UR – Uusi uskonto Vapaudesta

Saat uskoa mihin ja miten haluat, kunhan me olemme sen sanelleet.

Maailman kaikki uskonnot antavat elämänohjeita ja puhuvat tärkeistä teemoista: rauhasta, rakkaudesta, armosta ja anteeksiannosta.

Tästä huolimatta -tai uskontojen välisten tulkintaerojen takia – maailmassa soditaan eniten juuri uskontojen nimeen ja tehdään erilaisia kauheuksia uskonnollisilla syillä perustellen.

URI; United Religions Initiative eli UR pyrkii ratkaisemaan ongelman tarjoamalla vaihtoehdoksi uutta uskontoa, UR:aa, jota perustamiskirja kuvailee perustaksi uudelle maailman uskonnolle, eräänlaiselle Maailman Uskontojen Parlamentille.

Perustamiskirja on kirjoitettu vuonna 1998, ja sen taustalla häämöttää vahvana YK, Yhdistyneet Kansakunnat. URI:n oman ilmoituksen mukaan sen onkin tarkoitus toimia ”YK:n henkisenä kumppanina”, eräänlaisena väittävänä tekijänä ja väli-uskontona.

URI yhdistää eri uskontoja uudenlaiseksi opiksi: Mukaan on otettu Bahai-uskoa, wiccalaisuutta, buddhalaisuutta, hindulaisuutta, Taoa, luonnonuskontoja ja niin edelleen, mutta ei kristinuskoa tai siihen perustuvia variaatioita, kuten islamia. UCS; United Communities of Spirit-yhteisö tukee URI:a. Yhteiseksi toivon symboliksi on perustettu Toivon arkki, joka sisältää Earth Charter-julkilausuman sekä Temenos-kirjat.

Moni URI;n perustuskirjassa ilmoitettu asia on kaunis: pyrkimys rauhaan, henkinen kehitys, sopusointuinen yhteiselo, ihmiskunnan yhteistyö ja äitimme Maan kunnioittaminen ja sen kanssa yhteistyössä toimiminen. Kun lukee lisää, kuva kuitenkin muuttuu ja saa uusia ulottuvuuksia.

URIn eräs johtohenkilöistä, piispa Swing kuvailee vuonna 1995–1996: ”Kun meistä tulee globaali yksikkö, täytyy meidän selvittää, mikä asema uskonnolla on globaalissa heimossamme”, sekä: ”Maailma on matkalla kohti globaalia taloutta, globaalia ekologiaa, globaalia mediaa. Se, mikä puuttuu, on globaali sielu”.

Globaali sielu on tarkoitus luoda konferenssein, verkostoitumalla, varoja hankkimalla, julistuksin ja lehdistötiedottein. ”Maan ja kaikkien elollisten olentojen hyväksi”.

Deepak Naik, vuoden 1998 konferenssin eräs delegaatti sanoo, että ”julistuksen sanat on huolella valittu, huomioiden myös sen, kuinka ihmiset sisällytetään julistukseen.”

Julistuksen ekologisiin, taloudellisiin, epätasa-arvoon ja muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin puuttuvan julistuksen kauniiden sanojen takaa nousevatkin esiin keinot, joilla ”ekologiset imperatiivit”, kuten erilaiset ympäristökatastrofit – mukaan lukien väestön liikakasvu- voidaan ratkaista.

Keinoiksi nähdään mm. uudelleenkoulutus ympäristöasioissa ja uskonnollisuuden suuntaaminen uuteen ”Vihreään uskontoon”. Tämän toteuttamiseksi suositetaan ”soluttautumista eri ympäristöjärjestöihin uuden kokonaisvaltaisemman lähestymistavan muovaamiseksi jo hyvin nuorissa”.

URI suosittaa myös erilaisia painostuskeinoja ja -ryhmiä poliittisen paineen luomiseksi ilmastomuutoskysymyksen ratkaisemiseksi, myös uskonnollisia ryhmiä kohtaan.

Tarkoitukseen onkin valmisteltu erilaisia valmiita koulutuspaketteja kuten ”Whole Earth and Whole Person Ministry” sekä ”Integration of Native American and Christian Traditions.”

Samaan sarjaan voitaneen lukea YK:n ”Our Global Neighbourhood”-ohjelma.

Kun etsii lisää tietoja URI:sta, vastaan tulevat tutut teemat globaalista väestökontrollista ja uusista rakenteista maailmalle. Julistusten sanamuodot ovat tarkoituksellisen monitulkintaisia ja epämääräisiä, jotta niitä ei hylättäisi suoralta kädeltä. Abortti, syntyvyyden säännöstely ja eutanasia eli armomurhat herättävät voimakkaita tunteita, joten UR ei voi sanoa suoraan niitä hyväksyvänsä. Asia tulee kuitenkin myöhemmin ilmi.

UR käsittelee paljolti samoja asioita kuin erinäiset ympäristöjärjestöt ja YK. Toistuvat teemat eri julkilausumissa ovat väestön kasvun kontrolli, luonnonsuojelu ja Uusi Maailmanjärjestys, Maailmanhallitus, Uusi Maailma, Maan hallitus jne.

On olemassa jopa erillinen kansainvälinen toimielin, YK:n Commission on Global Governance sekä Our Global Neighbourhood-ohjelma, jonka julistuksen 12 avainkohtaa tähtäävät kaikki siihen, että YK:sta tulee Maailmanhallitus.

”Koska Yhdistyneet Kansakunnat on ainoa maailmanlaajuinen, universaali organisaatio, joka jo on käytettävissä…koska se on pedannut tietä kunnolliselle Maan Hallitukselle…hallitusten tulisi kysyä itseltään, eikö olisi syytä harkita Toisen sukupolven YK:ta…”.

Yhdistyneiden Kansakuntien alla toimiva Maan asiaa ajavien eri organisaatioiden ja järjestöjen kirjo on laaja. Verkostoon kuuluu luonnonsuojelujärjestöjä kuten Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF, Alliance for Earth, The Global Spirit, Earth Charter, Friends of Earth, Greenpeace. Siihen kuuluu myös ihmisoikeusjärjestöjä kuten Human Rights Watch, Transparency International, Green Cross, PEN tai sellaisia järjestöjä kuin World Watch International.

Poliittiset eliittikerhot kuten CoR, Club of Rome, ovat nekin aktiivisia toimijoita. CoR:in jäsenistöä ovat mm. Al Gore, Javier Solana, Mihail Gorbachov, David Rockefeller, Kofi Annan, Bill Clinton, Maurice Strong, Robert Muller, Bill Gates, Jimmy Carter sekä tietenkin useat YK:n toimihenkilöt.

CoR:n maailmaan ja lausuntoihin tutustumalla alkaa väkisinkin saada sen vaikutelman, että Euroopan Unionia tunnutaan pidettävän askeleena Maailmanhallituksen suuntaan, kuin myös koekenttänä havainnointia varten.

Uuden uskonnon rakentamista maailman rauhan ja luonnon suojelemiseksi suosivat tahot ovat löytäneet UR:ista halukkaan ja käyttökelpoisen työkalun omille pyrkimyksilleen.

Miten on varmistettu, että raha, poliittinen vaikutusvalta ja byrokratia eivät ohjaa UR:ia suuntaan, johon se ei ollut aikonut kulkea? Onko sitä varmistettu?

Millä tavoin globaali diktatuuri säilyttää lukuisissa julistuksissa ylistetyn monimuotoisuuden harjoittamalla rotuhygieniaa ja abortointia, jää epäselväksi.

 

Takaisin pääjuttuun

4 kommenttia

 1. Yrittävät myydä tätä bolshevismiaan taas ekologiana tms, mutta kyllä ne ylimmät sionistit, jotka tätä kaikkea pyörittävät, ovat vain varkaita ja murhaajia ja viimeiset meitä kaikkia määräilemään

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. The devil in disguise on tuo maailmanhallitukseen tähtäävä työkalu taas. Ei jätä piru yhtään kiveä kääntämättä päämääriinsä pyrkiessään. Määrätietoisesti tyhmistettävään yleisöön tuo luultavasti uppoaa kuin muukin sonta, mitä uskontojen varjolla syötetään. ”Ein Volk, ein Reich, ein Führer”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Au! Pelottaa. Ne jyrää meitin! Hjälp!
  Onneksi täältä saa oikeaa, sumuttamatonta tietoa. Show me the right way.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Erikoista, että väitätte, että kristinuskoa ei ole otettu mukaan. Onhan se mukana. URI:n puuhamiehissä on mukana useita kristittyjä vaikuttajia, ja organisaation juhlapyhäkalenteriin on otettu muiden uskontojen juhlapyhien lisäksi myös kristillisiä pyhiä. Kannattaisi selvittää asiat huolella, ennen kuin kirjoittaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat