Vallankumouksen teoriasta

Käsittelemme tässä laajassa artikkelissa muiden muassa vallankumouksen lainalaisuuksia ja vallankumouksen toteuttamista. Millaiseksi haluamme kehittää murroksen jälkeisen valtion? Suosittelemme jäljempänä kansallissosialismin soveltamista. 

Kapitalismi ja uusliberalismi 

Ensin on paikallaan sanoa muutama sana historiallisen kapitalismin ja nykyisen kapitalismin eli globaalin uusliberalismin eroista. Kolonialismin merkittävimpänä osatekijänä on ekspansio, jossa emämaa valloittaa toisten kansojen maita ja alistaa niiden yhteiskunnat sekä kulttuurin tietyn tasoiseen ohjailuunsa. Historiallinen kolonialismi oli tietysti myös  kapitalistinen ulottuvuus. Mutta enemmän kolonialismin jälkeisenä aikana esiintyvässä imperialismissa muut valtiot tai maat alistetaan emämaan alaisuuteen ilman siirtokuntien perustamista. 

Lisäksi mainittakoon, että  “sosialistisen” suuntauksen suhde imperialismiin lienee ollut lähinnä sellainen, jossa tarkastellaan sitä kuinka pääoma ja kapitalistinen tuotantotapa ovat pystyneet vastaamaan luokkataistelun vaatimuksiin. Kun sitä vastoin kapitalistinen imperialismi kohdistaa muihin maihin riistävää ekspansionismiä. 

Kapitalismi ennen ja nykyisin 

Voitontavoittelu sekä markkinat ovat olleet aina elinehtoja kapitalismille. Aikaisemmin, ehkä ennen 1990-lukua, kapitalistinen voiton tavoittelu sisältyi vielä verrattain terveelle pohjalle: siinä kapitalistinen voitto sitoutui vielä tuottavaan työhön ja siitä saataviin hyötyihin, missä palkansaajat muuttivat työnhyytymät eli työntulokset (tuotteet) voitoiksi työnantajilleen. 

Luonnollisesti myös 1900-luvun kuluessa useimpien tuottavien yritysten toiminta perustui juutalaismafian hallitsemaan ja rahoittamaan velkajärjestelmään. Mutta tämä velkaraha sijoitettiin tuottavan työn palvelukseen, kuten esim. maatalousyrittäjän rakentamaan navettaan tai teollisuusyrittäjän tuotantolaitoksen uusintaan.  

Nykyisen kapitalistisen uusliberalismin kautena yritysten toiminta ei niinkään perustu perinteiseen voittoon ja markkinoihin, vaan voitot korvataan täysin tyhjästä luodulla keskuspankkirahalla ja markkinat korvataan digitaalisilla aluevaltauksilla. 

Nykyisin tyhjästä luotu keskuspankkiraha sijoitetaan finanssikeinotteluihin, joka ruokkii vain kuplataloutta. 

Uusliberalistinen aikakausi tarkoittaa teknofeodaalista järjestelmää 

Digitaalinen aluevaltaus tai teknofeodaalinen järjestelmä tarkoittaa kauhistuttavan tehokkaasti  keskittynyttä valtaa. Tämä valta on paljon keskittyneempää kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Paljon toitotetusta demokratiasta nykyisin tässä yhteydessä ei kannata puhua: demokratia ei ole toteutunut vuosikymmeniin, ja onko se toteutunut koskaan? Lisäksi nykyisin eriarvoisuus on lisääntynyt, sillä vauraus on keskittynyt yksien ja harvojen käsiin. Tämä tarkoittaa nykyisten länsivaltojen taantumista. 

Nykyinen uusliberalistinen kapitalismi, joka on myös teknofeodalismia ei palkkaa ihmisiä tekemään töitä, vaan sitä vastoin me kaikki teemme palkatonta työtä teknofeodalismille. 

Ekonomisti ja Kreikan parlamentin jäsen Gianis Varoufakis antaa mainitusta palkattomasta työstä hyvän esimerkin liittyen Amazonin tai Googlen tapauksiin, jotka eivät ole digitaalisia markkinaväyliä, vaan digitaalisia läänityksiä, jotka muistuttavat feodalismia.1 

– Suurin osa meistä työskentelee teknofeodalisteille silloinkin, kun vaikkapa teemme videon TikTokiin. Kun kannamme puhelintamme ympäriinsä, Google Maps tietää sijaintimme, ja se taas hyödyttää Googlen pääomaa. Mutta me emme saa siitä mitään, Varoufakis painottaa. 

Juutalaismafia onnistui tuhoamaan suuren osan vuoden 1917 jälkeisestä maailmasta. Mafia onnistui jakamaan maailman kapitalistiseen eli läntiseen ja sosialistiseen eli itäiseen blokkiin. Siinä sosialismia, joka on luonteeltaan lähimmäisenrakkautta (jossa yleinen etu asetetaan yksilön edun edelle) yhdistettiin ateismiin, ja vastaavasti länsivalloissa luonteeltaan helvetillinen kapitalismi (jossa yksilön riistoon perustuva etu asetetaan yleisen edun yläpuolelle) liitettiin kristinuskoon. 

Yllä mainittu sosialismi oli kuitenkin juutalaismafian instrumentti kansojen orjuuttamiseksi. Kansallissosialistinen Saksa kuitenkin kykeni toteuttamaan sosialismia sen aidoimmassa merkityksessään. 

Onko valtio yhteiskuntaluokkien sovittaja? 

kuinka vastaamme siihen kysymykseen, että onko valtio yhteiskuntaluokkien sovittaja? Juutalainen Karl Marxi väittää, että valtio ei olisi voinut syntyä, eikä säilyä, mikäli luokkien sovittaminen olisi mahdollista.2 Tämän mukaan luokaton yhteiskunta olisi samalla valtioton yhteiskunta, mikä tarkoittaa juuri kommunistista yhteiskuntaa. Tähän kommunismiin juuri tähtäsi juutalaisen Neuvostoliiton sosialistinen siirtymävaihe eli proletariaatin diktatuuri, minkä kuitenkin korvasi Neuvostoliiton kommunistipuolueen (NKP) juutalaisjohtoinen väkivaltainen diktatuuri. 

Marxiin viitaten valtion roolina olisi olla luokkaherruuden elin. Mikäli valtion luonne on tällainen, tarkoittaisi se luokkavastakohtien sovittamattomuutta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, ja siihen voidaan esittää perustelut: 

Nimittäin kuka väittää, että valtion pitäisi muodostua eri yhteiskuntaluokista, jotka olisivat toistensa kilpailijoita ja ylläpitäisivät luokkavastakohtaisuutta.  

Täten valtiomuodoksi voitaisiin kehitellä yhtenäisyyden, jossa kansakunta kokonaisuutena ponnistaisi yhteisen hyvän eteen. 

Ihmishistorian aamun koitossa ei ollut valtioita, vaan heimo- tai sukujärjestelmä eli klaanijärjestelmä. Tätä ensimmäistä yhteiskuntaa tai seurakuntaa kutsutaan Swedenborgin uskonnonfilosofiassa Kulta-ajaksi. Tällainen järjestelmä oli myös voimassa paljon kauemmin ensimmäisten ihmisyhteisöjen jälkeenkin. 

Emanuel Swedenborg kirjoittaa teoksessaan De Coelo et de Inferno, (n. 115)3, selittäessään Danielin Kirjassa (Dan. 2: 31-35) kuvattua Nebukadnessarin unta Kulta-ajasta muiden muassa seuraavaa:  

”Taivaasta olen saanut sen tiedon, että ensimmäiset ihmiset planeetallamme olivat coelestiaalisia [taivaallisia] ihmisiä, jotka ajattelivat vastaavaisuuksilla ja heidän näkemänsä esineet ja asiat olivat heille vastaavaisuuksia. He pystyivät keskustelemaan enkelien kanssa, ja siten taivas oli heidän kauttaan yhteydessä maailmaan. Sen tähden tätä aikakautta kutsuttiin Kulta-ajaksi. – – -” 

Vallankumoukselliseen tilaan kypsyminen 

Ainakin kaksi poliittisen elämän tendenssiä (suuntausta) määrää kypsyyden vallankumouksen alkamiseen. Tendenssejä voi tietysti olla useampiakin,  nämä kaksi ovat: Kansankerroksien, etupäässä työläisten, pienyrittäjien, maanviljelijöiden ynnä työttömien haluttomuus jatkaa elämää nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, ja vastaavasti maan poliittinen johto ei enää pysty hallitsemaan nykyistä tilannetta. Tämä tilanne on lähellä monissa Euroopan maissa, puuttuu vain ruutitynnyri. Esimerkiksi, jos Suomeen nykyisin saapuisi yllättäen puolimiljoonaa ”turvapaikanhakijaa”, olisi tilanne hyvin kriittinen.  

Mutta nykyisellään ruutitynnyrinä enemminkin toimisi konflikti tiettyjen länsivaltojen ja Venäjän välillä. Tämä kytkeytyy Suomen NATOon liittymisen prosessiin, sillä onhan Suomi jakaantunut jyrkästi yhtäältä globaalin eliitin ja valtamedian manipuloituihin NATOn kiihkomielisiin kannattajiin, ja  toisaalta heidän vastapuoleen eli NATOn vastustajiin. Tällainen vastakkainasettelu NATOn kannattajien ja vastustajien välillä luonnollisesti kulminoituu vallankumouksellisessa tilanteessa.  

Suomi on onnettomuudekseen julistautunut Venäjän viholliseksi lähettämällä asevarustelua Venäjän vihollismaalle Ukrainalle. Suomi on sitoutunut muiden länsivaltojen mukana talouspakotteisiin Venäjää vastaan. 

Tässä yhteydessä on syytä huomioida Scott Ritterin antama varoitus Suomen tilanteesta NATOn jäsenmaana. Scott Ritter on sotilasasiantuntija ja entinen CIA:n johtava viranomainen sekä YK:n asevalvonnan tarkastaja. Hän varoittaa Suomea liittymästä NATOon, mistä olisi todennäköisenä seurauksena  Suomen asevoimien eliminointi jo kesällä 2022.5   

Scott Ritterin kyseinen varoitus tukee Venäläisen politiikan tutkijan ja taloustieteilijän Jevgeni Satanovskin varoitusta Suomelle. Siinä Satanovski varoittaa maatamme, joka hänen mukaansa kerjää venäläisten ohjuksien maalitauluksi.6  

Suomen poliittiset vallanpitäjät ovat aktiivisesti muuttamassa maansa ulkopoliittista linjaa venäläisvastaiseksi. Helsinki katkaisee kaikki yhteishankkeet, ryhtyy tuhoamaan kaupankäyntiä sekä historiallisia siteitä Moskovaan. Satanovskin mukaansa Suomen neutraali asema on historiaa ja maa on muuttunut Yhdysvaltojen satelliitiksi.  

Hän lausui, että aluksi tällaisten poliittisten päätöksien seuraukset kostautuvat syville kansankerroksille, jotka ovat menettäneet tavanomaisen elintasonsa ja Venäjä-vastaisille raiteille astuttuaan Suomi jättää hyvästit Venäjän markkinoille sekä venäläisille raaka-aineille. Suomen NATO-jäsenyyden seurauksena Venäjä lopettaisi täysin kaupankäynnin Suomen kanssa sekä kansallistaisi kaikki suomalaisten yritysten investoinnit Venäjällä. 

Vallankumouksen lainalaisuudet; vallankumouksen toteuttaminen humanitäärisen sosialismin avulla  

Nykyisin elämme itsekkyyden ja hedonismin kyllästämää aikakautta. Jotta tarvittava osa kansasta heräisi kumoukseen, tarvittaisiin kumoukselliselle vastarintaliikkeelle valtamedian tehokkuuteen ja laajuuteen verrattava julkaisuväylä, mikä paljastaisi kaiken sen vääryyden, mitä kansa kokonaisuudessaan on saanut kokea jo vuosikymmeniä poliittisen johdon, puoluekoneiston, viranhaltijain, vakuutusyhtiöitten ja -yhtiöitten lääkäreiden sekä valtavirtaisen median taholta. 

Koska kansan halveksiminen, sortaminen, valtiollinen laittomuus, perustuslain pilkkaaminen, itsenäisyyden ja valtiollisen koskemattomuuden mutaan polkeminen, puolustus- ja turvallisuuspolitiikan täydellinen puuttuminen sekä Brysselin lobbausjärjestelmän diktatuurin villakoiraksi alistuminen ovat varsin yleisesti tunnettuja, emme esitä niitä enempää. 

Nykyisin Suomen hallitus ja eduskunta ovat syyllistyneet yhteisölliseen laittomuuteen, toisin sanoen valtiopetokseen muutamaa kansanedustajaa lukuun ottamatta.   

Viimeisin valtiopetoksen muoto tapahtui Suomen NATOon liittymisen prosessissa. Suomella on edelleen voimassa oleva Pariisin rauhansopimus4 ja myös naapuruussopimus. Täten nämä sopimukset kieltävät Suomen liittoutumisen NATO-jäsenyyteen. 

On huomattava riski, että kaikki NATO-jäsenmaat, Turkki mukaan lukien vielä ratifioivat Suomen NATO-jäsenyyden. Suomi vielä onnistuu liittymään NATOon ja tietysti ilman varauksia. Ilmeisesti Venäjä toimii ennen Suomen NATO-jäsenyyden ratifiointia ja luo Suomeen turvavyöhykkeen NATOn jäsenmaita vastaan.   

NATO ei ole puolustus- , vaan hyökkäysliitto. Se on aggressiivinen ja konfrontaatioihin (vastakkainasettelu) valmistautunut liittouma.  

NATOlla ei ole mitään velvoitetta puolustaa jäsenmaitaan, eikä sillä ole omaa armeijaa ja kalustoa, vaan sotakoneisto muodostuu kunkin NATO-maan omista joukoista, joiden keskittäminen yhteisiin NATOn operaatioihin on täysin vapaaehtoista. Mikäli sota syttyisi lännen ja Venäjän välille joutuisi Suomi NATOn jäsen maana täysin lännen ja Venäjän konfliktin jalkoihin. Mahdollinen sodan syttyminen lännen ja Venäjän välille suistaisi Suomen NATOn jäsen maana sodan jalkoihin eli täydelliseen perikatoon. 

Jokaisen isänmaallisen suomalaisen velvollisuutena on yrittää estää Suomen liittyminen NATOon. Liittymisen estäminen ei kuitenkaan onnistu ilman erittäin radikaaleja toimenpiteitä. Kaikkien Suomen NATO-jäsenyyttä vastustavien olisi aika verkostoitua ja varustautua Suomen vapaustaistelua varten.     

Humanitäärinen sosialismi 

Vallankumousliikehdintä edellyttää nykyisin tietyn kaltaisen kansallisromanttisuuden heräämistä ja samalla itsenäisyyden kaipuun syttymistä, niin sanoakseni Pohjolan hellasta. Ihmiset pitäisi saattaa kiinnittämään huomiotaan sellaisiin arvoihin kuin esimerkiksi isänmaa, vapaus, kansakunnan yhtenäisyys, yhteishyvän uskonto ja poliittinen ideologia. Tällöin ihmiset pitäisi tempaista enemmän irti uraputkiajattelusta, joka on paljolti usein yhdentekevää kansallista yhtenäisyyttä edustavaan poliittiseen toimintaan ja aitoon kristillisyyteen verrattuna. Esimerkiksi nykyisin poliitikot luovat itsekkäästi vain omaa uraansa, mutta kansallismielinen ja isänmaalinen ihminen ajattelee koko kansan yhtenäisyyttä sekä sen parasta työskennellen näiden arvojen hyväksi. 

Vallankumousta voi myös jouduttaa sissisota, ainakin siinä tapauksessa, että sodalla on kansan tuki. Sissisodan edistävästä vaikutuksesta kumoukselle voidaan havaita esimerkiksi Kuuban vallankumouksessa 1958–59. 

Kuitenkin demokratian sijaan voitaisiin kokeilla soveltaen kansallissosialismia uudessa yhteiskuntamallissa. Nykyisin demokratia sallii liberaaliudessaan esimerkiksi henkistä kehitystä turmelevan viihteen sekä pedagogiikan suorastaan perverssin opetusohjelman koululaisille. Niinpä demokraattisella ”vapaudella” ei ole aina käytössään välineitä torjuakseen maassa rehottavia turmelevia virtauksia.  Demokratiassa mahdollistuu myös yksilönvapautena hyötyä rahan voimalla lähimmäistensä kustannuksella näiden työstä. 

Kansallissosialismia soveltaen ajettaisiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että edistettäisiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä (vankeusrangaistuksen uhalla), suuryrityksien sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista ja vapaakaupan sijaan omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettäisiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja pyrittäisiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla olisi keskuspankki ja oma raha, jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä soveltuisi sekä raha että tavaroiden vaihto. 

Kuva: kansallissosialistisen puolueen vuoden 1935 puoluepäiviltä Nürnbergistä. Kansallissosialismi on tarpeettomasti mustamaalattu vääristelevän propagandan välityksellä.

Taloudellista järjestelmää kannattaa ohjata suunnitelmatalouden suuntaan. Tämä olisi järkevää, sillä pitää huomata, että monet taloudelliset yhteisöt sekä perheet että yritykset toimivat suunnitelmatalouden pohjalta. Niissä resurssit jaetaan ja toimintaa ohjataan pitkäjännitteiseen suuntaan. 

Lisäksi ulkomaista tavaroiden vaihtokauppaa suosimalla vapauduttaisiin rahan käyttämisestä kaupankäynnissä. 

Vallankumouksen teorian yhtenä tehtävänä on määrittää vallitsevat yhteiskunnalliset lainalaisuudet, jotka paljastavat poliittisen suhteen kumouksen toteutumiselle. Suomessa voidaan katsoa olevan meneillään vallankumouksellinen kriisi, jossa esiintyy poliittista liikehdintää, monikulttuurisuuden negatiivisten seurauksien ansiosta, koronan pelkopandemian, globaalin raha- ja pääomaeliitin ylivallan sekä nykyisin rikollisen NATO-jäsenyysprosessin ansiosta. Yhteiskunnallisen murroksen kulminointia lisää vielä poliittisen johdon hysteeriset päätökset, joilla pyritään turvaamaan luhistuvaa järjestelmää jopa saatanallisella kiihkolla valehtelevan valtamedia kautta. Tätä poliittista vauhkoontumista osoittavat muiden muassa viha- ja nettipoliisien palkkaaminen, järjetön kansallismielisten vainoaminen, äärimmäisyyksiin viety poliittinen korrektius, Venäjän armoton mustamaalaaminen ja Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin vääristely sekä valehtelu Ukrainan ja länsivaltojen hyväksi. 

Humanitäärisen sosialismin edellytyksiä ovat: Oikean tiedon ja uskonnon filosofian saattaminen kansan tietoisuuteen. Tämä onnistuu, kun tiedonvälitys ja viihdemaailma kansallistetaan, eli otetaan vallankumouksellisen valtion haltuun. Siinä missä ihmiset oppivat noudattamaan läpeensä mädäntynyttä arvoliberalistista sosiaalisektorin kuonaa ja muita viihteen hassutuksia, oppivat he omaksumaan sitä, mikä lisää henkistä älykkyyttä ja viisautta sekä jaloja arvoja yhteisenhyvän eduksi. Tämä ihmisen henkinen jalostuminen aidon uskonnon kautta, tietysti yksilöllisesti ovat kehittyvän valtion perusta. 

Uuden Kirkon juurtuminen ihmiskuntaan (henkinen metodologia)  

Koska juutalaismafian globaalit valtapyrkimykset ovat rappeuttaneet yhteiskuntarakenteen täydellisesti, täytyy uskonto, poliittinen järjestelmä, yhteiskunta- ja valtiorakenne luoda uuteen kukoistukseensa. Tämä prosessi toteutunee kahtena metodologisena uudistuksena eli menetelmäoppina.  

Ensimmäinen metodologia käsittää henkisen jalostumisen ja toinen metodologia perustuu aineellisen yhteiskunnan eli materialistisen asteen uudistamiseen. Tämä juontaa juurensa siitä, että myös luonnonmaailmassa jokaisella on suhteensa hyvään ja toteen, jotka virtaavat Jumalasta. Luonnonmaailma on peilikuva henkiselle maailmalle. Ihmisen sisäinen mieli uudestisyntyy ensin, ja vasta tämän jälkeen ulkoinen mieli, sisäisen ihmisen välityksellä. Sisäinen ihminen on se varsinainen ihminen.  

Tästä seuraa, että myös valtioiden murrosta ajatellen esitetään ensin niiden henkisen kehittymisen metodologia, mikä valaa perustan myös sekulaariselle (maallinen) yhteiskunnan jalostumiselle. Sanomattakin lienee selvää, että uudestisyntyminen (henkinen kehitys Jumalan avulla ja omalla aktiivisuudella) on täysin yksilöllinen prosessi, eikä mikään massaliike. Toisin sanoen henkinen jalostuminen pohjustaa myös materialistista kehittymistä. 

Uuden Kirkon tehtävä on nujertaa ”juutalaisen” mafian valta, joka on nykyisin pelottavan suuri. Uuden Kirkon papit ja jäsenet saavat ymmärryksensä suoraan Jumalalta 

Juutalaismafian muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat. Meidän planeettamme pelastuksena on kuitenkin Emanuel Swedenborgin kynän kautta ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko.9 

Jäljempänä olevaan kirjoitukseen sovellamme tiivistäen, HerranToinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin9 -teoksen määrättyjä lukuja: 

Tunnustetaan yksi Jumala, jossa on Kolminaisuus, ja tämä tehdään sekä ajatuksissa että puheessa.  

Noudatetaan Jumalan Kymmentä Käskyä sekä ihmisen sisäisessä mielessä että käytännössä. Näitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalan Käskyjä.  

Viimeksi mainittu usko on uskoa Jumalaan Pelastajaan Jeesukseen Kristukseen, mikä usko on Uuden Kirkon usko ja pelkistetysti siis seuraava:  

1. On yksi Jumala ja Hänessä on Jumalallinen Kolminaisuus, ja Hän on Herra Jumala Vapahtaja Jeesus Kristus.  

2. Pelastava usko on uskoa Häneen.  

3. Pahoja tekoja pitää välttää, koska ne ovat perkeleen ja perkeleestä.  

4. Hyviä tekoja tulee tehdä, koska ne ovat Jumalan ja Jumalasta.  

5. Ja näitä tekoja tulee ihmisen tehdä ikään kuin itsestään, kuitenkin uskoen, että ne ovat Jumalasta hänen kanssaan ja hänen kauttaan. Kaksi ensimmäistä kohtaa koskevat uskoa, kaksi seuraavaa lähimmäisenrakkautta ja viides uskon ja lähimmäisenrakkauden yhdistymistä ja samalla Herran ja ihmisen yhdistymistä. Tämä on Uuden Kirkon usko yksinkertaisessa muodossa. 

Oikeastaan Uusi Kirkko olisi itse valtio, jonka vastaavaisuus olisi sielu ja valtion eri toiminnot yhteiskunnassa olisivat vastaavaisuudeltaan rationaalinen mieli. Lopuksi tuotantoon, kulutukseen ja tietynkaltaiseen kulttuuriin sisältyvät toiminnot olisivat vastaavaisuus luonnollisaistilliselle mielen tasolle. Jos tilanne olisi tällainen Uusi Kirkko valvoisi lainsäädäntöä ja sen toteuttamista yhteiskunnassa, mutta kuitenkaan Kirkko itse ei langettaisi tuomioita. 

Millaiseksi kehitämme itsenäisen valtion? 

Talousdemokratian reformi ynnä muita taloudellisia huomioita 

Ongelman ydin on sionistiset kansainväliset pankkiirit, ylikansalliset suursijoittajat ja muu taloudellinen eliitti. Miksi marxilainen sosialismi ei ole puuttunut tähän taloudellisen pulman ytimeen? Siksi, että marxistilainen sosialismi on sionistien poliittinen instrumentti kansojen nujertamiseksi. Tosin marxilais-leniniläisessä kirjallisuudessa käsitellään pankkiirien valta-asemaa, kuitenkaan marxilaiset sosialistit eivät ole rahoitusmarkkinoiden riistoon käytännössä puuttuneet. 

Tarvitaan siis itsenäinen rahatalous. Edellytetään oma valtiollinen keskuspankkijärjestelmä luomaan korotonta omaa rahaa, joka Suomessa olisi esimerkiksi Suomen markka. Yksityisten pankkien valta on riippuvaista korosta ja oikeudesta tehdä uutta rahaa eli velkaa, joten korko- ja velkaorjuudesta on vapauduttava. 

Kaikki julkiset hankkeet pitäisi rahoittaa valtion korottomilla lainoilla. Verotuksella turvattaisiin sosiaaliset oikeudet ja yhteiskunnan eri sektoreiden rahoitus. Veroaste ei saa nujertaa kuluttajia. Lisäksi verotuksen täytyy rohkaista perustamaan yrityksiä. Rahan painaminen on suhteutettava todellisen työn arvoon. Turhaa väljää rahaa ei saa painaa, sillä se osaltaan ruokkii inflaatiota. 

Tässä yhteiskuntamallissa valtakunta kokonaisuudessaan panostaisi yhteisen hyvän eteen ja unohtaisi luokkaristiriidat, siten perusideana olisi valtion ja sen kansalaisten omavaraisuuden lisääminen niin, että taloudellinen riippumattomuusaste olisi kyllin vahva vapauden säilyttämiseen. Rahanluontioikeus olisi valtiolla, joten tällainen valtio ei enää olisi suurten yksityisten pankkien orjuudessa. Näin veronmaksajat vapautuisivat liiallisten korkojen taakasta ja säästyneet kustannukset voitaisiin käyttää kansan parhaaksi. 

Koska eliitti ei tule luopumaan vallastaan vapaaehtoisesti, on tällöin vallankumous ainoa ratkaisu kuin myös uuden yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi. Vallankumous voi tapahtua vain ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen keinoin, ja kansan ollessa kypsynyt kumoukseen, voidaan viimeinkin nujertaa raunioituvan, materialistisen kapitalismin rakenteet. 

Suomessa täytyy ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja NATOn isäntämaasopimuksesta. Samalla Suomen pitäisi välittömästi keskeyttää absurdi ja vaarallinen NATO-jäsenyyden hakemuskampanja ja siihen liittyvä ratifiointi. Suomen olisi siirryttävä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus, kuten yllä mainittiin. Lisäksi kaikki elintasopakolaiset pitäisi palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat tulisi sulkea ”turvapaikanhakijoilta”. 

Yhteiskunnallisen murroksen tavoitteena olisi taloudellisten toimijoiden, rahoitusmekanismien, tuotantolaitoksien, tuotantosuhteiden dramaattinen muuttaminen, jonka kautta päästäisiin muuttamaan koulutuksen, median, tieteiden, kulttuurin ja lainsäädännön formaattia edistyksellisemmäksi. Näin menetellen tapahtuisi sekä yhteiskunnallinen että poliittinen vallankumous. 

Poliittinen järjestelmä kokonaisuudessaan täytyisi hajottaa. Hallitus, eduskunta ja miltei kaikki eduskuntapuolueet pitäisi hävittää. 

Lisäksi pelkkä eliitin syrjäyttäminen ei riitä, vaan vanhat valtarakenteet täytyisi murskata täydellisesti. 

Lisäksi vielä seuraavaa: 

Valtion omistuksessa olevan keskuspankin kautta luotaisiin rahaa tarvittaessa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan olisi korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta. Selvää lienee, että työllisyys edistää vaurastumista, joka kasvattaa kulutusta piristäen juuri makrotalouteen kuuluvaa taloutta. 

Talousreformissa omavaraisen valtion taloudelliset hyödyt suuntautuisivat kotimaan hyvinvointiin. Tällöin kohua herättäneet veroparatiisit olisivat kiellettyjä ja ulkomaille siirretyt yhtiöt maksaisivat veronsa kotimaahan. Erityisen tärkeää olisi virvoittaa kauppasuhteet Venäjän kanssa uudelleen. 

Siten talousdemokraattisilla metodeilla uhmaisimme kansainvälisiä verenimijäpankkiireja ja laskemalla liikkeelle oman rahan nujertaisimme osaltamme ylikansalliset pankkikartellit. 

Ensimmäiseksi maassa suunniteltaisiin kansallinen velkaohjelman julkisille invarstruktuurin sektoreille. Kaikki julkiset rakennukset, jopa yksityiset kodit korjattaisiin. Uusittaisiin tieverkostot, rautatiet, sillat, kanavat ja satamat. Kaikki maksettaisiin rahalla, joka ei enää tulisi globaaleilta yksityispankeilta. 

Elintarvikkeiden turvaaminen 

Agraaritalous keskitettäisiin pien- ja keskisuuriin viljelmiin, joiden lukumäärää ei rajoitettaisi. Tämä takaisi Suomelle kotimaisen puhtaan ravinnon turvaamisen. Maataloustuotteiden lähi- ja suoramyyntiä edistettäisiin, joka ilmeisesti takaisi itsenäisille maatalousyrittäjille tilakokoihin suhteutettuna suuremmat tulot kuin nykyisin. 

Maatalousyrittäjät, pien- ja suurviljelijät, perustaisivat osuuskuntia, kuten Suomessa oli 1950-, ja 1960-luvulla. Nämä osuuskunnat muodostaisivat -meijereitä, -teurastamoita, -kauppoja, -pankkeja ja osuusmyllyjä. 

Huomionarvoista on, että nämä meijerit ja teurastamot yms. osuuskuntien funktiot pitäisi luonnollisesti keskittää mahdollisimman lähelle maatilojen sijaintia kussakin kunnassa. Tämä vähentäisi kuljetuslogistiikan kustannuksia ja sitä kautta maatalousyrittäjien voitot kasvaisivat ja ehkä kuluttaja hinnat laskisivat elintarvikkeilla. 

Energian turvaaminen 

Energiantuotannossa huomioitaisiin ekologinen ulottuvuus. Tällaisessa tilanteessa hyödynnettäisiin eloperäisiä jätteitä, kuten puuta, hakkuujätteitä, sokeria ja tärkkelystä sisältäviä kasveja. Nämä kaikki vapauttavat poltettaessa energiaa ja bioenergiaa, joita voidaan hyödyntää. 

Kaikki joutoalueet ja tiestöjen varret tuottavat joutokasvustoa, jota pystytään käyttämään energian lähteenä. Tähän soveltuu muukin puuraaka-aine, joka ei sovellu jatkojalostukseen. 

Lisäksi pelloilla kasvatettaisiin biopolttonesteen biomassaa, josta jalostettaisiin polttonestettä esimerkiksi rypsiöljystä. Tällainen polttoneste soveltuisi myös ajoneuvojen polttoaineeksi, enemmän tai vähemmän modifioituna. 

Energialähteiksi soveltuvat myös aurinko- ja tuulienergia. Biomassaa anaerobisesti (hapettomasti) mädättämällä saadaan muiden muassa ajoneuvojen polttoainetta biokaasuna. 

Teollisuus 

Periaatteena olisi, että teollisuus pysyisi kotimaassa hyödyntäen kotimaan työllisyyttä ja hyvinvointia. Kotimaisen verotuksen pitäisi ulottua tietyiltä osin koskemaan myös ulkomaille siirrettyjä tytäryhtiöitä. 

Suomessa pitäisi kehittää jo vallitsevien teollisuusalojen lisäksi auto-, lentokone-, laiva-, ase- vaatetus- ja tekstiiliteollisuutta. Niin ikään kehittyvät automaatio-, sähköteollisuus, elektroniikka, kone ja metalliteollisuus avaisivat uusia markkinoita maailmalle. 

Öljyteollisuus on myös kehittämisen arvoista. 

Saha- ja paperiteollisuus pitäisi toimia kotimaassa. Ja erikoisesti pitää huomioida, että metsäteollisuusyhtiöt täytyisi olla valtionyhtiöitä, eikä niitä Suomessa olevan sijaintinsa lisäksi luovutettaisi ulkomaiseen omistukseen. 

Mutta puunkäytössä ei pidä tyytyä vain perinteisiin tapoihin, vaan materiaalille tulee kehittää uusia innovaatioita. Esimerkiksi verhoilumateriaalina puu soveltuu paljon laajemmalle sektorille kuin vain rakennusala. 

Suomen kylmät ja kosteat olosuhteet asettavat erikoisen kovat vaatimukset talojen kiinteistöjen kestävyydelle. Helposti syntyy kosteus- ja homeongelmia, jotka voidaan ehkäistä esimerkiksi rakentamalla julkisijarakennuksia ja muitakin rakennuksia hirrestä. Hirsitalot elävät vuodenaikojen mukaan. Toisaalta kiinteistöjen lyhyt elämänkaari lisäisi työllisyyttä. Suomessa kyllä homekouluja riittää, jos on vain varoja kunnostaa niitä. 

Suomessa täytyy kehittää maan omistuksessa kaivosteollisuutta, eikä luovuttaa sitä ulkomaisille omistajille. 

Suomen kallioperä on otollinen litium-, niobi-, tantaali- ja titaaniesiintymille sekä harvinaisten maametallien löytymiselle, ilmoitetaan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) nelivuotisen hankkeen esiselvityksissä. Hightech-metallien potentiaalia kartoittava hanke on edennyt kohteellisiin maastotutkimuksiin. 

Hightech-metalleja tarvitaan usein modernissa ympäristöystävällisessä energiatekniikassa ja tietotekniikassa. Näiden metallien kysyntä on kasvanut kehittyneissä maissa räjähdysmäisesti, mutta niiden saatavuus on huono. 

Kaikkein kriittisimpiä ovat harvinaiset maametallit. 

Monet maat ovat huolissaan niiden saannista, sillä 95 prosenttia niiden tuotannosta on Kiinan hallussa. 

Suomella on mahdollisuuksia koko EU-alueen suurimmaksi hightech-metallien tuottajaksi, sillä missään muualla EU-alueella ei todennäköisesti ole yhtä potentiaalista kallioperää kuin Suomessa, Olli Sarapää GTK:ta toteaa. 

Lainsäädäntö ja perustuslaki 

Niin muodoin lainsäädäntö täytyy palvella tasapuolisesti kaikkia yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta eikä niin, että laki olisi vain yhden ja harvan eliitin lyömäase yhteiskunnan muita kerroksia vastaan. 

Nykyinen hallitus on alistanut perustuslain sortovuosien tasolle; tätä ei pidä hyväksyä. 

Koska asianajajissa, tuomareissa ja poliisivirkailijoissa esiintyy paljon vapaamuurareita, täytyisi vapaamuurarius ehdottomasti lailla kieltää virkamiehiltä ja poliitikoilta. Vapaamuurariudesta pitäisi langettaa ankaria rangaistuksia kaikille suomalaisille.  

Kansan voimalla kansan parhaaksi; media ja opetusmaailma 

Kansakunta kokonaisuudessaan ponnistaisi voimansa yhteisen hyvän eteen eikä ainoastaan itsekkäisiin pyrkimyksiin. 

Nykyisessä sosialidemokratiassa, vasemmistolaisuudessa sekä vihervasemmistolaisuudessa vallitsee äärimmäisyyksiin viety ”poliittinen korrektius” ja liberalistinen tasa-arvovillitys, joka laiminlyö yksilön kykyjen kunnioittamisen vaikuttaen näin jopa yhteiskunnan kehittymiseen. 

Jalostuneessa valtiomuodossa ei valtion johto ja virkakoneisto nauti ehdotonta auktoriteettia, vaan se toimii kansaa varten ja on kansan palveluksessa. Nykyisessä yhteiskuntamallissa kansa on valjastettu palvelemaan kasvotonta globaalia eliittiä, jota myös Suomen poliittiset valtaapitävät raukkamaisesti sekä nöyristellen palvelevat. Tämä on suoraan helvetillinen yhteiskuntamalli. 

Tässä artikkelin osoittamassa yhteiskuntajärjestyksessä taattaisiin jokaiselle yksilölle työtä ja siitä riittävän korkea toimeentulo. Tämä ahertaminen valjastettaisiin rikastuttamaan omaa valtiota sekä sen kansalaisia. 

Yleensä opetusmaailmaa huomioiden, sen ei pidä olla ”arvoneutraalia”, vaan koulun täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteistä perhemallia, uskonnollisia arvoja ja opetuksia edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen ja materialistinen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista. 

Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaisvaikutteisia – esimerkkeinä Erkon7 suvun Sanoma sekä Bonnierin8 ja Hjörnen mediaimperiumit. Valtiolla on oltava juutalaismafiasta vapaa joukkotiedonvälitys sekä opetustoiminta. Uutistoimistot, TV- ja radioasemat, sanomalehdet ja internet-mediat ovat todellakin syytä kansallistaa. 

Mediaimperiumien yhteneväinen uutisointilinja perustuu siihen, että nämä mediat ovat juutalaismafian palveluksessa. Päivittäin internetti- ja sanomalehtien antina esiintyvät perusarvoina ovat NATO, Yhdysvallat, EU, monikulttuurisuus, sukupuolineutraalius, liberalismi, finanssikapitalismi ja vastaavasti kansallismielisyyden, isänmaallisuuden, antisionismin sekä Venäjän vastustaminen. 

Esi-, perus-, toisen asteen ja korkeakoulutus on lähestulkoon täysin juutalaismafian saastuttamia. Koulutusmaailmaan täytyy vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia sekä hyviä arvoja. Negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset juutalaiset ja sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monokulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..  

Kunnallispolitiikka 

Kuntapolitiikkaa ei myöskään saa laiminlyödä, sillä kunnallisella tasolla päätetään nimenomaan monista ihmisille tärkeistä arjen asioista, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaudenhoidosta, päiväkodeista, lasten peruskoulutuksesta, infrastruktuurista ja niin edelleen. 

Terveyden- ja sairaudenhoito pitäisi sisältyä julkisiin palveluihin, kuten muutkin kunnalliset palvelut. Lääkäripalvelumaksuista yms. asiakkaat voisivat korvata osan tulojensa mukaisesti. Jos asiakkaan tulot olisivat pienet, maksua ei perittäisi. 

Kunnissa ei ole edes nykyisessä järjestelmässä hallitus – oppositio -asetelmaa, vaan valtuutettujen ja muiden päättäjien täytyy toimia kuntalaisten edun puolesta. 

Tämä pätee myös uudessa valtiojärjestelmässä, jonka edustajien yksi kulmakivi juuri on se, että he toimivat kansanedustajina, eikä globaalin eliitin, puolueen tai puolueen johdon edunvalvojina. Tämä soveltuu myös eduskuntapolitiikkaa. 

Luonnollisesti valtuutettujen kunnissa täytyy tunnistaa realiteetit päätöksissään. 

Lisäksi väestöpolitiikassa olisi suotavaa huomioida voimakkaiden ja kyvykkäiden yksilöiden lisääntymisen suosiollisuus. Tietenkään mitään rajoituksia perheiden perustamiselle ei viranomaisten taholta pitäisi asettaa. 

Säätelyt ja kulttuuriperinne 

Taloudellisessa nationalismissa valtion täytyy noudattaa säätelyä. 

Valtio tulee suojata säätelyillä ja suojatulleilla, jotka varjelevat kotimaisia yrityksiä kansainväliseltä eli ulkomaisten yritysten kuolettavalta kilpailulta. Nykyisin kuluttajat ovat joutuneet monikansallisten sijoittajien kilpailun ja voiton maksimoimisen uhreiksi esimerkiksi sairaanhoidon ja terveyspalveluiden osalta. 

Esimerkiksi hintasäätelyn tarkoituksena on turvata kuluttajille riittävän edulliset hinnat, mainituilla suojatulleilla suojellaan pienempiä yrityksiä kuolettavalta kansainväliseltä kilpailulta. Lisäksi tulee muistaa pankkitoiminnan säätely. 

Itse asiassa ennen EU-jäsenyyden myötä yhä lisääntyvää uusliberalistista talousajattelua, oli muiden muassa kunnan ja sen työntekijöiden merkityksellisyys hyvin keskeistä toimivan yhteiskunnan kannalta. Juuri tämä kuntien käyttökelpoinen palvelujen tarjonta perustui säätelyihin. Nykyisin yhä lisääntyvässä määrin julkiset palvelut ovat siirtyneet yksityisille sektoreille, joiden tarjoajien omistajia ovat ulkomaiset sijoittajat. Tämä on johtanut kaaokseen esimerkiksi energiahuollossa ja terveyden- ja sairaudenhoidossa. 

Ääripäissä vapaa markkinatalous on täysin sääntelemätön, ja puolestaan kokonaan sääntelemällä ohjattua järjestelmää kutsutaan suunnitelmataloudeksi. 

Markku Juutinen  

Lähteet 

 1. Kapitalismi on jo kumonnut itsensä ja tilalle on tullut jotain pahempaa, sanoo Gianis Varoufakis KU:lle – Kansan Uutiset 
 1. Lenin, Vladimir (1918). Valtio ja vallankumous (marxists.org) 
 1. Swedenborg, Emanuel (1758). De Coelo et de Inferno, (n. 115) 
 1. 17/1948 – Valtiosopimukset – FINLEX ® 
 1. Scott Ritter on New World being born now. – YouTube 
 1. Finland Wants to Become Next Target for Russian Missiles – Russian Political Scientist | Ru-Main 
 1. https://www.mtv.fi/uutiset/mielipiteet/kaupunkilainen/2008/09/05/narinkka-torin-juutalaiset  
 1. Jeanette Bonnier: ”Släkten får inte ärva mina andelar” – DN.SE 
 1. Nova Hierosolyma 

9 kommenttia

 1. Artikkeli kyllä kuvaa nykyaikaa, mutta tilannetta ei voi korjata vallankumouksella. Se vain johtaisi toisenlaiseen totalitarismin, kuin mikä nyt vallitsee ja pahenee kaiken aikaa. Hitler ja Stalin vallankumouksen jälkeen kehittivät totalitarismin, joka tuhoutui kymmenien vuosien aikana.
  Nykyinen totalitarismi perustuu nopean median vaikutuksesta kansalaisten pelotteluun ja narsismin leviämiseen laajassa vallanpidosta. Ehkä juutalaisilla on vallan ja rahan himon geenejä muuta väestöä enemmän? Kuka tietää?
  Nykyisen tekniikan tason vallitessa, 10-20 tuntia työtä viikossa riittäisi hyvään elintasoon. Elämme kuitenkin laki ja sääntö viidakossa, jossa lakien laatiminen ja niiden mukaan eläminen vaatii haittaava työtä ja siitä palkkaa enemmän kuin hyödyllinen työ tuottaa.
  Kansalaisten enemmistön tulisi huomata tämä ja toimia itsenäisesti välittämättä laki viidakosta. Typerien säännösten vastainen laaja toiminta voisi korvata vallankumouksen ja johtaa vaaleissa tilanteen paranemiseen ja lopettaa totalitarismin kehityksen.

  Plusääni(5)Miinusääni(5)
 2. Artikkelissa on paljon osuvia havaintoja ja hyviä ehdotuksia asioiden uudelleen järjestelemiseksi. Suomen kohdalla voidaan todeta, että paluu moniin vanhoihin ja hyväksihavaittuihin ratkaisuihin olisi paikallaan. Vasemmistolaiset on harhautettu ajattelemaan, että maailmassa vallitsee yksi ainoa ja pakonomainen edistykseen ja ”evoluutioon” tähtäävä aikalinja ja niinpä perusvasemmistolainen ajattelee, että kaikki uusi on aina parempaa kuin vanha.

  Näin kasaarimafia on onnistunut ajamaan Suomessa läpi sarjan uudistuksia ja liittoutumisia, jotka ovat maamme tasapainon ja itsemääräämisoikeuden kannalta vahingollisia tai jopa tuhoisia. ”Trust the Science” on eräs vasemmistolainen uskontunnustus, jossa sokeasti otetaan vastaan kaikki kasaarimafian innovoimat keksinnöt, erityisesti kyseenalainen cv-19 rokote/geenilääke, jonka vastaanottamisesta pyritään tekemään eräs kansalaiskunnon päämittari. Suomessa myös oikeistolaiset ovat sielullisesti vasemmistolaisia ja niinpä kommunistinen koronapolitiikka nauttii laaja suosiota myös oikeistossa (ja paljastaa samalla, kuinka vähän Suomessa on aitoja kollektivismia ja massapsykooseja kavahtavia oikeistolaisia).

  Tosiasiassa aika on syklistä ja koostuu useista päällekkäisistä ja erijaksoisista sykleistä. Suomen kaltainen kansakunta elää sykleissä, jossa vaihtelevat kriisi- ja jälleenrakennusajat. Edellinen vakava kriisi oli toinen maailmansota, joka verotti Suomen kansaa raskaasti ja jätti jälkeensä myös haitallisen russofobian, jota kasaarimafia on myöhemmin voinut hyödyntää usuttaakseen kansan typerään Nato-jäsenyyteen ja kenties uudelleen tuhoisaan sotaan Venäjän kanssa.

  Sodan jälkeen koitti jälleenrakennuksen, teollisen kasvun ja jopa kukoistuksen kausi, jonka sabotoi 1990-luvun alun lama. Tämän jälkeen Suomeen alettiin rakentaa pohjaa uudelle täysimittaiselle katastrofille, joka perustuu maan liittämiseen globalistisiin järjestelmiin, joiden tavoitteena on maan puhtaaksi ryöstäminen ja kansan tuhoaminen itsenäisenä ja inhimillisenä entiteettinä.

  Globalismin keskuselimenä toimii nykyisin Maailman Talousfoorumi, joka kokoontuu Sveitsin Davosissa. Tämä on avoin saatananpalvontajärjestö, joka pyrkii maailmanlaajuiseen uusmarxilaiseen vallankumoukseen. Tämä olisi nk. neljäs teollinen vallankumous, jossa on paljon myös fasistisia aineksia kuitenkin kansoja millään lailla hyödyntämättä. Ideologisena keppihevosena WEF käyttää ilmaston ja elonkehän suojelua, kuitenkin tavalla, jossa köyhät kansalaiset syyllistetään ja orjuutetaan ja rikkaat tai poliittinen eliitti nauttii yhä erioikeuksista. Euroopan Unioni on myös voimakas globalistinen koneisto, joka pyrki toteuttamaan yhdenmukaisen orwellilaisen dystopian koko Euroopan alueella. Yksilönvapautta ennen arvostanut USA on myös alistettu oman globalistisen syvävaltionsa alaisuuteen ja monet osavaltiot sielä joko toteuttavat tai pyrkivät toteuttamaan uusmarxilaista kommunistista kollektivismia. USA:n ansiokas perustuslaki on ollut kuitenkin sitkeä vastus kommunisteille.

  WEF, YK, WHO ynnä muut globalistiset toimijat ovat kaiken aikaa pyrkineet yhdenmukaistamaan maapallon maita istuttamalla aivopestyjä vaikuttajia moniin instituutioihin ja erityisesti eri maiden hallituksiin. Suuryhtiöiden poliittisiin osastoihin, kuten henkilöstöhallintoon, tiedotukseen ja markkinointiin on istutettu WEF:n tai vastaavan globalistijärjestön kellokkaita. Suuret yhtiöt ja rahoituslaitokset on onnistuttu ujuttamaan mukaan ESG (Environmental, Social ja Governance)- sertifikaattijärjestelmään, joka mittaa yhtiön yhdenmukaisuutta WEF:in agendojen kanssa. Näin suurista yhtiöistä on tehty uusmarxilaisuuden edistäjiä ja loppukädessä kansaa murhaavia rikollisia entiteettejä.

  Väestöt ovat kuitenkin saamassa tarpeekseen uusmarxilaisten ja kasaarimafian riehumisesta. Nopeasti on muodostunut itsestään organisoitunut maailmanlaajuinen yhteisö, joka avoimesti tai peitellen vastustaa globalisteja. Massatiedotusvälineiden ja some-alustojen ollessa yhä globalistien määräysvallassa taistelu on kuitenkin vaikeaa. Taistelu käydään suurien massojen tietoisuudesta. Nämä tulisi vapauttaa globalistien aivopesusta ja massojen valtava paine täytyisi suunnata näitä vastaan näiden rankaisemiseksi, tuhoamiseksi tai vähintäänkin riisumiseksi vaikutusvallasta. Tehtävä on vaikea ja turhauttava, mutta vaihtoehtoa ei ole. Kyse on eloonjäämisestä, ihmiskunnan tulevaisuudesta, sen geenien puhtaudesta ja suhteesta Jumalaan.

  Plusääni(9)Miinusääni(4)
 3. TODELLINEN VALLANKUMOUS
  Markku kirjoittaa ansiokkaasti vallankumouksesta. On kuitenkin olemassa henkinen vallankumous eli uudestisyntyminen (Joh. 3: 3-7). Nykyajan kristityt ovat sokeassa uskossa eivätkä elä Kymmenen Käskyn mukaan, vaan uskovat, että ”kun uskoo Jeesukseen, saa kaikki synnit anteeksi” eli Jeesus on muka jo sovittanut ihmisten synnit. Jeesus kuitenkin opetti parannusta eikä mainitse missään sitä, että hän olisi ”sijaissovittaja”. Ihminen tekee parannusta, kun hän tutkii omia syntejään, pyytää niitä anteeksi Jeesukselta eli Jumalalta ja elää sen jälkeen Kymmenen Käskyn mukaan tekemättä syntiä. Näin ihminen saa vähitellen kaikki synnit anteeksi ja tämä uudestisyntymisprosessi kestää vuosia. Kukaan ei hetkessä synny uudestaan. Nykyajan kristityt uskovat lisäksi kolmeen jumalaan, eivätkä käsitä, että Jumala on yksi eli Herra Jeesus Kristus, jonka sielu on Isä Jehova, ruumis Hänen Jumalallinen ruumiinsa eli Poika ja Pyhä Henki tästä Jumalallisesta ruumiista virtaava Jumaluus. Väärä kolminaisuusoppi estää virtauksen taivaasta. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(9)Miinusääni(6)
 4. PUTIN ON NEROKAS JOHTAJA
  Ukraina sota on USA:n ja Venäjän sota. USA on kolmekymmentä vuotta kehittänyt Ukrainan armeijaa Venäjän vastaista sotaa varten. USA on tukenut Ukrainaa miljardeilla. CIA on kouluttanut natsipataljoonia sotaan Venäjää vastaan. Ukrainan armeija on pommittanut Donbassia vuodesta 2014 eikä ole noudattanut Minskin sopimusta. Sodassa on kuollut 14000 venäjää puhuvaa ukrainalaista. Ukrainan väestöstä kolmas osa puhuu äidinkielenään venäjää. Lännen valtamedia pitää Ukrainan esittämiä valheita tosiasioina ja Venäjän esittämiä tosiasioita valheina. Hirvittävä Venäjän vastainen propaganda kukoistaa valtamedioissa. Propagandan ansiosta ihmiset on saatu pelkäämään, että Venäjä hyökkäisi Suomeen ja siinä perustelu NATO-jäsenyyden hakemiseen.
  Todellisuudessa meillä on ollut hyvät suhteet Venäjään vuodesta 1946. Suomen pelkurimainen johto on peloissaan hakenut NATO-jäsenyyttä. Niinistä, Sanna Marin ja muu eliitti syyllistyy valtiopetokseen. Putin on monissa suhteissa oikeassa. Hän pitää kiinni kristillisyydestä ja vastustaa globalistien pyrkimyksiä valloittaa Venäjä. Putin on aikamme ainoa itsenäinen valtionpäämies, joka ei alistu globalistien nukeksi, kuten muut. Venäjä ja Kiina ovat tulevaisuuden maita, jotka ohittavat lännen monissa suhteissa lähitulevaisuudessa. Hyvän kuvan Ukrainan tilanteesta voi lukea osoitteesta https://stopworldcontrol.com/ukraine/ . Hyvä Putin! LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(5)
  1. Benjamin on väärässä. Hänelle on annettu tietoa siitä, että Putin ei ole mikään vastavoima vaan osa juutalaista teatteria ja silti hän jatkaa Putinismiaan.

   https://odysee.com/@Slammdcrxx:8/Will-Putin-Save-The-World:0

   On olemassa kolmas voima, tai oikeastaan toinen. Die Dritte Macht eli Reichsdeutsche Absetzbewegung. Tai Putin voi olla tuntemattoman sivilisaation kontrollissa kuten eräs Mevedevin lausunto antaa ymmärtää. Onko kyseessä Regulus vai Andromeda on mysteeri. https://www.youtube.com/watch?v=NesEALNPLTs


   https://archive.org/details/thirdreichoperationufonazibaseinantarcticacompletedocumentaryremastered
   Keskustelua Regulus ja Andromeda konfliktista.. https://www.bitchute.com/video/FgwK9aLVwDHn/

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 5. Tällaisiin aikoihin ollaan menossa jolloin systeemi näyttää olevan varautumassa. Kansojen merestä nousee sellainen peto (valtio) ettei yhden varttihullun kyläkapina pysty enää vaikuttamaan millään tavalla olipa sitten kysymys vaikka rauhanomaisesta mielenosoituksesta ,,, sekään ei kohta onnistu ,,, mutta ,,,

  Arvioitavaa!

  Voiko hallituksen esityksestä eduskunnalle valmiuslain muuttamisesta (sitaatissa) ,,,:

  (sitaatti alkaa)`Finlex:
  https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220063?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=HE%2063%2F2022%20vp

  HE 63/2022
  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

  17 a luku. Rajaturvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen

  122 c §. Liikkumis- ja oleskelurajoitukset yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

  Kyseeseen voisi tulla vakava Suomen ulkopuolelta tuleva tai valtionsisäisesti kehittyvä ja yhteiskunnan vakautta horjuttava sekä vakavina levottomuuksina heijastuva yleisen järjestyksen ja turvallisuuden häiriötila, joka ei olisi hallittavissa normaalilainsäädännön keinoin ja resurssein.
  Alkusysäyksenä saattaisi olla yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan merkittävä tapahtuma tai tapahtumaketju, kuten ulkopuolelta tuleva uhka, vaikutuksiltaan laajamittainen onnettomuus, laajamittainen maahantulo tai vastaava ennakoimaton muuttoliike, yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikos (ydinonnettomuus, terrori-isku) tai sabotaasityyppisiä kriittisen infrastruktuurin vahingontekoja taikka sisäisesti kehittyvä ihmisten arkeen ja toimeentuloon vaikuttava tapahtuma (esimerkiksi voimakas inflaatio vaikutuksineen).
  Kyse voisi olla myös näiden pohjalta lisääntyvästä polarisaatiokehityksestä ja jännitteistä eri ryhmien välillä, jotka kehittyessään johtaisivat hallitsemattomiin levottomuuksiin ja kansalaistottelemattomuuteen.
  Hybridivaikuttamisen laaja-alaisin keinoin edellä kuvattua kehitystä voidaan vieraan valtion toimesta suunnitelmallisesti ja tietoisesti pyrkiä eskaloimaan ja ohjaamaan kohti normaalioloissa hallitsematonta tilannetta.
  Valtiolliset toimijat voivat käyttää hyväkseen myös rikollisryhmiä tai muita esimerkiksi tunnuksettomia sotilasryhmiä tavoitteidensa saavuttamiseksi` (sitaatti päätyy).

  ,,,johtaa seuraavan sivuston tekemän päätelmän:

  Suomen valtiolliset toimijat voivat käyttää rikollisryhmiä tavoitteidensa saavuttamiseksi poikkeusoloissa
  https://nwohavaintoja.blogspot.com/2022/07/suomen-valtiolliset-toimijat-voivat.html

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
  1. Jokaisen valtion tai hallinnon, joka lähtee viemään läpi globalistien agendoja, on syytä valmistautua levottomuuksiin. Jossain vaiheessa aivan tavallisetkin kansalaiset saavat tarpeekseen. Tuollaisten lakien laatiminen paljastaa, että Suomen valtio tunnustaa olevansa epäonnistunut valtio, ”failed state” tai ainakin sellaisen kanditaatti, mutta ei tietenkään tunnusta olevansa siihen itse syypää. Syylliset ovat aina jossakin muualla: Putinissa, ryssissä, väärinajattelijoissa, muutosvastarintaisissa.

   Valtio ajautuu yhä kauemmaksi luonnonjärjestyksen mukaisesta normaalitilasta ja lainsäädännöstä, joka on esimerkiksi Raamatun kanssa yhteensopiva. Kollektiivinen itä pitäytyy lähempänä luonnonlakia ja siellä yhä kunnioitetaan traditionaalisia maailmankatsomuksia kuten kristinuskoa tai rauhanomaista islamia. Kauempana idässä vaikuttaa hindulaisuus tai moraalisesti ylevä buddhalaisuus. Vain Kiinan radikaalit kommunistit ovat etääntyneet näistä, mutta eivät edes he suosi lännen yhä sairaammaksi käyvää LGBTQ-agendaa. Idässä on alettu kavahtaa myös lännen dollari-imperiumin yhä röyhkeämpää pyrkimystä sanella kuinka idässä eletään. Jokaisen moraalisen ihmisen on suunnattava katse koti itää tai etelää, mikäli aikoo nähdä ihmiskunnalla edes jonkinlaista tulevaisuutta. Tästä he saavat osakseen lainsuojattoman kohtelun.

   Plusääni(6)Miinusääni(4)
 6. Perustetaan Maanalainen Vastarintaliike!

  https://tokentube.net/view?v=3237868451

  Kyllä Suomalaiset kansalaistottelemattomuuteen ja annettujen suositusten rikkomiseen pystyvät. Seuratkaapa vaikka kuinka paljon nopeusrajoituksia rikotaan liikenteessä. Kokeile ajaa nopeusrajoitusten mukaan — > sinua ohitellaan jatkuvasti, missä vain pääsee ohittamaan.
  Eli kyllä siellä maantiellä ollaan kansalaistottelemattomia (missä siitä on vain haittaa), mutta sitten marketissa laitetaan kiltisti se maski päähän ja esitetään hyveihmistä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat