Valtamedia salaa maahanmuuttajien tekemät raiskaukset ja paljastaa harvat kantasuomalaisten suorittamat raiskaukset

Tässä lyhyessä artikkelissa haluamme esittää valtamedian viheliäisen asenteen kantasuomalaisia kohtaan. Tämä asenne kuvastaa täysin länsimaista uusliberalistista monikulttuurisuusohjelmaa, jonka jalkoihin Suomi, nyt “koronahysterian” lisäksi, on jäänyt. Tämä valtamedian ja Mediapoolin eli mediayhtiöiden verkoston viheliäisyys paljastuu tässä tapauksessa seksuaarikosten pirullisen valikoivana uutisointina. 

Valtamedian järkkymättömänä käytäntö on, että vain, ja ainoastaan kantasuomalaisten seksuaalirikokset tai niihin epäillyt tapaukset julkaistaan kissan kokoisilla kirjaimilla sekä usein valokuvien kanssa. Mutta sen sijaan “turvapaikanhakijoiden” ja yleensä ulkomaalaistaustaisten (jos ei satu olemaan venäläinen) tekemistä seksuaalirikoksista ja yleensä rikoksista vaietaan kuin muuri. Kuitenkin suhteellisesti ajatellen “turvapaikanhakijoiden” ja “pakolaisten”  tekemien sukupuolirikosten määrä on ällistyttävän paljon suurempi kuin kantaväestön vastaavat rikokset.  

Voidaan kärjistettynä sanoa, että esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa on vain ulkomaalaistaustaisten tekemiä seksuaalirikoksia, siis tämä tarkoitti kärjistystä. Ulkomaalaisten tekemät rikokset ovat Ruotsissa karanneet täysin viranomaisten hallinnasta ja maata käytännössä dominoivat ulkomaiset rikollisliigat. 

Tilastoja: 

Vuonna 2013 ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten tekemät rikokset tyypeittäin sekä merkittävimmät ulkomaalaistaustaiset ryhmät 

Käsittelemme tässä seksuaalirikoksia sekä raiskauksia ja pyydämme huomioimaan, että kaksoiskansalaiset luetaan näissä tilastoissa suomalaisiksi, joten ulkomaalaistaustaisten seksuaali- ja rikokset ovat suhteellisesti ajatellen järkyttävän suuret. 

Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaistaustaiset tekivät seksuaalirikoksia 2,9-kertaisesti suomalaistaustaisiin nähden.1 

 • Afrikkalaistaustaiset 6,5-kertaisesti rikoksia suomalaistaustaisiin nähden 
 • Kamerun 90,2-kertaisesti rikoksia suomalaistaustaisiin nähden 
 • Somalia 2,4-kertaisesti 
 • Amerikkaistaustaiset 5,6-kertaisesti rikoksia suomalaistaustaisiin nähden 
 • Aasialaistaustaiset 5,0-kertaisesti rikoksia suomalaistaustaisiin nähden 
 • Nepalilaistaustaiset 14,2-kertaisesti rikoksia suomalaistaustaisiin nähden 
 • Afganistan 11,3-kertaisesti 
 • Irak 10,9-kertaisesti 
 • Turkki 6,2-kertaisesti 
 • Iran 5,7-kertaisesti 

Raiskausrikokset: Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaistaustaiset tekivät 4,3-kertaisesti rikoksia suomalaistaustaisiin nähden.1 

 • Tunisialaistaustaiset 67,0-kertaisesti rikoksia suomalaistaustaisiin nähden 
 • Gambialaistaustaiset 50,0-kertaisesti 
 • Nigerialaistaustaiset 35,5-kertaisesti 
 • Afganistan 21,5-kertaisesti 
 • Irak 19,4-kertaisesti 
 • Turkki 10,5-kertaisesti 

Huomiot 

Maahanmuuttajien määrän kasvaessa vuoden 2015 jälkeen on myös seksuaalirikosten määrä kasvanut. “Turvapaikanhakijoiden” määrän lisääntymisellä ja seksuaalirikosten kasvulla on syy-seuraussuhde, ja myös korrelaatio, joka on jokseenkin eri asia kuin syy-seuraussuhde. On myös jaksoja jolloin sukupuolirikosten tapahtumat ovat vähentyneet, mutta ulkomaalaisten osuus niissä oli kasvanut, kuten jäljempänä on luettavissa. 

Vuonna 2015 Asianajajaliitto uutisoi, että Poliisihallituksen mukaan vuonna 2015 raiskausten määrä lisääntyi, kun tavallisesti näitä rikoksia on ollut vuosittain noin tuhat, joista 70 prosenttia on selvitetty. Näistä rikoksista 20–30 prosenttia on syyllisiä ollut ulkomaalainen. Asianajajaliitto oli huolissaan, koska yleisellä paikalla tapahtuneiden raiskausten, eli niin sanottujen puskaraiskausten, määrä enentyi vuodesta 2014 yli 50 prosenttia vuoteen 2015.2 Vuosina 2015–2017 kaikkien seksuaalirikosten määrä laski, mutta ulkomaalaisten osuus epäillyistä kasvoi.3 Vuonna 2015 Tapanilassa tapahtui joukkoraiskaus sekä vuonna 2018 Oulussa useiden seksuaalirikosten sarja, joissa tekijöinä oli ulkomaalaistaustaisia.

  

Esimerkkejä valtamedian valikoivasta uutisoinnista 

Milla 

Yle-uutiset kirjoittaa: 19-vuotias Milla kertoo sen kuinka hänet raiskattiin, mutta oikeuden mielestä rikosta ei tapahtunut – saman kohtalon kokee moni. Silmiin pistävä piirre uutisoinnissa kuitenkin on, että raiskaajaa kutsutaan tässä jutussa sepitetyllä nimellä Pekka. Siis lukijalle annetaan mielikuva suomalaisesta raiskaajasta, vaikka se voi mitä suuremmalla todennäköisyydellä olla ulkomaalaistaustainen. 

Yleensä tapana näissä tällaisissa raiskausjutuissa on, että raiskaajan tai raiskauksesta epäillyn nimeksi ängetään suomalainen nimi, vaikka nykyisin raiskauksiin syyllistyvät Suomessa prosentuaalisesta suurimmaksi osaksi ulkomaalaistaustaiset henkilöt. 

Ann-Mari 

“Raiskaus jätti Ann-Mariin (AM) ikuiset arvet – kritisoi yhteiskunnan asennetta seksuaalirikoksia kohtaan – ”Yksi kulttuurimme suurimmista tabuista””, uutisoivat hiljattain MTV-uutiset. 

Tässä Ann-Marin tapauksessa ei paljastu mahdollisen “raiskaajan” etnistä taustaa, mutta suomalaisuuteen viitataan hiljaisuuden kulttuurin kautta. MTV uutisoi näin: Ann-Marin mukaan emme uskalla tiedostaa, kuinka suuresta määrästä ihmisiä tilanteessa (kärsimässä seksuaalirikoksen traumoista) on kyse. 

– Meidän jokaisen tuttava- ja ystäväpiirissä voi olla lukuisia seksuaaliväkivallan uhreja. Meidän pitäisi uskaltaa murtaa se hiljaisuuden kulttuuri, jotta tämä muutos tulee ja lähtee liikkeelle. 

Mohamed El Fatimin 

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 65-vuotiaan Mohamed El Fatimin 13 vuoden vankeuteen lapsiin sekä nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Valtamedioissa käytettiin nykyisestä syyllisestä ja silloisesta epäillystä näkyvästi otsikoissa nimeä “Eno”. Tällä tiettyä sukulaissuhdetta ilmaisevalla suomenkielisellä nimellä halusi valtamedia hivuttaa mielleyhtymät kantasuomalaisiin rikosasiassa. Rikoksen uhreja oli kaikkiaan 17, joista valtaosa oli alaikäisiä, ja näistä nuorin uhri oli 6-vuotias. 

Hannu Pikkarainen 

Taas yksi epäselvä seksuaalirikos tapahtuma lisää. Entinen jääkiekkoilija Hannu Pikkarainen on saanut syytteen raiskauksesta ja syyllisyys tekoon vaikuttaa epätodennäköiseltä Pikkaraisen kuvauksen mukaa. Tästä huolimatta MTV-uutiset levittävät tapahtuneesta ex-jääkiekkoilijasta hyvin syyllistävän oloisen kuvan. 

Pikkarainen esittää: 

Haluan nyt olla teille avoin ja kertoa omalla suullani rohkeasti ja rehellisesti, että olen joutunut tilanteeseen jossa minua epäillään seksuaalirikoksesta. Tapahtuman ajankohta sijoittuu yli vuoden taakse ja osallisena oli lisäkseni hyvin tuntemani nainen. Näkemyksemme tapahtuneesta ovat erilaiset. 

Hän jatkaa: 

Asia on edelleen vireillä ja sen kanssa on ollut vaikea elää. Mä en silti anna tän murtaa mua, vaan jatkan elämää, oli oikeuden päätös mikä tahansa. Olen luonteeltani kiltti ihminen enkä todellakaan tekisi kenellekään tällaista. 

  

Loppu lausunto 

Monikulttuurisuuteen liittyvät seksuaalirikollisuus ja rikollisuus yleensä pitäisi rehellisenä ongelmana nostaa pöydälle, ja juuri tästä asiasta ei pitäisi vaieta edes hiljaisuuden kulttuurissa. Näemmehän millainen yhteiskunnallinen tilanne on Ruotsissa: ulkomaalaistaustaiset rikollisjengit ovat saaneet voiton maassa ja ruotsalaiset viranomaiset ovat menettäneet hallintansa näiden jengien suhteen. Maahanmuuttajat, jotka ovat enimmäkseen saapuneet Ruotsiin poliittisen Lähi-idän alueelta, eivät ole sopeutuneen Ruotsalaiseen yhteiskuntaa eli kotoutus on epäonnistunut, josta on ollut seurauksena äärimmäinen segregaatiokehitys.  

Jo politiikan tutkija Samuel Phillips Huntington esittää kirjassaan Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order)(1966), että eri kulttuurit ovat perustavanlaatuisesti erilaisia ja identiteeteiltään muuttumattomia, ja siten eivät nämä voi yhdistyä rauhanomaiseen vuorovaikutukseen keskenään.  

Eri kulttuurien harmonisella rinnakkaiselolla on sitä pienemmät onnistumisen mahdollisuudet, mitä suuremmasta maahanmuuttajien joukosta on kysymys, ja kulttuurien sekä etnisen taustan erot ratkaisevat tietysti eniten.  

Nykyisin Suomessa pitäisi ottaa oppia Ruotsin tilanteesta, jonka yhteiskuntarakenne ja julkinen koneisto ovat osittain romahtaneet ja johtaa vielä täydelliseen yhteiskunnan lamaantumiseen. Monikulttuurisuuteen sisältyvien väestönsiirtojen tarkoituksena on tietysti ollut Eurooppalaisten kansallisvaltioiden järjestäytyneiden yhteiskuntien romauttaminen. Tässä kehityksessä on nähtävinä täydellisesti juutalaismafian kädenjälki, minkä tarkoituksena on luhistuneiden yhteiskuntien tilalle pystyttää juutalaismafian ja heidän kätyreidensä eli globalistien maailmanlaajuiset valtarakenteet. Tässä poliittisessa agendassa on koronahysteria pakotteineen, rajoitteineen ja rokotuksineen uutena aseena monikulttuurisuuden lisäksi. 

Juutalaismafian osuus Euroopan kansojen etnisessä ja kulttuurillisessa heikentämisessä on kiistatonta. Monikulttuurisuuspropagandaa tuottava valtamedia on Pohjoismaissa suureksi osaksi kolmen juutalaissuvun omistuksessa: ErkotBonnierit ja Hjörnet. Suomen hallituksen työryhmä suunnitteli vuonna 2017 aloittavansa säännölliset miljoonien eurojen lahjoitukset Bonnierille mainitun propagandan jatkumisen varmistamiseksi.  

Euroopan unioniin voimakkaasti vaikuttava juutalainen keinottelupankki Goldman Sach on lahjoittanut miljoonia dollareita maahanmuuttopolitiikkaan. Samoin juutalaisen eliitin kontrollissa oleva google on tukenut runsaasti turvapaikanhakijoiden tulvaa Eurooppaan.  

Israel-lobbyllä on myös tehokas toiminta verkosto Euroopan unionissa, josta on kirjoitettu muun muassa teoksessa The Israel Lobby and the European Union. Täten Israel-lobby vaikuttaa intressiensä mukaisesti myös Euroopan pakolaispolitiikkaan.   

William Engdahl on esittäny selvityksessään, että Nato-sotilasliiton yhteydessä olevat ajatushautomot kontrolloivat Euroopan unionin pakolaispolitiikkaa. Siten Saksan liittotasavaltaa ja EU:ta koordinoitaisiin Atlantin takaa. Näitä aivoriihiä tai ajatushautomoita ovat: European Stability Initiative (ESI) ja ECFR (European Council on Foreign Relations). Lisäksi haittamaahanmuuttoa Eurooppaan on voimakkaasti tukenut Open Society Fellow –järjestö. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

19-vuotias Milla kertoo, että hänet raiskattiin, mutta oikeuden mielestä rikosta ei tapahtunut – saman kohtalon kokee moni | Yle Uutiset | yle.fi 

Raiskaus jätti Ann-Mariin ikuiset arvet – kritisoi yhteiskunnan asennetta seksuaalirikoksia kohtaan – MTVuutiset.fi 

Kulttuurialalle laadinnassa eettinen koodisto – MTVuutiset.fi 

”Eno” tuomittiin 13 vuoden vankeuteen kymmenistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – Mielentilatutkimus: Persoonassa ”korostuneet psykopaattiset piirteet” | Kainuun Sanomat 

Ex-jääkiekkoilija Hannu Pikkarainen on saanut syytteen raiskauksesta – ”Näkemyksemme tapahtuneesta ovat erilaiset” – MTVuutiset.fi 

Liikenne- ja viestintäministeriö (15.8.2016). Työryhmä selvittämään kaupallisen television uutistoiminnan rahoitusta ja tulevaisuutta. Saatavina: https://www.lvm.fi/-/tyoryhma-selvittamaan-kaupallisen-television-uutistoiminnan-rahoitusta-ja-tulevaisuutta    

IBT (14.9.2015). Refugee crisis 2015 donation google, Goldman Sach, sport-team, Indivitualspledge jae.. Saatavina: https://www.ibtimes.com/refugee-crisis-2015-donations-google-goldman-sachs-sports-teams-individuals-pledge-2095687    

Radio Islam. Jews behind internet. Saatavina: http://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm   

Universityof Bath (2016). The Israel Lobby and the European Union. Saatavina: https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-israel-lobby-and-the-european-union    

William F Engdahl (4.11.2017). How Nato Linked Think Tanks Control EU Refugee Policy. Saatavilla: https://issuu.com/botondbtos/docs/william_f_engdahl__how_nato-linked_    

Hansson, Peter (17.8.2017) Daily Caller. Leaked Board Documents: Soros Organization Tried To Influence Supreme Court Ruling On Illegal Immigration. Saatavina: https://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/    
 

_ _ _ _ _  

 1. Tila – Poliisiammattikorkeakoulu (polamk.fi) 
 1. Poliisihallitus: Turvapaikanhakijoiden saapuminen näkyy jokaisen poliisilaitoksen arjessa – Asianajajaliitto 
 1. Raiskaukset lisääntyneet 23 prosenttia – poliisi perustelee madaltuneella ilmoituskynnyksellä | Yle Uutiset | yle.fi 

22 kommenttia

 1. Kyllä joka ainoassa maassa, kulttuurissa ja uskonnossa on (seksuaali)rikollisia.

  Mutta jos oikieasti haluttaisiin nähdä tämän taakse niin asia on hyvin yksinkertainen.
  Nuoria miehiä tulee kulttuureista joissa eivät ole edes sukulaisnaisiltaan nähnyt kun silmät.
  Täällä sitten kadulla näkevät (omasta mielestään) naiset ja tytöt alasti.
  Vielä kun lisätään että joku ehdollinen vankeus tai korvaukset ei merkitse heille yhtään mitään, mitä voisi seurata?

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 2. MAAHANMUUTTO VAPAAMUURARIEN JUONI
  Vapaamuurarien päämäärä – ja samalla juutalaisten päämäärä, sillä juutalaiset hallitsevat muurareita – on sekoittaa kaikki ihmisrodut ja tehdä ihmisistä kuuliaista massaa. Tässä he ovat päässeet pitkälle monissa Euroopan maissa varsinkin Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa sekä Ruotsissa. Ruotsissa tilanne on erittäin vaikea ja maata hallitsevat maahanmuuttajien rikollisjärjestöt. Suomi on menossa Ruotsin malliin. Euroopan unioni on myös vapaamuurareiden luoma systeemi eurooppalaisten kansojen orjuuttamiseksi, mutta koska juutalaiset ovat vapaamuurarien takana, on se myös juutalaisten tavoite. Maailmanpolitiikkaa ei voi ymmärtää ilman juutalaisuuden tuntemista. Emanuel Swedenborg kirjoittaa juutalaisista: ”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Nyt juutalaisten valta on kasvanut pelottavaksi. He vievät koko ihmiskunnan tuhoon, ellei heitä pysäytetä. Holokaustivalhe on se ase, joka tekee juutalaisista niin mahtavia. Holokaustivalhe on saanut aikaan sen, ettei juutalaisten rikoksia uskalleta paljastaa. Mutta juutalaiset toimivat kaikessa Jumalallista Järjestystä vastaan, koska he ovat lihaksi tullut perkele, josta jo Martti Luther varoitti. Juutalaiset suosivat muissa kansoissa vieraiden rotujen maahanmuuttoa, seksuaalisia perverssejä, naisten aseman vääristelyä ja yleensä kaikkea totuuden vääristelyä. Jopa fysiikassa juutalaiset ovat onnistuneet huijaamaan kansoja ”suhteellisuusteorioillaan”. Ensimmäinen askel juutalaisten vastaisessa taistelussa on holokaustivalheen paljastaminen. Valtamedia on täysin juutalaisten palveluksessa, joten se pitäisi myös murskata. Suomessa valtamedia suosii positiivista agendaa suhteessa maahanmuuttajia kohtaan. Tämä selittää sen, miksi maahanmuuttajien rikoksista ei haluta puhua. Koronahuijaus on myös sataprosenttisesti juutalaisten huijaus, joka uhkaa koko ihmiskunnan elämää. Jos juutalaiset onnistuvat ihmiskunnasta tule orjalauma, jota perkele eli juutalaiset johtavat. Mutta TOTUUS on se ase, millä juutalaiset kukistetaan. Tällä hetkellä maailmaa hallitsee VÄÄRYYS, joka pitää paljastaa. Siten juutalaisten valta murskataan. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(14)Miinusääni(6)
  1. Ytimekäs ja hyvä kommentti jossa asiat sanotaan kuten ne ovat. Kyllä tuohon päätyy kun enemmän asioihin perehtyy. Kaiken takana on juutalaisten vuosituhansia käynnissä ollut itsekäs ja röyhkeä, muista piittaamaton koko maailman valloitushanke, ’tikkun olam’ alias Nwo. He ovat tehneet ja yhä tekevät määrätietoista työtä ja onnistuneet kaappaamaan rahan ja median vallan itselleen. Ilman niitä he olisivat samalla viivalla muiden kanssa.
   Jos siis halutaan ettei maailma luisu heidän luoman tyrannian alle niin nämä kaksi asiaa pitäisi korjata ja estää heitä ulkopuolisina ottamaan valtaa valtiossa jossa elävät.

   Plusääni(5)Miinusääni(4)
 3. En ole seurannut suomalaista valtamediaa maaliskuusta 2020 lähtien. En seuraa myöskään ulkomaista valtamediaa, jonka sisällöstä päättävät kansainväliset uutistoimistot. Media on massapsykologian ja propagandan väline ja vaarallinen sellainen, koska sen sisällön hallinta on päätynyt väärien tahojen käsiin. Asiallisiakin juttuja siellä on, mutta niiden suodattaminen saastan seasta on liian vaivalloista.

  Jos haluaa tietää, mitä uutisissa sanotaan, voi vilkaista vaikka katukuvaan ja katsoa kuinka monella on maskit päällä. Maskikampanja on todella nerokas, sillä muutenhan kukaan ei huomaisi, että mitään poikkeavaa kulkutautia on liikkeellä. Samaa maailmankuvan vääristämistä tietenkin harjoitetaan maahanmuuton suhteen, joka on globalisteille ankara päähänpinttymä. Kansalaisilta pimitetään maahanmuuton todellinen päämäärä eli kaaos länsimaissa.

  Seuraa uutismediaa ja kohta ajattelet kuten globalistit haluavat omaksi ja perheesi tappioksi.

  Plusääni(9)Miinusääni(5)
 4. Pakko on median salata kaikki ministereitten kansalle vahinkoa tuottavat toimenpiteet. Muutoin hallituspuolueitten suosio vähenee, minkä seurauksena hallitus vähentäisi median tukia. Sehän ei käy median omistajille.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 5. Meitä muistutetaan jälleen kerran siitä, että väestörakenteen vallankumouksen taustalla ei ole ihmisrakkaus tai empatia alistettuja kohtaan, vaan vallanhimo ja viha valkoisia kohtaan. Valkoisten viha ei lopu, kun valkoisista tulee vähemmistö, ja on utopistista harhaa ajatella toisin.
  Juutalaisten vihaa valkoisia kohtaan ruokkii heidän käsityksensä menneisyydestä, roomalaisten temppelin tuhoamisesta vuonna 70 jKr. ja holokaustista. Neuvostoliiton alkuvuosikymmeninä tapahtunutta teurastusta ruokkiva viha, joka perustui juutalaisten käsityksiin ortodoksisesta kristinuskosta ja heidän käsityksiinsä tsaarien ja venäläisten talonpoikien harjoittamasta vainosta, ei loppunut sen jälkeen, kun he olivat saavuttaneet vallan.
  Juutalaisen aktivismin tärkein motiivi Yhdysvaltain maahanmuuttolainsäädäntöön vaikuttamisessa oli muuttaa maan etnistä tasapainoa niin, että valkoiset eivät olisi enemmistönä, kuten Culture of Critique -kirjassa (luku 7) on esitetty ja kuten Otis Graham on todennut hiljattain: juutalaisten maahanmuuttoa koskeva lobbaus ”ei tähdännyt vain avoimiin oviin juutalaisille vaan myös maahanmuuttovirran monipuolistamiseen, joka riittäisi poistamaan länsieurooppalaisten enemmistöaseman, jotta sen fasistinen hallinto Amerikassa olisi epätodennäköisempi”. Ei ihme, että Rubinin ja Wattenbergin kaltaisilla juutalaisaktivisteilla on niin vahva tunneside siihen, ettei Amerikassa olisi valkoista enemmistöä.
  … We’re reminded once again that the demographic revolution is not motivated by love of humanity or empathy for the downtrodden, but by lust for power and hatred toward Whites. The hatred toward Whites won’t stop when Whites become a minority, and it’s a utopian delusion to think otherwise. Jewish hatred toward Whites is fueled by their perceptions of the past, from the Roman destruction of the Temple in 70 A.D. to the holocaust. The hatred that fueled the slaughter in the early decades of the Soviet Union, based on Jewish perceptions of Orthodox Christianity and their perceptions of persecution by the Czars and by Russian peasants, didn’t end after they had achieved power. Indeed, the main motive for Jewish activism in influencing U.S. immigration law was to change the ethnic balance of the country so that Whites would not be a majority, as argued in Culture of Critique (Ch. 7) and noted more recently by Otis Graham: the Jewish lobby on immigration “was aimed not just at open doors for Jews, but also for a diversification of the immigration stream sufficient to eliminate the majority status of western European so that a fascist regime in America would be more unlikely.” No wonder Jewish activists like Rubin and Wattenberg have such a strong emotional attachment to the idea that America not have a White majority.
  https://www.unz.com/article/jennifer-rubin-et-al-rejoice-at-the-impending-minority-status-of-whites/

  Valkoisen rodun tuhoaminen etenee myös Euroopassa hyvää vauhtia saman kaavan mukaan. Oman maamme hallitus ja eduskunta eivät näytä tekevän mitään maamme valkoisen geenirakenteen säilyttämiseksi ja maan itsenäisyyden palauttamiseksi.

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
  1. Kuka olisi arvannut, että muskelimies Arnold Schwarzenegger osoittautuisi maailman suurimmaksi nössöksi, joka piiloutuu kasvovaipan taakse ja itkee kuin vauva niistä, jotka kieltäytyvät seuraamasta huijausta?
   Mike Stone – Our “Heroes” are Pussies & Traitors
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=240906
   Onneksi meillä on ainakin yksi VKK-kansanedustaja (Ano Turtiainen), mies joka ei kätkeydy vaippojen taakse.

   Plusääni(7)Miinusääni(1)
 6. @W. R.15.8.2021 at 10.46
  Tätä on valtamedia tänään: pelkkää nwo-psopagandaa
  Puolustusministeri Antti Kaikkonen esitti valheellisia ja sekavia tämän eilisem YLE 1:n uutisista klo 12.

  Väite, että tilanne Afganistanissa olisi nopeasti mennyt huonompaan suuntaan on silkkaa pötypuhetta. Afganistanilla on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin mahdollisuudet todelliseen rauhaan: ilman miehittäjien mielivaltaa ja naapurimaiden ja tulevien suurten liittolaisten tukemana. Kyse on historiallisesta muutoksesta, jonta Suomi on ollut jarruttamassa.

  Suomella oli Afganistanissa YKSI AINOA tavoite: opetella sotimaan Yhdysvaltojen johdolla syystä, että Suomi liittyy sitten aikanaan Yhdysvaltojen joukkoihin – kansalta mitään kysymättä – siinä vaiheessa kun sota Venäjää vastaan alkaa. Ja mukaan liitytään vaikka lopputulos on jo ennalta selvä: Yhdysvallat poistuu paikalta valtaisan paniikin saattelemana, kuten on poistunut Vietnamista ja nyt Afganistanista.

  Tänään ’vaippalehti’ ja nwo-propaganda kone Iltalehti uutisoi että nyt on suuri hätä Afganistanissa kun sionistien suojelupoliisi Btden on hylännyt maan ja jättänyt sen talibaanlen käsiin.
  Tosiasia kuitenkin on että nyt vihdoin viimein maa saadaan rakennettua Usa/Israel/Natu-koaliition tuhojen jäljiltä Kiinan ja Venäjän avulla yhdeksi Euraasian normaaliksi valtioksi.
  Tyypilliseen tapaan taas IL-otsikoissa ovat suomalisten veriteot ja narsistiset turhapuro-julkkiset joille on tärkeintä päästä pöngittämään vaippoihin hukkunutta itsetuntoa ja kertomaan itsestään koko kansalle.

  Plusääni(0)Miinusääni(2)
  1. Valtamedia ja sen taustahahmot projisoivat talebaneihin oman raakuutensa. He leimaavat kenet hyvänsä barbaareiksi tai ’terroristeiksi’ ja poistavat näiltä kaikki ihmisoikeudet. Nämä saatanaa palvovat öykkärit toimivat kuten koulukiusaajat ja provosoivat uhrinsa puolustamaan itseään, mitä käytetään verukkeena entistä karkeammalle sorrolle. Lännen moraali ja oikeusvaltio-periaate ovat nopeasti vajonneet mutaan sitä myötä, kun sionistit ym. poliittiset mafioso-ryhmittymät ovat saaneet ’false flag’-operaatioitaan läpi. Näillä on puolestaan ajettu joko sotaretkiä tai kotimaan lakimuutoksia, joilla mafia voi edelleen pönkittää asemaansa ja lopulta mielivaltaansa. Eräs keino tässä on terroristi- tai ekstremisti-määritelmän levittäminen koskemaan kaikkia, jotka hiemankin vastustavat mafia-eliitin hankkeita. Aluksi nämä olivat ulkomaisia tahoja, mutta sittemmin määritelmiä on sovellettu yhä enemmän myös kotimaiseen väestöön ja jopa aivan tavallisiin ihmisiin. Taustalla on eliitin psykoottinen vainoharha.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Afghanistan – “A Light Unto the Nations”?
   Mullah Baradar kertoo länsimaalaisille, että Taleban ei vihaa meitä, vaan ainoastaan hallituksemme, joita ”sionistit ja ateistit” johtavat, ovat heidän vihollisiaan. Ja hän kohdistaa toiveikkaat huomautukset ”erityisesti palestiinalaisiin”.
   Maailman ihmisille:
   ” Olemme viimeiset 40 vuotta ponnistelleet rauhan aikaansaamiseksi Afganistanissa. Olemme voittaneet ateististen kommunistien ja sionistisen lännen joukot ja vapauttaneet maamme.
   Kutsumme kaikki afganistanilaiset osallistumaan islamilaiseen emiraattiimme ja lupaamme työskennellä kansamme hyväksi. Ensisijaisia tavoitteitamme ovat rauhan tuominen Afganistanin kaikille alueille ja oikeudenmukaisuuden varmistaminen. Me rankaisemme niitä, jotka ovat tehneet pahaa, ja annamme anteeksi niille, jotka taistelivat meitä vastaan mutta ovat nyt alistuneet. Allah on armollinen, ja voimme vain kiittää Allahia voitostamme. Islamia puolustetaan Afganistanissa.
   https://www.henrymakow.com/2021/08/afghanistan-a-light-unto-the-nations.html

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
  3. Afganistanin presidentti pakeni Kabulin päämajasta mukanaan neljä autollista täynnä käteistä rahaa

   Afganistanin presidentti Ashraf Ghani pakeni sunnuntaina Kabulista sen jälkeen, kun Talibanin taistelijat saapuivat maan pääkaupunkiin ilman, että heitä vastaan olisi käyty torjuntataisteluja. Eroilmoituksen jättänyt lännen tukema Ghani lähti maasta mukanaan autolasteittain käteistä, paljasti Venäjän suurlähetystö Afganistanissa.

   Sputnik

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Seteliselkärankaisia ovat johtajat myös lännessä. Aivan p*skaa porukkaa. En edes pysty katsomaan oman presidenttimme naamaa kuvotusreaktion vuoksi. Milloin saamme kunnolliset johtajat? Nykyinen porukka ei osaa muuta kuin manageroida massoja heille ylhäältä päin sanellun agendan mukaan. Homma on viety niin pitkälle, että moni suomalainen elää pelossa ja kauhussa sen suhteen, milloin hänetkin rationalisoidaan pois elävien kirjoista. Tämä siksi että joku pelleporukka on saanut päähänsä, että se omistaa maapallon ja kaikki sen resurssit, joita pieni ihminen ei enää saa nakertaa. Johtajamme kumartavat ja ihailevat em. megalomaanikkoja ja saavat näiltä ohjeensa käydä kerta kerran jälkeen tavallisen kansalaisen kimppuun.

    Plusääni(3)Miinusääni(1)
   2. Afganistanista on nyt paljon mielenkiitoista luettavaa mistä valtamedia vaikenee tai yrittää antaa kuvan jossa tilanne nähdään vain katastrofina eikä voittona maan kansalle joka nyt saa mahdollisuuden ryhtyä rakentamaan tulevaisuuttaan ilman Bidenin suojeluskuntaa naapurimaiden tukemana.
    Yhdysvaltain seikkailu Afganistanissa päättyy häpeällisesti, Taleban ottaa vallan.
    Afganistanin katastrofi, joka purkautuu kaaokseen salamannopeasti seuraavien viikkojen aikana ja varmistaa Talebanien paluun valtaan, on yksi merkki lisää Yhdysvaltain imperiumin lopusta.
    https://www.darkmoon.me/2021/u-s-adventure-in-afghanistan-grinds-to-ignominious-end-taliban-takes-over/
    Pakolaisvirta alkanut — ”Kun kovan linjan globalistit, kuten sisäministeri Maria Ohisalo ja Bilderberg-ryhmän Matti Apunen huutavat kuorossa, että myös EU-Suomen rajat on avattava miljoonille afgaaneille, jotka ”eivät pidä maansa uudesta hallinnosta” – meillä on ainoastaan syytä valpastua.” ja kysyä onko kyse Illuminaatin strategiasta.

    Macron jo valmis ottamaan afgaaneja Ranskaan eli ’kalergisoimaan’ maataan Illuminaatin toiveiden mukaan. Seuraako muu Eurooppa ja Suomi lippua? Kuuluvatko nämä pakolaisvirrat Isoon Agendaan, kaikki sekoittavaan ’hajota-ja-hallitse-nwo-agendaan’, kommunismiin, jossa pankkiiri-mafia omistaa koko maailman.
    https://mainland.press/2021/08/17/macron-pledges-eu-response-to-possible-uncontrolled-migration-flows-from-afghanistan/

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Afganistanin jälkimainingeissa… Eurooppa valmistautuu uuteen Yhdysvaltojen aiheuttamaan siirtolaiskriisiin…
  Finian Cunningham
  Elokuu 19, 2021
  © Kuva: REUTERS/Saeed Ali Achakzai.
  Mitä tulee Bidenin hallintoon ja sen tahdittomiin transatlanttisen yhtenäisyyden vakuutteluihin, Euroopan hallitukset varmaan ihmettelevät… kun on tuollaisia ystäviä, kuka tarvitsee vihollisia?

  Presidentti Joe Biden vannoi virkaan astuessaan, että ”Amerikka on palannut”, mikä tarkoitti, että Washington sopeutuisi uudelleen eurooppalaisten liittolaistensa kanssa ja kunnioittaisi heitä globaalin johtajuutensa alla Trumpin vuosien eripuran jälkeen.

  Euroopan poliittinen järjestelmä pyörtyi ja huokaili kuin velvollisuudentuntoiset debytantit, jotka ilmeisesti saivat jälleen setä Samulin hellyyden ja suojeluksen.

  Kuinka nopeasti tämä oletettavasti ruusuinen suhde Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten välillä onkaan revennyt katkeraan syyttelyyn Afganistanin katastrofaalisen romahduksen jälkeen. EU:n on ponnisteltava selviytyäkseen Keski-Aasian maasta Talebanin palattua valtaan mahdollisesti aiheutuvasta joukkomuutosta.

  Kyseessä on taistelijaryhmä, jota vastaan Washington ja sen Nato-liittolaiset taistelivat kaksi vuosikymmentä satojentuhansien ihmishenkien ja biljoonien dollareiden hinnalla – vain siksi, että taistelijat kaappasivat vallan keskellä Yhdysvaltojen tukeman hallinnon täydellistä romahdusta Kabulissa.

  Niin, Amerikka on palannut. Aiheuttaen sekasortoa ja poliittista päänvaivaa sen oletetuille eurooppalaisille kumppaneille.

  Yhdysvaltain johtamat sotilaalliset interventiot Afganistanissa, Irakissa, Libyassa ja Syyriassa ovat jo ravistelleet Euroopan unionia perin pohjin poliittisen kriisin vuoksi, joka johtuu sota-alueilta tulevien maahanmuuttajien epävakautta aiheuttavasta tulvasta. Kriisi kärjistyi vuosina 2015-2016, kun arviolta miljoona pakolaista löysi tiensä EU:n jäsenvaltioihin. Silloin Saksan liittokansleri Angela Merkel vastasi siihen avoimien ovien politiikalla, jolla hän otti vastaan turvapaikanhakijoita. Tämä politiikka kuitenkin kostautui räjähdysmäisinä jännitteinä jäsenvaltioiden sisällä ja niiden välillä, koska Euroopan kansakunnat kokivat ylivoimaisen haasteen sosiaalijärjestelmilleen.

  Tämä puolestaan johti siihen, että EU:n jäsenvaltiot sulkivat rajojaan vastoin koko saumattoman blokin käsitettä. Jäsenmaiden välillä oli myös paljon avointa riitelyä, kun ne syyttivät toisiaan siitä, etteivät ne jakaneet ulkomaisten maahanmuuttajien vastaanottamisesta aiheutuvaa taakkaa.

  Kriisi lisäsi myös EU:n vastaisen populismin nousua, koska Brysselin byrokratian katsottiin ohittavan kansallisen yksimielisyyden muiden kuin eurooppalaisten tulvan hyväksymisestä.

  Kerrataanpa vielä kerran: suuri osa EU:hun kohdistuneesta muuttopaineesta johtui Washingtonin laittomista sodista Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sodat, joita Euroopan Nato-liittolaiset tosin auttoivat käymään.

  Tämän sanottuani on kuitenkin todettava, että sotatoimialueilta tulevan maahanmuuton käsittelystä aiheutuneet seuraukset tuntuivat kohdistuvan suhteettoman paljon amerikkalaisiin pieniin kumppaneihin, ei Yhdysvaltoihin.

  Sama vahingollinen ilmiö näyttää toistuvan. Euroopan unionin ulkoministerit pitivät tällä viikolla hätähuippukokouksen arvioidakseen Afganistanin katastrofin jälkiseurauksia.

  ”Meidän on varmistettava, että Talebanien paluun Afganistaniin luoma uusi poliittinen tilanne ei johda laajamittaiseen muuttoliikkeeseen kohti Eurooppaa”, sanoi EU:n ulkopolitiikan päällikkö Josep Borrell.

  Saksan ulkoministeri Heiko Maas sanoi, että EU on huolissaan ”alueen vakaudesta”, ja lisäsi, että ”naapurimaat joutuvat varmasti kohtaamaan uusia pakolaisliikkeitä”.

  Kuten Washington Post kertoi: ”[Euroopan unionin] virkamiehet esittivät harvinaista kritiikkiä Washingtonia kohtaan siitä, että se on vaarassa aiheuttaa pakolaistulvan niiden rajoille ja palauttaa terrorismin alustan Keski-Aasiaan.”

  Arvioiden mukaan lähes 570 000 afganistanilaista on hakenut poliittista turvapaikkaa Euroopan unionilta viimeisten kuuden vuoden aikana. Jo ennen Talebanien viime viikolla tapahtunutta dramaattista vallankaappausta EU:hun pakenevien afganistanilaisten määrä kasvoi voimakkaasti.

  Euroopan hallitukset ovat joutuneet PR-painajaiseen. Aiemmin tässä kuussa kuusi EU:n jäsenvaltiota – Itävalta, Belgia, Saksa, Tanska, Alankomaat ja Kreikka – ajoivat turvapaikkapäätöksen saaneiden afganistanilaisten ”pakkopalauttamista”. Nyt tämä aloite on keskeytetty, koska EU:n jäsenvaltiot näyttävät poliittisesti vahingollisilta lähettämällä ihmisiä takaisin Taleban-hallintoon, joka ei varsinaisesti jaa ”eurooppalaisia arvoja” (mitä se sitten tarkoittaakin). …. lisää voi lukea linkistä
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/19/afghan-aftermath-europe-braces-for-another-us-induced-migration-crisis/
  https://www.deepl.com/Translator

  Artikkeli kuvaa hyvin sitä ’kusessa oloa’ joka on tyypillistä EU:lle joka on täysin pankkiirimafian vallan alla ja joutuu siksi toimimaan sionistien suunnitelmien mukaan mikä tarkoittaa että pidetään kokousta toisensa perään mutta mikään ei muutu. Euroopan kalergisointi ja kansallisvaltioiden tuhoaminen vain jatkuu ja jatkuu, on puheita ja näennäistä tyytymättömyyttä mutta kansan selän takana toimitaan tässäkin asiassa kuten käsikirjoittaja sanelee.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Talebanin integroituminen euraasialaiseen SCO:n yhteistyöprojektiin on kuitenkin fakta jota Usa/Israel neokonnat eivät voi jatkossa estää kovista yrityksistä huolimatta. Varmaan pankkiiri-mafia yrittää siitäkin ottaa parhaat palat päältä mutta Kiina ja Venäjä pitänevät huolen siitä ettei se tule olemaan helppoa.

   Pepe Escobar, yksi parhaiten Aasian asioista perillä olevista, kertoo kuinka Venäjä ja Kiina ohjaavat Talebanin integroitumista Euraasian silkkitie-projektiin ja ylipäätään Afganistanin tilannetta josta tavoilleen uskollinen länsimedia ei kerro muuta kuin valhetta valheen perään
   How Russia-China Are Stage-Managing the Taliban
   PEPE ESCOBAR • AUGUST 18, 2021
   Olennaista on se, että Venäjä ja Kiina ovat paljon edellä ja käyvät rinnakkaista diplomaattista vuoropuhelua Talebanin kanssa. On aina tärkeää muistaa, että Venäjällä asuu 20 miljoonaa muslimia ja Kiinassa ainakin 35 miljoonaa. Näitä kutsutaan tukemaan Afganistanin jälleenrakentamisen valtavaa hanketta – ja koko Euraasian uudelleenintegroitumista.

   Kauppa- ja turvallisuus-kombinaatio näyttää yleisesti ottaen voittajalta. Emmekä edes puhu tulevista sopimuksista, joiden avulla Kiina voi hyödyntää Afganistanin valtavia mineraalivaroja.

   Jälleen kerran kokonaiskuva on kuin Venäjän ja Kiinan ’korkkiruuvi’, joka on yhteydessä kaikkiin valtioihin ja Pakistaniin ja joka laatii kattavan pelisuunnitelman/tietä Afganistaniin. Talebanit näyttävät monissa yhteyksissään sekä venäläisiin että kiinalaisiin ymmärtäneen täysin, miten he voivat hyötyä roolistaan uudessa suuressa pelissä.

   Laajennettu uusi pahan akseli
   Odotettavissa on, että Kiina on yksi ensimmäisistä valtioista, joka tunnustaa virallisesti Afganistanin islamilaisen emiraatin Turkin ja myöhemmin Venäjän ohella. Olen jo viitannut siihen, että on tulossa uusi pahan akseli: Pakistan-Taleban-Kiina. Akseli laajenee väistämättä myös Venäjä-Iraniin. Entä sitten? Kysykää mullah Baradarilta: hän ei välitä siitä yhtään.
   Näin siis Pepe Escobar
   https://www.unz.com/pescobar/how-russia-china-are-stage-managing-the-taliban/
   https://www.deepl.com/Translator

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. EU:n lainsäätäjät: Talebanien vallankaappauksen jälkeen miljoona afganistanilaista voi hakeutua Eurooppaan turvaan.
   19.08.2021MAAILMA & GEOPOLITIIKKA Afganistan, EU, Maahanmuuttajat, pakolaiset, pakolaiset
   Jopa miljoona kotiseudultaan siirtymään joutunutta afganistanilaista saattaa päätyä Eurooppaan seuraavan kuukauden aikana Talebanin kaapattua vallan Afganistanissa, kertoivat EU:n lainsäätäjät.
   https://mainland.press/2021/08/19/eu-lawmakers-million-afghans-may-seek-refuge-in-europe-after-taliban-take-over/
   Mitään todellista tai pakottavaa syytä näillä pakolaisilla ei ole saapua Eurooppaan koska Taliban ei uhkaa heitä vaan on ilmoittanut ’että Allah on armollinen’ eikä kukaan virheitään katuva joudu vainon uhriksi vaan kaikkia tarvitaan oman maan kehittämisessä.
   Kyse onkin EU:n pakolais- tai ’multi-kulti’-politiikan käsikirjoituksesta ja siihen kuuluvasta maahanmuutto-kriisin luomisesta valkoisen rodun ja kansallisvaltioiden tuhoamiseksi Euroopassa.
   Siinä Ranska ja Ruotsi ovat edelläkävijöitä. Ja maamme johto seuraa lippua kysymättä mitään kansalta sen sijaan että ryhtyisi tukemaan Talebaanien Kiinan ja SCO:n kanssa aloittamaa Afganistanin integroitumista Euraasian uudistavaan ja rauhoittavaan silkkitie-hankkeeseen, josta myös koko Eurooppa hyötyy.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Amerikkalainen imperiumi ja sen lakeijat ovat kaatumassa, kuten olemme maininneet monta kertaa aiemmin. Afganistan on toinen naula arkkuun.
  Jokaisen päivän voidaan sanoa olevan historiaa tekevä. Mutta tällä viikolla tapahtui käänteentekevä tapahtuma, jolla on valtavat historialliset seuraukset: Yhdysvaltojen ja Naton Afganistanin sotilaallisen miehityksen lopullinen romahdus.

  Amerikan pisin sota on päättynyt 20 vuoden turhien taistelujen, tuhon ja kärsimyksen jälkeen. Taleban-militantit, jotka Yhdysvallat syrjäytti hyökkäyksessä lokakuussa 2001, ovat nyt jälleen Afganistanin hallitseva voima. Hallinto, jota Washington tuki miljardeilla dollareilla, romahti kuin korttitalo, kun Taleban otti pääkaupungin Kabulin hallintaansa 15. elokuuta.
  Epätoivoiset ja kaoottiset kohtaukset, joissa Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset evakuoivat Afganistanista, puhuvat puolestaan paljon. Washingtonin ja sen länsimaisten kumppaneiden teeskentely on pudonnut maahan rysäyksellä – kuten Kabulin lentokentältä nousseisiin Yhdysvaltain armeijan rahtikoneisiin takertuneiden afgaaniparkojen ruumiit. Maailma näki häpeällisen ja pirullisen lopun kahden vuosikymmenen ajan jatkuneesta Afganistanin rikollisesta miehityksestä, joka on aiheuttanut vain tuhoa ja surua. Afganistanin kansa on jätetty oman kohtalonsa armoille.

  Yhdysvaltain sota Afganistanissa oli vain yksi luku oletetun yksinapaisen ylivallan kaudella. Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 Washington pyrki nopeasti osoittamaan geopoliittista valtaansa laittomien sotien ja sotilaallisten interventioiden avulla. Neokonservatiivisessa kielenkäytössä se tunnettiin nimellä ”täyden spektrin ylivalta”. Näimme myös uusliberalistisia tarinoita imperialistisesta vallasta ”humanitaaristen sotien” nimellä. Periaatteessa taustalla oli kuitenkin sama perusta: yksipuolinen sotilaallinen voima Yhdysvaltojen maailmanlaajuisen hegemonian vahvistamiseksi.

  Yksi asia vaikuttaa selvältä. Länsivalloilla ja niiden ”sääntöihin perustuvalla imperialistisen intervention järjestyksellä” ei ole mitään tarjottavaa Afganistanille – tai millekään muullekaan valtiolle.

  On Afganistanin kansan tehtävä ratkaista sisäiset erimielisyytensä ja pelastaa epäonnistunut valtio, jonka Yhdysvallat ja sen Nato-yhteistyökumppanit ovat sille jättäneet. Kiina, Venäjä ja muut naapurimaat ovat parhaassa asemassa auttamaan Afganistanin kansaa uuden itsenäisen suunnan löytämisessä. Sekä Peking että Moskova ovat luoneet hyvät yhteydet Talebaniin ja muihin afganistanilaisiin puolueisiin viime vuosien aikana. Kiinan ja Venäjän politiikka, jonka mukaan ne eivät puutu asioihin, antaa niille uskottavuutta alueellisina kumppaneina.

  Huvittavaa kyllä, EU:n ulkopolitiikan päällikkö Josep Borrell huomautti, että Naton epäonnistumisesta Afganistanissa ei saa tulla mahdollisuutta Kiinalle tai Venäjälle. Onko se kaikki, mistä hän välittää katastrofin keskellä?

  Kiinan ja Venäjän ajama euraasialainen yhteiskehitys ja kumppanuus ovat järkeviä Afganistanin tulevaisuuden kannalta. Talebanien islamistinen hallintomuoto ei ole mahdoton toteuttaa. Jos se voi olla osallistava ja ylläpitää kansallista konsensusta, joka ei perustu tukahduttamiseen ja ääriainesten poissulkemiseen ja säilyttää samalla alueellisen vakauden, on olemassa perusteet paremmalle tulevaisuudelle.

  Lopulliset häviäjät eivät ole Afganistanin kansa. Lopullisia häviäjiä ovat Yhdysvaltojen ja Naton huijarit ja sotarikolliset, jotka ovat maailman silmissä enemmän kuin koskaan paljastuneet uhkaksi kansainväliselle turvallisuudelle ja rauhalle.

  Amerikan imperiumi ja sen lakeijat kaatuvat, kuten olemme maininneet monta kertaa aiemmin. Afganistan on toinen naula arkkuun.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/20/another-one-bites-dust-geopolitical-fallout-from-us-afghan-failure/
  https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Talebanien lausunnot ovat myös rauhoittavia. He lupasivat, että kostoa ei tule. Naiset voivat jatkaa työntekoa ilman, että heidän tarvitsee pukeutua tiukasti perinteiseen tyyliin. Uuden Afganistanin ensimmäisinä päivinä nämä lupaukset todellakin pidettiin.

   Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on sitä mieltä, että meidän on odotettava ja katsottava, miten asiat kehittyvät Afganistanissa, vaikka hänen ensivaikutelmansa ovatkin myönteisiä: ”Havaitsemme myönteisiä prosesseja Kabulin kaduilla, jossa tilanne on melko rauhallinen ja talebanit valvovat tehokkaasti lakia ja järjestystä.”
   Myös Venäjän YK-suurlähettiläs ilmaisi varovaista optimismia turvallisuusneuvoston kokouksessa. ”Paniikille ei pidä antaa periksi. On tärkeää, että onnistuimme välttämään joukkoverenvuodatuksen siviiliväestön keskuudessa”, hän sanoi. Myös Venäjän presidentin Afganistanin erityislähettiläs Kabulov arvioi tapahtumien käänteen myönteisesti. ”Talebanit ovat jo pitkään vaikuttaneet minusta paljon luotettavammilta kuin Kabulin nukkehallitus”, hän sanoi.

   Talebanien ensiaskeleet lainsäätämisessä olivat myös rohkaisevia. Talebanit ovat kieltäneet verikostot, Afganistanin pitkäaikaisen vitsauksen. He sanovat noudattavansa sharia-lakia – mikä saattaa maallistuneista lukijoistamme tuntua painajaiselta, mutta se on paljon armollisempi vaihtoehto pashtunwali-heimolakiin verrattuna. Pashtunwali hyväksyy verikostot; sharian mukaan se on kielletty. Talebanit kielsivät shariaan viitaten huumeiden jakelun ja käytön, joka oli afgaanien tärkein elinkeino amerikkalaisten miehityksen aikana. He kielsivät myös paikallisen tavan bacha bazi, poikien homoseksuaalisen hyväksikäytön.
   He kielsivät noituuden ja korolliset lainat ja jopa mitätöivät kaikki velat, mistä me kaikki voimme ottaa oppia. Katsotaan, mitä tästä toteutetaan ja mikä jää tyhjäksi lupaukseksi.

   Todellinen ja todellinen vaara olisi länsimaisten joukkojen mahdolliset yritykset palata ja sekaantua Afganistaniin.
   Sodanlietsojia on paljon; John Boltonin kaltaiset tyypit haluavat aina lisää sotaa. Pohjoisen sotapäällikön poika Ahmad Massoud on jo pyytänyt aseita, jotta hän voisi jatkaa taistelua Talebania vastaan. Hän oli tavannut BHL:n (Bernard-Henri Lévy), ranskalais-juutalaisen keskustelun mestarin, joka tulee aina ennen myrskyä.
   https://www.unz.com/ishamir/the-sheer-joy-of-afghanistan/
   https://www.deepl.com/Translator

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. The Sheer Joy of Afghanistan
  ISRAEL SHAMIR • AUGUST 21, 2021
  Onnitteluni, ystävät ja lukijat! Talebanin voitto on meidän voittomme, teidän ja minun. Me ei-muslimit ja ei-pashtunit Yhdysvalloissa ja Euroopassa voimme iloita, sillä Afganistanissa miehekäs (ei ”myrkyllinen”) maskuliinisuus voitti sukupuolen moninaisuuden, uskovaiset voittivat heikon uskon, isiemme moraali voitti poikiemme moraalin. Tämä on Afganistanin voiton silkkaa riemua; tämä parrakkaiden aseistettujen miesten voitto sukupuoleltaan moninaisista butch-johtoisista isännistä ja heidän feministisistä kansalaisjärjestöistään on myös meidän voittomme.
  Älkää hävetkö sitä, että olette miehekäs mies; seisokaa pystyssä! Tämä on raikas tuulahdus, tämä miehinen voitto kaukaisilla vuorilla, joita Aleksanteri Suuren phalangit tallasivat, ja siitä on paljon mukavampi kirjoittaa kuin tavallisista jutuista, varsinkin sen jälkeen, kun olemme saaneet kuulla hypokondrisia uutisia siitä, että taas yksi vanhempi ihminen sairastui kauheaan virukseen, vihreistä passeista, lääketieteellisistä neuvoista siitä, miten elää pidempään, esi-isiemme vääryyksien sovittamisesta, väärään rotuun kuulumisesta ja siitä, miten vältetään mikroaggressioita, jottei joku loukkaantuisi. Jos me miehet haluamme satuttaa jotakuta, emme tyydy vitsiin, vaan tartumme kranaatinheittimeen.
  …Taleban on todellisen lihaksikkaan demokratian ja vapauden edelläkävijä Bill Gatesista, Greta Thunbergista, Anthony Faucista ja Nancy Pelosista, jotka kaikki orjuuttavat meitä. He eivät alistuisi tälle porukalle, vaan jakaisivat vallankumouksellista oikeutta niille, jotka haluavat riistää meiltä lämmityksen, jotka pimentäisivät auringon ja tukehduttaisivat meidät naamioillaan. Trumper katselee kateellisena, kun nämä kapinalliset todella valtaavat presidentin palatsin sen sijaan, että heitä syytettäisiin siitä 6. tammikuuta.
  …Siksi presidentti Putin sanoi lehdistötilaisuudessaan tapaamisensa jälkeen Merkel-rouvan kanssa: ”Meidän etujemme mukaista ei ole juuri nyt puhua Yhdysvaltojen epäonnistumisesta. Olemme kiinnostuneita siitä, että tilanne maassa on vakaa.” Vladimir Putin on vaatinut, etteivät maat sekaannu Afganistaniin Kabulin vapauttamisen jälkeen, ja sanonut, että länsimaiden ”on lopetettava vastuuton politiikka, jossa vieraita arvoja tyrkytetään ulkomailta”. Ja se on luultavasti erittäin hyvä pointti.
  lisää linkin artikkelista
  https://www.unz.com/ishamir/the-sheer-joy-of-afghanistan/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat