköpostiviestinvaihto tri Nabaen ja tri Helen Petousis-Harrisin välillä käytiin 25. helmikuuta 2014, päivää ennen kuulemistilaisuutta Tokiossa. Keskustelu on kopioitu alle, jotta voit arvioida itse manipuloivatko henkilöt tieteellistä tietoa ja prosessia tarkoituksena johtaa harhaan japanilaisasiantuntijoita ja rokotteiden käytöstä päättäviä viranomaisia kaikkialla maailmassa.

Ensinnäkin, ota huomioon että tri Nabaen huoli tri Helen Petousis-Harrisin väitteestä, etteivät HPV-rokotettujen sytokiinitasot nousseet, kuten 25. helmikuuta 2014 päivätyssä sähköpostiviestissä todettiin. Viesti on näemmä kirjoitettu sen jälkeen kun hänellä on ollut mahdollisuus tarkastaa hänen [Petousis-Harrisin] Powerpoint-esitys.

Lähettäjä:難波江 功二 (nabae-koji)
Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 1:56 pm
Vastaanottaja: Helen Petousis-Harris
Aihe: RE: Doc and Video Conf
Liitteet: NZ Public hearing session on HPV safety.pptx

Fantastista!! Erittäin vahva ja vakuuttava. Monet monet kiitokset!
Uskon ettei sen kummemmille selityksille ole tarvetta sillä kalvot kertovat kaiken olennaisen.

Yksi asia tuli mieleeni,

-Lisäksi, immuunijärjestelmän aktivoituminen HPV-rokotteen yhteydessä ei kasvata tulehdustekijöiden (mukaanlukien TNF) määrää, edes rokotteilla jotka aiheuttavat reaktion laajalle alueelle paikallisen tulehduksen aikana.

Edellisessä tapaamisessamme eräs asiantuntija esitteli tutkimuksiaan hiirillä
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000033876.pdf

Sivuilla 21 ja 22, sytokiinien määrä kasvoi rokotuksen jälkeen erityisesti injektioalueella Cervarix-rokotuksen jälkeen verrattuna muihin rokotteisiin, mutta ei seerumissa. Olen vain huolissani että tämä löytö voi olla ristiriidassa lausuntosi kanssa.

Poistin myös japanilaisen villikortin (koska en osaa selittää sitä ymmärrettävästi!!) ja löysin yhden kirjoitusvirheen sivulta 2.

Kiitollinen vahvistuksestasi!!

Parhain terveisin

Koji

Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]]
Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 8:03 am
Vastaanottaja: 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: RE: Doc and Video Conf

Hyvä Koji

Huh!

Olepa hyvä.

Lisäsin joitain tietoja ensimmäiseen kalvoon, ole hyvä ja muuta parhaaksi näkemälläsi tavalla
Lisäksi, käytin japanilaista käännöstä sanalle villikortti (Googlen mukaan), mutta jos tämä ei toimi niin poista se kalvosta 3.

Myöhemmin aamulla, ilmeisesti videokonferenssin jälkeen, tri Helen Petoussis-Harris vastasi puolustellen tieteellistä asiantuntemustaan seuraavalla tavalla:

Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]]
Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 8:03 am
Vastaanottaja: 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: RE: Doc and Video Conf

Loistavaa!

Itse asiassa se on omaa työtäni, olemme suorittaneet kliinisiä tutkimuksia käyttäen Gardasil-rokotetta. Tutkimme erityisesti rokotteiden reaktogeenisuutta ja yhteyksiä 27 sytokiiniin, mukaan lukien TNF:n ja IL-1:n, kaikkiin keskeisimpiin tekijöihin. Yhdenkään sellaisen sytokiinin tasot eivät nousseet, joilla olisi yhteys reaktogeenisuuteen. Kaikki on listallani julkaisua varten ja ne on vertaisarvioitu väitöskirjassani, joka on saatavilla yliopiston kirjastosta ja tieto on saatavilla tarkastelua varten.

Eli tri Helen Petousis-Harris käytti väitöskirjaansa lähteenä tukeakseen teoriaa siitä että “Yhdenkään sellaisen sytokiinin tasot eivät nousseet, joilla olisi yhteys reaktogeenisuuteen.”?

Itse asiassa hänen väitöskirjaansa ei ole julkaistu vertaisarvioidussa tieteislehdessä. Ei pelkästään siksi, koska hänen käyttämänsä koejärjestely ja menetelmät olivat erittäin kyseenalaisia, kuten on osoitettu yli 500 sivussa virallisia dokumentteja ja asiakirjoja, mutta myös osiossa 8.2, jossa on käyty läpi väitöskirjan rajoitteita. Tri Petousis-Harris kirjoittaa:

“Ajoitus ja lähtötason määrittelyn puute sytokiinitasojen mittauksissa: Vain yksi verinäyte otettiin. Lähtötason puuttumisen vuoksi yksilöllisen vaihtelun merkitystä ei voida määrittää. Ei voida määrittää, johtuuko sytokiinien tasot annetusta rokotteesta vai onko kyseessä lähtötilanteen tasot. Lisäksi verinäyteet otettiin seuraavana päivänä, vuorokausi itse rokotuksen jälkeen, aivan kuin rokotteen aiheuttama oireet olisivat tuolloin voimakkaimmillaan. Pistoskohdan reaktiogeenisuutta ei ilmoitettu siten, että oireiden voimakkuuden huippu kävisi ilmi, näin ollen kyseessä on vain valistunut arvaus. Itse asiassa oireet ovat voimakkaimmillaan rokotuspäivänä. On mahdollista että sytokiinitasot ovat ehtineet laskeutua seuraavaan päivään mennessä. Lisäksi, koska monien sytokiinien toiminta on paikallista, on mahdollista että lisääntynyt aktiivisuus ei esiinny muualla. Se tosiasia, että atooppisen reaktion voimakkuus oli yhteydessä moniin erilaisiin sytokiineihin, tukee näkemystä että kokeet olivat onnistuneita.”

Tri Helen Petousis-Harrisin omin sanoin, “koska monien sytokiinien toiminta on paikallista, on mahdollista että lisääntynyt aktiivisuus ei esiinny muualla.” Kaikesta huolimatta tri Helen Petousis-Harris onnistui täyttämään tri Nabaen tarpeet sillä, että hän mittasi vain seerumin sytokiinitasot eikä havainnut sytokiinitasojen nousevan HPV-rokotuksen jälkeen. Hänen tietonsa eivät olleet ristiriidassa heidän asiantuntijoiden esittämien tietojen kanssa, joissa vahvistettiin että sytokiinien määrä kasvaa kohdassa, johon HPV-rokote annetaan. Joten sekä tri Nabae että tri Petousis-Harris päättivät käyttää “ei [pitoisuuden] nousua seerumissa” todisteena siitä että “Yhdenkään sellaisen sytokiinin tasot eivät nousseet, joilla olisi yhteys reaktogeenisuuteen” kuten aiemmista sähköpostiviesteistä kävi ilmi.


Lähettäjä: Helen Petousis-Harris [mailto:[email protected]]
Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 10:11 am
Vastaanottaja: 難波江 功二 (nabae-koji)
Aihe: RE: Doc and Video Conf

— kyllä, mittaukset tehtiin ihmisseerumista päivä rokotuksen jälkeen – kun luontainen immuunivaste ja makrofagit ovat kiireisimmillään.

Lähettäjä: 難波江 功二 (nabae-koji) [mailto:[email protected]]
Lähetetty: Tiistai 25. helmikuuta 2014 2:06 pm
Vastaanottaja: Helen Petousis-Harris
Aihe: RE: Doc and Video Conf

Loistavaa!! Ymmärrän että kyseessä on ihmisseerumi. Käytämme kalvoja kuten lähetin aiemmassa sähköpostiviestissäni (vaihda punainen väri mustaksi sivulla 2).
Kiitti!

Koji

Mielestäni nämä sähköpostiviestit osoittavat selkeästi, että tämä ryhmä joka koostuu WHO:n virkamiehistä ja hallituksen työntekijöistä, vastuullaan neuvoa Japanin hallituksen asiantuntijakomiteaa HPV-rokotteiden turvallisuudesta, tiesi ennen helmikuun 26. 2014 julkista kuulemista Tokiossa, että yksi heidän omista asiantuntijoistaan toi esille tieteellistä todistusaineistoa siitä, että HPV-rokotteet kasvattavat sytokiinitasoja, myös tuumorinekroositekijän (TNF) määrää. Erityisesti pistoskohdassa, verrattuna muihin rokotteisiin. Silti he päättivät vaieta tästä tiedosta julkisessa kuulemisessa. Tietenkin kaikki ryhmän jäsenet tiesivät näistä todisteista, myös GACVS:n puheenjohtaja tri Robert Pless, jotka puuttuvat GACVS:n lausunnosta HPV-rokotteen turvallisuuden jatkosta, joka annettiin 12. maaliskuuta 2014.

Eli miksi HPV-rokotukset kasvattavat sytokiinitasoja, myös TNF-tasoja, pistoskohdissa verrattuna muihin rokotteisiin?

Vastaus: HPV-rokotteet sisältävät HPV L1 –geenin DNA-fragmentteja, virusperäisiä DNA-fragmentteja, jotka ovat sitoutuneet rokotteen alumiiniadjuvanttiin. Jotta tämä ymmärrettäisiin, GACVS:n jäsenten tulisi pysyä kärryillä viimeisimmistä tutkimuksista ja tieteellisistä julkaisuista, jotka käsittelevät alumiiniadjuvantteja. Lyhyt yhteenveto aiheesta 22 keskeisimmän vertaisarvioidun viitteen kera on esitetty alla.

Alumiiniadjuvantin käyttö

Alumiinisuoloja on käytetty adjuvantteina rokotteissa voimistamaan immuunijärjestelmän vastetta proteiinien antigeeneihin monien vuosikymmenten ajan. Kuitenkin alumiinisuolojen adjuvanttivaikutusta on vasta hiljattain tutkittu molekyylitasolla. Nykyään on yleisesti tiedeyhteisössä hyväksytty tosiasia, että adjuvantteina käytetyt alumiinisuolat ovat myrkyllisiä ja vaurioittavat lähes aina soluja pistoskohdassa, aiheuttaen paikallisen tulehduksen. Nämä soluvauriot ovat välttämättömiä adjuvanttivaikutuksen alkamisen kannalta, koska vaurioituneista soluista vapautuneet DNA-molekyylit laukaisevat kehon immuunivasteen [1, 2]. Kuolevien isäntäsolujen vapaat DNA-molekyylit, joita kutsutaan myös vaaraa hälyttäviksi DAMP –rakenteiksi[3], sitoutuvat alumiinisuola-adjuvantteihin pistoskohdassa. Antigeenejä esittelevät solut ja makrofagit fagosytoivat syntyneet DNA/alumiini-kompleksit. On tunnettu jo 2003 alusta lähtien, että kun vapaat DNA-molekyylit sitoutuvat alumiinisuoloihin nanopartikkeleina, ne kokevat dramaattisia konformaatiomuutoksia ja voivat siirtyä nisäkässoluihin geenien transfektiolla. Niissä rokotteissa joissa käytetään alumiiniadjuvantteja, transfektoitunut isäntä-DNA aktivoi reitin joka kasvattaa kykyä vuorovaikuttaa antigeenispesifisten CD4-T-solujen kanssa, mikä vahvistaa immuunivastetta [1, 2].

Selkokielellä, alumiiniadjuvantti kantaa kuolleista isäntäsoluista irronneen vapaan DNA:n antigeenia esitteleviin soluihin tai makrofageihin, joka toimii välittäjänä vahvistaen rokotteen aiheuttamaa immuunivastetta.

Kuitenkin rekombinantti HPV L1 –spesifisten DNA-fragmenttien läsnäolo Gardasil-rokotteessa on sekoittanut tämän normaalin, odotettavissa olevan immuunireaktion. Koska HPV DNA –molekyylit ovat virusperäisiä eivätkä ole itsessään mikrobiperäisiä, joita kutsutaan myös mikrobeissa ilmentyviksi spesifeiksi molekyylirakenteiksi (PAMP). Ihmisen elimistön puolustusjärjestelmä osaa erotella DAMP- ja PAMP-rakenteet toisistaan, jotta immuunivaste on oikeanlainen riippuen onko kyseessä patogeeni vai kudosvaurio [3].

Amorfiset alumiinihydroksifosfaattisulfaatti(AAHS)-nanopartikkelit, joiden oletetaan sitovat vapaan DNA:n pistoskohdan alueelle, voivat myös sitoa HPV L1 –geenin DNA:ta, jota on Gardasil-rokotteessa [5]. Tämä tapahtuu ligandinvaihtoprosessissa DNA-molekyylin fosfaattiryhmien ja alumiiniadjuvantin pinnan hydroksyyliryhmien välillä. Reaktio on samankaltainen kuin fosfolipidien ja rekombinantti-hepatiitti-B-rokotteen AAHS-partikkelien välillä [6].

Toisin sanoen, Gardasil on varustettu valmiilla DNA immuniteetin “välittäjällä” joka on adjuvantissa viraalisen DNA:n ja alumiini-yhdisteen muodossa, tarkemmin sanottuna HPV L1 –geenin DNA/AAHS-kompleksina. Ihmisen makrofagit transfektoituvat virusperäisellä DNA:lla, joita löytyy vain harvoin ihmisen genomista [7]. Tämän jälkeiset tapahtumat ovat huomattavan erilaisia kuin kuolleiden isäntäsolujen DNA:n päätyessä makrofageihin. Vaikka DNA-molekyyleissä on samankaltaisuuksia, nisäkässoluilla on huomattava kyky erottaa virusperäinen DNA ja oma DNA toisistaan. Ihmisen makrofagit kykenevät tunnistamaan HPV L1 –geenin DNA:n ’muukalaiseksi’ ja ’vaara’ signaalin aiheuttajaksi. Seurauksena elimistö tuottaa antiviraalisia immuunimolekyylejä, joihin viitataan termillä tyypin 1 interferonit ja pro-inflammatoriset sytokiinit [8-10].

Tyypin 1 interferonien ja pro-inframmatoristen sytokiinien massiivinen tuotanto indusoi viruksia tuhoavan tilan ja suojelee isäntäsoluja, mutta voi myös edistää endotoksisen kuolleisuuden ja autoimmuunisairausten esiintyvyyttä [9]. Monilla näistä sytokiineista on sydänlihasta lamaava vaikutus. Sytokiineista tuumorinekroosifaktori (TNF)-a ja IL-1B on voimakkain kardiovaskulaarinen vaikutus eläimillä ja ihmisillä. Eläinkokeissa rekombinantti-TNF-alfan on havaittu aiheuttavan muutoksia verenkierrossa ja jopa kuolemantapauksia [11].

Gardasil-injektioiden on havaittu indusoivan poikkeuksellisen aikaisen ja vahvan luontaisen immuunivasteen jonka yhteydessä vapautuu lukuisia erilaisia sytokiineja makrofageista [12]. HPV DNA/AAHS-kompleksien injektoinnin tietedään myös aiheuttavan vahvan immuunireaktion ja vahvan CD8-T-soluvasteen [13]. Pohjautuen kokeisiin muilla virusperäisillä DNA-molekyyleillä, rekombinantti-HPV-L1 –geenin DNA-fragmenteilla transfektoidut ihmisen makrofagit tunnistavat “muukalaiset” ja “vaaran” aiheuttajat ja poikkeuksetta saavat makrofagit vapauttamaan lukuisia erilaisia virusten kasvua hillitseviä sytokiineja. Näistä ainakin TNF-a:lla ja IL-1B:lla on sydänlihasta lamaava vaikutus [14-18]. TNF-alfan aiheuttama hypotensiivinen shokki on havaittu eläimillä [19, 20] ja ihmisillä [21, 22].

Tämä lyhyt katsaus osoittaa, että on olemassa selitys sille, miksi HPV-rokotteet aiheuttavat useammin vakavampia haittavaikutuksia kuin muut rokotteet ja miksi tietyt rokotteen saajat voivat kuolla äkillisesti Gardasil-pistoksen jälkeen.

Mielestäni tri Pless ja sähköpostiviesteissä mainitut ja kaikki, jotka sivuuttavat HPV L1 –geeniä sisältävän DNA/AAHS-yhdisteen mahdollisen myrkyllisyyden, tarkoituksena edistää HPV-rokotteiden käyttöä, tulisi saattaa vastuuseen teoistaan. Tieteellisen todistusaineiston sivuuttamiselle ei ole perusteita. Rokotuksista päättävien viranomaisten harhaanjohtaminen julkisen edun kustannuksella ei ole perusteltavissa.

Näkemykseni mukaan mainitut tahot eivät vain rikkoneet Maailman terveysjärjestö WHO:n rokoteturvallisuuskomitean toimintaohjeita; he menettivät luottamuksen yleisön silmissä. On syytä käynnistää välitön, riippumaton ja läpikotainen tutkinta heidän toiminnastaan ja suorittaa tarvittavat kurinpidolliset toimenpiteet. Tämä on ainoa vaihtoehto, millä luottamus maailman terveysviranomaisiin voidaan palauttaa.

Kiitokset huomiostanne.

Terveisin

Sin Hang Lee, MD, F.R.C.P. ©, FCAP
Director
Milford Molecular Diagnostics Laboratory
2044 Bridgeport Avenue, Milford, CT 06460 USA
Email [email protected]

Liitteet:
GACVS Terms of Reference
GACVS Statement on the continued safety of HPV vaccination on March 12, 2014
WHO GACVS emails from February 18, 2014 to February 27, 2014 in chronologic order
Original FOIA -Attachment obtained in New Zealand

Viitteet

1. Marichal T, Ohata K, Bedoret D, Mesnil C, Sabatel C, Kobiyama K, Lekeux P, Coban C, Akira S, Ishii KJ, Bureau F, Desmet CJ. DNA released from dying host cells mediates aluminum adjuvant activity. Nature Medicine 2011; 17: 996-1002.
2. McKee AS, Burchill MA, Munks MW, Jin L, Kappler JW, Friedman RS, Jacobelli J, Marrack P. Host DNA released in response to aluminum adjuvant enhances MHC class II-mediated antigen presentation and prolongs CD4 T-cell interactions with dendritic cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013; 110:E1122-31.
3. Paludan SR, Bowie AG. Immune sensing of DNA. Immunity. 2013; 38:870-80.
4. Matsuzawa Y, Emi N, Kanbe T. Calcium Phosphate and Aluminum Hydroxide as Non-Virus Gene
5.Carrier: The Morphology of DNA-salt Complex and the Effects It on DNA Transfection KAGAKU KOGAKU RONBUNSHU 2003; 29:.680-4.
6. Lee SH. Detection of human papillomavirus (HPV) L1 gene DNA possibly bound to particulate aluminum adjuvant in the HPV vaccine Gardasil®. J Inorg Biochem 2012; 117:85–92.
7. Egan, P.M.; Belfast, M.T.; Giménez, J.A.; Sitrin, R.D.; Mancinelli, R.J. Relationship between tightness of binding and immunogenicity in an aluminum- containing adjuvant-adsorbed hepatitis B vaccine. Vaccine 2009; 27: 3175-80.
8. Sparwasser T, Miethke T, Lipford G, Erdmann A, Häcker H, Heeg K, Wagner H. Macrophages sense pathogens via DNA motifs: induction of tumor necrosis factor‐alpha‐mediated shock. Eur J Immunol. 1997; 27:1671‐79.
9. Orzalli MH, Knipe DM. Cellular sensing of viral DNA and viral evasion mechanisms. Annu Rev Microbiol. 2014; 68:477-92.
10. Yarilina A, Ivashkiv LB. Type I interferon: a new player in TNF signaling. Curr Dir Autoimmun. 2010; 11:94-104.
10. Unterholzner L. The interferon response to intracellular DNA: why so many receptors? Immunobiology 2013; 218:1312–21.
11. Fernandes CJ Jr, de Assuncao MS. Myocardial dysfunction in sepsis: a large, unsolved puzzle. Crit Care Res Pract. 2012; 2012:896430.
12. Herrin DM, Coates EE, Costner PJ, Kemp TJ, Nason MC, Saharia KK, Pan Y, Sarwar UN, Holman L, Yamshchikov G, Koup RA, Pang YY, Seder RA, Schiller JT, Graham BS, Pinto LA, Ledgerwood JE. Comparison of adaptive and innate immune responses induced by licensed vaccines for Human Papillomavirus. Hum Vaccin Immunother. 2014; 10:3446-54.
13. Caulfield MJ, Shi L, Wang S, Wang B, Tobery TW, Mach H, Ahl PL, Cannon JL, Cook JC, Heinrichs JH, Sitrin RD. Effect of alternative aluminum adjuvants on the absorption and immunogenicity of HPV16 L1 VLPs in mice. Hum Vaccin. 2007; 3:139-45.
14. Parrillo JE, Burch C, Shelhamer JH, Parker MM, Natanson C, Schuette W. A circulating myocardial depressant substance in humans with septic shock. Septic shock patients with a reduced ejection fraction have a circulating factor that depresses in vitro myocardial cell performance. J Clin Invest. 1985; 76:1539-53.
15. Kumar A, Paladugu B, Mensing J, Kumar A, Parrillo JE. Nitric oxide-dependent and -independent mechanisms are involved in TNF-alpha -induced depression of cardiac myocyte contractility. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2007; 292:R1900-6.
16. Cauwels A, Van Molle W, Janssen B, Everaerdt B, Huang P, Fiers W, Brouckaert P. Protection against TNF-induced lethal shock by soluble guanylate cyclase inhibition requires functional inducible nitric oxide synthase.Immunity. 2000;13:223-31.
17. Cauwels A, Brouckaert P. Survival of TNF toxicity: dependence on caspases and NO. Arch Biochem Biophys. 2007;462:132-9.
18. Cauwels A, Janssen B, Waeytens A, Cuvelier C, Brouckaert P. Caspase inhibition causes hyperacute tumor necrosis factor-induced shock via oxidative stress and phospholipase A2. Nat Immunol. 2003; 4:387-93.
19. Weinberg JR, Wright DJ, Guz A. Interleukin-1 and tumour necrosis factor cause hypotension in the conscious rabbit. Clin Sci (Lond). 1988; 75:251-5.
20. Turner CR, Esser KM, Wheeldon EB, Slivjak M, Smith EF 3rd. Cardiovascular and pulmonary effects of human recombinant tumor necrosis factor in the conscious rat. Circ Shock. 1989; 28:369-84.
21. Chapman PB, Lester TJ, Casper ES, Gabrilove JL, Wong GY, Kempin SJ, Gold PJ, Welt S, Warren RS, Starnes HF, et al. Clinical pharmacology of recombinant human tumor necrosis factor in patients with advanced cancer. J Clin Oncol.1987; 5:1942-51.
22. Brouckaert P1, Ameloot P, Cauwels A, Everaerdt B, Libert C, Takahashi N, Van Molle W, Fiers W. Receptor-selective mutants of tumour necrosis factor in the therapy of cancer: preclinical studies. Circ Shock. 1994; 43:185-90.

19 kommenttia

 1. Tiomersaali: Kliiniset, epidemiologiset ja biokemialliset tutkimukset.

  Geier DA1, King PG2, Hooker BS3, Dórea JG4, Kern JK5, Sykes LK6, Geier MR7. Thimerosal: Clinical, epidemiologic and biochemical studies. Clin Chim Acta. 2015 Feb 21. pii: S0009-8981(15)00102-3. doi: 10.1016/j.cca.2015.02.030.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25708367

  Tiomersaalin aineenvaihduntatuotteet etyylielohopea ja Hg2+ voivat aiheuttaa autoimmuunisairauksia:
  Haase H1, Hebel S, Engelhardt G, Rink L. Ethylmercury and Hg2+ induce the formation of neutrophil extracellular traps (NETs) by human neutrophil granulocytes. Arch Toxicol. 2015 Feb 22.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701957

  Neurobehavioraaliset oireet sekä immunologiset ja tulehdukselliset reaktiot. Elohopealle ja alumiinille altistuminen varhain elämässä.
  Dórea JG1. Exposure to Mercury and Aluminum in Early Life: Developmental Vulnerability as a Modifying Factor in Neurologic and Immunologic Effects. Int J Environ Res Public Health. 2015 Jan 23;12(2):1295-1313.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25625408

  Alumiini vaurioittaa solukalvoa ja myeliiniä:

  Verstraeten SV1, Golub MS, Keen CL, Oteiza PI. Myelin is a preferential target of aluminum-mediated oxidative damage. Arch Biochem Biophys. 1997 Aug 15;344(2):289-94.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9264541

  MMR II-rokotteet, vesirokkorokotteet, vihurirokkorokotteet ja kaikki rokotteet, joiden valmistamiseen on käytetty abortoitujen ihmissikiöiden solulinjaa WI-38, sisältävät ihmisen endogeenista retrovirusta HERV:iä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet HERV:in yhteyden lapsuusiän lymfoomaan.

  http://www.globalresearch.ca/new-study-in-journal-of-public-health-finds-autism-and-cancer-related-to-human-fetal-dna-in-vaccines/5402912

  Ihmisen endogeenisen retroviruksen np9-geeni on yliekspressoitunut kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa:

  Fischer S1, Echeverría N1, Moratorio G2, Landoni AI3, Dighiero G4, Cristina J1, Oppezzo P4, Moreno P5. Human endogenous retrovirus np9 gene is over expressed in chronic lymphocytic leukemia patients. Leuk Res Rep. 2014 Jul 25;3(2):70-2. doi: 10.1016/j.lrr.2014.06.005. eCollection 2014.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25180156

  Ihmisen endogeenisten retrovirusten geenit yhteydessä akuuttiin myeolooiseen leukemiaan:

  Januszkiewicz-Lewandowska D1, Nowicka K, Rembowska J, Fichna M, Żurawek M, Derwich K, Nowak J. Env gene expression of human endogenous retrovirus-k and human endogenous retrovirus-w in childhood acute leukemia cells. Acta Haematol. 2013;129(4):232-7. doi: 10.1159/000345407. Epub 2013 Jan 11.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23328642

  Ihmisen endogeenisen retroviruksen env-geenejä rintasyöpäpotilaiden veressä:

  Rhyu DW1, Kang YJ2, Ock MS3, Eo JW4, Choi YH5, Kim WJ6, Leem SH7, Yi JM8, Kim HS9, Cha HJ10. Expression of human endogenous retrovirus env genes in the blood of breast cancer patients. Int J Mol Sci. 2014 May 26;15(6):9173-83. doi: 10.3390/ijms15069173.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24964007

  Ihmisen endogeenisten retrovirusten yhteys sairauksiin:
  Katoh I1, Kurata S. Association of endogenous retroviruses and long terminal repeats with human disorders. Front Oncol. 2013 Sep 11;3:234. doi: 10.3389/fonc.2013.00234.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24062987

  Tytölle tuli vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/gardasil-thought-enough-research-wrong/

  Tytölle tuli vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/cervarix-will-my-life-ever-be-normal-again/

  Gardasil-rokote yhdistetty kuolemiin ja vammoihin:
  http://sanevax.org/gardasil-linked-to-deaths-and-disabilities-toronto-star-investigation/

  Tyttö sairastui vakavasti HPV-rokotteen jälkeen. Hänelle on diagnosoitu Lymen tauti, aineenvaihduntasairaus, immuunipuutos, krooninen gastriitti, johon liittyy syövän esiasteita vatsassa ja paksusuolessa sekä munasarjojen vajaatoiminta:
  http://sanevax.org/gardasil-dont-let-your-child-become-one-less/

  Tyttö kuoli HPV-rokotteeseen:
  http://www.gardasil-and-unexplained-deaths.com/

  Rokotteisiin kuolleita ja rokotteista vaurioita saaneita lapsia:
  http://www.vaccinechoiceprayercommunity.org/mothers-speak.html

  Kaksi poikaa sairastui tuhkarokkoon MPR-rokotteesta:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/my-sons-vaccine-related-measles/

  Poikavauva kuoli 2,5 päivää rokotteiden jälkeen:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/my-son-jakob-died-2-5-days-after-his-first-set-of-shots/

  Tyttövauvalle annettiin laiton testaamaton rokote vuonna 1993, mistä hän sai vakavan aivovaurion. Perhe on saanut tappouhkauksia, jotta he olisivat hiljaa asiasta:
  http://vactruth.com/2015/03/14/illegally-given-8-in-1-vaccine/

  Roman Bystrianyk: Uusi punainen pelote.
  http://www.vaccinationcouncil.org/2015/03/19/the-new-red-scare-by-roman-bystrianyk/

  Hoitokäsikirja HPV-rokotevaurioihin:
  http://sanevax.org/treatment-manual-for-hpv-vaccine-injured/

  Kommentoi lainaten

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 2. Sick building-oireyhtymä ASIA:n (autoimmune/auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants) osana:
  Maoz-Segal R, Agmon-Levin N, Israeli E, Shoenfeld Y. [The sick building syndrome as a part of ’ASIA’ (autoimmune/auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants)]. [Article in Hebrew] Harefuah. 2015 Feb;154(2):129-32, 134.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25856869

  Äkkikuolema Japanin aivotulehdusrokotuksen jälkeen:
  Bunai Y1, Ishii A2, Akaza K3, Nagai A3, Nishida N4, Yamaguchi S5. A case of sudden death after Japanese encephalitis vaccination. Leg Med (Tokyo). 2015 Mar 19. pii: S1344-6223(15)00034-6. doi: 10.1016/j.legalmed.2015.03.003.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25819538

  Neurologisia komplikaatioita H1N1-rokotuksen jälkeen: magneettikuvaushavainnot.
  Lessa R1, Castillo M2, Azevedo R3, Azevedo F4, Azevedo H5. Neurological complications after H1N1 influenza vaccination: magnetic resonance imaging findings. Arq Neuropsiquiatr. 2014 Jul;72(7):496-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25054980

  Neurologisia komplikaatioita H1N1-rokotuksen jälkeen:
  Tin SS1, Wiwanitkit V2. Neurological complications after H1N1 influenza vaccination. Arq Neuropsiquiatr. 2014 Dec;72(12):977. doi: 10.1590/0004-282X20140150.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25517647

  Riski sairastua Guillain–Barrén oireyhtymään influenssa A(H1N1)-rokotuksen jälkeen vuonna 2009 Saksassa:
  Prestel J, Volkers P, Mentzer D, Lehmann HC, Hartung HP, Keller-Stanislawski B; GBS Study Group. Risk of Guillain-Barré syndrome following pandemic influenza A(H1N1) 2009 vaccination in Germany. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014 Nov;23(11):1192-204. doi: 10.1002/pds.3638. Epub 2014 May 10.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24817531

  Rokotuksen jälkeiset neurologiset komplikaatiot:
  Rabello GD. Postvaccinal neurological complications. Arq Neuropsiquiatr. 2013 Sep;71(9B):747-51. doi: 10.1590/0004-282X20130163.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24141517

  Kohonneet IL-6-tasot aivoissa aiheuttavat autismin kaltaista käyttäymistä:
  Wei H1, Chadman KK, McCloskey DP, Sheikh AM, Malik M, Brown WT, Li X. Brain IL-6 elevation causes neuronal circuitry imbalances and mediates autism-like behaviors. Biochim Biophys Acta. 2012 Jun;1822(6):831-42. doi: 10.1016/j.bbadis.2012.01.011. Epub 2012 Feb 2.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22326556

  Aivojen IL-6 ja autismi:
  Wei H1, Alberts I, Li X. Brain IL-6 and autism. Neuroscience. 2013 Nov 12;252:320-5. doi: 10.1016/j.neuroscience.2013.08.025. Epub 2013 Aug 28.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23994594

  Tulehduksellisten sytokiinien tasot autismia sairastavien veressä, aivoissa ja selkäydinnesteessä eroavat terveiden tasoista:
  Xu N1, Li X2, Zhong Y1. Inflammatory cytokines: potential biomarkers of immunologic dysfunction in autism spectrum disorders. Mediators Inflamm. 2015;2015:531518. doi: 10.1155/2015/531518. Epub 2015 Feb 1.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25729218

  Kädellisillä tehdyssä tutkimuksessa äidin immuuniaktivaatio aiheuttaa muutoksia sosiaalisessa käyttäytymisessä nuorilla jälkeläisillä:
  Machado CJ1, Whitaker AM1, Smith SE2, Patterson PH2, Bauman MD3. Maternal immune activation in nonhuman primates alters social attention in juvenile offspring. Biol Psychiatry. 2015 May 1;77(9):823-32. doi: 10.1016/j.biopsych.2014.07.035. Epub 2014 Aug 30.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25442006

  Alumiini on myrkyllistä kaikelle elämänmuodolle: Joten miksi sitä käytetään rokotteissa?
  http://vaccineimpact.com/2015/aluminum-is-toxic-to-all-life-forms-so-why-is-it-used-in-vaccines/

  Uusi elokuva paljastaa ravistellun vauvan oireyhtymän myytin. Vastustajat haluavat estää sen esittämisen elokuvafestivaaleilla:
  http://medicalkidnap.com/2015/03/11/new-film-exposes-shaken-baby-syndrome-myth-opponents-want-to-silence-it-at-film-festivals/

  Tohtori Jacob Puliyel arvostelee Intian rotavirusrokotetutkimuksia:
  http://www.ageofautism.com/2015/04/dr-jacob-puliyel-blows-whistle-on-indian-rotavirus-vaccine-trials.html

  Hinkuyskän puhkeaminen vain rokotettujen lasten keskuudessa:
  http://www.naturalhealth365.com/whopping-cough-outbreak-vaccine-dangers-1374.html

  Tohtori Suzanne Humphriesin haastattelu:
  http://www.naturalnews.com/049320_Suzanne_Humphries_Paul_Offit_vaccine_lies.html

  Alumiinipetokset ja akateemiset rikkomukset:
  http://dissidentvoice.org/2015/04/aluminum-deceptions-and-academic-misconduct/

  86 % hinkuyskään sairastuneista lukiolaisista rokotettuja:
  http://www.mainlinemedianews.com/articles/2015/04/10/main_line_suburban_life/news/doc552805e9a8ea4243960875.txt

  Intia arvioi uudelleen uuden rotavirusrokotteen tarpeellisuutta, koska rokote aiheuttaa pikkulapsille suolentuppeumaa:
  http://www.thelibertybeacon.com/2015/04/01/new-rotavirus-vaccine-causing-vulnerable-infants-to-suffer-intestinal-blockages/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Influenssarokotteet heikentävät immuniteettia influenssaa vastaan:
  Bodewes R1, Kreijtz JH, Baas C, Geelhoed-Mieras MM, de Mutsert G, van Amerongen G, van den Brand JM, Fouchier RA, Osterhaus AD, Rimmelzwaan GF. Vaccination against human influenza A/H3N2 virus prevents the induction of heterosubtypic immunity against lethal infection with avian influenza A/H5N1 virus. PLoS One. 2009;4(5):e5538. doi: 10.1371/journal.pone.0005538. Epub 2009 May 14.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19440239

  Vuosittaiset influenssarokotukset heikentävät immuniteettia influenssaa vastaan:
  Bodewes R1, Fraaij PL, Kreijtz JH, Geelhoed-Mieras MM, Fouchier RA, Osterhaus AD, Rimmelzwaan GF. Annual influenza vaccination affects the development of heterosubtypic immunity. Vaccine. 2012 Dec 7;30(51):7407-10. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.04.086. Epub 2012 May 27.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22643217

  Vasta-aineiden rooli virustaudeissa:
  Sanna PP1, Burton DR. Role of antibodies in controlling viral disease: lessons from experiments of nature and gene knockouts. J Virol. 2000 Nov;74(21):9813-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11024107

  Hypoksia kätkytkuoleman ytimessä?
  Neary MT1, Breckenridge RA. Hypoxia at the heart of sudden infant death syndrome? Pediatr Res. 2013 Oct;74(4):375-9. doi: 10.1038/pr.2013.122. Epub 2013 Jul 17.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23863852

  Kätkytkuolemaa edeltää hypoksia:
  http://www.nature.com/pr/journal/v53/n6/full/pr2003422a.html

  Kaksivuotias lapsi sairastui tuhkarokkoon viiden viikon kuluttua tuhkarokkorokotteen saamisesta:
  Murti M1, Krajden M, Petric M, Hiebert J, Hemming F, Hefford B, Bigham M, Van Buynder P. Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, British Columbia, Canada, October 2013. Euro Surveill. 2013 Dec 5;18(49). pii: 20649.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330942

  17-kuukautisella lapsella ihottuma MPR-rokotteen jälkeen:
  Jenkin GA1, Chibo D, Kelly HA, Lynch PA, Catton MG. What is the cause of a rash after measles-mumps-rubella vaccination? Med J Aust. 1999 Aug 16;171(4):194-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10494235

  MPR-rokotteesta tuhkarokon aiheuttama enkefaliitti. Tuhkarokkovirus aivoissa:
  Bitnun A1, Shannon P, Durward A, Rota PA, Bellini WJ, Graham C, Wang E, Ford-Jones EL, Cox P, Becker L, Fearon M, Petric M, Tellier R. Measles inclusion-body encephalitis caused by the vaccine strain of measles virus. Clin Infect Dis. 1999 Oct;29(4):855-61.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10589903

  MPR-rokotteesta peräisin olevaa tuhkarokkovirusta virtsassa ja nielun eritteessä lapsella, jolla on kuumeinen ihottumatauti:
  Kaic B1, Gjenero-Margan I, Aleraj B, Vilibic-Cavlek T, Santak M, Cvitković A, Nemeth-Blazic T, Ivic Hofman I. Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Euro Surveill. 2010 Sep 2;15(35). pii: 19652.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20822734

  Baker Collegen opettaja kehotti opiskelijoita pelottelemaan potilaita, jotta he ottaisivat rokotteita:
  http://www.mlive.com/news/flint/index.ssf/2015/04/baker_college_taught_nursing_s.html

  Opiskelija, joka kieltäytyi valehtelemasta rokotteista, sai potkut koulusta. Nyt hän on nostanut syytteitä koulua vastaan:
  http://healthimpactnews.com/2015/student-who-refused-to-lie-about-vaccines-and-was-kicked-out-of-nursing-school-fights-back-with-lawsuit/

  Robert Kennedy Jr. varoittaa rokoteholokaustista:
  http://www.sacbee.com/news/politics-government/capitol-alert/article17814440.html

  Kaksi vastasyntynyttä kuoli rotavirusrokotteen jälkeen:
  http://www.thelocal.fr/20150401/two-babies-die-in-france-after-vaccination

  Kahden vastasyntyneen kuolema saa Ranskan harkitsemaan kahden rotavirusrokotteen poistamista suositeltujen rokotteiden listalta:
  http://vaccinefactcheck.org/2015/04/05/newborn-deaths-lead-france-to-reconsider-two-vaccines/

  Autismia sairastavat lapset kärsivät todennäköisemmin ruoansulatuskanavan ongelmista:
  http://www.livescience.com/50248-children-autism-gi-symptoms.html

  95 % rokotekattavuus ei riittänyt laumaimmuniteettiin:
  http://vaccinefactcheck.org/2015/03/17/high-vaccination-rates-didnt-spare-quebeckers/

  Tuhkarokkorokote on paljon vaarallisempi kuin tuhkarokko:
  http://www.naturalnews.com/049362_measles_dangers_MMR_vaccine_side_effects.html

  Hallituksen huippututkijat eivät rokotuta lapsiaan:
  https://jonrappoport.wordpress.com/2015/03/26/top-govt-scientists-say-no-to-vaccines-for-their-kids/

  Sydänlääkäri arvostelee rokotteita:
  http://vaccineimpact.com/2015/arizona-cardiologist-responds-to-critics-regarding-measles-and-vaccines/

  Yksi miljoonasta:
  https://www.collective-evolution.com/2015/04/07/vaccine-injured-were-you-one-in-a-million/

  Yhdysvaltain rokotetuomioistuimen maaliskuun 2015 raportti: 117 rokotevauriota ja kuolemaa.
  http://vaccineimpact.com/2015/march-2015-settlements-in-vaccine-court-117-vaccine-injuries-and-deaths/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. MPR-rokotteen saanut poika sairastui tuhkarokkoon:
  Toft Kristensen MA1. [Primary failure of measles vaccine in a ten-year-old boy]. [Article in Danish] Ugeskr Laeger. 2013 Feb 25;175(9):567-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23608005

  Epigenetiikka ja patogeenit:
  Gómez-Díaz E1, Jordà M, Peinado MA, Rivero A. Epigenetics of host-pathogen interactions: the road ahead and the road behind. PLoS Pathog. 2012;8(11):e1003007. doi: 10.1371/journal.ppat.1003007. Epub 2012 Nov 29.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23209403

  Myrkkyjen osuus mielen sairauksissa jätetään huomioimatta:
  Genuis SJ. Toxic causes of mental illness are overlooked. Neurotoxicology. 2008 Nov;29(6):1147-9. doi: 10.1016/j.neuro.2008.06.005. Epub 2008 Jun 24.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18621076

  Myrkyille altistuminen on yhteydessä kognitiivisiin häiriöihin ja dementiaan:
  Genuis SJ1, Kelln KL2. Toxicant exposure and bioaccumulation: a common and potentially reversible cause of cognitive dysfunction and dementia. Behav Neurol. 2015;2015:620143. doi: 10.1155/2015/620143. Epub 2015 Feb 4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25722540

  Autismi voi olla autoimmuniteetti aivoissa:
  Singh VK1 Phenotypic expression of autoimmune autistic disorder (AAD): a major subset of autism. Ann Clin Psychiatry. 2009 Jul-Sep;21(3):148-61.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

  Rokotteet aktivoivat allergiaan ja astmaan liittyviä geenejä. Tutkimuksessa rokotteet aktivoivat 33 allergiaan liittyvää geeniä ja 66 astmaan liittyvää geeniä:
  Lahdenperä AI1, Nilsson LJ, Regnström K. Kinetics of asthma- and allergy-associated immune response gene expression in peripheral blood mononuclear cells from vaccinated infants after in vitro re-stimulation with vaccine antigen. Vaccine. 2008 Mar 25;26(14):1725-30. doi: 10.1016/j.vaccine.2008.01.041. Epub 2008 Feb 13.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18336961

  ANCA-vasta-aineisiin liittyvä vaskuliitti influenssarokotuksen jälkeen kahdella potilaalla:
  Duggal T1, Segal P, Shah M, Carter-Monroe N, Manoharan P, Geetha D. Antineutrophil cytoplasmic antibody vasculitis associated with influenza vaccination. Am J Nephrol. 2013;38(2):174-8. doi: 10.1159/000354084. Epub 2013 Aug 6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23941822

  ANCA-vasta-aineisiin liittyvä vaskuliitti influenssarokotuksen jälkeen.
  Birck R1, Kaelsch I, Schnuelle P, Flores-Suárez LF, Nowack R. ANCA-associated vasculitis following influenza vaccination: causal association or mere coincidence? J Clin Rheumatol. 2009 Sep;15(6):289-91. doi: 10.1097/RHU.0b013e3181b55fe4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19734734

  Kohonneita ANCA-vasta-aineita ilman vaskuliittia influenssarokotuksen jälkeen:
  Santos-Ocampo AS. Elevated anti-neutrophil cytoplasmic antibodies without vasculitis after influenza vaccination. J Clin Rheumatol. 2012 Aug;18(5):276-7. doi: 10.1097/RHU.0b013e3182642340.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22832300

  Influenssarokotus ANCA-vasta-aineisiin liittyvässä vaskuliitissa:
  Spaetgens B, van Paassen P, Tervaert JW. Influenza vaccination in ANCA-associated vasculitis. Nephrol Dial Transplant. 2009 Oct;24(10):3258; author reply 3259. doi: 10.1093/ndt/gfp398. Epub 2009 Aug 8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666908

  Äiti kertoo, miksi hän ei rokotuta nuorempaa poikaansa:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/why-i-havent-vaccinated-my-younger-son/

  Ruiskuja, joita käytetään rokotteissa, vaaditaan vedettäväksi markkinoilta, koska niistä voi irrota myrkkyjä potilaiden verenkiertoon. Valmistaja on tiennyt tämän vuosia, mutta on salannut asian:
  http://www.vaccinationinformationnetwork.com/millions-of-injection-needles-leaking-glue-resin-cover-up-exposed/

  Poikavauva lakkasi hengittämästä ja kuoli alle 12 tunnin kuluttua rokotteiden saamisesta:
  http://vactruth.com/2015/04/08/nickson-pelton-vaccines/

  Poikavauva kuoli viiden päivän kuluttua 13 rokotteen saamisesta:
  http://vactruth.com/2015/04/23/baby-dies-after-13-vaccines/

  Nainen vajosi koomaan kolmen kuukauden kuluttua influenssarokotteen saamisesta. Tänä päivänä hän on pyörätuolissa ja hänellä on vaikeuksia liikuttaa vasenta puolta vartalostaan. Lääkärit vahvistavat, että hänelle tuli rokotteesta akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti, joka aiheutti leesioita hänen aivoihinsa ja selkäytimeensä:
  http://www.naturalhealth365.com/vaccine-dangers-flu-shot-1431.html

  Vauva kuoli saatuaan kahdeksan rokotetta, patologit myöntävät vuosia myöhemmin, että rokotteet aiheuttivat hänen kuolemansa:
  http://www.naturalnews.com/049884_Elijah_Daniel_French_vaccine_damage_pathologists.html

  Neljän kuukauden ikäinen tyttövauva kuoli saatuaan seitsemän rokotetta:
  http://vactruth.com/2015/06/03/infant-dies-after-7-vaccines/

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 5. Erittäin alipainoisina syntyneillä pikkulapsilla on suurempi riski saada vakavia rokotteiden haittavaikutuksia:
  DeMeo SD1, Raman SR2, Hornik CP3, Wilson CC4, Clark R5, Smith PB3. Adverse Events After Routine Immunization of Extremely Low-Birth-Weight Infants. JAMA Pediatr. 2015 Jun 1. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.0418.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26030302

  Jalkojen värjäytymistä rokotteiden jälkeen:
  Kemmeren JM1, Vermeer-de Bondt PE, van der Maas NA. Discolored leg syndrome after vaccination–descriptive epidemiology. Eur J Pediatr. 2009 Jan;168(1):43-50. doi: 10.1007/s00431-008-0707-0. Epub 2008 Jun 11.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18546020

  Lineaarinen IgA-tauti influenssarokotuksen jälkeen:
  Alberta-Wszolek L1, Mousette AM, Mahalingam M, Levin NA. Linear IgA bullous dermatosis following influenza vaccination. Dermatol Online J. 2009 Nov 15;15(11):3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19951639

  Neutrofiilinen dermatoosi käsissä influenssarokotuksen jälkeen:
  Wolf R1, Barzilai A, Davidovici B. Neutrophilic dermatosis of the hands after influenza vaccination. Int J Dermatol. 2009 Jan;48(1):66-8. doi: 10.1111/j.1365-4632.2009.03897.x.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19126054

  Rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio ja BCG-osis vakavasta sekamuotoisesta immuunipuutos-oireyhtymästä kärsivällä lapsella:
  Trimble R, Atkins J, Quigg TC, Burns CC, Wallace GS, Thomas M, Mangla AT, Infante AJ; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vaccine-associated paralytic poliomyelitis and BCG-osis in an immigrant child with severe combined immunodeficiency syndrome – Texas, 2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Aug 22;63(33):721-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144542

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti, joka johti säären ihonalaisiin paiseisiin:
  Chang CK1, Chang WC, Lee HS, Wu CC, Huang GS. Subcutaneous abscess in the lower leg caused by BCG-related osteomyelitis. South Med J. 2010 Jul;103(7):686-9. doi: 10.1097/SMJ.0b013e3181e1e42f.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20531056

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti ja ihonalainen paise:
  Peltola H, Salmi I, Vahvanen V, Ahlqvist J. BCG vaccination as a cause of osteomyelitis and subcutaneous abscess. Arch Dis Child. 1984 Feb;59(2):157-61.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6703766

  BCG-rokotuksen jälkeinen osteomyeliitti ja niveltulehdus:
  Bachmann HJ, Schriever O, Havers W. [BCG-osteomyelitis and BCG-arthritis after vaccination with BCG (author’s transl)]. [Article in German] Med Klin. 1977 Oct 28;72(43):1814-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/562971

  Nautatyypin luuston tuberkuloosi BCG-rokotuksen jälkeen:
  Torklus Dv. [Bone tuberculosis of the bovine type after BCG-vaccination (author’s transl)]. [Article in German] Z Orthop Ihre Grenzgeb. 1977 Apr;115(2):249-52.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/324161

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti ja niveltulehdus:
  Heydolph F1, Merkel S, Brock C, Arndt R. [BCG osteomyelitis and arthritis]. [Article in German] Z Erkr Atmungsorgane. 1990;175(2):90-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2264366

  BMJ paljastaa, että CDC valehtelee sidonnaisuuksistaan Big Pharmaan:
  http://healthimpactnews.com/2015/can-we-trust-the-cdc-british-medical-journal-reveals-cdc-lies-about-ties-to-big-pharma/

  Rokotteet aiheuttavat virusten ja bakteerien mutaatioita:
  http://preventdisease.com/news/15/050815_Vaccination-Behind-Destructive-Evolution-Viruses-Pharmaceutical-Companies-Know-It.shtml

  Rokotteet voivat tehdä taudinaiheuttajista vaarallisempia. Viruksesta voi tulla näkymätön immuunijärjestelmälle tai se voi replikoitua nopeammin. Infektiotautien asiantuntija Andrew Read: ”vaccines are strong selection pressures.”
  http://www.utne.com/mind-and-body/vaccine-resistance-ze0z1411zcwil.aspx

  Valtamedia paljastaa lopultakin, että ravistellun vauvan oireyhtymä on väärä diagnoosi. Kuinka monet syyttömät vanhemmat ovat kärsineet?
  http://healthimpactnews.com/2015/mainstream-media-finally-exposing-shaken-baby-syndrome-as-false-diagnosis-how-many-innocent-parents-have-suffered/

  Monet asiantuntijat ovat kumonneet ravistellun vauvan oireyhtymän. Joten miksi tämä nainen on edelleen vankilassa?
  http://www.laweekly.com/news/many-experts-have-discredited-shaken-baby-syndrome-so-why-is-maria-mendez-still-in-prison-4137146

  Suurin osa ihmisistä, jotka ovat saaneet borrelia-bakteerin elimistöönsä, eivät sairastu borrelioosiin. Sveitsiläisen klinikan ylilääkäri Thomas Rau havaitsi tutkimuksissaan, että rokotteiden virukset rasittavat immuunijärjestelmää ja tämä mahdollistaa sen, että immuunijärjestelmä ei normaalisti pysty huolehtimaan borrelia-bakteerista. Tutkimuksessa esiin tulleet rokotteet ovat puutiaisaivotulehdusrokote, hepatiitti B-rokote, influenssarokote, coxsackierokote ja EBV-rokote.
  http://www.naturalhealth365.com/vaccine-Lyme-disease-symptoms-1527.html

  Borrelia-bakteeri ei koskaan aiheuta yksinään borrelioosia, vaan se tarvitsee laukaisevia tekijöitä kuten rokotteiden viruksia ja raskasmetalleja.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti:
  Funato M1, Kaneko H, Matsui E, Teramoto T, Kato Z, Fukao T, Okusu K, Kondo N. Refractory osteomyelitis caused by bacille Calmette-Guérin vaccination: a case report. Diagn Microbiol Infect Dis. 2007 Sep;59(1):89-91. Epub 2007 Jun 15.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17574787

  BCG-rokotuksen aiheuttama rintalastan osteomyeliitti:
  Lin WJ1, Lu JJ, Chu CC, Chang TY, Wang CC. Calmette-Guérin bacillus sternal osteomyelitis diagnosed by DNA sequencing analysis of PNC A. Pediatr Infect Dis J. 2004 Aug;23(8):784-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15295234

  BCG-rokotuksen aiheuttama rintalastan osteomyeliitti:
  Ahn HY1, Kim YD1, Jeon SE2, Park SS2, Park SE2, Lee IS3, Choi KW4. Parasternal mass revealing as a postvaccinal Bacillus Calmette-Guérin (BCG)-elicited sternal osteomyelitis. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Apr;62(3):258-60. doi: 10.1055/s-0032-1331897. Epub 2013 Jan 23.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23344749

  BCG-rokotuksen aiheuttama rintalastan osteomyeliitti ja scrofuloderma:
  Corrales IF1, Cortés JA, Mesa ML, Zamora G. [Sternal osteomyelitis and scrofuloderma due to BCG vaccination]. [Article in Spanish] Biomedica. 2003 Jun;23(2):202-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12872559

  Kyljen osteomyeliitti vuoden kuluttua BCG-rokotuksesta:
  Oyachi N1, Obana K, Suzuki T, Kimura S, Chino K, Oyama T, Takano K. Costal BCG osteomyelitis developing 1 year after BCG vaccination. Pediatr Int. 2013 Oct;55(5):641-3. doi: 10.1111/ped.12072.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134752

  Useita osteomyeliittejä BCG-rokotuksesta. Kaksi tapausta:
  Obinata K1, Lee T, Niizuma T, Kinoshita K, Shimizu T, Hoshina T, Sasaki Y, Hara T. Two cases of partial dominant interferon-γ receptor 1 deficiency that presented with different clinical courses of bacille Calmette-Guérin multiple osteomyelitis. J Infect Chemother. 2013 Aug;19(4):757-60. doi: 10.1007/s10156-012-0493-5. Epub 2012 Oct 11.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23053508

  Vakava osteomyeliitti BCG-rokotuksen komplikaationa:
  Kwon HJ1, Chung BH, Choi BM, Park KU, Kim YK. Severe osteomyelitis as a complication of Tokyo-172 BCG vaccination. J Korean Med Sci. 2012 Feb;27(2):221-4. doi: 10.3346/jkms.2012.27.2.221. Epub 2012 Jan 27.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22323874

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti:
  Kim SH1, Kim SY, Eun BW, Yoo WJ, Park KU, Choi EH, Kim EC, Lee HJ. BCG osteomyelitis caused by the BCG Tokyo strain and confirmed by molecular method. Vaccine. 2008 Aug 12;26(34):4379-81. doi: 10.1016/j.vaccine.2008.06.004. Epub 2008 Jun 20.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18603342

  Kirurginen hoito lapsella, jolla BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti:
  Ishimaru D1, Ogawa H, Ito Y, Shimizu K. Surgical treatment of an infant with Bacille Calmette-Guérin osteomyelitis extending across the growth plate. Orthopedics. 2011 Jan 3;34(1):55. doi: 10.3928/01477447-20101123-24.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21210615

  BCG-rokotuksen aiheuttama reisiluun osteomyeliitti:
  Chan PK1, Ng BK, Wong CY. Bacille Calmette-Guérin osteomyelitis of the proximal femur. Hong Kong Med J. 2010 Jun;16(3):223-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519760

  Mekanismit, joilla HPV-rokotteet aiheuttavat vahinkoa:
  http://healthimpactnews.com/2015/vaccine-mechanism-of-harm-exposed-in-gardasil/

  Tohtori Suzanne Humphries: Rokotteesta peräisin olevaa tuhkarokkovirusta löydetty tuhkarokon puhkeamisissa:
  http://vaccineimpact.com/2015/dr-suzanne-humphries-m-d-vaccine-strain-of-measles-virus-found-in-measles-outbreaks/

  Rokotevauriot ja kuolemat lisääntyvät edelleen liittovaltion rokotetuomioistuimessa:
  http://vaccineimpact.com/2015/vaccine-injuries-and-deaths-continue-to-increase-in-federal-vaccine-court/

  Tanskan TV2:n dokumentti näyttää, miten HPV-rokotteet pilasivat nuorten naisten elämän:
  http://vaccineimpact.com/2015/tv2-denmark-documentary-on-hpv-vaccine-shows-lives-of-young-women-ruined/

  Iso-Britannian media paljastaa yhtäkkiä kymmenientuhansien tyttöjen saaneen vakavia vaurioita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://www.naturalnews.com/049961_vaccine_injury_media_coverage_real_journalism.html

  Neljän kuukauden ikäinen vauva kuoli seitsemän rokotteen jälkeen:
  http://www.naturalnews.com/049996_vaccine_death_infant_mortality_coverup.html

  Rokotteet tekivät Harvard-koulutetun asianajajan pojasta vaikeavammaisen, joka kärsii jatkuvista kouristuksista:
  http://healthimpactnews.com/2015/is-the-black-community-finally-waking-up-to-vaccine-discrimination/

  Tuhkarokkoon kuollut nainen oli saanut tuhkarokkorokotteen:
  http://www.naturalnews.com/050308_measles_death_vaccine_failure_media_cover-up.html

  Tyttö sai vakavia vaurioita HPV-rokotteesta:
  http://vaccineimpact.com/2015/hpv-vaccine-has-done-this-to-my-child/

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 7. BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti:
  Al-Jassir FF1, Aldeeri RA, Alsiddiky AM, Zamzam MM. Osteomyelitis following Bacille Calmette-Guerin vaccination. Saudi Med J. 2012 Jan;33(1):87-90.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22273655

  BCG-rokotuksen aiheuttama lymfadeniitti:
  Goraya JS1, Virdi VS. Bacille Calmette-Guérin lymphadenitis. Postgrad Med J. 2002 Jun;78(920):327-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12151684

  BCG-rokotuksen aiheuttama märkivä lymfadeniitti:
  Sataynarayana S1, Mathur AD, Verma Y, Pradhan S, Bhandari MK. Needle aspiration as a diagnostic tool and therapeutic modality in suppurative lymphadenitis following Bacillus Calmette Guerin vaccination. J Assoc Physicians India. 2002 Jun;50:788-91.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12240843

  BCG-rokotuksen aiheuttama lymfadeniitti:
  Gupta N1, Kumar V, Nijhawan R, Srinivasan R, Rajwanshi A. FNAC of Bacillus- Calmette- Guerin lymphadenitis masquerading as Langerhans cell histiocytosis.Cytojournal. 2004 Dec 21;1(1):6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15613235

  BCG-rokotuksen aiheuttama lymfadeniitti:
  Kumar PV1, Banani SA. Fine needle aspiration findings in generalized post-Calmette-Guérin bacillus lymphadenitis presenting as an abdominal mass. Acta Cytol. 1994 Mar-Apr;38(2):165-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8147206

  BCG-leesioita ja iho-oireita rokotuksen jälkeen:
  Al-Bhlal LA1. Fine-needle aspiration cytology of postvaccinial disseminated bacillus Calmette-Guerin infection. Diagn Cytopathol. 2001 May;24(5):333-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11335963

  Patologisia havaintoja BCG-infektioista immunokompetenteilla ja immuunipuutteisilla potilailla: al-Bhlal LA1. Pathologic findings for bacille Calmette-Guérin infections in immunocompetent and immunocompromised patients. Am J Clin Pathol. 2000 May;113(5):703-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10800403

  Yleistynyt BCG-infektio potilailla, joilla on primaarinen immuunipuutos:
  Abramowsky C1, Gonzalez B, Sorensen RU. Disseminated bacillus Calmette-Guérin infections in patients with primary immunodeficiencies. Am J Clin Pathol. 1993 Jul;100(1):52-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8346737

  HPV-rokotteet ovat yhteydessä keskushermoston sairauksiin:
  Nishioka K, Yokota S, Matsumoto Y. Clinical features and preliminary diagnostic criteria of human papillomavirus vaccination associated with neuroimmunopathic syndrome (HANS). Int J Rheu Dis 2014;17(suppl 2):6-29. Abstract.


  Fibromyalgian kaltainen sairaus kahdella tytöllä HPV-rokotuksen jälkeen:
  Martínez-Lavín M1. Fibromyalgia-like illness in 2 girls after human papillomavirus vaccination. J Clin Rheumatol. 2014 Oct;20(7):392-3. doi: 10.1097/RHU.0000000000000165.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25275771

  Tutkimus osoittaa, että hinkuyskärokotteet voivat ehkäistä vain hinkuyskän oireita. Siksi monet rokotteen saajat voivat levittää hinkuyskää:
  Althouse BM1, Scarpino SV2. Asymptomatic transmission and the resurgence of Bordetella pertussis. BMC Med. 2015 Jun 24;13(1):146. doi: 10.1186/s12916-015-0382-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103968

  Tyttö sairastui autismiin rokotteiden jälkeen. Nyt hän on toipumassa siitä ruokavalion ja luonnollisten hoitojen avulla:
  https://www.youtube.com/watch?v=J3cFEaScCfQ

  Tyttövauva kuoli hepatiitti B-rokotteen jälkeen:
  https://www.youtube.com/watch?v=oQX40tS3pI8

  Perheen lapset saivat vaurioita rokotteista:
  https://www.youtube.com/watch?v=XEdXPxwD3i8

  Mies on kärsinyt koko elämänsä psoriasiksesta ja henkeä uhkaavista immuunijärjestelmän reaktioista. Oireet alkoivat rokotteen jälkeen:
  https://www.youtube.com/watch?v=w8Hwbf1s_bo

  13 miestä on vangittuna yhdessä vankilassa syytettynä ravistellun vauvan oireyhtymän aiheuttamisesta, vaikka todellisuudessa kyse voi olla rokotevaurioista:
  http://vaccineimpact.com/2015/thirteen-men-in-one-prison-jailed-for-shaken-baby-syndrome-after-possible-vaccine-injuries-had-occurred/

  Mies halvaantui saatuaan rokotteen:
  http://vaccineimpact.com/2015/former-merck-salesman-who-worked-for-senator-pan-paralyzed-after-vaccine/

  Äiti kertoo, että rokotukset aiheuttivat sairauksia lapsille – Terveys palasi, kun he lopettivat rokottamisen:
  http://vaccineimpact.com/2015/mom-vaccination-caused-disease-in-my-children-health-returned-when-we-stopped-vaccinating/

  Muuttavatko rokotteet geenejämme aiheuttaen hauraita luita pikkulapsille?
  http://vaccineimpact.com/2015/are-vaccines-altering-our-genes-causing-brittle-bones-in-infants/

  Rokotteiden aiheuttama keripukki ja ravistellun vauvan oireyhtymä:
  http://vaccineimpact.com/2015/vaccine-induced-scurvy-and-shaken-baby-syndrome/

  CDC teki nämä kaksi radikaalia muutosta ja 30000 poliodiagnoosia hävisi välittömästi:
  http://vactruth.com/2015/07/05/cdc-made-polio-disappear/

  Tyttö sai vaurioita rokotteesta 1970-luvulla. Hän kärsi rokotteen haittavaikutuksista kuolemaansa asti. Isä pystytti hänen kunniakseen mainostaulun, joka joutui vandaalien töhrimäksi:
  http://vactruth.com/2015/07/23/destructive-vandalism/

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
 8. Yleistynyt BCG-infektio rokotuksen jälkeen:
  Rezai MS1, Khotaei G, Mamishi S, Kheirkhah M, Parvaneh N. Disseminated Bacillus Calmette-Guerin infection after BCG vaccination. J Trop Pediatr. 2008 Dec;54(6):413-6. doi: 10.1093/tropej/fmn053. Epub 2008 Jul 1.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18593737

  Yleistynyt BCG-infektio rokotuksen jälkeen:
  Talbot EA1, Perkins MD, Silva SF, Frothingham R. Disseminated bacille Calmette-Guérin disease after vaccination: case report and review. Clin Infect Dis. 1997 Jun;24(6):1139-46.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9195072

  Rintakehän granulooma, johon liittyy kuuma paise BCG-rokotuksen jälkeen immunokompetentilla lapsella:
  Lee HS1, Seo KJ2, Kim JJ3. Chest wall granuloma associated with BCG vaccination presenting as hot abscess in an immunocompetent infant. J Cardiothorac Surg. 2015 Mar 4;10:29. doi: 10.1186/s13019-015-0231-z.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887440

  Rintakehän kylmä paise BCG-rokotuksen komplikaationa:
  Aribas OK1, Kanat F, Gormus N, Turk E. Cold abscess of the chest wall as an unusual complication of BCG vaccination. Eur J Cardiothorac Surg. 2002 Feb;21(2):352-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11825754

  Rintakehän paise todennäköisesti BCG-rokotuksesta lapsella:
  Kim DH1, Choi CW. Chest wall abscess likely due to BCG vaccination in a child. Infection. 2009 Jun;37(3):286-8. doi: 10.1007/s15010-008-6303-4. Epub 2008 Oct 14.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18854939

  BCG-infektio rokotuksen jälkeen:
  Su WJ1, Huang CY, Huang CY, Perng RP. Utility of PCR assays for rapid diagnosis of BCG infection in children. Int J Tuberc Lung Dis. 2001 Apr;5(4):380-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11334259

  Yleistynyt BCG-infektio lapsella:
  Huang LH1, Shyur SD, Weng JD, Shin-Chi, Tzen CY, Huang FY. Disseminated Bacille Calmette-Guérin disease as the initial presentation of X-linked severe combined immunodeficiency–a case report. Asian Pac J Allergy Immunol. 2005 Dec;23(4):221-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16572742

  Yleistynyt BCG-infektio lapsella:
  Huang LH1, Shyur SD, Weng JD, Shin-Chi, Huang FY, Tzen CY. Disseminated cutaneous bacille Calmette-Guérin infection identified by polymerase chain reaction in a patient with X-linked severe combined immunodeficiency. Pediatr Dermatol. 2006 Nov-Dec;23(6):560-3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17155998

  Veressä olevat myrkyt voivat vahingoittaa veri-aivoestettä:
  Zheng W1. Neurotoxicology of the brain barrier system: new implications. J Toxicol Clin Toxicol. 2001;39(7):711-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11778669

  Hinkuyskärokote aiheuttaa huomattavaa lisääntymistä aivojen verisuonten läpäisevyydessä hiirillä 24:n tunnin kuluessa rokotuksesta:
  Amiel SA. The effects of Bordetella pertussis vaccine on cerebral vascular permeability. Br J Exp Pathol. 1976 Dec;57(6):653-62.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12780

  Hinkuyskärokote aiheuttaa akuuttia kokeellista autoimmuuni enkefalomyeliittiä hiirillä:
  Linthicum DS. Development of acute autoimmune encephalomyelitis in mice: factors regulating the effector phase of the disease. Immunobiology. 1982 Aug;162(3):211-20.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6290379

  Pertussis toksiinin vaikutus Hib-infektioon rotanpoikasilla. Veren bakteeripitoisuus, seerumin endotoksiinitasot ja kuolleisuus lisääntyivät:
  Samore MH1, Siber GR. Effect of pertussis toxin on susceptibility of infant rats to Haemophilus influenzae type b. J Infect Dis. 1992 May;165(5):945-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1533239

  Hib-rokotteet voivat aiheuttaa atopiaa:
  Terpstra GK, Raaijmakers JA, Kreukniet J. Comparison of vaccination of mice and rats with Haemophilus influenzae and Bordetella pertussis as models of atopy. Clin Exp Pharmacol Physiol. 1979 Mar-Apr;6(2):139-49.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/311260

  Hinkuyskärokotteet aiheuttavat eosinofiliaa hiirten keuhkoissa:
  Vandebriel RJ1, Gremmer ER, Vermeulen JP, Hellwig SM, Dormans JA, Roholl PJ, Mooi FR. Lung pathology and immediate hypersensitivity in a mouse model after vaccination with pertussis vaccines and challenge with Bordetella pertussis. Vaccine. 2007 Mar 8;25(12):2346-60. Epub 2006 Dec 12.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17224216

  Tuhkarokko, rokotteet, vasta-aineet ja Big Pharman rahat:
  https://www.youtube.com/watch?v=3CUbV6Q6wHc

  Tyttö kärsii HPV-rokotteen seurauksista:
  https://www.youtube.com/watch?v=95D7M0Db1mE

  Rokotteista peräisin olevat mutatoituneet poliovirukset aiheuttavat polion puhkeamista Nigeriassa:
  http://www.pbs.org/newshour/updates/health-july-dec09-polio_08-24/

  Tohtori Jack Wolfson kertoi totuuden rokotteista, jonka jälkeen lääketieteellinen yhteisö alkoi vainoamaan häntä. Hänestä tehtiin 38 valitusta, hänen ammatinharjoittamislupaansa vaadittiin peruutettavaksi ja hän sai tappouhkauksia. Rokotefanaatikot epäonnistuivat:
  http://www.naturalnews.com/050473_Dr_Jack_Wolfson_medical_witch_hunt_vaccine_risks.html

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 9. Yleistynyt BCG-infektio vauvalla:
  Marchand I1, Mahé E, Clérici T, Saiag P, Chevallier B. [Disseminated BCG infection revealing X-linked severe combined immunodeficiency]. [Article in French] Ann Dermatol Venereol. 2008 Aug-Sep;135(8-9):587-90. doi: 10.1016/j.annder.2008.02.023. Epub 2008 Jul 22.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18789295

  Ihon komplikaatioita BCG-rokotuksen jälkeen pikkulapsilla, joilla on immuunijärjestelmän häiriöitä:
  Antaya RJ1, Gardner ES, Bettencourt MS, Daines M, Denise Y, Uthaisangsook S, Buckley RH, Prose NS. Cutaneous complications of BCG vaccination in infants with immune disorders: two cases and a review of the literature. Pediatr Dermatol. 2001 May-Jun;18(3):205-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11437999

  Vakava kainaloiden lymfadeniitti BCG-rokotuksen jälkeen:
  Santos A1, Dias A, Cordeiro A, Cordinhã C, Lemos S, Rocha G, Faria E. Severe axillary lymphadenitis after BCG vaccination: alert for primary immunodeficiencies. J Microbiol Immunol Infect. 2010 Dec;43(6):530-7. doi: 10.1016/S1684-1182(10)60082-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21195982

  Vakavia haittavaikutuksia BCG-rokotuksen jälkeen:
  Toida I1, Nakata S. [Severe adverse reactions after vaccination with Japanese BCG vaccine: a review]. [Article in Japanese] Kekkaku. 2007 Nov;82(11):809-24.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18078106

  Haittavaikutuksia BCG-rokotuksen jälkeen:
  Szczuka I. [Adverse events following immunization with BCG vaccine in Poland 1994-2000]. [Article in Polish] Przegl Epidemiol. 2002;56(2):205-16.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12371352

  Haittavaikutuksia BCG-rokotuksen jälkeen:
  Gołebiowska M1, Andrzejewska E, Stryjewska I, Baranowska H, Drazkiewicz A. [Adverse events following BCG vaccination in infants and children up to 36 months of age]. [Article in Polish] Przegl Epidemiol. 2008;62(1):71-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18536227

  Haittavaikutuksia BCG-rokotuksen jälkeen:
  Awad R1. BCG vaccine and post-BCG complications among infants in Gaza Strip, 1999. East Mediterr Health J. 2001 Jan-Mar;7(1-2):211-20.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12596972

  Haittavaikutuksia BCG-rokotuksen jälkeen:
  Daoud W1. Control of an outbreak of BCG complications in Gaza. Respirology. 2003 Sep;8(3):376-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12911834

  2-vuotias lapsi sairastui tuhkarokkoon viisi viikkoa rokotuksen jälkeen:
  Murti M1, Krajden M, Petric M, Hiebert J, Hemming F, Hefford B, Bigham M, Van Buynder P. Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, British Columbia, Canada, October 2013. Euro Surveill. 2013 Dec 5;18(49). pii: 20649.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330942

  Rokotteet voivat aiheuttaa virulentimpia taudinaiheuttajia:
  Read AF1, Baigent SJ2, Powers C2, Kgosana LB2, Blackwell L2, Smith LP2, Kennedy DA1, Walkden-Brown SW3, Nair VK2. Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens. PLoS Biol. 2015 Jul 27;13(7):e1002198. doi: 10.1371/journal.pbio.1002198. eCollection 2015.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26214839

  Tohtori Christopher Shaw: Alumiini tuhoaa soluja.

  CDC piti kokouksen rokotetutkijoiden kanssa, tuhotakseen tarkoituksellisesti todisteet, jotka osoittavat yhteyden rokotteiden ja autismin välillä:
  http://www.naturalnews.com/050599_CDC_scientists_scientific_fraud_vaccines_and_autism.html

  Miten lääketeollisuus saa riippumattomia tutkimuksia? Lääkeyhtiö Pfizerin entinen varatoimitusjohtaja paljastaa: Lääkeyhtiöt myöntävät säännöllisesti avustuksia korkeakouluille ja tutkimuslaboratorioille, tietäen, että nämä yksiköt tuottavat suotuisaa ”tiedettä”, saadakseen lisää rahaa.
  http://www.naturalnews.com/050635_Pfizer_Big_Pharma_whistleblower.html

  Kaksi annosta MPR-rokotetta ei estänyt sikotaudin puhkeamista opiskelijoiden keskuudessa:
  http://www.naturalnews.com/050712_mumps_outbreak_MMR_vaccine_University_of_Illinois.html

  Kuusi Missourin yliopiston opiskelijaa sairastui sikotautiin. Kaikki sairastuneet olivat saaneet kaksi annosta MPR-rokotetta:
  http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/28/6-university-of-missouri-students-confirmed-with-m/

  CDC valehteli polion hävittämisestä:
  http://www.naturalnews.com/050742_medical_history_CDC_polio.html

  Tohtori Suzanne Humphries: Vastasyntyneen immuniteetti, ensimmäiset kolme vuotta, osat 1 – 6.
  http://www.consciencebasedmedicine.com/2015/07/dr-suzanne-humphries-neonatal-immunity.html

  Autismin määrä lisääntynyt räjähdysmäisesti Aasiassa länsimaisten rokotteiden saapumisen jälkeen:
  http://yournewswire.com/autism-rates-explode-in-asia-after-introducing-western-vaccines/

  Jälleen yksi vauva kuoli rokotteen jälkeen:
  http://www.thanhniennews.com/health/one-more-baby-dies-after-given-the-notorious-vaccine-quinvaxem-46868.html

  Reno Countyn viranomaiset vahvistavat, että suurin osa hinkuyskään sairastuneista on rokotettuja:
  http://www.naturalnews.com/050905_whooping_cough_outbreak_pertussis_vaccines.html

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 10. BCG-rokotteeseen liittyvät lymfadeniitit saudiarabialaisilla lapsilla:
  Alrabiaah AA1, Alsubaie SS, Bukhari EI, Gad A, Alzamel FA. Outbreak of Bacille Calmette-Guérin-related lymphadenitis in Saudi children at a university hospital after a change in the strain of vaccine. Ann Saudi Med. 2012 Jan-Feb;32(1):4-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22156633

  BCG-rokotuksen aiheuttama lymfadeniitti:
  Bukhari E1, Alzahrani M, Alsubaie S, Alrabiaah A, Alzamil F. Bacillus Calmette-Guerin lymphadenitis: a 6-year experience in two Saudi hospitals. Indian J Pathol Microbiol. 2012 Apr-Jun;55(2):202-5. doi: 10.4103/0377-4929.97869.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22771644

  BCG-rokotuksen aiheuttama lymfadeniitti lapsilla:
  Suliman OM1, Ahmed MJ, Bilal JA. Clinical characteristics and needle aspiration management of Bacillus Calmette-Guérin lymphadenitis in children. Saudi Med J. 2015 Mar;36(3):280-5. doi: 10.15537/smj.2015.3.10294.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25737168

  BCG-rokotuksen aiheuttama märkivä adeniitti. 30 tapausta.
  Pal S1, Chakarabarti S2, Phukan JP1, Biswas S3, Sinha A1, Sinha R1. Role of needle aspiration in diagnosis and management of suppurative bacille calmette-guerin adenitis: an institutional study of 30 cases. J Lab Physicians. 2015 Jan-Jun;7(1):21-5. doi: 10.4103/0974-2727.154782.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25949055

  BCG-rokotuksen aiheuttama märkivä lymfadeniitti vauvalla:
  Udgaonkar US1, Patil SS, Rekha VB, Shah S. Suppurative supraclavicular bacille calmette-guerine lymphadenitis–a case report, awareness and management options. Indian J Med Microbiol. 2015 Feb;33 Suppl:137-9. doi: 10.4103/0255-0857.150928.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657133

  Paikallinen lymfadeniitti BCG- ja leprarokotteiden jälkeen:
  De Britto RL1, Ramanathan VD, Gupte MD. Regional lymphadenitis following antileprosy vaccine BCG with killed Mycobacterium leprae. Int J Lepr Other Mycobact Dis. 1997 Mar;65(1):12-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9207749

  BCG-rokotukseen yhdistetyt komplikaatiot Irlannnissa:
  Bolger T1, O’Connell M, Menon A, Butler K. Complications associated with the bacille Calmette-Guérin vaccination in Ireland. Arch Dis Child. 2006 Jul;91(7):594-7. Epub 2006 Mar 17.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547086

  BCG-rokotuksen aiheuttamat komplikaatiot Haitin maaseudulla:
  Bonnlander H1, Rossignol AM. Complications of BCG vaccinations in rural Haiti. Am J Public Health. 1993 Apr;83(4):583-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8460741

  BCG-rokotukseen liittyvät lymfadeniitit ja paiseet Jamaikan lapsilla:
  Praveen KN1, Smikle MF, Prabhakar P, Pande D, Johnson B, Ashley D. Outbreak of Bacillus Calmette-Guérin-associated lymphadenitis and abscesses in Jamaican children. Pediatr Infect Dis J. 1990 Dec;9(12):890-3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2277745

  BCG-rokotuksen aiheuttama lymfadeniitti vasemmassa nivusessa:
  Nieminen T1, Salo E. [Lymphadenitis in the left groin due to Bacillus Calmette-Guerin (BCG) vaccination]. [Article in Finnish] Duodecim. 2004;120(18):2247-50.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15560462

  Adjuvantit aiheuttavat rotilla niveltulehdusta, periartriittia ja periostiittia:
  PEARSON CM. Development of arthritis, periarthritis and periostitis in rats given adjuvants. Proc Soc Exp Biol Med. 1956 Jan;91(1):95-101.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13297719

  Tutkijat ovat kuuden vuosikymmenen ajan ruiskuttaneet eläimiin adjuvantteja, saadakseen aikaan niveltulehdusta, allergiaa, astmaa, punahukkaa ja muita sairauksia. He tekevät tämän sen vuoksi, että he voivat kokeilla lääkkeitä näihin sairauksiin, joista ihmiset kärsivät saatuaan rokotteita:
  Whitehouse MW1. Adjuvant arthritis 50 years on: The impact of the 1956 article by C. M. Pearson, ’Development of arthritis, periarthritis and periostitis in rats given adjuvants’. Inflamm Res. 2007 Apr;56(4):133-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522809

  Lääkeyhtiö Merckin entisestä työntekijästä tuli rokotevastustaja ja nyt lääkeyhtiöiden joukot terrorisoivat häntä:
  http://www.naturalnews.com/050728_Big_Pharma_black_ops_Merck_employee_Brandy_Vaughan.html

  WHO myöntää, että isorokkorokote aiheutti AIDSin – WHO jättää mainitsematta, että se itse pyysi virusta:
  http://www.thelibertybeacon.com/2015/08/14/who-admits-its-smallpox-vaccine-caused-aids-who-fails-to-mention-that-it-requested-the-virus/

  Uudet tutkimukset vahvistavat, että rokotteilla on pimeä puolensa:
  http://www.greenmedinfo.com/blog/casualties-war-new-research-confirms-vaccines-do-have-dark-side

  Yhdysvaltain hallitus myöntää, että se myrkyttää lapsia rokotteilla:
  http://www.naturalhealth365.com/vaccines-aluminum-neurotoxicity-1536.html

  Sikotautirokotteen saanut jalkapalloilija sairastui sikotautiin:
  http://www.naturalnews.com/050935_mumps_vaccine_Merck.html

  Rokotteet on yhdistetty hengenvaarallisiin ruoka-allergioihin:
  http://www.naturalhealth365.com/food-allergies-vaccines-1541.html

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 11. BCG-rokotusten aiheuttamat haittavaikutukset:

  Karnak I1, Senocak ME, Büyükpamukcu N, Göcmen A. Is BCG vaccine innocent? Pediatr Surg Int. 1997 Feb;12(2-3):220-3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9156871

  BCG-rokotusten aiheuttamat lymfadeniitit:
  Nazir Z1, Qazi SH. Bacillus Calmette-Guerin (BCG) lymphadenitis-changing trends and management. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2005 Oct-Dec;17(4):16-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16599027

  BCG-rokotuksen aiheuttama adeniitti:
  Govindarajan KK1, Chai FY. BCG Adenitis-Need for Increased Awareness. Malays J Med Sci. 2011 Apr;18(2):66-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22135589

  Haittavaikutuksia BCG-rokotuksen jälkeen:
  Sagić L1. [Adverse events following BCG vaccination]. [Article in Serbian] Med Pregl. 2004;57 Suppl 1:41-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15686221

  Lymfadeniitti BCG-rokotuksen komplikaationa:
  Cerdá de Palou E1, de Santy HP.[Lymphadenitis as a complication following vaccination with Bacillus Calmette-Guérin (BCG)].[Article in Dutch] Ned Tijdschr Geneeskd. 2003 Mar 22;147(12):569-72.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12693089

  BCG-rokotusten aiheuttamat haittavaikutukset:
  Murphy D1, Corner LA, Gormley E. Adverse reactions to Mycobacterium bovis bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination against tuberculosis in humans, veterinary animals and wildlife species. Tuberculosis (Edinb). 2008 Jul;88(4):344-57. doi: 10.1016/j.tube.2007.11.010. Epub 2008 Jan 28.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18222731

  Leikkausta vaativia komplikaatioita BCG-rokotuksen jälkeen:
  Abaev IuK. [Surgical complications following BCG vaccination]. [Article in Russian] Vestn Khir Im I I Grek. 2006;165(2):122-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16752658

  BCG-rokotusten aiheuttamat komplikaatiot pikkulapsilla:
  Kshanovskiĭ SA, Chaplygina MN, Blizniuk ZM. [Complications in the intracutaneous BCG vaccination of young infants]. [Article in Russian] Probl Tuberk. 1979 Aug;(8):25-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/482264

  Komplikaatioita BCG-rokotusten jälkeen:
  Sigalova NA. [Complications after intracutaneous BCG vaccination]. [Article in Russian] Probl Tuberk. 1979 Aug;(8):29-31.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/482265

  Komplikaatioita BCG-rokotusten jälkeen ja niiden mahdolliset leikkaushoidot:
  Mitinskaia LA, Kushnikova ND, Shmelev MM. [Complications after anti-tuberculosis intradermal vaccination and possibilities of their surgical treatment]. [Article in Russian] Pediatriia. 1976;(10):82-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1019023

  Dementiaa esiintyy yhä nuoremmilla ja kuolleisuus neurologisiin sairauksiin on lisääntynyt. Suomessa on eniten kuolleisuutta neurologisiin sairauksiin 55 – 74-vuotiaiden sekä yli 75-vuotiaiden miesten ja naisten keskuudessa. Suomessa on myös eniten kuolleisuutta verenkiertoelinten sairauksiin 55- 74-vuotiaiden miesten keskuudessa:
  Pritchard C1, Rosenorn-Lanng E2. Neurological deaths of American adults (55-74) and the over 75’s by sex compared with 20 Western countries 1989-2010: Cause for concern. Surg Neurol Int. 2015 Jul 23;6:123. doi: 10.4103/2152-7806.161420. eCollection 2015.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26290774

  Poikavauva sai vakavia vaurioita rokotteista:
  http://www.stopmandatoryvaccination.com/parent/vaccine-injury/9-vaccines-in-1-visit-causes-severe-vaccine-injury-to-child/

  Rokotukset aiheuttivat lapsille astman, anafylaktisen shokin ja vyöruusun:
  http://www.stopmandatoryvaccination.com/parent/vaccine-injury/vaccine-free-mom-vaccination-caused-asthma-anaphylactic-shock-and-shingles/

  4-kuukautinen vauva sai vakavia vaurioita rokotuksesta:
  http://www.stopmandatoryvaccination.com/parent/vaccine-injury/vaccines-are-not-safe-vaccination-damages-4-month-old-baby-for-years/

  Rokotteet aiheuttivat autismin ja vakavia sairauksia:
  http://www.stopmandatoryvaccination.com/parent/vaccine-injury/9-vaccines-in-one-day-cause-autism-and-severe-sickness-in-child/

  Poikavauva sairastui autismiin rokotteesta:
  http://www.stopmandatoryvaccination.com/parent/vaccine-injury/mmr-vaccination-plunges-child-into-autism-and-mom-will-never-vaccinate-again/

  Rokotteet aiheuttivat pojalle Touretten oireyhtymän:
  http://www.stopmandatoryvaccination.com/parent/vaccine-injury/educate-before-you-vaccinate-vaccines-caused-sons-tourettes-syndrome-3/

  H1N1-influenssarokote sisältää proteiinia, jonka rakenne jäljittelee hypokretiinireseptorin osaa aivoissa. Pandemrix-rokote sisälsi enemmän tätä proteiinia ja se on mahdollinen syy narkolepsiaan. Suuret määrät tätä proteiinia stimuloivat runsaasti sekä viruksen että hypokretiiniproteiinin vasta-aineita. Suuret määrät vasta-aineita tai tulehdus rikkovat veri-aivoesteen, jolloin vasta-aineet pääsevät aivoihin ja hyökkäävät hypokretiinia tuottavia soluja vastaan. Narkolepsiapotilailla immuunijärjestelmä hyökkää hypokretiinia tuottavia soluja vastaan:
  http://www.reuters.com/article/2015/07/01/us-health-narcolepsy-vaccine-idUSKCN0PB5PN20150701

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 12. BCG-rokotusten aiheuttamat lymfadeniitit lapsilla:
  Mitinskaia LA, Kushnikova ND. [Postvaccinal regional lymphadenitis in children vaccinated in the neonatal period by the BCG intradermal method]. [Article in Russian] Vopr Okhr Materin Det. 1974 Sep;19(9):50-3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4471591

  Krooninen lymfadeniitti lapsilla BCG-rokotuksen jälkeen:
  Zemskova ZS, Dorozhkova IR, Kushnikova ND. [Pathogenesis of chronic lymphadenitis in children after intradermal BCG vaccination]. [Article in Russian] Pediatriia. 1976 Sep;(9):71-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1012845

  Paikalliset lymfadeniitit BCG-rokotuksen jälkeen:
  Chaves-Carballo E, Sanchez GA. Regional lymphadenitis following BCG vaccination (BCGitis). Clinical comments based upon 25 instances among 1295 childhood vaccinees. Clin Pediatr (Phila). 1972 Dec;11(12):693-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4639315

  BCG-rokotuksen aiheuttamat komplikaatiot – analyysi 51:stä tapauksesta:
  de Souza GR, Sant’Anna CC, Lapa e Silva JR, Mano DB, Bethlem NM. Intradermal BCG vaccination complications–analysis of 51 cases. Tubercle. 1983 Mar;64(1):23-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6845431

  Alumiiniajduvantit aktivoivat mm. eosonofiilejä, tulehduksellisia monosyyttejä, myeloidisia dendriittisoluja ja lymfosyyttejä sekä saavat elimistön erittämään sytokiineja. Sytokiinit itse aiheuttavat vahinkoa ja ne pystyvät rekrytoimaan muita soluja aktiivisiksi. Jos seuraava vaihe hyökkäyksestä tapahtuu, fibroblastikasvutekijä, interferonit, interleukiinit, verihiutaleiden kasvutekijä, transformoiva kasvutekijä ja tuumorinekroositekijä voivat kaikki olla mukana:
  Marrack P1, McKee AS, Munks MW. Towards an understanding of the adjuvant action of aluminium. Nat Rev Immunol. 2009 Apr;9(4):287-93. doi: 10.1038/nri2510.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19247370

  Inflammasomit syövässä:
  Kolb R1, Liu GH, Janowski AM, Sutterwala FS, Zhang W. Inflammasomes in cancer: a double-edged sword. Protein Cell. 2014 Jan;5(1):12-20. doi: 10.1007/s13238-013-0001-4. Epub 2014 Jan 29.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24474192

  Alumiiniadjuvantit aktivoivat inflammasomeja:
  Eisenbarth SC1, Colegio OR, O’Connor W, Sutterwala FS, Flavell RA.Crucial role for the Nalp3 inflammasome in the immunostimulatory properties of aluminium adjuvants. Nature. 2008 Jun 19;453(7198):1122-6. doi: 10.1038/nature06939. Epub 2008 May 21.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496530

  Alumiinihydroksidi aktivoi kaspaasi 1:n ja aiheuttaa IL-1-beta- ja IL-18-sytokiinien vapautumisen. IL-1-beta ja IL-18 ovat sytokiineja, jotka liittyvät infektioihin, tulehdukseen ja autoimmuunisairauksiin:
  Li H1, Nookala S, Re F. Aluminum hydroxide adjuvants activate caspase-1 and induce IL-1beta and IL-18 release. J Immunol. 2007 Apr 15;178(8):5271-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17404311

  Alumiiniadjuvantit aktivoivat dendriittisoluja sekä aiheuttavat IL-1-beta- ja IL-18-sytokiinien vapautumisen:
  Sokolovska A1, Hem SL, HogenEsch H. Activation of dendritic cells and induction of CD4(+) T cell differentiation by aluminum-containing adjuvants. Vaccine. 2007 Jun 6;25(23):4575-85. Epub 2007 Apr 19.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17485153

  Interleukiini 1 ja interleukiini 18 tulehduksessa ja ikääntymisprosessissa:
  Dinarello CA1. Interleukin 1 and interleukin 18 as mediators of inflammation and the aging process. Am J Clin Nutr. 2006 Feb;83(2):447S-455S.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16470011

  Alumiinigranulooma HPV-rokotteen jälkeen:
  Marsee DK1, Williams JM, Velazquez EF. Aluminum granuloma after administration of the quadrivalent human papillomavirus vaccine. Report of a case. Am J Dermatopathol. 2008 Dec;30(6):622-4. doi: 10.1097/DAD.0b013e318185a691.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19033943/

  Alumiinin aiheuttama pistoskohdan granulooma:
  Fawcett HA, Smith NP. Injection-site granuloma due to aluminum. Arch Dermatol. 1984 Oct;120(10):1318-22.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6207779

  Rokotteesta peräisin oleva poliovirus aiheutti halvauksen kahdelle lapselle Ukrainassa:
  http://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2015/09/02/outbreak-of-rare-mutated-poliovirus-in-ukraine-leaves-two-children-paralyzed/

  Entiset lääkeyhtiöiden myyntiedustajat kertovat, miksi he eivät rokotuta lapsiaan:
  http://www.organiclifestylemagazine.com/besieged-by-guilt-ex-pharmaceutical-employees-speak-out-against-the-industry

  19-kuukautta vanha poika sairastui rokotteesta peräisin olevaan polioon Malissa:
  http://www.popsci.com/new-polio-case-confirmed-in-mali

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 13. BCG-tehosterokotusten aiheuttamat haittavaikutukset:
  Cunha AJ1, Sant’Anna CC, Mannarino R, Labanca TC, Ferreira S, March MF. Adverse effects of BCG revaccination: a report on 13 cases from Rio de Janeiro, Brazil. Int J Tuberc Lung Dis. 2002 Dec;6(12):1110-3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12546120

  BCG-tehosterokotusten aiheuttamat haittavaikutukset:
  El Ouazzani H1, Lamsyah H, Alioua Z, Rhorfi I, Rguibi M, Ghfir M, Abid A, Sedrati O, Alaoui-Tahiri K. [Adverse effects of BCG revaccination: 12 cases]. [Article in French] Ann Dermatol Venereol. 2007 Feb;134(2):129-32.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17375007

  Haavaumia BCG-tehosterokotuksen jälkeen:
  Cuchet E1, Templier I, Brion JP, Béani JC. [A persistent ulceration after a fortuitous BCG revaccination]. [Article in French] Ann Dermatol Venereol. 2004 Dec;131(12):1077-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15692442

  BCG-rokotuksen aiheuttamat ihokomplikaatiot:
  Bellet JS1, Prose NS. Skin complications of Bacillus Calmette-Guérin immunization. Curr Opin Infect Dis. 2005 Apr;18(2):97-100.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15735410

  BCG-rokotusten aiheuttamat ihovauriot:
  Mori T1, Yamauchi Y. [Recent problem of skin lesions induced by BCG vaccination]. [Article in Japanese] Kekkaku. 2009 Mar;84(3):109-15.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19364042

  Ihokomplikaatioita BCG-rokotuksen jälkeen:
  Keijsers RR1, Bovenschen HJ, Seyger MM. Cutaneous complication after BCG vaccination: case report and review of the literature. J Dermatolog Treat. 2011 Dec;22(6):315-8. doi: 10.3109/09546634.2010.500325. Epub 2010 Oct 22.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20964574

  Scrofuloderma BCG-rokotuksen jälkeen:
  Tan H1, Karakuzu A, Arik A. Scrofuloderma after BCG vaccination. Pediatr Dermatol. 2002 Jul-Aug;19(4):323-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12220277

  Scrofuloderma BCG-rokotuksen jälkeen:
  Atasoy M, Aliağaoğlu C, Erdem T, Ozdemir S, Aktaş A. Scrofuloderma following BCG vaccination. Pediatr Dermatol. 2005 Mar-Apr;22(2):179-80.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15804315

  BCG-rokotuksen aiheuttamat komplikaatiot:
  Torres-Rojas JR1, Rondón-Lugo A, Vidal R. Short course of clarithromycin in an immunocompetent patient with BCG-induced regional complications. Dermatol Online J. 2002 Oct;8(2):6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12546761

  BCG-rokotusten ja tehosterokotusten jälkeen ilmaantuneiden komplikaatioiden luonne ja syyt lapsilla ja nuorilla:
  Nikolaeva NV. [Nature and causes of complications after intradermal BCG vaccinations and revaccination in children and adolescents]. [Article in Russian] Vopr Okhr Materin Det. 1975 Apr;20(4):50-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1154688

  Glutaraldehydin aiheuttama astma:
  Quirce S1, Gómez M, Bombín C, Sastre J. Glutaraldehyde-induced asthma. Allergy. 1999 Oct;54(10):1121-2.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10536899

  Glutaraldehydin geneettinen myrkyllisyys ja karsinogeenisuustutkimukset:
  Zeiger E1, Gollapudi B, Spencer P. Genetic toxicity and carcinogenicity studies of glutaraldehyde–a review. Mutat Res. 2005 Mar;589(2):136-51.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15795166

  Immunologisia vasteita glutaraldehydille altistumisesta:
  Azadi S1, Klink KJ, Meade BJ. Divergent immunological responses following glutaraldehyde exposure. Toxicol Appl Pharmacol. 2004 May 15;197(1):1-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15126069

  Sydänlääkäri: Miehillä, jotka ovat lapsena sairastaneet tuhkarokon ja sikotaudin, on 29 % vähemmän sydänkohtauksia ja 17 % vähemmän aivohalvauksia.
  http://healthimpactnews.com/2015/measles-and-mumps-protect-against-heart-attack-and-stroke/

  Kubota Y1, Iso H2, Tamakoshi A3; JACC Study Group.
  Association of measles and mumps with cardiovascular disease: The Japan Collaborative Cohort (JACC) study. Atherosclerosis. 2015 Aug;241(2):682-6. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.06.026. Epub 2015 Jun 18.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26122188

  Influenssarokote aiheutti 11-vuotiaalle pojalle kouristuksia, narkolepsian ja katapleksian:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3224953/Schoolboy-11-left-unable-smile-laugh-without-suffering-narcolepsy-fits-given-nasal-spray-flu-vaccine-government-scheme.html

  Voiko samanaikaisesti vastustaa abortteja ja kannattaa rokotteita, joiden valmistamiseen on käytetty abortoitujen ihmissikiöiden soluja?
  http://www.greenmedinfo.com/blog/pro-life-and-pro-vaccine-ultimate-hypocrisy

  Tyttö sai vakavia vaurioita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/cervarix-injuries-mom-seeks-accurate-diagnosis-and-effective-treatment/

  Tytölle tuli vakavia oireita HPV-rokotteen ja Tdap-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/gardasil-when-will-our-nightmare-end/

  Tyttö sai vakavia vaurioita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/new-zealand-gardasil-survivor/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. Lymfadeniitti BCG-rokotuksen jälkeen:
  Caglayan S1, Yegin O, Kayran K, Timocin N, Kasirga E, Gun M. Is medical therapy effective for regional lymphadenitis following BCG vaccination? Am J Dis Child. 1987 Nov;141(11):1213-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3673975

  Märkiviä alueellisia lymfadeniitteja BCG-rokotuksen jälkeen:
  Caglayan S1, Arikan A, Yaprak I, Aksoz K, Kansoy S. Management of suppuration in regional lymph nodes secondary to BCG vaccination. Acta Paediatr Jpn. 1991 Dec;33(6):699-702.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1801547

  Märkivät adeniitit BCG-rokotusten jälkeen:
  Banani SA1, Alborzi A. Needle aspiration for suppurative post-BCG adenitis. Arch Dis Child. 1994 Nov;71(5):446-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7826118

  Paikalliset ja alueelliset haittavaikutukset BCG-SSI-rokotuksen jälkeen:
  Dommergues MA1, de La Rocque F, Guy C, Lécuyer A, Jacquet A, Guérin N, Fagot JP, Boucherat M, d’Athis P, Cohen R. Local and regional adverse reactions to BCG-SSI vaccination: a 12-month cohort follow-up study. Vaccine. 2009 Nov 23;27(50):6967-73. doi: 10.1016/j.vaccine.2009.09.073. Epub 2009 Oct 1.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19800440

  BCG-rokotteiden haittavaikutukset terveillä ja immunosuppressoiduilla alle kuusivuotiailla lapsilla:
  Romanus V1, Fasth A, Tordai P, Wiholm BE. Adverse reactions in healthy and immunocompromised children under six years of age vaccinated with the Danish BCG vaccine, strain Copenhagen 1331: implications for the vaccination policy in Sweden. Acta Paediatr. 1993 Dec;82(12):1043-52.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8155923

  Osteiitti vastasyntyneillä BCG-rokotteiden jälkeen:
  Kröger L1, Brander E, Korppi M, Wasz-Höckert O, Backman A, Kröger H, Launiala K, Katila ML. Osteitis after newborn vaccination with three different Bacillus Calmette-Guérin vaccines: twenty-nine years of experience. Pediatr Infect Dis J. 1994 Feb;13(2):113-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8190535

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteiitti:
  Kröger L1, Korppi M, Brander E, Kröger H, Wasz-Höckert O, Backman A, Rapola J, Launiala K, Katila ML. Osteitis caused by bacille Calmette-Guérin vaccination: a retrospective analysis of 222 cases. J Infect Dis. 1995 Aug;172(2):574-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7622909

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteiitti:
  Castro-Rodríguez JA1, González R, Girardi G. Osteitis caused by bacille Calmette-Guérin vaccination: an emergent problem in Chile? Int J Tuberc Lung Dis. 1997 Oct;1(5):417-21.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9441095

  Ihmisen papilloomavirus ei ole tärkein syy premalignisiin ja pahanlaatuisiin kohdunkaulan muutoksiin suistoalueella Egyptissä:
  Thabet M, Hemida R, Hasan M, Elshamy M, Elfaraash M, Emam M. Human papillomavirus (HPV) is not the main cause of preinvasive and invasive cervical cancer among patients in Delta Region, Egypt.J Exp Ther Oncol. 2014;10(4):247-53.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25509977

  Hypoteesi: HPV-rokote-oireyhtymä.
  Martínez-Lavín M1. Hypothesis: Human papillomavirus vaccination syndrome–small fiber neuropathy and dysautonomia could be its underlying pathogenesis. Clin Rheumatol. 2015 Jul;34(7):1165-9. doi: 10.1007/s10067-015-2969-z. Epub 2015 May 20.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25990003

  Ortostaattinen intoleranssi ja posturaalinen takykardia oireyhtymä epäiltyinä HPV-rokotuksen haittavaikutuksina:
  Brinth LS1, Pors K1, Theibel AC1, Mehlsen J2. Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus. Vaccine. 2015 May 21;33(22):2602-5. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.03.098. Epub 2015 Apr 14.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882168

  HPV-rokotteen epäiltyjä sivuvaikutuksia:
  Brinth L1, Theibel AC, Pors K, Mehlsen J. Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine. Dan Med J. 2015 Apr;62(4):A5064.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25872549

  Posturaalinen takykardia oireyhtymä HPV-rokotuksen jälkeen:
  Blitshteyn S1. Postural tachycardia syndrome following human papillomavirus vaccination. Eur J Neurol. 2014;21(1):135-9. doi: 10.1111/ene.12272. Epub 2013 Sep 16.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24102827

  Hoitoja HPV-rokotteen aiheuttamiin vaurioihin:
  http://sanevax.org/preliminary-development-of-treatment-for-hpv-vaccine-injured-girls/

  HPV-rokotteet heikentävät luonnollista immuniteettia ja aiheuttavat autoimmuunisairauksia:
  http://sanevax.org/cervarix-an-m-cell-specific-targeted-mucosal-vaccine/

  Tytölle tuli vakavia oireita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/new-gardasil-horror-story-from-the-uk/

  Tytöt ovat saaneet vakavia oireita HPV-rokotteesta Tšekissä:
  http://sanevax.org/hpv-vaccine-survivors-in-the-czech-republic/

  Ranskassa ei luoteta rokotteisiin. Vuonna 2005 58 % lääkäreistä kyseenalaisti rokotteiden hyödyn:
  http://foodmatters.tv/content/france-opting-out-of-vaccines

  Kanadassa suoritettiin alkuperäisväestön kansanmurhaa rokotteilla:
  http://canadiangenocide.nativeweb.org/vaccination_genocide.html

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 15. BCG-rokotuksen aiheuttama osteiitti:
  Marík I1, Kubát R, Filipský J, Galliová J. Osteitis caused by BCG vaccination. J Pediatr Orthop. 1988 May-Jun;8(3):333-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3284907

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteiitti:
  Marcelino F1, Vasconcellos G, Almeida A, Pereira F, Rodrigues F, Dias JA. [The Calmette-Guérin bacillus (BCG). An agent to consider in pediatric infection]. [Article in Portuguese] Acta Med Port. 1996 Oct-Dec;9(10-12):397-400.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9254541

  BCG-rokotteiden aiheuttamat osteiitit ja muut komplikaatiot:
  Böttiger M, Romanus V, de Verdier C, Boman G. Osteitis and other complications caused by generalized BCG-itis. Experiences in Sweden. Acta Paediatr Scand. 1982 May;71(3):471-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6753476

  Osteiitti BCG-rokotuksen komplikaationa:
  Koyama A1, Toida I, Nakata S. [Osteitis as a complication of BCG vaccination]. [Article in Japanese] Kekkaku. 2009 Mar;84(3):125-32.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19364044

  BCG-rokotukseen liittyvät osteomyeliitit/osteiitit Taiwanissa:
  Chiu NC, Lin MC, Lin WL, Wang SY, Chi H, Huang LM, Tang RB, Huang YC, Liu CC, Huang FY, Lin TY. Mycobacterium bovis BCG-associated osteomyelitis/osteitis, Taiwan. Emerg Infect Dis. 2015 Mar;21(3):539-40. doi: 10.3201/eid2103.140789.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695272

  BCG-rokotusten aiheuttamat komplikaatiot Taiwanissa:
  Jou R, Huang WL, Su WJ. Tokyo-172 BCG vaccination complications, Taiwan. Emerg Infect Dis. 2009 Sep;15(9):1525-6. doi: 10.3201/eid1509.081336.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19788832

  BCG-rokotteiden aiheuttamat osteiitit:
  Kamaeva NG, Chugaev IuP, Grinberg LM, Anisimova NA, Golubeva TV, Kamaev EIu. [Clinical and epidemiological features of tuberculosis ostitis in BCG-vaccinated children]. [Article in Russian] Probl Tuberk Bolezn Legk. 2009;(1):16-20.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19253678

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteiitti:
  van Zeben W, Wagenvoort MM. [Tuberculous osteitis due to BCG]. [Article in Dutch] Ned Tijdschr Geneeskd. 1980 Oct 18;124(42):1765-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001259

  Olkaluun osteomyeliitti BCG-rokotuksen komplikaationa:
  Segal S1, Pollard AJ, Watts C, Wainwright A, Lalvani A, Connell J. Osteomyelitis of the humerus complicating BCG vaccination. Arch Dis Child. 2006 Mar;91(3):244.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16492888

  Osteomyeliitti BCG-rokotuksen myöhäisenä komplikaationa:
  Kühner U, Gekle D. [BCG osteomyelitis. Late complication of BCG vaccination]. [Article in German] MMW Munch Med Wochenschr. 1975 Jan 10;117(2):69-70.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/804628

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteiitti:
  Szabó L, Szabó M, Pálvölgyi A, Salamon A. [BCG osteitis]. [Article in Hungarian] Orv Hetil. 1988 Oct 9;129(41):2203-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3186239

  Imusolmukkeiden kuolio BCG-rokotusten jälkeen pikkulapsilla:
  Zapaśnik-Kobierska MH, Buraczewska M, Rajtar-Leontiew Z. Caseation of lymph nodes in infants after intracutaneous BCG vaccination with original French vaccine. Pol Med J. 1971;10(1):85-91.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4995671

  Imusolmukkeiden kuolio BCG-rokotusten jälkeen pikkulapsilla:
  Zapaśnik-Kobierska MH, Buraczewska M, Rajtar-Leontiew Z. [Caseation of lymph nodes in infants after intracutaneous vaccination with original French BCG vaccine].[Article in Polish] Pediatr Pol. 1970 Aug;45(8):923-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4918878

  Märkivä lymfadeniitti BCG-rokotuksen jälkeen vastasyntyneellä:
  Fahim S, el-Alamy M, Asaad F. ”BCG”-vaccine studies suppurative lymphadenitis following intradermal B.C.G. vaccination of the newborn. J Egypt Public Health Assoc. 1972;47(2):106-13.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4558336

  Miehen ulosteesta löydettiin poliovirusta, joka oli peräisin rokotteesta, jonka hän sai lapsena 28 vuotta sitten. Virus oli mutatoitunut vaarallisempaan muotoon:
  Dunn G1, Klapsa D1, Wilton T1, Stone L1, Minor PD1, Martin J1. Twenty-Eight Years of Poliovirus Replication in an Immunodeficient Individual: Impact on the Global Polio Eradication Initiative. PLoS Pathog. 2015 Aug 27;11(8):e1005114. doi: 10.1371/journal.ppat.1005114. eCollection 2015.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26313548

  http://www.bbc.com/news/health-34082627

  Rokotteesta peräisin olevat poliovirukset:
  Burns CC1, Diop OM2, Sutter RW2, Kew OM1. Vaccine-derived polioviruses. J Infect Dis. 2014 Nov 1;210 Suppl 1:S283-93. doi: 10.1093/infdis/jiu295.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25316847

  Useat tytöt Tanskassa ovat saaneet vakavia oireita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/gardasil-firestorm-in-denmark/

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/koreys-gardasil-story-if-i-could-turn-back-time/

  Tytöt ovat saaneet vakavia oireita HPV-rokotteesta Keski- ja Etelä-Amerikassa:
  http://sanevax.org/hpv-vaccines-updates-from-central-and-south-america/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 16. BCG-rokotuksen komplikaatiot:
  Mande R, Fillastre C, Pinelli L. [Complications of B.C.G. vaccination]. [Article in French] Ann Pediatr (Paris). 1976 Mar 2;23(3):219-25.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16104231

  BCG-rokotuksen komplikaatiot:
  Kozishkurt PP, Stratienko AS, Kononova BS, Danilova AI. [Complications after intradermal BCG vaccination]. [Article in Russian] Probl Tuberk. 1974;(11):83-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4449855

  Paikalliset imusolmukkeet ja BCG-rokotuksen jälkeiset viivästyneet allergiat:
  Halász S. [Regional BCG lymph nodes and delayed postvaccination allergy]. [Article in Hungarian] Orv Hetil. 1973 Apr 1;114(13):734-7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4694795

  Imusolmukkeiden turvotusta BCG-rokotuksen jälkeen:
  Prugberger E. [Hilar lymph node swelling as a reaction to BCG-hypersensitivity (author’s transl)]. [Article in German] Z Erkr Atmungsorgane. 1977;147(1):51-6.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/868134

  BCG-rokotuksen aiheuttama lymfadeniitti lapsella:
  Jakubíková J1, Trupl J, Nevická E, Drdos M, Zitnan D, Hrusovská F. Child’s tuberculous lymphadenitis with fistula evoked by the BCG stem. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1996 Sep;37(1):85-90.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8884411

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteoiitti:
  Schulze W1. [BCG osteitis]. [Article in German] Pneumologie. 1990 Feb;44 Suppl 1:484-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2367443

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti ja polvinivelen tulehdus pienellä lapsella:
  Marík I, Kubát R, Slosárek M. [BCG osteomyelitis and gonitis in a small child].[Article in Czech] Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 1984 Dec;51(6):495-503.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6524243

  BCG-rokotuksen aiheuttama osteomyeliitti ja nivelrikko:
  Blaha J, Karpas K. [BCG osteomyelitis and osteoarthritis]. [Article in Czech] Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 1986 Apr;53(2):164-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3716734

  Pikkulapsen ruumiinavauksessa löydettiin sattumalta oireeton maksan granulooma, joka johtui todennäköisesti BCG-rokotuksesta:
  Tajima Y1, Takagi R, Nakajima T, Kominato Y. An infant with asymptomatic epatic granuloma probably caused by bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccination found incidentally at autopsy: a case report. Cases J. 2008 Nov 20;1(1):337. doi: 10.1186/1757-1626-1-337.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19019255

  BCG-rokotusten jälkeiset granuloomat:
  Emile JF1, Patey N, Altare F, Lamhamedi S, Jouanguy E, Boman F, Quillard J, Lecomte-Houcke M, Verola O, Mousnier JF, Dijoud F, Blanche S, Fischer A, Brousse N, Casanova JL. Correlation of granuloma structure with clinical outcome defines two types of idiopathic disseminated BCG infection. J Pathol. 1997 Jan;181(1):25-30.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9071999

  Haavainen vaurio BCG-rokotuksen pistoskohdassa lapsella, joka sairastaa Kawasakin tautia:
  Kuniyuki S1, Asada M. An ulcerated lesion at the BCG vaccination site during the course of Kawasaki disease. J Am Acad Dermatol. 1997 Aug;37(2 Pt 2):303-4.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9270532

  BCG-rokotteen sisältämän natriumglutamaatin aiheuttama granulooma vauvalla:
  Chiu YK1, Huang CC, Jeng J, Shiea J, Chen WJ. Foreign body granuloma caused by monosodium glutamate after BCG vaccination. J Am Acad Dermatol. 2006 Aug;55(2 Suppl):S1-5.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16843115

  Ei ole todisteita siitä, että HPV-rokotukset vähentäisivät HPV:n esiintyvyyttä:
  Groner JA1, Harris GD, Harper DM. Reduction in HPV prevalence–no evidence to support HPV vaccination reduces HPV prevalence. J Infect Dis. 2014 Apr 15;209(8):1302-4. doi: 10.1093/infdis/jit836. Epub 2013 Dec 23.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24368836

  HPV-infektiot ovat yleisiä naispuolisten yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa Pohjois-Brasiliassa:
  Vieira RC1, Monteiro Jdo S2, Manso EP2, Dos Santos MR3, Tsutsumi MY4, Ishikawa EA1, Ferrari SF5, Lima KV6, de Sousa MS1. Prevalence of type-specific HPV among female university students from northern Brazil. Infect Agent Cancer. 2015 Jul 22;10:21. doi: 10.1186/s13027-015-0017-x. eCollection 2015.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26203300

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/gardasil-in-italy-my-daughters-two-year-battle-with-new-medical-conditions/

  Ortomolekulaarinen hoito HPV-rokotteen haittavaikutuksiin:
  http://orthomolecular.org/resources/omns/v11n05.shtml

  Onko krooninen väsymysoireyhtymä/myalginen enkefalomyeliitti sopiva diagnoosi potilaille, joiden epäillään saaneen haittavaikutuksia HPV-rokotteesta?
  http://sanevax.org/is-chronic-fatigue-syndromemyalgic-encephalomyelitis-a-relevant-diagnosis-in-patients-with-suspected-side-effects-to-human-papilloma-virus-vaccine/

  Jääkiekkojoukkue Edmonton Oilersin kaikki pelaajat saivat influenssarokotteen. Tämän jälkään pelaajat alkoivat yksi toisensa jälkeen sairastua influenssaan:
  http://www.edmontonsun.com/2015/11/20/edmonton-oilers-snapshots-flu-virus-still-circulatingkinkaid-stepping-updevils-exceeding-expectations

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 17. Toistuvia, useita punoittavia ihonalaisia kyhmyjä vauvan jalassa BCG-rokotuksen jälkeen:
  Inoue T1, Fukumoto T, Ansai S, Kimura T. Erythema induratum of Bazin in an infant after Bacille Calmette-Guerin vaccination. J Dermatol. 2006 Apr;33(4):268-72.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16674792

  Ihovaurioita BCG-rokotuksen jälkeen vauvalla:
  Takada T1, Yamashita T, Sato M, Kawakami Y, Tominaga A, Ono I, Jimbow M, Tsutsumi H, Jimbow K. Papulonecrotic tuberculid-like eruptions after Bacille Calmette-Guerin vaccination. J Dermatol. 2007 Mar;34(3):183-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291299

  Poliorokotteen saanut lapsi sairastui paralyyttiseen polioon:
  Desai S1, Diener T2, Tan BK3, Lowry Nj4, Talukdar C5, Chrusch W6, Wiebe S7. An unusual case of vaccine-associated paralytic poliomyelitis. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2014 Jul;25(4):227-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25285130

  Rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio Valko-Venäjällä:
  Samoilovich EO1, Feldman EV, Yermalovich MA, Protas II, Titov LP. Vaccine-associated paralytic poliomyelitis and other diseases with acute flaccid paralysis syndrome in Belarus. Cent Eur J Public Health. 2003 Dec;11(4):213-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14768785

  Paralyyttinen polio Venäjällä 1998 – 2005:
  Ivanova OE, Eremeeva TP, Leshchinskaia EV, Korotkova EA, Iakovenko ML, Cherniavskaia OP, Cherkasova EA, Dragunskaia EM, Dekonenko EP, Martynenko IN, Krasnoproshina LI, Sorokina MP. [Paralytic poliomyelitis in Russian Federation in 1998-2005]. [Article in Russian] Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol. 2007 Sep-Oct;(5):37-44.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18038545

  Oraaliseen poliorokotteeseen liittyvät haittavaikutukset Brasiliassa:
  Friedrich F1. Rare adverse events associated with oral poliovirus vaccine in Brazil. Braz J Med Biol Res. 1997 Jun;30(6):695-703.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9292105

  Genomisia muutoksia poliorokotekannoissa:
  Friedrich F1. Genomic modifications in Sabin vaccine strains isolated from vaccination-associated cases, healthy contacts and healthy vaccinees. Acta Virol. 1996 Jun;40(3):157-70.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8891097

  Polioviruksen yhdistelmäkantoja rokotteeseen liittyvässä paralyyttisessä poliossa Brasiliassa:
  Friedrich F1, Da-Silva EF, Schatzmayr HG. Type 2 poliovirus recombinants isolated from vaccine-associated cases and from healthy contacts in Brazil. Acta Virol. 1996 Feb;40(1):27-33.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8886095

  Rokotteet voivat tehdä viruksista vaarallisempia:
  Boots M1. The Need for Evolutionarily Rational Disease Interventions: Vaccination Can Select for Higher Virulence. PLoS Biol. 2015 Aug 25;13(8):e1002236. doi: 10.1371/journal.pbio.1002236. eCollection 2015.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26305571

  Äkillinen suolistotulehdus tytöllä, jolta löydettiin rokotteesta peräisin oleva (human-bovine double reassortant G1P[8]) rotavirus:
  Hemming M1, Vesikari T. Detection of rotateq vaccine-derived, double-reassortant rotavirus in a 7-year-old child with acute gastroenteritis. Pediatr Infect Dis J. 2014 Jun;33(6):655-6. doi: 10.1097/INF.0000000000000221.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24326415

  Rokotteesta peräisin olevaa rotavirusta immunokompetenteilla lapsilla, joilla on rotavirus gastroenteriitti:
  Boom JA1, Sahni LC, Payne DC, Gautam R, Lyde F, Mijatovic-Rustempasic S, Bowen MD, Tate JE, Rench MA, Gentsch JR, Parashar UD, Baker CJ. Symptomatic infection and detection of vaccine and vaccine-reassortant rotavirus strains in 5 children: a case series. J Infect Dis. 2012 Oct;206(8):1275-9. Epub 2012 Aug 7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22872730

  Rokotteesta peräisin olevaa rotavirusta pikkulapsilla, joilla on rotavirus gastroenteriitti:
  Than VT1, Jeong S, Kim W. Characterization of RotaTeq® vaccine-derived rotaviruses in South Korean infants with rotavirus gastroenteritis. J Med Virol. 2015 Jan;87(1):112-6. doi: 10.1002/jmv.23975. Epub 2014 May 9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24817171

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/gardasil-we-thought-it-was-the-right-choice/

  Opiskelijatytöt saivat kohtauksia HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/kells-students-seizures-after-hpv-vaccine/

  Tytölle tuli HPV-rokotteen jälkeen rintakipuja, näköhäiriöitä, ei-epileptisiä kohtauksia, alhainen verenpaine, vatsan ja ohutsuolen tulehdus sekä refluksi. Lisäksi hän on väsynyt eikä hänellä ole energiaa:
  http://sanevax.org/i-want-my-daughters-life-back-the-way-it-was-before-gardasil/

  HPV-rokote ei ole sen paremmin turvallinen kuin tehokaskaan:
  http://sanevax.org/hpv-vaccine-is-neither-safe-nor-effective/

  Tyttö sai vakavia vaurioita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/gardasil-an-experience-no-child-should-have-to-go-through/

  Tyttö sai vakavia vaurioita HPV-rokotteesta:
  http://sanevax.org/gardasil-destroyed-and-abandoned/

  Rokotteet, naudan spongiforminen enkefalopatia ja Creutzfeldt-Jacobin tauti:
  http://www.vaccineriskawareness.com/Vaccines-BSE-and-vCJD

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 18. Rokotteesta johdettuja polioviruksia jätevedessä Slovakiassa:
  Hovi T1, Savolainen-Kopra C, Smura T, Blomqvist S, Al-Hello H, Roivainen M. Evolution of type 2 vaccine derived poliovirus lineages. Evidence for codon specific positive selection at three distinct locations on capsid wall. PLoS One. 2013 Jun 28;8(6):e66836. doi: 10.1371/journal.pone.0066836. Print 2013.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840537

  Polioviruksen yhdistelmäkanta lapsella, jolla on rokotteeseen liittyvä paralyyttinen polio:
  Martín J1, Samoilovich E, Dunn G, Lackenby A, Feldman E, Heath A, Svirchevskaya E, Cooper G, Yermalovich M, Minor PD. Isolation of an intertypic poliovirus capsid recombinant from a child with vaccine-associated paralytic poliomyelitis. J Virol. 2002 Nov;76(21):10921-8.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12368335

  Poliorokotteeseen liittyvät riskit:
  Pliaka V1, Kyriakopoulou Z, Markoulatos P. Risks associated with the use of live-attenuated vaccine poliovirus strains and the strategies for control and eradication of paralytic poliomyelitis. Expert Rev Vaccines. 2012 May;11(5):609-28. doi: 10.1586/erv.12.28.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22827246

  Poliorokotteen poliokannat monistuvat ihmisen suolistossa ja erittyvät useita viikkoja rokotuksen jälkeen:
  Minor P1. Vaccine-derived poliovirus (VDPV): Impact on poliomyelitis eradication. Vaccine. 2009 May 5;27(20):2649-52. doi: 10.1016/j.vaccine.2009.02.071. Epub 2009 Mar 3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19428874

  Rokotteesta johdettujen poliovirusten eristämistä Slovakiassa:
  Cernáková B1, Sobotová Z, Rovný I, Bláhova S, Roivainen M, Hovi T. Isolation of vaccine-derived polioviruses in the Slovak Republic. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2005 Jun;24(6):438-9.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15931456

  Rokotteesta peräisin olevia polioviruksia eristetty jätevedestä ja jokivedestä Japanissa:
  Yoshida H1, Horie H, Matsuura K, Miyamura T. Characterisation of vaccine derived polioviruses isolated from sewage and river water in Japan. Lancet. 2000 Oct 28;356(9240):1461-3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11081527

  Rokotteesta peräisin olevia polioviruksia eristetty jätevedestä ja jokivedestä Japanissa:
  Matsuura K1, Ishikura M, Yoshida H, Nakayama T, Hasegawa S, Ando S, Horie H, Miyamura T, Kitamura T. Assessment of poliovirus eradication in Japan: genomic analysis of polioviruses isolated from river water and sewage in toyama prefecture. Appl Environ Microbiol. 2000 Nov;66(11):5087-91.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11055968

  Rokotteesta peräisin olevia polioviruksia jätevedessä Japanissa:
  Horie H1, Yoshida H, Matsuura K, Miyazawa M, Wakabayashi K, Nomoto A, Hashizume S. Isolation of vaccine-derived type 1 polioviruses displaying similar properties to virulent wild strain Mahoney from sewage in Japan. J Med Virol. 2002 Nov;68(3):445-51.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12226835

  Rokotteesta peräisin olevia polioviruksia jätevedessä Japanissa:
  Horie H1, Yoshida H, Matsuura K, Miyazawa M, Ota Y, Nakayama T, Doi Y, Hashizume S. Neurovirulence of type 1 polioviruses isolated from sewage in Japan. Appl Environ Microbiol. 2002 Jan;68(1):138-42.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11772619

  Rokotteesta peräisin olevaa poliovirusta jätevedessä Virossa:
  Al-Hello H1, Jorba J, Blomqvist S, Raud R, Kew O, Roivainen M. Highly divergent type 2 and 3 vaccine-derived polioviruses isolated from sewage in Tallinn, Estonia. J Virol. 2013 Dec;87(23):13076-80. doi: 10.1128/JVI.01174-13. Epub 2013 Sep 18.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24049178

  Rokotteesta peräisin olevaa poliovirusta jätevedessä Virossa:
  Blomqvist S1, Savolainen C, Laine P, Hirttiö P, Lamminsalo E, Penttilä E, Jöks S, Roivainen M, Hovi T. Characterization of a highly evolved vaccine-derived poliovirus type 3 isolated from sewage in Estonia. J Virol. 2004 May;78(9):4876-83.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15078968

  Rokotteesta peräisin olevaa poliovirusta jätevedessä Slovakiassa:
  Hovi T1, Paananen A, Blomqvist S, Savolainen-Kopra C, Al-Hello H, Smura T, Shimizu H, Nadova K, Sobotova Z, Gavrilin E, Roivainen M. Characteristics of an environmentally monitored prolonged type 2 vaccine derived poliovirus shedding episode that stopped without intervention. PLoS One. 2013 Jul 31;8(7):e66849. doi: 10.1371/journal.pone.0066849. Print 2013.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23935826

  15 lasta kuoli rokotteiden jälkeen Syyriassa:
  http://news.yahoo.com/airstrikes-central-syrian-city-kill-nearly-50-070224077.html

  Arvostettu rokotetutkimuslaboratorio jäi kiinni apinoiden kiduttamisesta tieteen nimissä:
  http://www.naturalnews.com/051167_animal_research_Galveston_lab_cruelty.html

  Vesirokkorokote kaksinkertaistaa riskin sairastua vyöruusuun:
  http://www.naturalhealth365.com/chickenpox-vaccine-shingles-virus-1566.html

  Big Pharma kieltäytyy kertomasta totuutta poliosta:
  http://www.naturalnews.com/051178_Polio_virus_Big_Pharma_manufactured_epidemics.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 19. Maassamme yleissairaudeksi tullutta diabetesta sairastaa niin monet, ettei sen esiintyvyydessä ilmenevien kasaantumisten sattuminen juurikin rokotteiden antamisen jälkeen ole voinut jäädä huomaamatta tutkijoilta, sen osoittaa hyvin sekin että ollaan lopetettu puhumasta ennen yleisestikin tiedetty taudin rokoteyhteys. Kun kyse on suuresta rahasta, ei ketään potilaan elämänlaatu kiinnostamaan, komplikaatioiden ehkäisy ja jopa paraneminen sipulikasveista uutettu la benfotiamiinilla on rikolliseksi vaiettu samalla kun saanti on vaikeudesta julistamaan tuote lääkkeenkaltaisen sitten, jotta se saatu pois luonnontuotevalikoimasta ja pidettyä poissa lääketutkimuksesta. Itse osallistuneena insuliinin ihmiskokeisiin ja luultavasti ainoina elossaolevana tuosta joukosta tuskallisen läheistä tietoa taudin hoidon tasosta ja vallankumous puutteista.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat