Valmiuslaki – pelkopandemia -maailmanhallitus

Valmiuslain soveltaminen on laitonta: siinä viestintä keskitettäisiin valtioneuvoston kanslialle. Valmiuslaki avaa Pandoran lippaan, sillä poikkeusolojen lakkauttamisen säännös puuttuu. Globaalilla koronahysterian lietsomisella valtaeliitti tavoittelee Euroopan unionin liittovaltiokehityksen tai maailmanhallituksen muodostamista. 

Sanna Marinin hallitus on (1.3.2021) yhteistyössä “tasavallan” presidentin kanssa todennut poikkeusolot Suomeen. Valmiuslain pykäliä ei oteta käyttöön, mutta niiden käyttöönottoa myöhemmin ei voida poissulkea. Marinin mukaan jossakin vaiheessa saattaa olla tarpeellista toteuttaa myös ulkonaliikkumiskielto.1 

Valtioneuvosto on jättänyt eduskunnalle esityksen ravintoloiden tilapäisestä sulkemisesta. Esityksen käsittely on ilmoitettu kestävän ainakin neljä päivää. 

Ravintoloiden sulkeminen tapahtuisi epidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla, jos nyt alueiden määrittäminen edes tarkasti onnistuu. 

Hallituksen päätös koronaviestinnän keskittämisestä on laiton 

Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen lausui, että Marinin hallituksen maanantainen päätös keskittää valta koronaviestinnässä pääministerin johtamaan valtioneuvoston kansliaan on laiton. Mikäli asetuksia ei anneta valtioneuvosto menetelmä on yksiselitteisesti laiton. 2 

Pääministerin johtama valtioneuvoksen kanslia onnistuisi tässä tapauksessa saamaan aseen, jolla viranomaiset hiljennettäisiin ja viestintä keskitettäisiin valtioneuvoston kanslialle.2 

Hallituksen päätöksiä on arvostellut voimakkaasti myös professori Martin Scheinin. 

Viime maanantaina valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen vastasivat valmiuslain pykäliä koskeviin kysymyksiin ja Marinin mukaan näitä pykäliä ei oteta käytäntöön “täysimääräisenä”, vaan soveltaen.3 

Mainitut pykälät sisältyvät valmiuslain toiseen osaan, minkä säännöksien soveltaminen on mahdollista vain valmiuslain 6 §:n 1 momentin mukaisesti valtioneuvoston asetuksella.  Koska asetusta ei ole annettu, on valmiuslain 106-107 §:n soveltaminen laitonta. Tästä syystä valmiuslain ottaminen sovellettavaksi on tapahtunut lainvastaisesti.3 

Valmiuslaki Pandoran lippaana 

Huomion arvoista on, että valmiuslaista puuttuu täysin säännös siitä, kuinka tämä tarkoitettu poikkeusolojen soveltaminen lakkautetaan. 

Scheinin mukaan valtioneuvosto ryhtyy soveltamaan valmiuslakia, ja kyseinen soveltaminen pysäytetään vain siinä tapauksessa, kun valtioneuvosto mitätöi laitimmaisenkin toimivaltuuksien käyttöönottoa koskevan asetuksen. Eduskunnalla ei ole valtuuksia esimerkiksi määrätä valmiuslain soveltamisen mahdollisuutta kumottavaksi, koska sen valvontavalta perustuu valmiuslaissa vain jo annettuihin asetuksiin, eikä täten siihen toimivallan siirtoon valtioneuvostolle, minkä valtioneuvosto on itse toteuttanut valmiuslain tiettyyn kriisityyppiin kohdistuneena.  

Mikäli poikkeusolojen lakkauttamisen säännös puuttuu, poikkeusolot eivät lakkaa koskaan, vaan valtioneuvostolla on avoin valtakirja milloin hyvänsä asetuksella ottaa käyttöön valmiuslain toimivaltuuksia. Tästä syystä valmiuslain Pandoran lipasta ei pitäisi kuuna päivänä avata kevyin taikka väärin perustein. 

“Koronapandemian” on valtaeliitin ase 

Jotkut esittävät, että salaliittoteoriat edustaisivat koronapelkopandemian taustalle sijoittuvan tietyn ihmisryhmän (esim., että poliittinen koneisto ja viranhaltijat olisivat kietoutuneet  “natsi-ideologian” viittaan, mikä on täysin absurdi ajatus), jolla olisi salainen suunnitelma esimerkiksi Suomessa.  

Toisaalta on täysin mahdotonta aukottomasti todistaa sitä, että onko maailmanlaajuinen koronatauti “viruksineen” salaisissa laboratorioissa kehitetty biologinen ase, vai luonnosta saatu tartunta. Tällöin on järkevintä päätyä toteamaan, että koronatartuntojen vaarallisuutta on yli kymmenenkertaa liioiteltu. Tähän liittyen on syytä ymmärtää myös se, että pelkopandemialla on negatiivisen globalisaation laajentumiseen tähtäävät pyrkimykset. 

Globaalisti ajatellen on täysin selvää, että yleismaailmallinen valtaeliitti on tehnyt “kärpäsestä härkäsen” eli koronailmiöstä on muodostettu Euroopan maiden hallituksien ja länsimaisen valtamedian kautta hysteria – pelkopandemia, jolla on säikytelty ihmiset hirvittävään kuolemanpelkoon. Tämä on tapahtunut siitä huolimatta, että koronatartunnat muodostavat varsin valjusta uhan terveydelle. Suomen hyvin heikko naishallitus tuskin edes ymmärtää, että he muodostavat vain entiteetin tai instrumentin globaalin valtaeliitin intressien toteutumiseksi. 

(On luoti siis väline – järjestelmä, jolla valta voidaan siirtää tietylle ryhmälle.) 

Globaali valtaeliitti, Bryssel ja viimekädessä juutalaismafia ovat suunnattoman tyytyväisiä yllä julkituotuun Suomen valmiuslain Pandoran lippaaseen, sillä sen ansiosta valtioneuvostolla on valtakirja toteuttaa suunnitelmiaan tai juutalaismafian salaisia teitä ohjautuvia ohjeistuksia. 

Juutalaismafian ohjauksessa oleva globaali valtaeliitti pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot ja murskaamaan kaikki pienyrittäjät ja ammatinharjoittajat. Tämä tarkoittaa enennen näkemätöntä työttömyyttä ja sosiaalista sekä taloudellista ahdinkoa. Tällöin yksityiset valtiot ajautuvat globaalien rahoituslaitosten entistä suurempaan “orjuuteen” ja yksityiset kansalaiset joutuvat valtion elatusavun varaan ja leipäjonoihin.  

Mainittakoon, että valtion esitetty budjetti kuluvalle vuodelle (2021) on noin 65,2 miljardia euroa. Talousarvio on 11,7 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katettaisiin lisälainanotolla. Vuoden 2021 lopussa valtionvelan arvioidaan nousevan noin 138 miljardiin euroa, mikä olisi noin 57 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koronavirustilanteen terveysturvallisuuteen, kuten testaamiseen sekä hoitoon liittyvät menot ovat 1,6 miljardia euroa.4 

Valtion valtavat lainat lamaannuttavat koko talouselämän, joka ajautuu kansainvälisen talouseliitin ohjaukseen. Valtioiden ja kansalaisten viimeisetkin itsenäisyyden rippeet hupenevat Euroopan unionin liittovaltiokehitykseen tai maailmanhallituksen muodostumisen prosessiin. 

Esimerkkejä sionistien ja juutalaismafian pyrkimyksistä kohti totaalista maailmanvaltaa 

Globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen.  

Euroopan unionin johtajat sopivat 21.7.2020 Euroopan elpymissuunnitelmasta. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU:n kommission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä mittavimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Tällä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketilla sanotaan elvytettävän covid-19-pandemian jälkeistä rakentamista Euroopassa, joka olisi vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi.   

Aškenasijuutalainen miljardööri ja sijoituskeinottelija George Soros on ehdottanut ikuista lainaa ratkaisuksi Euroopan unionin velkataakan ongelmiin. Valtavirtaiset taloustieteilijät katsovat Euroopan velkataakan syntyneen suoraan esimerkiksi “koronapandemian” aiheuttamana. Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ja STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà näkevät, että ikuiset lainat olisivat ratkaisu Euroopan velkatason vaikeuksiin. 

Negatiivisen monikansallisen eliitin toimesta Euroopan Unioni romautettiin nykyiseen tilanteeseensa. Tämä on täysin laskelmoitua toimintaa, jossa koronahysteria näyttelee hyvin tärkeää roolia. Kuitenkin juutalaisten harvainvalta haluaa välttää romahtamisen käynnistämällä ”elpymisrahaston” välityksellä prosessin, joka johtaisi EU:n liittovaltio kehitykseen.   

“Koronapandemiasta” muodostetun pelkopandemian tai dystopian hyväksikäyttäjiä maailmanvalta pyrkimyksissään on pyramidin huipulla oleva juutalaismafia. Juutalaismafiasta voidaan käyttää myös ilmaisua Siionin Viisaat

Koska juutalaismafia on ollut kaikkien merkittävien vallankumouksien, ensimmäisen ja toisen maailmansotien5 ,6, Israelin  ja Yhdysvaltojen  johtaman koalition aiheuttamien sotien taustavaikuttajina sekä synnyttäjinä, ovat he myös globaalin koronahysterian eli pelkopandemian todelliset luojat. Näiden globaalien pyrkimyksien välityksellä mainittu mafia on pyrkinyt entistä lähemmäs totaalista maailmanvaltaa.Juutalaismafian kansainvälisen politikoinnin tuloksena perustettiin Euroopan unioni, jonka tarkoituksena on viimekädessä auttaa juutalaismafiaa saavuttamaan maailmanvallan. 

Huomioita koronatilanteesta 

Koska olemme puhuneet tässä artikkelissa myös valmiuslaista, on syytä esittää muutamia huomioita yliampuvasta koronatilanteen vaarallisuudesta.  

Viime vuoden puolella Italiasta uutisoitiin, että valtaosa koronavirustartunnan saaneista olisi todellisuudessa oireettomia mutta kyvykkäitä levittämään tautia eteenpäin, British Medical Journal -lehti raportoi.  

Koska tartuttajina voidaan aivan perusteetta pitää myös henkilöitä, jotka ovat oireettomia, sillä vääristellen perustellaan vain koronarokotuksen tarpeellisuutta. Viime vuoden elokuuhun mennessä Suomessa oli todettu noin 8000  koronatartuntaa, mutta koska korona-, RT-PCR-testi on epävarma, ei luvun suuruuteen voida luottaa. Tartuntojen määrä on prosentuaalisesti häviävän pieni koko maan väestön määrästä, eikä sillä voida perustella k-rokotuksia, eikä valmiuslain toteuttamista. Tästä syystä terveysterroristeille on tärkeää nojautua myyttiin oireettomista “tartuttajista”. 

THL ilmoittaa, että koronavirukseen menehtyneet vuoden 2020 puolella ovat lähes 90 prosenttisesti yli 70 vuotiaita, ja että taustalla on jokin sairaus. THL:n joulukuun 12. 2020 julkaistujen tilastojen mukaan korona on vaatinut Suomessa vuonna 2020 ainakin 409 ihmisen hengen (kuva; covid-19 kuolemat ikäryhmittäin). 

Tilastokeskuksen tiedot influenssan aiheuttamista kuolemista ovat vuodelta 2018. Silloin kuoli Suomessa influenssaan 436 henkilöä, joista yli 65-vuotiaita oli 415. Influenssa oli lisäksi myötä­vaikuttavana tekijä 264 kuolemassa.8 

Yhteensä influenssa siis mainittiin vuonna 2018 tasan 700 kuolintodistuksessa. Mainitulla vuonna Suomessa kuoli yhteensä 54 524 henkilöä.8 

Ennen COVID-19 kautta Suomessa menehtyi vuosittain influenssaan arviolta 500–2 000 ihmistä. Myös vakavia pandemioita on ollut ennenkin. Miksi yhteiskuntaa ei Suomessa ole aikaisemmin vuosittain suljettu estämään kuolemaa influenssan kanssa?  

Yllä mainitusta selvästi voidaan päätellä, että koronataudin vaarallisuutta on hirvittävästi ylimitoitettu, sillä sehän ei ole Suomessa sen niinkään vaarallinen kuin mainitut influenssat. Koronassa jopa oireet ovat usein miedompia kuin influenssassa. Koronahysteria sulkutiloineen ja rokotuksineen palvelee globaalin valtaeliitin tavoitteita. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

1.Talouselämä (3.3.2021). Kuinka suuren virheen Sanna Marinin hallitus teki ilmoittaessaan epämääräisesti valmiuslain käyttöönotosta? Tästä vyyhdissä on todella kyse. Saatavina: 

Kuinka suuren virheen Sanna Marinin hallitus teki ilmoittaessaan epämääräisesti valmiuslain käyttöönotosta? Tästä vyyhdissä on todella kyse | Talouselämä (talouselama.fi) 

2. The World News  (1.3.2021). IL. Soppa koronaviestinnästä paisuu – pääministeri Marin: Valmiuslain pykäliä ei sovelleta, asia selvitetään oikeudellisesti. Saatavina: Oikeusoppineet: Marinin hallituksen päätös koronaviestinnän keskittämisestä on laiton (theworldnews.net) 

3. Martin Scheinin (1.3.2021). Perustuslakiblogi. Valmiuslaki otettiin sovellettavaksi lainvastaisesti. Saatavina: Martin Scheinin: Valmiuslaki otettiin sovellettavaksi lainvastaisesti – Perustuslakiblogi (wordpress.com) 

4. Kirsi Turkki (15.12.2020). Kaleva. Valtion vuoden 2021 bud­jet­ti edus­kun­nan ham­pais­sa tänään – lisää velkaa otetaan lähes 12 mil­jar­dia. Saatavina: 

 Valtion vuoden 2021 budjetti eduskunnan hampaissa tänään – lisää velkaa otetaan lähes 12 miljardia | Kaleva 

5. Freedman, Benjamin. Radio Islam. Saatavina: Benjamin Freedman – Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut – Radio Islam (islam-radio.net) 

6. Viktor Suvorov (1990). Ice-Breaker: Who Started the Second World War? 

7. Steinhauser, Karl (suom. 1994). EU huomispäivän super- Neuvostoliitto 

8. Tilastokeskus. Influenssaan kuolleet (2018). 

_ _ _ _ 

Tuomas Malinen (23.7.2020). Salkunrakentaja. Ekonomisti: EU:n elpymisrahasto vie kohti tulonsiirtounionia ja liittovaltiota. Saatavina: https://www.salkunrakentaja.fi/2020/07/elpymisrahasto-liittovaltio/   

The Great reset. Saatavina: https://www.weforum.org/great-reset/    

European Council 

Council of the European Union (17.7.2020). Saatavina: 

 European Council conclusions, 17-21 July 2020 – Consilium (europa.eu) 

MTV-uutiset (29.1.2021).  Perpetuaali on ikuinen laina – MTVuutiset.fi 

The Jewish Holocaust in Gaza – Will things ever change? – Radio Islam (islam-radio.net) 

Jewish Genocide in Iraq – Radio Islam (islam-radio.net) 

Coudenhove Kalergi. Practical Idealism. Radio Islam. Saatavina:  ”Practical Idealism” by Coudenhove Kalergi – The Racist and Supremacist Roots of the Ideology behind the European Union – Radio Islam (islam-radio.net) 

12 kommenttia

 1. Markku kirjoittaa täyttä asiaa.. sääli vain että alle 1 % kansasta on riittävä aivokapasiteetti käsitellä tätä asiaa loogisesti.

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
  1. Kyllä mä sanoisin, että reilu 10% omaa riittävän aivokapan asian ymmärtämiseen.

   No joo mutta jos kansan keskimääräinen ÄO on 100 niin puolella kansalaisista se on silloin alle 100 ja noin puolethan äänistä menee vasemmistolle.

   Toki muissakin puolueissa on nykyisin järkyttäviä mädättäjiä ja sen tajuamiseksi ÄO:n pitääkin jo sitten olla reilusti yli 100.

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
  2. Uskon että suurempi osa kansaa alkaa ymmärtää mistä on kyse kun se saa oikeaa tietoa. Nyt se elää valtamedian ja maamme ylimmän johdon aivopesemänä ja pelottelemana eikä siksi vielä ymmärrä mistä on kyse mutta ehkä sokea kanakin vielä jyvän löytää.
   Tämä Kaliforniassa tehty tutkimus kertoo paljon: Lyhyesti: korona on sen mukaan pelkkä normaali kausiflunssa eikä testi ole lainkaan luotettava. Kaksi huippulabraa Kaliforniassa löysi 1500 näytteestä vain influessa A ja B-virusta eikä mitään jälkiä ’koronasta’.

   Tutkija Derick Knaussin seuraavat toteamukset viruksen tunnistamisesta ja PCR-testin epäonnistumisista vahvistavat lukuisat tieteelliset tutkimukset, mukaan lukien WHO.

   Kraussilla on tohtorin tutkinto virologiassa ja immunologiassa. Hän on kliinisen laboratorion tutkija ja testannut 1500 ”oletettua” positiivista Covid 19 -näytettä, jotka on kerätty täällä Etelä-Kaliforniassa. Kun laboratorio ryhmä tutki tutki näytteet se ei löytänyt yhtään Covid-virusta mistään 1500 näytteestä.

   Kaikki 1500 näytettä olivat enimmäkseen influenssa A ja jotkut influenssa B, mutta ei yhtään Covid-tapausta.
   Stanfordiin, Cornelliin ja muutamat muut Kalifornian yliopiston laboratoriot löysivät samat tulokset heille lähetetyistä näytteistä kuin Kraussin ryhmä, EI COVIDia. He löysivät influenssa A ja B. Sitten he puhuivat CDC:lle ja pyysivät näytteitä COVID:sta, joita CDC: n mukaan ei pystytty toimittamaan, koska heillä ei ollut näytteitä. Kaiken tutkimustyön jälkeen he päätyivät siihen, että COVID 19 oli kuvitteellinen.

   Kaikki 1500 näytettä olivat enimmäkseen influenssa A ja jotkut influenssa B, mutta ei yhtäkään Covid-tapausta.
   Flunssaa kutsuttiin Covidiksi, ja suurin osa 225 000 kuolleesta kuoli samanaikaisten sairauksien, kuten sydänsairauksien, syövän, diabeteksen, emfyseeman jne. takia saatuaan flunssan, joka heikensi edelleen immuunijärjestelmäänsä ja he kuolivat.
   . … Joten kyseessä on vain yksi influenssakanta kuten joka vuosi, COVID 19 ei ole olemassa ja se on kuvitteellinen.
   Luin tästä tutkimuksesta kertovan artikkelin jokin aika sitten GlobalResearch sivustolta. Siitä löytyy kommentti jo täällä https://www.magneettimedia.com/kavahda-koronarokotetta-ja-ala-alistu-pelkopandemiaan/#comments
   —————
   Tohtori Andrew Kaufman piti puheen videoyhteydellä mielenosoittajille Tanskassa ja varoitti pyrkimyksestä asettaa voimaan uusi tartuntatautilaki. Hänen mukaansa COVID-pandemia on massiivinen petos.
   https://mvlehti.net/2021/03/06/paivan-video-covid-pandemia-on-petoksellinen-pcr-testipandemia-tohtori-kaufmanin-puhe-mielenosoittajille-tanskassa/

   Plusääni(9)Miinusääni(0)
 2. KORONAPANDEMIA ON SUUNNITELTU
  Kuinka tavallisesta kausiflunssasta kehittyi maailmanlaajuinen pandemia? Suunnitelmallisuuteen viittaavat mm. seuraavat tekijät: 1) PCR-testejä levitettiin ympäri maapalloa vuosina 2017-2018 kymmeniä miljoonia. Tiedettiin, että PCR-testin monistuskertoja nostamalla saadaan suuri määrä vääriä positiivisia tuloksia eli luotua tarvittaessa pandemia aivan vaarattomasta viruksesta. 2) WHO muutti pandemian määritelmää niin, että vaaratonkin virus voitiin julistaa pandemiaksi; aiemmin vaadittiin paljon kuolemantapauksia. 3) Pidettiin Bill Gatesin johdolla event201-harjoitus syksyllä 2019, missä harjoiteltiin koronapandemiaa. 4) Maailman talousfoorumi (WEF) ennusti koko maailman kattavan pandemian tulemisen. 5) Saman ennusti Rockefeller-säätiö. 6) Saman ennusti Bill Gates, maailman johtava rokotekeinottelija. 7) RT-PCR-testille annettiin WHO:ssa yksinoikeudet koronaviruksen tunnistamiseen; tässä oli koko pandemian ydin: tarvittiin väline, jolla paisuttaa valheellisesti tartuntalukuja.
  Pandemian lopullinen tarkoitus on saada koko planeetta pelon valtaan ja näin voimaan saattaa maskipakon, sulkutilat ja pakkorokotukset sekä romahduttaa kansojen taloudet. Kaiken päämääränä on miljardöörieliitin johtama maailmanhallitus, jossa ylintä valtaa käyttävät Siionin Viisaat. Juutalaisten unelma maailmanherruudesta täyttyisi. Tuloksena olisi kaikkien kansojen itsenäisyyden menettäminen, ja kansoilta vietäisiin kaikki ihmisoikeudet ja alistettaisiin uuden tyyppiseen orjuuteen, mahdollisesti digitaaliseen kontrolliin kaikilla elämän alueilla. Koronapandemialla on siten mullistava merkitys maailmanhistoriassa, myös jos se epäonnistuu tavoitteissaan, jolloin Siionin Viisaiden juoni paljastuu ja myös holokaustihuijaus tulee suuren yleisön tietoisuuteen eli tulee vallankumous ja kansojen todellinen vapautus kansainvälisen rahaeliitin vallasta. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(2)
 3. Päivän video: ”Koronapandemia on petoksellinen PCR-testipandemia” – Tohtori Kaufmanin puhe mielenosoittajille Tanskassa

  Rapsodia.fi on tekstittänyt ajankohtaisen videon, jossa tohtori Andrew Kaufman piti puheen videoyhteydellä mielenosoittajille Tanskassa ja varoitti pyrkimyksestä asettaa voimaan uusi tartuntatautilaki. Hänen mukaansa COVID-pandemia on massiivinen petos.
  https://mvlehti.net/2021/03/06/paivan-video-covid-pandemia-on-petoksellinen-pcr-testipandemia-tohtori-kaufmanin-puhe-mielenosoittajille-tanskassa/

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 4. https://uppochnersehr.wordpress.com/2021/03/06/ensimmainen-holokausti-vai-kuinka-mones/

  ”Hälyttäviä olivat myös tiedot ”Maailman oikeudesta”, joita American Jewish Committee puuhasi eri maihin tuolloin ”juutalaisten vainoajien” rankaisemista varten. Ilmeisesti vahvat voimat jo tuolloin puuhasivat täydellistä New World Orderia. Saksalaisten ja antisemiittien tuomisteminen jäi kuitenkin tuolloin vielä suunnitelmaksi. II maailmansodan jälkeenhän pidettiin todellakin lukuisia näytösoikeudenkäyntejä, kuuluisimmat niistä Nürnbergin pääsotarikosoikeudenkäynnit. Spingolan mukaan ne olivat ensimmäinen versio uudesta juutalaisten ”maailman oikeudesta”, jota ollaan puuhaamassa nyt 2000-luvun alusta lähtien toden teolla. Ilmeisesti juutalaisvapaamuurarit ovat lähellä päämaaliaan. Tuolloin kuitenkin rajoituttiin ”sotarikollisten” tuomitsemiseen. Vastaavia näytösoikeudenkäyntejä on ollut lisää tietysti koko ajan. Yhtä stalinistisia eli talmudistisia nekin, oikeastaan todellista ”juutalaista oikeutta” goyimeille eli koko ajan mielipuolisempia natsijahteja. Kuten aiemmin linkittämistäni videoista ja israelilaisista lakihankkeista tiedämme, juutalaiseen ”oikeusistuimeen” joutuvat pian kaikki ”vihapuhujat”, yleensä kuka hyvänsä, jonka juutalaiset mahtitahot saavat päähänsä syyttää. Kyseessä on juutalainen mielivalta tietysti eikä mikään oikeus.”

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Israelissa korona- ja rokoteterrori on kääntynyt nyt myös juutalaisia itseään vastaan ja maassa ajetaan erittäin rajua 100% tähtäävää rokotekampanjaa. Ehkä ei pidä nähdä juutalaisia yhtenä blokkina, vaan kansana, joka jakautuu vahvasti eri ryhmiin ja jossa uskonnollinen ja maallinen eliitti liittoutuu sekä keskenään että jonkin vahvan ulkopuolisen tahon kanssa ja alkaa sortamaan omaa kansaansa. Asetelma on tuttu jo Raamatun ajoilta. Suurin osa muinaisen Israelin tai Juudean kuninkaista esitetään rajusti korruptoituneina ja maan papisto ja hengellinen sääty palveli Baaleja tai esiintyi tekopyhinä fariseuksina. Vanha Testamentti on hengellinen ja itsekritiikkiin kehottava kirja juutalaisille ja kristityille eikä mikään goyim-pakanoiden sorto-opas, jollaiseksi Talmud sen kääntää.

   Monien mielestä Holokausti 1.0 on aito ja ilmensi Siionin Viisaiden taitavasti masinoimaa äärimmäistä vainoa, jonka avulla synnytettiin moderni Israel. Nyt on sitten vuorossa Holokausti 2.0, kun Israelissa asuvat juutalaiset pakkorokotetaan.

   Jos koronaterrori saadaan ihmisvoimin kuriin, tarvitaan Nürnberg 2.0, jossa koronaterroristit, -petturit ja kansanmurhaajat tuomitaan historian laajimmissa oikeudenkäynneissä. Oman maamme korkein johto, terveysviranomaiset sekä erityisesti median sisällöstä ja linjasta vastaavat tahot tulisivat olemaan näissä mukana syytettyjen penkillä.

   Raamatun ilmoituksen perusteella vastaava suuri oikeudenkäynti käydään vasta historian lopussa. Voi olla, että koronaterroristit pääsevät nyt hetkellisesti voitolle ja Jumalan on puututtava peliin.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. MAAILMANHALLITUS
  Juutalaisten murhautettua Jeesuksen ja aloitettua perkeleellisen Talmudin opetuksen sekä lisäksi saatuaan kasaarikansan käännytetyksi talmudismiin alkoi juutalaisten maailmanvaltaus toden teolla. He kehittävät salaisen rodullisen organisaation Siionin Viisaat, joiden johtoon nousi Mayer Amschel Rothschild. Mayer loi petollisen pankkidynastian, joka huijasi koko maailmaa. Vähitellen Rothschildit hallitsivat koko maailman taloutta. Seuraava askel oli lehdistön valtaaminen. Sitten kirjankustannus sekä myöhemmin radio, filmiteollisuus ja televisio. Nykyisin internet ja sosiaalinen media. Lisäksi juutalaiset ovat luoneet joka maahan voimakkaat poliittiset painostusjärjestönsä, joten voi sanoa, että he melkein hallitsevat maailmaa. Nyt kun biokemia on edistynyt ja heillä on salaisia laboratorioita, ovat he siirtyneet uuteen vaiheeseen ihmisten hallitsemisessa: ihmisten orjuuttaminen Great Reset (suuri nollaus) toiminnan ja uuden digitaalisen nanoteknologian avulla. Ja tähän he tarvitsevat keinoa, jolla syöttää kaikkiin ihmisiin ihmistä kontrolloiva mekanismi ja tähän he tarvitsevat rokotuksia. Tällainen mekanismi on kehitetty salaisissa laboratorioissa, mutta sitä ei tietenkään paljasteta. Kuitenkin suuret rokotevalmistajat ovat Siionin Viisaiden kontrollissa. Kun nyt kansojen taloudet on tuhottu ja uusi maailmanhallitus asetettu, täyttyy juutalaisten päämäärä: maailmanherruus. Juutalaisethan ovat kirjaimellisesti palvelleet perkelettä: ”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.’” (Matt. 4: 8-9). Saa nähdä onnistuuko perkele eli juutalaiset tässä. Koronahuijaus palvelee tätä tarkoitusta. Epäonnistuminen avaa ihmiskunnan ymmärryksen, ja silloin juutalaisten käy huonosti. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 6. Harva ns uskovaisista käsittää tämän vaan liehuttavat Israelin lippua saarnoissaan kuten vaikka Mauno Mattila. Juutalaiseliitti on Saatanasta.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 7. ROKOTETEKNOLOGIA ON KEHITTYNYT
  Mitä kaikkea salaisissa laboratorioissa onkaan kehitelty? Jo vuonna 2005 ilmoitettiin, että VMAT2-geeni pystytään rokotuksella vaientamaan. Tämä geeni tuottaa mm. uskonnollista fanaattisuutta. Mitä muuta ihmisen käyttäytymistä pystytään rokotuksella säätelemään, sen tietävät vain harvat ja ainakin Siionin Viisaat. Juutalaisille tarjoutuisi mahdollisuus alistaa ihmiskunta orjiksi rokotuksen avulla. Kas tässä Pudels Kern. Tämän tähden on valheellinen koronapandemia. Tämän tähden RT-PCR-testi on valittu mittariksi, jotta saataisiin valheellisia tartuntoja. Tämän tähden kuolintilastoja väärennetään USA:ssa, tämän tähden on hyödyttömät maskit ja hyödyttömät sulkutilat. Ilman Siionin Viisaita massiivinen propaganda ja sensuuri eivät onnistuisi. Vain heillä on riittävästi dollareita lahjoa tuhansia virkamiehiä, vain he hallitsevat vapaamuurarijärjestöä, vain heillä on hallussaan media. Vaikka kaikki koronahuijauksen paljastajat toimisivat yhdessä ja voimakkaasti, kävisi heille kuten revisionisteille holokaustihuijauksessa: juuri kukaan ei heitä usko. Toivottavasti erehdyn, sillä koronahuijauksen vastustajia on kymmeniä tuhansia toisin kuin revisionistejä. Joka tapauksessa pelin henki on se, että rokottamisesta tulee ainoa keino flunssien parantamiseksi ja näin rokotteisiin voidaan sisällyttää mitä tahansa. Sulkutiloilla kansojen taloudet romahdutetaan ja maskipakko on irvokas näytös lammasmaisista käyttäjistä. Kaiken tarkoituksena on riistää ihmiseltä kaikki vapaudet ja tehdä heistä uuden teknokraattisen yhteiskunnan orjia. Irvokasta on seurata Israelin toimia. Israel muka näyttää esimerkkiä muille maille ja se on ennätystasolla rokotuksissa. Kyseessä on puhdas Siionin Viisaiden huijaus saada gojimit asettamaan sulkutiloja, käyttämään maskeja ja ennen kaikkea ottamaan rokotteen. Talmud: ”Juutalaisen tulee aina huijata kristittyjä”.
  ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 8. 5 tapaa, jolla he yrittävät huijata sinua ottamaan Covid-rokotteen
  Yhä epätoivoisemmat juonet ovat kaikki pelissä, ja jos et kiinnitä huomiota, saatat pudota niihin
  Tässä on viisi päätapaa, jolla ’laitos’ yrittää valmistaa suostumuksesi. Huono konekäännös mutta selvän saa asiasta

  1. Lahjonta
  On raportoitu, että rokote on ainoa tapa palata ”normaaliksi”.
  Tärkeää muistaa: ”Paluu normaaliin tasoon” on valhe. emme koskaan palaa normaaliin, ja toiset ovat sanoneet, että meidän on jatkettava Covid-vastaisia ​​toimenpiteitä ainakin vuoteen 2022 saakka. Itse ”rokote” ei edes väitä estävän tartuntaa, jopa rokotetut määrätään edelleen noudattamaan rajoituksia .

  2. JULKISUUDEN HYVÄKSYNNÄT
  Yksi vanhimmista ja yleisimmin käytetyistä markkinoinnin temppuista. Osittain siksi, että se toimii, mutta lähinnä siksi, että se on halpaa ja helppoa: Löydä vain joukko työkaluja ja laita ne toimimaan.
  Tärkeää muistaa: Julkkiksille – etenkin näyttelijöille ja TV-henkilöille – maksetaan yksinkertaisesti rivien toistamisesta. Vaikka heidän aikomuksensa olisivatkin oikeat, ei ole syytä olettaa, että joku heistä ymmärtää mitä he puhuvat. Ja kenellekään näistä ihmisistä ei ole mitään menetettävää, jos sinä tai rakkaasi kärsit rokotteiden aiheuttamista ongekmista.

  3. PAKOTTU ”NIUKKUUS”
  Viikkojen ajan olemme nähneet otsikoita rokotteiden ”vähenevästä varastosta”. Kuinka ihmiset Euroopassa epätoivoisesti haluavat annoksia tai jotkut valtiot asetetaan etusijalle muihin nähden. Se jatkuu ja jatkuu.
  Tärkeää muistaa: Se on kaikki hölynpölyä. Ei ole vaaraa rokotteiden ”loppumisesta”. Ja vaikka olisikin, niukkuus on markkinointitemppu, ei argumentti.

  4. VÄÄRÄ ”SUOSITUS”
  Et voi aliarvioida vertaispaineen ajatusta markkinoinnissa. Yksi kirjan vanhimmista temppuista kasvattaa suosiota ajatuksella, että suosio on jo olemassa. Siksi ihmiset ostavat tykkäyksiä ja näkymiä YouTubesta, ja konserteilla on paikkatäytteitä.
  Tärkeää muistaa: Mielipidekysely ei mittaa todellisuutta, suosio ei mittaa laatua, ja laitoksen edun mukaista on saada kaikki toisinajattelijat tuntemaan olevansa pienessä vähemmistössä.

  5. ”VASTUS ON HYÖDYTÖN”
  Tämä on mielenkiintoinen. Rokotuspassista on viime aikoina puhuttu paljon, ja ehkä niistä tulee asia, mutta valtaosa julkisesta keskustelusta levittää ajatusta siitä, että ne ovat ”väistämättömiä”.
  Tärkeää muistaa: rokotepasseista tulee ”väistämättömiä” vasta, kun suurin osa ihmisistä on saanut rokotteen. Jos tarpeeksi ihmisiä kieltäytyy osallistumasta, ohjelma ei koskaan toimi.

  –5 ways they’re trying to trick you into taking the Covid “vaccine”
  The increasingly desperate ploys are all in play, and if you’re not paying attention you might just fall for them
  Here are the five main ways the establishment is trying to manufacture your consent.
  1. BRIBERY
  It’s being reported that everyone getting vaccinated is the only way to get “back to normal”.
  Important to remember: “Getting back to normal” is a lie. we will NEVER be going back to normal, and others have said we need to maintain anti-Covid measures until at least 2022. The “vaccine” itself does not even claim to limit transmission, even those vaccinated are still being ordered to follow the restrictions.
  2. CELEBRITY ENDORSEMENTS
  One of the oldest and most widely used marketing gimmicks. Partly because it works, but mostly because it’s cheap and easy: Simply find a bunch of tools and put them to work.
  Important to remember: Celebrities – especially actors and TV personalities – are simply paid to repeat lines. Even if their intentions are correct, there’s no reason to assume any of them have any understanding of what they’re talking about. And none of these people has anything to lose should you or a loved one suffer any harm from taking an untested vaccine.
  3. FORCED “SCARCITY”
  For weeks now we’ve been seeing headlines about “dwindling stock” of vaccines. How people in Europe are desperate for doses or some states are being prioritised over others. It goes on and on and on.
  Important to remember: It’s all total nonsense. They are not in any danger of “running out” of vaccines. And even if they are, scarcity is a marketing ploy, not an argument.
  4. FAKE “POPULARITY”
  You can’t underestimate the idea of peer pressure when it comes to marketing, one of the oldest tricks in the book is culturing popularity through the idea that popularity already exists. It’s why people buy likes and views on youtube and concerts have seat fillers.
  Important to remember: An opinion poll is no measure of reality, popularity is no measure of quality, and it is in the establishment’s interest to make all dissenters feel they are in a tiny minority.
  5. “RESISTANCE IS USELESS”
  This is an interesting one. There’s been a lot of talk about Vaccine Passports recently, and perhaps they will become a thing, but the vast majority of the public discourse is spreading the idea they are “inevitable”.
  Important to remember: vaccine passports will only ever become “inevitable” once the vast majority of people have had the vaccine. If enough people refuse to take part, the program will never work.
  https://off-guardian.org/2021/03/04/5-ways-theyre-trying-to-trick-you-into-taking-the-covid-vaccine/
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=229281

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat