Anne Ukkonen: Tutkimattomat ovat THL:n tiet

Suomessa on ollut vuodesta 2003 lähtien voimassa tartuntatautilaki (583/1986), joka velvoittaa kunnat järjestämään pakolliset rokotukset sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä (12§).

Jos piikkiä ei lihaansa halua, luetaan se terveydensuojelurikkomukseksi, josta voi seurata joko vangitseminen, sakkoa tai eristäminen.

Tällainen lakipykälä, jonka turvin ihminen voidaan pakottaa ottamaan rokote, jonka sisällöstä tai turvallisuudesta ei välttämättä ole minkäänlaista informaatiota, on vastoin YK:n ihmisoikeusjulistuksen pykäliä 1, 2, 5, 9 ja 12.

Lisäksi pakkorokottaminen on vastoin Suomen ja 140 muun sivistysvaltion allekirjoittamaa Nurnbergin sopimusta, jossa kansanmurhan kieltävän lain kohdalla todetaan: Minkäänlaisia lääketieteellisiä toimenpiteitä ei saa tehdä kertomatta potilaalle kaikista mahdollisista sivuvaikutuksista ja haitoista eikä ilman potilaan tai hänen edustajansa kirjallista suostumusta.

Viime vuonna Pandemrix-rokotetta markkinoitiin jokaiselle riskiryhmälle turvallisena, vaikka mitään tutkimusnäyttöä tai testejä ei oltu sen osalta tehty raskaana oleville naisille. Tämä käy ilmi myös Pandemrixin tuoteselosteesta, jossa todetaan aivan selvästi: Tällä hetkellä ei ole tietoja Pandemrixin käytöstä raskauden aikana.

Tästäkin huolimatta rokotetta paukutettiin iloisesti pahaa aavistamattomien odottavien äitien käsivarteen.

•••

Mutta kenen käsissä päätös pakkorokotuksista sitten oikein on? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietenkin. Siinä vasta laitos, jonka luotettavuutta ja tutkimuksien puolueettomuutta ei ole tarvetta epäillä. Miksi ihmeessä kyseenalaistaa organisaatio, joka saa rahoituksen rokotetutkimuksiinsa samoilta lääketehtailta, joilta se rokotteet ostaa?

Piikityksen ottaneita huojentanee myös tieto siitä, että vastuu mahdollisista rokotteen aiheuttamista sivuvaikutuksista on vain heillä itsellään, ei rokotetta valmistaneella yhtiöllä. Jos siis näkö alkaa heittää ja jalat pettää alta, on turha mennä lääkärin luo itkemään ja valittamaan Guillan-Barrén oireyhtymästä. Vika on silloin omassa kehossasi, joka ei jostain kumman syystä halua vastaanottaa elohopeaa, abortoitujen sikiöiden soluja, formaldehydiä tai sterilisoivaa ja veri-aivoesteen läpäisevää polysorbaatti-80:tä.

Emme saisi myöskään syytellä itse rokotteiden valmistajia, sillä kyllähän heilläkin on oikeus pieniin inhimillisiin virheisiin. Liekö lääketehdas Baxterin laboratorion telkkarista tullut jokin todella huvittava mainos keväällä 2009, kun hupsistaheijaa heiltä sekoittuivat epähuomiossa elävät H3N2 (influenssavirus) ja H5N1(lintuvirus) keskenään.

•••

No sattuuhan noita mokia, mutta pitikö sitten jonkun näsäviisaan tsekkiläisen Biotest-yhtiön työntekijän mennä tappamaan monta kymmentä tervettä frettiä testaamalla niihin kyseistä rokotesekoitusta. Onneksi kuitenkin jutun rikostutkinta lopetettin, sillä olisihan se ollut törkeää määrärahojen haaskausta tutkia rokotetta, joka olisi voinut aiheuttaa monen miljoonan ihmisen kuoleman. Kai frettiparkoja sentään kunnioitettiin jälkeenpäin muistotilaisuudella?

Joten aivan turhaan päätäsi vaivaat, jos vielä mietit sikainfluenssa – tai muun rokotteen ottamista. THL kyllä tekee päätöksen puolestasi, vaikka kuuluisitkin siihen säälittävään ihmisryhmään, joka ei vaan yksinkertaisesti osaa tehdä oikeaa ratkaisua terveytensä puolesta.

On aina yhtä ihanaa todeta asuvansa maassa, jossa päätösvalta omasta ruumiista ei ole itsellä, vaan rahoituksensa lääkeyhtiöiltä saavalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Kiitos siitä!

4 kommenttia

 1. Tahdosta riippumaton hoito on itseasiassa ollut laissa jo 1986 saakka.

  Lakimuutoksesta ja sen valmistelusta voi lukea eduskunnan sivuilta: http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+30/2003&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

  Lainaus:”

  Esityksen pääasiallinen sisältö

  – Esityksen mukaan tartuntatautilaissa säädettäisiin voimassa olevia säännöksiä tarkemmin tartuntatauti-ilmoituksen tekemisestä, ilmoituksiin sisällytettävistä ja tartuntatautirekisteriin talletettavista tiedoista sekä rekistereihin talletettujen tietojen säilyttämisestä.

  – Laissa mahdollistettaisiin lisäksi tunnistetietojen liittäminen ilmoituksiin nykyistä laajemmin siten, että tunnistetiedot liitettäisiin myös laboratorioiden muita mikrobilöydöksiä kuin yleisvaarallisten ja ilmoitettavien tartuntatautien mikrobilöydöksiä koskeviin ilmoituksiin.

  – Laboratorioiden ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi myös siten, että laista ilmenisi velvoite liittää ilmoituksiin eräissä tapauksissa paitsi näytteitä myös mikrobikantoja. ”

  En oikein ymmärrä, että mitä kohtaa Anne Ukkola ei lakitekstissä ymmärrä? Kai sinä suomea osaat lukea?

  Laissahan sanotaan:
  ” – – sellaisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, joka voi saada aikaan huomattavaa vahinkoa väestön tai sen osan terveydelle, taikka muusta terveydenhoidollisesti tärkeästä syystä (12§).”

  Tämähän on ihan järkevää toimintaa. Jos meille iskisi joku vakava ja herkästi leviävä infektiotauti, niin miksi valtion väestö pitäisi riskeerata sillä, että annetaan muutaman sekopään heilua vapaasti kaupungilla sairastuneena tartuttamassa muita?

  Oletko edes lukenut YK:n ihmisoikeuksien julistusta? http://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeuksien_yleismaailmallinen_julistus

  ”1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”
  – Vapaana syntyminen ei tarkoita, että ihmisen ei tarvitsisi noudattaa valtion lakeja
  – Tasavertaisuus oikeuksiltaan tarkoittaisi, että kaikki ottaisivat sen mahdollisen pakollisen rokotteen

  ”2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

  Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.”
  – Syrjinnän vastainen artikla, ei liity millään lailla rokotuksiin

  ”5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.”
  – Ihanko vakavissasi rinnasta rokottamisen kidutukseen tai epäinhimilliseen kohteluun? Ai mutta kyllähän sä siteraat oikein kansanmurhan pykäliä Nurnbergista… ei hyvää päivää.

  Sitten kaksi toisiaan lähellä olevaa artiklaa:

  ”9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.”
  – Paino sanalla MIELIVALTAISESTI – suomenkin perustuslaissa on pykälä 7§, jossa on lause:

  ”Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. ”
  – Huomaatko tuon kohdan ” – – ILMAN LAISSA SÄÄDETTYÄ PERUSTETTA”? Väestöä uhkaava tartuntatauti on tämänkaltainen laissa säädetty peruste.

  Onko Anne Ukkolan mielestä ”mielivaltainen” ja ”laissa säädetty peruste” sama asia?

  ”12. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.”
  – Edelleen kehottaisin huomioimaan sanan MIELIVALTAISESTI.

  Aika surkeaa tekstiä Anne Ukkolalta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. re 12. artikla: oletko tutustunut uusiin suomalaisiin lakiesityksiin, joissa mahdollistetaan salakuuntelu, laitteiden takavarikot jne?

  Oletko tutustunut European Investigation Orderiin (EIO), European Arrest Warrant´iin (EAW) jne?

  Oletko tiennyt, että meneillään on WHO:n Rokotusten vuosikymmen-kampanja (Decade of the Vaccines; rahoittaja mm. Bill & Melinda Gates-säätiö)
  WHO:n 7. tammikuuta julkaistu raportti käsittelee mm. rokotteiden menekin globaalia lisäämistä (sanoilla marketing strategy, business plan, popular demand jne). Raportissa myös kerrotaan tuhkarokon ja polion lisääntyneen hyvän rokotuskattavuuden Euroopassa. Pääasiassa rokotetuilla.
  WHO:n ratkaisu: rokotetaan lisää.

  No, sivuhuomautusten jälkeen asiaan: Anne Ukkolan pointti on käsittääkseni se, että onko kehomme omamme jos valtio saa päättää sen käsittelystä/kehon tarvitsemista toimenpiteistä? Nähdäkseni ihan aiheellinen kysymys.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Hyvän rokotuskattavuuden euroopassa polion ja tuhkarokon lisääntyminen voi ihan kuule johtua siitä, että jotkut valopäät ovat saaneet päähänsä etteivät he tahdo enää rokottaa lapsiaan. Samaahan tapahtuu jenkeissä tällä hetkellä jossa hinkuyskätapaukset ovat nousseet korkeimmiksi 50 vuoteen – koska vanhemmat eivät rokota lapsiaan rokotehysteerikkojen vouhkaamisen takia.

  Oletko Riikka kuullut ihan tästä tavallisesta rikoslaista? Se on antanut valtiolle ja viranomaisille mahdollisuuden päättää meidän kehomme käsittelystä, salakuuntelusta ja takavarikoista jo vuosikausia – jos tietyt ehdot täyttyvät, kuten jos henkilö on syyllistynyt rikokseen tai on perustellut syyt epäillä moista. Syyttömät ihmiset ovat edelleen hyvin suojassa mielivallalta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat