Valtamedia huiputtaa ja muovailee kulttihahmoja

Läntinen valtamedia, erikoisesti Suomen valtavirtainen media, eivät ole vuosikymmeniin toimineet journalismin etiikan mukaisesti. Median tehtävänä on olla vallan vahtikoirana, nyt siitä on tullut vallanpitäjiä nuolevia ”Lennu-koiria”. Kansalliset edut unohtanut Suomen poliittinen johto nauttii mediallisesta siunauksesta.

 

Valtamedia vallanpitäjien ja globalistien renkinä

Lehdistön ja yleensä me­di­an keskeisin tehtävä tulisi olla yhteiskunnallisen vallan sekä sen käyttäjien tarkkailu ja analysointi. Täten median tehtävä on vallan vahtikoirana julkistaa kansalle puolueetonta tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä, johon valta ja sen käyttäjät myös kuuluvat.

Media ei nykyisin ole enää vallan vahtikoira, eikä se ole sitä ollut vuosikymmeniin.

Esitämme muutamin esimerkein valtamedian syvenevää mädäntymisestä. Huomioimme tässä kaupallisen televisiokanavan MTV 3:n uutisointia.

MTV3, kuten muutkin Pohjoiset suuret mediat ovat juutalaisryhmittymien omistuksessa tai sen vaikutuksen alaisena. Niinpä vuonna 2005 MTV siirtyi Alma Medialta sionistiperhedynastian Bonnierin ja Proventus Industrierin omistukseen.1

Kuinka valtamedian rengin asema ilmenee?

Luonnollisesti lännenmedia on instrumentti, joka palvelee tietyn ylikansallisen valtaeliitin globaaleja taloudellisia, sotilaallisia ja poliittisia intressejä. Länsimaiset hallitukset toimivat maidensa sisällä modernin kansainvälisen omistajaluokan edustajina, jota valtamedia siunaa manipuloivan ylistävällä uutisoinnillaan.

Tällaista isänmaahan ja sen kansakuntaan kohdistuvaa petoksen, halveksunnan ja ylimielisen röyhkeyden aikakautta ihmiskunta ei ole ennen kokenut; elämme tyhjänpäiväisyyden sekä roskakulttuurin ”kulta-aikaa”, josta valtavirtaisen media tuotannollisuus on leijonanosa.

Tyhjänpäiväiset ”Turhapuro”-uutiset, monenkirjavat tasa-arvoaktivismin sekä muun roskakulttuurin muodot valloittavat tiettyjen aiheiden ”palstatilaa”. Nämä eivät tietenkään ole vakavimpia median myrkyttävästä vaikutuksesta, mutta niillä koitetaan typertää ja sekoittaa ihmisten mieliä huomion kiinnittämiseksi täysin merkityksettömiin asioihin.

Kuten Goethe sanoo:

”Niin kaikki muuttui, mullin mallin mennen, nyt huippu on, mik’ alho ennen. Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen. Näät meil’ ol’ or­juus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukku­rainen; salaisuus avoin visuun kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ephes. 6: 12.” J. W. v. Goethe: Faust (suomennos Otto Manni­sen)

Mutta milloin koittaa aika vapaan ilman valta kukku­rainen?

Massajoukkoviestintä kulminoituu ainakin kolmeen pääkohtaan: Ensinnäkin, että länsimainen valtamedia vääristelee ja jättää julkaisemasta oleellisia asioita tapahtumista.

Toisaalta, kuinka länsimainen massamedia on vannoutunut palvelemaan sionistisen Yhdysvaltojen viitoittamaa globaalia talous- ja pankkiirieliittiä sekä näiden astinportaana Eurooppaan toimivaa Pohjois-Atlantin liittoa (NATO). Tämän mukaan muun muassa Suomessa, Yhdysvaltojen sanelema ”puolustusdoktriini” muodostaa aukottoman totuuden ulkopolitiikassa.

Kolmanneksi, kuinka järkyttävän tehokasta on sionistien ja sionististen eturyhmien mediakontrollin vaikutus Yhdysvalloissa, ja yleensäkin länsimaissa sekä ennen muuta Suomessa.

Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat Israel-myönteisen eliitin omistamia tai niiden valvonnassa.

Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään, että esimerkiksi Yhdysvalloissa toimivan 56 mediayhtiön nimet ovat kaikki mainitun ”juutalaisen” liigan omistuksessa.2

 

MTV3:n kerman kuorrutukset

Suomen yhteiskunta ja taloudellinen omavaraisuus ovat ajautuneet perikatoon. Hallituksesta, virkamieskoneistosta ja näitä tukevasta valtamediasta on tullut kansan vihollinen, jonka edunvalvojana sen tulisi olla. Eliitin röyhkeydellä ei ole rajoja, maa on siirtymässä Ruotsin mallisen etniskulttuurisen joukkotuhon tielle, joka tulee eliminoimaan kaiken katajaisen kansan jäänteet Suomen maakamaralta. Sitä suuremmalla innolla Suomalainen valtamedia jäljittelee kansainvälisen lehdistön vääristelevää valtavirtaa.

Yle MTV3 TR ja pettynyt miesEsitämme jäljempänä esimerkkejä siitä imellyksestä ja etovasta röyhkeydestä, jota valtamedia, nyt MTV:n suulla, rummuttaa. Median saippuaoopperat ovat esillä, vaikka sen velvollisuus olisi varoittaa ja pitää kansaa ajan tasalla, niinkin vaarallisista ilmiöistä kuten:

Siitä, että Kansainvälisen Valuuttarahaston (IMF) keskittynyt ajamaan länsimaisten pankkien etuja, välittämättä kehittyvien maiden kansalaisten hyvinvoinnista. Nobel-voittaja Joseph Stiglitz on esittänyt, että Valuuttarahasto tulisi lakkauttaa3.

Mistä muusta maailman köyhyys, kuten osittain myös Suomen taloudellinen taantuma, juontuisi kuin talous- ja pankkiirieliitin suoranaisesta laillistetusta ryöstöön perustuvasta kansainvälisestä pankkitoiminnasta? Lisäksi kansainväliset rahoituslaitokset ovat pakottaneet Itä-Euroopan ja kolmannen maailman ohjeidensa mukaisiin taloudellisesti kurjistaviin muutoksiin, joita IMF lainan saajille sanelee. Eikö tämä ole osaltaan lietsonut etnisiä konflikteja niin kutsutuissa kehitysmaissa ja muuallakin? Näistä valtavirtamedia vaikenee.

Mainittakoon myös niistä kikkailuista, joilla Suomen velkaantuminen lisääntyy tilanteessa, jossa eurojäsenyys on jo jähmettänyt talouskasvun. Esimerkiksi Anne Bernerin (kesk.) valtion teiden yhtiöittämishankkeet olivat keplottelua hankkia valtion budjetin ulkopuolista velkarahaa liikennesektorin käyttöön. Niin, että tällaisilla talousmetodeilla nykyisin mennään.4

Suomen ei sallita olla omavarainen: kansallisomaisuuttamme kahmii kansainvälinen moderni omistajaluokka. Tämä johtuu siitä, että meikäläiset vallanpitäjät toimivat kapitalistisen imperiumin kätyreinä maassamme. Bruttokansantuotteella mitattu talouskasvu on vain illuusio.

Suomessa tapahtuneet valtiopetokset eivät ole saaneet näkyvyyttä valtavirtaisessa tiedonvälityksessä. Niistä vaietaan kuin muuri. Valtiopetosten sarja, jos niin voidaan sanoa, yhdistyy Suomen liittymiseen Euroopan talousalueeseen (ETA), Euroopan yhteisöön (EY) ja Euroopan unioniin (EU). Valtiopetos on rikos, joka ei koskaan vanhene.5

Valtamedian tehtävänä olisi esittää vaihtoehtoisesti myös analyysejä Suomen omistautumisesta itsenäisyys- ja puolueettomuuspolitiikan aatteelle, jolloin talousdemokratian reformiin nojautuen maamme savuttaisi ystävällisen hedelmälliset suhteen Venäjän kanssa. Lehdistön pitäisi julkaista näkemyksiä Suomen metsäteollisuuden siirtämisestä valtion omistukseen. Mahdollinen puunjalostusteollisuuden tuotteiden vienti Venäjälle ja ehkä Aasiaan piristäisi talouttamme merkittävästi.

Niin ikään turvapaikanhakijoiden vyörytys elintasopakolaisinakin vaurioittaa pysyvästi kansakunnan etniskulttuurillista rakennetta. Median tehtävänä olisi kertoa kansalle, että valtamedia sylkee kantasuomalaisten, ja ennen muuta kansallismielisten sekä isänmaallisten ihmisten silmille; tämä menee kerta kaikkiaan liian pitkälle.

Mutta, kun media esittääkin tällaista:

Presidentti Niinistö  täytti toissa päivänä 70 vuotta, jonka siivittämänä MTV.fi pääsi vauhtiin Aaro-vauva ja Lennu-koira uutisillaan.

Niinistöt ja lennuSitten mennäänkin jo henkilökultin piiriin. Sauli Niinistö on kuulemma Suomen suosituin presidentti? MTV Uutisten politiikan päällikkö Jussi Kärki esittää siihen kolme syytä: tehtävät, teot ja tarina – sekä päälle ripaus populismia.

Teoillaan Niinistö on osoittanut kaikkea muuta kuin ansioitaan suosittuun asemaan. Kuinka valtionpetokseen, suomalaisten harhauttamiseen, Suomen kansallisomaisuuden ja työntuloksien luovuttamiseen kasvottomien ylikansallisten uusliberalististen talousjättien haltuun sekä Suomen geopoliittisen tilan vaarantamiseen laittoman isäntämaasopimuksen kautta syyllistynyt Niinistö voi olla ylipäätään yhtään suosittu? Lisäksi mies on alistunut röyhkeästi palvelemaan monikulttuurisuuden kulttia.

Emme voi luottaa tässäkään asiassa MTV:n uutisoitiin, tai sitten Suomen kansassa on paljon valtamedian aivopesemiä ihmisiä. Tästäkö syystä Niinistö pääsi presidentiksi ja suurella äänimäärällä toiselle kierrokselle.

Harhauttava valtamedia pystyy halutessaan manipuloimalla ihmisiä nostamaan lähes kenet tahansa, josta on hyötyä negatiiviselle globalisaatiolle, näyttävään asemaan poliittisella areenalla. Toisaalta media kykenee myös mustamaalaamalla laskemaan alas kyvykkäitä ihmisiä, kuten kävi entiselle ministerille Keijo Korhoselle.

On täysin selvää, että globaaleja markkinavoimia ja ylikansallisia kapitalistisia arvoja kumartavat tyypit kohotetaan pinnalle, sillä EU-Eurooppa on toteuttanut kapitalistista unelmaa, ja siellä valtiojärjestelmä kokonaisuudessaan on rakentunut tuotantoelämän ja suuren rahan ehdoille. Nykyisin Suomessa tapahtuva kasvoton talouselämä ja vienti eivät huomioi ollenkaan kansallisia etuja. Kuvitellaan, että kansa ei nouse vastustamaan.

Vaaleissa ratkaisee vain raha ja yksinomaan raha. Globaalia eliittiä eli modernia omistajaluokkaa miellyttävät lakeijat pääsevät aina palkintovirkoihin. Kuten on käynyt Suomen ja sen kansan petturille Jyrki Kataiselle ja Alexander Stubbille.

 90-luvuvun talouden nousukausi?

Jussi Kärjen mukaan valtiovarainministerinä 90-luvun jälkipuoliskolla Niinistö runnoi läpi kipeitä säästöjä kylmän viileästi aurinkolasit päässään. Suomikin lähti lopulta nousuun.

Tähän liittyen on syytä huomauttaa, että:

Keskustan varapuheenjohtajan kansanedustaja Annika Saarikon mukaan Niinistön ollessa valtiovarainministerinä 1990-luvulla taloutta ei tasapainotettu oikeudenmukaisesti.

– Niinistön budjettiesityksissä leikattiin kaikkein köyhimmiltä. Erityisesti kärsivät pienituloiset lapsiperheet. Tuota laskua Suomessa on maksettu kasvaneena eriarvoisuutena ja syrjäytymisenä siitä lähtien, toteaa Saarikko.

Huomionarvoista on vielä sekin, että 90-luvun lama oli järjestetty. Tuolloin talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 prosenttia ja työttömyys nousi 3,5 prosentista 18,9 prosenttiin.5 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.6

Tulojen ja omaisuuksien vähentymisen lisäksi Suomelle syntyi hirvittävä ulkomainen velka. Jo tuolloin käytäntönä oli, että vähenevästä kansantuotteesta entistä suurempi osuus vietiin maasta pois saamatta siitä mitään korvausta.6  Tämä oli tuon ajan suomen vallanpitäjien aikaansaannos.

Laman seurauksetPresidentti Koivisto kutsui koolle konklaavinsa 6.5.1992, jossa velallisilta riistettiin oikeussuoja velallisten vahingoksi ja pankkien hyväksi. Nämä toimenpiteet aiheuttivat konkurssien ja itsemurhien aallon.  Tuolloin poliittinen koneisto alkoi jyrätä Suomea Euroopan unionin jäsenyyden edellyttämään kuntoon.

Tämän jälkeen 1996 tuli Niinistö valtionvarainministeriksi maksattaen kapitalistisen imperiumin eduksi tehdyt operaatiot Suomen kansalla, eli armottomalla leikkauspolitiikalla.

Kuka on niin toistaitoinen, että suosii tällaista miestä?

Sauli Niinistö harhautti Suomen kansaa ja petti maansa

Sauli Niinistö oli avainasemassa muovailtaessa Suomen perustuslakia uusiin raameihin. Varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana eduskuntakaudella 1991–1995.

Yllä mainitussa toimessaan Niinistö johti tietoisesti eduskuntaa sekä suomalaisia harhaan kirjaamalla valiokunnan pöytäkirjaan (PeVL 14/1994):

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.7

Tässä Niinistö vakuuttaa selvästi sen, että markasta luopuminen sekä euroon siirtyminen eivät sisältyisi EU-liittymislaki äänestykseen.

Se, että Niinistö toimi tietoisesti huijaten suomalaisia äänestäjiä ja eduskuntaa ilmenee jäljempänä mainitusta:

Harhautuksen yhtenä keinona käytettiin väärennettyä tiedotetta, joka lähetettiin kullekin äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä vuonna 1994. ”Tiedote” informoi väittäen muun muassa Euroopan unionin muodostavan itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestön, ja että yhteinen valuutta olisi tulevaisuuden pyrkimyksiä. Niinistö ynnä muu poliittinen sisäpiiri oli varmasti tietoinen siitä, että tiedotteessa oli asiat täysin vääristeltyjä. Tällä valheellisella tiedotteella ja muilla julkisuudessa esiintyvillä vääristellyillä julkaisuilla on täytynyt olla vaikutusta suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta 16.10.1994.

Valtamedia valehtelee

Valtamedioita edustavat viestintäyhtiöt ovat sortuneet ennenkin valehteluun, josta viimeisin tapahtui äskettäin.

Uuden Suomen mukaan Ulkoministeriön Suomeen tuoma egyptiläistoimittaja joutui Turussa ollessaan pakenemaan mielenosoitukseen kokoontuneita uusnatseja, ministeriö tiedottaa.

Todellisuudessa kukaan ei käynyt häneen käsiksi. Kansallinen Vastarinta haastatteli paikalla ollutta Jani Ketolaa.

Mitä ajattelit kuullessasi, että Ulkoministeriön sivuilla väitettiin ”uusnatsin” hyökänneen egyptiläistoimittajaa vastaan?

Ajattelin, että kylläpäs uutiskynnys voi ylittyä pienestä, mutta samalla muistin, että kohteena on Pohjoismainen Vastarintaliike. On siis päivänselvää, että uutiskynnykset paukkuvat. Nyt vain odotellaan Egyptin sodanjulistusta.

Kansallisen Vastarinnan mukaan kukaan ei tätä ”toimittajaa” kuitenkaan jahdannut eikä pakottanut poistumaan itse alueelta.

Haastattelu on kokonaisuudessaan luettavissa Kansallisen Vastarinnan sivuilta.

 

Lopuksi

Suomi muodostaa EU:n yhden pohjoisen maakunnan, joten on ymmärrettävää, että Unionin maakunnan propagandakoneisto toimii tehokkaasti; tämähän on tuttua kaikissa autoritarismisissä valtioissa ja järjestelmissä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. ALMA MEDIA OYJ: BROADCASTING-DIVISIOONAN MYYNTI TOTEUTUI SUUNNITELLUSTI Alma Media. 12.8.2005. Viitattu 14.2.2016.
 2. Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavina: http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm 
 3. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/81291/gradu04072.pdf?sequence=1
 4. Aki Taponen (20.1.2017). Kaleva. Väyrynen: Bernerin liikennehanke on temppu hankkia budjetin ulkopuolista velkarahaa. Saatavilla: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/vayrynen-bernerin-liikennehanke-on-temppu-hankkia-budjetin-ulkopuolista-velkarahaa/749440/
 5. Koivisto, Mauno (1995).Historian tekijät Kaksi kautta II; US (14.7.2015). Saatavilla: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/89096-paavo-vayrynen-suomi-liittyi-euroon-vastoin-perustuslakia-kansanaanestys-eurosta
 6. fi. Suomen sosiaaliturva jäänyt alle EU:n keskitason. Saatavina:http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3; Metro.fi. Opettajatkin vetoavat Vantaan kouluopetuksen puolesta. Saatavina: http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkinhttp://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03- 01_tie_001_fi.html
 7. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/pevl_14+1994.pdf (Sivu 4.)

 

Linkkien lähteet

https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/il-jari-sillanpaalta-loytynyt-lapsipornoon-viittaavaa-materiaalia/7040244#gs.e0vGFHU

https://www.youtube.com/watch?v=AnGRTaZSV6M

https://www.mtv.fi/viihde/musiikki/artikkeli/cheekin-ura-huipentuu-lahden-makimontussa-kotimaisen-musiikin-suurin-menestystarina-2000-luvulla-paattyy/7042788#gs.1DKAz9k

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ensimmainen-kuva-julki-tassa-on-aaro-vauva-syntymapaivasankari-niinistolta-upea-kiitos-kansalaisille/7042570?_ga=2.152886905.1512927757.1535101776-1457355419.1528470816#gs.Y1CISlI

https://www.iltalehti.fi/uutiset/2011111314748627_uu.shtml

https://www.vastarinta.com/haastattelu-egyptilaistoimittajan-kimppuun-ei-hyokatty-turussa/

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/256801-um-suomeen-tuotu-egyptilaistoimittaja-pakeni-uusnatseja-turussa

10 kommenttia

 1. Valtamedian yksisilmäisyys näyttäisi olevan erityisen suurta Suomessa, jossa Chemnitzin mellakoinnin uutisointi ja tapauksen kommentointi meni asenteellisuudessaan täysin naurettavuuksiin. Tosin nauru hyytyy silloin, kun oivaltaa, kuinka pihalla iso osa kansasta on nykymaailman menon suhteen ja kuinka suuret ovat Suomenkin kansaan kohdistuvat uhat parhaillaan, joista kansan iso osa ei ole lainkaan tietoinen.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. Valtamedia tai valhemedia on pelkkä rappari-sionistien renki jonka tehtävä on edistää tuon eliitin valtaa kertomalla omia tarinoitaan kansalle. Keinoja kaihtamatta se tekee kaikkensa pitääkseen ’oikeat’ ihmiset vallan kahvassa.
  Tuo Lennu-koira on hyvä esimerkki siitä kuinka taviksia viedään ja sidotaan tunteiden kautta eliittiin joka kaivaa maata heidän omien jalkojensa alta heidän sitä ymmärtämättä. Järki tulee vasta toisessa vaunussa kun sen pitäisi ohjata.
  Myös koko ns. iltapäivälehdistö tekee uskollisesti työtään kansan pitämiseksi tyhmänä ja erossa tärkeistä asioista joista heidän kohtalonsa riippuu.
  Eivät pelkästään lemmikki-eläimet palvele tätä tehtävää vaan myös se julkkisten kaarti joiden narsismille on tärkeää päästä näytille koko kansan edessä. Harvoin heillä on mitään tärkeää sanottavaa, pelkkä itsensä turhapuromainen esittely.
  Nim. White Rabbit tuo yllä hyvin esiin sen huijauksen josta on kyse.
  Hyvä artikkeli MJ:lta joka valaisee hyvin sitä matalaa moraalia joka valtamedian toimintaa ohjaa.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 3. Tämä ajojahti on todella kovaa; jopa maksettu sivustoni ( kimmoleaks.fi) lopulta kaadettiin… luulen poliittisista syistä !

  Kerrotut totuudet : archive.is/kimmoleaks.fi on luettavissa julkisista asiakirjoista; vaikka osa onkin julistettu salaiseksi jopa 70 vuoden ajaksi !

  Kun näitä julkisia tietoja ja asiakirjoja julkaisin MV-lehden keskustelufoorumilla; sekin on poistettu.

  Muu MV-lehti vielä toimii; mutta jostakin kumman syystä keskustelufoorumin kirjoitukset poistetiin ?

  Suomen poliiittinen eliitti on suojellut itseään Koiviston konklaavin ajoista lähtien mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  1.1. 2006 poistettiin perustuslakiin kuulunut rinnakkainen syyteoikeus virkarikostutkinnassa ”rikoslakimuutoksella”

  Eoa päätös 876/2/05 ( poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa. )

  9.12. 2005 Valtakunnansyyttäjänvirastoon jättämääni SYYTEILMOITUSTA kirjattiin diaariin 8 kuukautta . ( rinnakkainen syyteoikeus ehdittiin poistaa valtiopetoksella ).

  2014 EIT:n suomalasishenkilökunta laitettiin seulomaan pois 99 % kansalaisten sinne lähettämistä tapauksista ( Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan raportti eduskunnalle … Suomi siirtyy 1.1. 2014 yhden suomalaistuomarin seulontakokoonpanoon ).

  2008 Kansainvälinen rikostuomioistuin LAHJOTTIIN toimivallattomaksi käsittelemään näitä Suomen tapauksia: He 55/2007 esiteltiin tahallaan eduksunnalle väärillä tiedoilla ja mm. salaten eoa päätös 87672/05 … 2008 Brax allekirjoitti ”sopimuksen”: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-oikeudenkäynnin ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksitttäistapauksissa”.

  Sekä kansanedustajille, että ”kansainväliselle” valehdeltiin: ”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia tapauksia”.

  PL 118 § kuitenkin oli jo valmistelussa…. estäen juuri tällaisten tapausten käsittelyn Valtakaunnaoikeudesa.

  27.3. 2008 EIT seuloi pois käsittelystä EOA kansliapäätöksessä manituissa olosuhteissa pois käsittelystä EOA päätöksen 876/2/05 kaltaisen tapauksen; josta Porin poliisille oli 8.9. 2005 rikosilmoitus tehty !

  Tämä koko tapahtumaketjun todisteean olen minä; PL 118 §:n mukainen ihmisoikeudeton Suomen kansalainen ; jonka tapausta kansallinen rikoslaki EI salli käsitellä … EIT:n mukaan tämä EI ole ihmisoikeuksia loukkaavaa ?

  Mitä muutta sitten PL 118 §:n suojissa on puuhalitu ?

  Pelastettiin 1.1. 2013 Suomen pankit varastamalla miljardeja pienyrityksiltä pankelle !

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata. ( suomeksi varastaa ”lailla 444/2012”).

  Omaisuuden siirtoon pankeille käytettiin pankkien ja vakuutuslaitosten fuusioita 1.1. 2013 .( pienyrityksille velkaa kun olivat vakuutuslaitokset ja raha piti saada osin pankeille. )

  Yrittäjänä olen ”lain 444/2012” mukaisesti menettänyt omaisuuttani; jota en PL 118 §:n takia voi prosessoida takaisin ; eli omaisuuteni ei nauti PL 6 §:n mukaista suojaa !

  2008 läetin EIT:lle pyynnön siirtää heidän ilmoittamansa näennäisen toimivallattomuuden seurauksena kaikki EIT 24221/06 asiakirjat Kansainväliselle rikostuomioistuimelle . ( mitään EI tapahtunut… asiakirhakopiot tuhottiin ja asia haudattiin .)

  Kansainvälisen lain mukaan Kansainväliselle rikostuomioistuimelle kuuluvat asiakirjat ovat KOSKEMATTOMIA; säilytettiimpä niitä missä tahansa … syyllistyikö siis jopa EIT tahalliseen rikollisuuteen suojellessaan Suomen korkeita virkamniehiä rikostutkinnalta ? ( tuhosi ”kansainvälislle” kuuluvaa aineistoa ).

  Näiden tapausten valossa Suomen allekirjoittama ”sopimus” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on petos; ja PL 118 § on VALTIOPETOS ! ( Suomen lainsäädäntövalta on MYYTY ).

  Iltalehti 19.2. 2013 ” miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Onko PL 118 § ja ”laki 444/2012” tätä rahalla ostettua ”lainsäädäntöä”…. todisteiden valossa päädyn tähän lopputulemaan !

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 4. Tämä ajojahti on todella kovaa; jopa maksettu sivustoni ( kimmoleaks.fi) lopulta kaadettiin… luulen poliittisista syistä !

  Kerrotut totuudet : archive.is/kimmoleaks.fi on luettavissa julkisista asiakirjoista; vaikka osa onkin julistettu salaiseksi jopa 70 vuoden ajaksi !

  Kun näitä julkisia tietoja ja asiakirjoja julkaisin MV-lehden keskustelufoorumilla; sekin on poistettu.

  Muu MV-lehti vielä toimii; mutta jostakin kumman syystä keskustelufoorumin kirjoitukset poistetiin ?

  Suomen poliiittinen eliitti on suojellut itseään Koiviston konklaavin ajoista lähtien mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  1.1. 2006 poistettiin perustuslakiin kuulunut rinnakkainen syyteoikeus virkarikostutkinnassa ”rikoslakimuutoksella”

  Eoa päätös 876/2/05 ( poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa. )

  9.12. 2005 Valtakunnansyyttäjänvirastoon jättämääni SYYTEILMOITUSTA kirjattiin diaariin 8 kuukautta . ( rinnakkainen syyteoikeus ehdittiin poistaa valtiopetoksella ).

  2014 EIT:n suomalasishenkilökunta laitettiin seulomaan pois 99 % kansalaisten sinne lähettämistä tapauksista ( Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan raportti eduskunnalle … Suomi siirtyy 1.1. 2014 yhden suomalaistuomarin seulontakokoonpanoon ).

  2008 Kansainvälinen rikostuomioistuin LAHJOTTIIN toimivallattomaksi käsittelemään näitä Suomen tapauksia: He 55/2007 esiteltiin tahallaan eduksunnalle väärillä tiedoilla ja mm. salaten eoa päätös 87672/05 … 2008 Brax allekirjoitti ”sopimuksen”: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-oikeudenkäynnin ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksitttäistapauksissa”.

  Sekä kansanedustajille, että ”kansainväliselle” valehdeltiin: ”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia tapauksia”.

  PL 118 § kuitenkin oli jo valmistelussa…. estäen juuri tällaisten tapausten käsittelyn Valtakaunnaoikeudesa.

  27.3. 2008 EIT seuloi pois käsittelystä EOA kansliapäätöksessä manituissa olosuhteissa pois käsittelystä EOA päätöksen 876/2/05 kaltaisen tapauksen; josta Porin poliisille oli 8.9. 2005 rikosilmoitus tehty !

  Tämä koko tapahtumaketjun todisteean olen minä; PL 118 §:n mukainen ihmisoikeudeton Suomen kansalainen ; jonka tapausta kansallinen rikoslaki EI salli käsitellä … EIT:n mukaan tämä EI ole ihmisoikeuksia loukkaavaa ?

  Mitä muutta sitten PL 118 §:n suojissa on puuhalitu ?

  Pelastettiin 1.1. 2013 Suomen pankit varastamalla miljardeja pienyrityksiltä pankelle !

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata. ( suomeksi varastaa ”lailla 444/2012”).

  Omaisuuden siirtoon pankeille käytettiin pankkien ja vakuutuslaitosten fuusioita 1.1. 2013 .( pienyrityksille velkaa kun olivat vakuutuslaitokset ja raha piti saada osin pankeille. )

  Yrittäjänä olen ”lain 444/2012” mukaisesti menettänyt omaisuuttani; jota en PL 118 §:n takia voi prosessoida takaisin ; eli omaisuuteni ei nauti PL 6 §:n mukaista suojaa !

  2008 läetin EIT:lle pyynnön siirtää heidän ilmoittamansa näennäisen toimivallattomuuden seurauksena kaikki EIT 24221/06 asiakirjat Kansainväliselle rikostuomioistuimelle . ( mitään EI tapahtunut… asiakirhakopiot tuhottiin ja asia haudattiin .)

  Kansainvälisen lain mukaan Kansainväliselle rikostuomioistuimelle kuuluvat asiakirjat ovat KOSKEMATTOMIA; säilytettiimpä niitä missä tahansa … syyllistyikö siis jopa EIT tahalliseen rikollisuuteen suojellessaan Suomen korkeita virkamniehiä rikostutkinnalta ? ( tuhosi ”kansainvälislle” kuuluvaa aineistoa ).

  Näiden tapausten valossa Suomen allekirjoittama ”sopimus” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on petos; ja PL 118 § on VALTIOPETOS ! ( Suomen lainsäädäntövalta on MYYTY ).

  Iltalehti 19.2. 2013 ” miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Onko PL 118 § ja ”laki 444/2012” tätä rahalla ostettua ”lainsäädäntöä”…. todisteiden valossa päädyn tähän lopputulemaan !

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Koivisto, Ahtisaari, Lipponen, Niinistö — juutalaisia kaikki. Kuka oli Mannerheim? Poikkeuslakipresidentti, jonka varjolla kaikki meidät itsenäisinä pitäneet sopimukset heitettiin romukoppaan. Lypsettiinkö Suomea vain juutalaisella Mannerheimilla, joka teki diilin Stalinin kanssa?

  Lämmitin tuossa saunaa Helsingin Sionisteilla, joita muija tuo töistään tähän tarkoitukseen. Rappioalkoholisti, Suomen vihaaja ja apurahataiteilija Jari Tervo nillitti siellä, kuinka Putin peukaloi kaksia vaaleja. Putinin kaudella Venäjästä on tullut rikollisten valtio, pehmeäpäinen Tervo lepertelee.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Kannattaa nyt muistaa ettei Suomessa ole muuta kuin oikeisto-omisteista mainosvaltamediaa ja että Kokoomus-Kivisen kaudella Atte ”Sipilä Gate & Bilderberg” Jääskeläinen ulosti Ylestä porvaripolitiikkaa vastustaneet toimittajat. Jopa Ruben Stiller sai Pressiklubista kenkää, koska otti vieraaksi Atten tahdon vastaisesti liian sanavalmiita porvaripolitiikan kriitikoita mm. Susanna Kuparisen (Eduskunta III satiiri).
  Jopa valtamedian foorumit mm. Suomi24.fi ovat porvariomisteisia. Ei ihme että Orpon vihapoliisipuheiden ja Mykkäsen nimettömänä nettikirjoittamisen kieltoehdotuksen jälkeen Suomi24.fi ilmoitti että keväällä 2019 se vaatii pakkorekisteröinnin keskustelufoorumeihinsa. IS teki muutama vuosi sitten saman, ja vapaat rekisteröintikeskustelufoorumit alkavat olla kiven alla. Ylilauta.org lienee seuraavana listalla kun porvaripolpo tekee esimerkin ja pelotteen. Kuvien lainaaminen viestiketjuihin lienee syy, jolla uusliberalistit hyökkäävät Ylilaudan kimppuun. Onhan Jessika Aro erikseen maininnut sen ja Suomi24.fi valeuutisten ja venäjätrollien alustoina, joten infosodan hybridihyökkäys on vain ajan kysymys. Todennäköisesti myös Magneettimedia on lähiaikoina vaarassa, koska se on ainoita kovan luokan vastamedioita nyt kun MV-lehti saatiin kuriin Ilja Janitskinin vangitsemisen avulla.
  Pian kaikki vastamedia ja vaihtoehtomedia pelotellaan esimerkeillä ja valtamedia on vallanpitäjiä nuolevia ”Lennu-koiria”, kun kansalliset edut unohtanut Suomen poliittinen johto nauttii mediallisesta siunauksesta.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
  1. Globaalikommunistit, joita joskus erheellisesti oikeistolaisina pidetään, haluavat raivata suomalisten aivot omaksi pellokseen tai ruohokentäkseen, jossa eivät ajatukselliset rikkaruohot kukoista. Siellä voidaan sitten tehokasvattaa niitä ajatuksia, joita kulloisetkin työmarkkinat tai rihkamakaupustelu edellyttävät. Ajatusvalvonta ulotetaan varsinaiselta työajalta kaikkeen aikaan, jossa kansalaiset laitetaan siististi varastoon netin tai TV:n ääreen nauttimaan lyhytjänteistä aivotonta viihdettä tai puuduttavaa ja epäolennaisuuksin takertuvaa uutisvirtaa. Kuvottava kehitysnäkymä ja päivä päivältä yhä enemmän todellisuutta.
   Vanhoihin sivistysihanteisiin takertuville tehdään näin:

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Viherkommunisti-toimittajat dominoivat Yleä, Brysselin Pravdaa ja koko valtavalemediaa ja suoltavat kulttuurimarxistis-feminististä perversiosaastaa taukoamatta, johtoajatuksenaan Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittaneen ja johtaneen saksalaisen Willy Münzenbergin kiteyttämä Frankfurtin koulukunnan pitkäaikainen operaatiosuunnitelma:

   ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

   Heidän painopistealueisiinsa kuuluu myös eurooppalaisten valkoiseen kansanmurhaan Kalergi-suunnitelman mukaisesti tähtäävä monikulttuuri-propaganda.

   Feminismi oli alunperin Yhdysvaltain kommunistisen puolueen luomus epävakauttamaan yhteiskuntajärjestystä. Ymmärrettävistä syistä feminismi oli Neuvostoliitossa kielletty.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. Miksi meille tällaisia valheita syötetään. Eliitti ja media jonka se omistaa voi kirjoittaa mitä tahansa perätöntä ja mitä sen etu vaatii. Näin kansa pysyy hiljaisena ja uskoo että tämä on totuus tajuamatta kenen tilastoja nämä ovat ja mitä ne palvelevat. Kuinka moni uskoo tähänkin valheeseen?
  Maamme asiat ovat todellisuudessa surkeassa mallissa.

  ”Suomi pärjäsi jälleen mainiosti kansainvälisessä hyvinvointivertailussa – hallintomme ja koulutuksemme ovat maailman parhaat
  Eniten parannusta viime vuodesta tuli Suomen turvallisuudessa, jossa maamme nousi viisi pykälää sijalle 11. ”
  Näin Iltalehti.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat