Tutkimus: tämä kasvi jättää kemoterapian varjoonsa

Perinteisiä kasveja on käytetty jo tuhansia vuosia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, mutta viimein niiden toimivuus on osoitettu tieteellisesti. Millaisia tuloksia tutkimuksista on saatu? Ne voivat olla tehokkaampia kuin kemoterapiassa käytetyt yhdisteet, joilla on vakavia sivuvaikutuksia ja joiden toimivuus on kyseenalainen.

Perinteisten kasvien hyödyntäminen syövän ennaltaehkäisyssä ja jopa hoidossa on yleistymässä. GreenMedInfo.com-sivustolla on suurin avoin tietokanta, johon on koottu yli 3000 tutkimusta, jotka käsittelevät yli 650 luonnonyhdistettä, joilla on syövän kasvua estävä vaikutus. Voit lukea yhdisteistä täältä.

Molecular and Cellular Biochemistry –lehdessä julkaistu uusi tutkimus on antanut viitteitä siitä, että trooppisissa oloissa kasvavan Morinda citrifolian (Noni) lehtien käyttäminen täydentävänä hoitomuotona tai funktionaalisena ravintona voi auttaa keuhkosyövän ennaltaehkäisyssä tai hallinnassa.

Niin ällistyttävältä kuin se kuulostaakin, tutkimuksen mukaan eläinkokeissa noni-lehtiuute pienensi keuhkosyöpäkasvaimen kokoa paremmin kuin kemoterapialääke erlotinibi.

Tutkimuksen mukaan keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti kaikkein tappavin, vuosittain 1,4 miljoonaa ihmistä kuolee siihen. Noin 80 prosenttia keuhkosyöpätapauksista luokitellaan ei-pienisoluisiksi keuhkosyöviksi, eikä tavanomainen kemoterapia tai sädehoito useinkaan tepsi niihin kemo- tai radioresistenssin vuoksi. Selviytymistodennäköisyys on näitä hoitomuotoja käyttäen heikko:

”Kemoterapia ja/tai säteily yleensä epäonnistuu sillä ei-pienisoluisen keuhkosyövän solut ovat luonnostaan vastustuskykyisiä niille. Kemoterapia ei useinkaan auta potilaita, joiden ei-pienisoluinen keuhkosyöpä on edennyt pitkälle. Vaste on vain 20–35 % ja keskimääräinen selviytyvyys on 10-12 kuukautta.”[2]

Eräs yleisimmin käytetyistä kemoterapiassa käytetyistä yhdisteistä keuhkosyövän hoidossa on lääke nimeltä erlotinibi. Lääkkeen turvallisuutta tai kliinistä tehokkuutta ei ole kuitenkaan osoitettu plasebokontrolloiduissa kokeissa. FDA hyväksyi sen käytön, sillä se voi pidentää elinaikaa muutamalla kuukaudella kun sitä käytetään tavanomaisen kemoterapian ohessa. Toinen kemoterapiassa käytetty lääkeaine, ipilimumabi, on 4000 kertaa kultaa arvokkaampaa painoyksikköä kohden. Parhaimmillaan se pidentää pahanlaatuista melanoomaa sairastavan potilaan elinaikaa muutamalla kuukaudella, ja sillä on kuolettavia sivuvaikutuksia. Lue lisää täältä.

Tarvitaan siis turvallisempia ja paremmin toimivia vaihtoehtoja. Viimeisin tutkimus voi käynnistää keskustelua luonnonyhdisteiden käytöstä syövän ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Noni-lehtiuute on ylivoimainen kemoterapiaan verrattuna kahdessa kokeellisessa mallissa

Uudessa tutkimuksessa ”Metastasized lung cancer suppression by Morinda citrifolia (Noni) leaf compared to Erlotinib via anti-inflammatory, endogenous antioxidant responses and apoptotic gene activation,” arvioitiin noni-lehtien makro- ja mikrotason vaikutusta etäpesäkkeitä levittävän keuhkosyövän kehittymiseen sekä solu- että eläinkokeissa verrattuna FDA:n hyväksymään kemoterapialääke erlotinibiin. He käyttivät kahdentyyppisiä keuhkosyöpäsoluja: A549 ihmisen keuhkorakkulan epiteelin basaalisoluja ja hiiren Lewis-keuhkokarsinoomasoluja.

Solututkimuksessa uute ”hillitsi solunjakautumista ja indusoi apoptoosia [ohjelmoitu solukuolema] A549-soluissa (IC50 = 23,47 μg/mL) ja hiiren Lewis-keuhkokarsinoomasoluissa (LL2) (IC50 = 5,50 μg/mL) in vitro, keskeytti syöpäsolun solusyklin G0/G1-vaiheessa ja nosti kaspaasi-3:n ja -8:n pitoisuuksia vaikuttamatta kaspaasi-9:n pitoisuuteen.” Käytännössä noni-lehtiuutteen vaikutus oli samanlainen, mitä voitaisiin odottaa hyvin toimivalta kemoterapialääkkeeltä.

Kaikkein merkillepantavinta oli, että noni-lehtiuute ei ollut myrkyllinen terveille MRC5-keuhkosoluille – toisin kuin kemoterapia tai sädehoito. Suorasukaisemmin sanottuna: kemoterapia ja sädehoito eivät vain saa syöpää leviämään vaan ne voivat muuttaa ei-pahalaatuisista soluista erittäin pahalaatuisia, jopa kantasoluja, jolloin solut eivät kuole ja ne voivat johtaa altistuneen kudoksen kuolemaan.

Tutkimuksessa testattiin seuraavaksi eroja noni-lehtiuutteen ja tavanomaisen kemoterapialääke erlotinibin välillä ei-pienisoluisilla keuhkosyöpäsoluilla hiirikokeissa. Vertailussa hiiriä ruokittiin M. citrifolia –lehtiuutteella (150 ja 300 mg/kg) ja erlotinibillä (50 mg/kg) 21 päivän ajan.

On syytä ottaa huomioon, että noni-lehden etanoliuutteen haitaton annostaso (NOAEL) oraalisesti annosteltuna on 1000 mg/kg, mikä viittaa siihen että käytetty annos on reilusti alle sen, millä saadaan aikaan suurin mahdollinen terapeuttinen vaikutus ja lopputulos. Lisäksi on otettava huomioon että erlotinibi saa jopa 50 % koeryhmän rotista kuolemaan akuuttiin myrkytykseen (LD50) 1000-2000 mg/kg oraalisella annoksella.

Tuloksista kerrottiin seuraavalla tavalla:

”Se kasvatti huomattavasti proapoptoottisen TRP53-geenin ilmenemistä ja alassääteli protumorigeneettisiä geenejä (BIRC5, JAK2/STAT3/STAT5A) hiirten kasvaimissa, kasvatti huomattavasti anti-inflammatorisen IL4:n, IL10:n ja NR3C1:n ekspressiota metastaattisissa keuhko- ja maksasyöpäkudoksissa sekä herkisti NFE2L2-riippuvaista antioksidanttivastetta hapetusvaurioita vastaan. Uute nosti seerumin neutrofiilejä ja laski punasolujen ja hemoglobiinin määrää, solujen tilavuutta ja hemoglobiinikonsentraatiota nisäkkäillä, joilla oli keuhkosyöpä. Se hillitsi tulehdusta ja turvotusta, ylössääteli endogeenistä antioksidanttivastetta ja apoptoottisia geenejä syövän tuhoamiseksi.

Vertailututkimuksen johtopäätös oli seuraavanlainen:

”300 mg/kg uutetta oli voimakkaampi vaikutus kuin 50 mg/kg erlotinibia suurimmalla osalla muuttujista mitattuna.”

On syytä huomata, että vastaavanlainen tutkimus julkaistiin aiemmin tänä vuonna ja tulokset olivat samanlaisia: suun kautta nautittu noni-lehtiuute tehosi keuhkosyöpää tutkivissa eläinkokeissa paremmin kuin erlotinibi. Voit lukea raporttimme täältä.

Kemoterapia (220 $ per annos) vai noni-lehti (12 senttiä per annos)

Tutkimusten tulokset ovat mullistavia. Erlotinibi (kauppanimi Tarceva) voi maksaa jopa 7 700 dollaria kuukaudessa (150 mg päivässä), käytetystä annostuksesta riippuen. Ironista kyllä, koska lääke ei varsinaisesti pidennä elinaikaa merkittävästi, kassavirta tyrehtyy ennemmin kuin myöhemmin potilaiden kuollessa. Jos lääke pidentää elinaikaa vuodella, olisiko se 30 000 – 90 000 dollarin arvoista? Jos on varaa maksaa niin ehkä sitten. Verratessa noni-lehtiuutteen hintaan, joka voi maksaa edullisimmillaan 12 senttiä per 250 mg uutetta, huomaat kuinka vääristynyt käsityksemme lääkkeen arvosta on. Kuinka kemoterapialääkettä, jolla on kuolettavia sivuvaikutuksia ja joka voi syöstä perheen vararikkoon, voidaan tarjota ainoana vaihtoehtona syöpäpotilaille, jos on valittavissa käytännössä ilmainen, turvallinen ja todistetusti tehokas korvike?

Arvostelijat ja skeptikot sanovat, että kyseessä on vain ”prekliininen” eläinkoe, eivätkä tulokset päde ihmisillä; ainakaan sillä tavoin, että niiden tulisi vaikuttaa päätöksiimme liittyen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Vaikka eläinten ja ihmisen fysiologia eroaakin toisistaan, on olemassa miljardien dollarien maksumuuri, joka estää löytämästä tärkeitä yhdisteitä jotka toimivat syöpää vastaan ja osoittamasta niitä tehokkaiksi kliinisissä kokeissa ihmisillä, joka vaaditaan FDA:n hyväksyntää varten. Vaadittava rahamäärä on liian suuri ei-patentoitaville aineille, kuten nonille. Koska investointi ei tuottaisi mitään, kyseessä olisi taloudellinen itsemurha, tai jopa rikos rahoittavan organisaation osakkeenomistajia kohtaan. Tämän tulisi selventää miksi eläinkokeita, joista kirjoitamme, ei jatketa pidemmälle. Ei ole intressejä eikä rahoitusta osoittaa vastaavanlaisia tuloksia kliinisissä kokeissa ihmisillä.

Tästä huolimatta uskon, että meillä on pyhä ja perustuslaillinen itsemääräämisoikeus ja oikeus päättää vapaasti kaikista asioista, mitkä liittyvät terveyteemme. Näkemys siitä, että tarvitsemme FDA:n tai minkä tahansa muun ulkoisen tahon luvan käyttääksemme ruokia tai kasveja ehkäistäksemme, lievittääksemme tai hoitaaksemme mitä tahansa sairautta, on absurdi ihmisoikeuksien ja lääketieteellisten eettisten periaatteiden näkökulmasta. Jos haluat tietää, miksi FDA ja lainsäädäntö kieltävät luonnonyhdisteiden käytön lääkinnässä, lue artikkelini täältä. Kirjoitin myös hiljattain artikkelin siitä, miksi FDA ei salli kurkumaa käytettävän syövän ennaltaehkäisyssä tai hoidossa.

Jos haluat oppia lisää nonin mahdollisuuksista, vilkaise GreenMedInfo.com-sivuston tietokantaa, jossa on lueteltu perinteisten ruoka-aineiden ja yrttien yli 50 potentiaalista sovellusta terveysasioissa.

 

Lähde: GreenMedinfo

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat